vrijdag 30 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 12De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

De Russische ex-veiligheidsofficier Dimitri Khalezov geeft een uitleg hoe de nucleaire sloop van de WTC-torens en het WTC-gebouw 7 precies werkt. Gezien zijn expertise kan hij aantonen dat hij daar veel ervaring mee heeft. Toen hij hoorde en zag hoe de torens, zowel WTC 1 als 2 en het WTC-gebouw 7 werden vernietigd, kon hij snel een conclusie trekken. Eerst gaan we een diagram, zoals het in het vorige artikel deel 11 wordt getoond, opnieuw bekijken wat voor soort verschillende nucleaire testen gedaan worden.


We zien figuur twee op de diagram dat de ondergrondse kernbom ontploft op de plek waar de wolkenkrabber precies recht staat. De wolkenkrabber doet ons wel denken aan de Twin Tower. De diagram dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De waarnemingen hoe de Twin Towers vernietigd werden, zijn te verklaren uit aantal feiten die op 'n rijtje gezet zijn:

1. De instorting van twee immense wolkenkrabbers heeft geen duidelijke reden, omdat branden en vliegtuigenbotsingen de wolkenkrabbers niet kunnen laten instorten. (1) 
2. De instorting gebeurde met de enorme vrije val, alsof de gigantische stalen kolommen allemaal hun sterkte verloren. (1) De instortingssnelheid is merkwaardig: alle drie gebouwen stortten met vrije valsnelheid helemaal in. Vooral de Twin Towers stortten binnen tien seconden in. Voor een gebouw van 415 meter hoog is tien seconden bijna de snelheid van een vrije val. Als iedere verdieping een klein beetje weerstand biedt, zodat erdoorheen breken een halve seconde zou duren, zou het instorten van al de verdiepingen - 85 in totaal - meer dan 40 seconden in beslag nemen. De Noordelijke toren stortte zelf nog sneller in. Nauwelijks acht seconden. Bekijk drie videoclips goed:

Nucleaire sloop 1: De instorting van de Noordelijke
toren met de vrije valsnelheid

Nucleaire sloop 2: De Zuidelijke toren
helemaal verkruimeld

Nucleaire sloop 3: Het WTC-7 gebouw
tot as en stof verbrijzeld

3. De totale verpulvering tot microscopische stof van meer dan tweederde deel van de Twin Towers die voornamelijk bestonden uit immense stalen balken met wanddikte tot meer dan 6 cm. (1) Het is vrijwel onmogelijk de torens met nano-thermiet of een soort explosief te laten verpulveren, zoals Steven E. Jones dat wel beweerde. Het totaal verpulveren van de betonnen en stalen reus tot een hoop as en stof heeft heel veel energie nodig. De enige logische en plausibele verklaring is de ondergrondse kernexplosie. Er waren microscopische stofdeeltjes na de instorting van de Twin Towers in Manhattan verspreid. Veel mensen denken ten onrechte dat elk stofdeeltje cement bevat. Maar dat is onjuist. De microscopische stofdeeltjes bevatten vooral ijzer. In tegenstelling tot wat men vaak denkt heeft het WTC niet veel cement. Dit werd in beperkte hoeveelheden gebruikt voor de dakplaten en de vloeren van de Twin Towers en nergens anders. De meeste van de WTC-gebouwen waren van staal en niet van cement. Bijgevolg waren de meeste stofdeeltjes die verspreid waren, ijzer. Maar er was veel méér. De stofdeeltjes bevatten ook meubelen, hout, papier, tapijt, computers en zelfs menselijke resten. Ze waren tijdens de nucleaire sloop helemaal verpulverd!

Microscopische stofdeeltjes

4. De aanwezigheid van witheet smeltend staal duurt tot wel acht weken na de aanslag. Na acht weken was het gesmolten staal nog steeds roodgloeiend, terwijl de brandweer moest overgaan tot het gebruik van speciale blusmiddelen. Uiteindelijk werd het uit de smeulende puinhopen geschept. Zie twee foto's van extreem hete poelen van staal onder het puin hieronder:Een satellietfoto van de NASA toont hoe erg heet was de Ground Zero waar de WTC-torens volledig verpulverd waren.
5. De gemeten aanwezigheid van verdachte hoeveelheden zeldzame elementen barium, strontium, thorium, cerium, lanthanum, ytrium in de stofwolken. Barium en strontium vormen samen de typische restproducten van kernsplitsing. Veel brandweerlieden werden ziek van straling. (1) Vreemd dat Steven E. Jones de aanwezigheid van vreemde elementen niet gemeld heeft. Hij meldde alleen de sporen van nano-thermiet.
6. Een grote seismische schokken vlak voordat de Twin Towers instortten. Zie ook figuur twee van de diagram. De tekening toont de ringen rond de ondergrondse kernexplosie en deze ringen stellen seismische schokken voor. Lees ook deel 11. De 9/11 onderzoekers en waarheidsvinders hebben de seismografische gegevens en de verklaringen van ooggetuigen die zeiden dat de grond onder hun voeten trilde, over het hoofd gezien (of niet serieus genomen). Erg dom van de oprechte en serieuze onderzoekers.
7. De ooggetuigenverklaringen spreken van het voelen van zware trillingen onder de grond, alsof "een trein in voortrazende snelheid reed." Zie ook deel 11.
8. Het feit dat het twee derde deel van de Twin Towers helemaal verpulverde, een deel daarboven 'slechts' versplinterde en het bovenste deel gewoon intact bleef. Paar seconden na de explosie begon de WTC-toren te verpulveren. De zware en onbeschadigde top van de toren valt namelijk en gekanteld, doordat er onder deze toren niets meer zat dan een hoop stof met talloze brokstukken in de tussenliggende zone.


9. Het lager WTC-gebouw 7 was helemaal verpulverd, zodat er niets meer van overbleef.
10. De bewuste keuze voor de naam 'Ground Zero' wat in werkelijkheid staat voor het epicentrum van een kernexplosie. Zie deel 11. Uiteraard hebben de westerse regeringen, ook de Nederlandse regering, en de media u helemaal niets verteld van de ware betekenis van Ground Zero, omdat het 'niet politiek correct' is.

