donderdag 31 januari 2013

Christelijk antisemitisme vervuilt het internetInleiding

Antisemitisme is niet een verschijnsel dat zich beperkt tot de annalen van de Tweede Wereldoorlog. Eeuwenlang bestaat het antisemitisme al. Ook vandaag de dag komen we antisemieten tegen. Wereldwijd neemt het aantal antisemitische incidenten toe. Vorig jaar werden vier mensen voor een Joodse school in de Franse stad Toulouse doodgeschoten. In Berlijn werd een Jood in elkaar geslagen. Op internet floreert het antisemitisme en wordt ook steeds meer anti-Joods en anti-Israëlisch materiaal geplaatst. Ook zich christenen noemende antisemieten hebben op internet er hun stekkie gevonden.  Nico Visser had in 1997 een artikel 'Christelijk antisemitisme vervuilt steeds vaker het internet' gepubliceerd in tweemaandelijkse blad 'Profetisch perspectief'. Nu de Kerk zich steeds meer tegen Israël keert en zich solidair verklaart met 'het Palestijns volk' (in werkelijkheid met de Palestijnse terreurbewegingen), is het christelijke antisemitisme weer actueel dan ooit geworden. Christelijke antisemieten associëren vandaag nog steeds Joden en het Jodendom met de antichrist. Ook beschuldigen ze de 'zionisten' ervan achter de aanslagen op 9/11 te zitten. Anti-Israël organisaties organiseren in februari een Apartheid Week om onjuiste informatie over Israël te verspreiden. De Kerk helpt een handje mee. Daarom is het artikel van Nico Visser, "Christelijk antisemitisem vervuilt steeds vaker het internet", opnieuw een actualiteit. Het is van groot belang dat het christelijk antisemitisme bestreden moet worden. 

Het antisemitisme is nooit verdwenen. Veel mensen denken nog steeds dat na de verschrikkingen van de Holocaust uit de Tweede Wereldoorlog het antisemitisme zou verdwijnen. "Niemals wieder"klinkt de roep nog steeds. De roep "Niemals wieder" blijkt helemaal vergeten en volkomen genegeerd te zijn. Vandaag is het antisemitisme nog steeds springlevend. Op het internet is het antisemitisme met al zijn groteske ideeën en waanzin volop aanwezig. In 1997 had een antisemitische website van een zekere Noor Alfred Olsen een gebruikelijke scala aan antisemitische propaganda en desinformatie over Israël en Joden. Volgens de site is er sprake van de "satanische staat Israël die sinds 1948 zes miljoen Palestijnen heeft vermoord." Daarnaast zijn de Joden - die volgens de Noorse website het wereldwijde financiële systeem controleren, jaarlijks verantwoordelijk "voor de hongerdood van 60 miljoen mensen vanwege hun economische experimenten." (1)  Ook bevatte de antisemitische site een aantal foto's van kunstwerken waarop Joden stonden afgebeeld, die christelijke kindertjes offeren. De site deed een schokkende en schaamteloze opmerking over de Joden die christelijke kindertjes zouden vermoord hebben:"Honderdduizenden kinderen verdwijnen ieder jaar in de wereld, misschien zijn sommigen van hen wel slachtoffers van zionistische rituele moorden die ongemerkt blijven." (1)  Maar het schokkende van deze internetpagina's was wel dat de samensteller zichzelf als een Rooms-katholiek christen had geprofileerd. Volgens die christen-antisemiet is het Jodendom de grote Vijand van de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei:"Deze vijand heeft de vervolging, oorlogen, revoluties, onlusten (...) en de algehele decadentie van de menselijke samenleving veroorzaakt." In de ogen van de Noorse christen-antisemiet is het Jodendom "het Farizeïsche Sanhedrin, de zionistische maffia die de toekomstige Koning van Israël afwacht, de eeuwige vijand van het gehele christendom." "Het zijn Christus-moordenaars, zelfs in de moderne tijd. Hoe sneller we van dit antichrist volk afkomen, des te sneller zullen we vrede voor de mensheid in de wereld hebben,"aldus de Noor. (1) Nico Visser schreef terecht:"Dat is de 'liefdevolle' boodschap van christelijke antisemieten waarop we verderop in dit artikel nog nader zullen ingaan."
__________________________________________________________

Israël gedemoniseerd door anti-Israël activisten:


Ooit schreef een voorganger van een Pinkstergemeente in Amsterdam dat internet niet alleen een zegen, maar ook een vloek is. Zijn woorden zijn helaas een bewaardheid. Dat het internet ook een vloek blijkt te zijn, bewijzen antisemitische foto's, cartoons en uitlatingen voldoende. Anti-semieten hebben zo'n ongeloofelijk brutaliteit om leugens en laster over Israël te verspreiden. Het internet bevat veel foto's die ronduit antisemitisch zijn. De gemanipuleerde foto van Adolf Hitler (zie bovenstaande afbeelding links), waarop het hoofd van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is 'geplakt', staat zo op het internet. Op de gemanipuleerde foto zien we dat 'Netanyahu' een Hitler-groet brengt. Onderaan de afbeelding zien we een cartoon dat de voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, als Hitler afgebeeld wordt. De schaamteloze vergelijking tussen Adolf Hitler die verantwoordelijk is voor de moord op 6 miljoen Joden, en de Israëlische premier Netanyahu is schokkend en weerzinwekkend. Anti-Israël activisten en christelijke (en ook islamitisch) antisemieten vergelijken het zionisme met het nazisme. Ook zeggen zij dat de Joden achter de aanslagen op de Twin Towers in New York zaten. De anti-Israël organisaties en christelijke websites stellen Israël verantwoordelijk voor de aanslagen op 9/11. De beschuldigingen zijn ronduit antisemitisch.  
__________________________________________________________

Dat het antisemitisme op internet floreert en sterk gevoed wordt door christelijke antisemieten, neo-nazi's, anti-Israël organisaties, boycotactivisten, enz., is zeer zorgelijk. "Het internet is een groeigebied voor de 'publikatie' en verspreiding van antisemitisme; Neonazi's en Holocaust-ontkenners beweren dat internet hen een mogelijkheid biedt om een doorbraak te bewerkstelligen met betrekking tot het beïnvloeden van een breder publiek,"zo stelde een rapport van het Institute of Jewish Affairs en The American Jewish Committee uit 1996. (1) Hoewel het kerkelijke antisemitisme en met name de Rooms-Katholieke variant volgens sommigen wereldwijd afnemen, laat het tegendeel toch heel anders zien. Naar zijn eigen zeggen wijst de Rooms-Katholieke Kerk het antisemitisme duidelijk af. Maar een aantal hooggeplaatste geestelijken in het Vaticaan blijkt wel antisemitische gedachten te koesteren!

___________________________________________________________

Een brutale vergelijking door antisemietenAnti-Israël activisten schilderen Israël als een apartheidsstaat, een bezetter en een  onderdrukker van het Palestijnse volk graag af. Ze halen alles uit de kast om Israël te demoniseren. Een zeer schokkende bovenstaande afbeelding met twee cartoons laat ons zien hoe schaamteloos en brutaal zijn de anti-Israël activisten. We zien de eerste cartoon (links) hoe de Bijbelse figuren Jozef en Maria gefouilleerd worden door Israëlische soldaten. Dat is een zeer ernstig blasfemie en een grove belediging aan het adres van het volk Israël en vooral Jezus Christus. Ook oprechte christenen die Israël met een warm hart toedragen, zijn uiteraard beledigd.  De tweede cartoon (rechts) is zéér schokkend en weerzinwekkend. De anti-Israël activisten die voor boycot van Israëlische producten ijveren, vergelijken de Gazastrook met het getto van Warschau. De cartoon is ontleend aan de wereldberoemde foto uit de Tweede Wereldoorlog. Zie de originele foto hieronder:U ziet dat de antisemieten op 'n schandalige wijze misbruik hebben gemaakt van de foto. 
Voor degenen die de geschiedenis van het getto van Warschau niet kennen, is er een zeer beknopte informatie: Het getto van Warschau was in de Tweede Wereldoorlog bekend geworden door het heldhaftige verzet van de Joden tegen de Duitse bezetters. Het getto van Warschau werd met een ruim 3 meter hoge muur van prikkeldraad compleet afgesloten van de buitenwereld. Duizenden Joden die in het getto waren opgesloten, stierven door uithongering, ziektes en willekeurige executies. Tot 12  april 1942 waren 300.000 Joodse inwoners al gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Op 18 januari 1943 kwamen de Joden in opstand. Drie maanden lang boden ze een heldhaftig verzet tegen de Duitsers. Maar de Duitse overmacht was te groot voor de Joodse verzetsstrijders. Aan de vooravond van Pesach op 19 april 1943 trokken de Duitsers, aangevoerd door versterkingen en zwaar materiaal, het getto binnen, waarna een zwaar vuurgevecht met het Joodse verzet ontstond. Dol van woede staken de Duitsers elk huis in het getto in brand om Joden uit te roken. Toen het getto viel, waren 7000 Joodse verzetsstrijders omgekomen. 40.000 overgebleven Joden die zich overgaven, werden naar Treblinka afgevoerd. Dat de tekenaar van de gewraakte cartoon zo'n lef vandaan haalt om een vergelijking met het getto van Warschau te maken, is inderdaad ongeloofelijk brutaal en misselijkmakend.

___________________________________________________________ 


Definitie

Voordat we verder kunnen met het bestuderen van het fenomeen 'antisemitisme', moet de vraag worden gesteld wat dat nu precies is. Het is belangrijk om daar een duidelijk antwoord op te geven, omdat anders iedere vorm van kritiek op Israël of op het zionisme kan worden herleid tot een antisemitische houding. En dat is onjuist. Iemand die de huidige Israëlische regering van premier Netanyahu bekritiseert, is vanzelfsprekend niet direct een antisemiet; als dat wel het geval zou zijn, zou bijna de helft van de Israëlische bevolking tot die categorie moeten worden gerekend. Antisemitisme verschilt van anti-Israël of anti-zionisme doordat het zich op de Joden als volk. Het richt zich op een etnische groepering; daarom is antisemitisme een vorm van racisme. Toch zit daar meteen al een moeilijkheid; de oprichting van een staat voor Joden is het belangrijkste doel van het politieke zionisme, dat voor een belangrijk deel wordt gevoed door de religieuze verwachtingspatronen van het Jodendom. Het is dan ook erg moeilijk om een precies onderscheid aan te brengen tussen anti-zionisme en antisemitisme. (1)

