maandag 25 juli 2011

Anonieme vrijmetselaar vertelt openhartig over de vrijmetselarij "En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht."
Efeziërs 5:11-13
          
Naar aanleiding van vele speculaties en complottheorieën over de vrijmetselarij heb ik besloten een brief van een anonieme vrijmetselaar te publiceren. De naam van de vrijmetselaar is onbekend. Hoe ik aan de brief was gekomen, had ik deze brief bij toeval in een website aangetroffen en gedownloaded. Oorspronkelijk was de brief gepost in de website van de SP. Al decennialang is de vrijmetselarij in een waas van geheimzinnigheid gebleven, hetgeen het aanleiding geeft tot geruchten, speculaties en complottheorieën. Nu de brief gepubliceerd is, zijn aantal dingen aan het licht gekomen die het vermoeden van sommige onderzoekers bevestigen. De vrijmetselarij blijkt inderdaad aan de Nieuwe Wereld Orde te werken. De duistere en wetteloze werkzaamheden van de vrijmetselarij komen nauw overeen met de Illuminatikaarten. Hiermede zien we opnieuw een bevestiging van het Woord Gods dat het Geheimenis der Wetteloosheid reeds in werking is;

"Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking.."
II Thessalonicenzen 2:7

Lees en beoordeel zelf:11 februari 2006

Beste lezer,

Ik ben een vrijmetselaar (macon) met een hoge rang. Uitgezonderd de cosmetische randactiviteiten van de vrijmetselarij, is het ons verboden over al datgene te praten, wat wij bespreken, besluiten en doen. (...) Derhalve ben ik gedwongen het onderstaande anoniem met u te delen.

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie. De belangrijkste componenten van onze organisatie zijn de Rotary en de Lions. Officieel houdt de vrijmetselarij zich in het kort bezig met individuele zelfontplooiing en liefdadigheidsacties. Veel mensen worden echter een vrijmetselaar omdat zij hopen carrière te maken door gebruik te kunnen maken van het krachtige maconnieke netwerk.

Echter de organisatie en de mensen achter de vrijmetselarij hebben ook een eigen (verborgen) doelstelling, zoveel mogelijk macht bezitten en uitoefenen. Daarom kan niet iedereen een vrijmetselaar worden. De maconnieke wereld is alleen geinteresseerd in talentvolle mensen die in hun vakgebied grote prestaties (kunnen) leveren. Hoe meer mensen met een maatschappelijke hoge positie lid zijn, des te groter de macht van de vrijmetselarij is.

Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, de ministeries van jusititie, de grote concerns, de financiële instellingen, de religieuze en spirituele bewegingen, de politie, het leger en de verschillende geheime diensten. Vooral de media zijn voor ons van cruciaal belang. Het bovenvermelde wil niet zeggen dat de meeste mensen in die organisaties vrijmetselaars zijn. Maar de sleutelposities zijn wel in handen van vrijmetselaren, waardoor wij die organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met liefst zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

Veel mensen bij die organisaties, en zelfs bij de vrijmetselarij zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maconnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In de hierboven genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

Bij belangrijke beslissingen gaan wij als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem/situatie gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. * De media en/of de "onafhankelijke" organisatie(s) attenderen de samenleving dan op het "grote" probleem en vragen de betrokken instanties om met oplossingen te komen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hebben, ook officieel door die "onafhankelijke" instanties genomen.

De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (...) Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld. Maar de vrijmetselarij wil de totale macht. Een belangrijk obstakel daarbij is het feit dat er veel landen zijn.

Dit betekent ook dat er veel landen gecontroleerd moeten worden. Daarom wil de vrijmetselarij dat de landen zich heel geleidelijk aan, zonder dat de burgers het beseffen, verenigen in federaties waarbij veel bevoegdheden worden overgedragen aan een liefst niet (rechtsstreeks) door de burgers gekozen orgaan van de federatie. In de EU is dit de Europese Commissie. Het zal u niet verbazen dat veel commissieleden, zoals de heer Barosso die voor zijn diensten door ons met deze functie beloond is, heel goed naar ons luisteren.

Op de lange duur moeten de verschillende federaties samensmelten tot één unie die wij achter de coulissen zullen besturen. Bestuur de bestuurders. Om dit doel te bereiken hanteren wij verschillende middelen en tactieken. Een belangrijke tactiek is het op verschillende niveaus tegen elkaar opzetten en uitspelen van mensen en groeperingen. Verdeel en heers is onze strategie.

