dinsdag 29 november 2011

Wie zit achter de Arabische Lente? Deel VIDe lessen van de geschiedenis (vervolg)

Nu u de geschiedkundige lessen over de Franse Revolutie, de Russische Revolutie en de Iraanse Revolutie gelezen hebt, zult u niets anders dan alleen maar concluderen dat de Arabische Revolutie niet tot ware democratie en burgerlijke vrijheden zal leiden. Alle drie belangrijkste revoluties die in Frankrijk, Rusland en Iran plaatsvonden, eindigden in ware schrikbewinden die miljoenen levens hadden geeist, zo zal de Arabische Revolutie ook tot een ongekende terreurbewind leiden. In Rusland was de leuze van de bolsjewieken 'vrede, brood  en vrijheid.' Maar er volgden vier jaar burgeroorlog, hongersnood, terreur en een wereldoorlog. Er is een oud gezegde dat luidt als volgt: de revolutie verslindt haar eigen kinderen. Het gezegde is zeer waar. Want de Franse revolutionaire leider Robespierre wilde de macht niet met anderen delen. Hij liet zijn vroegere kameraden Danton en Marat uit de weg ruimen. De eerste werd onthoofd en de tweede in de badkuip doodgestoken. De Russische dictator Stalin liet zijn aartsrivaal Trotski liguideren. Trotski werd in Mexico met de ijspriem doodgestoken. Hitler liet de SA-voorman Röhm in de Nacht van de Lange Messen vermoorden. Voordat Röhm door de SS om het leven werd gebracht, moest hij zich gerealiseerd hebben dat de revolutie haar eigen kinderen heeft verslonden. De Chinese leider Mao liet Lin-Pin-Chao doden. Kort na de Iraanse Revolutie waren de nieuwe machthebbers, de ayatollahs, niet bereid hun macht met anderen te delen. Khomeini liet zijn vroegere medewerkers ook executeren! Straks zal de geschiedenis zich herhalen in de Arabische landen waar de revolutie het gezegevierd heeft.

De Franse revolutionair en agitator Francois Noël Babeuf (1760-1797), beter bekend onder de naam Gracchus Babeuf, schreef:"De liefde tot de revolutie heeft alle andere liefde in mij gedood en mij wreed gemaakt als de duivel." Babeuf had communistische ideeën in zijn krant Le tribun du peuple geformuleerd, die tot een maatschappij moesten leiden, waarin iedereen 'gelijk moest zijn en een proletarische dictatuur gevestigd moest worden.' Volgens Rosa Luxemburg was Babeuf 'de eerste voorbode van de revolutionaire opstand van het proletariaat.'  Het schoolvoorbeeld van Babeuf werd nagevolgd door zeer vele revolutionaire leiders uit de negentiende eeuw en de twintigste eeuw. Ook zeker door wijlen ayatollah Khomeini en de Moslim Broederschap. De meerderheid van het Iraanse volk was diep ontgoocheld in de Iraanse Revolutie en de revolutionaire idealen zijn nog steeds ver te zoeken. Het duurde enige tijd voordat de Iraniërs wakker werden van de nadagen van de Revolutie en het sprookje echt een nachtmerrie was geworden. Een Iraniër schreef jaren geleden een brief aan de BBC:"Elke ochtend als ik me scheer, kijk ik aandachtig naar mijn spiegelbeeld en dan zeg ik tegen mezelf: het waren niet de Amerikanen of Engelsen die Khomeini naar Iran terugbrachten. Jij bent het!" Het allertreurigste en het allerverdrietigste is dat mensen in het Midden-Oosten die de triomftocht van de Arabische Lente meemaken, telkens denken:"Nu hebben we het heil gevonden." (1) Eens zal het bedrog aan het licht gebracht worden! Elke keer worden ze opnieuw bedrogen!! De Iraniërs waren bedrogen en wijsgemaakt door Khomeini en de ayatollahs. Nu zijn miljoenen Arabieren in verschillende Arabische landen bedrogen! Ze denken dat de islam hun problemen zal oplossen, terwijl het in werkelijkheid helemaal niet zo is. Andrew Young, de vroegere VN ambassadeur onder Jimmy Carter, prees de Iraanse Revolutie als "de sterke culturele kracht van de islam" en zei dat Khomeini een 'soort heilige zal zijn, als we de paniek te boven zijn.'

Toen Khomeini de macht greep, verbrak hij alle diplomatieke betrekkingen met Israël. En hij verwelkomde de PLO-leider Yasser Arafat, die als held onthaald werd in Teheran. Op last van Khomeini werd de voormalige Israëlische ambassade in Teheran beschikbaar gesteld aan de PLO. Verder verklaarde Khomeini Israël een "vijand van de islam." Hij noemde Israël "kleine satan" en de Verenigde Staten "de grote satan." Sinds Cyrus de Grote hadden Iran en Israël eeuwenlang nauwe banden met elkaar. Sinds de islamitische revolutie had Iran alle diplomatieke en commerciële banden met Israël verbroken. Daarmee was de eerste fase van de Bijbelse profetie in vervulling gegaan dat Iran een aartsvijand van Israël zou worden. Iran zal een van de hoofdrolspelers in de eindtijd worden.

De term Arabische Lente misleidend

U hoort zo vaak over de Arabische Lente. Deze term is echter onjuist en misleidend. De Arabische Lente leidt zeker niet tot echte vrijheid voor de Arabische volkeren. Hassnae Bouazza, een Marokkaans-Nederlandse columniste, schreef zeer terecht:

"In de Arabische media werd er sowieso niet gesproken over een lente. Zenders als MBC, al Arabiya en al Jazeera repten van 'dagen van woede', 'opstand van het volk', 'strijd voor vrijheid.' Die lente, dat maken de westerse landen ervan, om haar even snel weer mislukt te verklaren. Is het ongeduld of is het juist de gretigheid om vast te stellen dat alle grote woorden als 'de lente is voorbij', 'de lente blijkt een herfst' of nog erger 'de teloorgang van de Arabische Lente' domineren tegenwoordig het discours over de onrust in de Arabische landen. Zo enthousiast als mensen hier eerst waren over de demonstraties in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, zo pessimistisch zijn ze nu. Mensen in de Arabische landen komen in opstand tegen de politieke onderdrukkers, in het Westen wordt daar meteen een romantisch label opgeplakt en als de ontwikkelingen niet gaan, zoals dat hoort bij het etiket dat ze ervoor hebben bedacht, gaan mensen grommen, brommen, 'zie je wel' mokken en concluderen ze dat er niks is om blij mee te zijn." (2)

Het is volkomen duidelijk dat de term 'Arabische Lente' een uitvinding is van de westerse media en de westerse leiders! De Israëlische analisten zien de huidige ontwikkelingen in de Arabische wereld heel anders, want de westerse leiders en de westerse media zien alleen met de westerse bril en geven vaak een onjuiste voorstelling van de gang van de zaken. In Turkije hebben de islamisten onder leiding van Recep Tayyip Erdogan hun macht geconsolideerd en burgerlijke opstanden niet nodig. Het is al lang voorspelbaar dat de 'Arabische Lente' door naïeve westerse leiders zou worden begroet als een "positieve ontwikkeling, die uiteindelijk de verdrukte volken van het Midden-Oosten echte democratische vrijheid naar westerse stijl zou brengen." (3) Veel analisten, waaronder Israëlische topfunctionarissen, hebben zo ernstig gewaarschuwd dat de Arabische Lente op het punt staat de islamitische winter te baren! De Israëlische generaal Eyal Eisenberg had maanden geleden gewaarschuwd dat het Midden-Oosten door de Arabische Lente in een "toevluchtsoord" voor radicale ideologie zal resulteren, die de kans vergroot op een totale oorlog, een oorlog, waarbij massavernietigingswapens worden gebruikt. (3) Zijn visie wordt ook ondersteund door de Bijbel! Het ziet er naar uit dat de analisten grotendeels gelijk hadden in hun verwachting dat massavernietigingswapens NOOIT op grote schaal tegen Israël werden gebruikt, toen het Midden-Oosten door zijn vroegere dictaturen werd geregeerd, omdat die oude regimes er op lange termijnen belang bij hadden de status quo te handhaven. Maar nu de radicale krachten het roer in Tunesië, Libië, Egypte, Libanon en straks in Syrië, Jemen en eventueel Saoedi-Arabië overnemen, zullen de radicale "messiaanse" ideologieën hen ertoe drijven om Israël te vernietigen en om een nieuwe islamitische "Gouden Eeuw" in te luiden.

In tegenstelling tot Barack Obama stelde de Israëlische premier Netanyahu vast wat er in onze ogen een meer sobere, realistische inschatting van de situatie presenteren. De huidige instabiliteit tiert welig in de regio en illustreert hoe gemakkelijk regimes plotseling kunnen worden omvergeworpen en mogelijk overgenomen door islamitische extremisten. (4)
Er is absoluut géén sprake van een Arabische Lente, maar van een Arabische herfst, die op het punt staat de islamitische winter te baren!! De media hebben een grote rol gespeeld in de valse voorstelling van de Arabische ontwikkelingen. Men heeft u helemaal niet verteld dat de meerderheid van de Libiërs achter Muammar Khadaffi stond en slechts een kleine minderheid in opstand kwam. Dankzij de bemoeienissen en militaire steun van het Westen waren de opstandelingen erin geslaagd het regime van kolonel Khadaffi omver te werpen. Zonder militaire acties van de NAVO zou een kleine handjevol rebellen allang verslagen zijn door het Libische leger die trouw bleef aan Khadaffi! U hoort en leest dat de Arabieren om vrijheid hadden geroepen. Is dat hun werkelijke roep om vrijheid? Een onderstaande videoclip laat u iets heel anders zien. Uit de videoclip blijkt dat de demonstranten in Tunesië helemaal niet hadden geroepen om vrijheid. In werkelijkheid riepen ze om Kalifaat!! Bovendien laat de videoclip u zien dat de westerse media onder controle van de Illuminati staat. Twee illuminati-kaarten bevestigen de illuminati-controle over de media. Laten we eerst de onderstaande video-clip "de leugens van de Nederlandse illuminati" bekijken.


En bekijk twee illuminati-kaarten hoe de illuminati de media gebruiken om berichtgevingen te manipuleren en om ons te bedriegen.

Illuminati-kaarten media

De media hebben u vast en zeker niet verteld dat de meerderheid van de Syriërs in werkelijkheid achter Bashar al-Assad staat! De Belgische politicoloog professor Pierre Piccinin wilde wel eens weten wat er nu echt gebeurt in Syrië. Hij vroeg zich af of er echt sprake is van een massale volksbetoging, die het vertrek van het regime eist, zoals we dikwijls de journaalbeelden zien. De professor vertrok deze afgelopen zomer enkele dagen naar de Syrische stad Hama, juist toen de media wereldwijd berichtten over de 'massademonstraties' in deze stad. Vanaf het dak van een gebouw kon professor Piccinin de werkelijke gebeurtenissen in de stad op video vastleggen. Hij schreef dat zelfs tijdens de hoogtijdagen van de protesten het aantal demonstranten hooguit 10.000 bedroeg en GEEN 500.000, zoals de media beweerden!! (5) Wat de bevolking van de stad Hama betreft, bedraagt het inwoneraantal circa 410.000 inwoners (2006), terwijl Wikipedia (meestal gemanipuleerd) spreekt van 700.000 inwoners. U ziet nu wat de nederlandse en westerse media de ware feiten verdoezeld hebben.

