zondag 30 oktober 2011

Halloween in het licht van de BijbelIs Halloween een onschuldig feest?


Op 31 oktober wordt Halloween, een eeuwenoude feestdag, gevierd in Engeland, Schotland, Ierland, Canada en vooral de Verenigde Staten. Op dit feest worden noten en appels geroosterd en menigte huizen zijn rijkelijk versierd met uigeholde en verlichte pompoenen en lichtjes. Ook grote vreugdevuren worden aangelegd, waar men verkleed rond gaat dansen. De kinderen verkleden als heksen, spoken, zwarte katten, vampiers en zombies en proberen elkaar en volwassenen bang te maken. Als het donker wordt, gaan de kinderen, verkleed als heksen, spoken en vampiers, de straat op en ze bellen bij de buren aan en roepen trick or treat, waarbij de keuze wordt gesteld lekkernij (meestal snoep) te geven of een kattekwaad uit te halen. De laatste jaren heeft men in Nederland en België grote belangstelling getoond voor het Halloweenfeest. Dit gebeurt meestal in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen en steeds meer door Halloween-feesten en het versieren van huizen. Veel lagere scholen organiseren een zogenaamde trick-or-treat tocht, waarbij de kinderen onder begeleiding van ouders verkleed langs de deuren gaan. De bedoeling zou het bang maken van degene die de deur opendoet, zijn. Sinds 1992 Halloween door Nederland is "ontdekt", is het niet meer weg te denken. Ook de occulte horror-films Halloween dragen een steentje bij aan het vieren van Halloween in Nederland. Voor de handel is Halloween een business geworden. Halloween-artikelen zijn in de feestwinkels tegenwoordig verkrijgbaar. Ook in Suriname en Duitsland wordt Halloween gevierd, omdat deze van oorsprong Iers-Engelse traditie uit de Verenigde Staten overgewaaid is. Vooral onder de jeugd is Halloween zeer populair geworden. Echter is wel kritiek op Halloween in Nederland geleverd, omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als een "geschikte aanleiding om de consumenten aan te zetten tot wat ruimer vertier in de periode tussen zomervakantie en sinterklaas." (1) Ook is er kritiek, omdat het vieren van Halloween in Nederland gezien wordt als een kwalijke symptoom van de Amerikanisering van de samenleving. (1) Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en na de Oorlog was de Nederlandse samenleving nagenoeg veramerikaniseerd. Coca-Cola, spijkerbroeken, Hollywood-films, enzovoorts waren uit Amerika in Nederland geimporteerd. Nu is Halloween uit Amerika in Nederland geimporteerd. Het lijkt dat Halloween een rage is geworden onder de Nederlandse jeugd.

Nu houdt een grote vraag ons bezig of Halloween wel een onschuldig feest is als we maar denken. Verschillende kerkgenootschappen hebben wel kritiek op Halloween vanwege het "heidense" karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. (1) De kerkgenootschappen wijzen erop dat het oproepen van geesten in de Bijbel niet toegestaan is. Het oorspronkelijke Ierse gebruik hangt volgens de kerkgenootschappen samen met een Keltische heidense traditie. Pas later kwamen de demonenverkledingen en de horror-outfits op in Amerika. Hierbij komt het karakter van Halloween op spiritisme en zelfs de duivel te liggen bij de versieringen. Is het grote bezwaar van de reformatorische genootschappen wel zeer terecht of niet? Gezien het feit kennen zeer veel mensen de ware betekenis en achtergronden van Halloween niet. Vooral zeer veel christenen weten ook niet wat Halloween is. Veel mensen denken dat Halloween op Carnaval lijkt vanwege verkleedpartijen. Inderdaad hebben beide feesten wat gemeen vanwege verkleedpartijen. Beide feesten zijn ook van oorsprong heidens en door de Rooms-katholieke kerk gekerstend. Een enorme verharding tegenover God en Zijn Woord in onze samenleving veroorzaakt een groot gebrek aan kennis des Heren. Gebrek aan kennis des Heren kan ons allemaal ten gronde richten. (Hosea 4:6) Gebrek aan kennis des Heren is mede veroorzaakt doordat wij allemaal God en Zijn Woord hebben afgewezen. Niet voor niets waarschuwt de Bijbel ons ernstig dat we niet onwetend mogen zijn. Ja, er is veel onwetendheid over Halloween! Als u een ouder bent en kinderen hebt, zult u zich gaan afvragen of u het goed zou vinden dat uw kinderen aan Halloween mogen meedoen vanwege leuke verkleedpartijen en snoep ophalen bij de buren. Immers, Halloween lijkt op Sint Maartendag. U denkt misschien dat het toch geen kwaad kan zijn.  Als u werkelijk denkt dat Halloween een onschuldig feest is, dan hebt u het mis! Halloween is niet bepaald onschuldig als u denkt!

Oorsprong en achtergronden van Halloween

De naam Halloween is afgeleid van het Oud-Engelse All Hallows, hetgeen Alle Heiligen betekent. (2) In het oud-Engels Hallow-e'en. Het betekent letterlijk Avond voor Allerheiligen. In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. Allerheiligen (in het Latijn: Sollemintas Omnium Sanctorum) is een zogenaamd christelijk feest dat valt op 1 november en gevierd wordt onder katholieken en Anglicanen. (3) Volgens Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie (1952) is Allerheiligen sinds 9de eeuw een feestdag van de Roomskatholieke kerk en Anglicaanse kerk ter ere van alle heiligen van de kerk. Het van Dale woordenboek bevestigt dat Allerheiligen een Roomskatholieke feestdag is ter ere van de heiligen. In Nederland en België kennen we deze feestdag als Sint Maarten. Oorspronkelijk was Sint Maarten op 1 november volgens oude kalenders gevierd. Het feest valt tegenwoordig op 11 (let goed op het duivelse getal 11) november. Op Sint Maarten gaan kinderen rond met een rommelpot, terwijl ze rijmpjes zingen en om lekkernijen bedelen. Echter heeft Halloween een diepere oorsprong. Bij de oude Kelten was Halloween het Keltische Nieuwjaar, Samhain (uitspraak: Saun) genaamd. Samhain is een Iers en Schots-Gaelische woord voor de maand november. In Wales werd dit Calan Gaeaf genoemd en dit betekent "eerste winterdag" of "vooravond van de winter."Als u wikipedia raadpleegt, dan leest u dat Samhain om een andere reden een zeer bijzonder feest was geweest. De Kelten geloofden dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. Om die reden werd Halloween in Groot-Brittannië en Ierland vooral gevierd door de Kelten. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel dat voor hen voor de deuren was neergelegd. Om de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Vandaar de oorsprong van spookmaskers dat de kinderen tegenwoordig dragen om elkaar en de volwassenen bang te maken. Toen de Romeinen onder Julius Caesar en later onder Claudius Brittannië ondergeworpen hadden, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober de viering van oogst en het eren van de doden betroffen. (1) Samhain was ook van oorsprong een oogstfeest van de Kelten dat de oogst binnengehaald was en het zaaigoed voor het nieuwe jaar gereed lag, was er tijd voor een feest om het Nieuwjaar te vieren. Samhain, het Keltische nieuwjaarsfeest, begint dus aan de vooravond rond 1 november, maar gezien de Kelten een maankalender gebruikten, liep deze niet helemaal gelijk aan onze lunisolaire kalender en varieerde de absolute dag dus in onze kalender. (1) Men vierde de overgang van de zomerperiode naar het begin van de winter. Voor de Kelten begon alles vanuit het donker. Volgens Julius Caesar die Brittannië binnenviel, rekenden de Kelten in nachten en in winters. Ze lieten hun dagen beginnen na zonsondergang en hun winter startte met Samhain, het begin van een nieuwjaar. Het Keltische feest houdt dus in verband met de seizoenwissel en de cyclus van het leven.

Volgens vele mythen en legenden kwamen in deze nacht de werelden van de doden en van de levenden het dichtst bij elkaar, waardoor de scheidslijn helemaal vervaagd was. Volgens een legende keerde Cailleach, die aanvankelijk van moedergodin in vruchtbaarheidsgodin was veranderd, met Samhain terug om als koningin van de winter te heersen. Later werd deze mythische figuur tot een kol of heks gedegradeerd. In de kronieken van Narnia; de leeuw, de heks  en de kleerkast van C.S. Lewis is de heks oftewel de sneeuwkoningin geidentificeerd als Cailleach. De Britse schrijver C.S. Lewis kende de achtergronden en gebruikte de Keltische en Griekse mythologie voor zijn Narnia-werken. Zijn literaire werk "De kronieken van Narnia" is volgens zeer veel christenen christelijk, omdat de auteur C.S. Lewis een christen was geweest. Maar echte deskundigen hebben aangetoond dat het Narnia-verhaal geheel doortrokken is van occulte invloeden. Ook stonden C.S. Lewis en zijn vriend   Tolkien onder grote invloed van een Rozenkruizer, die hun vriend werd. Het Narnia-verhaal is beslist géén christelijke allegorie! Het is uiterst dwaas om het Narnia-verhaal tot de Christelijke literatuur toe te rekenen, zonder dat men eerst de echte en occulte achtergronden van het verhaal goed kent. Er zijn veel christenen die niets willen weten van de occulte achtergronden van het Narnia-verhaal.

Over Cailleach wil ik nog wat vertellen. Het is zéér belangrijk om goed te weten wat de oorsprong en achtergronden zijn van Halloween. Cailleach (ook Cailleach Bheur genoemd) was in de Keltische mythologie de Almoeder. In modern Schots betekent het woord "oude vrouw." Deze woord komt ook sterk overeen met het Noordse woord Edda dat overgrootmoeder betekent en refereert aan de oeroude traditie die door de overgrootmoeders verteld werd. Edda is een oude verzameling van literaire en mythologische werken uit Ijsland. Het woord Edda betekent letterlijk moederschoot. Het woord is afgeleid van Veda (of Vidyã) hetgeen kennis betekent. (Vid is weten, begrijpen). Veda's zijn de heilige geschriften van de hindoes. Denk hierbij ook aan het Duitse woord wissen, het Zweedse veta en het oud-Engelse wit. Ook het Nederlandse woord weten is ervan afgeleid. Cailleach werd uiteindelijk als kol of heks beschouwd. In de achtergronden van deze mythische figuur werd de donkere schoot, waaruit alle leven onstaat en waar het weer toe terugkeert, door de Kelten voorgesteld als een eeuwige ketel: de ketel van Dood en Wedergeboorte. In de Keltische mythologie roert Cailleach deze kosmische ketel voortdurend om, zodat alles steeds opnieuw ontstaat en vergaat in een eindeloos proces. Zelfs de gesneuvelde helden kwamen erin terecht en werden erdoor weer heel gemaakt in een andere wereld. Maar van de rol van Almoeder is deze mythische godheid geleidelijk vervallen tot die van kol en heks. (3) Omdat Cailleach een kol en een heks werd, was haar eeuwige ketel de heksenketel geworden. Nu begint u eindelijk te begrijpen waar de heksenketel werkelijk vandaan komt.  

