dinsdag 29 maart 2011

Israël helpt Japan


De komende tijd zullen jullie nergens horen van het NOS journaal en alle andere nieuwszenders over de Israëlische hulp aan de getroffenen in Japan. Reken maar dat de reguliere media hulp Israël aan Japan, die door aardbeving en tsunami zwaar getroffen werd, zal verzwijgen. Dat bepalen de grote bazen van de media. De grote bazen zijn ordinaire criminelen en hebben inderdaad banden met de Nieuwe WereldOrde. Logisch dat de media tegen Israël is. Als een 'zielige, onderdrukte en weerloze Palestijn' door een Israëlische soldaat doodgeknuppeld zou worden, schreeuwt de media om moord en brand. Ook zullen de levensgrote krantekoppen tevoorschijn gehaald worden, opdat iedereen hen zou lezen en verontwaardigd zal worden wat de 'wreedheden' jegens de Palestijnen door de Israëliërs begaan zijn. De media is hard bezig om Israël te demoniseren. Maar als het om hulp van Israël aan Japan gaat, zwijgt de media in alle talen!

Mark Twain zei al;"Als u de krant niet leest, bent u niet geinformeerd. Als u de krant wel leest, bent u verkeerd geinformeerd."

Om de eenzijdige en onjuiste berichtgevingen over Israël geheel door te breken wordt deze artikel gewijd aan de Israëlische hulp aan Japan, in hoop dat u voldoende geinformeerd bent over de gang van zaken.

Dinsdag 29 maart 2011

Het 60 leden tellende medisch hulpteam is in Japan bij Minami Sanriku in de prefectuur Migayi, waar de tsunami had plaatsgevonden, vandaag aangekomen na 14 uur durende vlucht en 8 uur met de bus. De hulpteam wordt eerst op het vliegveld in Tokio verwelkomd door de Israëlische ambassadeur, de heer Nissim Ben-Shitrit. De teamleden houden hun eerste operationele briefing tussen GOC vna het Home Front Command, generaal-majoor Yair Golan en het hoofd van het IDF hulpteam. In Migayi wordt het IDF veldhospitaal opgesteld en het IDF team is momenteel beziggehouden met het aantrekken van de ontheemden en het verspreiden en inrichten van de medische apparatuur om het veldhospitaal operationeel te houden. Het IDF team heeft eigen medische apparatuur, medicijnen en benodigdheden evenals voedsel en water meegenomen om het voorraad verder niet te ontlasten. De kliniek zal beschikken over:

1 X-ray apparatuur
2 Kinderafdeling
3 Operatieafdeling
4 kraamafdeling en gynaecologische afdelingen
5 KNO (keel, neus en oren)
6 Optimetrische afdeling
7 laboratorium
8 Intensive Care Unit
9 Apotheek

Zeven Japanse onderdanen, die vloeiend Hebreeuws spreken, zijn vandaag lid geworden van het IDF hulpteam en zullen als tolken optreden. Een eerste vergadering wordt vandaag gehouden tussen de medische officieren van het hulpteam en de vertegenwoordigers van de lokale medische diensten. Morgen is er een bijeenkomst gepland met de leiders van de gemeenschap in het getroffen gebied.

Stralingsniveaus in het gebied worden zorgvuldig gevolgd door deskundigen van de Commissie voor Atoomenergie en door deskundigen van het IDF hulpteam, om ervoor te zorgen dat er geen gevaar gevormd zal worden voor het hulpteam of patiënten in het gebied.

                                     Bekijk de youtube video's:

Leden van het Israëlische hulpteam staan op het punt te
vertrekken.


Het IDF hulpteam met het vliegtuig op weg naar Japan

Chef van het medisch hulpteam, kolonel dr. Ofir Cohen-Marom en
commandant brigadier-generaal Shalom Ben Arye.
De Israëlische vlag in het veldhospitaal
in Minani Sanriku gehesen.

Het medische apparatuur in het veldhospitaal ingericht

Het IDF hulpteam gearriveerd in Minani Sanriku. Het
veldhospitaal bestaat grotendeels uit caravans

Openingsceremonie van het veldhospitaal in Minani Sanriku

Logistieke officier van het hulpteam bespreekt details en
coördinaten met een Japanse collega
Opening van het veldhospitaal
Een gesprek tussen een Japanse vrouw en een Israëlische
vrouw

De eerste patiënt is de burgemeester van Minani Sanriku.
Hij wordt medisch onderzocht.
De commandant van het IDF hulpteam, brigadier-generaal
Shalom Ben-Arye (rechts) bespreekt de activiteiten met de Israëlische
ambassadeur, Nissim Ben-Shitrit.
In interview met de Japanse en Israëlische journalisten
Formulieren afhandelen
                                                                  Bekijk youtube video:Een gesprek.

30 maart 2011

Het IDF team is vandaag begonnen met haar hulp aan Japanse ontheemden. Er werd een 11 maanden oude baby, die een ooginfectie had, in de kinderafdeling binnengebracht. Ze werd gedragen door haar grootmoeder. Het huis van de baby, Sanae genaamd, en haar ouders, was door de tsunami verwoest. Bekijk de foto's.


De baby werd binnengebracht door haar oma in de kliniek

Bekijk youtube video;

                                         
Er zijn al meerdere Japanners in de kliniek van de IDF langs gekomen. Bekijk de foto's.


Dr. Moshe Pinkert onderzocht de zwangere vrouw

80 jarige bejaarde vrouw werd binnengebracht in de kliniek.
Haar oog werd behandeld.

Dr. Orly Weinstein, oma Setsukoo Yamauchi, kolonel dr. Ofir
Cohen-Marom en de tolk

Dr. Orly Weinstein en oma Setsukoo Yamauchi in gesprek en
de tolk (midden) is uiteraard aanwezig.

Dr. Hami Blumberg, een orthopedist, behandelt de voet
van een Japanse kind.

Luitenant-kolonel dr. Amit Assa, een specialist in pediatrie,
onderzocht het oor van een Japans kind.

De Japanse ambassadeur in Israël, Haruhisa Takeuchi, was ontroerd en leverde op zijn dankwoord;"Ik dank mensen van het medische korps, uit de grond van mijn hart, om zich vrijwillig te melden om in de nasleep van deze tragedie te helpen en voor het uitvoeren van deze moeilijke opdracht." Ook dankte hij het volk van Israël en stond de natie zo sterk bij. "In dit moeilijke uur zullen wij blijvend de warmte en genadige omhelzing, de goede wil en solidariteit van het volk Israël herinneren: uw steun is een bron van hoop en aanmoediging."

Zie het nieuwe artikel "Israël helpt Japan: Japanse onderminister bezoekt het IDF hulpteam."

De Israëlische hulp aan Japan is het bewijs dat Israël een zegen is voor de wereld, zoals de Here God tegen Abraham, de stamvader van het Joodse volk, zei;

"In u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." Genesis 12:3b (Statenvertaling)

Laten wij Israël zegenen, opdat wij ook gezegend mogen worden!
Bid voor het Israëlische hulpteam en vraag de Here om wijsheid voor de Israëlische artsen en hulpverleners. Bid ook voor Japanse ontheemden die hun huis en haard kwijtgeraakt zijn en verse voedsel, schoon drinkwater, warme dekens en medicijnen heel hard nodig hebben. Bid ook dat de Here het stralingsgevaar onder Zijn controle houdt en de situatie in Zijn hand houdt. God zegene u.

Dringend oproep: plaats u uw reactie en spreek uw waardering uit voor hulp van Israël aan Japan!! Dan zal Israël weten dat ze niet alleen staat! En de vijanden van Israël zullen beschaamd en verschrikt worden, opdat zij weten dat de naam van de Here, de Allerhoogste God, ver boven alles staat, geheiligd is en overal verkondigd zal worden. Psalm 83:18-19

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                             Paul

Bron; IDF, Jerusalem Post, diverse media
   
 


maandag 28 maart 2011

De Opname: de meest verbreidde eindtijdvisie getoetstEen wijd verbreide eindtijdvisie is dat er een tijd van 7 jaren van ellende zal zijn aan het midden van deze eeuw. Weinigen kennen de oorsprong van deze theorie en de Grote Verdrukking (zoals het is genoemd) wordt algemeen aanvaard als een vastgesteld feit. Maar alleen het hebben van een uitleg over enkele ingewikkelde bijbel verzen, wil niet zeggen dat deze uitleg waar is.

Hoe populair ook de "7 - jaar verdrukking" visie mag zijn, het zou ook wel eens verkeerd kunnen zijn, want er is geen direct bewijs uit de Bijbel voor. Jawel, er zijn verzen, die we uitleggen als een "7 - jaar verdrukking" maar in geen enkel vers uit de Bijbel wordt dit letterlijk gezegd. Weinigen vragen zich af hoe deze gedachte ontstaan is, maar één ding is duidelijk: het heeft een zeer twijfelachtig begin... Hier komt het verhaal.

Vanaf de eerste kerkvaders tot de Reformatie was de algemeen aanvaarde gedachte over de Bijbelse profetie lineair historisch dat Openbaringen tot vervulling zouden komen door het hele Christelijke tijdperk, zonder onderbrekingen dus. Maar in de 16e eeuw werd een nieuwe visie van Bijbelse profetie gegeven door een Jezuïeten priester met als doel de broeders van de Reformatie te stoppen met het leren dat de Katholieke kerk waarschijnlijk "de Hoer van Babylon" uit Openbaring 17:3-6 was.

