vrijdag 27 april 2012

Het proces Anders Breivik. Deel 1Het proces Slachter van Utoya van start


In Noorwegen was het proces tegen Anders Breivik op 16 april begonnen. Anders Breivik moest zich verantwoorden voor de bomaanslag in Oslo en de slachting op het eiland Utoya waarbij vorig jaar in totaal 77 mensen de dood werden ingejaagd. Het proces zal tien weken in beslag nemen. De rechtszaal in Oslo is speciaal verbouwd voor het proces en heeft 190 zitplaatsen. (1) De overige 103 stoelen op de publieke tribune zijn voor de overlevenden van de aanslagen bestemd. (2) In de rechtbank zijn ook twee verdiepingen verbouwd om ruimte te bieden aan 1000 à 1400 toeschouwers, die het proces willen bijwonen en er tien weken lang de pleidooien en getuigenissen zullen volgen. (1) Uiteraard zijn 800 journalisten uit de hele wereld aanwezig om het nieuws te verslaan van het proces Anders Breivik. 2500 nabestaanden, overlevenden en betrokkenen kunnen het proces volgen via een speciale videoverbinding met 17 lokale rechtbanken, verspreid over Noorwegen. Het Openbaar Ministerie roept zo'n 90 getuigen op; de verdediging ongeveer 40. (1) Vijf rechters zullen beslissen over het lot van Breivik: 2 professionele rechters en 3 lekenrechters. Hun definitieve uitspraak wordt over enkele weken na de laatste zittingsdag verwacht. Het zou op z'n laatst op 22 juli zijn. (1) De eerste zittingsdag werd uitgezonden op de Noorse TV. Wereldwijd volgt men het proces Anders Breivik via de TV en de media. 


De Noorse krant Aftenposten
De rechtszaak zal 2,5 maanden duren en wordt ooit het grootste en duurste proces in de Noorse geschiedenis. Het proces kost volgens de berekeningen van de rechtbank minstens 15 miljoen euro. (2) Gedurende de rechtszaak is een deel van het centrum van Oslo, rond de rechtbank, hermetisch afgesloten. Alleen 1000 mensen met een speciaal pasje mogen in dat gebied betreden. Circa 100 agenten zorgen voor de bewaking. (2) De openingsdag ging volgens het plan geheel aan inleidingen van openbare aanklagers Svein Holden en Inga Bejer Engh. Daarna legden de advocaten van de verdediging hun openingsverklaringen af. Breiviks hoofdadvocaat Geir Lippestad krijgt hulp van drie andere verdedigers: Vibeke Hein Baera, Odd Ivar Grön en Tord Eskild Jordet. (2) 


De saluutgroet


Om negen uur 's morgens werd Breivik voorgeleid in een speciaal verbouwde rechtszaal. Bij het binnengaan van de rechtszaal en het afdoen van zijn handboeien maakte Breivik een merkwaardig groet. Zodra zijn handboeien afgingen, sloeg hij met zijn vuist op de borst en zwaaide deze daarna naar voren. Volgens Breivik was deze gebaar een saluutgroet van de Tempelieren. De gebalde vuist die Breivik met gestrekte arm hief, beschreef hij eerder eerder op pagina 1102 van zijn manifest. Het is volgens hem geen Hitlergroet, maar "symboliseert kracht, eer en verzet tegen de marxistische tirannen van Europa." (3) Het Saluut zou volgens de Noor behoren tot de rituelen van de Nieuwe "Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomo" (PCCTS). In het manifest hoort het salueren bij voorkeur met een witte handschoen uitgevoerd te worden. "Die symboliseert zuiverheid, plicht, verwantschap en martelaarschap" Het gebruik van de rechterarm staat volgens hem voor "de rechtse oppositie." (3)


Anders Breivik salueerde met de vuistgroet
Een merkwaardige overeenkomst met het gebaar van Anders Breivik was het gebaar van Harwey Lee Oswald. Harvey Lee Oswald (1939-1963), de vermeende moordenaar van de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy, hief ook een gebalde vuist, terwijl hij geboeid was. Alleen maakte hij een bekende communistische gebaar, net zoals de Black Power beweging uit de jaren zestig deed. Bekijk de onderstaande foto van Harvey Lee Oswald met de geheven gebalde vuist.


Harvey Lee Oswald met de gebalde vuist
The Lede, een blog van The New York Times, zei dat Breivik beter een ander saluut had kunnen verzinnen. De "geheven vuistgroet" behoort namelijk tot de rituelen van de Spaanse antifascisten uit de jaren zestig, de "Black Power" beweging uit de jaren zestig en oorspronkelijk tot de Bolsjewieken van de Russische Revolutie en hun communistische opvolgers. (3) Het klopt wel wat The Lede zegt. In 1968 salueerden de Afro-Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos met de gebalde vuist op de Olympische Spelen in Mexico. Smith legde de "Black Power Salute", zoals het destijds heette, in zijn autobiografie uit als een "mensenrechtengroet." J. David Goodman geeft in zijn blog The Lede wel toe dat de vuistgroet in zwang is geraakt bij "witte nationalisten." Volgens hem wordt het in het algemeen geassocieerd met linkse bewegingen, die strijden voor "rechtvaardigheid en solidariteit." (3) Maar wat heeft de geheven gebalde vuist er mee te maken met rechtvaardigheid, mensenrechten en solidariteit, terwijl de communisten zoveel bloed hadden vergoten!? Toch kan het bekende links-progressieve ritueel, de gebalde vuist, niet vergelijken worden met de saluutgroet van Breivik. Bovendien verschilt deze saluutgroet inderdaad van de Hitlergroet. De Hitlergroet was niet bedacht door de Duitse nazi's. Deze groet werd ook gebruikt door de Italiaanse fascisten en hun Duce Benito Mussolini. De zogenaamde Hitlergroet is terug te vinden in het Oude Rome. De Romeinse keizers deden ook hetzelfde groet. De zogenaamde Tempelierengroet is trouwens ook niet bedacht door Anders Breivik. Eeuwen geleden deden de echte Tempelieren de saluutgroet ook! De communistische gebalde vuist is ook even oud. Beste lezer, wees gerust: de zogenaamde saluutgroet van de Tempelieren, waarmee Breivik doet, heeft er ook totaal niets te maken met rechtvaardigheid, solidariteit en martelaarschap, gezien het feit dat de kruisridders ook het bloed van Joden, moslims en andere mensen hadden vergoten! 


Er is nog een ander merkwaardige overeenkomst tussen Anders Breivik en Harvey Lee Oswald dat ze allebei hun wapens droegen, toen ze voor de fotocamera poseerden.


Life magazine met de omslagfoto:
Harvey Lee Oswald met de karabijn

Anders Breivik met de semiautomatisch
geweer
De overeenkomst is heel verbazingwekkend. Toch is er alleen een groot verschil tussen twee personen uit de wereldgeschiedenis: Harvey Lee Oswald was NIET de dader die de Amerikaanse president J.F. Kennedy doodschoot. Het was voor hem onmogelijk om de president vanuit een gebouw met grote snelheid en precisie neer te schieten. Volgens het autopsierapport werd Kennedy driemaal doorzeefd met kogels. Hoe kon Harvey Lee Oswald in een mum van zes seconden het vuur drie keer openen op de president!? Dan moest hij zijn geweer herladen. Zo snel kon hij niet zijn geweer herladen en nog een keer schieten. Volgens getuigenissen van zijn medemariniers was hij, een voormalige marinier die een training als radarspecialist kreeg, geen beste scherpschutter! Volgens ooggetuigen die door de Amerikaanse Geheime Dienst het zwijgen werden opgelegd en niet meer in leven zijn gebleven, hadden andere daders vanuit een andere hoek op president Kennedy geschoten. Hun getuigenverklaringen stonden niet vermeld in een officieel rapport! De enige overgebleven ooggetuige was doof en kon in gebarentaal vertellen wat hij had gezien. Hij werd voor gek versleten door de media en de geheime diensten. Maar...de verklaring van de dove ooggetuige was betrouwbaar en onweerlegbaar. De dove man kon vertellen dat de andere daders Kennedy hadden doodgeschoten en Harvey Lee Oswald niet de dader was. Harvey L. Oswald verklaarde zelf ook dat hij onschuldig was. Tegen journalisten zei hij:"I didn't shoot anyone, I'm just a patsy." (vertaald: Ik heb niemand neergeschoten, ik ben slechts een zondebok) Zijn onschuld werd ook bevestigd door de voormalige CIA-er James File, die beweert dat hijzelf het dodelijke schot op de president heeft afgevuurd. Ondanks de getuigenissen die de officiële lezing weerleggen, is Harvey Lee Oswald door het toedoen van de Commissie Warren nog steeds schuldig. Nog altijd is deze vermeende moordenaar van J.F.K. een onderwerp van voortdurende discussie, controverse en complottheorieën. 


Met Anders Breivik is het anders. Hij was wel de dader en had mensen, voornamelijk jongeren, op Utoya vermoord. Enkele van de jongeren waren kinderen. Breivik heeft tijdens de rechtszitting zelf toegegeven dat hij jonge mensen heeft vermoord.


