dinsdag 28 februari 2012

Het lot van Syrië aan een zijden draad. Deel 2Referendum in Syrië


Op zondag 26 februari gingen meer dan 14 miljoen Syriërs naar de stembus om zich uit te spreken over een door het Syrische regime opgestelde nieuwe grondwet. In Damascus hing het portret van de Syrische president Bashar al-Assad in vrijwel alle stemlokalen. Veel inwoners gaven blijk van hun sympathie voor de president. In relatief rustige steden, zoals Damascus en Aleppo, konden mensen hun stem uitbrengen. Alleen in Homs konden de mensen niet naar de stembus gaan vanwege het gevaar van de sluipschutters die dood en verderf onder de burgers zaaien. Het was in de stad Homs zo gevaarlijk dat er geen referendum gehouden kon worden. "Mensen durven nauwelijks de straat op door de beschietingen,"meldde de Nederlandse pater Frans van der Lugt aan verslaggever Arnold Karskens. (1) Homs is inmiddels uitgegroeid tot het revolutionaire bolwerk van de elf maanden durende opstand tegen president Bashar al-Assad. De rebellen hebben in Homs flink huisgehouden. Dag en nacht zijn explosies en geweerschoten hoorbaar. De telefoonverbindingen zijn afgesneden en electriciteit  is er 'af en toe' in de  wijk Boustan Diwan, waar pater Frans van der Lugt woont. De centraal gelegen christelijke buurt van Homs viel in handen van de gewapende rebellen, het Vrije Syrische Leger. "Ze lopen door mijn straat en hebben versperringen opgeworpen,"vertelde de pater. "Driekwart van de wijkbewoners is gevlucht, hoewel de vernielingen meevallen. Bij de kerk om de hoek zijn de ruiten gesneuveld." (1) Ook vertelde de pater aan de reporter Arnold Karskens dat veel rebellengroeperingen gebruik van anarchie hebben gemaakt om te plunderen. "Het is niet zo dat je door Homs loopt met het idee van een gebombardeerde stad. Er is vooral plaatselijke schade, zoals een kapotte voorgevel van een cafe en gehavende winkels. Huizen die zijn uitgebrand. Wel ligt overal vuilnis op straat, omdat het al maanden niet is opgehaald,"aldus het relaas van de pater. (1) De zwaarste gevechten en vernielingen vinden plaats rond de westelijke wijk Baba Amr in de buurt van de universiteit. Daar zijn de laatste weken naar van der Lugt's schatting 200 mensen omgekomen. Op 21 februari 2012 stierven bij beschietingen twee journalisten, The Sunday Times-verslaggeefster en de Franse fotograaf Rémi Ochlik. Pater van der Lugt zei:"Iedereen verwacht dat het leger nu ook andere wijken onder controle van de opstandelingen gaat aanvallen." 


Ondertussen gingen de Syrische burgers naar de stemlokalen om hun stem uit te brengen over een nieuwe grondwet. De oppositie had burgers opgeroepen het referendum te boycotten. De tegenstanders beweren dat de grondwetswijziging feitelijk niets zou veranderen. Ze bestempelden het referendum als een "farce". Ook het Westen heeft kritiek geleverd op het referendum. Blijkbaar willen de westerse regeringen niets weten van het referendum. Het westen noemde het referendum "een schaamte"! Alleen Rusland is positief over het referendum en wil dat Syrië een kans moet krijgen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, die op bezoek kwam in Den Haag en een gesprek had gehad met zijn collega Uri Rosenthal, vond dat het Syrische volk een kans moet verdienen. 
Ook de Nederlandse oud-ambassadeur Koos van Dam was het eens met de Russische minister Lavrov en zei"Het is juist een heel belangrijk referendum. Dit is de kans om iets te veranderen. De Baath-partij kan z'n machtsmonopolie verliezen." (2) Alleen een Syriër, Abraham Miro genaamd, die in Nederland woont, heeft kritiek op het referendum en vond het terecht dat de oppositie tot een boycot had opgeroepen. "De inhoud van de grondwet is bagger. De macht in Syrië blijft sterk gecentraliseerd,"zei hij. "En dit referendum heeft nul geloofwaardigheid. Iedere hervorming is tot nu toe een dode letter geweest. President Assad kan alles terugdraaien, zodra de situatie in Syrië weer stabiel is." (2) Maar de oud-ambassadeur van Dam denkt daar echter anders over. "Ik ben niet optimistisch, maar je kunt iets positiefs zien in dit referendum. Het alternatief is doorgaan met een militair conflict. Maar als er in zo'n grondwet staat wat je eigenlijk wil, het toestaan van meerdere politieke partijen, dan kun je het referendum maar beter een kans geven." (2) Voor van Dam is één ding duidelijk: dit referendum kwam vooral te laat. "Als Assad dit 10 maanden geleden had aangekondigd, had iedereen het fantastisch gevonden. Maar na zoveel bloedvergieten is het veel moeilijker geworden. Daardoor is ook bij de oppositie iedere vorm van dialoog niet meer mogelijk." Dat is logisch. Maar de oud-ambassadeur moet niet vergeten dat de oppositie ook eigenlijk geen dialoog wil. Eerder had het Syrische regime dialoog aangeboden. Maar het aanbod werd afgewezen door de SNR (Syrische Nationale Raad). De SNR wil alleen maar één ding: het opstappen van Bashar al-Assad! Vreemd genoeg hebben de westerse media ons niet alles ingelicht over de inhoud van de grondwetswijziging. Ons is alleen verteld dat met de grondwetswijziging zouden meerdere politieke partijen worden toegelaten. Laten we gaan kijken wat de inhoud is van de grondwetswijziging.


Het voorstel voor een nieuwe grondwet heeft 14 nieuwe en 37 geamendeerde artikelen. Artikel 8 maakt een einde aan bijna vijftig jaar durende alleenheerschappij van de Baath-partij. Artikel 88 bepaalt dat de president maximum voor twee termijnen van zeven jaar kan worden gekozen. Dit gaat in vanaf de volgende presidentsverkiezingen van 2014. Zodoende kan president Bashar al-Assad nog tot 2028 aan de macht blijven als het volk wenst. Echter stuit het artikel 88 op protest van de opposanten die willen dat president Bashar al-Assad eerder opstapt. (3) Er zit een adder in het gras: artikel 3 ligt blijkbaar zeer gevoelig bij christenen en minderheden. Daarin staat dat de president een moslim moet zijn. In praktijk wordt een niet-moslim door de nieuwe grondwet uitgesloten van het hoogste ambt. Hoewel Bashar al-Assad een moslim is, erkennen de soennieten hem niet als ware moslim! Omdat Bashar al-Assad een alawiet is en de alawieten in de ogen van veel soennieten een sekte is. Het geloof van de alawieten is een vermenging van islam en christelijke, heidense en gnostische elementen. De nieuwe Syrische grondwet blijkt toch helemaal niet volmaakt te zijn! Het vertoont democratische tekortkomingen. Dit heeft ook te maken met het ontbreken van een grondig parlementair en publiek debat over een nieuwe constitutie. Hoewel de grondwetswijziging niet volmaakt en onomstreden is, is het echte democratiseringsproces nog een zeer lange weg. We kunnen de nieuwe Syrische grondwet een kinderziekte noemen. Omdat de nieuwe grondwet nog in de kinderschoenen staat, moet een klein kind met vallen en opstaan nog leren lopen! Alleen de rebellen willen helemaal géén grondwetswijziging. Indien ze op het voorstel ingaan, kunnen ze ook een redelijke eis stellen dat ze inspraak willen in het publiek debat over de nieuwe grondwet! Maar dat hebben de rebellen niets gedaan!! Dom van het Westen om de rebellen alleen maar blindelings te geloven wat ze alles zeggen! Eén ding is zeker: de hervormingen zijn meer dan noodzakelijk. De media hebben ons echter niet verteld dat de meeste Syriërs achter de hervormingen staan! 


 Tijdens de volksraadpleging was een hoge opkomst in de kiesbureau's. Veel Syriërs vertellen journalisten met trots dat ze de volksraadpleging zien als een nieuwe kans voor Syrië met hervormingen, die moeten leiden tot meer democratie. (3) De Syrische president Bashar al-Assad en zijn vrouw Asma stemden ook over het referendum voor de nieuwe grondwet.
U zag de bovenstaande videoclip en hoorde dat er tijdens de volksraadpleging geweld is. Volgens de waarnemersorganisatie Syrian Observatory for Human Rights kwamen bij het politieke geweld afgelopen zondag 26 februari zo'n negentig mensen om. Onder de slachtoffers waren volgens de organisatie zo'n zeventig burgers. De andere doden waren militairen van het leger van Bashar al-Assad. (4) Dat zijn de resultaten van al wekenlange en zware gevechten met de opstandelingen in Homs. De moorden op burgers en militairen moeten toegeschreven worden aan de door het Westen gesteunde rebellen. De waarheid is dat de andere Syrische steden tijdens de volksraadpleging relatief rustig waren geweest. Laten we de onderstaande foto's van de Syrische volksraadpleging bekijken. Het is van groot belang dat we de andere kant van Syrië moeten gaan zien. Het dagelijkse nieuws van de westerse media is nogal eenzijdig en herhaald en wordt ons van alle kanten opgelegd. Op deze manier worden we allemaal gehersenspoeld. Het eentonige beeld moet doorbroken worden. 


Stembiljet van het referendum. Op de Arabische tekst
staat te lezen:"De Syrische Arabische Republiek. Referen-
dum kaart: bent u het eens met de nieuw ontworpen
grondwet van de Syrische Arabische Republiek?
Eens of oneens."
Een Syrische vrouw danst tussen in politieuniform
verklede supporters van Bashar al-Assad in Damascus
Vrouwelijke aanhangers van Bashar al-Assad 
In Syrië heeft een meerderheid van 89% na het afloop van de volksraadpleging ingestemd met de grondwetswijziging. (5) Dat heeft de Syrische staatstelevisie medegedeeld. Volgens de Syrische autoriteiten was de opkomst 57%.  Rusland juichte de uitkomst van het referendum toe. En de westerse media noemen de volksraadpleging een 'schijn-referendum'. In Homs waren 64 lichamen gevonden. Het ging om vluchtelingen uit Homs. De vluchtelingen waren neergestoken of doodgeschoten. De Britse journalist Paul Conroy en de Franse journaliste Edith Bouvier die gewond waren geraakt, waren veilig in Libanon aangekomen.


De EU stelt de sancties in werking


Zoals het verwacht is, heeft de Europese Unie met ingang van maandag 27 februari de druk op het Syrische regime verder opgevoerd om een einde te maken aan het het geweld. De hele wereld geeft de schuld van het geweld aan de Syrische president Bashar al-Assad. Over het aandeel van de rebellen in het bloedvergieten wordt er helemaal GÉÉN woord gerept! De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben op maandag 27 februari in Brussel besloten dat de sancties tegen Syrië ingesteld moeten worden. De EU bevriest onder meer de tegoeden van de Syrische Centrale Bank. Ook de vrachtvluchten van Syrië naar de EU worden verboden. Verder wordt de handel in goud en andere edelmetalen beperkt. De EU wil daarmee de geldstromen naar Syrië droogleggen. (5) "Als er een einde is gekomen aan het geweld tegen betogers, kan er een vredesmacht naar Syrië worden gestuurd,"verklaarde de Nederlandse minister Uri Rosenthal. (5) Wat is de heer Rosenthal zo naïef geworden! Denkt hij dat de vredesmacht de orde in Syrië kan handhaven!? Welke vredesmacht bedoelt de heer Rosenthal nou? De NAVO of de VN-vredesmacht?


De Vlaamse christendemocraten zijn helemaal tegen de sancties en begrijpen niet waarom hun landgenoot Guy Verhofstadt die als de voormalige Belgische premier kolonel Muammar Khadaffi in Brussel ontving, opgeroepen had de Syrische oppositiegroepen met alle middelen te steunen om het regime van Bashar al-Assad te kunnen omverwerpen. Dat is volgens de VLD (Vrije Vlaamse Christen Democraten) onaanvaardbaar en een schending van de mensenrechten. Ze wijzen erop dat het aantal slachtoffers daardoor zal massaal stijgen als de EU de oppositiegroepen gaat bewapenen. Ook de economische sancties zijn niet verantwoord, aldus de Vlaamse christendemocraten. Ze roepen de EU op de rebellen niet meer te bewapenen. Meer dan 2000 militairen van het Syrische veiligheidsleger zijn gedood dat men de burgers niet meer doelmatig kan beschermen. Volgens de Vlaamse christendemocraten is het vreemd dat er sedert begin april 2011 een wapenembargo tegen Syrië ingesteld wordt, terwijl de rebellen juist wapens aangeboden krijgen! Een humanitaire missie is welkom, geen militaire missie. (3)


Vredesmacht in Syrië? 