Heksenketel
Er zijn veel legendes rondom de ketel. Het Engelse woord voor ketel is cauldron en werd voor het eerst opgenomen in het Midden-Engels als Caudron. Het Engelse cauldron was afgeleid van het Anglo-Normandische woord caudron vandaar het Franse woord chaudron. Het Normandisch-Franse woord vervangt waarschijnlijk het eerste oud-Engelse woord cetel (in het Duits kessel, in het Nederlands (kook-) ketel). In de Ierse folklore zouden de kabouters hun schat in de ketel gelegd hebben. (4) In de moderne Wicca, welke aspecten van de Keltische mythologie zijn opgenomen, wordt de ketel geassocieerd met de Keltische godin Cerridwen. De Keltische legende vertelt ook van een ketel, die de dode krijgers terugbrengt. De krijgers worden in de ketel gelegd, waarna ze in het leven teruggebracht worden. Behalve de kracht van de spraak. Volgens de legende ontbraken de zielen van de krijgers. Daarom werpen de krijgers zich in de strijd totdat ze weer gedood worden vandaar de cyclus van het leven. In Wicca en enkele vormen van neopaganistische religies wordt de ketel gebruikt voor magische praktijken. Ketels symboliseren niet alleen de godin Cerridwen, maar vertegenwoordigen ook de baarmoeder en het altaar die de aarde voorstelt. Ketels worden in New Age winkels vaak verkocht. (4)

Jonge heks met de ketel
In de kunst wordt Cailleach afgebeeld als een verschrompelde oude vrouw met berentanden en slagtanden als van ever. Ze kan ook geidentificeerd als de hindoe-godin Kali de vernietigster. Volgens een Keltische legende verandert ze in steen op Beltain (Beltane is de verbastering van Baäl, Belial en Belzebub) en keert terug bij Samhain om als koningin van de winter te heersen. In Schotland is zij de blauwe toverkol van de winter, een godin van de onderwereld en een feeëngeest. (3) Over feeën moet u een en ander echt weten!
Tegenwoordig worden feeën in de moderne sprookjes voorgesteld als kleine, mooie wezentjes met doorzichtige vleugeltjes en een lichtgekleurd gewaad. Echter zijn de feeën in de Keltische mythologie van oorsprong vrouwelijke figuren die bovennatuurlijke krachten bezitten. De moderne uitbeelding van feeën in kinderverhalen is een schrile contrast met de zeer ernstige en zelfs sinistere folkloristische traditie. De feeën van het verre verleden werden enorm gevreesd als buitengewone gevaarlijke en machtige wezens die soms vriendelijk waren voor mensen, maar ook zeer wreed of boosaardig konden zijn. In de Middeleeuwen werden feeën gezien als vrouwen in dure gewaden met een simpele toverstok waarmee ze verschillende dingen konden doen zoals voorwerpen beheersen en laten zweven, voorwerpen tevoorschijn toveren en spreuken uitspreken. Ook konden feeën levenloze dingen tot leven wekken, zoals in het bekende verhaal over Pinokkio. Volgens het van Dale woordenboek zijn feeën met tovermacht begaafde en bovenaardse wezens en als vrouwengedaantes voorgesteld. In werkelijkheid zijn feeën boze geesten. In Schotland verschijnt Cailleach als een oude vrouw  in zwarte lompen met een staf (de roerstok), die s'nachts rondzwerft met een kraai op haar linkerschouder. Ze heeft een nukkig karakter en is gevaarlijk voor mensen. Ze heeft slagtanden en soms drie gezichten. En ze kon in een kat veranderen. Tegenwoordig is de nukkige en oude vrouw uit de Keltische mythologie als een boze heks met het afzichtelijke gezicht, een kromme neus en een roerstok die vergezeld wordt door de zwarte kat, in de sprookjes. We moeten niet vergeten dat de sprookjes vaak een kern van de waarheid bevatten. Zie de afbeelding van de heks hieronder:


Nu begrijpt u waarom oude en alleenstaande vrouwen in de Middeleeuwen vaak als heksen gezien werden en daarom vervolgd en op de brandstapel gezet waren. Zeer veel oude en alleenstaande vrouwen waren in werkelijkheid onschuldig, al hadden ze totaal niks te maken met hekserij! Het symbool van de kat die een heks vergezelt, wordt in veel mythologieën met vrouwelijke godheden geassocieerd. Denk maar aan de Egyptische vruchtbaarheidsgodin Bastet, een vrouwelijke gedaante met de kattekop. De oude Egyptenaren beschouwden de kat als een godheid. Mensen die een kat doodden of mishandelden, konden rekenen op de doodstraf. In de Germaanse mythologie neemt de kat een vooraanstaande plaats. Zo liet Freya, de godin van de vruchtbaarheid, de liefde en de schoonheid, (de Griekse tegenhangster is Aphrodithe) zich door de wolken rijden op een wagen, die werd getrokken door katten. In de Middeleeuwen waren katten helemaal niet geliefd vanwege hun vermeende band met hekserij. De christenen beschouwden de katten als bondgenoten van de duivel en manifestaties van de machten der duisternis. In de 14e eeuw werden katten in groten getale levend verbrand en doodgeknuppeld, alleen maar omdat ze in verband werden gebracht met hekserij. Tengevolge van de verschrikkelijke onwetendheid en de grote dwaasheid van christenen (gebrek aan kennis des Heren is de belangrijkste oorzaak!!) en de wrede en weerzinwekkende slachting van katten werd Europa geteisterd door rattenplaag, waardoor gevreesde pestepidemieën uitgebroken waren, die miljoenen levens hadden geeist. De slachting van katten verdient nergens God's goedkeuring, juist omdat de Bijbel dierenmishandeling verbiedt. De christenen hebben helaas een zeer zware zonde tegenover God begaan. Ook verbiedt de Bijbel de aanbidding van dieren! Geen wonder dat de kinderen tijdens Halloween soms als katten verkleden!

De Griekse tegenhangster van Cailleach was Hekate. Hekate was vaak voorgesteld als maangodin met drie gezichten. Ze was de godin van de tovenarij, de geboorte en de maan. De oude Grieken hadden haar niet vaak afgebeeld, maar beschreven haar wel als een godin met drie hoofden: één van een hond, een paard en een slang of leeuw. Hoewel Hekate nergens specifiek vereerd was, werd ze vooral aangeroepen door vrouwen tijdens de geboorte van hun kind! Ook zou Hekate twee spookhonden bij zich hebben en haar komst werd aangekondigd door het blaffen van een hond. Haar bekendste priesteres was de tovenares Medea. Hekate droeg altijd een toorts en een mes, maar ze  werd soms ook afgebeeld met een sleutel, touw of Grieks kruis (!). Heel interessant wordt het dat Hekate met de toorts als het vrijheidsbeeld in New York te zien is. Het vrijheidsbeeld was ontworpen door de Franse vrijmetselaar Frédéric Auguste Bartholdi. Ook is Hekate te zien in het wereldberoemde logo van de Amerikaaanse filmmaatschappij Columbia Pictures. Verder is ze altijd in het gezelschap van raven, slangen of uilen. Ook werd ze altijd vergezeld door de Lampaden, de vrouwelijke geesten, die door de Griekse oppergod Zeus aan haar geschonken werd. De Lampaden droegen toortsen om het pad van hun meesteres te verlichten. En de oude Grieken dachten dat de Lampaden ook verantwoordelijk waren voor de visioenen die de stervelingen ontvingen. De Lampaden kunnen vergeleken worden met de "moderne" heksen. (5) In de Bijbel had koning Saul een waarzegster van Endor bezocht om de geest van de profeet Samuël te raadplegen. De waarzegster van Endor wordt in de King James vertaling de heks van Endor genoemd. En het woord heks is mogelijk een verbastering van Hekate. Hekate is door de Bijbel geidentificeerd als de Kanaänitische godin Astarte die bij de Babyloniërs als Innana bekend stond. Bij de Germanen was Gaileach/Hekate vrouw Holle, die als oude vrouw soms met Wodan (bij de Scandinaviërs Odin) tijdens de wilde jacht meereisde. Vrouw Holle staat niet alleen voor Frigg, Holda, maar ook voor Hel, gezien het feit dat ze van oorsprong de godin van de onderwereld is! Niet voor niets wordt Halloween een heksenfeest genoemd. Er is een grote overeenkomst tussen de Griekse Hekate met drie hoofden (in de Schotse versie Cailleach als oude vrouw met drie gezichten) en de drie heksen die samen de heksenketel roeren. Het beeld van Hekate met drie lichamen is te zien op de onderstaande afbeelding. Het marmeren beeld is een Romeinse kopie van een Grieks origineel.

Hekate
 En bekijk twee onderstaande afbeeldingen van de drie heksen:


  
Toen Europa gekerstend werd, waren zeer veel heidense feesten geadopteerd door de Rooms-katholieke kerk om de zielen van de heidenen voor zich te kunnen winnen. Volgens verschillende bronnen werd Samhain in 998 door de abt van Clung gekerstend en kreeg het toen de naam Allerheiligen. Andere bronnen daarentegen zeggen dat paus Gregorius IV het feest  Allerheiligen reeds in 835 had ingevoerd. In Mexico wordt Halloween als de Dag van de Doden (in het Spaans: Dia de los Muertos) gevierd. Het vindt elk jaar plaats op 1 en 2 november, dus op Allerheiligen en Allerzielen. In Mexico gelooft men dat de zielen van kinderen op 1 november terugkeren naar de aarde, en die van volwassenen op 2 november. Gedurende het hele jaar bereidt men zich voor op het festival. Men verzamelt goederen, die men aan de doden zal offeren. In de periode rond de dag van de doden maakt men graven van dierbaren schoon en versiert deze. Sommige rijke families bouwen altaren in hun huis ter ere van hun gestorven dierbaren. Men bezoekt de graven van dierbaren en offert er voedsel en drank. Na afloop eet en drinkt men het vaak zelf op, omdat men gelooft dat de zielen van de doden de ziel van het voedsel tot zich hebben genomen. Schedels zijn een veelvoorkomend symbool op deze dag. De dag vindt haar oorsprong in de cultuur en tradities van de Midden-Amerikaanse indianenvolkeren, de Azteken en de Maya's. Voor de indianen was het zeer gebruikelijk de voorouders en dus de doden te vereren. Men bewaarde schedels en stelde deze tijdens  rituelen tentoon om dood en wedergeboorte te symboliseren. Deze dag werd oorspronkelijk begin augustus in de Azteekse kalender gevierd en was gewijd aan de godin Mictecacihuatl. Men noemde hun godin 'Dame van de doden.' Met de komst van de Spaanse Constiquadors werd de viering van de dag verplaatst naar Allerheiligen en Allerzielen. Deze Indiaanse feest werd geassimileerd door het christendom. Dia de los Muertos wordt ook in de rest van Latijns-Amerika, de Verenigde Staten en de Filipijnen gevierd. De Dag van de Doden staat officieel vermeld op de Lijst van Meesterwerken van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid van UNESCO! (6)