De massale steun van de Syriërs aan Bashar al-Assad
De Syrische bevolking is zéér bezorgd om de toekomst van het land. De Syriërs zijn erg bang wat er daarna zou gaan gebeuren als het regime van Assad wegvalt. Ze vrezen dat de radicalen de macht zullen overnemen. Hun vrees is gegrond, maar NIET gedeeld door de westerse media. De wens van de oppositie dat Assad het veld moet ruimen, is wel gedeeld door de westerse media en de naïeve westerse politici. In de Buitenlandse Analyse van het Reformatorisch Dagblad staat verder te lezen over de diepe verdeeldheid van de oppositie. De vertegenwoordigers van het Syrische regime en de oppositie zouden besprekingen in Caïro houden om tot een oplossing te komen voor de aanhoudende crisis. Echter waren de bepalingen van de beide gesprekspartners problematisch. De Syrische oppositie die verenigd is in de SNC (Syrian National Council) en in het buitenland verblijft, weigert nog altijd elk overleg met het regime. Deze groep streeft naar één doel; de val (of het vrijwillige vertrek) van Bashar al-Assad. Een andere Syrische oppositiegroepering, het National Coordinating Committee, was wel bereid om met het regime te onderhandelen. Maar toen haar vertegenwoordigers in Caïro arriveerden, werden ze aangevallen door andere oppositiegroeperingen. De beelden uit Caïro van Syrische oppositiegroepen die onderling met elkaar op de vuist gingen, lijken bepaald niet te suggereren dat deze oppositie een serieus alternatief vormt voor het huidige regime van Bashar al-Assad. (5)  Bovendien was het incident in Caïro helemaal niet gemeld door de nieuwszenders! Ook de beelden. waarop de oppositiegroepen met elkaar op de vuist gingen, worden uiteraard niet vertoond door het NOS journaal. Toen het bekend gemaakt werd van het besluit van de Arabische Liga, gingen in Syrische steden honderdduizenden mensen de straat op om uiting te geven aan hun steun aan het regime en hun verontwaardiging over het besluit. De televisiebeelden van deze spontane massale bijeenkomsten zetten vraagtekens bij de voortdurende claim van de oppositie dat ze hét Syrische volk vertegenwoordigt. (5) Dom van de westerse leiders om de claim van de oppositie te steunen!!

Hoewe de stad Homs nog steeds het strijdtoneel in Syrië is, vergelijkt een inwoner van deze stad het leven er met "Sarajevo in de Bosnische oorlog." Er heerst anarchie in de stad en de gewapende benden zijn erg actief. Het Syrische leger treedt daar juist op ter bescherming van de burgers. Het is nog steeds zeer onverantwoord om in die situatie het leger terug te roepen naar de kazernes. (5) Bovendien worden er wapens gesmokkeld naar de rebellen in Syrië. Turkije is daartoe niet echt bereid om de wapensmokkel hard aan te pakken en staat nu aan de kant van de Syrische oppositie, gezien het feit dat de islamisten in Turkije het nu voor het zeggen hebben. Frankrijk had zijn ambassadeur uit Syrië niet alleen teruggeroepen, maar ook wapens voor de Syrische rebellen gedropt! In feite heeft Frankrijk de burgeroorlog in Syrië bewust aangewakkerd!! Er kleeft bloed aan de handen van het Westen!! De Syrische bevolking (vooral Alawieten en christenen) ziet de toekomst heel somber en intussen met vrees tegemoet. De sancties van de Arabische Liga en vooral van het Westen treffen de Syrische bevolking wel zo zwaar. Mensen zullen hun baan verliezen en de prijzen zouden explosief stijgen. In de winter is de stookolie al onbetaalbaar. (5) De westerse sancties werken echter averechts. Ook de economische boycot door de Arabische Liga zal de situatie verergeren. Zelfs Syriërs die gesympathiseerd hebben met de oppositie, spreken over het "verraad van de Arabische broeders." (5) Eén ding staat vast: als het regime van president Assad verdwijnt, zal het Syrische volk zeker géén vrijheid beleven, zoals de westerse politici en de media ons graag willen doen geloven!

Toen Saif al-Islam, de zoon van de vermoordde dictator Khadaffi, in het zuiden van Libië  gearresteerd werd, waarschuwde hij de Libische NTC-strijders ernstig voor de diepe ontgoocheling die hen staat te wachten, als het blijkt dat er geen vrijheid is voor het Libische volk.  De beelden waren uitgezonden door het NOS journaal. Uit deze beelden blijkt dat Saif al-Islam de rebellen had gewaarschuwd. Bekijk de onderstaande video-clip:


Inmiddels is de euforie over de Arabische Lente verdwenen. Ondanks de bovengenoemde feiten blijven de westerse leiders en ook zéér veel mensen geloven in het sprookje van de Arabische Lente. Echter gaan democratie en islam niet samen! De zeer invloedrijke geestelijke leider van de Moslim Broederschap Yusuf al-Qaradawi die uit ballingschap naar Egypte terugkeerde en als held werd verwelkomd, drong aan op de "democratie" in overeenstemming met de Shariawet. Ook maakte hij duidelijk dat de 'democratie' in Egypte niet naar westers model ingericht zal worden. De toenmalige Oostblok-landen noemden zichzelf ook democratisch. Echter was de socialisitische term 'volksdemocratie' niet hetzelfde als de westerse democratie. Volksdemocratie betekent in praktijk de alleenheerschappij van de communistische partij. Zo zal de Arabische democratie de alleenheerschappij van de islam betekenen!

 Huidige ontwikkelingen

In Libië is het regime van kolonel Khadaffi voorgoed verdwenen. Met de steun van het Westen hadden de rebellen de overwinning op Khadaffi behaald. Na de maandenlange strijd werd Khadaffi gevangen genomen door de rebellen. Hij werd zwaar mishandeld en uiteindelijk vermoord, terwijl hij zijn folteraars gesmeekt had om zijn leven te sparen. De nabestaanden van de vermoordde Khadaffi hadden samen met hun Franse advocaat Marcel Ceccaldi juridische stappen genomen tegen de NAVO vanwege de oorlogsmisdaden. Volgens de familie van Khadaffi heeft de NAVO oorlogsmisdaden gepleegd door Khadaffi en zijn zoon Mutassim met behulp van bombardementen uit te roken en in de armen van de rebellen te drijven. Ook heeft de NAVO niets ondergenomen om Khadaffi levend te vangen. Volgens de Franse advocaat Ceccaldi is dit oorlogsmisdaad, omdat het in strijd is met de conventie van Genève dat krijgsgevangenen niet gedood mogen worden. Nu Khadaffi van het toneel verdwijnt en niet meer leeft, begint de Libische Overgangsraad NTC haar ware gedaante te zien. In een toespraak ter gelegenheid van de "officiële bevrijding van Libië" verklaarde Mustafa Abdel Jalil, de leider van de NTC, in Benghazi dat de Sharia in heel Libië ingevoerd zal worden als "basis voor de wederopbouw van het land." Ook is halal bankieren  zonder rente voortaan de islamitische norm in Libië. Dat staat helemaal haaks op de vurige wensen van de westerse leiders dat de Arabische wereld democratisch zou worden. Alles wijst erop dat Libië niet overgaat tot echte democratie naar westerse stijl. In Tunesië had de orthodox-islamitische partij Ennahda de verkiezingszege behaald. De islamitische partij wist 90 van 217 zetels van het Tunesische parlement te veroveren en werd daarmee veruit de grootste partij. Het is duidelijk dat niet de democratie maar de islam aan veel invloed wint in Tunesië, Libië en Egypte. In januari 2011 viel het regime van president Zine al-Abidine Ben Ali na de Jasmijn-revolutie. De pro-westerse en seculiere despoot Ben Ali regeerde Tunesië sinds 1987. Hij wist islamitische groeperingen tijdlang onder toom te houden. Toen zijn regime viel, ontstaat er een machtsvacuüm. Ennahda die de verkiezingen had gewonnen, verklaarde dat de Sharia de basis gaat vormen bij het opstellen van de nieuwe grondwet van Tunesië. Het is ongeloofelijk dat Ennahda door de westerse media als "gematigd" aangeduid wordt! De westerse beschrijving is nogal misleidend. Er wordt in de media geen woord gerept over het feit dat Ennahda de Iraanse bezetting van de Amerikaanse ambassade in Teheran in 1979 steunde en ook tot aanslagen op Amerikaanse doelen tijdens de Golfoorlog opriep. Bovendien is de ideologie van Ennahda gebaseerd op die van de Moslim Broederschap in Egypte, die de islamitische wet wil opleggen an de gehele wereld. Nu begint de Sharia in plaats van democratie naar westers model in Tunesië en Libië ingevoerd te worden. Van een "gematigde" Sharia of een "gematigde islam" is absoluut geen sprake!

                                                          Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                            
                                                                        Paul

Bronnen en referenties:

(1) Andere Tijden - VPRO documentaire
(2) Voorjaar in Arabië. Door Hassnae Bouazza
(3) Israel Today 24-10-2011; Tunesische en Libische 'bevrijding' leidt tot Sharia
(4) Jerusalem Post (augustus 2011)
(5) Reformatorisch Dagblad 17-11-2011: Analyse: Syriërs bang voor toekomst land

maandag 21 november 2011

Proclameer Gods koningschap over het Midden-Oosten!In verband met de actualiteiten in het Midden-Oosten en de Arabische Lente die nu bijna één jaar heeft geduurd, wordt deze oproep tot gebed voor het Midden-Oosten geplaatst in lijn met Gods Woord. Het artikel "Proclameer Gods koningschap over het Midden-Oosten" is overgenomen uit een Nederlands magazine 'Herstel' van de stichting Herstelteam. Deze artikel is geschreven door wijlen Derek Prince. Lees aandachtig het artikel van Derek Prince hoe belangrijk is onze gebed voor Israël en de moslimwereld. Besef dan wel dat God niet alleen Israël maar ook de moslimwereld liefheeft. Er zijn miljoenen moslims verstoken van het evangelie. De meesten die in de verste uithoeken van de moslimwereld zitten, hebben nog nooit van het evangelie van Jezus Christus gehoord. Ook hebben zij een dringend behoefte aan de blije boodschap. In Johannes 3:16 lezen we dat God de hele mensheid zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan. Het is niet zo dat God de moslims gedegradeerd heeft vanwege hun haat tegen Israël. God wil dat moslims gered moeten worden. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden om de hele mensheid van de zonden te redden. Jezus is de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door Jezus. (Johannes 14:6) Daarom is proclamatie zo belangrijk. De proclamatie van het Woord van God is zo krachtig en werkt ook 100%. Voordat u het artikel leest, wordt een tekst uit de Bijbel geciteerd hoe belangrijk is de proclamatie:

"Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood den eter; Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal NIET ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende."  (Statenvertaling)
Jesaja 55:10-11

