dinsdag 23 juli 2013

Egypte in het licht van de Bijbelse profetie. Deel 3


Vervolgd van deel 2

Het Westen begrijpt de realiteit in Egypte niet!

Op 22 juli heeft de Europese Unie bij Egypte er aangedrongen op vrijlating van de afgezette president Morsi. In een verklaring schreven de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat Morsi's vrijlating en de vrijlating van andere politieke gevangenen de hoogste prioriteit moeten krijgen. Ook zeggen de ministers dat het Egyptische leger geen politieke rol mag spelen en "de democratische beginselen moet respecteren." (1) In deel 2 hebt u wellicht gelezen dat er in Egypte géén sprake is van een democratie naar westers model. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken vergeten echter dat Egypte géén westers land is. Ze begrijpen niet dat het Egyptische leger de hoeder van de seculiere staat is en ervoor moet zorgen dat het land stabiel moet blijven. Ook weigeren ze in te zien dat Egypte onder Morsi op een islamitische dictatuur dreigt af te stevenen. Indien de macht van het Egyptische leger ingeperkt wordt, kan de Moslim Broederschap doen wat het maar wil. Dan zou de sharia in heel Egypte ingevoerd worden en de handen van de dieven worden afgehakt. En de vrouwen zouden massaal onderdrukt en verkracht worden. Onlangs werd een Noorse zakenvrouw die in Arabische Golfstaat Dubai was veroordeeld tot 16 maanden celstraf, vrijgelaten dankzij het ingrijpen van de Noorse regering. De reden van de veroordeling was dat ze een 'buitenechtelijke seks' zou hebben, terwijl ze in werkelijkheid verkracht was. De 24-jarige Noorse Marte Dalelv ging op zakenreis naar Dubai, werd door een collega verkracht en deed aangifte bij de politie. In plaats daarvan werd ze gearresteerd en veroordeeld. Ze had zich niet gerealiseerd dat ze als een misdadigster werd behandeld in plaats van een slachtoffer, toen ze aangifte deed. Daarom bracht de Noorse vrouw haar zaak in de publiciteit om aandacht te vragen voor risico's die vrouwen lopen in Arabische landen waar het rechtssysteem op de islamitische wetgeving is gestoeld. Ze waarschuwt nu iedereen dat Dubai er wel zeer modern uitziet, maar...dat er GEEN westerse waarden en normen gelden en er ook geen westers rechtssysteem is. De laatste tijd zijn meerdere buitenlandse vrouwen in Dubai veroordeeld voor 'buitenechtelijke seks', toen ze aangifte deden van (groeps) verkrachtingen. (2) Het overkwam ook een Nederlandse vrouw en een Amerikaanse journaliste in Eygpte, toen ze allebei slachtoffers van een groepsverkrachting werden. Het drama leidde tot veel ophef in het Westen. Deze gevallen bewijzen volkomen dat Egypte, Dubai en andere Arabische landen beslist géén westerse landen zijn en ook geen westerse waarden en normen hanteren. De Arabische woestijncultuur is totaal anders dan de westerse landschapscultuur!! Buitenlandse vrouwen zijn niet de enige slachtoffers van groepsverkrachtingen in islamitische landen. Ook christenvrouwen in islamitische landen zijn het slachtoffer van verkrachtingen, ontvoeringen en gedwongen huwelijk.  