Als het om een VN-vredesmacht gaat, dan moet minister Rosenthal eerst de geschiedenis van de VN-vredesmacht in het Midden-Oosten goed kennen. Hij vergeet echter dat de VN gefaald heeft in het handhaven van vrede in het Midden-Oosten. Beste lezer, als u de voorgeschiedenis niet kent, dan zijn aantal feiten op 'n rijtje gezet: De VN-vredesmacht (in het Engels: United Nations Peacekeeping Forces) is speciaal ingezet voor vredesoperaties in de hele wereld. Soldaten die lid zijn van deze vredesmacht, worden blauwhelmen genoemd. De vredesmacht werd in 1948 opgericht, toen de VN-soldaten in het Midden-Oosten werden gelegerd om toezicht te houden op een bestand tussen Israël en de Arabische buurlanden. De Arabische buurlanden hadden Israël na de uitroeping van de Joodse staat Israël meteen aangevallen en wilden alle Joden in de zee drijven. Toen de Arabische legers teruggedreven werden, besloot de VN het bestand in het Midden-Oosten te handhaven. In 1948 werd de eerste vredesmacht UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization. In het Nederlands: Organisatie van de VN voor Toezicht op het Bestand in Palestina) in het leven geroepen. De UNTSO kreeg de taak om de wapenstilstand in het Midden-Oosten, waar veel Arabische landen Israël niet willen erkennen en in staat van oorlog met Israël zijn, te handhaven. Maar...de UNTSO faalde in het toezicht op de naleving van de wapenstilstand. Tijdens de Suez-crisis van 1956 kwam de Canadese diplomaat Lester Bowles-Pearson (1897-1972) op het idee dat de VN troepen zouden inzetten om ervoor te zorgen dat alle strijdende partijen zich zouden houden aan het staakt-het-vuur dat in 1957 werd ingesteld. De nieuwe vredesmacht UNEF I (United Nations Emergency Force I) werd tussen 1958 en 1967 naar aanleiding van de Suez-crisis in de Sinaï gestationeerd om een buffer tussen Israël en Egypte te vormen. (6) Voor het uitbreken van de Zesdaagse Oorlog van 1967 die de geschiedenis van het Midden-Oosten deed drastisch veranderen, eiste de Egyptische president Gamal Abdel Nasser van de VN dat de vredesmacht UNEF I zich moest terugtrekken uit het Egyptisch-Israëlische grensgebied. De VN-secretarisgeneraal Oe Thant willigde de eis in en nam zelfs niet eens de moeite om de Veiligheidsraad te consulteren. (7) Daarna sloot Egypte de Straat van Tiran af voor het Israëlische scheepvaartverkeer. Israël kon geen gebruik meer maken van de zuidelijke haven Eilat. Israël vat de afsluiting als een verkapte oorlogsverklaring van Egypte aan Israël op. Israël vreesde een Egyptisch offensief en ging op 5 juni 1967 over tot een preventieve aanval. (7) Opnieuw had de VN gefaald in het handhaven van vrede in het Midden-Oosten. Naar aanleiding van de Jom Kippoeroorlog (1973) werd UNEF II door resolutie 340 van de veiligheidsraad en het wapenakkoord tussen Israël en Egypte aan het Suezkanaal en later ook in de Sinaï gelegerd. (6)  Ook was de vrede zéér fragiel. 


Ook heeft de VN in de Libanese kwestie volkomen gefaald. Libanon was jarenlang verscheurd door de bloedige burgeroorlog. De aanstichter van de Libanese burgeroorlog was de PLO van Yasser Arafat. De VN-bemoeienis met Libanon duurt tientallen jaren en heeft er een belangrijke bijdrage geleverd dat Israël de VN niet vertrouwt! De VN bleek ook volkomen machteloos te zijn wat de weerzinwekkende slachtingen in Libanon betreft. De PLO-strijders hadden duizenden christenen geterroriseerd en beestachtig afgeslacht. De VN had niets ondergenomen om de wrede moordpartijen een halt toe te roepen. Maar als het om Israël gaat, bemoeit de VN zich opeens mee. In maart 1978 gebeurde er iets dat enorme gevolgen zou hebben. Een Palestijns commandogroep uit Libanon ging via de zee Israël infiltreren. Eerst doodde men een jonge Amerikaanse vrouw, die in een natuurreservaat vogels fotografeerde. Daarna werd op de autoweg tussen Haifa en Tel Aviv een bus gekaapt. Israëlische veiligheidstroepen stopten het gekaapte voertuig. In het vuurgevecht dat daarop volgde, kwamen 34 Israëlische burgers, waaronder kinderen, om. De Israëlische regering van Menachem Begin besloot daarop Operatie Litani te starten. (7) Deze was uitsluitend bedoeld om de militaire infrastructuur van de PLO ten zuiden van de Litanirivier te vernietigen. Het Israëlische leger bezette een tien kilometer brede strook ten noorden van de Israëlisch-Libanese grens. (7) Echter was de Operatie Litani geen succes. Vele Libanese burgers verloren het leven en het Israëlische leger slaagde er nauwelijks in Palestijnse commando's uit te schakelen. Op 19 maart 1978 nam de Veiligheidsraad resolutie 425 aan. Daarin eiste de Veiligheidsraad dat Israël zijn troepen terugtrok uit Libanees grondgebied. De VN was zo hypocriet geweest dat de door de Veiligheidsraad aangenomen resolutie helemaal géén melding maakte van de vreselijke terreuraanslag, die in Israël had plaatsgevonden. Deze aanslag was de aanleiding geweest voor de Israëlische inval in Libanon. De media schilderden Israël alleen maar als agressor af! De VN besloot een vredesmacht op te richten voor zuid-Libanon, de UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon. In het Nederlands: Interim-vredesmacht van de VN in Libanon). De taak van de UNIFIL was het toezicht te houden op de terugtrekking van Israël, de vrede en veiligheid te herstellen en de Libanese regering te helpen "haar soevereiniteit en gezag" (in praktijk had de PLO van Yasser Arafat de scepter over Libanon gezwaaid) terug te krijgen. Na de stationering van de UNIFIL in Zuid-Libanon in juni 1978 trok Israël zich weer terug. Maar..de UNIFIL maakte helemaal geen einde aan de dreiging en faalde in het handhaven van de vrede! De PLO-bases in Zuid-Libanon bewapenden zich met de Russische Katjoesja-raketten, die de Palestijnse terroristen regelmatig afschoten op dorpen en steden in het noorden van Israël. Verder vonden er Palestijnse infiltraties plaats. (7) Voor Israël was de maat helemaal vol. De aanleiding voor de tweede inval in Libanon was de aanslag op de Israëlische ambassadeur in Londen, Shlomo Argov. De aanslag werd gepleegd door een Palestijnse activist. Shlomo Argov overleefde de aanslag, maar bleef tot zijn dood zwaar gehandicapt. (7) Op 4 juni 1982 startte het Israëlische leger de Libanon-oorlog, "Operatie Vrede voor Galilea" ook wel genoemd. Het Israëlische leger viel Libanon aan, drong het land verder binnen en verdreef alle Palestijnse terroristen. De Libanese bevolking, voornamelijk christelijk, begroette de Israëlische soldaten als bevrijders. Niet de VN maar Israël had Libanon verlost van de PLO. De Libanese bevolking had jarenlang onder de PLO-terreur geleden. De westerse media hebben u helemaal niets verteld!! De VN had nooit eens de moeite genomen om een einde te maken aan de PLO-terreur in Libanon. Wel had de Veiligheidsraad resolutie 508 aangenomen waarin geëist werd dat Israël de militaire actie in Libanon moest staken! De Veiligheidsraad had helemaal géén woord gerept over de Palestijnse terreur tegen de Libanese bevolking, de raketbeschietingen waaraan de burgers in Noord-Israël werden blootgesteld en de aanslag op de diplomaat!!! Wel zorgde een door de SLA-milities aangerichte bloedbad onder de Palestijnse vluchtelingen voor opschudding dat de publieke opinie zich geheel tegen Israël keerde. Over het door de PLO aangerichte bloedbad onder de Libanese christenen werd er doodgezwegen. Als u de Nederlandstalige Wikipedia raadpleegt, vind u helemaal geen informatie over de echte oorzaak van de Israëlische inval in Libanon. Niet Israël maar de VN had ervoor gezorgd dat de UNIFIL buiten spel werd gezet. Na de verdrijving van de PLO uit Libanon onstond er echter een machtsvacuüm. De Sjiietische radicale beweging Hezbollah werd met de steun van Iran opgericht. Ook had Syrië een groot deel van Libanon bezet gehouden. Wat deed de VN? Niets! Er was helemaal GÉÉN resolutie aangenomen waarin Syrië veroordeeld werd voor het bezet houden van Libanon. Ook heeft de VN nog nooit geëist van Syrië dat het Syrische leger zich uit Libanon moest terugtrekken! 


De UNIFIL is zo omstreden en blijkt niet onpartijdig te zijn. Israël heeft onder andere zware kritiek geuit op het feit dat de UNIFIL zich heult met de islamitische terreurorganisatie Hezbollah. Ook beschuldigde Israël UNIFIL van medeplichtigheid van de ontvoering van IDF soldaten in oktober 2000. (8) Ook had de UNIFIL het onderzoek naar deze ontvoering belemmerd. UNIFIL hield vol geen videomateriaal van de ontvoering achter te houden. Toen later uitlekte dat deze wel bestonden en dat UNIFIL deze bewijslast had achtergehouden, gaf Israël ook zware kritiek op het feit dat de UNIFIL deze beelden maandenlang weigerde te overhandigen. (8) Voordat de Tweede Libanonoorlog in juli 2006 uitbrak, had Israël zware druk op de UNIFIL uitgeoefend om ofwel een actievere rol tegen Hezbollah te nemen of om Libanon te verlaten. De UNIFIL had niet eens de moeite genomen om de door Hezbollah opgevoerde raketbeschietingen die de Israëlische burgerdoelen troffen, een halt toe te roepen. De passieve houding van de UNIFIL was de echte aanleiding voor de Tweede Libanonoorlog, al heeft de VN zelf nog nooit toegegeven! 


Aan het eind van de Irak-Iran oorlog in 1988 kreeg de VN-vredesmacht, UNIIMOG (United Nations Iran-Iraq Military Observer Group. In het Nederlands: Militaire Waarnemersgroep van de VN in Iran en Irak) de taak om toezicht te houden op de naleving van de wapenstilstand tussen Iran en Irak en de terugtrekking van de troepen naar de internationaal erkende grenzen. In 1991 trok de UNIIMOG zich terug. Nadat de VN-vredesmacht zich teruggetrokken had, viel Irak Koeweit binnen. De Eerste Golfoorlog werd een feit. Opnieuw zagen we dat de VN volkomen had gefaald in het handhaven van vrede in de Golfregio. Wie draagt de schuld van de Eerste Golfoorlog? Saddam Hoessein of de VN? Het ligt voor de hand dat de VN wel de grote schuld heeft aan de Iraakse inval in Koeweit. Nu praten minister Rosenthal en zijn Europese collega's opeens over het stationeren van een vredesmacht in Syrië!? Als Bashar al-Assad valt en de internationale gemeenschap ertoe besluit een vredesmacht in Syrië in te zetten, dan rijst er een cruciale vraag. Zou de vredesmacht wel in staat zijn vrede in Syrië te handhaven en de veiligheid van de Syrische burgers te waarborgen? Beste lezer, wees eerlijk een vraag te beantwoorden: is de vredesmacht ook in staat zijn de verschillende oppositiegroeperingen die na de val van Bashar al-Assad om de macht zullen strijden, uit elkaar te houden en de vrede te bewaren? Stel dat Syrië na de val van Assad een thuisbasis van al-Qaeda en islamitische terreurbewegingen wordt zoals het al is gebeurd in Libanon, zou de VN-vredesmacht ook in staat zijn de raketbeschietingen die vanuit Syrië gericht zijn op Israël, te stoppen!? Een één woord zeg ik: De VN is absoluut niet geloofwaardig en onpartijdig! 


