woensdag 31 juli 2013

Nieuws wetenschap juni/juli 2013


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Asteroïde met eigen doorkruist de aarde

Op vrijdag 1 juni was een grote asteroïde met een eigen maan de aarde genaderd tot op het dichtste punt, zo'n 5,8 miljoen kilometer. Dat gebeurde iets voor 23.00 uur. 5,8 miljoen is zo'n 15 keer de afstand van de maan tot de aarde. De asteroide 1998 QE2 is 2,7 kilometer in diameter, flink wat groter dan de kleine asteroïde die op 15 februari ontplofde in de lucht boven de Russische stad Tsjelgabinsk. De wetenschappers gebruikten radar om asteroïde 1998 QE2 te bekijken en ontdekten dat zij een maan had. Nadat 1998 QE2 rond de zon was gedraaid, keerde de asteroïde terug naar de buitenste asteroïdengordel. (1)

Zoektocht naar 'de buurman van de aarde'

Steeds meer wetenschappers beginnen te geloven dat er mogelijk een tweelingaarde ergens in de onmetelijke ruimte is. Daarom is de jacht naar exoplaneten onverminderd doorgegaan. ER zijn zoveel 'exoplaneten' ontdekt. Maar de tweelingaarde is nog steeds niet gevonden. De ruimtetelescoop Hubble gaat in 2014 en 2016 op zoek naar planeten in de buurt van onze buurtster Proxima Centauri, de ster die zich het dichtst bij de zon bevindt. De Amerikaanse astronoom Kailash Sahu onderzocht het gedrag van deze buurtster en berekende wanneer hij het best geobserveerd kan worden. Tot nu toe was Proxima Centauri erg moeilijk op planeten te checken omdat heet een rode dwerg is: een uitgebrande ster die weinig licht afgeeft. Hoewel de ster met een afstand van 4,24 lichtjaar het dichtst bij de aarde staat van alle sterren op de zon na, kunnen wij hem met het blote oog niet zien. Ook met een telescoop is het moeilijk om kleine details zoals planeten rond de ster te observeren. Maar in 2014 en 2016 trekt Proxima langs twee veel fellere sterren. Terwijl dat gebeurt, vertekent de zwaartekracht van de rode dwerg het beeld van de twee heldere sterren. Die vertekening kunnen astronomen gebruiken om precies te bepalen hoeveel Proxima weegt. Hoe meer de ster weegt, hoe meer zwaartekracht hij uitoefent en hoe meer de heldere ster dus vertekend in beeld zal komen. (2)

De beweging van Proxima Centauri door de tijd
De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoopt dat Hubble tijdens deze gebeurtenissen in zóveel detail Proxima's gewicht kan waarnemen, dat ook eventuele kleine gewichtsafwijkingen gezien kunnen worden. Die kleine afwijkingen zouden dan namelijk kunnen duiden op kleine, niet met de telescoop te observeren planeten. Er is namelijk eerder naar planeten gezocht rond onze buurtster. Daar kwam niets uit; de grotere, makkelijk te vinden exoplaneten zoals die de laatste tijd zoveel ontdekt worden. zijn er niet aanwezig. Kleinere planeten, ter grootte van Mercurius of Venus, zouden nog wel kunnen bestaan. De zoektocht naar de dichtstbijzijnde planeet is nu weer actueel, omdat een Duits onderzoeksteam recent ontdekte dat de vorige kandidaat voor deze titel, een planeet bij Alpha Centauri, onvindbaar was. (2)

Of het Hubble gaat lukken om miniplaneten bij Proxima te vinden, zal nog moeten blijken. Als het niet lukt, is nog niet alle hoop verloren; de gehoopte opvolger van de Hubble-telescoop, de James Webb ruimtetelescoop, zou in de toekomst scherpere beelden van Proxima kunnen maken, waarop misschien wél iets te zien is. Zelfs als er geen heldere sterren langskomen... (2)

Drie nieuwe planeten in "levensvatbare zone" rond ster ontdekt?

Een team van astronomen heeft ontdekt dat het planetenstelsel van ster Gliese 667C minstens zes planeten telt, zo heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO via Twitter medegedeeld. Volgens eigen zeggen heeft het team drie 'super-Aardes' gevonden, die zich in de "levensvatbare zone" rond de ster bevinden. Gliese 667 C is een onderzochte ster van iets meer dan een derde Zonsmassa. Het is het minst heldere lid van een drievoudige ster, bekend als Gliese 667 (of GJ 667), die op een afstand van 22 lichtjaar in het sterrenbeeld Schorpioen staat. Dat is erg dichtbij. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat er drie planeten rond Gliese 667 C draaien, waarvan één in de levensvatbare zone. (3)

 
Een team van sterrenkundigen ontdekte nu met nieuwe waarnemingen en bestaande gegevens dat het stelsel minstens zes planeten telt. Liefst drie daarvan zijn 'super-Aardes' die zich in de zone rond de ster bevinden waar vloeibaar water en eventueel ook leven kan bestaan. Daarmee is dit het eerste planetenstelsel dat we kennen met een volgepakte leefbare zone, aldus het team. Er zijn ook aanwijzingen dat er mogelijk zeven planeten om de ster cirkelen. Vanaf deze planeten zijn de beide andere sterren van het Gliese 667-stelsel overdag waarneembaar als zeer heldere sterren, en 's nachts geeft dit tweetal ongeveer net zoveel licht als onze volle Maan. De nieuwe planeten vullen de levensvatbare zone rond Gliese 667C helemaal op: meer ruimte voor stabiele planeetbanen is er niet. (3)

Wat is levensvatbare zone?

De levensvatbare zone is een kring rond de zon. Het is alleen mogelijk als er water aanwezig is. Water is een belangrijk voorwaarde voor de levensvatbare zone. Water kent drie verschijningsvormen - ijs, damp en vloeibaar - en wordt alleen gevonden in een betrekkelijk nauwe kring tussen Venus en Mars in onze zonnestelsel. Dichter bij de zon wordt het alleen nog maar damp. Verder van de zon af wordt het ijs. De baan van onze aarde loopt door het midden van die kring en dit is de best mogelijke plek voor het levensproces, zoals wij dat vandaag kennen. Wat nog belangrijk is, is de aarde de ideale plaats voor het leven omdat het niet dichter bij de zon staat anders is het leven ondragelijk. We weten dat de planeet Mercurius het dichtst bij de zon staat. Eén kant daarvan is altijd naar de zon gericht en zo heet dat lood er vloeibaar als water zou worden, terwijl het aan de andere kant altijd ijzige winter is en de zon er nooit opkomt. Staat de aarde heel ver weg van de zon, dan is het extreem koud. De aarde ligt precies tussen Venus en Mars en is koud noch heet. Daarom zijn de omstandigheden voor het leven op aarde zeer gunstig. Dat de aarde in de nauwe kring rond de zon ligt, is dit het ingenieuze werk van de Schepper. De geleerden denken dat er ook levensvatbare zones op andere zonnestelsels zouden voorkomen. De kans dat er levensvatbare zones en aardachtige werelden gevonden zullen worden, is echter gering. Want de Bijbel zegt duidelijk dat God de hemel en de aarde schiep. Of er andere tweelingaardes (of super-Aardes) zijn, deelt de Bijbel ons echter niet mede.

NASA ontdekt tienduizendste aardscheerder

Een belangrijke vondst in de astronomie: wetenschappers van NASA hebben in juni 2013 de tienduizendste aardscheerder ontdekt. Een aardscheerder is een planetoïde die de Aarde dicht kan naderen. Astronomen schatten dat er miljoenen planetoïden in het heelal rondvliegen, waarvan sommigen een gevaar kunnen zijn voor de Aarde. "Het vinden van de tienduizendste aardscheerder is een belangrijke mijlpaal,"zei NASA-wetenschapper Lindley Johnson. "Maar er zijn minstens tien keer zo veel meer te vinden." (4)


De allereerste aardscheerder werd in 1898 ontdekt. In de honderd jaar daarna zijn slechts vijfhonderd andere aardscheerders gespot. Maar sinds NASA's Near Earth Object Observations programma (NEO-O) in 1988 gestart is, zijn er duizenden ontdekt. Ongeveer tien procent van alle ontdekte aardscheerders zijn groter dan een kilometer. Wanneer een van deze objecten de aarde raakt, zou dat een enorme schade veroorzaken. Geen van deze grotere planetoïden zijn echter een dreiging, meldt NASA. De planetoïde die de eer heeft de tienduizendste ontdekte aardscheerder te zijn, is planetoïde 2013 MZ5. Deze werd ontdekt door de PanSTARRS-telescoop en heeft een breedte van ongeveer 300 meter. Ook deze aardscheerder is volgens de wetenschappers geen gevaar voor de aarde. (4)

Planetoïde 2013 MZ5 bij het rode pijltje
Hoewel naar schatting duizenden ruimtestenen onze Aarde onopgemerkt voorbij razen, wordt de aarde hier af en toe toch nog mee geconfronteerd, zoals laatst in Rusland. Wetenschappers dringen daarom aan op de ontwikkeling van krachtigere telescopen waarmee dreigende ruimtestenen eerder gedetecteerd kunnen worden. (4)


De vraag is of een asteroïde in de nabije (of verre) toekomst met de Aarde zal botsen, zoals het geval was in Rusland. Heeft de Bijbel ook het antwoord? Ja, volgens de Bijbel zal een asteroïde op de aarde neergestort worden en een enorme catastrofe veroorzaken, waarmee het derde deel van rivieren en wateren vergiftigd wordt, die tot dood van zeer veel mensen zal leiden. Ook zal de aarde gedeeltelijk verduisterd worden door de enorme inslag van de asteroïde (Openbaring 8:10-12). Het zal in de toekomst gebeuren. Niemand weet wanneer de asteroïde op de aarde zal neerslaan.

Curiosity begint aan vertraagde roadtrip naar Mount Sharp

Het heeft zo lang geduurd dan verwacht, maar Marswagen Curiosity is eindelijk op weg naar Mount Sharp, een 5,5 kilometer hoge berg in het midden van de Gale-krater. Sinds 4 juli reed Curiosity 58 meter. De afgelopen zeven maanden verbleef het rijdende laboratorium bij Glenelg. Deze locatie bevindt zich 400 meter van de plek waar Curiosity vorig jaar landde. Glenelg was het eerste doel van de Marswagen. Curiosity onderzocht daar stenen en puin. De tocht naar de berg zal naar verwachting negen maanden tot een jaar gaan duren. Onderweg zal Curiosity meerdere stops maken om metingen te doen. De vertraging van de tocht naar Mount Sharp was vooral te wijten aan de onverwachte ontdekkingen die Curiosity deed. Zo heeft de Marswagen onder meer bouwstenen van leven gevonden, zoals de elementen koolstof en waterstof. Volgens NASA-wetenschappers zou dat betekenen dat er in een ver verleden microbes, minieme organismes, zouden kunnen hebben geleefd op Mars. Ook vond Curiosity bewijs dat er ooit water op Mars heeft gestroomd. (5)

Een zelfportret van Curiosity

Roadtrip naar Mount Sharp

Mount Sharp op Mars
Wetenschappers zijn verheugd met de voortgang tot dusver. "Ze staat te popelen om de lagen aan de voet van de berg te bestuderen,"aldus NASA. Curiosity landde in augustus 2012 op Mars. De komende twee jaar moet de Marswagen onderzoeken of de omstandigheden op Mars in het geologische verleden geschikt zijn geweest voor leven. (5) De vondst van de bouwstenen, zoals koolstof en waterstof, betekent echter niet dat er in een ver verleden leven zou zijn geweest. Waarschijnlijk zullen de analyses in de toekomst iets anders uitwijzen dat er toch geen leven op Mars was geweest. De tijd zal leren. Wat het bewijs van de aanwezigheid van water op Mars betreft, zullen andere wetenschappers echter sceptisch zijn. De vondsten roepen echter meer vragen op dan antwoorden.

Astronomen spotten voor het eerst de kleur van een verre planeet

Dat er planeten in andere zonnestelsels zijn, is al tientallen jaren bekend, maar wetenschappers hebben nu voor het eerst gezien welke kleur zo'n exoplaneet heeft. De planeet HD 189733b blijkt azuurblauw, net zoals de aarde er vanuit de ruimte uitziet. Dat hebben de onderzoekers bekendgemaakt. De ontdekking zal in augustus in het wetenschapsblad Astrophysical Journal Letters verschijnen. De aarde is blauw door de aanwezigheid van oceanen en de lucht, maar de kleur van HD 189733b heeft een andere reden. Waarschijnlijk zit de dampkring van de planeet vol met zogeheten silicaten die blauw licht reflecteren. (6)

De blauwe planeet HD 189733b
De kleur werd ontdekt door de ruimtetelescoop Hubble. Die mat de kleuren, die de planeet uitzond tijdens de baan rond zijn zon. Op het moment dat de planeet vanuit ons gezichtspunt achter de ster verdween en tijdelijk niet te zien was, was er veel minder blauw licht. Bij alle andere kleuren bleef het signaal constant. Dat wijst erop dat de planeet blauw is. HD 189733b staat op 63 lichtjaar (596 biljoen kilometer) afstand van de aarde, voor ruimtebegrippen redelijk dichtbij. De temperatuur op de planeet is meer dan 1000 graden boven nul en het regent er glas, horizontaal, in stormen van 7000 kilometer per uur. (6)


De kleuren van de acht planeten in ons zonnestelsel zijn al langer bekend: Mercurius is grijs, Venus is beige, de aarde is blauw, Mars is rood, Jupiter is oranje-wit, Saturnus is geel en Uranus en Neptunus zijn blauw. De kleur wordt bepaald door de samenstelling van het oppervlak en de atmosfeer. (6)
__________________________________________


Foto van de maand: Dolfijn ontmoet tijger

__________________________________________

Dolfijnen noemen elkaar bij de 'naam'

Dolfijnen zijn wonderbaarlijke dieren en blijven ons fascineren. Over deze bijzondere en intelligente dieren zijn vele legenden. Ze kunnen hoog uit het water opspringen. Dolfijnen zijn beslist géén vissen, maar door longen ademende zoogdieren. Ze zijn zeer volmaakt doordat ze aan het verblijven in water kunnen aanpassen en even krachtige gracieuze zwemmers zijn. Dolfijnen leven vooral in de Atlantische Oceaan en in de Stille Oceaan. Er zijn ook enkele soorten die in zoetwater leven. Hoewel ze zelf de vorm van vissen hebben om zich zo snel mogelijk in het water voort te kunnen bewegen, behoren ze toch tot een geheel ander soort dieren. Een fundamenteel verschil is dat ze warmbloedig zijn en lucht inademen. Dat betekent dat ze hun neus op zijn minst om de paar minuten boven water moeten steken om uit- en dan weer in te ademen. Ze zijn volmaakt toegerust voor het leven in de zee en hun vernuftige echo-locatiesysteem is net zo gevoelig als dat van de vleermuis. (7) Er zijn dolfijnen die best in dierentuinen kunnen gedijen waar men hen interessante kunstjes heeft geleerd. Een daarvan laat zien hoe de echo-locatie werkt. Een dolfijn komt naar de rand van het bassin en de trainer bevestigt een kapje over beide ogen van het dier. Daarna gooit hij verscheidene ringen in het water die zo'n afmeting hebben, dat ze precies om de puntige neus van de dolfijn passen. Op zijn bevel zwemt de dolfijn rond, vindt de ringen al heel gauw en komt ermee terug naar de trainer die hem beloont met een vis. Precies als de vleermuis heeft de dolfijn zulke accuraat werkende zintuigen dat hij precies weet waar de echo's door teruggezonden worden en dus kan hij ook in zeer troebel water vis vinden en stenen vermijden. Hij zwemt ook wel eens heel diep waar het licht niet meer kan doordringen en ook daar werkt de echo-locatie even doelmatig. Zowel vleermuizen als dolfijnen zijn met dit zo gecompliceerde locatiesystemen toegerust dat een onderdeel is van hun aanpassing aan hun milieu. (7)


Het is bekend dat dolfijnen met elkaar communiceren. Maar wist u dat...dolfijnen ook elkaar bij de 'naam' noemen!? Wetenschappers hebben nu meer overtuigende bewijs gevonden dat dolfijnen elkaar bij hun 'naam' noemen. De intelligente zoogdieren gebruiken een uniek fluitgeluid om elkaar te identificeren. Een onderzoeksteam van de University of St. Andrews in Schotland ontdekte dat de dieren reageerden als hun geluid werd nagebootst. Dr. Vincent Janik van de Sea Mammal Research Unit van de universiteit legt uit dat dieren leven in een driedimensionele omgeving. "Ze bevinden zich ver van de kust en zonder enige landpunten en ze willen samenblijven als een groep. Deze dieren leven in een omgeving waar ze een zeer effectief systeem nodig hebben om in contact met elkaar te blijven." Al langere tijd werd vermoed dat de dieren onderscheidende fluitgeluiden gebruiken net als mensen namen gebruiken. Eerder onderzoek wees uit dat dolfijnen in staat waren om de geluiden te kopiëren en te leren. (8)


Het is nu de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de reactie van dolfijnen als hun 'naam' wordt gebruikt. De onderzoekers namen de geluiden van wilde dolfijnen op en vingen zo het unieke geluid van ieder dier op. Daarna speelden ze de geluiden af met gebruik van onderwater speakers. "We speelden de unieke geluiden van de dieren in de groep, we gebruiken ook andere fluitgeluiden uit hun repertoire en typische geluiden van andere populaties van dieren die ze nog nooit in hun leven hebben gezien,"vertelt dr. Janik. De onderzoekers concludeerden dat de dolfijnen alleen reageerden op hun eigen geluid door het geluid na te bootsen. Het onderzoeksteam gelooft dat dolfijnen net als mensen reageren als hun naam wordt genoemd. Op die manier kunnen ze elkaar onderwater altijd vinden.  (8)

Wi-Fi in aaneenschakeling van gekleurde bellen en regenbooggolven

Rood en groen leveren samen geel op. Men kan kleuren gemakkelijk mengen om zo andere kleuren te produceren. Maar als u echt niet gelooft dat rood en groen samen geel opleveren, zou u over twee zaklantaarns moeten beschikken, een met een rood en een met een groen lampje. Dan zou u de proef kunnen nemen die de afbeelding laat zien. Op de plek waar zowel het rode als het groene licht op de witte wand valt, ziet u geel. Hierbij is het van groot belang dat het licht is dat vermengd wordt. In zekere zin is licht het enige dat gekleurd kan worden. Maar in de duisternis is niets gekleurd!! De Engelse wetenschapper Isaac Newton was gefascineerd door de Bijbelse zin 'Er zij licht!' en besloot dat zelf te experimenteren. Hij ontdekte hoe een smalle witte lichtstraal door het prisma, een driekantig stuk glas, er door valt uiteen te buigen en afgebroken wordt. Het rode deel van wit licht wordt onder een bepaalde hoek gebroken, het oranje deel wat meer, het gele zelfs nog sterker en zo gaat het verder tot alle kleuren van de regenboog zichtbaar worden. Deze manier om alle verschillende kleuren die in het licht voorkomen, uiteen te doen vallen, noemt men een spectrum.

Kleurenprisma
Er zijn verschillende manieren om het witte licht uiteen te doen vallen in verschillende kleuren, zoals waterdruppels. Een manier waarop we allemaal zo'n spectrum van wit licht kunnen zien, is het kijken naar een regenboog. Die ontstaat doordat waterdruppels het licht doen breken. Uit de druppels die zich in een deel van de regenboog bevinden, valt het rode licht u in de ogen en dan komt dat deel van de lucht u rood voor. Druppels in andere delen zenden u andere kleuren toe en op die manier krijgt u een spectrum te zien: de regenboog. Wist u dat er ook een 'gekleurd geluid' naast het gekleurde licht bestaat!? Precies zoals er een lichtspectrum van rood tot violet bestaat, bestaat er ook een geluidspectrum van het laagste gebrom tot het hoogste gepiep. Geluid horen we, wanneer de lucht in trilling wordt gebracht - dat wil zeggen wanneer de lucht zich snel achterwaarts en voorwaarts beweegt. De laagste geluiden nemen we waar, wanneer die achterwaartse en voortwaartse bewegingen ongeveer dertigmaal per seconde plaatshebben. De hoogst hoorbare klanken liggen tussen de 15.000 en 20.000 per seconde. Grote, zware en plompe dingen trillen langzaam en geven dus lage geluiden. (9) De oscilloscoop laat een afbeelding van de grillige lijnen zien hoe de lucht zich heen en weer beweegt als hij een geluid voortplant. Die lijnen op de oscilloscoop laten zien hoe de lucht zoiets schokkerig beweegt, wanneer er geluid door wordt voortgeplant. Maar tot nu toe is er nog géén manier om een 'regenboog' van geluiden en klanken te laten zien. Er bestaat ook een 'regenboog' van straling.  Op een dag is een onderzoeker en kunstenaar erin geslaagd een stralingspectrum op zijn foto's vast te leggen...

Wi-Fi, waardoor we draadloos kunnen internetteren, is alom aanwezig. Alleen van de straling zien we echter niets. Als het aan onderzoeker en kunstenaar Nickolay Lamm ligt, ziet een wonderlijke wereld, waarin Wi-Fi wel zichtbaar is, eruit als een aaneenschakeling van doorschijnende bellen en regenbooggolven. Zijn interpretatie van de elektromagnetische straling illustreerde hij op foto's van onder andere parken en het Capitool in Washington D.C. Het resultaat is alvast erg kleurrijk, met bellen en golven in alle regenboogkleuren. U kunt een spectrum van Wi-Fi op de onderstaande foto's zien en bewonderen. (10)


Erg wetenschappelijk is het niet, geeft Nickolay Lamm toe. Maar dat was ook niet zijn bedoeling. Lamm wilde de techniek, waar we dagelijk gebruik van maken, enkel een gezicht geven, mensen bewustmaken dat er achter draadloos internetteren een heel systeem zit. Lamm maakte eerder al fotoreeksen die fascineren. Zo toonde hij bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse westkust er mogelijk zou uitzien na een stijging van de zeespiegel en toverde hij barbiepoppen om tot vrouwen met gewone maten. (10)  

Mensenoffer ontdekt in Azteekse tempel in Mexico

Wetenschappers hebben aan de voet van de Templo Mayor in Mexico-stad een mensenoffer ontdekt. de afgeslagen schedel was in een vaas gelegd. Dat deelde het nationaal instituut voor antropologie en geschiedenis (INAH) vrijdag mee. De offergave is naar schatting 500 jaar oud. Vermoedelijk is het slachtoffer een jonge krijgsgevangene, die ter ere van de goden werd onthoofd, aldus archeoloog Salvador Guillem. De komende weken zal na verdere opgravingen duidelijk worden of het om een enige offergave of om een deel van een grotere ceremonie gaat. (11)

Templo Mayor: Ruïnes van Tenochtilán in Mexico-stad

Azteekse mensenoffer
De Templo Mayor was de belangrijkste tempel van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlán. Hij werd in verschillende fases steeds verder gebouwd tot aan zijn verwoesting door de Spanjaarden in 1521 en was het religieuze, politieke en economische centrum van het Azteekse rijk. (11)

Geheim achter allergie voor katten bijna ontrafeld

Onderzoekers zijn weer een stapje dichter bij het preventief behandelen van een kattenallergie. Recent werd ontdekt hoe de allergische reactie getriggerd wordt en hoe die hoest- en niesbuien ontstaan. Een team aan de Universiteit van Cambridge heeft ontcijferd hoe het immuunsysteem allergenen van katten detecteert, een reactie dat uiteindelijk leidt tot de gekende symptomen als hoesten en niezen. De onderzoekers bestudeerden proteines in huidschilfers van katten, één van de grootste boosdoeners bij allergische reacties. Deze allergenen zijn moeilijk te vermijden omdat het 'plakkerige' moleculen zijn, die aan schoenen en kleding blijven kleven en zo van gebouw naar gebouw verhuizen. In huizen, waar katten hebben gewoond, kunt u de shilfers nog jaren later op muren en plafonds terugvinden. (12)


Ze zagen hoe de proteïnen een specifiek traject in het lichaam activeren van zodra ze in de buurt zijn van een veel voorkomende bacteriële toxine. Dit contact lokt een hevige reactie van het immuunsysteem uit, die zorgt dat mensen met een kattenallergie hoesten, niezen, piepen en een loopneus krijgen. "We hebben ontdekt hoe de allergenen de immuuncellen van de mens activeren. Door een beter begrip van dit mechanisme kunnen we medicatie ontwikkelen om kattenallergieën te behandelen en te voorkomen,"verklaart dokter Clare Bryant van Cambridge. Het doel is om met een gelijkaardige aanpak ook allergenen van honden en huisstofmijt aan te pakken. (12)
 
                                                         Het artikel wordt de komende tijd bijgewerkt

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                    Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) TT-Canvas: Asteroïde met eigen maan nadert de aarde. 01-06-2013
  (2) AD: Hubble gaat in 2014 op zoek naar de buurman van de aarde. 04-06-2013
  (3) AD: Drie nieuwe planeten in levensvatbare zone rond ster ontdekt. 25-06-2013
  (4) Volkskrant: NASA ontdekt tienduizendste aardscheerder. 27-06-2013
  (5) AD: Curiosity begint vertraagde roadtrip naar Mount Sharp. 09-07-2013
  (6) AD: Astronomen spotten voor het eerst de kleur vaneen verre planeet. 11-07-2013
  (7) Wonderen der Schepping: Dieren die 'zien' met hun oren. Door George S. Cansdale
  (8) AD: Dolfijnen noemen elkaar bij de 'naam'. 23-07-2-13
  (9) Wonderen der Schepping: Ogen en oren - Kleuren en geluiden. Door Timothy J. Stevenson
(10) AD: Wat als Wi-Fi zichtbaar was? 24-07-2013
(11) Volkskrant: Mensenoffer ontdekt in Azteekse tempel in Mexico. 28-07-2013
(12) AD: Geheim achter allergie voor katten bijna ontrafeld. 26-07-2013

zondag 28 juli 2013

Weeknieuws Israël juli/augustus 2013


Het weeknieuws Israël verschijnt iedere week. Elke dag zal het nieuws bijgwerkt worden, behalve zaterdag. Op zaterdag, de Sabbat, zal geen nieuws verschijnen.

MEDEDELING: Vanaf vrijdag 2 augustus t/m 14 augustus tijdelijk geen nieuwsberichten vanwege vakantieomstandigheden. Begin september ook tijdelijk geen nieuwsberichten wegens vakantie. Dank u voor uw begrip.

 Donderdag 1 augustus: Wetsvoorstel referendum in eerste stemmingsronde Knesset aangenomen

Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft in de eerste stemmingsronde het wetsvoorstel voor een referendum vandaag aangenomen. Het referendum heeft te maken met een vredesovereenkomst met de Palestijnen. In het referendum zou het Israëlische volk er beslissen over een vredesverdrag met de Palestijnen. De huidige wet voorziet niet in concessies over de Bijbelse gebieden, Judea en Samaria, maar over soeverein gebied, waaronder Jeruzalem. Haalt het nieuwe wetsvoorstel het dan geldt het referendum inclusief concessies over Judea en Samaria. Eitan Cabel van de Israëlische Arbeiderspartij vindt dat premier Benjamin Netanyahu zijn verantwoordelijkheid ontloopt door in te stemmen met het referendum. Het gaat volgens hem niet om wat het Israëlische volk wil, maar wat goed is voor de Joodse natie. Als Netanyahu toch de steun van het volk wil, dan moet hij nieuwe verkiezingen uitschrijven, aldus Eitan Cabel. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 01-08-2013

Donderdag 1 augustus: Video van de Dag: Zandsculpturen tentoonstelling in Tel Aviv

Deze zomer heeft het Eretz Ysrael Museum (Land Israel museum) in Tel Aviv een indrukwekkende tentoonstelling van zandsculpturen. De onderwerpen variëren van de Bijbelse Samson tot Alice in Wonderland. Internationale kunstenaars hebben er twee maanden aan gewerkt en er ongeveer 700 ton zand voor gebruikt. De kunstenaars zijn afkomstig van de World Sand Sculpting Academy in Den Haag, vertelde de Nederlandse ambassadeur in Israël, Caspar Veldkamp. Deze Engelstalige video toont de meest indrukwekkende kunstwerken.


Bron: Israel Today Headlines 01-08-2013

Donderdag 1 augustus: John Kerry:"Israël mag 85% nederzettingenblokken behouden"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, heeft in telefoongesprekken met leden van het Congres gemeld dat Israël in elk vredesakkoord met de Palestijnen 85% van zijn nederzettingenblokken mag behouden, zo melden Israëlische kranten. Nadat de Israëlische delegatie, geleid door Tzipi Livni, en de Palestijnse vertegenwoordigers onder leiding van Saeb Erekat, washington hebben verlaten, heeft Kerry met congresleden gesproken, die als pro-Israël bekend staan. Hij verzekerde hen dat de Verenigde Staten de belangen van Israël zullen beschermen. Als grote Israëlische nederzettingenblokken gleden de stad Ma'ale Adumim, Gush-Etzion en Ariel. Opdat deze in de toekomst tot Israël behoren, moet de Joodse Staat ander grondgebied afstaan aan 'Palestina'. Over de toekomst van talrijke kleinere nederzettingen en buitenposten op de Westbank, het Bijbelse Judea en Samaria heeft Kerry niets gezegd.

Een nederzetting in Samaria
De minister toonde zich ervan overtuigd dat het zou lukken om de Palestijnen ertoe te bewegen om Israël te erkennen als het thuisland van het Joodse volk. Ook het geschil over de toekomstige status van Jeruzalem is oplosbaar, beweerde Kerry. "We hebben een goede start." De uitspraak van de Palestijnse president Mahmoud Abbas dat hij in de toekomstige staat Palestina geen enkele Jood wil zien, geen kolonisten en geen soldaten, heeft in Israël voor verontwaardiging gezorgd. De eis van een 'Judenrein' staat is racistisch, zei men in Israël. Bron: Israel Today Headlines 01-08-2013

Donderdag 1 augustus: 400 ultra-orthodoxe Joden vrijwillig in militaire dienst

Zo'n 400 ultra-orthodoxe jongemannen zijn vandaag in militaire dienst gegaan. Ze hebben zich vrijwillig gemeld en zullen dienen in speciale eenheden voor religieuze Joden. De jonge soldaten ondervinden vanwege deze beslissing veel kritiek van hun geloofsgenoten en talrijke rabbijnen. Toch zei 85% van de ultra-orthodoxe soldaten dat zij er trots op zijn in het Israëlische leger te mogen dienen. Bron: Israel Today Headlines 01-08-2013

Woensdag 31 juli: Keniaanse advocaat sleept Israël en Italië voor rechter vanwege moord op Jezus

Dola Indidis, een advocaat uit Kenia, heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een verzoek ingediend om de Staat Israël en de Republiek Italië te vervolgen vanwege hun aandeel in de moord op Jezus. Volgens hem was de kruisiging van Jezus onwettig en moeten Israël, Italië en anderen (keizer Tiberius, Pontius Pilatus, koning Herodes en een deel van de Joodse Schriftgeleerden) hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. De advocaat zegt dat het bewijs in de Bijbel staat en dus betrouwbaar is.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
Hoewel de dood van Jezus bijna 2000 jaar geleden plaatsvond, kan de huidige Staat Israël er wel verantwoordelijk voor worden gesteld, zo luidt de aanklacht van de Keniaanse advocaat. De zaak is al eerder door het Keniaanse Hooggerechtshof verworpen. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 31-07-2013

Opmerking blogger: In het verleden is het Joodse volk meermalen beschuldigd van de moord op Jezus. De aanklager is de christelijke Kerk. De valse aanklachten leidden tot moord op vele miljoenen Joden. De vraag is waarom de Keniaanse advocaat de christelijke Kerk niet voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag wil slepen. Het zou beter zijn voor hem om eerst in de geschiedenis te gaan verdiepen. De Europese geschiedenis staat helemaal bol van bloedige Jodenvervolgingen in vele eeuwen: de Spaanse (Portugese) Inquisitie, pogroms in Tsaristische Rusland, de georganiseerde moordpartijen op Joden tijdens de Kruistochten, de Holocaust. Altijd waren en zijn de daders vrijuit gegaan. Wanneer houdt de wereld eindelijk op met het aanwijzen van Israël als de zondebok!? De christelijke Kerk is ook schuldig aan de moord op Jezus én het Joodse volk. Aan de handen van de Kerk kleeft er nog steeds bloed, zolang er geen schuldbelijdenis is. Het zou beter zijn voor de Keniaanse advocaat om de Palestijnse Autoriteit voor de rechter te slepen wegens schending van mensenrechten, corruptie en indoctrinatie van Palestijnse kinderen tot zelfmoordenaars en jihadstrijders. Waarom sleept de advocaat het Westen ook niet voor de rechter wegens onderdrukking van zwarte bevolking!? Kennelijk vergeet hij de geschiedenis van de slavernij van zijn eigen zwarte broeders en zusters! Niet alleen Joden, maar ook zwarten en zigeuners hebben ontzettend geleden onder de blanke kolonialen, slavendrijvers en onderdrukkers.

Woensdag 31 juli: Palestijnse parlementsleden bij Knesset

Terwijl in Washington de hernieuwde Israëlisch-Palestijnse vredesbesprekingen begonnen, bezocht een delegatie van parlementariërs van de Palestijnse Autoriteit woensdag de Israëlische Knesset om de onderhandelingen een extra zet te geven. Bij een zitting van de Knesset over het beëindigen van het Israëlisch-Arabisch conflict verwelkomde Knessetlid Merav Michaeli (Arbeiderspartij) de bezoekende Palestijnen in vloeiend Arabisch. De Palestijnse minister Ashraf al-Ajami beantwoordde de gunst door de bijeenkomst in even vloeiend Hebreeuws toe te spreken. Hoewel de bijeenkomst naar verluidt meer dan hartelijk was, bleef Al-Ajami's boodschap duidelijk: de Knesset en het Israëlische volk moet de regering Netanyahu onder druk zetten om eindelijk vrede te sluiten op Arabische eisen.

De Knesset in Jeruzalem

Sommige Israëlische commentatoren merkten op dat de mogelijkheid van ware vrede zal worden bepaald aan hoe goed het Palestijnse parlement bewezen gunsten kan beantwoorden wanneer de Israëlische Knesset Ramallah bezoekt. Zal de Israëlische vlag op het Palestijnse parlement worden gehesen, zoals de Palestijnse vlag vandaag op de Knesset? Zal meer dan een vierde van het Palestijnse parlement klaarstaan om hun Israëlische gasten te ontmoeten, zoals meer dan een vierde van de Knesset de Palestijnse delegatie ontving? Bron: Israel Today Headlines 31-07-2013

Dinsdag 30 juli: Hoofdonderhandelaar Livni: Vrede is in ons belang

De vredesonderhandelingen met de Palestijnen zijn in het belang van Israël, meent de Israëlische hoofdonderhandelaar, minister van Justitie Tzipi Livni. "We doen dit niet om de VS of de Palestijnen een genoegen te doen,"benadrukte ze bij het begin van de gesprekken in Washington. Ze heeft de hoop dat er een vredesakkoord kan worden bereikt. Bij een diner met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, vond maandagavond de eerste ontmoeting van de twee delegaties plaats. Daarbij zaten Livni en de belangrijkste Palestijnse onderhandelaar Erekat naast elkaar.


De Palestijnse president Mahmoud Abbas zorgde daarbij voor irritatie, ook al heeft hij nog nooit een geheim van gemaakt dat hij van plan is heel 'Palestina' Judenrein te maken. "in een uiteindelijk beslissing zullen we geen enkele Israël - burger of militair - in ons land zien,"zei hij maandag in Caïro tegen verslaggevers na een ontmoeting met de Egyptische interim-president Adli Mansour. Deze verklaring  is onverteerbaar voor Israël, vooral nu een van de eisen van Abbas voor de vredesbesprekingen is dat Israël nog duizenden werkvergunningen meer verstrekt aan Palestijnse arbeiders en zijn deuren opent voor de vestiging van miljoenen zogenaamde 'Palestijnse vluchtelingen'. De VS heeft Martin Idyk, een gerenommeerde Midden-Oostenexpert en voormalig Amerikaanse ambassadeur in Israël, benoemd tot speciale gezant voor de vredesbesprekingen. John Kerry heeft in een persconferentie benadrukt dat hij moeilijke onderhandelingen verwacht. Het gaat om ingewikkelde emotionele zaken met grote symbolische waarde. Als beide partijen bereid zijn om compromissen te sluiten, 'dan is vrede mogelijk',zei Kerry. Bij de tweedaagse gesprekken in Washington gaat het in eerste instantie nog maar om voorbesprekingen, de werkelijke vredesonderhandelingen moeten later beginnen. Bron: Israel Today Headlines 30-07-2013

Dinsdag 30 juli: Israëli's zeggen 'ja' tegen herbouw van de Tempel

De Israëlische minister van Huisvesting en Bouw, Uri Ariel (Het Joodse Huis) verklaarde onlangs:"We moeten een echte tempel bouwen op de Tempelberg." Israël Today-redacteur Jonathan David vroeg aan gewone Israëli's in de straten van Jeruzalem of ze het hiermee eens zijn.

Arlene Alyehs:"Ja. Het is een symbool voor de Joden over de hele wereld, vooral voor religieuze Joden. Het is de plaats van de Tempel en ik denk dat de derde Tempel moet worden herbouwd, hopelijk in onze tijd."

Eliran Ma'alumi:"Daar zal tijd voor nodig zijn, het is niet iets dat in één dag zal gebeuren."

Aline Szewkeis:"Ik ben Joods en het Joodse geloof zegt dat we de Tempel zullen herbouwen wanneer de Messias komt. Op dit moment is de Messias nog niet gekomen. Laten we er in de toekomst over nadenken. Het is nu niet de tijd om hierover na te denken."

Ariel Aharon:"Het is niet de bedoeling dat hij er komt als onderdeel van een ruzie en zo. Het is een gezegende zaak. Hij moet op een vreedzame manier worden gebouwd en iedereen zal gezegend worden."

Model Derde Tempel
Naom Shiff:"Ik denk dat het meer iets is voor de verre toekomst dan een plan dat nu moet worden uitgevoerd."

Agee Gottdiemer:"Allereerst, er is niet zoiets als een 'nieuwe tempel'. Er is een tempel en die is twee keer vernietigd. Er is niet zoiets als een oude tempel of een nieuwe tempel. Een herbouwde tempel."

Tamar Rofier:"Nee, omdat we geloven dat God hem zal bouwen en Hij zal hem voortbrengen. We doen het niet met onze eigen handen. We weten dat God alleen kan doen, dus we doen af aan Zijn grote en machtige kracht als we er niet op vertrouwen dat Hij in staat zal zijn on te bouwen, en op de juiste plaats. Het is dus niet aan ons om dit te doen. Je komt Zijn komst niet afdwingen, het is aan God."

Joseph Simon:"Als de Tempel nu zou moeten worden herbouwd, zou dit tot een enorme ruzie binnen het Joodse volk leiden. Want velen menen dat dit niet moet gebeuren, en velen dat dit wel moet. Niemand weet wie er gelijk heeft en wie niet. Daarom hebben we de Messias nodig. Het zou fijn zijn om daarboven een Joods Huis te zien, iets om te laten zien en te zeggen dat het een Joods berg is. Dit is ons geschenk van God. Niet alleen voor het Joodse volk, toen de Tempel werd gebouwd, kwamen ook veel niet-Joden."

"En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen die daarin aanbidden. En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden."
Openbaring 11:1-2 (Statenvertaling)

Bron: Israel Today Headlines 30-07-2013

Commentaar blogger: Zoals ik al zei, is de tijd nu nog niet gekomen om de Tempel te herbouwen. Tamar Rofier heeft gelijk dat de herbouw van de Tempel alleen een Gods zaak is. Zoals Joseph Simon opgemerkt heeft, hebben de Joden de Messias inderdaad heel hard nodig. De tijd van de behoudenis van Israël is ook nog niet gekomen. Momenteel wordt de Tempelberg nog steeds vertreden door de heidenen. Wanneer God aan Israël bekendmaakt wie de Messias is, dan zal gans Israël behouden worden en de herbouw van de derde Tempel zal een feit zijn.

Maandag 29 juli: Hamas werkt aan verzoening met Iran

Hamas dat de Gazastrook met de harde hand regeert, is volgens berichten in gesprek met de vertegenwoordigers van Iran en Hezbollah om meer financiële hulp los te praten. De maandelijkse inkomsten van Hamas zijn de laatste maanden ernstig getroffen als gevolg van de val van de Moslim Broederschap in Egypte en de gespannen relatie met Iran, wat verband houdt met de voortdurende burgeroorlog in Syrië. Het Arabische dagblad Asharq Al-Awsat meldde dat de hooggeplaatste Hamasfunctionaris Moussa Abu Marzouk onlangs heeft gesproken met leden van Hezbollah in de Iraanse ambassade in Beiroet. Volgens het bericht blijft Teheran Hamas zien als een 'strategische' partner. Ahmed Yusuf, senior adviseur van Hamas-premier Ismail Haniyeh, vertelde aan de krant dat hij verwacht dat de officiële banden met Iran binnenkort weer worden hersteld. Hamas heeft een zware prijs betaald voor zijn steun aan de rebellen in Syrië, terwijl Iran en Hezbollah het regime van de omstreden president Bashar al-Assad trouw hebben bijgestaan. Er wordt geschat dat Iran stopte met zo'n $ 14 miljoen dollar aan maandelijkse steun aan de Palestijnse terreurorganisatie. In de beginmaanden van de Syrische revolutie steunde Hamas in principe de strijd van het Syrische volk, maar het respecteerde ook de historische relatie van het Syrische regime met Hamas dat tot voor kort zijn internationale hoofdkwartier in Damascus handhaafde.

Ismail Haniyeh  (links) en Ali Khamenei (rechts)
Maar volgens sommige berichten veranderde Hamas' houding ten opzichte van de Syrische rebellen in volledige steun, toen de kloof tussen Iran en Hamas wijder werd. Sommige berichten stellen dat Hamas het FSA (Vrije Syrische Leger) van de rebellen trainde in oostelijk Damascus, hoewel Hamas zulke beschuldigingen vurig ontkende. Volgens latere berichten zouden Syrische veiligheidstroepen alle kantoren van Hamas met geweld hebben gesloten. De laatste tijd is Hamas tussenbeide gekomen in de burgeroorlog door Hezbollah op te roepen zich terug te trekken uit Syrië en zijn wapens in plaats daarvan op Israël te richten. Het is belangrijk op te merken dat Hamas is voortgekomen uit de 'Stalinisatie van de Iraanse politiek', zoals de Israëlische columnist Hillel Frisch het noemde. De banden tussen Hamas en Iran werden in 2006 sterker, na de verkiezing van Mahmoud Ahmadinejad, die Hamas van een geïsoleerde beweging veranderde in een strategische regionale partner, waardoor hij de organisatie veel meer invloed gaf in Palestijnse zaken, met name de betrekkingen met Israël. Zoals de meesten wel weten, delen Iran en Hezbollah een pan-islamitische ideologie en Hamas is onderdeel van Irans algemene strategie van de oprichting van een pan-islamitische jihad tegen het Westen, te beginnen met Israël.

Nu veel van de Arabische staten bezig zijn met hun eigen nationale belangen, is het minder waarschijnlijk dat de Palestijnse zaak steun krijgt van regionale machten. Maar toch is Hamas in het verleden in geslaagd de Palestijnse kwestie onder de aandacht van de Arabische regeringen te brengen en vooral meer belangstelling van Iran te verkrijgen. Omdat Iran naar regionale dominantie streeft in zowel sjiitische en soennistische gemeenschappen en daarbij terreurorganisaties zoals Hezbollah en Hamas gebruikt om zijn pan-islamitische jihad te leveren, is er geen twijfel over dat zelfs hoewel de huidige Iraanse financiële steun voor Hamas is verlaagd, de tijd rijp is, zal Iran achter Hamas staan en elk woord van zijn 'strategisch partnerschap' tegen Israël vervullen. Bron: Israel Today Headlines 29-07-2013

Maandag 29 juli: Vredesbesprekingen starten met lage verwachtingen

De nieuwe vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen beginnen maandagavond in Washington, maar functionarissen van beide partijen zeggen er weinig van te verwachten. Talloze vragen lijken maar moeilijk oplosbaar, zoals de omstreden status van Jeruzalem, of het door de Palestijnen geëiste 'recht op terugkeer' voor miljoenen nakomelingen van vluchtelingen. "Maar we moeten het vredesproces een kans geven,"klonk het bij de Israëlische delegatie, die wordt geleid door minister van Justitie, Tzipi Livni met steun van Yitzchak Molcho. De Palestijnse hoofdonderhandelaar is Saeb Erekat, bijgestaan door Mohammed Shtayyeh.

Tzipi Livni
Bij de gesprekken gaat het er eerst om de formaliteiten voor de onderhandelingen vast te leggen. Afgesproken is dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. De Palestijnen willen eerst praten over het Israëlische nederzettingenbeleid en de toekomstige grenzen, terwijl het Israël vooral gaat om vragen betreffende de nationale veiligheid. Livni en Molcho worden donderdag al terug verwacht in Israël na slechts twee ontmoetingen met de Palestijnse delegatie. De islamitische Hamas die de Gazastrook bestuurt, heeft de vredesbesprekingen algeheel afgewezen en de Palestijnse president Abbas het recht ontzegd voor alle Palestijnen te onderhandelen. Bron: Israel Today Headlines 29-07-2013

Opmerking blogger: Wat een verspilde moeite! Israël weet toch dat de Palestijnen absoluut niet te vertrouwen zijn. Onbegrijpelijk dat Amerika nog steeds in de illusie gelooft dat de Palestijnen uit zijn op vrede. De Amerikanen begrijpen het hele Midden-Oosten toch helemaal niet!! Ook de Europese Unie niet. Beide grootmachten denken Joden en Arabieren te kunnen manipuleren. Maar dat komt Amerika en de EU duur te staan. Ik zal blij zijn als de onderhandelingen mislukt zijn. We moeten de illusie niet koesteren, want Abbas en zijn misdadige kliek zijn helemaal niet uit op echte vrede. Het ongewijzigde doel van de PA verschilt niet veel van die van Hamas. Beiden hebben één en dezelfde doel: de vernietiging van de Joodse Staat. De Palestijnen willen door middel van onderhandelingen alleen maar tijd winnen en spelen een spelletje met iedereen.

Zondag 28 juli: Israël laat 104 Palestijnse gevangenen vrij

Vandaag heeft de Israëlische regering besloten "als teken van goede wil" 104 Palestijnse gevangenen in vrijheid te stellen. De vrijlating zal geschieden in periode van negen maanden in vier stadia. Het gaat om gevangenen die tussen de 19 en 30 jaar in Israëlische gevangenissen zitten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei gisteren dat het een 'zeer pijnlijke beslissing' voor de getroffen families, voor Israël en voor hemzelf is.

Benjamin Netanyahu niet blij
Verwacht wordt dat er nog meer Israëlische Arabieren die vele moorden op hun geweten hebben, vrijgelaten zullen worden. Wat Palestijnse terroristen betreft, komt Issa Abed Rabo vrij, die een dubbele moord in 1984 had gepleegd. Datzelfde geldt voor Mohamed Dawd die ook een dubbele moord op zijn naam heeft staan. Veel Palestijnse gevangenen die vrijgelaten zijn, zijn wrede moordenaars die het onschuldige Joods bloed hebben vergoten. Ze waren tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, onder meer voor terreurdaden. Buiten het gebouw, waarin het Israëlische kabinet iedere zondag vergadert, protesteerden nabestaanden van Joden die omkwamen bij terreuraanslagen.

 

De betogers zijn ziedend van woede, nu bekendgemaakt is dat de regering 104 Palestijnse moordenaars vrijlaat. De kans is zéér groot dat de vrijgelaten Palestijnse gevangenen hun terroristische acties zullen hervatten om opnieuw te gaan moorden. Bron: Nieuws-uitgelicht-infonu.nl/laatste nieuws Israël 28-07-2013

Zondag 28 juli: Foto van de Dag: Palestijnse terroristen "politieke gevangenen"?

Hoe denkt de westerse publieke opinie er over de vrijlating van Palestijnse terroristen die levenslang veroordeeld zijn vanwege hun moorden? De onderstaande foto laat ons zien hoe misleid is de westerse publieke opinie. In het Westen worden mensen wijsgemaakt dat Palestijnse gevangenen die in Israëlische gevangenissen zitten, eigenlijk geen terroristen maar 'politieke gevangenen' zijn. Echter wordt het westerse publiek een belangrijke informatie onthouden dat de Palestijnse gevangenen geen politieke gevangenen, maar in werkelijkheid bloeddorstige moordenaars zijn, die het bloed van Joden, allen mannen, vrouwen en kinderen, hebben vergoten.


De foto was genomen in Londen. De actievoerders trachten door middel van desinformatie de westerse publieke opinie te beïnvloeden en afkeer van Israël aan te wakkeren.  

Zondag 28 juli: Als PA vrede wil, waarom wil het vrijlating terroristen?


Het lijkt nogal contraproductief om een echte vrede te bereiken door het vrijlaten van mensen die op brute wijze alles hebben gedaan om te verhinderen dat vrede een voedingsbodem vindt. En toch heeft de Palestijnse Autoriteit vorige week keihard gesteld dat het niet meedoet aan de door de Verenigde Staten gesteunde vredesbesprekingen met Israël, tot dit land instemt met het vrijlaten van 104 terroristen, die gevangen zitten wegens moord of poging tot moord op Israëlische Joden. Onder normale omstandigheden zou u nog eens achter uw oren krabben bij een dergelijk vergelijk. "Het is voor veel Israëli's moeilijk te begrijpen waarom hun 'vredespartners' de vrijlating eisen van kindermoordenaars,"schreef Avi Mayer, directeur voor nieuwe media van het Joods Agentschap op zijn Twitter-account. Maar na bijna twintig jaar van een mislukt vredesproces weten de meeste Israëli's wel beter. Ze weten dat de Palestijnse leiders niet naar echte vrede streven. Ze weten dat Mahmoud Abbas en zijn PLO vasthouden aan de grondbeginselen van de beweging om nooit Israël te accepteren en voortdurend met alle middelen te werken aan de uiteindelijke ondergang van de "zionistische entiteit." Dus waarom blijft Israël dit spel meespelen? Waarom herhaalt Israël elke paar jaar dit gebaar een paar moordenaars met bloed aan hun handen vrij te laten, wetend dat dit nutteloos is?

De Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Gideon Sa'ar, gaf het antwoord tijdens de zondagse ministerraad, waar hij hartstochtelijk pleitte voor de vrijlating van gevangenen, ondanks dat hij erkende dat en niets goeds uit kan voortkomen. "Ik geloof niet dat we een vredesakkoord met de Palestijnen krijgen, maar ik wil de internationale positie van Israël behouden,"citeerde Ha'aretz-journalist Barak Ravid de minister. Die vervolgde:"Als we niet voor de vrijlating van de gevangenen stemmen, zullen onze laatste paar vrienden op de wereld ons misschien helemaal niet meer steunen bij de VN." Helaas zijn de Israëlische leiders verlaagd tot dit soort gekruip. Zoals bij elke eerdere vrijlating van gevangen terroristen zendt dit een duidelijke boodschap dat zelfs de wildste gewelddaad tegen de onschuldigste Israëli's niemand een blijvende straf oplevert, maar eerder een heldenstatus. Dit zal terroristen aanmoedigen op hun vernietigende weg verder te gaan en de vrede blijft nog ver weg. Bron: Israel Today Headlines 28-07-2013

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                    
                                                                                                 Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger en de genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

vrijdag 26 juli 2013

Egypte in het licht van de Bijbelse profetie. Deel 4Vervolgd van deel 4

Een burgeroorlog in Egypte dreigt

De situatie in Egypte is nog lang niet gestabiliseerd. De sfeer is nog steeds zeer grimmig. Nadat de voormalige Egyptische president Mohammed al-Morsi na het ingrijpen van het leger van het politieke toneel verdween, eisen zijn aanhangers vrijwel dagelijks tijdens hun betogingen de terugkeer van Morsi. Sinds het afzetten van Morsi op 3 juli zijn al tientallen doden gevallen bij demonstraties en rellen. Regelmatig komen botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi voor. In de afgelopen twee dagen vielen in de hoofdstad Caïro 14 doden en negentig gewonden. De meeste slachtoffers vielen op of rond het plein Nahdet Misr in het met Caïro 'versmolten' Gizeh. Daar is het grootste verzamelpunt van de Moslim Broederschap. In de Egyptische stad Mansoura kwam een politieagent om bij een bomaanslag. Ondertussen heeft de stafchef van het Egyptische leger, generaal Abdel Fattah al-Sisi, de bevolking opgeroepen om vrijdag massaal de straat op te gaan om te betogen tegen geweld en een eind te maken aan het geweld en de terreur in het land. In zijn toespraak tot kadetten op een militaire academie zei hij dat de strijdkrachten daaarmee een mandaat krijgen om geweld en terrorisme te bestrijden. Al-Sisi vroeg de bevolking om steun te geven aan het leger en de politie. Hij ziet in een grote opkomst een mandaat en een bevel om te doen wat noodzakelijk is om het bloedvergieten in Egypte te stoppen. (1)


Een leider van de Moslim Broederschap, Essam al-Erian, was niet onder de indruk van Sisi's oproep en beschouwde deze als een dreigement aan het adres van de aanhangers van Morsi. "Uw dreiging weerhoudt miljoenen er niet van om zich te verzamelen,"zei al-Erian. Een voorman van de liberale jongerenbeweging Tamarod (rebellen), Mahmoud Badr, juichte Sisi's voorstel toe:"We roepen de bevolking op vrijdag de straat op te gaan en de strijdkrachten te steunen. Wij steunen die en zijn blij met de rol die het leger speelt bij de bestrijding van het geweld en het terrorisme van de Moslim Broederschap." (2) Volgens Brecht De Smet van de studiegroep Middle East and North Africa Research Group van de Universiteit van Gent stuurt generaal Abdel Fattah al-Sisi openlijk aan op meer volmachten voor het leger om geweld en terrorisme in toom te houden. Volgens hem zit de Egyptische legerleiding liever zelf achter het stuur van 'de Revolutie'. (3) Eerder had de Opperste Raad van de Strijdkrachten (SCAF) de in het nauw gedreven president Hosni Mubarak opzij geschoven, toen de massale protesten in januari 2011 escaleerden. In juli 2013 kwam er opnieuw een massabetoging tegen president Morsi op gang. Ook namen de jongeren het initiatief om een nieuwe revolutionaire golf te ontketenen. Het leger koos de kant van het volk en zette Morsi af. Volgens Brecht De Smet verdedigen het Egyptische leger haar belangen zoals haar aanzienlijke aandeel in de economie. De Moslim Broederschap die met president Morsi in 2012 aan de macht kwam, kon goed opschieten met haar oude vijand, het leger. "De Moslim Broederschap heeft de belangen van militairen, zoals het geheime defensiebudget, goed verdedigd,"zei De Smet. Pas onlangs was er onenigheid ontstaan tussen deze twee machtsblokken, zoals De Smet hen twee oude bekenden noemt. (3) Morsi bleek niet in staat voor stabiliteit in het land te zorgen en joeg iedereen tegen zich in het harnas. Zo werd de jongerenbeweging Tamarod kolossaal. De Opperste Raad van de Strijdkrachten, nu onder leiding van generaal Sisi, zag dat er weer 'een revolutie' moest worden aangestuurd en schoof Morsi opzij. "Nu hebben militairen en Moslimbroeders de revolutie opgesplitst in twee stromingen die ze aan zich proberen te binden,"meende De Smet. Volgens hem neemt het leger met deze 'revolutie' een soort revanche. Een ding is zeker dat Morsi en de Moslim Broederschap het voorbeeld van hun Turkse geestverwant Tayyip Recep Erdogan (zelf ook een Moslimbroeder) niet hebben gevolgd hoe de macht van het leger ingeperkt kan worden. De Turkse premier Erdogan, een islamist in hart en nieren, slaagt er wel in het leger geleidelijk uit te schakelen. Daarom kunnen de Turkse betogers die tegen Erdogan betoogden, niet meer op hulp van het leger rekenen omdat het leger buiten werking is gesteld.

De vraag is of het Egyptische leger in staat is het land te behoeden voor verdere bloedvergieten. De Moslim Broederschap legt zich niet zomaar neer bij het afzetten van Morsi en heeft herhaaldelijk openlijk verklaard dat deze aanvallen zal beginnen tegen Egyptische militaire gebouwen, militair personeel, overheidsgebouwen en 'zachte' doelen (huizen, winkels en kerken) om zo de macht over Egypte te heroveren, 'de Islamitische Revolutie' veilig te stellen en dan Mohammed al-Morsi te herstellen in zijn ambt als president. Eerder had Baltaghy, een functionaris van de Moslim Broederschap, in een moskee, waar aanhangers bijeen kwamen, bekendgemaakt dat vrijdag, de tiende van de maand ramadan, de dag zal zijn om Egypte terug te nemen, precies zoals de poging om de Sinaï te bevrijden van Joodse 'bezetting' op dezelfde dag van de maand ramadan in 1973. Mohammed Hassan Hamaad, directeur communicatie van de Moslim Broederschap, gebruikte op dezelfde plaats de metafoor "tweede legitieme oversteek", verwijzend naar het van west naar oost oversteken van het Suezkanaal door het Egyptische leger op ramadan tientallen jaren daarvoor. Met het ophalen van deze geschiedenis pleitte Hamaad voor agressie om er in te slagen Morsi weer aan de macht te brengen. Al-Baltaghy benadrukte:"Wij zullen geen enkele vorm van onderhandelingen accepteren." (4) Naar eigen zeggen willen de Moslimbroeders onderhandelen met de interim-regering. Maar ze houden vast aan hun eis dat de Europese Unie optreedt als bemiddelaar, en bovenal willen ze dat de "coup" tegen Morsi ongedaan wordt gemaakt. (5) De Moslimbroeders weten heel goed dat de Europese Unie de Moslim Broederschap nog steeds steunt. Daarom hopen zij dat de EU als bemiddelaar gaat optreden. De kans dat de eis voor de vrijlating van Morsi door de interim-regering aanvaard zou worden, is gering. De interim-president Adli Mansour heeft op de Egyptische TV gezegd dat hij tot het uiterste wil gaan om de chaos te vermijden. Tegelijk sluit hij de onderhandelingen met de Moslim Broederschap niet uit. (5)


De Moslimbroeders geloven in hun eigen pathologische leugens en denken dat het leger en de jongerenbeweging Tamarod verantwoordelijk zijn voor de chaos. Al-Baltaghy zei:"Wie de puinhoop (omverwerping) heeft veroorzaakt, zal de gevolgen dragen." Echter negeerde hij het belangrijke feit dat de leiding van de Moslim Broederschap volledig verantwoordelijk is voor de verslechtering in Egypte in het afgelopen jaar wat daarop tot hun omverwerping heeft geleid. (4) Ook de EU en de Verenigde Staten negeren het feit dat de verantwoordelijkheid van de enorme chaos in Egypte bij de Moslim Broederschap ligt, die zij gesteund hebben. Dr. Ashraf Ramelah, directeur van de organisatie Stem van de Kopten, meldde dat buitenlandse jihadstrijders de Moslim Broederschap te hulp zijn geschoten. Op dit moment hebben Egyptische militairen en politie terroristen, afkomstig uit Libië, Syrië en Gaza, opgepakt. Leden van Hamas en Hezbollah zijn in veel steden in Egypte gearresteerd, vooral in Caïro. Verder nemen militairen en politieagenten machinegeweren, RPG anti-tankwapensystemen, handgranaten en raketten in beslag genomen. Ook zijn de legeruniformen die bedoeld zijn voor infiltraties in het leger, in beslag genomen. (4) Met de gestolen legeruniformen zouden de infiltranten gruwelijke misdaden willen plegen om de schuld in de schoenen van het leger te schuiven. Deze feiten die door westerse media NIET vermeld worden, zijn de kern van de verklaringen van leiders van de Moslim Broederschap en laten zien dat hun bedoelingen echt en zeer dreigend zijn. De Moslim Broederschap kreeg op 25 juli van de legerleiding 48 uur de tijd om zich neer te leggen bij de politieke situatie. De legerleiding riep de islamitische beweging op om 'constructief mee te werken met de interim-regering.' Anders grijpt het leger hardhandig in. De legerleiding sprak van een laatste kans voor de Moslim Broederschap en zal met geweld optreden tegen iedereen die de tijdelijke regering wil tegenwerken. Ook eiste de legerleiding dat de rust in het land terugkeert zodat de tijdelijke regering de kans krijgt om ongestoord vervroegde verkiezingen te kunnen voorbereiden. Die moeten binnen een half jaar worden gehouden. (6)

Op vrijdag 26 juli gaven duizenden Egyptenaren gehoor aan de oproep van generaal Abdel Fattah al-Sisi om massaal op straat te gaan en steun te betuigen aan het leger en de politie. Ook de Moslim Broederschap riep haar aanhangers op om massale demonstraties te houden. Pleinen in Caïro en andere Egyptische steden stroomden aan het eind van vrijdagmiddag vol met duizenden demonstranten van de rivaliserende kampen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro hadden zich duizenden mensen verzameld om steun te betuigen aan het leger. Ongeveer 20 kilometer verderop in de wijk Nasr City betoogden juist duizenden aanhangers van de Moslim Broederschap en de afgezette president Morsi. De demonstraties verliepen niet vreedzaam. De rivaliserende groepen bekogelden elkaar met stenen in de wijk Subra. Ook waren er straatgevechten. Het leger was met veel manschappen en pantserwagens aanwezig in de hoofdstad. Vanuit helikopters werden flyers uitgestrooid waarin de achterban van de Moslimbroeders werd opgeroepen zich te onthouden van geweld. (7) In de nacht van vrijdag op zaterdag waren bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van Morsi zeker 100 doden gevallen. Dat meldde de BBC op basis van artsen die in veldhospitaals slachtoffers van de gevechten hebben behandeld. Die schatten het aantal gewonden op meer dan 1000. Volgens ooggetuigen werd zaterdag 27 juli nog steeds gevochten in de straten van de Egyptische hoofdstad, in het bijzonder rond de Rabaa al-Adawiya moskee waar aanhangers van Morsi zich hadden verzameld. Mogelijk zijn de bloedige gevechten het gevolg van acties van veiligheidstroepen om de straten schoon te vegen en de menigte uit elkaar te jagen door het vuur te openen. (7)In de Egyptische stad Alexandrië waren bij botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi ook  doden gevallen. Meldingen van doden en gewonden liepen uiteen. Diezelfde dag lieten de Egyptische autoriteiten weten dat Morsi nog zeker twee weken vastgehouden wordt. Tegen de voormalige president Morsi zijn diverse aanklachten ingediend. Hij wordt onder meer verdacht van geweld bij zijn uitbraak uit de gevangenis in 2011. Ook zou hij hebben gespioneerd voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De Verenigde Staten en de Europese Unie die op vrijlating van Morsi blijven aandringen, negeren nog een heel belangrijk feit dat Morsi ook een opdracht had gegeven voor een terroristische aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi (Libië), waarbij een Amerikaanse diplomaat om het leven kwam.


De zeer explosieve situatie in Egypte doet ons wel denken aan de Algerijnse burgeroorlog (1991-2002). De burgeroorlog in Algerije begon in december 1991, op het moment dat het FIS (Front Islamique du Salut. In het Nederlands: Islamitische Heilspartij) die nauw verwant is aan de Egyptische Moslim Broederschap, de verkiezingszege had behaald. Het Algerijnse leger vreesde dat het FIS van Algerije een islamitische dicatatuur zou maken en de sharia invoert, en pleegde een coup waarna het FIS verboden werd. Duizenden aanhangers van het FIS waren gearresteerd. Echter leidde het ingrijpen van het leger tot gewelddadigheden. Verschillende islamitische gewapende groeperingen, waarvan de beruchte en meest gewelddadige GIA (Groupe Islamique Armé) en MIA (Mouvement Islamique Armé), grepen daarna naar de wapens, waarmee een acht jaar lang een terroristische oorlog tegen de Algerijnse staat begon. De radicalen hadden in het begin bloedige aanslagen op het leger en de politie gepleegd. Al snel waren onschuldige burgers ook het doelwit van de moslimradicalen. In de loop van de jaren heeft de GIA een lugubere reeks moordpartijen tegen hele dorpen gepleegd waar mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht. Schattingen maken gewag van meer dan 150.000 dodelijke slachtoffers. Ook werden 70 journalisten vermoord. Nu dreigt Egypte zich af te stevenen op een bloedige burgeroorlog. De directeur van de Stem van de Kopten, dr. Ashraf Ramelah, doet een dringend beroep op de wereldleiders om de echte roep van het Egyptische volk om democratie en vrijheid te steunen en niet stilzwijgend toe te kijken, terwijl in Egypte een bloedige burgeroorlog ontstaat zoals in Algerije, Libië en Syrië. Ook roept hij de wereldleiders op de Moslim Broederschap NIET te steunen en een duidelijke boodschap te geven aan de moslimradicalen dat de vrije wereld GÉÉN religieuze overheersing zal tolereren en het geweld die dit met zich meebrengt. (4) Het is te betwijfelen of de wereldleiders gehoor zullen geven aan de oproep van dr. Ashraf Ramelah. Westerse leiders koesteren nog steeds de illusie dat Egypte een westers land is, terwijl in werkelijkheid niet zo is.

De Moslim Broederschap wil de religieuze wereldoverheersing!

Domme en naïeve westerlingen, vooral politici, links-progressieven en helaas ook christenen, denken dat de Moslim Broederschap democratisch is en de mensenrechten respecteert. Maar de Moslim Broederschap is géén CDA! De Moslim Broederschap (in het Arabisch: al-ichwan al-moeslimoen), ook bekend als "de Broederschap" (al ichwân), werd in 1928 opgericht . De oprichter en geestelijke vader van de Moslim Broederschap was Hassan al-Banna (1906-1949) was een vrijmetselaar en een groot bewonderaar van Adolf Hitler. Hij schreef onophoudelijk brieven aan Adolf Hitler en zei zelf dat hij veel bewondering had voor de nazi-bruinhemden. De Moslim Broederschap opereert als een wereldwijde, machtige en invloedrijke islamitische beweging, waartoe verschillende islamitische en politieke organisaties en partijen in het Midden-Oosten worden gerekend. De Turkse AKP van premier Recep Tayyip Erdogan en het Algerijnse FIS zijn takken van de Moslim Broederschap. Volgens hardnekkige geruchten zou de Amerikaanse president Barack Obama een lid van de Moslim Broederschap zijn.

De Moslim Broederschap
De Moslim Broederschap streeft ernaar om een in haar ogen rechtvaardig Islamitisch Rijk te stichten dat de hele islamitische wereld omspant, met islamisering van naties en volken als het beoogde doel. Alle middelen die geoorloofd zijn, staan ter beschikking en heiligen het doel van de Moslim Broederschap. Het motto van de Moslim Broederschap luidt:"Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg en dood voor Allah onze hoogste aspiratie." De Moslim Broederschap is niet bepaald democratisch, zoals de naïeve westerse leiders willen geloven. De Moslim Broederschap haat het Joodse volk, de Staat Israël, de democratie en het Westen en streeft naar de vernietiging van de Joodse Staat en het Westen. Toen de Staat Israël in 1948 uitgeroepen werd en de eerste Arabisch-Israëlische oorlog uitbrak, stuurde de Moslim Broederschap duizenden leden om tegen de Joden te vechten. De Moslimbroeders leden echter zware verliezen tegen de dappere Joden die met hun leven verdedigden tegen de Arabische overweldigers. Dat de Moslim Broederschap het kapitalistische en decadente Westen hartgrondig haat, bewijst wel een uitspraak van Hassan al-Banna, toen hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog beweerde dat het definitieve einde van de westerse samenleving en de westerse hegemonie aanstaande was waarop de zegepraal van de islam zou volgen:"Zo ziet het Westen er dus uit: na onrechtvaardigheid, onderwerping en tirannie gezaaid te hebben, is het radeloos en spartelt het zich in zijn contradicties. Een sterke Oosterse band hoeft zich, onder het vaandel van Allah waarboven de wimpel van de Koran zal wapperen, een vaandel geheven door het machtige en sterke leger van het geloof, maar uit te strekken en de wereld zal onder de banier van de islam rust en vrede terugvinden." (8)

Hassan al-Banna
Westerse politici, links-progressieven, islamapologeten, commentatoren en kerkleiders beweren dat de islam gematigd is. Dat de islam beslist niet gematigd is, moeten westerse christenen ook niet vergeten dat de jihad een gebod uit de Koran is. Hassan al-Banna bevestigde dat de Koran de jihad heeft geboden en de jihad een heilige plicht voor alle moslims is. Zo zei Hassan al-Banna:"Islam is de universele waarheid en moslims hebben geen andere loyaliteit dan aan de islam. Het doel van de jihad is de banier van de islam te verheffen. De zonen van de islamitische natie moeten hun bloed en leven geven voor hun vaderland, totdat dit de hele wereld omvat. Deelname aan jihad is een plicht voor gelovigen. Het gaat om het afslachten van de ongelovigen, het plunderen van hun rijkdommen, de vernietiging van hun heiligdommen en het kapot slaan van hun afgoden." (8) Tragisch genoeg geloven westerse christenen en seculieren nog steeds in het sprookje dat de islam een godsdienst van vredelievendheid, gematigheid en broederlijkheid is. Tegen de islam trekken ze niet meer ten strijde, zoals hun voorouders wel deden. Echter heeft Hassan al-Banna een duidelijk boodschap dat we dit als een waarschuwing moeten opvatten:"Het is een verplichting voor ons om de strijd te beginnen nadat we een uitnodiging tot bekering hebben gegeven, zelfs al vechten ze niet tegen ons." (8)

De ondergang van Egypte voorzegd door de Bijbel

Eeuwenlang oefent Egypte zo'n geheimzinnige aantrekkingskracht op vele volken, leiders en kunstenaars. De Egyptische beschaving heeft een enorme invloed op vele volken gehad. Al in de Oudheid voelden Grieken en Romeinen zich aangetrokken door de ongeëvenaarde kunst van de Egyptenaren. Een breed publiek is vandaag vertrouwd geraakt met sfinxen, obelisken, scarabeeën, cobra's en hiëroglyfen. De liefde voor Egypte staat bekend als Egyptomanie. Denk maar aan de Beatlemanie, toen veel mensen de Beatles gingen graag imiteren wat kapsel en kleding betreft. Veel rockartiesten lieten zich inspireren door de Fab Four, zoals de Beatles heten. De eerste Egyptemanen, liefhebbers van de kunst van de Oude Egyptenaren, waren de Grieken die onder Alexander de Grote het rijk aan de Nijl veroverden en er een paar eeuwen bleven regeren. Zij zetten de eeuwenoude stijl voort, evenals de Romeinen die het bestuur overnamen nadat de territoriale aspiraties van de laatste koningin Cleopatra in rook opgingen. (9) Ze bouwden tempels in de traditionele stijl, verscheepten vele obelisken naar Rome en richtten daar grafmonumenten op in piramidevorm, zoals we vandaag de obelisken in Londen, Parijs en het Vaticaan zien. Helaas schonden Europeanen de Egyptische graven en de mummies werden naar Europa verscheept en vermalen en in Europese apotheken verkocht, vandaar het bijgeloof dat de mummies geneeskrachtige werking zouden hebben. Na de val van het Oude Rome was het stil rond de Egyptomanie. Al snel herleefde de Egyptomanie in de Renaissance en de Barok die een aanzwellende stroom Egyptische motieven met zich meebrachten. Schilders maken Bijbelse voorstellingen van Jozef, Mozes en de Vlucht naar Egypte met sfinxen en piramiden en beeldhouwers geven hun allegorieën van de wereldrivieren zoals de Nijl en de werelddelen (Afrika) papyrusplanten en een sfinxje mee. (9) En de archeologische kennis was in de Middeleeuwen en de Renaissance en de Verlichting nog te gering om het Oude Egypte overtuigend neer te zetten. Het was Napoleon met zijn veldtocht naar Egypte in 1798 die de Eyptomanie het leven inblies en de deuren voor de archeologische kennis opende. Beroemd was de ontdekking van het graf van Toetanchamon. Vanaf dit moment is Egypte niet meer weg te denken uit de westerse cultuur. Een reeks gebeurtenissen gaf in de negentiende eeuw steeds weer aanleding tot een ware golf van Egyptomanie, zoals de ontcijfering van de hiëroglyfen door Champolion (1822), het oprichten van de obelisk op de Place de la Concorde in Parijs (1830), de weelderige Egyptian Court in het Chrystal palace op de wereldtentoonstelling in Londen (1851), de opening van het Suezkanaal (1869) en de plaatsing van de obelisk van Alexandrië in Londen (1878). (9) Ook de kennis van het Oude Egypte groeit dankzij de vondst van

Toetanchamon

De obelisk op de Place de la Concorde in Parijs
Ook heeft de Egyptomanie de deuren voor het occultisme geopend. In deze hoogtijdagen van oosterse religies en occultisme zijn Egyptische motieven zeer populair bij verschillende esortische verenigingen waar opmerkelijk veel kunstenaars lid van zijn. De theosofie kent een voorname plaats toe aan de cultus van de Egyptische godin Isis. De titel van het standaardwerk van occultiste madame Blavatsky is "Isis ontsluierd." Sinds de achtiende eeuw raakt de Vrijmetselarij ook in de ban van de Egyptomanie. Veel riten, motieven en decoraties van de Vrijmetselarij zijn gebaseerd op overgeleverde occulte rituelen uit het Oude Egypte. In de wereld van de Vrijmetselarij zijn er nog steeds veel zalen die in de Egyptische stijl zijn gebouwd. (9) Ook Hollywood ontsnapt niet aan de Egytomanie. Er zijn talloze films over het Oude Egypte gemaakt. De beroemde films waren "The Ten Commandments" (1956), "Cleopatra" (1963). In de allegorische zin van de Bijbel symboliseert Egypte de zonde.

BluRay cover 'Cleopatra' (1963)
Egyptomanie: Michael Jackson als
een Egyptische prins
In de Bijbel is de naam Egypte meermalen vermeld. Ja, de naam Egypte komt in de Bijbel ongeveer 605 keer voor, terwijl de naam Israël 1667 keer vermeld staat. De naam farao komt ook meer dan 280 keer in de Bijbel voor. De naam Nederland (of Europa of Amerika) komt in de Bijbel nauwelijks voor! Sinds het ontstaan van Israël is er een eeuwenoude haat-liefdeverhouding tussen het Joodse volk en het Egyptische volk. De verhouding tussen beide volken bestaat nu nog steeds. Net als Israël kent Egypte een bewogen geschiedenis. Egypte is afgeleid van het Griekse woord Aigyptos zoals de Grieken het land van de Nijl noemden. De Nijl heeft twee hoofdarmen; de westelijke arm had de naam Ha-t-ka-ptah dat naar de stad Memphis genoemd werd waar Ptah als god vereerd werd. Waar nu de Grieken eerst de westelijke Nijlarm leerden kennen, is het begrijpelijk dat op de duur deze naam Ha-t-ka-ptah steeds meer uitbreiding kreeg: eerst van de arm op geheel de rivier en later op het land. De Oude Egyptenaren noemden hun land Kêmet (Koptisch: Kême), hetgeen betekent zwart land, naar de donkere aarde in tegenstelling met het woestijnzand. (10) De Hebreeuwse naam is Mitsraim, zoals in Genesis 10:6 in de Bijbel weergegeven is. De meeste Egyptenaren, vooral de huidige Kopten, zijn de nakomelingen van Cham, een van de drie zonen van Noach, zoals in Psalm 105:23 staat beschreven:"Daarna kwam Israël in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham." In Psalm 78:51 wordt er gesproken over de tenten van Cham in Egypte. In de loop der eeuwen is er echter meer dan eens een etnische vermenging ontstaan door vreemdelingen en veroveraars zoals de Arabieren. De voertaal van Egypte is Arabisch, terwijl de Kopten hun eigen taal spreken. Het Koptisch is het originele Egyptisch.

Egypte
Dat er zo'n bijzondere band tussen Israël en Egypte bestaat, moeten we niet alleen denken aan het Camp David Verdrag dat Egypte in 1979 vrede sloot met Israël. Al 1800 voor Chr. verleende een farao gastvrijheid aan Jakob, de stamvader van het Joodse volk, en zijn gezin. Van de farao mochten Jakob en zijn gezin in het land Gosen wonen. De kinderen Israëls verbleven 400 jaar lang als vreemdelingen in Egypte. In slavernij moesten de Israëlieten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pithom en Raämses (Exodus 1:11). Farao Thoetmosis I liet de pasgeboren jongetjes van het volk Israël in de Nijl werpen. Doch het pasgeboren jongetje Mozes ontkwam aan de dood, toen hij gered werd door de dochter van de Farao. Tijdens de uittocht werd het volk Israël op wonderbaarlijke wijze uit Egypte verlost door God en het Egyptische leger dat de achtervolging had ingezet, kwam om in de zee. Koning Salomo van Israël verzwagerde zich met een Farao en huwde de dochter van de Farao (I Koningen 3:1). Hij liet een paleis voor de dochter van de Farao in Jeruzalem bouwen (I Koningen 7:8). Egypte had bijzondere onderdak verleend aan Jozef en Maria met hun Kind Jezus die op de vlucht sloegen voor koning Herodes. Later keerden ze weer terug naar Israël. Sinds de oprichting van de Staat Israël in 1948 heeft Egypte vier oorlogen gevoerd met Israël en diverse nederlagen tegen Israël geleden. De Egyptische president Anwar al-Sadat was het eerste Arabische staatshoofd die in 1978 het bezoek bracht aan de Joodse Staat, en betaalde daarmee een zeer hoge prijs met zijn eigen leven. In 1981 werd Sadat door leden van de Egyptische Islamitische Jihad neergeschoten. Hij bezweek aan zijn verwondingen en werd opgevolgd door zijn vicepresident Hosni Mubarak. Hoewel er officieel diplomatieke betrekkingen zijn tussen Israël en Egypte, leeft het Egyptische volk in voortdurende vijandschap jegens Israël. Van normale en hartelijke betrekkingen tussen beide naties is er nooit sprake. De kans dat het Camp David Verdrag opgezegd wordt en een oorlog tussen Israël en Egypte zal uitbreken, is reëel groot. Diverse islamitische bewegingen zoals de Moslim Broederschap en de salafistische Nourpartij zweren de vernietiging van de Joodse Staat. Binnen afzienbare tijd zal Egypte een groot offensief tegen Israël lanceren.

De Israëlieten in slavernij

De dochter van de Farao en het kindje Mozes

Egyptische president Anwar Sadat (links) en Israëlisch
premier Menachem Begin (rechts)
Nu Egypte steeds verder afglijdt naar een totale chaos en aan de rand van de afgrond staat, is de burgeroorlog niet ondenkbaar. De hele situatie heeft wel direkt te maken met het oordeel van God. Verschillende Bijbelteksten maken ons duidelijk dat de hele wereld die tegen Israël, tegen het Joodse volk keren, verschrikkelijk geoordeeld zal worden. Niet alleen Egypte, maar ook Israëls Arabische buurlanden, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De gevolgen van de haat tegen Israël zullen verschrikkelijk zijn. Dat zal de hele wereld aan de lijve ondervinden! De heer Franklin ter Horst merkte op dat er nog steeds mensen zijn, die geloven dat de Arabieren uit zijn op vrede met Israël. (11) Niets is minder waar. Want de mensen zijn niet bekend met de Bijbelse profetieën. Het ergste van allemaal is dat de westerse kerkleiders de Bijbelse profetieën volkomen genegeerd hebben! De profeet Jesaja voorzegde dat de God van Israël Zijn brandende toorn over Egypte zal uitstorten. Om te beginnen met verdeeldheid en tweedracht in Egypte dat het uiteindelijk zal leiden tot burgeroorlog. Zeker is dat de burgeroorlog in Egypte grote gevolgen zal hebben voor het hele Midden-Oosten. Ook voor de Verenigde Staten en de Europese Unie die in Egypte een strategische bondgenoot zien.

"Ziet, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk."
Jesaja 19:1-2 (Statenvertaling)

Beste lezer, zoals u weet dat het Westen nog altijd de illusie koestert dat Egypte een democratie naar westers model zal worden, laat de Bijbel ons het tegenovergestelde echter zien dat er een wreed dictatuur in Egypte gevestigd zal worden.

"En Ik zal de Egyptenaren besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen."
Jesaja 19:4 (Statenvertaling)

Opvallend is dat het woord koning in plaats van Farao in de Bijbeltekst gebruikt wordt. Dit wijst op een president, want Egypte is een republiek. In de Bijbelse tijden kende men het woord president niet. Daarom heeft de profeet Jesaja het woord 'koning' in plaats van het woord 'Farao' van Godswege bewust gebruikt.

Een opmerkelijk profetie dat de Nijl zal uitdrogen. Er staat Egypte een oordeel over het water te wachten.

"En zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen. Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven, zij zullen ze uithozen, en de gedamde stromen opdrogen; het riet en het schilf zullen verwelken. Het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen, zal verdrogen; het zal weggestoten worden en niet meer zijn. En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwijnen."
Jesaja 19:5-8 (Statenvertaling)

"Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan."
Jesaja 11:15 (Statenvertaling)

Op 28 mei 2013 is Ethiopië begonnen met het ombuigen van een deel van de rivier de Nijl. De bedoeling is plaats te maken voor de bouw van een megadam die het land zou voorzien in zijn groeiende energiebehoefte. De nieuwe megadam, een peperdure project van meer dan 3,6 miljard euro, zal Great Ethiopian Renaissance Dam heten en ligt in de Benishangul-Gumuz regio die grenst aan het buurland Soedan. Egypte en Soedan maken zich echter zorgen over het ambitieuze bouwplan van Ethiopië en vrezen dan ook dat het project de hoeveelheid water in de rivier drastisch zal doen dalen. Ze wijzen erop dat Ethiopië een koloniaal verdrag uit 1959 overtreedt. Die overeenkomst bepaalt dat Egypte en Soedan samen recht hebben op 90% van al het water in de Nijl. De Ethiopische regering verwierp de Egyptische en Soedanese bezwaren en zei dat het verdrag geen rekening houdt met de behoeften van de vijf andere Nijlstaten die zich stroomopwaarts bevinden. Egypte heeft een reden genoeg om bezorgd te zijn over het Ethiopische project die ervoor kan zorgen dat minder water zijn richting uitstroomt. Het land is voor 95% erg afhankelijk van zijn watervoorzieningen die afkomstig zijn van de Nijl. Egypte blijft benadrukken dat het in tegenstelling tot andere Nijlstaten geen alternatieve waterbronnen klaar heeft staan, en dat zijn bevolking van 90 miljoen inwoners sterk blijft groeien. (12)

Op het militaire gebied is Egypte het enige Arabische land dat een sterk leger heeft. Jaarlijks ontvangt Egypte 1 miljard dollar voor defensie. Ondanks het feit dat Egypte voorbereid is op een nieuwe aanvalsoorlog tegen Israël, zal Egypte straks opnieuw sidderen en vrezen zoals in alle voorgaande oorlogen. De vrees voor Israël zal het Egyptische volk overvallen, zoals Jesaja erover heeft geprofeteerd:

"Te dien dage zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen; en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des HEEREN der heirscharen, welke Hij tegen hen bewegen zal. En het land van Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelven bevreesd wezen vanwege den raad des HEEREN der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft."
Jesaja 19:16-17

Tenslotte staat Egypte ook een bijzonder zware oordeel te wachten. De profeet Ezechiël voorzegde dat Egypte geheel overstroomd zal worden.

"En Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid, en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben; omdat hij zegt: De rivier is mijn, en ik heb die gemaakt. Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene af, tot aan de landpale van Morenland (Ethiopië). Geen mensenvoet zal door hetzelve doorgaan, en geen beestenvoet zal door hetzelve doorgaan, en het zal veertig jaren onbewoond zijn. Want Ik zal Egypteland stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden, veertig jaren; en Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen. Maar zo zegt de Heere HEERE: Ten einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarheen zij verstrooid zijn geworden."

Deze grote gebeurtenis zal in de nabije toekomst plaatsvinden. De Bijbelse profetie zal zeker vervuld worden, mocht Egypte opnieuw Israël aanvallen. Dan zal Israël niet aarzelen de Aswan Dam in de Nijl te vernietigen. Dit zal een enorme vloedgolf veroorzaken, die heel Egypte zal compleet wegvagen. De Egyptische hoofdstad Caïro zal ook door de vloedgolf van de aardbodem weggevaagd worden, zoals de Bijbel voorzegd heeft. In de toekomst zal Egypte tot aan de 'toren van Syene' vernietigd worden. Het bijzondere is dat de plaats Syene, zoals in de Bijbeltekst vermeld staat, precies vlak in de buurt van de Aswan Dam ligt. De Aswan Dam werd tussen 1960 en 1970 gebouwd, is 3600 meter lang, 980 meter breed aan de basis, 40 meter breed aan de bovenkant en is 111 meter hoog. Maximaal 11.000 m3 water kan per seconde door de dam worden gesluisd. Tevens produceert de Aswan Dam 15% van de totale Egyptische elektriciteit. Het reservoir begon zich te vullen na de afwerking van de eerste fase in 1964. Het hierdoor gevormde Nassermeer was voor de eerste keer volledig gevuld in 1976.  Het prestigieuze project heeft echter gevolgen voor de lokale bewoners. Duizenden mensen moesten verhuizen en de archeologische sites, zoals Aboe Simbel, moesten verplaatst worden. (13) 30.000 Egyptenaren werkten onder leiding van 2000 Sovjet-Russische experts aan de dam, die een 500 kilometer lang meer met een inhoud van 169 miljard kubieke kilometer water tegenhoudt. Echter konden de Sovjet-Russische ingenieurs niet verhinderen dat bij de bouw minderwaardig beton werd gebruikt, waardoor al in de jaren tachtig de eerste scheuren werden geconstateerd. Hoewel Egypte weinig last heeft van aardbevingen, is de toestand van de Aswan Dam zo slecht dat een flinke aardschok de dam zou kunnen openbreken. (11) Want het Nassermeer is enorm en bijna de gehele Egyptische bevolking leeft in de Nijldal. Zou deze dam opengebroken worden, dan zou een groot deel van Egypte overstroomd worden. Wat er zou gebeuren, is werkelijk onvoorstelbaar: Een 15 meter hoge vloedgolf zal het vruchtbare Nijldal overspoelen en na zo'n zes dagen de hoofdstad Caïro bereiken. De grote overstroming zal miljoenen levens eisen. Bovendien heeft de Aswan Dam nu al ecologische gevolgen. Het afdammen van de Nijl zorgt echter voor problemen, want het reservoir zal in de loop van de tijd dichtslibben. Door de erosie van de Nijldelta kunnen de oevers niet meer worden versterkt met nieuwe slib. Het noordelijke deel van de Nijl zal brak worden, waardoor de hele regio niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. Om de bodem nog vruchtbaar te houden worden jaarlijks grote hoeveelheden kunstmest gebruikt, waardoor de bodem zwaar vervuild worden. Kunstmest en verkeerde irrigatie hebben het hele ecosysteem in de Nijl al verwoest. (13) Tijdens de Yom Kippoeroorlog van 1973 had de Israëlische luchtmacht serieuze plannen om als noodplan de Aswan Dam te vernietigen! (13) De voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, reageerde op het dreigement van de Egyptische regering om het vredesverdrag met Israël op te zeggen met niet mis te verstane woorden: Mocht Egypte opnieuw ten strijde tegen Israël trekken, dan zal Israël volgens Lieberman noodgedwongen zijn de Aswan Dam in de Nijl te verwoesten. (11) 

Google Maps: Aswan Dam

De Sfinx onder het water
Wanneer de gebeurtenis in de toekomst plaatsvindt, zal Egypte na de grote overstroming veertig jaar lang onbewoond worden. Pas na 40 jaar zullen de overgebleven Egyptenaren die over de wereld verstrooid zijn, naar hun verwoeste vaderland terugkeren, waarna Egypte het 'onbeduidendste' land ter wereld zal zijn, zodat het zich niet meer boven de volken kan verheffen en deze ook niet opnieuw een grote hoofdrol in de Arabische wereld zal gaan spelen:

"En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land Pathros, in het land huns koophandels; en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn. En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen; want Ik zal hen verminderen, dat zij niet zullen heersen over de heidenen."
Ezechiël 29:13-15 (Statenvertaling)

Momenteel speelt Egypte een grote rol in de wereldpolitiek. Spoedig zal zijn rol uitgespeeld worden. Maar er gloort hoop voor Egypte. Ondanks de vijandschap van Egypte, de gruweldaden bedreven tegen Israël en de vreselijke oordelen en tragedies die Egypte zullen treffen, is Gods genade wonderbaarlijk. Zelfs voor deze verschrikkelijke en geduchte vijand is niet alleen een vergeving geschonken, maar ook een zegen weggelegd. Ondanks het feit dat Egypte zo'n 1700 jaar v. Chr. wel de lijn van de Messias had aangevallen, maar uiteindelijk toch bescherming aan de Messias Yeshua gaf, is God dit niet vergeten. Hij zal uiteindelijk in de Messiaanse tijd Egypte verenigen met Israël en Assyrië, zodat er zelfs een Heerbaan zal zijn van zegen. Egypte's haat tegen Israël zal verdwijnen. Onder de zegenrijke Messiaanse regering zal Egypte samen met Israël de Messias-Koning Yeshua dienen en het Loofhuttenfeest vieren. Opmerkelijk is de profetie dat het Egyptische volk niet langer Allah, de valse god van de moslims, zal dienen, maar de nieuwe en grote Meester Yeshua HaMasjiach!

"En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den HEERE der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den HEERE roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen."
Jesaja 19:20 (Statenvertaling)

"Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel."
Jesaja 19:24-25 (Statenvertaling)

Doch de Bijbel geeft een waarschuwing voor de Egyptenaren, als zij niet naar Jeruzalem optrekken om voor de Messias-Koning neer te buigen en Hem te aanbidden en ook niet samen met Israël het Loofhuttenfeest zullen vieren, zal de straf voor de Egyptenaren zijn dat er geen regen op hun land zal vallen.

"En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten."
Zacharia 14:18-19

Egypte zal niet als het enige land geoordeeld worden. De Bijbel waarschuwt ook dat de Arabische landen rondom Israël verwoest zullen worden. Er is ook een Bijbelse voorzegging dat Damascus, de hoofdstad van Syrië, van de aardbodem weggevaagd zal worden. De Bijbelse waarschuwing geldt ook voor het Westen. Over het Westen zal God ook oordelen. Het zou verstandig zijn om NIET tegen Israël te keren! Het zou beter zijn om vrede te sluiten met de Joodse Staat. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. God belooft ook dat een land die Israël zegent, aan het oordeel zal ontkomen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                   
                                                                                                 Paul Parker

                                             Het artikel kan bijgewerkt en gewijzigd worden.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS: Sisi roept tot massabetoging. 24-07-2013
  (2) Refdag: Legerleider Egypte wil steun met betogingen. 24-07-2013
  (3) Refdag:"Militairen Egypte sturen revolutie." 24-07-2013
  (4) Israel Today Headlines: Moslimbroeders dreigen met burgeroorlog in Egypte. 18-07-2013
  (5) TT-Canvas: Moslimbroeders willen praten in Egypte. 18-07-2013
  (6) NOS-TT, TT-Canvas: Ultimatum aan Moslimbroeders. 25-07-2013
  (7) Refdag: Doden tijdens demonstraties Caïro. 26-07-2013
  (8) Diverse bronnen toespraken Hassan al-Banna
  (9) Tijdruimte: Egyptomanie.
(10) Bijbelse Encyclopedie vijfde druk 1975
(11) Godsspraak over Egypte. Door dr. Franklin ter Horst
(12) Mondiaal Nieuws: Ethiopië buigt Nijl af voor megadam. 29-05-2013
(13) nl.wikipedia.org/wiki/Aswandam