Puinhopen van het WTC-complex:
helemaal verpulverd en verwrongen

De enige manier waarop de Twin Towers en het WTC-gebouw 7 volledig vernietigd kunnen worden, is het gebruik van een kernwapen. Dimitri Khalezov toont aan dat het mogelijk is om een kernexplosie in Lower Manhattan te brengen, zonder dat de hele stad verwoest zou worden en de gehele bevolking afgeslacht wordt. De kernexplosie vindt diep onder de grond plaats. Als het aan het aardoppervlakte of iets hoger komt, dan zou de 150 kiloton zware kernbom heel New York van de kaart volledig wegvegen en de rest onbewoonbaar maken! 150 kiloton kernbom is acht keer krachtiger dan de eerste atoombom dat op Hiroshima was geworpen. Gezien het feit dat de 150 kiloton bommen diep onder de grond van de Twin Towers en onder het WTC 7 ontploften, veroorzaakten ze geringe schade aan de hele stad. Maar ze veroorzaakten wel schade in de nasleep van de nucleaire sloop van het WTC-complex op 11 september 2011. Volgens Khalezov zijn de fysieke eigenschappen van diepe ondergrondse kernexplosie (niet te verwarren met ondiepe ondergrondse nucleaire explosie) duidelijk anders dan een atmosferische nucleaire explosie. Een diepe volledige ondergrondse nuclearie explosie produceert geen doordringende ioniserende straling, omdat de primaire straling wordt tegengehouden door omringende en volledig gedesintegreerd gesteente en niet het aardoppervlak kan bereiken. En ook omdat er geen lucht rond het hypocentrum van de nucleaire explosie is. Ook geen thermische straling, omdat het een lucht nodig heeft, is de lucht in de ondergrondse conditie daarom afwezig. En zelfs geen elektromagnetische puls (EMP), omdat EMP een nawerking is van druk van elektronen, terwijl alle elektronen samen met gamma-straling, x-stralingen en neutronen worden gestopt door de omringende gesteente in de ondergrondse. Zo'n diepe ondergrondse kernexplosie zorgt ervoor dat er niets zichtbaar zou komen en het ook niet als een bovengrondse explosie eruit zou zien: geen geluid, geen lichtflits, geen thermische straling, geen luchtdruk, geen indringende ioniserende stralingen, geen EMP en zelfs geen bekende 'handelsmerk' paddenstoelwolk! (2) Een ontplofte kernbom geeft een ondergrondse holte met een diameter van 100 meter.

Het leidt alleen wel tot een aardbeving, vandaar harde trillingen onder de grond, zoals vele ooggetuigen hadden verklaard en de seismograaf op hol sloeg en twintig keren zo hoog piekte. Vlak precies 11 a 12 seconden voorafgaaand aan het begin van de instorting van de Twin Towers een sterke aardbeving die overeenkwam met een ondergrondse kernexplosie van ruim 100 kiloton en door iedereen werd waargenomen en gevoeld (en ook opgenomen door meerdere video-camera's).

Net zoals u dacht ik eerst dat er géén radioactieve straling in New York waargenomen was, toen de Twin Towers volledig ingestort waren. Maar toen ik de verklaringen van Dimitri Khalezov las, besefte ik ineens dat er wel sprake is van radioactieve besmetting. Geen straling, maar besmetting. Dimitri khalezov wijst erop dat de radioactieve besmetting in de omgeving van de puinhopen van het WTC-complex nog steeds aanwezig was geweest. De niveau's van gamma-stralingen na de drie ondergrondse kernexplosies waren ruim 200 röntgen per uur gedurende de eerste uren en tientallen röntgen per uur paar dagen na 9/11. (2) Terwijl de alfa - en beta besmette deeltjes in het bijzonder radioactieve dampen die afkomstig waren van het smeulende puin, van de extreem overhitte holtes die door de ondergrondse kernexplosies ontstonden, vandaan kwamen en aanwezig waren, koelde het radioactieve materiaal in vier maanden tijd in de ondergrondse holtes af. (2) Deze radioactieve dampen veroorzaakten enorme schade aan de gezondheid van vele brandweerlieden en werklui die zonder speciale gasmaskers en beschermende kleding het puin op Ground Zero moesten opruimen.


Geen speciale gasmaskers en beschermende kleding.
Let goed op de dampen op de achtergrond van de foto

Al die onwetende en nietsvermoedende mensen lijden na hun werkzaamheden op Ground Zero aan leukemie en andere symptomen van chronische stralingsziekte en krijgen verschillende vormen van kanker. Ook al zijn velen gestorven, alleen maar omdat zij radioactieve dampen ingeademd hadden, zonder dat zij zelf wisten of een enig vermoeden hadden. En de regering begaat een enorme misdaad door de ware feiten voor hen te verzwijgen.
  
Door de kernbom op de juiste diepte, in dit geval op 77 meter diepte, dicht bij de oppervlakte te laten afgaan onstaat een ring waarin alles is gedesintegreerd, zoals Dimitri Khalezov 'crashed zone' noemt. De desgeintegreerde holte is niet rond maar eivormig en ook het grootste deel van de toren zelf omvatten vanwege de koppeling van de toren aan de grond. De torens desintegreren dus doordat ze binnen de crashing zone van het kernwapen vallen. Vanwege de off centre plaatsing van de kernladingen vielen de onderste hoeken van de torens WTC 1 en 2 ook net buiten de crashing zone. (1) Zie drie schema's van de nucleaire sloop van het WTC hieronder:

Het lagere WTC 7 viel helemaal binnen de crashing zone en verpulverde dus volledig. Zie de schema hieronder:


De sceptici zouden de theorie van Dimitri Khalezov graag in twijfel trekken. Maar dan zou ik hen vragen of zij wel of geen kernexperts zijn. Vroeger had ik als scholier kernenergie ook bestudeerd. En Ik weet dat Dimitri Khalezov het volkomen gelijk heeft en zijn analyses juist zijn. Hoe een kernwapen ondergronds tot ontploffing wordt gebracht en waardoor een holte ontstaat, heeft een scholier een interessante informatie over een ondergrondse kernexplosie geschreven: Wanneer een kernbom ondergronds ontploft, wordt het gesteente erboven verbrijzeld, zodat er vaak door verzakking een krater ontstaat. De kernexplosie zorgt ervoor dat het omringende gesteente smelt en verdampt. Seismische drukgolven planten zich naar buiten toe voort, waarbij ze het gesteente aan het oppervlak opheffen en dan breken. Binnen een aantal minuten of uren daalt de gasdruk in de holte en valt het verbrijzelde gesteente boven het BOLVORMIGE gat als een lawine naar beneden. Daardoor ontstaat er een clindervormige pijp die omhoog loopt naar het oppervlak. (3) 

Ondergrondse nucleaire test.
Let goed op de bovenstaande teskt van deze
afbeelding: Surface Ground Zero