In de Arabische wereld wordt veelal gesteld dat men onmogelijk antisemitisch kan zijn, omdat men zelf van semitische oorsprong is. Abd al-Azim, een bekende Egyptische commentator, stelde toendertijd in een artikel:"Wij, Arabieren, behoren tot het semitische ras, net zoals de Joden, helaas, en het Joods plan is het hoogtepunt van het antisemitisme." Hij concludeerde dat er eigenlijk sprake is van anti-Joodse semieten; de Joden noemde hij dan anti-Arabische semieten! In dit artikel hanteren we een eenvoudige definitie van antisemitisme: Jodenhaat in welke vorm dan ook en gevoed door iedere willekeurige ideologie en gepaard gaand met allerlei stereotypen. Toch zijn ook daarin talloze nuances aan te brengen. Wanneer een christen bijvoorbeeld denkt dat de antichrist van Joodse afkomst zal zijn, omdat de Bijebl beschrijft dat deze zich in de Tempel zal neerzetten - wat alleen aan Joodse gelovigen is voorbehouden - en omdat de antichrist als tegenhanger van de Joodse Messias daarom wellicht zelf ook van Joodse afkomst zal zijn, doen sommigen dat af met het predikaat antisemitisme. Het is echter nog maar zeer de vraag of dat juist is, zeker wanneer iedere vorm van haat of jaloezie ten opzichte van Joden ontbreekt. (1)

Oorzaken

Waar liggen nu de wortels van het antisemitisme, waardoor ontstaat Jodenhaat nu eigenlijk precies? Daarvoor zijn in de loop der tijd al verschillende verklaringen opgegeven. De journalist Theodor Herzl, de grondlegger van het moderne zionisme, was er van overtuigd dat de oprichting van een exclusief Joodse staat de enige manier was waarop het antisemitisme zou kunnen verdwijnen en waarop Joden, zonder te worden vervolgd, zouden kunnen leven. Hij schreef in 1895 zijn boekje "De Joodse Staat." Een poging tot een moderne oplossing van 'het Joodse vraagstuk.' Daarin stelde hij dat het moderne antisemitisme in tegenstelling tot de Middeleeuwse anti-Joodse gevoelens niet van religieuze aard is, maar het gevolg van de emancipatie van de Joden in de negentiende eeuw. Herzl stelde dat het de Joden onmogelijk is te ontsnappen aan het antisemitisme. Maar blijkens de woorden van Herzl was er ook een religieus gekleurd antisemitisme. (1)


En dat kwam voort uit de alom in het Westen gekoesterde gedachte dat de Joden Christus, de Zoon van God, aan het kruis hadden genageld. En daardoor dienden ze, waar mogelijk, te worden gestraft. De theoloog en voormalige priester in de Anglicaanse Kerk, William Nicholls, schreef in zijn boek 'Een geschiedenis van haat' over het christelijke antisemitisme:"Veel Joodse schrijvers hebben onomwonden gezegd dat de nazi's de Joden kozen als het doel van hun haat, omdat tweeduizend jaar christelijke leer de wereld had aangewend dit te doen. Slechts een paar christelijke historici en theologen hebben in voldoende mate opengestaan voor de pijnlijke waarheid om deze verklaring zonder al te veel discussie te accepteren. Het is echter wel de correcte verklaring." (1)
__________________________________________________________

Adolf Hitler: van katholieke misdienaar tot Jodenhater


Adolf Hitler zag zichzelf als een diep religieus mens met een diepe afkeer van Joden. Hitlers antisemitisme is sterk religieus geladen. Voor Hitler is de Jood "de antichrist, de tegenmens." "De Jood is de schepping van een andere god,"zei hij. In zijn ogen is de Jood "een satanswezen dat staat tegenover de Godmens. Bij Hitler zijn Jodendom, marxisme en satanisme met elkaar identiek. Het is bekend dat Hitler als een klein jongetje een misdienaar in een Rooms-katholieke kerk in zijn geboortedorp was geweest. Zijn ouders waren katholieken. Ook was Hitler katholiek opgevoed. De vroegere plaatsvervanger van Adolf Hitler, Rudolf Hess, heeft al vroeg getuigd dat Hitler godsdienstig is, een goed katholiek. Dat Hitler diepgaand beïnvloed is door het christelijke antisemitisme, staat buiten kijf. Want tijdens zijn straf in de gevangenis in München schreef hij in zijn beruchte boek "Mein Kampf"

"Want de natuur die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iedere inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging dat ik werk in de geest van de almachtige Schepper: want door mij te verweren tegen de Jood strijd ik voor het werk des Heren."

Hitlers redevoeringen waren ook religieus geladen. Een Duitse onderzoeker, Friedrich Heer heeft de politieke religiositeit van Adolf Hitler uitvoerig beschreven in zijn boek 'Der Glaube des Adolf Hitler'. Heer vergelijkt Hitlers redevoeringen met preken vanwege hun religieus geladen inhoud, politieke preken zou men kunnen zeggen. Gezien het feit dat Hitlers redevoeringen niet alleen christelijk antisemitisch, maar ook religieus geladen zijn, heeft Rudolf Hess tijdens een rede op 20 juni 1938 verklaard:"Wij geloven dat de Führer een Goddelijke missie vervult met betrekking tot het Duitse lot! Dit geloof staat buiten kijf!" Of Hitler een diep gelovige was en wat zijn houding jegens de kerken betrof, vertelde een van Hitlers particuliere secretaresses een heel ander verhaal over hem:

"Evenmin heb ik ooit begrepen waarom hij iedere redevoering besloot met een beroep op de Almachtige. Ik ben overtuigd dat hij dit alles alleen deed om de sympathie van de christenen in het rijk te winnen. Ook hier speelde hij een afschuwelijke komedie." (2)

Eén ding is zeker: Adolf Hitler was inderdaad katholiek opgevoed. Maar zijn religieuze geladen redevoeringen zijn niet alleen christelijk antisemitisch, maar ook demonisch ingegeven! Zowel katholieken als protestanten in Duitsland hebben Adolf Hitler geestdriftig gevolgd en maken zich ook schuldig aan de moord op zes miljoen Joden! Daarover valt niet te discussiëren.
__________________________________________________________

Ook vandaag de dag zijn er christenen die stellen dat de Kerk geen boodschap heeft aan het Joodse volk: God heeft de Joden verstrooid, omdat ze zich niet aan Zijn geboden hielden. "En wie zijn dan de christenen dan om zich tegen Gods wil te verzetten?"zo luidt dan de redenering. Als tweeduizend jaar christelijke theologie de oorzaak is voor het antisemitisme en de uitingen waarmee dat gepaard ging in de loop van de geschiedenis, zoals Nicholls stelt, dan moeten we eerst eens zeer beknopt kijken naar de manier waarop Joden werden behandeld in de Europese geschiedenis. (1)

"Kwaadaardige sekte"

De Joden die in het grote Romeinse Rijk woonden, waren in een aantal opzichten bevoorrecht boven de andere volkeren die waren onderworpen door de onoverwinnelijke legioenen van Rome. Als enige van de burgers van het Keizerrijk hoefden de Joden geen eer te bewijzen aan de goddelijke keizer, omdat dit in strijd was met hun religieuze overtuiging. Ondanks hun verspreiding over het gehele rijk - teweeggebracht door de verwoesting van de Tempel van Herodes in het jaar zeventig - stonden de Joden relatief geïsoleerd van de overige volkeren in het rijk, omdat ze onderworpen bleven aan de Joodse wetten. De Joden vielen tot het begin van de vijfde eeuw onder het gezag van een erfelijke patriarchaat, het Sanhedrin, in Tiberias (in 429 stierf rabbi Gamaliël, waarmee een einde kwam aan het bestaan van het Sanhedrin). De Patriarch bekleedde een hoge rang in de keizerlijke ambtenarenhiërarchie en was zowel voor het burgerlijke als het handelsrecht verantwoordelijk voor de Joden. De patriarchen beschikten over een staf van apostoli, die overal in het Romeinse Keizerrijk de belastingen inden en onder de geestelijken de discipline handhaafden. Deze bijzondere positie gaf de Joden dan wel een bepaalde vorm van bescherming ten aanzien van hun religieuze identiteit, maar maakte hen niet bijzonder populair bij de andere volkeren in het Romeinse Rijk. Zo vinden we in het jaar 305 dat het Spaanse Concilië van Elvira christenen verbood te eten of samen te leven met Joden. Veel Joden hadden zich tijdens de voorgaande eeuw in dat land gevestigd. Toch was deze maatregel vooralsnog eerder een uitzondering dan een regel. (1)

Johannes Chrysostomus
Met de komst van de eerste christelijke keizer Constantijn de Grote in 312 zien we dat er voor het eerst meer structurele maatregelen tegen de Joden worden genomen. De keizer was druk bezig met het propageren van het christendom en kondigde in het jaar 315 een serie edicten tegen de Joden af, waaronder het verbod op het maken van mannelijke bekeerlingen. Tweëntwintig jaar later mochten ook vrouwen niet meer toetreden tot het Jodendom en werd een verbod ingesteld op gemengde huwelijken tussen Joden en christenen. Ook mochten Joden geen slaven meer houden en werd het Jodendom aangeduid als een "schadelijke en kwaadaardige sekte." Ook de bekende kerkhistoricus en Constantijn-vereerder Eusebius was geen vriend van de Joden. Hij maakte onderscheid tussen de Hebreeën die in het Oude Testament worden genoemd en rechtschapen mannen waren, en de Joden  uit zijn tijd, die hij als kwaadaardig omschreef. Hij stelde dat de Joden in iedere gemeenschap voor hun jaarlijkse Poerimfeest een christen slachtten ter afwijzing van Christus. Een halve eeuw later maakte de Syrische kerkvader Johannes Chrysostomus een serie virulente anti-Joodse preken, terwijl ook de kerkvader Augustinus van Hippo zich negatief uitliet over de Joden:"Het waarlijke beeld van de Hebreeër is Judas Iskariot, die de Heere voor zilver verkocht. De Jood kan de Schriften nooit begrijpen en zal voor altijd de schuld van de dood van Jezus dragen." (1)

Langzamerhand zien we dat de positie van de Joden in het Romeinse Rijk verslechtert, vooral onder invloed van de christelijke vervangingstheologie. Dat was ook niet zo vreemd: de christelijke theologen betoogden in hun werken steeds opnieuw dat de Kerk het nieuwe Israël was. Een levend Jodendom vormde een theologische bedreiging voor hen: de Joden waren immers Godsmoordenaars en dienden voor hun misdaden gestraft te worden. Zo werd in het jaar 388 in Mesopotamië (het huidige Irak) onder invloed van de opruiende woorden van de plaatselijke bisschop de Synagoge van Callinicum verbrand en geplunderd door een woedende menigte christenen. Toen keizer Theodosius I de bisschop opdroeg de synagoge te herstellen, protesteerde de bisschop van Milaan, Ambrosius, door te stellen dat het beschermen van synagoges en de Joden iemand automatisch tot een tegenstander van Christus maakte. Alhoewel deze scherpe stelling, in de oudheid althans, een uitzondering lijkt te zijn geweest, was hij wel tekenend voor het denken over de Joden in de latere Middeleeuwen. (1)