Onze aanhoudende gebed kan een enorm bijdrage leveren aan de totstandkoming van echte vrede voor Joden en Arabieren. Het kan een echte verzoening tussen beide volkeren bewerkstelligen. Besef dan wel dat de Arabische Lente niet tot echte vrijheid en democratie zal leiden, zoals de westerse media en naïeve westerse leiders ons wel hebben wijsgemaakt. Merk wel op wat de Jesaja-tekst veel zegt over regen en sneeuw die van de hemel neerdalen en niet wederkeren. Denk maar aan de term 'Arabische Lente'. Deze term is nogal misleidend. Het leidt helemaal niet tot zomer. Wel tot winter. Daarom is de term 'Arabische herfst' van beter toepassing. De Arabische herfst keert niet terug naar de lente en zal nieuwe islamitische dictaturen voortbrengen. Maar door onze krachtige gebed en proclamatie zal het zaad van het Woord Gods in de harten van miljoenen moslims gezaaid worden. Het Woord Gods zal niet ledig tot God wederkeren! Nu laat ik het woord aan Derek Prince:De aandacht van de hele wereld gaat momenteel uit naar het Midden-Oosten. Dat is lange tijd heel anders geweest. Ik herinner me uit mijn jeugd dat ik de kranten wekenlang kon lezen, zonder dat er ook maar eenmaal een land in het Midden-Oosten werd genoemd. Nu is dat totaal anders. De focus van het wereldnieuws is gericht op het Midden-Oosten. Dat stemt overeen met het beeld dat de Bijbel schetst van het einde der tijden, waarin de aandacht gericht zal zijn op het Midden-Oosten, Europa en het Middellandse zeegebied.

De geestelijke kracht achter de islam

Er wordt vaak gezegd dat het Midden-Oosten de bakermat is van de drie grote monotheïstische godsdiensten: Jodendom, christendom en islam. Er is meermalen geprobeerd de vertegenwoordigers van deze religies samen te brengen, maar zonder succes. Er is met name één grote barrière, die verhindert dat het christendom, Jodendom en de islam samenkomen, namelijk die opmerkelijke historische persoon, Jezus van Nazareth. Zonder Jezus zou een coalitie tussen deze drie religies goed mogelijk zijn. De vijandigheid van de islam richt zich voornamelijk tegen Israël, omdat Israël de islam tot nog toe heeft weerstaan. Israël heeft bewezen een lastig obstakel te zijn voor de verspreiding van de islam, in tegenstelling tot de Kerk. Het uiteindelijke doel van de islam is om de hele wereld onder hun religie te brengen. Daarbij spelen bepaalde waarden een belangrijke rol, drie grote thema's: macht, eer en wraak. Met onze wortels in het christelijke Westen hechten we, zelfs als we geen christen zijn, meer waarde aan begrippen als genade en vergeving. Voor moslims ligt dat anders. Zij hebben ontzag voor macht. En zij gebruiken die macht om eer te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan is wraak hun belangrijkste thema. Ze zullen tot het uiterste gaan om hun wraak te nemen en hun eer zeker te stellen. Een islamitsche leider als Saddam Hoessein (ook Muammar Khadaffi) was hier een uitgesproken voorbeeld van, bijna karakteristiek voor alle Arabische leiders. Ze zijn erop uit te overheersen, te onderdrukken, met hun ego te pronken, te tonen hoe belangrijk ze zijn en hoeveel eer hen toekomt, en ze nemen genadeloos wraak op iedereen die tegen hen opstaat. Democratie, genade en vergeving hebben GEEN echte betekenis voor dit soort leiders. Als we op basis van deze uitgangspunten met hen willen omgaan, zoals veel Westerse regeringen doen, dan SLAAN WE DE PLANK VOLLEDIG MIS.

Een ander belangrijk feit over de geestelijke kracht achter de islam, betreft de bron van die kracht. De basis van de geestelijke kracht van islam in het Midden-Oosten en Noord-Afrika kan worden samengevat in één woord: proclamatie. De Arabieren hebben, bewust of onbewust, de enorme geestelijke kracht onderkend van aanhoudende proclamatie. Iedere moskee verkondigt vijf keer per dag luid (vaak via luidsprekers) een bepaalde uitspraak over Allah en Mohammed. Ik wil deze woorden niet letterlijk noemen, want ik beschouw ze als onwaar (ze gaan onder meer over de ontkenning van Gods Vaderschap). We moeten echter beseffen dat deze proclamaties vanaf alle moskeeën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika jaarlijks meer dan 1300 keer klinken, iedere dag weer, vijf keer per dag. Die proclamatie is dus tienduizenden keren gedaan vanaf iedere moskee in het Midden-Oosten. Als u dat vermenigvuldigt met het aantal moskeeën, dan kom u al snel op miljoenen keren! Ik geloof dat de dominante geestelijke macht van islam schuilt in deze voortdurende, onophoudelijke proclamatie.

Als christen zie ik daarin een enorme uitdaging, want ik geloof dat het antwoord op deze proclamatie een 'tegenproclamatie' is. Maar ik meen ook dat we als christelijke kerk diep hebben gefaald in het waarderen van de kracht en de waarde van proclamatie, en dan met name van gezongen proclamaties. De proclamaties vanaf een moskee worden in zekere zin gezongen. Als u de grote wereldreligies bekijkt - boeddhisme, hindoeïsme, Jodendom - dan zie u dat ze allemaal in meer of mindere mate vormen van gezongen proclamatie gebruiken om hun geloof te uiten, ook wel 'chanting' genaamd. * Als wij willen dat Gods wil geschiedt in het Midden-Oosten, dan moeten wij als christenen leren de gepaste proclamaties te doen in geloof, en onze proclamatie door lofprijs en aanbidding speelt hierin een belangrijke rol. Misschien denkt u nu:'Het zal veel te lang duren voordat wij het ook miljoenen keren hebben gedaan,' maar dat is NIET de goede manier om het te bekijken. Ik geloof namelijk dat de waarheid veel krachtiger is dan de leugen, en het gaat niet om het aantal proclamaties van de waarheid waarmee we de leugen kunnen verslaan. We moeten de waarheid dus hanteren als wapen en ons voorbereiden op voorbede voor het Midden-Oosten. In het bijzonder kan dit door proclamaties over de overwinning van Jezus, de kracht van Zijn Naam, de kracht van Zijn bloed, en van wat Hij heeft bereikt door Zijn dood aan het kruis, en om Zijn heerlijkheid als hoogste Heer in het universum te verkondigen, evenals het feit dat Hij terugkomt in heerlijkheid en kracht.

Actief bidden voor het Midden-Oosten

Wanneer u nadenkt over de situatie in het Midden-Oosten, blijf dan NIET PASSIEF ALS EEN TOESCHOUWER, DIE NIET WEET WAT HIJ MOET DOEN. Ik wil u aanmoedigen om te reageren met proclamaties - in gebed, in voorbede, in liederen - wat ook maar gepast is. Ik wil u drie thema's aanreiken voor uw gebed en proclamatie:

1 ISRAËL Dat Israël mag worden bevrijd van alle vijanden rondom haar, door de bovennatuurlijke genade en kracht van God, en dat het volk terugkeert tot God. In Jeremia 31:7 staat:

"Want zo zegt de HEERE: Roept luide over Jakob met vreugde, en juicht vanwege het hoofd der heidenen (in een ander vertaling: heidenvolken); doet het horen, lofzingt, en zegt: O HEERE! Behoud Uw volk, het overblijfsel van Israël."  (Statenvertaling)

Dit is een opdracht aan ons! We moeten bidden, maar ook prijzen en proclameren. In vers 10 van dat hoofdstuk staat:"Hoor des HEEREN woord, gij heidenen! En verkondigt in de eilanden, die verre zijn, en zegt: Hij, Die Israël verstrooid heeft, zal hem weder vergaderen, en hem bewaren als een herder zijn kudde." Dat is Gods boodschap voor de volken. Maar ik denk dat het onze verantwoordelijkheid is om het te verkondigen, te proclameren. Wat we moeten verkondigen is heel eenvoudig: Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Het is God die Zijn volk Israël negentien eeuwen geleden verstrooide. En het is God die Zijn volk Israël weer samenbrengt, vandaag. En God zegt niet alleen dat Hij Israël weer zal samenbrengen, maar ook dat Hij Israël zal hoeden. Dat Hij over Israël zal waken. Dat is een belijdenis die we regelmatig moeten afleggen. God heeft de toekomst van Israël veiliggesteld - niet zonder bedreigingen of gevaar, niet zonder crises, maar uiteindelijk zegt God: Ik zal het volk hoeden. We moeten leren dit onophoudelijk te proclameren in de geestelijke wereld.

2 ISLAM Met betrekking tot de islam geloof ik dat we moeten bidden dat op de een of andere manier, die we nu misschien nog niet zien, het fort van de islam zal worden opengebroken - dat de geestelijke gevangenen zullen worden bevrijd en de waarheid mag doordringen. In Oost-Europa en in de dagen van de Sovjet-Unie bad Gods volk jarenlang zonder dat er zichtbaar veel gebeurde. Maar er kwam een moment dat hun gebeden en proclamaties vrucht begonnen af te werpen. En in minder dan een jaar tijd veranderde de situatie in het communisme volkomen. ** Dit moet ons als christenen bemoedigen dat de schijnbaar onneembare vesting van de islam ook zal ten ondergaan door onze gebeden en proclamaties. Laat ik duidelijk zijn dat ik niets heb tegen moslims! Ik ben diep bewogen met deze mensen. (God is ook diep bewogen met deze moslims!) Ik heb jarenlang in een moslimland gewoond. En ik weet een klein beetje wat een diepe donkerheid, ellende en slavernij de islam legt op mannen en vooral op vrouwen. Het is mijn hartsverlangen en gebed dat God zo tussenbeide komt, dat de geestelijke vesting waarin deze mensen gevangen zijn, opengebroken wordt, en zij vrijheid ontvangen.

In Lukas 11:21-22 zegt Jezus;

"Wanneer een sterke gewapende man zijn woning bewaakt, is alles wat hij heeft veilig. Maar als iemand die sterker is dan hij, op hem afkomt en hem overwint, neemt hij hem zijn hele wapenrusting, waarop hij vertrouwde, af en verdeelt zijn buit."

Wij kunnen de enige die sterker is dan de islam, namelijk Jezus, uitnodigen om binnen te gaan in het huis van de sterke. Dan zullen gevangenen vrijkomen. Zo bid ik voor moslims, vanuit diepe bewogenheid en betrokkenheid.