Ofschoon de heer Uri Rosenthal een Jood is, moet hij eigenlijk aan de Israëlische burgers vragen hoe men over de VN denkt. In Israël bestaat er onder de Israëlische bevolking weinig respect voor de VN. Met grote regelmaat verschijnen er artikelen in de Israëlische kranten waarin commentatoren zich bijzonder kritisch uitlaten over deze organisatie. Bekend waren de woorden van de vroegere Israëlische premier Ben Goerion:"Oem Shmoem". Iedereen in Israël wist wat de stichter van het moderne Israël bedoelde. Oem is in het Hebreeuws de afkorting van VN. Het woord Shmoem is een onzinwoord. De uitdrukking valt eigenlijk niet te vertalen. Maar als het toch zou moeten, zouden we eigenlijk kunnen zeggen: DE VN STELT NIETS VOOR! (7) De Joden in Israël noemen de VN "UN Unwanted Nobodies". In het Nederlands vertaald: VN Ongewenste Nullen. (7) 


Het conflict escaleert verder...


De hoge commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay zei dat de situatie in Syrië de laatste weken is verslechterd. Ze vindt dat er meteen een bestand moet komen. De vraag is of de strijdende partijen, zowel het regime als de oppositie, bereid zijn om tot bestand te komen. Zoals ik al zei, bestaat er geen eengezinde oppositie in Syrië. Het grote probleem is dat de oppositie uit verschillende groeperingen bestaat. De verschillende groeperingen hebben ook hun eigen opvattingen. Van een eengezindheid is absoluut geen sprake. Onder de groeperingen bevinden zich gewetenloze moordenaars en plunderaars. Het is zo onverstandig om de oppositie te bewapenen zolang er nog geen duidelijkheid bestaat wie de oppositie eigenlijk is. Ook staat het vast dat de oppositie het Syrische volk niet heeft vertegenwoordigd zoals de Nederlandse minister Rosenthal wel beweert. De hoge VN-commissaris Navi Pillay beweert dat het Syrische leger de weerloze bevolking heeft aangevallen. Op welke informatie baseert ze eigenlijk nou? Er zijn nog steeds geen harde bewijzen en betrouwbare getuigenissen die kunnen bevestigen dat het leger de bevolking heeft afgeslacht. Wij westerlingen zien alleen maar eentonige journaalbeelden van de gevechten in Homs. Is het bij u niet opgekomen waarom de media ons uitsluitend berichten over gevechten in Homs en niet over andere Syrische steden? Wel zijn er steeds meer bewijzen dat de rebellen de weerloze bevolking hebben aangevallen om daarna de schuld in de schoenen van het regime te schuiven. Een onderstaande videoclip is het harde bewijs dat de rebellen GEEN vrijheidsstrijders zijn, maar nietsontziende moordenaars. Ook toont de videoclip de werkelijkheid in Homs. Het laat ons wel zien dat de sluipschutters die blijkbaar geen militairen zijn, iedereen willekeurig doodschieten. Onthou goed dat deze onderstaande videoclip NOOIT vertoond wordt door de westerse media.
De VN heeft het dodenaantal naar 7500 bijgesteld. Ook de EU heeft geschat dat ruim 8000 doden zijn gevallen. De VN en de hoge commissaris Navi Pillay hebben helemaal niets gezegd waar ze informatie over het dodenaantal vandaan halen. De VN-cijfers over het dodenaantal zijn helemaal niet betrouwbaar. Geen enkele journalist heeft nagegaan of de cijfers wel kloppen. De informatie is klakkeloos overgenomen door de media. Op 28 februari verklaarde Navi Pillay op de VN-bijeenkomst in Genève dat het Syrische regime de aanvallen op de tegenstanders heeft opgevoerd. Ze zei niet welke tegenstanders. Over de sluipschutters die mensen op straat doodschieten, is er geen woord gerept. De VN-commissaris eist dat de internationale gemeenschap iets moet doen om te vorkomen dat "het Syrische leger de bevolking blijft afslachten". Ook Rusland is kritisch uitgelaten over Syrië. Tijdens de VN-vergadering riep de Russische onderminister Gatimov Syrië op het Rode Kruis in het land toe te laten. Het Rode Kruis wil het land in om noodhulp te bieden, maar krijgt geen veiligheidsgaranties van de Syrische regering. De Syrische VN-ambassadeur Hamoui liep geërgerd weg en vond dat de beschuldigingen aan het adres van Syrië erg eenzijdig zijn. Hij verweet andere landen dat ze de terreur aanwakkeren door de oppositie te bewapenen. Inderdaad hebben aantal westerse en Arabische landen de burgeroorlog in Syrië bewust aangewakkerd door de oppositie van wapens te voorzien. Het gevolg ervan dat Rusland en waarschijnlijk ook China het Syrische regime gaan bewapenen. Het conflict escaleert nu verder. Ook zei de Syrische VN-ambassadeur Hamoui dat de sancties tegen Syrië tot gevolg hebben dat het land niet genoeg brandstof en medicijnen meer kan kopen. 


De Verenigde Staten, de EU en de Arabische Liga vinden dat de tijd van Assad voorbij is. Ze beweren dat elke oplossing begint met een machtsoverdracht. Dat is gewoon een leugen. Hoewel de zogenaamde Vrienden van Syrië die in werkelijkheid helemaal GEEN ECHTE vrienden zijn van het Syrische volk, de gebeurtenissen in Syrië proberen te beïnvloeden, hebben ze hun eigen belangen boven het welzijn van het Syrische volk gesteld. Ook Iran, Turkije en Saoedi-Arabië hebben hun eigen belangen in de regio en sturen vanzelfsprekend een andere kant op. Het is zo hypocriet dat Saoedi-Arabië zich bij de club van de "vrienden van Syrië" aansluit, terwijl de mensenrechten in eigen land met voet vertreden worden!


Tweesporenstrategie van het Westen


Het Westen heeft een tweesporenstrategie opgesteld. De westerse landen oefenen diplomatieke druk op Damascus uit, voeren harde sancties tegen het regime van Bashar al-Assad, sturen clandestein (zonder toestemming van de VN-Veiligheidsraad!) commando's en geheime agenten van de inlichtingendiensten naar Syrië en verlenen humanitaire bijstand. De regionale landen - Turkije, Saoedi-Arabië en enkele golfstaten - bewapenen en versterken de Syrische opstandelingen. (9) Het scenario ligt al klaar: Eerst een "bevrijd gebied" creëeren door middel van het bewapenen van de oppositie en het sturen van buitenlandse grondtroepen. Dat had een voormalig topman van de CIA onthuld. (9) Na Somalië, Afghanistan, Irak en Libië - al deze genoemde landen waar het Westen meende 'orde op zaken te moeten stellen' - dreigt Syrië nu aan de beurt te komen! Wist u dat de Amerikaanse inval in Afghanistan een rookgordijn was? De inval leidde onze aandacht af van de echte daders die de aanslagen op 9/11 hadden gepleegd. De daders die de aanslagen op de Twin Towers in New York pleegden, waren helemaal geen islamitische terroristen, maar Amerikanen die in dienst stonden van de CIA!! De media die ook in dienst staan van de machtselite (illuminati), verkondigen de leugen dat Bashar al-Assad de weerloze bevolking heeft afgeslacht alsof hij krankzinnig is. In werkelijkheid heeft de Syrische president in tegenstelling tot wijlen Libische dictator Khadaffi geen luchtmacht tegen de rebellen ingezet. Hij deed dit niet en gebruikte ook geen andere zware oorlogsmaterieel onder druk van Rusland! (9) U weet waarschijnlijk niet dat 700 Libische al-Qaeda strijders die tegen Khadaffi vochten, met hulp van de NAVO en de westerse geheime diensten naar Syrië verplaatst waren. Ze waren met de militaire vliegtuigen naar Turkije overgevlogen en aan de noordgrens met Syrië gedropt. Ook hebben de Iraakse al-Qaedastrijders daarbij gevoegd. Wikileaks bracht aan het licht dat de Verenigde Staten de Syrische oppositie heimelijk hebben gesteund. Het gaat hier over de Syrische Nationale Raad (SNR), de door Nederland erkende "wettige vertegenwoordiger van het Syrische volk". 


De oorlog in Syrië heeft nu een kwaadaardig religieus-geopolitieke karakter gekregen. De meeste westerlingen, Arabieren en Joden kennen "The Grand Chessboard" van Zbigniew Brzezinski niet en hebben deze boek ook nooit gelezen. De Russen hadden Mein Kampf van Adolf Hitler voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ook nooit gelezen en Hitlers Lebensraum was hen geheel onbekend. De "lebensraum" in Mein Kampf bevatte afschuwelijke Hitlers plannen met Rusland. The Grand Chessboard van Zbigniew Brzezinski en Mein Kampf van Adolf Hitler vertonen veel overeenkomsten en verkondigen dezelfde filosofie en strategie: geopolitiek! In zijn boek "The Grand Chessboard" heeft Zbigniew Brzezinski geopolitieke strategie van de Verenigde Staten in betrekking tot het Midden-Oosten ontwikkeld. De Verenigde Staten willen kost wat kost controle uitoefenen over de olieproducerende landen! Het conflict in Syrië heeft religieuze achtergronden: soennieten tegen sjiieten. De rebellen zijn soennitisch, terwijl Bashar al-Assad en zijn aanhangers alawieten zijn. De Alawietische minderheid is weliswaar sjiietisch. Iran en de Libanese terreurbeweging Hezbollah zijn sjiietisch. Turkije, Saoedi-Arabië, de Golfstaten, Egypte en al-Qaeda zijn soennitisch. Het is geen toeval dat de gebieden die onder controle staan van de Syrische rebellen, soennitisch zijn. Na de Amerikaanse invasie in Irak zijn de sjiieten an de macht gekomen, waardoor de Golfstaten sterk aan macht moesten inboeten. Qatar en Saoedi-Arabië willen die machtspositie kost wat kost terugwinnen en van Syrië een soort vazalstaat maken om daarna Iran de genadeslag te kunnen toebrengen. (9) In Bahrein werd de sjiietische opstand bloedig neergeslagen met hulp van Saoedi-Arabië en Qatar! 


Op de achtergrond pogen de Verenigde Staten en Rusland hun belangen in het Midden-Oosten veilig te stellen, al is de regio door de Arabische omwenteling voorgoed veranderd. De Verenigde Staten zijn wel de dirigent van alle ellende in het Midden-Oosten. De Amerikaanse geostrategie veroorzaakt een hele hoop problemen bij Israël en de omringende Arabische landen. Al realiseren zéér veel Joden en Arabieren niet van de gevaarlijke en meedogenloze spelletjes van de Amerikanen. Ook de Russen spelen een gevaarlijke spelletje mee. Vooral de Europese Unie is niet vies van het machtsspel. De internationale politiek is een schaakbord. Dat wist Winston Churchill die zelf een vrijmetselaar was, ook. Momenteel zijn de Verenigde Staten, de EU, Rusland, Turkije en Saoedi-Arabië de hoofdrolspelers geworden in de strijd om Syrië. Dat Frankrijk de Syrische opstand steunt, heeft dit wellicht te maken met frustraties. Vroeger was Syrië een Frans mandaat. In 1946 verkreeg Syrië onafhankelijkheid van Frankrijk. Wil Frankrijk de verloren gegane invloed in het Midden-Oosten soms herwinnen? 


De Syrische soennieten koesteren diepe wrok jegens de Alawietische minderheid en haten ook alle alawieten. De westerse media hebben ons nooit verteld wat de soennitische betogers hun leuze hebben gescandeerd. Na het vrijdaggebed gaan ze op straat en scanderen ze hun leuze:"Alawieten naar het graf! Christenen naar Beiroet!" Ze willen alle alawieten en christenen uitroeien. Ze hebben willekeurige wraakacties tegen de Alawietische minderheid ondergenomen. Als er aan de kant van de rebellen iemand in de strijd omkomt, dan vermoorden de soennitische rebellen iemand die tot de Alawietische minderheid toebehoort, om dat te wreken. Ook worden alawieten ontvoerd om ze dan te ruilen tegen gevangengenomen rebellen. (9) Zulke berichten leest u helemaal niet in de Nederlandse kranten!! Volgens de Belgische krant De Wereld Morgen heeft het conflict in Syrië zich 'gelibaniseerd.' De Syrische soennieten hebben de alawieten en vooral de dynastie Assad nooit vergeven voor het bloedbad in Hama (in de Bijbelse tijden Hamath). In 1982 kwamen de soennieten onder de leiding van de Moslim Broederschap in Hama in opstand. Hafiz al-Assad, de vader van de huidige president Bashar al-Assad, liet de opstand bloedig neerslaan. 25.000 soennieten vonden de dood. Schattingen over het aantal doden liepen uiteen van 10.000 (volgens Britse correspondent Robert Fisk), via 25.000 (volgens Amnesty International) tot 48.000 (volgens Moslim Broederschap). De tragedie ging als het bloedbad van Hama, een zwarte bladzijde in de Syrische geschiedenis in. In 2011 trad Bashar al-Assad hard tegen de opstandelingen op. Er heersen enorme haat en wrok onder de soennitische meerderheid in Syrië. Tijdens het vrijdaggebed houden imams hun preken in de moskees in gebieden die onder controle van de rebellen staan. De imams omschrijven het regime van Bashar al-Assad als een "satanische horde". (9) Op een You Tube film over een militair die door de rebellen werd gevangen genomen, staat te lezen dat hij eerst verkracht zou worden om vervolgens ritueel te worden afgeslacht als een "ongelovig dier"! (9) Het ritueel afslachten is werkelijk satanisch. Wat doet het Westen? Niets!! De westerse regeringen knijpen hun oog wel dicht als een gevangen genomen militair als een "ongelovige dier" op 'n satanische wijze ritueel afgeslacht wordt. De media hebben u ook niets verteld dat Syrische christenen ook vermoord worden. 