In het jaar 1591 vond de Jezuïet Ribera een "toekomstvisie" uit. Hij stelde vast dat het boek Openbaring pas vervuld zou worden aan het eind van het Christelijke tijdperk. Ribera leerde over een herbouwd Babylon, een herbouwde Tempel in Jeruzalem en een eindtijd antichrist... Dit klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren? Het ziet er dus naar uit dat Ribera de vader van de profetische visie is die nu door vele grote denominaties wordt geleerd.

Maar Ribera is maar een deel van het verhaal. In 1731 was er een Spaanse familie in Chili, genaamd De Lacunza, die een zoontje hadden met de naam Manuel. Na 15 jaar besloot de jonge Manuel een katholieke priester te worden en vertrok per boot naar Spanje. 36 jaar later (toen de Jezuïeten uit Spanje waren gegooid wegens hun brute methoden) moest de nu vader Manuel de Lacunza Y Diaz naar Imola in Italië vertrekken, waar hij de rest van zijn leven woonde. In Imola vertelde De Lacunza dat hij een "bekeerde Jood" was met de naam Rabbi Juan Jushafat Ben-Ezra. 

Onder die valse naam schreef hij een 900 pagina's dik boek, getiteld "De komst van de Messias in glorie en majesteit". In dit boek poneerde hij de theorie dat de Gemeente ongeveer 45 dagen, voordat Jezus terug zou komen op aarde, bij de Here zou worden opgenomen. Gedurende die 45 dagen (de Gemeente zou dan in de hemel zijn) zou God Zijn wraak uitstorten over de slechten, die op aarde waren achter gebleven. Geloof het of niet, een Jezuïet uit Chili, die zich voordeed als een Joodse rabbijn, zette als eerste de mini-verdrukking of voor-verdrukking-opname visie op papier.

Manuel de Lacunza
De Lacunza stierf in Imola in 1801 en dat zou het eind van alles betekend hebben. Maar na zijn dood werden Lacunza's gedachten spinsels geleerd in Spanje. In 1812 werd zijn boek zelfs gepubliceerd in het Spaans. Veertien jaar later werd het vertaald in het Engels door een fanatieke volgeling genaamd Edward Irving. Lacunza's ideeën zouden ook hier aan hun eind gekomen kunnen zijn, want de meeste Engelsen zagen hem als een ketter.

Edward Irving
 Maar het werd nog erger. Ongeveer in diezelfde tijd ontmoette een evangelist uit de gelederen van Irving, genaamd Robert Norton, een meisje uit Schotland, genaamd Margaret Macdonald, die een visioen zou hebben gehad dat de Gemeente in het geheim zou worden opgenomen. Norton was zo gecharmeerd van het idee dat hij haar "visioen" door heel Engeland tijdens zijn preken doorgaf.
John Darby, de stichter van de Plymouth Broeders, werd ook geinteresseerd in deze nieuwe leer en woonde enkele bijeenkomsten bij van Irving. In zijn brieven beweerde Darby dat hij het met deze "nieuwe waarheid" eens was geworden en maakte er geen geheim van dat hij beinvloed was door de geschriften van de Lacunza uit Italië. Darby, echter, was niet tevreden met het nogal eenvoudige idee van een 45 - dagen verdrukking van Lacunza-Irving, dus ontwikkelde hij een complexere theorie. Darby dacht dat de laatste week van Daniel zijn 70 weken profetie (Daniël 9:24-27) nog niet was vervuld, en ontwikkelde een theorie, dat deze 70e week misschien wel een toekomstige 7-jaren verdrukking kon zijn aan het einde der tijden. Om dit idee met de wereldgeschiedenis overeen te laten komen, vond hij een 2000 jaar gat uit tussen 69e en 70e week van Daniël zijn "70 weken" profetie.
Het was allemaal giswerk theologie, maar nu weet u de werkelijke oorsprong van de "7-jaar verdrukking" en de "voor de verdrukking opname" theorie.
Op deze twijfelachtige basis voegden Darby en zijn vrienden enkele gedachten spinsels van de Jezuïet Ribera:
1. Er zou een Joodse Tempel worden herbouwd met de herinvoering van de dierenoffers.
2. dat de antichrist zou verschijnen en de wereld 7 jaar zou regeren.
3. dat na 3,5 jaar goede regering deze veronderstelde antichrist zich zou keren tegen de Joden, de dierenoffers zou stoppen en de slag van Armageddon zou beginnen.

Zo ging dit verder en verder, gebaseerd op duizelingwekkende, nergens op gebaseerde gissingen, afkomstig van Darby zijn "2000 jaar gat in de geschiedenis" en de "7-jaren verdrukking" theorie die tevoorschijn werd getoverd uit de 70ste week van Daniël zijn "70 weken" profetie.

John Darby
Als Darby de Verenigde Staten niet had bezocht, zou zijn 7-jaar idee waarschijnlijk gelijk verdwenen zijn, immers er waren niet veel volgelingen van hem. Maar in de Verenigde Staten ontmoette Darby C.I. Scofield. Deze was zo aangeraakt door de Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby ideeën dat hij besloot dit op te nemen ind e kanttekeningen van zijn Bijbel, die hij aan het schrijven was. Bekende bijbelgeleerden uit die tijd, zoals A.J. Gordon, Charles R. Erdman en W.G. Moorhead probeerden hem hier van af te krijgen. Drie leden van Scofield's correctie commissie traden zelfs af vanwege zijn vastberadenheid steun aan deze visie, maar hun stemmen werden niet gehoord. De "7-jaren verdrukking" theorie bleef....
En zo is het gedachten spinsel van een Jezuïet, wat groeide als een giftige paddestoel, binnengeslopen in de nu beroemde kanttekeningen van de Scofield referentie Bijbel. Omdat de Protestantse kerk de Jezuïeten en volgelingen van Irving als ketters beschouwden, probeerden alle betrokkenen de oorsprong van de opnameleer te verhullen en, ongeloofelijk teleurstellend, claimden ze zelfs uitvinders van deze leer te zijn. Ze waren over het algemeen succesvol, want de meeste voorgangers en theologen geloven dat John Darby en C.I. Scofield de vaders waren van wat vandaag bekend staat als "Dispensational Eschatology" (vertaald; Onderbrekingsleer van de laatste tijden). In de volgende jaren werd de Sofield Bijbel de meest gelezen engelse Bijbel, die met zijn kanttekeningen er voor zorgde, dat deze "7-jaar verdrukking" theorie verspreid werd in de Amerikaanse kerken. Zelfs vandaag denken er nog mensen dat de kanttekeningen net zo waar zijn als de bijbeltekst zelf.
Dr. Ironside van het Moody Bijbel Instituut ondersteunde de Darby-Scofield theorie, maar gaf in een later stadium van zijn leven toe dat het vol met 'gaten' zat. Het Dallas Theologische Seminarium, de Biola universiteit en andere centra van "de onderbrekingsleer" ondersteunden ook Darby zijn zienswijze. Er zijn echter hele horden conservatieve theologen, die ertegen waren, maar slechts weinigen hebben de moeite genomen om deze Ribera-Lacunza-Mcdonald-Darby-Scofield theorie te weerleggen in een taal die elke gelovige kan begrijpen.
Het is bijna niet te geloven dat zulke belangrijke eindtijd visies van de Protestantse kerk begonnen zijn met een gedachten spinsel van Jezuïeten priesters, waarvan er een was die onder een valse naam optrad...en wat nog ongeloofelijker is, dat deze gedachten werden versterkt door een visioen van een 15 jarig meisje, dat pas een jaar tot geloof was gekomen en onder invloed stond van occultisme en levitatie (1). Maar de historisch gedocumenteerde oorzaken over het ontstaan van de "onderbrekingsleer en de laatste tijden" valt niet te ontkennen. Vele theologie studenten hebben geprobeerd te achterhalen waar de bijbelse gronden voor de "onderbrekingsleer" vandaan komt, maar zonder succes. Uiteindelijk accepteerden nieuwe voorgangers gewoonweg Ribera-Lacunza-Macdonald-Darby-Scofield en hebben blijmoedig hun kuddes deze valse leer onderwezen. Zelden vragen ze zich af wat de onvaste fundering is waarop ze bouwen, namelijk de twijfelachtige meningen van de Jezuïeten die dit alles in gang hebben gezet. Vele evangelische kerken hebben de 7-jaren visie hoog in hun vaandel, maar het is zo in tegenspraak met de eenvoudige stellingen uit de Bijbel zelf - in het bijzonder over de laatste bazuin - zodat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat zo velen deze leer aanhangen. In II Timótheüs 4:3-4 staat geschreven:

"Er zal een tijd zijn, wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar daar zij kittelachtig zijn van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerten en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabels." Statenvertaling 1977

We zijn vlakbij het einde van alle dagen. De Joden komen nu thuis in Israël, net zoals de Here voorspelde, zoals in talloze teksten staat. Vanwege de vele profetieën die zijn vervuld gedurende de laatste 63 jaar, kunnen we nu beweren dat alle schriftplaatsen, die gebruikt zijn voor de "7-jaar verdrukking" theorie inclusief Daniël's 70ste week, vervuld zijn. Het Ribera-Lacunza-Irving-Macdonal-Darby-Scofield eindtijd scenario is gewoon niet waar. En omdat het niet waar is, kunnen we opnieuw naar Daniël zijn profetieën gaan kijken waar ze nu echt over gaan.