Cover Daily News: Egypte's seks horror
De islamitische wetgeving gebaseerd op de Koran
In de Europese verklaring pleiten de minsters voor vrije verkiezingen en een einde aan de arrestaties van politieke tegenstanders. Al eerder heeft EU-buitenlandchef Catherine Ashton ook gepleit voor de vrijlating van Morsi. Tot ergernis van zeer veel Egyptenaren lijkt het of de Verenigde Staten en de Europese Unie nog steeds de Moslim Broederschap steunen, ondanks het feit dat de gevaarlijke islamitische organisatie volgens de meerderheid van de Egyptenaren deze organisatie de eerste en laatste vrije verkiezingen heeft gewonnen met BEDROG EN FRAUDE. (3) Merkwaardig genoeg hebben de westerse politici de verkiezingsfraude, gepleegd door de Moslim Broederschap, volkomen genegeerd. Ze negeren ook het feit dat de meerderheid van de Egyptenaren achter de afzetting van president Morsi staat. Begin juli hadden Duitsland en de Verenigde Staten de Egyptische interim-regering opgeroepen Morsi vrij te laten. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat westerse leiders nog steeds blind zijn voor de realiteit die in Egypte zich afspeelt. De Amerikaanse president Barack Obama en andere westerse leiders zijn blijkbaar nog steeds naïef. Veel Egytenaren achten de Moslim Broederschap verantwoordelijk voor de verslechtering van de levensomstandigheden.

De werkelijke situatie in Egypte

Duidelijk is dat de Moslim Broederschap in Egypte de hand heeft overspeeld. Egypte was het toonbeeld van de geweldige sprong naar de macht van de radicale islamitische beweging in de zogenaamde 'Arabische Lente'. De Moslimbroeders wonnen verkiezing na verkiezing met de dure belofte dat ze het land effectief konden besturen en hun visie van de politieke islam konden uitvoeren, met "inachtneming van democratische regels." (4) Mohammed al-Morsi werd hun pilaar, die de eerste vrije gekozen president van Egypte werd. Morsi, zijn Broederschap en hun radicale bondgenoten zeggen dat ze het spel volgens de regels van de democratie hebben gespeeld, en dat hun tegenstanders "slechte verliezers" zijn, die het spel niet zo goed hebben gespeeld. (4) Westerse politici die de Moslim Broederschap steunen, vergeten dat Morsi en de Moslimbroeders dezelfde tactiek van Adolf Hitler (en later van communisitische partijen die de naoorlogse verkiezingen in Oost-Europa wonnen) gebruikten door mee te doen aan de democratische spelregels. Toen Morsi president werd, begon het tot miljoenen Egyptenaren door te dringen dat hun president en de Moslim Broederschap niet hielden aan de democratische spelregels. De Egyptenaren raakten ervan overtuigd dat de Moslimbroeders hun verkiezingsoverwinning gebruikten om de macht te kunnen grijpen. De grondswetwijziging die president Morsi de dictatoriale macht schonk, was een voorbeeld.In de hele regio beweren de Moslimbroeders dat de politieke islam dé oplossing is voor maatschappelijke kwalen. Na de val van de autocratische president Hosni Mubarak in 2011 beloofde de Moslim Broederschap niet het parlement te gaan domineren en geen kandidaat voor het presidentschap naar voren te schuiven, omdat zij er op zou worden afgerekend als zij machtsbelust overkwam of er niet in zou slagen het land naar het nationale herstel te leiden. (4) Maar al spoedig bleek dat de Moslim Broederschap haar beloftes niet nakwam. Zelfs Morsi erkende de macht van de straat, toen hij zwoer een president voor iedereen te zullen zijn. Toen hij op 30 juni 2012 als president ingezworen werd, legde hij een symbolische eed af op het Tahrirplein, waar de Revolutie begon die leidde tot de val van zijn voorganger. "Jullie zijn de bron van de macht en legitimiteit,"sprak Morsi het volk toe. "Niets gaat boven de wil van het volk en de natie is de bron van alle macht; zij geeft de macht en haalt die ook terug." (4) Een jaar later kwam het volk in opstand tegen Morsi. Het volk eiste dat Morsi aftreedt. Dat was de wil van het volk, waarover Morsi sprak! Blijkbaar is hij zijn eigen toespraak vergeten dat niemand boven de wil van het volk staat. Morsi heeft de wil van het volk volkomen genegeerd en weigerde af te treden, hoewel het leger hem een raad gaf om naar het volk te luisteren. Nu heeft het Egyptische volk met hulp van het leger Morsi afgezet en de macht teruggehaald! Het imago van Morsi en zijn partij de Moslim Broederschap heeft een flinke deuk opgelopen. De schade aan hun prestige is groot, niet alleen in Egypte, maar ook in Gaza, waar de Hamas een belangrijke bondgenoot van Morsi is, en in Tunesië, waar een tak van de Moslim Broederschap aan de macht is. Dat heeft ook grote gevolgen voor islamitische radicalen in Libië en Syrië.