Slavernij aan de kroon

In de Middeleeuwen begonnen veel stereotypen over de Joden de ronde te doen. Velen waren er - gebaseerd op het Nieuwe Testament - van overtuigd dat de Joden een bijzonder verbond hadden gesloten met de duivel. Jezus had immers gezegd dat de Joden de duivel tot vader hadden (Johannes 8:42-44) en gebruikte de Openbaring aan Johannes niet de uitdrukking "Synagoge des satans" (Openbaring 2:9)? Nadat de relatie tussen Joden en de duivel was gelegd, was het ook niet meer vreemd om de Joden ervan te beschuldigen dat ze zich bezig hielden met zwarte magie. In veel Middeleeuwse verhalen komt het thema van de Jood die zijn ziel verkoopt aan de duivel in ruil voor magische krachten, voor. Zo beschreef Guilbert van Nogent, één van de historici van de Kruistochten, rond het jaar 1115 het verhaal van een afvallige monnik die door bemiddeling van een Jood die de geneeskunst boeoefent, de zwarte kunst leert en zijn ziel aan de duivel verkoopt; zijn afvalligheid van het christendom werd bezegeld met een plengoffer van sperma. (1)

 

Middeleeuws gravure: Joden op de
brandstapel levend verbrand.
Soortgelijke verhalen droegen al snel bij aan het leggen van de relatie tussen Joden, seksuele losbandigheid en rituele kindermoord. Voor hun duistere rituelen zouden de Joden het bloed nodig hebben van christelijke kindertjes. Veelal hoefde er geen bewijs aan te pas komen om dit soort laster te gebruiken om Joden te vervolgen en op te hangen of te verbranden. En ondanks herhaalde uitspraken van enkele pausen dat deze verhalen onjuist waren, werden deze algemeen verbreide overtuigingen nog aangevuld met andere beschuldigingen: Joden schonden geconsecreerde hosties, vergiftigden waterbronnen waardoor epidemieën ontstonden, de Talmoed werd gezien als een ketters geschrift dat de Joden ervan weerhield het Oude Testament op christelijke wijze te lezen en de Joden werden beschouwd als woekeraars. Ondanks de verhalen die de ronde deden over de slechte en doortrapte Jood die er slechts op uit was om het christendom te vernietigen, genoten de Joden wel degelijk de bescherming van de Europese vorsten. De Joden werden vooral vanaf de elfde en twaalfde eeuw beschouwd als de persoonlijke horigen van de vorsten. "De Jood kan niets zelf bezitten, want alles wat hij verwerft, verwerft hij niet voor zichzelf, maar voor de koning; want de Joden leven niet voor zichzelf, maar voor anderen, en dus verwerven zij niet voor zichzelf, maar voor anderen,"zo beschrijft een document de status van de Joden. Slavernij aan de kroon, dat was de feitelijke positie die de Joden innamen. Hun eigendommen behoorden in principe dan ook toe aan de koningen, die naar believen beslag konden laten leggen op de Joodse rijkdommen. De Joden werden gezien als een waardevol bezit! Het is duidelijk dat de protectie die de vorsten boden, gebaseerd was op hun persoonlijk financiële gewin, ondanks de theologische vooroordelen ten aanzien van de Joden. (1)

"Voortreffelijke christenen"


Erasmus
Eén van de belangrijkste kenmerken van de zestiende eeuw was dat het een overgangstijd was tussen de Middeleeuwen en wat we later de nieuwe tijd zijn gaan noemen. Toch konden ook de Reformatoren en de contra-reformatoren zich niet geheel ontworstelen aan de denkbeelden die bij hun tijd hoorden. Iemand als Erasmus van Rotterdam bijvoorbeeld, die bekend is geworden vanwege zijn grote tolerantie ten aanzien van andersdenkenden, moest niet veel hebben van de Joden. Hij beschuldigde de Joden ervan achter de boerenopstand van 1525 te zitten. In het najaar van 1517 schreef hij een brief waarin hij Frankrijk beschrijft als het "zuiverste en bloeiendste deel van de christenheid, omdat alleen Frankrijk niet met ketters, Boheemse scheurmakers, met Joden en half-Joodse maranos geïnfecteerd is." De grote humanist was zelfs bereid het Oude Testament te laten varen als dat de invloed van het Judaïsme zou indammen:"Als de Kerk maar niet zo'n grote betekenis aan het Oude Testament wilde toekennen. Het is een boek der schaduwen dat voor een tijd slechts tot de komst van Christus, gegeven is." En ook de veelgehoorde stelling "Als Jodenhaat het kenmerk van echte christenen is, dan zijn wij allemaal voortreffelijke christenen" is van Erasmus afkomstig. (1)

Luther staat tegenwoordig bij velen bekend om zijn harde antisemitische uitlatingen. Toch moeten we in de gaten houden dat de reformator de Joden niet als een ras beschouwde, maar als "de aanhangers van een wettische godsdienst." Hij zag het Judaïsme, de nadruk op de wet, ook terugkomen in het Rooms-Katholicisme waartegen hij zich verzette. Luther heeft zich vooral in zijn latere geschriften in harde bewoordingen uitgelaten over de Joden, maar hij plaatste hen altijd in het rijtje van Turken en valse christenen die volgens hem de Kerk bedreigden. Toch hebben christenen die Luther volgden, zich vaak schuldig gemaakt aan antisemitisme. Evenals Luther zagen zij de Kerk als "het nieuwe Israël" en de Joden konden daartoe alleen toetreden door zich te laten dopen. (1)

"verwoestend virus"

Het moderne christelijke antisemitisme is vandaag de dag springlevend op het internet. Verschillende organisaties vervuilen het net met hun haatverspreidende informatie, die ze proberen te onderbouwen met behulp van allerlei Bijbelteksten. Een kenmerk van dit soort organisaties is dat ze de Holocaust ontkennen, of op z'n minst stellen dat het getal van zes miljoen vermoordde Joden sterk overdreven is. Maar daarnaast ook dat het  logisch is dat de Joden worden gehaat door de volkeren. De Amerikaanse christelijke (!) racistische groepering Aryan Nations die op internet aanwezig is, geeft het antwoord op de vraag naar het waarom van de Jodenhaat: Het komt gewoon omdat Joden niet kunnen worden vertrouwd; er bestaat een wereldwijde Joodse samenzwering met het doel het vernietigen van het christendom. Het gevolg daarvan? "Wij geloven dat de Kanaänitische Jood de natuurlijke vijand is van ons Arische (blanke) ras. Dit wordt betuigd door de Schrift en de gehele seculiere geschiedenis. De Jood is als een verwoestend virus dat ons raciale lichaam aanvalt om onze Arische cultuur en de zuiverheid van ons ras aan te vallen,"aldus Aryan Nations. De pagina's van de Aryan Nations staan vol met afbeeldingen van swastika's en ook Richard Butler, de oprichter van de beweging, staat er afgebeeld, terwijl hij de Hitlergroet brengt. (1)


Het logo van Aryan Nation: Kerk van Jezus Christus,
Ons ras is onze natie.
Een van de eerste bezwaren die een christen tegenover een christelijke antisemiet zal opwerpen, is dat Jezus ook een Jood was, en dat het Joodse volk door God Zelf is verkozen. Maar, zo wordt op de internetpagina's verkondigd dat onjuist is. "Als de Joden Gods uitverkoren volk zijn, dan kunnen wij christenen al onze kerken wel sluiten en ons bij de synagoges aansluiten. Een ieder die zegt dat de Joden Gods uitverkorenen zijn, ontkent onze Heere Jezus en noemt het christendom een leugen. Zo iemand beledigt God. Volgens de Heilige Bijbel zijn wij christenen Gods uitverkoren volk, niet de Joden." En ook Jezus is geen Jood, zo blijkt uit een artikel van de Aryan Nations:"Ik zeg u dat ik geen Jood volg: Ik volg de vleesgeworden openbaring van de Allerhoogste. Voordat u me de vraag stelt - is Jezus Christus een Jood? -, stel ik u de vraag of Jahwe een Jood is. Wij hebben Jezus' eigen woorden in Matthéüs 23:33 waar Hij zei dat de Joden slangen en adderengebroed zijn (...). Hij zei dat ze Lucifers nageslacht waren. Ik wil benadrukken dat één van de dingen die Jezus deed, het ontkennen van iedere familieband was (...). Jezus stelde: Ik ben uit Mijn Vader en u bent uit uw vader." (1)

"Racistische zionist"

"Christus is geen racistische zionist,"zo ondersteunt een ander artikel de opvattingen van de Aryan Nations. "Door de liegende Joodse propaganda en Joodse infiltratie van de seminaries van praktisch alle belangrijke religieuze denominaties en sektes, geloven veel oprechte mensen de onjuiste en heiligschennende gedachte dat onze Heere Jezus Christus een Jood is. Jezus Christus is de Zoon van God en bestond al voor de schepping vna de wereld en voordat er rassen werden geschapen; daarom kan Hij geen Jood zijn. Sommige valse predikers zeggen dat Jezus Christus een Jood is, dat Abraham Zijn vader is. Abraham was vanzelfsprekend geen Jood, maar de vader van vele volkeren, zoals wordt aangetoond door Genesis 17:5 waar staat: en gij zult niet meer Abran genoemd worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader van een menigte volken gesteld heb." (1)

Zich christen noemende antisemieten geven net zoals in de Middeleeuwen de Joden de schuld van de kruisdood van Christus. "Het is blasfemie om de Joden Gods uitverkoren volk te noemen, terwijl de Zoon van God de Joden de kinderen van de duivel noemt. De Joden zijn zo kwaadaardig dat ze proberen de Heilige Bijbel te veranderen. Ze willen de vele passages die hen de schuld geven van de kruisiging van onze Heere Jezus Christus  weghalen. De Bijbel zegt duidelijk dat de Joden onze Heere Jezus doodden en dat dit God niet behaagde en dat Zijn oordeel daardoor over hen is gekomen. Open de Heilige Bijbel en lees 1 Thessalonicenzen 2:14-16:'Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt  gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, die zelfs de Heere Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde de maat hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.' Hier hebben we de waarheid! Nu weten we dat het onze christelijke plicht is het christendom te verdedigen tegen de Joden, tegen de internationale, satanische racistische zionistische mafia." (1)

__________________________________________________________

Anti-zionisme geen antisemitisme? Pro-Palestijnse en anti-Israël activisten die tegen het zionisme zijn, beweren dat zij geen antisemieten zijn. Ze maken iedereen wijs dat anti-zionisme geen antisemitisme is. Maar wijlen Afro-Amerikaanse strijder voor de rechten van de zwarten, dominee Martin Luther King, denkt er anders over en zei al in 1967 dat anti-zionisten wel antisemieten zijn. Mensen die tegen de Joodse Staat Israël zijn, discrimineren de Joden wel. Volgens Martin Luther King zijn twee volken, zowel Joden als zwarten, onderworpen aan racistische wetten, slavernij, onderdrukking en genocide. Martin Luther King zei:

"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik...als mensen kritiek hebben op het zionisme, bedoelen ze de Joden. Dat is God's eigen waarheid... En wat is anti-zionisme? Het is de ontkenning van een fundamenteel recht van de Joden, iets dat we terecht opeisen voor de bewoners van Afrika en vrijelijk verlenen aan alle andere naties op deze aardbol. Het is dus discriminatie van de Joden, mijn vriend, omdat zij Joden zijn. Kortweg: het is antisemitisme. Laat mijn woorden tot in de diepten van je ziel doordringen." (3)

De Nederlandse pro-Palestijnse en anti-Israël activist Gretta Duisenberg die zeer berucht is om haar uitlatingen en provocaties tegen Israël, laat haar ware gedaante wel zien dat ze een antisemiet is. In september 2006 zei ze tegen een verslaggeefster van het weekblad Nieuwe Revue dat "de Israëliërs altijd liegen en we aan hun koppen kunnen zien." Ze noemde de Israëliës schoften en keurde de ontvoeringen van Israëlische soldaten goed. Toen de verslaggeefster haar vroeg hoeveel handtekeningen ze wilde verzamelen voor een nieuw op te richten politieke partij, dacht Gretta even na en antwoordde:"Zes miljoen." Ze doelde zeer bewust op het aantal zes miljoen Joden die tijdens de Holocaust waren omgekomen. Een keer zei Gretta Duisenberg tegen het dagblad De Pers dat Nederland "geregeerd wordt door de Joodse lobby." In een interview met de website NieuwWij zei Gretta dat de Joden "zogenaamd het uitverkoren volk zijn en hun opvatting vergeleken kan worden met die van de nazi's over de Ariërs." Haar misselijkmakende uitspraken kwetsen de Joodse gemeenschap en de nabestaanden en overlevenden van de Holocaust. Herman Loonstein van Federatief Joods Nederland (FJN) zei dat Gretta Duisenberg zichzelf heeft bewezen een echte Jodenhaatster te zijn. De pro-Palestijnse en anti-Israël activisten, waar overal ter wereld, zetten hun masker op 'n dag wel af en laten hun ware gezicht zien zoals Gretta Duisenberg onlangs heeft gedaan.