Zo kan de vrijmetselarij achter de schermen, het meeste invloed uitoefenen. Indien er geen tegenstellingen of tegen elkaar staande groeperingen zijn, worden er tegenstellingen en vijanden gecreëerd. Zo laten wij bijvoorbeeld veel linkse organisaties geloven dat de armoede in de wereld ontstaat doordat, niet wij, maar multinationals de wereld globaliseren. Indien manipulatie door de media niet voldoende bleek te zijn, hebben we niet geschuwd daden tegen een groep te verrichten en dit vervolgens door een andere groepering te laten opeisen. Waar wij vooral beducht voor zijn, zijn sterke groeperingen of partijen. Indien een partij of groepering te sterk wordt, wordt die groepering verzwakt en worden de anderen ondersteund.

De ontwikkelingslanden worden in onze strategie opzettelijk arm gehouden. Dit doen wij voornamelijk met de IMF en de door ons neergezette regeringsleiders. Indien een land of gebied toch te sterk dreigt te worden zorgen wij voor conflicten en onrusten. Vooral in de arme gebieden in de wereld zijn er vele regeringen en staten gekomen en gegaan. Maar veel is er niet veranderd, en zolang de vrijmetselarij dat niet wil, zal eer ook niks veranderen.

Begin jaren 90 kozen wij een nieuwe vijand waarvan wij dachten dat het voor onze doeleinden het grootste obstakel zou zijn. Met alle mogelijke middelen bestrijden wij deze beweging. Wij laten zelfs een land als proefobject fungeren. Niet zelden gaan wij met onze tegenstanders mee om ze zodoende in een door ons gewenste richting te duwen. Zo richten wij m.b.v. de inlichtingendiensten zelf ook verwante groeperingen van deze beweging op en laten wij deze groepering allerlei handelingen verrichten. Ook heeft de vrijmetselarij in deze beweging leden. Wij vernietigen vaak onze tegenstanders van binnenuit. Wat er in de beginjaren 90 zich in de wereld heeft afgespeeld, en wat de toestand van de vijand is, zal u snel duidelijk worden als u alles vanuit een vogelperspectief bekijkt. Wij werken ook soms met individuen samen, totdat wij ze niet meer kunnen gebruiken. ** In het verleden hebben we bijvoorbeeld in Chili Pinochet gebruikt. (...)

Een grote hindernis is voor ons het internet. Door de opkomst van internet verloren de traditionele media, en daarmee de gevestigde orde, macht. (...) Internet ondersteunt democratie, terwijl wij eigenlijk geen democratie willen hebben. (...) Veel grote hacks en dos-aanvallen zijn met onze instemming gepleegd. Wij creëerden met onze media een gevoel dat internet onveilig en gevaarlijk is, en dat internet vooral gebruikt wordt door criminelen, zedendelinquenten en terroristen. Tevens hadden wij hiermee een argument om controle op en over internet uit te oefenen. Ook zorgden wij ervoor dat er op lokaal en internationaal niveau, veel wetgeving kwam die de vrijheden van internetters beperkte.

Toen wij de macht uit handen wilden nemen van bestaande machthebbers, hebben wij de mensen van bestaande machtsblokken losgeweekt met het individualisme. Nu wij de macht hebben, is het individualisme een gevaar voor ons. Mede om die reden worden de rechten van de (individuele) burgers beperkt en zaaien we angst onder de bevolking om zodoende ook groepssaamhorigheid en gehoorzaamheid te krijgen.

U begrijpt dat we een belangrijke periode in de wereldgeschiedenis in gaan. Ik ben ervan overtuigd dat u nu de wereld door een andere bril zult bekijken en dat u de gebeurtenissen on u heen beter zal kunnen doorgronden. Als een vrijmetselaar die u kent, het bovenstaande niet kan onderschrijven, kunt u hem/haar op zijn/haar woord geloven. Zij weten niet beter. Door de organisatiestructuur van de vrijmetselarij zijn alleen de hoogste rangen van deze feiten op de hoogte.

Het woord 'wij' en 'ons' heb ik taalkundig gebruikt om het een en ander aan u duidelijk te maken en niet omdat ik trots ben macon te zijn. Ik vraag u allen om vergiffenis voor mijn bijdrage aan dit geheel. Voor een mooiere wereld.

                                                                 Anonieme vrijmetselaar.

