donderdag 27 februari 2014

Olie op het Oekraïense vuurOekraïne een strategische zet voor Europa

Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 kwamen de betrekkingen tussen Oekraïne die van Rusland zelfstandig werd, en de Europese Unie tot stand. Namens de EU had de voormalige Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Hans van den Broek, officieel de onafhankelijkheid van Oekraïne erkend. Op 1 maart 1998 trad Partnership and Cooperation Agreement between Ukraine and the EU (Nederlands: Partnerschap- en samenwerkingsovereenkomst tussen Oekraïne en de EU) in werking en opende de grenzen voor handel en economische samenwerking. Later werd de samenwerking uitgebreid met andere zaken als energie, wetenschap, technologie, justitie en politiek. Omdat Oekraïne zowel geopolitiek als strategisch van groot belang is voor de Europese Unie, is ook een ander beleid opgezet zodat de samenwerking voortgezet kan worden. Daarom is Oekraïne ook als een grote partner in het Europees Nabuurschapsbeleid (Engels: European Neighbourhood Policy) opgenomen. Dit beleid is zo opgezet om ervoor te zorgen dat de hele Europese Unie bereid is tot het aangaan van verregaande betrekkingen met de buurlanden. Tijdens een conferentie in Parijs in september 2008 werd er onderhandeld over de verregaande samenwerking en deelgenootschap. (1) Het is ook de bedoeling dat Oekraïne "geïntegreerd moet worden in de Europese Unie."  

Europees Nabuurschapsbeleid = EU Oostpolitiek
Na de conferentie waren de onderhandelingen voortgezet in Brussel en Kiev. De onderhandelingen resulteerden in een nieuw verdrag dat het bestaande verdrag uit 1998 zou worden vervangen. De nieuwe overeenkomst is ervoor bedoeld voor een grotere politieke en economische integratie van Oekraïne in de Europese Unie. Pawel Kowal, een Poolse politicus en voorzitter van de Oekraïense afvaardiging van het Europees Parlement, steunde het nieuwe verdrag en noemde dit "de voorbereiding en de ondertekening van de associatieovereenkomst met de EU, met name het deel met betrekking tot de vrije handel." Hij beweerde dat de meerderheid van de Oekraïners de toetreding van Oekraïne tot de EU steunt. De toetreding van Oekraïne tot de EU is volgens de Poolse politicus alleen mogelijk als er om veel wetswijzigingen en offers wordt gevraagd. (1) Op 30 november 2013 zou Oekraïne op het punt staan om een associatieverdrag met de EU te ondertekenen, maar dat ging niet door. Voordat het associatieverdrag met de EU ondertekend zou worden, werd dit door de regering van Oekraïne  op 22 november 2013 opgeschort. De Russische president Vladimir Poetin heeft dreigementen geuit aan het adres van de Oekraïense president Viktor Janoekovitsji als het associatieverdrag met de Europese Unie ondertekend wordt. Janoekovitsji was gezwicht voor de zware Russische druk. De niet-ondertekening van het verdrag haalde de woede van veel pro-westerse Oekraïners over de hals en leidde tot pro-Europese protesten in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het protest heeft drie maanden geduurd en leidde tot de val van president Janoekovitsji. 

De val van president Janoekovitsji

Telkens berichten de westerse media dat het Oekraïense volk woedend was op president Janoekovitsji. Zijn alle Oekraïners inderdaad boos op hun president? Dat is niet de hele waarheid. Inderdaad is een groot deel van de Oekraïense bevolking op straat gegaan om tegen het beleid van president Janoekovitsji te betogen. Wat de westerse media ons echter niet vertellen, is de grote verdeeldheid onder de Oekraïners. De verdeeldheid onder het Oekraïense volk toont ook aan hoe de eenheid van het land steeds verder afgebrokkeld is. In de Oekraïense hoofdstad Kiev waren massademonstraties gehouden en Maidan, het Onafhankelijkheidsplein, werd het strijdtoneel van de betogers en de ordetroepen. De situatie werd met de dag steeds grimmig en escaleerde verder, toen de betogingen met geweld uiteengeslagen werden. De betogers sloegen terug en bezetten verschillende overheidsgebouwen, zoals het stadhuis van Kiev. Tijdens de "Mars van een miljoen" werd het standbeeld van Lenin van zijn sokkel omver gehaald. Dit alles om aan Rusland te laten zien:"Wij willen niet bij jullie behoren!" (2)

Massabetogingen op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev
Het standbeeld van Lenin van zijn sokkel omver gehaald
In de verloop van tijd werden barricades door de betogers opgeworpen. Uiteindelijk ontaardden de demonstraties in gewelddadige confrontaties tussen betogers en oproerpolitie, waarbij veel doden waren gevallen. Het officiële dodental stond op 66, hoewel verschillende bronnen spraken van 75 tot 100. De EU veroordeelde het geweld tegen de "vreedzame betogers" en kondigde sancties af. (2) 

  
  

Echter waren de betogers niet zo vreedzaam, zoals westerse media ons wijsmaakten. Ook de betogers schuwden geweld niet en grepen naar wapens. Veel betogers bleken extremisten te zijn, die nationalistisch en anti-Russisch zijn. De onderstaande foto's laten ons een heel ander beeld zien waaruit blijkt dat de betogers confrontaties met de politie bewust zochten.


Het akkoord hield zich enkele dagen stand en de anti-regeringsbetogingen hielden aan. De complete chaos kreeg de overhand in het land. President Janoekovitsj zag dat zijn positie onhoudbaar was geworden, en ontvluchtte Kiev. Het Oekraïense parlement zette de afzettingsprocedure in werking en besliste op zaterdag 22 februari 2014 dat "de president grondwettelijk niet in staat was om zijn functie uit te oefenen en zijn constitutionele verplichtingen na te komen." (3) In het Oekraïense parlement dat 450 zetels telt, stemden 328 parlementariërs voor het afzetten van Janoekovitsj. De afgezette president Janoekovitsji kon tot voor kort rekenen op de steun van de meerderheid, maar raakte zijn meerderheid kwijt doordat veel van zijn partijgenoten waren overgelopen naar het kamp van de oppositie. (4) Het parlement besloot ook dat er op 25 mei nieuwe presidentsverkiezingen zullen worden gehouden. Een dag later na de afzetting van president Janoekovitsji werd parlementsvoorzitter Aleksandr Toertsjinov tot tijdelijk president benoemd. Toertsjinov nam de taken van president Janoekovitsji op zich. Ook stemde het Oekraïense parlement in met het overhevelen van de presidentstaken naar de parlementsvoorzitter. Toertsjinov zei dat er snel een regering van nationale eenheid gevormd zal worden. De gevluchte president Janoekovitsji weigert nog steeds om af te treden en noemt de afzetting illegaal. Hij wees er op dat hij in 2010 democratisch verkozen is, en vergeleek de situatie in zijn land met Duitsland in de jaren 30, toen Adolf Hitler aan de macht kwam. In een interview voor een lokaal TV-station in Charkov zei hij dat hij zal proberen het Oekraïense volk te beschermen tegen "bandieten die het land terroriseren." (5) Met de bandieten bedoelde hij anti-Russische en nationalistische betogers die helemaal uit waren op zijn val.

Viktor Janoekovitsji
Toen president Janoekovitsji van het politieke toneel verdween, werd de oppositieleidster en voormalige president Joelija Timosjenko na drie jaar gevangenschap vrijgelaten. Ze werd bekend als één van de leiders van de Oranjerevolutie van 2004 en was nadien premier van Oekraïne. In 2010 verloor ze de presidentsverkiezingen tegen haar rivaal Viktor Janoekovitsji. Joelija Timosjenko werd als heldin in Kiev triomfantelijk onthaald door duizenden betogers. Ze bracht hulde aan de betogers en riep"Jullie zijn helden!" Ze vroeg hen wel om te blijven betogen tot "Oekraïne een onafhankelijke Europese staat is." (6) De oppositieleidster stond even stil bij de omgekomen betogers en zei dat de daders moeten worden gestraft. Kort na haar vrijlating kondigde ze al aan dat ze president wil worden. Ze zei dat er een einde is gekomen aan "de dictatuur in Oekraïne." (7)

Joelija Timosjenko (links) verwelkomd
Joelija Timosjenko spreekt de menigte toe
Niemand weet waar de afgezette president Janoekovitsji is gebleven. Er zijn geruchten dat hij naar Rusland is gevlucht. Hij was eerst naar het oosten van Oekraïne gevlucht, waar veel pro-Russische Oekraïners wonen. Het oosten van Oekraïne schaart zich achter president Janoekovitsji. In zijn machtsbasis Charkov waren gouverneurs, provinciebestuurders en parlementariërs bijeen en riepen de regionale autoriteiten op de grondwet in hun rechtspraak te handhaven. (8) Ook werd opgeroepen tot de vorming van burgermilities om een tegenwicht aan de pro-Europese protestbeweging te bieden. Tegen Janoekovitsji werd een arrestatiebevel door de Oekraïense politie uitgevaardigd. De officiële aanklacht luidt dat Janoekovitsji verantwoordelijk is gehouden voor "massamoord op betogers tegen zijn bewind." (9) Het parlement heeft ook besloten dat Viktor Janoekovitsji aan het Internationaal Strafhof in Den Haag uitgeleverd en berecht moet worden. Het uitgevaardigde arrestatiebevel geldt ook voor andere hooggeplaatsen die trouw zijn aan president Janoekovitsji. Volgens de nieuwe machthebbers verblijft Janoekovitsji momenteel op het schiereiland de Krim, dicht bij de grens met Rusland. Volgens laatste berichten is hij in Moskou aangekomen waar de Russische autoriteiten hem bescherming hebben toegezegd. Dat melden Russische media op basis van bronnen binnen de regering. Volgens onbevestigde berichten wordt Janoekovitsji in een sanatorium buiten Moskou behandeld. (2)  