Advocaten van slachtoffers en nabestaanden hadden Anders Breivik via zijn advocaten verzocht om af te zien van de saluutgroet. Op de vierde dag van het proces salueerde Breivik niet meer. (4) 


Anders Breivik in tranen


Op de eerste dag van het proces kreeg Anders Breivik al vrij snel het woord nadat hij met de groet had gesalueerd. Hij gaf blijk van minachting voor de rechtbank en maakte duidelijk dat hij de rechtbank niet erkende. Hij zei dat de rechters zijn aangesteld door politieke partijen, die zijn verantwoordelijk voor de multiculturalistische samenleving. (5) Breivik bekende zijn daden, maar achtte zich niet schuldig. "Ik handelde uit noodweer tegen de linkse elite,"verklaarde hij. De Noor had zijn daden eerder omschreven als 'gruwelijk, maar nodig.' Naar zijn eigen verklaring moest hij optreden tegen de 'staatsverraders', die Noorwegen hadden opengesteld voor multiculturalisme en 'een mosliminvasie' in Europa hadden toegelaten. 
Anders Breivik wil berecht worden als een psychisch gezond en toerekeningsvatbaar persoon. Dat betoogde zijn advocaat op de eerste dag van het proces. Daarna kwam heel gedetailleerd aan de orde waar en hoe de slachtoffers om het leven zijn gekomen. Tijdens het proces staat Anders Breivik terecht voor de aanslag in Oslo en de slachting op het eiland Utoya vorig jaar juli, waarbij 77 mensen op 'n gewelddadige wijze om het leven kwamen. Hij verklaarde tegenover de rechters dat hij de massamoord heeft gepleegd, maar dat hij niet schuldig is. (5) De zes rechters hoorden zijn opmerkingen aan, waarna het proces verder ging met het voorlezen van de slachtoffers. Ook vertelde de openbaar aanklager gedetailleerd waaraan de slachtoffers zijn overleden. Breivik hoorde alles kalm aan en had daarbij zijn ogen neergeslagen. In de rechtszaal werden verder expliciete filmpjes en geluidsfragmenten afgespeeld van de bomaanslag en de schietpartij. (6) Het scheen hem niet te deren. De media beschreven Breivik als stoïcijns. Toen in de rechtszaal een geluidsfragment werd afgespeeld van een doodsbang meisje dat vanuit een wc in een café op het eiland Utoya de politie smeekte om hulp, terwijl op de achtergrond schoten waren te horen, bleef Breivik onbewogen. "Kom snel... Het knalt hier de hele tijd,"klonk het hulpgeroep van het meisje vanaf Utoya op het moment dat Breivik met zijn dodelijke raid bezig was. (7) In het fragment was ook te horen hoe verrast de politie was door de oproep. De agent die het meisje te woord stond, klonk ongelovig als ze hem meldde dat er een man met een geweer op Utoya rondliep. Ze smeekte de agent zich te haasten, terwijl op de achtergrond het geluid van geweerschoten te horen was. Het is niet bekend gemaakt of het meisje van de noodoproep de aanslag had overleefd. (7) Breivik werd alleen zichtbaar emotioneel bij de vertoning van zijn eigen propagandafilm tegen het multiculturalisme. De film werd vertoond vlak voor de middagpauze van de eerste dag in het proces Anders Behring Breivik. De tranen rolden over de wangen van Breivik bij het zien van zijn meesterwerk. Hij veegde enkele tranen weg. 

De openbaar aanklager zei dat het Openbaar Ministerie onderzoek heeft gedaan naar het 'Knights Templar' netwerk, waar Breivik lid van zou zijn. Daaruit is volgens de openbaar aanklager niet gebleken dat zo'n netwerk ook daadwerkelijk bestaat. (6) Het zou volgens het OM en de media alleen in het hoofd van Breivik bestaan. De inlichtingendiensten beweren dat er geen enkel bewijs is geleverd voor het bestaan van de 'Knights Templar.' (3) Volgens de openbaar aanklager is Anders Breivik geïnspireerd door de Tempeliers, een Middeleeuwse orde die werd opgericht door kruisridders die in het Heilige Land ten strijde trokken tegen de islam. De Orde der Tempelieren was in 1307 ontboden door de Franse koning Filips IV. In 1312 was de Orde geheel verdwenen. Hoewel velen twijfelen aan het bestaan van de Tempelieren, meent de blogger dat de Tempelieren wel degelijk bestaan. 


Een lekenrechter in opspraak


Een van de lekenrechters in het proces Anders Breivik was in opspraak geraakt en moest vervangen worden. De reden was dat die man vorig jaar zei op zijn Facebook-account dat Breivik de doodstraf moest verdienen. (8) "De doodstraf is de enige rechtvaardige oplossing,"schreef de lekenrechter op zijn facebook-account. Het Openbaar Ministerie, de advocaten van de slachtoffers en de advocaten van Breivik waren het er over elkaar eens dat de 33 jarige Thomas Indebro zijn plek in het team van vijf rechters moest opgeven, omdat hij een dag na de massamoord van 22 juli 2011 online zei dat "de dader de doodstraf moet krijgen." De lekenrechter Indebro had toegegeven dat hij de dag na de aanslagen, die aan het leven hebben gekost, in een commentaar op zijn Facebook-account had gerept van de doodstraf voor Breivik. Noorwegen kent geen doodstraf. In 1902 werd de doodstraf in Noorwegen afgeschaft. De ongehoorde uitspraak heeft de lekenrechter geen goed gedaan. Een rechter hoort ONPARTIJDIG te zijn en mag geen uitspraken buiten een rechtszaak doen, die schadelijk zouden zijn voor zowel de aangeklaagde als het slachtoffer. Hij heeft ook geen bevoegdheid om zijn eigen opinie te uiten! Het ligt niet aan hem om een oordeel te vellen over iemand als Anders Breivik, totdat het tegendeel bewezen is. De rechter heeft absoluut te zwijgen, zodat hij op de laatste dag van het proces een uitspraak kan doen. Een eigen opinie uiten op Facebook, zoals de lekenrechter Thomas Indebro deed, mag absoluut niet! Alle rechters moeten het voorbeeld van God volgen, omdat God als de hemelse Rechter Zelf onpartijdig is. (Deuteronomium 10:17, 32:4, Handelingen 10:34, Romeinen 2:11)


Anders Breivik staat tegenover twee professionele rechters en drie lekenrechters. De lekenrechters worden aangesteld om gewone burgers een stem te geven in het Noorse justitiële systeem. (8) De lekenrechter Thomas Indrebo werd vervangen door Elisabeth Wisloff. 


'Aanslagen meest spectaculair en geraffineerd'


De eerstvolgende dagen vertelde Anders Breivik in de rechtszaal uitgebreid hoe en waarom hij tot zijn daden was gekomen. Op de eerste dag van het proces had hij volgens zijn advocaat dertien pagina's bij zich, die hij wilde voorlezen. Het voorlezen zou circa een half uur in beslag nemen. De overige tijd moest Breivik uit het hoofd doen om dit te voorkomen dat hij een voordracht van zijn uitleg kon maken. Voor de rechters was het cruciaal om een oordeel te kunnen vellen over de fel betwiste geestestoestand van Breivik. Breivik zelf wil 'gezond' verklaard worden zodat hij naar de gevangenis gaat, waar hij hoopt een "martelaar" te worden. Het is aan de rechters om te bepalen of Breivik toerekeningsvatbaar is of niet. Het besluit is van invloed op de strafmaat en of Breivik de gevangenis in moet of een verplichte pyschiaterische behandeling krijgt opgelegd. 


In tegenstelling tot de eerste dag van het proces werd de verklaring van Breivik niet rechtstreeks uitgezonden, omdat de overlevenden van het bloedbad op Utoya vrezen dat Breivik zijn proces zou aangrijpen als forum om zijn ideeën uit te dragen. Breivik mocht zelf het woord voeren en kreeg zo'n vijf dagen de tijd om tekst en uitleg te geven hoe en waarom hij bloedige aanslagen had gepleegd. Kennelijk was hij zeer trots op zichzelf! Hij noemde de aanslagen "spectaculair en geraffineerd." "Ik heb de meest geraffineerde en spectaculaire politieke aanslag gepleegd sinds de Tweede Wereldoorlog,"las Breivik van een vel papier voor. (9) "Ik vergelijk het met de Amerikaanse nucleaire bomaanslagen op Hiroshima. Dat was barbaars, maar niet wreed. Soms is barbaars geweld nodig om nog meer levens te redden,"ging hij verder. (10)  Ook zei hij dat hij het zonder aarzelen opnieuw zou doen. (9) Hij claimde te spreken als "bevelhebber van Noorse en Europese anti-communistische verzetsbewegingen en van een militante anti-islamgroep", die hij de Tempeliers noemde. Breivik benadrukte nogmaals zijn wens om naar de gevangenis te gaan. "Ik beschouw het als de grootste eer mijn leven te eindigen in de gevangenis of te sterven voor mijn volk,"zei hij. (9) Hoe het Noorse volk er over denkt, is niet moeilijk te raden. Het is vrijwel zeker dat de meerderheid van de Noorse bevolking Breivik's wens niet deelt. Kennelijk wil Anders Breivik een martelaar worden. Breivik wilde absoluut toerekeningsvatbaar verklaard worden en beschouwde tbs als een vernedering. "Ik deed het uit goedheid, niet uit kwade wil,"voegde Breivik nog toe. Maar God denkt er anders over en waarschuwt ernstig in Zijn Woord als iemand het kwaad goed noemt:


"Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!"
Jesaja 5:20


Breivik is helemaal vervuld van enorme haat tegen links en multiculturalisme. In zijn ogen is multiculturalisme de bron van alle ellende in Noorwegen. "De jongeren van de Arbeiderspartij zijn naïef en geïndoctrineerd. Het zijn politieke miltanten,"verklaarde Breivik. (9) Of de jongeren van de Arbeiderspartij inderdaad naïef en geindoctrineerd zijn, zullen we het volgende artikel gaan lezen. Waarom Breivik 69 jongeren op het eiland Utoya doodde, vertelde hij verder. "Het doden van 70 mensen kan een burgeroorlog voorkomen. Mensen die in mij een duivel zien, verwarren duivels  gedrag met gewelddadig gedrag. Het verschil zit hem in de intenties: bepaald geweld kan in staat zijn erger geweld te voorkomen. Aangezien de pacifistische revolutie onmogelijk is, is de enige oplossing een gewelddadige revolutie te voeren,"aldus Breivik. (9) De rechter onderbrak het pleidooi en herinnerde Breivik hierop aan zijn belofte om 'uit respect voor de nabestaanden' zijn toon te matigen. (9) Herhaaldelijk kwam Breivik terug op de islam. Volgens is de religie even agressief als 'een kanker.' "Is dat nou zo moeilijk te begrijpen,"stelde Breivik zich de vraag. Hij stelde eveneens een quota voor linkse journalisten voor. Alleen zo zouden de media in evenwicht kunnen blijven, vond Breivik. (9) Hij werd meermalen door de rechters onderbroken. Zo kapte de rechter hem af toen hij begon uit te wijden over Japan en Zuid-Korea. Volgens Breivik hadden deze Aziatische landen de massa-immigratie een halt toegeroepen en daardoor waren ze erg succesvol. (9) De rechters eisten dat hij zijn verhaal inkortte, maar volgens Breivik kon alleen zijn volledige verklaring zijn beweegredenen. "22 juli was om het inheemse volk te beschermen, onze cultuur te beschermen. Ik heb Noorwegen gered. Ik vind mij niet schuldig, ik vraag om vrijspraak,"beëindigde Breivik zijn pleidooi van ruim een uur. (9) (10) 


Voor de nabestaanden is het onbegrijpelijk dat Breivik ruim een uur de kans mocht krijgen zijn pleidooi voor te lezen. Toen de rechter Breivik na een half uur wilde afkappen, was de paniek op zijn gezicht te lezen. "Ik ben pas op de helft,"riep Breivik. (10) Hij dreigde niet meer mee te werken, als hij zijn pleidooi niet afmaakte. Uiteindelijk stemde de rechter toe dat Breivik zijn pleidooi mocht afmaken. Met de openbaar aanklaagster Inga Bejer Engh kon Breivik redelijk overweg. Het was aan de openbaar aanklaagster om Breivik zoveel mogelijk te laten vertellen over zijn ideeën en radicalisering. Engh wist het vertrouwen van Breivik te winnen en de twee wisselden meerdere malen een glimlach uit. (10)


Openbaar aanklaagster Inga Bejer Engh
Anders Breivik praatte met Inga Bejer Engh
Met de andere aanklager, Svein Holden, kon Breivik niet goed opschieten. Op de vragen van Svein Holden weigerde hij te beantwoorden. 


Breivik een slachtoffer van incest?


Iedereen vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Anders Breivik een monster is geworden. De media beschrijven Breivik als een "intelligente massamoordenaar met grootheidswaanzin." Inderdaad is Breivik erg intelligent. Dom is hij zeker niet. Het verhoor dat de openbare aanklager op de tweede dag van het proces met Breivik voerde, leverde een nieuw beeld op. Breivik was ontspannen, geconcentreerd en werkte goed mee. Blijkbaar is hij intelligent. Hij formuleert goed en heeft een zekere sociale vaardigheid. (10) "Het is allemaal moeilijk te rijmen met de gruwelijke moorden die hij pleegde,"schreef een journalist van de Telegraaf. (10) 

...Gelaatsuitdrukkingen van Anders Breivik
We moeten ook niet vergeten dat massamoordenaars zoals Adolf Hitler in het algemeen intelligent zijn. Er zijn bepaalde omstandigheden en factoren die een beslissende invloed hebben op het leven van de massamoordenaars. Er moet een diepgewortelde oorzaak zijn. Ieder mens heeft wel een duistere kant. Een andere gevoelige plek voor Breivik is zijn jeugd, waar hij niet over wil praten. Volgens een van de vele (en onbevestigde) geruchten zou hij een incestueuze relatie met zijn moeder hebben gehad. (10) De moeder van Breivik zou eigenlijk als getuige worden opgeroepen, maar heeft zich ziek gemeld en hoefte niet te komen. Voor Breivik was dat een enorme opluchting. (10) Wel is het zeker dat de echtscheiding van de ouders van Breivik een aangrijpende invloed heeft gehad op zijn jeugd. Het is algemeen bekend dat ouderlijke echtscheiding een negatieve invloed heeft op kinderen. Vaak kampen kinderen met schuldgevoelens en trauma, als hun ouders gescheiden zijn. 


Breivik wilde de Noorse ex-premier onthoofden


Op de vierde dag van het proces had Breivik verklaard dat hij de Noorse ex-premier Gro Harlem Brundtland op het eiland Utoya gevangen wilde nemen en vervolgens onthoofden. Hij zei dat hij Brundtlands onthoofding had willen filmen en de video van deze executie op internet had willen plaatsen. (11) Zijn plan ging echter niet door, want de voormalige premier Brundtland had Utoya echter al verlaten, toen Breivik er aankwam. 


Ook verklaarde Breivik dat hij aanvankelijk het plan had om in Oslo drie bomaanslagen te plegen. Hij wilde een aanslag plegen op regeringsgebouwen, op het hoofdkantoor van de Arbeiderspartij en mogelijk het koninklijk paleis. Pas na de drie bomaanslagen in Oslo zou hij op Utoya grote groepen mensen met vuurwapens bestoken en een waar bloedbad aanrichten. Breivik zei dat hij uiteindelijk had afgezien van drie bomaanslagen en zich tot één had beperkt, omdat het vervaardigen van een bom stukken moeilijker bleek dan hij had gedacht. (11) Tijdens zijn verklaring verscheen er af en toe een glimlach op zijn mond. Ook begon Breivik uit te leggen dat hij dacht na zijn aanslag op de regeringsgebouwen in Oslo te zullen worden geconfronteerd met de Noorse politie. Hij vertelde dat hij zich op een eventueel vuurgevecht had goed voorbereid, maar dat hij de kans klein achtte dat hij de Noorse hoofdstad levend uit zou komen. (11) Hij verklaarde dat hij zich op een vuurgevecht met de politie had voorbereid door videogames te spelen. 


...Gewelddadige videogames met bloed bevlekt...
"Ik schatte de kans dat ik in Oslo zou overleven op minder dan 5 procent,"aldus Breivik. (11) Daar was hij wel erin geslaagd, met het gevolg dat hij na de bomaanslag in Olso nog eens 69 jongeren de dood had ingejaagd! 


Er zijn nog steeds veel vraagtekens gezet bij het proces Anders Breivik. Breivik beweerde dat er buiten hem nog twee 'cellen' bestonden. Deze zouden volgens hem bestaan uit twee 'individuen' die zelfstandig opereren. De term 'bevelhebber', waarmee Breivik zichzelf beschreef, zou verwijzen naar 'een persoon met autoriteit die flexibele banden met deze cellen onderhoudt. (12) Al eerder werd er onderzocht of twee cellen ooit bestonden. De Noorse inlichtingendiensten beweren dat er geen aanwijzigingen zijn voor het bestaan van twee cellen. De vraag is of Breivik in z'n eentje heeft gehandeld of niet. Volgens een getuige die het bloedbad op Utoya overleefde, was er wel degelijk een tweede persoon! Merkwaardig wordt zijn verklaring niet serieus genomen.


                                                                            Wordt vervolgd


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                   Paul
  
Het auteursrecht  van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) NOS: Proces Breivik van start. 16-04-2012
  (2) NU.nl: Proces duurt minstens 2,5 maanden. 16-04-2012
  (3) NRC Handelsblad: Breivik slaat plank mis met vuistgroet. 17-04-2012
  (4) NU.nl 19-04-2012
  (5) NOS: Breivik erkent rechters niet. 16-04-2012
  (6) NOS: Breivik aangedaan door eigen film. 16-04-2012
  (7) Volkskrant: Aanklagers maken noodoproep vanaf Utoya openbaar 16-04-2012
  (8) NRC Handelsblad: Lekenrechters in Breivik-proces wordt vervangen. 17-04-2012
  (9) Volkskrant: Breivik:'Meest geraffineerde aanslag sinds WO II.' 17-04-2012
(10) De Telegraaf: Gek met grootheidswaanzin. 18-04-2012
(11) Metronieuws: Breivik wilde Brundtland onthoofden. 19-04-2012
(12) Volkskrant: Breivik gebruikt tweede procesdag voor vergoelijken moorden. 17-04-2012

donderdag 19 april 2012

Yom HaShoah 2012/5772Israël herdenkt de Holocaust


In Israël wordt de Holocaust, beter bekend als de Shoah jaarlijks herdenkt. Op 19 april 2012 loeiden de sirenes om tien uur 's morgens twee minuten om de slachtoffers van de Shoa te herdenken. Heel Israël stond stil. In de Knesset, het Israëlische parlement, werd de ceremonie "Elke persoon heeft een naam" gehouden. Er waren ook andere ceremonies gehouden. Bij Yad Vashem had premier Netanyahu een toespraak gehouden, waarin vooral de kwestie Iran de aandacht had. (1)  Voor de herdenking in Israël was voor het eerst een officiële delegatie van Europese Zigeuners uitgenodigd. (2) De nazi's hebben ook bijna 500.000 Sinti en Roma vermoord. Ook staat de jaarlijkse Holocaust Herdenking in het teken van de Opstand in het Getto van Warschau. In 1943 begon toen op de vooravond van Pesach de opstand in het getto van Warschau. In de Poolse hoofdstad was bij die opstand stilgestaan door Poolse autoriteiten en leden van de Joodse gemeenschap. 