(was niet ondertekend)
===================

Nu u de brief van de anonieme vrijmetselaar gelezen hebt, hoop ik dat de brief uw ogen opent voor de harde realiteit en het bestaan van geheime en wetteloze genootschappen als de illuminatie. Het is zeer verstandig van de anonieme vrijmetselaar dat hij zijn eigen naam niet noemt, anders zou zijn eigen leven zeer zeker gevaar lopen. Ik zou de anonieme vrijmetselaar aanraden dat hij niet alleen zijn spijt betuigt aan ons, maar ook zijn zonden aan God zou belijden. Alleen kan hij vergeving ontvangen, als hij in Here Jezus gelooft en Hem als zijn Heer en Zaligmaker aanvaardt. Dat geldt ook voor alle andere vrijmetselaars.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                           Paul

Opmerkingen:

* Eén van de oprichters van de Amerikaanse CFR, kolonel Mandell House heeft de methode bedacht in zijn boek "Intimate Papers" en schreef:"Schep opzettelijk problemen en bied dan de oplossing, die je doelstelling dient." Het Geheimenis der Wetteloze, pagina 6. Door J.I. van Baaren en uitgegeven door Stichting Moria
** Werken met individuen en hen daarna niet meer gebruiken. Denk maar aan Lone Wolves als Volkert van G. die Pim Fortuyn doodschoot. De vraag is of de dader van de bomaanslag in Oslo, Breivit, als Lone Wolf ook gebruikt werd door de gewetenloze lui.

32 opmerkingen:

preacher zei

@Paul
Laten we hopen dat door het plaatsen van deze brief, meer ogen opengaan...

Groet,

Anoniem zei

Beste paul, dank voor de publicatie!! Hopelijk doet de SP er iets mee.. Als ik naar d66 kijk en naar zo'n Rutten (hij gelooft kennelijk nog 100% in 9/11) dan heb ik weinig hoop.

Paul Marselje zei

Zelden zoveel ongefundeerde onzin bij elkaar gezien. En wat is er oprecht aan een anoniemeling. Ik ga er vanuit dat deze persoon niet echt bestaat of dat deze persoon wilens en wetens aantoonbare onjuistheden verkoopt. Bah!

Aäron zei

Tja wat kan ik zeggen?

Dit hele schrijven heeft mij ertoe aangespoord om ook weer eens mijn huidige mening te ventileren over de illuminati.

Hiram zei

"De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (...) Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld."

Dit zegt genoeg. Als je na zo'n uitspraak de rest gelooft dan ben je wel heel erg beïnvloedbaar.

Caesar Lion Cachet zei

LS...

Oud nieuws ! Wie zet wie nu tegen wie op...Haha ! Sterf vrijmetselaar als je durft !

Anoniem zei

Het wordt in het begin al aangegeven en iedereen leest er duidelijk overheen want de vrijmetselaars horen niets uit de bijbel aan te halen en de tekst 'dat het Geheimnis de Wetteloosheid reeds in werking zou zijn' heeft JUIST betrekking op de vrijmetselarij die zich daaraan schuldigekoppelde maakt. De vrijmetselaars liegen dat het gedrukt staat. Dat is één van de vereisten zelfs als je al toe wilt treden en dit is precies waar dergelijke gradaties voor zijn, hoeveel kan je de ander overtroeven en aftroeven en hem zijn of haar waardigheid ontnemen zodat je er zelf beter van wordt. Alles wat getout wordt zijn leugens en ze vertellen ze terwijl je er naar staat te luisteren of aan het lezen bent. Zo is ook dit een leugen waarin dit stuk over wordt geschreven. Het wordt namelijk afgewogen bij de vrijmetselarij afstand te doen van alle religies des te hoger je komt. Hierin geldt dat enkel de hoogste vrijmetselaar (dat met de hoogste gradatie) God genoemd mag worden en dat is de enige die aangesproken mag worden met de naam God. Deze informatie is afkomstig van één van de hoogste vrijmetselaars en staat ook zo beschreven in de verordeningen en eisen. Er dient afstand genomen te worden van elke vorm van religie aangezien dat verboden is. Dit wordt je echter later opgedrongen als men hogerop de ladder klimt. Dan dient hiervoor zeker getekend te worden ook en daarom wordt ook geëist dat met liegt en zeker meineed pleegt voor de 'broeders' ofwel medeoplichter. Want dat is wel het enige doel van de vrijmetselarij, vrijmetselaars helpen ten koste van anderen al wil men graag dat wij als leken het toneelstuk dat opgevoerd wordt geloven. Dit alles om geen argwaan te wekken. Daarom dient dergelijke berichtgeving als deze met extra aandacht gelezen te worden aangezien alles wat naar zichzelf en naar de vrijmetselarij toe gerekend als positief kan worden beschouwd, niet aangenomen te worden en dient men zich bij een ieder van deze voorwendselen en hersenspinsels af te vragen of het wel waarheid is of dat het de zelfzuchtige narcistische geest is die de waarheid verdraaid in eigen belang. Ook dit wordt beschreven in de handvesten en zelfs Mark Rutte haalde het aan 'beter goed gejat dan slecht bedacht' en dit heeft hij in zijn beginjaren als minister president reeds verkondigd op nationale tv. Toen al had iedereen aan zijn intenties moeten twijfelen maar zijn charmeoffensief is compleet geschreven door de vrijmetselaars aangezien de winsten te belangrijk waren en men ieder risico op ontmaskering uit wilde sluiten. De doofpotcultuur zoals wij die hebben leren kennen is hier al eeuwen van kracht en zo zijn ook de vrijmetselaars al tientallen jaren aan de macht. Veel langer dan ooit gemoeten zou hebben. Nederland vrij? Stop de vrijmetselarij!