God is waarheid, dus hoe goed een persoon de Here dient, is niet gebaseerd op hoe goed hij is in het verdedigen van zijn eigen visie, maar op hoe gewillig hij is de waarheid te zoeken en te volgen.

Aanbevolen bijbelteksten zijn;

"Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze."
 Johannes 17:15

"Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem." I Thessalonicenzen 4:14 (let goed op wederbrengen!)

"..en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op aarde." Openbaring 5:10

Bron: Joods-messiaanse gemeente. De naam van de gemeente kan ik helaas niet achterhalen.

(1) Levitatie is de mogelijkheid om door middel van meditatie het fysieke lichaam op te heffen door het los te makenvan de zwaartekracht en het te laten zweven. Dit wordt door de meeste kerken beschouwd als demonie.

Een opmerking: Dat Manuel de Lacunza zich als een Joodse rabbi voordeed, doet het ons denken aan de profetie van Jezus. In Openbaring 3:9 zei Here Jezus heel profetisch;

"Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het NIET zijn, maar liegen."

De profetie van Here Jezus is letterlijk vervuld, toen de Jezuïeten zich als Joden voordoen en de valse en verderfelijke leer verkondigen om het Evangelie geheel te ondermijnen en de Gemeente van Jezus Christus te infiltreren en van Gods Woord en kracht te beroven en het volk Israël te vernietigen. De Orde der Jezuïeten is in werkelijkheid de 'synagoge des satans'!!

Een belangrijk informatie: De "Sociëteit van Jezus", beter bekend als de Jezuïeten, werd in 1534 in Parijs opgericht door een Spaanse edelman, genaamd Ignatius van Loyola. De orde der Jezuïeten werd in 1540 goedgekeurd door paus Paulus III in zijn bul. Het voornaamste doel van de Jezuïeten was het bestrijden van de Reformatie en het uitroeien van alle ketters. De jezuïeten waren en zijn verantwoordelijk voor de Bartholomeüsnacht van 1572 (beter bekend als 'de bloedbruiloft'), waar duizenden Franse protestanten, onder wie admiraal Gaspard de Coligny, de schoonvader van Willem van Oranje, gruwelijk afgeslacht werden, de Franse Revolutie, de Russische Revolutie, revoltes en twee wereldoorlogen. Ook zitten ze natuurlijk achter de Arabische onrust. De oprichter van de Illuminati, Adam Weishaupt, was ook een Jezuïet. Napoleon Bonaparte, Thomas Jefferson, Adolf Hitler, Leon Trotski, Jozef Stalin, Samuël Morse en vele anderen bevestigen allemaal dat de Jezuïeten achter de grote gebeurtenissen zitten. Geloof het of niet, de Jezuïeten zijn de echte Illuminati en de werkelijke oorzaak van de meeste gewelddadige en bloedige gebeurtenissen in de afgelopen vijf eeuwen. Nu zijn ze nog steeds actief in de wereldpoltiek. Ook zijn zij de ware machtselite! Want de vrijmetselaars, rozenkruisers, Bilderbergers, trilaterale commissie en vele andere organisaties en genootschappen zijn ondergeschikt aan de orde der Jezuïeten en dansen geheel naar hun pijpen. De Jezuïeten zijn en blijven de gevaarlijkste, machtigste en meedogenloze organisatie. John F. Kennedy wist ervan en durfde hun naam niet in de mond te nemen. De moordaanslag op hem was ook het werk van de Jezuïeten geweest. Hou er rekening mee dat de Jezuïeten de gezworen vijanden van de ware Gemeente van Jezus Christus en het volk Israël zijn!!

Om de eindtijdscenario kracht bij te zetten willen de Jezuïeten een "opname" in de nabije toekomst in scene brengen. Zie de Illuminati-kaart en lees een engelse tekst goed;


"When the Rapture comes..."
  Ik bid dat de Here God uw ogen zal openen voor de waarheid. Mocht u toch twijfelen aan het artikel, vraag mij gerust en plaats uw reactie. Maar vraag eerst aan de Here om bevestiging. Alleen de Heilige Geest zal u een bevestiging geven. God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul                                                                               

zondag 27 maart 2011

Nieuwsoverzicht Israël maart 2011


Hiermede ontvangen jullie het laatste nieuws Israël van afgelopen dagen. Het nieuws Israël houdt al het belangrijkste nieuws bij. Het gaat voornamelijk om Israël en het Midden-Oosten. Op de Sabbat zal geen nieuws worden bijgehouden. Hetzelfde geldt ook voor de Joodse feestdagen.

Voor het dagelijkse nieuws worden 4 bronnen gebruikt. Een interessante informatie voor jullie over de Israëlische kranten;

1. Jerusalem Post: rechtse Likoed signatuur, oorspronkelijk links. De krant bestaat sinds 1932. Oorspronkelijk heette de krant The Palestine Post; sinds 1950 met de huidige naam.
2. Israel National News (Arutz sheva): rechts-religieuze (Nationaal Religieuze Partij) signatuur. De nieuwszender bestaat sinds 1988
3. Ynetnews (het laatste nieuws - Jedioth Achronot): onafhankelijk - centrumlinkse signatuur. De krant bestaat sinds 1939.
4. Ha'Aretz (het land): onafhankelijk liberaal linkse signatuur en oudste dagblad sinds 1918

Donderdag 31 maart 2011:

Kibboets Afikim bouwt melkboerderij in Hebron.

Kibboets Afikim gaat de Arabieren in Hebron helpen met het melken van koeien. Er is namelijk tekort aan melk ind e gebieden van de PA. Israël is nummer 1 in de wereld wat betreft melkproductie per koe. Het gecomputiseerde systeem van Kibboets Afikim kan ertoe bijdragen dat de koeien van de Arabieren veel meer melk gaan geven. Ook hopen de Palestijnen de veestapel te vergroten via natuurlijke reproductie door gebruik te maken van de gecomputiseerde bronstijd indicator die de boeren helpt te informeren over mogelijke conceptie tijden. De Arabieren kunnen geen koeien importeren. Bron: JA

Nationale ombudsman gaat 'Bibitours' onderzoeken.

Nationale ombudsman Micha Lindenstrauss gaat een onderzoek doen naar de trips die premier Netanyahu naar het buitenland heeft gemaakt op kosten van privé personen. Bron: JP

Drie nieuwe blusvliegtuigen in Israël gearriveerd; meer volgen de komende weken.

In Israël zijn vandaag 3 nieuwe blusvliegtuigen gearriveerd. De Air Tractor F-802 kan 3 uur in de lucht blijven zonder tanken en heeft 3000 liter water aan boord. De komende weken komen 4 nieuwe vliegtuigen erbij. Israël is bezig haar brandbestrijding eenheid te verbeteren, nadat vorig jaar een grote brand op de Karmel heeft gewoed waarbij ruim 40 mensen om het leven kwamen. Bron: IDF

Video: You Tube world view series: interview met Benjamin Netanyahu.

Als derde wereldleider, na president Barack Obama en premier David Cameron (Groot-Brittannië), werd premier Netanyahu deze week geinterviewd door You Tube world view series (you ak and the Israeli PM answers). Kijk hier naar de video van 27 minuten:Jemenitische Joden willen Jemen niet verlaten.

Ondanks de onrust in Jemen zijn de Jemenitische Joden niet van plan te verlaten. De meesten wonen in de hoofdstad San'aa. Een paar wonen in Amran en Raïda, die financieël gesteund worden door de anti-zionistische Satmar Chassidiem. Zelfs oproepen van voormalige Jemenitische rabbijnen om te vertrekken helpen niet. De grens is open en ze zouden zo kunnen vertrekken. Maar ze zeggen zich veilig te voelen. Of dat ook zo is, valt te betwijfelen. In 2009 werd rabbi Moshe bin Yahya bin Ya'aish al-Nahari vermoord in Amran, waarop de Joden door de president bevolen werden de stad te verlaten en zich in San'aa te vestigen. Maar de steun voor president Saleh neemt af en zijn bewind lijkt ten einde. Het is onzeker wat het lot van de Joden zal zijn na zijn bewind. Bron: INN

Abu Sisi weet niets over Gilad Shalit.

Abu Sisi, de Palestijnse ingenieur die banden onderhoudt met Hamas, en die, volgens buitenlandse media door de Mossad in Oekraïne werd opgepakt en meegenomen naar Israël omdat hij informatie zou hebben over de ontvoerde soldaat Gilad Shalit, zegt niets te weten. Hij werd vandaag voorgeleid voor de rechtbank in Petach Tikva. Waarschijnlijk bepaalt de rechtbank dat Abu Sisi binnen 5 dagen vrijgelaten moet worden. Minister van defensie, Ehud Barak, verdedigde het oppakken van Abu Sisi, omdat deze geheime informatie over Hamas heeft. Bron: JP

Colombia zal geen Palestijnse staat erkennen.

Israël heeft een klein diplomatiek succes geboekt. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos Calderón zei tegen een delegatie van de World Jewish Congress dat Colombia geen Palestijnse staat zal erkennen. Daarmee is Colombia één van de weinige landen in Zuid-Amerika die dat niet zal doen. Bron: JP

Peiling: Israëlische jongeren vertrouwen IDF (Israel Defence Force) het meest (93%).

