dinsdag 31 mei 2011

Vrede tussen Israël en Egypte ten dode opgeschrevenDe voorgeschiedenis

De Egyptische president Anwar Sadat schreef geschiedenis, toen hij als het eerste Arabische staatshoofd op bezoek in november 1977 in Israël kwam en de Knesset, het Israëlische parlement, toesprak. Hij reikte zijn hand toe aan de Joden en bracht deze vrede, die een einde moest maken aan de vijandelijkheden tussen Egypte en Israël. Het nieuws werd wereldkundig bekend gemaakt. Op 17 september 1978 ondertekenden de Israëlische premier Menachem Begin en de Egyptische president Anwar Sadat dankzij de Amerikaanse president Jimmy Carter een vredesverdrag dat als het Camp David akkoord de geschiedenis inging. Het akkoord werd genoemd naar Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Bij de Camp David akkoorden had Egypte het bestaansrecht van Israël erkend. Als "tegenprestatie" van de erkenning van de Joodse staat kreeg Egypte de Sinaïwoestijn terug, die Israël na de zesdaagse oorlog in 1967 veroverd had. Het akkoord voorzag ook in autonomie voor de Palestijnen.
Bij aankomst in Israël werd president Sadat (midden)
verwelkomd door Israëlische premier Menachem Begin
(links) en de Israëlische president (rechts)

The New York Times

Time Cover 1978: Sadat,
Man van het Jaar.

Anwar Sadat (links), Jimmy Carter(midden)
en Menachem Begin (rechts) drukten hun handen.
Het Camp David akkoord werd een feit.
De "edelmoedige" daad van Sadat werd niet in dank afgenomen door de Arabische landen. Als straf werd Egypte uit de Arabische liga gezet. En Sadat betaalde een zeer hoge prijs voor het sluiten van vrede met Israël met zijn leven, toen hij in 1981 door moslimextremisten die in opdracht van de Moslim Broederschap handelden, vermoord werd. De wereld was diep geschokt door de moord op de Egyptische president Sadat. De vermoorde Sadat werd opgevolgd door de nieuwe sterke man van Egypte, Hosni Moebarak. Onder Moebarak waren de Camp David akkoorden redelijk nageleefd en de diplomatieke betrekkingen tussen Egypte en Israël werden nog steeds ondergehouden. Begin 2011 braken massale volksbetogingen, die gericht zijn tegen het autoritaire regime van Hosni Moebarak, in Egypte in navolging van Tunesië uit. De betogers eisten aftreden van Moebarak en verkiezingen, maar Moebarak weigerde in te gaan op de eisen. De sfeer was erg geladen. Ook riepen de Egyptische demonstranten anti-Israëlische leuzen. En ze verbrandden de Israëlische vlag. In Egypte heersen er nog altijd anti-Joodse en anti-Israëlische sentimenten. Zie de foto dat door de Nederlandse media nog nooit aan ons vertoond wordt;


Toen de demonstraties bleven aanhouden en de druk op de Egyptische president groeide met de dag. Op 11 februari trad Moebarak die voor de druk gezwicht was, af en droeg hij zijn taken over aan het leger. Toen de betogers ervan hoorden, dansten ze uitzinnig van vreugde en het feest werd gevierd. Het Egyptische leger kwam wel tegemoet aan twee belangrijkste eisen van de betogers om het parlement te ontbinden en de grondwet ongeldig te verklaren. Het leger zou 6 maanden aan de macht blijven zodat er presidents-en parlementsverkiezingen zouden worden gehouden.

Israëlische reacties op het aftreden van Moebarak.

Door de aanhoudende onrust in de Arabische wereld houdt Israël zich afzijdig, terwijl het Westen aan roekeloze avontuur begint door zich in de binnenlandse gelegenheden van Libië te mengen. Israëlische commentaren op de "Arabische lente" worden niet gegeven. Toen Moebarak van het politieke toneel verdween, zijn de huidige ontwikkelingen in Egypte met argusogen nauwlettend gevolgd door Israël. 

Anders dan de westerse reacties op het aftreden van Moebarak waren de reacties in Israël zeer bezorgd. In Israël is men pessimistisch over de duurzaamheid van vrede tussen Egypte en Israël. De westerse politici reageren opgetogen op de val van Moebarak en beweren dat Egypte een stap naar democratie had genomen, terwijl Israël de huidige ontwikkelingen heel anders ziet. Op 28 februari verklaarde de Israëlische minister van defensie Ehud Barak op de Israëlische radio dat Egypte nooit een westerse democratie kan worden. Volgens hem is Egypte geen pluralistische maatschappij. (1) Zijn visie is juist, omdat Egypte een moslimland is en de democratie in de moslimwereld nauwelijks ontwikkeld kan worden. In de islam ontbreekt pluralisme volkomen, die de voorwaarde voor de volwaardige democratie moet zijn. Helaas maken de westerse leiders een grote denkfout dat de democratie naar westers model in de Arabische wereld vanzelf zou komen. Het is zeker dat de geschiedenis hen ongelijk zal geven.

"Egypte heeft zijn status in het gebied volledig verloren, terwijl Turkije en Iran rijzende sterren zijn geworden,"wist de voormalige Israëlische ambassadeur in Caïro, Zevi Mazel, aan Ynetnews te vertellen. "Zolang we Moebarak hadden, was er geen vacuüm in onze betrekkingen met de regio. Nu zijn we in grote problemen!" Israel Today schetst een beeld van de machtsbalans in het Midden-Oosten: in de eerste plaats, hoewel de vrede tussen Israël en Egypte onder Moebarak koel was, zorgde hij wel voor evenwicht bij Israël's rivaliteit met Iran en de oplopende spanningen met Turkije. Zoals de situatie er nu uitziet, is er geen regionale Arabische supermacht dat de balans in het voordeel van Israël doet doorslaan. (2) "Er wordt gevreesd dat als de Egyptenaren de Sinaï niet meer onder controle krijgen, dit kan uitgroeien tot een grote bedreiging voor Israël,"wist een regeringsbron te melden aan The Jerusalem Post. (1) Over de rol van de Amerikaanse president Barack Obama, die in deze machtswisseling van het Egyptische regime had gespeeld, zijn veel vraagtekens gezet. "Gedurende de twee weken van protesten tegen de regering, toen Obama zich voegde bij de vele Egyptenaren die de onmiddelijke afzetting van Moebarak eisten, heeft de president van de Verenigde Staten, nagelaten er op te wijzen dat wie dan ook Egypte hierna overneemt, het vredesverdrag met Israël moet honoreren. Obama's veel langere reactie op de val van Moebarak noemde Israël of het Egytische vredesakkoord met de Joodse staat in het geheel niet,"schreef Israel Today. (2) Het lijkt of Barack Obama geen woord over Israël en de Camp David akkoorden met opzet heeft gerept. Bovendien was Moebarak een trouwe bondgenoot van Amerika geweest. Obama had hem gewoon laten vallen ten voordele van de Egyptische oppositie. De Israëlische analist dr. Aaron Lerner, directeur van Indepentent Media Review and Analysis (IMRI), vat uitstekend samen waarom dit zo verontrustend is voor Jeruzalem;"De zeer ongelukkige boodschap van Obama aan de Egyptenaren in het bijzonder en de Arabische wereld in het algemeen, dat wat hem betreft, het op zijn best van tertiair belang is of Egypte het vredesverdrag nu Israël honoreert." (2) Michael Scheuer, voormalig hoofd van de Osama bin Laden afdeling van de CIA, had verklaard dat Barack Obama geen kaas gegeten heeft van de Midden-Oosten politiek. Hij zei dat westerse politici moeten aanvaarden dat het conflict en de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten te wijten zijn aan het buitenlands beleid van de Amerikaanse president. (3) Volgens Michael Scheuer kunnen de westerse politici niet ermee leven dat de betogingen in het Midden-Oosten hoe dan ook niks te maken hebben met verkiezingen of democratie of vrijheid. De voormalige CIA-agent is blijkbaar goed op de hoogte van de achtergronden van de Arabische lente en zijn inzicht en uitspraak bewijzen dat de westerse politici bijzonder slecht geinformeerd en naïef zijn ten aanzien van de huidige ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Benjamin Ben-Eliezer, leider van de Arbeiderspartij en voormalig minister van defensie had voor de legerradio helemaal geen goed woord over Barack Obama en zei;"Ik denk dat de Amerikanen zich nog steeds niet realiseren hoe groot de ramp is waar ze het Midden-Oosten in hebben geduwd." Ook hekelde een Israëlische vooraanstaand columnist de Amerikaanse president Obama voor "de verkoop van Moebarak voor een pot linzen en het niet begrijpen van het Midden-Oosten." "Onze conclusie in Israël moet zijn dat de man in het Witte Huis ons ongezien dreigt te verkopen,"aldus de columnist. (4)