Oekraïne moreel, economisch en financieel failliet

Al snel wordt duidelijk dat Oekraïne steeds verder afglijdt in de chaos. Het gezag valt weg, toen Janoekovitsji het veld moest ruimen voor de oppositie. Ook zijn normen en waarden weggevallen. Corruptie tiert welig. Onder de Oekraïense bevolking zijn er ook enorme tegenstellingen, dan we dachten. De Amerikaanse president Barack Obama en de Russische president Vladimir Poetin realiseren zich dat Oekraïne in complete chaos en anarchie kan belanden, als het land niet snel geholpen kan worden. Op vrijdag 21 februari, de dag dat president Janoekovitsji ten val kwam, hadden Obama en Poetin telefoongesprek gevoerd. De twee wereldleiders vonden dat er snel een vreedzame oplossing moet worden gevonden, en waren het daarom eens dat de economie van Oekraïne weer stabiel moet worden. "Het is zeer belangrijk om alle partijen aan te moedigen zich te onthouden van geweld, en dat er een reëele kans is voor een vreedzame oplossing,"deelde een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken mede. Volgens de medewerker was het telefoongesprek tussen Obama en Poetin "zeer constructief." (10) Ook had de Duitse bondskanselier Angela Merkel een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin gevoerd. Ze waren het er in hun telefoongesprek over eens geworden dat Oekraïne een eenheid moet blijven, en dat het land dringend behoefte heeft aan een stabiele regering. Volgens een woordvoerder van de Duitse regering benadrukten Merkel en Poetin dat ze allebei belang hebben bij een stabiel Oekraïne, zowel in economisch als in politiek opzicht. (11) Ze weten allebei dat een onstabiele Oekraïne grote gevolgen kan hebben voor heel Europa, zowel de Europese Unie als Rusland. 

Als er niet snel financiële en economische hulp komt, dreigt Oekraïne economisch onderuit te gaan. De staatskas is leeg, de kredietratings stellen niets voor en de reserves aan buitenlandse valuta zijn uitgeput. (12) De Oekraïense economie is erg inefficient en corruptie viert hoogtij. Het BNP (Bruto Nationaal Product) is steeds kleiner geworden. Toen Oekraïne na de instorting van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd, was de Oekraïense economie sterk en iets groter dan die van Polen. Nu zijn de rollen omgedraaid: De Poolse economie is twee keer zo groot dan die van Oekraïne. Oekraïne is ook erg afhankelijk van export naar Europa, maar evenzeer van aardgas vanuit Rusland. (12) In 2009 was er een aardgas-conflict tussen Oekraïne en Rusland. Bovendien heeft Oekraïne veel schulden aan Rusland, die natuurlijk nog betaald moeten worden. Als Oekraïne failliet gaat, heeft dat grote gevolgen voor Rusland. De Oekraïense interimpresident Toertsjinov, een vertrouweling van de bekende oppositieleidster Joelija Timosjenko, weet heel goed en wil goede relaties met machtige buurland Rusland behouden hoewel hij verklaart dat zijn land na de val van Janoekovitsji opnieuw kiest voor de toenadering voor de EU. Wat de relatie met Rusland betreft, zei Toertsjinov dat "het op voet van gelijkheid moet zijn." Tevens waarschuwt de interimpresident zijn landgenoten voor het gevaar van een economische ineenstorting. (13)

Het is een vraag of Oekraïne snel op de been geholpen kan worden, zolang corruptie er is. Corruptie is in Oekraïne een volksziekte nummer 1 dat eerst radicaal uitgeroeid moet worden. Een Joods gezegde luidt:"Een lichaam is niet genezen als de geest buiten beschouwing wordt gelaten." Dat klopt, want corruptie belemmert de economische groei en ondermijnt het moraal van de Oekraïners. Tot in alle lagen van de Oekraïense samenleving is corruptie doorgedrongen. Volgens de nieuwe machthebbers in Kiev heeft Oekraïne de komende twee jaar een buitenlandse injectie van 35 miljard dollar nodig om economisch overeind te blijven. Dat vinden ook Polen, Hongarije, Tsjechië en Slovakije. De Oost-Europese landen roepen rijke industrielanden op om Oekraïne te hulp te schieten. Zij vrezen veel te verliezen, mocht Oekraïne in anarchie wegzinken. (14) Het schijnt dat de Verenigde Staten, de EU, Canada, Japan en Turkije bereid zouden zijn om bij te springen. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zegt haar hulp aan Oekraïne toe als het land daarom vraagt. Dat heeft IMF-directrice Christine Legarde in Sydney na de bijeenkomst van de G20 gezegd. Lagarde gaf aan dat de hulp niet alleen "vanuit het humanitaire perspectief, maar ook vanuit economisch perspectief" kan worden geboden. Ze benadrukte dat er economische hervormingen in het land noodzakelijk zijn voordat de internationale gemeenschap helpt, waarmee ze heel duidelijk aangaf dat de steun niet zomaar wordt gegeven. (15) Aan de financiële en economische hulp moeten er natuurlijk voorwaarden verbonden zijn als Oekraïne bereid is economische hervormingen door te voeren. Het allerbelangrijkste is dat het met tak en wortel uitroeien van corruptie de hoogste prioriteit en tevens de belangrijkste voorwaarde is voor het financieel en economisch gezond maken van Oekraïne. Anders gedragen het IMF, de EU, de Verenigde Staten en andere donorlanden zich als zachte heelmeesters die stinkende wonden maken! Ook Rusland en China zouden ook donorlanden willen worden, maar lijken niet snel bereid te zijn om Oekraïne te helpen.

Gezien de situatie is Rusland niet snel bereid zijn arme buurland Oekraïne te helpen met het doneren van geld. Want Rusland heeft de aankoop van obligaties van Oekraïne in de koelkast gezet. De Russen waren van plan 2 miljard dollar (1,5 miljard euro) daarvoor opzij te zetten, maar door de politieke situatie in Oekraïne is dat plan in de wacht gezet. Dat heeft de Russische minister van Financiën, Anton Soelianov, medegedeeld. "Omdat de politieke situatie is veranderd, moeten we zien hoe de nieuwe regering met ons wil samenwerken,"zei Soelianov. "Dus we zullen wachten op een nieuwe regering. We willen hun beleid kennen en maken daarna een beslissing." (16) In december 2013 had Rusland bekendgemaakt 15 miljard dollar uit te willen trekken om Oekraïense obligaties op te kopen en dat land te steunen door lagere gasprijzen te rekenen. (16) Dit gaat nu helemaal niet meer door. 

Europa de aanstichter van het Oekraïense conflict

Terwijl de Europese Unie de nieuwe Oekraïense machthebbers erkent, trekt de Russische premier Dimitri Medvedev de legitimiteit van de nieuwe machthebbers in twijfel. Hij toonde zich bijzonder wantrouwig en sceptisch over het nieuwe bewind in Oekraïne. "Ik heb grote twijfels over de legitimiteit van de machtorganen nu in functie,"zei Medvedev. "Op dit moment heeft Oekraïne geen vertegenwoordigers met wie we op gelijke voet kunnen praten." Ook uit hij felle kritiek op westerse landen die overgaan tot erkenning van "functionarissen die door een gewapende opstand aan de macht zijn gekomen." "De perceptie loopt danig uit de hand wanneer mensen het resultaat van een gewapende muiterij als legitiem gaan beschouwen,"aldus de Russische premier. (17) Premier Medvedev gaf een toelichting op het besluit van het Kremlin de ambassadeur uit Kiev terug te roepen. Hij maakte duidelijk dat Rusland geen zaken wil doen met de nieuwe leiders in Oekraïne. Eerder zei de Oekraïense interimpresident Toertsjinov nog dat hij in gesprek wil gaan met Rusland. (18) Het is de vraag of de Russen bereid zijn om een dialoog aan te gaan met de nieuwe Oekraïense machthebbers. 

Toen president Viktor Janoekovitsji van de Oekraïense troon was gestoten, was Moskou erg kwaad geworden. De Russische speciale gezant Vladimir Lukin haalde fel uit naar de EU-bemiddelaars die een zeer kwalijke rol hadden gespeeld in het conflict in Oekraïne. Hij verweet de EU-gezanten dat ze in Kiev naar het "nationaal-revolutionaire en terroristische" Maidanplein waren gegaan. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei lavrov, verweet ook de EU-ministers dat ze niet langer het akkoord wilden volgen dat eerder gesloten was tussen de regering van Janoekovitsji en de oppositie in Oekraïne. Volgens Moskou is de slinger in Oekraïne nu opnieuw naar het Westen geslagen. (19) Al weken lang zegt Moskou dat de Oekraïners worden opgehitst door Europa. Hebben de Russen gelijk dat de Europese Unie een zeer kwalijke rol heeft gespeeld in de Oekraïense crisis? Het ziet er naar uit dat de Russen wel gelijk hebben. De afgelopen tijd hebben niet alleen speciale EU-gezanten maar ook EU-ministers en europarlementariërs naar Oekraïne gereisd om hun steun te geven aan de oppositie. Volgens hun eigen zeggen wilden ze alleen maar tussen de strijdende partijen bemiddelen. Maar het blijkt nu dat de EU niet onpartijdig is. In werkelijkheid heeft de EU inderdaad steun gegeven aan de pro-westerse betogers. Als we logisch en goed nadenken en vanuit een andere invalshoek de situatie bekijken, trekken we dezelfde conclusie als die van de Russen. Toen de Oekraïense president Janoekovitsji zijn handtekening onder het associatieverdrag met de EU niet zette, heeft zijn besluit niet alleen de woede van de pro-westerse Oekraïners over de hals gehaald maar ook bij de EU kwaad bloed gezet! De EU dreigde zijn strategische handelspartner aan Rusland te verliezen en wilde koste wat kost zijn 'handelspartner' weer bij de kudde terug te halen. De bemoeienis van de EU met het conflict in Oekraïne heeft dus helemaal niets te maken met de bemiddeling, zoals EU-politici en media ons dolgraag wijsmaken.