3 MILITAIREN IN HET MIDDEN-OOSTEN Een derde thema voor voorbede, zijn de soldaten - er zijn duizenden manschappen uit het Westen gelegerd in het Midden-Oosten. Nooit eerder waren er zoveel mensen met een christelijke achtergrond, en misschien zelfs christenen in deze landen, die oorspronkelijk een gesloten bolwerk vormden zonder veel inmenging van het Westen. Deze manschappen hebben weinig vertier en zijn losgesneden van alles wat hun leven tot nog toe opwindend en zinvol maakte. Ik geloof dat dit een kans is voor de Heilige Geest en het Woord van God om in dit vacuüm te komen, en veel soldaten tot God te trekken. Het is opwindend, maar ook dramatisch en cruciaal, wat we zien gebeuren in het Midden-Oosten. Nogmaals wil ik u op het hart drukken: BLIJF NIET PASSIEF TOEKIJKEN! Leun NIET achterover op de bank, terwijl u naar het journaal kijkt. Denk NIET 'ik kan er niks aan doen' of 'laten we hopen dat het goed komt.' Als u een toegewijde christen bent, en u weet hoe u moet bidden, dan kent u de kracht van het Woord van God en de autoriteit van de Naam van Jezus. U kunt een beslissende rol spelen in de gebeurtenissen die nu plaatsvinden in het Midden-Oosten! Bid u mee?

                                                            Derek Prince

Derek Prince (1915-2003)
Nawoord

Nu u het gelezen hebt, aarzel géén enkele moment om voor het Midden-Oosten te bidden. Voor zowel de Joden als de Arabieren. Zeker ook voor de Palestijnen. Proclameer elke dag Gods koningschap over het Midden-Oosten. En verkondig NIET  Europese 'koningschap' of Amerikaanse 'koningschap' over het Midden-Oosten. Ook NIET 'koningschap' van de Mahdi (islamitische messias). Verkondig ALLEEN het koningschap van Jezus Christus over het Midden-Oosten, maar ook over de hele wereld. Bid ook dat het Westen zich absoluut niet mag mengen in de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, want de Westerse inmenging is louter politiek en militair en in strijd met het internationaal recht. Zeker ook in strijd met de Bijbel die ons leert dat we niet met andermans zaken mogen bemoeien. (I Petrus 4:15) Ik garandeer u dat de westerse leiders in de nabije toekomst een zeer zware vergissing zullen begaan, als het blijkt dat de Arabische volken helemaal niet om vrijheid hebben geroepen, maar om het Kalifaat! Op den duur zal het Islamitische Kalifaat zich tegen het Westen keren. Politieke en religieuze pressiemiddelen zijn niet uitgesloten. Bijvoorbeeld olieboycot, een wapen dat door de militante moslims zeer zeker gebruikt zal worden! Alleen God geeft echte vrijheid. Want vrijheid en cultuur zijn zeer breekbaar en blijven niet eeuwig. Geen mens kan zijn belofte standhouden. Alleen God houdt Zijn woord stand! Enkele teksten uit de Bijbel voor een gelovige die bereid is proclamatie te doen:

"Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus."
Colossenzen 4:2

"Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.."
Hebreeën 4:12

"Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen."
Matthéüs 16:19

Een tip: bid samen met een medegelovige. Twee of drie personen vormen het gebedsteam. Daarin schuilt ook de kracht Gods! De Bijbel heeft dikwijls over twee of drie personen. Denk maar aan twee getuigen die de antichrist in de toekomst zullen bestrijden!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

           
                                                               Paul

Twee opmerkingen:
* De Joden kennen hun eigen proclamatie. In iedere synagoge verkondigt men:

"Hoor, o Israël! De HEERE, is onze God; de HEERE is één!"
Deuteronomium 6:4

Ook Here Jezus gebruikt deze proclamatie!! Niets is waar dat Hij de Thora overboord had gegooid, zoals de theologen en kerkleiders wel beweren. De leugen dat Jezus de wet van Mozes had afgeschaft, was eeuwenlang verkondigd door de vervangingstheologen. In feite heeft de kerk zichzelf beroofd van de kracht van het Woord van God! Deze grote en tragische fout kan alleen ongedaan gemaakt worden, als we ons verootmoedigen voor het aangezicht des Heren en de Bijbelse wapenrusting opnieuw hanteren. Toen de schriftgeleerden Jezus vroegen welke gebod het eerste is van alle, antwoordde Jezus dat het eerste gebod de proclamatie is. Hij zei letterlijk:"Hoor, o Israël! De HEERE is onze God, de HEERE is één." Marcus 12:29 Dit is het onweerlegbare bewijs dat Jezus proclamatie dikwijls gebruikt! De Joodse proclamatie is ook het geloofsbelijdenis! Dankzij de kracht van de Joodse proclamatie blijft het volk Israël ondanks eeuwenlange vervolgingen, afslachtingen, verdrijvingen en onderdrukking nog steeds voortbestaan! Dat is het echte geheim van de kracht van het Woord van God en het voortbestaan van het Joodse volk!! De kerkelijke kritiek op het Joodse volk is zeer onrechtvaardig, misplaatst en schandalig en beledigt ook de Here God die de God van Israël is!! Nu begint u ook eindelijk te begrijpen waarom de moslims iedere dag vanuit iedere moskee proclameren:"Er is geen god behalve Allah en Mohammed is zijn boodschapper." Bent u soms vergeten dat sommige protestantse kerken ook hun geloofsbelijdenis hebben. Sinds de Reformatie werd het Nederlandse geloofsbelijdenis dikwijls gebruikt als proclamatie!! Daarom is proclamatie noodzakelijk voor de christenen in hun gebed voor Israël en de islamitische wereld!

** In Warschau werd het standbeeld van Ronald Reagan op 21 november onthuld door de voormalige vakbondsleider en ex-president Lech Walesa. Ronald Reagan zou de Polen in de jaren tachtig geinspireerd hebben om het communisme van zich af te schudden. In 1987 betrad de vroegere Amerikaanse president Ronald Reagan het podium bij de Brandenburger Poort, waarmee hij zijn beroemde woorden tot de Russische leider richtte;"Gorbatsjov, haal deze muur neer!" Zijn oproep was ook een proclamatie geweest! Vier jaar later werd de val van de Berlijnse Muur een werkelijkheid. Maar was Ronald Reagan degene die het communisme ten val had gebracht? Eerlijkheid gebiedt me de waarheid te moeten zeggen dat niet Ronald Reagan maar God zelf het communisme ten val heeft gebracht. Dankzij aanhoudende gebeden en proclamaties van christenen. Ronald Reagan was zeker een diep gelovige en sprak vaak over de waarde van religie en het geloof in God, maar was geen regelmatige kerkganger! Daarom moeten we Ronald Reagan niet hemelhoog prijzen om zijn 'grote' rol in de val van het communisme. Alle eer komt alleen aan God! Want God is Degene die het communisme ten val had gebracht! Straks zal Hij het communisme in China, Vietnam, Noord-Korea en de islam in de Arabische wereld ten val brengen! Alleen als we blijven volharden in gebeden en proclamaties.

zondag 20 november 2011

Actueel: De lessen van de Kristallnacht nog niet geleerd door de Duitsers!
Het Duitse volk nog niet geleerd van de lessen!

Ik las paar dagen geleden een artikel van het Reformatorisch Dagblad dat eenvijde deel van het Duitse volk "latent antisemitisch" is. Het was zo schokkend om te moeten vernemen dat het Duitse volk nog steeds niets geleerd heeft van de lessen van de Holocaust. De geschiedenis herhaalt zich nog steeds.   
In Worms werd er vorig jaar gepoogd om een eeuwenoude synagoge in brand te steken. De aanslag op de synagoge was mislukt. Maar deze brandstichting leidde tot storm van verontwaardiging van Duitse politici. Het had in mei 2010 niet veel gescheeld of de synagoge in de stad Worms in vlammen zou opgaan. Waren de brandstichters rechtsextremisten of moslims? Of waren de daders boycot-activisten? Het is nog nooit opgehelderd, want niemand had de aanslag op de synagoge opgeëist. Maar in mijn artikel "De vloek van de anti-Israël boycot" die op mijn blogger gepubliceerd was, had ik al gewaarschuwd dat de boycotactivisten tot gewelddadige acties zouden overgaan en middelen als brandstichting niet zullen schuwen. De RaRa activisten hadden in de jaren tachtig aantal bedrijven die zaken deden met Zuid-Afrika, letterlijk geterroriseerd. Nadat de brand bij de synagoge snel geblust werd, vond men een stuk papier met daarop de woorden:"Zolang jullie de Palestijnen geen rust geven, geven wij jullie geen rust." 


Synagoge in Worms. Mei 2010
Aan de foto kunt u sporen van brand-

stichting zien.
De brandstichting in de Wormse Synagoge was een van de vele antisemitische gemotiveerde incidenten, die in 2010 plaatsvonden, stelde het gepresenteerde rapport "Antisemitismus in Deutschland" vast. Het was de eerste publicatie van een onafhankelijke groep deskundigen op dit terrein, de "Expertenkreis Antisemitismus." Deze werd in 2009 op verzoek van de Bondsdag, het Duitse parlement, door de Duitse regering in het leven geroepen, met als doel "de strijd tegen antisemitisme te versterken en Joods leven in Duitsland verder te bevorderen." 

Het Reformatorisch Dagblad schrijft:

Een vrolijk beeld roept dit eerste verslag, dat volgens de opstellers de basis wil opleggen voor "mogelijk latere rapporten", niet op, Weliswaar rust er op Jodenvijandige uitingen in de openbare ruimte - politiek, media - nog altijd een "taboe"; ondergronds, onderhuids, in huiskamers (internet, sociale media), in kroegen en op sportclubs gebeurt er heel wat. Een van de belangrijkste conclusies: bij zo'n 20 procent (!) van de Duitse bevolking is sprake van "latent antisemitisme", zo blijkt uit allerlei onderzoek. Hierbij gaat het, aldus de "Expertenkreis", voor een deel om klassiek Jodenhaat: "Joden hebben, onder andere in de financiële en economische wereld, veel te veel invloed en hebben alle narigheid die hun overkomt, eigenlijk ook aan zichzelf te wijten en of proberen altijd maar weer een slaatje te slaan uit de Holocaust." Daarnaast is er antisemitisch geladen kritiek op Israël, die bijvoorbeeld de Israëlische politiek ten opzichte van de palestijnen "op één lijn plaatst met de vernietigingspolitiek van nazi-Duitsland." Zo'n 20 procent, een vijfde deel van de Duitsers latent antisemitisch - omgerekend zijn dat veel meer mensen dan de aanhangers van rechts - en links-extremistische alsook islamitische groepen in het land bij elkaar. Extreem rechts, waaronder bijvoorbeeld de afgelopen week ontdekte terreurcel NSE (in verband met de Dönermoorden in Duitsland), omvat naar schatting zo'n 26.000 personen; extreem links ongeveer 32.000. Islamitische groeperingen tellen circa 37.470 aanhangers. Achter het antisemitische geweld zitten doorgaans echter jonge rechts-extremisten, neo-nazi's, schrijft de "Expertenkreis." "Berichten in de media wekken nogal eens de indruk dat het vooral gaat om mensen uit de Arabische wereld of moslims. Deze opvatting wordt door de politiestatistieken niet bevestigd." Tussen 2001 en 2010 werden jaarlijks honderden antisemitische "straftaten", strafbare feiten, geregistreerd: de meeste in 2006 (1809); de minste in 2010 (1268). Uit dit laatste gegeven concluderen de onderzoekers overigens niet dat het antisemitisme in Duitsland afneemt. Integendeel. Om het allemaal iets concreter te maken:

* In Januari 2010 werd een kerk in Dorfhain, Saksen, besmeurd met leuzen als "Juden raus aus dem Gemeinderat." (vertaald: Joden eruit uit de gemeenteraad)
* In februari van het hetzelfde jaar werden een hakenkruis en het woord "Jude" aangebracht op het Anne Frankcentrum in Berlijn.
* In april schonden onbekenden de Joodse begraafplaatsen in Delitzsch.
* In dezelfde maand werd de "gedenkstätte" Neuengamme, het voormalige concentratiekamp, besmeurd met hakenkruisen, SS-runentekens en antisemitische leuzen.
* In dezelfde maand bekogelden onbekenden de synagoge in Chemnitz met stenen.
* Ook in april werden in een voetbalstadion in Solingen leuzen als "Judenblock" en "Judenunion" aangebracht.
* In mei 2010 werd de ruim 900 jaar oude synagoge in Worms op meerdere plaatsen in brand gestoken met behulp van een brandbare vloeistof. In oktober gebeurde iets vergelijkbaars met de net nieuwe synagoge in Mainz, en in april 2011 werd de Joodse begraafplaats in Essen-Huttrop geschonden. (1)

En nog veel meer incidenten. Mijn commentaar: Niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland en andere landen!!