De gevaarlijke ontwikkelingen wijzen in een ander richting

Tijdens de massabetoging op het Tahrirplein in Caïro werd een aanslag op gasleiding in het noorden van de Sinaïwoestijn gepleegd.  (5) Door het gebied lopen gasleidingen naar Israël en Jordanië. De gasleiding is voor Israël van groot belang. Egyptisch gas wordt voornamelijk gebruikt voor een kwart van huishoudens en elektriciteitscentrales in Israël. De aanslag leek het werk van de Bedoeïenen te zijn. Later werd er weer een aanslag op gasleiding gepleegd. Volgens de Egyptische autoriteiten maakten de daders misbruik van de anti-Moebarak betogingen. Er heerste chaos in de Sinaï. Er waren meldingen dat de Egyptische politie op de vlucht sloegen, toen tientallen politieposten aangevallen werden door Bedoeïenen die gebruik maakten van raketten. Israël vreest dat de Sinaï een broedplaats voor terrorisme zal worden. Hamas zou de Sinaï als uitvalsbasis gaan gebruiken om in Israël aanslagen te plegen, met het oog op Eliat, een Israëlische kustplaats, die bij de toeristen erg in trek is. Volgens de Israëlische bronnen is Iran bezig met de opbouw van een smokkelnetwerk in de Sinaï zodat het gebruikt kan worden voor massale wapenlevering aan de Gazastrook. (6) Tijdens de Egyptische Revolutie waren duizenden gevangenen op 30 januari uit zeker vier gevangenissen ontsnapt. Onder de gevangenen waren er zware criminelen en moslimextremisten. De gedetineerden stichtten brand en gingen op de vuist met de bewakers, waarna ze uitbraken. (5) Ze kregen vooral hulp van groepen gewapende mannen, die de gevangenissen bestormden. Tijdens de onrust in Egypte en na de val van Moebarak werden aantal Koptische christenen aangevallen en vermoord. Er werden ook aanslagen gepleegd op de Koptische kerken. Op 1 januari 2011 vielen in de Egyptische stad Alexandrië 21 doden en ruim 20 gewonden, toen een autobom ontplofte bij een Koptische kerk. De bom ging af, toen de Koptische christenen na een Nieuwjaarsdienst naar buiten gingen. (4)
De aanslagen lijken het werk van de moslimmilitanten te zijn. Een ander zorgwekkende ontwikkeling was dat de Palestijnse president Abbas en de Hamasleider Khaled Mashal op 15 mei in Caïro bijeen kwamen om hun handtekeningen te zetten onder het 'verzoeningspact' dat beide partijen op 27 april hadden gesloten. Ze hielden besprekingen over de vorming van een interim regering, het samenstellen van de Palestijnse Nationale Raad en voorbereidingen voor de verkiezingen. Israël wees de samenwerking tussen de PA en de Hamas volledig af en bestempelde dit als een overwinning van het terrorisme. (6) Op 28 april werd de Egyptische grens met Gazastrook geopend en de blokkade was geheel opgeheven. De Opperste Raad van de Egyptische strijdkrachten die na de val van Moebarak de macht overnam, had besloten dat de grens elke dag van 9.00 uur 's ochtends tot 21.00 's avonds wordt geopend als 'onderdeel van pogingen om een eind te maken aan de Palestijnse verdeeldheid en nationale verzoening te bewerkstellingen.' Alleen op vrijdagen en feestdagen blijft de grensovergang dicht. Onder Moebarak werd de blokkade van de Gazastrook ingesteld, nadat Hamas in 2007 op gewelddadige wijze de macht in Gazastrook overnam. De NRC-correspondent schreef over de motieven achter de openstelling van de grens;"De Egyptische maatregelen worden dan ook gezien als een poging om tegemoet te komen aan de eigen publieke opinie, daar waar vroeger geopolitieke belangen en de strategische alliantie met de VS en Israël prioriteit waren. Dat er in Egypte verkiezingen aankomen, en politici voor het eerst rekening moeten houden met de kiezer, is daar niet vreemd aan. Volgens een recente opiniepeiling van het Pew Research Center is slechts 36 procent van de Egyptenaren voorstander van het behoud van het vredesakkoord tussen Egypte en Israël uit 1979." (7) De Palestijnse minister van Buitenlandse zaken was erg blij met het openstellen van de grens, noemde dit een mooi gebaar van de Egyptenaren en zei opgetogen;"We waarderen de beslissing van onze Egyptische broeders om het proces van het oversteken van de grens te vereenvoudigen." (5)
Inderdaad wijzen deze gevaarlijke en verontrustendbare ontwikkelingen in een heel ander richting dat het ongunstig is voor Israël, maar ook voor het Westen! 

Is het Camp David akkoord ter ziele gegaan?

Nu rijst er een grote vraag of de Camp David akkoorden nog nageleefd kunnen worden door de nieuwe Egyptische machthebbers. De Egyptische seculiere oppositiepartij al-Ghad (Morgen) vindt dat het vredesverdrag met Israël moet worden beëindigd. De leider van de oppositie, Ayman Nour, verklaarde dat de Camp David akkoorden voorbij zijn. Iran was blij met de samenwerking tussen Hamas en de PA en hoopt nu dat beide partijen tegen de "zionistische bezetting" zullen vechten. Iran, een fel tegenstander van het Camp David akkoord, prees de rol van het "nieuwe Egypte" bij de bemiddeling tussen Hamas en de PA en zei te hopen dat de grens met Gazastrook snel geopend zal worden. Sinds de val van Moebarak zijn Iran en Egypte naar elkaar toegegroeid. (6)
Mahmoud al-Zahar van Hamas hoopt dat Egypte geen gas meer zal leveren aan Israël. Dit verklaarde hij tijdens een interview voor de krant Asharq Alawsat. "Egypte moet Gaza ook helpen door elektriciteit en olie te leveren." Al-Zahar noemt Israël als "de grootste verliezer bij de ontwikkelingen in Egypte." Ook constateerde hij dat de macht van de Verenigde Staten tanende is en India en China de nieuwe dominante wereldleiders worden. (6) (8) De grootste bedreiging voor de Camp David akkoorden is de Moslim Broederschap. Tijdens de omwenteling in Egypte was de Moslim Broederschap opvallend terughoudend geweest. Mogelijk had deze machtige en invloedrijke moslimorganisatie een strategie gekozen om tijdens de grote betogingen tegen het regime van Moebarak afzijdig te blijven. Wel heeft de Moslim Broederschap geprofiteerd van de val van Moebarak en nu een vrij spel gekregen. Eind april 2011 kondigde de Moslim Broederschap aan een nieuw politieke partij te hebben opgericht om mee te doen aan de Egytische parlementsverkiezingen in september dat jaar. (5) De nieuwe partij heeft de naam gekregen; Vrijheid en recht. Laat u niet misleiden door de islamitische termen vrijheid en recht! Vroeger dacht men in het Westen dat het door de Sovjets veelgebruikte term 'Mir' hetzelfde was als de westerse term vrede. Echter zijn de oosterse termen heel anders dan de westerse! De negentiende eeuwse Britse schrijver Ruyard Kipling (de auteur van het wereldberoemde Jungleboek) wees erop dat Oost en West niet samen kunnen gaan. De door de Moslim Broederschap gebruikte termen 'vrijheid en recht' zijn alleen maar bedoeld om het Westen te misleiden. De in 1928 opgerichte radicale Moslim Broederschap streeft ernaar een Kalifaat te stichten dat de hele islamitische wereld zou omspannen. Het streeft ook naar een theocratisch staatsvorm, een regering die op de Koran en de Soenna moet zijn gebaseerd, en het indammen van westerse invloeden in de moslimwereld. Nu beweert de Moslim Broederschap dat de nieuwe politieke partij Vrijheid en Recht niet theocratisch is. Adolf Hitler beweerde ook tijdens de Rijksverkiezingen in Duitsland in 1933 dat zijn nazi-partij niet naar dictatuur streefde! Het blijkt dat de Moslim Broederschap dezelfde taktiek als die van Adolf Hitler gaat gebruiken; meedoen aan verkiezingen langs de legale wegen en meespelen met de democratische spelregels. Na de mislukte putsch in München in 1924 bedacht Adolf Hitler die een gevangenisstraf had uitgezeten, een nieuwe taktiek. Hij zei;"Ik zal de democratie gebruiken om haar te vernietigen." Hij, een anti-democraat, werd een democraat, deed mee aan de verkiezingen, hield keurig aan de democratische spelregels en won de verkiezingen in 1933 inderdaad. Toen hij rijkskanselier werd, gaf hij meteen een dolkstoot aan de democratie in het vooroorlogse Duitsland en de dictatuur werd gevestigd. Ook de communisten hanteerden dezelfde taktiek in het naoorlogse Oost-Europa en hadden aan de verkiezingen meegedaan. De westerse politici moeten er rekening meehouden dat de Moslim Broederschap wel van plan is de Sharia in Egypte in te voeren! Ook maakt de Moslim Broederschap geen geheim van dat als het ooit aan de macht komt, zal Egypte weer in staat van oorlog met Israël gebracht worden. En alle Camp David akkoorden zouden opgezegd worden. Het is niet ondenkbaar dat Egypte binnen korte tijd als een rijpe appel in de handen zal vallen van de Moslim Broederschap en een streng islamitische staat gevestigd zal worden met de Sharia als de 'leidraad voor het volk.' Uit een opiniepeiling, uitgevoerd door het Pew Research Center in Egypte, blijkt het dat 75 procent van de Egyptenaren achter de Moslim Broederschap staat hetgeen het de radicale groep een buitengewoon goede kans geeft om de macht in het Egyptische parlement over te nemen bij de komende verkiezingen. De meerderheid van de Egyptenaren staat positief tegen een grotere rol van de islam op de politiek en de samenleving en keurt het stenigen van overspeligen, het geven van zweepslagen en afhakken van handen van dieven en het vermoorden van moslims die zich bekeren tot een ander geloof goed! (4) Moebarak had tevergeefs geprobeerd vrouwenbesnijdenis, eerwraak en gedwongen huwelijk uit te roeien. Zonder succes. Want de invloed van de islam op de Egyptische samenleving is veel te groot. Het is zo goed als zeker dat als de Moslim Broederschap aan de macht komt, zal het vredesverdrag met Israël nietig verklaard worden en de staat van oorlog met Israël zal afgekondigd worden. De Israëlische oud-opperbevelhebber deelde mede dat Israël ernstig rekening moet houden met het beëindigen van het vredesakkoord door Egypte. Hij benadrukte dat het vredesverdrag voor Israël van groot belang is, en hij hoopte dat dit gehandhaafd blijft, maar...Israël is wel klaar voor het feit wanneer dit niet zo mocht blijken. (1) 

