vrijdag 30 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 12De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer...

De Russische ex-veiligheidsofficier Dimitri Khalezov geeft een uitleg hoe de nucleaire sloop van de WTC-torens en het WTC-gebouw 7 precies werkt. Gezien zijn expertise kan hij aantonen dat hij daar veel ervaring mee heeft. Toen hij hoorde en zag hoe de torens, zowel WTC 1 als 2 en het WTC-gebouw 7 werden vernietigd, kon hij snel een conclusie trekken. Eerst gaan we een diagram, zoals het in het vorige artikel deel 11 wordt getoond, opnieuw bekijken wat voor soort verschillende nucleaire testen gedaan worden.


We zien figuur twee op de diagram dat de ondergrondse kernbom ontploft op de plek waar de wolkenkrabber precies recht staat. De wolkenkrabber doet ons wel denken aan de Twin Tower. De diagram dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De waarnemingen hoe de Twin Towers vernietigd werden, zijn te verklaren uit aantal feiten die op 'n rijtje gezet zijn:

1. De instorting van twee immense wolkenkrabbers heeft geen duidelijke reden, omdat branden en vliegtuigenbotsingen de wolkenkrabbers niet kunnen laten instorten. (1) 
2. De instorting gebeurde met de enorme vrije val, alsof de gigantische stalen kolommen allemaal hun sterkte verloren. (1) De instortingssnelheid is merkwaardig: alle drie gebouwen stortten met vrije valsnelheid helemaal in. Vooral de Twin Towers stortten binnen tien seconden in. Voor een gebouw van 415 meter hoog is tien seconden bijna de snelheid van een vrije val. Als iedere verdieping een klein beetje weerstand biedt, zodat erdoorheen breken een halve seconde zou duren, zou het instorten van al de verdiepingen - 85 in totaal - meer dan 40 seconden in beslag nemen. De Noordelijke toren stortte zelf nog sneller in. Nauwelijks acht seconden. Bekijk drie videoclips goed:

Nucleaire sloop 1: De instorting van de Noordelijke
toren met de vrije valsnelheid

Nucleaire sloop 2: De Zuidelijke toren
helemaal verkruimeld

Nucleaire sloop 3: Het WTC-7 gebouw
tot as en stof verbrijzeld

3. De totale verpulvering tot microscopische stof van meer dan tweederde deel van de Twin Towers die voornamelijk bestonden uit immense stalen balken met wanddikte tot meer dan 6 cm. (1) Het is vrijwel onmogelijk de torens met nano-thermiet of een soort explosief te laten verpulveren, zoals Steven E. Jones dat wel beweerde. Het totaal verpulveren van de betonnen en stalen reus tot een hoop as en stof heeft heel veel energie nodig. De enige logische en plausibele verklaring is de ondergrondse kernexplosie. Er waren microscopische stofdeeltjes na de instorting van de Twin Towers in Manhattan verspreid. Veel mensen denken ten onrechte dat elk stofdeeltje cement bevat. Maar dat is onjuist. De microscopische stofdeeltjes bevatten vooral ijzer. In tegenstelling tot wat men vaak denkt heeft het WTC niet veel cement. Dit werd in beperkte hoeveelheden gebruikt voor de dakplaten en de vloeren van de Twin Towers en nergens anders. De meeste van de WTC-gebouwen waren van staal en niet van cement. Bijgevolg waren de meeste stofdeeltjes die verspreid waren, ijzer. Maar er was veel méér. De stofdeeltjes bevatten ook meubelen, hout, papier, tapijt, computers en zelfs menselijke resten. Ze waren tijdens de nucleaire sloop helemaal verpulverd!