Figuren van de Dag van de Doden in Mexico

Oorsprong en betekenis van Trick or Treat

Over de ware oorsprong en betekenis van Trick or Treat bestaan er verschillende meningen. Wel is het zeker dat het christendom zich had vermengd met het heidendom. Tengevolge van het syncretisme raakte het Woord van God verder in diskrediet. En de Roomse kerk werd almachtig en bepaalde welke feesten de christenen mogen vieren. Ondertussen waren de oorspronkelijke Joodse feesten die door de eerste christenen werden gevierd, door de kerk verketterd en in de ban gedaan. Op Allerzielen (2 november) gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende opname in de hemel te bespoedigen. (1) Maar de werkelijke oorsprong van het Trick or Treat vindt plaats in het heidendom bij de oude Kelten. De oude Kelten beschouwden Samhain als de transformatie en geloofden in reïncarnatie. Volgens diverse Keltische mythen vervaagt met Samhain de grens met het elfenrijk. Daarom werd er eten voor de deur gezet voor de elfen en andere natuurgeesten. Hierdoor hoopte men dat ze als dank hun plagerijen (o.a. het verzuren van melk en mensen de stuipen op het lijf jagen) achterwege zouden laten. Daarnaast waren de Kelten ervan overtuigd dat elfen tijdens Samhain steekspelen georganiseerd hadden. Als bewijs hiervan vond men de volgende dag plasjes elfenbloed op de rotsen, hoewel het in werkelijkheid hier om een soort mos ging dat na de eerste vorst rood kleurde en als het dooide, liet dit een rode vloeistof los, die men aanzag voor elfenbloed. Echter zijn de elfen van oorsprong boze geesten. Het van Dale woordenboek bevestigt dat de elfen van oorsprong boze geesten en dwergen waren en tegenwoordig fantastische en ijle geestengestalten die zich vaak als jonge en mooie vrouwen of kinderen voorstellen, zijn. Het van Dale voegt er nog iets interessant toe dat de elfen in het maanlicht rond dansen. Precies zoals de heksen tijdens Halloween in het maanlicht rond dansen. Het is uiterst dwaas om elfen als onschuldige wezentjes voor te stellen, terwijl het in werkelijkheid niet zo is! Ook kabouters zijn volgens van Dale van oorsprong boze geesten.

Oorsprong en betekenis van Jack-o'-lantern

Over de hele wereld is de uitgeholde en verlichte oranje pompoen het meest bekende van Halloween. De uitgeholde en verlichte pompoen is het symbool én het 'handelsmerk' van Halloween. In Amerika noemt men de uitgeholde en verlichte pompoen Jack-o'-lantern. Een Jack-o'lantern (soms gespeld als Jack o'Lantern) is een typische decoratie voor Halloween, bestaande uit een uitgeholde pompoen waarin een eng gezicht is gesneden. Deze pompoen wordt vervolgens gebruikt als lampion door er een kaars of lamp in te stoppen. Het lichtje dat in de pompoen brandt, is eigenlijk een symbool voor het lichtje van het leven dat achter de dood schijnt: men zegt dat een flikkerende kaarsvlam in een pompoen een teken zou zijn dat een overleden voorouder of een geest de vlam aanraakt. Over de oorsprong van de pompoen als lampion zijn er veel verhalen en legendes. In Engeland is Jack-o'-lantern minder bekend, maar wijd en zijd bekend in de Verenigde Staten. Het interessantste is een verhaal over de smid Jack. Op een avond kwam Jack de duivel tegen, die hem naar de hel wilde meenemen. Jack wist met een list de duivel in een boom te lokken en kraste vervolgens een kruisteken in de stam van de boom, zodat de duivel de boom niet meer kon verlaten. Pas nadat de duivel Jack had beloofd dat hij nooit naar de hel zou hoeven gaan, haalde jack het kruisteken weg en liet de duivel vrij. Toen Jack jaren later stierf, mocht hij door zijn zondige en slechte levenswandel niet naar de hemel, maar de duivel liet hem ook niet binnen in de hel wegens de gedane belofte. Sinds die tijd doolt de ziel van Jack volgens het verhaal rond over de aarde. De duivel gooide
Jack-o'-lantern
Jack nog wel een gloeiend kooltje achterna, toen hij hem weggestuurd had bij de hellepoort. Jack stak het kooltje in een knol, die hij aan het eten was en kreeg op die manier een lantaarn om zijn weg mee te verlichten. Daarom is de Jack-o'-lantern vernoemd naar de smid uit dit verhaal.

Eigenlijk ligt de oorsprong van Jack-o'-latern veel dieper bij de oude Kelten. Met Samhain loste de lijn op bepaalde plaatsen en tijden zelfs helemaal op en dan liepen doden, geesten, goden en mensen er even allemaal door elkaar. Daarom moest men op Samhain opletten om niet door geesten te worden meegenomen. Een uitgeholde biet met een kaarsvlammetje erin kon ze wel afschrikken en men kon zich ook als een dode of geest vermommen om ze te misleiden. Vandaar de oorsprong van Jack-o'-lantern. De uitgeholde biet van de Kelten vormde de basis voor de huidige pompoen. In werkelijheid schrikken de uitgeholde en verlichte pompoenen of maskers de boze geesten niet af. Helemaal niet. Het is al reeds bekend dat er tijdens Halloween bezit wordt genomen van het menselijke lichaam door een kwade geest.

Het Samhain altaar

Halloween een satanisch feest

Nu u weet wat de ware achtergronden zijn van Halloween, ziet u ook in dat de Reformatorische kerkgenootschappen in hun standpunt het toch gelijk hebben. Halloween is inderdaad een heidens feest en heeft ook het spiritisme als grondslag. Daarom worden de doden tijdens het duivelse feest herdacht en geeërd! Het eren en aanbidden van doden evenals het oproepen van geesten is in de Bijbel inderdaad streng verboden. Bovendien is Halloween ook een heksenfeest ter ere van satan. Veel aanhangers van Wicca en neopaganisten vieren Samhain als één van de feesten van hun jaarwiel.

De wiel van het jaar
De voormalige Britse sataniste en zwarte heks Doreen Irvine bevestigde dat Halloween een van de belangrijkste data op de kalender van de heks is. (7)Samhain is voor paganisten als tegenhanger van Beltain (Walpurgisnacht) ook een feest ter verering van de doden. Zij geloven dat de sluier tussen de wereld van de levenden en de wereld van de doden dan het dunst is. Op deze dag wordt er door velen een maaltijd georganiseerd en worden er extra borden bijgezet voor de overledenen met diens lievelingsmaaltijd. Voor het raam worden kaarsen geplaatst zodat hun dierbaren de weg naar huis kunnen vinden. Het wordt beschouwd als het moment waarop Lugh (de zonnegod aan wie tijdens Lughnasadh geofferd wordt) aankomt in het dodenrijk.  De versie van Lugh komt nauw overeen met die van Horus, de Egyptische zonnegod die ook in het dodenrijk neerdaalt. Het is ook niet uitgesloten dat er tijdens Halloween echte mensenoffers gebracht zijn. Sinds de onheugelijke tijden van het heidendom werden mensen tijdens het Samhain geofferd om de geesten gunstig te stemmen. In het satanisme en de echte hekserij worden ook mensenoffers dikwijls gebracht. De voormalige Amerikaanse heks Irene Parker bevestigde dat er mensenoffers zijn gebracht. Ze schreef over Halloween:

"Geen wonder dat satan en zijn engelen feestvieren op de avond voor Allerheiligen! Op die dag hebben de satanische machten en boze begeerten en verdorvenheid en verwording vrij spel onder de satanisten. Meestal wordt er een misviering gehouden waar bloedoffers worden gebracht. Dat kan een dier zijn of zelfs het leven van een baby of kind!" (8)

Bij Halloween zijn katten blijkbaar toch niet heilig. Katten worden ook geofferd aan boze geesten! Zelfs kinderen zijn niet echt veilig.
Halloween is blijkbaar helemaal niet onschuldig als we dachten!!! Het is verschrikkelijk dwaas en onverantwoord van de Roomse kerk (en ook bijna alle kerkgenootschappen en pinkster - en charismatische bewegingen) en de christenen om het satanisch feest mee te vieren ter ere van de zogenaamde doden. De zogenaamde doden zijn in werkelijkheid helemaal géén geesten van de overledenen, maar demonen!! Dat Halloween met christelijke saus erovergetrokken wordt sinds de kerstening van Europa, is dit werkelijk ongehoord en dwaas. Echte heksen en satanisten die mijn artikel lezen, moeten er hard om lachen als ik een goede opmerking maak dat de kerk het heidense feest als Halloween met christelijke saus erover heeft getrokken, alsof er sprake is van gastronomische kunst. Ze lachen er hard om als ze horen en zien dat domme en onwetende christenen het feest meevieren. Zei ik toch niet dat gebrek aan kennis des Heren juist onze eigen ondergang is!?