Geen rechten voor Israëlische Arabieren zegt 46%

Uit een peiling van Friedrich Ebert Foundation's Youth Study blijkt dat Israëlische jongeren het Israëlisch-Arabisch conflict als het grootste probleem beschouwen. De jongeren (zowel Joden als Arabieren) hechten minder waarde aan democratie. Bij de Joodse jongeren staat het Jood-zijn op de eerste plaats. Ze willen een sterk leiderschap en 46% wil geen rechten voor de Arabieren (25% haat de Arabieren en 12% is er bang voor). De Joodse jongeren hebben veel vertrouwen in de IDF (93%). Het Joods-Arabisch conflict is de grootste bedreiging (42%), terwijl de kloof tussen niet-religieus en religieus als minder grote dreiging wordt beschouwd (23%). Maar liefst 62% van de Joodse jongeren noemt zich rechts en slechts 12% links. De peiling is gehouden onder 2 groepen van 1600 jongeren tussen 15 en 18 jaar en tussen 21 en 24 jaar. De cijfers gelden voor 2010. Het eerdere onderzoek was in 1998 gehouden. Toen bleken de jongeren minder rechts te zijn, zagen de onenigheid tussen niet-religieuze Joden en religieuze Joden als grootste bedreiging, en werd er minder belang gehecht aan het Jood-zijn. Bron: JA

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 31 maart 1941 werd Kielce als getto ingericht voor 28000 Joden. Er kwamen er nog veel meer in. Velen overleden aan tyfus.
Op 31 maart 1942 vertrokken Joden uit Opole Lubelskie naar Belzec. Vier transporten met 6000 Joden uit Stanislawow werden gedeporteerd naar Belzec. De Gestapo opende de aanval op het getto van Minsk.
Op 31 maart 1943 vertrokken 85 Weense Joden naar Theresienstadt.
Bron: Simon Wiesenthal

Terug in de tijd.

Koning Nebukadnezar van Babylonië die de Eerste Tempel verwoest had, stierf 26 jaar later op de 25ste Adar in het jaar 3364 (Joodse jaartelling). Dat is het jaar 397 vóór het begin van de gewone jaartelling. Lees er meer over in Jeremia 52:31. Bron: Chabad.

Woensdag 30 maart 2011:

DNA test gearresteerde Palestijnen.

Bij de 60 Palestijnen uit Awarta, die gisteren werden opgepakt (zie bericht gisteren), was DNA afgenomen en zijn vingerafdrukken genomen. Ook werden ze ondervraagd. Verder had de IDF een mediastilte ingelast om het onderzoek naar de moord op de familie Fogel niet te belemmeren. Toch is bekend dat nog ongeveer 40 Arabieren vastzitten. Bron: INN

Assad: Israël zit achter de demonstraties.

In een toespraak zei de Syrische president dat de demonstraties in Syrië twee elementen bevat: zij die echte hervormingen willen en zij die stoken om een Israëlische agenda af te dwingen. Deze laatste groep is in de minderheid. Syrië zal degenen, die echte hervormingen willen, steunen. De Syrische regering kan echter geen chaos in het land toestaan. Bron: Ha'Aretz

European Jewish Congress (EJC) zendt brief naar Mark Rutte.

Het hoofd van de European Jewish Congress, Moshe Kantor, heeft een brief naar premier Mark Rutte gezonden om hem te vragen een parlementaire stemming over Joods kosher slachten te blokkeren. Moshe Kantor van de EJC zegt dat er foutieve informatie over kosher slachten de ronde doen. Jaarlijks worden in Nederland 2 miljoen dieren ritueel geslacht. Bij de Joodse gemeenschap gaat het slechts om een paar duizend. Het is vreemd dat alleen het kosher slachten wordt aangepakt, terwijl dat weinig invloed heeft op het ritueel slachten in Nederland als geheel. Bron: Jerusalem Post

Israël lobbyt tegen VN erkenning van Palestijnse staat. Israël overweegt aanleg kunstmatig eiland voor kust van Gaza.

Israël lobbyt tegen VN-erkenning van een Palestijnse staat maar heeft geen alternatieve plan. Israël schijnt wel gedreigd te hebben om grote stukken van Judea en Samaria in te lijven of om de import en export naar de Palestijnse staat te beperken. De PA vindt dat Israël de VN de mond wil snoeren. Het enige alternatieve plan dat Israël lijkt te hebben, is de bouw van een kunstmatig eiland (2 bij 4 km) voor de kust van Gaza dat met een brug verbonden wordt. Dit eiland zou de import en export kunnen regelen. Er zou een haven en een vliegveld kunnen liggen. De NAVO zou dan de veiligheidscontrole moeten uitvoeren. Het project zou 5 tot 10 miljard dollar gaan kosten en in 6 jaar op tijd klaar moeten zijn. Israël wil geen haven en vliegveld in Gaza om veiligheidsredenen. Bron: Jerusalem Post

IAF bombardeert Gaza: 1 dode.

Vanochtend vroeg had de IAF een terroristische cel gebombardeerd, die probeerde een raket af te schieten. Eerder in de nacht had de IAF al tunnels gebombardeerd in antwoord op een raketaanval op Sderot. Bron: Ynetnews

Confrontatie tussen Joodse inwoners van Givat Ronen en de politie.

Bij uitkijkpost Givat Ronen was het vannacht tot een confrontatie gekomen tussen de Joodse inwoners en de politie. De politie wilde één persoon arresteren, maar dit werd door andere bewoners verhinderd. Hierbij werden stenen gegooid naar de politie en naar de politieauto's. De politie vroeg om versterkingen en arresteerde negen inwoners. Volgens de inwoners gedroeg de politie zich juist gewelddadig. Bron: Ynetnews

Nationale Ombudsman: financiëring prive'-vluchten premier door zakenlui onjuist.

De financiëring van privé-vluchten premier Netanyahu door zakenlui is volgens de Nationale Ombudsman onjuist. Waarschijnlijk bepaalt hij eind van de week of er een onderzoek komt. bron: Ynetnews

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 30 maart 1942 werden in Trawniki 200 Joden door SS vermoord. Uit Kalusz werden 100 Joden gedeporteerd naar Belzec.
Op 30 maart 1943 vertrokken 101 Joden uit Wenen naar Theresienstadt. Uit westerbork vertrokken 1255 Joden naar Sobibor.
30 maart 1945 ontsnapten 9 Joodse vrouwen uit Ravensbrück. Zij werden nog dezelfde dag opgepakt en doodgeschoten.
Bron: Simon Wiesenthal

Dinsdag 29 maart 2011:

Situatie Libië: korte berichten.

Nato heeft algelopen 24 uur 22 Tomahawk kruisraketten op Libische troepen van Khadaffi afgevuurd.
Nato heeft 115 vluchten binnen 24 uren uitgevoerd.
Libische rebellen beloven 'vrije en eerlijke verkiezingen', zodra Khadaffi weg is.

Situatie Syrië: Kabinet treedt af.

Om de demonstranten tegemoet te komen had president Assad het aftreden van zijn kabinet geaccepteerd. Assad zal in de komende 24 uur het volk toespreken en dan waarschijnlijk de noodtoestand wetten, die sinds 1963 van kracht zijn, in Syrië onwettig verklaren. Sinds 18 maart 2011 zijn er 60 doden gevallen in Syrië bij demonstraties. Het aftreden van het kabinet zal geen gevolgen hebben voor de machtspositie van Assad. Bron: Ha'Aretz


IDF arresteert meer dan 60 Palestijnen.

Naar aanleiding van de slachtpartij in Itamar waren de afgelopen nacht 60 Palestijnen opgepakt in Awarta. Eerder had de IDF al 40 Palestijnen uit het dorp gevangen genomen. Awarta ligt vlak bij Itamar. De IDF had nog geen commentaar gegeven op de arrestatiegolf. Eerder hadden al Joodse inwoners wraak genomen in Awarta na de moordpartij door huizen met stenen te bekogelen. Daarbij zouden twee Palestijnen gewond zijn geraakt. Bron: Jerusalem Post.

Golan Brigade houdt meerdaagse oefening.

De Infanterie Golani Brigade heeft een meerdaagse oefening in Noord-Israël gehouden in samenwerking met de genie, het gepantserde korps en zelfs de luchtmacht. Er werd o.a. gebruik gemaakt van de Namer, een Merkava gepantserde Personnel Carrier (APC). Opperbevelhebber luitenant-generaal Benny Gantz kwam ook een kijkje nemen. Hij was onder de indruk van de Namer. Er werd tevens geoefend met de verschillende systemen van het Digital Leger Programma, die een volledig situationeel beeld geeft en continue beelden en updates van de troepen in het veld weergeeft. Het systeem stelt commandanten in staat betere bevelen uit te delen. ook kwam er onverwachts bezoek van een helikopter, die de soldaten met traangas bespoot waardoor ze snel hun gasmaskers op moesten zetten. Bron: IDF

Opperbevelhebber bezocht Iron Dome nabij Beer Sheva.

Gisteren had de opperbevelhebber van de IDF, luitenant-generaal Benny Gantz, de batterij Iron Dome raketschild bezocht, die staat gestationeerd nabij Beer Sheva. Luitenant-generaal Gantz werd vergezeld door de Israëlische luchtmacht commandant, generaal-majoor Ido Nechushtan, GOC Zuidelijke Commando, generaal-majoor Tal Russo en Lucht Defensie Netwerk, commandant Brigadier-generaal Doron Gavish. Ze kregen een rondleiding en bekeken van boven net een helikopter het raketschild. Plaatsvervangend commandant van de eenheid, majoor Nir Talias, heeft vertrouwen in zijn mensen en de wapens om de missie met succes te volbrengen. Bron: IDF

AP: Israël overweegt annexatie West Bank.