De gevolgen van de val van Assad


Als Bashar al-Assad valt, zijn de gevolgen voor heel Syrië niet meer te overzien. De gevolgen zullen zeer desastreues en verwoestend zijn. Het land valt ten prooi aan felle machtsstrijd, anarchie en chaos. De val van Assad zal zéér zeker ontaarden in een waar bloedbad: duizenden alawieten en christenen zullen afgeslacht worden, zoals het ook in Libanon en Irak gebeurde. In Libanon slachtten de PLO-ers Libanese christenen af. In Irak hadden zowel soennieten als sjiieten christenen afgeslacht. Verschillende oppositiegroeperingen zullen om de macht strijden. Syrië zal het tweede Libanon worden. De toekomstige VN-vredesmacht zal zeker niet erin slagen om de orde in het land te herstellen. Ook zullen de blauwhelmen de slachting onder alawieten en christenen niet voorkomen. Bent u soms vergeten dat de Nederlandse blauwhelmen zich afzijdig hielden, toen Srebrenica viel en de moslimbevolking afgeslacht werd door de milities van Mladic!? De kans is zéér groot dat de terroristen Syrië als hun basis zullen gaan gebruiken om raketten op Israël af te vuren. De raketten zullen de Golanhoogte en Galilea in het noorden van Israël bereiken en dood en verderf onder de Israëlische burgers zaaien. Dat is een reëel scenario! Een ander scenario is dat als de oppositie de macht in Syrië overneemt, zal de democratie naar westers model niet ingevoerd worden! De door de Nederlandse regering erkende Syrische Nationale Raad is in praktijk gedomineerd door de Moslim Broederschap. Eén ding kan ik u garanderen: De dictatuur van Bashar al-Assad zal worden vervangen door de nieuwe islamitische dictatuur met de Sharia als richtsnoer voor Syrië! 


Voor Israël zijn de gevolgen catastrofaal als Bashar al-Assad valt. Israël is als de dood voor de sjiietische samenwerking tussen Iran, Syrië en Hezbollah. Bovendien verkeert Israël op voet van oorlog met Iran. Israël juicht het doorbreken van die samenwerking door een soennitische machtsovername toe. Maar het toejuichen zal lelijk tegenvallen. In Israël is er al zoveel onzekerheid over de toekomst van Syrië. Hoewel de Golanhoogte een twistpunt tussen Israël en Syrië blijft, heerst er in elk geval onder de dynastie Assad een stabiele staat van koude oorlog. In de tijd vóór de omwenteling in het Midden-Oosten hebben verschillende Arabische landen, zoals Syrië en Libië, geen massavernietigingswapens tegen Israël ingezet, omdat de regimes baat hadden bij het in stand houden van de status quo. (10) De nieuwe islamitische machthebbers hebben echter geen belang in het handhaven van status quo en worden alleen maar gedreven door radicalisme en ideologieën die hen dwingen om Israël te vernietigen. Dat was de mening van Israëlische analisten. Israël weet momenteel oprecht niet wat nu het beste is. Een Syrische activist riep Israël om hulp. Mijn advies aan Israël luidt: niet doen! Israël mag de Syrische oppositie niet steunen. Want de door de Moslim Broederschap gedomineerde oppositie heeft echter een verborgen agenda waarin staat dat de oorlog tegen Israël ook na de val van Bashar al-Assad voortgezet moet worden! Bovendien is de houding van Turkije jegens Israël de laatste tijd zeer vijandig geworden. De Turkse premier Erdogan heeft grote aspiraties en droomt van de herleving van het Ottomaanse Rijk die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog teloor ging. Het nieuwe Ottomaanse rijk zou uitstrekken van het Midden-Oosten tot Noord-Afrika, van Syrië tot Marokko. In de ogen van de Turkse islamisten staat Israël de Turkse droom in de weg. Israël  is een doorn in het oog van de Turkse 'Ottomanisten'. Syrië stond eeuwenlang onder de heerschappij van de Ottomaanse Turken. Het ziet er naar uit dat Turkije Syrië onder haar invloedsfeer wil brengen. Niemand weet hoe het zal aflopen in Syrië. Ik durf geen andere doemscenario's te schetsen. Eén ding staat wel vast: Het lot van Syrië hangt aan een zijden draad! 


Het slotwoord


Als u vraagt of Bashar al-Assad zou vallen, is het antwoord: Ja! De val van Bashar al-Assad is een kwestie van tijd. Niet een kwestie van weken, maanden en jaren. Alleen God kent de tijd en weet dat de dagen van Assad geteld zijn. De Bijbelse profetieën over Syrië zullen zeker in vervulling gaan.
Ook zullen de Bijbelse profetieën over het oordeel over Arabische volken en het Westen in vervulling gaan!! God oordeelt niet alleen de islamitische naties maar ook het goddeloze Westen. Het Westen heeft NIET het recht om te mengen in buitenlandse gelegenheden die hen niet aangaat, en mag zich ook niet bemoeien met Syrië. De Bijbel zegt heel duidelijk: weest niet een bemoeial!  (I Petrus 4:15) God waarschuwt westerse landen zich niet met andermans zaken te gaan bemoeien. Helaas hebben de westerse landen die bijzonder arrogant zijn, de Bijbelse waarschuwing niet ter harte genomen. Het Westen droomt ook van het herstel van het oude Europese gezag die na de Tweede Wereldoorlog in een klap was verdwenen. Niet-westerse landen als China verdenken het Westen van het neo-imperialisme en het neo-kolonialisme. Hun verdenking is niet ongegrond! 


Ook de toekomst van de Syrische jeugd hangt aan een
zijden draad.
De zogenaamde Vrienden van Syrië zijn helemaal geen vrienden van Syrië. Ze zijn ook niet geinteresseerd in het lot van Syrië. Ze zijn alleen vastbesloten het Syrische volk op te offeren aan hun geopolitieke belangen. Daarom zal God de landen die zich Vrienden van Syrië noemen, ook oordelen. Wees ervan overtuigd dat de "Vrienden van Syrië" straks zich "Vrienden van Palestina" zullen noemen om hun steun te geven aan het "Palestijnse volk". Al die zogenaamde vrienden zullen op 'n dag ook tegen Israël keren en een vredesmacht in Jeruzalem willen stationeren. Daarmee zal de Bijbelse profetie ook in vervulling gaan dat de volken tegen Israël en Jeruzalem zullen optrekken. Voor de volken, zowel Arabische als westerse landen, staat het oordeel vast. De Bijbelse profetie over Syrië is nu in vervulling gegaan:


"Beschaamd is Hamath en Arpad, omdat zij een boos gerucht gehoord hebben, zijn zij gesmolten; bij de zee is bekommernis, men kan er niet rusten. Damaskus is slap geworden, zij heeft zich gewend, om te vluchten, en siddering heeft haar aangegrepen; benauwdheid en smarten als van een barende vrouw hebben haar bevangen; Hoe is de beroemde stad niet gelaten, de stad Mijner vrolijkheid! Daarom zullen haar jongelingen vallen op haar straten; en al haar krijgslieden zullen te dien dage nedergehouwen worden, spreekt de HEERE der heirscharen. En Ik zal een vuur aansteken in den muur van Damaskus, en het zal Benhadads paleizen verteren.
Jeremia 49:23-27


Hama (in de Bijbel Hamath) is inderdaad tegenwoordig het strijdtoneel tussen het regime van Bashar al-Assad en de soennitische rebellen. Het tweede deel van Jeremia's profetie zal binnenkort in vervulling gaan, als het om Damascus gaat. Gods woord keert nooit ledig terug en komt altijd uit. 


Bid voor het Syrische volk en ook voor de Syrische christenen die straks zware tijden zullen gaan beleven. Bid ook dat de strijdende partijen, zowel de oppositie als het regime in Syrië, hun wapens zullen neerleggen en om de tafel gaan zitten om te praten en vrede te sluiten. Met het neerleggen van wapens komt er een echte oplossing voor alle partijen in Syrië, zowel soennieten als alawieten. Zeker ook voor Syrische christenen en andere minderheden. Bid ook voor onze regering opdat de sancties niet uitgevoerd zullen worden. Want de sancties zullen het hart van het Syrische regime niet raken, maar wel het hart van het Syrische volk! Met sancties en clandesteine militaire operaties wil het Westen Syrië alleen maar kapot maken. Bid ook voor Israël. Ook Israël gaat moeilijke tijden tegemoet als het regime van Bashar al-Assad valt. Ik verdedig het regime van Bashar al-Assad niet, want het Syrische regime is in feite een dictatuur. Ook sta ik niet achter de oppositie die de wapens opneemt en moorden onder burgers pleegt. Van de Amerikaanse politiek moet ik niks hebben. Want de huidige Amerikaanse president Barack Obama heeft niet het recht om de baas over het Midden-Oosten te spelen. Alleen God is de Grote Baas zoals ik Hem noem. Ook deel ik het standpunt van de Nederlandse regering inzake de kwestie Syrië niet. De westerse regeringen en de Arabische regimes worden nu beheerst door de overste dezer wereld. Al de landen en volken die de ware Messias Yeshua niet willen dienen, zullen verwoest worden!  

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                              Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


  (1) DePers: Geen referendum in Homs. Door Arnold Karskens. 22-02-2012
  (2) NOS: Krijgt Syrië nieuwe grondwet? 25-02-2012
  (3) Mediawerkgroep Syrië
  (4) NOS: Geweld Syrië voor referendum. 26-02-2012
  (5) NOS: 
  (6) nl.wikipedia.org/wiki/Vredesmacht
  (7) Israël verenigt de naties: De houding van de VN tegenover de Joodse natie. Door Alfred Muller.
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/UNIFIL
  (9) De Wereld Morgen 26-02-2012
(10) Israel Today: Arabische lente of naderende Apocalypse? December 2011maandag 27 februari 2012

Het lot van Syrië aan een zijden draad. Deel 1Vertegenwoordigen 'de Vrienden van Syrië' wel het Syrische volk?


Afgelopen vrijdag 24 april kwamen 60 westerse en Arabische landen en organisaties, die zich de Vrienden van Syrië noemen, bijeen in Tunis de hoofdstad van Tunesië. In de internationale conferentie bogen ministers van Buitenlandse Zaken, diplomaten en afgevaardigden van organisaties zich over de kwestie Syrië. De reden van de vergadering was dat ze deze kwestie via de VN-Veiligheidsraad niet konden regelen, want daar lagen Rusland en China enorm dwars. Het door het Russisch-Chinese veto geblokkeerde resolutie ligt nog vers in het geheugen. China en Rusland waren niet in de conferentie aanwezig, omdat het Syrische regime volgens hen niet aan de onderhandelingstafel uitgenodigd was. Beide grootmachten zijn van mening dat er alleen door dialoog met Damascus een eind kan komen aan het geweld in de Syrische steden. (1) Het begin van de conferentie werd door honderden aanhangers van Bashar al-Assad verstoord. Ze waren met bussen naar Tunesië gereisd om tegen de Syrië-conferentie te betogen. De politie voorkwam dat ze dicht bij het hotel kwamen waar de top plaatsvond. (1) De deelnemers van de conferentie bespraken niet alleen een ultimatum aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, maar ook de toekomst van Syrië. Met het ultimatum wilden het Westen en de Arabische landen de druk op president Assad verhogen om het geweld te beëindigen en om hulpverleners toe te laten in Syrië. 