Richard zei

Jongens. Ik ben vrijmetselaar. Ik heb nog nooit zo'n klinklare onzin gelezen. De anonieme brief kan nooit door een vrijmetselaar zijn geschreven. Er bestaat binnen de loges geen agenda - behalve die als van welke andere vereniging dan ook - maar bij elke bijeenkomst wordt er een voordracht gegeven (een bouwstuk). Dit kan gaan over filosofie, geometrie, geschiedenis, jezelf (leerling) of jezelf in relatie tot anderen (gezel). De symbolen (bv. passer, winkelhaak, geblokte vloer, liniaal, kubieke steen) staan voor diepgang (introspectie), rechtvaardig handelen, dualiteit enz). VM is bedoeld voor een persoonlijke ontwikkeling. Dat kan op 180 verschillende manieren, maar de VM maakt gebruik van ritualen, die eigenlijk een spiegel zijn voor het dagelijks leven. Dat het 'geheim' is (je vindt ze gewoon op internet), is omdat ritualen de beleving versterken. Wat je er vervolgens mee doet is geheel en al aan jezelf.
Verder: Rotary en Lions maken geen deel uit van de vrijmetselarij. Degene die dit schrijft kàn gewoonweg geen vrijmetselaar zijn - het is onzin.
Er is geen sprake van een wereldwijde organisatie. Onderling zijn er geen contacten en bijeenkomsten. Loges in NL zijn opzichzelfstaand, weliswaar georganiseerd onder het Grootoosten, maar het is aan de loge zelf en haar deelnemers om er wat van te maken. "Ken uzelve" is een kernbegrip. Alles draait om introspectie om een beter mens te worden. Dat is alles... Meer is er niet.
Bezoek gerust eens een open avond of de dag van de vrijmetselarij (gelijk met de jaarlijkse monumentendag). Zo gesloten is de vrijmetselarij nou ook weer niet.

De burcht sion zei

Beste vrijmetselaar, u vergist echter. Rotary en Lions maken echter deel uit van de vrijmetselarij. Dat heeft een diepgaande onderzoek WEL aangetoond. Al die soort symbolen maken ook deel uit van het occulte. Bovendien heeft de vrijmetselarij niets te maken met de Bijbel, al doet deze beweging zich voor als een religieus. Gezien uw reactie bent u gewoon misleid. Misschien heb u het boek van Albert Pike nog nooit gelezen. Albert Pike zegt in zijn boek Morals en Dogma dat de vrijmetselarij niet alleen haar eigen leden maar ook iedereen bedriegt en misleidt. u nodigt in uw reactie iedereen uit dat we de open avond van de vrijmetselarij mogen bezoeken. U zegt dat de vrijmetselarij niet zo gesloten is. Dat kan kloppen. Maar dat is ook het DOEL van de vrijmetselarij om iedereen te laten denken dat deze onschuldig is en geen kwaad in de zin heef. De bedoeling is dat iedereen wijsgemaakt moet worden dat de vrijmetselarij humaan is. Maar dat is niet zo. Binnenkort zal een nieuw artikel over de Vrijmetselarij op mijn blog verschijnen.