Doreen Irvine en Irene Parker zijn voormalige satanisten en heksen en kennen de ware achtergronden van Halloween. Bovendien zijn ze ook ervaringsdeskundigen. Er is een groot verschil tussen een deskundige en een ervaringsdeskundige. Een deskundige onderzoekt een bepaald terrein als het occultisme, komt steeds meer te weten over de achtergronden en betekenissen van het occutisme en trekt een conclusie. Maar....de deskundige kan een verkeerde en onjuiste conclusie trekken én ook een onjuiste voorstelling van de werkelijke gang van al deze zaken geven. Hoe komt het dat de zogenaamde deskundige bij het verkeerde eind heeft? Omdat hij of zij Bijbelse inzicht en leiding van de Heilige Geest mist, zolang hij of zij geen christen is!! Een ervaringsdeskundige is wat anders en kent de ware achtergronden door en door, want deze persoon is vertrouwd omgegaan met de cultuur waarin hij of zij opgegroeid is en de gewoonten en praktijken op na houdt. Zeer terecht schreef Doreen Irvine:"Waren de mensen zich maar bewust van enkele van de dingen die ik zelf werkelijk heb gezien en gehoord, dan zouden ze zeker ernstig nadenken over de gevolgen van het occultisme. Als voormalige koningin der heksen spreek ik uit persoonlijke ervaring. Ik ben geen geleerde of onderzoeker die stukjes tweedehandse informatie tracht te doorgronden. Ik wéét het, want ik heb het met eigen ogen gezien." Er gebeuren inderdaad vreemde en enge maar bovennatuurlijke gebeurtenissen rond Halloween. En zeker ook ontzagwekkend maar uiterst kwaadaardig en verdorven. U moet echt weten over Trick or Treat. In Amerika gaan de als heksen, spoken, zwarte katten, skeletten en zombies verkleedde kinderen rond en roepen:"Trick or treat!" (Trakteer of we nemen je in de maling. Eigenlijk een practical joke). In Engeland en Ierland noemde men deze traditie "Hogmanay." Hier gaat men langs de deuren om geld of voedsel te vragen voor het vieren van het Keltische nieuwjaar, het Samhain. Er werden vervloekingen uitgesproken over de mensen die weigerden om iets te geven! Het gebeurt ook in Amerika. Het kan van alles zijn zoals het stoppen van scheermesje in de appel, het doorsnijden van de autobanden, het ingooien van ramen. Doreen Irvine vertelde in haar boek dat een groep jongelui een echtpaar letterlijk geterroriseerd had door obsceniteiten te schreeuwen en de ruiten in te gooien, omdat het echtpaar geweigerd had snoep te geven. Toen de jongeren door de politie gearresteerd waren, gaven ze een verklaring dat ze niet wisten wat er hen overkwam. De jongeren waren geen reltrappers en kwamen nooit in moeilijkheden. Wat was er over hen gekomen? Doreen Irvine had wel een verklaring dat een demonische macht voor een korte tijd de macht over hen had genomen teneinde een onschuldige kindertraditie in iets onheilspellends was veranderd. In de occulte horrorfilm Halloween deel 1 is duidelijk te zien dat een demon bezit van het lichaam van een klein jongetje had genomen, en het gevolg ervan is dat het kind zijn oudere zus vermoord had. Dat is beslist géén grap. In het echt gebeurt het ook. Onwetende mensen die naar de occulte horrorfilms kijken, amuseren zich best, zonder dat zij enig idee hebben wat er zich in werkelijkheid heeft afgespeeld!!

Waarschuwingen van de voormalige heksen

Ik laat het woord aan twee voormalige heksen over wie ik het heb. Daarom worden hun ernstige waarschuwingen uit hun boeken geciteerd;

Doreen Irvine: "Velen doen dit vandaag de dag en het tragische is dat ze zich er niet van bewust zijn dat vele schijnbaar onschuldige dingen in feite grenzen aan het occulte. Kleine dingen zoals het vieren van Halloween (de avond vóór Allerheiligen) bijvoorbeeld, en het zich verkleden als heks. Of het maken van grapjes over de verwensingen van heksen en het ten tonele voeren van deze zogenaamde 'onschadelijke' grappen. Ik heb gehoord van mensen die de represailles van heksen ten tonele voeren en daarbij zelfs zover gaan dat ze scheermesjes in appels verstoppen en deze hun vrienden aanbieden. Allemaal schijnbaar onschuldig, maar allemaal uiterst dwaas en potentieel gevaarlijk. Echte heksen vinden deze "spelletjes" amusant, vooral wanneer ze door christenen worden gespeeld. Ze lachen bij de gedachte dat christenen Walpurgisnacht vieren op hetzelfde tijdstip als zij. Halloween is een van de belangrijkste data op de kalender van een heks. Allerlei boze manifestaties worden er op die avond door de heksen gezien en de boze geesten zijn dan zeer actief. Zo kan men zien dat ze het lichaam van een mens in bezit nemen en volledig alle handelingen van die persoon leiden. Indien christenen slechts een weinig van deze ongerechtigheden zagen, dan zouden ze nooit meer Halloween vieren!" "Hekserij, spiritisme, satanisme en alle andere vormen van het occulte zijn een rechtstreekse belediging van en rebellie tegen God, Jezus Christus en de christelijke kerk. Zij di erin betrokken zijn, vervloeken God en lachen om de Heilige Schrift. Geen christen behoort Halloween te vieren!" (7)
Irene Parker: "Het is een hedendaagse gebeurtenis, die zich steeds weer herhaalt in Amerika. Wat de meeste Amerikanen, en jammerlijk genoeg ook velen in onze kerken, afdoen als een onschuldige tijd voor spoken, practical jokes en lekkernijen, is in werkelijkheid een van de sluwste en dodelijkste trucs van de duivel. Ondanks de duidelijke waarschuwing in de Bijbel om "de duivel geen voet te geven", werd de avond vóór Allerheiligen oorspronkelijk binnen de kerken gevierd als een avond waarop men vrede sloot met de demonische geesten. Hoe betreurenswaardig is dit nadat onze Here Jezus Christus heeft geleden en is gestorven teneinde satan volkomen te verslaan, onderwerpt Zijn kerk zich aan een verslagen vijand!" (8)

Precies wat de Bijbel ook zegt dat de Gemeente van Jezus Christus en alle christenen géén vrede, géén compromis moeten sluiten met de duivel en zijn demonen:

"Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God.."
II Corinthiërs 6:14-16

Wat zegt de Bijbel over Halloween?

Nu is de vraag of een christen Halloween mag vieren. Mag een christen meedoen aan de zogenaamde christelijke feesten die in werkelijkheid heidens en occult zijn? Zo ja, wat vindt God ervan? Wat zegt de Bijbel? Het is zeer belangrijk om in de eerste plaats God te vragen wat Hij persoonlijk ervan vindt. Niet de paus of een dominee noch een kerkelijke instituut is het hoogste gezag. Alleen God heeft de allerhoogste autoriteit en Zijn gezag geldt als de hoogste norm in ons geloof. De Bijbel, het Woord van God, is onze gids en leidraad. Daarom is het beter dat we naar God moeten luisteren dan naar mensen. Gezien het feit dat Halloween van oorsprong een heidens feest is en geassimileerd werd door de Roomse kerk, vieren de meeste christenen bewust of onbewust deze feest mee ter ere van de zogenaamde doden. Ook al heeft Halloween veel te maken met het spiritisme. Daarom verbiedt God in Zijn Woord alle vormen van occultisme. Ook het vereren (en aanbidden), raadplegen en oproepen van doden en geesten is in de Bijbel streng verboden. De straf op overtreding en ongehoorzaamheid is de dood. God is helemaal niet wreed en wraakzuchtig, maar liefdevol en barmhartig. Daarom zegt Hij uit liefde:"Gij zult niet doen." God weet dat het occultisme zeer gevaarlijk en niet heilzaam is voor de mens. Ook weet Hij dat de zogenaamde doden helemaal géén geesten van de gestorvenen maar in werkelijkheid boze geesten zijn.

"Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God.."
Deuteronomium 18:11-13

Hebt u goed gelezen dat niet alleen een vorm van occultisme, maar ook een persoon die inlaat met het occultisme, een gruwel is in de ogen van God!? Dat Halloween met christelijke saus erover getrokken is, is deze feest niet alleen een gruwel in de ogen van God. Maar ook een christen die het duivelse feest meeviert, is een gruwel in God's ogen!!! Dat is zéér ernstig. Nog veel erger zal de toestand van een christen die aan Halloween en andere heidense feesten deelneemt, zijn als die persoon tijdens de Dag van het Laatste Oordeel in de handen van de levende God valt en geoordeeld zal worden op grond van zijn/haar daden. (Hebreeën 10:29-31) Waarom toch? Laten we in Hebreeën 10:29 goed lezen wat de Here zegt:

"Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad?"

Christenen die eens vrijgekocht en geheiligd zijn met het bloed van Jezus Christus en toch deelnemen aan het satanische feest, hebben zichzelf onrein gemaakt en Jezus Christus, onze Heiland en Zaligmaker, met voeten getreden en het Woord van God veracht!! Daarom zeg ik dat het zéér ernstig is.

Over deelname aan Halloween en andere heidense feesten zegt de Bijbel:

"Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God."
Jacobus 4:4

Geen wonder dat de deelname van christenen aan Halloween in God's ogen een overspel is!

"En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."
Romeinen 12:2

Als u Here Jezus met het hele hart liefhebt, Hem volgt en bereid bent Zijn kruis te dragen en uw hart en geheel uw leven aan Hem wijdt, is het beter voor u dat u niet meedoet aan Halloween;

"Uw roem deugt niet. Weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid."
I Corinthiërs 5:6-8

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam."
I Corinthiërs 6:19-20

"Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. En Ik zal u aannemen en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods."
II Corinthiërs 16-18, 7:1

De kerk denkt dat het een deugd is om het feest als Halloween te vieren en de doden te herdenken en te eren, hebben de kerkleiders een belangrijke tekst uit de Heilige Schrift over het hoofd gezien (en helemaal niet gelezen) wat Here Jezus over God zegt:

"Wat nu de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen, wat God tot u gesproken is, toen Hij zeide: Ik ben de God van Abraham, en de God van Izaäk, en de God van Jakob? Hij is NIET EEN GOD VAN DODEN MAAR VAN LEVENDEN."
Matthéüs 22:32

Jezus Christus is zelf het Leven (Johannes 14:6) en niet de dood. De dood veroorzaakt een eeuwige scheiding van God. God zij dank heeft Here Jezus de macht van de dood over ons verbroken. Toen Hij aan het kruis voor onze zonden stierf, stond Hij na de derde dag uit de dood op en de macht van de dood werd verbroken. Daarom zegt de Bijbel dat Jezus de eerstgeborene is, omdat Hij als de eerste uit de dood was opgestaan. (Colossenzen 1:18, Openbaring 1:5) De apostel Paulus schreef dat onze Here Jezus Christus de overwinning over de Dood heeft behaald.

"De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus."
I Corinthiërs 15:54-57

Wie in Here Jezus gelooft en Hem als zijn Heer, Verlosser en Zaligmaker aanvaardt, zal niet in de eeuwigheid verloren maar het eeuwige leven beërven. (Johannes 3:16-18, 11:25) Wie niet in Here Jezus gelooft, zal zeker voor eeuwig verloren gaan. Over de verlorene blijft de Dood wel macht uitoefenen. (Openbaring 20:1-15) Waarom moeten we voedsel leggen voor de doden en geesten?!? Dat is een afgodisch offer! Aan het afgodische offeren moeten we niet deelnemen! (Handelingen 15:20) Here Jezus is immers het Brood des levens. (Johannes 6:32-58). Laten we het Brood des levens eten, opdat we in de eeuwigheid zullen leven, al zullen we sterven. Want er is wel opstanding der doden. (Romeinen 1:4, I Corinthiërs 15:f20-22, 15:42, Filippenzen 3:9-11, Openbaring 20:6) Degene die Here Jezus als zijn/haar Heer, Verlosser en Zaligmaker aanvaardt, is ook wedergeboren. (Johannes 3:3-8, I Petrus 1:3) De Bijbel spreekt heel duidelijk over het leven, de wedergeboorte en het Brood des levens. Laten we het feest der doden niet langer vieren, maar het feest des Heren vieren. Want God is de God van levenden!!