Oekraïne en de Europese Unie
Toen de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, en zijn tientallen Europese collega's begin december namens de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) naar Kiev reisden, bezochten zij het Maidanplein in Kiev waar duizenden pro-westerse Oekraïners tegen de regering van Janoekovitsji demonstreerden. Op Facebook vertelde Timmermans dat hij daar heeft gesproken met betogers en leden van de oppositie. Tegen NOS-correspondent David Jan Godfroid zei minister Timmermans dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de oppositie onvoorwaardelijk steunde. "Ik zeg alleen: los het samen op. Dan staan wij klaar om met jullie verder te gaan." Maar...volgens de NOS-correspondent werd de actie van Timmermans door zowel president Janoekovitsji als de oppositie opgevat als steun aan de oppositie! "Timmermans was niet alleen op het plein maar ging ook een gebouw binnen waar hij sprak met oppositieleiders. Natuurlijk wordt dat gezien als een steun aan de oppositie,"vertelde de NOS-correspondent Godfroid. (20)

De EU-inmenging in het conflict viel niet in goede aarde bij Moskou. Absoluut niet. Het is duidelijk dat de EU geheel andere motieven heeft. Bovendien gooit de EU door de onverantwoorde actie van europarlementariërs Guy Verhofstadt en Hans van Baalen nog meer olie op het vuur. Voormalig Belgische premier, europarlementariër en...kandidaat EU-Commissievoorzitter Guy Verhofstadt ging samen met de Nederlandse europarlementariër Hans van Baalen naar Kiev om hun steun te geven aan de betogers. Op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev nam hij de gelegenheid om de menigte op het Maidanplein in Kiev toe te spreken. "Ik ben heel emotioneel om hier te zijn, bij de burgers die vandaag de moedigste van de wereld zijn: de Oekraïners. Ik heb vandaag veel van uw mensen gesproken die zeiden:'Bedankt aan de Europese Unie.' Maar wij verdienen uw dankbaarheid niet, wij moeten ú dankbaar zijn, want u verdedigt de Europese waarden, de Europese principes en de democratie,"waren de woorden van Guy Verhofstadt. (21) Hij en zijn collega Van Baalen schreeuwden de menigte toe dat "Europa hen niet in de steek zal laten." Verhofstadt hield de betogers voor dat hun land financiële hulp zou krijgen, en dat de visumplicht moet worden afgeschaft. "De Europese Unie moet ook een positief pakket voorbereiden voor het Oekraïense volk: een financieel pakket en ook een visumvrij inreisstelsel voor gewone burgers van Oekraïne,"aldus Verhofstadt. (21) Maar dat denken de meeste Nederlandse EU-burgers heel anders over... De EU liet ook haar ware gezicht zien, toen Verhofstadt en Van Baalen de betogers aanmoedigden door te gaan met de demonstraties tegen president Janoekovitsji. Verhofstadt beloofde de menigte dat er elke week Europese politici, europarlementariërs en afgevaardigden zullen komen, net zolang tot de demonstranten hun zin krijgen. "De Europese Unie heeft maar één verplichting. Dat is: achter uw zaak blijven staan,"ze Verhofstadt. "Uiteindelijk zullen dictators het nooit winnen van hun volk!"viel Van Baalen hem bij. (22) Dat Van Baalen president Janoekovitsji een dictator noemde, is een schaamteloze vergelijking. Kennelijk vergeet Van Baalen een belangrijk feit dat Viktor Janoekovitsji op 'n democratisch wijze tot president van Oekraïne was verkozen. Inderdaad was het optreden van Verhofstadt en Van Baalen een schertsvertoning geweest. Dankzij hun bemoeizucht en brutale uitspraken was het akkoord dat president Janoekovitsji en de oppositie dankzij de EU-bemiddeling sloten, ter ziele gegaan. Enkele dagen na het akkoord en het schaamteloze optreden van de europarlementariërs viel president Janoekovitsji en het land is nu ten prooi gevallen aan wetteloosheid. 

Guy Verhofstadt stak zijn duim omhoog..
De actie van Europese ministers en europarlementariërs laat zien dat de EU geen fraaie rol in het conflict in Oekraïne heeft gespeeld. "De EU heeft door de actie van Guy Verhofdstadt olie op het vuur gegooid,"zei Belgische historicus Idesbald Goddeeris. "Europa handelt vanuit achterliggende motieven,"stelde Goddeeris. "Er is het anti-Russisme dat vanuit Poolse hoek geleid wordt, en anderzijds de neo-liberale factor, het afgesprongen vrijhandelsakkoord met Oekraïne diende vooral de Europese belangen." (23) Guy Verhofstadt reageerde op de uitlatingen van Idesbald Goddeeris en ontkende dat Europa een verborgen agenda zou hebben. "Dat is te gek voor woorden!"riep Verhofstadt. "De uitspraken van Goddeeris grenzen aan de complottheorie." (23) Complottheorie? Nee, dat is geen complottheorie. De historicus Idesbald Goddeeris heeft gelijk dat het associatieakkoord dat voormalige president Janoekovitsji zou ondertekenen maar niet deed, de Europese belangen inderdaad dient. Het is geen toeval dat kort na het niet ondertekenen van het vrijhandelsakkoord met de EU protesten in Kiev uitbreken, die uiteindelijk leiden tot de val van Janoekovitsji. Daarom wil de Europese Unie koste wat kost zijn strategische handelspartner bij de 'Europese kudde' houden en niet aan Rusland verliezen. Voor Rusland is Oekraïne ook van economische levensbelang. Voor de NAVO is Oekraïne ook een strategische zet. Onder de pro-westerse betogers heersen er inderdaad anti-Russische sentimenten, die vanuit Poolse hoek georkestreerd worden. Het is ook geen toeval dat een Poolse EU-minister als bemiddelaar in Kiev optrad. 

Als we de beladen geschiedenis van Oekraïne bekijken, blijkt dat het westen van Oekraïne vroeger onderdeel was van het Habsburgse Rijk, terwijl het oosten eeuwenlang Russisch was. Daarom is het westen van Oekraïne nog steeds georiënteerd op het Westen en het oosten op Rusland. Toen het Rijk van Kiev in de Middeleeuwen in verval raakte en in 1240 ten prooi viel aan de Mongoolse hordes, wist Litouwen in de 13e en 14e eeuw vroegere Russische vorstendommen ten westen van de Dnjepr onder zijn gezag te brengen. In 1362 werd Kiev door de Litouwers ingenomen. Later ging Litouwen in 1569 fuseren met Polen. De Oekraïense gebieden ten oosten van de Dnjepr vielen later aan Rusland, terwijl de andere gebieden ten westen van de Djnepr Pools bleven en een westers invloed ondergingen. Vandaar het feit dat er grote verschillen bestaan tussen het westen en het oosten van Oekraïne. Nog een belangrijk feit dat de Oekraïense taal, hoewel deze nauw verwant is aan Russisch, veel Poolse leenwoorden heeft als gevolg van de eeuwenlange Pools-Litouwse overheersing. In Oekraïne wordt naast het Oekraïens ook Russisch gesproken. Veel Oekraïners spreken Russisch als moedertaal. Sinds 8 augustus 2012 werd het Russisch ook officieel erkend als de tweede taal. Na de val van Janoekovitsji heeft de pro-westerse interimpresident Toertsjinov in hoog tempo nieuwe wetten doorgedrukt. Eén van zijn maatregelen is dat de wet die het Russisch in veel regio's tot tweede taal maakte, ingetrokken wordt. (2) Het besluit is duidelijk anti-Russisch. De Russische premier Medvedev heeft gelijk dat zijn land weigert zaken te doen met de overgangsregering in Oekraïne. "De levens van Russen en de Russische belangen in Oekraïne staan op het spel,"zei Medvedev. (18) Het intrekken van de Oekraïense wet die het Russisch als de tweede officiële taal maakt, is het bewijs ervan. Op het Oekraïense schiereiland de Krim is de situatie zeer gespannen. De afgelopen dagen waren er ongeregeldheden tussen de etnische Russen en de Tartaren, waarbij één dode viel. Op donderdag 27 februari bestormden tientallen gewapende mannen het parlementsgebouw in de regionale hoofdstad Simferopol en hielden het gebouw bezet. Ze hesen de Russische vlag. Veel Russen vrezen dat zij de dupe worden van de pro-westerse omwenteling in Kiev. Ook hield de Russische vloot voor de kust van de Krim oefeningen, waarbij gevechtsvliegtuigen in de lucht opstegen. Rusland noemt "het vandalisme en de schending van de mensenrechten op de Krim redenen tot zorg." (24) De spanningen zijn zo hoog opgelopen dat de Oekraïense interimpresident Toertsjinov dreigende taal aan het adres van Rusland heeft geuit. Maar hij weet dat het Russische leger sterk is. In 1954 werd de Krim, van oorsprong Russisch, door vroegere Sovjetleider Nikita Chroestsjow, zelf een Oekraïner van geboorte, als een cadeau aan Oekraïne geschonken. Het weggeven van de Krim aan Oekraïne blijkt een historische vergissing te zijn. De situatie rond de Krim dreigt verder te escaleren.

