maandag 28 januari 2013

Troonsafstand van BeatrixKoningin Beatrix treedt af

Tot verrassing van velen heeft de Nederlandse koningin Beatrix vandaag haar aftreden aangekondigd in een toespraak tot het Nederlandse volk op radio en TV. Haar toespraak was eerder op de dag opgenomen in het paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar de koningin woont. Op 30 april doet ze afstand van de troon, verklaart ze. Ze vindt dit jaar een mooi moment omdat ze 75 jaar wordt en het 200 jaar geleden is dat Nederland een koninkrijk werd. Ze kijkt met veel voldoening terug op haar koningschap en vindt het tijd voor een nieuwe generatie. (1) De koningin zei dat ze niet aftrad omdat het koningschap haar te zwaar valt, maar omdat de verantwoordelijkheid in handen van een nieuwe generatie moet komen. (2) Volgens haar zijn kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima klaar voor het koningschap. De vorstin is dankbaar voor alle jaren dat ze staatshoofd mocht zijn. (1) De troonafstand zal op 30 april geschieden. Deze troonafstand wordt getekend in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Koningin Beatrix zal de akte van Abdicatie ondertekenen en Willem-Alexander is daarmee de nieuwe koning. Willem-Alexander wordt daarna in de Nieuwe Kerk ingehuldigd, waarna de kamerleden trouw zullen zweren aan de nieuwe koning. Mogelijk is er daarna een rijtoer door Amsterdam. (3) Welke titel zal de nieuwe koning Willem-Alexander dragen, is nog niet bekend. Uit de verklaring van koningin Beatrix lijkt te blijken dat Willem-Alexander zich geen koning Willem IV gaat noemen. (3) Prinses Máxima krijgt na de inhuldiging de titel koningin. De familie van Máxima zal echter niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van Willem-Alexander. Dat heeft prinses Máxima aan premier Mark Rutte laten weten. Bij het huwelijk was prins Willem-Alexander en Máxima in 2002 was Máxima's vader Jorge Zorrequieta niet welkom. Andere familieleden waren toen wel aanwezig. Anders zou een smet van Zorrequieta's verleden rusten op de inhuldiging van Willem-Alexander. Zorrequieta was minister van Landbouw onder het militaire regime van de Argentijnse dictator Videla. Onder het regime verdwenen politieke tegenstanders op grote schaal. Jorge Zorrequieta heeft altijd ontkend iets te weten van de politieke verdwijningen tijdens dit regime. Eerder deze maand hadden slachtoffers van de militaire dictatuur in Argentinië opnieuw aangifte gedaan tegen de 85-jarige Zorrequieta. Er  zou volgens hen een nieuw bewijs zijn dat hij als minister van Landbouw geweten moet hebben van politieke verdwijningen, met name bij het landbouwinstituut INTA. (3) 

________________________________________________________________________________Toespraak van Hare Majesteit de Koningin:

"Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen. 

Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun. 

Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren  in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. 

Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van u. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waaarin ik uw koningin mocht zijn." 

Bron: Het Koninklijke Huis
________________________________________________________________________________

Premier Rutte: Beatrix 'Het icoon van Nederland'

Meteen na de aankondiging van koningin Beatrix volgde er een toespraak van premier Mark Rutte. De Nederlandse premier sprak veel waardering uit over koningin Beatrix. En hij noemde koningin Beatrix 'icoon van Nederland.' "Op dit bijzondere moment voor de koningin en voor ons land wil ik allereerst mijn grote respect en bewondering uitspreken. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de koningin in en voor Nederland en de Nederlanders gedurende meer dan dertig jaar. Vanaf haar inhuldiging in 1980 heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse samenleving. Zichtbaar betrokken en met een enorme energie. Daarom roept de toespraak die zij net hield in het hele Koninkrijk warme gevoelens op van grote dankbaarheid. Ook bij mij persoonlijk en bij de andere leden van het kabinet,"sprak Rutte vol lof. (4) 

