vrijdag 30 augustus 2013

Nieuws wetenschap augustus 2013


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Japan stuurt pratende robot naar het ruimtestation ISS

Dat is géén science-fiction, maar waar gebeurd. In de nacht van zaterdag op zondag op 4 augustus heeft Japan de onbemande raket H-28 gelanceerd naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Naast drinkwater, kleren en andere bevoorrading, heeft de raket ook een zeer ongewone en opvallende lading aan boord: Kirobo, een pratende, humanoïde robot. De raket met Kirobo aan boord vertrok zaterdagnacht op het Japanse eiland Tanegashima. De koppeling aan het ISS is gepland op 9 augustus. De astronauten krijgen via de bevoorradingsraketten onder andere vers drinkwater, voedsel, kleren en werktuigen. (1) Maar voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart is een pratende robot, genaamd Kirobo, de ruimte ingeschoten. Kirobo heeft het formaat van een pop en is bedoeld als gezelschap voor de Japanse astronaut Koichi Wakata die in november naar het International Space Station (afgekort: ISS) gaat en later dit jaar ook het commando over het ruimtestation overneemt. De naam 'Kirobo' is afgeleid van de Japanse woorden voor "hoop" en "robot", is 34 centimeter groot en weegt ongeveer één kilogram. Zijn uiterlijk is gebaseerd op dat van het bekende stripfiguurtje Astro Boy van Osamu Tezuka. (1)


Kirobo is uitgerust met de modernste spraaksoftware en is in staat om conservaties te voeren met de astronaut Koichi Wakata. Hij zal ook boodschappen van de controlekamer op aarde overbrengen aan de astronaut. Voorts is de robot speciaal ontworpen om te kunnen bewegen in omgevingen zonder zwaartekracht en zal hij Wakata bijstaan bij het uitvoeren van bepaalde experimenten. Het uiteindelijke doel van Kirobo is onderzoeken hoe goed mensen en robots kunnen samenwerken, met het oog op de toekomst, waarin robots wellicht een actievere rol zullen gaan spelen. Er zal ook gekeken worden of mechanische toestellen als Kirobo emotionele steun kunnen leveren aan mensen die voor lange tijd geïsoleerd zijn van de wereld. (1) De makers van de robot hebben er lang aan gewerkt om ervoor te zorgen dat Kirobo kan bewegen en praten, zonder dat er zwaartekracht is. De ontwerper hoopt dat Kirobo nieuwe inzichten geeft in manieren van communiceren. (2) "Kirobo kan Wataka's gezicht onthouden en zal hem dus herkennen wanneer ze elkaar ontmoeten in de ruimte,"zegt Tomotaka Takahashi, de ontwerper van de robot. "Ik hoop dat deze robot kan functioneren als een bemiddelaar tussen een mens en een machine, tussen een mens en het internet of zelfs tussen mensen onderling." (2)


Vlak voor de lancering zei de robot Kirobo dat zijn ruimtereis "een kleine stap voor hem is, maar een enorme sprong voor robots." Dat was een verwijzing naar de woorden van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan. (2) Armstrong zei toen hij voet op de maan zette:"Een kleine stap voor een mens, maar een enorme sprong voor de mensheid."

Meteoor boven Rusland was "kind" van 2011 EO40

Asteroïde 2011 EO40 is de verzamelnaam van de rotsen die verantwoordelijk was voor de inslag van een meteoriet in het Oeralgebergte in Rusland. Volgens nieuw onderzoek was het één van deze rotsen die de cluster verliet en op de aarde neerstortte. Op 15 februari 2013 drong een meteoriet de atmosfeer binnen boven het Oeralgebergte in Rusland. Die ontplofte en brokstukken vielen neer op zowat 200 kilometer van de stad Tsjeljabinsk op zo'n 1.500 kilometer van Moskou. Er vielen toen bijna 1000 gewonden. Bijna 3000 gebouwen raakten beschadigd. Kort na het natuurfenomeen hadden onderzoekers op basis van onder meer videobeelden van de inslag vastgesteld dat de meteoriet afkomstig was van de zogenoemde Apollo-planetoïdestroom. Nieuw onderzoek heeft de precieze herkomst binnen die stroom nu nauwer bepaald. Volgens de broers Carlos en Raul de la Fuente Marcos van de Universiteit van Madrid maakte de meteoriet deel uit van de astroïde 2011 EO40. (3)

Flitsende vuurbal boven het Oeralgebergte in Rusland
De broers gebruikten eerst een computersimulatie om hypothetische banen rond de zon te achterhalen, die op het moment van de inslag die van de aarde kruisten. Vervolgens gingen ze na welke asteroïden zich op dat moment ook effectief op één van deze banen bevonden. De meest plausibele match was de asteroïde 2011 EO40. Die asteroïde is eigenlijk een cluster brokstukken verspreid over zo'n 200 meter. Opmerkelijk: eerder hadden onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge in Massachusetts al gewaarschuwd dat die cluster mogelijk gevaarlijk is. Toch is nog verder onderzoek nodig om met zekerheid vast te stellen of de 2011 EO40 de "ouder" is van de meteoriet die boven het Oeralgebergte insloeg. Als dit definitief wordt bevestigd, loont het de moeite de cluster verder in de gaten te houden. Mogelijk zweven nog andere "kinderen" van de 2011 EO40 rond in een baan, die de baan van de aarde kruist. Eventuele toekomstige inslagen kunnen op die manier beter worden voorspeld. (3) Menselijke voorspellingen zijn echter niet perfect. De geschiedenis toont aan dat meteorietinslagen onvermijdelijk zijn.  

Zeeleven verandert drastisch door klimaatverandering

Het leven in zee verandert in rap tempo dan op land, ondanks het gegeven dat de temperatuur daar minder snel stijgt. Dat schrijven verschillende Amerikaanse wetenschappers in Nature Climate Change. De onderzoekers concluderen onder andere dat de leefomgeving van beenvissen en verschillende planktonsoorten gemiddeld met 72 kilometer per decennium opschuift naar de polen. Dat is een stuk meer dan op het land, waar dat maar met 6 kilometer per 10 jaar gebeurt. Dat is opvallend, want de temperatuurstijging gaat op land drie keer zo snel als in zee, aldus de Amerikaanse wetenschappers. (4) Ook seizoensgebonden activiteiten veranderen door klimaatverandering, zo zeggen de wetenschappers. Typische voorjaarsactiviteiten, zoals het leggen van eitjes, verschoven bij al het zeeleven gemiddeld met vier dagen naar voren. Dat is twee keer zoveel als op het land. De grootste verandering vond plaats bij beenvissen, waar de voorjaaractiviteiten tot wel elf dagen zijn opgeschoven. De wetenschappers voegden voor het onderzoek gegevens van 1735 eerder uitgevoerde metingen en studies bij elkaar. (4)

Het zeeleven
Het zeeleven wordt niet alleen bedreigd door klimaatverandering, maar ook door vervuiling. Door de uitstoot van stoffen die sneller worden opgenomen dan CO2 te verminderen, is het volgens klimaatonderzoekers misschien mogelijk de stijging van het zeeniveau te beperken, ook al kunnen we niet direct de koolstofdioxide-uitstoot verlagen. Dat schreven klimaatonderzoekers van het National Center for Atmosheric Research uit de Verenigde Staten in Nature Climate Change. Met de huidige groei van de hoeveelheid broeikasgassen en roetdeeltjes kunnen de gemiddelde temperaturen op aarde in 2050 twee graden Celsius hoger uitkomen voor de industriële revolutie, met alle catastrofale gevolgen voor laaggelegen gebieden zoals Nederland. De verwachting is dat het verminderen van de uitstoot van CO2 te lang op zich laat wachten, maar door de uitstoot van vier andere vervuilers te verminderen, zou de verwachte opwarming in 2050 mogelijk met 0,6 graden verminderd kunnen worden. De andere vervuilers zijn roetdeeltjes (black carbon), ozon, methaan en HFC's (de vervanger van CFK 's in koelsystemen). Deze vervuilers blijven minder lang in de atmosfeer dan CO2. De duur varieert van een week (roetdeeltjes) tot een maand (ozon) tot tien jaar (methaan en HFC's). (5) De klimatologen benadrukken dat ze met dit onderzoek aangeven dat we in ieder geval nog ergens enige controle kunnen uitoefenen op het stijgen van de zeespiegels. Dit is vooral omdat regeringen het niet in korte tijd eens worden over echte significante vermindering van de CO2-uitstoot. Het betekent echter niet dat we daar niet meer door moeten gaan, want de stijging van de temperatuur zet zo wel door, alleen de snelheid wordt mogelijk verminderd, aldus de klimaatonderzoekers. Uit eerder onderzoek van het International Institute for Applied System Analysis blijkt dat de uitstoot van de vier genoemde stoffen vrij snel met zo'n 30 tot 60% gereduceerd kan worden. (5) Er is inderdaad klimaatverandering, maar dat wordt veroorzaakt door het menselijke handelen. Of er sprake is van temperatuurstijging, wordt dat echter betwist door andere wetenschappers. Wel is zeker dat het zeeleven zo ernstig bedreigd wordt door klimaatverandering, vervuiling, plastic afval, enz. De afgelopen vijftig jaar zijn de oceanen drastisch veranderd. Zonder dat iemand het in de gaten krijgt, is het water veel minder groen geworden, wat erop wijst dat het hele ecosysteem is verarmd. Het betekent dat er minder fytoplankton is. Die minuscule plantjes zijn de voornaamste voedselbron waarvan al het leven in zee afhankelijk is. Ontginning van de zeebodem vormt de groeiende bedreiging voor het zeeleven. In mei werd voor het eerst een plan gemaakt over de regels rond de concrete ontmijning van de internationale zee- en oceaanbodems. Tot nu wordt in de bodem alleen gespeurd naar mineralen. Binnen enkele jaren zou er ook gemijnd kunnen worden. Het plan is opgesteld door de ISA (International Seabed Authority), een organisatie die instaat voor het beheer en de controle van ontginning van de zeebodem in internationale wateren. Vanaf 2016 zouden bedrijven mijnlicenties kunnen aanvragen om de bodem te ontginnen. Maar biologen waarschuwen echter voor de gevaren daarvan voor het zeeleven. (6)