De val van de pro-Russische president Janoekovitsji is niet anders dan alleen het werk van de EU en de Oekraïense extremisten geweest zijn. In feite is Oekraïne een speelbal van de EU, de NAVO en Rusland geworden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Oekraïne ook strategisch voor de nazi's geweest. Adolf Hitler aaste op de enorme rijkdommen van Oekraïne en beval dat het land veroverd moest worden. Zijn plan voor 'Lebensraum' was dat de Oekraïense bevolking eerst uitgemoord moest worden, zodat het hele land 'gearianiseerd' moest worden. Dat weten veel Oekraïense neonazi's niet. 

De laatste ontwikkelingen

Voor het eerst sinds zijn vlucht uit Kiev was de verdreven Oekraïense president Viktor Janoekovitsji weer in het openbaar verschenen. In de stad Rostov aan de Don in Zuid-Rusland gaf hij een commentaar op de gebeurtenissen in zijn land. Hij benadrukte dat hij nog altijd de wettige president is van Oekraïne. Janoekovitsji zei dat nationalisten en fascisten het nu voor het zeggen hebben in Oekraïne. Hij vindt dat er snel een referendum moet komen over de toekomst van het land. In zijn commentaar hekelde hij de hypocriete houding van het Westen die door haar onverantwoorde beleid de crisis in zijn land veroorzaakt heeft. De crisis weet hij mede aan woordbreuk van het Westen bij de totstandkoming van het akkoord met de oppositie. Dat akkoord hield dankzij het Westen en de extremisten uit de oppositie geen stand. Janoekovitsji vertelde dat hij uit Kiev moest vluchten, omdat hij bedreigd werd. Onderweg werd hij beschoten. (2)

 
De gewezen president Janoekovitsji benadrukte dat Oekraïne "één en onverdeeld" moest blijven, maar zei met klem dat hij geen militaire steun zou vragen van Rusland. Helaas is de scheuring van Oekraïne niet meer te voorkomen, nu de spanningen rond de Krim hoog opgelopen zijn. De situatie dreigt verder te escaleren. De Russische militairen hebben op de Krim strategische punten als het parlementsgebouw, de luchthaven en radio- en televisiestations ingenomen. De Russische president Poetin heeft van de Doema, het Russische parlement, het groene licht gekregen om nog meer troepen naar de Krim te sturen. "Poetin verklaart Oekraïne de oorlog,"schreef de krant Oekrainskaja Pravda. Ook internationale waarnemers zien in de goedkeuring een verkapte oorlogsverklaring. Volgens de Russische onderminister van Defensie Karasin liggen alle opties weliswaar op tafel, maar dat betekent nog niet dat Poetin onmiddelijk extra troepen naar Oekraïne stuurt. Een woordvoerder van Poetin bevestigde dat president Poetin beslissingen zal nemen op basis van de huidige ontwikkelingen. De Amerikaanse president Barack Obama dreigt met maatregelen als Rusland intervenieert in Oekraïne. Hij drong bij Rusland aan op "terughoudendheid." Duitsland, Frankrijk en Polen hadden in een gezamenlijke verklaring "hun verontrusting over de gebeurtenissen op de Krim" uitgesproken. Ze vroegen alle partijen af te zien van acties die de "territoriale integriteit" van Oekraïne bedreigen. (2)

 
De Oekraïense Oppositieleider Vitali Klitsjko deed een oproep aan Oekraïners voor algemene mobilisatie. En de Oekraïense interimpresident Toertsjinov beschouwt de actie van de Russen op de Krim als een oorlogsverklaring aan Oekraïne. Volgens NOS-correspondent David Jan Godfroid zal Oekraïne zich twee keer moeten bedenken voordat het zich daadwerkelijk zal mobiliseren om de wapens op te nemen tegen Rusland. "Er moet ook gekeken worden naar de mogelijkheden. Het Oekraïense leger is niet in opperbeste staat. En financieel staat Oekraïne er slecht voor. De vraag is of ze het risico aandurven om het grote machtige Russische leger aan te vallen. Als je dat doet, weet je niet waar het eindigt,"zei Godfroid. Correspondent Gert-Jan Dennekamp bevestigt dat Oekraïne helemaal niet zit te wachten op een oorlog met Rusland. In dat geval zou een pro-Russische deel van de bevolking, vooral in het oosten van het land, zich tegen de Oekraïense interimregering kunnen keren. Volgens Dennekamp zal de nieuwe regering in Kiev aansturen op een internationale diplomatieke oplossing. Ook heeft Oekraïne de VN-Veiligheidsraad om het oordeel gevraagd over het oplopende conflict met Rusland over het schiereiland de Krim. De kans dat de VN-Veiligheidsraad over een resolutie inzake de Krim zou instemmen, is nihil, want de resolutie kan gesneuveld worden door een veto van Rusland. (2)   

Het antisemitisme opgeflakkerd in Oekraïne

Het allerergste is dat de Europese Unie nog meer olie op het vuur heeft gegooid waardoor de vlammen in Oekraïne opgeflakkerd worden: antisemitisme. De EU heeft Oekraïense antisemieten en neofascisten een grote dienst bewezen. Want onder de betogers bevonden zich radicalen, zowel virulente antisemieten als neonazi's. Dankzij de actie van Guy Verhofstadt en Van Baalen stond het akkoord tussen Janoekovitsji en de oppositie op losse schroeven dat een overgangsregering en vervroegde verkiezingen voorzag en een burgeroorlog in het land zou voorkomen. Het akkoord was reeds ten dode opgeschreven, toen de belangrijkste oppositieleider Vitali Klitsjko de duizenden betogers op de hoogte bracht van het akkoord met president Janoekovitsji en uiteindelijk onderbroken werd door het gejoel en gefluit van de betogers. Eigenlijk was de EU niet geinteresseerd in het akkoord, dan alleen wel in het vrijhandelsakkoord dat de Europese belangen gediend moeten worden! Kort na de toespraak van Guy Verhofstadt in Kiev bleven extreemrechtse demonstranten luidkeels eisen dat Janoekovitsji uiterlijk zaterdag 22 februari voor 10 uur moest opstappen. Zoniet, luidde het, zal het presidentieel paleis "gewapenderhand worden bestormd." (25)

Dmitryo Jarosh dreigt met bestorming presidentieel paleis
Janoekovitsji zag geen uitweg en moest de biezen pakken. Hij zag ook in dat zijn eigen leven in groot gevaar verkeerde. De oproerkraaier die met de bestorming van het presidentieel paleis dreigde, was Dmitryo Jarosh, leider van het fascistische Pravy Sektor (Rechtse Sektor), een anti-Russische, antisemitische en zeer extreem nationalistische beweging die het Oekraïense fascisme uit de jaren veertig van de vorige eeuw wil doen herleven via etnische zuiveringen. (25) Het hoeft ons ook niet te verbazen dat een aantal EU-ministers- en gezanten gesprekken hadden gevoerd met de belangrijkste oppositieleiders als Vitali Klitsjko. Eén van de oppositieleiders is de beruchte neonazi en antisemiet Oleh Tyahnybok. Oleh Tyahnybok is de leider van de rechts-extremistische beweging Svoboda. Svoboda was voortgekomen uit de in 1991 opgericht Sociaal-Nationalistische Partij van Oekraïne. De eerste logo van deze beweging was wolfsangel, een zeer populair symbool onder neo-nazistische groeperingen. Later werd het logo in drievingers veranderd. De ideeën van Svoboda zijn ook op de nazi-ideologie geïnspireerd.

Oekraïense neonazi's. U kunt wolfsangel op hun gele
armband zien.

Logo van Oekraïense extreemrechtse partij Svoboda
We zien een onderstaande foto dat de leider van Svoboda, Oleh Tyahnybok, een Hitlergroet heeft gebracht. 

Nazi-groet Oleh Tyahnybok
Nu begrijpen we waarom rechtsextremisten die uit waren op de val van Janoekovitsji, door Janoekovitsji en de Russische regering "bandieten en terroristen" genoemd worden. Het is uiterst merkwaardig dat er in de westerse media géén woord is gerept over het antisemitisme onder de pro-westerse betogers. Ook de EU-bemiddelaars als Frans Timmermans en Catherine Ashton hebben geen afkeuring laten blijken over het antisemitische gedrag van de betogers. Weet dan wel dat EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton uitgesproken anti-Israëlisch is. Door steun te geven aan de Oekraïense extremistische betogers heeft de Europese Unie zich schuldig gemaakt aan het antisemitisme. Het is zo hypocriet als de EU naar eigen zeggen het antisemitisme en het fascisme wil bestrijden, maar boycot van Israël bevordert en steun uitspreekt aan de Oekraïense neofascistische betogers die antisemitische slogans scanderen! In nazi-Duitsland waren Joodse winkels en ondernemingen geboycot. De volgende stap was de vernietiging van de Europese Joden door de nazi's...

Volgens de Russsiche premier Medvedev staan de levens van de Russen in Oekraïne op het spel. Maar de Joodse levens staan ook op het spel! De geschiedenis herhaalt zich, nu het antisemitisme in Oekraïne herleeft. Het antisemitisme in Oekraïne is eeuwenoud maar erg sterk. Voor de meeste Oekraïners is het antisemitisme een traditie. Ook in Rusland is het antisemitisme eeuwenoud. In het Tsaritische Rusland waren vele duizenden Joden tijdens de pogroms afgeslacht. De tsaren moedigden de pogroms vaak aan. Na de moord op tsaar Alexander II kwam er een golf van anti-Joodse pogroms nadat de Joden valselijk beschuldigd werden van de moord op de tsaar. Bekend was dat de broer van Lenin ter dood werd veroordeeld vanwege een aandeel in de moord op de tsaar. Hij werd opgehangen. Lenin en zijn broer waren half-Joden. In 166 Russische steden werden anti-Joodse pogroms gehouden. Duizenden Joodse huizen en synagoges werden verwoest en in brand gestoken en vele families werden geruïneerd. Vele Joodse mannen, vrouwen en kinderen raakten gewond of werden op beestachtige wijze vermoord. Aan de pogroms deden orthodoxe priesters mee. In 1886 werden alle Joden uit Kiev verbannen. En nog veel meer gruwelijkheden in de geschiedenis van Oekraïne en Rusland.