Karikatuur: Morsi vastgebonden in dwangbuis
Wat voor veel Egyptenaren nog erger maakte, was dat de Moslim Broederschap gewoon NIETS deed aan de talrijke en groeiende misstanden. In feite heeft de voormalige president Morsi een wanbeleid gevoerd. In het land van meer dan 83 miljoen inwoners is bijna een derde (31%) van de kinderen onder 5 jaar ondervoed, zo blijkt uit officiële cijfers van de Verenigde Naties. (5) Veel Egyptenaren vragen zich dagelijks af wat ze kunnen eten, als ze het zich kunnen veroorloven voedsel te kopen. De VN-organisatie voor voedsel FAO had onlangs een waarschuwing gegeven voor een dreigend tekort aan graan in Egypte. Volgens de Egyptische interim-minister van Voedselzaken Ouda is er nog maar voor twee maanden graan in voorraad om de bevolking te voeden. Hij liet doorschemeren dat er van alles is misgegaan onder Morsi. De afgelopen vier maanden zou helemaal geen graan zijn ingevoerd, omdat er "geen geld meer voor zou zijn"! (6) Wacht even, in januari 2013 heeft de EU-president Herman van Rompuy zijn ambtgenoot Morsi miljardenhulp toegezegd. Volgens de EU-president is de miljardenhulp bedoeld om 'de democratie in Egypte te versterken'. Het bedrag van 1 miljard euro werd door de Europese Unie naar Egypte overgemaakt. In plaats van graan kopen voor de hongerlijdenden is het geld gewoon in rook opgegaan. Aangenomen wordt dat het geld in de zakken van Morsi en vooraanstaande leden van de Moslim Broederschap verdwijnt. Nog merkwaardig is dat de westerse leiders bij de Egyptische interim-regering aandringen op vrijlating van Morsi. De vraag is waarom het Westen niet Morsi en de Moslim Broederschap ter verantwoording roepen wat zij met de EU-hulp van 1 miljard euro hebben gedaan. Het lijkt of het Westen corruptie bij de Moslim Broederschap door de vingers ziet!

Varkens in een krottenwijk van Caïro
Anti-Morsi demonstratie: Egyptische vrouwen willen brood
Egyptische brood
Onder de vroegere dictator Hosni Mubarak die van 1981 tot 2011 president van Egypte was, waren water, stroom en brood en tal van andere elementaire diensten vrijwel gratis beschikbaar. Slechts een kwart van de bevolking worstelde in de nadagen van Mubarak met bittere armoede, maar kon rekenen op vrijwel gratis voorzieningen waar de staat diep voor in de buidel tastte. Tegenwoordig valt de stroom bij iedereen uit en is het kopen van eten en brandstof op zijn zachtst gezegd problematisch. Volgens de cijfers van de VN hebben nu zeker 14 miljoen van de 84 miljoen Egyptenaren iedere dag problemen om zich te voeden. (5) Deze mensen zijn onder Morsi veel slechter af dan onder Mubarak! Tegenwoordig is Egypte de grootste graanimporteur ter wereld omdat van Egyptisch graan geen goed brood kan worden gebakken, wordt het vermengd met import-graan. (6) In de Bijbelse tijden was Egypte de grootste graanexporteur ter wereld geweest. In Genesis 41:53-57 lezen we dat veel landen naar Egypte kwamen om graan van onderkoning Jozef te kopen, want de hongersnood in veel landen was zeer groot. Voordat de hongersnood in Egypte en andere landen uitbrak, werd in de zeven jaren van overvloed het voedsel verzameld en het graan opgeslagen tot voorraad voor de zeven jaren van hongersnood. Na zeven jaren van overvloed braken er inderdaad jaren van hongersnood aan. Terwijl de wereld honger leed, was er genoeg brood in Egypte. Archeologen en geschiedkundigen bevestigen dat Egypte de graanschuur van de toen bekende wereld was. Nu zijn de rollen omgekeerd. In plaats van export importeert Egypte momenteel graan uit het buitenland.