James Cameron
Richard Branson
De biologen zijn niet de enigen die waarschuwen voor de gevolgen van de ontginning van de zeebodem. Ook de beroemde filmregisseur James Cameron (The Terminator, Titanic, Avatar) en topondernemer Richard Branson hebben ervoor gewaarschuwd. Ze vinden dat president Barack Obama en minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, van de Verenigde Staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de open zeeën beter te beschermen. Volgens hen herbergen de internationale wateren die bijna tweederde van het zeeoppervlak beslaan, de grootste overgebleven bundeling van biodiversiteit op aarde. "Deze wateren lijden het meest onder de explosief toenemende overbevissing, diepzeemijnbouw, chemische vervuiling en verzuring van het zeewater, geluidsoverlast, grote hoeveelheden plastic afval en druk scheepvaartverkeer,"schrijven James Cameron en Richard Branson in een open brief in de Los Angeles Times. (7)

1500 jaar oud Maya-fries ontdekt in Guatemala

Archeologen hebben in de ruïnestad Holmul, in het noorden van Guatemala, een groot fries van de Maya's ontdekt. Het beeldhouwwerk dat 8 meter lang en 2 meter hoog meet, is het grootste object dat ooit is teruggevonden van het Midden-Amerikaanse volk. Het fries is naar schatting zo'n 1500 jaar oud. Het beeldhouwwerk werd gevonden onder een piramide. De archeologen stuitten op het beeldhouwwerk nadat plunderaars er in de buurt een tunnel hadden gegraven. (8)


Het fries dat menselijke figuren voorstelt in een mythologische omgeving, verkeert volgens de onderzoekers in bijzonder goede staat. Zo'n 95% van de beelden is nog intact. Er zijn ook nog resten te zien van de kleuren die de Maya's gebruikten. Gedacht wordt dat het fries de kroning van een Maya-koning verbeeldt. De vondst blijft voorlopig bedekt met aarde, zo zeggen de wetenschappers die het beeldhouwwerk willen beschermen. Het fries is te groot om te verplaatsen. Mogelijk kunnen toeristen het op termijn ter plekke bekijken. (8)
________________________________________________________________________________

Curiosity één jaar op Mars

NASA's beroemde Marswagen Curiosity rijdt alweer een jaar rond over het rotsachtige, woeste, eenzame en grillige oppervlak van Mars. In deze video is in twee minuten in een impressie te zien wat het rijdende laboratorium de afgelopen twaalf maanden is tegengekomen. Curiosity was in 2012 op 5 augustus op de Rode Planeet geland. Een maand later had de robot Curiosity voor de allereerste keer zijn boorarm gebruikt om een gat te maken in een rots op Mars. Het Mars Science Laboratory, zoals de Rover officieel heet, werd op 26 november 2011 vanaf het Cape Canaveral Air Force Station in Florida gelanceerd. De missie van de Curiosity is de zoektocht naar aanwijzingen voor de vroegere aanwezigheid van water op Mars.De Marswagen Curiosity is momenteel bezig met zijn reis naar Mount Sharp, een berg op de Rode Planeet. Curiosity gaat daar het onderste gedeelte van de berg bestuderen. De Rover woelt het oppervlak om, onderzoekt rotsen, meet gassen in de ijle atmosfeer en neemt foto's. Volgens wetenschappers heeft het karretje onder meer bouwstenen van 'leven' gevonden, zoals de elementen koolstof en waterstof. Dat zou betekenen dat er in een ver verleden microben, primitieve organismen, zouden kunnen hebben geleefd op Mars. Ook beweren wetenschappers dat Curiosity het bewijs heeft gevonden dat er ooit water op Mars heeft gestroomd. Of er leven in een ver verleden op Mars was, zijn er nog steeds speculaties. De wetenschappers kunnen nog steeds geen definitieve bewijs leveren van de aanwezigheid van water op Mars.
________________________________________________________________________________

De magnifieke Melkweg schittert over Machu Picchu (Peru)


De foto is genomen door Thomas O'Brien.
________________________________________________________________________________

Citaten Blaise Pascal, Franse wis- en natuurkundige, theoloog en filosoof (1623-1662)

Alle goede spreuken zijn reeds op de wereld; men verzuimt slechts om ze toe te passen.

Al het leed der mensen spruit hieruit voort dat zij niet rustig in hun kamer kunnen blijven.

Alle ellende op de wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet gewoon thuis kunnen blijven.

Daar de mensen geen geneesmiddel wisten tegen de dood, de ellende en de onwetendheid en toch gelukkig wilden zijn, hebben zij bedacht er maar niet aan te denken.

De bekoring van de roem is zo groot dat men hem mint, waar men hem ook aan verbindt, zelfs aan de dood.

De andere godsdiensten berusten niet op waarheid. Mohammed heeft geen gezag. Zijn argumenten moesten dus zeer sterk zijn omdat ze alleen op hun eigen overtuigingskracht steunen. Wat zegt hij dan? Dat men hem moet geloven.

De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden. Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.

De mens is hierin groot dat hij weet dat hij ongelukkig is. Een boom kent zijn eigen ellende niet.

Het geweten is het beste zedekundige geschrift dat wij hebben; daaruit moeten wij het veelvuldigst onze raad putten.

Er zijn twee soorten mensen: rechtvaardigen die zich voor zondaars houden, en zondaars die zichzelf als rechtvaardigen beschouwen.

Wie voor engel wil spelen, speelt het Beest.

God kennen en niet uw eigen ellende maakt hoogmoedig. Uw eigen ellende kennen en God niet leidt tot wanhoop. Christus kennen is de middenweg, want daarin vinden we zowel God als onze ellende.

Het hart heeft zijn redenen, die het verstand niet kent.

De verbeelding beschikt over alles; zij beslist over schoonheid, recht en geluk, die alles betekenen in de wereld.

De uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderd.

Ik bewonder de brutaliteit waarmee deze lieden over God durven te praten.

In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven, en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven, te verblinden.

Het is niet goed te veel vrijheid te bezitten.

________________________________________________________________________________

Vallende sterren in de maand augustus

In augustus waren er 's nachts met het blote oog veel meteoren, zoals in de volksmond ook wel vallende sterren genoemd, waargenomen. Het ging om gruis dat de dampkring binnendrong, de zogeheten Perseïdenzwerm. De Perseïdenzwerm bereikte op dinsdag 13 augustus rond 1 uur zijn maximum.


Rond 07.30 uur stond de radiant van de zwerm in het hoogste punt aan de hemel. Tijdens het hoogtepunt waren tot wel 100 vallende sterren per uur te bewonderen. De meteoren waren helder en snel en hadden nalichtende sporen. Hoewel de meteoren van de meeste zwermen niet allemaal op de dag van het maximum verschenen, was de Perseïdenzwerm normaal gesproken circa negen dagen rondom het maximum te zien. De zwerm had daarmee een relatief korte piek. De omstandigheden voor het spectaculaire schouwspel waren dit jaar zeer gunstig. Er was weinig maneschijn. Alleen bewolking kon roet in het eten gooien. Maar in andere werelddelen kon men vallende sterren zien. De onderstaande foto's waren in verschillende landen gemaakt. 

______________________________________________________________________________________

Bijna doodervaring geen voorbode van hemels hiernamaals?

De Amerikaanse artsen zeggen dat de hersenactiviteit van stervende ratten na een hartstilstand nog even seconden flink opwakkert, in een patroon dat lijkt op dat van een 'zeer waakzaam brein'. "Dat toont andermaal aan dat er weinig bovennatuurlijks aan bijna doodervaringen is,"schreef een team Amerikaanse artsen in het vakblad PNAS. Ongeveer een op de vijf patiënten geeft na het overleven van een hartstilstand aan ervaringen te hebben gehad, die doen denken aan de overgang naar een hemels hiernamaals, de basis voor boeken als de bestseller "Eindeloos Bewustzijn" van Pim van Lommel. De elektrische hersenactiviteit van het elektro-encefalogram (EEG) lijkt dan immers vlak. Dat zou betekenen dat het bewustzijn gewoon doorgaat als de hersenen stilvallen. Maar door in te zoomen op de uitdovende hersengolven bij negen stervende ratten maken George Mashour en collega's van de Univesiteit van Michigan gehakt van dit 'ongefundeerde geloof', zoals ze het noemen. Bij de proefdieren die onder verdoving een spuitje kregen, zwollen sommige hersengolven na de hartdood juist aan. Ook vertoonden de golven een samenhang, die er bij gezonde ratten op duidt dat ze bij bewustzijn zijn. "Dat demonstreert dat het zoogdierbrein, paradoxaal genoeg, in staat is op de grens van de dood een verhoogd bewustzijn voort te brengen,"schreven ze. Dat is dan wel een andere vorm van bewustzijn dan 'gewoon' bewustzijn, onderstreepten de onderzoekers. De proefdieren waren buiten westen. Voor de monitor in het ziekenhuis zijn de signalen waarschijnlijk te zwak, waardoor het EEG vlak lijkt. (9)


Aan de Radboud Universiteit Nijmegen zag ook arts en wetenschapper Tineke van Rijn al eens hersengolven bij stervende proefdieren, overigens van een ander type. Toch vindt ze de conclusies van de Amerikanen te ver gaan. "De hersenactiviteit is er. En deze activiteit is er ook bij een brein dat cognitief actief is. Maar geldt het ook omgekeerd en ben je dus cognitief actief als je deze hersenactiviteit hebt? Ik zou dat niet durven te zeggen." Zelf is Van Rijn daarom bezig met vervolgexperimenten, waarbij ze stervende ratten een geluid laat horen, om te zien of hun EEG daarop reageert. "Pas als sprake is van een reactie, kun je zeggen dat er informatieverwerking is." Het is niet voor het eerst dat wetenschappers de echtheid van sterfbedervaringen betwisten. Met name het gevoel van 'uittreding' uit het lichaam is al veel onderzocht: de ervaring blijkt in het laboratorium op te wekken door de hersenen te desoriënteren met magneetvelden, elektroden of vernuftige opstellingen van spiegels en camera's. (9) Maar er zijn mensen die zeggen dat ze bijna doodervaringen (afgekort: BDE) hebben. Heel wat wetenschappers geloven niet in het hiernamaals. Toch geloven heel veel christenen, Joden, hindoe's, boeddhisten en moslims in het hiernamaals. Alleen verschillen hun opvattingen wel. De moslim heeft zijn islamitische paradijs, de hindoe zijn Nirvana, de christen de hemel, de Indiaan zijn eeuwige jachtvelden, enzovoorts.