Jonge slachtoffers (vooral kinderen) van anti-Joodse
pogroms Ekaterinoslav 1905

De geschiedenis van Oekraïne is geschreven met bloed dat door antisemieten werd vergoten. Vandaag herleeft het antisemitisme in het land. In de Oekraïense plaats Chmilnitsky komt het antisemitisme nog steeds veel voor. De stad is vernoemd naar Bogdan Chmilnitsky, een nationale held in Oekraïne. In de zeventiende eeuw werden onder zijn leiding honderdduizenden Joden afgeslacht. De Joodse hulporganisatie Chesed die in alle Oekraïense provinciale hoofdsteden kantoren heeft, vroeg de Nederlandse stichting Roechama in Nieuw-lekkerland om hulp. De directeur van de Chesedvestiging in Chmilnitsky wil het kantoor snel voorzien van een rolluik, omdat de Joden zich bedreigd voelen. De directeur vertelde dat het gebouw wel een alarminstallatie heeft, maar dat de politie niet reageert. De Joodse organisatie Chesed constateerde dat rechtsextremisten de antiregeringsbetogers trachtten te beïnvloeden door de Joden beschuldigen van de onrust in het land. Wim Verwoerd van Roechama zei:"Een aanzienlijk deel van de demonstranten is aanhanger van de Svobodapartij, een openlijk antisemitsche extreem nationalistische beweging. Rolluiken zijn geen overbodige luxe. We kennen het gebouw van Chesed. Het staat gewoon aan de straat, zonder hekken of iets dergelijks." (26)

De Duitse regering is zeer bezorgd over de Oekraïense Joden en vraagt de Oekraïense interimregering extreem-rechtse elementen in bedwang te houden. De regering in Berlijn heeft op vrijdag 28 februari 2014 met grote zorg kennisgenomen van de angst die leeft onder de Joodse gemeenschap in Oekraïne over het optreden van extreem-rechtse groepen. (2)

De toekomst van Oekraïne

Nu de pro-Russische president Viktor Janoekovitsji van het politieke toneel verdwenen is en de pro-westerse oppositie de macht heeft overgenomen, is niet te verwachten dat het antisemitisme vanzelf zou verdwijnen als de problemen in Oekraïne opgelost zouden worden. Volgens Wim van Meurs, Oost-Europakenner aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is er sprake van een heel rare mix van diverse stromingen in Oekraïne waar het nationalisme doorslaat. De antisemitische gevoelens spelen niet alleen bij de aanhangers van Janoekovitsji, maar ook bij de oppositie. Ook is Oekraïne een land met enorme tegenstellingen. Er is geen sprake van echte eensgezindheid. Een westers deel van Oekraïne is gericht op Europa en een oostelijk deel dat sterk wordt bevolkt door Oekraïense Russen, neigt zo sterk naar Rusland. In het oostelijk deel zit volgens Wim van Meurs voornamelijk zware industrie die sterk afhankelijk is van Rusland. Het westen is voornamelijk gericht op landbouw. In beide regio's is het economisch zeer slecht. De Oost-Europadeskundige vindt het lastig om te zeggen dat de onrust in Oekraïne te wijten is aan bekrompen nationalistische gevoelens of aan ontevredenheid over de economie. (27) De geschiedenis leert ons echter dat als de economie slecht gaat, zoekt men een zondebok, aan wie men de schuld kan geven van alle ellende. In de jaren dertig van de vorige eeuw was de opkomst van Adolf Hitler en het nazisme te danken aan de economische en financiële crisis. Daarom werken ontevredenheid en nationalisme allebei in hand. In Oekraïne, waar de economische omstandigheden bijzonder slecht zijn en corruptie hoogtij viert, krijgen de Joden nu overal de schuld van alle problemen. De leider van Svoboda, Oleh Tyahnybok, is zeer berucht om zijn antisemitische uitspraken en geeft de Joden de schuld van de problemen in het land. Hij riep:"Weg met Moskou! Weg met de Joden!" Zijn partij heeft vooral veel aanhangers in het westen van Oekraïne, ongeveer 20% van de stemmen. (28) Nog gevaarlijker was het dat de westerse media geen aandacht heeft geschonken aan de xenofobe en extremistische ideeën van Oleh Tyahnybok en zijn partij Svoboda. Want deze partij sloeg de handen ineen met de twee andere oppositiepartijen om de regering van Janoekovitsji tegen te werken en zich meer op de Europese Unie te richten. Niet alleen de situatie in Oekraïne maar ook de westerse media leiden onze aandacht af van de Jodenhaat onder de Oekraïense bevolking. Zeer dom en onverantwoord van de EU om zich te mengen in het conflict in Oekraïne, waardoor het antisemitisme aangewakkerd wordt. Niet alleen EU-gezanten, ministers en europarlementariërs bezochten de betogers. Ook de bekende Amerikaanse Republikeinse senator en voormalige presidentskandidaat John McCain ging naar Kiev en sprak met de antisemitische oppositieleider Oleh Tyahnybok. Hij sprak de betogers op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev toe.

Midden: John McCain. Rechts: Oleh Tyahnybok
Is John McCain niet pro-Israëlisch die de Joodse stemmen probeerde te paaien? Indien hij pro-Israëlisch is, maar waarom heeft hij gepraat met de rechtsextremist en Jodenhater Oleh Tyahnybok? Beseft hij wel met wie hij te maken heeft gekregen!? Zegt een spreekwoord niet:"Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet." In feite heeft het Westen zich gemengd in het Oekraïense conflict en olie op het vuur gegooid waardoor het antisemitisme opgeflakkerd wordt. Ook de tegenstellingen tussen diverse bevolkingsgroepen zijn verscherpt en de kans op een scheuring van het land is aanzienlijk groot. De spanningen in de Krim laten de scherpe tegenstellingen in Oekraïne wel zien. Het ziet er naar uit dat de problemen in Oekraïne niet echt opgelost zullen worden. Ondanks de door het Westen en het IMF toegezegde miljardeninjectie zal de situatie alleen maar verslechteren. Op 25 mei zullen de presidentsverkiezingen in Oekraïne gehouden worden. Volgens Oost-Europadeskundige Wim van Meurs behaalt een presidentskandidaat uit het oosten van Oekraïne 90 procent van de stemmen en 10 procent uit het westen. Bij een kandidaat uit het westen van Oekraïne is het precies andersom. Dat is volgens Wim van Meurs voor een groot deel historisch bepaald. Er is een tijd geweest dat het beter leek te gaan, maar...inmiddels zit elke presidentskandidaat vast aan de economische tycoons die net als in Rusland na de val van de Sovjet-Unie op een dubieuze manier net zo rijk zijn geworden als Bill Gates. Het grote dilemma voor Oekraïne is dat er voordelen zitten aan een steviger band met de Europese Unie, maar dat het land ook heel grote economische belangen bij Rusland heeft. (27) Daar kan geen enkele president als Viktor Janoekovitsji ontkomen. Zo is ook het geval bij een toekomstige president van Oekraïne. Bovendien is Viktor Janoekovitsji niet alleen corrupt. Ook zijn voorgangers waren corrupt. De nieuwe verkozen president zal zeker ook corrupt zijn. 

De Oekraïners die erg opgetogen over de val van Janoekovitsji zijn, moeten niet echt verwachten dat de nieuwe president de problemen zal oplossen. De oppositie die de macht in handen heeft, is onderling ook zeer verdeeld. Inderdaad hebben de betogers volgens Oost-Europadeskundige Van Meurs onrealistische verwachtingen. Ze moeten ook niet verwachten dat de Europese Unie de Oekraïense problemen zal oplossen, zoals Guy Verhofstadt en andere EU-gezanten hen beloofd hadden. Want de eurofielen zullen hun beloftes niet waarmaken! Stel dat de visumplicht voor Oekraïners afgeschaft wordt zoals Guy Verhofstadt de betogers beloofd heeft, wat zou er daarna gaan gebeuren? Dan krijgen Nederland en andere EU-lidstaten te maken met een hele grote stroom economische vluchtelingen uit Oekraïne!! Ook vraagt het alleen maar om meer problemen en ellende voor alle EU-burgers!! De toekomst van Oekraïne ziet er niet rooskleurig uit. Niemand weet welke kant Oekraïne zal opgaan. Zal het land in twee aparte staten gescheurd worden als gevolg van een afscheiding van de Krim en een burgeroorlog? De kans is erg groot dat de Krim zich zal afscheiden van Oekraïne. De Krim is vanouds een Russisch gebied en zal waarschijnlijk in de toekomst aangesloten worden bij Rusland. Of het daadwerkelijk zou gebeuren, weet niemand. Gezien de gebeurtenissen rond de Krim dreigt de situatie verder te escaleren.  Zal Oekraïne zich aansluiten bij de EU? Zo ja, wat zal Moskou ervan vinden? Dat zijn enkele scenario's. Oekraïners moeten hun hoop niet vestigen op Europa. De enige oplossing voor alle problemen ligt niet bij de Europese Unie maar bij God. Daarom moet het Oekraïense volk eerst een metamorfose ondergaan, dat wil zeggen geestelijke wedergeboorte. Maar dan moeten de Oekraïners afstand nemen van hun antisemitische sentimenten en hun houding jegens de Joden en al hun zonden belijden aan God. God zegent als Oekraïne Israël wil zegenen, maar vervloekt ook als Oekraïne Israël vervloekt:

"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3, Numeri 24:9 (Statenvertaling)

Wat corruptie betreft, heeft God duidelijke richtlijnen voor koningen, presidenten, politici, rechters, ambtenaren en politieagenten en alle mensen opgesteld. In de Thora staat te lezen dat corruptie door God niet getolereerd is! Zo staat geschreven in de Schrift dat rechters steekpenningen niet mogen aannemen en ook niet een man van aanzien voortrekken:

"Rechters en opzieners zult gij aanstellen in al de steden die de Here, uw God, u geven zal, naar uw stammen; zij zullen het volk berechten met een rechtvaardige rechtspraak. Gij zult het recht niet buigen; gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen."  
Deuteronomium 16:18-19 (NBG-vertaling)  

Wil de Oekraïense regering corruptie bestrijden, dan moeten grondige hervormingen doorgevoerd worden en alle onbekwame en corrupte ambtenaren, politici, rechters, enzovoorts moeten ook van hun ambt verwijderd worden. Ook moet er allereerst een mentaliteitsverandering onder het Oekraïense volk komen. Zo niet, dan blijft Oekraïne in de vicieuze cirkel zitten. Wat de eenheid van Oekraïne betreft, moeten alle Oekraïners, zowel pro-westers als pro-Russisch, leren hun naasten liefhebben, hun vooroordelen en vijandschap jegens elkaar opzij schuiven en samen aan hun toekomst werken. Naastenliefde en respect zijn de belangrijkste voorwaarden voor de echte eenheid van Oekraïne.

"Gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!"
Leviticus 19:18 (Statenvertaling)

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen." 
Matthéüs 5:43-44 (Statenvertaling)

Wat de Oekraïense Joden betreft, leven zij momenteel in grote angst. Er kan op elk ogenblik een geweldsuitbarsting tegen hen komen. Anti-Joodse pogroms zijn niet meer weg te denken. De Oekraïense extremisten willen Oekraïne zuiveren van Joden en niet-Oekraïners. Het roept wel herinneringen aan de nazi-tijd. Tijdens de Duitse bezetting in Oekraïne werden veel Oekraïense Joden vermoord. De Oekraïense collaborateurs hadden de Duitsers geholpen met het opsporen en vermoorden van Joden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Kiev meer dan 33.000 Joden vermoord. In het Bloedbad van Babi Yar werden meer dan 100.000 Joden afgeslacht. Niemand weet welke kant Oekraïne nu opgaat. Eén ding is zeker; het begint nu al te rommelen en staat op het punt uit te barsten. In het Bijbelboek Zacharia staat een ernstige waarschuwing en tegelijk een oproep aan de Joden die in Oekraïne en Rusland nog steeds wonen: 

"Hui, hui, vliedt toch uit het Noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE. Hui, Sion! ontkomt gij, die woont bij de dochter van Babel!"
Zacharia 2:6-7 (Statenvertaling)

God zal alle Oekraïense en Russische Joden uit het Noorderland weghalen en naar Israël, het land van hun voorvaderen, terugbrengen:

"Ziet, Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden, en zal hen vergaderen van de zijden der aarde.."
Jeremia 31:8 (Statenvertaling)

Wat betreft de EU die zich heeft gemengd in het Oekraïense conflict, zal deze unie het vreselijke oordeel van God NIET bespaard worden! Dankzij de bemoeienissen van de Europese Unie zijn Libië, Syrië, Egypte en Oekraïne veranderd in enorme puinhopen. Ook bemoeit de EU zich met het Arabisch-Israëlische conflict. De EU heeft Israël meermalen onder druk gezet en gedreigd  met boycot en andere maatregelen. De Bijbel waarschuwt ieder persoon, regering en volk ernstig niet met andermans zaken te gaan bemoeien, wat hen niet aangaat:

"Doch dat NIEMAND van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of EEN, DIE ZICH MET EENS ANDERS DOEN BEMOEIT.."
I Petrus 4:15 (Statenvertaling)

In de NBG-vertaling:

"Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial."

Gezien de situatie in Oekraïne speelt de Europese Unie een heel gevaarlijke spel. Het lijkt wel of de EU zich als een supermacht waant. De Europese Unie en ook de Verenigde Staten moeten leren hun grenzen NIET naar het Oosten te verleggen en Moskou voor het hoofd te stoten. "Tot hier en verder niet!"is de duidelijke boodschap van Moskou aan het Westen. Helaas heeft het Westen de historische lessen nog steeds niet geleerd. Van Oekraïne moet het Westen echt afblijven. Ook moet het Westen afblijven van Israël en andere landen. Eén ding is zeker: Over de Europese Unie zal God oordelen. Vreselijk is het oordeel! De eurofielen zullen van angst beven, als zij in handen van de levende God vallen. Wegkruipen zal niet helpen.
 
Bid voor de Oekraïense Joden die in angst leven, opdat God hen uit Oekraïne weghaalt. Er zijn al meer Oekraïense Joden vertrokken. Nog steeds zijn Joden in Oekraïne achtergebleven. Veel Oekraïense Joden leven in grote armoede en hebben geen geld om naar Israël te vertrekken. Veel van de Oekraïense Joden overleven de Holocaust. Bid dat de Oekraïense Joden geld, kleding en voedsel krijgen. De tijd dringt, want Oekraïne is een grote kookpot dat begint te borrelen. Niemand weet op welke dag het tot uitbarsting zal komen. Bid dat alle Joden in het Noorderland en de rest van de wereld Alija (emigratie naar Israël) maken. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                             Paul Parker     


                                                    Het artikel is bijgewerkt en kan wellicht gewijzigd worden.Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) nl.wikipedia.org/wiki/Oekraïne en de Europese Unie
  (2) Diverse media
  (3) TT-Canvas: Parlement Oekraïne zet president af. 22-02-2014
  (4) NOS-TT: Parlement zet Janoekovitsji af. 22-02-2014
  (5) NOS-TT: Janoekovitsj: Ik treed niet af. 22-02-2014
  (6) TT-Canvas:"Blijde inkomst" voor Timosjenko. 22-02-2014
  (7) NOS-TT: Timosjenko spreekt betogers toe. 22-02-2014
  (8) NOS-TT: Tweedeling dreigt Oekraïne. 22-02-2014
  (9) TT-Canvas: Arrestatiebevel tegen Janoekovitsj
(10) Welingelichte Kringen: Obama en Poetin spreken over Oekraïne. 22-02-2014
(11) Welingelichte Kringen: Merkel en Poetin eens over Oekraïne. 23-02-2014
(12) TT-Canvas: Economie is grote kopzorg in Oekraïne. 23-02-2014
(13) TT-Canvas: "Nieuw" Oekraïne kijkt naar Europa. 23-02-2014
(14) TT-Canvas: "Oekraïne heeft 35 miljard nodig." 23-02-2014
(15) Welingelichte Kringen: IMF bereid om Oekraïne te steunen. 23-02-2014
(16) Welingelichte Kringen: Rusland wacht met aankoop obligaties. 23-02-2014
(17) TT-Canvas:"Gewapende muiterij is niet legitiem." 23-02-2014
(18) NOS-TT: Medvedev: regering Oekraïne onwettig. 23-02-2014
(19) TT-Canvas: Rusland is woedend op EU over Oekraïne. 22-02-2014
(20) NOS: Timmermans bij betogers Kiev. 04-12-2013
(21) Knack.be: Guy Verhofstadt speecht in Kiev:'Wij moeten ú dankbaar zijn.' 21-02-2014
(22) Elsevier: Verhofstadt en Van Baalen bewijzen in Kiev het gelijk van Moskou. 22-02-2014
(23) TT-Canvas:"Actie Verhofstadt Kiev: pervers of dom." 22-02-2014
(24) NOS-TT: Dreigende taal Oekraïense president. 27-02-2014
(25) Standaard: Oekraïense neofascisten:'De kop van Janoekovitsji of wij bestormen paleis.'
        21-02-2014
(26) Refdag: Druk op Joden in Oekraïne neemt toe. 31-02-2014
(27) Refdag: Antisemitisme sluimert in Oekraïne. 22-01-2014
(28) Christenen voor Israël: Het wordt kouder in Oekraïne. 13-12-2013

zondag 16 februari 2014

Weeknieuws Israël februari 2014. Deel 3


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Mededeling blogger: Vanaf 21 februari wordt er voorlopig geen nieuwsbericht gegeven in verband met het opknappen van mijn huis. Wel zullen andere artikelen met andere onderwerpen op mijn blog verschijnen. In verband met de onrust in Oekraïne is het mogelijk dat een actueel bericht op het weeknieuws zal verschijnen. De situatie in Oekraïne is zeer ernstig. Ik ben ook er zeker van dat er onder de oppossanten extremistische krachten actief zijn om Oekraïne te destabiliseren. Daarom is er een dringend oproep aan gelovigen om te bidden voor Oekraïenese Joden. Bid dat God alle Oekraïenese Joden uit het land weghaalt en naar Israël terugbrengt. Gezien de situatie steekt het antisemitisme in Oekraïne de kop op. Ook is het niet verantwoord van de Europese Unie om zich te mengen in het conflict, zoals deze eerder heeft gedaan in Libië, Syrië en Israël. Het lijkt of de EU olie op het vuur gooit. 

Donderdag 20 februari: Palestijnse leiders stellen Amerikaanse minister John Kerry teleur

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, is teleurgesteld over de anti-Israëlische propaganda van de Palestijnen, zo werd gezegd na een ontmoeting van Kerry met de Palestijnse president Mahmoud Abbas en hoofdonderhandelaar Saeb Erekat woensdag in Parijs. Op hetzelfde moment meldden de Israëlische media dat Kerry bij Israël aandringt op een bouwstop in kleinere Joodse nederzettingen buiten de grote blokken nederzettingen, Deze pionierssteden, waaronder Ma'ale Adumim voor de poorten van Jeruzalem, moeten in een vredesakkoord bij Israël worden gevoegd. De Israëlische regering zwijgt tot nu toe over deze berichten. De Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat is de afgelopen weken opgevallen door zijn onbeschofte verbale aanvallen. Zo beweerde hij dat de Israëlische premier Netanyahu de Palestijnse president Abbas wilde laten vermoorden. Toen hoorde men hem zeggen dat Israël een militaire invasie van de Gazastrook voorbereidt om de Amerikaanse vredesplannen te verstoren. Tenslotte maakte Erekat bekend dat de Palestijnen wereldwijd zouden oproepen tot een boycot van Israël, als de onderhandelingen mislukken.

