donderdag 24 april 2014

Nieuwe NAVO-topman Jens Stoltenberg anti-IsraëlischStoltenberg een bruggenbouwer? 

Onlangs is de voormalige Noorse premier Jens Stoltenberg als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO gekozen. Hij volgt per 1 oktober 2014 de Deen Anders Fogh Rasmussen op. De Noor kan rekenen op de steun van de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk. Het is gebruikelijk dat een Europeaan secretaris-generaal van de NAVO is, en dat de militaire leiding in handen is van een Amerikaan. De Nederlandse minister Frans Timmermans was blij met de benoeming van Jens Stoltenberg als de nieuwe NAVO-baas. Vol lof noemde hij de Noor Stoltenberg een "bruggenbouwer." "Hij is een bruggenbouwer, atlanticus en een man die, zoals bleek na de laffe daad van Breivik, in een crisis het hoofd koel weet te houden en tegelijkertijd een warm hart heeft voor de samenleving,"zei Timmermans. Op zijn Facebookpagina schreef Timmermans ook;"Hij is de juiste man voor deze zo belangrijke post." (1) Is Jens Stoltenberg werkelijk een bruggenbouwer, zoals minister Timmermans beweert!? Is hij wel de juiste man voor de hoogste post van de Noord-Atlantische militaire verdragsorganisatie? De meeste mensen weten dat Stoltenberg premier van Noorwegen was, toen Anders Breivik, een Noorse rechts-extremist, in 2011 een bomaanslag in Oslo en een bloedbad aanrichtte op het eiland Utoya. Breivik slachtte toen 77 jongeren, onder wie enkele kinderen, af. Met de aanslagen wilde Breivik de linkse partij van Stoltenberg, de Noorse Arbeiderspartij, in haar hart treffen. 

NAVO-secretarisgeneraal Anders Fogh Rasmussen (links)
en zijn opvolger Jens Stoltenberg (rechts)
Stoltenberg werd internationaal geprezen om zijn "kalme optreden." "Noorwegen laat zich niet intimideren,"verzekerde hij zijn landgenoten. "Het geweld zal juist worden beantwoord met meer openheid en democratie." Later gaf hij aan dat hij net na de bloedige aanslagen geen verdriet kon tonen. Hij zei:"Mijn taak was om mensen te trootsen, om hen te steunen. Ik huilde pas later. Ik las de kop van 's lands grootste dagblad, die luidde:'Vandaag zijn we allemaal Jonge Socialisten.' Op dat moment barstte ik in huilen uit." (1) Jens Stoltenberg is op het internationaal niveau enorm gewaardeerd door veel politici en intellectuelen. Maar niet iedereen waardeert hem. Of Jens Stoltenberg een bruggenbouwer is, valt te betwijfelen. Als we naar zijn achtergronden kijken, blijkt achteraf dat hij omstreden is. De duistere achtergronden van Jens Stoltenberg vertellen echter een heel andere verhaal. Zo bleek dat Stoltenberg in de jaren 90 vaak contact met een Sovjet-diplomaat had. Dit contact moest meteen verbroken worden toen onthuld werd dat deze Sovjet-diplomaat een KGB-agent was. Stoltenberg had zelfs een codenaam bij de KGB, 'Steklov.' (1) Het door Frans Timmermans geschetste beeld van Stoltenberg als de bruggenbouwer klopt echter niet.

"Een socialist in hart en nieren"

Jens Stoltenberg is inderdaad een socialist in hart en nieren. Daarover valt niet te betwijfelen. Zijn ouders waren ook socialisten. Jens werd op 16 maart 1954 geboren in Oslo. Zijn familienaam Stoltenberg is afgeleid van Stoltenberg in Noord-Duitsland. (2) Hij bracht zijn kinderjaren in het buitenland door, toen zijn vader een ambassadeur was. Jens groeide op in een politiek actieve familie. Zijn interesse voor politiek begon in zijn vroege tienerjaren, toen hij beïnvloed werd door zijn zus Camilla die op dat moment een lid was van de toenmalige Marxistisch-Leninistische groep Rode Jeugd. Verzet tegen de Vietnam-oorlog was zijn belangrijkste motivatie. Jens nam deel aan de anti-Amerikaanse demonstraties. De demonstratie was gericht op de Amerikaanse ambassade in Oslo. De ruiten van de ambassade sneuvelden, toen het gebouw bekogeld werd door de stenengooiende demonstranten. Een aantal vrienden van Jens waren gearresteerd door de politie. (2) Jens' vader was minister van Defensie en Buitenlandse Zaken. En de moeder van Jens was staatssecretaris. Jens en zijn ouders zijn lid van de Noorse Arbeiderspartij. Maar...u weet waarschijnlijk niet dat Jens Stoltenberg deel neemt aan de geheimzinnige en veelbesproken Bilderbergclub! De lijst van de deelnemers van de Bilderbergclub op Wikipedia bevestigt dat. (3) Ook zijn vader Thorvald Stoltenberg was een lid van de Bilderbergclub. Hoewel Jens Stoltenberg als een fervent atheïst wordt geportretteerd, beweerde hij dat hij niet zichzelf als een atheïst beschouwt. In zijn jeugd blowde hij cannabis. (2) De jonge Jens was van huis uit econoom en werkte kort bij de Noorse krant Arbeidersbladet. Hij begon al jong aan zijn politieke carrière en was zeer actief in de jeugdbeweging van de partij. Op 21-jarige leeftijd werd hij gevraagd voor een post als staatssecretaris, maar dat ging op het laatst niet door. Toen hij dertig was, werd hij alsnog staatssecretaris van Economie en Energie. Drie jaar later werd hij minister van Handel en Energie en hij was kort minister van Financiën. In 2000 werd hij voor de eerste keer premier van Noorwegen. Dit kabinet bleef echter niet lang zitten. Zijn tweede termijn als premier liep van 2005 tot en met vorig jaar, toen hij de Noorse verkiezingen verloor. (1)

Tijdens het premierschap van Stoltenberg namen de Defensie-uitgaven toe. Op dit moment is Noorwegen een van de NAVO-bondgenoten met de hoogste defensie-uitgaven. Ook speelde Noorwegen een grote rol in de omstreden NAVO-inmenging in Libië.(1)

Is Stoltenberg geschikt als NAVO-topman? 