Ondergrondse nucleaire test
Nucleaire test Sedan 1962

Sedan Plowshare krater. Nucleaire test 1962
Als de kernproef licht is in verhouding tot de diepte, bereikt de pijp waarschijnlijk nooit het oppervlak. Maar als hij zwaar genoeg is en als de bovenste lagen te zwak zijn om hun eigen gewicht te dragen, blijft het gebroken gesteente tot aan het oppervlak instorten. Aan het oppervlak vormt zich dan een krater, die er van boven uitziet als een (let wel erg goed op) kom met barsten en omgekrulde randen. Uiteindelijk verbreiden elastische golven zich in allerlei richtingen door de aarde en heeft er een nucleaire aardbeving plaatsgevonden. (3)

De luchtfoto's van de puinhopen van het WTC complex tonen ook kraters, precies zoals de scholier in zijn huiswerk heeft geschreven! Bekijk de foto's hieronder en u zult ervan overtuigd zijn dat de ondergrondse kernexplosies die de Twin Towers en WTC 7 verpulverd hadden, inderdaad plaatsvonden.En twee driedimensionele holografische foto's tonen inderdaad kraters in het WTC-complex:

Vijf bijzonder interessante foto's bewijzen onweerlegbaar dat het gesteente door de ondergrondse kernexplosie volledig gedesintegreerd en verkruimeld werd waardoor een holte onstond, zoals Dimitri Khalezov het heeft aangetoond. Aan de krater van Ground Zero, waar het WTC ooit stond, waren de omgekrulde randen duidelijk te zien, precies zoals de scholier de krater als een kom met barsten en omgekrulde randen omschreef.Uiteraard werden de opzienbarende vondst van deze vreemde kraters van Ground Zero gemeld door de media. Weet u wat de media ervan zeiden? De Britse krant Daily Mail schreef dat de "geologen" vastgesteld hadden dat "het ondergrondse landschap, dus een 40 meter kuil in de rotsbodem, door gletsjers 20.000 jaar geleden gevormd werd"! (4) Moeten we de leugens van de media nog steeds slikken alsof we onderwezen worden in de evolutietheorie!? De echte oorzaak van de kratervorming wordt uiteraard verzwegen door de media. U ziet hoe de media hun uiterste best doen om de ware feiten te verdoezelen. Wat zijn de journalisten geweldige leugenaars geworden!! Maar u ziet derde en vierde foto's heel duidelijk hoe de rotsformatie van omgekrulde randen gevormd wordt door de ondergrondse kernexplosie. Echte onafhankelijke en onpartijdige kernexperts kunnen aan de hand van deze foto's ook vaststellen dat er inderdaad een ondergrondse kernexplosie was plaatsgevonden waardoor het gesteente totaal gedesintegreerd en verkruimeld werd en de omgekrulde randen gevormd waren.

Een onderstaande videoclip zal u ook ervan overtuigen dat de nucleaire sloop van het WTC-complex inderdaad plaatsvond.En een ander videoclip over de Nuclear Demolition theorie van Dimitri Khalezov:


Meer informaties over nucleaire sloop:

www.nuclear-demolition-wikipedia.com/

Meer informatie over nucleaire testen:

www.en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_tests

Zapruder Inc schreef wel heel sceptisch over de theorie van Dimitri Khalezov:"Het verhaal klinkt gewoon overtuigend. Maar hoe kwamen die kernwapens daar dan onder het WTC terecht?" (1) Een goede vraag. Om de vraag te beantwoorden zullen we het volgende artikel lezen.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

  
                                                         Paul

                                     

Bronnen en referenties:

(1) Zapruder.Inc: One 9/11 theory to rule them all
(2) Skypotrol.net: reality is stranger than fiction
(3) Scholieren.com: werkstukken ondergrondse kernproeven
(4) Daily Mail 23 september 2008
donderdag 29 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 11De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

In het vorige artikel deel 10 had u gelezen dat de nucleaire sloop een ideale oplossing voor het opblazen van de WTC-torens bleek te zijn. Dom van David Ray Griffin, Steven E. Jones, waarheidsvinders, serieuze onderzoekers en alle 9/11 websites om belangrijke verklaringen van meerdere ooggetuigen te negeren. De onderzoekers dachten dat de verklaringen van aantal ooggetuigen niet van belang waren, hoewel ze juist zeer belangrijk zijn. De ooggetuigen verklaarden dat ze de treinen gehoord hadden. Vlak voordat de WTC-toren instortte, trilde de grond onder hun voeten alsof er een trein onder hen doorreed. (1) Maar er waren helemaal geen ondergrondse treinen in New York dan alleen ondergrondse metro. Maar de ooggetuigen meenden wel het geluid van een denderende trein gehoord te hebben!  Logen de ooggetuigen bewust? Het antwoord is nee. De ooggetuigen hebben beslist niet bewust gelogen. Maar het feit dat er helemaal geen trein was gereden, spreekt voldoende. De ooggetuigen logen onbewust door te verklaren dat een trein ondergronds reed. Het kwam doordat ze het eigenaardige geluid hoorden. In werkelijkheid was het geluid niet afkomstig van de trein! Wel hadden meerdere ooggetuigen de waarheid gesproken dat de grond onder hun voeten trilde. Zo hard dat het geluid als die van een voortrazende trein klonk! Een ander voorval was dat de seismografische gegevens de reikwijdte van de twee pieken die meteen vooraf aan de instortingen van de Twin Towers gingen, toonden waaruit bleek dat ze ruim twintig maal groter waren dan uitslagen van andere seismische metingen die verband hielden met het instorten van grote gebouwen binnen hetzelfde meetgebied. (1)