"Iedereen die de koningin persoonlijk heeft ontmoet of meegemaakt, zal beamen dat zij met haar kennis en ervaring en haar grote belangstelling en betrokkenheid mensen raakt en verder helpt. Ook in het buitenland maakte zij bij talloze officiële gelegenheden diepe indruk. Zo groeide onze koningin uit tot icoon van Nederland. Zij nam haar taak buitengewoon serieus, ook onder moeilijke omstandigheden. Ook in de jaren waarin zij de steun van prins Claus moest missen. Ook na het verschrikkelijke ongeval van haar zoon prins Friso. Het maakt onze waardering voor de onvermoeibare inzet van de koningin alleen maar groter,"aldus Rutte. Het feit dat kroonprins Willem-Alexander straks de nieuwe koning wordt, spreekt voldoende. Rutte zei ook over de kroonprins:"Natuurlijk denken wij vandaag ook aan prins Willem-Alexander, die zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding op zal volgen. Hem wacht een belangrijke en veeleisende taak. Zoals de prins het zelf zei bij gelegenheid van zijn veertigste verjaardag: de monarchie moet mensen samenbinden en aanmoedigen en Nederland vertegenwoordigen in het buitenland." Verder wenste Rutte het nieuwe staatshoofd veel succes:"Ik weet zeker dat de prins en de prinses als koning Willem-Alexander en koningin Máxima op een overtuigende manier invulling zullen geven aan hun nieuwe taak en rol. In de beste traditie van koningin Beatrix en generaties Oranjes voor hen." (4)

De premier sloot zijn toespraak met de woorden als eerbetoon aan Beatrix af:"Gevoelens en verbondenheid met het Huis van Oranje en van diepe genegenheid voor een vorstin die zich ruim drie decennia vol overgave heeft ingezet voor Nederland." (4) Dinsdagmorgen komt het kabinet Rutte II om 10.30 uur bijeen voor een extra ministerraad over het aangekondigde aftreden van koningin Beatrix. 

Reacties politici

In de Tweede Kamer, het Nederlandse parlement, hebben politici ook lof en waardering uitgesproken voor aftredende koningin Beatrix. "Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde was zij er voor het hele volk. Inspirerend, kundig en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders,"zei CDA-voorzitter Sybrand Buma. "Nederland mag trots zijn op deze koningin." De voorzitters van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ook waardering uitgesproken voor koningin Beatrix en zeggen dat de koningin zeer veel dank verschuldigd is voor haar grote toewijding bij het vervullen van haar taak. "Deze toewijding uitte zich niet alleen in betrokkenheid, maar ook in menselijkheid,"aldus de gezamenlijke reactie van de voorzitters. (5)

Opmerkelijk is dat niet-koningsgezinde partijen als SP en PVV de koningin lof toezwaaien. De fractievoorzitter van de SP, Emile Roemer, zei ook vol lof over de vorstin. "Beatrix heeft op een professionele wijze invulling gegeven aan haar moeilijke taak, dat hebben mensen zeer gewaardeerd." Hij zei verder dat Beatrix ook de geest van de tijd goed heeft aangevoeld. Hij doelde daarmee onder meer op de veranderde rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie. (5) 
PVV-voorman Geert Wilders heeft de koningin uiteraard bedankt voor haar 33 jaar trouwe dienst aan het Nederlandse volk. "De partij voor de Vrijheid dankt Hare Majesteit voor 33 jaar  trouwe dienst aan het Nederlandse volk. De koningin is een groot voorbeeld voor velen. Ondanks het feit dat diep leed haar op persoonlijk vlak niet werd bespaard, heeft Hare Majesteit te allen tijde ons vaderland vol plichtsbesef gediend,"zei Wilders. "Namens de PVV spreek ik de hoop uit dat de koningin mag genieten van nog vele gezonde jaren vol geluk en voorspoed." Hij wenst haar troonopvolger, prins Willem-Alexander, veel succes en wijsheid toe. (6)

D66-leider Alexander Pechtold noemt de koningin een 'hardwerkend en professioneel staatshoofd dat de belangen van Nederland ook over de grenzen uitstekend dient.' PVDA-fractievoorzitter Diedrik Samson zei dat de koningin zich heeft laten kennen als een betrokken vorstin die veel Nederlanders wist te raken met haar medeleven in moeilijke tijden. De voorzitter van de ChristenUnie, Arie Slob, benadrukte dat de koningin er ook altijd was voor de bewoners van de Nederlandse Antillen. (5) Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme reageert op de aangekondigde troonafstand van Beatrix:"Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat de koningin heeft besloten op bijna 75-jarige leeftijd haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuwe generatie." (6) De SGP-leider Kees van der Staaij zei:"Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap. Dat zei koningin Beatrix in 1980, toen ze het koningschap aanvaardde. Zij heeft die woorden meer dan 30 jaar waargemaakt: toegewijd, onvermoeibaar, plichtsgetrouw en professioneel." Oud-premier Jan Peter Balkenende heeft ook vol lof uitgesproken over koningin Beatrix. "De koningin heeft voortdurend op een voortreffelijke wijze invulling gegeven aan het koningschap, waarvoor het diepste respect past." Ook de voormalige premier Wim Kok heeft bij de NOS verklaard dat hij de rol van koningin Beatrix heeft 'buitengewoon gewaardeerd.' Voor Wim Kok was Beatrix  een 'sparringpartner' in de jaren dat hij als premier elke maandag bij haar op bezoek ging. "Ze ondertekent niet alleen wetten, maar ze heeft een mening. Beatrix toonde altijd een zeer intensieve betrokkenheid bij alle onderwerpen die speelden in de ministerraad,"aldus Kok. (6) Europees commissaris Neelie Kroes zei:"Ik heb het grootste respect voor koningin Beatrix. Het is een totale bewondering voor haar jaren van dienst en haar toewijding aan het Nederlandse volk." (6) 