Gaskamer van Auschwitz
Een wagon waarmee Joden als vee naar concentratie-
kampen vervoerd werden.
Op 12 april 1951 nam de Knesset de Yom HaShoah wet aan dat de herdenkingsdag jaarlijks gehouden moet worden als Yom HaShoah U'Mered HaGetoat (in het Nederlands: Holocaust Getto Revolte Herdenkingsdag). Sindsdien wordt de dag volgens de Joodse kalender op de 27ste van de maand Nissan herdacht. Die naam werd later gewijzigd in Yom HaShoah Ve HageVurgh (Dag van de Verwoesting en het Heroïsme) en later ingekort  als HaShoah. (3) De Joodse kalender verschilt wel elk jaar van de Gregoriaanse westerse kalender. Zo valt de 27ste Nissan dit jaar op donderdag 19 april 2012 en herdenken de Joden in de wereld en in Israël op die dag niet enkel de Shoah maar tegelijk ook de Opstand in het Getto van Warschau van 19 april 1943.


Opstand in het getto van Warschau


De opstand in het getto van Warschau was een Joodse opstand tegen de Duitse bezetters in het getto van Warschau in Polen. De opstand vond plaats van 19 april 1943 tot 16 mei 1943, totdat ze bloedig werd neergeslagen door de nazi's onder leiding van SS-Gruppenführer Jürgen Stroop. (4) In 1940 begonnen de nazi's met het bijeendrijven van ruim 3 miljoen Joden in enkele overbevolkte getto's in verschillende Poolse steden. Het grootste en bekende getto bevond zich in Warschau, waar in aanvang 380.000 Joden bijeengedreven werden in de oude Joodse wijk van de stad, waar voor de oorlog ongeveer 100.000 mensen woonden. In totaal zouden tussen de 450.000 tot 560.000 Joden volgens verschillende schattingen op enig moment in het getto wonen. Het getto werd met een ruim 3 meter hoge muur en prikkeldraad compleet afgesloten van de buitenwereld. Duizenden Joden waren al omgekomen door uithongering, ziektes en willekeurige executies voordat de nazi's met massale deportaties naar het vernietigingskampen Treblinka begonnen waren. Binnen 52 dagen tot 12 september 1942 werden ongeveer 300.000 Joodse bewoners van het getto de dood ingestuurd. Toen de deportaties begonnen waren, werd het de Joodse verzetsstrijders al snel duidelijk dat het om deportaties naar vernietigingskampen ging. Waarop besloten de overgebleven 40.000 tot 50.000 Joden in het getto zich te gaan verzetten. Op 18 januari 1943 vond het eerste gevecht plaats, toen de Duitsers met de deportaties van de Joden wilden beginnen. De Joodse verzetsstrijders vochten kranig en behaalden ook een belangrijke overwinning: de deportaties stopten na vier dagen en de controle over het getto kwam in handen van het Joodse verzet. (4) 


Gedurende drie maanden boden de Joden een heldhaftige weerstand tegen de Duitse overmacht. De Duitsers waren zo gefrustreerd geraakt en besloten versterkingen te halen. Het finale gevecht begon op de vooravond van Pesach op 19 april 1943, toen de nazi's versterkingen en zwaar materiaal aanvoerden. Toen ze in de getto binnentrokken, werden ze warm onthaald op een barrage van geweervuur, granaten en molotovcocktails vanuit hinderlaagposities, verspreid over het getto. Dol van woede begonnen de nazi's vervolgens met artilleriebeschietingen en het systematisch platbranden van elk huis in het getto. 


De Duitsers staken huizen in brand om Joden uit te roken
Alle opgepakte Joden werden ter plekke geëxecuteerd. Binnen korte tijd stond het grootste deel van het getto in brand. De Joodse strijders konden zich nog moeilijk verplaatsen en verdedigden hun bolwerken hardnekkig. Na de opstand werd het hele getto letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Een groot deel van het centrum van Warschau bestond niet meer. (4)


De overgegeven Joden weggevoerd door de nazi's
Tijdens de opstand sneuvelden 7000 Joodse opstandelingen. Ruim 6000 verzetsstrijders kwamen om, toen ze verbrand of vergast werden in hun ondergrondse bunkers. De overige 40.000 Joden werden naar het vernietigingskamp Treblinka afgevoerd. (4)


The New York Times 10 mei 1943
Monument ter herdenking van de
opstand in het getto van Warschau
Mars van de levenden


Zo'n 10.000 jongeren uit meer dan 30 landen, voornamelijk Israël en de Verenigde Staten, deden mee aan de jaarlijkse mars tussen Auschwitz en Birkenau in Polen. Met de drie kilometer lange tocht tussen twee vernietigingskampen van de nazi's herdachten ze de miljoenen mensen die in de Tweede Wereldoorlog om het leven waren gebracht. (2) Bij deze Mars van de Levenden hadden de Joodse jongeren een aantal Amerikaanse veteranen begeleid, die voor het eerst aanwezig waren. De Amerikanen bevrijdden enkele andere concentratiekampen van de nazi's. Auschwitz-Birkenau werd in januari 1945 bevrijd door Russische soldaten van het Rode leger. De opperrabbijn van Tel Aviv, Meir Lau, dankte tijdens de herdenking de geallieerde militairen voor de bevrijding van de kampen. (5)
Joodse jongeren herdenken de slachtoffers van
Auschwitz-Birkenau
Amerikaanse veteranen 
Joodse jongeren 


De organisatie van de herdenking had voor de mars geen veteranen uit de voormalige Sovjet-Unie uitgenodigd. De Pool Sydney Zoltak vond dat jammer. "Ik had gehoopt hier ook een bevrijder van Auschwitz te ontmoeten,"zuchtte de Pool. (2) De Amerikaanse veteraan Frederick Carrier was bij de eerste landingen van geallieerde militairen in Normandië. In april 1945 was hij een van de bevrijders van het concentratiekamp Buchenwald. "Niets in de oorlog heeft ons voorbereid op wat wij daar te zien kregen,"zei Carrier. "De mensen daar waren levende skeletten." Eén van die skeletten was een 15 jarige jongen. "We hebben zo op jullie gewacht,"vertelde Irving Roth aan de veteraan Carrier. Roth kon zich de Amerikaan nog goed herinneren, omdat hij chocolade uitdeelde in de kinderbarakken. "Die eerste uren van vrijheid staan in mijn geheugen gegrift,"zei Roth. (2)


Kinderen in concentratiekamp Buchenwald
Laten we de herinnering aan de Shoa levend houden!


Israel Today schreef naar aanleiding van de Yom HaShoah:"Nu al ontkennen vijanden zoals Mahmoud Ahmadinejad van Iran, Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en de Britse auteur David Irving dat de Holocaust ooit is gebeurd, of proberen het te beschrijven als een Joodse samenzwering. Het is op dit moment moeilijk voor deze 'revisionisten' om veel gelijkgezinden te vinden, omdat er nog overlevenden van de Holocaust onder ons wonen. Maar wat gebeurt er als de laatste van die arme zielen, die persoonlijk 'Endlösung' van de nazi's heeft ervaren, te ruste is gelegd? Als er geen overlevenden van de Holocaust zijn, en één van de zwartste hoofdstukken van de menselijke geschiedenis niet langer een levende herinnering is, zal dan enige andere natie dan Israël het blijven onthouden zoals het was? Zal enige andere natie dan Israël blijven geloven dat de geest achter die gruwelijke daad van genocide actief blijft ind e wereld van vandaag?" (6)


Laten we ervoor zorgen dat de herinnering aan de Shoa levend gehouden moet worden. Er is nog steeds een reëele kans dat de geschiedenis zich zal herhalen, als de mensheid de lessen niet ter harte neemt. Daarom is er een voorlichting noodzakelijk. Kinderen op scholen moeten verplicht de geschiedenislessen gaan volgen. De Holocaust is en blijft een onlosmakelijk deel van de wereldgeschiedenis, ook al is het een zwarte bladzijde dat met bloed geschreven wordt. We mogen schoften als Ahmadinejad, Abbas en anderen geen kans gunnen hun smerige leugens rond te strooien. Ook in ons land is de beruchte antisemiet Gretta Duisenberg actief. Ze zal haar uiterste best doen om de Holocaust te ontkennen. Eerder had ze de brutaliteit gehad de Holocaust te 'minimaliseren.' We moeten niet vergeten dat het kwaad nog steeds in de wereld aanwezig is. De boze demonische machten zullen alles in het werk stellen om het Joodse volk te vernietigen en Israël van de wereldkaart weg te vagen. Laten we achter Israël blijven staan! Laten we ook bidden en werken! We zijn geroepen om de herinnering aan de Shoa levend te houden en om ook ervoor te zorgen dat het licht van de kaars niet gedoofd mag worden!!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                  Paul


Het auteursrecht ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.
Bronnen en referenties:


(1) Nieuws-uitgelicht.infonu: laatste nieuws Israël actueel, Jerusalem Post
(2) NOS: Duizenden bij herdenking Holocaust. 19-04-2012
(3) De Vlaamse vrienden van Israël
(4) nl.wikipedia.org/wiki/Opstand in het getto van Warschau
(5) Reformatorisch Dagblad 19-04-2012
(6) Israel Today: Israël gedenkt de Holocaust. 20-04-2012

Grafschennis in LibiëMoslimextremisten vernielen Britse en Australische oorlogsgraven in Benghazi


In Nederland hebben we te maken met de grafschennis. Het komt wel voor dat vandalen enorme vernielingen hebben aangericht in aantal begraafplaatsen, terwijl de antisemieten de Joodse graven met hakenkruisen bekladen. Maar zo ziekelijk en haatdragend zijn de islamitische extremisten wel dat ze totaal geen respect hebben voor christelijke en Joodse graven. De schokkende videobeelden tonen hoe meer dan 30 gewapende islamitische extremisten de grafstenen van de gesneuvelde Britse soldaten intrapten, terwijl anderen hamers gebruikten om het cenotaaf te slopen. Op de begraafplaats, vlakbij de oostelijke Libische stad Benghazi, liggen meer dan duizend gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog, die onder de Britse generaal Montgomery dienden en tegen het Duitse leger van Erwin Rommel vochten. Ook liggen de resten van de piloten van de Britse luchtmacht RAF begraven. De moslimextremisten verwoestten daar kruistekens en grafstenen van de Britse militairen die 70 jaar geleden in Noord-Afrika waren gesneuveld. De vernieling is blijkbaar DE DANK voor de Britse luchtsteun, die de RAF samen met de NAVO vorig jaar gaf aan de "vrijheidsstrijders." Sommigen denken dat de actie van de ex-moslimrebellen een reactie was op de recente koranverbranding in Afghanistan. Anderen meenden dat de Britse oorlogsgraven wellicht een doelwit was geworden, omdat Groot-Brittannië bombardementen op de Libische doelen had uitgevoerd tijdens de laatste maanden van het regime van de wijlen dictator Khadaffi. (1) Eén ding is wel zeker: het Westen heeft nu een verschrikkelijke fout gemaakt om steun te verlenen aan de islamitische rebellen die tegen Khadaffi vochten. De westerse illusie dat Libië een democratie zou worden en het Libische volk vrijheid heeft gekregen, blijkt nu een grote ontgoocheling te zijn! Ondanks de schokkende video-beelden die op YouTube circuleerden, zwijgen de westerse politici nog steeds over mensonterende situaties in Libië zoals de grafschennis! 
De grafschennis heeft tot grote verontwaardiging in Groot-Brittannië en Australië geleid. De Libische Nationale Overgangsraard, de NTC, bood haar excuses aan en beloofde dat de daders opgespoord en gestraft zullen worden. Mustafa Abdul Jalil had de vernieling van het Britse oorlogskerkhof als "onesthisch, onverantwoordelijk en crimineel" omgeschreven. (1) De Libische autoriteiten zeiden dat de kleding van de daders op een Jihadistische brigade wijst. Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval. (2) Ondanks toezegging van de Overgangsraad is nog steeds geen van de daders aangehouden en strafrechtelijk vervolgd! Blijkbaar heersen er nog steeds wetteloosheid en normloosheid in Libië en de overgangsregering heeft nog steeds geen controle uitgeoefend over het hele land. Bovendien toont de video aan dat de aanval op het kerkhof goed georganiseerd was. De extremisten waren niet alleen met wapens maar ook met hamers en een ladder uitgerust. Ze vloekten en lachten ook. Ook noemden ze de gesneuvelde militairen die begraven lagen, "honden"! "Het zijn honden, het zijn honden!"joelden de extremisten uitzinnig. "We beginnen met dit graf en straks doen we dat andere. We laten niets heel." 


Boven en onder: extremisten trappen
grafstenen in. Zo ziekelijk en gestoord
Vernielde grafstenen
"Breek het kruis af,"riep een militant. "Het zijn honden! We beginnen met deze kruis!" (2) De extremisten zijn helemaal vervuld van enorme haat, die ze koesteren jegens christenen en Joden. Ook hadden ze een Joodse grafsteen vernield. In totaal hadden ze 198 graven vernield. De Commonwealth War Graves Commission meldde dat een tweede begraafplaats, ook in de buurt van Benghazi, was aangevallen en vernield. (2)


Een tekst uit de Hadith


Wie zegt dat de daders geen deel nemen van de islam, vergist zich. Ook omdat hij/zij geen grondig kennis heeft van de Koran en de Hadith. De Hadith is een verzameling van islamitische overleveringen. Daarin staat een tekst vermeld dat het kruis, het symbool van het christendom, afgebroken moet worden. Sahih Bukhari Volume 3, Boek 43, nummer 656, verteld door Aboe Hoeraira:


"Allah's Apostel zei:'Het uur zal niet worden vastgesteld totdat de zoon van Maria daalt onder u als een rechtvaardige heerser, hij zal het kruis brken, de varkens doden en de Zizjah belasting afschaffen. Geld zal in overvloed zijn, zodat niemand zal accepteren (als van algemeen niet geschenken)." 


Met varkens bedoelt de Hadith uiteraard christenen en Joden. Wat er in Libië gebeurd was, staat Europa straks te wachten. Het is flauwekul wat de westerse media en de politici zeggen dat de Arabische Lente tot democratie, vrijheid en mensenrechten zal leiden. In Egypte, Libië en Tunesië is er nog geen sprake van eerbiediging van de mensenrechten. In Egypte worden circa 1500 christenmeisjes ontvoerd en tot huwelijk met de moslims gedwongen. Daarover hebben de westerse media ons helemaal NIETS gemeld! De westerse media hebben u vast en zeker niet verteld dat de mensenrechten na de val van Khadaffi op grote schaal geschonden zijn. Zo worden de zwarte huurlingen die voor Khadaffi tegen de rebellen hadden gevochten, beestachtig behandeld.  Als de Syrische dictator Bashar al-Assad wegvalt, valt Syrië ten prooi aan complete anarchie en chaos. Er staat Syrische christenen en alawieten een vreselijke lot te wachten. Als het regime van Bashar al-Assad van het toneel verdwijnt, zullen de soennitische rebellen een grote massaslachting onder christenen en alawieten aanrichten. Reken maar! Dat de islamitische rebellen voor vrijheid en democratie hebben gevochten, is volstrekt niet waar! De misleidende berichtgeving van de westerse media is in feite een grote leugen. Het Westen heeft zich nu al schuldig gemaakt aan de vestiging van de nieuwe islamitische dictaturen en de schending van de mensenrechten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Is de door de islamitische extremisten gepleegde grafschennis een dank aan het Westen1? Het lijkt daarop wel. In werkelijkheid hebben de islamitische extremisten grote minachting voor het Westen getoond. 


Het besluit


Het is niet de bedoeling om alle moslims over één kam te scheren. Uiteraard zullen oprechte moslims de daad van de extremisten scherp afkeuren! We moeten niet vergeten dat NIET alle moslims de extreme opvattingen delen. Gelukkig niet. Maar...we moeten goed beseffen dat een gewelddadig moslim, zo'n een extremist, zichzelf niet als fanatiek beschouwt, maar gewoon als een gelovige, die zijn geloof in praktijk wil omzetten. Veel moslims beweren dat hun god Allah "barmhartig" is, terwijl men ondanks het onderwijs van de Koran en hun dagelijkse leefwijze niet in staat zijn om te kunnen aantonen dat barmhartigheid een in het oog springende deugd is. Vooral in hun houding tegenover niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid, die in de praktijk wordt toegepast! Hun boodschap dat de islam een religie is van tolerantie, broederschap, gerechtigheid en vrede, is een leugen. Talloze koranverzen sporen aan tot geweld tegen christenen en Joden. De westerse vertalingen van de Koran zijn eigenlijk politiek correct. Veel van de koranteksten zijn afgezwakt en verfraaid. De Arabische Korans zijn veel duidelijk. Het is tragisch dat miljoenen moslims gevangen zijn in een systeem als de islam. Daarvoor hebben ze bevrijding heel hard nodig. Het evangelie moet ook aan de moslims verkondigd worden. Zonder Jezus, onze enige Zaligmaker en Verlosser, zijn de moslims voorgoed verloren. God wil niet dat één mens verloren zou gaan. Het is een grote schande dat de westerse kerken en charismatisch- en pinksterbewegingen geen moed hebben opgevat om de blije booschap te verkondigen aan de moslims. Men weet vaak geen raad hoe men de moslims met het Evangelie van Jezus Christus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach) kan bereiken. Nu nog steeds zijn de westerse kerken in slaap gesukkeld, zoals iemand een goede opmerking maakte:"Nederlanders zijn slaapkoppen!" Niet alleen Nederlanders maar ook Europeanen en Amerikanen zijn slaapkoppen!!! Het is volstrekt verkeerd om moslims te haten. Door moslims te haten bewijzen we de levende God van Israël helemaal GEEN goede dienst!! Want God is liefde en heeft alle mensen lief. Ook heeft Hij alle moslims lief. Here Jezus leert ons onze naasten lief te hebben. Daarom horen wij ook moslims als onze naasten lief te hebben. Het is zeer belangrijk om Gods liefde aan de moslims te tonen. Dat is ook de kern van het Evangelie. Vele miljoenen moslims hebben Gods liefde nooit gekend. Ze kennen alleen angst, want de islam is een religie van angst, zoals de Oegandese ex-moslim en voorganger Omar Mulinde ook zegt. 


