dinsdag 28 augustus 2012

Het proces Anders Breivik. Deel 2
Hoe langer, hoe gekker

In het vorige artikel had u gelezen dat  Anders Breivik de voormalige Noorse premier Gro Harlem Brundtlund op het eiland Utoya wilde gevangen nemen en vervolgens onthoofden. Dat had hij verklaard op de vierde dag van het proces. Ook zei hij dat hij de onthoofding van Brundtlund wilde filmen en de video van deze executie op YouTube wilde zetten. Alleen was zijn geplande daad niet doorgegaan, omdat de ex-premier Brundtlund Utoya al verlaten had, toen Breivik er kwam. Hoe langer, hoe gekker werd het proces dat het op een mediacircus begon te lijken, toen één van de rechters Patience in plaats van oplettendheid Patience op zijn computer ging spelen. Het veroorzaakte opschudding en dat was te zien in een videofilmpje op de website van de Noorse krant Verdens Gang. Terwijl een Zweedse professor in het getuigenbankje stond te getuigen, speelde de rechter Ernst Henning Eielsen Patience op zijn computer in plaats van aandachtig te luisteren naar de getuigenis. (1) Het gedoe met Patience is te zien in de onderstaande videoclip.


Volgens een woordvoerder van de rechtbank viel het allemaal wel mee. "Eielsen heeft niet ontkend dat hij Patience zat te spelen, en er zijn verschillende manieren om geconcentreerd te blijven,"aldus de woordvoerder. (1) De Zweedse professor die moest getuigen, begreep niets van het hele gedoe met Patience. "Ik begrijp niet waarom het zo belangrijk is om het hierover te hebben,"zei hij tegen de krant. "Het speelt geen rol voor mijn verklaring. De rechter lette wel op en stelde wel heel veel vragen." (1) 


De Noorse krant Verdens Gang maakte het nieuws van
de Patience spelende rechter wereldkundig.
Eerder moest een lekenrechter opstappen nadat het bekend werd gemaakt dat hij een opmerking op Facebook maakte dat Breivik de doodstraf moest verdienen. 

Is Breivik psychotisch of niet? 


Om tot gruwelijke daden te komen hebben de meeste koel berekenbare moordenaars meestal allereerst hun emoties uitgeschakeld. Het overkomt professionele en bikkelharde killers en Anders Breivik ook. Hij verklaarde op de vijfde dag van het proces dat hij moest leren zijn emoties helemaal uit te schakelen. "Men moet gevoelsmatig afgestompt zijn, dat kan men oefenen,"zei hij. Tot 2006 was Breivik naar zijn eigen zeggen normaal en een 'erg aardig persoon', daarna heeft hij zich 'ontmenselijkt' om zich te richten op de 'vijand', een proces dat jarenlang heeft geduurd. "Men kan iemand niet doden, als men mentaal niet is voorbereid,"zei hij. (2) Dat is logisch, want de nazi's, de Rode Khmers en de Stalinisten hadden ook zichzelf ontmenselijkt en mentaal voorbereid om massamoorden te plegen. Ook dictators zoals Pol Pot, Adolf Hitler, Jozef Stalin, Idi Amin, hadden hun eigen emoties uitgeschakeld en hun menselijkheid gedood, voordat zij bevelen gaven om massamoorden te plegen, hoewel zij persoonlijk nog nooit iemand hadden gedood. Breivik beweert geen narcist die alleen maar van zichzelf houdt, te zijn. "Ik voel een grote liefde voor dit land. Dat is niet normaal, maar zo ben ik,"hield Breivik een betoog. (2) Mensen als Breivik misbruiken vaderlandsliefde voor hun eigen doeleinden. Moorden hebben hoe dan ook niks te maken met vaderlandsliefde, zoals de meeste nazi's en andere gewetenloze lui wel beweren. Heel veel mensen weten nog altijd niet wat het grote verschil is tussen vaderlandsliefde en nationalisme. Als het om vaderlandsliefde gaat, denkt men dat het een vorm van fascisme is, zoals links-progressieven wel beweren. Maar dat is onjuist. 


Anders Breivik
Ook ziet Anders Breivik zichzelf niet als 'waanzinnig', maar is hij 'crimineel gezond' en 'toerekeningsvatbaar.' (2) De geestesgesteldheid van Breivik is tot heden nog altijd een voer voor psychologen en psychiaters. Menig psychologen en psychiaters proberen vandaag nog steeds in de gedachtenwereld van Breivik te wroeten. Talloze boeken over de mentale toestand van Breivik zullen gaan verschijnen. Maar tijdens het proces spraken twee rapporten over Breiviks psychische toestand elkaar tegen. Nog altijd verschillen de psychologen van mening. Geen wonder dat Breivik zo fel heeft uitgehaald naar de pyschiaters. Tijdens de rechtszaak zei hij dat de pyschiaters die vorig jaar hun conclusie trokken dat hij ontoerekeningsvatbaar is, 'kwaadwillende verzinsels' hadden bedacht om te bewijzen dat hij gek is. Even later nuanceerde hij:"Misschien niet kwaadwillend, maar in ieder geval verkeerd." (3) De psychiaters schreven dat Breivik leed aan 'paranoïde schizofrenie.' Ook zou hij volgens hen pyschotisch zijn. Breivik zette tijdens het proces zijn bezwaren uiteen tegen het psychiaterisch onderzoek. Hij zei dat er 'meer dan 200 leugens' in de rapporten staan. Volgens eigen zeggen varieert het psychiaterisch rapport van 'taalfouten tot compleet verzonnen paragrafen.' (4) Hij wil niet dat mensen zouden gaan denken dat hij gek is, omdat hij vind dat 'de anti-islamideologie die hem inspireerde tot zijn aanslagen, serieus moet worden genomen.' Breivik noemde de psychiaters die zijn geestestoestand onderzochten, ook 'incompetent, omdat ze niet eerder iemand hadden onderzocht die uit politieke motieven een aanslag had gepleegd.' (3) Hij vroeg zich af of de psychiaters wel in staat waren zijn geval objectief beoordelen, omdat zij wellicht te zeer geschokt waren door zijn daden. (4) De andere psychiaters die ook een onderzoek deden, verklaarden tijdens het proces dat Breivik een heldere geest heeft. Vandaar twee rapporten die elkaar tegenspreken! Breivik wilde absoluut geen vernederende psychiaterisch behandeling, zoals het Openbaar Ministerie had geeist. De Noorse krant publiceerde de brief van Breivik, waarin stond dat hij geen behandeling wenste. "Ik moet eerlijk toegeven dat dat het allerergste is dat me zou kunnen overkomen, omdat het de ultiemste vernedering zou zijn,"schreef Breivik. Op de laatste dag van het proces had Anders Breivik geluk gehad, toen de rechtbank hem toerekeningsvatbaar had verklaard. Toen Breivik het vonnis hoorde, glimlachte hij alsof ie de overwinning had behaald. Zijn advocaat Geir Lippestad denkt er echter anders over. Volgens de advocaat is zijn cliënt waarschijnlijk krankzinnig. Hij liet ook eerder al weten dat Breivik zichzelf zag als 'een soort verlosser.' Dat was ook hetzelfde geval met Adolf Hitler. Adolf Hitler zag zichzelf als de verlosser, die het Duitse volk uit de crisis kon eruit halen. Volgens Jens Breivik, de vader van Anders Breivik, leeft zijn zoon in een andere wereld. Dat is precies hetzelfde met Adolf Hitler die ook in zijn eigen droomwereld leefde. Hitler waande zich wel als de Prussische koning Frederik en de Germaanse mythologische held Siegfried. Dat is het aanknopingspunt dat alle psychiaters en psychologen over het hoofd zien!! 

Breivik gebruikte drugs tijdens de aanslagen

Eerder had Breivik verklaard dat hij zijn emoties had uitgeschakeld. Ook heeft hij zijn eigen geweten gedood en zichzelf ontmenselijkt. Om een schepje te doen had hij blijkbaar drugs gebruikt. Hij verkeerde onder invloed van drugs, toen hij dood en verderf zaaide op het eiland Utoya, waarbij voornamelijk jongeren, waaronder enkele kinderen, op brute wijze werden afgeslacht. Een Noorse forensisch toxicoloog verklaarde tijdens het proces in Oslo dat Breivik een cocktail van cafeïne, efodrine en anabolen had genomen. "De anabolen kunnen zijn agressie hebben aangewakkerd,"zei hij. Anders Breivik had zelf toegegeven dat hij drugs had gebruikt. 
Ook zijn advocaat Geir Lippestad heeft in een interview met persbureau AP bevestigd dat zijn cliënt Breivik drugs had gebruikt. "Hij gebruikte drugs zodat hij tijdens de aanval sterk, wakker en efficiënt te werk kon gaan,"zei hij. (5) De advocaat Geir Lippestad liet ook weten dat Breivik geen idee heeft van de impact van zijn aanslagen. "Hij vroeg mij of ik geschokt was en hoeveel mensen hij had gedood. Hij wist niet of zijn plan geslaagd was,"vertelde de advocaat. "Ik zei hem dat ik die vragen niet wilde beantwoorden." (5) Voor advocaat Geir Lippestad was het zwaar en moeilijk om Anders Breivik te moeten verdedigen. Ook had hij geen idee waarom Breivik hem als advocaat had gekozen. "Maar toen ik er met familie, vrienden en collega's over sprak, kwam ik al snel tot de conclusie dat ik aan de democratie moet denken. Iemand moet het doen,"aldus Lippestad. (5) 


Advocaat Geir Lippestad (links) en Anders Breivik (rechts)
Volgens de Noorse media heeft advocaat Geir Lippestad al verscheidene neo-nazi's bijgestaan in hun proces. (5) 

Is Breivik een christenfundamentalist? 

In zijn manifest had Anders Breivik zichzelf bestempeld als "een conservatief en nationalistisch christen", die strijdt tegen de islam en tegen de multiculturele samenleving. Ook de media suggereren dat hij een christen is. De vraag is of het klopt wat Breivik over zijn christelijke achtergrond zei en wat de media ook erover zeggen. Geen van beide beweringen klopt. Het stemt ook niet overeen met de waarheid. Gezien het feit dat Breivik massamoord op Utoya had gepleegd, kan hij géén christen zijn! Tijdens de Kruistochten beweerden de kruisvaarders ook christenen te zijn. Wijlen president G.W. Bush beweerde een wedergeboren christen te zijn. Hoe kan hij een wedergeboren christen zijn, terwijl hij de christelijke minderheid in Irak niet heeft beschermd tegen het geweld van moslimextremisten, toen Irak nog bezet werd door het Amerikaanse leger!? In Noord-Ierland stonden katholieken en protestanten elkaar naar het leven, terwijl beide religieuze groepen zich christenen noemen. De katholieke IRA pleegde in het verleden bloedige aanslagen en vermoordde ook onschuldige mensen. Al die zogenaamde christenen zijn GÉÉN echte christenen! 