John Kerry (links) en Mahmoud Abbas (rechts)
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat de uitlatingen van Erekat reden tot bezorgdheid geven. Erekat's persoonlijke aanvallen zijn nutteloos en teleurstellend. Bij de ontmoeting van Kerry met Abbas is duidelijk geen voortgang gemaakt bij het vredesproces. De Palestijnse president weigert kennelijk nog steeds om Israël als de Joodse Staat te erkennen. Hij houdt er ook vast dat geheel Oost-Jeruzalem en ook de Westelijke Muur (Klaagmuur), de heiligste plaats van het Jodendom, bij een Palestijnse staat moeten behoren. De Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken, Danny Danon, benadrukte eerder deze week dat de Joden niemands toestemming nodig hebben om bij de Westelijke Muur te bidden. "Joden hebben gebeden, Joden bidden en Joden zullen bidden bij de Kotel, altijd,"aldus Danon. 

Volgens informatie van een Palestijnse functionaris wil Abbas zich ook niet bezig houden met het idee, een symbolisch recht op terugkeer toe te kennen aan een klein aantal 'vluchtelingen' en hun nakomelingen. Abbas eist dit recht om in Israël te wonen voor 'miljoenen' Palestijnen in de buurlanden. De onderhandelingen zouden tegen eind april moeten zijn afgerond, zo hadden de Amerikanen gedacht. "We zullen deze termijn met nog geen minuut verlangen,"zou Erekat daarover hebben gezegd. Een mislukken van de gesprekken zou volgens Erekat tot het ineenstorten van de Palestijnse Autoriteit leiden. Israël zou dan gedwongen zijn om de 'Westbank' over te nemen. "En dat is erg onaangenaam voor Netanyahu,"dreigde de Palestijnse hoofdonderhandelaar. Bron: Israel Today Headlines 20-02-2014 

Donderdag 20 februari: De Presbyteriaanse kerk verandert van mening na bezoek aan Israël

Kerkelijke leiders van de Amerikaanse Presbyterian Church die bekend staat om zijn kritische houding tegenover Israël en boycot van de Joodse Staat aanmoedigt, is van mening veranderd na een bezoek te hebben gebracht aan de Soda Stream fabriek in Ma'ale Adumim. De Soda Stream fabriek werd bekend doordat de Amerikaanse filmster Scarlett Johansson reklame maakt voor Soda Stream. De Presbyteriaanse kerkleiders zien nu in dat de fabriek juist een bijdrage heeft geleverd aan de werkgelegenheid voor de Palestijnen en de samenwerking tussen Joden en Palestijnen. In de fabriek werken 500 Palestijnen en 450 Israëlische Arabieren en Joden. De Presbyteriaanse kerk zal nu voortaan Israël steunen, net zoals de Evangelicals en de Mormonen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 20-02-2014 

Woensdag 19 februari: Nog een jaar erbij voor president Shimon Peres?

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil blijkbaar de ambtstermijn van president Shimon Peres die in juli eindigt, met een jaar te verlengen. Het volgende staatshoofd zou dan niet meer door het parlement worden benoemd, maar door het volk worden gekozen, zo meldde de Israëlische legerradio vandaag. De oppositie kondigde er verzet tegen aan. "Het kan niet zo zijn dat Netanyahu de verkiezingen annuleert, omdat de kandidaten hem niet passen,"zei de Knessetlid Eitan Cabel van de linkse Arbeiderspartij. 

Shimon Peres
De gerespecteerde president Peres had enkele weken geleden gezegd dat hij er niet naar streeft zijn ambtstermijn die in juli 2014 afloopt, na zeven jaar voort te zetten. De ontvanger van de Nobelprijs is met zijn 90-jarige leeftijd het oudste staatshoofd ter wereld. Hij maakte deel uit van meerdere regeringen, diende zijn land op diverse ministersposten en was van 1994 tot 1996 premier van Israël. Met zijn voorstel reageerde Netanyahu blijkbaar op een recente opiniepeiling, die aangaf dat 59% van de Israëli's wil dat de president direct door het volk wordt gekozen. Slechts 16% sprak zich uit voor de huidige keuze door de Knessetleden. Over de mogelijke opvolger van Peres wordt al druk gespeculeerd. Als kandidaten gelden:

- Benjamin Ben-Eliezer (78), voormalig minister van Defensie en knessetlid voor de Arbeiderspartij.
- Reuven Rivlin (74), Likoed-lid en voormalig voorzitter van de Knesset.
- Dan Schechman (73), ontvanger van de Nobelprijs voor Scheikunde.
- Dalia Dorner (80), liberaal en voormalig rechter bij het Israëlisch Hooggerechtshof.
- Natan Sharansky (66), voormalig Russisch dissident en de leider van de immigratie-             organisatie Joods Agentschap, is de kandidaat van de zionisten.   

Bron: Israel Today Headlines 19-02-2014     

Woensdag 19 februari: Amerikaanse universiteiten wijzen boycot af

Een goed nieuws voor Israël-supporters. Na intense activiteit van Joodse organisaties, Israëlische consulaten en diverse vrienden van Israël hebben in de afgelopen weken de rectors van niet minder dan 248 grote Amerikaanse universiteiten en hogescholen openlijk een academische boycot tegen de Joodse Staat verworpen. Deze indrukwekkende mobilisatie kwam in reactie op de poging van de American Studies Associaties (ASA) om een landelijke academische boycot van Israël op te leggen als "straf voor de Israëlische bezetting." En hoewel de beslissing van de ASA de aangesloten scholen geen directe verplichtingen oplegde, veroorzaakte de stap toch grote bezorgdheid bij de vrienden van Israël in de Verenigde Staten, omdat hiermee een precedent zou worden geschapen. Officieel heeft Israël in de media weinig aandacht geschonken aan de beslissing om ASA en andere boycotters niet de door hen zo gewenste media-aandacht te geven. In plaats daarvan hebben de Israëlische functionarissen alleen gewezen op het aspect van de academische vrijheid. 


Dit nieuwe initiatief om een halt toe te roepen aan de poging tot boycotten betekent een ommekeer van het eerdere beleid, waarbij het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken de aanval leidt. En het succes van de inspanningen van het ministerie overtrof alle verwachtingen. In het Amerikaanse Congres ondertekenden 134 leden van beide partijen, zowel Republikeinse als Democratische, een gezamenlijke brief, waarin elke academische boycot van Israël wordt veroordeeld, terwijl 248 leiders van universiteiten en hogescholen in afzonderlijke brieven ASA onder handen namen vanwege zijn besluit. Verscheidene grote academische vakbonden spraken zich ook uit tegen de beslissing van hun collega's bij de ASA. Nu de pogingen om Israël te marginaliseren en te beschadigen toenemen, is het geruststellend om te beseffen dat er andere stemmen zijn, die weigeren te buigen voor de druk om de Joodse Staat te boycotten. Bron: Israel Today Headlines 18-02-2014

Commentaar blogger: Gelukkig zijn er nog steeds veel Amerikanen, die achter Israël staan. In Nederland is de sympathie voor Israël verder afgenomen dankzij linkse pressiegroepen die zich solidair verklaren met Palestijnse terreurbenden. Links-progressieven beweren zich solidair te zijn met het 'Palestijnse volk', maar in werkelijkheid hebben ze banden gesmeed met de Palestijnse terreurgroepen die niets geven om de mensenrechten. Het wordt hoog tijd dat ware vrienden van Israël in Nederland van zich laten horen en een tegenaanval openen op links-progressieven. Het belangrijkste wapen is het gebed. Met onze krachtige gebeden en actie kan de boycot teniet gedaan worden.    

Dinsdag 18 februari: Boycot is antisemitische daad

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt degenen die oproepen tot boycot van de Joodse Staat, antisemieten. Destijds werden Joden in nazi-Duitsland en bezette delen van Europa geboycot en tegenwoordig de enige Joodse Staat. Vandaag gaat het om antisemitisme in een modern jasje. De boycot is volgens premier Netanyahu in werkelijkheid het onwettig verklaren van de Joodse Staat en heeft dus niets te maken met een drukmiddel op het Israëlische beleid inzake de Palestijnen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 18-02-2014

Dinsdag 18 februari: 2300 jaar oude nederzetting in Israël ontdekt

Voordat de aanleg van een gaspijpleiding begonnen was, werd een 2300 jaar oude nederzetting bij de 'Burma Road' dat leidt naar Jeruzalem, ontdekt. De opgegraven nederzetting dateert uit de periode van de Tweede Tempel. Toen deze ontdekt werd, waren de archeologen meteen begonnen met de opgravingen. Er zijn verschillende spullen opgegraven zoals kookpotten, munten, olielampen, enzovoorts. De archeologische vindplaats beslaat een 750 vierkante meter groot gebied dat bestaat uit een paar huizen en een netwerk van kleine stegen. In elk van de gebouwen woonde elk gezin. De ruimtes in de huizen werden gebruikt voor inwoning en opslag. Ook kenden de huizen een open ruimte. De naam van de nederzetting is niet bekend.