Seismische record
Nog altijd kunnen experts, 9/11 onderzoekers en 9/11 websites op grond van de seismografische gegevens niet verklaren waarom de uitslagen piekten voordat de torens feitelijk de grond raakten en hoe de enorme golfbeweging ontstond. Dimitri Khalezov heeft wel een verklaring ervoor! De toename van een seismografische golfbeweging wordt wel in verband gebracht met de ooggetuigenverklaringen over het trillen van grond onder hun voeten! Andere getuigenverklaringen spreken van een bom en zware trillingen die voorafgaand aan de instorting van de Twin Towers waren. De seismografische gegevens en de ooggetuigenverklaringen zijn belangrijke aanwijzigingen voor de nucleaire sloop van de WTC-torens en het WTC-gebouw 7. De onderzoekers en veel websites houden nog steeds vol dat nano-thermiet de oorzaak was van de gecontroleerde sloop van de torens, alsof zij experts van nano-thermiet zijn! Het probleem voor hen is echter dat nano-thermiet bij veel gesmolten staal niet aangetroffen werd. Er werd wel een vondst van kleine hoeveelheden nano-thermiet die langdurige branden verklaarden, gedaan. Alleen kunnen de onderzoekers niet bewijzen dat de WTC-torens gesloopt werden met aangebrachte nano-thermiet explosieven. In de vorige artikelen had u gelezen dat het onmogelijk is grote hoeveelheden nano-thermiet in de WTC-torens aan te brengen vanwege het grote gevaar van gevoeligheid voor elektrostatische ontlading. Anders zouden de torens in de fik gestaan hebben! Bovendien is nano-thermiet moeilijk verkrijgbaar. Jammer genoeg beseffen David Ray Griffin, Steven E. Jones en vele andere 9/11 waarheidsvinders nog steeds niet wat de ware definitie van Ground Zero is. Beste lezer, u weet waarschijnlijk ook niet wat Ground Zero letterlijk betekent. Als u de naam Ground Zero hoort, dan denkt u meteen aan de plek waar het WTC vroeger stond. Sinds de aanslagen op het WTC wordt in de Amerikaanse media vaak van Ground Zero (met hoofdletters!) gesproken als de plaats waar het WTC vroeger stond. Nu is het de huidige locatie van het Nationaal September 11 Memorial and Museum. De regering en de media hebben u echter niet alles verteld over Ground Zero. Ware feiten worden opzettelijk verzwegen. Als u een woordenboek raadpleegt wat Ground Zero echt betekent, zult u waarschijnlijk geen informatie vinden. Het interessante is dat een oude versie van een Amerikaans woordenboek, Longman Advanced American Dictionary getiteld, ons een juiste informatie over definitie van Ground Zero verschaft. Zie een omslag van het Amerikaanse woordenboek hieronder:

   
Maar deze omslag toont een nieuwe editie van het Amerikaanse woordenboek. Gelukkig is er een pagina van de oude editie van het woordenboek nog steeds. Bekijk de pagina hieronder goed dan treft u het woord ground zero aan:


En een ander deel uit de soortgelijke pagina van het Amerikaanse woordenboek:


Het blijkt dat Ground Zero een Engelstalige aanduiding is voor het op een grond geprojecteerde punt van explosie van een kernbom. Ground Zero betekent letterlijk bodemnulpunt. Ontploft de kernbom op de grond of diep in de grond, dan is die plek het Ground Zero-punt. (3) U kunt informatie op de Nederlandstalige Wikipedia vinden. Voorlopig is deze informatie op Wikipedia beschikbaar. Het kan ooit op 'n dag gewijzigd worden, omdat het niet politiek correct zou zijn. Nu weet u wat Ground Zero werkelijk betekent en waarom de media ons niet alles hebben verteld. Het wordt ons steeds meer duidelijk dat de journalisten niet langer objectief en eerlijk zijn in hun berichtgevingen, houden zij steeds bezig met het desinformeren en misleiden van het publiek. Over 9/11 hebben de media ons jarenlang misleid en gedesinformeerd. Ook hebben zij de serieuze waarheidsvinders en 9/11 onderzoekers als complottheoristen en paniekzaaiers gedemoniseerd. Zei de negentiende-eeuwse Amerikaanse schrijver Mark Twain niet:

"Als u de krant niet leest, bent u niet geinformeerd. Als u de krant wel leest, bent u verkeerd geinformeerd." 

Een ander interessant informatie verklaart wel waarom de seismografische uitslagen twintigmaal hoger piekten en hoe de enorme golfbeweging onstond. Het op hol slaan van de seismograaf kan alleen veroorzaakt worden door een ondergrondse kernexplosie. Menselijke activiteiten kunnen best op de richter-schaal 'scoren.' (4) Een ondergrondse kernexplosie betekent namelijk maar één ding: iemand is kernwapens aan het testen. De explosie wordt opgewekt met normale explosieven en heeft een kracht van 0,1 kiloton TNT. Ter vergelijking hadden de kernbommen die de Verenigde Staten op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki gebruikten, een kracht van 13 en 20 kiloton. Moderne kernwapens hebben een veel grotere vernietigende kracht. (4) Het verklaart heel veel dat de instorting van de WTC-torens veroorzaakt werd door een ondergrondse kernexplosie vandaar Ground Zero! De Russische ex-veiligheidsofficier Dimitri Khalezov heeft het bevestigd dat er inderdaad een ondergrondse ontploffing van een kernwapen in het WTC-complex had plaatsgevonden. Dan begrijpt u ook nu waarom de Illuminati-kaart "Terrorist Nuke" de term Nuke gebruikt. De terroristische aanslagen op het WTC en het Pentagon waren niet gepleegd door al-Qaeda-terroristen en zeker ook niet door de 'zionisten', zoals veel mensen die beweren dat ze de Joden niet haten maar tegen het zionisme zijn, dolgraag willen suggereren. Deze aanslagen waren in werkelijkheid gepleegd door de Illuminati die een kernaanval wilden uitvoeren! In deel 8 had u gelezen wat Dimitri Khalezov had verteld dat de gestolen Granit-raket op het Pentagon werd afgevuurd en zich door de zes muren en drie ringen van het gebouw doorboorde. Maar het ontstekingsmechanisme van de kernkop van de Granitraket trad niet in werking. Het was wel de bedoeling van de Illuminati geweest om het hele Pentagon-gebouw op te blazen met de kernwapen. Laten we de Illuminati-kaart "Pentagon" opnieuw bekijken. Zie de kaart hieronder:


We zien dat de kaart een enorme rookzuil in de vorm van de paddestoel illustreert. Het doet ons denken aan de kernexplosie waardoor de paddestoelwolk uit de grond rijst. De explosie zou in het midden van het Pentagon plaatsvinden. Nu begrijpt u waarom het onstekingsmechanisme van de kernkop van de Granit-raket niet werkte en het doel niet bereikt had. Het lijkt erop dat de raket het doel miste. Oorspronkelijk zou de Granit-raket eerst door de tien muren en vijf ringen moeten doorboren en het midden in het gebouw bereiken waardoor het zal ontploffen, zoals het duidelijk op de Illuminati-kaart staat. 

Er bestaan verschillende soorten kernaanvallen op bepaalde doelen als steden, gebouwen, duikboten, schepen. We zien een diagram hieronder van verschillende typen van nucleaire testen die op de grond, in de ondergrondse, in de zee en in de lucht zijn uitgevoerd:

    
Op deze diagram zien we heel bijzonder dat de ondergrondse kernexplosie plaatsvindt op een plek waar de wolkenkrabber precies boven staat. Zie figuur twee. We zien ook een tekening van ringen rond de ondergrondse kernexplosie waardoor de grond zo krachtig trilt, precies zoals de seismografische pieken zo twintig maal zo hoog sloegen vlak voordat de WTC-torens instorten.