Het besluit

En nu het besluit. Als u een ouder bent en kinderen hebt, is het ook raadzaam voor u dat u uw kinderen ook niet laat meedoen aan Halloween, opdat zij niet onder de ban van het occultisme zouden staan. U wilt dolgraag Gods rijkelijke zegen voor uzelf en uw gezin. Kinderen behoren het Koninkrijk Gods te ontvangen (Matthéüs 11:11, 18:5, 19:13-15, Marcus 10:13-16, Lucas 18:15-17). Immers, kinderen worden in de Bijbel erfdeel des Heren genoemd! Daarom is het van groot belang dat u uw kinderen moet beschermen en hen uitlegt waarom ze niet meedoen aan Halloween, en vertel hen ook de waarheid, zoals u mijn artikel gelezen hebt, opdat de Here, uw God, mijn God en de God van uw kinderen, uw kinderen zal zegenen. (Psalm 147:13) Besef dan wel dat de deelname van kinderen aan Halloween de Here God bijzonder gekrenkt en veel verdriet berokkend heeft!! Laat de toorn Gods daarom niet op u en uw gezin rusten. En vertel ook aan uw familieleden, vrienden en mede-gelovigen, ongeacht tot welke kerkgenootschap zij toebehoren, over mijn artikel en de gevaren van Halloween. En luister niet naar sommige christenen die u trachten wijs te maken, dat het toch niet zo erg is met Halloween of er niets van mijn artikel klopt. Gehoorzaamheid aan Jezus Christus is beter dan offeren! (Richteren 15:22) Lees ook I Corinthiërs 10:19-20 dat we afgodische offervlees niet moeten eten en God ook absoluut NIET wil dat we op Halloween met de duivels meevieren!!!

"Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heeren niet drinken, en den drinkbeker der duivelen; gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren, en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij den Heere? Zijn wij sterker dan Hij?"
I Corinthiërs 10:19-22 (Statenvertaling)

Halloween is een feest ter ere en aanbidding van satan. Laten we de zogenaamde christelijke maar van oorsprong heidense feesten niet langer vieren. We horen eigenlijk niet in een cultuur van dood, mysterie en angst thuis te zijn. Laten we de echte Bijbelse feesten vieren, zoals het in de Bijbel staat beschreven. (Deuteronomium 16:1-17) In Zacharia 14:16-19 blijkt het heel duidelijk dat het Loofhuttenfeest niet alleen voor de Joden maar ook voor alle volken bestemd is. Daarom worden het Loofhuttenfeest en andere Bijbelse feesten 'feesten des Heren' genoemd. Ze zijn door God zelf ingesteld!! Waarom heeft de christelijke kerk een grote zonde begaan de Bijbelse feesten die door de eerste christenen gevierd waren, overboord gegooid en de heidense feesten ingevoerd!? Licht en duisternis gaan niet samen! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                           
                                                         Paul

Lees mijn gerelateerde artikel "Walpurgisnacht in het licht van de Bijbel" ook. Daarin staan instructies hoe wij tijdens Walpurgisnacht en Halloween kunnen bidden om bezweringen en vervloekingen in naam van Jezus geheel ongedaan te maken.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/Halloween
(1) 365 vragen en antwoorden. Door Clifford Parker
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Cailleach
(4) en.wikipedia.org/Cauldron
(5) nl.wikipedia.org/Hekate
(6) wikipedia.org/wiki/Dia de los Muertos
(7) Bevrijd om Christus te dienen. Door Doreen Irvine
(8) Irene, Jezus heeft je lief. Door Irene Parker
(9) van Dale woordenboek (1970)donderdag 27 oktober 2011

Gaat Israël een robotleger inzetten?Wie kan zich de science-fiction films "The Terminator" (1984), "Terminator 2: Judgment Day" (1991) en "Terminator 3: Rise of the Machines" (2003) nog heel goed herinneren? De moordzuchtige, niets-ontziende en onoverwinnelijke machine, Terminator genaamd, werd gespeeld door Arnold Schwarzenegger. Toen Arnold Schwarzenegger gouverneur van de Amerikaanse staat Californië werd, kreeg hij algauw de bijnaam Governator. Wel, de films gaan over twee machines die uit de toekomst zijn gestuurd. In het tweede deel werd de terminator, T-800 Cyberdyne Systems Model 101, dat bestaat uit een hard metalen skelet (endoskeleton) met daarover levend weefsel, opnieuw geprogrammeerd en gestuurd om de twaalfjarige jongen John Conner die later het verzet tegen de machines zou gaan leiden, te beschermen en te dienen, terwijl de andere zeer gevreesde en meedogenloze terminator T-1000 door Skyline, het zenuwcentrum van de machines, gestuurd werd om dezelfde jongen te vermoorden. Enkelen en ik kunnen de onvergetelijke woorden van de terminator nog heel goed herinneren. Deze onvergetelijke woorden waren "Hasta la vista, baby." Maar ik heb het nu niet over de films. Want de terminator die alleen in de films bestaat, wordt in de nabije toekomst een werkelijkheid.

Israël zou het eerste land ter wereld zijn, die het leger van robots zou gaan inzetten. Het Israëlische ministerie van Defensie roept defensiebedrijven op een nieuwe generatie van autonome robotsoldaten te ontwikkelen, die in staat zijn een slagveld onder controle te hebben. Bekend is dat Israël zijn menselijke kapitaal in tijden van conflict effectief inzet. Waarschijnlijk gaat het Israëlische leger, ook al is het niet zeker, binnenkort de eerste volledig gerobotiseerde strijdmacht in het slagveld inzetten. Het ministerie van Defensie heeft maanden geleden een oproep gedaan tot het ontwerpen van een "Advance Guard", een robot voorhoede, die in toekomstige gevechten de aanval zal leiden om zo het aantal menselijke slachtoffers te minimaliseren. Het tweemaandelijkse tijdschrift IsraelDefence meldde dat tal van Israëlische defensiebedrijven hard werken om aan deze grote uitdaging te voldoen. Israël maakt al uitgebreid gebruik van robotica voor surveillancedoeleinden. Israëlische onbemande vliegtuigjes (UAV's) behoren tot de meest geavanceerde en effectieve ter wereld. Maar bij dit nieuwe project gaat het om het ontwerpen van robots, die daadwerkelijk vechten of in ieder geval de eerste gewapende stoten uitdelen aan verschanste vijanden. (1)

"Het basisidee is om robots te laten functioneren als aanvalsmacht, die voorop gaan in de eerste fase van contact met de vijand, wat meestal zware verliezen oplevert,"schreef IsraelDefence. Het gaat Israël hier niet alleen om op afstand bestuurde wapensystemen. De visie van de "Advance Guard" zou overeenkomen met elke willekeurige, op science-fiction gebaseerde, beschrijving van futuristische oorlogvoering. Een van de belangrijkste eisen die de Israëlische Defensie heeft gesteld aan de defensiebedrijven, die aan Advance Guard werken, is dat de robotsoldaten die er zeker niet uitzien als terminators in de bovenstaande afbeelding, in staat moeten zijn om zelfstandig hun doelen te kiezen en aan te vallen en om aanvallen met elkaar te coördineren, zondeer menselijke input. (1)

Een geweldige idee om een leger van robots in te zetten in tijden van oorlog en terrorisme. Maar er loeren wel gevaren. Israël moet niet vergeten dat een geavanceerde en zelfstandig functionerende robot zelf zo gevaarlijk kan worden voor de mens. God schiep de mens, de mens schiep de robot. Maar het belangrijkste (en grootste) verschil tussen God en de mens is dat de kennis van de mens beperkt en eindig is, terwijl Gods kennis oneindig, onbeperkt en eeuwig is. Bovendien heeft God ook voorkennis dat de mens in zonde zou vallen. Ook heeft God voorkennis dat Zijn Zoon Jezus Christus aan de heidenen werd overgeleverd om gekruisigd te worden. (Handelingen 2:23) Reeds lang voordat de hemel en de aarde geschapen waren, had God een verlossingsplan voor de mens opgesteld. (Jeremia 1:5, Éfeze 1:4, Openbaring 13:8) Een ander groot verschil tussen God, de mens en de robot is dat God onsterfelijk (I Timótheüs 6:16) is, terwijl alle mensen sterfelijk zijn en het bestaan van onze eigen maaksel, de robot, beperkt en eindig is. Ook het menselijke bestaan is eindig en beperkt. Een belangrijke les voor ons: toen God de eerste mensen, Adam en Eva, geschapen had, gaf Hij hen vrije wil. En Hij gaf hen de keuzemogelijkheden dat ze vrij zijn om een keuze te maken. (Genesis 2:16-17) De mens heeft een keuze gemaakt en koos voor het kwaad doordat hij de verboden vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad at en in zonde viel. (Genesis 3:1-20) Door de zondeval van onze eerste voorouders, Adam en Eva, is het hele menselijke ras verdorven en zondig geworden. U, ik en alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. (Romeinen 3:23) God zij dank was Jezus Christus als Zoenoffer aan het kruis voor onze zonden gestorven en Zijn bloed werd vergoten voor vergeving van onze zonden, opdat wij gerechtvaardigd mogen zijn door het geloof in Jezus Christus. (Romeinen 3:24-26) Nog een heel belangrijk verschil tussen de mens en een robot is dat de mens een innerlijke stem, namelijk het geweten, heeft gekregen van God, terwijl de robot die autonoom zou handelen, géén geweten heeft. Het geweten zorgt ervoor dat de mens bewust blijft van goed en kwaad en verantwoordelijk is voor goede en slechte daden, die hij verricht heeft. Als u iets steelt, zegt uw geweten dat stelen niet mag. Echter als iemand zoveel moorden heeft begaan en zijn eigen geweten negeert, wordt deze misdadige persoon gewetenloos genoemd, omdat hij zijn eigen geweten gedood heeft. Nu de mens de robot heeft geschapen, blijft de vraag of de robot ook een geweten van de mens meegekregen heeft. Bovendien kan de mens de robot geen gevoelens en emoties geven. Gevoelens en emoties zijn geestelijk en onstoffelijk en een niet-levende machine kan hen niet bezitten. God heeft ons wel gevoelens en emoties gegeven.  De mens werd naar het beeld van God geschapen (Genesis 1:27) om een relatie met God te hebben. Echter door de zondeval is de mens gescheiden van God. Gelukkig niet voorgoed dankzij het verlossingsplan van God. Jezus Christus is de aangewezen Persoon die de gebroken relatie tussen God en de mens kan herstellen en overbruggen. (Johannes 14:6) De robot is naar het beeld van de mens geschapen. Maar met welke doel? Er zijn verschillende doeleinden. Ik las ergens dat er een seksrobot bestaat om de seksuele behoeften van de mens te bevredigen. Echter kan een seksrobot de mens geen liefde en intimiteit schenken, omdat deze machine geen gevoelens heeft. Ook zijn robots gemaakt voor zware en gevaarlijke werk, die een mens niet zonder risico's kan verrichten. De andere robots zijn gemaakt voor militaire doeleinden, zoals het geval is in Israël en Amerika. Alleen zijn de robots ondanks menselijke vernuftheid en technische prestaties nutteloos en doelloos, omdat de robots de totale leegte van het menselijke leven niet kunnen vullen.