__________________________________________________________

Niet alleen de racistische beweging Aryan Nations maakt zich schuldig aan antisemitisme en verdraaiing van de Heilige Schrift, maar ook diverse christelijke groeperingen en kerkgenootschappen doen er mee. Een groep Baptisten hield een demonstratie in de Verenigde Staten waarop hun spandoeken en borden staat te lezen dat de Joden de Christusmoordenaars zijn. Huiveringwekkend is dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. De zich fundamentalistisch noemende christenen ageren niet alleen tegen Joden en Israël, maar ook tegen Amerikaanse president Barack Obama, homofielen en andersdenkenden. In de ogen van de christelijke fundamentalisten is Barack Obama een 'antichrist' en een 'beest' en homo's 'beesten.'  


Amerikaanse Baptisten houden anti-Joodse demonstratie
Een klein Amerikaanse meisje hield twee antisemitische
borden. Een waargeworden gezegde: Jong geleerd, oud
gedaan.
Zichzelf noemende christenen stellen de Joden aan-
sprakelijk voor de moord op Jezus Christus. Op de borden:
"God haat Joden", "God haat Israël", "De Joden vermoord-
den Jezus", "Joden stelen het land". Is het normaal dat
Christenen kinderen aanmoedigen de Joden te haten? Chris-

tenen zijn niet de enigen. Ook moslims moedigen kinderen aan
de Joden te haten.  

__________________________________________________________

Verleden: Anti-Joodse propaganda in nazi-Duitsland


Heden: Anti-Israël propaganda in de hele wereldDe voormalige Zweedse premier Per Ahlmerk merkte op dat het nieuwe en hedendaagse antisemitisme, vermomd als anti-Israël en anti-zionisme, wordt gekenmerkt door aanvallen op de collectieve Joden: de Staat Israël. "Israël is de collectieve Jood onder de naties,"zei hij. De aanvallen op de Staat Israël veroorzaken volgens de Zweed een kettingreactie op individuele Joden en Joodse instellingen.
__________________________________________________________


Gevaar

Steeds meer wordt besefd dat de groei van het antisemitisme op het internet een internationaal probleem aan het worden is. Ook de huidige anti-Israël organisaties en boycotactivisten verspreiden hun antisemitische materiaal op het internet. Eind oktober 1997 publiceerde de Amerikaanse Anti-Defamation League (ADL) een rapport over de groei van het aantal antisemtische haat-pagina's op het wereldwijde web in 1997. Het rapport concludeerde dat het aantal pagina's in vergelijking met het onderzoek over 1996 meer dan verdubbeld is. De organisatie - de grootste in de wereld waar het gaat om de bestrijding van het antisemitisme - is in de Verenigde Staten druk in de weer om in samenwerking met internetproviders afspraken te maken om dit soort propaganda te weren en om te zorgen dat kinderen dit soort materiaal niet zomaar onder ogen kunnen krijgen. Volgens het rapport lopen vooral kinderen het gevaar door de valse propaganda te worden overtuigd, omdat ze minder kritisch zijn dan volwassenen en eerder geneigd zijn om de onjuiste informatie als feiten te accepteren. (1)

William Burrington zei terecht:"We moeten de mensen opvoeden en leren dat, net zoals in het leven, NIET alles wat op internet staat, noodzakelijkerwijs juist is." (1) Maar dat dat zeer moeilijk is, wordt wel duidelijk als we op datzelfde internet een boek aantreffen met de titel "Joods rituele moord", in 1938 geschreven door een Britse dierenarts en nazi-sympathisant Arnold Leese. Dat boek is op internet via PDF makkelijk uit te printen en staat vol met pseudo-wetenschappelijke informatie over de rituele moordpartijen op christelijke kinderen door de Joden in de loop der eeuwen. Het boek citeert uit vele werken en geeft tientallen voorbeelden van moorden die zouden zijn begaan door Joden. Het doet zich allemaal heel wetenschappelijk en betrouwbaar voor, dus hoe moeten jongeren dit en ander materiaal herkennen als onjuist en antisemitisch? Ook op internet is een Amerikaans stripboek, Foreskin Man getiteld , te vinden dat over een rituele moord op een christelijk kind gaat. Het stripboek is zeer schokkend en duidelijk antisemitisch. Het vergiftigt jeugdige lezers. Zulke kinderen die een antisemitisch stripboek lezen, zullen het idee krijgen dat de Joden een echte rituele moord op een kind zouden begaan.

Stripboek Foreskin Man
Het gevaar dat deze informatie op het internet biedt, is bijzonder groot, temeer daar het netwerk momenteel wereldwijd gezien al vele miljoenen gebruikers heeft, een aantal dat snel toeneemt. Tegenwoordig hebben we ook sociale netwerken als Facebook, Twitter, op internet. Doordat het internet een wereldwijde aangelegenheid is geworden, zijn antisemieten nu in staat hun boodschap op veel grotere schaal te verspreiden. Abraham Foxman, de directeur van de Anti-Defamation League (ADL), vindt het belangrijk dat deze informatie wordt tegengegaan:"We moeten doorgaan de antisemieten te ontmaskeren en hun boodschap van haat te blokkeren." (1)

Het antisemitisme in Europa en de Verenigde Staten krijgt door massale moslim-immigratie een nieuwe impuls, gezien het feit dat de aanslag op een Joods school in Toulouse vorig jaar werd gepleegd door een moslim. Het christelijke antisemitisme wordt nu gevoed door islamitische antisemitisme. Ook wordt het christelijke antisemitisme versterkt door anti-Israël activisten. Het wordt van kwaad tot erger. Al kent de islam ook antisemitisme. Maar we moeten niet vergeten dat christenen degenen zijn, die eerst begonnen zijn met het antisemtisme! Want het islamitische antisemitisme komt wel uit de koker van het christelijke antisemitisme! Alle christenen, ongeacht hun lidmaatschap van een kerkgenootschap, moeten zich diep schamen voor hun verkeerde houding jegens het Joodse volk. Het wordt hoog tijd dat alle christenen en alle kerkgenootschappen diep door het stof moeten gaan en hun zonden belijden aan de Heere God. Het antisemitisme is niet alleen een misdaad tegen de menselijkheid, maar ook een grote zonde tegen God. Jodenhaat is eigenlijk haat tegen God! Echter wordt niet verwacht dat de Kerk zich diep door het stof zal gaan. Zoals een priester al zei, is de Kerk hopeloos antisemitisch. 

Christenen die antisemieten en anti-zionisten zijn en ook erg trots zijn op zichzelf, denken dat ze in de hemel zullen komen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat antisemieten het Koninkrijk Gods NIET zullen beërven!!! 

"Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?" I Johannes 4:20

"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                        Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Profetisch Perspectief november/december 1997. nr. 11: Christelijk antisemitisme vervuilt
      steeds vaker het internet. Door Nico Visser.
(2) Christus of ideologie? Door J.A.E. Vermaat
(3) Saturday Review augustus 1967

maandag 28 januari 2013

Troonsafstand van BeatrixKoningin Beatrix treedt af

Tot verrassing van velen heeft de Nederlandse koningin Beatrix vandaag haar aftreden aangekondigd in een toespraak tot het Nederlandse volk op radio en TV. Haar toespraak was eerder op de dag opgenomen in het paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar de koningin woont. Op 30 april doet ze afstand van de troon, verklaart ze. Ze vindt dit jaar een mooi moment omdat ze 75 jaar wordt en het 200 jaar geleden is dat Nederland een koninkrijk werd. Ze kijkt met veel voldoening terug op haar koningschap en vindt het tijd voor een nieuwe generatie. (1) De koningin zei dat ze niet aftrad omdat het koningschap haar te zwaar valt, maar omdat de verantwoordelijkheid in handen van een nieuwe generatie moet komen. (2) Volgens haar zijn kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima klaar voor het koningschap. De vorstin is dankbaar voor alle jaren dat ze staatshoofd mocht zijn. (1) De troonafstand zal op 30 april geschieden. Deze troonafstand wordt getekend in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Koningin Beatrix zal de akte van Abdicatie ondertekenen en Willem-Alexander is daarmee de nieuwe koning. Willem-Alexander wordt daarna in de Nieuwe Kerk ingehuldigd, waarna de kamerleden trouw zullen zweren aan de nieuwe koning. Mogelijk is er daarna een rijtoer door Amsterdam. (3) Welke titel zal de nieuwe koning Willem-Alexander dragen, is nog niet bekend. Uit de verklaring van koningin Beatrix lijkt te blijken dat Willem-Alexander zich geen koning Willem IV gaat noemen. (3) Prinses Máxima krijgt na de inhuldiging de titel koningin. De familie van Máxima zal echter niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Dat heeft prinses Máxima aan premier Mark Rutte laten weten. Bij het huwelijk was prins Willem-Alexander en Máxima in 2002 was Máxima's vader Jorge Zorrequieta niet welkom. Andere familieleden waren toen wel aanwezig. Anders zou een smet van Zorrequieta's verleden rusten op de inhuldiging van Willem-Alexander. Zorrequieta was minister van Landbouw onder het militaire regime van de Argentijnse dictator Videla. Onder het regime verdwenen politieke tegenstanders op grote schaal. Jorge Zorrequieta heeft altijd ontkend iets te weten van de politieke verdwijningen tijdens dit regime. Eerder deze maand hadden slachtoffers van de militaire dictatuur in Argentinië opnieuw aangifte gedaan tegen de 85-jarige Zorrequieta. Er  zou volgens hen een nieuw bewijs zijn dat hij als minister van Landbouw geweten moet hebben van politieke verdwijningen, met name bij het landbouwinstituut INTA. (3) 

________________________________________________________________________________Toespraak van Hare Majesteit de Koningin:

"Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. 