In de virtuele wereld van rechtsextremisten zijn er al zoveel bizzare dingen aan de orde van de dag. Zo vermoordde "Konrad" zonder enige scrupules uiteindelijk de vermeende Jood David Stremplin in de virtuele wereld. Zonder terug te keren naar de plek van het misdrijf ging hij (Konrad) op weg naar de dichtbijzijnde politiepost, waar hij zichzelf aangaf met de woorden:"Ik heb geschoten, omdat ik Duitser ben. Joden hóren niet in Duitsland." (1)

Complottheorieën en Nieuwe WereldOrde

Maar ook in islamitische kringen in Duitsland is de haat tegen Joden groot, stellen de auteurs van het rapport "Antisemitimus in Deutschland" vast. Zij wijzen in dat verband niet zozeer op allerlei aanslagen, als wel op de verspreiding van antisemitische propaganda en samenzweringstheorieën. Zo zou de globalisering leiden tot een "Nieuwe WereldOrde van zionisten." Joden zouden ook achter de aanslagen van 11 september 2001 zitten om zo de "christenen tegen moslims op te zetten en uiteindelijk via de zogenaamde strijd tegen het terrorisme de islamitische staten aan zich te kunnen onderwerpen." (1)


Aanhangers van de Pakistaanse islamitische partij
'Jamaat-e-Islami' demonstreren op 11 september 2011
in Islamabad in Pakistan. Zij beschuldigden Joden van
betrokkenheid op 9/11. 
Beste lezer, ik wil nogmaals voor alle duidelijkheid onderstrepen; Joden hebben helemaal niets te maken met de aanslagen op 9/11!! Zionistische wereldsamenzwering is een grove en demonische leugen van moslims en rechts - en links extremisten, en ook van anti-Israëlische media!! Niet de zionisten en al-Qaeda van Osama bin Laden, maar de Illuminati zitten in werkelijkheid achter de aanslagen op 9/11. De antisemitische samenzweringstheorieën vormen in feite een rookgordijn om onze aandacht af te leiden van de echte daders. Erg dom van de moslims om Hitler's Mein Kampf in het Arabisch te vertalen als hun antisemitische uiting. Jodenhaat verblindt hen echter voor andere feiten die ons nog nooit bekendgemaakt zijn: De nazi's hadden Joden niet alleen als inferieure ras beschouwd. Ze beschouwden ook Slaven (Polen, Russen), Roma's en Sinti's, zwarten als "untermenschen." De nazi's hadden ook heel veel Slaven en Roma's vermoord, alleen maar omdat zij "untermenschen" waren en uitgeroeid moesten worden. De moslims weten nog steeds niet dat de Arabieren in de ogen van de nazi's ook "untermenschen" zijn!! De vernietiging van het Joodse volk stond hoog op de agenda van de nazi's. Omdat de duivel heel goed weet dat het Joodse volk een zegen is voor alle volken op aarde. (Genesis 12:3) Uit het Joodse volk was de Messias Jezus Christus, onze Verlosser, geboren. In de toekomst zou de Messias Jezus terugkomen om met Zijn volk Israël een Messiaans vrederijk op aarde te stichten. Alle volken zouden in vrede en harmonie leven. Dat wil de duivel, de gehate vijand van God én alle mensen, absoluut niet. Daarom moet Israël eerst vernietigd worden, zodat Here Jezus niet kan terugkomen om een vrederijk op aarde te vestigen. De moslims weten ook niet dat als het Joodse volk volkomen vernietigd zou worden door de nazi's, dan komen andere volken die niet-Arisch zijn, aan de beurt: Slaven, zwarten, Mongolen, Arabieren, enzovoorts!!! Bovendien houdt Hitler niet van Joden, maar ook niet van Arabieren, Mongolen, zwarten, Russen, enzovoorts. Hij houdt alléén van blondharige en blauwogige mensen. Dat is een volstaand feit. 

Het Reformatorisch Dagblad schrijft verder: 

Mein Kampf in het Arabisch
Wat overigens antisemitische propaganda betreft: op islamitische "Buchmessen" zijn niet alleen in het Arabisch vertaalde uitgaven van Hitlers "Mein Kampf" verkrijgbaar, maar ook in het Turks vertaalde geschriften als dat van de Amerikaanse autoindustrieël Henry Ford, "De Internationale Jood" - waarvan Hitler op zijn beurt dankbaar gebruik maakte. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het antisemitisme in (nazi-) Duitsland - de these van onder anderen de Italiaanse historicus Enzo Traverso - niet zomaar op zichzelf stond. (1) Dat is logisch, want het antisemitisme bestaat al duizenden jaren oud. 


De "Expertenkreis Antisemitismus" besluit haar eerste rapportage met een reeks aanbevelingen - richting de politiek, het onderwijs, de kerken. Want van een "omvattende strategie" ter bestrijding van het antisemitisme in Duitsland si tot nu toe geen sprake. Evenwel: "Gezien de relatief wijdverbreide antisemitische houding onder de bevolking en de aanwezigheid van Jodenvijandigheid in het leven van alledag zou allereerst de tot nu toe volkomen onbeantwoorde vraag onder ogen moeten worden gezien hoe antisemitische stereotiepen, vooroordelen en instellingen overgedragen worden. Van met name de beantwoording van deze vraag hangt de ontwikkeling van tegenstrategieën, die wérken af." (1)

Duitsland neemt "middenpositie" in Europa in

Als het om antisemitisme gaat, neemt Duitsland in vergelijking met andere Europese landen een "middenpositie" in, zo stellen de auteurs van het rapport "Antisemitismus in Deutschland." Dat wil niet zeggen dat het 'dus' allemaal wel meevalt. "Dat Duitsland in Europa als geheel een middenpositie inneemt, heeft alles te maken met het feit dat landen als Polen, Hongarije en Portugal een extreem hoge mate van Jodenvijandigheid kennen." En dan  is het, aldus de opstellers, ook nog eens zo dat Duitsland, ondanks zijn nazi-verleden en ondanks het gegeven dat eer op antisemitisme in de publieke sfeer nog altijd een taboe rust, op dit punt toch nog HOGER SCOORT dan West-Europese landen zoals Italië, Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk. In hoofdstuk 7 van hun rapport beschrijven de onderzoekers onder andere hoe het er op dit moment voorstaat in Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Zweden en wereldwijd. Nederland komt hier, zeker in vergelijking met Frankrijk en Groot-Brittannië, relatief "gunstig"uit naar voren. "Antisemitisch geweld tegen personen werd overwegend gepleegd door immigranten met een Marokkaanse achtergrond. In 2008 registreerde de Nederlandse politie 141 incidenten tegen Joden, "omdat zij Joden zijn"; maar ook 116 tegen moslims, omdat zij als moslims gezien werden." (1)

Bekering en schuldbelijdenis noodzakelijk

Nu we het artikel van het Reformatorisch Dagblad gelezen hebben, blijkt uit aantal bovenstaande genoemde feiten dat het Duitse volk de lessen van de Kristallnacht en de Shoa nog steeds niet heeft geleerd. Ook het overgrote deel van de Duitse kerken weigert de ernstige situatie onder eigen ogen te zien. Het ziet er naar uit dat de geschiedenis zich heeft herhaald. Het Duitse volk is nog steeds zwaar beladen met het verleden. Op het Duitse volk rust er grote bloedschuld evenals de vloek!

"En ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3a (Statenvertaling)

Let wel op de bovenstaande Bijbeltekst, waarin God een vervloeking zal uitspreken over iedereen    die Abraham vervloekt. Hier is een belangrijke reden voor. Zodra God iemand als Abraham roept voor een speciale taak, dan wordt deze persoon automatisch het doelwit van satans vijandschap. Daarom bouwde God in Abrahams roeping een speciale beschermingsclausule in:"Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken." Verderop in de Bijbel wordt deze bescherming specifiek door Izaäk aan Jakob doorgegeven (Genesis 27:29) en vervolgens aan het volk Israël (Numeri 24:9) - dat wil zeggen aan het hele Joodse volk! (2) We zien dus dat God een vloek heeft uitgesproken over een ieder die het Joodse volk vervloekt. Derek Prince schreef:"In moderne spreektaal wordt deze negatieve houding ten opzichte van de Joden 'antisemitisme' genoemd. Antisemitisme is dus een belangrijke reden voor het bestaan van een vloek." (2) Ja, Duitsland had het Joodse volk in het nazi-verleden vervloekt en bijna uitgemoord. Het gevolg ervan was dat Duitsland platgebombardeerd werd door de geallieerden. Vooral de mooie, oude en historische barokstad Dresden werd volledig verwoest. Maar de gevolgen van de vloek blijken nog verstrekkend te zijn: Duitsland werd na de oorlog in twee aparte staten verdeeld als het oordeel van God. Toen Duitsland in 1991 op eigen kracht herenigd werd, waren de Duitsers nalatig geweest om op de eerste plaats een collectieve schuldbelijdenis aan God en het volk Israël te doen. Daarom is de vloek nog niet opgeheven, zolang de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk geen gezamenlijke schuldbelijdenis doen. Bekering, berouw en schuldbelijdenis zijn echt noodzakelijk, zoals God via de profeet Jesaja zegt:

"En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want UW HANDEN ZIJN VOL BLOED. WAST U, REINIGT U, DOET DE BOOSHEID UWER HANDELINGEN VAN VOOR MIJN OGEN WEG, LAAT AF VAN KWAAD TE DOEN. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol." 
Jesaja 1:15-18

God roept de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk en ook de Duitse kerken tot bekering en berouw op. De Duitse regering, de Bondsdag, het Duitse volk en de kerken moeten hun zonden gezamenlijk belijden aan God wat zij het Joodse volk, het volk van God, hadden aangedaan. Dan moeten zij ook hun gezamenlijke schuldbelijdenis aan Israël doen. Schuldbelijdenis is niet alleen voldoende. Schadevergoeding ook niet voldoende. Het erkennen en afzweren van het antisemitisme is zeer noodzakelijk. Uit de tekst van Jesaja lezen we dat we de verdrukten, wezen en weduwen moeten helpen. Besef dan wel dat het Joodse volk eeuwenlang verdrukt, vertrapt, vervolgd, afgeslacht en vergast werd. Joodse kinderen waren hun ouders tijdens de Shoa kwijtgeraakt. Joodse echtgenoten verloren hun geliefden, zowel kinderen als vrouwen. Joodse vrouwen waren hun echtgenoten kwijtgeraakt. Daarom moeten zij ook getroost en geholpen worden!! Als het Duitse volk zich bekeert, zullen haar tranen de bloedvlekken wegwassen. Ook het bloed van Jezus zal de zonden van het Duitse volk reinigen. Dan volgt er een echte geestelijke genezing voor heel Duitsland! Een belangrijk advies voor de Duitse regering, het parlement, het Duitse volk en de kerken: breekt radicaal met de Lutherse traditie! Maarten Luther was degene die de vernietiging van het Joodse volk en het in brand steken van synagogen en Joodse huizen en het verbranden van de boekrollen in zijn kwaadaardige pamflet "Die Juden und ihre lügen" had aanbevelen. En verklaar Maarten Luther niet langer als "de grootste Duitser" of "Duitse genie." 