Jezus nodigt u uit Hem te mogen leren kennen wie Hij is. Ga eerst de Bijbel lezen om te ontdekken wie Jezus is.

Groeten,

blogger Paul

Anoniem zei

Ja hallo.. Neem ik de moeite een fatsoenlijk antwoord te geven, is de reactie dat ik 'misleid' zou zijn. Tja. je komt natuurlijk nooit in gesprek als je bij voorbaat jezelf diep hebt ingegraven in je eigen overtuiging en een ander geluid per definitie afwijst.

Anoniem zei

Misschien dat dit je helpt. Een uitzonderlijke uitzending van omroep Brabant waar voor het eerst in 245 jaar een vrouw aanwezig was met filmploeg - in dit geval bij de Loge in Bergen op Zoom.
http://vrijmetselarijvoordummies.blogspot.nl/search/label/rituaal

Anoniem zei

"Bovendien heeft de vrijmetselarij niets te maken met de Bijbel, al doet deze beweging zich voor als een religieus." schrijft blogger Paul.

De vrijmetselarij doet zich juist NIET als religieus voor. Ze kent ook geen religieus leider. Elke atheist èn elke 'reli' (van welke gezindte dan ook) is welkom - mits je er niet op laat voorstaan, op grond van je overtuiging het gesprek wilt doodslaan en wil samenzijn zònder te oordelen. De religie van het individu is namelijk geen zaak (of kwestie) voor de vrijmetselarij, religie is voor de vrijmetselarij jòuw zaak. Jammer Paul, dat je graag vanuit je burcht Sion het slechte in de mens wil zien. Als je oordeelt, stop je met kijken. Er is zoveel dat óók goed is, ook als het buiten je eigen religieuze blikveld valt. "Doe goed!"

De burcht sion zei

Beste anoniem. u vergist zich. De Vrijmetselarij doet zich wel als religieus voor. Indien de vrijmetselarij niet religieus is, waarom worden de Bijbel, de Koran, de Vedda's en andere religieuze geschriften gebruikt in de meeste loges? Voormalige vrijmetselaars kunnen u een en ander vertellen.

Je hebt gelijk dat er ook atheïsten zijn, die lid kunnen worden van de vrijmetselarij. Logisch dat de vrijmetselarij open is voor iedereen Iedereen, ongeacht een gelovige, een atheïst en agnost, kan lid worden van een vrijmetselaarsloge. Maar de hele vrijmetselarij, hoe verschillend het ook moge zijn, verraadt echter een religieus inhoud! Zo'n religieus leider hoeft ook niet te zijn. Toch zijn er degenen die dolgraag het Bijbelse priesterschap imiteren!! Geloof me, ik weet een heleboel dingen. Voormalige vrijmetselaars kunnen ook bevestigen.

Ik wil nogmaals duidelijk maken dat het niet aan mij ligt om over de vrijmetselaren te oordelen. Ik kan hen ook niet kwalijk nemen, omdat er nog steeds veel onwetendheid is onder de vrijmetselaren en niet-vrijmetselaren. Wel wijs ik de vrijmetselarij volkomen af. De vrijmetselarij is NIET van God, maar van het rijk der duisternis.

Richard zei

Nou... volgens mij oordeel je er behoorlijk op los vanuit de door jouw gekozen burcht.

Anoniem zei

Vrijmetselarij is het kwaad der aarde, de beste truc van de duivel is de mensen te laten geloven dat hij niet bestaat, maar hij bevindt zich in hun midden. De vrijmetselarij is ook in de muziek wereld en in de topspoort zwaar vertegenwoordigd en wordt letterlijk bezield door de duivel. Beyoncé, en haar man, Justin Timberlake, Lady Gaga etc. Door het kwade te aanbidden krijgen ze veel succes geld en roem en vanuit hun positie beïnvloeden ze massa's jongeren over de hele wereld. Het internet staat er nu bomvol mee, ze hebben allerlei symbolen en tekens van de vrijmetselarij die ze tijdens hun optredens uiten. Als je in Christus bent en de heilige geest je leidt herken je het kwade om je heen het is alsof de schellen van je ogen vallen en je opeens de wereld ziet zoals hij werkelijk is. Net als het boek en de dvd's van The Secret, ook die komen van het kwade zonder dat het kwade zich aan je kenbaar maakt, het lijkt allemaal heel mooi en onschuldig maar is dit zeker niet. Ik kan niemand kwalijk nemen die dit niet wil geloven en niet kan inzien, het gaat je verstand te boven dat de werkelijkheid is. Lees het boek van Wilkin van de Kamp, De geheime wereld achter vrijmetselarij.