Anders Breivik had tijdens het proces erkend dat zijn daden, waarbij in totaal 77 mensen om het leven kwamen, 'gruwelijk' en 'barbaars'zijn en dat hij 'onvoorstelbaar leed' heeft veroorzaakt. Voor zijn gruwelijke daden van 22 juli 2011 had Breivik zich laten inspireren door het terreurnetwek al-Qaeda. Volgens hem is al-Qaeda zo succesvol, omdat zij zelfmoordenaars inzet en het martelaarschap verheerlijkt. Hij had al-Qaeda meer dan 100 uur op het internet bestudeerd en vervolgens een "soort van al-Qaeda voor christenen" willen oprichten, zoals de media suggereren. (2) Echte christenen zouden NOOIT een terreur-netwerk willen opzetten om moorden te plegen. In het verleden hadden zogenaamde christenen heel wat bloed vergoten. Ja, er kleeft nog altijd veel bloed aan de handen van de kerk, al zouden zéér veel christenen niet graag willen toegeven. De geschiedenis staat helemaal bol van kerkelijke vervolgingen tegen Joden, vermeende heksen, andersdenkenden en protestanten. Vele duizenden mensen kwamen door het toedoen van de Roomse kerk om het leven, alleen maar omdat ze het niet eens waren met de kerkelijke leer. Vooral de Joden hebben het zwaar geleden. Ze waren bloedig vervolgd en afgeslacht, hun bezittingen en huizen waren geconfisqueerd en hun synagogen werden in brand gestoken. Wat is de reden waarom de Joden door de christenen vervolgd zijn? De reden was dat de Joden Jezus Christus zouden hebben vermoord. Dat beweerden de Roomse kerk en de theologen. Vandaag leeft de beschuldiging nog voort in de meeste kerkgenootschappen en enkele evangelische kringen, vandaar dat de hedendaagse kerken Israël, de collectieve Jood onder de naties, hebben gedemoniseerd. Het bewijst dat de kerk niets van de geschiedenis geleerd heeft. De zogenaamde christenen die het Joodse volk hebben vervolgd en getracht te vernietigen, zijn helemaal géén echte christenen!! Een echte christen die zijn/haar hart aan Jezus Christus geeft en Hem als zijn/haar Heer en Zaligmaker aanvaardt, houdt ook vast aan de Bijbelse geboden van liefde:"Hebt uw naaste lief als uzelf." (Matthéüs 19:19) Een echte christen heeft niet alleen het volk Israël maar ook moslims en alle andere mensen lief. De oorspronkelijke christelijke leer was geheel gebaseerd op naastenliefde. Heel veel zogenaamde christenen belijden Heer Jezus Christus met de mond, echter NIET met het hart! Het feit dat ze Jezus' woorden "heb uw naaste lief als uzelf" maar al te vaak vergeten, spreekt voldoende dat er nog steeds oorlogen, conflicten, bomaanslagen, revoltes, revoluties, hongersnood, enzovoorts op aarde zijn. We moeten niet vergeten dat echte christenen de bloedige daden van Anders Breivik scherp afgekeurd hebben! Indien het waar is dat Breivik een christen is en moorden pleegt, dan heeft hij het Bijbelse gebod overtreden:

                                                     "Gij zult niet doodslaan." Exodus 20:13

Anders Breivik heeft niet alleen deze gebod, maar ook alle andere Bijbelse geboden overtreden, zoals het staat geschreven in de Heilige Schrift:

"Want wie de gehele wet zal houden, en in één zal struikelen, die is schuldig aan alle (geboden). Want Die (God) gezegd heeft: Gij zult geen overspel doen, Die heeft ook gezegd: Gij zult niet doden. Indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden." 
Jacobus 2:10-11 (Statenvertaling)

Het is zo gevaarlijk dat de media met deze suggestie de indruk willen wekken dat alle christenen zo slecht zijn, omdat veel mensen die het medianieuws lezen, zouden gaan denken dat als Breivik een christen is, dan zijn ook alle christenen moslimhaters, xenofoben en terroristen. Het is ook een kwaad opzet om christenen in diskrediet te brengen. Bovendien verzwijgen de media ook het nieuws voor u dat christenen in een aantal moslimlanden bloedig vervolgd zijn. Veel christenen werden om hun geloof gedood, hun bezittingen waren gestolen en al hun huizen en kerkgebouwen werden in brand gestoken. De daders die de christenen op beestachtige wijze hebben afgeslacht, zijn...fanatieke moslims!! Al deze berichten van bloedige christenvervolgingen in islamitische landen zijn in de ogen van westerse media en politici 'niet politiek correct'! Westerse media en politici vinden het erg ongepast om de gruwelijke christenvervolgingen in de moslimwereld te berichten. Ook al willen ze GÉÉN kwaad woord spreken over moslims en de islam. Als iemand kritisch spreekt over de islam, dan wordt hij meteen als een 'haatzaaier' bestempeld, alleen maar omdat hij de waarheid vertelt! In het Westen wordt de islam gepropageerd als een vredelievende godsdienst, terwijl het in werkelijkheid niet zo is. Ook de moslims moorden in naam van hun godsdienst. Zelf talloze verzen uit hun 'heilige' boek, de Koran, vuren aan tot geweld tegen Joden, christenen en andersgelovigen. De Joden zijn de enigen die onder christenen en moslims ontzettend hebben geleden, ook al hebben zij christenen en moslims nog nooit vervolgd! De waarheid is dat zowel christenen als moslims onvoorstelbare, barbaarse en onmenselijke wreedheden hebben begaan jegens de Joden. Het is aan u om er zelf te beoordelen of het volkomen waar is. De moslimextremisten verheerlijken het geweld en het martelaarschap. Echte christenen en orthodoxe Joden hebben het geweld en het martelaarschap NOOIT verheerlijkt. Maar...christenen en Joden die om hun geloof zijn gedood, zijn echte martelaren en zullen, gekleed in lange witte gewaden met palmtakken in hun handen, voor de troon van het Lam staan om hun hemelse beloning te verdienen. (Openbaring 7:9-17) Naam-christenen dachten dat als zij het bloed van Joden, moslims en anderen vergieten, zullen ze hun plek in de hemel verdienen. Moslim-extremisten denken dat als zij het bloed van Joden, christenen, anders-gelovigen en ongelovigen vergieten, zullen ze hun plek in het paradijs verdienen. Maar de Bijbel maakt ons duidelijk dat een moordenaar NIET in het paradijs zal vertoeven! 

"Een ieder, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende."
I Johannes 3:15 (Statenvertaling)

Anders Breivik beweert als een conservatief christen tegen de islam en het multiculturalisme te strijden, terwijl hij het bloed van zoveel mensen, waaronder een aantal kinderen op het eiland Utoya, heeft vergoten. Hij had ook plannen om de Amerikaanse president Barack Obama met een bomaanslag om het leven te brengen. Tijdens het verhoor had Breivik aan de politie bekend dat hij Barack Obama tijdens een ceremonie wilde doden door een auto nabij het stadhuis in Oslo te laten ontploffen. (6) In 2009 kwam de Amerikaanse president Barack Obama naar Noorwegen om de Nobelprijs voor de vrede in ontvangst te nemen. Alleen ging de geplande aanslag op Obama niet door vanwege de draconische veiligheidsmaatregelen. Wel had Breivik in zijn 'kruistocht tegen de islam en de multiculturele samenleving' 77 mensen in Oslo en op het eiland Utoya gedood. De Bijbel leert helemaal NIET dat er tegen mensen gestreden moet worden. Een echte wedergeboren christen wéét dat hij/zij niet moet strijden tegen mensen van vlees en bloed, zoals ook in de Bijbel staat geschreven. De Bijbel zegt dat wij niet door middel van geweld tegen moslims, socialisten, communisten, neo-nazi's en andere mensen moeten strijden. Het bewijs vinden we in de Bijbel zelf:

"Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht."
Efeziërs 6:12 (Statenvertaling)

De strijd tegen de machten is geestelijk waarover de Bijbel spreekt. Met 'overheden, machten, geweldhebbers der wereld en de duisternis' bedoelt de Bijbel de boze geestelijke machten. Verder leert de Bijbel ook dat gelovigen het Woord van God, het geloof en het gebed als geestelijke wapens moeten hanteren in hun strijd tegen de boze machten. Achter de islam, het multiculturalisme, het marxisme, het nazisme, het nationalisme en de andere ideologieën schuilen de geduchte demonische machten die we met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien. Het is ook bekend dat Breivik zo'n verschrikkelijke haat tegen moslims, socialisten en andersdenkenden koestert. Zulke haat en moorden maken het ONMOGELIJK dat Breivik een christen is! Breivik beschouwt links-progressieven, socialisten, moslims als zijn vijanden, haat hen en doodt hen. Maar Here Jezus Christus leert echter dat we onze vijanden moeten liefhebben. Zijn letterlijke uitspraak staat in de Bijbel te lezen:

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is."
Matthéüs 5:43-45 (Statenvertaling)

Geheel anders dan de Bijbel  roept de Koran de moslims wel op tot Jihad (heilige oorlog) tegen ongelovigen, Joden en christenen! De Bijbel heeft niets gemeen met de Koran. Helemaal niets, omdat er al te grote verschillen zijn tussen twee boeken. 

Als het waar is dat Anders Behring Breivik een christen is, waar zijn Noorse christenbroeders- en zusters die kunnen bevestigen dat hun broeder Breivik een christen en een trouwe kerkganger is!? Gezien het feit dat NIET één Noorse christen is opgedaagd om te kunnen bevestigen dat Breivik een christen is, dan is de 'christelijke achtergrond' van Breivik een leugen! Niet alleen een leugen van Anders Breivik zelf, maar ook een media-leugen. De journalisten die niet objectief zijn en de Bijbel nog nooit hebben gelezen, horen zulke onwaarheden niet te vertellen dat Breivik een christen is! Het is waar dat het hedendaagse christendom niet geheel is gebaseerd op de naastenliefde. Het christendom dat tweeduizend jaar heeft geduurd, is met bloed bevlekt, innerlijk verdeeld en vermengd met heidense en afgodische rituelen, ceremonies en riten. Ook kent het christendom verschillende stromingen zoals Rooms-katholicisme, protestantisme, mormonisme, orthodoxie, enz. Ieder van de christelijke stroming heeft eigen versie, die niet overeenkomt met de Bijbel! Ook de islam kent verschillende stromingen zoals soennisme, sjiitisme en soefisme. Al deze religies en stromingen maken naastenliefde in praktijk onmogelijk. 

                                                                                   Wordt vervolgd

Het volgende en laatste deel zal binnenkort gepubliceerd worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS op 3: Rechter speelt Patience tijdens proces. 4-06-2012
(2) AD.nl: Breivik: Ik heb mij ontmenselijkt om te kunnen moorden. 20-04-2012
(3) AD.nl: Breivik: Meer dan 200 leugens in psychiaterisch rapport. 25-04-2012
(4) Volkskrant: Breivik wil geen 'vernederende' psychiaterisch behandeling. 4-04-2012
(5) Volkskrant: Drugs hielden Breivik op de been tijdens schietpartij
(6) Volkskrant: Breivik plande bomaanslag op Obama. 1-04-2012

vrijdag 24 augustus 2012

Uitspraak proces Anders Behring BreivikHet vonnis

Op vrijdag 24 augustus uitspraak heeft de Noorse rechter een uitspraak gedaan in de zaak van de Noorse massamoordenaar Anders Behring Breivik, die vorig jaar twee bloedige aanslagen pleegde in de Noorse hoofdstad Oslo en op het Noorse eiland Utoya, waarbij 77 mensen op gewelddadige wijze de dood werden ingejaagd. In Oslo is Anders Breivik door de rechtbank toerekeningsvatbaar verklaard en veroordeeld tot maximale gevangenisstraf van 21 jaar. De straf kan telkens verlengd worden zolang Breivik als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd. Volgens het Openbaar Ministerie was hij ontoerekeningsvatbaar, maar Breivik pleitte zelf van niet. Hij pleegde zijn daden welbewust, volgens eigen zeggen "als politiek gemotiveerd." De rechters in de zaak Anders Behring Breivik zijn unaniem tot hun vonnis gekomen. De 33-jarige Breivik hoorde het vonnis aan en oogde ontspannen met een kleine lach triomfantelijk. Hij had vooraf verklaard dat hij niet in beroep gaat als hij toerekeningsvatbaar wordt verklaard. (1) Anders Behring Breivik is veroordeeld voor twee aanslagen in juli 2011. In het regeringscentrum van Oslo vielen bij een bomaanslag 8 doden. Breivik ging vervolgens als een politie-agent vermomd naar het eiland Utoya, waar hij een slachting ondeer 69 jongeren aanrichtte. Hij heeft alles toegegeven, maar acht zich niet schuldig. Hij zei dat zijn daden wreed maar noodzakelijk waren om de islamisering van Noorwegen te laten stoppen. (1) Anders Breivik zal zijn straf geisoleerd uitzitten in een gevangenis buiten Olso. Daar is speciaal voor hem een afdeling gebouwd. De rechters die de zwaarst mogelijke straf aan Anders Breivik hebben opgelegd, verklaren dat ze de door Breivik gepleegde aanslagen als terreurdaden beschouwen. In een toelichting op het vonnis noemden ze zijn werkwijze gruwelijk. 