Bekeert het Duitse volk zich niet, dan volgt er een zeer zware oordeel Gods over Duitsland. De evangelist Samuel Doctorian zag in zijn visioen dat hij naar zijn eigen zeggen van God ontving hoe Europa getroffen werd door een grote aardbeving en een grote overstroming. Hij zag dat een groot deel van Duitsland verwoest was. (3) Niet alleen Duitsland, maar ook andere landen als Scandinavië, Engeland, Frankrijk, enz. In mijn droom zag ik ook enorme gebieden onder het water staan. Als Duitsland en andere landen, waaronder Nederland, zich bekeren, dan wordt het oordeel van God zeker afgewend. Zoals Nineve gespaard werd voor het oordeel, toen de Assyrische stad berouw kreeg en zich bekeerde. Het ziet er naar uit dat de EU nu op weg naar het oordeel van God gaat, omdat de hele Europese Unie in het voordeel van de Palestijnen zich tegen Israël heeft opgesteld. Wees gewaarschuwd! Niet de islam, het socialisme en het kapitalisme zullen Europa van de ondergang redden, maar de God van Israël is de enige die ons kan redden van de eeuwige verdoemenis! Zelfs de Euro, de afgod van de eurofielen, kan Europa niet redden van de ondergang! De keuze is aan alle Europeanen. 

Derek Prince schreef terecht maar met alle ernst:

"Vandaag de dag zijn de gevolgen van deze specifieke vloek overal zichtbaar, zowel in het leven van individuen als in de geschiedenis van hele landen. Ieder van ons moet zichzelf onderzoeken. Ben ik, of iemand van mijn voorouders, ooit vijandig geweest ten aanzien van het Joodse volk? Hebben we ooit negatief over hen gesproken of hen vervloekt? Als dat zo is, ligt er vrijwel zeker een vloek op ons leven." (2)

Het antisemitisme is en blijft een vloek voor de mensheid!

Historische achtergronden van de Duitse stad Worms

Worms was zeer bekend om de keizerlijke ban op Maarten Luther. In april 1521 volgde op de kerkelijke ban de rijksban. Keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk deed de rijksban over Maarten Luther, maar besloot Luther eerst een vrij verhoor toe te staan op de Rijksdag in Worms. In zijn pleidooi weigerde Luther zijn stellingen te herroepen. Op 26 mei 1521 deed het keizerlijk Edict Luther in de rijksban.

In de Middeleeuwen had de stad Worms een grote Joodse gemeenschap gekend. De Joodse kooplieden die vooral actief waren in de buitenlandse handel, genoten van bijzondere privileges en bescherming. De oudste synagoge werd gesticht in 1034. De bewogen geschiedenis van deze 900 jaar oude synagoge kent aantal verwoestingen. In 1938 werd de synagoge tijdens de Kristallnacht verwoest. Na de oorlog werd de synagoge op kosten van de Duitse staat in oude glorie herbouwd. Helaas herhaalt de geschiedenis van de Kristallnacht, toen anti-Joodse activisten geprobeerd hadden de synagoge met behulp van een brandbare vloeistof in brand te steken. Vermoedelijk waren de daders boycot-activisten. De daders kunnen ook in rechts - en linksextremistische kringen gezocht worden. In 1096 werden de Joden in Worms tijdens de Eerste Kruistocht afgeslacht door de kruisvaarders. De Joden die niet onderworpen waren aan de gedwongen doop of zelfmoord boven de gedwongen doop niet verkozen, werden vermoord. Toen de keizerlijke bescherming hersteld werd, konden de Joden die onder dwang gedoopt waren, teruggaan naar het Jodendom. Tijdens de Tweede Kruistocht werden de Joden in Worms op 'n wonderbaarlijke wijze gespaard. Toen de grote pest uitbrak en miljoenen levens in Europa eiste, kregen de Joden overal de schuld. De Joodse gemeenschap in Worms werd in 1349 afgeslacht. In 1615 moesten de Joden uit Worms vluchten. Later keerden de Joden terug in Worms. In de negentiende eeuw kreeg Worms in 1848 een Joodse burgemeester, Ferdinand Eberstadt genaamd, dankzij de burgerlijke gelijkheid tussen Joden en christenen. In 1933 telde Worms 1000 Joden. De meesten waren gevlucht of geemigreerd. De overige 300 Joden werden door de nazi's naar concentratiekampen gedeporteerd. De overlevenden van de Shoa keerden terug naar Worms. De afgelopen jaren vestigen de Joodse immigranten uit Rusland in Worms.


De oudste synagoge van Worms

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                               Paul
Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Een vijfde Duitsers "latent antisemitisch."
(2) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince
(3) Visioen, profetie, openbaring. Door Samuel Doctorian

zondag 13 november 2011

De Kristallnacht, een schande voor de mensheid. Deel 4Heeft Nederland de lessen van de Kristallnacht ook geleerd?? (vervolg)

In Nederland steekt het antisemitisme de laatste jaren de kop. Het grote deel van de Nederlandse bevolking is wel onverschillig wat antisemitische incidenten betreft. Vooral de jongeren hebben de historische lessen helemaal niet geleerd. Antisemitische uitingen brengen uiteraard herinneringen aan de Shoa naar boven. Regelmatig worden anti-semitische leuzen tijdens voetbalwedstrijden gescandeerd. De boycot-activisten ijveren nog steeds voor boycot van Israëlische producten. Hun acties roepen herinneringen op aan de nazi-boycot van Joodse winkels in de jaren dertig. De nazi's plakten een bord voor de etalage van een Joodse winkel op, waarop staat te lezen: Kaupt nicht bei Juden! (vertaald: Koop niet bij de Joden!) Zie de foto hieronder:

Nazi-boycot van Joodse winkels in Duitsland
Vandaag zijn de linkse boycot-activisten anti-semieten geworden. Ze gedragen zich precies hetzelfde als de nazi's van de vorige eeuw. Nog erger; ze zijn ook schaamteloos en brutaal geworden. De tegenstanders van Israël maken helemaal geen onderscheid tussen Nederlandse Joden en Israëliërs. De Nederlandse Joden worden 'zionisten' genoemd, hoewel niet alle Nederlandse Joden achter het zionisme staan. Er zijn ook Joden die zich uitspreken tegen het zionisme. Een Ander Joods Geluid beweging is een tegenstander van het zionisme. Maar voor de Israël-haters maakt het helemaal niets uit. Ze beschouwen alle Nederlandse Joden als zionisten! Regelmatig zijn er berichten over Nederlandse Joden, die het slachtoffer worden van anti-Joodse uitingen, bedreigingen en fysiek geweld. Vooral allochtone jongeren die zeggen zich te identificeren met de Palestijnen, maken zich regelmatig hieraan schuldig. Ik ken een Marokkaanse jongen die grote bewondering koestert voor Hamas. Hij zei tegen mij dat hij Joden haatte. Ook keurde hij bloedige aanslagen op Israëlische burgers door Hamas goed. Met hem discussieren was voor mij zinloos, want hij keerde zich ook tegen mij en wilde niet met mij praten. In sommige Amsterdamse buurten is het plotseling gevaarlijk geworden om met een keppeltje over straat te lopen, terwijl dat vroeger geen probleem was. (1) Ook worden synagogen en Joodse graven beklad met hakenkruizen en Joden worden op straat uitgescholden. Een zeer ernstig incident was dat paar Marokkaanse jongens Hitler-groet brachten aan Joden die op straat liepen. Ik herinner me nog heel goed toen ik folders huis aan huis in een buurt bezorgde, zag ik dat het woord 'kankerjood' boven de brievenbus naast de deur gekrast werd. Ik was diep geschokt toen ik het las. Vier a vijf jaar geleden werd een Joods echtpaar uit een buurt in Amsterdam-west weggepest. Niemand ondernam iets tegen pesterijen. Waarom? Omdat de buurt voornamelijk bewoond is door allochtonen. Op internetfora wordt ongebreideld uiting gegeven aan antisemitische gevoelens. Aantal pro-palestijnse websites verdraaien de feiten over Israël en zijn vaak een voedingsbodem voor het antisemitisme in Nederland. Bij zeer veel Joden overheerst het gevoel, vaak gevoed door persoonlijke ervaring met antisemitische utingen en incidenten, dat het antisemitisme in Nederland eerder toeneemt dan daalt. Een gegronde vrees van de Nederlandse Joden wordt bevestigd in het jaarlijkse onderzoek van het CIDI. (2) Ook bevestigt de vrees van de Joden dat Nederland niets heeft geleerd van de Kristallnacht en de Shoa!! Wat boycot-actie betreft, wil ik u en alle andere lezers ernstig waarschuwen dat actie voor boycot van Israël een eerste stap is naar de nieuwe Kristallnacht! Geloof het of niet! Laten we even naar een stukje geschiedenis kijken wat er na de machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland gebeurd was:

Na de Rijksdagverkiezingen in het vooroorlogse Duitsland kwam Adolf Hitler op 30 januari aan de macht. Hij werd rijkskanselier. Aan de Weimarrepubliek die een zeer lange tijd aan de ziekbed gekluisterd werd, kwam voorgoed een einde. Ook de zeer zwakke democratie werd om zeep geholpen. Direkt na de machtsovername van Hitler werden anti-Joodse maatregelen genomen. In de eerste maanden werden Joden fysiek aangevallen door SA-leden en nazi-sympathisanten. Tegen geweld tegen Joden werd nauwelijks opgetreden. Pesterijen van Joden waren aan de orde van de dag en werden ook vaak aangemoedigd. Op 1 april 1933 had de nazi-regering voor het eerst een anti-Joodse boycot georganiseerd, precies hetzelfde zoals pro-palestijnse organisaties boycot van Israël organiseren. Gedurende de anti-Joodse boycot posteerden SA-mannen zich voor de Joodse winkels en probeerden zij klanten te weren om naar binnen te gaan. Joodse winkels werden gemarkeerd met een davidster en de voor winkels opgestelde SA-mannen hielden borden vast waarop leuzen als "Duitsers! Pas op! Koop niet van de Joden!" geschreven waren.