Volgens dr. Manfred Gerstenfeld van het researchinstituut in Jeruzalem, Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), is de benoeming van de voormalige Noorse Jens Stoltenberg tot nieuwe secretaris-generaal van de NAVO nogal misplaatst. Zeer veel mensen vergeten dat de defensieuitgaven onder de regering van Stoltenberg niet alleen fors toegenomen zijn, maar ook het antisemitisme in Noorwegen sterk floreert! Daarom maakt de houding van de Noorse regering jegens Israël en het antisemitisme in Noorwegen dat Stoltenberg niet de geschiktste persoon is om het militaire bondgenootschap te leiden! De Nederlandse minister Timmermans, ook een socialist, beweert dat Stoltenberg een warm hart heeft voor de samenleving. Maar als we de regeringsdaden van Stoltenberg bekijken, blijkt dat helemaal niet zo. Stoltenberg heeft Israël en de Joden niet bepaald een warm hart toegedragen. Zowel officiële biografieën als Wikipedia vertellen u echter niet over de anti-Israëlische houding van Jens Stoltenberg!! Alleen maar omdat deze biografieën politiek correct zijn! 

Jens Stoltenberg
De regering-Stoltenberg was de enige coalitieregering in West-Europa waarin extreem-links zitting had. Enkele ministers behoorden tot de links-socialistische SV. Deze partij is medeopgericht door voormalige communisten. Namens SV was Ingrid Fiskaa een tijdlang staatssecretaris van Milieu. Een jaar voordat zij in de regering zitting nam, stelde Fiskaa dat de Palestijnen het slachtoffer zijn van een "langzame genocide." Volgens haar doen de VN  daar niets aan omdat "de Verenigde Staten niet geïnteresseerd zouden zijn." In april 2008 zei Ingrid Fiskaa;"Tijdens sommige duistere momenten zou ik wensen dat de Verenigde Naties precisieraketten zouden afschieten op Israëlische doelen." De regering-Stoltenberg mat frequent met twee maten jegens Israël. Dat valt onder de Europese definitie van antisemitische handelingen. (4) Bovendien heeft de toenmalige Noorse regering enkele malen de Palestijnse terroristenbeweging Hamas gelegitimeerd. De voormalige Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Jonas Gahr Stoere, is een fan van Hamas en verdedigt deze terreurbeweging regelmatig in buitenlandse kranten. Volgens Hanne Nabintu Herland, een academicus en een godsdiensthistoricus, accepteerde de regering-Stoltenberg indirect de doelstellingen van Hamas met betrekking tot etnische zuivering, terreur en de genocide op Joden. (5) Ook riep de regering-Stoltenberg op tot het afbreken van de Israëlische veiligheidsbarrière die de Joodse burgers moet beschermen tegen Palestijnse terroristische aanvallen. (4)

De regering-Stoltenberg heeft in 2009 ook een jaar lang allerlei festiviteiten georganiseerd ter ere van de overleden schrijver Knut Hamsun. Hamsun was echter een groot bewonderaar van Adolf Hitler. Hij heeft zijn Nobelprijs opgedragen aan de nazi-minister van Propaganda, Joseph Goebbels. Het is slecht één voorbeeld van het gebrekkige oordeelsvermogen van de voormalige Noorse minister-president Jens Stoltenberg, aldus dr. Manfred Gerstenfeld. (4) 

Stoltenbergs kritiek op Israël was grotendeels indirect. Als premier en partijleider was hij echter EINDVERANTWOORDELIJK voor alle vooroordelen en haat tegen Israël uit de regering en de Arbeiderspartij gedurende zijn regeringsperiode! (4) De voorzitter van de Noorse Arbeiderspartij, Anders Mathisen, is een Holocaustontkenner. Hij verklaarde dat er "geen enkel bewijs bestaat dat de nazi's gebruik hebben gemaakt van gaskamers of dat er massagraven bestaan." (5) De schandalige anti-Israëlhouding in Noorwegen werd overigens ook in het buitenland opgemerkt. In 2010 stuurde de Amerikaanse senator Sam Brownback een nooit beantwoorde brief aan de Noorse ambassadeur in Washington waarin hij een aantal antisemitische en anti-Israëlische handelingen van de Noorse regering en de Noorse koning opsomde. Brownback schreef onder andere hoe de Noorse regering in 2008 de reis betaalde van twee extreem-linkse artsen naar Gaza tijdens de Israëlische "Cast Lead"-campagne. Zij stelden zich op als raspropagandisten voor Hamas. Stoltenberg belde de artsen tijdens hun verblijf in Gaza op en bemoedigde hen:"Heel Noorwegen staat achter jullie!" (4) In 2010 heeft de Noorse ambassade in Damascus een tentoonstelling gesubsideerd waarop extreem anti-Israëlische schilderijen van Noorse schilder Hakon Gullvag werden gepresenteerd. De Noorse ambassadeur zei bij de opening dat "deze tentoonstelling een van de belangrijkste politieke manifestaties sinds de lange tijd is, die door een Noorse artiest is gemaakt." Na een bezoek in 2012 publiceerde een delegatie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) een rapport waarin ze Noorwegen bekritiseerde vanwege de intolerante houding jegens Joden en moslims. De delegatie waarschuwde de regering dat de extreem anti-Israëlische houding tot antisemitisme kan leiden. (4)

De AUF-jeugdbeweging van de Noorse Arbeiderspartij telt ook veel anti-Israël ophitsers. Nadat de nietsontziende misdadiger Anders Breivik in 2011 tientallen AUF-jongeren op Utoya had vermoord, werd bekend dat een belangrijk deel van het programma tijdens het jongerenkamp op het eilandje was gewijd aan haatpropaganda tegen Israël. De jongste deelnemers waren nog geen 14 jaar oud. (4) Het jongerenkamp op Utoya blijkt niet alleen een kamp waar jongeren gezellig rond het kampvuur zitten. De jongeren op Utoya waren blijkbaar geindoctrineerd en helemaal vergiftigd met ziekelijke haat tegen Israël. De Noorse AUF-jeugdbeweging is precies dezelfde als de Hitlerjugend. In het Derde Rijk waren Duitse jongeren ook geindoctrineerd en vergiftigd met Jodenhaat. Zo speelden Noorse kinderen op Utoya een "Gaza flotielje", zoals we de onderstaande foto zien. 