Net zoals in de Bijbelse dagen had God profeten gestuurd om het afvallige volk talloze malen te waarschuwen, zend Hij nu enkele moedige mensen om het Westen te waarschuwen voor de gevaren van de islam. Tegelijk roept Hij ook het Westen tot bekering op. 


"De HEERE, de God hunner vaderen, zond Zijn boden tot hen; vroeg of laat, want Hij ontfermde Zich over Zijn volk en Zijn woning, maar zij bespotten de boden Gods, verachtten Zijn woorden en hoonden Zijn profeten, totdat de gramschap des Heren Zich zozeer tegen Zijn volk verhief; dat geen herstel meer mogelijk was." 
Kronieken 36:16


Het Westen is zo diep gezonken in een poel van verderf, bandeloosheid, zedeloosheid en goddeloosheden. Ook wordt het kwaad in het Westen bedreven zoals moord op ongeboren babies. Het Woord van God is nu schaars geworden. Kerken lopen steeds meer leeg, terwijl de islam snel oprukt. Onlangs willen de salafisten 24 miljoen korans onder de Duitse bevolking verspreiden om de Bijbels te vervangen. De westerse bevolking minacht en bespot de boodschappers die door God gezonden zijn, en wil zich niet bekeren van haar boze wegen. Ook hebben de kerken niet naar Gods boodschap geluisterd. Daarom zal de toorn van de Here God op het Westen rusten. Zoals Hij Assur en Babel als Zijn roede had gebruikt, zo zal Hij de islam als gesel gebruiken om Europa te oordelen. Er is een heel bijzondere ding dat we beslist moeten weten. Toen Khadaffi en zijn zoon door de rebellen gevangen genomen en gedood waren, werden hun lijken aan het volk vertoond. Wel voor het oog van de TV-camera's, zodat miljoenen mensen over de hele wereld het weerzinwekkende schouwspel konden zien. 


Lijk van Khadaffi
Veel Libiërs kwamen uit het hele land om de dode lichamen van Khadaffi en zijn zoon Mutassim te bekijken. Ze schepten er plezier in en hadden leedvermaak. Er werden foto's gemaakt en ook haren uit het hoofd van Khadaffi getrokken. Geen enkele christen herinnert zich een tekst uit het Bijbelboek Openbaring waarin staat geschreven dat de hele wereld getuige zal zijn van de lijken van de twee getuigen, die gedood zullen worden door de antichrist. 


"En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen, en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halve, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden; omdat deze twee profeten degenen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden." 
Openbaring 11:7-10


Het zal in de toekomst zéér zeker gaan gebeuren, want deze profetie was tweeduizend jaar geleden voorzegd. Geen enkele Bijbeluitlegger en geleerde kan verklaren hoe het mogelijk is dat zoveel volken de lijken van de twee profeten, die in Jeruzalem zullen liggen, kunnen zien. De logische verklaring is de televisie!! Precies hetzelfde zoals we ook de dode lichamen van Khadaffi en zijn zoon op de televisie konden zien!! Een verbazingwekkende overeenkomst met de profetie toont ook aan dat Khadaffi en zijn zoon dagenlang tentoongesteld waren, zodat iedereen konden zien. Het zal in de toekomst gaan gebeuren wanneer twee profeten gedood worden en hun lijken op straat dagenlang tentoongesteld zullen worden. 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                            Paul


Bronnen en referenties:


(1) Reformatorisch Dagblad: Libische rebellen vernielen Britse oorlogsgraven in Benghazi. 6-03-2012
(2) The Guardian: Birtish war graves in Libya desecrated by islamist militants. 4-03-2012woensdag 18 april 2012

Wist u dat...?

Wist u dat..."De Stille Kracht" een plagiaat was?


Wie kent Louis Couperus' "De Stille Kracht" niet als een Nederlandse televisieserie uit 1974, naar het gelijknamige boek van Louis Couperus? Het verhaal speelt zich af aan het einde van de 19e eeuw en draait voornamelijk om de culturele kloof tussen Oost en West, in het bijzonder Java en Nederland en om de natuurlijke orde die gehandhaafd moest worden door het Indonesische eiland Java. De natuurlijke orde werd in stand gehouden door de "Stille Kracht", guna-guna, een term die zowel op de voor westerlingen ondoorgondelijke en onbegrijpelijke aspecten van de oosterse cultuur slaat als op een vorm van tovenarij. (1)


Cover "De Stille Kracht"
De roman "De Stille Kracht" bleek niet bedacht en geschreven te zijn door de bekende Nederlandse schrijver Louis Couperus (1863-1923). De Nederlandse evangelist Karel Hoekendijk (1904-1987) vertelde in zijn boek "Voor ik het vergeet" dat "De Stille Kracht" oorspronkelijk het werk was van zijn vader C.J. Hoekendijk, die als zendeling in het voormalige Nederlands-Indië, het huidige Indonesië, werkte. "In de tijd dat mr. Patijn gouverneur-generaal over Nederlands-Indië was, werd mijn vader als specialist overal heengezonden waar gevallen van guna-guna werden gesignaleerd,"schreef Karel Hoekendijk. "Hij onderzocht dit serieus en rapporteerde dit aan de regering. Hij werd als een kenner geapprecieerd. Hij ontmoette het geheimzinnige sirih spuwen op mensen van nowhere, het stenen gooien ook van nowhere, het verplaatsen van voorwerpen over honderden kilometers, enfin al die typische guna-guna manifestaties. Vader schreef daarover een boek dat hij "Stille Kracht" noemde. Later bezocht hem in Garut de rondreizende schrijver Louis Couperus, die in Batavia en Bandung uit zijn werk las, deze had een lang gesprek met deze kenner van guna-guna. Couperus had van de regering in Batavia over mijn vader gehoord. Toen later Louis Couperus zijn "Stille Kracht" schreef, was hij niet origineel, hij had die naam overgenomen van de zendeling in Garut. Veel wat daarin was geschreven had hij daar gehoord. In zijn boek "Oostwaarts" schrijft hij over dit bezoek." (2)


Wist u dat...er een Joodse paus was geweest?


Misschien is het u niet bekend dat er in de Middeleeuwen een felle strijd om het Pontificaat was gestreden. Vaak met een bloedig afloop. In de geschiedenis van de Rooms-katholieke Kerk waren er verscheidene tegenpausen geweest, die om de macht streden. Eén van de tegenpausen was Anacletus II (1090-1138). Ironisch genoeg noemde Voltaire hem "de Joodse paus". (3) Op grond van zijn Joodse afkomst moest paus Anacletus II het hoofd bieden aan een groot deel van de oppositie en een politieke laster die tegen hem was gericht. Zijn echte naam was Pietro Pierleoni. Hij was afkomstig uit een invloedrijke Joodse familie, die tot het christendom was overgegaan. Pietro Pierleoni was in Rome geboren en bracht zijn studie door in Parijs. Hij werd monnik in de beroemde Abdij van Cluny. In 1116 riep paus Paschalis II hem naar Rome en benoemde hem tot kardinaal. In 1121 werd Pierleoni benoemd tot pauselijk gezant in Engeland en Frankrijk. (4) 


Anacletus II
Op 14 februari stierf paus Honorius II. Een minderheid van de kardinalen riep 's ochtends Gregorio de Papareschi uit tot paus Innocentius II. Dit gebeurde echter op een formeel onjuiste wijze, waardoor veel kardinalen Innocentius' benoeming niet erkenden. Later op de dag benoemden de kardinale, nu wel op formeel correcte wijze, Pierleoni tot paus. Pierleoni nam de naam Anacletus II aan. (4) Beide pausen erkenden de aanstelling van de ander niet en bestreden elkaar om de macht. Anacletus wist uiteindelijk Rome in handen te krijgen, waardoor Innocentius gedwongen werd naar Frankrijk te vluchten. Het leek erop dat Anacletus de strijd om het pausdom gewonnen had. In september 1130 sloot hij een overeenkomst met Rogier II van Sicilië. Ook had hij de steun van Willem X van Aquitanië. De steun maakte echter dat Lotharius III van het Heilige Roomse Rijk de kant van Innocentius koos. Bovendien wist Innocentius in Frankrijk de steun van Bernard van Clairvaux te verwerven, op dat moment een van de invloedrijkste mannen binnen de kerk. (4) Door zijn onvermoeibare ijver en welbespraaktheid slaagde Bernard van Clairvaux erin de heersers van Frankrijk en Duitsland voor de zaak van Innocentius te winnen. De tegenstanders van Anacletus verspreidden smadelijke geruchten dat de Joodse paus Analectus kerken en kapellen beroofd en verkocht zou hebben. (3) In oktober 1131 sprak Innocentius de ban uit over Analectus. Twee jaar later verdreef Lotharius paus Anacletus uit Rome, waardoor de andere paus Innocentius triomfantelijk kon binnentrekken. Als dank voor zijn bemoeienis en steun kroonde Innocentius Lotharius tot keizer van het Heilige Roomse Rijk. Korte tijd later wist Anacletus Rome echter te heroveren en zag Innocentius zich opnieuw gedwongen te vluchten. Anacletus hield Rome in handen tot zijn dood in 1138. (4) De Joden kozen de kant van Anacletus in dit pauselijk schisma, die duurde tot aan zijn overlijden. (3) Na de dood van de tegenpaus Anacletus benoemden zijn aanhangers Gregorio Conti als zijn opvolger. Deze nam de pauselijke naam Victor IV aan. (4) Toch is het zeer waarschijnlijk dat de vage historische herinnering aan paus Anacletus II en zijn Joodse afkomst, zijn kerkelijke strijd en misschien zijn vriendelijke houding ten opzichte van de Joden in latere dagen zich heeft gevormd in de semi-mythische achtergrond voor de wijdverbreide Middeleeuwse legende met betrekking tot de Joodse paus. (3) 


Wist u dat...de schoondochter van Osama bin Laden een Jodin is?