Het grootste gevaar ligt alvast op de loer. De Terminator-films laten ons wel zien dat de machines autonoom en zelfbewust worden en zich uiteindelijk tegen ons keren. Zo laat de Skyline, een hoofdcomputer van het Pentagon,  in de film Terminator 3 kernraketten op Rusland afvuren en de Derde Wereldoorlog is daarmee ontketend. De films herinneren ons ook aan het bekende verhaal van het monster van Frankenstein. Wijlen heer J.I. van Baaren schreef in zijn door de stichting Moria uitgegeven brochure "De komende computermaatschappij":

"Onder onze ogen wordt een wereld gebouwd, waarin elk mens een nummer krijgt en...een nummer wordt. Men is er op uit ons hele bestaan op te hangen aan de computer, het werktuig dat door mensenhanden is uitgevonden en vervaardigd, maar zich als een monster van Frankenstein tegen zijn maker schijnt te gaan keren. De tijd is nabij, dat het 'controle-oog' van de computer de mens overal zal gaan volgen en controleren. De mens kan aan die aandacht niet ontsnappen. Of maken wij soms een denkfout? Is de computer zèlf zo gevaarlijk of vrezen wij de 'Big Brother', die deze machine gebruikt voor zijn eigen doel: volledige beheersing van het menselijk leven op aarde...? Moeten wij op onze hoede zijn voor het 'kunstbrein' zelf of, zoals de meeste dingen, heeft de computer een goede èn een kwade kant." (2)De tijd zal leren dat de door mensenhanden uitgevonden en vervaardigde robot, of het een terminator is of toch niet, zich als een monster van Frankenstein tegen de makers zou keren. Alleen maar omdat computers en robots géén geweten, gevoelens en emoties hebben en beslist ook géén liefde en haat kennen. Ook kunnen ze geen morele verantwoordelijkheid dragen. Daarom zijn en blijven de machines dom en doelloos. Ook de mens is tegen zijn Maker in opstand gekomen en keert zich tegen de Schepper. De gevallen mens heeft God de rug toegekeerd, maar....God heeft Zijn schepselen nooit prijsgegeven, omdat Hij ons zo lief heeft en ons allemaal van de zonde en de eeuwige verdoemenis wil redden, doordat Hij ons Zijn Zoon Jezus Christus, Yeshua ha Masiach, gegeven heeft. (Matthéüs 1:21, Johannes 3:16-18) Stel dat een robot zich van de menselijke maker afkeert en "in zonde gevallen" is, zou de mens in staat zijn de robot van de zonde te redden?  Dat is echter onmogelijk. Het antwoord moeten we zoeken in de Bijbel zelf. Want de mens is van nature zondig en kan zichzelf niet verlossen. De mens heeft een Verlosser heel hard nodig. Buiten de HEERE God is er geen andere verlosser. (Hosea 13:4) Alleen God is onze enige Verlosser. Bovendien heeft een robot een mens als verlosser niet nodig. Waarom heeft de robot geen behoefte aan verlossing? De simpele reden is dat er géén leven is in de robot! In tegenstelling tot de robot is de mens wel een levend wezen. Leven ontstaat niet vanzelf. Want alle leven komt van God vandaan. (Deuteronomium 8:3, Matthéüs 4:4) In Genesis 2:7 en Job 33:4 lezen we hoe God de mens geformeerd en de adem des levens in de mens geblazen had. Alle levende dingen zijn door God geschapen, zoals het staat geschreven in de Schrift. (Handelingen 17:25, Colossenzen 1:16-17) God is de bron van alle leven. Nu de mens een robot geschapen heeft, kan hij zijn eigen maaksel géén leven schenken!! Niet voor niets drijft God de spot met de mens, omdat de mens een stenen beeld heeft gemaakt en zich voor deze afgodsbeeld neerbuigt maar geen leven aan het beeld geeft!

"Een ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft; een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is GEEN GEEST in hen."
Jeremia 51:17 (Statenvertaling)

Het is logisch dat het afgodsbeeld geen ziel heeft. Ook een robot heeft geen ziel, geen kloppende hart! Er is geen leven in afgodsbeelden en machines!! Een beeld of een robot is niets anders dan alleen maar een dode materie.

"Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden; zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet, zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet, hun handen - maar zij tasten niet, hun voeten - maar zij gaan niet, zij geven geen geluid met hun keel. Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt."
Psalm 115:4-8

Zoals ik al schreef dat de mens een robot niet kan verlossen, doet de mens het omgekeerde: in plaats daarvan noemt de mens zijn eigen maaksel een verlosser!!

"Het overige nu daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld; hij knielt er voor neder, en buigt zich, en bidt het aan, en zegt: Red mij, want gij zijt mijn god!"
Jesaja 44:17 (Statenvertaling)

Met al deze hoogstaande technologie en wetenschap is de mens in staat zijn geweldige dingen als computers, raketten, robots, televisie's, enzovoorts te maken. In plaats van op God vertrouwen vertrouwt de mens op zijn eigen technologie. Tengevolge van de toenemende verharding tegenover God en Zijn Woord is de mens zo trots en vertrouwd geraakt op zijn eigen 'beschaving' en zijn wetenschappelijke, filosofische en technologische verworvenheden. Zeker ook op zijn eigen maaksels, de computers en de robots. In plaats van God aanbidden aanbidden de mensen hun eigen geliefde afgoden: gouden afgoden zijn de economische en financiële macht, koperen afgoden techniek en bewapeningspotentieel, stenen afgoden imposante gebouwen als de torenhoge wolkenkrabbers. Daarop verlaten zij zich, daarop stellen zij hun vertrouwen. (Openbaring 9:20) In Europa stellen de europese politici in tijden van de schulden - en Eurocrisis nog steeds hun vertrouwen op de Euro, die zij krampachtig proberen te redden!! Hun god is de Mammon. Schandalig genoeg!! Aan het vreselijke oordeel dat over hen zou komen, zullen zij zeker niet ontkomen!

Nu rijst de vraag of we het toch niet hebben kunnen voorzien dat de robots in de toekomst wel zich tegen ons kunnen keren. Als we de robots, onze eigen maaksels, grote autonomie en intelligentie geven, is het risico zéér groot dat ze ooit op een dag tegen ons zullen keren en wellicht ons zouden vernietigen, zoals het geval is met het monster van Frankenstein. Toen God de mens geschapen had, had Hij wel een enorm risico genomen dat Hij de mens vrije wil gegeven had! Maar Hij heeft wel een voorkennis en voorzag ook dat de mens tegen Hem in opstand zou komen en hoe de opstand zou aflopen. Hij wist dat het Kwaad nooit wint. Daarom heeft God Zijn voorzorgsmaatregelen genomen! De mens kan niet alles voorzien, want zijn kennis is niet oneindig maar beperkt. De mens is ook niet alwetend en almachtig, al denkt hij van wel. Waarom is de mens wel in staat zijn leven te vernietigen zoals het met abortus en euthanasie het geval is, terwijl de mens een leven niet kan scheppen!?!

Heeft Israël een grote denkfout gemaakt om op zijn eigen technologie te kunnen vertrouwen? Helaas luidt het antwoord ja. Israël lijkt te vergeten wat koning David in zijn psalmen schreef dat wij niet op afgoden moeten vertrouwen, maar alleen op God.

"Israël! Vertrouw gij op den HEERE; Hij is hun Hulp en hun Schild."
Psalm 115:9 (Statenvertaling)

Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen tegen de omringende vijandige buurlanden die alleen maar streven naar de totale vernietiging van de Joodse staat en alle Joden in de zee willen drijven. Het inzetten van het futuristische robotleger is noodzakelijk. Dat is begrijpelijk. Alleen houdt Israël géén rekening mee met een slechte afloop dat de robots zich uiteindelijk zouden gaan keren tegen Israël. Want als Israël robots, misschien terminators en robocops, zou gaan inzetten, zullen andere landen als Amerika, Rusland, China ongetwijfeld het voorbeeld gaan volgen en hun eigen robots ook maken en inzetten! Toen de eerste atoombom uitgevonden en op de Japanse stad Hiroshima geworpen werd, gold Amerika zich als de enige kernmacht. Maar de reactie van de Russen was heftig. Stalin vreesde terecht dat de Amerikanen hun vreselijke en geheime wapen tegen Rusland zouden inzetten. Daarom gaf hij het bevel eigen atoombom te ontwikkelen en te vervaardigen, zodat Rusland Amerika met de gelijke wapens kon afschrikken en wedijveren. Zo ontstond een wapenwedloop. Ook andere landen als Engeland, Frankrijk, China, Pakistan, India en Noord-Korea volgden het voorbeeld en beschikken nu over hun eigen kernarsenaal. Ook Iran wil een eigen kernwapen vervaardigen. Heeft Israël ook eigen kernwapens? Beslist wel.