Flotielje spelen
Twee dagen voor de aanslagen was de Noorse minister Jonas Gahr Stoere op bezoek in het jeugdkamp op het eiland Utoya en hij hield de jongeren voor dat "de Palestijnen recht hebben op een eigen staat in de door Israël bezette Palestijnse gebieden." Ook zei hij dat Israël er maar vast aan moet wennen dat hun staat in zijn huidige vorm "geschiedenis" is. "Israël heeft de mening van de wereldgemeenschap verkracht en zal geen vrede hebben zolang het weigert de wapens neer te leggen,"aldus Stoere. (5) Tijdens zijn bezoek aan het jeugdkamp op Utoya droegen de jongeren een groot spandoek waarop werd opgeroepen tot boycot van Israël. 

Jonas Gahr Stoere bezocht jongeren op Utoya
In de week voorafgaande aan de aanslagen was de roverhoofdman Mahmoud Abbas die zich de president van de Palestijnse Autoriteit noemt, in Oslo op bezoek. Tijdens een persconferentie zei minister Stoere:"Noorwegen zal een onafhankelijke Palestijnse staat erkennen wanneer dat in september door de VN in stemming wordt gebracht." Daarnaast tekende Stoere een overeenkomst met de roverhoofdman Abbas voor de vestiging van een officiële diplomatieke post in Noorwegen. (5)

In de loop der jaren heeft Jens Stoltenberg gesproken op verschillende manifestaties waar extreme verbale aanvallen op Israël plaatsvonden. In 2002 hield Stoltenberg een toespraak tijdens een anti-Israël demonstratie. Zijn toespraak werd enkele keren onderbroken door anti-semitische leuzen. Kreten als "Dood aan de Joden!" en "Dood aan Israël" werden gescandeerd door Arabischtalige moslimjongeren. Jens Stoltenberg zweeg. Zijn zwijgen bij dergelijke gelegenheden betekent instemming! (4) Zo tolereert Jens Stoltenberg het antisemitisme in Noorwegen. Het recentste geval was vorig jaar tijdens de 1 meiviering van socialistische vakvereniging LO in Olso. Daar sprak een vakbondsleidster uit Gaza die het afschieten van raketten op Israëlische dorpen en steden een symbool van weerstand noemde. (5) Stoltenberg zweeg. 

Meer antisemitisme in Noorwegen
Onder de regering van Stoltenberg waren de Noorse jongeren volgeprompt met haat tegen Israël. Een in 2012 door de Noorse overheid gefinancierde studie, die door het Holocaust Centrum van Oslo werd uitgevoerd, liet zien dat 38% van de Noren meent dat "Israël zich naar de palestijnen net zo gedraagt als de nazi's ten aanzien van de Joden." (5) Het vergelijken van Israël met de nazi's is niets anders dan een schandalige vorm van antisemitisme. Zo'n vergelijking beledigt de overlevenden van de Holocaust en opent de diepe wonden van het Joodse volk. 

Noorse kinderen supporters van boycot Israël
Jong geleerd, oud gedaan...
Zeer veel Noorse ministers, intellectuelen, schrijvers, wetenschappers, journalisten, politici en anti-Israël lobbyisten demoniseren regelmatig Israël, koesteren antisemitische gedachten en verheerlijken zelfs de terreurdaden van Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Zelfs de Noorse koning Harald V schroomde zich niet zijn anti-Israëlische standpunt te verkondigen door hoge onderscheidingen toe te kennen aan twee misdadige leden van de Palestijnse terreurbeweging Hamas die dood en verderf onder onschuldige en weerloze Israëlische burgers zaait!! Gezien het feit dat Noorwegen de misdaden van Hamas goedpraat en zelfs verheerlijkt en Israël en de Joden in de ogen van de Noren 'bad guys' zijn, waarschuwt God in Zijn woord ernstig:

"Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!"
Jesaja 5:20 (Statenvertaling)
 
De heer Franklin ter Horst schreef:"De situatie voor de laatste Joden in Noorwegen is zo onhoudbaar geworden dat ook zij besloten hebben te vertrekken waarmee het Scandinavische land de eerste Europese staat zal zijn die 'Judenfrei' is. De Joden vrezen voor een herhaling van de jaren dertiger van de vorige eeuw." (5) Het ergste is dat de heropleving van het antisemitisme in een aantal Europese landen vooral te danken is aan massale moslimimmigratie. Veel Noorse en Europese (ook Nederlandse!) politici weigeren het islamitische antisemitisme onder eigen ogen te zien en bagatelliseren deze ook. "Veel immigranten brengen het antisemitisme uit hun thuislanden mee,"zei de voorzitter van de Joodse gemeenschap in Noorwegen al in februari 2012 tegen de krant Aftenposten. "Het beschamende is dat niemand in dit land daar tegen optreedt."  (5)

Het is volstrekt niet waar dat de aanslagen in Oslo en op Utoya het werk zouden zijn van de zionisten, zoals de antisemieten beweren. De vooraanstaande Noorse socioloog en vredesactivist, professor Johan Galthung, verspreidde zijn ordinaire leugen dat Anders Breivik die 77 jongeren op Utoya doodschoot, in opdracht van de Israëlische geheime dienst Mossad handelde. Om zijn bewering kracht bij te zetten beval hij iedereen aan om het allang als verzinsel ontmaskerde antisemitische pamflet "De Protocollen van de Wijzen van Sion" maar eens te lezen. Het ontgaat hem en de meeste Noren die de Bijbel nog nooit hebben gelezen, echter dat wie Israël vervloekt, zal ook vervloekt worden. Noorwegen heeft Israël vervloekt en wordt uiteindelijk vervloekt. Want de vloek keert als een boemerang terug en treft het Scandinavische land! 