Mochten de Palestijnen eenzijdig een Palestijnse staat uitroepen, dan overweegt Israël om Judea en Samaria te annexeren. Dit meldt het AP, die zegt een regeringsfunctionaris hierover te hebben gesproken. Andere opties zijn om de watervoorziening te beperken en het gebruik van Israëlische havens voor Palestijnse import en export te beperken. De Israëlische regering zei niets van een dergelijk plan te weten. De PA zei dat dit soort plannen hen niet onbekend zijn, maar dat ze gewoon doorgaat. Bron: Jerusalem Post

Nieuwe hoofd van de Shin Beth, Yoram Cohen, is een religieuze Jood.

Het is voor het eerst dat een hoofd van de Shin Beth, de binnenlandse veiligheidsdienst, een religieuze Jood is. Yoram Cohen staat bekend om zijn professionaliteit en om zijn gematigde standpunten. Hij steunde ook een deal voor de vrijlating van de gegijzelde soldaat Gilad Shalit. Mogelijk kan hij ervoor zorgen dat Shalit spoedig vrijgkomt. Bron: Jerusalem Post

Facebook weert Third Intifada Group.

Onder druk van pro-Israël groepen had Facebook dinsdagochtend besloten om de Third Intifada Group te weren van de social site. De Third Intifada Group riep op om een mars naar Israël te houden, beginnend op 15 maart. Het is nog afwachten wat Facebook gaat doen als er soortgelijke groepen  komen met een oproep tot een derde intifada. Bron: Honest Reporting

Abbas bereid financiële hulp VS te laten schieten in ruil voor verzoening met Hamas. De Verenigde Staten beschouwen Hamas als terreurgroep.

De PA (Palestijnse Autoriteit) is bereid de hulp van de VS op te geven in ruil voor verzoening met Hamas. De PA is echter zeer afhankelijk van financiële hulp en gebrek eraan kan makkelijk een nieuwe crisis veroorzaken. De PA wil echter een verenigd Palestina hebben voor ze naar de VN gaat om erkenning te vragen. De VS geeft jaarlijks 470 miljoen dollar steun aan de PA. Het is waarschijnlijk dat van die steun wordt afgezien zodra Hamas en de PA zich verzoenen. Bron: Ynetnews

Peiling: 46% Joden voor wraakacties tegen Palestijnen.

Na de slachting in Itamar, waarbij 5 Joden (de familie Fogel) omkwamen, heeft Panels onderzoeksinstituut in opdracht van Ynet-Gesher een peiling gehouden onder Joden en gevraagd of ze het eens zijn met de wraakacties van extreem rechtse Joden tegen Palestijnen. Hierop antwoordde 46% positief en 48% negatief. Zo'n 22% vindt wraakacties perfect en 23% erg goed. De meeste tegenstanders zijn te vinden onder seculiere Joden (57%). Van de voorstanders zijn 55% traditionele Joden, 70% religieus-zionistische Joden en 71% ultra-orthodoxe Joden. Veel Joden (68%) denken dat de rabbijnen in staat zijn om wraakacties tegen te houden. Seculiere en traditionele Joden achten de invloed van rabbijnen groter dan de nationaal-religieuze en ultra-orthodoxe Joden. Wie zouden wraakacties kunnen tegenhouden? Leiders van kolonisten (52%), politie (45%), rabbijnen (43%), IDF (37%), de rechterlijke macht (22%). Bron: Ynetnews

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 29 maart 1942 werden 365 geesteszieke Joden uit Kiëv vergast in het bos van Kirlov. Later werden 120 andere patiënten gedood. Uit Parijs vertrok de eerste trein met Joden naar Auschwitz.
Op 29 maart 1943 werden ongeveer 100 Joden in Belzyce doodgeschoten. De overige 600 Joden werden naar Budzyn gebracht. Uit Skopje werden 2500 Joden naar Treblinka vervoerd.
Bron: Simon Wiesenthal

Maandag 28 maart 2011:

Yoram Cohen wordt nieuwe hoofd van de Shin Beth.

Premier Netanyahu heeft Yoram Cohen aangewezen als nieuwe hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst de Shin Beth. Yoram Cohen volgt Yival Diskin op. Cohen werkt al 30 jaar voor de Shin Beth en heeft veel ervaring. Bron: Jerusalem Post
.

IDF medisch hulpteam in Japan gearriveerd.

Het medisch hulpteam van de IDF is in Japan gearriveerd en op weg naar de regio Miyagi waar de tsunami heeft plaatsgevonden. Hier zal het leger een professioneel medisch centrum oprichten. Japan heeft de IDF enorm bedankt voor de steun, die het zal gaan geven. Het medische centrum, dat op een ziekenhuis zal lijken, zal één maand lang worden gebruikt. De delegatie verblijft in een jeugdherberg en heeft zelf water en voedsel meegenomen. Als de situatie te gevaarlijk wordt i.v.m. straling, dan zal de delegatie weer vertrekken. Bron: IDF

Slechts 1/3 van de ziekenhuisbedden beschermd tegen raketten.

Uit onderzoek van de nationale ombudsman blijkt dat slechts 1/3 van de ziekenhuisbedden in Israëlische ziekenhuizen beschermd is tegen inslagen van raketten. De lessen getrokken uit de Tweede Libanonoorlog in 2006 hebben niet geleid tot verbetering. De overheid had 485 miljoen dollar toegezegd, maar lang niet al het geld heeft zijn bestemming bereikt. In ziekenhuis Beilinson in Petah Tikva zijn bijvoorbeeld geen gepantserde operatiekamers. Bron: Ynetnews

Premier Netanyahu probeert waterconflict in Negev op te lossen.

De Water Autoriteit heeft de watervoorraden voor boeren in de westelijke Negev afgesneden, omdat ze boven de quota uit zouden zijn gekomen. Premier Netanyahu gaat bemiddelen tussen de Water Autoriteit en de boeren. Het is onaanvaardbaar, aldus de premier dat de boeren met water sancties geconfronteerd worden, terwijl ze al te maken hebben met een veiligheidsprobleem vanuit Gaza. Bron: Jerusalem Post

"Israëls antwoord te zacht. Hamas sterker geworden."

Sommige officieren binnen de IDF staan op het standpunt dat de Israëlische regering te zacht reageert op het geweld van Hamas. Ze wijzen niet expliciet naar de regering of hogere officieren maar vinden wel dat Israël niet goed reageert. De regering wil nog geen militaire operatie in Gaza, omdat het er niet de geschikte tijd voor is. Wel is de Iron Dome ingeschakeld, die momenteel bij Beer Shela staat. Bron; Ynetnews

Ya'alon: Syrië zal Israël niet aanvallen om aandacht af te leiden.

Plaatsvervangend minister Moshe Ya'alon zei voor de Israëlische radio dat het niet waarschijnlijk is dat Syrië Israël zal aanvallen om de onrust in eigen land af te leiden. Syrië wil nog altijd de Golan Hoogvlakte in handen krijgen. Bron: Jerusalem Post

Situatie in Libië: korte berichten

Troepen van Khadaffi hebben Misrata gebombardeerd.
NATO-vliegtuigen hebben Sirte, de geboorteplaats van Khadaffi, aangevallen. De stad zou nu in handen zijn van de rebellen. Andere bronnen spreken tegen dat Sirte in handen van de rebellen was gevallen.
De Rebellen hebben olieterminals in het oosten in handen: Es Sider, Ras Lanuf, Brega, Zueitina en Tobruk.
Bron: Jerusalem Post

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 28 maart 1942 werden 1500 Joden gedeporteerd naar Belzec. Allen kwamen daar om het leven.
Op 28 maart 1944 werden 600 Joden uit Boryslaw naar Plaszow en vandaar naar Auschwitz gebracht.
Bron: Simon Wiesenthal

Terug in de tijd.

In 1430 vond er een aardbeving plaats in Rome. Het was op de dag (16 maart - 22 Adar) dat Rome de Joden voor de keuze stelde om zich te bekeren of gedood te worden. Tijdens de aardbeving kwamen veel priesters en bisschopen om. Daarop besloot paus Martinus V de maatregel niet door te laten gaan. Een jaar later stierf de paus aan een beroerte op 20 februari 1431.

Zondag 27 maart 2011:
Jeruzalem zal banden met PA verbreken als het samen met Hamas een regering vormt.

Een regeringsfunctionaris zegt dat de Israëlische regering de banden met de PA zal verbreken indien deze samen met Hamas een regering gaat vormen. De PA zal moeten kiezen tussen vrede met Israël of met Hamas. Israël wil geen permanente scheiding tussen de West Bank en Gaza, maar wil dat de PA de controle over de Gazastrook krijgt. Israëls bezwaar tegen Hamas zal verdwijnen indien het afziet van geweld, Israël erkent, en de eerdere akkoorden tussen Israël en de Palestijnen accepteert. De ontmoeting tussen Abbas en de Hamas delegatie was de eerste in een jaar tijd. Beide partijen willen een einde maken aan de verdeeldheid. Bron: Jerusalem Post.