Als u onderstaande videoclip van de NOS-journaal wilt zien, moet u echter niet alles geloven wat het journaal over Syrië zegt. U moet goed beseffen dat de sluipschutters die iedereen op straat doden, in werkelijkheid rebellen zijn. Dat hebben verschillende getuigen die niet door de reguliere media vermeld zijn, verklaard. De media verzwijgen echter alle echte feiten voor ons.
Er werd in de slotverklaring van de conferentie besloten om harde sancties tegen Syrië in te stellen. De sancties worden nu uitgebreid. Zo worden alle tegoeden van de Syrische Centrale Bank in Europa bevroren. Die maatregel treedt op maandag 27 februari in werking. Onlangs heeft de Verenigde Naties de voormalige VN-secretarisgeneraal Kofi Annan aangesteld als speciaal gezant voor Syrië. (1) Kofi Annan zou aan een vreedzame oplossing voor de kwestie Syrië werken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, riep de Syrische militairen tot ongehoorzaamheid op. "Zij moeten het bevel van hun meerderen om geweld tegen tegenstanders van het regime te gebruiken niet opvolgen,"aldus Clinton die in Tunis zat. Volgens Clinton zal de weigering om "deze slachtpartij" voort te zetten de weigeraars tot helden maken, niet alleen voor Syriërs, maar ook voor gewetensvolle mensen elders. "Zij kunnen ertoe bijdragen dat de wapens zwijgen,"zei Hillary Clinton. (2) Vreemd dat mevrouw Clinton helemaal géén woord heeft gerept over het geweld van de gewapende oppositie. Waarom heeft Clinton de tegenstanders ook niet opgeroepen om wapens neer te leggen? Haar oproep aan de Syrische militairen is nogal eenzijdig. Ondertussen gaan de rebellen door met het geweld tegen militairen én burgers. Ook werd er in de conferentie nauwelijks gesproken over het feit dat zowel onschuldige burgers als militairen vermoord worden door de rebellen! Ook werd er tijdens de conferentie besloten dat er geen militaire interventie in Syrië zou komen, zoals Qatar gewild heeft. Saoedi-Arabië riep tot bewapening en financiering van rebellengroepen in Syrië op. Syrië verwierp de slotverklaring van de conferentie en noemde de zogenaamde Vrienden van Syrië 'Vijanden van Syrië'. Damascus betreurde de oproep van Saoedi-Arabië tot financiëring van gewapende rebellengroepen in het land. Volgens het Syrische regime leidt een dergelijke steun slechts tot een versterking van het internationale terrorisme. De Syrische media schreven op zaterdag 25 februari dat Saoedi-Arabië met het opperen van het idee een deelgenoot in het Syrische bloedvergieten is geworden. (3) De oproep tot bewapening van de rebellen kreeg overigens geen steun bij aantal landen. Eerder had Amerika overgewogen de Syrische rebellen te bewapenen. "Ik ben voorstander dat de oppositie wapens krijgt,"zei de Amerikaanse senator John McCain tijdens een bezoek aan de Afghaanse hoofdstad Kaboel. (3) Hij beschuldigde Rusland en Iran ervan de Syrische president Bashar al-Assad te bewapenen. "Mensen die opgeofferd worden, verdienen het recht zichzelf te verdedigen,"verklaarde senator McCain. (3) Over welke mensen bedoelt hij nou? Mogen de rebellen het recht hebben onschuldige burgers te vermoorden? Een aantal onafhankelijke ooggetuigen verklaart dat de rebellen heel veel onschuldige mensen die zich op straat waagden te lopen, vermoord hebben. Het heeft hoe dan ook niks te maken met de vrijheidsstrijd. Bovendien zijn de rebellen salafisten die naar de gewelddadige omverwerping van het regime van Bashar al-Assad streven. Ook zijn al-Qaeda strijders in Syrië zeer actief. 


Ook Nederland die heeft deelgenomen aan de Syrië-conferentie en zich een "een vriend van Syrië" noemt, wil de druk op het Syrische regime verder opvoeren. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, had afgelopen vrijdag in Tunis bekendgemaakt dat Nederland voortaan de SNR (Syrische Nationale Raad) beschouwt als "legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk". "Hiermee geven we de Syrische Nationale Raad een steuntje in de rug,"zei Rosenthal. Weet de heer Rosenthal waarover hij praat!? De vraag is of de SNR het Syrische volk echt heeft vertegenwoordigd. Staat het Syrische volk ook achter de SNR, het overkoepelende orgaan van verschillende oppositiegroepen? Er zijn vraagtekens gezet wat de rol is van de SNR. Op 22 februari heeft de Amerikaanse generaal Martin Dempsey, bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten, in een interview met CNN gezegd dat hij het erg voorbarig vindt om nu al te spreken over het bewapenen van de Syrische oppositie, zoals Saoedi-Arabië en de oorlogszuchtige senator John McCain voorstelden. (3) Hij voegde eraan toe dat hij iedereen uitdaagt om hem een duidelijk beeld te schetsen van WIE NU EIGENLIJK DE SYRISCHE OPPOSITIE IS. 


Generaal Martin Dempsey
De waarheid is dat de Syrische oppositie VERDEELD EN NIET GOED GEORGANISEERD is. De defensiespecialist Ko Colijn deelt de mening van de Amerikaanse generaal Martin Dempsey. Hij zei:"Het risico van een burgeroorlog à la Libanon is reëel". (3) Daarnaast zou militaire steun aan de rebellen na een eventuele val van president Bashar al-Assad kunnen leiden tot chaos met verschillende gewapende milities, die om de macht strijden. Dit is ook een argument van Bashar al-Assad en de zijnen, maar daarom NIET MINDER WAAR. Ook Rusland deelt het standpunt van al-Assad! Ook deel ik dezelfde standpunt! Deskundige van de Arabische wereld, Marcia Luyten, zei op 22 februari in Buitenlandpanel op de VPRO:"DE SYRISCHE OPPOSITIE IS EEN VERGAARBAK VAN GEWAPENDE BENDES EN MILITIES ZOALS HET VRIJE SYRISCHE LEGER, dat ook weer bestaat uit verschillende groepen. Er is NIET één oppositie". Ze herinnert ons eraan dat de Taliban ontstond na de Amerikaanse steun aan de Moejaheddien in Afghanistan in hun strijd tegen de Russen. Het besluit van de Nederlandse regering om de SNR te erkennen als 'legitieme vertegenwoordiger van het Syrische volk' is zeer onverstandig. Ook heeft Nederland 1 miljoen euro (wel te verstaan: onze eigen belastinggeld) uitgetrokken voor "noodhulp voor de bevolking van Syrië". "Dat is hard nodig,"zei Uri Rosenthal. Of het geld bij het Syrische volk goed zou terechtkomen, is maar een zeer grote vraag. Uiteindelijk zal onze eigen belastinggeld wel in de handen van de rebellen terechtkomen zodat men wapens gaat kopen om nog meer bloed te vergieten. Heeft de heer Rosenthal de leuze van de Syrische salafisten wel gehoord:"Alawieten naar het graf. Christenen naar Beiroet"!? Ook heeft de Nederlandse regering hulp gegeven aan Syrische bloggers die alleen maar anti-Assad propaganda willen opvoeren en de Jihad verheerlijken. Ook vind ik het erg onverstandig van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu om generaal Martin Dempsey voor een 'dienaar van Iran' uit te maken. Netanyahu moet goed beseffen dat de val van Assad niet alleen tot chaos in Syrië, maar ook tot instabiliteit in de hele regio kan leiden! Ook zal de val van Bashar al-Assad kunnen leiden tot grote catastrofale gevolgen voor Israël.


Of de westerse en Arabische landen en diverse organisaties echte vrienden zijn van het Syrische volk, valt te betwijfelen. Alleen God kent de echte plannen en drijfveren van de zogenaamde vrienden van Syrië. Een aantal westerse plannen is Rusland en China ook niet onbekend. Rusland heeft de zogenaamde Vrienden van Syrië de grootste vijanden van Syrië genoemd. Syrië verwoordt het zelf ook perfect. Iemand schreef terecht:"De mensen die zich opwerpen als vrienden, zijn de feitelijke historische onderdrukkers en verschuilen zich achter hun marionetten in de Arabische wereld".  Wat zegt de Bijbel over een soort vrienden?


"Eet niet het brood van wie boos van oog is, begeer zijn lekkernijen niet; want als iemand die zijn eigen plannen maakt, zo is hij; "eet en drink!"zegt hij tot u, maar zijn hart is NIET met u.."
Spreuken 23:6-7


De zogenaamde Vrienden van Syrië vertegenwoordigen helemaal niet het Syrische volk en spreken ook NIET namens het Syrische volk! Ook heeft het Syrische volk hen niet erom gevraagd. De Verenigde Staten en aantal westerse landen bekommeren zich helemaal niet om het welzijn van het Syrische volk. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua misbruikt het Westen humanitaire redenen. (3) "De Verenigde Staten en Europa verbergen een dolk achter hun glimlach,"klinken de ernstige woorden in het commentaar van het Chinese persagentschap Xinhua. "De Verenigde Staten en Europa koesteren ambities van opperheerschappij Syrië en de Arabische wereld komt daar langzaam aan achter." (3) De Syrische staatskrant As Saoera noemde de conferentie in Tunis een ontmoeting van de samenzweerders die hun pogingen ondernemen om Syrië te destabiliseren. Inderdaad willen de zogenaamde Vrienden van Syrië het land destabiliseren. Hun echte bedoeling is het terugdringen van de Iraanse invloed. Op deze manier wil het Westen een bondgenoot van Iran kapot maken. Het echte motief van het Westen is  dat het Syrische volk opgeofferd moet worden aan de westerse ambities. De Verenigde Staten en hun westerse bondgenoten zijn helemaal niet geinteresseerd in echte democratie en mensenrechten voor het Syrische volk. Toen in Jemen verkiezingen werden gehouden, zei Hillary Clinton dat het een grote stap is in de richting van de 'ware democratie'. Zo hypocriet was ze wel! Het blijkt dat er maar één presidentskandidaat is geweest. Andere mededingers naar het presidentschap zijn er niet. De enige kandidaat is niemand anders dan de vice-president Hani, die al 18 jaar samen met ex-president Saleh meeregeert. Zo blijft Saleh achter de schermen zijn touwtjes houden. De verkiezingen in Jemen zijn niet anders dan schijnverkiezingen. Ook nemen de schijnverkiezingen de onrust in Jemen niet weg. Bij een aanslag op een presidentieel paleis in Jemen waren meer dan twintig doden gevallen. Voor het paleis blies een zelf-moordenaar zichzelf op in een auto vol explosieven. De slachtoffers waren paleiswachten. De aanslag vond plaats in het zuiden van Jemen, in de stad Hadramoet. Die ligt ver van de hoofdstad Sanaa, waar de nieuwe president de eed in het parlement aflegde. Hoewel de aanslag niet opgeëist was, staat het land nu aan de rand van de afgrond. In het zuiden van Jemen is al-Qaeda niet alleen actief, maar ook de linkse separatisten ijveren voor de afscheiding van zuid-Jemen. De verontrustbarende ontwikkelingen interesseren de Verenigde Staten helemaal niet! 


De conferentie in Tunis is een schertsvertoning en een nest vol schijnheiligheid en huichelachtigheid en de zogenaamde Vrienden van Syrië zijn niets anders dan alleen maar vijanden van Syrië. Israël moet beter oppassen, want dezelfde "Vrienden van Syrië" zijn ook vijanden van Israël en zullen ooit op 'n dag de Joodse staat met de voet vertrappen!! De Vrienden van Syrië zullen op 'n dag zich "Vrienden van Palestina" noemen!! In mijn artikel "De Arabische Storm raast voort" had ik u verteld dat de westerse inlichtingendiensten in Syrië actief zijn en de rebellen hebben getraind in hun strijd tegen het regime van Bashar al-Assad. Er kleeft bloed aan de handen van het Westen dat de rebellen onschuldige burgers hebben vermoord. Misschien wilt u de waarheid niet graag horen dat westerse landen zichzelf medeplichtig hebben gemaakt aan de moord op Syrische burgers en militairen. In Syrië waren Franse 'instructeurs' opgepakt. (3) De zogenaamde 'instructeurs', allen leden van de westerse geheime diensten, hadden de rebellen een opleiding gegeven. Ook waren de westerse geheime diensten en commando's betrokken geweest bij de omverwerping van het Libische regime van Muammar Khadaffi. De westerse media hadden u en iedereen wijsgemaakt dat de Libische opstandelingen voor democratie en mensenrechten streden. Wat blijkt nu? Na de val van Muammar Khadaffi heeft het Libische volk helemaal géén echte vrijheid en rechten gekregen. Helemaal niets! Amnesty International bericht dat de mensenrechten tegenwoordig zijn geschonden door....de Libische 'vrijheidsstrijders'!! Het bewijs ziet u in de onderstaande videoclip.
Nu verkondigen de westerse media dezelfde leugens dat de Syrische rebellen voor vrijheid, democratie en mensenrechten strijden. Wees ervan overtuigd dat als Bashar al-Assad valt, zal de situatie in Syrië alleen maar steeds erger worden. De mensenrechten zullen op grote schaal door de rebellen geschonden worden!! Reken maar! Bent u de geschiedenisles soms vergeten dat de Franse revolutionairen die om vrijheid, gelijkheid en broederschap hadden geroepen, dezelfde dag de Franse koning vermoordden en de Franse bevolking terroriseerden. Ze stuurden duizenden onschuldige burgers naar de guillotine. 