Joodse winkel beklad met het woord 'Jude'
(Duits voor Jood)
De winkelruiten werden ingegooid. Op veel plaatsen waren de Joodse winkels geplunderd. Ook Joodse winkeleigenaren werden mishandeld. Ook Joodse advocaten en rechters moesten het ontgelden en werden in verschillende steden met geweld uit rechtszalen eruit gegooid. Ook buitenlandse Joodse winkels waren niet gespaard. Tengevolg van felle protesten van enkele landen besloot de Duitse overheid de officiële boycot te beëindigen. Ondertussen ging het geweld tegen Joden gewoon door. De anti-Joodse boycot was de eerste stap. De volgende stap kwam toen Duitse Joden van 1933 tot 1935 steeds meer beperkingen opgelegd kregen. Zo mogen Joden vanaf 29 april 1933 geen beroepen als artiest, kunstenaar, journalist, musicus of filmregisseur meer uitoefenen. (3) Op 15 september 1935 waren de beruchte rassenwetten, de Neurenbergwetten, afgekondigd. Dat was de derde stap. Op grond van de racistische wetten mochten Joodse mannen niet huwen met 'Arische' vrouwen. Het zogenaamde en veelal omstreden Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre diende ter bescherming van het Duitse (Arische) bloed en de Duitse eer. (3) Joden werden nog wel beschouwd als Staatsangehörige (onderdanen), maar waren in feite beroofd van politieke, sociale en economische rechten. In verband met de Olympische Spelen van 1936, die in Berlijn werden gehouden, waren geen noemenswaardige anti-Joodse wetten uitgevaardigd, anders zouden ze de buitenlandse bezoekers afschrikken en het imago van Duitsland schaden. In 1938 werd het beleid ten aanzien van de Joden weer hervat door de nazi's. De hele reeks anti-Joodse boycotacties, maatregelen en rassenwetten van Neurenberg ontaardde in een zeer gewelddadige en grootschalige pogrom tegen Joden in heel Duitsland. De gewelddadige pogrom tegen de Joden ging als de Kristallnacht de geschiedenis in. De Kristallnacht was de vierde stap, maar NIET de laatste stap. De laatste stap van de nazi's was de Shoa, de vernietiging van de Joodse bevolking in Europa.

De geschiedenis zal zich zeer zeker herhalen als we de boycot-activisten de vrije hand geven! De openlijke aanval op het Israëlische consulaat in Boston was het bewijs ervan. De actie voor boycot van Israël is ÉÉN van de stappen naar de totale vernietiging van de Joodse staat Israël en het Joodse volk!! U bent gewaarschuwd. Het is betreurenswaardig dat de Nederlandse overheid nog steeds niets heeft ondergenomen tegen linkse tegenstanders van Israël. De bekende tegenstanders zijn Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt en Harry van Bommel. Die politieke activisten blijven ongestoord hun giftige boodschap rondstrooien en ageren met hun websites tegen Israël. Gretta Duisenberg is wel de bekendste tegenstander van Israël. Ze is zeer berucht om haar uitlatingen, provocaties en haat tegen Israël en de Joden en heeft zich regelmatig schuldig gemaakt aan antisemitisme. Duisenberg kwam in opspraak, toen ze in september 2006 tegen een verslaggeefster van het weekblad Nieuwe Revu zei dat "de Israëliërs altijd liegen en we aan hun koppen kunnen zien." Ze noemde de Israëliërs schoften en keurde de ontvoeringen van Israëlische soldaten goed. (4) Toen de verslaggeefster Gretta Duisenberg vroeg hoeveel handtekeningen ze wilde verzamelen voor een nieuw op te richten politieke partij, dacht Gretta even na en antwoordde;"Zes miljoen." Daarmee doelde ze zeer bewust op het aantal zes miljoen Joden die tijdens de Shoa waren omgekomen. Haar uitspraak zorgde voor opschudding. Later vertelde Gretta Duisenberg in het televisieprogramma Pauw en Witteman dat ze een "grapje" had gemaakt over het getal zes miljoen. (4) Wat een misselijkmakende, respectloze en duivelse grap!! Een keer zei Gretta Duisenberg tegen het dagblad de Pers dat Nederland "geregeerd wordt door de Joodse lobby." "De orthodoxe christenen en de orthodoxe Joden domineren onze regering en die van de Verenigde Staten,"klonk haar uitspraak. (4) Met haar laster en opruïng weet ze niet van ophouden. Duisenberg haalde zo'n lef vandaan, toen ze zei in interview met de website NieuwWij.nl dat Joden "zogenaamd het uitverkoren volk" zijn en "hun opvatting vergeleken kan worden met die van de nazi's over Ariërs." Ze zei ook dat "het tijd wordt dat wij afkomen van het eeuwige schuldgevoel vanwege de Holocaust." De uitspraak van Gretta Duisenberg wekte de woede van de Joodse gemeenschap. Herman Loonstein, de woordvoerder van Federatief Joods Nederland (FJN), noemde de uitspraken van Duisenberg walgelijk. Hij achtte haar ook zonneklaar een smerige antisemiet, een ware Jodenhaatster die nog ook trots is op haarzelf. (4) Gretta Duisenberg verklaarde in een interview met NieuwWij.nl dat ze antisemiet bijna een eretitel vond. Ze was ook erg trots op haarzelf.

 Op 13 januari 2009 deed de advocaat Bram Moszkowicz aangifte tegen Gretta Duisenberg en de twee kamerleden, Harry van Bommel en Sedat Karabulut, vanwege aanzetten tot haat, discriminatie en geweld, omdat zij tijdens de demonstratie tegen het Israëlische optreden in de Gazastrook op het museumplein in Amsterdam 'intifada, Intifada, Palestina vrij' hadden geroepen. Daarnaast deed Moszkowicz ook aangifte tegen onbekende personen, die 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas!' riepen. Door de combinatie van twee leuzen maakten volgens Moszkowicz de kamerleden en Gretta Duisenberg zich schuldig aan het in het openbaar mondeling aanzetten tot haat, geweld en discriminatie van mensen.

Demonstratie op het Museumplein, Amsterdam
Januari 2009

Het Openbaar Ministerie Amsterdam zag geen reden tot strafvervolging tegen Harry van Bommel, Sedat Karabulut en Gretta Duisenberg over te gaan en beweerde dat hun optreden bij de demonstratie tegen de inval van het Israëlische leger in de Gazastrook niet strafbaar was. Het Openbaar Ministerie was van mening dat van Bommel, Karabulut en Duisenberg niet kan worden verweten dat zij niet onmiddelijk afstand hadden genomen van de antisemitische leuze van de moslimdemonstranten "Hamas, Hamas, Joden aan het gas." (5) Het besluit van het Openbaar Ministerie is ongehoord schandalig en getuigt ook van hypocrisie. Het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer zijn wel hypocriet als zij om strafvervolging tegen de pedofielenvereniging Martijn roepen. In hun ogen is de pedofielenvereniging een "criminele organisatie." Maar waarom hebben het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer niet geroepen om strafvervolging tegen notoire antisemieten als Gretta Duisenberg en antisemitische websites als Het Zuur?? Waarom hebben ze ook niet opgetreden tegen zeer gevaarlijke islamitische organisaties die banden hebben met Hamas en de Moslim Broederschap? Waarom maken het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer zoveel ophef over pedofilie, terwijl abortus, moord op ongeboren babies, in ons land getolereerd blijft en het vijfde gebod "Gij zult niet doodslaan" met voeten vertreden wordt!? Blijkbaar kennen zij de ernstige Bijbelse waarschuwing niet dat men eerst de balk uit hun eigen oog moet wegdoen eer zij de splinter uit het oog van hun broeder zouden wegdoen. (Matthéüs 7:1-5) Gezien de lakse en hypocriete houding van het Openbaar Ministerie en de Tweede Kamer blijft de balk in hun eigen oog nog steeds en hun oordeel is onwaardig!  Als men pedofiele websites op internet wil verbieden, dan moeten ook alle antisemitische websites verboden worden!

De Israëlische ambassadeur Harry Kney-Tal was niet te spreken over het besluit van het Openbaar Ministerie en vindt dat mensen die het militaire optreden van Israël in Gaza  met nazi-methodes vergelijken, moeten worden vervolgd. "Als Geert Wilders wordt vervolgd, dan moeten degenen die hun leuze 'Joden zijn nazi's' roepen, ook voor de rechter gedaagd worden,"zei Kney-Tal, die het toenemend antisemitisme met zorg gadesloeg. "Vooral onder moslims constateer ik een problematisch taalgebruik jegens Israël en de Joden. Maar ook onder radicaal links bespeur ik een groeiend antisemitisme." Volgens de Israëlische ambassadeur begaf Harry van Bommel zich op glad ijs door tijdens een demonstratie het Palestijnse volk op te roepen tot een intifada  tegen Israël. "Van Bommel komt gevaarlijk dicht bij het demoniseren van de staat Israël, als hij niet wegloopt van een demonstratie waar 'Hamas, Joden aan het gas' wordt geroepen,"aldus Kney-Tal. (6) Ik deel ook de mening van de Israëlische ambassadeur en vind dat van Bommel, Karabulut en Duisenberg strafrechtelijk vervolgd moeten worden vanwege hun deelname aan de antisemitische demonstratie. Ook hebben zij zich nooit gedistantieerd van de vreselijke leuze waarop Hamas opgeroepen wordt de Joden te vergassen. Gretta Duisenberg liet haar ware gedaante zien, toen ze voor een tumult op 4 mei 2011 zorgde. Tijdens de twee minuten stilte van de Dodenherdenking bleef ze in het Amsterdamse restaurant l'Entrecôte et les Dames bellen. Haar onwaardige gedrag zorgde voor ergernis bij de gasten van het restaurant. Nadat een minuut van de twee minuten stilte verstreken was, begon Duisenberg kritiek te leveren op de herdenking. "Is het nou nog niet voorbij en waarom duurt het zo lang?" Duisenberg werd tevergeefs verzocht te vertrekken. In plaats daarvan ging ze bij alle tafels langs om een pleidooi te houden voor de Palestijnse zaak. Veel gasten ergerden zich aan het onbeschofte gedrag. Later werd Gretta Duisenberg afgevoerd door de politie. (7) Voordat ze afgevoerd werd, zou ze iedereen die in het restaurant aanwezig was, voor 'zionisten' uitgemaakt hebben. "Hoe durft iemand zoiets in haar hoofd te halen,"zei de eigenares van het restaurant, Wilmar te Winkel, tegen de Telegraaf. (7) De website van Gretta Duisenberg, Stop de Bezetting, werd overspoeld met boze reacties van zeer veel mensen die vreselijk boos waren geworden op haar. Volgens NOS waren er meer dan 800 boze reacties.