Voor een ieder aardbewoner die in deze wereld geboren wordt, is er een tijd om te leven en een tijd om te sterven. Vanaf de geboorte dat wij beginnen te leven, beginnen we ook alweer te sterven. Niemand ontkomt aan de kringloop van geboorte, groei, afbraak en sterven. Maar wat gebeurt er dan als het uur aanbreekt dat we gaan sterven? Zal het bewustzijn dat ogenblik overleven? Als een mens sterft, zal hij herleven? Dat is de vraag dat men eeuwenlang heeft gesteld. Door alle eeuwen hebben de mensen de onbeantwoorde vraag gesteld:"Overleeft het bewustzijn de dood? Is er leven aan de andere zijde van het graf? Of is de eeuwigheid slechts een droomloze slaap, die geen ontwaken kent?" (10) Indien het laatste waar is en het einde van de rechtvaardigen en de goddelozen hetzelfde is, dan heeft het leven geen zin meer. Dan kunnen we terecht zeggen dat de mensen kunnen genieten van alle aardse genoegens in het tegenwoordige leven en de toekomst vergeten. Het heeft geen zin te werken voor iets dat geen opbrengst geeft. Zelfs de apostel Paulus was ervan bewust en schreef:"En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen." (I Corinthiërs 15:13-19 Statenvertaling) Paulus schreef ook verder:"Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Éfeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij." (1 Corinthiërs 15:32 Statenvertaling) Toch zijn de meeste mensen er niet van overtuigd dat de dood het definitieve einde is, zoals atheïsten beweren. Want hun diepste intuïtie zegt hen dat er iets aan de andere zijde van het graf is. Het geloof dat het bewustzijn de dood overleeft, is bijna algemeen. Maar slechts verharde atheïsten en wetenschappers die beïnvloed zijn door het materialisme, beweren dat de dood het einde is, en dat er helemaal geen bovennatuurlijke is. De wetenschappers proberen door middel van experimenten te bewijzen dat er helemaal geen hiernamaals is en het bewustzijn gewoon met de dood verdwijnt. Echter maken zij enorme denkfouten. Voor een kind is het logisch te geloven in een leven na de dood. Het is alleen wanneer hij, eenmaal volwassen geworden, verstrikt raakt in de zonde of verwikkeld raakt in de aangelegenheden van dit leven dat hij probeert de gedachten aan het leven na de dood te verdrijven. Maar toch...blijft een innerlijke stem hem fluisteren dat er iets aan de overzijde is, en in de meeste gevallen kan hij NOOIT volledig ontkomen aan die stem van het geweten dat ernstig waarschuwt voor een toekomstige afrekening. (10)  


De vraag is of het inderdaad mogelijk is dat dit machtige en algemene oersinstinct van onsterfelijkheid in de menselijke ziel misleidend is? Kan het zijn dat deze innerlijke roep tot een leven aan de overzijde van de dood slechts een luchtspiegeling is, een illusie om de mens voor altijd te bespotten? dat verhoede God! (10) Dat de wetenschappers die trachten te bewijzen dat er geen hiernamaals is, inderdaad denkfouten hebben gemaakt, leert de natuur ons dat zelfs de instincten van het dierenrijk in ware relatie staan tot de werkelijkheid. Een voorbeeld van de natuur is dat de postduif, indien weggehaald van haar woonplaats, een instinct in zich heeft dat haar onfeilbaar terugbrengt naar haar onderkomen. Zelfs al zou het middernacht zijn en de afstand ver, het instinct, in haar tere borst geplaatst, misleidt haar niet! Het geleidt haar trouw naar huis. De zalm die zijn jaren in de zee doorgebracht heeft, wordt juist vóór zijn dood door een vreemd instinct gedreven naar de wateren vanwaar het kwam. Tegen de snelle stroom in baant hij zich een weg over de watervallen en riviertjes zonder zich voedsel of rust te gunnen tot hij eindelijk de bestemming bereikt waar het tot leven kwam. Daar, terwijl hij zijn kringloop volbrengt, vervult hij de functie van het voortbrengen van zijn soort. (10) De natuur leert dat het leven duidelijk verschillende fasen kan doorlopen. Dat het leven zelfs kan voortkomen uit de dood. De gewone vlinder leeft het eerste deel van zijn bestaan als een lelijke, kruipende rups. Nadat zijn loop vervuld is, rolt de rups open en gaat ogenschijnlijk dood. Iemand die niet goed op de hoogte is van de werking van de natuur, zou zeggen dat het leven van de rups voorgoed voorbij is! Maar...wat overblijft, heeft slechts het uiterlijk van een lijk en het ligt verstijfd en als de dood gedurende vele dagen. Door een wonder komt een prachtige vlinder uit het lelijke doodslichaam tevoorschijn! Niet langer gedwongen om op de grond te kruipen, spreidt hij zijn vleugels uit en vliegt weg. Zo geeft de dood ons een heel andere bestaan, zoals een Indiaan zegt. Dat is de les dat de natuur ons geeft. De apostel Paulus verwijst naar de natuur om nader te illustreren hoe er leven voortkomt uit loutere dood.  Hij wijst op het tarwegraan dat in de grond gezaaid wordt, slechts om te vergaan. Maar de natuur heeft weer een wonder in reserve, want uit het zaad dat sterft, komt een nieuw leven dat niet alleen bestendig blijft, maar ook zijn soort vermeerdert. Wat God kan doen voor zo'n klein zaadje, dat kan Hij zeker doen voor de mens, de kroon van Zijn schepping!


Al mag een materialist, een verstokte atheïst en een ongelovige beweren dat het bewustzijn van de mens alleen maar van de hersenen uitstraalt. Zodat, wanneer de hersencellen afsterven, de persoonlijkheid van de mens voorgoed verloren gaat. Maar dat is niet waar! De wetenschappers zijn niet in staat hun theorie te bewijzen, want de hersenen zijn niet de mens zelf! Zij zijn slechts een instrument dat de mens gebruikt. De wetenschappers vergeten één belangrijk feit dat de hersenen met het toetsenbord van de computer vergelijken kunnen worden. Zonder de gebruiker die het toetsenbord bedient, werkt de computer niet. De computer start nooit vanzelf op, zonder dat een gebruiker de knop indrukt. De auto start niet vanzelf, zonder dat de bestuurder de sleutel in de stopcontact zet. Vanzelfsprekend werkt het menselijke lichaam niet zonder de hersenen. Maar het feit dat de hersenen op het toetsenbord lijken, spreekt vanzelf dat zonder het bewustzijn werken de hersenen ook niet! De medische wetenschap is er wel in geslaagd een deel van de menselijke hersenen te verwijderen zonder de dood te veroorzaken. Maar de persoonlijkheid blijft altijd bestaan. Een deel van het lichaam mag verlamd worden of het vermogen tot spreken verdwijnt of de mens op de een of andere manier ongeschikt raakt, maar de mens is daar nog steeds! Daar is een persoon, een duidelijke persoonlijkheid die achter het brein woont. In het onderbewustzijn van de hersenen zetelt de ziel. Het bestaan van de menselijke ziel is onbetwistbaar. De Bijbel bevestigt dat de ziel werkelijk bestaat en er wel leven na de dood is. Job stelde dezelfde eeuwenoude vraag:"Als een man gestorven is, zal hij weder leven?" (Job 14:14a Statenvertaling) Uiteindelijk wist hij de vraag te beantwoorden:"Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen." (Job 19:25-26 Statenvertaling) Daarom heeft God door rechtstreekse openbaring uit Zijn woord ons getoond dat de dood niet het einde van ons bestaan is, maar dat er wel leven is na de dood. De dood is slechts een overgang van het tijdelijke naar het eeuwige, zoals een lelijke, kruipende rups uiteindelijk sterft, komt een wondermooie vlinder uit het doodslichaam tevoorschijn. Zoals de Bijbel zegt, is het lichaam slechts een huis, waarin de ziel woont. Al verkeert het menselijke lichaam dat sterft, in staat van ontbinding, maar de ziel, zoals het bewustzijn heet, vergaat niet en leeft nog steeds voort.