Brood in het Oude Egypte
De staatsschuld van Egypte is van 30 miljard dollar (23 miljard euro) onder Mubarak tot 40 miljard dollar nu opgelopen. Onder Morsi zijn de reserves die Mubarak naliet, tot 16 miljard dollar razendsnel verdampt! De werkloosheid dat onder Mubarak dramatisch hoog is, steeg onder Morsi alsmaar. Het werkelijke niveau van de werkloosheid is moeilijk te schatten. (5) Nu krijgt de interim-regering van Egypte miljardenhulp van Saoedi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (V.A.E.). Saoedi-Arabië is zeer dolblij met de val van president Morsi. Na de val van het regime van Mubarak hadden drie rijke Golfstaten al financiële steun toegezegd, maar die werd bevroren toen Morsi aan de macht kwam. Egypte heeft het geld heel hard nodig om de bevolking van voedsel en brandstof te voorzien. Door het opdrogen van het toerisme en het terugtrekken van buitenlandse investeerders kwam de politiek-economische crisis in Egypte extra hard aan. De Arabische Golfstaten stellen acht miljard dollar aan giften, lening en brandstof beschikbaar. (7) Ook heeft een Egyptische miljardair zijn geboorteland 'ongekende investeringen' beloofd. Dat deed hij uit vreugde over het afzetten van de Moslimbroeder Morsi. De miljardair, Naquib Sawiris beschuldigt Morsi van intimidatie en bedreiging van zijn tegenstanders. Sawiris, een Koptische christen, leidt met zijn broers het telecombedrijf Orascom met 10.000 werknemers. Vanaf zijn luxeueze jacht zegde hij de bouw van nieuwe fabrieken en de start van nieuwe projecten toe om jonge Egyptenaren aan werk te helpen. (8) Het is nog maar een zeer grote vraag of de nieuwe regering er in zal slagen Egypte uit het slop te halen, anders zouden nieuwe onlusten ontstaan zijn. Het ziet er naar uit dat de Egyptenaren weinig geduld hebben met de nieuwe regering. Het economische herstel zal heel veel tijd kosten en kan tientallen jaren in beslag nemen. Eén ding is zeker: Egypte zal nooit een democratie naar westers model worden! De illusie van westerse politici dat Egypte een volwaardige democratie zou worden, zal spoedig ijdel blijken.

In het volgende en laatste deel zullen we lezen of Egypte spoedig een burgeroorlog zal krijgen. Volgens de Bijbel zal dat daadwerkelijk gebeuren. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                     Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, publicatie en eigen gebruik in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS: EU dringt aan op vrijlating Morsi. 22-07-2013
  (2) Diverse media
  (3) Israel Today Headlines: Moslimbroederschap wil demonstraties en veldslag. 15-07-2013
  (4) Refdag: Islamisten Egypte hebben hand overspeeld. 04-07-2013
  (5) Parool: Egypte: derde kinderen ondervoed, 14 miljoen mensen hebben honger. 06-07-2013
  (6) NOS-TT: Graantekort dreigt in Egypte. 18-07-2013
  (7) NOS-TT: Arabische miljarden voor Egypte. 10-07-2013
  (8) NOS-TT: Miljardair investeert in Egypte.