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun. 

Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren  in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. 

Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van u. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waaarin ik uw koningin mocht zijn." 

Bron: Het Koninklijke Huis
________________________________________________________________________________

Premier Rutte: Beatrix 'Het icoon van Nederland'

Meteen na de aankondiging van koningin Beatrix volgde er een toespraak van premier Mark Rutte. De Nederlandse premier sprak veel waardering uit over koningin Beatrix. En hij noemde koningin Beatrix 'icoon van Nederland.' "Op dit bijzondere moment voor de koningin en voor ons land wil ik allereerst mijn grote respect en bewondering uitspreken. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de koningin in en voor Nederland en de Nederlanders gedurende meer dan dertig jaar. Vanaf haar inhuldiging in 1980 heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse samenleving. Zichtbaar betrokken en met een enorme energie. Daarom roept de toespraak die zij net hield in het hele Koninkrijk warme gevoelens op van grote dankbaarheid. Ook bij mij persoonlijk en bij de andere leden van het kabinet,"sprak Rutte vol lof. (4) 

"Iedereen die de koningin persoonlijk heeft ontmoet of meegemaakt, zal beamen dat zij met haar kennis en ervaring en haar grote belangstelling en betrokkenheid mensen raakt en verder helpt. Ook in het buitenland maakte zij bij talloze officiële gelegenheden diepe indruk. Zo groeide onze koningin uit tot icoon van Nederland. Zij nam haar taak buitengewoon serieus, ook onder moeilijke omstandigheden. Ook in de jaren waarin zij de steun van prins Claus moest missen. Ook na het verschrikkelijke ongeval van haar zoon prins Friso. Het maakt onze waardering voor de onvermoeibare inzet van de koningin alleen maar groter,"aldus Rutte. Het feit dat kroonprins Willem-Alexander straks de nieuwe koning wordt, spreekt voldoende. Rutte zei ook over de kroonprins:"Natuurlijk denken wij vandaag ook aan prins Willem-Alexander, die zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding op zal volgen. Hem wacht een belangrijke en veeleisende taak. Zoals de prins het zelf zei bij gelegenheid van zijn veertigste verjaardag: de monarchie moet mensen samenbinden en aanmoedigen en Nederland vertegenwoordigen in het buitenland." Verder wenste Rutte het nieuwe staatshoofd veel succes:"Ik weet zeker dat de prins en de prinses als koning Willem-Alexander en koningin Máxima op een overtuigende manier invulling zullen geven aan hun nieuwe taak en rol. In de beste traditie van koningin Beatrix en generaties Oranjes voor hen." (4)

De premier sloot zijn toespraak met de woorden als eerbetoon aan Beatrix af:"Gevoelens en verbondenheid met het Huis van Oranje en van diepe genegenheid voor een vorstin die zich ruim drie decennia vol overgave heeft ingezet voor Nederland." (4) Dinsdagmorgen komt het kabinet Rutte II om 10.30 uur bijeen voor een extra ministerraad over het aangekondigde aftreden van koningin Beatrix. 

Reacties politici

In de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement, hebben politici ook lof en waardering uitgesproken voor aftredende koningin Beatrix. "Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde was zij er voor het hele volk. Inspirerend, kundig en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders,"zei CDA-voorzitter Sybrand Buma. "Nederland mag trots zijn op deze koningin." De voorzitters van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ook waardering uitgesproken voor koningin Beatrix en zeggen dat de koningin zeer veel dank verschuldigd is voor haar grote toewijding bij het vervullen van haar taak. "Deze toewijding uitte zich niet alleen in betrokkenheid, maar ook in menselijkheid,"aldus de gezamenlijke reactie van de voorzitters. (5)

Opmerkelijk is dat niet-koningsgezinde partijen als SP en PVV de koningin lof toezwaaien. De fractievoorzitter van de SP, Emile Roemer, zei ook vol lof over de vorstin. "Beatrix heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan haar moeilijke taak, dat hebben mensen zeer gewaardeerd." Hij zei verder dat Beatrix ook de geest van de tijd goed heeft aangevoeld. Hij doelde daarmee onder meer op de veranderde rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie. (5) 
PVV-voorman Geert Wilders heeft de koningin uiteraard bedankt voor haar 33 jaar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. "De partij voor de Vrijheid dankt Hare Majesteit voor 33 jaar  trouwe dienst aan het Nederlandse volk. De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend,"zei Wilders. "Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed." Hij wenst haar troonopvolger, prins Willem-Alexander, veel succes en wijsheid toe. (6)

D66-leider Alexander Pechtold noemt de koningin een 'hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van Nederland ook over de grenzen uitstekend dient.' PVDA-fractievoorzitter Diedrik Samson zei dat de koningin zich heeft laten kennen als een betrokken vorstin die veel Nederlanders wist te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. De voorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, benadrukte dat de koningin er ook altijd was voor de bewoners van de Nederlandse Antillen. (5) Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme reageert op de aangekondigde troonafstand van Beatrix:"Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de koningin heeft besloten op bijna 75-jarige leeftijd haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuwe generatie." (6) De SGP-leider Kees van der Staaij zei:"Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap. Dat zei koningin Beatrix in 1980, toen ze het koningschap aanvaardde. Zij heeft die woorden meer dan 30 jaar waargemaakt: toegewijd, onvermoeibaar, plichtsgetrouw en professioneel." Oud-premier Jan Peter Balkenende heeft ook vol lof uitgesproken over koningin Beatrix. "De koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap, waarvoor het diepste respect past." Ook de voormalige premier Wim Kok heeft bij de NOS verklaard dat hij de rol van koningin Beatrix heeft 'buitengewoon gewaardeerd.' Voor Wim Kok was Beatrix  een 'sparringpartner' in de jaren dat hij als premier elke maandag bij haar op bezoek ging. "Ze ondertekent niet alleen wetten, maar ze heeft een mening. Beatrix toonde altijd een zeer intensieve betrokkenheid bij alle onderwerpen die speelden in de ministerraad,"aldus Kok. (6) Europees commissaris Neelie Kroes zei:"Ik heb het grootste respect voor koningin Beatrix. Het is een totale bewondering voor haar jaren van dienst en haar toewijding aan het Nederlandse volk." (6) 

Reacties Nederlanders

Voor veel Nederlanders is de aangekondigde troonsafstand van koningin Beatrix een verrassing. Vele duizenden tweets werden verzonden, toen Beatrix' troonsafstand nog een snel verspreidende gerucht was. Heel wat Nederlanders hadden gereageerd op de toespraak van Beatrix. "Het is een groot gemis voor het Nederlandse bedrijfsleven. In Brunei en Singapore was Beatrix weer helemaal op dreef. Ze was bij gesprekken over samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en 'onze mensen'. Ik was ook zeer verbaasd, want ze was vorige week zeer actief, zeer dynamisch en ik had het niet verwacht,"vertelde Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. 

Buitenlandse reacties

Uiteraard is de troonsafstand van Beatrix in het buitenland niet onopgemerkt. De buitenlandse media besteden er veel aandacht voor de aankondiging van koningin Beatrix dat zij op 30 april zal aftreden. In Scandinavië, waar zowel Denemarken, Noorwegen als Zweden een eigen koningshuis hebben, is de troonsafstand van Beatrix groot nieuws. Bij de Deense publieke omroep DR vult het nieuws nagenoeg de gehele voorpagina van de website. "Hollands dronning Beatrix overlader troner til sin son,"luidt de Deense tekst van de voorpagina. (7) 

De Belgische media hebben net als de Nederlandse TV het nieuws in een extra live-uitzending gebracht. De Belgische koning Albert heeft een privé-telefoontje gepleegd om koningin Beatrix persoonlijk zijn sympathie over te  brengen en haar opvolger, kroonprins Willem-Alexander en zijn gemalin prinses Máxima, te feliciteren met hun aanstaande koningschap. Dat heeft Belga vernomen van een woordvoerder van koning Albert. De Belgische premier Elio Di Rupo bracht hulde aan de Nederlandse koningin Beatrix en bedankte haar voor "de intense en warme banden die onze beide landen onder haar bewind onderhielden." "De Nederlandse koningin heeft haar land steeds met waardigheid, intelligentie en veel empathie vertegenwoordigd en heeft zo een bijzondere plaats veroverd in het hart van miljoenen Nederlanders,"zei de Belgische premier. En hij feliciteerde Willem-Alexander met zijn aanstaande koningschap en troonsbestijging en wenste hem en Máxima alle succes toe. (8) Ook de Vlaamse premier Kris Peeters sprak zijn waardering uit over koningin Beatrix. Hij noemde haar een "echte klasse-koningin." "Ze was een echte klasse-koningin, een grote en sterke vrouw, een opmerkelijke persoonlijkheid die in de afgelopen decennia Nederland mee heeft bepaald en gekleurd,"zei Peeters. "Als persoon werd ze door iedereen zeer geapprecieerd,"gaat de Vlaamse premier verder. "Ze legde een grote empathie aan de dag." (8) De Vlaamse royaltywatcher Jan van den Berghe omschreef koningin Beatrix als "de ideale president van Nederland, met het flair van een manager." "Ze reed een perfect parcours en was als koningin een vakvrouw. Nederlandse ministers zeiden wel eens dat ze het gevoel hadden dat een audiëntie bij haar een zwaar examen aan de universiteit was,"aldus Jan van den Berghe. (8) Hij verwacht dat de nieuwe koning een minder strakke protocol op na zal houden. "Willem-Alexander zal de wat warmere stijl van zijn oma terug nemen, denk ik, hij zal minder van het protocol moeten hebben dan zijn moeder,"meende Jan van den Berghe. (8) 

De oosterburen hadden ook lovende woorden voor koningin Beatrix. Bild Zeitung in Duitsland heeft flink wat ruimte ingeruimd op de voorpagina. "Königin Beatrix dankt ab,"kopte de krant met daaronder "74-jährige gibt Thronverzicht im TV bekant." De Duitse krant heeft erop gespeculeerd dat het tragische ski-ongeluk van prins Johan Friso mogelijk heeft meegespeeld bij de beslissing van koningin Beatrix. "Heeft het ski-ongeluk haar hart gebroken?"vroeg Bild Zeitung zich af. (7) 

Volgens de Britse omroep BBC zal het aftreden van Beatrix geen constitutionele crisis veroorzaken. "Under Dutch law, the monarch has few powers and the role is considered ceremonial,"aldus de BBC. De krant International Business Times citeert een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Londen:"De monarchie is heel erg populair in Nederland en is dat altijd geweest. 80% van de bevolking zegt dat ze goed werk doet." (7) De Argentijnse internetmedia hadden enthousiast gereageerd op de toespraak van 'Beatrix I de Holanda'. Een Argentijnse koningin in het oude Europa is kennelijk een hot issue voor verschillende media in de republiek die drie jaar jonger is dan het Koninkrijk der Nederlanden, maar een veel turbulentere historie kent. (6) 

Opmerking blogger

Voor koningin Beatrix heb ik ook uiteraard veel waardering en respect. Het is niet zo dat ze koel en afstandelijk is. Ze is ook heel menselijk en heeft tragische en moeilijke momenten moeten meemaken. Net als iedereen heeft de koningin ook fouten gemaakt. Daarom is ze ook menselijk. Onomstreden is ze zeker niet, want de koningin had de abortus-wet op 1 mei 1980 ondertekend, waardoor abortus gelegaliseerd werd. Aan de bijeenkomsten van de omstreden en duistere Bilderbergclub neemt ze geregeld deel. Ook heeft koningin Beatrix een verkeerde visie over Europa. Maar aan de andere kant is Beatrix een goede vorstin voor alle Nederlanders. We zijn God ook dankbaar voor een goede vorstin als koningin Beatrix. Ook mogen we de Almachtige dankbaar zijn dat Nederland nog relatief een stabiel land is en de Nederlandse samenleving en de democratische verworvenheden nog niet geheel ontspoord zijn hoewel normen en waarden in de laatste tijd uitgehold zijn. Ondanks de verloedering in ons land heeft koningin Beatrix zich inderdaad met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse samenleving. Wat het geloof van Beatrix betreft, ligt het NIET aan ons om er over de koningin te oordelen, zoals sommige zogenaamde christenen op hun eigen websites wel kwaad woord spreken over haar. Daarover oordeelt alleen God. Beatrix heeft net als iedereen ook een Verlosser heel hard nodig. Daarom moeten we ook voor haar behoudenis bidden. De Bijbel roept ons op om God en de koning te eren en voor koningen en hooggeplaatsten te bidden.