Anders Breivik salueert met de Tempeliersgroet
Breivik lacht triomfantelijk
Rechter Wenche Elizabeth Arntzen
De rechters verwierpen het verweer van Breivik dat hij uit noodweer had gehandeld, omdat hij Europa wilde redden van immigratie. Volgens de rechters is de moord op tientallen mensen daarmee niet gerechtvaardigd. In zijn slotwoord verklaarde Breivik dat hij zijn celstraf niet kan accepteren, omdat hij de rechtbank niet erkent. Daarna begon hij excuses aan te bieden aan alle militanten in Europa, waarop de rechter hem het slotwoord ontnam. Aanvankelijk had Breivik overwogen dat hij in hoger beroep zou gaan. Uiteindelijk besloot hij niet in hoger beroep te gaan. Het Openbaar Ministerie zei wel te overwegen om in hoger beroep te gaan, omdat het OM niet eens is met de toerekeningsvatbaarheidsverklaring. Eerder had het OM geeist dat Breivik ontoerekeningsvatbaar verklaard moet worden. De rechter verklaarde de zaak daaarmee gesloten. Slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen haalden hun adem opgelucht en waren tevreden over het vonnis van de rechtbank. Dat deelden hun advocaten mede.

Bijna iedereen zijn er over elkaar eens dat Breivik na de uitspraak van de rechter nooit meer zijn vrijheid zal herkrijgen. Maar Breivik's advocaat Geir Lippestad zei dat de Noorse samenleving zich erop moet voorbereiden dat hij in de toekomst zou vrijkomen. Echter hebben de Noorse regering, het parlement en de koning ervoor gezorgd dat de grootste en koelbloedigste massamoordenaar in de Noorse geschiedenis, met 77 doden op zijn geweten, nooit meer een stap in de vrije wereld zal zetten. (2) 


Anders Behring Breivik
Hoeveel de echte levenslange gevangenisstraf in Noorwegen officieel niet bestaat, krijgt Breivik die door de rechter toerekeningsvatbaar is verklaard, maximaal 21 jaar gevangenisstraf. Dat Breivik zou vrijkomen, lijkt de kans uitgesloten te zijn. Ook al vormt iemand zoals Breivik na het uitzitten van een straf nog altijd een bedreiging voor de samenleving, kan hij achter slot en grendel blijven zitten. Bovendien had de Noorse koning op 22 juni een haastig doorgevoerde noodwet goedgekeurd. De noodwet die de bijnaam Lex Breivik krijgt, luidt:

"Een patiënt kan voor zijn eigen veiligheid opgesloten blijven in een behandelingsinstituut, zolang de politie meent dat er gevaar is dat iemand hem wil aanvallen voor wat hij heeft gedaan." (2) 

Een voorbeeld zien we ook in de Verenigde Staten, toen het gratie-verzoek van de moordenaar Mark Chapman die de ex-Beatle John Lennon op 8 december 1980 doodschoot, door de beoordelingscommissie van de Justitie in de staat New York werd afgewezen. De 57-jarige Mark Chapman was tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moord op John Lennon. De beoordelingscommissie schreef dat Chapman zich goed gedraagt, maar dat vrijlating het respect voor de wet zou ondermijnen. Daarnaast zou vrijlating "het tragische verlies dat Chapman veroorzaakte, onbetekenend doen lijken,"aldus de mening van de commissie. De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen zeggen dat het belangrijkste is dat Anders Breivik nooit meer zal vrijkomen. Ze gaan ervan uit dat de straf na de opgelegde maximaal termijn van 21 jaar steeds weer zal worden verlengd, zoals het geval is met Mark Chapman.

Een kijkje in de cel van Anders Breivik

Voor het eerst mogen de Noorse media een kijkje gaan nemen in de cel, waar Breivik het afgelopen jaar heeft doorgebracht en waar hij naar verwachting na de uitspraak nog vele jaren zal blijven vastzitten. Al maak dat niet uit of de Noorse massamoordenaar toerekeningsvatbaar zal worden verklaard of toch niet: hij blijft in deze cel! Op de foto's zijn ruimte met wc, een kamertje met een laptop en een 'trainingsruimte' te zien, waar Breivik in verblijft. Bekijk de onderstaande foto's maar...


Ila-gevangenis
Prikkeldraad van de gevangenis 
Cel van Breivik
'Kantoortje' in Breiviks cel
'trainingsruimte' 

Toilet 
Om het geheugen van Breivik op te frissen?
Tandartspraktijk
En NOS videoclip:
Verdwijnen de denkbeelden van Breivik na het vonnis voorgoed?

De grote vraag is of de radicale denkbeelden van Anders Breivik voorgoed zouden verdwijnen, als de Noor na de uitspraak van de rechter in de gevangeniscel wegkwijnt. Het ziet er naar uit dat de extremistische ideeën van Breivik niet zullen verdwijnen. De geschiedenis heeft bewezen dat de ideeën van Adolf Hitler na de nederlaag van nazi-Duitsland en de vernietiging van het fascisme nooit helemaal zijn verdwenen. De antisemitische en extremistische denkbeelden van Hitler zijn vandaag nog steeds springlevend in vele rechts-extremistische kringen in Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Griekenland en de Verenigde Staten. Ook in islamitische en Arabische landen worden exemplaren van Hitlers Mein Kampf die in het Arabisch is vertaald, op grote schaal verkocht. In de westerse landen zijn herdruk, verkoop, vertaling en verspreiding van Mein Kampf streng verboden. Net als de nazi-ideologie zal de 'ideologie' van Anders Behring Breivik verspreid worden. Waarschijnlijk zal het manifest van Breivik op de zwarte markt verkocht worden. Het feit dat Anders Breivik ook fans heeft, spreekt voldoende, toen een Duitse fan op 19 april door de Noorse politie het land werd uitgezet. De jonge Duitse vrouw die openlijke steun aan Breivik gaf, had getracht de rechtbank in Oslo binnen te dringen, maar werd door de bewakers tegengehouden. Ze was op het vliegtuig naar Duitsland gezet, liet de politie weten. (3) De vrouw verklaarde een 'vriendin' van de Noorse massamoordenaar te zijn. Op 18 augustus had de Tsjechische politie een Breivik-imitator gearresteerd. De imitator zou plannen hebben beraamd voor het plegen van aanslagen en wilde het voorbeeld van Anders Breivik volgen. In zijn huis in Ostrava werden wapens, munitie, explosieven en een politie-uniform aangetroffen. De politie kreeg een tip dat de man een grote bom tot ontploffing wilde brengen. Het scheen dat de man bij zijn arrestatie een afstandsbediening bij zich had om een grote bom af te laten gaan. De ideeën van Anders Breivik vinden veel weerklank op internet. Op de Facebookpagina 'Stop de islamisering van Noorwegen' ondersteunen velen Breiviks denkbeelden. De aanslagen die hij pleegde, worden wel afgekeurd. Zo schreef een man:"Ik ben het helemaal met hem eens. Hij argumenteert goed en ik verbaas me dat niemand zijn politieke talent heeft erkend voor hij een massamoordernaar werd." (4) Bezoekers van de Facebooksite uitten ook kritiek op hem. Volgens hen wordt de Noorse democratie juist versterkt door 'de veelkleurigheid van het land.' (4) 

Vorige maand bleek dat Breivik een netwerk vanuit de gevangenis heeft opgebouwd. Hij schrijft vanuit de gevangenis met gelijkgestemden en beantwoordt veel brieven. De Noorse krant VG heeft op basis van gesprekken met Breiviks advocaat Vibeke Hein Baera en gevangenisdirecteur Knut Bjarkeid onthuld. De directeur van de gevangenis had al overlegd met de minister van Justitie of de correspondentie moet worden gecensureerd. Meer kon hij niet zeggen. (5) Er werd felle kritiek geuit op Breiviks correspondentie. Een advocate van enkele overlevenden van de aanslagen noemde de brieven van Breivik 'extreem en aanstootgevend.' Dat Breivik in de gevangenis blijft doorgegaan met het verspreiden van zijn ideologie, blijkt ook uit NOS-reportage dat de fans van Anders Breivik verschillende brieven van zijn hand op internet hebben gezet. Op verschillende blogs staan brieven, die aan Anders Breivik worden toegeschreven. Zijn advocaat heeft tegenover de NOS bevestigd dat de handtekening onder de brieven echt lijkt, en dat de boodschap volledig overeenkomt met zijn ideologie. Ook zijn details uit de brieven bekend over wat hij doet en van plan is in de gevangenis. (6) Breivik heeft de brieven gebruikt om contact te houden met de buitenwereld. Zo schrijft hij:"Ik offerde mijn oude vrienden en familie op voor 22 juli 2011. Dus nu en in de toekomst zijn de mensen met wie ik schrijf, mijn familie." (6) 22 juli was de dag waarop Breivik de aanslagen pleegde. 

Met de brieven wil Anders Breivik een gevangenisnetwerk oprichten. "Er moet een Europees gevangenisnetwerk komen dat patriottische martelaren helpt. Zo'n netwerk bestaat al inn Amerika (Aryan Brotherhood) maar nog niet in Europa." (6) Op deze manier wil Breivik met zijn opgezette 'gevangenisnetwerk' zijn ziekelijke ideologie verspreiden. Ook staat in de brieven dat hij boeken gaat schrijven over zijn ideeën. Zijn advocaat bevestigde in de Noorse krant Verdens Gang dat zijn cliënt aan een autobiografische boek gaat werken over de gebeurtenissen van 22 juli 2011. Hierin zal hij volgens de advocaat "onthullingen doen en meer informatie geven, die hij niet met de politie heeft gedeeld." (7) Sommige Noren zijn erg kwaad dat Anders Breivik de vrijheid heeft gekregen om met zijn brieven vanachter de tralies door te gaan in zijn strijd tegen de multiculturele samenleving. Volgens de directeur van de gevangenis, waar Breivik zit, worden al zijn brieven gelezen. "Als hij te ver gaat, worden zijn brieven gecensureerd, maar de vrijheid van meningsuiting is in Noorwegen een groot goed. Die geldt ook voor Anders Breivik,"aldus de gevangenisdirecteur. (6) Inderdaad staat de Noorse wet toe dat Breivik de vrijheid heeft om te corresponderen. Ook heeft hij handig gebruik gemaakt van de wet. De Noor krijgt ook brieven toegestuurd. Volgens een van zijn advocaten heeft hij zo'n 600 brieven ontvangen uit de hele wereld! (6) In Nederland circuleert het postadres van Anders Breivik in rechts-extremistische kringen. De AIVD (Algemene Inlichtingen- en VeiligheidsDienst) houdt dergelijke correspondentie nu in de gaten, liet de NOS weten. De dienst wil niets kwijtraken of Breivik brieven naar sympathisanten in Nederland heeft gestuurd. (6) 

De geschiedenis herhaalt zich nu, want Adolf Hitler schreef ook zijn beruchte boek Mein Kampf in de gevangenis in München!! Een merkwaardige parallel tussen Adolf Hitler en Anders Breivik heeft de geschiedenis ons getoond! Hoe gevaarlijk de ideologieën mogen zijn, ziet er naar uit dat de verspreiding van Anders Breiviks ideologie niet voorkomen kan worden. De beroemde Zwitserse psychiater Carl Jung (1875-1961) zei al:

"Ideologieën zijn onze ziekte - zij zijn de lang verwachte antichrist!" 