Wat de Bijna Dood Ervaring (afgekort BDE) betreft, is er absoluut geen sprake van werkelijke dood. De beroemde cardioloog Maurice Rawlings legt uit dat een Bijna Dood Ervaring kan vergeleken worden met een geweer dat op u gericht is. De persoon die zijn geweer op u richt, zegt:"Geef me je geld!" U zou doodsbang kunnen worden, maar dat is een Bijna Dood Ervaring. Maar u komt niet dichtbij het sterven. Een bijna auto-ongeluk is een bijna doodservaring, maar er is niets bij betrokken waardoor het hart of de ademhaling stopt. (11) Toch zeggen mensen die deze boeken schrijven, dat BDE klinische dood is. Mensen die BDE persoonlijk meemaken, vertellen over een prachtige licht die aan het eind van de tunnel bevindt. Het is opvallend dat zij NERGENS over de hemel en de hel spreken, terwijl de Bijbel altijd spreekt over de hemel en de hel. Mensen met BDE komen dankzij reanimatietechniek die het hart terugbrengt, weer tot leven, maar hebben géén echte doodservaringen! Daarom is BDE een op u gerichte geweer. Een geest die uit het lichaam treedt om het leven buiten het lichaam te ervaren, die de geest van het lichaam scheidt. Dit is de definitie in de Bijbel, wanneer de geest van het lichaam scheidt. Daarom moeten we volgens dr. Maurice Rawlings spreken over een permanente scheiding, niet een door mensen gemaakte scheiding. We spreken alleen over klinische dood. Dit is waar de grote meerderheid van de mensen die ware ervaringen hebben, zich bevindt. (11) Er zijn getuigen die de klinische dood beleven, en ze kunnen ons vertellen dat de hel werkelijk bestaat! Ze hebben niet over een mooie prachtige witte licht die aan het eind van de tunnel zich bevindt zoals New Age ons wil propageren. Ze vertellen alleen over werkelijke, tastbare, geestelijke werelden die in het hiernamaals zich bevinden. Daarom zegt de Bijbel ons heel duidelijk:"Het is de mens eenmaal te sterven, en daarna het oordeel."

Virus oorzaak dolfijnensterfte VS

De hoge dolfijnensterfte aan de Amerikaanse oostkust is te wijten aan het aan mazelen verwante morbillivirus. Dat hebben onderzoekers vastgesteld.

Tuimelaar
Sinds het begin van de sterfte in juli zijn er langs de kust van New Jersey tot North Carolina 333 dode dolfijnen aangespoeld, vooral tuimelaars, de meest voorkomende dolfijnsoort. De onderzoekers verwachten dat de epidemie tot het voorjaar van 2014 zal aanhouden. Tegen die tijd zullen de tuimelaars immuun zijn geworden en zal de ziekte niet verder worden verspreid. In 1987 en 1988 was het morbillivirus ook de oorzaak van dolfijnensterfte. (12)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                        Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) De Redactie: Japan stuurt pratende robot Kirobo naar het ISS. 04-08-2013
  (2) NOS: Raket met pratende robot naar ISS. 04-08-2013
  (3) De Redactie: Meteoor boven Rusland was "kind" van asteroïde 2011 EO40. 03-08-2013
  (4) NU.nl: Zeeleven verandert drastisch door klimaatverandering. 05-08-2013
  (5) NU.nl:'Vermindering vervuiling kan zeespiegelstijging remmen.' 14-04-2013
  (6) TT-Canvas: Ontginning zeebodem stapje dichterbij. 18-05-2013
  (7) UPClive sterren: Titanic-regisseur: bescherm de open zeeën. 18-08-2013
  (8) AD: 1500 jaar oud Maya-fries ontdekt in Guatemala. 08-08-2013
  (9) Volkskrant: Bijna doodervaring geen voorbode van hemels hiernamaals. 13-08-2013
(10) Leven na de dood. Door Gordon Lindsay
(11) Bidden helpt: Naar de hel en weer terug.
(12) TT-Canvas: Virus oorzaak dolfijnensterfte VS. 28-08-2013

zondag 25 augustus 2013

Weeknieuws Israël augustus 2013. Deel 2


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.


Dinsdag 27 augustus: Instorting gemeld op Tempelberg

Ooggetuigen vertelden Turkse media deze week dat een deel van het platform van de Tempelberg bij de Al-Aqsa moskee is ingestort, waardoor een ernstig gevaar voor de veiligheid is ontstaan en de stabiliteit van de islamitische structuur mogelijk wordt bedreigd. Als het bericht klopt, zou dit de tweede ernstige instorting op de Tempelberg zijn in de afgelopen vijf jaar. Palestijnse functionarissen beweren dat de instortingen zijn veroorzaakt door "opzettelijke optreden van Israël om de Al-Aqsa moskee en de Rotskoepel te doen instorten, zodat de Joodse Tempel kan worden herbouwd."


Maar archeologen en ingenieurs waarschuwen al jaren dat de zware bouwprojecten die door de moslims boven op de Tempelberg uitgevoerd zijn, het enorme aantal oude structuren en waterreservoirs destabiliseren die het heilige plateau doorkruisen. Velen geloven dat het slechts een kwestie van tijd is voordat het platform instort. En er zijn zorgen dat zo'n instorting tijdens de ramadan zou kunnen optreden, wanneer ruim honderd duizend moslims zich boven op de Tempelberg verzamelen voor de wekelijkse gebeden. Bron: Israel Today Headlines 27-08-2013

Opmerking blogger: Ja, het is een kwestie van tijd eer de islamitische heiligdommen verwijderd kunnen worden. God begint de moslims duidelijk te maken dat heidense en islamitische gebouwen op de Tempelberg niet getolereerd zijn. Ook zal de profetie van Yeshua HaMasjiach letterlijk in vervulling gaan dat de tijden der heidenen bijna vervuld zijn. De instorting van het platform op de Tempelberg is een teken dat de rol van de heidenen bijna uitgespeeld is. Lees Lukas 21:24. Eén ding is zeker dat we aan de vooravond van het Messiaanse duizendjarige vrederijk staan. Maar eerst moeten de profetieën in vervulling gaan dat de volken rondom Israël tegen Jeruzalem zullen optrekken. Ook is er een profetie dat Damascus verwoest zal worden.

Dinsdag 27 augustus: Netanyahu waarschuwt Syrië: We slaan hard terug

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag spoedoverleg met zijn veiligheidskabinet, met het oog op een verwachte Amerikaans-Britse aanval op Syrië. De belegerde Syrische president Bashar al-Assad heeft gedreigd wraak te nemen op Israël, indien westerse mogendheden ingrijpen in het bloedige Syrische conflict. Na de kabinetsvergadering van dinsdag nam Netanyahu een korte videoboodschap op, waarin hij Assad ernstig waarschuwt tegen de aanval op Israël. De video is in het Hebreeuws. Hieronder staat een vertaling van de verklaring van Netanyahu:

"We zijn voorbereid op elk scenario. We zijn geen onderdeel van de burgeroorlog in Syrië, maar als we enige poging waarnemen om ons kwaad te doen, zullen we reageren en we reageren met geweld."


Bron: Israel Today Headlines 27-08-2013

Maandag 26 augustus: Syrische president Bashar al-Assad waarschuwt VS voor 'Vietnam'

Nu de westerse aanval op Syrië nadert, heeft het Westen ook steun van Turkije en de Arabische Golfstaten gekregen. De Syrische president Bashar al-Assad heeft het Westen, vooral de Verenigde Staten, gewaarschuwd tegen militair ingrijpen. Hij verwees in een interview met een Russisch krant naar de Amerikaanse oorlog in Vietnam. "De VS wacht falen, net als bij alle eerdere oorlogen, van Vietnam tot nu,"waarschuwde Assad. De Syrische president liet zich ook uit over de vermeende gifgasaanval op een buitenwijk van Damascus van vorige week. Hij zei dat er Syrische troepen in de buurt waren. "Welk land zou chemische of andere massavernietigingswapens inzetten op een plek waar eigen troepen zijn geconcentreerd? Dat gaat tegen elke logica in,"aldus Bashar al-Assad. Volgens Assad is in zijn eigen land geen sprake van een volksopstand. "Het is terrorisme,"zei hij, doelend op rebellengroepen die tegen hem vechten.

Bashar al-Assad
De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei lavrov, is zeer bezorgd over berichten dat de Verenigde Staten militair ingrijpen in Syrië overwegen. Hij riep de VS tot terughoudendheid op. Aanleiding voor zijn oproep zijn volgens Rusland aanhoudende opmerkingen van de VS dat het Amerikaanse leger gereed is om in actie te komen tegen Syrië. Zowel Groot-Brittannië als Frankrijk zijn ervan overtuigd dat het Syrische regime achter de gifgasaanval zit. De westerse grootmachten houden vol dat Assad zich schuldig heeft gemaakt aan de "gruweldaad", zonder dat er harde bewijzen zijn geleverd. De Syrische president wijst westerse beschuldigingen van de hand dat hij verantwoordelijk  is voor de gifgasaanval. De VN-inspecteurs gingen vandaag onderzoek doen in de buitenwijk van Damascus. Bron: diverse media 26-08-2013

Maandag 26 augustus: Syrische rebellen: Israël moet helpen tegen Assad

Een hoge Syrische rebellenleider heeft zondag tegen Israëlische media gezegd dat de Joodse Staat moet helpen het Assad-regime omver te werpen door de westerse mogendheden er van te overtuigen om militair in te grijpen in de Syrische burgeroorlog. "Als Israël wil bewijzen dat eht goede bedoelingen met het Syrische volk heeft, dan moet het de internationale gemeenschap aansporen om in te grijpen in Syrië,"vertelde de rebellenleider aan de Israëlische nieuwssite Ynet. De bron zei dat de Syrische oppositie tegen het regime van Assad het gevoel heeft dat Israël de dictator diplomatiek steunt door zich niet sterker uit te spreken tegen de wrede tactieken die de regeringstroepen gebruiken.