Het leger doodt terroristen in Gaza

De IAF heeft vannochtend twee terroristen gedood met een raket vanuit een gevechtsvliegtuig. Een andere terrorist is zwaargewond geraakt. De terroristische cel was bezig om raketten te lanceren. Ondertussen zal het leger vandaag de Iron Dome in gereedheid brengen. Het leger belooft niet dat het 100% effectief zal zijn. Bron: Ynetnews/Jerusalem Post

Hamas stelt staakt-het-vuren voor

Nadat gisteren nog 3 raketten zijn afgeschoten, stelt Hamas een staakt-het-vuren voor. Voorwaarde is wel dat Israël ophoudt met bombarderen. Er is evenwel spanning tussen Hamas en de Islamitische Jihad over het voorstel. De Islamitische Jihad wil doorgaan met de beschietingen. Een delegatie van de organisatie is naar Damascus afgereisd om de escalatie te bespreken. Het is dus onduidelijk of de verklaring van Hamas iets oplevert. Bron: Ynetnews

Poging nieuwe aanslag gaspijplijn Egypte-Israël

Zes terroristen, vermoedelijk Bedoeïenen, hebben gepoogd de gaspijplijn tussen Egypte en Israël op te blazen. Ze overmeesterden de bewaker bij de El-Sabil gas terminal. Maar het lukte hen niet om de bom te laten ontploffen, omdat de tijdklok niet werkte. Daarop vluchtten de terroristen. Bedoeïenen werpen zich steeds vaker op als heersers in sommige delen van de Sinaï sinds de onrust in Egypte begon. Ze werken ook steeds vaker met Hamas en helpen terroristen om aanslagen uit te voeren tegen Israël. Bron: Israel National News

Rabbinaat bevriest interreligieus contact met moslims

Opperrabbijn Yona Metzger heeft gezegd dat al zijn vertegenwoordigers het contact met moslim geestelijken hebben bevroren, omdat deze het Palestijnse geweld van de afgelopen week niet hebben veroordeeld. Yona Metzger hoopt dat de geestelijke moslimleiders dit alsnog zullen doen. Omdat de terroristen geloven dat ze in naam van Allah een aanslag kunnen plegen, hebben de moslimleiders een belangrijke rol te vervullen. Joodse rabbijnen doen hetzelfde bij Joods geweld tegen Palestijnse doelen. Bron: Ynetnews

Earth Hour - Yavne meeste energie bespaard

Ook Israël heeft donderdag meegedaan met Earth Hour om energie te besparen. De cijfers zijn vandaag bekend geworden. Yavne deed het best met een vermindering van 7,5% van het normale energie verbruik. Modi'in eindigde als tweede met 7,4%. Er deden 20 steden mee. Tel Aviv eindigde in de middenmoot met 3,9%. Jeruzalem eindigde als laatste met 2,5% vermindering. In totaal werd 101 megawatt bespaard. Er deden 67.527 huishoudens mee. En 700.000 lampen werden uitgeschakeld. Bron: Jerusalem Post

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 27 maart 1942 werden Joodse notabelen en intellectuelen in Parijs opgepakt en weggevoerd naar Polen.
Op 27 maart 1944 werden 1000 Joden uit Drancy weggevoerd naar Auschwitz. De meesten werden vergast. De Joodse getto-politie van Riga werd gefolterd en doodgeschoten, omdat ze steun gaven aan de ondergrondse verzetsbeweging. In Kaunus werden 2000 Joden (het merendeel kinderen en bejaarden) gedood.

Zaterdag 26 maart 2011; Sabbat

Er wordt vandaag geen nieuws bekendgemaakt wegens de Joodse rustdag.

Vrijdag 25 maart 2011;
Wel of geen Iron Dome?

De IAF twijfelt nog over het inzetten van het raketschild Iron Dome dat Israël moet beschermen tegen raketten uit Gaza, die een bereik hebben van 4-70 km. In februari is de laatste test gedaan en die was succesvol. Toch beweert het leger dat het raketschild nog niet gebruikt kan worden. Het ministerie van defensie heeft tot nu toe slechts 2 batterijen gekocht. De IDF wil hiermee in eerste instantie bases van de IAF beschermen. Daarnaast is men bang dat de Palestijnen andere doelen zullen kiezen wanneer ze merken dat Sderot en omgeving beschermd worden door het raketschild. Dat leidt tot meer schade dan dat het goed doet. Minister van defensie, Ehud Barak, zegt dat binnen enkele dagen Iron Dome ingezet zal worden. Honderd procent garantie dat alle raketten tegengehouden zullen worden, kan echter niet gegeven worden. Bron: Jerusalem Post

Premier Netanyahu: Israël klaar om hard op te treden.

Premier Netanyahu zegt naar aanleiding van het Palestijns geweld van de afgelopen dagen dat Israël klaar is om hard op te treden. Hij zei dit voordat hij vandaag een ontmoeting zal hebben met minister van defensie Robert Gates van de Verenigde Staten. Ook heeft Netanyahu een goed telefoongesprek gehad met president Barack Obama. Bron: Ynetnews

Demonstraties in Syrië: korte berichten

Door het hele land zijn demonstraties.
Demonstranten roepen dat Syrische troepen de Golan Hoogvlakte moeten bevrijden.
In de buurt van de stad Sanamein zijn 20 mensen doodgeschoten.
Ook in Hama, waar in 1982 duizenden mensen werden gedood, zijn demonstraties.
In Deraa zijn de afgelopen week 44 mensen omgekomen.
In Damascus was een kleine demonstraties voor steun aan de demonstranten in Deraa.
Demonstraties gericht tegen Maher al-Assad, de broer van de president en hoofd van de Republikeinse Garde, en Rami Makhlouf, een neef.

 Medische delegatie IDF bereidt zich voor op vertrek naar Japan.

De Israëlische medische delegatie van de IDF gaat 26 maart 2011 om 23.00 naar Japan om daar hulp te verlenen. De delegatie bestaat uit 50 personen, inclusief logistieke teams, experts op het gebied van bevolkingsmanagement, Japanse tolken, experts van het Atoom Energie Comite, 14 artsen gespecialiseerd op verschillend gebied, zeven verpleegsters en 9 paramedici. Bron: IDFNADESK

Rabbijn beslist: autoalarm mag op sabbat afgezet worden.

Een prominente rabbijn van de religieus-zionistische beweging, rabbijn Yuval Sherlo, heeft bepaald dat een autoalarm, die afgaat tijdens de sabbat, uitgezet mag worden, omdat het publiek er last van kan hebben door wakker gehouden te worden. Bron: Ynetnews

Holocaust gedenkdag - Shoa

Op 25 maart 1942 werden 1000 Joden uit de stad Ternopol doodgeschoten. In Glebokie werden 105 Joden doodgeschoten.
Op 25 maart 1943 gingen 2500 Joden uit Skopje naar Treblinka. In Zolkiew werden 2000 Joden vermoord.
Uit Drancy vertrokken 1008 Joden naar Sobibor waarvan 907 werden vergast.
Op 25 maart 1943 werden vele Joden uit Athene weggevoerd naar Auschwitz.
Bron: Simon Wiesenthal

Broeders en zusters, mede-gelovigen, laten we voor Israël blijven bidden en het volk Israël zegenen, opdat de Here God ons ook zegent. Blijf ook bidden dat het dagelijkse nieuws over Israël jullie blijft bereiken. Bid ook dat aantal websites mij informatie zullen blijven verstrekken. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten!!

God zegene jullie. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul

Bron:
nieuws uitgelicht infonu/mens en samenleving

Schokkend; paaldansen voor Jezus

Een heel schokkend nieuws voor de christenen en een amusant onderwerp voor niet-gelovigen. Het journaal van de Amerikaanse zender FOX besteedde afgelopen week veel aandacht aan een nieuwe vorm van de geloofsbeleving. Grote commotie was het gevolg. In het plaatsje Springs in Texas in Amerika is paaldansen op christelijke (!) muziek de nieuwste manier geworden om 'Jezus te aanbidden.' Elke tweede zondag van de maand organiseert de Amerikaanse Crystal Deans aansluitend aan de kerkmis een cursus paaldansen voor christelijke vrouwen. Er wordt gedanst op hedendaagse kerkmuziek. Een kort broekje is toegestaan maar kleren uittrekken mag niet. Ook mannen krijgen geen toegang tot de les. Op vertoon van hun psalmenboekje krijgen gelovigen gratis toegang. Fundamentalistische christelijke organisaties hebben de paaldanscursus al openlijk veroordeeld. Maar lerares Crystal Deans ziet het probleem niet en haalde haar schouders op. "Ik ben heel katholiek. Ik bid en praat met God. Er is niets mis met wat ik doe. Ik leid niemand op tot strippers. Iedereen mag over me oordelen, uiteindelijk oordeelt alleen God over mij,"zei de Amerikaanse lerares laconiek. "God heeft ons ons lijf gegeven en we moeten er goed zorg voor dragen."
Deans vindt 'goedkeuring van God' in de Bijbel, waar in Psalm 149:3 staat geschreven;"Laten zij Zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer."