De Noorse rechter had eerder een zéér verstandige voorzorgsmaatregel genomen dat alle TV-opnamen die tijdens het proces tegen Anders Behring Breivik in de rechtszaal zijn gemaakt, de komende 25 jaar geheim gehouden zullen worden. De verhoren met slachtoffers, ooggetuigen en beelden van Breivik mogen niet meer uitgezonden worden. Met het publicatieverbod wil de Noorse rechtbank in Olso niet alleen de slachtoffers beschermen, maar ook Breivik geen podium bieden. Het filmmateriaal zit nu een kwart eeuw achter slot en grendel bij het Noorse rijksarchief. De Noorse rechter wil de beelden laten bewaren voor historici. Helaas heeft hij niet kunnen voorkomen dat een groeiend aantal mensen van Anders Breivik een held en een martelaar heeft gemaakt. Ondertussen gaat de ideologie van Anders Breivik ondanks het publicatieverbod als een kankerverwekkende ziekte rustig verspreiden.

Een somber beeld

Nog gevaarlijker wordt de situatie als het multiculturalisme en het migratiebeleid voortgezet blijven. Ze werken de extreemrechtse ideologie juist in de hand. Gevreesd wordt dat de ideeën van Anders Breivik het antisemitisme in veel Europese landen zullen aanwakkeren. De politici schijnen vaak niet te beseffen. Eerder hadden de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Britse premier David Cameron erkend dat de multiculturele samenleving gedoemd is te mislukken . Veel politici negeren keiharde feiten dat veel moslimimmigranten nog geweigerd hebben om zich aan te passen in een westers samenleving. In Griekenland is de situatie zéér explosief, nu veel Grieken zich helemaal tegen de moslimimmigranten keren. Er zijn dodelijke incidenten gemeld. Toch negeren de gevestigde orde en de media de misstanden van multiculturalisme en immigratie volkomen. Wijlen Holocaustoverlevende Simon Wiesenthal had eerder gewaarschuwd dat de economische en financiële ramp de overwinning van extreem-rechts mogelijk zal maken. We zien nu dat hij gelijk heeft. Het geweld tegen de immigranten in Griekenland is een bewezen feit. Daarom moet zo'n ziekte, zoals een ideologie van rechtse (en ook linkse) signatuur, met tak en wortel uitgeroeid worden. Ook moet de immigratie aan banden gelegd worden, anders wordt de hele samenleving totaal ontwricht. Massa-immigratie is beslist NIET goed en levert ook helemaal géén bijdrage aan de verrijking van de cultuur, zoals linkse politici wel beweren. Steeds meer autochtonen ervaren de aanhoudende stroom immigranten als een bedreiging voor hun cultuur en identiteit. Ook is de vreemdelingenhaat totaal verkeerd. De Bijbel leert dat we de vreemdelingen liefhebben en goed behandelen. Maar de Bijbel zegt ook dat de vreemdelingen die in een ander land willen wonen, aan de regels en wetten van het gastland dienen te houden! Ook moeten de immigranten de cultuur van het gastland respecteren. De waarheid is dat het grote deel van de immigranten moeite hebben met de integratie! Het toekomstbeeld is heel somber, want de aanslagen van 22 juli 2011 hebben Noorwegen voorgoed veranderd, zoals de aanslagen op 9/11 de wereld hadden voorgoed veranderd. We gaan de onzekere en duistere tijden tegemoet. 

Binnenkort wordt het tweede deel van het artikel " Het proces Anders Breivik" gepubliceerd. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                             Paul Parker         

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

(1) NOS Nieuws: Breivik toerekeningsvatbaar; 21 jaar. 24-08-2012
(2) AD.nl: Breivik vrijwel zeker levenslang opgesloten. 21-08-2012
(3) AD.nl: Noorwegen zet Breivik-fan uit. 19-04-2012
(4) AD.nl: Veel steun op Facebook voor Breivik. 18-04-2012
(5) AD.nl: Breivik 'wil netwerk opbouwen vanuit gevangenis.' 26-07-2012
(6) NOS nieuws: Ophef over brieven Breivik. 23-08-2012
(7) NOS op 3: Een kijkje in de cel van Breivik. 22-08-2012

maandag 20 augustus 2012

Joodse wijsheid en spreekwoordenGod de bron van de Joodse wijsheid

Misschien hebt u in Oosterse wijsbegeerte of Zen wijsheid verdiept. Of hebt u Grieks-Romeinse filosofie gestudeerd. Bekend waren de Griekse wijsgeren Plato en Aristoteles. Hun filosofie heeft nog steeds een grote invloed uitgeoefend op de huidige westerse en humanistische levensbeschouwing. Dat heeft vooral te danken aan het door Alexander de Grote geïntroduceerde hellenisme. Hellenisme was een vermenging van de Griekse cultuur met die van het oosten. De hellenistische cultuur is best te vergelijken met de Amerikaanse cultuur (van spijkerbroeken, Coca Cola, Hollywoodfilms, Mc-Donald-hamburgers). Zoals de Amerikaanse cultuur zich over de gehele wereld heeft verspreid, zo verspreidde het hellenisme zich over de gehele toenmalige wereld van de Oudheid. Maar anders dan de Amerikaanse cultuur was de hellenistische zeer religieus georiënteerd. De heer Pieter A. Siebesma die een kenner van Semitische taal- en letterkunde en Joodse geschiedenis is, schreef dat de hellenistische invloed zo onvermijdelijk was geworden, dat de Grieken in grote conflict kwamen met de Joden. Het rabbijnse Jodendom moet niets van de Griekse filosofie hebben. In de rabbijnse Talmoed worden de namen van de grote Griekse filosofen als Plato en Aristoteles nergens genoemd. "Opmerkelijk is dat in de rabbijnse literatuur evenmin termen te vinden zijn die aan de Griekse filosofie zijn ontleend,"schreef de heer Pieter A. Siebesma. "Men had er radicaal mee gebroken en wilde er niets meer mee te maken." (1) In tegenstelling tot het Jodendom is het Christendom wel sterk beïnvloed door de Griekse filosofie. De eerste kerkvaders hadden het hellenistische gedachtengoed in het Christendom geïntroduceerd. Eerst hadden ze de Joodse wortels van het Christendom ontworteld. Men wilde er niks te maken hebben met de Joden. Heden ten dage zijn de huidige westerse beschaving en het Christendom nog steeds sterk beïnvloed door het hellenistische gedachtengoed. Geen wonder dat studenten theologie in hun eerste jaar naast de bijbeltalen vooral filosofie op de universiteiten bestuderen. De Griekse filosofie mag in de ogen van veel christenen een deugd zijn. Maar men moet zich afvragen hoe God over de Griekse filosofie denkt. De Joodse rabbijnen zijn niet de enigen die gruwen van de Griekse filosofie. Ook JHWH, de God van Israël, heeft een diepe afkeer van de Griekse filosofie! 
Er is een groot verschil tussen het Griekse denken en het Joodse denken, zoals Siebesma erop heeft gewezen. Het essentiële verschil tussen beide vormen van denken is de relatie waarin de mens tot zijn Schepper staat. Terwijl in het Hebreeuwse (Bijbelse) denken de mens in een (onderdanige) relatie tot God staat, is in het Griekse denken de mens autonoom. (1) In veel synagogen staat op de Ark, de kast waarin de Tora-rollen worden bewaard, de uitspraak in het Hebreeuws: Da lifne ata omed. In het Nederlands wordt vertaald als volgt:"Weet u wie u staat!" Het Hebreeuwse motto staat in schril contrast met de uitspraak van de Griekse filosofen. De uitspraak van de Griekse filosofen zoals Plato en Aristoteles luidt:"Ken uzelf!" In het Griekse denken en het hedendaagse humanisme staat de autonomie van de mens centraal, dat wil zeggen: het kennen van jezelf. Maar in het Hebreeuwse Bijbelse denken staat het kennen van God centraal: men kan pas goed zichzelf kennen, als men God kent! (1) Daarom is de ethiek in het Hebreeuwse denken niet gebonden aan wat de mens wil en aangenaam vindt, maar aan wat God van de mens wil in Zijn Woord. Hoe bewonderswaardig zijn de werken van de Griekse en Latijnse filosofen, zijn ze vooral gericht op het intellectualisme en de lichamelijke kracht. De Griekse en Latijnse filosofen hadden weinig oog voor de zwakken in de samenleving. Weinig mensen weten dat de beroemde Griekse filosofen Socrates, Plato en Aristoteles op ethisch gebied veel weerzinwekkende en verwerpelijke uitspraken deden. U weet waarschijnlijk niet dat Plato knapenliefde als een deugd had aangeprezen, iets wat zéér veel mensen vandaag verwerpen! Vandaag doen de humanisten ook verwerpelijke uitspraken. De apostel Paulus wist ervan en kende de Griekse filosofie bijzonder goed. Niet voor niets heeft hij in zijn brief aan de Colossenzen gewaarschuwd voor de verderfelijke invloed van de Griekse filosofie:

"Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus."
Colossenzen 2:8 (Statenvertaling)

De menselijke wijsheid wordt teniet gedaan, als men de Bijbel, het Woord van God, hoort verkondigen dat God de bron van de wijsheid is:

"De vreze des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht."
Spreuken 1:7 (Statenvertaling)

Streeft de mens naar wijsheid, dan moet hij/zij allereerst beginnen met het lezen van het Woord van God en NIET met de 'bewonderswaardige' boeken van de Griekse wijsgeren en hedendaagse humanisten NOCH met werken van de Oosterse wijsgeren! Terecht zegt de Bijbel:

"Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten; Dan zult gij de vreze des HEEREN verstaan, en zult de kennis van God vinden. Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand."
Spreuken 2:4-6 (Statenvertaling)

Een Joods spreekwoord zegt ook:"Wie de wijsheid zoekt, is wijs. Wie denkt de wijsheid gevonden te hebben, is een dwaas." Zeer terecht, want als mensen niets van het Woord van God moeten hebben en toch denken wijsheid in de Griekse filosofie of een ander wijsbegeerte gevonden te hebben, zijn ze inderdaad dwazen. De apostel Paulus schreef ook over mensen die beweren wijsheid gevonden te hebben:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden." (Romeinen 1:21-22. Statenvertaling) Koning Salomo wist ervan. Toen God aan Salomo in een droom verscheen en hem vroeg welke wens hij het liefst vervuld zou zien. Weet u wat Salomo vroeg? Nee, geen rijkdom of enorme macht! Het enige antwoord van Salomo was: Geef mij wijsheid en inzicht om Uw volk te richten en een onderscheid tussen goed en kwaad te maken. Hij vroeg helemaal niet om macht, eer, roem en rijkdom zoals de meeste mensen wel ernaar verlangen. Helemaal niets! Het enige wat Salomo wilde, was wijsheid. God was blij met het antwoord van Salomo en gaf hem niet alleen wijsheid maar ook eer en rijkdom. Koning Salomo was zéér beroemd geworden om zijn wijsheid. In de Bijbel staat te lezen:"En God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand, en een wijd begrip des harten, gelijk zand, dat aan de oever der zee is. En de wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van al die van het oosten, en dan alle wijsheid der Egyptenaren; Ja, hij was wijzer dan alle mensen." (I Koningen 4:29-31. Statenvertaling) Verder vertelt de Bijbel ook dat veel mensen en vooral koningen, zoals de beroemde koningin van Sheba, naar Salomo kwamen om van zijn wijsheid te horen. (I Koningen 4:34) Uit de Schriften kunnen we concluderen dat God de bron is van de ware wijsheid. Gods veelkleurige wijsheid staat ver boven alle soorten wijsheid en overtreft Griekse, Latijnse, oosterse en chinese filosofieën!! Here Jezus Christus (in het Hebreeuws: Jesjoea HaMasjiach) is ook vervuld van Gods wijsheid. Zijn wijsheid is nog vele malen groter dan die van Salomo!! Geen aardse wijsheid kan die van Jesjoea evenaren! Rééds toen Jezus twaalf jaar oud was, deed Hij de leraren versteld van Zijn grote kennis en wijsheid (Lukas 2:46-47).