FSA-rebel
Israël heeft bewust voor een 'low-profile'-benadering van het Syrische conflict gekozen, omdat het niet het gevoel heeft dat het land de overwegend soennistische rebellenlegers meer kan vertrouwen dan het huidige regime. Een groot aantal van de organisaties, waaruit de rebellenlegers bestaan, zijn verbonden aan de Moslim Broederschap en al-Qaeda, en die haten Israël minstens zo veel als Assad en zijn trawanten. Maar de laatste gruweldaden, die volgens Israel Today worden toegeschreven aan troepen van de Syrische regering, hebben premier Benjamin Netanyahu er toe gebracht om precies te doen wat de rebellen vroegen: aandringen bij de westerse mogendheden om eindelijk actie te ondernemen. Britse media meldden zondag dat schepen van de Royal Navy waren begonnen met voorbereidingen voor een eerste aanval met kruisraketten tegen Syrië, en dat Londen aandrong bij Amerika om mee te doen aan de aanval. Rusland eiste dat de VS en zijn bondgenoten niet overhaast handelen, en verwelkomde het besluit van het Assad-regime om buitenlandse onderzoekers toe te laten tot het gebied waar chemische wapens zouden zijn gebruikt. Maar ambtenaren van het Witte Huis zeiden dat "het gebaar te weinig en te laat was."

Een gezamenlijke Brits-Amerikaanse aanval op Syrië wordt deze week verwacht. Hoewe dit als een gevaarlijk vooruitzicht voor Israël klinkt, zeiden militaire commandanten in de Joodse Staat dat zij een vergeldingsaanval tegen hun land onwaarschijnlijk achten. Legerfunctionarissen vertelden voor Israëls Channel 2 News dat het Assad-regime zich heel goed bewust is hoe krachtig Israël zou reageren op elke niet-uitgelokte aanval op zijn grondgebied, en dat het een oorlog tegen de gecombineerde legers van de VS, Groot-Brittannië en Israël mogelijk niet zou overleven. Bron: Israel Today Headlines 26-08-2013

Opmerking blogger: Ik ben het NIET eens met Israel Today dat het regime van Bashar al-Assad achter de gifgasaanval, zoals Israel Today deze gruweldaad noemt, zit. Hoe kan dictator Assad zijn chemische wapens tegen eigen bevolking inzetten, terwijl hij normaliter niet doet!? Hij wéét heel goed dat als hij zijn chemische wapens tegen eigen burgers, allen mannen, vrouwen en kinderen, zou inzetten, een krachtige internationale reactie verwacht kan worden. Ik geloof absoluut NIET dat Assad achter de gifgasaanval zit. Mijn intuïtie zegt me gewoon. Ik ben ervan overtuigd dat de rebellen die door de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk gesteund worden, achter de gifgasaanval zitten. Dat is precies wat het Westen wil. Het Westen heeft heel andere geopolitiek- en strategische motieven om Assad alleen maar weg te hebben en controle over Syrië te verkrijgen.

Het Westen bekommert zich helemaal niet om het welzijn van de Syrische minderheden zoals christenen, Druzen en Alawieten (Assad is een Alawiet). U weet net als ik heel goed dat het Westen de aan al-Qaeda en de Moslim Broederschap gelieerde rebellen steunt. Besef dan wel dat de rebellen heel veel gruweldaden hebben begaan zoals het vermoorden van onschuldige mensen, vooral vrouwen en kinderen!! Wanneer Assad valt, zal de chaos onvoorstelbaar enorm zijn waartoe het zal leiden tot enorme vlucht van Syrische christenen. De Syrische christenen zijn de oudste bevolkingsgroep van het Midden-Oosten. De gifgasaanval is een inside job. Dat is zeker. Ik adviseer Israël, vooral premier Benjamin Netanyahu, de westerse militaire actie tegen het Assad-regime NIET te steunen!! Want op een dag zullen de westerse mogendheden ook Israël verraden en een militaire actie tegen de Joodse Staat voeren zoals de Bijbel ernstig waarschuwt!! De profeet Jesaja waarschuwde het volk Israël destijds niet op Egypte te moeten vertrouwen. Daarom zeg ik ook tegen Israël: vertrouw ook NIET op Amerika en de westerse mogendheden!! Zoals Israëlische legerfunctionarissen zeggen, verwacht ik ook een Syrische vergeldingsactie als Syrië aangevallen wordt door westerse mogendheden. Vergeet ook niet toen Irak in de Eerste Golfoorlog aangevallen werd door Amerika, liet Saddam Hoessein als de eerste de scud-raketten op Israël afvuren. Ik raad Israël aan zich erbuiten te houden en de Verenigde Staten niet te steunen! Ook moet Benjamin Netanyahu bij de VS niet pleiten voor een militaire actie, anders speelt hij de Syrische rebellen precies in de kaarten. Helaas heeft hij hen al een voordeel gegeven.

Maandag 26 augustus: Israëlische minister: Twee staten is geen oplossing

De twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, waartoe de wereld wil verlokken en dat het Israëlische leiderschap openlijk heeft aanvaard, is niet realistisch en zal nooit gebeuren, benadrukte een Israëlische minister. "Degenen die hier zijn, begrijpen waarom de visie van twee staten onrealistisch is en nooit zal gebeuren. Degenen die denken dat ze ons kunnen dwingen om alleen binnen de Auschwitz-grenzen te bouwen, hebben het mis,"zei minister van Huisvesting, Uri Ariel (Het Joodse Huis), zondag bij de inwijding van twee nieuwe wijken in de Joodse gemeenschap Kedumim in Samaria. De term "Auschwitz-grenzen" werd voor het eerst gebruikt in 1969 door de voormalige en legendarische Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Abba Eban, toen hij merkte dat de Arabische staten en de internationale gemeenschap probeerden Israël te beperken tot kleine gebieden met onverdedigbare grenzen, net zoals de Joden werden bijeengedreven in getto's tijdens de Holocaust in nazi-Duitsland. Ariel zei dat Israël zou doorgaan met het bouwen van huizen voor Joden op al het land dat in de Bijbel aan deze natie is beloofd, want dat is de enige juiste zionistische reactie op de bedreigingen tegen de Joodse Staat.

Een 'Twee-staten-oplossing': een Amerikaans puzzel
Veel Israëli's en velen binnen de Israëlische regering zijn het denkbeeld gaan aanvaarden dat ze Judea en Samaria (de zogenaamde en door de internationale gemeenschap genoemde Westbank) moeten overdragen voor de vestiging van een Palestijnse staat om zo een demografisch Joodse meerderheid in Israël te handhaven. Maar het Knessetlid Tzipi Hotoveli (Likoed) vertelde zondag tijdens een bijeenkomst in Jeruzalem dat Israël niet bang hoeft te zijn om die 'betwiste gebieden' volledig te annexeren en een binationale staat op te richten. Hotoveli sprak tijdens een bijeenkomst waar de erkenning van Jordanië als de echte Palestijnse staat werd bepleit, en merkte op dat er na het annexeren van Judea en Samaria en het verlenen van het Israëlische staatsburgerschap aan de 2,5 miljoen Arabieren die daar wonen, nog steeds een Joodse meerderheid ten westen van de Jordaan woont. In feite zou de verhouding van de aantallen Joden en Arabieren overeen komen met de situatie in het gebied, toen David Ben Goerion in 1948 de onafhankelijkheid uitriep. De eerste premier van Israël liet zich niet afschrikken door het feit dat er toen slechts 600.000 Joden tegenover de 450.000 Arabieren in het gebied woonden. Net als in de tijd van Ben Goerion blijft er een Joodse bevolking over de hele wereld die groot genoeg is, en uiteindelijk naar de Joodse staat zal emigreren om het toegenomen aantal Arabische burgers te compenseren. En in de tussentijd zal Israël sterk aanspraak maken op zijn historische en Bijbelse gebieden. Bron: Israel Today Headlines 26-08-2013

Zondag 25 augustus: Gifgasaanval bevestigd door Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen heeft bevestigd dat er vorige woensdag gifgas is gebruikt in de Syrische hoofdstad Damascus. Het is de eerste onafhankelijke bron die bevestigt dat er inderdaad sprake is geweest van een chemische aanval. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er zo'n 3.600 patiënten met neurotoxische symptomen behandeld in de ziekenhuizen van Damascus. 355 van hen zijn overleden. De hulporganisatie heeft het over een overtreding van de internationale mensenrechten, die het gebruik van chemische en biologische wapens verbieden. Bron: TT-Canvas 25-08-2013

Zondag 25 augustus: Amerikaanse aanval op Syrië?

De wereld houdt haar adem in, nu de geruchten gonzen dat de Amerikanen een aanval op Syrië voorbereiden. De Amerikaanse president Barack Obama had zaterdag overlegd met zijn veiligheidsadviseurs over mogelijke maatregelen tegen Syrië, nu bekend is dat er afgelopen woensdag een gifgasaanval op de buitenwijken van de Syrische hoofdstad Damascus plaatsgevonden had. De westerse media beweren dat het Syrische leger daarbij gifgas heeft gebruikt. Een militaire interventie zou tot de mogelijkheden behoren, luidt het. Washington stond tot nu nog toe erg twijfelachtig tegenover maatregelen, omdat het Syrische conflict een zeer complex sektarisch probleem is. Maar na de vermeende aanval met chemische wapens woensdag neemt de druk op de Verenigde Staten toe, Een jaar geleden liet Obama doorschijnen dat het gebruik van chemische wapens voor hem een brug te ver zou zijn. Met de gebeurtenissen van woensdag zou "de rode lijn overschreden zijn",luidt het. Volgens welingelichte bronnen zou een eventuele Amerikaanse aanval "niet als doel hebben om Assad omver te werpen, maar om duidelijk te maken dat de inzet van chemische wapens wordt afgestraft." De Amerikaanse stafchef Martin Dempsey legt de opties van de Amerikaanse aanval op tafel. De aanval met kruisraketten vanaf een marineschip zal waarschijnlijk het meest optie zijn. De Verenigde Staten hebben zeker zes oorlogsschepen in de oostelijke deel van de Middellandse Zee. Eén van de schepen, de USS Mahan, zou eigenlijk naar huis terugkeren, maar dat gaat niet door vanwege de situatie in Syrië. (1)