Ook heeft Israël een belangrijk les nog steeds niet geleerd. Israël heeft vijf oorlogen overleefd. Tijdens de Zesdaagse Oorlog vielen de Arabische landen de piepkleine en jonge Joodse staat Israël aan. Het zag er naar uit dat Israël binnen enkele uren van de wereldkaart weggevaagd zou worden en de hele wereld hield z'n adem in en keek gespannen toe. Maar er gebeurde een groot wonder. Tot ieders verbazing kwam Israël als de grote overwinnaar uit het strijperk tevoorschijn. Iedereen vroeg zich af hoe het mogelijk was. De Arabieren dachten dat Amerika Israël had geholpen. Maar niets is waar. Amerika had Israël helemaal niet geholpen!! Uit aantal getuigenverklaringen van Arabische soldaten die tegen Israël vochten, en Israëlische soldaten bleek het dat Israël bovennatuurlijke hulp had gekregen. De evangelist Karel Hoekendijk schreef in zijn memoires wat de Joodse soldaten die tijdens de Zesdaagse Oorlog vochten, hem hadden verteld. Zij vertelden dat zij in een heftige strijd verwikkeld waren geraakt en de toestand er hopeloos uitzag. De overmacht van de vijand was te groot voor hen dat zij op het punt stonden zich te overgeven aan de Arabieren. Plotseling stonden drie oude eerbiedwaardige, in lange zwarte kaftans gekleedde profetengestalten, elk met een witte baard, op een heuveltop. De Israëlische soldaten herkenden hen als hun aartsvaders, Abraham, Izaäk en Jakob, en wisten meteen dat de God van Israël zich gemengd had in de strijd en Zijn aartsvaders zond. Het gaf de soldaten nieuwe kracht, zij vochten als leeuwen en wonnen de strijd. Even later verdwenen de drie merkwaardige gestalten uit de heuveltop. (3) Een ander verhaal was dat de Arabische soldaten plotseling overgaven aan een handjevol Joodse soldaten, omdat zij zeer bevreesd waren, toen zij een enorme legerovermacht tegenover zich zagen staan! (3) Het is duidelijk dat God zich ingreep en Israël behoed had voor de totale vernietiging. Alleen beging Israël een grote fout op eigen kracht, eigen militair inzicht en wapens te vertrouwen en de eer voor zichzelf te houden in plaats van God eer geven en de grote en heilige Naam van de levende God verheerlijken. Ook vergat Israël historische momenten hoe God en Zijn engelenmachten Israël in de oude Bijbelse tijden hadden bewaard en geholpen in de strijd tegen de vijandelijke overmacht. Gideon en zijn driehonderd man versloegen het leger van de Midianieten met hulp van de HEERE. In Richteren 7:18-20 riepen driehonderd mannen luidkeels:"Voor de HEERE en voor Gideon!" Ook de herdersknaap David die de reus Goliath versloeg, zei tegen de Filistijn dat hij gekomen was in de Naam van de HEERE der heerscharen, de God der slagorden van Israël. Het is zo belangrijk dat de Naam van God genoemd moet worden. Omdat alleen God Israël de overwinning kan bezorgen.

In de Bijbel lezen we heel duidelijk dat God Zijn hemelse legerscharen had ingezet om Israël te helpen in tijden van oorlogen. Deborah, een eenvoudige huisvrouw en een profetes, had na de overwinning van Barak op Sisera God verheerlijkt en zong een lofzang. Ja, ze had God alle eer gegeven, omdat Hij Israël de overwinning had bezorgd. Deborah zei ook dat de engelen Gods ingezet waren in de strijd tegen de vijand! In Richteren 5:20 lezen we dat de "sterren" van de hemel tegen Sisera gestreden hadden. Met de sterren zijn de engelen bedoeld. Ja, de engelen zijn talrijker dan alle aardse legermachten. In II Koningen 6:15-17 zag de jongen een enorme hemelse legermacht vol vurige paarden en wagens rondom de profeet Elisa. De geschiedenis herhaalde zich in de Zesdaagse Oorlog en zal zich ook in de nabije toekomst herhalen wanneer de Arabische islamitische landen een groot kalifaat gaan vormen en de Jihad tegen Israël gaan voeren. In de tijd van grote benauwdheid zal Michaël, de engelenvorst, op de bres staan voor het volk Israël. Hij zal met zijn leger de strijd aanbinden met de aardse legermachten en de demonische machten die uit zijn op de vernietiging van Israël. Tegelijkertijd zal er een grote verlossing zijn voor Israël. (Daniël 12:1)  Enkele rabbijnen hadden bij de Israëlische regering aangedrongen niet op Amerika te vertrouwen, maar op de Here God. Ik geef de rabbijnen geen ongelijk. Ook de Bijbel zegt duidelijk dat Israël alleen op God moet vertrouwen en niet op eigen kracht noch op een bondgenoot. Amerika zal spoedig niet langer waardig zijn een trouwe bondgenoot van Israël blijven, want de Verenigde Staten zullen uiteindelijk verraad aan Israël plegen door de kant van de Arabieren te kiezen. De Here God is de enige trouwe en betrouwbare bondgenoot van Israël en zal Zijn eigen volk nooit in de steek laten. Alle landen laten Israël in de steek. Ook Nederland heeft Israël in de steek gelaten. Maar God laat Israël nooit in de steek en blijft op de bres staan voor het Joodse volk. Al verkondigen de kerken een grote leugen dat God met Israël heeft afgedaan en Zijn verbond met Zijn volk Israël verbroken heeft. Maar laat mij de leugen van de kerken ontkrachtigen door een bijbeltekst met de woorden van de apostel Paulus (wat hebben Paulus en ik toch met elkaar heel gemeen!) te citeren:"Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van de stam Benjamin. God heeft Zijn volk NIET verstoten, hetwelk Hij te voren gekend heeft." (Romeinen 11:1-2a) God is geen menselijke god die een verbond of een woord zou verbreken!! Precies zoals het staat geschreven:

"En ook liegt Hij, Die de Overwinning van Israël is, niet, en het berouwt Hem niet; want Hij is geen mens dat Hem iets berouwen zou."
I Samuël 15:29 (Statenvertaling)

En een ander schriftwoord zegt ook:

"Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij, kinderen van Jakob, zijt niet verteerd."
Maleachi 3:6

Een goede raad voor Israël: vertrouw niet op eigen technologie. Ook niet op robots of een supermacht als Amerika. Stel alleen vertrouwen op de Here God. Zelfs koning David wist dat hij niet op zijn eigen inzicht en zwaard kon vertrouwen dan alleen op de Here. De goede raad geldt ook voor u en voor alle Joden en christenen!!

"Want niet op mijn boog vertrouw ik, en mijn zwaard verlost mij niet; maar Gij hebt ons verlost van onze tegenstanders en onze haters beschaamd gemaakt. In God roemen wij de ganse dag, uw naam zullen wij loven voor altoos."
Psalm 44:7

Bid voor het volk Israël, opdat Israël op de Here kan vertrouwen en niet op eigen militaire kracht en inzicht. Bid ook dat de Here Zijn geliefde volk in tijden van nood kan bewaren. Bid dat de Joden mijn artikel zullen lezen en begrijpen. Want de Naam van de God van Israël staat boven alle namen!!! Alle eer, lof en glorie komen alleen aan God toe! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                         PaulBronnen en referenties:

(1) Israel Today: Israël overweegt futuristisch leger van robotsoldaten.
(2) De Komende Computermaatschappij. Door J.I. van Baaren
(3) Voor ik het vergeet. Door Karel Hoekendijkmaandag 24 oktober 2011

Bizarre voorspelling Khadaffi's doodU zult nauwelijks geloven als u ervan hoort dat de dood van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi vele jaren geleden voorspeld werd. Heel bizar maar waar! Second Chance, een Amerikaanse sitcom, voorspelde in 1987 al dat Khadaffi in 2011 zou sterven. De voorspelling was verbijsterend bijna goed! In de eerste aflevering van de TV-serie belandt Khadaffi in 2011 bij de hemelpoort waar Petrus op hem staat te wachten. De makers van de serie voorspelden dat hij daar op 29 juli 2011 zou aankomen. Ze zaten er maar 83 dagen naast. In de video komt de zojuist gestorven Khadaffi aan bij de hemelpoort. Hij wordt door Petrus echter veroordeeld en voor de eeuwigheid naar de hel gestuurd met een bomgordel om zijn lijf die elke minuut afgaat. (1) Zie de videoclip hieronder:


Het is zeker niet grappig. In het begin zat de TV-serie met "Khadaffi" uiteindelijk goed, maar in de jaren tachtig had Second Chance niet echt populair bij het grote publiek. Na één seizoen werd de show met bekende ster uit de populaire serie 'Friends', Matthew Perry, van de buis gehaald. Zoals de Washington Post zegt: de serie was "verschrikkelijk" en "snel van de buis gehaald." (1) Toch krijgt de serie 24 jaar na dato grote aandacht vanwege 'buitengewoon knappe kwaliteiten' en verbijsterende voorspelling Khadaffi's dood.

De voorspelling van de dood van Muammar Khadaffi was ongeloofelijk bijna nauwkeurig. Maar deze voorspelling is zeker occult. De makers kunnen de dood van Khadaffi niet voor de grap verzinnen. Echt niet. Het is best mogelijk dat de makers van Second Chance een occulte ingeving hadden gekregen.

Toch is een fragment van de oude serie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw een belangrijk aanwijzing dat de val van Khadaffi al jaren gepland en grondig voorbereid was geweest. Waarom ik zeg dat de val en dood van de Libische dictator Khadaffi vele jaren geleden gepland werd, zal een ander Illuminati-kaart aan u getoond worden waarop Saddam Hoessein afgebeeld staat. Zie de Illuminati-kaart hieronder:

Illuminati-kaart Saddam Hoessein
Het Illuminati-kaartspel werd in 1995 gemaakt door een Amerikaanse gameontwerper Steve Jackson. Er staan aanslagen op het WTC en het Pentagon, de olieramp in de Golf van Mexico, de ramp in Japan, enzovoorts in de Illuminati-kaarten. Het kaartspel bleek voorspellende gaven te bevatten. Zo gaan drie van circa 300 kaarten over de aanslagen op 9/11, die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel werkelijk plaatsvonden. De Illuminati-kaart met de afbeelding van Saddam Hoessein werd acht jaar later ook een werkelijkheid, toen Amerika en Engeland Irak binnenvielen om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. De Amerikanen en de Britten verzonnen een leugen en zeiden dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken en banden met het terrorisme heeft. Later bleek het dat Irak helemaal géén massavernietigingswapens in bezit had en ook géén banden had ondergehouden met al-Qaeda van Osama bin Laden. Op 30 december 2006 werd Saddam Hoessein door middel van ophanging geexecuteerd. Er werd veel kritiek geleverd op de executie van Saddam Hoessein. Amnesty International en Human Right Watch zeiden dat de Iraakse ex-dictator geen eerlijk proces gekregen heeft. U ziet dat de val en executie van Saddam Hoessein ook tevoren gepland werd.