Reacties Nederlanders

Voor veel Nederlanders is de aangekondigde troonsafstand van koningin Beatrix een verrassing. Vele duizenden tweets werden verzonden, toen Beatrix' troonsafstand nog een snel verspreidende gerucht was. Heel wat Nederlanders hadden gereageerd op de toespraak van Beatrix. "Het is een groot gemis voor het Nederlandse bedrijfsleven. In Brunei en Singapore was Beatrix weer helemaal op dreef. Ze was bij gesprekken over samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en 'onze mensen'. Ik was ook zeer verbaasd, want ze was vorige week zeer actief, zeer dynamisch en ik had het niet verwacht,"vertelde Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. 

Buitenlandse reacties

Uiteraard is de troonsafstand van Beatrix in het buitenland niet onopgemerkt. De buitenlandse media besteden er veel aandacht voor de aankondiging van koningin Beatrix dat zij op 30 april zal aftreden. In Scandinavië, waar zowel Denemarken, Noorwegen als Zweden een eigen koningshuis hebben, is de troonsafstand van Beatrix groot nieuws. Bij de Deense publieke omroep DR vult het nieuws nagenoeg de gehele voorpagina van de website. "Hollands dronning Beatrix overlader troner til sin son,"luidt de Deense tekst van de voorpagina. (7) 

De Belgische media hebben net als de Nederlandse TV het nieuws in een extra live-uitzending gebracht. De Belgische koning Albert heeft een privé-telefoontje gepleegd om koningin Beatrix persoonlijk zijn sympathie over te  brengen en haar opvolger, kroonprins Willem-Alexander en zijn gemalin prinses Máxima, te feliciteren met hun aanstaande koningschap. Dat heeft Belga vernomen van een woordvoerder van koning Albert. De Belgische premier Elio Di Rupo bracht hulde aan de Nederlandse koningin Beatrix en bedankte haar voor "de intense en warme banden die onze beide landen onder haar bewind onderhielden." "De Nederlandse koningin heeft haar land steeds met waardigheid, intelligentie en veel empathie vertegenwoordigd en heeft zo een bijzondere plaats veroverd in het hart van miljoenen Nederlanders,"zei de Belgische premier. En hij feliciteerde Willem-Alexander met zijn aanstaande koningschap en troonsbestijging en wenste hem en Máxima alle succes toe. (8) Ook de Vlaamse premier Kris Peeters sprak zijn waardering uit over koningin Beatrix. Hij noemde haar een "echte klasse-koningin." "Ze was een echte klasse-koningin, een grote en sterke vrouw, een opmerkelijke persoonlijkheid die in de afgelopen decennia Nederland mee heeft bepaald en gekleurd,"zei Peeters. "Als persoon werd ze door iedereen zeer geapprecieerd,"gaat de Vlaamse premier verder. "Ze legde een grote empathie aan de dag." (8) De Vlaamse royaltywatcher Jan van den Berghe omschreef koningin Beatrix als "de ideale president van Nederland, met het flair van een manager." "Ze reed een perfect parcours en was als koningin een vakvrouw. Nederlandse ministers zeiden wel eens dat ze het gevoel hadden dat een audiëntie bij haar een zwaar examen aan de universiteit was,"aldus Jan van den Berghe. (8) Hij verwacht dat de nieuwe koning een minder strakke protocol op na zal houden. "Willem-Alexander zal de wat warmere stijl van zijn oma terug nemen, denk ik, hij zal minder van het protocol moeten hebben dan zijn moeder,"meende Jan van den Berghe. (8) 