Dat de schoondochter van Osama bin Laden een Jodin is, weet bijna niemand. Dit feit werd strikt geheim gehouden tot er in Docha in Qatar een ontmoeting plaatsvond tussen haar en de Israëlisch -Spaanse journalist Enrique Zimmerman. Zaina bin Laden (54) is getrouwd met Omar bin Laden, de vierde van de twintig zonen van de vermaarde en wijlen terroristenleider Osama bin Laden. Ze groeide op in het Engelse Prestwich. Daar bevindt zich de op één na grootste Joodse gemeenschap van Engeland met acht synagoges. Zaina ging naar een Joodse school en haar vriendinnen waren voornamelijk Joods.


Zaina bin Laden
De oorspronkelijke naam van Zaina was Jane Felix-Browne. Zaina trok naar warmere oorden en ontmoette in Egypte de vierentwintig jaar jongere Omar bin Laden. Tijdens een excursie naar de pyramides vam Gizeh werden ze verliefd en in 2006 trouwden ze met elkaar. Na het bliksembezoek van Zimmerman aan Qatar stuurde Zaina een sms'je naar zijn mobiele telefoon. In het vliegtuig naar Israël las hij haar bericht:"Ik ben een Jodin." Ze had haar Joodse afkomst nooit openbaar durven maken. Maar nu was ze er klaar voor zich te laten interviewen in Manchester, ver genoeg bij haar woonplaats in Qatar vandaan. Ze sprak met het oog op de veiligheid in bedekte termen. "De vader van mijn moeder stamt af van een Joods geslacht uit Wit-Rusland. Ik heb in het verleden eigenhandig sabbatskaarsen aangestoken." (5)


Omar bin Laden was de aangewezen opvolger van zijn vader als hoofd van al-Qaeda. Maar hij bedankte voor de eer en brak met zijn vader. (5) De Engelstalige Wikipedia bevestigt het huwelijk van Omar bin Laden met Jane Felix-Browne. Het huwelijk werd op islamitisch wijze ceremonieel gesloten in Egypte en in Saoedi-Arabië, waarna het kerverse echtpaar paar maanden in Jeddah verbleef. Het echtpaar kondigde hun scheiding in september 2007 aan als reactie op bedreigingen. (6)


Zina en haar echtgenoot
Omar bin Laden
Zaina beschreef de achtergrond van de familie bin Laden als stressvol. "Omar is erg op hoede voor iedereen. Hij kijkt voortdurend uit naar mensen, als hij voelt. Voor camera's is hij bang. Hij is niet voor niets de zoon van Osama. Maar als we samen zijn, vergeet hij zijn leven." (6) Omar bin Laden had al zijn visum voor Groot-Brittannië aangevraagd om voor onbepaalde tijd te verblijven in het huis van zijn vrouw Zaina. Echter werd het visum geweigerd door een ambtenaar van de Britse ambassade in Caïro. (6)


Omar bin Laden keurde de Amerikaanse handelswijze volledig af, toen het lichaam van zijn vader op zee begraven werd. Hij en zijn familie noemden de op zee begrafenis van Osama bin Laden onfatsoenlijk. 


Wist u dat...Gwyneth Paltrow afstamt van de rabbijnenfamilie?


Gwyneth Paltrow heeft een tijdje geleden ontdekt dat ze uit een familie van rabbijnen stamt. Hoewel ze niet religieus is, kwam de Hollywoodster erachter dat in haar familielijn veel invloedrijke rabbijnen voorkomen. Palterowitsj was de achternaam van de rabbijn van Nowogard in Polen. Gwyneth is de dochter van de Joodse filmproducent Bruce Paltrow. (7)


Gwyneth Paltrow
Ze is met Joodse en christelijke normen en waarden grootgebracht. De Hollywoodster die een oscar en een Grammy Award heeft gewonnen, zei:"Ik ben blij met mijn opvoeding. Ik geloof niet in een bepaalde religie, maar wel in een geestelijke wereld. Religies liggen ten grondslag aan alle problemen in de wereld." Zijzelf en haar man Chris Martin (Coldplay) willen hun kinderen, Apple en Moses, een Joodse opvoeding geven. Haar man zei dat het houden van de sabbat en een kosjer huis daarbij het belangrijkste waren. Gwyneth Paltrow heeft haar bekendheid ondermeer te danken aan films als "Iron Man" en "Shakespeare in love" en de laatste film "Glee." (7)
Wist u dat...de Nederlandse koning Willem II in de Vrijmetselarij ingewijd was?


Ongeloofelijk maar waar. De meeste Nederlanders weten niet dat het Nederlandse koningshuis sinds vele generaties sterke banden heeft met de Vrijmetselarij. Een aantal Nederlanders weet dat koningin Beatrix op 19 juni 1959 tot Dame Grootkruis van Eer en Devolte in de Orde van Ridders van Malta door haar vader werd verheven. Momenteel is koningin Beatrix lid van de omstreden en veelbesproken Bilderbergclub. Hoewel ze geen lid is van de Vrijmetselarij, bestaan er in het Oranjehuis nog altijd sympathieen voor de Vrijmetselarij. Op 14 maart 1817 werd prins van Oranje-Nassau, de latere koning Willem II (1792-1849), ingewijd in de Vrijmetselarij. Hij was van 1840 tot 1849 koning der Nederlanden, groothertog van Luxemburg en hertog van Limburg. Willem II had ook de bijnaam de Held van Waterloo. (8)


Koning Willen II der Nederlanden
De gevolgen van zijn lidmaatschap van de Vrijmetselarij waren wel ontstellend. Het is bekend dat de Vrijmetselarij verbonden is met vreselijke vervloekingen. Op 7 oktober 1840 besteeg hij de troon als Willem II. Onder zijn koningschap was de macht van de vorst al minder dan voordien. De revoluties van 1848 en 1849, waarin Lodewijk Filips I van Frankrijk werd afgezet en andere Europese vorsten met geweld tot concessies werden gedwongen, deed hem nu ook vrezen voor zijn eigen troon. De koning verklaarde daarop tegenover zijn ministers dat hij in één nacht van conservatief in liberaal was veranderd. Dit was vooral te danken aan de liberaal Thorbecke, die de nieuwe grondwet bijna volledig zelf had geschreven. (8)


Hij regeerdre slechts korte tijd als constitutionele vorst. Na het overlijden van zijn lievelingszoon Alexander ging zijn gezondheid achteruit. Met zijn oudste zoon, de latere koning Willem III, lag hij overhoop. (8) Toen Willem II op 13 februari 1849 voor het eerst de nieuwe Tweede Kamer toesprak, merkte men op dat hij er slecht uit zag en zijn stem zwak was. Begin maart wilde hij zich voor korte tijd terugtrekken in zijn paleis in Tilburg. Zijn lijfarts raadde hem af, maar de koning zette door. (8) Op 13 maart nam hij afscheid van zijn vrouw, koningin Anna Paulowna, en reed naar Rotterdam. In Rotterdam was Willem II gekleed in een lange mantel met als hoofddeksel zijn typische Russische muts. In de haven wilde hij een in zijn opdracht in aanbouw zijnde stoomjacht bezichtigen. Bij de trap raakte hij met zijn laars verward in zijn mantel en viel van zes treden af. Onmiddelijk stond hij weer op en op de ontstelde vragen reageerde hij laconiek maar geruststellend:"Het is niets." (8) Toen de koning naar Tilburg reisde, werd hij door de menigte toegejuicht. Maar tegen de gewoonte in werd er vanuit het rijtuig niet gereageerd. Het slechte weer deed de koning geen goed en hij had de mantel dicht om zich heen geslagen. In Tilburg aangekomen werd zijn gezondheid erg verslechterd. Twee dagen lang was de koning kortademig. Op 17 maart werd zijn toestand zeer kritiek. Rond drie uur kreeg Willem II een ernstige aanval van kortademigheid, waarbij hij zijn arts in de armen vloog. Deze zette hem weer terug in zijn stoel, waarna hij stierf. (8) Koningin Anna Paulowna was zo geschrokken dat zij zich hysterisch op zijn levenloze lichaam wierp. Enkele dagen heeft ze urenlang geknield bij zijn lijk gezeten. (8) Het lichaam werd naar 's konings wens niet gebalsemd en in een zinken kist gelegd. De kist was voorzien van een glazen plaat. Op 4 april werd Willem II bijgezet in de grafkelder van de Oranjes in Delft.


Het is zeer terecht dat de Vrijmetselarij als "verderfelijke en lichtzinnige sekte" door Abraham Kuyper werd genoemd. 


Wist u dat...het Duitse regeringsvliegtuig aan Iran was verkocht?