Egypte in het licht van de Bijbel

De Bijbel voorzegt allang dat de vrede tussen Israël en Egypte ten dode is opgeschreven! In het licht van de Bijbel is Egypte naast Israël een hoofdrolspeler. Israël en Egypte hebben hun unieke plaats in de wereldgeschiedenis gehad en spelen gezamenlijk nog altijd de hoofdrol. In de eindtijd zal Egypte ongetwijfeld opnieuw een hoofdrol gaan spelen, zoals Egypte tijdens de zesdaagse oorlog in 1967 en de Jom Kippoeroorlog in 1973 het voortouw nam. Het doet ons wel denken aan de woorden van William Shakespeare: de wereld is een schouwspel en alle mannen en vrouwen zijn slechts acteurs. Door de Bijbelse geschiedenis bestaat er een haat-liefde verhouding tussen Israël en Egypte; Jozef werd de onderkoning in Egypte, het volk Israël leefde in slavernij in Egypte en werd tijdens de wonderbaarlijke uittocht uit Egypte bevrijd door God. Koning Salomo van Israël trad in het huwelijk met de dochter van de Farao van Egypte. (I Koningen 11:1). De profeet Jeremia moest gedwongen met de overgebleven Joden die niet naar Babel werden meegevoerd, naar Egypte vluchten. Jozef en Maria vluchtten met hun kind Jezus naar Egypte voor koning Herodes, want Herodes wilde Jezus doden. (Matthéüs 2:13-18). En nog veel meer voorbeelden uit de Bijbel. Westerse commentatoren, politici, linkse activisten, media en dominees en predikanten zijn erg verward over Israël en kunnen niet iets afweten van Israël en de rol van Egypte, als we de Bijbel niet ten volle begrijpen!! Wie verward is over Israël, is niet alleen verward over de Bijbel, maar ook over Egypte!! Hoewel Israël, Joden en Jeruzalem in de Bijbel, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, vele honderden keren genoemd worden, wordt Egypte 378 keren genoemd in de Bijbel!! Dat is werkelijk uniek. In de Bijbel wordt er ook groot aantal keren geprofeteerd over Egypte. 

Israël maakt een grote fout door een vredesverdrag met Egypte te sluiten. Het door Israël ondertekenen van het vredesverdrag met Egypte verdient helemaal géén goedkeuring van God! Maar..het is wel begrijpelijk maar totaal verkeerd dat Israël onder druk van de Amerikaanse voormalige president Jimmy Carter die veel later verraad pleegt aan Israël, het verdrag moest ondertekenen! Ook de Amerikaanse druk is nooit goedgekeurd door God! Israël begaat inderdaad een grote vergissing op Egypte te kunnen vertrouwen. De profeet Jesaja had ernstig gewaarschuwd niet op Egypte te vertrouwen.

"Zie, gij vertrouwt op die geknakte rietstaf, op Egypte, die, als iemand daarop steunt, hem in de hand dringt en ze doorboort: zó is Farao, de koning van Egypte, voor allen die op hem vertrouwen."
Jesaja 36:6

Een ander Schriftwoord zegt ook;

"wee, de opstandige kinderen, luidt het Woord des Heren, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit Mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen; die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte. Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad."
Jesaja 30:1-3

De waarschuwing geldt niet alleen voor Israël maar ook voor het Westen! De westerse leiders als Barack Obama, David Cameron, Mark Rutte, Nicolas Sarkozy en Angela Merkel vertrouwen erop dat Egypte een 'volwaardige democratie' zou worden, als er verkiezingen in Egypte gehouden zouden worden en wie de verkiezingen gewonnen zou hebben! Echter zal hun vertrouwen misplaatst zijn, als het blijkt dat Egypte niet een democratisch maar een radicaal islamitisch staat wordt. En het vredesverdrag met Israël zal spoedig een vodden papier blijken. Een dode letter zonder enige betekenis. De Bijbel voorspelt ook dat Egypte samen met andere Arabische landen ten strijde tegen Israël zal trekken!

Israël zal moeten leren alleen op de Here God te vertrouwen en niet op een supermacht als Egypte. Ook niet op Amerika en de EU! Amerika, Egypte en de EU zijn het vertrouwen van Israël niets waard, zoals het staat geschreven in de Schriften;

"Wee hun die naar Egypte trekken om hulp, die steunen op paarden en vertrouwen op wagens, omdat zij talrijk zijn, en op ruiters, omdat zij machtig in aantal zijn, maar de blik niet richten op de Heilige Israëls en naar de Here niet vragen. Maar ook Hij is wijs, Hij doet het kwaad komen en neemt Zijn woorden niet terug; Hij richt Zich tegen het huis der boosdoeners en tegen de hulp door de bedrijvers van ongerechtigheid verleend. De Egyptenaren daarentegen zijn mensen en GEEN God, en hun paarden zijn vlees en geen geest; daarom zal de Here Zijn hand uitstrekken, zodat de helper struikelt en de geholpene valt, en zij allen tezamen vergaan."
Jesaja 31:1-3

Moshe Dayan (links) en Anwar Sadat (rechts) in
gesprek. Let goed op Sadat's stropdas met
hakenkruis motief!!

Bid voor Israël en vrede voor Jeruzalem. Bid ook dat de ogen van Israël geopend zal worden dat Amerika en de EU géén echte vrienden zijn voor het Joodse volk en de Here God alleen de echte en betrouwbaarste bondgenoot van Israël is! In de nabije toekomst zal Israël in grote benauwdheid verkeren, maar de Here zal Zijn volk Israël verlossen uit de hand van Israëls vijanden. God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                 Paul

Bronnen en referenties:

(1) Jerusalem Post, Infonu.nl/nieuws Israël
(2) Israel Today
(3) Gazet van Antwerpen
(4) Egypte zal tot een woestenij worden.. Door Franklin Ter Horst
(5) NOS nieuwsarchief
(6) Infonu.nl/nieuws Israël
(7) NRC Handelsblad
(8) Israel National News, Infonu.nl/nieuws Israël    

woensdag 25 mei 2011

De toespraak van Netanyahu voor het Amerikaanse Congres


Op 24 mei 2011 hield de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een toespraak voor het Amerikaanse Congres. Hij werd warm en hartelijk onthaald door het Congres, zowel de Republikeinen als de Democraten. Netanyahu werd tijdens zijn toespraak 24 onderbroken door applaus. Netanyahu wees erop dat Israël altijd een Joods thuisland is en geen enkele geschiedenis kan de 4000 jaar oude verbondenheid tussen het Joodse volk en het Joodse land ontkennen. Tevens benadrukte hij dat Israël geen buitenlandse en koloniale bezettingsmacht is. "Wij zijn niet de Britten in India of de Belgen in Congo. Dit is het land van onze voorvaderen." Verder herinnerde hij de Congresleden eraan dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is. "Israël is het enige anker van stabiliteit in het onrustige Midden-Oosten,"aldus Netanyahu. (1) Hij maakte duidelijk dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël blijft. De Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van de Palestijnse staat. Netanyahu benadrukte ook dat zijn land nooit zal terugkeren naar de grenzen van voor 1967. De Amerikaanse president Obama had vorige week namelijk gepleit in zijn toespraak over het Midden-Oosten over een terugtrekking van Israël voor de grenzen van 1967. Netanyahu zag niets in Obama's voorstel, omdat Israël dan onverdedigbaar zou worden. (2) Tijdens de toespraak kreeg hij vele keren een staande ovatie. Hij riep de Palestijnse president Abbas op alle banden met Hamas te verbreken, het bestaansrecht van Israël te erkennen en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Netanyahu is bereid concessies te doen, op voorwaarde dat de Palestijnen de Joodse staat erkennen en de Palestijnse staat gedemilitairiseerd moet blijven.


De toespraak van Netanyahu werd verstoord door een vrouw, Rae Abileah, die hem uitjouwde met de woorden "Stop Israëlische oorlogsmisdaden!" (3) De verstoorder werd afgevoerd.

De vrouw verstoorde Netanyahu's toespraak

De Palestijnen hadden meteen negatief gereageerd. De Palestijnse president liet via een woordvoerder weten dat de toespraak niet tot vrede zal leiden. Een hoge Palestijnse vertegenwoordiger noemde de toespraak van Netanyahu zelfs een 'oorlogsverklaring aan de Palestijnen.' (2)

 Bekijk de YouTube video maar:
De triomfantelijke toespraak van Benjamin Netanyahu is een diplomatieke succes en een overwinning voor Israël. Dat Netanyahu op een warm welkom in het Congres kon rekenen, bewezen zowel de Republikeinen als de Democraten  de warme band die Amerika onderhoudt met Israël, te blijven koesteren. De Amerikanen realiseren zich dat Israël een betrouwbare vriend en strategische partner voor Amerika is. Het is voor het Amerikaanse Congres en het Amerikaanse volk van groot belang dat Amerika Israël moet blijven zegenen, dan wordt het land zeker gezegend. Bovendien heeft God een duidelijk waarschuwing aan Barack Obama gegeven dat Israël niet onder druk gezet mag worden. Anders zou Obama met het oog op de verkiezingen van volgend jaar zijn reputatie en carriere en de Verenigde Staten op het spel zetten! Ondertussen blijft de Here God ondanks de warme applaus voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een lik op stuk beleid ten aanzien van Amerika voeren. Bid voor het Amerikaanse volk opdat de Here hun ogen zal openen voor de grote gevolgen, als Amerika Israël de rug zou toekeren. Bid voor vrede voor Israël en de stad Jeruzalem. 

Een opmerking: Netanyahu zegt dat Israël het anker van stabiliteit is in het roerige Midden-Oosten, maar hij vergeet dat God het anker van stabiliteit is voor Israël en het Midden-Oosten!!

"Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste des voorhangsels, zo waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizédek een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid."
Hebreeën 6:19-20 (Statenvertaling)

"Maar de Here was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht."
Psalm 94:22

"Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Mijn goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, mijn schild en bij wie ik schuil, die volken aan mij onderwerpt." Psalm 144:1-2

De God van Israël is onze burcht, rots en toevlucht en het enige anker van stabiliteit en vrede!!
God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul

Bronnen;

(1) Xandernieuws
(2) NOS
(3) Joods Actueel, Ha'aretz

Gods toorn treft Amerika


Op 23 mei 2011 had een verwoestende tornado in het Midden-Westen van de Verenigde Staten aan zeker 122 mensen het leven gekost. Ook raakten honderden mensen gewond. De doden en gwonden vielen in de stad Joplin in de Amerikaanse staat Missouri. In Joplin raakten huizen, kerken en een ziekenhuis zwaar beschadigd. Volgens het Rode Kruis was in het stadje Joplin met 50.000 inwoners voor driekwart verwoest. Hele wijken lagen in puin. Mensen raakten bekneld onder het puin van hun huizen of in vernielde auto's. Zo'n 22.000 huishoudens zaten zonder stroom. In totaal werden 46 tornado's gemeld in zeven staten, waarvan die in Joplin met afstand de dodelijkste was. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door het aanhoudende slechte weer in de staat Missouri. Ook dreigen er branden uit te breken doordat gasleidingen en elektriciteitskabels beschadigd zijn. (1) Zie NOS videoclip:


Een paar weken geleden zaaide een serie wervelstormen ook al dood en verderf in het zuiden van de Verenigde Staten. Ruim 350 doden waren te betreuren. Het lijkt of Amerika in mum van zo'n korte tijd geplaagd wordt door de natuurrampen. Wat is er toch aan de hand gegaan? Bijbelgetrouwe christenen en orthodoxe Joden zien wel een verband met de natuurramp in Amerika. Maar de vraag is welke verband moet er gebracht worden met de natuurrampen die de afgelopen tijd in de Verenigde Staten zo welig tieren. Laten we eens gaan kijken naar een verband met de gebeurtenissen van afgelopen zes weken. Het blijkt alles te maken hebben met de politiek van de Amerikaanse president Barack Obama jegens Israël!

Een chronologie van aantal gebeurtenissen in zo'n korte tijd:

22 april. Barack Obama presenteerde een vredesplan voor het Midden-Oosten, in het bijzonder voor Israël en de Palestijnen. (2) (3)
27 april. Een serie tornado's en hevige stormen braken los en lieten een spoor van verwoesting in het zuiden van de Verenigde Staten achter. Zeker 300 mensen kwamen om het leven. De Amerikaanse staat Alabama werd het zwaarst getroffen en 184 mensen verloren het leven. Tenneesee, Georgia, Virginia, Arkansas, Kentucky en Lousiana moesten het ook ontgelden en werden tot rampgebieden verklaard. Tornado-deskundigen spraken van 'outbreak.' (1)
16 mei. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu hield een toespraak in de Knesset en stelde vijf voorwaarden voor een vredesverdrag met de PA (Palestijnse Autoriteit);
1. De Palestijnen moeten Israël erkennen als Joodse staat.
2. Het vredesverdrag moet een einde maken aan het conflict.
3. Het Arabisch vluchtelingenprobleem moet buiten de grenzen van Israël worden opgelost.
4. Een Palestijns staat moet gedemilitariseerd blijven en Israëls veiligheid moet gewaarborgd zijn.
5. De nederzettingen moeten bij Israël blijven en Jeruzalem moet de ongedeelde hoofdstad van Israël blijven.
Deze toespraak van Netanyahu kan gezien worden als voorbereiding op de toespraak die de Israëlische premier zal houden voor het Amerikaanse congres. (4) (2)
17 mei. De Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, Michael Oren, ontkende dat president Barack Obama Israël zou oproepen zich terug te trekken tot de grenzen van 1967. De toespraak zou voornamelijk gaan over de veranderingen in het Midden-Oosten en slechts een klein gedeelte over het Israëlisch-Palestijns conflict. (3) (2)
18 mei. Het concept van de punten van het vredesplan van Barack Obama waren bekend;
1. Eis dat de PA (Palestijnse Autoriteit) Israël erkent.
2. Tegen Palestijns verzoek bij de VN om erkenning van Palestijnse staat.
3. Palestijnen moeten afstand nemen van terreur.
4. Israël moet zich terugtrekken naar grenzen van 1967.
5. Israël mag nederzettingen in Judea en Samaria (Bijbelse gebieden!) niet verder uitbreiden.
6. Jerusalem als hoofdstad van Israël (west) en de Palestijnen (oost) (3) (2)
19 mei. De Amerikaanse president Barack Obama hield een tv-toespraak en eiste van de Israëlische regering dat "dappere maatregelen" genomen moeten worden om het vastgelopen vredesproces weer vlot te krijgen. Verder zei hij dat de Palestijnen het bestaansrecht van Israël dienen te erkennen en geweld tegen dat land af te zweren. In zijn rede eiste de Amerikaans president ook dat het Israëlische leger zich uit de Westelijke Jordaanoever moet terugtrekken tot de grenzen van 1967. Israël verwierp het voorstel van Barack Obama. (1)
19 mei. In reactie op de toespraak van Barack Obama trok de Joodse lobby steun aan hem in. President Obama loopt kans geen geld te krijgen van Joodse donoren voor zijn herverkiezing als president. De Joodse geldschieters vonden dat Obama een te hard standpunt innam ten aanzien van Israël. (3) (2)
20 mei. Benjamin Netanyahu reisde naar de Verenigde Staten en werd koel ontvangen door de president Barack Obama in het Witte Huis. De EU gaf openlijke steun aan het voorstel van Barack Obama dat Israël zich moet terugtrekken tot de grenzen van 1967 met landruil. Dat had de EU buitenlandchef Catherine Ashton laten weten. Ook is de EU er voorstander van dat de Palestijnen een eigen staat krijgen, waarbij de grenzen van voor 1967 worden vastgelegd. Dat zei een woordvoerder van Catherine Ashton. Ook de regeringen van Polen, Duitsland en Frankrijk schaarden zich achter het plan van de Amerikaanse president. De Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde het voorstel 'realistisch.' Ook de Arabische Liga steunde het plan. Alleen Iran reageerde met oorlogstaal. "Al het land behoort de Palestijnen toe en met minder nemen wij geen genoegen,"zei de Iraanse veiligheidschef Saeed Jalili. (5)
21 mei. Yaakov Katz van de Nationale Unie in Israël waarschuwde de Amerikaanse Joodse en pro-Israëlische lobby AIPAC (American Israeli Public Affair Committee) in een brief voor de gladde woorden van president Obama. De Amerikaanse president richt volgens Katz een pistool op Israëls voorhoofd en vraagt Israël om zelfmoord te plegen. (4) (2)
22 mei. De Amerikaanse president Barack Obama hield een toespraak voor pro-Israëlische lobby AIPAC en meende dat de opmerkingen die hij de afgelopen dagen maakte over het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, 'verkeerd waren begrepen.' Dus probeerde hij aantal zaken recht te zetten tijdens de jaarlijkse conferentie van het America Israel Public Affair Committee. In zijn tegenstrijdige toespraak voor 10.000 toehoorders benadrukte Obama dat hij een "echte vriend" van Israël is, ondanks beschuldigingen dat zijn oproep aan Israël vorige week om de grenzen van 1967 te accepteren de Arabische wereld een voordeel gaf. Verder zei hij tijdens de toespraak dat hij 'het met Netanyahu ermee eens was' dat Israël niet terug kon gaan naar de grenzen van 1967, zoals ze toen waren, en dat "onderling overeengekomen" landruil nodig zou zijn. Maar hij bleef van mening dat "de acties van Israël vertragingen veroorzaakten die onaanvaardbaar waren voor de internationale gemeenschap." "We kunnen ons niet veroorloven om nog een of nog twee of nog wel drie decennia te wachten om vrede te bereiken,"zei Obama. "Zo niet, dan mag Israël een militaire aanwezigheid op de Westbank behouden." Verder beloofde hij dat Amerika de militaire voorsprong van Israël blijft 'garanderen.' En Obama verklaarde dat de Verenigde Staten een 'onverbreekbare verbintenis heeft met Israël als het thuisland van de Joden.' Obama's toespraak veroorzaakte gemengde reacties in Israël. Maar scepsis en twijfel blijven wel bestaan. (6)
23 mei. De tornado sloeg opnieuw toe in de Verenigde Staten en maakte een kwart van het Amerikaanse stadje Joplin met de grond gelijk. Er vielen 122 doden in deze stadje. Daarmee is het de dodelijkste tornado sinds 1953. 
23 mei. De Zweedse premier Carl Bildt wuifde de kritiek van Israëlische premier Netanyahu dat de grenzen van 1967 onverdedigbaar zouden zijn, weg. "vrede is de beste defensie,"beweerde Bildt. (7) (2)

 Ondanks de 'positieve' toespraak van Barack Obama op 22 mei werd Amerika opnieuw getroffen door een nieuwe natuurramp. Is de Here God toch niet vertoornd op de Amerikaanse president? Zo ja, wat heeft Obama iets misdaan? Heeft hij wel tegen 10.000 toehoorders die de AIPAC conferentie bijgewoond hadden, gelogen? Het lijkt erop dat president Obama inderdaad gelogen had tegen de Joodse lobby. Sinds z'n aantreden als president van de Verenigde Staten heeft hij een anti-Israëlische politiek gevoerd. Zo blijft hij zware druk op Israël uit te oefenen om meer toegevingen te doen aan de Palestijnen. Toen Obama na zijn eerste toespraak op de tv hoorde dat de Joodse lobby steun aan hem had ingetrokken, veranderde hij opeens van onderwerp. Zijn woorden van de eerste toespraak op 19 mei waren helemaal niet verkeerd begrepen!! Waarom Obama tijdens zijn toespraak op de AIPAC conferentie van onderwerp veranderd was, heeft dit te maken met zijn verkiezingen. Blijkbaar heeft hij Joodse financiële steun voor zijn herverkiezing nodig! Israel National News deelt de mening dat de woorden van Obama alleen maar bedoeld zijn om stemmen te winnen en geld binnen te halen voor de herverkiezing. Uit nieuwspeilingen blijkt overigens dat de meerderheid van de Israëlische bevolking president Barack Obama als vijand van Israël ziet!  (4)
Zo misleidde hij niet alleen de pro-Israëlische lobby maar ook Israël en zorgde voor diepe verdeeldheid in Israël. Heel veel Amerikaanse Joden en Israëliërs zijn ontvankelijker geworden voor de toespraak van Barack Obama en lijken bezwijken te zijn voor de charme van deze Amerikaanse president. Barack Obama is zeker charmant en een talentvolle redenaar, maar...God ziet zijn hart en kent Obama's plannen!!

"Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan." I Samuël 16:7

Het is duidelijk dat God alleen het hart van de mens ziet en niet wij. De Here had Barack Obama wel door en begrijpt Obama's woorden helemaal niet verkeerd!! Absoluut niet!! Duizendmaal nee, want de Here God is helemaal niet gecharmeerd van ijdele woorden van Barack Obama!! Hij kent de beweegredenen van Obama's politieke ommezwaai ten aanzien van Israël.

"De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart;- geen vrees voor God staat hem voor ogen - want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te handelen; op zijn legerstede beraamt hij onheil, hij stelt zich op een weg die niet goed is; wat kwaad is, verwerpt hij niet."
Psalm 36:2-5

Een ander schriftwoord zegt over de vijanden die het volk Israël willen vertrappen met zulke woorden:

"Zij smalen, spreken verwaten taal, al die bedrijvers van ongerechtigheid voeren een hoog woord; uw volk, o Here, vertreden zij, en uw erfdeel verdrukken zij." Psalm 94:4-5

De Bijbel laat ons nog een heel bijzonder tekst zien dat we een persoon die zo vriendelijke woorden spreekt tegen ons, niet moeten vertrouwen:

"Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met hun naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is." Psalm 28:3

"..zelfs zij zijn trouweloos jegens u, zelfs zij roepen u na; vertrouw hen niet, wanneer zij vriendelijk tot u spreken." Jeremia 12:6

Aantal leden van Netanyahu's regerende Likoedpartij in Israël waren niet helemaal opgetogen over de ommezwaai van Barack Obama. "Obama zigzagt afhankelijk van wat zal hem meer stemmen oplevert en zijn Nobelprijs voor de Vrede rechtvaardigt,"wist Danny Danon, een rijzende ster binnen Likoed, aan Israel Nationaal News te vertellen. "Israël zal Obama's collegegeld niet betalen als hij de essentie van het conflict probeert te begrijpen." Andere Likoed parlementariërs prezen Netanyahu's vastberaden houding waardoor Obama's standpunt een beetje veranderde. Maar veel Israëlische commentatoren waarschuwden dat het door Obama aangegeven beleid, ook na zijn 'verzoenende' toespraak voor AIPAC, gevaarlijk blijft, en niet mag worden geaccepteerd door Israël. Ze kregen bijval van Gamal Helal, een voormalig adviseur van diverse Amerikaanse presidenten inzake het Midden-Oosten. Gamal Helal vertelde aan de Arabische krant Asharq Al-Awsat dat Obama de Arabische koers is gaan volgen bij de onderhandelingen. Hij zei dat de nieuwe these, die president Obama op 19 mei presenteerde in zijn toespraak, de Arabische visie ondersteunt en is een fundamentele belemmering voor Israël, dat de grootte van Israël vóór 1967 koppelt aan de mogelijkheid om het te verdedigen, zoals de Israëliërs zeggen: als Israël een klein gebied is, zal het moeilijk zijn om het te verdedigen. Gamal Helal legde verder uit dat de Palestijnen tot nu toe met tegenzin moesten aanvaarden dat de grenzen van 1967 aan het einde van succesvolle onderhandelingen zouden worden bereikt. Nu heeft Obama hen geholpen om de grenzen van 1967 opnieuw het uitgangspunt van de Arabische eisen te maken. (6)

De Bijbel waarschuwt ernstig dat ieder volk die het land Israël verdeelt, direkt te maken krijgt met het oordeel van God! De Bijbelse waarschuwing geldt ook voor Amerika en zeker ook voor de EU!!

"Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij MIJN LAND VERDEELDEN, EN OVER MIJN VOLK HET LOT WIERPEN,.."  Joël 3:2-3a

Klinken de woorden van de Here "mijn land verdelen" u wel bekend? Ja hoor, dat weet u heel best. U hoort zo vaak van de media, de VN, de Verenigde Staten en de EU dat het land Israël in twee aparte staten verdeeld moet worden. De profetie van Joël is letterlijk vervuld en zal nog in vervulling gaan, wanneer de Here God alle legers (de Arabieren, de VN vredesmacht, Hezbollah, Hamas, de Palestijnen, de EU, de NAVO) die Israël in de toekomst aanvallen en het land ten gunste van de Palestijnen verdelen, naar het dal van Josafat (in de buurt van Karmel) zal afvoeren om hen te oordelen. God oordeelt ook alle volken die Jeruzalem in twee aparte steden, de Israëlische (west) en de Palestijnse (oost) willen verdelen;

"Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren zullen zich daarheen verzamelen."
Zacharia 12:3

Barack Obama eiste dat Israël zich moet terugtrekken tot de landgrenzen van 1967, en Jeruzalem in twee hoofdsteden voor de Israëliërs en de Palestijnen  verdeeld moet worden. Later zwakte hij zijn eis af ten gunste van AIPAC, maar verborg zijn agenda wel. Het resultaat van zijn slinkse politiek is dat Amerika getroffen werd door twee natuurrampen!! Als God de landen dan oordeelt, dan doet Hij dat op basis van hoe zij Israël hebben behandeld. Er zijn enkele maar bekende voorbeelden uit de wereldgeschiedenis. In de vijftiende en zestiende eeuw was Spanje de dominanste natie van Europa. Het land had zo'n hoogontwikkelde cultuur, een machtig leger en een enorme sterke vloot die wel bekend staat als de Armada. Het Spaanse wereldrijk viel uiteen nadat Spanje zich tegen de Joden keerde, de beruchte Spaanse Inquisitie ingesteld had en alle Joden van haar grondgebied verdreven had. Nu is Spanje niet anders dan een tweederangsland binnen de Europese Unie. Dat is een voorbeeld van de vloek over een land dat het Joodse volk vervolgt. Ook het Britse wereldrijk viel uiteen, toen Engeland het mandaat voerde over het toenmalige Palestina en ervoor moest zorgen voor een 'nationaal thuis' voor de Joden. In 1922 bepaalde Winston Churchill dat 78 procent van het land die aan de Joden werd toegewezen, Arabisch moest worden. Door het verraad aan het Joodse volk gaf Engeland 78 procent van het aan de Joden toegewezen land weg aan de Arabieren. Toen de staat Israël in 1948 geproclameerd werd, viel het Britse wereldrijk in dezelfde jaar uiteen!! Ook Duitsland die het Joodse volk in Europa bijna had uitgeroeid, werd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in twee aparte staten verdeeld, terwijl het hele land tijdens de oorlog platgebombardeerd werd. Dat waren de ernstige gevolgen van de vloek over aantal landen die het Joodse volk hadden aangedaan. Nu houdt de Here God een lik op stuk beleid jegens Amerika. Als Amerika zich tegen Israël keert, verliest deze machtigste land ter wereld wereldmacht!!  Amerika bepaalt niet het lot van Israël, maar haar eigen lotsbestemming! 

Derek Prince schreef zeer ernstig maar helder over de toekomst van de Verenigde Staten;
"Misschien vindt u deze gedachte schockerend, maar persoonlijk geloof ik dat de bestemming en toekomst van de Verenigde Staten onlosmakelijk verbonden, ja zelfs afhankelijk, is van haar relatie met Israël. Weet u, vaak zie ik de dingen niet zoals de meerderheid van de mensen de dingen ziet. Velen kijken tegen de Verenigde Staten op als die grootmacht met 275 miljoen mensen, waar financieel de grootste reserves van de aarde zijn gesitueerd en overigens ook de grootste financiële schulden. Die mensen zeggen dan;"Het is onmogelijk dat die kleine groep mensen in Israël zo'n enorm effect zouden kunnen hebben op deze reus (de Verenigde Staten)." Toch geloof ik dat dat wel kan en ook zal gebeuren. Ook voor Amerika geldt dat een essentiële voorwaarde voor een geestelijke opleving is de terugkeer naar een goede, Bijbelse houding ten aanzien van Israël. God zei tegen de landen bij monde van de profeet Zacharia:..wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. (Zacharia 2:8) Niets is gevoeliger dan de oogappel. Vanuit een reflex zullen we altijd onze oogbal of oogappel beschermen. God zegt:"Wie een verkeerde houding of relatie heeft ten aanzien van het Joodse volk, die verwondt mijn oogappel." Dat is een ontzagwekkende gedachte." (8)

Oproep aan de Amerikaanse president Barack Obama en de Amerikaanse regering;  AFBLIJVEN VAN ISRAËL!!!   De oproep geldt ook voor de EU! Raak Gods oogappel niet aan! Het land Israël is niet van de Palestijnen, maar van God. De stad Jeruzalem is de stad van de Grote Koning die straks zal wederkomen om Zijn messiaanse vrederijk op aarde te vestigen. En het Joodse volk is het volk van God. Dus afblijven van Israël en de stad Jeruzalem!! En bemoei ook nergens mee met het Israëlisch-Palestijnse conflict die u niet aangaat. Amerika en de EU zullen zeker ten gronde gericht worden, als deze twee grootmachten tegen Israël opstaan. Gods vloek is overal paraat en actueel! Als Barack Obama in zijn houding jegens Israël blijft volharden, zullen vele rampenspoeden Amerika overkomen, zoals Egypte geplaagd werd door de tien plagen, toen Farao het volk Israël hardnekkig weigerde te laten gaan. De houding van Barack Obama die zijn toon tijdens de AIPAC conferentie aanmatigde, zal gauw weer veranderd worden, zoals de Farao zijn toezegging aan Mozes en Aaron weer introk. Reken maar!