Dimitri Khalezov wilde daarmee aantonen dat de enige manier waarop de WTC-torens met een nucleaire wapen vernietigd kunnen worden, nuclear demolition (nucleaire sloop) is. Hij wist dat hoge wolkenkrabbers van het type van het WTC op GEEN enkele andere manier en ook nog nergens op de wereld gesloopt kunnen worden, omdat ze daarvoor veel te sterk zijn. Een kernwapen is de enige optie waarmee een hele WTC-gebouw als de Twin Tower gesloopt kan worden. De officiële Pancaketheorie van de Amerikaanse regering en de media en de nano-thermiettheorie van Steven E. Jones zijn zo goed als zeker ongeloofwaardig en kunnen in de prullenmand weggegooid worden. Een ander ongehoord theorie stelde dat de instorting van de WTC-torens veroorzaakt werd doordat er gebruik werd gemaakt van snijbranders die de stalen balken doorgesneden hadden. Deze theorie is volstrekt onzinnig. Er is absoluut geen reden om de belachelijke theorie te geloven. Dimitri Khalezov weet waarover hij praat. Ook zijn er enkelen die hetzelfde conclusie als die van Dimitri Khalezov hebben en harde bewijzen kunnen leveren. Vergeet niet dat de Amerikaanse regering, de Amerikaanse geheime diensten en de NWO-elite zéér goed op de hoogte zijn van de nucleaire sloop van het WTC-complex. Alleen houden zij het geheim angstvallig dat het publiek absoluut niet mag weten. 
De jonge Dimitri Khalezov als officier
 In de jaren tachtig van de vorige eeuw diende Dimitri Khalezov als een veiligheidsofficier in de Special Control Service van de 12e hoofddirectie, een afdeling van het ministerie Defensie van de voormalige Sovjet-Unie. De 12e hoofddirectie is de Nucleaire Technische Dienst, een zeer geheime organisatie van de Sovjet-Russische strijdkrachten, die belast is met bewaking, technische onderhoud, transport, levering van het nucleaire arsenaal en staat onder de codenaam bekend als militaire eenheid 46179. Deze geheime organisatie was verantwoordelijk voor het verzamelen van verschillende atoomgegevens en opsporing van nucleaire testen van de verschillende tegenstanders van de voormalige Sovjet-Unie. Daarnaast was deze organisatie belast met de officiële controle op de naleving van verschillende internationale verdragen met betrekking tot nucleaire explosies en ondergrondse kernproeven. (5) Dimitri Khalezov vertelde dat hij reeds in de jaren tachtig op de hoogte was geweest van de nucleaire sloop van de Twin Towers! Hoewel hij het bestaan van de Illuminati-kaarten absoluut niet kent, wisten hij en enkele Russische officieren en spionnen wel van de Amerikaanse plannen die betrekking hadden op de nucleaire sloop van het WTC-complex. Vanwege zijn kennis wilden de Amerikanen hem laten arresteren. De reden van de arrestatie wilden de Amerikanen uiteraard niet graag geven. Kennelijk wilden ze Dimitri Khalezov op 'n manier het zwijgen opleggen, omdat hij teveel wist. Zijn vriend Viktor Bout was wel in Thailand op verzoek van de Amerikanen gearresteerd. (6)

Dimitri Khalezov
Een Thaise rechter zou beslissen over de uitlevering van Viktor Bout aan de Verenigde Staten. Een argument van de Amerikanen was dat Viktor Bout een nucleaire raket die op het Pentagon werd afgevuurd, aan de terroristen verkocht had. Ook zou Viktor Bout volgens de Amerikanen "mini-nukes" (nucleaire apparaten) aan al-Qaeda willen verkopen. (6) Dimitri Khalezov beweerde in interview met de journalist Daniel Estulin dat de Israëlische geheime dienst Mossad betrokken was in de aanslagen op het WTC. Hij denkt dat enkele leden van de Mossad en de Franse Geheime Dienst uitvoerders van de aanslagen waren geweest. Maar hij kan niet bewijzen. Bovendien was hij een veiligheidsofficier van de zeer geheime Russische eenheid die belast was met opsporing van nucleaire materiaal en toezicht houden op de naleving van de internationale verdragen, geweest en géén KGB-agent. De betrokkenheid van de Mossad in de aanslagen van 9/11 is nooit bewezen! De bewering van Dimitri Khalezov was helaas juist een aanleiding geweest voor kwaadwillende mensen die graag de zogenaamde betrokkenheid van de Israëlische Geheime Dienst als bewijs willen aanvoeren. Hoe gevaarlijk zijn de suggesties ook! Dat had Dimitri Khalezov beter moeten weten.  Israël heeft absoluut niks te maken gehad met de aanslagen op het WTC. Israël lijdt immers onder de terroristische aanslagen die door de Palestijnse terroristen waren gepleegd. Wel is het zeker dat de echte Illuminati in zeer veel geheime diensten als de Amerikaanse CIA, de Russische FSB en de Israëlische Mossad hebben geinfiltreerd. Bovendien willen de echte Illuminati door middel van infiltratie in de Mossad de veiligheid van Israël ondermijnen, zoals ze via de CIA de veiligheid van Amerika allang hadden ondermijnd door bloedigste aanslagen op het WTC te plegen! Volgens Dimitri Khalezov is de zogenaamde betrokkenheid van Mossad-agenten slechts een uiterlijke verschijning. Wel heeft hij juist geanalyseerd dat de echte planners en de echte daders mensen zijn die de Nieuwe Wereld Orde, de zogenaamde 'globalisering' nastreven met de onderwerping van de hele mensheid als hun ultieme doel. (6) In principe zijn de echte planners en daders precies dezelfde grote jongens die achter de schermen van de Verenigde Naties, de Bilderberg Club, de WTO, de CFR, de Trilaterale Commissie, de Olympische Spelen, de milieuorganisatie Greenpeace, Amnesty International en andere bekende en mindere bekende instanties, de instrumenten van de zogenaamde globalisering, zitten. (6) Maar de grote jongens staan in dienst van een veel kleinere groep die de touwtjes in handen hebben: de Jezuïeten. Niet de 'zionisten', zoals de kwaadwillende mensen die tegen Israël en tegen het zionisme zijn, gesuggereerd hebben. Helaas staan hun websites bol van ongefundeerde en antisemitische verdachtmakingen en laster. Zeer terecht schreef Natasha Gerson, een schrijfster, journaliste en columniste, in haar artikel:"De voorvechters van civic journalism betogen sinds de late jaren negentig onverwijld dat de zegeningen van het wereldwijde web en sindsdien de opkomst van eerst het bloggen en nu de 'vriendennetwerksites' een zuivere bijdrage aan de democratie zijn. Maar het probleem van burgerjournalistiek als propagandavehikel en de invloed van moedwillige informatievervuiling van dit veld door organisaties, losse opinieverbanden én geobserdeerde individuen in verschillende verschijningen, dat negeert men liever nog altijd. Wanneer bijvoorbeeld Radio Islam - het radiostation dat allang geen radiostation meer is, maar een website die óók niet over de islam gaat, maar alleen en uitsluitend over Joden en zionistische complotten - een stuk publiceert over, laten we een altijd favoriet onderwerp van de revisionisten nemen, holocaustcijfers, dan zullen dezelfde onderwerp en de aangedragen 'argumenten' onmiddelijk opduiken in het Facebook en MySpace-circuit." (7) Dat de zogenaamde betrokkenheid van de Mossad in 9/11 weerlegd kan worden, hadden de voormalige Duitse minister van defensie, Andreas von Bulow, en de vroegere chef van de Pakistaanse Geheime Dienst, Hamid Gul, verklaard dat de CIA betrokken was bij de aanslagen op 9/11. (zie mijn gerelateerde artikel "Dood Osama Bin Laden: een pion opgeofferd. Deel 3") Ook bevestigde een Illuminati-kaart de betrokkenheid van de CIA. Zie de kaart hieronder:

Illuminati-kaart CIA
Als we de suggestie zouden graag geloven dat de Mossad betrokken was geweest in de aanslagen op het WTC, dan vergeten we allemaal dat Israël in 1981 de kernreactor Osirak in Irak had vernietigd hetgeen deze daad tot storm van internationale protesten en felle boze reacties had geleid. (8) Tien jaar later viel Irak Koeweit binnen en bezette deze kleine olierijke emiraat. De wereld was ontzettend geschrokken. In Israël realiseerde men zich opeens dat de vroegere Israëlische premier Menachem Begin die de opdracht tot de vernietiging van de Iraakse kernreactor gaf, juist had gehandeld. Vele duizenden bedankbriefjes werden naar hem opgestuurd. Ook Shimon Peres die vroeger kritiek had geleverd op de actie van Begin, had hem in zijn brief bedankt zonder dat hij zijn eigen naam genoemd had! Indien Israël niet snel en krachtig had gehandeld, dan zou Saddam Hoessein allang over eigen kernbom beschikken en de rampzalige gevolgen zouden niet meer te overzien zijn. Wist u dat het Westen, in het bijzonder Frankrijk een traditioneel bondgenoot van de Arabische wereld, Saddam Hoessein had geholpen bij de bouw van de kernreactor Osirak!?! Eigenlijk zou het Westen zich diep moeten schamen voor eigen dubbelhartigheid, hypocrisie en opportunisme.

De zogenaamde betrokkenheid van de Mossad is niets anders dan een aangedragen argument en een drogreden, zoals de Bijbel ons ernstig waarschuwt voor drogredenen en fabels. Toch heb ik een goede reden waarom ik de theorie van Dimitri Khalezov over de nucleaire sloop gekozen heb. De reden is dat zijn theorie juist overeenkomt met de Illuminati-kaart "Terrorist Nuke." Vanwege mijn interesse voor de wetenschap had ik als scholier kernenergie vroeger ook bestudeerd. Maar ik ondersteun zijn bewering van Mossad's betrokkenheid niet. Echter zijn er wel rotte appels in de Mossad. De rotte appels staan in dienst van de Illuminati. In Nederland zijn er ook rotte appels in de politiek en in de geheime diensten. Zo gaat het ook in Amerika. Toch moeten Dimitri Khalezov en wij ook heel voorzichtig zijn wat we iets willen zeggen. Een suggestie of een verkeerde uitspraak die betrekking heeft op Israël, kan de antisemieten een uitstekende gelegendheid geven om valse argumenten aan te voeren. Het antisemitisme verblindt zeer veel mensen voor de Bijbelse waarheid en ook voor de echte feiten die tijdens grote gebeurtenissen als 9/11 zich afspelen. In het volgende artikel legt Dimitri Khalezov uit hoe de nucleaire sloop precies werkt.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. Bid ook voor Dimitri Khalezov opdat hij inziet dat de hele organisatie Mossad niet betrokken kan geweest zijn in de aanslagen op 9/11. Indien het waar is wat hij over enkele Mossad-leden die wel betrokken waren geweest, zegt dan moeten de Israëlische regering en het Israëlische hooggerechtshof een strafrechtelijke onderzoek gaan instellen naar de betrokken Mossad-leden. Bid ook juist voor het serieuze onderzoek dat door Israël ingesteld moet worden! Alleen God weet alles over de ware achtergronden van 9/11 en wie er achter zit. Daarom is het beter voor ons dat we niet naar de kwaadwillende websites die zeggen dat Israël achter de aanslagen zat, moeten luisteren! Luister alleen naar God wat Hij in Zijn Woord zegt. God zegene u.


                                                                               Paul


Bronnen en referenties:

(1) Waarheid 9/11
(2) nl.wikipedia.org/wiki/National September 11 Memorial and Museum
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Ground Zero
(4) Kennislink.nl/publicaties/aardbevingen - springen voor Richter
(5) en.wikipedia.org/wiki/12e chief directe, Skypotrol.net
(6) Skypotrol.net: Reality is stronger than fiction 
(7) Joods Omroep: Mysterieuze IP-adressen 
(8) nl.wikipedia.org/wiki/Osirak

Rosh Hashana 5772Op 29 en 30 september is Rosh Hashana 5772, het Joodse Nieuwjaar, gevierd. De ramshoorn, Sjofar, wordt geblazen, waarmee de Joden, naast Bijbelse betekenis, het oude jaar symbolisch uitblaast en het nieuwe jaar vol verwachting verwelkomt. Op Joods nieuwjaar eet men een zoete appel met honing, waarmee men elkaar en Israël een zoet jaar toewensen.Ik wens u veel voorspoed en Gods zegen. Shana Tova Oemetoeka: Een goed en zoet Nieuwjaar


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                          Paul

woensdag 28 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 10De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer....