Microscopische stofdeeltjes

4. De aanwezigheid van witheet smeltend staal duurt tot wel acht weken na de aanslag. Na acht weken was het gesmolten staal nog steeds roodgloeiend, terwijl de brandweer moest overgaan tot het gebruik van speciale blusmiddelen. Uiteindelijk werd het uit de smeulende puinhopen geschept. Zie twee foto's van extreem hete poelen van staal onder het puin hieronder:Een satellietfoto van de NASA toont hoe erg heet was de Ground Zero waar de WTC-torens volledig verpulverd waren.
5. De gemeten aanwezigheid van verdachte hoeveelheden zeldzame elementen barium, strontium, thorium, cerium, lanthanum, ytrium in de stofwolken. Barium en strontium vormen samen de typische restproducten van kernsplitsing. Veel brandweerlieden werden ziek van straling. (1) Vreemd dat Steven E. Jones de aanwezigheid van vreemde elementen niet gemeld heeft. Hij meldde alleen de sporen van nano-thermiet.
6. Een grote seismische schokken vlak voordat de Twin Towers instortten. Zie ook figuur twee van de diagram. De tekening toont de ringen rond de ondergrondse kernexplosie en deze ringen stellen seismische schokken voor. Lees ook deel 11. De 9/11 onderzoekers en waarheidsvinders hebben de seismografische gegevens en de verklaringen van ooggetuigen die zeiden dat de grond onder hun voeten trilde, over het hoofd gezien (of niet serieus genomen). Erg dom van de oprechte en serieuze onderzoekers.
7. De ooggetuigenverklaringen spreken van het voelen van zware trillingen onder de grond, alsof "een trein in voortrazende snelheid reed." Zie ook deel 11.
8. Het feit dat het twee derde deel van de Twin Towers helemaal verpulverde, een deel daarboven 'slechts' versplinterde en het bovenste deel gewoon intact bleef. Paar seconden na de explosie begon de WTC-toren te verpulveren. De zware en onbeschadigde top van de toren valt namelijk en gekanteld, doordat er onder deze toren niets meer zat dan een hoop stof met talloze brokstukken in de tussenliggende zone.


9. Het lager WTC-gebouw 7 was helemaal verpulverd, zodat er niets meer van overbleef.
10. De bewuste keuze voor de naam 'Ground Zero' wat in werkelijkheid staat voor het epicentrum van een kernexplosie. Zie deel 11. Uiteraard hebben de westerse regeringen, ook de Nederlandse regering, en de media u helemaal niets verteld van de ware betekenis van Ground Zero, omdat het 'niet politiek correct' is.

Puinhopen van het WTC-complex:
helemaal verpulverd en verwrongen

De enige manier waarop de Twin Towers en het WTC-gebouw 7 volledig vernietigd kunnen worden, is het gebruik van een kernwapen. Dimitri Khalezov toont aan dat het mogelijk is om een kernexplosie in Lower Manhattan te brengen, zonder dat de hele stad verwoest zou worden en de gehele bevolking afgeslacht wordt. De kernexplosie vindt diep onder de grond plaats. Als het aan het aardoppervlakte of iets hoger komt, dan zou de 150 kiloton zware kernbom heel New York van de kaart volledig wegvegen en de rest onbewoonbaar maken! 150 kiloton kernbom is acht keer krachtiger dan de eerste atoombom dat op Hiroshima was geworpen. Gezien het feit dat de 150 kiloton bommen diep onder de grond van de Twin Towers en onder het WTC 7 ontploften, veroorzaakten ze geringe schade aan de hele stad. Maar ze veroorzaakten wel schade in de nasleep van de nucleaire sloop van het WTC-complex op 11 september 2011. Volgens Khalezov zijn de fysieke eigenschappen van diepe ondergrondse kernexplosie (niet te verwarren met ondiepe ondergrondse nucleaire explosie) duidelijk anders dan een atmosferische nucleaire explosie. Een diepe volledige ondergrondse nuclearie explosie produceert geen doordringende ioniserende straling, omdat de primaire straling wordt tegengehouden door omringende en volledig gedesintegreerd gesteente en niet het aardoppervlak kan bereiken. En ook omdat er geen lucht rond het hypocentrum van de nucleaire explosie is. Ook geen thermische straling, omdat het een lucht nodig heeft, is de lucht in de ondergrondse conditie daarom afwezig. En zelfs geen elektromagnetische puls (EMP), omdat EMP een nawerking is van druk van elektronen, terwijl alle elektronen samen met gamma-straling, x-stralingen en neutronen worden gestopt door de omringende gesteente in de ondergrondse. Zo'n diepe ondergrondse kernexplosie zorgt ervoor dat er niets zichtbaar zou komen en het ook niet als een bovengrondse explosie eruit zou zien: geen geluid, geen lichtflits, geen thermische straling, geen luchtdruk, geen indringende ioniserende stralingen, geen EMP en zelfs geen bekende 'handelsmerk' paddenstoelwolk! (2) Een ontplofte kernbom geeft een ondergrondse holte met een diameter van 100 meter.