Rene zei

De vrijmetselaars hebben zelfs een eigen bijbel ....geen religie...beter mens worden hahaha.
Maar de laagste rangen zullen niet weten wat er werkelijk speelt aan de top van hun clubje.
Zo zijn de metserkes net als de mormonen en Jehova's en zelfs de Islamietjes allen in naam eigendom van de Duivelse slavenhandelscorporatie Het Vaticaan ...de paus is hun god !
Deze zogenaamd onafhankelijke religies worden allemaal gefinancierd door de valsgeld banken die op de namen van de leden obligaties en vals geld drukken.
De Jehova's krijgen jaarlijks een leeg checkboekje van grote banken wat ze vrij kunnen besteden ongeacht hoogte van het bedrag. De leden denken dat Jehova hun god terwijl ze een Christelijke naam hebben en eigendom zijn van de private dode handelscorporatie uit Rome.
Ach maak je geen illusie ...overal waar geld en status en handel is is misdaad zo groot dat de gewone arbeider dit zich simpelweg niet voor kan stellen....

Frederik zei

Being religious is not an excuse for being ignorant...

R.van Wijland onder de Linden zei

Als alle vrijmetselaars altijd liegen is het hele verhaal van de anonieme vrijmetselaar dus ook gelogen. Over contradictie gesproken. Waarom denkt 'de burcht sion', terwijl zij/hij geen vrijmetselaar is, de ware aard van de vrijmetselarij te kennen? Waarop baseert de burcht sion haar uitspraken? De reacties van enkele echte met naam genoemde vrijmetselaars worden afgedaan met zij zijn niet hoog genoeg in rang om de ware doelstellingen van de vrijmetselaren te weten. Maar de burcht sion weet als niet vrijmetselaar wel hoe het zit. Waarom denkt de burcht sion de wijsheid in pacht te hebben. Waarom is de visie van de burcht sion de enige echte waarheid en is ieder anders denkend mens misleid? Mag ik u voorstellen eens naar een open avond van de vrijmetselarij te gaan en de dialoog aan te gaan. Ik zou u willen adviseren voortaan eerst gedegen onderzoek te doen voordat er op deze website een compleet uit de lucht gegrepen onzin verhaal wordt gezet. Uit al hetgeen de burcht sion hier schrijft spreekt een hoge mate van hoogmoed, vooroordeel en onverdraagzaamheid. Nee ik ben geen vrijmetselaar, niet christelijk of godsdienst, maar een vrij man van goede naam. Als wetenschapper stel ik onderzoek boven ouwe wijven geleuter. Hopelijk heb ik niet op uw tenen getrapt, noch is het mijn bedoeling u te beledigen of te kleineren. Maar na het lezen van deze site kreeg ik kromme tenen en om ze weer recht te krijgen moest ik wel reageren.

R. van Wijland onder de Linden

Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Unknown zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Unknown zei

(Mijn eerdere reacties heb ik verwijderd op grond van een aantal taalfouten, die ik hieronder zo goed mogelijk heb proberen te corrigeren. Excuses hiervoor.)

Geachte blogger,

Hierbij wil ik de voorgaande reactie van R. van Wijland onder de Linden graag onderschrijven.

Hoewel ik wel enige bedenkingen heb over de ware bedoelingen van een eeuwenoud wereldomspannend genootschap, dat vele leden heeft met een prominente en hooggeplaatste rol in de maatschappij, en dat pas sinds relatief kort uit de schaduwen der geheimhouding is gestapt (al is het hoogst waarschijnlijk slechts gedeeltelijk), vind het onterecht om conclusies te trekken op grond van een brief van een zogenaamde anonieme vrijmetselaar van hoge rang, met daarin diverse beweringen, welke op geen enkele wijze gevalideerd kunnen worden. Iedereen kan een dergelijke brief schrijven.