In het vorige artikel deel 9 lazen we dat nano-thermiet totaal ongeschikt is voor de gecontroleerde sloop van de Twin Towers, moeten we goed beseffen dat de stalen kolommen van de Twin Towers ongeloofelijk dik zijn en elke muur meet 2,5 inch (6,35 cm), zodat de gehele dikte van een van de kolommen 5 inch (12,7 cm) wordt. Geen enkele explosief zou ooit in staat zijn om de bepantsering te scheuren. Gezien het feit dat de stalen frames van de WTC torens uit dubbelwandige stalen kolommen bestaan. Om een "implosie-effect" te bereiken zou het basisdoel van een gecontroleerde sloop zijn. Maar de torens waren veel te hoog en te rigide en betaan uit duizenden stalen balken. Hun stalen balken zouden op veel plekken tegelijker tijd op elke verdieping die niemand kan tellen, gebroken zijn. En zelfs als ze nog steeds kunnen, zou een dergelijke oplossing niet tot het gewenste effect leiden. Er zou geen enkele garantie dat een dergelijk structuur als de Twin Tower strikt tot aan de voet zou vallen. Het is echter onmogelijk om de WTC-torens omlaag te brengen door een soort van traditionele gecontroleerde sloop of een gecontroleerde sloop door een middel van nano-thermiet. Nano-thermiet zorgt wel voor explosies en langdurige branden. Het verklaart waarom de branden in de Twin Towers zo lang duurden en niet snel geblust konden worden en 200 mensen ontvluchtten de extreem hoge temperaturen door vanuit de torens naar buiten met duizelingwekkende valsnelheid te springen. Maar nano-thermiet is NIET de oorzaak van de instorting van de WTC-torens. Gezien het onweerlegbare feit heeft NIEMAND praktische ervaring in het slopen van wolkenkrabbers! Bekijk de foto's hieronder hoe sterk waren de stalen balken van de WTC-torens. De foto's waren tijdens de bouw van de Twin Towers genomen.

De twee 110 verdiepingen tellende torens hadden een hoogte van 417 meter respectievelijk 415 meter en waren in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de hoogste gebouwen ter wereld. Samen droegen zij de bijnaam Twin Towers. Ze werden over de gehele wereld gezien als symbool van de Verenigde Staten en het kapitalisme. De WTC torens waren ontworpen door Amerikaanse architect Minoru Yamaski en ingenieur Leslie E. Robertson. Eigenlijk werd het initiatief voor de bouw en verwezenlijking van het WTC-complex genomen door...David Rockefeller die met het idee kwam om een centrum van wereldhandel op te zetten. In 1958 had hij zijn plan "The Billion Dollar Plan" (het één miljard dollar plan) gepresenteerd. (1) Met zijn project Downtown Lower Manhattan Development Association (DLMA) wilde hij Lower Manhattan nieuw leven inblazen door een nieuw hoofdkantoor (One Chase Manhattan Plaza) voor zijn bank in Lower Manhattan te bouwen. Zijn project kreeg bijval. David Rockefeller kreeg steun van zijn broer Nelson Aldrich Rockefeller (1908-1979), de gouverneur van de staat New York en vice-president van Amerika onder Gerald Ford. Met steun van zijn broer Nelson Rockefeller die veel politieke macht had, kon David Rockefeller zijn plan uitvoeren en het bouwproject van het WTC-complex realiseren.

Architect Minoru Yamaski

Gebroeders Rockefeller;
David (links) en Nelson (rechts)


Gouverneur Nelson Rockefeller
van de staat New York
Het probleem was dat de Twin Towers niet gesloopt konden worden door een gewone sloop. Een gecontroleerde sloop met aangebrachte explosieven is ook uitgesloten. Een complottheorie zegt dat de sloop van de Twin Towers werd gedaan door...Israëlische slopers. Een verhaal deed de ronde dat de Israëlische slopers gejuicht hadden, toen de Twin Towers vernietigd werden. Na de aanslagen op de WTC-torens zouden de Israëlische slopers het land uitgesmokkeld zijn. Het verhaal raakt kant noch wal en is ongefundeerd en niets anders dan alleen maar gebaseerd op een samenraapsel van leugen, laster en verzinsel. Deze complottheorie dat niet op waarheid berust, is uitsluitend bedoeld om Israël in het kwaad daglicht te brengen. Toch gingen de mainstream media door met het rondstrooien van de leugen over de Israëlische slopers. Zie een foto hieronder:


De adjunct-directeur van de FBI,  Michael J. Heinbach, had al ernstig gewaarschuwd voor de ongefundeerde verdachtmakingen van de mainstream media. (zie deel 9) We weten allang dat de media niet objectief zijn. In het deel 3 had u een Illuminati-kaart "Conspiracy theory" al gezien. De complottheorie leidt onze aandacht alleen maar af van echte feiten en brengt ons op een dwaalspoor. Dat men de theorie over de Israëlische slopers en een zionistische complot achter 9/11 als een suggestief bewijs willen aanvoeren, is dat zeer kwalijk. Deze leugenachtige theorie is ook een uiting van antisemitisme. Het is zo belangrijk een objectief en diepgaand onderzoek naar de ware toedracht van de aanslagen van 9/11 in te stellen. En het onderzoek moet niet gebaseerd zijn op geruchten, verdachtmakingen en complottheorieën. Ook zeker niet op antisemitische verdachtmakingen! In de Middeleeuwen werden de Joden al beschuldigd van een rituele moord op kinderen. De beschuldigingen bleken ongefundeerd en vals te zijn. In de negentiende eeuw dook een ander kwaadaardig antisemitische pamflet, de zogenaamde 'De Protocollen van de Wijzen van Zion' op. Later bleek het dat deze pamflet een vervalsing en een leugen is. Nu hebben we te maken met valse beschuldigingen die aan het adres van Israël zijn gericht! Het is gewoon niet waar dat de "zionisten" achter de aanslagen op de Twin Towers zitten. Met 'zionisten' bedoelt men de Joden. De voorvechter van de rechten voor de zwarten, Martin Luther King, had ons gewaarschuwd en zei:"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik: als mensen kritiek hebben op het Zionisme, bedoelen ze de Joden." (2) Laat u dus niet afleiden door de antisemitische complottheorieën en de suggesties die de media dolgraag willen doen. De media hebben ons ook wijsgemaakt dat Anders Breivik die een bloedige slachting op het eiland Utoya in Noorwegen aanrichtte, een 'christen' is. De waarheid is dat Anders Breivik helemaal géén christen is. Niet Osama bin Laden en zijn terreurnetwerk al-Qaeda en de zionisten zitten achter de aanslagen van 9/11, maar de Amerikaanse regering! Dat had een FBI-agent verklaard. Hoewel de Amerikaanse regering een pion is, zijn de werkelijke daders achter de aanslagen de Illuminati. Ook de Illuminati-kaarten geven heel duidelijk aan dat de Illuminati achter de aanslagen op het WTC en het Pentagon zaten. In de Amerikaanse regering bevinden zich ook de Illuminati die sleutelposities in hun handen hebben. Ook David Rockefeller is een Illuminaat en streeft naar de Nieuwe Wereld Orde die ver boven alle nationale regeringen en landen staat. Beste lezer, u moet er ernstig rekening meehouden met het voldongen feit dat de Illuminati echt bestaan, hoewel de naam sinds het verbod op de Orde der Illuminati in 1784 officieël niet meer bestaat. Daarom moeten we de boute bewering van de media en aantal complottheoristen over de Israëlische slopers echt niet geloven en hun theorie naar het rijk der fabelen verwijzen. Juist daarvoor waarschuwt de Bijbel ons ernstig dat we ons niet moeten laten leiden door fabels, omdat bepaalde mensen niet alleen diepe afkeer hebben van de waarheid, maar ook van God! (2 Timótheüs 4:3-4. Lees Statenvertaling)  