...zij Hem (Jesjoea) vonden in de Tempel, zittende in het
midden der leraren, hen horende, en hen ondervragende.
En allen, die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand
en antwoorden. Lukas 2:46-47
Over de Messias Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Jesjoea is genoemd, had de profeet Jesaja geprofeteerd:"Op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN." (Jesaja 11:2. Statenvertaling) Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God, is immers de bron van de wijsheid! Helaas hebben de christenen eeuwenlang een enorme dwaasheid begaan door Jezus Christus van Zijn Joodse identiteit te beroven en te helleniseren! De naam Jezus is immers vergriekst! Al de westerse illustraties die voorstellen hoe Jezus Christus er uit ziet, lijken totaal niets op de echte Jezus. 

Bijbelse herkomst van Joodse wijsheid en spreekwoorden

Net zoals bij de Nederlanders hebben de Joden ook spreekwoorden. Toen de Hollanders (Friezen en Bataven) nog wilde en onbeschaafde barbaren waren die in donkere bossen woonden en van de jacht leefden, hadden de Joden al rééds een beschavingsniveau bereikt en de Tempel van Salomo voor de God van Israël in Jeruzalem gebouwd. In de dagen van de Richters begon koning Saul die van de Heilige Geest vervuld werd, samen met de profeten te profeteren, was het tot een spreekwoord geworden onder de Joden:"Is Saul ook onder de profeten?" (I Samuël 10:10-12, 19:24) Joodse spreekwoorden zijn niet alleen bijzonder interessant maar ook helder en duidelijk. De meesten van ons kennen een Nederlands spreekwoord:"Een goede buur is beter dan een vriend van verre." Maar bijna niemand weet dat deze Nederlandse spreekwoord haar oorsprong heeft in de Bijbel! U zult stomverbaasd zijn, als u een Bijbeltekst leest:

"Beter is een buur die nabij is, dan een broeder, die verre is."
 Spreuken 27:10 (Statenvertaling)  

Bijna iedereen kent een spreekwoord: Voorkomen is beter dan genezen. Maar een Joods spreekwoord zegt ook:"Een lichaam is niet genezen als de geest buiten beschouwing wordt gelaten." 
De meeste Joodse spreekwoorden vinden hun oorsprong in de Bijbel. Een auteur heeft Joodse wijsheden verzameld en in één boek gebundeld. Daarin bevat een aantal bijzondere Joodse uitspraken die niets anders dan gestoeld zijn op de Bijbel zelf, zoals een Joods spreekwoord ook zegt:

"Een verzameling wijze uitspraken is meer waard dan veel schatten."

Zoals drieduizend Salomo's spreuken in de Bijbel verzameld en tot één Bijbelboek met de naam Spreuken gebundeld waren. Een Joods spreekwoord is heel bijzonder en intrigerend als we hem lezen:

"Het eens gesproken woord weet van geen terugkeer."

Deze spreekwoord refereert aan Jesaja 55:11 wat de HEERE God over Zijn Woord zegt:

"Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal NIET ledig tot Mij wederkeren.." (Statenvertaling) 

Nog heel interessant is een Joods spreekwoord als het over mosterdzaad heeft;

"Indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad...niets zal u onmogelijk zijn."

Waar hebben we het eerder gehoord? Deze spreekwoord kwam uit de mond van de Messias  Jesjoea! Vergeet niet dat Jezus Christus ook een Jood is. Hij zei:

"..Voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn."
Matthéüs 17:20 (Statenvertaling) 


...Een kind in de wijsheid van de Tora onderwezen...
Koning Salomo die als de wijste man op aarde ooit had geleefd, zei in zijn spreuken:

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af; maar een smartend woord doet de toorn oprijzen."
Spreuken 15:1 (Statenvertaling)

Salomo's spreuk vinden we ook terug in het Joods spreekwoord:

"Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op."

Een aantal Joodse spreekwoorden over vriendelijkheid:

"Een vriendelijke bevelhebber wordt het best gehoorzaamd."

"Het is beter dicht bij huis een vriendelijkheid te bewijzen dan ver weg wierook te branden."

"Goede manieren en zachte woorden hebben menige moeilijkheid overwonnen."

"Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vruchten dragen."

"Vriendelijke woorden kosten weinig, maar bereiken veel."

Dikwijls heeft de Bijbel over de dwazen en hun gedrag. Ook zijn de Bijbelse uitspraken terug te vinden in Joodse spreekwoorden:

"Als een mens zijn mond opende, heeft hem dat dikwijls berouwd; als hij hem dichthield nooit."

"Leren zonder denken is verspilde energie."

"Iedereen noemt zich een vriend: alleen een dwaas vertrouwt erop."

"Dwalen kan iedereen, maar alleen dwazen volharden in hun dwaling."

"Wat de mensen het noodlot noemen, zijn gewoonlijk slechts hun eigen domme streken."

"Wanhoop is de conclusie van de dwazen."

"Ook een wijze vergist zich wel eens, maar alleen een dwaas volhardt in zijn vergissing."

Onder ons zijn dikwijls wereldverbeteraars die voor een betere en humane wereld ijveren. De meesten kennen een spreekwoord: wie de wereld wil verbeteren, moet eerst bij zichzelf beginnen. Ook is er een krasse Joods spreekwoord die zegt:

"Laat degene die de wereld wil veranderen, bij zichzelf beginnen."

Het is opmerkelijk dat veel van de spreekwoorden hun oorsprong hebben in Joodse en Bijbelse spreuken. De Bijbelse spreuken zijn ingegeven door God, zoals Petrus en Paulus hadden verklaard dat de Schriften niet uit de wil van een mens zijn voortgekomen, maar door God zijn ingegeven. (2 Timótheüs 3:15-16, 2 Petrus 1:19-21)

Joodse spreekwoorden

Er zijn andere Joodse spreekwoorden die  niet aan de Bijbel zijn gerefereerd. En toch...is de inspiratiebron van de Joodse spreekwoorden de Bijbel, zonder dat veel Joden zich echt beseffen. Sommige spreekwoorden zijn afkomstig van rabbijnen en de anderen van vooraanstaande Joodse beroemdheden. De auteur Olav Paul heeft Joodse wijsheden in zijn boek 'Joodse wijsheid' gebundeld. Een paar Joodse wijsheden is hieronder te lezen: 

"Geef een huis een bibliotheek, dan geeft u het een ziel.""Een kamer zonder boeken is als een lichaam zonder ziel."

"Hoeveel boeken u hebt is van veel minder belang dan hoeveel goede boeken u hebt."

"Ontwikkeling is voor de geest even nodig als voedsel voor het lichaam."

"Ontwikkeling is een sieraad in tijden van voorspoed en een toevluchtsoord in tijden van tegenspoed."

"Aan studie is nooit een einde."

"Een man met een zuur gezicht moet geen winkel openen."


Simchat Tora
"Zuinigheid is een grote bron van inkomsten."

"Beoordeel niemand voordat u in zijn omstandigheden bent geweest."

"Wie begint, moet ook doorzetten."

"Twee dingen tegelijk doen is geen van beide doen."

"Wat u niet opgeeft, hebt u niet verloren."

"Kennis is het enige bezit waarvan niemand u kan beroven."

"Wie kwaad wordt als hij de waarheid hoort, mag zich er niet over verwonderen dat hij haar niet hoort."

"Wie altijd ontevreden is over anderen, lijdt gewoonlijk aan de grote ontevredenheid over zichzelf."

"Zachtheid in het oordeel verwerft en behoudt vrienden."

"Berisp uzelf zoals u anderen berispt. Verontschuldig anderen zoals u uzelf verontschuldigt."
 

Albert Einstein
"Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis, want kennis is begrensd."

"Zonder religie is de wetenschap mank."

"Iedereen geloven is even verkeerd als niemand geloven."

"Een plan zonder programma is een droom."

En een waardevolle les voor veehouders, honden- en kattenbezitters en mensen die andere huisdieren hebben:

"Ga niet aan tafel voordat u uw dieren gevoederd hebt."

Spreuken van koning Salomo

Het is goed om Joodse spreekwoorden te kennen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ook daadwerkelijk gaan lezen en horen wat God in Zijn Woord zegt. De Bijbel is de richtsnoer voor de menselijke relaties en de samenleving en verlicht ons levenspad. Zonder Bijbelse kennis zullen we zeker niet gedijen. Gebrek aan Bijbelse kennis is onze ondergang, zoals God ook door de profeet Hosea heeft gezegd dat een volk zichzelf te gronde richt door gebrek aan kennis. Daarom zijn Gods wijsheid en kennis van groot belang en onmisbaar voor iedereen. Koning Salomo zei:

"De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren." 
Spreuken 4:7-9 (Statenvertaling)

En een Joods spreekwoord:

"Wijsheid is beter dan kracht."

De Bijbel benadrukt dat we niet onwetend moeten zijn. Daarom zegt de Bijbel ook:"Wees niet onkundig." Er is een zeer krasse Joodse spreekwoord, die zegt:

"Onwetendheid is een nacht zonder maan of sterren."

Vaak realiseren we ons niet dat onwetendheid onze grootste vijand is! De Bijbel heeft een paar spreuken van koning Salomo voor u. Ze zijn rechtstreeks uit de Statenvertaling geciteerd, omdat de Statenvertaling veel betrouwbaar is dan de huidige moderne Bijbelvertalingen:

De Tora voorlezen
"Jaloersheid is een grimmigheid des mans; en in de dag der wraak zal hij niet verschonen."
Spreuken 6:34 

"Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende; Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man."
Spreuken 6:9-11 

"Haat verwekt krakelen: maar de liefde dekt alle overtredingen toe."
Spreuken 10:12

"De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan."
Spreuken 10:28

"De mond der rechtvaardigen brengt overvloedelijk wijsheid voort; maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden. De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is; maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid."
Spreuken 10:31-32

"Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting; zelfs is de allersterkste hoop vergaan."
Spreuken 11:7

"Een wijs zoon hoort de tucht des vaders; maar een spotter hoort de bestraffing niet."
Spreuken 13:1


Hoor, mijn zoon! en neem mijn redenen aan, en de jaren
des levens zullen u vermenigvuldigd worden. Ik onder-
wijs u in de weg der wijsheid; ik doe u treden in de  rechte
sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en
indien gij loopt, zult gij niet struikelen. Spreuken 4:10-12
"Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel; maar voor hem is verstoring, die zijn lippen wijd opendoet."
Spreuken 13:3

"Elke wijze vrouw bouwt haar huis; maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen."
Spreuken 14:1

"De wijsheid des kloekzinnigen is zijn weg te verstaan; maar dwaasheid der zotten is bedriegerij. Elke dwaas zal de schuld verbloemen; maar onder de oprechten is goedwilligheid."
Spreuken 14:8-9

"De wijze vreest, en wijkt van het kwade; maar de zot is oplopende toornig en zorgeloos."
Spreuken 14:16

"Die haastig is tot toorn, zal dwaasheid doen; en een man van schandelijke verdichtselen zal gehaat worden."
Spreuken 14:17