 Ik wens koningin Beatrix heel veel Gods zegen en kracht en nog vele gezonde jaren vol voorspoed. Ook wens ik nieuwe koning Willem-Alexander en zijn gemalin-koningin Máxima veel Gods zegen, kracht en wijsheid toe. Bid voor aftredende koningin Beatrix en ook voor het herstel van haar zoon prins Johan Friso. Bid ook voor de nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Jaren geleden las ik een heel interessante verhaal dat toen prinses Juliana (de moeder van koningin Beatrix) geboren werd, was wijlen koningin Wilhelmina bezorgd om het voortbestaan van het Huis Oranje. Een rabbijn verzekerde haar dat het koningshuis onafgebroken blijft tot de komst van de Messias.  Een goed nieuws voor Oranje-fans en Oranjeverenigingen en een slecht nieuws voor niet-koningsgezinden. We zien nu het tastbare bewijs dat het Huis van Oranje onaangetast blijft tot de wederkomst van de Messias. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                           Paul Parker 


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS-TT: Koningin Beatrix treedt af. 28-01-2013
(2) TT-Canvas: Beatrix maakt haar aftreden bekend. 28-01-2013
(3) NOS-TT: De procedure van de troonwisseling. 28-01-2013
(4) NOS Live: Toespraak premier Rutte. 28-01-2013
(5) NOS Live: Politieke leiders vol lof over Beatrix. 28-01-2013
(6) BNR: Reacties en kort nieuws op voorgenomen aftreden Beatrix. 28-01-2013
(7) NOS Live: Beatrix nieuws in het buitenland. 28-01-2013
(8) Knack: Reacties troonsafstand Beatrix:'De perfecte manager van Nederland.' 28-01-2013

zondag 27 januari 2013

Weeknieuws Israël januari 2013. Deel 4Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgewerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuwsbericht verschijnen.

Vrijdag 1 februari: Rusland "erg bezorgd" over Israëlische aanval. Egypte: Aanval bedreigt Midden-Oosten

Rusland reageert met "grote bezorgdheid" op het nieuws dat Israël een luchtaanval in Syrië heeft uitgevoerd. "Als dat klopt, dan gaat het om een onaanvaardbare schending van het VN-charter,"zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov. "Als deze informatie bevestigd wordt, dan hebben we te maken met niet uitgelokte aanvallen op het grondgebied van een soevereine staat. Dat is een flagrante en onaanvaardbare schending van het VN-charter, welke ook de motieven zijn,"aldus de Rus. Rusland en China hebben Syrië binnen de VN altijd verdedigd. Anderzijds is de relatie tussen Israël en Rusland door het aanhalen van de economische banden de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Ook de Arabische Liga heeft forse kritiek geleverd op de Israëlische luchtaanval.

Donderdag heeft Syrië een klacht ingediend bij de VN. Maar de Verenigde Naties hebben de klacht van Syrië over een Israëlische luchtaanval niet kunnen verifiëren. Dat liet een VN-woordvoerder weten. "De VN heeft geen vliegtuigen over het grensgebied zien vliegen en kan daarom het incident niet bevestigen,"aldus de woordvoerder van de VN. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-Moon, zei "ernstig bezorgd" over de berichten van een Israëlische luchtaanval in Syrië. Hij riep alle betrokkenen op spanningen of escalatie daarvan te voorkomen en zich strikt te houden aan 'het internationaal recht, vooral met betrekking tot territoriale integriteit en soevereniteit van alle landen in de regio.' De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken noemde de Israëlische luchtaanval  "een brutale agressie die bewijst dat de terroristen die Syrië kapot willen maken, op een lijn staan met de Zionisten van Israël." Intussen heeft Egyptische minister van Buitenlandse Zaken de luchtaanval zelfs "een gevaar voor de veiligheid van het Midden-Oosten" genoemd.

Israël wil om veiligheidsredenen bevestigen noch ontkennen dat het eergisteren een aanval in Syrië heeft uitgevoerd. Vijf jaar geleden had Israël een kernreactor in aanbouw in het noorden van Syrië gebombardeerd. De Amerikaanse regering heeft ondertussen Syrië gewaarschuwd geen wapentransporten naar Hezbollah toe te staan. "Syrië mag niet bijdragen aan het verder destabiliseren van de regio door wapens aan Hezbollah over te dragen,"verklaarde Ben Rhodes, een adviseur voor de Nationale Veiligheid. De New York Times die donderdag meldde dat Israël de Verenigde Staten had ingelicht over de luchtaanval, schreef evenals de Miami Herald dat ook elektronische apparatuur werd vervoerd, waarmee het GPS-systeem van vliegende drones kan worden uitgeschakeld. Bron: Israel Today Headlines, De redactie, NOS 01-02-2013

Donderdag 31 januari: Aanval van Israël bevestigd; Iran dreigt met vergelding

Syrië, Hezbollah en enkele westerse functionarissen hebben woensdag bevestigd dat Israël enkele uren daarvoor een militair doel in Syrië heeft gebombardeerd, hoewel Jeruzalem over de aanval blijft zwijgen. Amerikaanse functionarissen in Washington vertelden aan de New York Times dat het een aanval voorbereidde op een konvooi geavanceerde luchtdoelraketten die van Syrië naar Hezbollah in zuidelijk Libanon werd vervoerd. 

Hezbollah heeft op zijn website Al-Manar ook berichten geplaatst, waarin het erkend dat Israël een militaire site, verbonden aan deze organisatie, heeft getroffen. Syrië bevestigde de aanval ook, maar stelde dat Israël een militaire onderzoeksfacaliteit heeft vernietigd, in plaats van een konvooi. De belegerde dictator Bashar al-Assad probeerde er een draai aan te geven door te stellen dat de aanval bewees dat Syrische rebellenlegers samenwerken met 'de zionisten.' Vorige week heeft Iran gedreigd dat elke aanval op Syrië beschouwd zou worden als een aanval op de islamitische Republiek. Een Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken zei donderdag voor Iran's Press TV dat de Israëlische luchtaanval 'ernstige gevolgen voor Tel Aviv zou hebben.' Bron: Israel Today Headlines 31-01-2013 

Donderdag 31 januari: Duitse kok wint kookshow

Een Duitse kok heeft in de Israëlische realityshow Masterchef de aandacht van een massa kijkers op zich gevestigd. De tot het Jodendom bekeerde Keulse kok Tom Franz (34) won deze week de kookfinale in het TV-programma van twee vrouwelijke rivalen. Tot zijn wapens in de verhitte strijd behoorden een paprikapuree en een auberginecrème.Het programma werd volgens meldingen donderdag van Israëlische media bekeken door 1,3 miljoen mensen. Dat is meer dan er 22 januari op hetzelfde tweede net naar de parlementsverkiezingen gekeken wordt en het grootste aantal kijkers voor een TV-show in Israël sinds 2000. Masterchef is nu mede dankzij chef Franz de meest geliefde realityshow in Israël. Bron: De Telegraaf 31-01-2013

Woensdag 30 januari: Israëlische aanval in Syrië

Afgelopen nacht hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen een onbekend doelwit bij de Syrisch-Libanese grens aangevallen. Dit hebben westerse veiligheids- en diplomatieke bronnen, aangehaald in de Israëlische, Arabische en mainstream media, gemeld. Ze meldden alleen niet aan welke kant van de grens de aanval werd gepleegd, maar volgens sommige meldingen in de regio was de aanval vlakbij de grens met Libanon in Syrië. Het doelwit zou een konvooi zijn geweest dat wapens vervoerde. Een diplomaat vertelde aan Reutercorrespondent Dan Williams dat "er zeker een doel is getroffen in het grensgebied."


Israëlische gevechtsvliegtuig opgestegen


Deze bekendmaking kwam enkele uren nadat functionarissen van het Libanese leger hadden bevestigd dat Israëlische straaljagers de afgelopen dagen meerdere malen in hun luchtruim waren doorgedrongen. De IDF (Israëlische strijdkrachten) wilde volgens Israëlische media hier niets over kwijt. Naar verluidt is het hoofd van de militaire inlichtingendienst, generaal Aviv Kochavi, dinsdag naar Washington gegaan voor overleg met de Amerikanen. Israël is net als de Verenigde Staten en veel andere partijen erg bang dat de chemische wapens van het regime van Syrische president Bashar al-Assad in verkeerde handen zouden vallen. Daarmee worden extremistische groepen bedoeld, die in Syrië tegen de regering vechten. Ook vreest Israël dat de chemische wapens in handen van de Libanese terreurbeweging Hezbollah vallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwde eerder deze week dat de overdracht van Syrische chemische wapens aan de Libanese terroristische militie Hezbollah tot een preventieve Israëlische actie zou leiden. 

Verondersteld wordt dat het vliegen over Libanese grondgebied en de gemelde aanval te maken hebben met het doen van waarnemingen en het voorkomen van smokkeloperaties van Hezbollah langs de grens. Het Libanese leger berichtte woensdag dat "het aantal schendingen van het luchtruim door Israëlische vliegtuigen " sterk is toegenomen in 24 uur tijd. Er waren afgelopen nacht veel Israëlische vliegtuigen boven Libanon en er is een doel geraakt in het grensgebied, vertelde een Libanese zegsman. Israël heeft twee van zijn befaamde Iron Dome anti-raketsystemen ingezet bij de noordelijke havenplaats Haifa, voor het geval dat de situatie uit de hand loopt.