De NAVO heeft een grote rol gespeeld in de Libische Revolutie en de val van Khadaffi. Ook maakt de NAVO zich schuldig aan de moord op Khadaffi. De Russische president Wladimir Poetin had de NAVO zwaar bekritiseerd en zei:"Met welke recht doodde NAVO Khadaffi? Wie gaf NAVO toestemming Khadaffi te doden?" Een ander Illuminati-kaart bewijst de betrokkenheid en rol van de NAVO. Deze kaart bewijst ook dat de NAVO onder controle van de Illuminati staat!  Zie de Illuminati-kaart hieronder:

Illuminati-kaart NATO
Op de Illuminati-kaart zien we hoe twee NAVO-militairen van hoge rang een pop van stro en Russische uniform aanhouden. Het lijkt of de pop in de kraag gevat wordt. Maar we weten dat de NAVO en het Warschau-pact jaren geleden twee grote militaire machtsblokken waren geweest. Sinds de instorting van de Sovjet-Unie in 1991 bestaat het Warschau-pact officieel niet meer. Veel voormalige Oostblok-landen zijn tot de NAVO toegetreden. Maar waarom draagt de pop een Russische uniform? Het lijkt of die pop een vogelverschrikker is. Ja hoor, de pop stelt zich als een vogelverschrikker voor. Zoals Adolf Hitler is Muammar Khadaffi ook een vogelverschrikker. Een bijzonder detail is dat Khadaffi vroeger een bondgenoot van de Sovjet-Unie was. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kon Khadaffi niet langer op Russische steun rekenen. Daarom zocht hij een toenadering met het Westen. Zijn grootste vergissing was dat hij op steun van de westerse leiders had gerekend. De westerse leiders hadden Khadaffi met open armen verwelkomd en de rode loper laten uitrollen voor hem, als de Libische dictator op staatsbezoek in Brussel kwam. Zie de foto hieronder:

khadaffi op staatsbezoek in Brussel.
Geheel rechts van de bovenstaande foto zien we de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt. Op mijn artikel "Khadaffi en de hypocrisie van de wereldleiders" kunt u de foto's zien hoe de wereldleiders Khadaffi met open armen hadden verwelkomd. Later bleken de westerse leiders zo hypocriet en dubbelhartig te zijn. Ze hadden Khadaffi verraden en overgeleverd aan de Libische opstandelingen. Met hun medeweten en medeplichtigheid (en waarschijnlijk ook unanieme instemmigheid) werd Khadaffi vermoord door de opstandelingen. Er kleeft bloed aan de handen van de westerse leiders en de NAVO-militairen. Het interesseert hen echt niet of Libië een democratie zou krijgen. Het enige wat het Westen echt interesseert, is olie. Een Illuminati-kaart wordt nu aan u getoond. U ziet het bewijs dat de echte Illuminati die achter de schermen van het politieke wereldtoneel zitten, de olieproducerende landen ook onder hun controle willen houden. Immers, Libië heeft de grote olievoorraden van Afrika. Zie de Illuminati-kaart getiteld OPEC hieronder:

Illuminati-kaart OPEC
 De Illuminati-kaarten bewijzen volkomen dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld reeds gepland waren en nu in scene gezet zijn. Ook de Occupy demonstraties in wereldsteden zijn gepland en georganiseerd door de Illuminati achter de schermen. De voormalige Britse politicus en lid van de Bilderberg Club, Denis Healey, wist ervan en zei:

"Ze zijn gepland of nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen is in scene gezet en wordt gecontroleerd door degenen, die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijke ras."

En een citaat van de wijlen Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt:

"In de politiek gebeurt er niets toevallig. Als er iets gebeurt, wees er maar van overtuigd dat het zo gepland is!"

Wees er ook van overtuigd dat de Arabische revolutie van tevoren gepland was en de grote gebeurtenissen in Libië, Jemen, Egypte, Tunesie, Algerije, Syrië, Marokko, Saoedi-Arabië in scene gezet zijn. De grote massa is echter onwetend van de werkelijke en verborgen plannen van de Illuminati. Waarschijnlijk bent u ook onwetend. Als u meedoet aan de Occupy demonstratie, dan hebt u de Illuminati een grote dienst bewezen! Er bestaat ook een Illuminati-kaart waarop demonstratie afgebeeld staat! De Occupy demonstranten die tegen ongebreidelde hebzucht van de banken en multinationals protesteren, bedoelen goed maar hebben nog geen echt benul wat er zich precies afspeelt. Ze weten nog helemaal niets dat de monetaire, economische en politieke wereld gecontroleerd wordt door de machtselite die achter de vreselijke gebeurtenissen zit. En de schatrijke superbankiers zijn helemaal géén Joden, zoals de Occupy demonstranten wel beweren. In werkelijkheid zijn ze Illuminati of staan ze in dienst van de Illuminati. Dezelfde Illuminati zijn tegen Israël en streven ook naar de vernietiging van de Joodse staat en het Joodse volk!! Ik wil nog iets over Occupy demonstratie zeggen.
Al in de vorige eeuw schreef E. Smit in zijn brochure "Bestaat er een plan" over de merkwaadige relaties tussen de superbankiers en de revolutionaire volksmenigten. Nu blijkt het dat E. Smit het gelijk had. Hij schreef:

"Aan de andere kant bewerkten zij een merkwaardige samenwerking tussen groepen, die in het oog van de wereld juist elkaars dodelijke tegenstanders zijn. Superrijke bankiers bleken soms nauwe relaties te onderhouden met leiders van revolutionaire volksmenigten. Het zal voor velen een verrassing zijn te vernemen dat vele rellen, stakingen, opstanden en andere aktiviteiten, waarbij dan kreten als "Dood aan de kapitalisten" worden gebezigd, blijken te zijn georganiseerd en gefinancieerd door superkapitalisten uit het hogere bankwezen." 

 De Illuminati lachen de domme en onwetende mensenmassa gewoon uit. De Libische opstandelingen hebben hun vuile werk opgeknapt voor de Illuminati en de Occupy demonstranten protesteren luidkeels tegen "hebzucht van de banken en de multinationals" en "het zionisme." Op deze manier zijn die onwetende mensen gemanipuleerd. Bent u nog niet ervan overtuigd? Dan overtuigt een andere Illuminati-kaart u wel ervan dat de Arabische Revolutie gepland en georganiseerd wordt door de superrijke bankiers oftewel Illuminati!!

Illuminati-kaart Revolution!
Op de Illuminati-kaart zien we een grote en halfverbrande propagandaposter waarop de dictator staat afgebeeld. In de Engelse tekst lezen we: The rebels are in the hills! (vertaald: de rebellen zijn in de heuvels) In Libië is er niet alleen woestijn maar ook heuvels! De rebellen hadden inderdaad gevochten tegen Khadaffi en zijn aanhangers. Maar als u de Engelse tekst helemaal goed leest, dan valt een bijzondere tekst ons wel op: against a Dictatorship (met de hoofdletter!). De dictators Mubarak en Khadaffi zijn weggevallen en hun regimes zijn omvergeworpen. In Egypte verliep het vreedzaam, terwijl de opstand in Libië zo bloedig was. Op de Illuminati-kaart zien we ook paar flits, alsof er zwaar gevochten werd. We zien ook duidelijk dat de propagandaposter, waarop de dictator staat afgebeeld, half verbrandt. Bekijk de grote overeenkomst tussen de afgebeelde dictator op het bord en de onderstaande foto van de Libische ex-dictator kolonel Muammar Khadaffi. Beiden dragen generaalsuniform! De gelijkenis is treffend!!

Kolonel Muammar Khadaffi
En een grote gelijkenis tussen de propagandaposter van een dictator op de Illuminati-kaart en de grote propagandaposter van de dictator Khadaffi:


Verder heb ik geen commentaar. Beoordeel het zelf! En een goede raad voor u: geloof de leugens van de westerse leiders en de NAVO niet en doe ook niet mee aan Occupy demonstraties. En wees er ook ervan overtuigd dat er geen echte democratie in Libië zal komen. Eén ding is wel zeker: de dictatuur van Khadaffi zal worden vervangen door een islamitische dictatuur. De nieuwe dictatuur zal gebaseerd worden op de Sharia. Ook voorzegt de Bijbel dat Libië samen met andere Arabische landen ten strijde tegen Israël zal optrekken. De Bijbelse profetieën zullen zeker in vervulling gaan!!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                         
                                                            Paul

UPDATE: De nabestaanden van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi willen juridische stappen nemen tegen de NAVO. Volgens de raadsman van de familie Khadaffi, de Franse advocaat Marcel Ceccaldi, heeft de NAVO oorlogsmisdaden gepleegd. Khadaffi wilde uit zijn geboortestad Sirte, die door de rebellen werd ingesloten, ontvluchten, maar werd tegengehouden met behulp van bombardementen van de NAVO.. Vervolgens werd hij door de opstandelingen gevangen genomen en vermoord. Volgens de Franse advocaat Ceccaldi is dit oorlogsmisdaad, omdat het slachtoffer werd beschermd door de conventie van Genève. (3) Logisch dat de NAVO oorlogsmisdaden heeft gepleegd. De NAVO is van oorsprong een Atlantische verdragsorganisatie die West-Europa in de tijden van de Koude Oorlog moest beschermen tegen een eventuele Sovjet-invasie. Deze militaire organisatie hóórt Europa alleen te verdedigen, maar mag niet overgaan tot aanvallen op een ander land. Dat was immers de oorspronkelijke bedoeling geweest. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is de dreiging verdwenen. En de NAVO is echter overbodig geworden en dient ook opgeheven te moeten worden! Maar dat is niet gebeurd. De NAVO heeft niet het recht zich in een conflictgebied als Libië te mengen. Want Libië heeft de NAVO nog nooit aangevallen. Waarom helpt de NAVO de Libische rebellen wel, hoewel het interne conflict de organisatie persoonlijk helemaal niet aangaat!? Door de inmenging in andermans zaken heeft de NAVO voor het eerst in de geschiedenis een oorlogsmisdaad gepleegd. Bovendien is de executie van een krijgsgevangene als Khadaffi door de rebellen ook een oorlogsmisdaad. Volgens het verdrag van Genève mogen krijgsgevangenen niet geexecuteerd worden. De Cubaanse ex-leider Fidel Castro is ook niet blij met de dood van Khadaffi. In een column, getiteld de Genocidale rol van de NAVO, haalde Castro fel uit naar de NAVO en de opstandelingen, die verantwoordelijk zijn voor de liguidatie van Khadaffi. Volgens Castro is Khadaffi "kadaver gekidnapt en tentoongesteld als een oorlogstrofee, een daad die de meest elementaire principes, normen van moslims en andere religieuze geloven in de wereld schaadt." (3) Zie een walgelijke foto hieronder en bekijk hem hoe de dode Khadaffi als een "oorlogstrofee" werd getentoongesteld: 


Is het normaal dat de dode als oorlogstrofee vele malen bekeken en gefotografeerd werd door aanhoudende stroom mensen!? Die mensen kwamen niet om de laatste eer aan de dode ex-dictator die in zijn harnas was gestorven, te bewijzen. Hun voornaamste drijfveer is leedvermaak.

Lees ook mijn gerelateerde artikelen over de Illuminati:
Wie zit achter de Arabische Lente? (twee laatste artikelen zullen in november verschijnen)
Een anonieme vrijmetselaar vertelt openhartig over de vrijmetselarij.
9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde.
Tragedie in Noorwegen
Dan zal het u alles duidelijk zijn dat de Illuminati wel echt bestaan en verantwoordelijk zijn voor aantal gebeurtenissen die ze in scene hebben gezet.  

Bronnen en referenties:

(1) NOS
(2) Bestaat er een plan? Door E. Smit
(3) Powned.TV