Een opmerking van de voormalige burgemeester van New York, Ed Koch over Barack Obama.

"Ik was een fan van Obama en ging voor hem naar Florida om de Joden in deze staat op te roepen op hem te stemmen, omdat ik dacht dat de veiligheid van Israël bij hem net zo goed gewaarborgd was dan bij zijn Republikeinse rivaal John McCain. Maar ik heb mij vergist." (9)

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                          Paul

Bronnen en referenties:

(1) RTL, NOS
(2) Infonu.nl/Nieuws Israël uitgelicht/
(3) Jerusalem Post
(4) Israel National News
(5) Elsevier
(6) Israel Today
(7) Ynetnews
(8) Israël in het nieuws, door Derek Prince
(9) Obama's vijandigheid tegen Israël, door Franklin Ter Horst  

maandag 23 mei 2011

Het Einde der Tijden nog niet in zicht


De meesten van jullie hebben het wel eens gehoord over het aangekondigde Einde der Tijden die op 21 mei 2011 zou plaatsvinden. Wereldwijd hadden heel wat groepen christenen tevergeefs gewacht op het vergaan van de wereld. De Amerikaanse dominee Harold Camping had voorspeld dat overal ter wereld op zaterdag 21 mei 2011 om 18.00 lokale tijd de apocalyptische vernietiging zou beginnen. De vernietiging zou gepaard gaan met zeer zware aardbevingen en grote overstromingen. En de Opname zou ook tegelijkertijd plaatsvinden. Ongeveer 200 miljoen mensen (ongeveer 3% van de wereldbevolking) zouden worden opgenomen. Inmiddels is het voorspelde Einde der Tijden uitgebleven. (1) De christenen beleven nu een enorme teleurstelling dat de voorspelling van de Amerikaanse dominee Harold Camping nog niet uitgekomen is.
Wie is Harold Camping eigenlijk? Harold Camping (1921-) is een Amerikaanse christelijke radio-predikant en eigenaar van de radiozender 'Family Radio.' Hij heeft op de Bijbel gebaseerde numerologie gebruikt om data te voorspellen voor het einde van de wereld. Hij had berekend dat de Opname op 21 mei 2011 zou plaatsvinden en dat God vervolgens de aarde zou volledig vernietigen en het universum vijf maanden later op 21 oktober. Eerder had hij voorspeld dat de Opname in september 1994 zou plaatsvinden. Beide voorspellingen zijn echter nooit uitgekomen. Zijn berekeningen zouden zijn gebaseerd op de cycli van Joodse feestdagen in de Hebreeuwse kalender, de maanmaand kalender en een nieuwe aanpassing van de Gregoriaanse kalender. (1) Harold Camping is niet de eerste dominee die berekeningen heeft gemaakt. Heel wat evangelisten en eschatologen hebben zich ingelaten met de Bijbelse berekeningen die allemaal gebaseerd zijn op numerologie. Denk maar aan Hal Lindsay, pastor F.M. Riley, enzovoorts. Pastor F.M. Riley zorgde in zijn opzienbarende stelling voor zoveel ophef dat president Barack Obama de langverwachte antichrist zal worden en de door de Bijbel voorzegde Grote Verdrukking reeds begonnen is. Hij had berekend dat de mysterieuze 'planeet-x' oftewel 'Nibiru' vanaf oktober 2011 grote verwoestingen op aarde zal gaan aanrichten. Ook zijn berekeningen is gebaseerd op numerologie.

Pas op! Numerologie is een occulte wetenschap en houdt zich bezig met esoterische en symbolische aspecten van getallen en interpretaties van getallensymboliek! Numerologie betekent letterlijk; 'kennis der getallen.' Numerologie dient niet verward worden met getaltheorie. Een numeroloog zoekt naar samenhang der dingen door het getal als 'als versleuteld  symbool van verborgen kennis' als uitgangspunt te nemen. Hiertoe tracht de numeroloog volgens een bepaald systeem van 'coderen en decoderen' begrippen in getallen om te zetten, om vervolgens die getallen te duiden op grond van hem bekende esoterische kennis uit bijvoorbeeld Tarot, astrologie of eigen interpretaties. (2) De wetenschappers beschouwen numerologie als pseudowetenschap en verwerpen hem volledig. Numerologie stoelt op verschillende aspecten uit tradities en oude culturen, maar is diep voortgekomen uit mysterie-godsdienst van Babylon, astrologische filosofie van de Helleense Alexandrijnen, vroeg-christelijke mystiek, gnostiek en Kabbala. Het Pythagorisme zou een grote invloed gehad hebben op de ontwikkeling van numerologie en getallensymboliek. Daarom wordt een uitspraak in de numerologie aangehaald bij Pythagoras die als een grondlegger van numerologie gezien kan worden;"De wereld is gebouwd op de macht der getallen." Getallensymboliek komt voor in de meeste culturen. Numerologen koppelen vaak aan de individuele letters van een alfabet een getalswaarde, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Getallensymboliek op basis van het Hebreeuwse alfabet wordt wel gematria genoemd en is gerelateerd aan de Tarot. Numerologie speelt ook een grote rol in de vrijmetselarij en kabbalistische en gnostieke groeperingen. Anders dan de numerologie is het toekennen van een betekenis aan een getal in de Bijbel en het Jodendom heel gebruikelijk. Dit is terug te voeren tot de Hebreeuwse tradities. (2) Wikipedia vertelt dat de Hebreeuwse sleutel voornamelijk gebruikt wordt in verband met de kabbalistische uitlegging van de Heilige Schrift! Heel veel evangelisten, pastoors en eschatologen hebben de methode van de numerologie overgenomen en praktisch toegepast in hun eigen interpretaties van de Bijbel. Blijkbaar hebben ze ingelaten met een vorm van waarzeggerij, hetgeen de Here God het zo streng verboden heeft.

"Gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen." Leviticus 19:26

"Onder u zal er NIEMAND worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die WAARZEGGERIJ PLEEGT, GEEN WICHELAAR, UITLEGGER VAN VOORTEKENEN.."
Deuteronomium 18:10

"Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg. GIJ ZULT ONBERISPELIJK STAAN TEGENOVER DE HERE, UW GOD, want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, MAAR U HEEFT DE HERE, UW GOD, DIT NIET TOEGELATEN."
Deuteronomium 18:12-14

Naast Harold Camping en F.M. Riley houden de Bijbelonderzoekers zich ook bezig met de Bijbelse voorspellingen. Ze meenden met behulp van moderne computers frapante patronen en voorspellingen van zeker 1000 wereldgebeurtenissen in de Hebreeuwse grondtekst ontdekt te hebben! Ook de buiten-Bijbelse bronnen laten zich in met het ontcijferen van de zogenaamde Bijbelcode, theorieën en profetieën. De verleiding voor de Bijbelonderzoekers is echter zeer groot dat ze de datum van Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking naar hun eigen zeggen 'exact' kunnen voorspellen. De Opname zou in het jaar 2012 plaatsvinden, aldus hun bewering! Volgens de oude Maya-kalender zou 2012 het einde van de wereld inluiden. Heel veel evangelisten, eschatologen en Bijbelonderzoekers baseren hun theorieën op de profetie van Daniël 8. Daniël 8 staat bekend als de '70 jaarweek', 'profetie van zeventig weken' en '2300 daagse voorspelling.' Al deze theorieën zijn echter gebaseerd op berekeningen, die afgeleid zijn van numerologie!! William Miller, een negentiende-eeuwse baptistenpredikant, was de eerste die 'Bijbelse' berekeningen deed. Aan de hand van 'de symboliek van de profetieën van Daniël' en het gebruik van de jaar-dagmethode voorspelde hij dat de wederkomst van Jezus Christus op 22 oktober 1844 zou plaatsvinden. (3) Toen de voorspelling echter niet uitkwam, volgde er 'Great Disppointment' (Grote Teleurstelling).  De berekeningsmethode en de Opnameleer (ook gestoeld op numerologie) vinden nog steeds een grote aanhang onder pinkster-en charismatische bewegingen. Harold Camping had berekend dat de datum van de kruisiging van Jezus Christus vrijdag 1 april A.D. 33 was! Ook had hij een boek met de titel 1994? gepubliceerd, waarin hij verkondigd had dat Jezus Christus' wederkomst zou kunnen worden op 6 september 1994. Al deze dwaze berekeningen verdienen nergens God's goedkeuring!!