Het leidt alleen wel tot een aardbeving, vandaar harde trillingen onder de grond, zoals vele ooggetuigen hadden verklaard en de seismograaf op hol sloeg en twintig keren zo hoog piekte. Vlak precies 11 a 12 seconden voorafgaaand aan het begin van de instorting van de Twin Towers een sterke aardbeving die overeenkwam met een ondergrondse kernexplosie van ruim 100 kiloton en door iedereen werd waargenomen en gevoeld (en ook opgenomen door meerdere video-camera's).

Net zoals u dacht ik eerst dat er géén radioactieve straling in New York waargenomen was, toen de Twin Towers volledig ingestort waren. Maar toen ik de verklaringen van Dimitri Khalezov las, besefte ik ineens dat er wel sprake is van radioactieve besmetting. Geen straling, maar besmetting. Dimitri khalezov wijst erop dat de radioactieve besmetting in de omgeving van de puinhopen van het WTC-complex nog steeds aanwezig was geweest. De niveau's van gamma-stralingen na de drie ondergrondse kernexplosies waren ruim 200 röntgen per uur gedurende de eerste uren en tientallen röntgen per uur paar dagen na 9/11. (2) Terwijl de alfa - en beta besmette deeltjes in het bijzonder radioactieve dampen die afkomstig waren van het smeulende puin, van de extreem overhitte holtes die door de ondergrondse kernexplosies ontstonden, vandaan kwamen en aanwezig waren, koelde het radioactieve materiaal in vier maanden tijd in de ondergrondse holtes af. (2) Deze radioactieve dampen veroorzaakten enorme schade aan de gezondheid van vele brandweerlieden en werklui die zonder speciale gasmaskers en beschermende kleding het puin op Ground Zero moesten opruimen.


Geen speciale gasmaskers en beschermende kleding.
Let goed op de dampen op de achtergrond van de foto

Al die onwetende en nietsvermoedende mensen lijden na hun werkzaamheden op Ground Zero aan leukemie en andere symptomen van chronische stralingsziekte en krijgen verschillende vormen van kanker. Ook al zijn velen gestorven, alleen maar omdat zij radioactieve dampen ingeademd hadden, zonder dat zij zelf wisten of een enig vermoeden hadden. En de regering begaat een enorme misdaad door de ware feiten voor hen te verzwijgen.
  
Door de kernbom op de juiste diepte, in dit geval op 77 meter diepte, dicht bij de oppervlakte te laten afgaan onstaat een ring waarin alles is gedesintegreerd, zoals Dimitri Khalezov 'crashed zone' noemt. De desgeintegreerde holte is niet rond maar eivormig en ook het grootste deel van de toren zelf omvatten vanwege de koppeling van de toren aan de grond. De torens desintegreren dus doordat ze binnen de crashing zone van het kernwapen vallen. Vanwege de off centre plaatsing van de kernladingen vielen de onderste hoeken van de torens WTC 1 en 2 ook net buiten de crashing zone. (1) Zie drie schema's van de nucleaire sloop van het WTC hieronder:

Het lagere WTC 7 viel helemaal binnen de crashing zone en verpulverde dus volledig. Zie de schema hieronder:


De sceptici zouden de theorie van Dimitri Khalezov graag in twijfel trekken. Maar dan zou ik hen vragen of zij wel of geen kernexperts zijn. Vroeger had ik als scholier kernenergie ook bestudeerd. En Ik weet dat Dimitri Khalezov het volkomen gelijk heeft en zijn analyses juist zijn. Hoe een kernwapen ondergronds tot ontploffing wordt gebracht en waardoor een holte ontstaat, heeft een scholier een interessante informatie over een ondergrondse kernexplosie geschreven: Wanneer een kernbom ondergronds ontploft, wordt het gesteente erboven verbrijzeld, zodat er vaak door verzakking een krater ontstaat. De kernexplosie zorgt ervoor dat het omringende gesteente smelt en verdampt. Seismische drukgolven planten zich naar buiten toe voort, waarbij ze het gesteente aan het oppervlak opheffen en dan breken. Binnen een aantal minuten of uren daalt de gasdruk in de holte en valt het verbrijzelde gesteente boven het BOLVORMIGE gat als een lawine naar beneden. Daardoor ontstaat er een clindervormige pijp die omhoog loopt naar het oppervlak. (3) 