Een betoger schreeuwt om vrijheid voor Syrië
 Dat de betogers om vrijheid voor het Syrische volk hebben geroepen, gedragen zij in feite precies hetzelfde als de Franse revolutionairen. Laat mij niet lachen als u ook dezelfde leuze roept. Wat de term vrijheid betreft, wist George Orwell wel beter. Hij schreef:"Vrijheid is slavernij, oorlog is vrede, domheid is kracht."


De leugens van de media ontkrachtigd


Er zijn paar dingen die u echt moet weten. In Antwerpen verklaarde karmelites Agnès-Mariam de la Croix (beter bekend als moeder Agnès) van de religieuze gemeenschap van Deir Mar Yacub op 24 februari dat diverse gewone mensen in Homs werden vermoord door terroristen: een postbode, elektricien, kruidenier, begrafenisondernemer, enzovoorts. (3) Dat hebben de westerse reguliere media u helemaal niet verteld. De enige verhalen hoor u alleen maar van de media dat "vrouwen en kinderen afgeslacht zijn door soldaten van Bashar al-Assad". De berichtgevingen zijn nogal eenzijdig. U hoort nooit van de reguliere media dat de sluipschutters die gewone mensen op straat doodschieten, in werkelijkheid rebellen zijn. Ze vermoorden iedereen die zich op straat waagt. Volgens moeder Agnès willen de terroristen de mensen tegen elkaar opzetten en de burgeroorlog uitbreiden. Ook verklaarde ze die meer dan vijf uur werd ondervraagd door twee onderzoeksrechters in Parijs, dat de rebellen op 11 januari 2012 hun aanval hebben uitgevoerd op buitenlandse journalisten en Syrische burgers in Akram. (3) Nu Nederland en een aantal westerse landen hun steun hebben gegeven aan de Syrische oppositie die niet anders is dan een samenraapsel van gewetenloze terroristen en bendes, wordt het land in chaos en ellende gedompeld. U moet begrijpen dat de rebellen alles zullen doen om Syrië geheel te ontwrichten. Als u een ander verhaal wilt horen, dan moet u ook weten wat de Syrische jongeren van Homs de handen uit de mouwen staken voor hun gemeenschap. In de wijken van de Syrische stad Homs keerde de rust terug als het Syrische leger de rebellen verdreef en de orde had hersteld. De jongeren waren massaal aan de slag gegaan om de straten in hun buurt weer schoon te maken. (3) Bekijk de onderstaande foto's hieronder wat de reguliere media hen angstvallig voor ons verborgen houden:Deze foto's zijn nooit in de kranten gepubliceerd. De Nederlandse Jezuïetenpater Frans van der Lught vertelde dat toen de rebellen in Homs de baas waren, stonden zij NIET toe dat de vuilniszakken opgehaald worden. Het openbare leven in Homs lag stil en de openbare scholen waren eveneens dicht. (4) U ziet dat de Nederlandse pater de waarheid spreekt. De foto's bewijzen voldoende. Moeder Agnès organiseerde de persreizen om een objectief beeld te geven wat er in werkelijkheid gaande is in Syrië. Ze weet uit ondervinding van de Libanese burgeroorlog hoe belangrijk het is dat de media voer de juiste informatie moeten beschikken. Tot nu toe hebben de westerse media eenzijdige informatie verstrekt. Ook hebben de media heel doelbewust gehandeld door misleidende en onjuiste berichten te geven. Daarom is het zo belangrijk dat de leugens van de media geheel ontkrachtigd moeten worden. 


De rebellen in de wijk Khaldiyeh in de belegerde
Syrische stad Homs
Syrische meisjes spelen op een uitgebrand politie-
voertuig in de wijk Bayada in Homs
De westerse media die zich graag onafhankelijke pers noemen, brengen vaak eenzijdige en leugenachtige nieuws dat volledig afkomstig is van de rebellen waarvan de regie niet alleen in handen is van de westerse regeringen, maar ook van de verborgen machtselite die achter de schermen werkt. De machtselite is vertegenwoordigd in multinationals, banken, defensie, enzovoorts. Iemand schreef:"In alle Nederlandse kranten staat hetzelfde. Het eenzijdige nieuws wordt ons van vele kanten opgelegd en telkens herhaald. We worden volop geïndoctrineerd." (3) Dat klopt. Daarom is het beter voor ons dat we de reguliere media niet alles moeten geloven. Het is begrijpelijk dat de wereld verontwaardigd is over de wreedheden in Syrië. Er zijn inderdaad veel doden gevallen. Het Syrische regime is wreed. Maar we moeten niet vergeten dat de gewapende oppositie ook buitengewoon wreed is. Volgens de Nederlandse pater Frans van der Lught zijn de tegenstanders van Bashar al-Assad erg meedogenloos en nietsontziend. Het is belangrijk dat we de waarheid moeten horen. De wereld roept hard om militair ingrijpen in Syrië. Misschien roept u ook hetzelfde om militaire interventie in Syrië. Zo ja, dan heb ik een vraag aan u dat u heel eerlijk moet beantwoorden. Waar was u gebleven, toen de bevolking in Darfur honger leed en afgeslacht werd door de islamitische strijders!? Waarom hebt u niet geroepen om militaire ingrijpen in Darfur? In Cambodja hadden de Rode Khmers meer dan 1 miljoen mensen afgeslacht. Het Westen ondernam niets tegen de Rode Khmers! In de Gazastrook en de "Palestijnse gebieden" in de Westbank worden christenen afgeslacht door Hamas en de PA. Het Westen zwijgt in alle talen.  Waarom beschermden de Amerikaanse troepen die Irak bezet hielden, de christelijke minderheid niet tegen het geweld van soennieten en sjiieten? Waarom grijpt het Westen niet in Somalië, toen de bevolking honger lijdt en de islamitische rebellen voedsel voor zichzelf houden? En nog veel meer. De houding van het Westen is erg hypocriet als het om Syrië gaat. Er is nu al zoveel ophef over Syrië gedaan dat zoveel landen zich "Vrienden van Syrië" noemen. Maar waarom géén vrienden van Somalië, Darfur en andere volken?


Een Syrische jongen vindt onderdelen van granaatraket
Op zaterdag 25 februari heeft het Jordaanse ministerie van Informatie medegedeeld dat Jordanië tot dusver meer dan tachtigduizend Syrische vluchtelingen heeft opgevangen. De Syriërs zijn het geweld tijdens de nu al elf maanden durende onrust in het land ontvlucht. Velen worden opgevangen door Jordaanse families en krijgen hulp van de regering in Amman, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) en andere organisaties. Tijdens de Amerikaanse inval in Irak en de oorlog als het gevolg ervan ving Jordanië ook veel Iraakse vluchtelingen op. Naar schatting werden op het hoogtepunt van de Irak-oorlog een miljoen Irakezen opgevangen in Jordanië. (3) 


De onderhandelingen tussen het Internationale Rode Kruis, het Syrische regime en de opposanten over mogelijke evacuaties van gewonden zijn opnieuw gestart. In de eerste ronde konden al zeven gewonden en twintig zieke vrouwen en kinderen worden weggehaald uit de zwaar bestookte wijk Baba Amr in Homs. De gesprekken waren zaterdag 25 februari opgeschort en de volgende dag weer hervat. Dat bevestigde een westerse diplomaat vanuit Damascus. Ook twee gewonde westerse journalisten bevinden zich nog steeds in Baba Amr. (3) 


In het volgende artikel zullen we over het referendum in Syrië en de mogelijke gevolgen voor de Syrische bevolking, Israël en de hele regio gaan lezen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) NOS
(2) ED.nl
(3) Media Werkgroep Syrië
(4) De Pers

vrijdag 24 februari 2012

Laatste nieuws Johan Friso


Ernstig hersenletsel opgelopen


Vandaag heeft het hoofd van het team van behandelend artsen van prins Johan Friso in het Landeskrankenhaus te Innsbruck medegedeeld dat prins Johan Friso een ernstig hersenletsel heeft opgelopen. Hij heeft een toelichting gegeven op de diagnose en prognose van de gezondheidstoestand van de prins. 
Hieronder volgt de door de Rijksvoorlichtingsdienst officieel vrijgegeven Nederlandse vertaling van de tekst van deze toelichting:


"Op 17 februari werd prins Friso iets voor 14:00 uur per traumahelikopter naar het academisch ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De patiënt was kort daarvoor in Lech bedolven geraakt onder een lawine. De prins heeft ongeveer 25 minuten onder de sneeuw gelegen. In het academisch ziekenhuis van Innsbruck is de patiënt na een eerste behandeling op de spoedeisende hulp meteen naar de trauma-afdeling van de intensive care gebracht. Deze afdeling is erin gespecialiseerd om ernsitg gewonde lawinepatiënten met de grootst medische en technische zorg te behandelen. Het hoofd van deze afdeling is dr. Wolfgang Koller. Onze afdeling werd al voor aankomst van de patiënt op de hoogte gebracht. Hierdoor hebben we alle nodige voorbereidingen kunnen treffen. Prins Friso kwam in het ziekenhuis aan, terwijl hij gereanimeerd werd. Omdat hij gedurende langere tijd onder de sneeuw heeft gelegen, zijn hersenen onvoldoende voorzien van zuurstof. Met als gevolg een hartstilstand die ongeveer 50 minuten duurde. Gedurende deze hele periode moest de patiënt gereanimeerd worden. Een reanimatietijd van 50 minuten is erg lang. Wellicht zelfs te lang. Het was onze hoop dat de lichte onderkoeling van de patiënt de hersenen tegen al te grote schade zou beschermen. Helaas werd deze hoop niet bewaardheid. Sinds afgelopen vrijdag heeft een team van specialisten gevochten voor het leven van prins Friso. Gisteren was de eerste mogelijkheid een MRI-scan te maken, zonder de patiënt in gevaar te brengen. Sinds dit onderzoek en de laatste neurologische tests gisteravond is het duidelijk dat het zuurstoftekort grote schade veroorzaakt heeft in de hersenen van de patiënt. Het is niet zeker of hij ooit weer bij bewustzijn zal komen. Een eventuele revalidatie zal in ieder geval maanden, zo niet jaren in beslag nemen. De familie van prins Friso zal nu als eerst op zoek gaan naar een geschikte revalidatiefaciliteit." (1)


Vandaag bezochten koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander, prins Constantijn, prinses Mabel en prinses Margriet het ziekenhuis in Innsbruck, waar prins Johan-Friso momenteel verblijft. Ze waren ruim een uur bij de prins op bezoek geweest.
En de laatste beelden van het bezoek aan Johan Friso:
Ook in Lech is het nieuws over prins Johan Friso hard aangekomen. Tijdens de kerkdiensten van zaterdag en zondag zal daarom voor hem worden gebeden en stil worden gestaan bij zijn gezondheidstoestand. (2)
Burgemeester Muxel van Lech zegt zeer verslagen te zijn over de toestand. "We hadden de hoop dat zijn toestand zou verbeteren, maar nu dat niet zo is, zijn we zeer verdrietig. Onze gedachten gaan uit naar de familie, naar de kinderen van de prins en naar prinses Mabel." (2) In het Duits zei de burgemeester van Lech:"Wir sind wirklich traurich." "Iedereen in Lech bidt en hoopt op een klein wonder,"aldus de burgemeester. Verder benadrukte hij dat hij zeker weet dat de banden tussen de koninklijke familie em Lech goed blijven en alleen maar versterkt zullen worden door de gebeurtenis. (2)