"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt.."
Genesis 12:3 (Statenvertaling)

Wijlen Bijbelleraar Derek Prince schreef dat God een vervloeking zal uitspreken over iedereen die Abraham vervloekt. Hier is een belangrijke reden voor. Zodra God iemand als Abraham roept voor een speciale taak, dan wordt deze persoon automatisch het doelwit van satans vijandschap. Daarom bouwde God in Abrahams roeping een speciale beschermingsclausule in:"Wie u vervloekt, zal Ik vervloeken." Verderop in de Bijbel wordt deze bescherming specifiek door Izaäk aan Jakob doorgegeven (Genesis 27:29) en vervolgens aan het volk Israël (Numeri 24:9) - dat wil zeggen aan het hele Joodse volk. We zien dus dat God een vloek heeft uitgesproken over een ieder die het Joodse volk vervloekt. In moderne spreektaal wordt deze negatieve houding ten opzichte van de Joden 'antisemitisme' genoemd. Antisemitisme is dus een belangrijke reden voor het bestaan van een vloek. Vandaag de dag zijn de gevolgen van deze specifieke vloek overal zichtbaar, zowel in het leven van individuen als in de geschiedenis van hele landen!! (6) De aanslagen in Oslo en op Utoya zijn de tragische gevolgen van de vloek dat Noorwegen over Israël heeft uitgesproken!! Bovendien heeft Noorwegen het onheil geoogst wat het verderf heeft gezaaid. Noorwegen heeft terroristische organisaties als Hamas openlijk gesteund en krijgt nu te maken met terreur op eigen bodem! De Bijbel maakt iedereen heel duidelijk: Wie wind zaait, zal storm oogsten!

"Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft.."
Colossenzen 3:25 (Statenvertaling) 

"Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten."
Galaten 6:7-8 (NBG-vertaling)

Vandaag weigeren de Noren nog steeds in te zien dat de aanslagen van Anders Breivik de ernstige gevolgen van de negatieve anti-Israëlische houding van Noorwegen zijn. Toen de Israëlische krant Ma'ariv de Noorse ambassadeur in Israël, Svein Sevje, vroeg of de bevolking van Noorwegen nu wat meer sympathie kon opbrengen voor de onschuldige Israëlische slachtoffers van terreuraanslagen, antwoordde de ambassadeur hooghartig:"Wij Noren zien de bezetting van Palestijns gebied als oorzaak van de aanslagen tegen Israël. In het kader hiervan zie ik geen enkele reden mijn visie in dat opzicht te wijzigen." (5) Blijkbaar weigeren de Noren hardnekkig in te zien hoe ernstig zijn de terreuraanslagen en wat de ernstige consequenties zijn van de houding jegens Israël. Dat is ook hoogmoed! In de ogen van de Noorse ambassadeur Sevje is "de moordpartij van Breivik op Noorwegen dus wat anders" dan de weerzinwekkende en barbaarse moordpartijen op onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse zelfmoordaanslagen. Onder de Joodse slachtoffers zijn kleine kinderen, ja zelfs babies!! Niets rechtvaardigt de moordaanslagen op Joodse burgers, ook al is de moordpartij van Breivik op Utoya niet gerechtvaardigd! Zolang Noorwegen (en ook heel Europa) blijft doorgaan met de anti-Israël houding, zullen de gevolgen in de nabije toekomst nog verschrikkelijk zijn! Want Noorwegen, Nederland en heel Europa zullen straks te maken krijgen met islamitische zelfmoordterroristen die van Syrië zijn teruggekeerd. Al die Europese regeringen die boycot van Israël promoten, omarmen de islam als een "godsdienst van vredelievendheid, tolerantie en broederlijkheid" en betalen uiteindelijk een zeer hoge prijs voor hun eigen arrogantie, als ze ineens zich confronteren met potentiële islamitische terroristen die overal dood en verderf zaaien!! De islamisten willen eerst beginnen met het 'Judenrein' maken van Europese landen. Als hun doel bereikt is, dan zal de volgende stap het verdrijven van alle christenen zijn. Slaagt hun opzet, dan is de islamisering van heel Europa de eindbestemming van de islamisten. In Syrië, Libië en Egypte hebben de moslimradicalen hun leuze gescandeerd: Eerst zaterdagmensen, dan zondagmensen! Ze bedoelen Joden en christenen uiteraard. Bekijk de onderstaande foto maar wat de islamisten in werkelijkheid van plan zijn met de Noorse Joden.


Jullie zijn gewaarschuwd!! Niet Israël maar de islam is de echte vijand van Noorwegen en alle Europese landen!  

Het nawoord

Jens Stoltenberg zal vanaf oktober 2014 de scepter zwaaien op het hoofdkantoor van de NAVO in Brussel en de activiteiten van de organisatie coördineren. Gezien zijn recente verleden belooft dit weinigs goeds, aldus de heer Manfred Gerstenfeld. Gezien de crisis in Oekraïne en de deelname van de Oekraïense rechts-extremistische partij Svoboda aan de Oekraïense regering van Arseni Jatsenjoek zal de verhouding van de NAVO met Rusland zéér gespannen zijn. Een meest verontrustbarende en zéér gevaarlijke ontwikkeling is dat de NAVO-inmenging onder Jens Stoltenberg de Oekraïense Joden in groot gevaar kan brengen. Het NAVO-optreden in Oekraïne zal de Oekraïense Joden niet beschermen, maar wel het pro-westerse bewind in Kiev, waaruit rechts-extremistische elementen bestaat. Onder Stoltenberg zal de houding van de NAVO ten aanzien van Israël een heel andere wending nemen. Niemand weet welke koers de NAVO onder Stoltenberg zal inslaan. Hoogstwaarschijnlijk zal de nieuwe koers anti-Israëlisch zijn. Het voorspelt zeker niet veel goeds!! De NAVO, van oorsprong een militaire verdedigingsorganisatie, is een lange tijd verworden tot een criminele organisatie. Met medeweten van de NAVO was de voormalige Libische dictator Muammar Khadaffi door de Libische rebellen vermoord, zonder dat hij aan het Internationaal Strafhof uitgeleverd wordt. Bovendien staat de NAVO in dienst van de Nieuwe WereldOrde. Straks is de NAVO een mafia met Jens Stoltenberg als 'de godfather.' Of de NAVO ten strijde tegen Israël zal trekken, is niet ondenkbaar. Het zal in de nabije toekomst zeker gebeuren. Daarmee zal een Bijbelse profetie in vervulling gaan dat God de NAVO, de omringende Arabische islamitische landen, Turkije (in de Bijbelse tijden Togarma), de Verenigde Staten en de EU naar het dal van Josafat in de buurt van Jeruzalem zal afvoeren om hen te vernietigen. Jeruzalem zal het waterloo van de NAVO en de islamitische legers worden!! 

"Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!) De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot." 
Joël 3:9-13 (Statenvertaling)

Vreselijk is het oordeel over alle heidense grootmachten! Laat de profetie van Joël een ernstige waarschuwing aan het adres van de NAVO, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de islamitische landen zijn! God waarschuwt alle landen niet tegen Israël te strijden. God zal zeker een zware oordeel uitspreken over de NAVO, maar ook over de hoogmoedige en arrogante Europese Unie en Europese leiders, regeringen, organisaties en media. Zeker ook over hele volken!!

Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg en Barack Obama
De opmerking van Nederlandse minister Frans Timmermans dat de voormalige Noorse premier Jens Stoltenberg een bruggenbouwer is, is misplaatst. Timmermans is ook tegen Israël en promoot graag de boycot van Israëlisch producten. Kennelijk heeft hij helemaal géén moeite met de antisemitische houding van Stoltenberg! 

Al is Noorwegen overspoeld met antisemitisme, gloort er toch een kleine hoop voor het mooie Scandinavische land! Er zijn ook andere geluiden in Noorwegen te horen. Niet iedereen in Noorwegen staat achter de antisemitische houding van politici, intellectuelen, schrijvers, jongeren en zelfs Stoltenberg. Het blijkt ook uit het bezoek van een delegatie van 40 Noorse christenen aan Israël op 5 december 2013. De Noorse christenen waren naar Israël gekomen om vergiffenis te vragen voor de schandalige anti-Israël houding van Noorwegen jegens de Joden. Ook spraken ze hun steun uit voor de Joodse Staat. Priester Terje Ligerod, hoofd van de Noorse delegatie, zei:"We geloven dat we geroepen zijn om als een natie een bondgenoot te zijn en om Israël te steunen, en dat wij als leiders willen werken voor verandering in ons land en voor een bekering onder de christenen in ons land. Wij willen Israël steunen." Onder de delegatieleden bevonden zich ook vertegenwoordigers van de Sami, een etnische groep in Noorwegen. De delegatie presenteerde een verklaring van 7 pagina's waarin ze aandacht vroeg voor een aantal van de onrechtvaardige dingen waar ze berouw voor toonden, waaronder ook de Oslo Akkoorden van 1993 die Israël opsplitsten en geen echte vrede met het terreurbewind van de PLO teweeg brachten. (5) Bekijk de onderstaande video...


In Israël verklaarden de Noorse delegatieleden in hun lezing:"Israël hoort volgens de Bijbel aan de Joden. Noorwegen heeft ten onrechte deelgenomen aan de verdeling van het land. De Akkoorden zijn geen stap naar de vrede geweest. We moeten erkennen dat Noorwegen een rol heeft gehad in wat helaas is gebeurd. Vergeef ons, Israël, voor al die financiële steun uit Noorwegen die uiteindelijk belandde bij terroristische organisaties; voor het niet verplaatsen van onze ambassade in Tel Aviv naar de eeuwige en onverdeelde hoofdstad van Israël, Jeruzalem; voor het niet opkomen voor Israël om het land in de wereld te verdedigen tegen de  toenemende vijandigheid; en voor de antisemitische en anti-zionistische houding van politici en de media in Noorwegen. Vergeef ons, Israël, dat Noorwegen tot aan 1851 de Joden de toegang tot haar grondgebied verbood; voor het zenden van de Joden naar de vernietigingskampen van de nazi's tijdens de Holocaust; en voor het afwijzen van de Joden die na de oorlog naar Noorwegen wilden terugkeren." (5)

Het allerbelangrijkste is dat het hele Noorse volk haar verkeerde houding jegens de Joden en Israël moet gaan erkennen en een schuldbelijdenis aan de God van Israël en het Joodse volk doet. Na bekering volgt een vergeving... Ook heeft Noorwegen een bevrijding nodig. Het Noorse volk moet bevrijd worden van de boze machten die achter het antisemitisme staan. De boze machten beïnvloeden gedachten en gedragingen van zeer veel mensen. Ook moet er een halt toegeroepen worden aan de aanhoudende moslim-immigratie! Deze moslim-immigratie is een van de belangrijke oorzaken van de heropleving van het antisemitisme, al willen zeer veel mensen niet graag toegeven. De massa-immigratie van moslims naar Europa kan nooit goedgekeurd worden door God! Want de moslim-immigratie was een onderdeel van de plannen van de Nieuwe WereldOrde (afgekort: NWO) om de identiteit van ieder volk en land in Europa en ook vooral de Joods-christelijke wortels van de westerse beschaving te vernietigen en het multiculturalisme en de Europese eenwording aan te moedigen. Dat weten zéér veel mensen echter niet. Ook de moslims niet! Ze weten ook niet dat ze hun karwei spannen voor de NWO. Het is allang bekend dat de islam in haar veroveringstochten zeer veel hoogontwikkelde culturen heeft vernietigd. Bovendien heeft het islamitische antisemitisme een nieuwe voedingsbodem in Europa gevonden. Europa heeft een zéér zware fout gemaakt door de deuren te openen voor de islam en het islamitische antisemitisme. Ook Nederland heeft in de laatste tijd dezelfde weg als die van de Noren ingeslagen. De linkse partijen en de anti-Israël lobby moedigen het antisemitisme in Nederland aan. Dit is een zeer gevaarlijke ontwikkeling dat het uiteindelijk zal leiden tot het 'Judenfrei' maken van Nederland! Ook de Nederlandse media dragen een bijdrage aan het creëeren van het antisemitische klimaat. Daarom roept de Bijbel ons op tot gebed voor de overheid, opdat het tij gekeerd kan worden en Nederland niet dezelfde weg van de Noren gaat bewandelen (I Timótheüs 2:1-2). In de genoemde Bijbeltekst staat ook dat we voor staatshoofden moeten bidden. Bid ook voor koning Willem-Alexander opdat hij niet besmet zou worden door de anti-Israël lobby, zoals wel het geval is met de Noorse koning! God verzekert ons dat Hij regeringen, presidenten en koningen breekt of in ere herstelt, zoals Hij met koning Nebukadnezar deed. Bid ook dat God de macht en invloed van anti-Israël pressiegroepen, lobbyisten en links-progressieven zal breken. Smeek God ook dat Hij de afgod van links-Nederland zal verbreken: de islam!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                           Paul Parker  
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website en boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS: Wie is Jens Stoltenberg? 28-03-2014
(2) en.wikipedia.org/wiki/Jens Stoltenberg
(3) en.wikipedia.org/wiki/List of Bilderberg participants
(4) Refdag: Anti-Israëlische Stoltenberg ongeschikt als NAVO-topman. 05-04-2014
(5) Franklin ter Horst: Noorwegen onder controle anti-Israël kliek
(6) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince 

donderdag 17 april 2014

Dringend oproep tot gebed voor IsraëlGod roept wachters!