Het is belangrijk om de Illuminati-kaart, waarop explosie in de WTC-toren staat, opnieuw te bekijken. Alle 9/11 websites zoals Truth 9/11, Zapruder Inc., Gators 9/11, enz. zien een heel belangrijk aanwijzing die de Illuminati-kaart ons geeft, over het hoofd. De maker van de Illuminati-kaarten, Steven Jackson, was zo goed op de hoogte van de geheime plannen die door de hackers gestolen waren, geweest dat hij een reden had gehad om de Illuminati-plannen door middel van spelkaarten te 'onthullen.' Daarom moeten we alle Illuminati-kaarten heel serieus nemen, omdat ze werkelijke en boosaardige complotten van de Illuminati bevatten. Laten we de Illuminati-kaart opnieuw bekijken...


De illustratie komt ons wel bekend voor. Maar bovenaan de illustratie staat een tekst. Op deze tekst staat 'Terrorist Nuke' te lezen. We kennen de officiële (en vervalste) lezing van de Amerikaanse regering en de media dat de al-Qeada terroristen achter de aanslagen op de Twin Towers zaten. Maar het eigenaardige is dat het Engelse woord 'nuke' op de tekst voorkomt. Wat bedoelt de kaart met 'Nuke' (met de hoofdletter N)?


In de Engelstalige landen heeft het woord nuke verschillende betekenissen. (3) Bijvoorbeeld magnetron ook wel microgolfoven genoemd. Nuke staat ook voor kernenergie. Echter is nuke een Amerikaans term voor kernwapen! Nuke is een algemeen term dat men kernwapen of kernexplosie bedoelt. Wil de Illuminati-kaart daarmee suggereren dat de WTC-torens gesloopt waren door een kernexplosie!? Echter was er helemaal géén kernexplosie op 11 september 2001 in New York plaatsgevonden. Of toch wel? Liegt de Illuminati-kaart toch niet? Maar de Illuminati-kaart is ongeloofelijk nauwkeurig dat deze in 1995 verscheen en zes jaar later op 'n verbijsterende wijze een werkelijkheid werd. Als u twijfelt aan de autheniciteit van de Illuminati-kaarten of hen afdoen als fantasiespel, dan worden drie andere illuminati-kaarten aan u getoond dat ze u zullen verbijsteren. U zult ervan overtuigd raken dat de Illuminati-kaarten niet liegen.  Bekijk drie illuminati-kaarten hieronder goed:

   
Ook de drie Illuminati-kaarten waren in 1995 verschenen en werden 16 jaar later een werkelijkheid, toen een zware zeebeving nabij Sendaï op 11 (let goed op het getal 11) maart 2011 voor de noordoostkust van Japan plaatsvond. De zeebeving had een kracht van 9.0 op de magnitudeschaal en veroorzaakte  een tsunami die enorme verwoesting aanrichtte in Japan, precies zoals we de Illuminati-kaart met de titel Tidal Wave zien. De tsunami had een hoogte van meer dan 15 meter, bereikte eenmaal aan land op aantal plekken door opstuwing een hoogte van meer dan 20 meter en overspoelde ruim 400 km2 land. Bij de ramp waren meer dan 24.000 mensen omgekomen en miljoenen huishoudens zitten zonder drinkwater en elektriciteit. Door de door de tsunami aangerichte schade deden ontploffingen bij drie kernreactoren van de kerncentrale Fukushima I zich voor, die leidden tot meltdown, precies zoals het ook op de Illuminati-kaart Nuclear Accident staat. U ziet de afbeelding van meltdown op deze kaart inderdaad. Toeval? Nee, er bestaat géén toeval. Zoals de voormalige Britse Labour-politicus Denis Healey al zei, zijn de akelige en vreselijke gebeurtenissen gepland en in scene gezet. Ook de aanslagen van 9/11 waren gebeurtenissen die jarenlang waren gepland en in scene gezet.

Als er inderdaad een kernexplosie tijdens de aanslagen op de Twin Towers was plaatsgevonden, dan vragen we ons af hoe het mogelijk is een kernexplosie te veroorzaken, zonder dat we echt merken! Maar er was geen radioactieve neerslag in New York waargenomen. Niets wees op radioactieve straling. Om de gebeurtenissen te reconstrueren moeten we eerst beginnen met de voorgeschiedenis, zoals een goede detective net zoveel bewijsmateriaal als nodig verzamelt om het mysterie op te lossen. De voorgeschiedenis over de bouw van het WTC-complex en het initiatief van David Rockefeller hebt u al gelezen. Maar dat is nog niet alles. Gezien het feit is het onmogelijk de Twin Towers met aangebrachte explosieven als nano-thermiet gecontroleerd te slopen, lijkt het erop dat de nucleaire sloop een ideale oplossing is. Het gecontroleerde slopen van moderne wolkenkrabbers door ondergrondse nucleaire explosies werd aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw grondig bestudeerd. (4) Drie keer raden wie het voorstel deed om de nucleaire sloop van de wolkenkrabbers te bestuderen. Nelson Rockefeller was degene die de opdracht gaf om de mogelijkheden van de nucleaire sloop van de WTC-torens te bestuderen. (4) De mogelijkheden waren bestudeerd door het New York Department of Buildings.

Dimitri Khalezov, een voormalige Russische veiligheidsofficier, weet meer van de nucleaire sloop. In het volgende artikel zullen we horen wat hij ons zal vertellen hoe de nucleaire sloop van de Twin Towers verricht kon worden.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                     
                                                                          Paul

Bronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/World Trade Center (New York)
(2) Saturday Review augustus 1967
(3) en.wikipedia.org/wiki/Nuke
(4) Nuclear demolition.com