USS Mahan
Nu de Amerikaanse aanval een stap dichterbij is gekomen, bereiden de Israëlische leiders zich voor op een Amerikaanse militaire actie tegen het aangrenzende Syrië nadat de westerse leiders het zogenaamde bewijs lijken geaccepteerd te hebben dat het Syrische regime chemische wapens zou hebben gebruikt tegen zijn weerloze burgerbevolking. Frankrijk en Groot-Brittannië gaan er onomwonden van uit dat Syrische president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval zit. Maar volgens de media wil Obama dat dat eerst grondig wordt onderzocht. In feite heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu er openlijk op aangedrongen bij Washington om te handelen overeenkomstig zijn dreigement in te grijpen indien Bashar al-Assad niet-conventionele wapens zou inzetten tegen zijn eigen volk. In persberichten, voorafgaand aan de zondagse wekelijkse kabinetsvergadering, zinspeelden premier Netanyahu en president Shimon Peres er op dat Israël zelf Syrië kon aanvallen als de situatie niet snel zou stabiliseren. Peres wees er op dat de prijs veel hoger is, als je aan Syrië toestaat om chemische wapens te blijven gebruiken. Hoewel de meeste Israëliërs het ongetwijfeld met Peres eens zijn, veroorzaakte het vooruitzicht van een open oorlog met Syrië ook enige huiver in het land, omdat momenteel slechts 60% van de Israëliërs een modern gasmasker heeft. (2)

Slachtoffer van de gifgasaanval
Ondanks alle ophef van de westerse media over het vermeende gebruik van gifgas door het Syrische leger zijn er nog steeds géén harde bewijzen dat de Syrische president Bashar al-Assad achter de gifgasaanval zit. De Syrische oppositie beschuldigt het leger allang van het inzetten van chemische wapens. Het Syrische regime heeft de rebellen beschuldigd van chemische oorlogvoering. Het is moeilijk om één van de strijdende partijen te geloven als het om het spreken van de waarheid gaat. De westerse media staan enorm bekend om hun onjuiste en valse berichtgevingen. Ze zijn zeker niet objectief! De westerse media hebben ook heel wat leugens en desinformatie over Israël, Egypte, Syrië en Libië verspreid. Daarom moeten we de westerse media niet altijd geloven wat ze hoe dan ook zeggen. Volgens onafhankelijke media zitten de rebellen ACHTER de gifgasaanval. De gifgasaanval is blijkbaar een geslaagde inside job met een buitenlandse interventie als het doel. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn in Jobar, een buitenwijk van de Syrische hoofdstad Damascus, in de tunnels van de rebellen chemische wapens ontdekt. "Helden van het leger zijn de tunnels van de terroristen binnengegaan en hebben daar chemische wapens gezien,"aldus de Syrische staatstelevisie. Volgens de zender zou het Syrische leger klaarstaan om de wijk te bestormen. (1) Ondertussen heeft Iran de VS gewaarschuwd tegen enige betrokkenheid bij Syrië. "Het overschrijden van de rode lijn in Syrië zal ernstige gevolgen hebben voor het Witte Huis,"zei het hoofd van de Revolutionaire Garde van Iran tegen de Iraanse media. Iran is vastbesloten om zijn bondgenoot Bashar al-Assad aan de macht te houden en beschouwt de overwegend soennistische rebellenlegers als een bedreiging voor zijn eigen plannen voor regionale hegemonie. Voor Israël bestaat er geen goede afloop van de Syrische burgeroorlog. Indien de Syrische president Assad wint, zal de invloed van Iran in de regio voortduren. Indien de rebellen winnen, zal Syrië terugvallen in chaos en een toevluchtsoord worden voor allerlei radicale terroristische organisaties, zoals ook gebeurde met de Gazastrook en Zuid-Libanon. (2)

De door de VS gesteunde rebellen. De waarheid is dat de
rebellen ACHTER de gifgasaanval zitten!!!
Tenslotte het laatste nieuws: De Amerikaanse bevolking voelt niets voor een Amerikaans ingrijpen in Syrië. Uit een enquête blijkt dat 9% van de Amerikanen vindt dat president Obama in actie moet komen, ook als blijkt dat er afgelopen woensdag inderdaad gifgas is gebruikt tegen de bevolking van Damascus. De steun voor interventie is na de beelden van de mogelijke gifgasaanval in Syrië alleen maar afgenomen. (3) Bron: TT-Canvas (1), Israel Today (2), NOS-TT (3) 25-08-2013 

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                         
                                                                                                    Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

woensdag 21 augustus 2013

Christenen in het Midden-Oosten verdrukt en bedreigd


Het falen van het Westen

De "Arabische Lente", zoals het Westen de Arabische Revolutie noemt, is voor het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten en de Europese Unie op een groot mislukking uitgelopen. De hoop dat de Arabische Revolutie tot echte vrijheid en burgerrechten voor de Arabische volken zou leiden, blijkt ijdel te zijn. Indien de Arabische Revolutie ten doel had een betere economie, elementaire vrijheden en democratie in de Arabische wereld te vestigen, is dit uniek in de geschiedenis van de mensheid! Helaas is dat niet het geval. Zoals drs. Aad Kamsteeg in zijn opinie buitenland schrijft, is het Westen wel er over eens dat de in 1928 opgerichte en onder dictators Nasser, Sadat en Mubarak onderdrukte Moslim Broederschap uit is op alleenheerschappij. (1) Maar drs. Aad Kamsteeg had moeten weten dat het besef nog niet tot alle westerse politici is doorgedrongen. Met het oog op oliebelangen in de Arabische wereld heeft het Westen de christenvervolgingen volkomen genegeerd. Voor de Verenigde Staten en het Westen is Egypte bijvoorbeeld van groot strategisch belang, een opportunistisch reden des meer waarom het Westen de Moslim Broederschap nog steeds steunt en op vrijlating van Morsi aandringt. Want Egypte neemt als leidinggevende Arabische staat met het oog op de westerse belangen in het Midden-Oosten een sleutelpositie in. Egypte is immers een brug tussen het Westen en de Arabische wereld. Maar de Verenigde Staten en de EU waren er niet in geslaagd Morsi tot religieuze matiging te brengen, terwijl zij nu de Egyptische militairen van zich hebben vervreemd. (1)

Barack Obama: Ik ben geen lid van de Moslim Broeder-
schap, maar ik ben een supporter van de Moslim
Broederschap!!
Veel Egyptenaren hebben de Amerikaanse president Barack Obama kwalijk genomen omdat hij de voormalige president en Moslimbroeder Morsi heeft gesteund. Obama's beleid ten aanzien van Egypte en het Midden-Oosten loopt nu op een groot fiasco uit. Zoals Israëlische diplomaten en militairen zeggen, begrijpen Obama, de Amerikanen en de Europeanen de werkelijke situatie in het Midden-Oosten helemaal niets. Wellicht denken Obama en westerse leiders de Moslim Broederschap en de radicale islamitische bewegingen te kunnen manipuleren. Echter hebben zij nu grote blunders gemaakt. Wat de zaak nog erger maakt, zijn Obama en de westerse leiders tekort geschoten, toen het geweld tegen christenen in Egypte losgebarsten is. Het geweld tegen Koptische christenen in Egypte en de bloedige christenvervolgingen in andere Arabische landen tonen aan dat het Westen volkomen heeft gefaald in het buitenlandbeleid ten aanzien van het Midden-Oosten.

Egyptische christenen worden 'bedreigde soort'

Niet alleen de dieren worden met uitsterven bedreigd, terwijl er volop gejaagd wordt op hen. Ook de christenen in het Midden-Oosten worden met uitroeing bedreigd. Toen het Egyptische leger president en Moslimbroeder Mohammed Morsi afzette, stemde de leiding van de Koptische Kerk daarmee publiekelijk in, wat de haat tegen christenen enorm heeft vergroot. De haat heeft zich geculmineerd in gewelddadigheden tegen christenen. Egyptische christenen worden fel bekritiseerd en beschuldigd van steun aan het verdrijven van de Moslim Broederschap. Kerken zijn aangevallen en verwoest in de steden Minya, Sohag en Fayoum. In Suez is een grote kerk afgebrand en ook werden winkels en bedrijven van christelijke eigenaars aangevallen. Onduidelijk is nog hoeveel christenen gewond zijn geraakt. (2) Zeker zijn christenen bij gewelddadige confrontaties tussen het leger en de Moslim Broederschap omgekomen. In de stad Minya, waar ongeveer de helft van de bevolking christen is, zijn zeven kerken verwoest. Een Egyptische mensenrechtenactivist twitterde dat de Maagd Maria-kerk in Minya, één van de oudste kerken in Egypte, uit de vierde eeuw, door brand werd verwoest. Media berichtten ook over aanvallen op kerken in de stad Suez en andere dorpen. Jason Isaacson, bestuurder van Regerings- en internationale Zaken van het Amerikaans-Joodse comité, veroordeelde deze daden:"Georganiseerd geweld tegen Egyptische Kopten, de moord op onschuldigen en de vernietiging van kerken is schandalig en onvergeefelijk." (3)