God roept ons op om samen met Hem over Israël te waken. Het is daarom zo belangrijk om intensief te blijven bidden voor Israël en het Joodse volk. In verband met de crisis in Oekraïne en de eenzijdige stap van de Palestijnse president Mahmoud Abbas (in werkelijkheid roverhoofdman zoals ik hem ook noem) om via de VN een Palestijnse staat uit te roepen is de tijd van grote benauwdheid voor Israël aangebroken. God zij dank zijn alle vredesvoorstellen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, mislukt. Het is voor ons duidelijk dat God het verdelen van land en het afstaan van land aan de Palestijnen in ruil voor de vrede niet toestaat.  Maar de vijand staat niet stil en zal een nieuwe strategie bedenken om een frontale aanval op Israël te openen. Zo gaat het altijd in een oorlog. Maar de oorlog in de hemelse gewesten is nog veel heftiger dan op aarde! In de hemelse gewesten woedt er nog steeds een grote oorlog tussen de hemelse legers van de engelenvorst Michaël en de demonische horden van satan (Openbaring 12:7-9). De engelenvorst Michaël staat op de bres voor Israël. Hij weet dat het Joodse volk in groot gevaar verkeert. In de tijd van de grote benauwdheid zal Michaël opstaan om voor het volk Israël te strijden dat het zal uitlopen op een grote verlossing voor de kinderen Israëls (Daniël 12:1).

Vanaf 14 april, de vooravond van Pesach, tot met 27 september 2015, vinden vier maansverduistering bij volle maan plaats. Hierbij bedenkt de schaduw van de aarde de maan. Daardoor krijgt de maan, door het licht dat om de aarde heen komt, een bloedrode kleur. Men noemt dit zeldzame fenomeen ook wel een 'bloedrode maan' of een 'bloedmaan.' Het is nog zeldzamer als dit gebeurt op een Bijbelse Feestdag als Pesach. (1) De maansverduisteringen gaan echter in Israël bijna ongezien voorbij. Volgens gegevens van de NASA zal alleen de laatste maansverduistering zichtbaar zijn vanuit het Midden-Oosten en dan nog maar gedeeltelijk. Sinds 2000 hebben er inmiddels 13 plaatsgevonden. (2) De maansverduistering bij volle maan die tijdens Pesach 2014 plaatsvindt, is het begin van een zogenaamde 'tetrad': een opeenvolging van vier maansverduisteringen bij volle maan. Opvallend genoeg - zo niet wonderlijk - is dat deze opeenvolgende maansverduisteringen plaatsvinden tijdens Bijbelse Feesten: Pesach en het Loofhuttenfeest (Hebreeuws: Soekot). (1) Omdat zowel Pesach als Soekot altijd bij volle maan plaatsvinden, zijn ze beide af en toe samengevallen met bloedmanen, voor het laatst bij het begin van Soekot in 1996. (2) Eerdere 'tetrads' die samenvielen met Joodse feestdagen, waren in 1493-1494, toen Spaanse koning Ferdinand bevel gaf tot uitbanning van de Joden uit Spanje, in 1949-1950, een jaar na de oprichting van de Staat Israël en midden in de enorme stroom terugkerende Joden uit de hele wereld, en in 1967, toen Jeruzalem herenigd werd en de Joden op bovennatuurlijke wijze de overwinning behaalden op een grote overmacht van de Arabische legers. Op al die data gebeurde er dus iets bijzonders met het volk Israël. (1) Onthoud één ding goed: 'Tetrads' geschieden nóóit met de Kerk!! 


Deze tekenen aan de hemel vormen ongetwijfeld een signaal dat het vergaderen van Israël een essentieel onderdeel van Gods agenda vormt, en dat Israël centraal blijft staan in Zijn plan tot verlossing van de hele wereld. Als Wachter over Zijn land en Zijn volk nodigt Hij ons uit mét Hem over Israël te waken. Laten we letten op de tekenen en onszelf voorbereiden!! (1) De maanverduistering op Pesach staat ook in het teken dat de Joden Oekraïne zullen moeten ontvluchten. De Bijbel roept hen op het Noorderland te ontvluchten en naar Israël terug te keren.

Bidden voor Israël, maar wat?!

Uit de Bijbel, het Woord van God, weten we dat de Joden na hun eeuwenlange Diaspora naar Israël, het land van hun voorvaderen, zullen moeten terugkeren om het Messiaanse vrederijk mogelijk te maken. Sommige christenen menen dat de terugkeer van de Joden de wederkomst van Jezus mogelijk zal maken. Echter weet niemand of Here Jezus vóór of na het duizendjarige vrederijk zal wederkomen. Wel staat het vast dat de machten de vestiging van het Joodse volk in Israël willen tegenhouden. Deze machten weerstaan in werkelijkheid de komst van Here Jezus, het Messiaanse Vrederijk en de verlossing van de wereld. Met verwoede pogingen trachten de machten het heilsplan van God te dwarsbomen. Ze weten dat de wederkomst van Jezus hun ondergang zal bezegelen. Het voortdurende conflict in het Midden-Oosten herinnert ons steeds opnieuw aan de centrale plaats die Israël inneemt in de wereldgeschiedenis. Al decennia lang gaat een groot deel van de aandacht van de wereldpolitiek naar deze piepkleine strook land aan de Middellandse Zee. Ondanks internationale (vooral Amerikaanse) inspanningen leiden al die onderhandelingen en verdragen nauwelijks tot een echte oplossing, maar verscherpt het conflict zich steeds opnieuw en is echte vrede nog ver weg. Dit komt doordat het conflict niet in de eerste plaats politiek is of economisch, maar geestelijk! Politieke leiders, regeringen, instituten en actiegroepen die zich verzetten tegen Israël, realiseren zich vaak niet dat ze bruikbare pionnen zijn van de boze geestelijke machten. Ook de Palestijnen beseffen niet dat ze door de demonische machten zijn gebruikt om tegen Israël te strijden. 