2300 jaar oude nederzetting opgegraven
De bewoners van de nederzetting leefden van de landbouw. De archeologen vermoeden dat de plek verlaten was vanwege economische problemen. Veel bewoners verlieten hun nederzetting en gingen naar Jeruzalem om daar te werken aan de grote bouwprojecten van koning Herodes. De vindplaats wordt nu behouden als archeologische plek. Wat de aanleg van de gaspijpleiding betreft, is dat een onderdeel van een nationaal project, geleid door Israel Natural Gas Lines. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl 18-02-2014      

Maandag 17 februari: Israëlische startup Slicklogin overgenomen door Google

Het Israëlische startersbedrijf Slicklogin heeft zondag bekend gemaakt dat het is aangekocht door de informaticareus Google, in een constructie die "acquhire" werd genoemd. Dit houdt in dat het Slicklogin team volledig in Google wordt opgenomen.  Slicklogin heeft een revolutionaire gepatenteerde log-in technologie ontwikkeld, die gebruikers in staat stelt om een eenvoudig wachtwoord in te voeren in een mobiele telefoon, die vervolgens een ultrasoon signaal zendt naar een computer in de omgeving. Het systeem houdt het inloggen bij diensten zoals Gmail van Google (of bij gevoelige diensten zoals bankrekeningen) zo eenvoudig mogelijk, terwijl het wel zorgt voor - zoals het bedrijf het noemt - "military-grade" veiligheid. De drie medewerkers vna Slicklogin zijn allemaal veteranen van de 'cyber-security' eenheid van het Israëlische leger dat de afgelopen jaren in de voorhoede stond van de verdediging van de Joodse Staat tegen steeds meer pogingn van buitenlandse hackers om vitale computersystemen uit te schakelen. Google heeft er zo ongeveer een gewoonte van gemaakt om Israëlische startups te verwerven, evenals veel andere internationale technologie-reuzen. In 2013 kocht Google de in Israël ontworpen GPS applicatie Waze voor ongeveer 700 miljoen euro. Bron: Israel Today Headlines 17-02-2014  

Maandag 17 februari: Wie is in de toekomst de baas op de Tempelberg?

Het Israëlische parlement, de Knesset, zal zich dinsdag bezig houden met het verzoek om de Tempelberg in Jeruzalem onder Joodse soevereiniteit te plaatsen. De kans dat het voorstel van de rechts-nationalist Moshe Felglin (Likoed) de meerderheid zou krijgen, is echter gering. Momenteel bestuurt de islamitische Waqf het terrein boven de Westelijke Muur (Klaagmuur), waarop de Rotskoepel en de Al-Aqsa moskee staan. Joden mogen maar zelden het gebied betreden, waarop ooit de Joodse Tempel stond, en het is hen absoluut verboden daar te bidden. Nu lopen de moslims storm tegen het voorstel. Een woordvoerder van de Palestijnse Autoriteit verklaarde dat "Israël met vuur speelt." De Palestijnse minister van Religieuze Zaken, Mahmoud al-Habash, onderstreepte dat er "geen andere dan de Palestijnse soevereiniteit zal zijn over de heilige plaatsen van de islam en het christendom." Op de Tempelberg mogen alleen moslims bidden; Joden zouden het terrein "ontheiligen", zo werd gezegd.
 

Al-Habash had vorige week verklaard dat in het geval van een vredesakkoord met Israël de Westelijke Muur, de heiligste plaats van het Jodendom, onder Palestijnse bestuur moet worden geplaatst, want "deze ligt buiten de grenzen van 1967." De minister zegde de Joden echter toe dat ze er in het vervolg mogen blijven bidden. Hij kreeg kritiek op deze verklaring van Hamas dat de Gazastrook bestuurt, en dat opgeheel Israël aanspraak maakt voor de moslims. De islamisten beschuldigen Israël ervan dat "het de Al-Aqsa moskee zou willen vernietigen om daar de Derde Tempel te bouwen." De zaak is zeer emotioneel en heeft er in het verleden meerdere malen toe geleid dat op de been gebrachte moslims Joden en Joodse instellingen aanvielen. Om die reden is de Knesset zeer terughoudend. Vorige week werd ook het wetsvoorstel van Miri Regev (Likoed) dat annexatie van delen van Judea en Samaria mogelijk zou maken, weggestemd. Bron: Israel Today Headlines 17-02-2014

Opmerking blogger: Moslims beweren dat de Joden de Tempelberg zouden ontheiligen als ze daar bidden. In werkelijkheid hebben de moslims de Tempelberg ontheiligd zoals de profeten voorzegd hadden. Voor de moslims is de Tempelberg niet zo helemaal heilig! Indien het waar is dat de Tempelberg een islamitische heiligdom is, maar waarom spelen Palestijnse kinderen op deze terrein voetbal? Dat is heiligschennis!! Bekijk de onderstaande foto, want die foto is in de ogen van westerse media niet politiek correct. Anti-Israël activisten willen die foto niet graag zien!!


Beste lezers, als u niet van Israël houdt, moet u goed nadenken voordat u zou zeggen:"Ach, die lieve kleine Palestijnse jongetjes willen alleen maar spelen!" Indien een Palestijnse jongetje in de Ka'aba, het eerste heiligdom van de islam in Mekka waar de zwarte steen ligt, voetbal speelt, is zijn eigen leven NIET MEER ZEKER!! De Saoedische autoriteiten zouden het kind allang onthoofden wegens heiligschennis en blasfemie!    
Maandag 17 februari: Watercrisis dreigt in Israël

De komende tijd zal Israël geconfronteerd worden met een grote watercrisis, indien de overheid geen voorzorgsmaatregelen neemt om de dreigende waterschaarste aan te pakken. In januari en februari is er nauwelijks regen gevallen in Israël, waardoor de waterschaarste dreigt te ontstaan. Wel wordt water opgeslagen dat normaal pas in april wordt aangewend en gebruikt door boeren in het noorden van Israël.

 
De Israëlische overheid kan iets doen om het dreigende tekort aan water aan te pakken door alle ontziltingsfabrieken te activeren. Omdat er vorig jaar veel regen is gevallen, draaien de ontziltingsfabrieken nu op halve capaciteit. Wanneer ze op volledige capaciteit draaien, kunnen ze 150 miljoen kubieke meter water leveren, genoeg om heel Israël door de huidige crisis heen te loodsen. Maar de echte reden waarom de overheid niet ingrijpt, zijn de hoge kosten als het water ontzilt wordt. Toch hoeven de consumenten geen hogere rekening te verwachten, omdat het onzilte water voornamelijk voor de landbouw wordt gebruikt, terwijl de huishoudens gebruik maken van natuurlijke water. Wel zullen de boeren de prijzen doorberekenen via de verkoop van hun producten aan de consumenten. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 17-02-2014  

Maandag 17 februari: Doden explosie na sabotage

In Israël zijn vijf doden gevallen, toen een explosie zich voordeed in een gebouw met appartementen. Volgens sommige bronnen gaat het om een gasexplosie. Andere bronnen spreken van ontploffing van een telefoonmast op het gebouw. Volgens de Israëlische politie hebben de bewoners van het gebouw de telefoonmast gesaboteerd, omdat ze bang waren dat de straling kankerverwekkend was. Door de ontploffing ontstond brand en stortte een deel van het gebouw in. Vorige maand was er een soorgelijke explosie in Jeruzalem. De politie sprak van een criminele sabotage. Bron: NOS-TT, Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 17-02-2014 

Maandag 17 februari: Rabbijn als adviseur Mossad aangesteld

Steeds meer religieuze Joden gaan deel uitmaken van de Israëlische inlichtingendienst, de Mossad, wordt een rabbijn als adviseur aangesteld om de geheime agenten van advies te voorzien. Het gaat om Joods religieuze zaken zoals kosjer eten, het houden van de Sabbat, enzovoorts. Ook worden tactieken en methoden doorgelicht om de agenten ervan te verzekeren dat ze in overeenstemming met de Joodse wet handelen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 17-02-2014  

Zondag 16 februari: Vier doden bomaanslag op toeristenbus in Egypte

In de Sinaï-woestijn in Egypte zijn vandaag de Egyptische buschauffeur en drie Zuid-Koreaanse toeristen bij een aanslag op een bus om het leven gekomen. Er zouden ook 14 gewonden zijn gevallen. Op de bus zaten 32 Zuid-Koreaanse toeristen. De bomaanslag vond plaats in Taba, vlakbij de Israëlische badplaats Eilat. De aanslag is nog niet opgeëist. De bom was waarschijnlijk al aan boord toen de bus vertrok na een bezoek aan de christelijke St. Catherine klooster. Ze ontplofde toen de toeristenbus aankwam aan een hotel in Taba. Volgens de Egyptische autoriteiten was het mogelijk een autobom of een bermbom. In de Sinaï gebeuren vaak aanslagen tegen de grens met Gaza. Tot nu toe pleegden de moslimextremisten alleen aanslagen op militairen en agenten en niet op toeristen.  Het is de eerste keer dat de toeristen het doelwit zijn geworden van de extremisten. Als moslimextremisten inderdaad verantwoordelijk zijn voor de aanslag, is dat een grote verandering van hun tactiek, aldus het persbureau Reuters. Bron: TT-Canvas, NOS-TT 16-02-2014

Zondag 16 februari: Petitie tegen anti-boycotwet

De mensenrechtenorganisaties hebben een petitie bij het Israëlische Hooggerechtshof ingediend tegen de 'controversiële' anti-boycotwet van de Israëlische regering. Deze wet houdt in dat degenen die oproepen tot een boycot van Israël of van een Israëlische instelling als een bank of een bedrijf strafrechtelijk vervolgd zullen worden. De mensenrechtenorganisaties beweren dat de anti-boycotwet indruist tegen de vrijheid van meningsuiting en het debat over het gevoelige onderwerp zou belemmeren. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 16-02-2014

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.