Ook ik ben geen vrijmetselaar. Maar ik heb voldoende kennis van vrijmetselarij om te weten dat u van hun kant geen reactie hoeft te verwachten, Zij hebben zich nooit verweerd tegen dergelijke aantijgingen en zullen dat ook nooit doen, en dat is mijns inziens ook het beste standpunt dat zij vanuit hun positie kunnen innemen. Ik vraag mij dus af wat u - behalve het zaaien van haat en verwarring - hoopt te kunnen bereiken met deze discussie. Het lijkt erop dat u niet beseft, dat u op deze wijze juist een tegengesteld effect veroorzaakt. Besef goed, dat u zult oogsten wat u zaait en dat u hetgeen wat u aandacht schenkt alleen maar sterker zult maken. Ik hoop dan ook van harte, dat u wat meer aandacht aan positievere zaken zult gaan schenken. Zoals moeder Theresa ooit eens zei: "We doen niet mee aan acties TEGEN oorlog, maar als er een actie VOOR vrede gehouden wordt, dan zijn we erbij."

Ook ik heb een tijd geleden overwogen om stappen te nemen richting een toetreding tot de vrijmetselarij. Daar heb ik uiteindelijk van afgezien. Maar niet vanwege dit soort panische en hardnekkige samenzweringstheorieën, maar om de simpele reden dat de organisatie slechts mannen toelaat... Dat heb ik vanuit mijn persoonlijke gezichtspunt uiteindelijk ervaren als een veel te grote inperking: alsof men de werkelijke aard der dingen maar voor de helft wil accepteren. Maar dit slechts terzijde.

Ik wens u veel gemoedsrust en wijsheid toe.

Vriendelijke groet,

Bart Hofland

Serie zei

hoe kan een nieuwe anti illunminatie gropering zich tegen deze feiten wapenen, er is een manifesto nodig, een nieuwe basis die op gronden en beginselen rust die deze verrotting van binnen uit tegen moeten gaan.

A. voor Knifeforging zei

Onozel verhaal...

Anoniem zei

Hoe hoger je in deze organisatie komt, en dan bedoel ik op wereld nivou. Des te meer zionisten zijn erbij betrokken. Dat geld ook voor de bilderberg groep en skull and bones. Ik denk dat er een verband is. Het komt allemaal wel heel satanisch over en ze infiltreren allemaal eerst in de media. Dan bedoel ik alle media.

Anoniem zei

Te gek voor woorden. Een vrijmetselaar

Anoniem zei

Ik heb eens goed moeten lachen, dank hiervoor.
Een (echte) vrijmetselaar.

Anoniem zei

Wat een humor.......Fantastisch om te lezen, Leuk zo op een vrijdagochtend al deze onzin doornemen.

Maar wel schrikbarend dat er zoveel haat gezaaid moet worden richting een vereniging die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en een beter mens worden (en dus ook een betere wereld) terwijl religies in de basis uitgaan van het goede, de vrede en de liefde.

Unknown zei

Boeiend om al die onzin rond te zien vliegen.
Kennelijk hebben we daar soms behoefte aan?
Vrijmetselarij doet niet aan politiek. Vrijmetselaren wel, maar dat is naar eigen eer en geweten. Vrijmetselaren doen wel aan goede doelen, maar die zijn de zaak van de aalmoesenier van de Loge en soms zijn de doelen niet eens werkelijk bekend aan de leden als het persoonlijk is.
De "geheimen" zijn bekend, staan op verschillende sites. Worden soms wat aangepast in de tekst om in de tijd te passen.
Het werkelijke geheim is de inhoud van een bouwstuk. Als in een land waar euthenasie verboden is een arts een pleidooi houd om dit toe te staan onder strikte voorwaarden, dan moet dat wel binnenshuis blijven. Dergelijke landen bestaan nog al kunnen we dat in nederland ons niet meer voorstellen.
Er bestaat al meer dan 100 jaar een gemengde vrijmetselarij. (Zie marie Deraismes Frankrijk) In Nederland meer gebaseerd geweest op de idealen van de oud katholieken en Theosophen en in Belgie meer op Vrijdenkers en atheïsten. Naar beste weten, geschreven geschiedenis is er niet, is de Vrijmij. onstaan uit de behoefte van de Royal Society leden medio 1600 om te praten in dialoog vorm over waarden en normen in de maatschappij vanuit het eigen standpunt. Om daartoe te komen werd begin 1700 een stelsel opgebouwd van graden die onderwezen in persoonlijk onderzoek om te komen tot een evenwichtig mens. D.m.v. bouwstukken worden meningen gedeeld en in dialoog besproken. Geen eind conclusie maar persoonlijk overwegen wat voor jouw is.
Zoals te verwachten was had de kerk en de koning hier geen bewondering voor. Zij waren alfa en omega op dit terrein. Vandaar dat vrijmetselaren in 1700 - 1800 veel werden vervolgd in katholieke landen. Verder waren er in 1700 geen vergaderingen toegestaan, nieuwe verenigingen verboden etc. Engeland kwam uit een crisis en had geen behoefte aan opruiende clubs. Vandaar dat de vrijmij allerhande bewijzen aan droeg van oude herkomst te zijn wat voor veel mensen een eigen leven is gaan leiden en hebben zij toen ook de versleten Gilden gekozen als voertuig. De Ideale spraken wel aan en het was een besloten club. Verschillende functies en stukjes van het rituaal verwijzen nogsteeds naar deze tijd. Voor mensen die het graag willen is de Vrijmij, en op dat punt ook de OddFellows een goed toeven tussen vogels van verscheiden pluimage met diverse inzichten. Ieder op zijn eigen waarde. Alle leden zijn gelijkwaardig, er zijn geen discussies maar dalogen. Niet over partijpolitiek maar wel over eigen overtuigingen, Niet over godsdiensten, maar wel over eigen meningen (onderbouwd) Geen heilig boek maar een boek met (vermeende) hogere kennis. Dat kan een bijbel zijn, maar ook een ander boek of blanco boek. In oorsprong waren Vrijm. Deïsten. en dus vrij van dwang vanuit een godsdienst anders dan "zoek het zelf uit"
Dus voor de een is het de opdracht "ken u zelve" en voor de ander "verbeter de wereld" en dat kan soms uitmonden in een soort verzekeringsbedrijf zoals in Amerika soms het geval is en soms als onderlegger voor een beweging van goede doelen en b.v. de rechten van de mens.