Kristallherdenking schandelijk misbruikt

Linkse organisaties als Nederland Bekent Kleur zijn wel verschrikkelijk brutaal en maken schandelijk misbruik van de herdenking van de Kristallnacht. In 2000 zorgde Abdou Menebhi, voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam, tijdens de Kristallherdenking voor opschudding door, tegen de afspraken in, Israël in de herdenking te betrekken. Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, besloot hierop Menebhi's toespraak te onderbreken en haalde hem van het podium weg. (8) In 2001 werd de Kristallherdenking misbruikt voor bepaalde doeleinden als 9/11, Pim Fortuyn en de identificatieplicht. In 2008 herdacht NBK (Nederland Bekent Kleur) weer na een zesjarige afwezigheid. Deze linkse organisatie vroeg tijdens de herdenking aandacht voor "discriminatie van moslims in Nederland." In toespraken werd een lijn getrokken van de Kristallnacht naar hedendaagse discriminatie zoals "vermeend" antisemitisme door Marokkaanse jongeren en de "vermeende stigmatisering" van moslims in Nederland. Rabbae stelde dat extreemrechts, waaronder Rabbae de PVV van Geert Wilders bedoelde, "dezelfde strategie van ontmenselijking tegen de moslims gebruikt als de nationaal-socialisten tegen de Joden in de jaren dertig." Zijn vergelijking lokte felle kritiek van de Joodse gemeenschap. Paul Damen, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, sprak in een column van een schandelijke, a-historische en schaamteloze bijeenkomst. De gelijkstelling van vermeende moslimhaat met de Kristallnacht noemde hij meefiften op andermans leed. Het Centraal Joods Overleg zegt ook dat Nederland Bekent Kleur de Kristallnacht heeft gepolitiseerd en misbruikt voor politieke agenda.

Ik vind dat Rabbae zijn mond beter moet houden.  De stelling dat de moslims "slachtoffers van discriminatie" zijn, is nogal misleidend. Rabbae heeft helemaal géén woord gesproken over toenemende antisemitische geweld tegen Joden door Marokkaanse jongeren. Op scholen neemt het antisemitisme toe onder allochtone jongeren. De allochtone jongeren willen helemaal niets weten van de holocaust en verstoren lessen over holocaust. De leraren vertelden dat ze geen lessen meer konden geven over de holocaust. "Omdat de klas dan niet meer te houden is. Jongeren maken een hoop kabaal en roepen allerlei lelijke dingen. Er zou een dreigende sfeer ontstaan." De Anne Frank Stichting erkent ernstige problemen en zei:"We weten dat het vooral op zwarte scholen speelt." (9) Een leraar van een VMBO-school vertelde dat hij tegen zijn klas niet durfde te zeggen dat hij Joods is, en besloot lessen over de oorlog en de Jodenvervolging over te slaan vanwege tumult en agressie in de klas. (9)

Ook heeft Rabbae paar feiten verzwegen dat het antisemitisme in Arabische landen een grote rol heeft gespeeld. Zo werd het Mein Kampf van Adolf Hitler in het Arabisch vertaald en verkocht in Arabische landen. In de Tweede Wereldoorlog bracht grootmoefti Amin al-Hoesseini die zeer bekend stond om zijn virtuele Jodenhaat, bezoek aan Adolf Hitler. Ook moedigde hij Bosnische moslims, die deelnamen aan de SS van Heinrich Himmler, aan om zoveel mogelijk Joden te doden. Ook in de Koran zijn antisemitische verzen die tegen de Joden gericht zijn, te vinden!

Het antisemitisme in de 21ste eeuw nog steeds springlevend!


Om het artikel "De Kristallnacht, een schande voor de mensheid" af te sluiten wil ik nog paar schokkende foto's plaatsen. Ik ben zeer genoodzaakt aantal foto's die ik tijdens surfen op internet vond, aan u te laten zien. De foto's bewijzen 100% dat de mensen niets geleerd hebben van de Kristallnacht en de Shoa. Het antisemitisme is in de 21ste eeuw, waarin wij nu leven, nog steeds springlevend!

Op de eerste foto die hieronder geplaatst is, zien we een demonstratie tegen Israël. Aantal borden zijn duidelijk antisemitisch. De foto is zeer schokkend om te zien.

Tekst van antisemitische bord vertaald:
Sluit Guantanamo Bay. Heropen Auschwitz
Guantanamo Bay is een Amerikaanse legerbasis in Cuba waar vermeende al-Qaeda strijders jarenlang vastgehouden worden. De demonstrant roept om sluiting van Guantanamo Bay, maar om heropenen van Auschwitz! Zoals ik al zei dat de linkse activisten brutaal en schaamteloos zijn, deinzen ze nu duidelijk voor nergens terug!

Theorieën over Joodse samenzweringen zijn niet nieuw. De bekendste Joodse samenzweringstheorie was de Protocollen van de Wijzen van Zion. De nazi's hadden ook samenzweringstheorieën over Joden. Zo werden de Joden ervan beschuldigd het kapitaal en de hele wereld onder hun controle te houden. Vandaag herhaalt de geschiedenis zich. Men heeft vandaag nieuwe complottheorieën.


Nazi-propaganda: Joodse samenzwering
Vandaag beschuldigen moslims, anti-Israël activisten, complottheoristen en de media de Joden ervan achter de aanslagen op 9/11 te zitten. De leugenachtige verhalen doen de ronde dat de Israëlische Mossad de Twin Towers in New York opgeblazen zouden hebben. In de ogen van antisemieten is Israël "de hoofdschuldige van 9/11". Bekijk de onderstaande foto's en dan ziet u dat de hedendaagse 'Joodse samenzweringentheories' precies hetzelfde zijn als de nazi-propaganda over de Joodse samenzweringen.
De hedendaagse kerk heeft nog altijd niets geleerd van het verleden en houdt blijkbaar vast aan de valse vervangingsleer. De beschuldiging dat de Joden Jezus Christus vermoord hadden, bestaat niet alleen in de Middeleeuwen, maar is vandaag ook gehoord!! Bekijk de foto maar.

Een Amerikaans klein meisje draagt twee borden.
Tekst vertaald: God haat Joden. Joden vermoordden Jezus
Zeer veel mensen, waar ze overal ter wereld zijn, hebben de historische lessen van de Holocaust niet ter harte genomen, zijn zéér koppig en begaan nog steeds een zeer zware zonde tegen God. Antisemitisme is een grote zonde tegen God. Nog altijd hebben de mensen beweerd dat de Joden de Wall Street controleren. Ze verkondigen ook de leugen dat de Joden Hollywood controleren. Ze hebben ook de namen van Steven Spielberg, Howard Stern, Michael Eisner, enzovoorts genoemd, alleen maar omdat de genoemde personen Joods zijn. Het is volkomen duidelijk dat de antisemieten een grootste lastercampagne aller tijden op touw gezet hebben. Ze openen niet alleen een aanval op de Joodse bekendheden als Steven Spielberg, Howard Stern, Gene Simmons (van de satanische popgroep KISS), Michael Eisner, enz, maar ook op het hele volk Israël. In werkelijkheid strijden ze tegen de God van Israël. De aanval op het Joodse volk is een aanval op God! Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Zie twee foto's over "Joodse samenzwering in Hollywood" hieronder:U ziet nu met uw eigen ogen dat de antisemieten voor niets terugdeinzen! Ze halen zo'n lef vandaan de Davidster met het hakenkruis te vergelijken!! Juist dat de nazi's die hakenkruizen in hun vandaals hielden, zes miljoen Joden vermoord hadden, is het schaamteloos en onverantwoord om de Davidsster met het hakenkruis te vergelijken. Men houdt niet op met het demoniseren van Israël! Bekijk drie onderstaande foto's hoe de moslims de Joodse Davidster met het hakenkruis van de nazi's vergelijken. Rabbae heeft u vast en zeker niets verteld dan alleen maar geklaagd over "discriminatie van moslims"!
Mijn oproep aan het Nederlandse volk: WORDT WAKKER EER HET TE LAAT WORDT!!
Mijn goede vriend zei tegen mij dat Nederlanders echte slaapkoppen zijn. Hij had gelijk. Het wordt hoog tijd dat we het antisemitisme krachtig bestrijden. Een voorlichting is niet alleen voldoende. De Bijbel leert ons dat we het antisemitisme met geestelijke wapens moeten bestrijden. Dat kan alleen met de Bijbelse wapenrusting. Vergeet niet dat het antisemitisme ook geestelijk is, omdat de Jodenhaat diep voortkomt uit het menselijke hart.

"Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein. Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein."
Matthéüs 15:18-20

Bekering en berouw zijn noodzakelijk. Helaas weigert de mens zich te bekeren van zijn boze wegen. Daarom is het oordeel Gods over mensen, volken en landen onherroepelijk, als men hardnekkig blijft verzetten tegen God. Laten wij gelovigen op de bres staan voor het Joodse volk. We moeten helemaal achter Israël staan en volharden in onze gebeden voor het Joodse volk. Maar gebeden zijn niet alleen voldoende. Als blijk van echte liefde voor het Joodse volk moeten we Nederlandse Joden ook ondersteunen. Bijvoorbeeld meehelpen met het opknappen van oude en verwaarloosde Joodse graven of vervallen synagoges. Ik wil ook een mededeling doen dat niet alle moslims Jodenhaters zijn. In Amsterdam west hadden de Marokkaanse jongeren de Joden wel geholpen met het opknappen van de oude Joodse graven. Dat had AT5 gemeld. Daarom horen christenen die het Joodse volk daadwerkelijk liefhebben, ook mee te helpen. Ook moeten de gelovigen de straatarme Joden in Israël met voedsel en kleding helpen. Vooral Joodse kinderen die dringend behoefte hebben aan eten, kleding, speelgoed, opleiding en onderdak.

Jan van Barneveld schreef terecht:"Wij gelovigen uit de heidenen horen door Jezus bij de God van Israël. Als onze God nu zo achter Israël staat, Israël liefheeft hoeveel te meer moeten wij Hem daarin volgen in gebed, woorden en daden wordt van ons verwacht, dat wij onze liefde voor en solidariteit met Israël tonen." (10)

Nog een ding: De Bijbel zegt dat hoereerders, afgodendienaars, echtbrekers, homofielen, pedofielen, dieven, alcoholisten, oplichters, geldgierigen, lasteraars, moordenaars en leugenaars het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. (I Corinthiërs 6:10) God maakt in Zijn Woord ook duidelijk dat Jodenhaters het Koninkrijk Gods ook niet zullen beërven!! Christenen die tegen Israël keren en antisemitische leugens vertellen, zullen het Koninkrijk Gods ook niet binnengaan! Reken maar! Dat is de harde boodschap van God die aan antisemieten gericht is. Raak Israël, Gods oogappeltje, niet aan! (Zacharia 2:8)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                           Paul


Bronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Joden in Nederland
  (2) CIDI
  (3) Go2War2.nl: Kirstallnacht
  (4) nl.wikipedia.org/wiki/Gretta Duisenberg
  (5) Openbaar Ministerie
  (6) Elsevier 28 januari 2009
  (7) Elsevier mei 2011
  (8) nl. wikipedia.org/wiki/Kristallnachtherdenking in Nederland 
  (9) Likoed Nederland: Lessen over holocaust verstoord
(10) Israël, onze oudere broeder. Door Jan van Barneveld