                                              Bekijk de youtube video van Fox News;

Er is echter een groot verschil tussen paaldans en reidans. En volksdans is beslist niet hetzelfde als dansen in een diskotheek. Paaldansen is een dansvorm, waarbij verschillende danstechnieken uitgevoerd worden rondom een verticale paal. Het paaldansen wordt voornamelijk beoefend door strippers in een nachtclub.
En reidans is een rondedans waarbij de deelnemers elkaar al dan niet bij de hand hebben. Het woord "rei" is ook de benaming voor de groep zangers of dansers zelf. De reidans vindt zijn oorsprong in het Midden-Oosten. De eerste vermelding vinden we in Exodus 15:20 dat Mirjam, de zus van Mozes en Aäron, de tamboerijn in haar hand nam en alle vrouwen achter haar aan gingen met tamboerijnen en in reidansen tot eer van de Here God, omdat God het volk Israël uit de macht van de Egyptenaren verlost had. Ook koning David en zijn gevolg dansten voor de eer van God onder begeleiding van citers, harpen en tamboerijnen. II Samuël 6:5. Met reidans, tamboerijn, harp en citer mogen wij op deze wijze God loven, prijzen en aanbidden. Op grond van de Bijbel is het ons duidelijk geworden dat reidansen beslist niet hetzelfde is als paaldansen.
                      
Koning David danste en speelde zijn harp, toen de Ark
des verbonds naar Jeruzalem gebracht werd. 2 Samuël 6
De duistere oorsprong van de paaldans

Het woord "paal" kent verschillende betekenissen. Een paal is een algemene benaming voor een langwerpig houten, stenen of metalen object, toepasbaar in constructies, waarbij de breedte over de hele lengte ongeveer gelijk is. Palen zijn in tegenstelling tot balken, altijd verticaal. We kennen verschillende soorten paal als lantaarnpaal, schandpaal, rolpaal en grenspaal. De beroemdste paal in Nederland is amsterdammertje, een paaltje op een trottoir dat dient om ongewenst parkeren te verhinderen. Er zijn ook uitdrukkingen in het nederlands; als een paal boven water staan, voor paal staan en ergens paal en perk aanstellen. Ook is paal een volksuitdrukking voor een penis in erectie.

In de oudheid was martelpaal, een zeer wreed martelwerktuig, die in het Romeinse Rijk werd gebruikt bij een kruisiging. Deze vorm van het kruis werd in het Latijn crux simplex genoemd. In het Grieks monos stauros. De veroordeelde (een politieke of religieuze tegenstander, een piraat of een rechtenloze slaaf) werd vastgebonden of vastgenageld aan een houten paal en bleef hangen totdat de dood erop volgde. Soms werd de veroordeelde ook ondersteboven aan de paal bevestigd. Het kruis, waarmee Jezus door de Romeinen gekruisigd werd, was ook een martelpaal, een veelgebruikte methode om mensen, die misdaden begingen, te executeren. Oorspronkelijk was het kruis een Oosters martelwerktuig, waaraan een veroordeelde werd vastgebonden en gespijkerd om hem vervolgens te laten hangen, terwijl het lichaam langzaam en pijnlijk uit elkaar getrokken werd. Soms werden de botten van de armen en benen gebroken om het stervensproces te versnellen, zoals het geval was met de twee misdadigers, die samen met Jezus gekruisigd waren. De Romeinen braken de benen van de twee misdadigers. Johannes 19:32. Dat de executievorm inderdaad een oosters oorsprong had, bij de Carthagers terechtkwam en uiteindelijk werd overgenomen door de Romeinen, vinden we aantal vermeldingen in de Bijbel;

"Wanneer iemand een zonde begaat, waarop de doodstraf staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog begraven.." Deuteronomium 21:22-23
Soms werd een veroordeelde aan de paal gespietst, zoals de Bijbel ook vermelding van aantal feiten deed. Zie Jozua 8:29, Esther 2:23, 5:14, 7:10 en 9:13)

In Handelingen 5:30 lezen we dat het kruis een hout genoemd werd. Als terechtstellingwerktuig was het kruis een verticaal in de grond gestoken paal. Vaak maar lang niet altijd was een horizontaal stuk aan het verticale deel bevestigd. Of er in het geval van Jezus een horizontaal stuk bevestigd was, kan daarom niet met zekerheid gezegd worden. Het is wel interessant dat enkele van de oudste illustraties van Jezus' lijden hem afbeeldden als hangend aan een enkelvoudige paal. Zie de illustratie;Over het algemeen wordt in het Christendom aangenomen dat het om een paal met horizontale dwarsbalk gaat, zoals deze meestal wordt afgebeeld. Historici zijn echter de mening toegedaan dat de Romeinen een T-vormig kruis gebruikten. Met andere woorden met een dwarsbalk bovenop de verticale paal.

De duistere oorsprong van de paaldans vindt eigenlijk plaats in het Midden-Oosten. Reeds was de paaldans in de bijbelse tijden bekend. De paaldans wordt daarom ook in verband gebracht met de aanbidding van de gewijde palen. In het Oude Testament is de aanbidding van de gewijde palen streng verboden. De Here God gaf Mozes een verordening dat alle palen, stenen en altaren, die aan afgoden gewijd waren, vernietigd moesten worden. Exodus 34:13, Deuteronomium 12:3
De gewijde paal was gewijd aan Asjera (Aserat), de moedergodin van kanaän. Asjera is identiek aan de Ugaritische godin Athirat. Baäl is één van haar kinderen. Het woord Asjera met kleine letter betekent zoveel als pilaster of alleenstaande zuil of paal. De alleenstaande zuil of paal is een symbool van de moedergodincultus dat veelvuldig in Kanaänitische gebied is aangetroffen. Het is tevens de aanduiding van een heilige boom, een groene boom, die als teken van leven gold, waarbij meestal een lokale boomcultus werd voltrokken, zoals ook in India en delen van Europa nu nog vaak gebeurt. De meiboom, een eeuwenoud gebruik dat bij germanen, kelten en slaven voorkwam in grote delen van Europa, was ook een vruchtbaarheidsrite om bij het begin van de zomer de natuur te aanbidden. Men geloofde dat het planten van de boom leidde tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen. In sommige gemeenten als Valkenburg en in Scandinavië en delen van Duitsland is het planten van de meiboom nog steeds een levend ritueel dat gepaard gaat met feestelijkheiden en uitingen van liefde. Als symbool refereert de meiboom aan de levensboom ten teken van vruchtbaarheid. In de Noordse mythologieën van Scandinavië was dat Yggdrasil. Boven in de meiboom hangt een groene krans als teken van het levensrad. In het Oude Egypte werd ze beschouwd als 'het lichaam van de koningin op aarde.' Vandaar ook 'de boom' van Adam en Eva. Precies zoals we in de Bijbel lezen hoe God zo'n vernietigende oordeel uitsprak over het planten van de boom, 'de gewijde paal';

"Gij zult alle plaatsen volkomen vernietigen, waar de volken, wier gebied gij in bezit neemt, hun goden gediend hebben, op hoge bergen en op heuvels en onder elke GROENE BOOM. Gij zult hun altaren afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun GEWIJDE PALEN met vuur verbranden, de gesneden beelden van hun goden omhouwen en hun naam van die plaats doen verdwijnen" Deuteronomium 12:2-3

"Gij zult u geen gewijde paal noch enig geboomte planten naast het altaar van de Here, uw God, dat gij u maken zult. Gij zult u ook geen gewijde steen oprichten, hetgeen de Here, uw God, haat."
Deuteronomium 17:21-22

In Ugaritische teksten van voor 1200 v. Chr. wordt de godin Athirat drie maal vernoemd; 'Athirat van de zee' of in juiste vertaling 'zij die handel drijft op zee.' In genoemde teksten is Athirat de partner van de god El en wordt een referentie gemaakt naar 'de zeventig zonen van Athirat.' Asjera wordt soms ook in één adem Astarte genoemd. In het Hebreeuws is Astarte getransliteerd in Asjtóret (Astoreth). De naam Asjtarót is afkomstig van Asjtèret met de klinkers van bôsjêt, hetgeen betekent gruwel. Astarte was een Fenicische godin met algemene bekendheid in Semitische streken als het Oude Israël en Fenicië. Ze stond ook bekend als 'Maagd van de Zee' waardoor haar cultus wijd verbreid was. In de Bijbel is haar naam ook enkele malen vermeld. (Zie II Koningen 23:13-14) De profeet Jeremia noemde Astarte 'de koningin des hemels' (Jeremia 7:18, 44:17). In de Roomskatholieke kerk is de 'koningin des hemels' niemand anders dan...de maagd Maria! De eerste betekenis van Astarte was baarmoeder. Zij is dan ook een vruchtbaarheidsgodin of Moedergodin, wat verder tot uiting komt in "Moeder der Hemelen", "Koningin van de hemel" en "Moeder van alle godheden." Astarte is nauw verbonden met vruchtbaarheid, seksualiteit en oorlog. Haar symbolische attributen waren de leeuw (in), het paard, de sfinx, en de ster in een cirkel ter aanduiding van de planeet Venus. Op afbeeldingen komt ze vaak naakt voor. Astarte is geidentificeerd met Ishtar (moedergodin van Mesopotamië), Inanna (Sumerische liefdesgodin van de natuur en de vruchtbaarheid) en Athar (vruchtbaarheidsgodin in Zuid-Arabië), Griekse godin Hera (bij de Romeinen Juno, als koningin der goden en beschermster van moeders en het huwelijk) en vooral ook met de Griekse Aphrodithe (bij de Romeinen Venus, als vruchtbaarheidsgodin en godin van de schoonheid) en met de Egyptische godin Isis. In Efeze stond Astarte zéér bekend als Artemis, de Griekse moedergodin en beschermster van de zeelui. (Lees Handelingen 19:23-40)
De grote overeenkomst is dat het kindje van Isis Horus heet, terwijl het kindje van Aphrodithe Eros is. Bij de Romeinen is Eros Cupido. Isis, Eros en Cupido zijn nauw verwant aan de Kanaänitische godheid Baäl. Allen zijn nauw verwant aan Tammuz. (Ezechiël 8:14)
In de Kabbala is Astarte Lillith genoemd. In de demonologie is de Hebreeuwse naam Astoreth met vrijdag verbonden. Ze wordt ook voorgesteld als een jonge vrouw met halve maan en vooral genoemd als morgenster. (Jesaja 14:12)