Tijdens de Hemelvaart vroegen de discipelen aan Jezus wanneer het koningschap voor Israël hersteld kan worden, antwoordde Here Jezus helder en duidelijk;

"Het is NIET UW ZAAK DE TIJDEN OF GELEGENHEDEN TE WETEN, WAAROVER DE VADER BESCHIKKING AAN ZICH GEHOUDEN HEEFT.."
Handelingen 1:6-7

Laat de uitspraak van Here Jezus een ernstig waarschuwing zijn voor jullie maar ook voor alle evangelisten, dominees, pastoors, priesters, eschatologen en Bijbelonderzoekers!! Wanneer Jezus Christus zou terugkomen, is niet onze zaak!! Het allerbelangrijkste is het geloof in Jezus Christus. En stel geen vertrouwen op personen die valse leerstellingen als de datum van Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking verkondigen, en geloof hen absoluut niet! Want God heeft de datum van Jezus Christus' wederkomst, de Opname en de Grote Verdrukking NOOIT  geopenbaard aan een persoon zoals een evangelist of een eschatoloog!! Niemand weet wanneer Here Jezus terugkomt, gelijk het ook staat geschreven in de Heilige Schrift;

"Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen." Matthéüs 24:36

Evangelisten, eschatologen, Bijbelonderzoekers en pseudowetenschappers die de datum van het einde van de wereld en de wederkomst van Jezus berekend hebben, maken zich schuldig aan waarzeggerij. Ook de Jehovah Getuigen en de Zevendagse Adventisten maken zich regelmatig schuldig. Precies zoals het ook staat geschreven in de Schriften;

"De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de PROFETEN PLEGEN ER WAARZEGGERIJ VOOR GELD, en daarbij steunen zij op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen!"
Micha 3:11

Het is voor ons heel duidelijk geworden dat Harold Camping, F.M. Riley en vele andere evangelisten en Bijbelonderzoekers valse profeten zijn en zich schuldig gemaakt hebben aan waarzeggerij. Nog een zeer ernstige waarschuwing van Jezus Christus;

"Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, GELOOFT HET NIET. Want er zullen VALSE CHRISTUSSEN EN VALSE PROFETEN OPSTAAN EN ZIJ ZULLEN GROTE TEKENEN EN WONDEREN DOEN, ZODAT ZIJ, WARE HET MOGELIJK, OOK DE UITVERKORENEN ZOUDEN VERLEIDEN. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: ZIE, HIJ IS IN DE WOESTIJN, GAAT ER NIET HEEN; Zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet." Matthéüs 24:23-26

Nog een heel belangrijk feit dat Harold Camping, F.M. Riley en andere evangelisten die de datum van het Einde der Tijden voorspellen, niet namens de Here God gesproken hebben. Ze hebben alleen maar overmoedig geprofeteerd, terwijl de Here God hen niet gesproken of de datum van het Einde der Tijden geopenbaard heeft;

"Maar een profeet, die overmoedig genoeg is om in Mijn naam een woord te spreken, dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt - die profeet zal sterven. Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen; Hoe onderkennen wij het woord dat de Here niet gesproken heeft? -als een profeet spreekt in de naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de Here niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem NIET VREZEN."
Deuteronomium 18:20-22

Wel is het zeker dat Jezus Christus zal terugkomen. Dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Daarom is het zo belangrijk dat we de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen opnieuw moeten gaan lezen wat de apostel Paulus over de wederkomst van Jezus Christus in de toekomst schreef;

"Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, at ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem Zijns monds en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt."
II Thessalonicenzen 2:3-8

Ik hoop dat de brief van de apostel Paulus u duidelijk gemaakt heeft dat de antichrist eerst in het wereldtoneel zal verschijnen, dan zal Here Jezus met Zijn grote macht en heerlijkheid wederkomen om de antichrist door de adem Zijn monds te doden. Ook leert de Bijbel ons op de tekenen des tijds goed te letten, en niet op getallen en Bijbelse berekeningen te vertrouwen. Want uw toekomst hangt helemaal niet af van het getal!! U hoeft niet bang te zijn voor het getal 13. Ook staat uw lot helemaal niet geschreven in de sterren, zoals de astrologen ons willen doen geloven. Evangelisten, predikanten, eschatologen en Bijbelonderzoekers maken zichzelf afhankelijk van getallen en stellen hun vertrouwen op de 'kennis der getallen.' Echter zal dat hen noodlottig zijn! Hen staat het zware oordeel te wachten. Ze hebben enorme schade toegebracht aan het evangelie van Jezus Christus en het geloof in Jezus Christus. Om u te bemoedigen heb ik een prachtige tekst uit de Psalmen van koning David geciteerd dat wij onze vertrouwen op God moeten stellen en onze lot en toekomst in Gods hand liggen;

"Maar ik vertrouw op U, Here, ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand..."
Psalm 31:15-16

Vergeet niet dat God alle tijden en ruimten bepaald heeft. God bepaalt alleen wanneer de Grote Verdrukking, de echte Opname en de wederkomst van Jezus Christus zullen plaatsvinden. Gods tijd is niet onze tijd. Het is ook NIET onze zaak om de tijden en gelegenheden, waarover de Hemelse Vader alleen beschikt, te weten. Het is tragisch genoeg dat de mensen die helemaal van stuk gebracht werden door de valse profetie van Harold Camping, hun bezittingen verkocht hadden, hun baan opzegden en hun huisdieren weggaven. Zo leert de Bijbel ons helemaal niet! God wil dat wij tot de wederkomst van Jezus Christus aan het werk gewoon blijven. Dat schreef Paulus ook. Hij schreef;

"Maar wij vermanen u, broeders, dit nog veel meer te doen, en er een eer in te stellen rustig te blijven en uw eigen zaken te behartigen en met uw handen te werken,.."
I Thessalonicenzen 4:10-11

"zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten." II Thessalonicenzen 3:12

Laten wij gewoon moeten werken alsof het einde nooit zal komen en leven alsof het morgen komt. David Wilkerson schreef ook;"Laat de ware christen doorgaan met planten en Gods zaad zaaien en Gods werk ijverig blijven doen. Als Hij terugkomt, laat Hij ons dan bezig vinden met Zijn wil te doen." (4) Wie niet wil werken en ook niet de wil van God doet, krijgt ook geen brood! En luister niet naar eindtijdprofeten zoals Harold Camping, F.M. Riley, Hal Lindsay, enzovoorts. Luister alleen naar Here Jezus en doe wat Hij zegt! God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                         Paul


UPDATE: De Amerikaanse predikant Harold Camping doet vandaag een 'voorspelling' dat de wereld op 21 oktober vergaat. Hij baseert zijn voorspelling op zijn nieuwe berekeningen. Naar zijn eigen zeggen had hij een foute berekening gedaan dat de wereld op 21 mei zou vergaan. Nu doet hij een nieuwe voorspelling. Dat is volgens hem altijd de datum waarop de aarde 'een vuurbol' wordt. Hij zei eerder dat de meeste mensen in de tussentijd zouden omkomen door rampen. Hij zegt nu dat de Apocalypse zich in 'één dag voltrekt', omdat 'God de mensen niet maanden zal laten lijden.' (5) Hij liegt!!

De radio-predikant Camping maakt zich geen zorgen over zijn volgelingen die alles verkochten en hun baan opzegden. "Die redden het wel,"zegt hij. In de Verenigde Staten staan nu al duizenden borden met de nieuwe datum. Laat de leugenprofeet maar kletsen. Wees gerust, de wereld vergaat op 21 oktober helemaal niet. Beste bezoekers, kom op 21 oktober een keer langs bij mijn blog 'De Burcht Sion.' U bent van harte welkom. Mijn advies aan u; Geloof Harold Camping helemaal niets!! U zult wel merken dat zijn nieuwe voorspelling op 21 oktober 2011 NIET ZAL UITKOMEN!! Ik garandeer u dat Harold Camping een valse profeet is. God zegene u. En luister alleen naar de stem van Here Jezus!!


Bronnen en referenties:

(1) en.wikipedia.org/wiki/Harold Camping
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Numerologie
(3) en.wikipedia.org/William Miller
(4) Het Visioen en verder, door David Wilkerson
(5) NOS TT 24-05-2011

zaterdag 21 mei 2011

De media mythe van Oost-Jeruzalem ontkrachtigd

"Als u de krant niet leest, bent u niet geinformeerd; als u de krant wel leest, bent u verkeerd geinformeerd."  Mark Twain
                            
In de media wordt dikwijls gesproken over "Arabisch Oost-Jeruzalem." Ze willen de Joodse verbondenheid met Oost-Jeruzalem ontkennen. Ook willen de media de Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem legitimeren. Echter de geschiedenis en archeologische vondsten bewijzen het tegendeel, namelijk dat zowel West- als Oost-Jeruzalem één stad vormen. (1) (2)  Bekijk de You Tube videoclip van Honest Reporting maar:


De geschiedenis begint helemaal niet in 1967 met Jeruzalem, wat de media Oost-Jeruzalem "Arabisch" nu noemen. Al duizenden jaren is Jeruzalem altijd een Joods stad gebleven! U moet goed beseffen dat de journalisten géén geschiedschrijvers zijn. De journalisten horen een objectieve verslag te geven. Maar dat doen ze niet. Vaak is de berichtgeving van de media over Israël eenzijdig en onjuist. De Bijbel bevestigt dat Jeruzalem Joods is en niet Arabisch. En de Palestijnse claim op Oost-Jeruzalem is vals en niet gewettigd.  

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                     Paul

Bron:

(1) Honest Reporting
(2) Nieuws-uitgelicht.infonu.nl/Israël

Toespraak Barack Obama in slechte aarde gevallen


Obama belooft steun aan het "nieuwe Midden-Oosten"

Op 19 mei 2011 hield de Amerikaanse president Barack Obama een toespraak in het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington D.C. In zijn toespraak heeft de president zijn steun uitgesproken aan het volksprotest in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Obama vergeleek dat protest met de strijd voor onafhankelijkheid van de Verenigde Staten in 1776 en met de burgerrechtenbeweging in Amerika. Hij gaf toe dat de Verenigde Staten in het verleden zich te veel gericht heeft op de dictatoriale regimes en te weinig op de burgers. De betogers in het Midden-Oosten eisen dezelfde rechten op als diegene die wij vanzelfsprekend vinden, aldus Obama. (1) De Verenigde Staten zal geweldloos verzet van de Arabische volkeren steunen, beloofde hij, want dat zou leiden tot een meer democratisch en stabiel Midden-Oosten. (2)

"De status-quo is niet houdbaar. Wij hebben belang bij de stabiliteit van landen, maar ook bij de zelfbeschikking van volkeren. Wij hebben een historische kans om te laten zien dat Amerika menselijke waardigheid belangrijker vindt dan de brute macht van dictators. Het mag niet betwijfeld worden dat wij het bevorderen van zelfbeschikking en mogelijkheden verwelkomen,"klonk de redevoering van Barack Obama. (2)

Obama beloofde ook dat de Verenigde Staten en Europa economische steun zullen geven aan de overgang naar de democratie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Zo zal hij 1 miljard dollar schulden kwijtschelden aan Egypte en via de wereldbank en het IMF komt er ook steun voor Tunesië. Hij vergeleek die economische steun met de politiek-financieël aanpak voor de overgang naar democratie en open economie in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie 20 jaar geleden. (1)