Vandaag steekt het antisemitisme wereldwijd de kop op. In veel landen zijn antisemitische aanvallen op de Joden verontrustend toegenomen. De aanvallen worden in verband gebracht met de voortdurende negatieve mediaberichtgevingen over Israël. Al de mediaberichten berusten niet op de waarheid. De media hebben antisemitische motieven om Israël aan de schandpaal te willen nagelen. Hun eenzijdige en niet-objectieve berichten zijn niets anders dan klinkklare leugens. Bij een mediaoorlog sneuvelt de waarheid altijd als de eerste. De media voeren een ware oorlog tegen Israël. Wat de westerse media met alle plezier zoveel kwade woord over Israël spreken, is puur laster. De profetie over de lastercampagne tegen Israël is in vervulling gegaan:

"Gij hebt ons gesteld tot smaad voor onze naburen, tot spot en hoon voor wie ons omringen; Gij hebt ons tot een spreekwoord onder de volken gesteld, Gij doet de natiën over ons het hoofd schudden. De ganse dag staat mijn schande mij voor ogen, en bedekt schaamte mijn aangezicht, om de taal van wie hoont en lastert, om de blik van vijand en wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, maar wij vergaten U niet, noch verloochenden wij Uw verbond.."
Psalm 44:14-18 (NBG-vertaling)

 In de Verenigde Staten schoot een rechts-extremist onlangs vier Joden dood. Dit incident is een aanwijzing dat het antisemitisme ook in Amerika toeslaat. Nergens op de wereld is een Jood veilig. De Joden die nog niet teruggekeerd zijn, moeten zich realiseren dat Israël hun enige en veilige thuishaven is. Het allerergste is het antisemitisme in de Kerk. Nu nog steeds heeft de Kerk een negatieve houding jegens Israël en de Joden. Edward Flannery, een katholieke priester die een boek schreef over antisemitisme, "The Anguish of the Jews", zegt dat antisemitisme de meest hardnekkige en langdurige vorm van haat is in de geschiedenis van de mensheid. De Kerk heeft hierin een grote rol gespeeld, als gevolg van de vervloekte 'vervangingsleer', die leerde dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen, omdat de Joden de Messias Yeshua (Jezus) hebben afgewezen, terwijl God dit in werkelijkheid juist heeft laten gebeuren om óók de heidenen gered te laten worden door de Jood Yeshua (Handelingen 2:22-23, Romeinen 11:11). In naam van het kruis van Christus heeft de christelijke kerk sinds de Kruistochten tot en met de Holocaust eeuwenlang het volk Israël haar 'eerstgeboorterecht' op Gods verbondstrouw ontzegd, hen vervolgd en vermoord. De Bijbelleraar Derek Prince heeft zich lang afgevraagd hoe de christenen ooit al dit onvoorstelbare leed kunnen goedmaken. Het eerlijke antwoord op de vraag: Niets! Dat kunnen de christenen niet. Niets wat de christenen kunnen doen, kan de gruwelijke misdaden tenietdoen, die in de naam van Christus zijn bedreven tegen de Joden in zeventien eeuwen. Derek Prince schreef dat we ons wel kunnen bekeren. Als we ons bekeren, moeten we volgens Johannes de Doper vruchten voortbrengen, waaruit die bekering blijkt (1):

"Brengt dan vruchten voort der bekering waardig..."
Lukas 3:8 (Statenvertaling)

Derek Prince geloofde dat er iets is wat we kunnen doen, heel praktisch en bovendien krachtig, namelijk het aanvaarden van onze verantwoordelijkheid om voorbede te doen voor Israël, voor Jeruzalem en voor het Joodse volk. Er staat een prachtig beeld in het Bijbelboek Jesaja dat spreekt over voorbede voor Jeruzalem. In Jesaja 62:6-7 spreekt de HEERE God:

"O Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des HEEREN doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde."
Jesaja 62:6-7 (Statenvertaling)  

Dit woord wordt tot de gelovigen gesproken op het moment dat God bezig is Zijn volk terug te brengen. Dat moment is rééds aangebroken. Wachters zijn op de muren van Jeruzalem héél hard nodig. Daarom worden Bijbelgetrouwe christenen die Israël met hun hele hart liefhebben, over de hele wereld opgeroepen dat er voorbidders nodig zijn die hun plaats op de muur innemen. Iedereen weet dat in militaire dienst wachtlopen een heel grote verantwoordelijkheid is. Wie tijdens zijn wacht in slaap valt, komt voor de krijgsraad. Deze ernst verwacht God ook van ons, als het gaat om onze toewijding te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Wellicht bevindt u niet letterlijk op de muren van Jeruzalem, maar...geestelijk gezien is dat de plaats waar God voorbidders plaatst onder alle volken over de hele wereld. (1) Er staat duidelijk in de Bijbeltekst (NBG-vertaling): 

                                            Geef Hem geen rust, dag noch nacht.  

Dat kan natuurlijk betekenen dat voorbidders gedurende de nacht blijven waken. Maar volgens Derek Prince heeft het nog meer toepassingen. Ten eerste: Als Jeruzalem wordt omringd door voorbidders over de hele wereld, dan ZULLEN ER OP ELK MOMENT VOORBIDDERS SLAPEN AAN DE ENE KANT VAN DE AARDE, MAAR WAKKER ZIJN AAN DE ANDERE KANT VAN DE AARDE!! Als het belang van bidden voor Israël dus wereldwijd wordt erkend en gepraktiseerd, dan is er dus altijd - dag en nacht - voorbede gaande voor Jeruzalem. Dat is waar God in de huidige tijd naar zoekt! Ten tweede heeft Israël in haar recente geschiedenis vele 'nachten' gekend: momenten van grote angst, groot gevaar en intense duisternis. De Bijbel roept ons op om overdag, maar ook in die momenten van de 'nacht' - de zware tijden - Israël in gebed te brengen voor God. Laten de donkere tijden waar Israël, het Joodse volk, vaak doorheen gaat, ons herinneren aan die belangrijke opdracht te bidden voor Jeruzalem. (1)