"De weg des goddelozen is de HEERE een gruwel; maar dien, die de gerechtigheid najaagt, zal Hij liefhebben."
Spreuken 15:9

"De spotter zal niet liefhebben, die hem bestraft; hij zal niet gaan tot de wijzen."
Spreuken 15:12

"Dood en leven zijn in het geweld der tong; en een ieder, die ze liefheeft, zal haar vrucht eten."
Spreuken 18:21

"De wijn is een spotter, de sterke drank is woelachtig; al wie daarin dwaalt, zal niet wijs zijn."
Spreuken 20:1

"Het is eer voor een man van twist af te blijven; maar ieder dwaas zal er zich in mengen."
Spreuken 20:3

"Om de winter zal de luiaard niet ploegen; daarom zal hij bedelen in de oogst, maar er zal niet zijn."
Spreuken 20:4

"Het brood der leugen is de mens zoet; maar daarna zal zijn mond vol van zandsteentjes worden."
Spreuken 20:17

"Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis."
Spreuken 20:20 

"De ziel des mensen is een lamp des HEEREN, doorzoekende al de binnenkameren des buiks."
Spreuken 20:27

"Want een hoer is een diepe gracht, en een vreemde vrouw is een enge put. Ook loert zij als een rover; en zij vermenigvuldigt de trouwelozen onder de mensen."
Spreuken 23:27-28

En nog veel meer. De Bijbelse spreuken gaan helemaal regelrecht in tegen humanistische en filosofische uitspraken. Het bekende motto van de humanisten is: van God los. Wat een reinste dwaasheid! Niet alleen uit de Bijbel maar ook in het hedendaagse gebeuren zien we hoe groot zijn de verschrikkelijke gevolgen, als men zich van God losmaakt. Evolutionisten, humanisten, atheïsten, filosofen en vele andere mensen doen de Bijbel als een dwaasheid af en veroordelen zo zichzelf! Het is terecht dat het humanisme een stank uit de hel is. Het is tragisch dat zeer veel mensen in plaats van Gods wijsheid wereldse wijsheid zoeken, zoals Christelijke studenten naast theologie ook Griekse filosofie bestuderen. Het overkwam wijlen Bijbelleraar Derek Prince ook, toen hij filosofie had gestudeerd. Als een Brits officier kwam hij tot bekering, toen hij de Bijbel in zijn hand kreeg en las, waren zijn ogen geopend. Zo realiseerde hij zich dat de wereldse wijsheid ijdel en waardeloos is. De "wijsheid" van de mensen is echter dwaasheid voor God. Daarom schreef de apostel Paulus zéér terecht:

"Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid de wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde (tegenwoordig: theoloog)? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken (heidenen) wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid; Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen."
 I Corinthiërs 1:19-25 (Statenvertaling) 

De "dwaasheid" van God is wijsheid, intelligentie, kracht en liefde. De onzichtbare volmaaktheid van God en Zijn eeuwige kracht, macht en goddelijkheid kunnen sinds de schepping van de wereld als het ware met het blote oog gezien worden, wanneer men Zijn machtige werken bewondert (Romeinen 1:20) God weet dat de aardse en wereldse wijsheid ijdel en vruchteloos is, en Hij kent ook de gedachten van alle mensen. Psalm 14:1 laat ons zien hoe de God van Israël en de Bijbel denkt over mensen die alle filosofieën, het humanisme en het atheïsme aanhangen: 

                                                 "De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God."

De ware wijsheid van Gods is hemels, precies zoals Paulus ook schreef:"Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, NIET met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden zijn." (I Corinthiërs 2:12-14. Statenvertaling) Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                             Paul Parker


Een Joods spreuk: Om één woord noemt men soms iemand wijs, om één woord ook dwaas. Wees dus voorzichtig met uw woorden.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties;

(1) Pas op voor de Grieken! Door Pieter A. Siebesma
(2) Joodse Wijsheid. Door Olav Paul

vrijdag 17 augustus 2012

Wat betekent het om Israël lief te hebben?


   
                                                                                        Door Shlomo Hizak


Shlomo Hizak
Voorwoord van de blogger: Er zijn veel christenen die zeggen Israël lief te hebben en steun betuigen aan het Joodse volk. De vraag is of de liefde van niet-Joodse christenen oprecht en warm is, gezien het feit dat de Joden nog altijd wantrouwen koesteren jegens de christenen. Shlomo Hizak weet waarover hij praat. Hij is een Jood die Jezus Christus als zijn Messias heeft aanvaard.  Shlomo Hizak werd in januari 1941 in Jeruzalem geboren voordat de Staat Israël in 1948 werd gesticht. In zijn jonge jaren was hij de lijfwacht van Israëls eerste premier Ben Goerion. In 1962 richtte hij een centrum op dat nu bekend staat als het Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek (of kortweg "AMI Centrum") in Jeruzalem. Het doel was de verspreiding van de Bijbel en kennis van Gods Woord in het Midden-Oosten en ook daarbuiten. Onder zijn leiding zijn in de afgelopen 50 jaar miljoenen Bijbels en Testamenten verspreid in het Midden-Oosten, Ethiopië en het voormalige Oostblok. Dankzij zijn verkondiging en lezingen op conferenties hebben mensen kunnen kennismaken met de diepe schoonheid en ongekende rijkdom van het Woord van God, gezien vanuit Joods perspectief. Het is ZÉÉR BELANGRIJK om zijn artikel te lezen wat het echt betekent om Israël lief te hebben. Denk niet als u zijn artikel leest:"O, niet voor mij! Maar voor christenen die nog niet weten wat het betekent om Israël lief te hebben." LEES AUB en u zult weldra begrijpen wat de liefde voor Israël kan inhouden! Ik bid en hoop dat God uw ogen zal openen. Nu laat ik het woord aan de heer Shlomo Hizak: 

Een grote golf van misverstanden en onbegrip


Er komen de laatste jaren steeds meer christenen naar Israël en vooral naar Jeruzalem, die beweren:"Ik houd van Israël (of: "Wij houden van Israël). Sommigen tonen hun liefde door medische en sociale projecten in Israël te ondersteunen. Anderen hebben het Joodse volk geholpen met de bouw van nieuwe nederzettingen. Daarnaast zijn er mensen geweest die geholpen hebben bij de verfraaiing van Jeruzalem of de herbebossing van Israëls heuvels. Sommigen hebben Joodse feesten bijgewoond en deelgenomen aan marsen door Jeruzalem met spandoeken waarop ze hun liefde en steun voor Israël betuigen. (1)Demonstraties en uitingen van liefde voor Israël zijn niet beperkt tot hen die elk jaar naar Israël komen. Ik spreek op conferenties en samenkomsten in veel delen van de wereld, dus ik zie veel groepen die hun best doen om op verschillende manieren hun liefde voor Israël en het Joodse volk uitdrukking te geven. (1)

Dit alles is niet alleen in wezen goed, MAAR het is ook een teken van de tijd waarin wij leven. We staan op een groot historisch keerpunt dat de naderende Messiaanse tijd markeert. Tegelijkertijd zijn er mogelijke valkuilen, zowel voor Joden als voor christenen. Ik zie aan beide zijden een grote golf misverstanden en onbegrip, die de Joodse wereld scheidt van goedbedoelende christenen. (1)Tussenmuur die scheiding maakte

Het Nieuwe Testament spreekt van de "tussenmuur, die scheiding maakte" (Efeziërs 2:14) tussen Joden en heidenen, die door Christus werd weggebroken. Ik wil nu onderzoeken of het mogelijk is dat door de inspanning om grenzen te doorbreken en de kloof te overbruggen, in werkelijkheid de muur hoger wordt opgetrokken. Ik wil niet suggereren dat ik alle antwoorden heb, maar met meer dan 48 jaar ervaring in Israël en daarbuiten op het gebied van Joods-christelijke relaties, heb ik wel een uniek gezichtspunt. Mijn werk als promotor van wederzijds begrip tussen Joden en christenen is gericht op de Christelijke wereld, maar mijn suggesties kunnen ook hun voordeel opleveren in de Joodse wereld. (1)

Ik wil een paar misverstanden uit de weg ruimen en verwarring voorkomen. Hopelijk kan ik ideeën brengen voor constructieve vriendschappelijke acties en liefde voor het Joodse volk. Laten we beginnen met de vraag:"Waarom zouden christenen de Joden meer lief moeten hebben dan andere speciale groepen?" Ik ben bang dat het antwoord boekdelen zou kunnen vullen met theologische studies, sociologische onderzoeken, psychologische studies en geleerde werken in vergelijkend godsdienstig onderzoek. In de eenvoudigste bewoordingen kunnen we wijzen op de hoge prijs die het Joodse volk heeft moeten betalen, zodat de heidenen toegang konden krijgen tot de Bijbelse gemeente (Romeinen 11:25). Ongelukkigerwijs hebben sommige christenen dit proces van hun toetreding tot de wereld van Bijbelse waarden niet goed begrepen; zij hebben aangenomen dat door hun toetreding de Joden zijn vervangen. (1)

"Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken."
Romeinen 11:11 (Statenvertaling)

De christenen zijn NIET in de plaats van de Joden gekomen. Paulus verwijst in positieve termen naar de Joden:"...dat hun de Woorden Gods zijn toevertrouwd." (Romeinen 3:2). Dit wordt ondersteund door de uitspraak van Jezus:"...want DE ZALIGHEID IS UIT DE JODEN" (Johannes 4:22. Statenvertaling). Een ander vertaling zegt:"...want het heil is uit de Joden." Ik wil dit punt afronden door te onderzoeken wat er vereist is in verband met relaties tot de Joden. (1)

Het eerste principe staat in Jesaja 40:1:

"Troost, troost Mijn volk, zegt uw God."

Het tweede principe wordt gevonden in Psalm 102:13-14:

"Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht. Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen." (Statenvertaling)

We hebben nu een schriftuurlijke basis in onze relatie met Israël en het Joodse volk. Als er een schriftuurlijke basis is voor onze relatie, waar komt dan de verwarring vandaan? Dit gebeurt omdat veel uitdrukkingen van liefde voor Israël in onze tijd NIET gebaseerd zijn op deze principes, maar op EMOTIES OF ANDERE TWIJFELACHTIGE MOTIVATIES. Sommigen zullen nu ophouden met lezen wat ik heb geschreven, omdat ze zeggen:"Dit is voor anderen, die in verwarring zijn in hun liefde voor Israël  en dat ben ik niet." Velen zullen zich totaal niet verward vinden, maar dat komt alleen doordat ze hun doel en hun motivatie nooit hebben onderzocht, waarom ze zeggen "ik heb Israël lief." (1)

Gevaarlijke houding van christenen met hun gebrek aan kennis

Waarom is de houding gevaarlijk? Als mensen geen begrip hebben van de wortels van hun motivatie waarom ze deze liefde uitdrukken, is het dan niet goed om Israël lief te hebben? Is het niet bewezen dat deze uitdrukking van liefde voor Israël nuttig is? Als christenen door Jeruzalem marcheren en spandoeken meedragen met de tekst "wij hebben Israël lief", heeft dat geen trootsende uitwerking op het Joodse volk in Israël? (1)


Christenen over de hele wereld als supporters van Israël

In deze tijd heeft Israël alle vrienden nodig die het kan krijgen, zowel nationaal als individueel. Het grootste deel van ons budget gaat naar defensie tegen onze vijandige buurlanden. Hoog op de lijst met uitgaven staat de buitenlandse hulp die wij geven in de vorm van technische ondersteuning aan ontwikkelingslanden. Er is bijna geen enkel derdewereldland - afgezien van het moslimblok - dat niet heeft geprofiteerd van Israëls technische en medische hulp. Het kan niet officieel worden gepubliceerd of bewezen, maar er zijn landen die geen diplomatieke banden met Israël onderhouden, maar die toch grote Israëlische delegaties hebben die hulp bieden bij hun verdediging, hun landbouw, enz. Dit komt voort uit goedheid, maar het is ongetwijfeld ook de bedoeling om vrienden te winnen in een overigens vijandige wereld. Israël reageert heel snel op vriendschappelijke gebaren. In deze tijd van wereldwijde economische crisis heeft Israël zowel nationaal als individueel de hand gereikt aan slachtoffers van de aardbeving in Haïti (januari 2010) en de zeebeving van Sendaï in Japan (maart 2011). De Magen David Adom (het Israëlische Rode Kruis) en de Nationale Rampeneenheid van het Home Front Command van de Israëlische defensie hebben veldhospitaals in Haïti en in Japan opgezet. (1)


IDF-reddingswerkers redden een Haïtiaan. Januari 2010
Een Haïtiaanse baby geboren in het Israëlische veld-
hospitaal in Port-au-Prince, Haïti. Januari 2010
Een Israëlische arts behandelde de voet van een
Japanse jongen. Maart 2011
Er zijn tienduizenden dollars en materiële giften en dringend noodzakelijke hulpgoederen naar Haïti verstuurd. Gewonde kinderen zijn gratis naar Israël vervoerd om daar dringende medisch behandelingen te ondergaan. Dit kan schokkend zijn voor sommige christenen, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Israël als natie en de meerderheid van de inwoners minder moeite hebben met het ontvangen van uitdrukkingen van liefde van andere religies dan van christenen. DIT IS HEFTIG, MAAR HET IS WAAR. Als u naar Jeruzalem komt met een spandoek waarop uw liefde voor Israël staat afgebeeld, zien de Joden niet alleen u en het spandoek. Achter u aan komt een erfenis van lijden en vervolging die tweeduizend jaar heeft geduurd. Het feit dat u zegt:"Ik ben anders, ik ben een echte christen" PLEIT U NIET VRIJ en HET SCHEIDT U OOK NIET van alles wat het christendom bij de Joden vertegenwoordigt. (1)

Wat u ook zegt, u kunt het NIET van u afschudden. Sommige christenen reageren met de vraag:"Hoe kunnen de Joden mij verantwoordelijk houden voor wat anderen hebben gedaan? Zoiets is volledig in tegenspraak met de Geest van Jezus." De Joden zullen dan antwoorden:"Hoe kunnen zoveel christenen de Joden verantwoordelijk houden voor wat er tweeduizend jaar geleden met Jezus is gebeurd?" De geschiedenis heeft een lange lijst voortgebracht van de meest verwerpelijke handelingen van de mensheid tegen het Joodse volk. Het probleem is dat goedbedoelende christenen hun liefde voor de Joden op verschillende manieren tot uitdrukking brengen, maar zonder Bijbelse grondslag en motivatie voor hun acties en zonder kennis van de Joodse geschiedenis of het Joods gedachtengoed. God zei onder andere door Zijn profeet Hosea:"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." De algemeen aanvaarde uitleg is dat de Joden lijden vanwege hun gebrek aan kennis. MAAR...het is net zo goed waar dat het Joodse volk lijdt omdat DE HEIDENEN GEBREK AAN KENNIS HEBBEN VAN GODS EEUWIG PLAN VOOR DE JODEN. (1)

Onbeantwoordde liefde

Uitdrukkingen van liefde, die alleen gebaseerd zijn op emotie, kunnen het een tijdje volhouden als ze de wind mee hebben. MAAR...ALS DE LIEFDE NIET BEANTWOORD WORDT, KUNNEN WE DE VALSE BASIS ZIEN ALS DE LIEFDE VERANDERT IN ANTISEMITISME!! Er zijn mensen en organisaties geweest die hebben geprobeerd de weg naar de Israëlische harten te kopen. Er zijn miljoenen dollars geschonken aan de Israëlische overheid en kleinere bedragen aan individuele Joden. Deze donaties worden meestal gegeven als uitdrukkingen van liefde en troots voor Israël en de Joden, zonder bijbedoelingen. Het Joodse volk wordt over het algemeen als een INTELLIGENT VOLK beschouwd. Het is echter verbazingwekkend om te zien hoe christenen soms doen alsof we onnozel zijn. Ze zeggen het één als ze in Israël zijn, en dan gaan ze naar huis en publiceren in hun magazine IETS TOTAAL ANDERS. Ze denken misschien dat Israël een klein, geïsoleerd land is en dat wij geen idee hebben van wat zich in de rest van de wereld afspeelt. (1)

De Israëlische veiligheidsdienst met de naam Mossad wordt beschouwd als één van de beste ter wereld. Zij hebben ook aandacht voor de religieuze wereld. Er zijn maar weinig godsdienstige publicaties in de wereld, die hun weg niet vinden naar verscheidene agentschappen in Israël. Als dat wat in Israël is gezegd niet overeenstemt met dat wat in het thuisland wordt gezegd, trekken we de conclusie dat de geschiedenis zich herhaalt. In sommige gevallen wordt het afgedaan met een knipoog. Met andere woorden, er wordt geconcludeerd dat het weinig kwaad zal aanrichten en ze laten deze mensen hun spel spelen. MAAR...als de handelingen te agressief worden, kan de persoon of organisatie geconfronteerd worden met deze tegenstrijdigheden. Dan ontdekken we hun ware bedoelingen. Als hun primaire doel de bekering van Joden is, dat wordt tegengewerkt, gaan ze dan door met liefde en troots te tonen, of keren ze zich tegen Israël en worden ze anti-Joods? (1)

Toen een bepaalde organisatie haar steun introk nadat ze was afgewezen, zei een christen:"Ik heb daar wel begrip voor. Ik zou hetzelfde doen als het mij overkwam." Dit klinkt logisch; waarom zou je iemand proberen te helpen en lief te hebben die jou afwijst? Maar dit is in tegenspraak met de Christelijke boodschap. Wat zegt de Schrift daarover? Hebben christenen niet de opdracht om hun vijanden lief te hebben? En hoe zit het met de andere wang toekeren? Hebben we alleen lief wie ons liefhebben? (1)

Joodse identiteit een grote struikelblok voor de christenen

 Christenen hebben een aantal vreemde ideeën over de Joden. Eén daarvan is dat ze de Bijbel niet lezen. Dit idee kan alleen leven bij iemand die nog NOOIT een dienst in een synagoge heeft meegemaakt. In de synagogediensten wordt meer dan de helft van de tijd gewijd aan het lezen van de Schriften. Het hoogtepunt van de dienst is als de boekrollen uit de Ark worden genomen en door de gemeente worden gedragen, voordat ze worden geopend om voorgelezen te worden. Als iemand wordt aangewezen om eruit voor te lezen, staan er minstens twee mannen woord voor woord te controleren of er geen fouten worden gemaakt. (1)


Bar Mitzvah bij de Westelijke Muur in Jeruzalem
Marokkkaanse Joden in hun synagoge
Wordt er een fout gemaakt, dan wordt de voorlezer onderbroken en gecorrigeerd. Er wordt veel aandacht besteed aan de Talmoed en andere Rabbijnse geschriften, MAAR er wordt NOOIT iets boven de Bijbel geplaatst. Sommige mensen zijn verbaasd als ze ontdekken dat er Joodse geleerden en leken zijn, die MEER van het Nieuwe Testament en van het onderwijs van Jezus weten dan de gemiddelde christen!! In de afgelopen 2000 jaar hebben veel Joodse schrijvers het idee van het christendom als een "godsdienst van liefde" aan de kaak gesteld, omdat de Joden in de 2000 jaar na de tijd van Jezus die liefde waarover Hij sprak, niet hebben ontmoet! (1)

Als een christen een Jood de geschiedenis van Jezus vertelt en de Jood wil er niets mee te maken hebben, legt de christen dit meestal uit als het gevolg van "hardnekkigheid" of "blindheid." De hardnekkigheid hoeft NIET ALTIJD een negatieve eigenschap van het Joodse volk te zijn. Velen van binnen en buiten de Joodse wereld hebben erop gewezen dat het Joodse volk zonder deze eigenschap NIET had kunnen overleven! God gebruikt menselijke trekken en eigenschappen om Zijn doel te bereiken. Als de Joden geen hardnekkig volk waren, waren ze al lang geleden bezweken onder de druk van assimilatie! Het Joodse volk heeft een enorme prijs moeten betalen om Joods te blijven. Als ze de makkelijkste uitweg hadden gekozen, zouden ze veel pijn en bloedvergieten hebben voorkomen. Ze zouden gewoon uit de geschiedenis zijn verdwenen, zoals dat bij de meeste overwonnen en verstrooide volken is gebeurd. Nooit zal ik de noodkreet van een Amerikaanse rabbijn vergeten, die zei:"We hebben meer broeders en zusters verloren door assimilatie dan in de Holocaust." De definitie van assimilatie is: "het overnemen van de culturele en nationale identiteit van een ander en aan hem gelijk worden." In sommige gevallen in de geschiedenis was dit erg gunstig voor de geassimileerde gemeenschap. Assimilatie van het Joodse volk zal uiteindelijk ten nadele zijn van de Joden als culturele groep, voor Gods plan met de Joden en ten slotte voor de hele mensheid! Vanaf het moment van de verbondssluiting van God met Israël op de Berg Sinaï tot op de huidige dag, is er een heilig overblijfsel van hen die Hem liefhebben. (1)


Jemeense Jood in Jeruzalem aan
het einde van de 19e eeuw
Christenen geloven dat de Joden Jezus moeten aannemen en hun cultuur en traditie en alles wat hun vanaf hun vroegste jeugd is geleerd over God moeten afwijzen. De meeste Christelijke uitingen van liefde voor de Joden zijn bedoeld om de Joden te bekeren tot het Christendom. Er zijn allerlei vormen en namen bedacht om hen een klein beetje Joodse identiteit te laten behouden, zoals "Messiaanse Joden" of "Complete Joden" of "Christelijke Joden." Deze uitdrukkingen vormen een groot probleem voor Joden die deze groepen niet als Joden accepteren! (1)

Dat schept veel problemen als christenen de Joodse gemeenschap benaderen. Eenvoudig gezegd is zo'n benadering alsof men zegt:"Ik ga goed voor jou zijn, of ik ga je iets geven. In ruil daarvoor verwacht ik niet alleen dat je luistert naar wat ik je ga leren, maar als je echt dankbaar bent, moet je aannemen wat ik je vertel en dat is Jezus aannemen als je Messias." De meeste christenen die deze benadering kiezen, ervaren dit als een regelrechte unieke roeping die ze hebben ontvangen en ze hebben allemaal het gevoel dat ze de eerste christen zouden kunnen zijn die ooit op dit idee is gekomen. MAAR de Joden zijn al 2000 jaar lang HET DOEL VAN DEZE BENADERING! (1)

Het is een drama in drie bedrijven dat al bijna tweeduizend jaar oud is. Eerste bedrijf: Open armen en liefdebetuigingen om de Joden in de kerk te verwelkomen. Tweede bedrijf: De kerkleiders realiseren zich dat de Joden NIET op de uitnodiging ingaan. Als ze niet goedschiks komen, dan maar kwaadschiks door gedwongen dopen. De geschiedenis staat bol van de verslagen hierover. De Marranen in Spanje hebben zich uiterlijk bekeerd, maar iedere keer als ze een kerk betraden, vroegen ze de God van Abraham, Izak en Jakob om vergeving. Ze moesten naar de kerk voor huwelijken en begrafenissen. Er was zo'n nauwe band tussen kerk en staat, dat huwelijken en begrafenissen niet zonder de kerk uitgevoerd konden worden. Derde bedrijf: Als ze zich niet onderwerpen - en ze onderwerpen zich zelden - geven de leiders hen, gesteund door de kerk, de schuld van alle rampen die gebeuren. Ze hitsen de menigte tegen hen op, hun bedrijven wordt geruïneerd, hun woonhuizen en synagogen worden in brand gestoken en ze worden het land uit gejaagd of massaal afgeslacht, zoals in de Holocaust. Professor Clark. M. Williamson beschrijft dit proces in zijn boek "Has God Rejected His People" op pagina 122 als volgt: Het logische gevolg van het protest varieerde van: "Jullie hebben geen recht om als Joden onder ons te leven" via "Jullie hebben geen recht om onder ons te leven" tot uiteindelijk "Jullie hebben geen recht om te leven." (1)