Overigens zijn illuminatie etc. leuke gedachten spinsels geweest in 1800 etc. die romantische geesten en oplichters hebben bedacht voor mensen die interesant wilde zijn en daar soms goed voor betaalden. Veelal met ronkende titels en veel gebruik van latijnse namen. De Zweedse Vrijm. heeft daar veel van overgenomen incl. de kerkelijke inslag en het erfelijke voorzitterschap van de koning. Of dit daar nog zo beleefd wordt valt overigens ook te betwijfelen.
Bob.Jaapszoon@outlook.com

Anoniem zei

Als ik dit lees kan je ook prima religieus en vrijmetselaar zijn volgens mij. Je kan ook alles weten over het kwaad in de wereld en geloven dat Satan (die door de geesten van onbekeerde, onbewuste vrijmetselaars heen werkt) de aanstichter ervan is en geloven in God. Ik denk dat veel mensen onbewust in dienst handelen van Satan (dan wel door lid te zijn van een genootschap, systeem, orde) verblind door geld, macht en status, en die mensen geloven ook zeker in God. Je kan een vooraanstaande functie in een organisatie hebben, elke zondag een kerk bezoeken, religieus zijn. Maar wat heeft religieus zijn te maken met echt Christen zijn waarover in de Bijbel wordt gesproken? In de bijbel lees ik juist dat je een diepgaande relatie op moet bouwen met Jezus en de Here God. Lees: GEEN RELIGIE maar RELATIE. Ik vind het niet vreemd dat er bijvoorbeeld zoveel schandalen van de kerk naar buiten komen. Satan zit ook gewoon in de kerk en huist in de hoofden van onbekeerde cultureel, christelijke, religieuze mensen. Bekeer je bekeer je, vernieuw je geest, hart en denken voordat het te laat is. Ook dan pas kan je wapenen tegen het kwaad, brengt God je op het juiste pad, de juiste kerkgemeente, juiste mensen (mensen van vrede) etc.

Unknown zei

Kan waar zijn kan ook gelogen zijn is mogelijk manipulatie gewoonte mensen zonder invloed geraken nooit bij de vrijmetselaars ik geloof in wat ik zie en profeten zijn uitvindsels om de mensen bang te maken na de dood is er niks totaal niks dus doe ik goed hier en werk voor mijn geluk

Lunsius zei

Dat stuk over de Vrijmetselarij klopt maar is helaas niet onderbouwd. Het geestelijke element ontbreekt. De top bedrijft Satanisme en ontvangt zijn instructies van Lucifer zodat vanuit de verscheidenheid binnen de Vrijmetselarij eenheid wordt gecreëerd met een plan dat zich in de eeuwen ontvouwt.

Anoniem zei

Ik ben nu helemaal van plan om een vrijmetselaar te worden.

Is een beter verhaal dan dat van het geloof waar niks van klopt.