Johan Friso mogelijk nooit meer uit coma


De Nederlandse neuroloog Michaël Kuiper denkt dat prins Johan Friso waarschijnlijk zonder hulp van machines kan ademen en klaar is op de Intensive Care. Dat betekent niet dat hij ooit weer bij bewustzijn zal komen. Dat zei hij in een commentaar voor de NOS. Uit de persverklaring bleek volgens hem niet of is onderzocht of Johan Friso "altijd in vegetatieve toestand" zal blijven. De komende zes maanden zal blijken of de prins zich nog redelijk kan herstellen. Kuiper zei dat Johan Friso blijkbaar eerst een hartstilstand heeft gekregen en pas daarna is afgekoeld. Dat is de verkeerde volgorde. Het biedt betere kansen op herstel als de hersenen eerst afkoelen. (2) Michaël Kuiper vermoedt dat de artsen in Innsbruck wel hopen op verbetering, anders zouden ze niet over revalidatie spreken. (2)
Zolang de koninklijke familie op zoek is naar een geschikte revalidatiekliniek voor prins Johan Friso, nu is gebleken dat zijn comateuze toestand voor een lange tijd zal aanhouden. Een verblijf in Nederland zou voor de hand liggen, maar....waarschijnlijk zal prins Johan Friso niet in Nederland behandeld worden. Want er is hier namelijk GEEN gespecialiseerde revalidatiekliniek voor volwassen comapatiënten. In Nederland is maar één gespecialiseerde revalidatiecentrum, waar patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) terecht kunnen voor revalidatie. Dat is het Revalidatiecentrum  Leijpark in Tilburg. Het probleem is echter dat dit centrum alleen gespecialiseerd is op patiënten met een leeftijd tot 25 jaar, vertelde arts Juan Martina, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). (4) Volgens Martina zijn er naast Revalidatiecentrum Leijpark wel 'vijf á tien'verpleeginstellingen die NAH-patiënten behandelen en een revalidatieprogramma kunnen opzetten. (4) Een alternatief is om Johan Friso in het buitenland te laten behandelen. Ook daar is er niet veel keuze, zegt Martina. "Er zijn wereldwijd maar enkele gespecialiseerde instellingen voor NAH-patiënten." Aangezien Johan Friso in Engeland woont, is er volgens Martina een mogelijk alternatief: het Royal Hospital for Neuro-Disability in Londen. Johan Friso zal niet meteen naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis worden gebracht. Hij zal eerst 'medisch stabiel' moeten zijn. Dat betekent dat de vitale functies van zijn lichaam moeten functioneren. Ook zal hij pas in aanmerking komen voor revalidatie als er enige vorm van communicatie mogelijk. (4) 


Neuropsycholoog Henk Eilander vertelde in RTL nieuws dat het ministerie nooit toestemming heeft gegeven om patiënten boven de 25 jaar gericht te behandelen. "Omdat er geen bewijs is dat een dergelijk intensief behandelprogramma ook effect heeft", zei Henk Eilander. (4)


Mark Rutte: toon respect voor privacy van de koninklijke familie


De Nederlandse premier Mark Rutte heeft vanmorgen met koningin Beatrix en prinses Mabel gesproken om zijn medeleven te uiten voor het slechte nieuws over Johan Friso. "Nederland leeft intens met de koninklijke familie mee in deze tijd van zorgen en verdriet", heeft de premier het staatshoofd gezegd. (3) Rutte heeft zijn wintersportvakantie vroegtijdig afgebroken en komt vandaag terug naar Nederland. Hij wil niet doorgaan met skiën, nu hij het tragische nieuws heeft gehoord, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Mark Rutte roept Nederlanders op de privacy van de koninklijke familie te respecteren zodat zij het slechte nieuws in besloten kring kunnen verwerken. Volgens de premier is de koningin geroerd door al het medeleven uit Nederland en talloze reacties en bemoedigingen die de afgelopen week van alle kanten zijn ontvangen. (2) (3)


Namens de koninklijke familie deelt de Rijksvoorlichtingsdienst  mee: Het gezin van zijne koninklijke hoogheid prins Johan Friso heeft alle ruimte nodig om te leren omgaan met de gezondheidssituatie van prins Johan Friso en het elven daarop in te richten. Daarom verzoekt de familie de media om de hiervoor benodigde privacy van het gezin te respecteren.


Reacties politiek Den Haag


Politiek Den Haag heeft geschokt gereageerd op het slechte nieuws. GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap twitterde:"Het is verschrikkelijk tragisch dat prins Friso een ernstige hersenbeschadiging heeft opgelopen. Wij leven ontzettend mee met de familie." SP-leider Emile Roemer twitterde ook:"Heftig en verdrietig nieuws over prins Friso. Ik wens de prins en de koninklijke familie heel veel sterkte en kracht toe." VVD-kamerlid Stef Blok:"Wij hadden zo gehoopt op beter nieuws. Wij voelen ons in deze verdrietige tijd zeer betrokken bij de koninklijke familie." Geert Wilders van de PVV vond het nieuws vreselijk en zei:"De PVV leeft intens mee met de koninklijke familie en wenst hen heel veel sterkte toe. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij:"We leven mee en bidden voor hem en zijn familie." PVDA-kamerlid Diederik Samson:"Diep geraakt door het nieuws over de gezondheid van prins Friso. Mijn gedachten zijn bij zijn vrouw, de kinderen, de koningin en de familie." (3) Boris van der Ham spreekt van een 'mokerslag voor de Oranjes'. (4)


Andere reacties


In Groot-Brittannië heeft het energiebedrijf Urenco, waar prins Johan Friso als financieël directeur werkzaam was, ook gereageerd op de persverklaring. Hoofd communicatie Jayne Hallet van het energiebedrijf Urenco zei dat er naar de persverklaring is gekeken en dat ieders gedachten uitgaan naar de familie in deze ongeloofelijk slechte tijd. (2)


Voorzitter Michiel Zonnevylle van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen reageerde geschokt op het slechte nieuws en zei:"We zijn zeer geschokt door deze sombere mededeling. We leven mee met prinses Mabel, haar kinderen en de rest van de koninklijke familie. Het bleek toch allemaal ernstiger dan het aanvankelijk misschien leek. We zijn nu benieuwd wat de Rijksvoorlichtingsdienst gaat meedelen over hoe het de komende tijd gaat." (4)


We leven met de koninklijke familie mee en wensen hen veel sterkte toe in de moeilijke en bewogen tijden. Vooral de kinderen van prins Johan Friso hebben het erg zwaar en moeilijk. Bid voor hen, opdat de Heer hen mag trootsen en de kracht geeft. Onze gedachten gaan uit naar hen en de hele koninklijke familie. Bid voor de koninklijke familie en de gezondheid van prins Johan Friso. Want onze vorstin Beatrix en haar familie hebben Gods kracht, troost en begeleiding en vooral rust heel hard nodig. De Bijbel leert ons ook voor staatshoofden te bidden. Bid ook dat de media de koninklijke familie echt met rust moeten laten en verder niet opdringerig en brutaal mogen zijn. Privacy van de koninklijke familie moet gerespecteerd worden. Ik wens de koninklijke familie Gods zegen en kracht toe. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 
                                                                        Paul
                                          
UPDATE: De media hebben gisteravond gehoor gegeven aan de oproep om de privacy van de koninklijke familie te respecteren. Ook Oostenrijkse media houden zich aan het verzoek. (3) Premier Mark Rutte heeft gisteren namens de Rijksvoorlichtingsdienst iedereen opgeroepen de privacy van de koninklijke familie te respecteren.
Koningin Beatrix is dit weekend kort terug in Nederland. Zondag vertrekt ze weer naar Lech. (3)
In Lech is tijdens een mis in de Nikolaus-kerk stilgestaan in het teken van prins Johan Friso. Bij de dienst waren prinses Mabel, haar moeder en zus aanwezig. Ook kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima woonden de dienst bij. Florian Moosbrugger die Johan-Fris vergezelde bij het ski-ongeval, was er ook samen met zijn moeder. De burgemeester en zijn vrouw ontvingen de familie en de vrienden in de roomskatholieke kerk in Lech. (5) 


UPDATE: Op 1 maart 2012 werd prins Johan Friso naar Londen overgevlogen waar hij in een vooraanstaande revalidatiekliniek behandeld zal worden. Ook koningin Beatrix en prinses Mabel waren uit Lech naar Londen vertrokken. (6) De Rijksvoorlichtingsdienst heeft namens de koninklijke familie meegedeeld dat zijne koninklijke hoogheid prins Johan Friso in Londen is aangekomen. De prins wordt opgenomen in de Wellington kliniek waar hij verder gerevalideerd zal worden. Meer toelichting uit het NOS-journaal:


Bronnen en referenties:


(1) Rijksoverheid.nl
(2) NOS 24-02-2012
(3) Elsevier 24-02-2012
(4) Volkskrant 24-02-2012
(5) NOS 25-02-2012
(6) NOS 1-03-2012

zondag 19 februari 2012

Het ski-ongeluk van prins Johan Friso
Ski-ongeluk prins Johan Friso

Op vrijdag 17 februari 2012 kwam prins Johan Friso, de zoon van koningin Beatrix, rond 12.50 uur bij Utzen-Zugertobel op skiroute 48, tijdens een wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech, in een lawine terecht. Hij werd onder de lawine bedolven. Na twintig minuten werd prins Johan Friso in kritieke toestand onder de sneeuw vandaan gehaald. Hij werd ter plekke gereanimeerd en vervolgens naar de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De prins bevond zich buiten het zogenaamd vrije skigebied, buiten de piste, terwijl er een lawinegevaar was.


Prins Johan Friso
Prins Friso ligt nog steeds op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. Zijn toestand wordt nog steeds omschreven als stabiel, maar volgens de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) is hij nog niet buiten gevaar. Verder deelde de RVD mede dat prins Friso een rustige en stabiele nacht had gehad. Volgens de artsen is sinds vrijdag geen verandering opgetreden in de situatie van de prins, die op de intensive care van het ziekenhuis ligt. (1) Prins Friso wordt in elk geval nog enkele dagen na het ongeval bij een lage temperatuur in kunstmatige slaap gehouden. Een prognose is mogelijk tegen het einde van de week meer duidelijk over de gevolgen van het ernstige ski-ongeval van vrijdag in Lech. (2)


Koningin Beatrix is zwaar aangeslagen. "Ze waren in het zwart gekleed, zagen er zwaar aangeslagen uit en liepen elkaar ondersteunend en met zonnebrillen op naar binnen,"vertelde een reporter. (1)


Koningin Beatrix en prinses Mabel
"Heel Nederland leeft zeer mee met de koninklijke familie,"liet de Nederlandse premier Mark Rutte weten aan koningin Beatrix. Volgens Rutte wordt Johan Friso behandeld door de beste artsen. "Oostenrijk heeft een heel goede medische zorg, waar veel vertrouwen in is,"zei de premier. (1)
Politiek Den Haag reageerde geschokt op het ongeluk van prins Friso. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamers leven intens mee met de koningin, prinses Mabel en haar kinderen en de overige leden van de koninklijke familie, verklaren ze gezamenlijk. (1) "Ik ben geschrokken van de berichtgeving over prins Friso en leef intens mee met de koninklijke familie,"zei VVD-fractievoorzitter Blok. "In de hoop dat zijn situatie snel verbetert, wens ik namens mijn fractie zijn gezin en de koninklijke familie veel sterkte toe in deze onzekere periode,"liet de D'66 partijleider Alexander Pechtold weten. Ook Job Cohen zei:"Ik ben geschokt door het bericht over het ski-ongeluk van prins Johan Friso. Wij wensen prinses Mabel, kinderen, koningin Beatrix en de overige leden van de koninklijke familie heel veel sterkte toe in deze onzekere periode." (1)


Persconferentie Lech


De burgemeester van Lech heeft tijdens een persconferentie gezegd dat een skileraar die tevens lid is van de bergreddingdienst, meteen na het ontstaan van de lawine reddingsteam heeft gealarmeerd. De burgemeester verklaarde dat het reddingsteam uitstekend werk heeft geleverd. De skileraar maakte geen deel uit van de groep, waarmee prins Johan Friso op pad was gegaan. Tijdens de persconferentie wordt er ook meer bekend gemaakt over de identiteit van de begeleider van prins Johan Friso. Dat blijkt een 42 jarige man uit Lech te zijn, wiens identiteit niet bekend wordt gemaakt. Hij zal nog worden verhoord door de politie, iets dat standaard bij dit soort ongelukken. (1)


Verzoek prins Willem-Alexander aan de pers


Willem-Alexander heeft zich tegen journalisten kort uitgelaten over zijn broer Johan Friso. "We weten niets,"zei hij. Voor verdere informatie verwees hij naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Hij bedankte de mensen in het Duits voor hun medeleven en zei te hopen dat de familie verder met rust wordt gelaten. (1)


De mediabelangstelling voor het ski-ongeluk van prins Johan Friso is echter zo groot dat er ongeveer 300 aanvragen voor interviews zijn binnengekomen, onder meer uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en natuurlijk Nederland. In Lech is een mediacentrum ingericht, berichtte de NOS. De RVD gaat niet in op speculaties en berichten over de toestand van prins Johan Friso in Nederlandse en Oostenrijkse media, over bijvoorbeeld een spoedoperatie die zou zijn uitgevoerd. (2)


Het onwaardige gedrag van het NRC Handelsblad


Het gerennomeerde NRC Handelsblad is de laatste tijd zwaar onder vuur genomen vanwege het voorpagina-artikel dat op zaterdag 18 februari 2012 in de krant verscheen. De journalist en redacteur Jannetje Koelewijn schreef het verhaal op basis van een gesprek dat haar man, een nanochirurg met een arts had. Het stel was in Oostenrijk. Toen ze vernamen van het ski-ongeluk van Johan Friso, snelden ze toe naar het ziekenhuis in Innsbruck om informatie te winnen over de toestand van de prins. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis was het verhaal grotendeels niet correct. Meteen barstte alle kritiek op het NRC Handelsblad los. De hoofdredacteur Peter Vandermeer moest zijn verantwoording afleggen voor het artikel en dat kwam hem op veel boze reacties van lezers te staan. (1) "NRC vertoont hierdoor trekjes van de Telegraaf,"klonk een verontwaardigde reactie. (1) De andere reacties waren:"Pagina's vol non-nieuws. En nog ongepast ook. Treurig allemaal, maar helaas wel te verwachten van wat NRC Handelsblad is geworden", "Respect verdienje door prive prive te laten. Dit is respectloos en riooljournalisten waardig." (1) Inderdaad heeft NRC Handelsblad respectloos gehandeld. Ook glijdt deze krant af naar de riooljournalistiek wat eigenlijk niet thuishoort. Velen vragen zich af of het gerennomeerde NRC Handelsblad in de voetsporen van de Telegraaf treedt. 