De Westelijke Muur (de Klaagmuur)
Er staat nog een boeiend woord in de tekst uit Jesaja dat wijlen Bijbelleraar Derek Prince erg opvalt vanwege zijn achtergrond als student Hebreeuws. God zegt:"Jullie die een beroep doen op de Here, gun uzelf geen rust." Het Hebreeuwse woord hiervoor is 'mazkira' en betekent dat iemand een ander ergens aan herinnert. Dit is letterlijk het moderne Hebreeuwse woord voor een 'secretaresse.' Zij herinnert haar baas aan zijn afspraken (zijn beloften) en de zaken, waar hij tijd voor vrij moet maken. Zo zijn wij in zekere zin geroepen om Gods secretaresse te zijn en Hem te herinneren aan bepaalde lopende zaken. We mogen tegen Hem zeggen:"Heer, ik herinner U aan de belofte die U deed aan Abraham, Izaäk en Jakob... Weet u nog wat Jezus zei over Jeruzalem? Herinnert U... Herinnert U... Herinnert U..." Met andere woorden: we houden God aan Zijn eigen toewijding aan Jeruzalem. Dit is naar de mening van Derek Prince de meest krachtige vorm van voorbede die we kunnen uitoefenen. Het zegt namelijk:"God, U heeft het gezegd, we houden U aan Uw woord en we gunnen onszelf geen rust. We zullen niet stoppen met bidden voordat U doet wat U heeft gezegd." (1) Derek Prince gelooft dat God over de hele wereld zoekt naar dit soort voorbidders. U bent ook geroepen om een voorbidder te zijn. Maak u ook samen met medegelovigen een afspraak wie overdag bidt en een wie 's nachts bidt. Het vraagt om actie!
  
ZONDER WACHTERS IS ISRAËL VOORGOED VERLOREN EN BLOEDT DE HELE WERELD!!

De volgende belangrijkste zeven gebedspunten kunnen we als richtlijn nemen voor onze gebeden:


1. Dat God de bedekking wegneemt die Hij (ten behoeve van ons) op de harten van de Joden 
    heeft geplaatst ten aanzien van de Messias Yeshua. 
2. Dat Jeruzalem de onverdeelde hoofdstad van Israël zal blijven. Immers, Jeruzalem als de 
    onverdeelde hoofdstad van Israël is een steen des aanstoots voor de Palestijnen, de
    omringende Arabische landen en de hele wereld, met name de Verenigde Staten en de EU.
    Jeruzalem is nog steeds een politiek hangijzer. 
3. Dat God alle Oekraïense Joden uit Oekraïne weghaalt en terugbrengt naar Israël. 
    Het Westen heeft zich naar het Oosten opgedrongen en wil Oekraïne aan zich binden. De 
    Verenigde Staten en de Europese Unie hebben hun schandalige rol gespeeld in het 
    Oekraïense conflict door fascisten (neonazi's van de Oekraïense rechts-extremistische partij
    Svoboda) aan de macht geholpen te hebben. De val van de voormalige president 
    Janoekovitsji was inderdaad een staatsgreep. Doordat het Westen het huidige Oekraïense 
    bewind als "de wettige regering" heeft erkend, lopen de Oekraïense Joden groot gevaar. 
    Momenteel staat Oekraïne aan de rand van een burgeroorlog. Niemand weet hoe het verder 
    afloopt. Bidt dat de NAVO de wapens niet zal opnemen tegen Rusland, want de NAVO-
    inmenging in Oekraïne kan de Oekraïense Joden in groot gevaar brengen.
4. Dat de nieuwe Amerikaanse vredesinitiatieven (van John Kerry) geen doorgang zullen 
    hebben. En dat de eenzijdige uitroeping van een Palestijnse staat niet doorgaat.
5. Voor vrede tussen religieuze en seculiere Joden. Beide groepen voeren strijd tegen elkaar. 
    Het verdeelt en verzwakt Israël innerlijk. Bid ook voor bevrijding van religieuze en erg 
    krachtige demonische geesten die Joden, christenen en andere groeperingen domineren. Bid
    voor vrede onder de gelovigen. Bid ook voor de vervolgde christenen in het hele Midden-
    Oosten. Ze staan op het punt uitgeroeid te worden door geestesgestoorde en fanatieke
    moslims. Bijvoorbeeld een christelijke negenjarige meisje werd door de islamitische rebellen 
    negentien dagen lang verkracht en daarna vermoord. Aan de wreedheden en bloedige vervol-
    gingen moet een halt toegeroepen worden. Bid dat God de westerse regeringen tot inkeer
    brengt. Voor veel christenen in het Midden-Oosten is Israël de enige veilige thuishaven! Bid
    vooral ook voor de val van de islam en de zegeviering van de Messias Yeshua, het enige en
    ware Woord van God!!
6. Voor het Lichaam van de Messias Yeshua dat het een biddend en volwassen Lichaam van 
    gelovigen zal worden.
7. Voor christelijke leiders wereldwijd. Dat God door Zijn Heilige Geest soeverein in hen zal 
    werken, zodat ze het unieke belang van Jeruzalem en de roeping van Israël in Gods eindtijds-
    bedoelingen gaan inzien.

Het is hoog tijd dat we de tekenen van de tijd herkennen en niet langer denken: Ach, dat wordt al 2000 jaar gezegd... Nee, Laten we in actie komen en ingaan op Gods oproep om samen met Hem te waken over Israël:

"Vader, ik wil gehoor geven aan Uw roep om een wachter te zijn op de muren van Jeruzalem. Ik wil een beroep op U doen en U herinneren aan Uw beloften voor Jeruzalem, Israël en Uw volk. Ik wil mij toewijden om deel te nemen aan het leger van voorbidders wereldwijd zodat er dag en nacht gewaakt wordt over Jeruzalem."  


Een Bijbelse boodschap luidt: 

"Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen te zamen; want zij zullen oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal, juicht te zamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem! want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods."
Jesaja 52:8-10

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                           Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

(1) DMP Nederland Minimagazine april 2014
(2) De Joodse Omroep, Israel Today: Israël mist drie van de vier maansverduisteringen. 
      14-04-2014