De oosterburen hadden ook lovende woorden voor koningin Beatrix. Bild Zeitung in Duitsland heeft flink wat ruimte ingeruimd op de voorpagina. "Königin Beatrix dankt ab,"kopte de krant met daaronder "74-jährige gibt Thronverzicht im TV bekant." De Duitse krant heeft erop gespeculeerd dat het tragische ski-ongeluk van prins Johan Friso mogelijk heeft meegespeeld bij de beslissing van koningin Beatrix. "Heeft het ski-ongeluk haar hart gebroken?"vroeg Bild Zeitung zich af. (7) 

Volgens de Britse omroep BBC zal het aftreden van Beatrix geen constitutionele crisis veroorzaken. "Under Dutch law, the monarch has few powers and the role is considered ceremonial,"aldus de BBC. De krant International Business Times citeert een woordvoerder van de Nederlandse ambassade in Londen:"De monarchie is heel erg populair in Nederland en is dat altijd geweest. 80% van de bevolking zegt dat ze goed werk doet." (7) De Argentijnse internetmedia hadden enthousiast gereageerd op de toespraak van 'Beatrix I de Holanda'. Een Argentijnse koningin in het oude Europa is kennelijk een hot issue voor verschillende media in de republiek die drie jaar jonger is dan het Koninkrijk der Nederlanden, maar een veel turbulentere historie kent. (6) 

Opmerking blogger

Voor koningin Beatrix heb ik ook uiteraard veel waardering en respect. Het is niet zo dat ze koel en afstandelijk is. Ze is ook heel menselijk en heeft tragische en moeilijke momenten moeten meemaken. Net als iedereen heeft de koningin ook fouten gemaakt. Daarom is ze ook menselijk. Onomstreden is ze zeker niet, want de koningin had de abortus-wet op 1 mei 1980 ondertekend, waardoor abortus gelegaliseerd werd. Aan de bijeenkomsten van de omstreden en duistere Bilderbergclub neemt ze geregeld deel. Ook heeft koningin Beatrix een verkeerde visie over Europa. Maar aan de andere kant is Beatrix een goede vorstin voor alle Nederlanders. We zijn God ook dankbaar voor een goede vorstin als koningin Beatrix. Ook mogen we de Almachtige dankbaar zijn dat Nederland nog relatief een stabiel land is en de Nederlandse samenleving en de democratische verworvenheden nog niet geheel ontspoord zijn hoewel normen en waarden in de laatste tijd uitgehold zijn. Ondanks de verloedering in ons land heeft koningin Beatrix zich inderdaad met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse samenleving. Wat het geloof van Beatrix betreft, ligt het NIET aan ons om er over de koningin te oordelen, zoals sommige zogenaamde christenen op hun eigen websites wel kwaad woord spreken over haar. Daarover oordeelt alleen God. Beatrix heeft net als iedereen ook een Verlosser heel hard nodig. Daarom moeten we ook voor haar behoudenis bidden. De Bijbel roept ons op om God en de koning te eren en voor koningen en hooggeplaatsten te bidden.

 Ik wens koningin Beatrix heel veel Gods zegen en kracht en nog vele gezonde jaren vol voorspoed. Ook wens ik nieuwe koning Willem-Alexander en zijn gemalin-koningin Máxima veel Gods zegen, kracht en wijsheid toe. Bid voor aftredende koningin Beatrix en ook voor het herstel van haar zoon prins Johan Friso. Bid ook voor de nieuwe koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Jaren geleden las ik een heel interessante verhaal dat toen prinses Juliana (de moeder van koningin Beatrix) geboren werd, was wijlen koningin Wilhelmina bezorgd om het voortbestaan van het Huis Oranje. Een rabbijn verzekerde haar dat het koningshuis onafgebroken blijft tot de komst van de Messias.  Een goed nieuws voor Oranje-fans en Oranjeverenigingen en een slecht nieuws voor niet-koningsgezinden. We zien nu het tastbare bewijs dat het Huis van Oranje onaangetast blijft tot de wederkomst van de Messias. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                           Paul Parker 


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS-TT: Koningin Beatrix treedt af. 28-01-2013
(2) TT-Canvas: Beatrix maakt haar aftreden bekend. 28-01-2013
(3) NOS-TT: De procedure van de troonwisseling. 28-01-2013
(4) NOS Live: Toespraak premier Rutte. 28-01-2013
(5) NOS Live: Politieke leiders vol lof over Beatrix. 28-01-2013
(6) BNR: Reacties en kort nieuws op voorgenomen aftreden Beatrix. 28-01-2013
(7) NOS Live: Beatrix nieuws in het buitenland. 28-01-2013
(8) Knack: Reacties troonsafstand Beatrix:'De perfecte manager van Nederland.' 28-01-2013

Geen opmerkingen: