donderdag 25 september 2014

Rosh HaShana 5775
"En het geschiedde, toen Samuël dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël; en de HEERE donderde te dien dage met een groten donder over de Filistijnen, en Hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël."
I Samuël 7:10

Op 25 en 26 september 2014 is het Joodse Nieuwjaar ingeluid. In het Hebreeuws is het Joodse Nieuwjaar Rosh HaShana, wat betekent 'Hoofd van het jaar.' Rosh HaShana valt op de eerste twee dagen van de Joodse kalender. Op beide dagen van het Joodse Nieuwjaar wordt er in de synagoge honderd maal op de sjofar (de ramshoorn) geblazen, waarmee de Joden afscheid van het oude jaar 5774 nemen en het nieuwe jaar 5775 vol verwachting verwelkomen. Als symbool voor een goed jaar worden zoete dingen gegeten. Traditioneel dopen de Joden stukjes appel in honing waarbij men elkaar 'shana tova oemetoeka' toewensen.Ik wens u en het volk Israël shana tova oemetoeka, een zoet en gelukkig jaar en heel veel Gods zegen toe. Bid voor het volk Israël en vrede voor Jeruzalem. Een dringend oproep voor Joden en christenen om ook te bidden voor de slachtoffers van de wrede en nietsontziende islamitische terreurbeweging IS. Bid ook dat de Eeuwige de minderheden en de regio's zal bevrijden van de terreur van de IS. Aan de opmars van de IS moet een halt toegeroepen worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                    Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of een boekvorm verboden.