Nu christenen uit het Midden-Oosten zo weerloos en verlaten lijken, is het goed om hun historische wortels te bezien om te beseffen hoezeer de benarde situatie van christenen in het Midden-Oosten is verslechterd. Tweeduizend jaar geleden werd het christendom als godsdienst in Jeruzalem geboren en verspreid naar andere delen van de Levant, met inbegrip van gebieden als het moderne Israël, Libanon, Syrië, Irak, Jordanië en Egypte. Het christelijk geloof bloeide op tot een van de grote religies in het Midden-Oosten tot aan de islamitische veroveringen van de zevende eeuw. Ondanks de islamitische overheersing in deze regio maakten de christenen tot in het begin van de twintigste eeuw naar schatting 20% van de bevolking van het Midden-Oosten uit. Vandaag de dag maken christenen echter 2,5% van de bevolking van het Midden-Oosten uit en hun aantal slinkt snel. De geleerde Daniel Pipes schreef in 2001 in de wintereditie van Middle East Quartely een artikel waarin hij schatte dat het aantal christenen in het Midden-Oosten 'waarschijnlijk zou dalen' tot de helft van hun aantal 'in het jaar 2020' vanwege dalende geboortecijfers en een patroon van 'uitbuiting en vervolging' die emigratie veroorzaakt. (3)

Verwoeste Koptische kerken in Egypte
De "Arabische Lente", een term uitgevonden door het Westen, heeft de omstandigheden van de inheemse christenen van het Midden-Oosten alleen maar verslechterd. Net als de Koerden zijn christenen in het Midden-Oosten een staatloze minderheid, die worstelt om te overleven in de moeilijkste regio van de wereld. Voor de Koerden geldt in elk geval dat zij sinds 1991 in het Iraakse Koerdistan gedeeltelijke autonomie genieten in een land waar de meeste inwoners soennistische moslims zijn, wat het makkelijker voor hen maakt om in het door moslims gedomineerde Midden-Oosten te overleven. Christenen daarentegen zijn een religieuze minderheid zonder eigen grondgebied waardoor het geheel onderworpen is aan de grillen van hun gastheren. Deze gastlanden - met uitzondering van Israël - beloven een grimmige toekomst voor christenen in het Midden-Oosten. (3)

Demonstratie Kopten: Stop genocide christenen in Egypte

Een Koptische jongetje met het kruis

Koptische christenen afgeslacht
Naast dat het een thuisbasis is voor een van oudste christelijke gemeenschappen in de wereld, heeft Egypte dus ook de grootste christelijke bevolking van het Midden-Oosten, in totaal 8 á 12 miljoen mensen. Maar omdat Christelijke Kopten slechts ongeveer 10-15% van de Egyptische bevolking uitmaakt, die naar schatting uit 84 miljoen mensen bestaat, leven zij al decennia lang in angst als tweederangs burgers, onderworpen aan aanvallen op kerken, dorpen, huizen en winkels, beroving en moord en de ontvoering en gedwongen bekering van christelijke vrouwen en meisjes, die gedwongen worden met moslimmannen te trouwen. Zulk misbruik vond plaats onder de steeds seculiere regime van Hosni Mubarak, maar verergerde zeer onder het bewind van Mohammed Morsi, die vastgezette ex-president en Moslimbroeder die Mubarak opvolgde. Christenen worden nu beschuldigd van Morsi's verdrijving. (3)

Situatie in Libanon

In Libanon maken christenen een groter deel van de bevolking uit, waardoor hun tot minder precair is dan die van hun Egyptische geloofsgenoten, hoewel hun vooruitzichten op de lange termijn zorgwekkend zijn. De christelijke bevolking is naar schatting gedaald van ruim 50% (naar een volkstelling uit 1932) tot ongeveer 40%. De afgelopen jaren is Hezbollah de facto de regerende macht in Libanon geworden, de radicale en zwaarbewapende sjiitische beweging die door Iran wordt gesponsord. Door alle neveneffecten van het geweld en de instabiliteit die door het Syrische conflict wordt veroorzaakt - waar Hezbollah openlijk er bij betrokken is - en/of door de volgende oorlog die Hezbollah zou kunnen beginnen tegen Israël, zal de emigratie van christenen uit Libanon de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toenemen, waarmee degenen die blijven steeds kwetsbaarder worden. (3)

We moeten niet vergeten dat veel Libanese christenen in de jaren van de Libanese burgeroorlog zwaar vervolgd en vermoord waren door aanhangers van de PLO van Yasser Arafat. Onlangs berichtte het Reformatorisch Dagblad dat veel Libanezen vrezen dat het Syrische conflict zou overslaan naar Libanon. In Libanon geloven nog maar weinigen dat het land ontkomt aan het Syrische conflict. Een bloedige aanslag in Beiroet roept bij Libanese ouderen herinneringen op aan de verschrikkingen van de burgeroorlog die het land verscheurd had. Voor de tweede keer in minder dan een maand tijd werden de zuidelijke wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet getroffen door een zware explosie, die tientallen mensen het leven kostte. De Libanese autoriteiten blijken er ernstig rekening mee te houden dat het om een zelfmoordaanslag ging. Sommige kranten schreven over de "Irakisering" van Libanon. (4) In Libanon twijfelt niemand eraan dat de aanslag van donderdag 15 augustus gericht was tegen Hezbollah als vergelding voor de rol die deze partij speelt in de Syrische burgeroorlog. Op de dag van de aanslag kon daarom niet langer worden ontkend dat het bloedige Syrische conflict de straten en pleinen van Beiroet had bereikt, waarmee de vrees van vele Libanezen een bewaardheid werd. De aanslag toont ook aan hoe diep de sektarische haat in de Libanese samenleving had wortel geschoten. Terwijl  in het zuiden van Beiroet sjiitische Libanezen wanhopig poogden overlevenden van de aanslag onder het puin vandaan te halen, gingen soennistische Libanezen in de noordelijke stad Tripoli juichend de straat op. Ze schoten in de lucht om uiting te geven aan hun vreugde over de geslaagde aanslag op de sjiieten in Beiroet. (4)

Sommige Libanese analisten speculeren openlijk over de mogelijkheid dat hun land kan veranderen in een nieuw slagveld waarop de door Iran gesteunde sjiitische Hezbollah oorlog zal voeren met de soennistische terreurbeweging al-Qaeda. Twee weken voor de aanslag verscheen er op verschillende jihadistische websites een boodschap van al-Qaedaleider Ayman al-Zawahiri. Zawahiri had Hezbollah openlijk gedreigd met bloedige vergeldingsacties. (4) De aanslag en het dreigement van al-Qaeda zijn de sinistere voorboden van wat Libanon en de Libanese christenen staan te wachten.

Situatie in Syrië

In Syrië bestaat ongeveer 10% van de 2,5 miljoen inwoners uit christenen en zij genoten enige bescherming onder de seculiere en vaak wrede regimes van de dynastie Assad. Maar nu jihadistische groepen die tegen Syrische president Bashar al-Assad vechten, hun territoriale controle uitbreiden, vormt de bescherming van Syrische christenen vaak de oorzaak van hun huidige vervolging door wrokkige, haatdragende soennieten die het Assad-regime beschimpen en de sharia opleggen waar zij maar de kans krijgen. Christenen zijn regelmatig doelwit geweest van rebellen en zijn ook door hen vermoord. (3) Het is bekend dat de rebellen kerken hadden verwoest en geplunderd.

Een kerk in Syrië verwoest

Een FSA-strijder toont trots het buitgemaakte kruis
De chaos, de wetteloosheid en het sektarisch geweld blijven waarschijnlijk de overhand houden, als Assad valt. Na de val van Assad zal het aantal christenen dat op de vlucht slaat, alleen maar doen toenemen. (3) Het is zo goed als zeker dat de huidige Amerikaanse president Barack Obama en een aantal westerse regeringsleiders medeplichtig zijn aan de genocide op Syrische christenen, omdat zij de Syrische rebellengroepen zoals het beruchte FSA (Vrije Syrische Leger) hebben bewapend en financieel gesteund! Juist de westerse steun aan de rebellengroepen wakkert het sektarische geweld en de christenvervolging in Syrië alleen maar aan!!

Situatie in Irak

In Irak bleek uit de bloedige nasleep van de invasie van 2003 hoe gevaarlijk het leven voor een christelijke minderheid kan worden wanneer een multiculturele samenleving in het Midden-Oosten in sektarisch geweld uitbarst. (3) De Amerikaanse invasie in Irak heeft niets goeds voortgebracht dan alleen maar ellende, dood en verderf. Bovendien zijn de Amerikanen jammerlijk genoeg er niet in geslaagd beloofde vrijheid en democratie voor het Iraakse volk tot stand te brengen. Integendeel, de invasie leidt tot instabiliteit, sektarisch geweld en tweedracht. In 2008 verliet naar schatting de helft van de 800.000 Iraakse christenen het land, waarmee de resterende in  nog onveiligere omstandigheden leven. In 2010 vielen salafistische extremisten in Bagdad een kerk aan tijdens de zondagsmis, waarbij zij bijna de hele gemeente vermoordden ofwel verwondden. Zulke incidenten maken elke bijeenkomst tot een potentieel bloedbad, wat christenen in het Midden-Oosten voor de ultieme vraag van het geloof stelt:"Ben ik bereid te sterven voor de christelijke godsdienst?" (3)

De zogenaamde "Arabische Lente" dreigt de omstandigheden in grote delen van het Midden-Oosten verder op scherp te zetten, nu islamisten de regeringen beheersen ofwel overheden zodanig kunnen beïnvloeden dat christenvervolging ongestraft blijft. Wanneer nieuwe islamitische regimes in het Midden-Oosten religieuze onverdraagzaamheid door de vingers zien en sharia en wetten tegen godslastering invoeren, zal het perspectief voor christenen in hun voorouderlijk land op de lange termijn alleen maar somberder worden. (3)

Israël een oase van rust

Het enige lichtpuntje is de Staat Israël. "De enige plek in het Midden-Oosten, waar christenen echt veilig zijn, is Israël,"zegt Canon Andrew White, de vicaris van St. George's kerk in Bagdad. Als thuisbasis voor de heiligste plaatsen van het christendom - met een kleurrijke waaier aan christelijke denominaties - is het Israël die de enige groeiende christelijke gemeenschap van het Midden-Oosten heeft. Omdat Israël de enige niet-moslimstaat is in heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika is, vertegenwoordigt het in de regio een kleine overwinning voor de religieuze minderheden en dient het als de laatste beschermer van de vrijheid en veiligheid voor Joden, christenen, Bahaï, Druzen en anderen. (3)

Indien Israël er niet was, hoeveel kwetsbaarder zouden christenen in het Midden-Oosten dan wel niet zijn!?

Het is totaal oneerlijk van westerse politici, kerkleiders en activisten om de schuld van alle misstanden in het Midden-Oosten aan Israël te geven. Amerikanen en Europeanen maken zich alleen maar druk om bouw van Joodse nederzettingen in betwiste gebieden Judea en Samaria, de zogenaamde 'tweestaten-oplossing' voor Israël en de Palestijnen, enzovoorts. Ze lijken meer geobsedeerd door wat Israël doet. De Nederlandse regering en de westerse regeringen spenderen miljoenen euro's en dollars, wel te verstaan onze eigen belastinggeld, aan de Palestijnse Autoriteit en het onderwijs, waarmee Palestijnse kinderen met Jodenhaat vergiftigd worden. Al die miljoenen aan EU-subsidies verdwijnen gewoon in de zakken van de corrupte Palestijnse leiders. Nog nooit heeft de EU de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording geroepen wat zij met het geld hebben gedaan. Vorige maand heeft de EU een boycot van Israëlische producten aangekondigd. Maar als er geweld tegen christenen in Egypte en andere Arabische landen is, kijken westerse politici en regeringsleiders de andere kant op en doen alsof er niks aan de hand is!! U vindt de Nederlandse regering vast en zeker hypocriet als ons land kapotbezuinigd moet worden, terwijl miljoenen euro aan de Palestijnse Autoriteit besteed worden!! Wat de zaak nog erger maakt, is de anti-Israëlische houding van de westerse media. De westerse berichtgevingen over Israël zijn niets anders dan gebaseerd op klinkklare leugens. Maar over de bloedige christenvervolgingen in het Midden-Oosten zwijgen westerse politici en media in alle talen!! Is het u niet opgevallen dat links-progressieven die een pact met de islam hebben gesloten, in stilzwijgen hullen, toen de Moslimbroeders in Egypte geweld tegen Koptische christenen gebruiken en de kerken verwoesten!? Het is ook merkwaardig dat het Nederlandse kabinet géén woord heeft gerept over onverdraagzaamheid en christenvervolgingen in Egypte en andere islamitische landen. Alleen heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, voorgesteld dat hulp aan Egypte opgeschort moet worden. Het Westen wéét heel goed dat Israël de enige en echte stabiele en democratische staat in het Midden-Oosten is, waar Joden, christenen, Druzen, Bahaï en moslims in veiligheid kunnen leven. Maar...westerse regeringen en politici verzwijgen opzettelijk voor ons. De in Nederland woonachtige Egyptische Kopten vinden dat Nederland en de hele wereld geen oog hebben voor de vervolgde christelijke minderheid in Egypte. Bekijk de onderstaande videoclip wat de Kopten ervan vinden.De islam verklaart de oorlog aan alle christenen

Westerse politici (en ook kerkleiders en apologeten) vertellen u de waarheid niet over de gevaren van de islam. Ook vertellen zij de waarheid niet over christenvervolgingen in het Midden-Oosten. In het Afrikaanse land Nigeria vermoorden aanhangers van de radicale islamitische terreurbeweging Boko Haram ook veel christenen. Ze voeren aanvallen op de kerken uit en moorden christenen uit. Westerse politici, activisten en apologeten misleiden ons door te zeggen dat de islam een vredelievende godsdienst is. Dat zeggen sommige moslims ook. Er zijn inderdaad gematigde moslims. Sommige gematigde moslims die graag met niet-moslims vreedzaam willen leven, keuren het geweld tegen christenen beslist niet goed. Maar...de islam is beslist NIET gematigd! Absoluut niet. Het is opmerkelijk dat één van de meest gebruikte benamingen voor de god van de moslims, Allah, "de Barmhartige" (met de hoofdletter!)  is. Toch kan men volgens het onderwijs van de Koran en de dagelijkse levenswijze van veel moslims niet zeggen dat barmhartigheid een in het oog springende deugd is. Vooral in hun houding tegenover niet-moslims, in het bijzonder christenen, is het eerder geweld dan barmhartigheid die in praktijk wordt toegepast. De moslims beweren dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dit is een leugen, want religieuze onverdraagzaamheid, haat en geweld tegen Joden en christenen in het Midden-Oosten bewijzen het tegendeel! Talloze Koranverzen die volgens zogenaamde profeet Mohammed de woorden van Allah, de Barmhartige (!), zijn, sporen juist aan tot geweld tegen Joden en christenen.

Lees en huiver wat de Koran over Joden en christenen zegt:

(1) Allah vernietigt de kerkgebouwen van christenen en andersgelovigen:

"Degenen, die vóór hen waren, smeedden ook plannen, maar Allah vernietigde hun gebouw tot in de grondvesten zodat het dak van boven op hen viel; en de straf kwam over hen vanwaar zij het niet vermoedden."
Soera 16:26

(2) Wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is, gaat naar de hel:

"Het past niet bij Allah Zich een zoon te verwekken, Heilig is Hij. Wanneer Hij een beslissing neemt, zegt Hij daar toe slechts:'Wees', en het 'is'. Voorwaar, Allah is mijn Heer en uw Heer. Aanbidt Hem derhalve, dit is de rechte weg. Doch (sommige) partijen verschillen (hierover) onderling van mening; maar wie de ongelovigen bij hun aanwezigheid op de grote Dag. Hoe helder is hun horen en hun zien zijn op die Dag wanneer zij tot Ons zullen komen. Waarlijk, de onrechtvaardigen zijn in duidelijke dwaling."
Soera 19:35-38

(3) Christenen gaan naar de hel:

"En zij zeggen:'De Barmhartige heeft Zich een Zoon genomen.' Heilig is Hij. Neen, zij zijn slechts geëerde dienaren. Zij spreken niet eer Hij het beveelt, en zij handelen volgens Zijn gebod. Hij weet wat vóór hen is, en wat achter is, zij zijn voor niemand voorspraak behalve voor degene die Hem behaagt en zij sidderen uit eerbied voor Hem. En wie hunner zou zeggen:'Ik ben een God naast Hem.' Die zouden Wij met de hel vergelden. Aldus vergelden Wij de onrechtvaardigen."
Soera 21:26-28

(4) Geen genade voor ongelovigen, Joden en christenen:

"Zij, die in de tekenen van Allah en de ontmoeting met Hem niet geloven, wanhopen aan Zijn barmhartigheid; dezen zullen een smartelijke straf ontvangen."
Soera 29:23

(5) Ook zegt de Koran dat de islam over alle godsdiensten zal zegevieren. De Koran maakt ons heel duidelijk dat de islam de oorlog heeft verklaard aan het Jodendom, het christendom en alle andere godsdiensten!!

"Hij is het, Die Zijn boodschapper (Mohammed) met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende."
Soera 48:28
 
Een waarschuwing voor alle Nederlanders, Europeanen en Amerikanen: Wie zijn ogen sluit voor de gruwelijke realiteit van de christenvervolgingen in het Midden-Oosten en de gevaren van de islam, zal het gelag moeten betalen voor eigen onwetendheid. Amerika en Europa zullen de prijs moeten betalen, wanneer zij aan de beurt komen en ten prooi vallen aan het islamitische radicalisme en het terrorisme. De radicale moslims hebben niet alleen gezworen de Joodse Staat Israël en het christendom te vernietigen, maar ook de westerse beschaving. Geloof westerse politici, activisten, linksprogressieven aub NIET! Stem ook niet op politieke partijen die de islam als de deugd willen propageren, en politici die zich verkiesbaar willen stellen!! Als u toch op hen stemt, dan stemt u ook op de ondergang van de westerse beschaving. Want niet de islam maar een verbond met de islam, zoals het pact met de duivel genoemd mag worden, zal het Westen uiteindelijk noodlottig worden!

Een Bijbelse opdracht voor oprechte westerse christenen die de grote Meester Jezus Christus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua HaMasjiach genoemd wordt, met hun hele hart liefhebben en hun vervolgde broeders en zusters in het Midden-Oosten willen steunen: wij strijden niet tegen moslims, want zij zijn mensen van vlees en bloed net als wij. Daarom moeten wij strijden tegen de islam. Achter de islam schuilen boze demonische machten, zonder dat alle moslims echt beseffen. De islam kan alleen bestreden en overwonnen worden met de Bijbelse geestelijke wapenrusting. Lees Efeziërs 6:10-20 in de Bijbel. Maar de overwinning over de islam is alleen voorbehouden aan de Joodse Messias Yeshua HaMasjiach. Egyptische, Syrische, Libanese en Irakese christenen vragen u om gebed en steun. Velen van hen worden gedood of raken gewond en hun kerken zijn in brand gestoken door haatdragende moslims. Bid voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten, maar ook voor westerse regeringen opdat hun ogen door God geopend zullen worden voor het grote gevaar dat ons allemaal en onze vrijheid bedreigt. Bid ook voor moslims, zowel radicaal als gematigd. Want God heeft ook alle moslims lief. Aan hen moet het evangelie verkondigd worden. We vergeven ook moslims die christenen vervolgen en doden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                          
                                                                                         Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) EO buitenland opinie. Door drs. Aad Kamsteeg
(2) Uitdaging Online: Egyptische christenen vragen gebed, kerken verwoest. 15-08-2013
(3) Israel Today Headlines: Egyptische christenen worden bedreigde soort. Door Noah Beck
(4) Refdag: Libanezen vrezen dat Syrisch conflict overslaat. 19-08-2013