Israëlische veiligheidsdeskundigen en diplomaten veroordelen deze verkoop van het regeringsvlietuig "Theodor Hüss", omdat het indruist tegen de sancties van Europa tegen Iran. De Amerikaanse regering legde de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air in oktober 2011 sancties op vanwege banden met de islamitische Revolutionaire Garde. Mahan Air zou behalve leden van deze garde ook oorlogsmaterieel hebben vervoerd. Een westerse diplomaat liet de Jerusalem Post weten dat 'eens temeer is bewezen dat Iran nu eindelijk hardere sancties moeten worden opgelegd.' (7)


Het Duitse regeringsjet "Theodor Hüss" is een zeer luxueus vliegtuig en werd gebruikt door de Duitse VIP's met inbegrip van bondskanseliers, ministers van Buitenlandse Zaken en andere leden van het Duitse kabinet. Een recente aankoop door de Iraanse luchtvaartmaatschappij Mahan Air was erg gênant voor de Duitse regering. Spiegel online noemde deze aankoop "schaaamte voor Berlijn." De "Theodor Hüss" , ooit een officiële regeringsvliegtuig, behoort nu aan Mahan Air ondanks de Duitse steun voor hardere sancties tegen Teheran. (9) 

Het zeer luxueueze Duitse regeringsvliegtuig met het type
Airbus 310-304 nu verkocht aan Iran
Spiegel Online onthulde dat deze vliegtuig eerst voor 3,1 miljoen euro aan een Oekraïense investeerder werd verkoch. Later werd het vliegtuig door de Oekraïense investeerder doorverkocht aan Iran. (9) Het ligt dan nu ook voor de hand dat het vliegtuig zal worden gebruikt voor de reizen van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad en zijn gevolg. (7) Een politiek afgang voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel.


Wist u dat...Justin Bieber het woord "Jeshua" in Hebreeuwse letters liet tatoeëren? 


Het Canadese tieneridool Justin Bieber liet de Hebreeuwse naam 'Jeshua' (in het Nederlands Jezus) als tatoeage in zijn huid aanbrengen nadat hij in Israël was geweest. (10)


Justin Bieber
Boven en onder: tatoeage met de Hebreeuwse letters
van  de naam Jeshua (Jezus)


Voor elk concert spreekt de 17 jarige jongen het 'Shema Israel' uit. We weten niet of Justin Bieber de Bijbeltekst uit Leviticus 19:28 kent, en ook niet hoe groot de invloed van zijn Joodse ontdekker Scooter Braun is. (10) De Bijbel verbiedt inderdaad elke vorm van tatoeage. 


"Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken."
Leviticus 19:28


En ook mogen we geen Naam en afbeelding van de levende God van Israël in onze huid laten tatoeëren. (Exodus 20:4-7)


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                      Paul


Het auteursrecht ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) nl.wikipedia.org/wiki/De Stille Kracht
  (2) Voor ik het vergeet, pagina 30. Door Karel Hoekendijk
  (3) Jewish Encyclopedia
  (4) nl.wikipedia.org/wiki/Tegenpaus Anacletus II
  (5) Israel Today april 2012
  (6) en.wikipedia.org/wiki/Omar bin Laden
  (7) Israel Today januari 2012
  (8) nl.wikipedia.org/wiki/Willem II der Nederlanden
  (9) Spiegel Online International: Iranian Airline buys chancellor Merkel's retired Jet. 21-11-2011
(10) Israel Today juli/augustus 2011maandag 16 april 2012

Voorganger Omar Mulinde behandeld in IsraëlIedereen in het Westen maakt zich druk als het om Israël gaat. Als Israël een misstap doet, schreeuwen de media om moord en brand. De media zijn nog altijd volop bezig Israël te demoniseren. Er zijn zoveel onwaarheden verteld over Israël. Ook vertellen de media onwaarheden over de islam. Niet alleen de media maar ook politici en kerkleiders! Men probeert de gevaren van de islam te bagatelliseren. Er mag absoluut geen kwaad woord gesproken worden over de islam. Als een moslim een christen vermoordt, zwijgen de westerse landen in alle talen! Ook de westerse kerken hullen zich in stilzwijgen en schuiven de schuld in de schoenen van Israël. Er zijn steeds meer berichten binnengekomen over het geweld tegen christenen in aantal islamitische landen. Maar ook in andere landen waar de islam momenteel in de minderheid staat. Het wordt hoog tijd dat we de waarheid onder eigen ogen moeten zien. Beschouw dit artikel als een ernstige waarschuwing aan uw adres en het adres van het Westen! 

Aanslag op pro-Israëlische Oegandese voorganger


Vorig jaar raakte de tot het christendom bekeerde moslim Omar Mulinde op 24 december in Kampala zwaar gewond na een aanval door radicale moslims. De 38 jarige voorganger van de Gospel Life Church Mamasuba staat bekend als vriend van Israël. In een stadion in de Oegandese hoofdstad Nairobi sprak hij voor een publiek van vijfduizend man over de rol van Israël in de heilsgeschiedenis. De terroristische aanval vond plaats vlak na een speciale gebedsdienst in het stadion van Kampala. De terrorist deed alsof hij christen was. Toen Mulinde naar zijn auto liep, hoorde hij roepen:"Pastor, pastor!" Door een soort duister voorgevoel keerde Mulinde zich af. Op dat moment slingerde de aanvaller bijtend zuur naar zijn gezicht en riep:"Allahu Akbar!" (Allah is groot) Het lukte de man in de menigte op te gaan. (1) De prediker had de linkerkant van zijn gezicht in een reflex afgewend. Maar toen de rechterkant van zijn gezicht met een bijtend zuur overgoten werd, raakte hij ernstig verminkt. Ook zijn armen werden verminkt. Mulinde vroeg of hij in Israël behandeld kon worden aan zijn brandwonden en een ernstig beschadigd rechteroog. Zo kwam hij in de Tel Ha Shomer Sheba kliniek bij Tel Aviv. "Ds. Mulinde moet meerdere operaties ondergaan,"zei chirurg Yossi Haik. (2) Het rechteroog van de voorganger Mulinde viel niet meer te redden. (1)
Omar Mulinde
De behandeling van Omar Mulinde wordt geheel betaald door een aantal Israëliërs, de Jerusalem Online University waaraan Mulinde studeert, en het ziekenhuis zelf. (1)

                                                              


De videoclip is mogelijk gemaakt door israelvision.blogspot. 


Israel Today op bezoek bij Omar Mulinde


De verslaggever Yossi Aloni van Israel Today ging op bezoek bij de Oegandese voorganger Omar Mulinde die in het ziekenhuis verbleef. En hij zag dat Omar met een half gezicht liefdevol glimlachte en zijn uitstraling onveranderd was gebleven. In het interview met Israel Today vertelde de voorganger dat de islam in Oeganda momenteel in de minderheid is en christelijke leiders probeert het zwijgen op te leggen. Uit zijn getuigenis kunnen we concluderen dat de islam in Afrika de oorlog aan de christenen heeft verklaard. Wie bovendien vóór Israël is, loopt het meeste gevaar. Mulinde's vrouw en de zes kinderen zijn op een onderduikadres ondergebracht. Voordat Omar in 1993 christen werd, was hij een belangrijke moslim. Hij is het tweeënvijftigste kind van een imam van twee moskeeën. (1) Mulinde discussieert graag met moslims. Hij heeft al duizenden mensen tot Christus mogen leiden. Zijn kerk organiseert bijeenkomsten en conferenties over de relatie tussen de kerk en Israël. Toen hij nog moslim was, wist Mulinde niet beter dan dat je Israël en de Joden moest haten. Na zijn bekering werd zijn liefde voor Israël gewekt toen hij meer en meer in de Bijbel ging lezen. (1) 


Zijn ernstige waarschuwing aan het adres van het Westen


Mulinde constateert in heel Afrika een ongebreidelde groei van de islam en dus ook in zijn vaderland Oeganda dat overwegend christelijk is. Hij waarschuwt tegen de 'politieke correctheid' van westerse kerkleiders, die vooral de christenen in islamitische landen schaadt. "HET ZWIJGEN MOET WORDEN DOORBROKEN,"zegt Mulinde. Hoewel hij daarmee zichzelf en anderen in groot gevaar bracht, protesteerde hij openlijk tegen het bezoek van de Iraanse president Ahmadinejad aan Oeganda in 2010. Hij organiseerde een protestmars in Kampala pal voor het hotel waar Ahmadinejad logeerde. Een paar duizend christenen droegen mutsen met de leus 'Ik houd van Israël', terwijl ze met blauwwitte vlaggetjes zwaaiden. (1) Toen Yossi Aloni afscheid nam van Omar Mulinde, keek de voorganger hem met zijn gezonde oog aan. Hij gaf een indringende boodschap aan Yossi Aloni van Israel Today mee dat aan het Westen doorgegeven moet worden:


"DE POLITICI IN EUROPA VERTELLEN DE WAARHEID NIET OVER DE ISLAM. Het is namelijk GEEN religie van vrede, maar van angst." (1)


Ook de westerse kerkleiders vertellen de waarheid niet! Als een dominee zegt dat de god van de islam hetzelfde is als de God van Israël, dan is hij in feite een leugenaar! Laten we de waarschuwing van de Oegandese voorganger Omar Mulinde serieus nemen. Straks zal Europa hetzelfde lot ondergaan! Wie zwijgt, stemt er in toe met het geweld tegen Joden, christenen en andersdenkenden! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                        Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) Israel Today april 2012: Israel Today op bezoek bij Omar Mulinde. Door Yossi Aloni
(2) Israel Today februari 2012: Belaagde pro-Israëlische Oegandese voorganger in Israël opgenomen voor behandeling.