Ondergrondse nucleaire test.
Let goed op de bovenstaande teskt van deze
afbeelding: Surface Ground Zero

Ondergrondse nucleaire test
Nucleaire test Sedan 1962

Sedan Plowshare krater. Nucleaire test 1962
Als de kernproef licht is in verhouding tot de diepte, bereikt de pijp waarschijnlijk nooit het oppervlak. Maar als hij zwaar genoeg is en als de bovenste lagen te zwak zijn om hun eigen gewicht te dragen, blijft het gebroken gesteente tot aan het oppervlak instorten. Aan het oppervlak vormt zich dan een krater, die er van boven uitziet als een (let wel erg goed op) kom met barsten en omgekrulde randen. Uiteindelijk verbreiden elastische golven zich in allerlei richtingen door de aarde en heeft er een nucleaire aardbeving plaatsgevonden. (3)

De luchtfoto's van de puinhopen van het WTC complex tonen ook kraters, precies zoals de scholier in zijn huiswerk heeft geschreven! Bekijk de foto's hieronder en u zult ervan overtuigd zijn dat de ondergrondse kernexplosies die de Twin Towers en WTC 7 verpulverd hadden, inderdaad plaatsvonden.En twee driedimensionele holografische foto's tonen inderdaad kraters in het WTC-complex:

Vijf bijzonder interessante foto's bewijzen onweerlegbaar dat het gesteente door de ondergrondse kernexplosie volledig gedesintegreerd en verkruimeld werd waardoor een holte onstond, zoals Dimitri Khalezov het heeft aangetoond. Aan de krater van Ground Zero, waar het WTC ooit stond, waren de omgekrulde randen duidelijk te zien, precies zoals de scholier de krater als een kom met barsten en omgekrulde randen omschreef.Uiteraard werden de opzienbarende vondst van deze vreemde kraters van Ground Zero gemeld door de media. Weet u wat de media ervan zeiden? De Britse krant Daily Mail schreef dat de "geologen" vastgesteld hadden dat "het ondergrondse landschap, dus een 40 meter kuil in de rotsbodem, door gletsjers 20.000 jaar geleden gevormd werd"! (4) Moeten we de leugens van de media nog steeds slikken alsof we onderwezen worden in de evolutietheorie!? De echte oorzaak van de kratervorming wordt uiteraard verzwegen door de media. U ziet hoe de media hun uiterste best doen om de ware feiten te verdoezelen. Wat zijn de journalisten geweldige leugenaars geworden!! Maar u ziet derde en vierde foto's heel duidelijk hoe de rotsformatie van omgekrulde randen gevormd wordt door de ondergrondse kernexplosie. Echte onafhankelijke en onpartijdige kernexperts kunnen aan de hand van deze foto's ook vaststellen dat er inderdaad een ondergrondse kernexplosie was plaatsgevonden waardoor het gesteente totaal gedesintegreerd en verkruimeld werd en de omgekrulde randen gevormd waren.

Een onderstaande videoclip zal u ook ervan overtuigen dat de nucleaire sloop van het WTC-complex inderdaad plaatsvond.En een ander videoclip over de Nuclear Demolition theorie van Dimitri Khalezov:


Meer informaties over nucleaire sloop:

www.nuclear-demolition-wikipedia.com/

Meer informatie over nucleaire testen:

www.en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_tests

Zapruder Inc schreef wel heel sceptisch over de theorie van Dimitri Khalezov:"Het verhaal klinkt gewoon overtuigend. Maar hoe kwamen die kernwapens daar dan onder het WTC terecht?" (1) Een goede vraag. Om de vraag te beantwoorden zullen we het volgende artikel lezen.
Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

  
                                                         Paul

                                     

Bronnen en referenties:

(1) Zapruder.Inc: One 9/11 theory to rule them all
(2) Skypotrol.net: reality is stranger than fiction
(3) Scholieren.com: werkstukken ondergrondse kernproeven
(4) Daily Mail 23 september 2008
1 opmerking:

Anoniem zei

Nee, dit verhaal is echt geloofwaardiger dan het door de media vertelde verhaal...