Joodse jongetjes bij de Westelijke Muur in Jeruzalem
Jemenitische Joodse vrouwen
Een Joodse jongeman bidt bij
de Westelijke Muur
De Joodse gedachte over de vraag waarom Joden vervolgd worden, is divers. Velen refereren aan Jesaja 53 en geloven dat het Gods wil is dat Israël zal lijden voor de zonden van de wereld. Er zijn Christelijke geleerden die op de overeenkomst met Romeinen 11 wijzen, er zijn takken (dit is Israël) om de heidenen plaats te bieden als kinderen van God. Er is bijna geen Jood te vinden die de geschiedenis van zijn volk kent, maar niet bekend is met bovenbeschreven gebeurtenissen en hoe vaak die in de geschiedenis zijn voorgekomen. Het gebrek aan begrip dat de gemiddelde christen toont, kan omschreven worden als: "Ik probeer hen alleen over Jezus, hun Messias, te vertellen." Maar voor de Joden is er WEINIG VERSCHIL TUSSEN HET VERLIES VAN JOODSE ZIELEN IN DE OVENS VAN HITLER EN HET VERLIES AAN HET CHRISTENDOM VIA ASSIMILATIE!!! (1)

Verborgen gevaren 

Begrijpt u nu het dilemma van een Jood als een christen naar hem toekomt en zegt:"Ik heb jullie lief" of "Ik heb Israël lief"? In de Diaspora zijn er weinig dingen die een Jood meer angst kunnen aanjagen dan een christen die zegt:"Ik heb jullie lief"! In Israël is het een dubbel dilemma; er komt nog bij dat Israël zich niet nog meer vijanden kan veroorloven - Israël heeft vrienden nodig. Hoewel we bang zijn voor deze uitingen, hebben we geen andere keus dan mee te werken en de liefesbetuigingen zo beleefd en enthousiast mogelijk in ontvangst te nemen. Geloof me, dit wordt ironisch gedaan in afwachting tot...DE AAP UIT DE MOUW KOMT. (1)

Liefe is één van de sterkste emoties. Het kan een positieve kracht zijn, maar als het alleen op emotie is gebaseerd en NIET op de solide Schrituurlijke basis, dan kan het omslaan en vernietigende uitwerking hebben! Ik heb een somber beeld geschetst en ik kan hier niet stoppen zonder te melden dat er heel wat prachtige uitingen van liefde en troost voor het Joodse volk zijn geweest met langdurige positieve effecten. We hebben echter te maken met een verschijnsel dat kwaad kan stichten en dat tegengesteld is aan de wil van God als het niet gebaseerd is op de Schrift. Ik geloof dat DE JOODSE WERELD NOG STEEDS WACHT OP DE OPENBARING VAN OPRECHTE EN ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD ZOALS DIE IN DE BIJBEL GESCHETST WORDT. Ik ben zeker niet de eerste die over dit onderwerp spreekt of schrijft en ik zal zeker ook niet de laatste zijn. Ik ontvang elk jaar honderden publicaties en boeken in mijn kantoor in Jeruzalem. De meeste daarvan hebben wel te maken met Joods-Christelijke relaties. Sommige zijn geschreven door Joden, maar de meeste zijn afkomstig van mensen die zijn opgevoed en grootgebracht in de westerse cultuur. Ze zoeken een weg naar wederzijds begrip, gebaseerd op gemeenschappelijke Bijbelse waarden. Dat is onze hoop voor de toekomst. (1)

Tegenwoordig zien we overal om ons heen nieuw antisemitisme. Ik ben tijdens de Tweede Wereldoorlog in Israël geboren. Elie Wiesel, die de Holocaust overleefde, heeft gezegd:"Ik heb me sinds 1945 niet meer zo gevoeld als nu. We hebben reden tot ongerustheid of zelfs angst.... Het wordt nu tijd om de hele mensheid te mobiliseren." Het traditionele antisemitisme is de discriminatie of ontkenning van, of de aanval op de rechten van individuele Joden om als gelijkwaardige leden te wonen in het land waarin ze verblijven. Het nieuwe antisemitisme is discriminatie van de rechten van het Joodse volk om als gelijkwaardig lid onder de naties te wonen. Het is zelfs de ontkenning van of de aanval op het recht van het Joodse volk om in Israël te wonen. Israël is de "collectieve Jood onder de naties" geworden. Per Ahlmerk, voormalig premier van Zweden, merkte op dat het nieuwe antisemitisme wordt gekenmerkt door aanvallen op de collectieve Joden: de Staat Israël. Dit veroorzaakt een kettingreactie van aanvallen op individuele Joden en Joodse instellingen. (1)

                                                                         Shlomo Hizak

Nawoord van de blogger: Dit is een leerzaam artikel maar tegelijk ook een waarschuwing voor goedbedoelde christenen die Israël met hun oprechte hart willen liefhebben. Vaak vergeten veel christenen, ongacht of ze protestant, pinkster of katholiek zijn, een waargeworden spreekwoord: Goed bedoeld, slecht gedaan. Het is belangrijk om niet alleen echte en oprechte liefde te koesteren, maar ook BEGRIP te tonen voor het Joodse volk. Bovendien moeten de christenen ook RESPECT TONEN voor de Joodse cultuur! Liefde betekent ook respect. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar! Zonder respect is liefde niet mogelijk!


Liefde en respect
Als de christenen zeggen dat als de Joden Jezus als hun Messias moeten aannemen en hun Joodse identiteit geheel opgeven, dan vergeten ze EEN AANTAL HISTORISCHE FEITEN dat Jezus Christus (Zijn echte Hebreeuwse Naam is Jesjoea HaMesjiach) een 100% Jood is! Hij was als Joods kind in Bethlehem geboren en net als alle andere Joodse babies op de achtste dag besneden (Lukas 2:21). Hij was Joods opgevoed, in de Thora onderwezen (Lukas 2:39-51) groeide op als een Jood in Zijn woonplaats Nazareth en ging heel getrouw naar de synagoge (Lukas 4:15-20). Ook wierp Hij onreine geesten van een bezeten man in de synagoge uit (Lukas 4:33-37). Nog NOOIT heeft Hij gezegd dat Joden hun synagoge moeten verlaten en de dienst in een Christelijk kerk bijwonen!! De christenen eisen wel van de Joden dat zij in plaats van de synagogedienst de kerkdienst moeten bijwonen! NOG NOOIT heeft Jezus gezegd dat de sabbat afgeschaft moet worden en zondag voortaan als rustdag gehouden wordt. De Romeinse keizer Constantijn de Grote was degene die de Joodse sabbat om antisemitische redenen afschafte en zondag tot rustdag in verband met de aanbidding van de zon verhief. Dat weten zeer veel christenen nog niet! Nergens staat in de Bijbel te vinden dat de sabbat veranderd moet worden en de Joden hun identiteit en cultuur moeten prijsgeven!! Maar de kerk zegt van wel. De kerkelijke leer is onbijbels en gebaseerd op leugens van de duivel.  Wie zijn wij eigenlijk als we de Joodse identiteit van het volk Israël afpakken!? Omgekeerd zou u zeker verontwaardigd zijn als iemand de Hollandse identiteit gaat afpakken! De Kerk beweert dat God met Zijn volk Israël heeft afgedaan en de christenen de plaats van Israël hebben ingenomen. De vervangingstheologie is ook onbijbels. NERGENS staat in de Bijbel te vinden dat God Zijn volk Israël heeft verstoten. De apostel Paulus schreef dat God het Joodse volk NIET heeft verstoten (Romeinen 11:1-2). Christenen beweren dat de Bijbel Christelijk is. Ze vergeten echter dat de Bijbel, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, puur Joods is en de auteurs van de Bijbel allemaal Joods zijn. En nog veel meer. 

Wijlen Bijbelleraar Derek Prince zei al:"Zonder Joods volk waren er ook geen aartsvaders, geen profeten, geen apostelen, geen Bijbel en geen Redder! Hoeveel redding zouden u en ik kennen zonder deze vijf ingrediënten? De aartsvaders, de profeten, de apostelen, de Bijbel en de Redder. Dus of u het nu wilt erkennen of niet (en sommige mensen geven het niet graag toe), wij als niet-Joden danken iedere werkelijke geestelijke zegen die we ooit ontvangen hebben, aan de Joden. Dat geeft ons de verantwoordelijkheid om ook werkelijk dankbaar te zijn richting het Joodse volk. Paulus verwoordt dat in Romeinen 11:30-31. Hij vat hier alles samen wat hij gezegd heeft over de schuld en de verantwoordelijkheid van de christenen uit de heidenen jegens Israël."  (2) Hij schreef verder ook:"God vraagt van ons, christenen uit de heidenen, dat wij, vanwege de ontferming die wij van God via Israël ontvangen hebben, op onze beurt Israël ontferming schenken. Hoe kunnen wij aan deze verplichting een invulling geven? Ten eerste kunnen we uitdrukking geven aan een houding van oprechte liefde voor het Joodse volk. De meeste vormen van getuigen en verkondigen die wij als christenen beoefenen, bereiken het hart van de Jood NIET. In de praktijk leiden ze eerder tot verharding en vervreemding. Daarentegen is het geweldig om te zien hoe de schijnbaar harde houding van een Jood verzacht wanneer hij tegemoet getreden wordt met warme liefde, die zich uit in RESPECT, AANVAARDING, BETROKKENHEID. In de negentien eeuwen dat de Joden verspreid zijn geweest onder de volken is ÉÉN ding dat zij zeer zelden hebben ontmoet: LIEFDE! Laten we in 's hemelsnaam toch STOPPEN te proberen het Joodse volk te bekeren, dat is het werk van de Heilige Geest. Laten wij beginnen de LIEFDESCHULD DIE WE AL ZOVEEL EEUWEN BIJ HEN HEBBEN UITSTAAN, TERUG TE BETALEN." (2) 

Alle christenen behoren niet alleen liefde en respect voor het Joodse volk te tonen, maar moeten ook hun collectieve schuld- en zondebelijdenis doen aan de HEERE God voor wat zij het Joodse volk in negentien eeuwen hebben aangedaan. Want er kleeft bloed aan handen van alle christenen. We kunnen de geschiedenis van bloedige Jodenvervolgingen niet zomaar negeren of bagatelliseren. Als u van Here Jezus houdt en zoveel respect voor Hem toont, eist Hij ook dat u niet alleen liefde betuigt maar ook  respect toont voor Zijn volk Israël!! Helaas is er nog veel onwetendheid bij christenen. Bid voor het volk Israël, nu de hele wereld onder het mom van "anti-zionisme" en "solidariteit met het Palestijnse volk" zich tegen Israël keert. Ik bid en hoop dat het artikel van Shlomo Hizak en de citaten van Derek Prince uw ogen hebben geopend. Aarzel dan ook niet om te reageren op het artikel van Shlomo Hizak in uw reactie! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                         Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Shlomo Hizak en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden. 

Bronnen en referenties:

(1) AMI Jeruzalem Bijbel Centrum Nieuws 35ste jaargang nr. 3.
(2) Israël in het nieuws. Door Derek Prince.