Astarte met de halve maan aan de top van haar
hoofd

Astarte
Het is zeer terecht dat de verering van Astarte in de Bijbelse tijden streng verboden was. Helaas is de Astarte-verering nog steeds springlevend in de moderne tijden! Ja, tot ver in de 21ste eeuw. Nu wordt ze als de Maagd Maria, de 'Koningin des hemels' aangebeden. In feite heeft de demon Astarte zich vermomd als de Maagd Maria  en het kindje Jezus is in werkelijkheid helemaal géén Jezus, zoals we Hem uit de Bijbel kennen. Het kindje, die door de zogenaamde Maagd Maria in de armen gedragen werd, is in werkelijkheid Horus, Eros, Baäl!!
De Griekse geschiedschrijver uit de Oudheid, Herodotus vermeldde dat de cultus van Aphrodithe zijn oorsprong vond in Fenicië. Hij beschreef ook de grootste tempel ter wereld van Aphrodithe, die in een van de Fenicische steden was gelegen. De Aphrodithecultus is blijkbaar afkomstig van de Mesopotamische godin Ishtar. In verband met de planeet Venus werden duiven (!) daar ook geofferd. We weten dat de duif het symbool van de Heilige Geest is. Onvoorstelbaar dat een duif, het Goddelijke symbool van de Heilige Geest, aan een gruwelijke godin geofferd werd. Ook is een mensenoffer niet uitgesloten, zoals we ook in II Koningen 23:13-14 lezen dat een offerplaats met mensenbeenderen bezaaid was!
Nog een zeer belangrijke informatie dat Asjera, de Kanaänitische godin, heerseres betekent en Qodesh 'Heiligheid'! Qadishtu of Qodesh waren heilige vrouwen genoemd. Ze waren tempelpriesteressen. Deze vrouwen van Ishtar stonden met het Akkadische woord qadishtu bekend, terwijl zij in de belangrijke tempel in Babylon ishtaritu heetten, wat eenvoudig 'vrouwen van Ishtar' betekent. De functie van qadishtu had in de Sumerische en Babylonische samenleving een hoogst gerespecteerde status. Het Akkadisch woord wordt letterlijk vertaald als heilige vrouwen. Qadishtu waren van goede afkomst en genoten rechten die hun status en hun bezittingen vrijwaarde. Ook in het Oude Israël waren qadishtu als priesteressen van Asjera bekend. Een onderzoeker Roland de Vaux duidde een tempel van Asjera/Astarte als 'huis van de heilige prostituees' aan. Hij bevestigde dat de seksgebruiken heel typerend waren voor de Kanaänitische tempels en dat de vrouwen van Israël deze praktijk volgden, ondanks de ernstige waarschuwingen en veroordelingen van de profeten. De Griekse ontdekkingsreiziger en schrijver Pausanias vermeldde dat de eerste priesteressen van Artemis Amazonen waren en de tempels van Artemis in feite bordelen waren geweest. Bij de Romeinen stonden de priesteressen van Venus als de Vestaalse maagden bekend. Hoewel de Vestaalse maagden kuis waren, bedroog hun schijn alleen maar, want hun tempels waren ook bordelen. En Inanna was niet alleen de godin van de wijsheid, de liefde en de erotiek, die met Pallas Athena en Aphrodithe vereenzelvigd was, maar ook de schutsgodin van de tempelprostituees!

Wanneer een offer in de tempel van Astarte plaatsvond, werd er altijd gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Zeker ook bij de gewijde palen werden er gezongen en gedanst, zoals men om de meiboom in delen van Europa dansen! Zoals in de heidense tempels van Artemis, Venus, Astarte en Ishtar prostitutie bedreven werd, wordt de hedendaagse liefde in bordelen, nachtclubs en stripclubs bedreven! Is het jullie niet opgevallen hoe de dansbewegingen van de striptease bij de paal erg lijken op die van de kronkelende slang!? Hierbij zijn twee foto's geplaatst en bekijk de opvallende overeenkomst goed!


Stripper danst bij de paal
Lillith (Astarte/Inanna) als slang die Adam
en Eva verleidt tot het eten van fruit van de
boom van de kennis van goed en kwaad

Paaldansen voor Jezus is een blasfemie! Het strekt Here Jezus absoluut niet tot eer! Het is ook een aanfluiting en een belediging aan het adres van de levende God! Paaldansen en reidansen gaan niet samen. Licht en duisternis sluiten elkaar uit. Bovendien was het een list van satan geweest om het paaldansen in een kerk te introduceren! Het paaldansen binnen een kerk is nu een eerste stap geworden. De volgende stap zal naaktdansen zijn!! Daarmee wordt de gemeente, het lichaam van Jezus Christus, ernstig bezoedeld met heidense praktijken uit lang vervlogen tijden.

In zijn boek "Het visioen" dat voor het eerst in 1978 verscheen, waarschuwde David Wilkerson al voor het naaktdansen in sommige kerken. Een citaat uit het boek "Het Visioen en verder";

"Het naaktdansen in sommige van deze kerken zal worden gerechtvaardigd als "artistieke vormen van aanbidding." De mensen zullen eerder aanbidders van het schepsel dan van de schepper zijn en God zal voor de noodzaak staan deze "aanbidders" aan hun zonden over te geven. Als gevolg zullen velen zich overgeven aan goddeloze gedachten en nieuwe vormen van geestesziekten opwekken die op geen enkele behandeling zullen reageren. Naaktheid in het openbaar, in welke vorm dan ook, is aanbidding van het schepsel. Naaktheid in de kerk zal God niet onbeantwoord laten. De Bijbel verklaart duidelijk dat deze vorm van aanbidding onvermijdelijk tot ernstige mentale problemen leidt. Hoewel naaktdansen niet algemeen verbreid zal raken, zal het door veel kerkleiders geaccepteerd worden als een geoorloofde uitdrukking van aanbidders die trachten "de schoonheid van de ziel in de schoonheid van het menselijke lichaam" uit te drukken." Het visioen en verder, pagina 59

De profetie van David Wilkerson is nu een bewaardheid geworden, nu het paaldansen door Crystal Deans in de kerkelijke kring geintroduceerd wordt. Het zal niet lang duren eer het paaldansen door veel voorgangers, dominees en evangelisten als een 'vorm van aanbidding' geaccepteerd zal worden. Zeer zeker zal God de paaldansers aan hun zonden overgeven. Ook wordt het vreselijke oordeel voor de gelovigen, die zich met paaldansen inlaten, in het vooruitzicht gesteld!
We mogen God met muziek en reidansen aanbidden, eren, loven en prijzen. Maar niet met paaldansen. Paaldansen is geen aanbidding van Jezus maar eerder een aanbidding van het eigen lichaam. Precies zoals het staat geschreven;

"Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandige hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en ZIJ HEBBEN DE MAJESTEIT VAN DE ONVERGANKELIJKE GOD VERVANGEN DOOR HETGEEN GELIJKT OP HET BEELD VAN EEN VERGANKELIJK MENS, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. DAAROM HEEFT GOD HEN IN HUN HARTSTOCHTEN OVERGEGEVEN AAN ONREINHEID, ZODAT BIJ HEN HET LICHAAM ONTEERD WORDT." Romeinen 1:21-24

Ja, het lichaam, de tempel van God, is inderdaad onteerd met paaldansen en naaktdansen. Door het paaldansen vereren en aanbidden de mensen God niet!! Ze hebben hun lichamen echter geschonden!

"Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig! Laat niemand zichzelf misleiden!" I Corinthiërs 3:16-18

"Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken?" I Corinthiërs 6:15

Als christenen behoren we met onze lichamen God te eren en te aanbidden, al mogen we Hem met tamboerijnen, citers, harpen en reidans lofprijzen. Echter moeten we paaldansen als een vorm van afgoderij afwijzen. Het is voor ons beter de Here te gehoorzamen dan offers aan Hem te brengen. Nu wij in de eindtijd leven, zal het paaldansen in sommige kerkelijke kringen in zwang raken. Het paaldansen hoort niet in een samenkomst of in een kerk thuis te zijn. Het hoort alleen in een stripclub, de 'tempel van Astarte' thuis te zijn, want de gemeente is geen tempel van Astarte maar het lichaam van Jezus Christus. En wij, Christenen, zijn leden en organen van het lichaam van Jezus Christus. Wees heilig, want de Here, uw God, is heilig.

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                                                      Paul Parker

 Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bron;

Fox News en diverse media
Bijbelse Encyclopedie
De mysterie godsdienst van Babylon
Het Visioen en verder
Wikipedia
De Bijbel