Het Israëlische Thuisfrontcommando (BB) meldde dat het drie maal zoveel aanvragen voor gasmaskers krijgt als gebruikelijk. Bron: Israel Today Headlines, De Telegraaf 30-01-2013

Woensdag 30 januari: Israël boycot mensenrechtenraad VN

Israël is dinsdag niet verschenen bij een zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, waarin het verantwoording zou afleggen over de manier waarop het de mensenrechten beschermt. Het is de eerste lidstaat die tot zo'n boycot besluit. Vermoedelijk zou de raad vragen stellen over de uitbreiding van Joodse nederzettingen in Judea en Samaria. De raad sprak in een resolutie "zijn teleurstelling over het optreden van de Israëliërs" uit. De resolutie van de raad is erg eenzijdig. Israël werd opgeroepen "zijn houding te heroverwegen en op zijn laatst in het najaar met een reactie te komen." Volgens het VN-reglement moeten alle 193 lidstaten zich op gezette tijden verantwoorden voor de situatie van de mensenrechten in hun gebied. Daarbij wordt de visie van deskundigen en particuliere organisaties betrokken.

In diplomatieke kringen was de weigering van Israël verwacht. Vorig jaar had de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, al gewaarschuwd de mensenrechtenraad te zullen boycotten. Hij verweet de raad partijdig en niet objectief te zijn, omdat die slechts kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid zou hebben. Bron: De Telegraaf 30-01-2013

Visie blogger: De mensenrechtenraad is inderdaad partijdig en niet objectief. Vreemd dat de raad helemaal géén kritiek heeft geleverd op de schending van mensenrechten door de Palestijnse Autoriteit en Hamas. Het is terecht dat Israël de mensenrechtenraad heeft geboycot. De raad hoort onpartijdig te zijn. Vaak kiest de raad de partij van de Palestijnse Autoriteit. In de raad hebben ook enkele Arabische landen zitting. Die landen hebben ook de mensenrechten geschonden. Vaak is de mensenrechtenraad een politiek instrument van de Arabische landen om Israël in diskrediet te brengen. 

Dinsdag 29 januari: Israël bereidt zich voor op oorlog in het noorden

Israël maakt zich steeds meer zorgen dat de langdurige burgeroorlog in Syrië zal uitlopen op een openlijk conflict tussen de Joodse Staat en òf Syrische strijdkrachten òf de Libaneze terroristische militie Hezbollah. Israël heeft gewaarschuwd dat indien de Syrische voorraad chemische wapens in handen van Hezbollah komt, de Israëlische strijdkrachten preventieve aanvallen zullen uitvoeren. De Israëlische nieuwswebsite Ynet meldde maandag dat Hezbollah kampen had opgezet nabij diverse locaties waarvan bekend is dat er Syrische massavernietigingswapens zijn opgeslagen. Blijkbaar hoopt de organisatie de chaos in Syrië te gebruiken om zijn eigen strijdkrachten te versterken.

Een situatie, waarin Hezbollah zijn burgers bedreigt met chemische wapens, is voor Israël onaanvaardbaar. Premier Netanyahu heeft overlegd met topfunctionarissen van Defensie en het leger heeft deze week twe van zijn beroemde Iron Dome antiraketsystemen naar de noordelijke hanvenstad Haifa verplaatst, ten noorden en oosten van de stad, om voorbereid te zijn op gewapende acties. Netanyahu vertelde bezoekende leiders van het Amerikaanse Congres dat voor de aanpak van deze situatie 'de keuze is tussen slecht, slecht en slechter.' Bron: Israel Today Headlines 29-01-2013

Opinie blogger: Ik vind dat Israël zich ook zorgen moet maken over de rebellen die tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad strijden. Er zijn diverse rebellengroepen. Het grootste gedeelte van de rebellengroepen is radicaal-islamitisch en vecht niet voor de vrijheid van het Syrische volk. De islamitische rebellen streven niet alleen naar de omverwerping van het regime en de vestiging van de islamitische en op Sharia geschoeide dictatuur, maar ook naar de vernietiging van de Joodse Staat! Niet alleen Hezbollah, maar ook de Syrische oppositiegroepen azen op de voorraad chemische wapens. Als de chemische wapens in handen van de rebellen vallen, zijn de gevolgen niet meer te overzien. De rebellen zullen buitgemaakte chemische wapens niet alleen tegen de Syrische minderheden als de Alawieten, de christenen, de Druzen en de Koerden, maar ook tegen Israël gebruiken. De kans is reëel groot dat de Syrische voorraad massavernietigingswapens in handen van de islamitische opstandelingen zullen vallen. Daarom moet Israël zich ook gaan voorbereiden op oorlog met de Syrische rebellen en buitenlandse huurlingen die meevechten tegen het Syrische regime. Het is allang bekend dat de rebellen zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden. Premier Netanyahu had moeten weten dat Amerikaanse Congresleiders die op bezoek in Israël zijn, verschrikkelijk hypocriet zijn. Ze zeggen achter Israël te staan, terwijl ze de misdadige en terroristische rebellengroepen ook steunen, zowel logistiek als financieel. Diezelfde Amerikaanse leiders zijn ook voorstander van levering van wapens aan de rebellen! Als ik u was, zou ik zeker erop rekenen dat de rebellen die gesteund zijn door het Westen, zich op 'n dag zullen keren tegen het Westen. "Geef parels niet aan de zwijnen, opdat zij zich niet omkeren en u vertrappen,"klinkt de ernstige waarschuwing van Heere Jezus (Matthéüs 7:6). Als blogger sta ik onvoorwaardelijk achter de Joodse Staat Israël, maar NIET achter de Verenigde Staten en de Europese Unie die om politieke, economische, financiële en opportunistische redenen de Nieuwe WereldOrde bevorderen en tegelijk de islamitische groeperingen zoals de Moslim Broederschap in het Midden-Oosten steunen. 

Dinsdag 29 januari: Directeur en econoom Fischer verlaat Centrale Bank Israël

De econoom Stanley Fischer treedt eind juni, ruim voor het einde van zijn termijn, af als president van de Israëlische Centrale Bank. Er werd dinsdag geen reden voor zijn vroegtijdige vertrek gegeven. Fischer trad in 2009 in Israël aan, nadat hij onder meer hoofdeconoom bij de Wereldbank, tweede man bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en vice-voorzitter bij de Amerikaanse bank Citigroup was geweest. Als hoogleraar begeleidde hij de scriptie van FED-voorzitter Ben Bernanke. 


Stanley Fischer
Israël kende in de periode dat Fischer aan het hoofd van de Centrale Bank stond, een periode van economische bloei en prijsstabiliteit. Op de aandelenmarkt in Tel Aviv stegen de graadmeters in de afgelopen 3 jaar met zo'n 80%. Analisten reageerden zorgelijk op het vertrek van Fischer. "Hij was de minister van buitenlandse zaken voor de Israëlische economie. Een opvolger zal zich moeilijk met hem kunnen meten,"aldus een analist. Bron: De Telegraaf 29-01-2013

Dinsdag 29 januari: Ruimtevaartcentrum Moona in Galilea geopend

In de Israëlisch-Arabische stad Sachnin in Galilea, noord-Israël, is maandag het Moona Wetenschap en Ruimtevaartcentrum geopend in aanwezigheid van Charles Bolden, de beheerder van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Bolden was in Israël om deel te nemen aan een week van manifestaties die met de ruimtevaart te maken hebben, die wordt gehouden ter nagedachtenis aan de ramp met de Space Shuttle Columbia die tien jaar geleden verongelukte, waarbij ook Ilan Ramon, de eerste Israëlische astronaut, de dood vond. Hoewel er een aantal belangrijker gebeurtenissen plaatsvinden, vonden de NASA en de Amerikaanse ambassade het belangrijk dat Bolden aanwezig zou zijn bij de opening van het Moona centrum voor wetenschap, milieu en ruimtevaart in Sachnin (of Sichnin), omdat deze nieuwe facaliteit de Arabisch-Joodse samenleving kan bevorderen. Charles Bolden was de eerste Afro-Amerikaanse astronaut die in de  ruimte ging. Op 23 mei 2009 werd hij door de Amerikaanse president Barack Obama benoemd tot beheerder van de NASA.


Charles Bolden
"Een ruimteveer is een geslaagde verbinding tussen 14 astronauten over de hele wereld, ongeacht hun cultuur, religie, ras, geslacht of nationaliteit,"zei Bolden bij de opening tegen de studenten. "Zij zijn allemaal verbonden en dat betekent dat we dit ook op de grond kunnen doen, en op die manier kun je handelen en slagen." De Moona faciliteit in Sachnin was een gezamenlijke inspanning van de gemeente, de Galilea Development Authority en diverse particuliere Joodse en Arabische organisaties. Het ontkracht ook de mythe dat Israëlische Joden 'apartheid' tegen de Arabische inwoners. Bolden stelde zondag dat hij er zeker van is dat er uiteindelijk een andere astronaut uit Israël zal voortkomen, gezien de grote belangstelling die het land heeft voor het verkennen van de ruimte en de vele technologische bijdragen die het daaraan heeft geleverd. 


Israëlische astronaut Ilan Ramon (1954-2003)
De burgemeester van Sachnin vertelde aan nieuwswebsite Ynet dat door de opening van het nieuwe ruimtevaartcentrum "Sachnin misschien zelf ooit een astronaut zal voortbrengen." Bron: Israel Today Headlines 29-01-2013

Dinsdag 29 januari: Deal Argentinië-Iran ergert Israël

Israël heeft protest aangetekend bij Argentinië tegen de overeenkomst om samen met Iran onderzoek in te stellen naar de bomaanslag in Buenos Aires van 1994, waarbij 85 doden vielen. De aanslag, waarbij een Joods centrum in de Argentijnse hoofdstad werd verwoest, wordt toegeschreven aan Iran. De Israëlische regering heeft de Argentijnse ambassadeur ter verantwoording geroepen. De regering vergelijkt de overeenkomst met de uitnodiging aan een moordenaar om de moorden te onderzoeken, die hij gepleegd heeft. De aanslag in Buenos Aires kwam twee jaar na de bomaanslag op de Israëlische ambassade in Argentinië die aan 29 mensen het leven kostte. 


Het Joods centrum in Buenos Aires volledig verwoest
door de bomaanslag in 1994
Iraanse verdachten: opdrachtgevers en uitvoerders
Argentijnse aanklagers hebben zes Iraniërs ervan beschuldigd dat zij de aanslag op het Joodse centrum hebben uitgevoerd in opdracht van de Iraanse regering. De Argentijnse president Christina Fernandez maakte de overeenkomst met Iran zondag bekend. Toen de overeenkomst tussen Argentinië en Iran ondergetekend werd, noemde de Argentijnse president deze deal 'historisch.' "Historisch, want nooit zullen we toestaan dat de AMIA tragedie als een schaakstuk in een spel van verre geopolitieke belangen gebruikt zal worden,"twitterde president Fernandez. Argentijnse onderzoekers gaan naar Teheran om de verdachten te ondervragen. Alle vorige pogingen van Argentinië om de zaak op te lossen zijn volgens Fernandez op niets uitgelopen.