Bovendien heeft Kees Tulleken, de echtgenoot van NRC-journaliste Jannetje Koelewijn, de eed verbroken dat hij als arts nooit aan anderen mag vertellen. Alle artsen hebben hun zwijgplicht wat patiënten betreft. In een interview met BNR nieuwsradio gaf neurochirurg Kees Tulleken toe dat hij de medische informatie over prins Johan Friso bewust heeft verspreid, omdat hij dacht dat deze informatie "de zaak ten goede zou komen." (1) Jannetje Koelewijn schreef onder meer dat Johan Friso "geen schedelbasisfractuur" had. "Ik wilde mythevorming voorkomen,"beweerde ze. Als lezer hoeft u geen geloof hechten aan haar verklaring. We weten dat ze fatsoenregels heeft overtreden. Op zondag 19 februari verspreidde de journaliste weer geruchten over de toestand van prins Johan Friso. De Bijbel zegt heel duidelijk:


"Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan."
Leviticus 19:16


Laat dit een waarschuwing zijn voor de riooljournalisten! Inderdaad rijzen er steeds meer vragen bij het handelen van Jannetje Koelewijn, haar man en NRC Handelsblad. Volgens Ben Crul, arts en oud-hoofdredacteur van Medisch Contact heeft Kees Tulleken zijn medisch beroepsgeheim geschonden door informatie over prins Johan Friso naar buiten te brengen. In het vervelendste geval kan de Utrechtse arts zelfs worden vervolgd. (3) "Als de koninklijke familie Tulleken aanklaagt, dan gaat hij het moeilijk krijgen bij de tuchtrechter,"zegt Crul tegen de NOS. Via de sociale media kondigen veel mensen aan hun abonnement op NRC te gaan opzeggen. (3) Inmiddels is bekendgemaakt dat de NRC na het publiceren van een omstreden artikel over de gezondheidstoestand van prins Johan Friso zo'n 700 reacties heeft ontvangen. Het merendeel van de reacties is zeer negatief. Tot nu toe hadden 43 mensen hun abonnement opgezegd vanwege de publicatie. Dat heeft uitgever Hans Nijenhuis afgelopen maandagavond gemeld. (7)


Rol van premier Mark Rutte


Officieel heeft de Nederlandse premier Mark Rutte geen rol in de situatie. In afwachting van de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van prins Johan Friso had de premier zijn geplande vakantie uitgesteld. Mark Rutte zou zaterdag al zijn vertrokken, maar stelde dat uit vanwege het ski-ongeluk met Johan Friso. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat Rutte 'gezien de laatste berichten over de gezondheidssituatie van prins Friso' nu dus alsnog enkele dagen op wintersportvakantie gaat. "Hij houdt nauw contact met de koninklijke familie en zal terugkeren naar Nederland, mochten de omstandigheden daar aanleiding toe geven,"aldus de RVD. De premier keert vrijdag of zaterdag weer terug. (4) 


Geen rol prins Johan Friso in de erfopvolging


De volledige naam van prins Johan Friso is Johan Friso Bernhard Christiaan David, prins van Oranje-Nassau, graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, geboren te Utrecht op 25 september 1968. Hij is de tweede zoon van koningin Beatrix en prins Claus. Bij Koninklijk Besluit van 19 maart 2004, nr. 126, is bepaald dat Johan Friso het gebruik van de titel 'prins van Oranje-Nassau' als persoonsgebonden en niet erfelijke titel mag voortzetten, eveneens het predicaat 'Koninklijke Hoogheid'. (5) Voorts is besloten om prins Johan Friso en zijn afstamming voor zover zij daarvoor volgens de bestaande wettelijke regelingen in aanmerkingen komen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn, te verlenen de adellijke titel van graaf of gravin van Oranje-Nassau en het adellijke predicaat jonkheer of jonkvrouw van Amsberg, met geslachtsnaam "van Oranje-Nassau van Amsberg". (5) 


Op 24 april 2004 trouwde Johan Friso te Delft met Mabel Wisse Smit. Omdat er voor het huwelijk geen toestemming is gevraagd, verviel op dat moment zijn lidmaatschap van het koninklijke huis en daarvoor recht op troonopvolging voor hem en zijn afstammelingen. (5) Johan Friso verloor niet alleen zijn aanspraak op de troon maar ook zijn titel 'Prins der Nederlanden'. Verder mocht hij geen officiële functie meer bekleden. Het echtpaar heeft twee kinderen: 


Emma Luana Ninette Sophie (26 maart 2005)
Joanna Zaria Nicoline Milou (18 juni 2006)


Prins Johan Friso, prinses Mabel en hun twee kinderen
Dankbaarheid van de koninklijke familie


De koninklijke familie is zeer dankbaar voor alle steun, die ze kreeg na het ski-ongeluk van prins Johan Friso. Ook is de familie 'diep geroerd door alle steun en blijken van medeleven' na het ongeval. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten. (2)


Laatste nieuws


Afgelopen zaterdagavond was prinses Mabel met haar zus Nicoline en met prins Constantijn naar het ziekenhuis gegaan om haar man te bezoeken. Eerder op de dag ging ze op bezoek met koningin Beatrix. De RVD liet afgelopen zaterdag weten dat de artsen van Johan Friso willen dat er niet te veel mensen tegelijk op bezoek komen. De koninklijke familie besloot daarom in kleine groepjes de prins te bezoeken. (1) Ook ging prinses Mabel met kroonprins Willem-Alexander op bezoek bij Johan Friso in het ziekenhuis in Innsbruck. Na een kort bezoek verlieten ze het ziekenhuis. Ook bezocht de moeder van prinses Mabel haar schoonzoon Johan Friso in het ziekenhuis. (1)


Koningin Beatrix, prinses Mabel en haar jongste dochter Zaria waren in het ziekenhuis in Innsbruck. Ze gingen niet zoals de afgelopen dagen via de hoofdingang naar binnen, maar via de achterzijde van het ziekenhuis buiten het zicht van camera's. Gisteravond verzocht de koninklijke familie de media om de kinderen van Johan Friso niet meer te filmen en te fotograferen. (1) "De kinderen hebben het al moeilijk genoeg,"lichtte de RVD toe. (6) Helaas had kroonprins Willem-Alexander op maandagmorgen aanvaring met een AP-journalist. "Heb je dan geen enkel respect?"zou de kroonprins tegen de journalist hebben geroepen nadat hij met zijn kinderen het hotel verliet. (7) Zo brutaal waren alle aanwezige cameramensen geworden dat ze zich meteen op het tafereel hadden gestort, waardoor Willem-Alexander met zijn opmerking een averechtse effect bereikte. (7)  "We hebben de fotografen bij het hotel al eerder verzocht terughoudendheid te betrachten,"zei Marianne Wiltjer van de Rijksvoorlichtingsdienst. "De leden van de koninklijke familie moeten langs een haag van lichtflitsen, zodra ze een voet buiten de deur zetten." Eén fotograaf zou de kinderen zelfs tot op de skipiste zijn gevolgd. (7) Tot nu toe zijn er nog geen nieuwe bijzonderheden over de prins bekendgemaakt. (1)
Na het ski-ongeval van vrijdag heeft prins Johan Friso een derde nacht doorgebracht op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck. (1)


De man met wie prins Johan Friso afgelopen vrijdag skiede, was maandag 20 februari door de politie in Lech ondervraagd. De Oostenrijkse politie kon verder niets zeggen over het inhoudelijk gesprek. Prins Johan Friso was afgelopen vrijdag met de eigenaar van Hotel Gasthof Post, Florian Moosbrugger, buiten de piste aan het skiën, toen hij onder de lawine bedolven werd. Moosbrugger belde de hulpdiensten. Hij bleef zelf ongedeerd doordat hij een speciale airbag droeg. Volgens de Oostenrijkse politie is het horen van een begeleider gebruikelijk na zo'n gebeurtenis als vrijdag. (1)


Nog een ander nieuws vanuit Nederland: De in opspraak geraakte neurochirurg Kees Tulleken, de echtgenoot van NRC-journaliste Jannetje Koelewijn, is op het matje geroepen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat bevestigt een woordvoerder van de inspectie maandag 20 februari. (7) Volgens de woordvoerder is er vandaag contact geweest met Tulleken en wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. De IGZ wil hem spreken over de uitlatingen, die hij afgelopen zaterdag deed over de gezondheidstoestand van prins Johan Friso na zijn ski-ongeluk in Lech. "Er is in de media veel gezegd over de mogelijke schending van het beroepsgeheim. Wij willen dat checken bij de bron,"verklaarde IGZ-woordvoerder Wilbert Ranz. (7) Volgens collega's schond Kees Tulleken wel degelijk zijn beroepsgeheim door over de gezondheid van prins Johan Friso te praten. Ook heeft hij zelf toegegeven, toen hij in de volkskrant zei:"Natuurlijk wist ik dat ik een grens ovrschreed. Ik ben 71." De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is namens het ministerie van Volksgezondheid 'de kwaliteitsbewaker van zorg, preventie en medische producten'. Het kan artsen stimuleren, motiveren, onder toezicht stellen, maar ook schorsen na geconstateerde misstanden. Volgens de woordvoerder van de inspectie is dat bij Kees Tulleken allemaal nog niet aan de orde. (7)


Oproep tot gebed


Beste lezers, hoewel de toestand van prins Johan Friso stabiel is, verkeert hij volgens de Oostenrijkse artsen nog in gevaar. Daarom doe ik een oproep aan u om te bidden voor prins Johan Friso. De komende dagen verkeert de koninklijke familie nog in onzekerheid over de zorgelijke toestand van prins Johan Friso. Bid ook voor de koninklijke familie opdat de Heer hen veel troots en kracht zal geven. We leven mee met de koninklijke familie. Als u geen gelovige bent, wens prins Johan Friso veel sterkte en beterschap toe. Bid ook dat de Here God de ogen van koningin Beatrix zal openen voor de gevolgen van haar deelname aan de Bilderbergclub. Dan zal ze de Bilderbergclub voorgoed verlaten opdat er rust voor haar en haar familie zal wederkeren. Uw reactie wordt uiteraard gewaardeerd. Kwetsende en beledigende reacties worden zonder pardon verwijderd. 


"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid."
I Timótheüs 2:1-2 (Statenvertaling)


Ook wens ik prinses Mabel, haar twee kinderen, koningin Beatrix en de andere leden van het koningshuis veel sterkte en Gods zegen in hun moeilijke tijden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                         Paul
                                                  
                                                         
Bronnen en referenties:


(1) NOS nieuws
(2) AD.nl 19-02-2012
(3) Welingelichte kringen 19-02-2012
(4) Binnenland.nieuws 19-02-2012
(5) nl.wikipedia.org/wiki/prins Johan Friso
(6) Elsevier
(7) Volkskrant 20-02-2012