Demonstratie voor gerechtigheid
Joodse groepen zijn niet erg gelukkig met de Argentijns-Iraanse overeenkomst en uitten kritiek op Argentijnse inspanningen om de betrekkingen met Iran te verbeteren, ondanks het feit dat de de verdachten van de bomaanslag nooit berecht zijn. "Het is een monumentale stap terug,"vertelde Luis Czyzewski die zijn dochter Paola bij de bloedige bomaanslag van 1994 had verloren, aan Jewish News Argentinia Agency. "Ik denk dat alle gezinnen de deal zullen afwijzen en zijn zo kwaad als ik ben." Het Iraanse persagentschap Fars zei dat de Argentijnse onderzoekers er niet in geslaagd zijn om de zaak tegen Iran iets te kunnen bewijzen, wat "aangeeft dat Iran onschuldig is." Bron: NOS, Times of Israel 29-01-2013

Opmerking blogger: Israël heeft gelijk dat de overeenkomst met Iran een uitnodiging aan een moordenaar is om de moorden te onderzoeken, die hij zelf gepleegd heeft. Het schijnt dat de Argentijnse regering helemaal vergeten is dat de mensenrechten in Iran stelselmatig geschonden zijn. Het maakt Argentinië niet geloofwaardig om samen met de moordenaar een onderzoek in te stellen naar de bomaanslag van 1994. De dwaze beslissing van de Argentijnse regering heeft al veel emoties bij de nabestaanden van de slachtoffers van de bloedige bomaanslag losgemaakt en vooral de diepe wonden onnodig opengereten. Het zou beter zijn dat Argentinië van Iran zal eisen dat de verdachten uitgeleverd moeten worden. U kunt een dief toch niet vragen om uw gestolen spullen op te sporen, die hij zelf gestolen heeft! 

Dinsdag 29 januari: Palestijnse aanvallen op bus en kleuterschool

Afgelopen weekeinde vonden een aantal Palestijnse aanvallen op Israëliërs in Jeruzalem plaats, een duidelijke herinnering aan het feit dat de door spanningen verscheurde hoofdstad een explosief gebied blijft, ondanks de relatieve rust in de afgelopen maanden. Zondagavond werd een bus die van Jeruzalem naar een Joods dorp net ten noorden van de stad reed, door Palestijnen met stenen bekogeld. Omdat de stenen het kogelvrije glas wisten te verbrijzelen, werd dit incident eerst als beschieting gemeld. Eveneens aan de rand van Jeruzalem hadden Israëlische veiligheidstroepen bij tenminste drie verschillende incidenten Arabische aspirant-strijders met pijpbommen opgepakt.

Eerder op zondag had een Arabier in de Jeruzalemse wijk Givat Sha'vul een Jood aangevallen, meldde Israel National News. De aanval liep uit op een rel, waarbij tientallen Joden en Arabieren een gewelddadige confrontatie hadden. Nabij de Oude Stad werden politieagenten die twee illegaal gebouwde bouwwerken gingen slopen, aangevallen door een bende, waarbij een van hen licht gewond raakte. In de belangrijkste Joodse enclave van de Judese stad Hebron, ten zuiden van Jeruzalem, bekogelden Arabische relschoppers een kleuterschool met stenen. Israëlische veiligheidsfunctionarissen signaleerden de afgelopen maanden een aanzienlijke toename van het aantal aanvallen in en rond Jeruzalemn, zowel gwapende aanvallen als 'gewone' aanvallen. Dat betekent dat de aanvallers molotovcocktails en stenen gebruiken in plaats van geweren en messen. Bron: Israel Today Headlines 27-01-2013

Maandag 28 januari:"Iraanse ondergrondse nucleaire faciliteit vernietigd"

Enkele dagen nadat een vroegere Iraanse diplomaat die naar het Westen is overgelopen, waarschuwde dat Teheran kernwapens tegen Israël zal gebruiken zodra het die bezit is, is er nieuws over een enorme ontploffing in een belangrijke nucleaire faciliteit. Er circuleren onbevestigde berichten dat de belangrijke nucleaire faciliteit in Fordow, nabij de stad Qom, tenminste gedeeltelijk is vernietigd door een enorme explosie. Fordow is diep uitgegraven onder een berg, waardoor het bijna immuun is voor luchtaanvallen en daardoor een perfecte plaats is voor een groot deel van de Iraanse activiteiten voor de opwerking van uranium.

Volgens berichten op de rechtse Amerikaanse nieuwswebsite WorldDailyNet die een voormalige Iraanse defensiefunctionaris die naar het Westen vluchtte, citeerde, veroorzaakte de explosie dat de liften instortten, die bijna honderd meter de grond in gaan, waardoor ongeveer 240 personeelsleden ondergronds vastzitten.  Teheran zou de explosie wijten aan sabotage. Het is bekend dat zowel Israël als de Verenigde Staten de laatste jaar diverse maatregelen hebben genomen tegen het uitdagende nucleaire programma van Iran. Hoewel Israël niet officieel heeft gereageerd op speculaties dat het achter de ontploffing zit, vertelde minister Avi Dichter (Thuisfront Commando Bescherming Bevolking) aan de krant The Times of Israël dat 'elke explosie in Iran die geen mensen schaadt maar wel zijn middelen, welkom is.' Er wordt intenser gediscussieerd over het al dan niet nemen van ingrijpende maatregelen tegen het nucleaire programma van Iran, vooral nadat de voormalige consul van Iran in Oslo, Mohammed Reza Hedyari, aan het Israëlische Channel 2 News vertelde dat Iran over een jaar een kernwapen kan bezitten dat het zal inzetten tegen Israël. "Als Iran meer tijd krijgt, zal het binnen een jaar de kennis voor het bouwen van een kernwapen verwerven,"vertelde Heydari afgelopen vrijdag aan de Israëlische TV-kijkers. "Als Iran zover komt dat het een atoombom heeft, zal het die zeker gebruiken tegen Israël of elke andere vijandelijke staat."

De voormalige diplomaat die in 2010 overliep naar Noorwegen, noemde het een ernstige fout voor westerse leiders om te denken dat de Iraanse leiders pragmatisch zijn met hun nucleaire wapens, zoals de leiders van de voormalige Sovjet-Unie dat waren. "De Iraanse leiders houden zichzelf bezig met ideologische voorbereidingen op de komst van de 'verborgen Imam' (de Mahdi, een soort islamitische messias),"zei hij. "Ze zijn bereid voor dit doel veel bloed te vergieten en vele landen te vernietigen." Bron: Israel Today Headlines 27-01-2013

Maandag 28 januari: Sharon geeft klein teken van leven

Bij de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon is activiteit in de hersenen vastgesteld dankzij nieuwe onderzoekstechnieken. Sharon ligt in een coma sinds een beroerte in 2006. Sharon werd onderworpen aan een 2 uur durend onderzoek door Amerikaanse en Israëlische specialisten. De ex-premier kreeg onder meer familie-foto's te zien. "Bij elke test was er een belangrijke hersenactiviteit te zien,"verklaarden de onderzoekers. Ze voegden daar wel aan toe dat het onduidelijk is of Sharon zich bewust is van wat er rondom hem gebeurt. Sharon was premier van Israël van begin 2001 tot april 2006. Bron: TT-Canvas 28-01-2013

Zondag 27 januari: Angela Merkel: verantwoordelijkheid voor nazi-misdaden blijvend

Zaterdag, een dag voor de internationale herdenking van de Holocaust, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel benadrukt dat de verantwoordelijkheid van haar land voor de nazi-misdaden 'eeuwig duurt.' Merkel verklaarde in een videoboodschap, op de dag dat Hitler 80 jaar geleden aan de macht kwam, dat Duitsland 'een eeuwigdurende verantwoordelijkheid heeft voor de misdaden van het nationaal-socialisme, voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en bovenal voor de Holocaust. En dit moet van generatie op generatie duidelijk worden gemaakt en het moet worden uitgesproken met dapperheid en morele moed. Ieder persoon kan hieraan bijdragen zodat racisme en antisemitisme geen kans hebben.'


Angela Merkel
Israël en diverse andere landen stonden zondag stil bij de meer dan zes miljoen Joden die door de nazi's tijdens de Holocaust werden uitgeroeid. De Internationale Holocaust Gedenkdag werd in Israël herdacht in het Yad Vashem Holocaust Gedenkteken en Museum in Jeruzalem. In Israël wonen bijna 200.000 overlevenden van de Holocaust, maar dat aantal neemt snel af. Helaas leven veel van deze slachtoffers hun laatste dagen in armoede. Zeer velen van hen hebben weinig of geen familie om hen te helpen. Talloze overlevenden van de Holocaust in Israël zijn aangewezen op de vrijgevigheid en hulp van Joden en christenen die Israël liefhebben en hebben besloten dat deze arme zielen die de diepten van de menselijke verdorvenheid hebben ervaren, hun laatste dagen in waardigheid kunnen leven. Bron: Israel Today Headlines 27-01-2013

Als u vandaag voor een Holocaust-overlevende tot zegen wilt zijn, neem dan contact met de stichting Vrienden van Amcha Nederland. Deze stichting helpt Holocaust-overlevenden. Het adres van de Stichting Amcha: Amcha, Postbus 1197, 3800 BD Amersfoort. Tel: 033-4727649. Fax: 033-4759129. E-mail: info@amcha.nl

Zondag 27 januari: Shabak: terreur verplaatst zich naar het buitenland

In het jaar 2012 is geen enkele Israëliër in Judea en Samaria (de Westelijke Jordaanoever of de Westbank) en in Jeruzalem omgekomen door een terreuraanslag, meldt de Israëlische geheime dienst Shin Beth (of Shabak), dat is voor het eerst in 39 jaar. Volgens opgaven van Shabak heeft deze in de loop van 2012 100 grotere terreuraanslagen kunnen voorkomen, 2300 verdachten zijn aangehouden en 2170 aanklachten zijn ingetrokken. Bovendien werd beslag gelegd op 10 miljoen shekel (ongeveer € 2 miljoen) en 3000 ton ijzer dat voor terroristische doeleinden kon worden gebruikt. In vergelijking met 2011 waren er 55 % minder aanvallen. In 2011 kwamen in totaal tien Israëliërs om het leven bij geweld, zes burgers en vier soldaten. Sinds 2000 zijn in totaal 1221 Israëli's gedood en 8519 gewond geraakt door terreuraanslagen. 


Een aanslag op de vrouw van een diplomaat in Delhi;
een uitgebrande diplomatenauto
Uit het verslag van Shabak blijkt ook dat terroristen hun aandacht hebben verlegd naar minder zwaar bewaakte Israëli's in het buitenland, zoals de aanslag op een bus in Burgas, Bulgarije, de bomaanslag op de vrouw van een diplomaat in New Delhi, India, en een poging tot bomaanslag op de ambassade in Georgië. Shabak wees in het verslag ook op het ongekende aantal arrestaties van terroristen die verbonden zijn met Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Een aantal terroristen werd in het buitenland gearresteerd, terwijl zij plannen maakten voor aanslagen tegen Israëli's zoals in Bangkok, Cyprus en Kenia. Bron: Israel Today Headlines 26-01-2013

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.