Tegelijk waarschuwde hij de Libische en Syrische leiders dat ze geen geweld mogen gebruiken tegen de bevolking. Obama zei verder in zijn speech dat het Syrische regime de laatste weken "het pad van moord" heeft gekozen in reactie op de protesten tegen de Syrische regering. (2) "Als de Syrische president al-Assad dat blijft doen en niet wil hervormen, moet hij opstappen,"aldus Obama. Ook kondigde hij aan dat de Verenigde Staten de sancties tegen al-Assad hebben verscherpt. Zie de videoclip:


Barack Obama prees de geslaagde revoluties in Tunesië en Egypte en zei dat beide landen een "krachtig voorbeeld" kunnen geven door het "organiseren van eerlijke en vrije verkiezingen" later dit jaar. De president sprak vernietigend over de Libische dictator Muammar Khadaffi, die hij verweet een "oorlog tegen zijn eigen volk" te zijn begonnen. Obama zei dat "de tijd zich tegen Khadaffi keert" en dat democratische ommekeer in Libië onvermijdelijk is. Ook deinsde hij er in zijn speech niet voor terug Amerika's autocratische bondgenoten in de regio te bekritiseren. Zo riep hij president Ali Abdullah Saleh van Jemen, een belangrijk bondgenoot tegen Al-Qaeda, op om zijn belofte van de machtsoverdracht waar te maken. Verder riep Obama het regime van Bahrein, die hij een "langdurige partner" noemde, op om opgepakte tegenstanders vrij te laten. "Je kunt geen dialoog hebben als de oppositie in de cel zit,"sprak Obama. (1) (2)

"Grens Israël van 1967 moet aangepast worden"

In zijn toespraak ergerde Barack Obama zich ook aan de impasse van het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Hij verzekerde Israël van zijn steun aan de veiligheid van de Joodse staat, maar tegelijk moet er naast Israël een "levensvatbare Palestijnse staat" komen, aldus de president. Hij was wel teleurgesteld dat Israël doorgaat met het bouwen van nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnen van de onderhandelingstafel zijn weggelopen. Vanwege de ontwikkelingen in de regio noemde hij het bereiken van een vredesakkoord 'meer urgent dan ooit': 

"Onze toewijding aan de veiligheid van Israël is onwankelbaar, maar Israël moet daadkrachtig handelen om een duurzame vrede te bereiken. De droom van een onafhankelijke en democratische Joodse staat kan niet bereikt worden met het continueren van de bezetting. De grenzen van een Palestijnse staat moeten gebaseerd zijn op de grenzen van 1967." (2)

Obama zei dat de recente verzoening tussen de Palestijnse partijen Fatah en Hamas "diepgaande en legitieme" vragen bij Israël oproept omdat Hamas geweld niet heeft afgezworen en uit zegt te zijn op de vernietiging van Israël. "De Palestijnse leiders moeten geloofwaardige antwoorden op deze vragen geven,"benadrukte Obama. (2) Zie de videoclip:

 
Gemengde reacties op speech Barack Obama

De redevoering van de Amerikaanse president Barack Obama over een nieuwe Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967 is in Israël in slechte aarde gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft negatief gereageerd op de toespraak van de Amerikaanse president. Hij herinnerde Washington eraan om te bevestigen dat het nog altijd vasthoudt aan garanties die in 2004 werden gegeven door de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush. Volgens Netanyahu houden de garanties in dat Israël zich niet hoeft terug te trekken op het grondgebied van voor 1967. (3) Ook eist hij dat de Palestijnen wel Israël moeten erkennen als de Joodse staat en het thuisland van de Joden en ook moeten garanderen dat ze in het vervolg zullen afzien van ieder claim op het grondgebied van Israël. Barack Obama had in zijn toespraak geeist dat het Israëlische leger alle strategische frontlijnen in de Westelijke Jordaanoever die nodig zijn om de Joodse staat te beschermen tegen aanvallen van de Arabische buurlanden, moet opgeven. (4) Volgens premier Netanyahu die vandaag een ontmoeting heeft met Obama, zijn de grenzen onverdedigbaar. Op die manier zouden 300.000 Joodse kolonisten in gevaar komen.
Ook Hamas die de Gazastrook met de ijzeren vuist regeert, reageerde negatief op Obama's toespraak. Hamas wil "concrete stappen" zien in plaats van "slogans" te horen. Hamas verwierp ook de eis om Israël te erkennen. De Palestijnse president Mahmoud Abbas reageerde veeleer positief op de toespraak en riep Israël tegelijk op om het vredesproces "de kans te geven die het verdient." Ook uit Egypte kwamen er positieve geluiden. De Egyptische ambassadeur bij de VN hoopte dat de toespraak van Obama tot een erkenning van de Palestijnse staat door de VN zal leiden. Toch was de ambassadeur ook wat ontgoocheld, onder meer in verband met de nederzettingen en de vluchtelingen. Elders werd er lauw en soms negatief gereageerd op Obama's toespraak wat over de revoluties in de Arabische wereld betreft. (1) Gewone mensen in Egypte en in de Gazastrook waren niet meer te spreken over de toespraak.

Een toespraak die snel vergeten zal zijn

De hele toespraak van Barack Obama is helemaal in slechte aarde gevallen en getuigt van gebrek aan historische en Bijbelse kennis. Gebrek aan Bijbelse kennis richt niet alleen de Amerikaanse president maar ook het Amerikaanse volk ten gronde, zoals de Here God in Hosea 4:6 zegt:"Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis." Blijkbaar heeft Barack Obama geen inzicht in het Woord van God. Ook heeft hij de Bijbelse profetieën over Israël en de naburige volken in het Midden-Oosten onbewust of bewust genegeerd. Het is een zeer grote vraag of de democratie in het Midden-Oosten daadwerkelijk komt. Want de Arabieren hebben nog nooit een echte verbondenheid met de democratie gekend. Weliswaar zijn er wel parlementen in Arabische landen. In praktijk hebben de machthebbers het voor het zeggen. Een ander probleem is dat de islam een grote struikelblok vormt voor de normale democratische ontwikkelingen in een Arabisch land. De islam is een autoritaire politieke godsdienst. Veel moslims weigeren dit feit onder eigen ogen te zien. Democratie en islam kunnen niet samengaan, stelt een in Iran geboren schrijver en journalist Amir Taheri vast. Democratie kent gelijke rechten voor alle burgers. Maar gelijkheid is onaanvaardbaar in de islam. Niet-moslims kunnen nooit gelijk zijn aan moslims en vrouwen zijn niet gelijk aan mannen. Zelfs niet-moslims met een ander geloof zijn veroordeeld tot ongelijkheid . Christenen en Joden worden in een islamitische land behandeld als tweederangs burgers en gedoogd, op voorwaarde dat ze beschermingsbelasting, jizyah genaamd, betalen. (5) Al hebben ze paar rechten, leven ze in erbarmelijke omstandigheden in aantal islamitische landen. In volwaardige democratieën doen de opvattingen van mensen er niet toe. In een seculiere staat kunnen ze tot elke religie behoren of geen godsdienst aanhangen en toch in staat zijn om zichzelf te regeren. Dit is NIET het geval in een strak patriarchale en monotheïstische samenleving als de islamitische. Christenen en Joden hebben kerk en staat gescheiden, zoals het in het vrije Westen en in Israël (de enige democratie in het Midden-Oosten!) wel het geval is. Deze ontwikkeling is niet mogelijk binnen de islam. De islam kent het begrip 'kerk' niet. Er is ook geen kerkelijke autoriteit als het Vaticaan. De mullahs en imams zijn doorsnee moslims die in de ummah, de moslimgemeenschap, een reputatie opbouwen door middel van hun kennis van de Koran, de Hadith en de Sharia. (5) Tijdens de omwenteling in Egypte werden de Koptische christenen aangevallen en vermoord en de kerken werden in brand gestoken. Volgens een ooggetuige drongen gemaskerde mannen het huis van een Koptische priester binnen onder het geschreeuw van de leuze "Allahu akbar" (Allah is groot). In Irak is er veel geweld tegen christenen gebruikt. Maanden geleden werd er een bomaanslag op een katholieke kerk in Irak gepleegd. Onder Saddam Hoessein was er een mate van vrijheid voor de christenen. Na de val van Saddam Hoessein keerden de soennieten en sjiëten zich tegen de christenen. In Saoedi-Arabië  zijn de christenen zwaar vervolgd en de evangelisatie wordt soms met de dood bestraft. Niet-moslims als de christenen zijn beslist niet toegelaten een eigen politieke partij op te richten en kunnen een parlement in een moslimland niet vertegenwoordigen! Dat zijn echte feiten die we onder eigen ogen moeten zien! Maar de harde feiten passen niet in de door de linkse media verfraaide en misleide beeldvorming van vreedzame revoluties, Arabische verlangen naar democratie en tolerante moslims. De Amerikaanse president Barack Obama heeft in zijn toespraak géén woord gerept over het lot van christenen in de Arabische landen! Helemaal niets. Hij had van de Arabieren moeten eisen dat gelijke rechten ook aan christenen toegekend moeten worden en de moslims ook moeten ophouden met het geweld tegen christenen als de Kopten in Egypte! Maar dat deed Obama niet! In Syrië, de bakermat van het Christendom, heerst er redelijke vrijheid voor christenen. Maar de Syrische christenen beginnen zich zorgen te maken over de explosieve situatie in hun land. Ze vrezen dat als het regime van Bashir al-Assad valt, onstaat er een zeer gevaarlijk vacuüm dat met de redelijke vrijheid van godsdienst snel gedaan zou worden, als de soennieten de macht overnemen. De Syrische president al-Assad is een Alawiet en geen soenniet.  

Barack Obama moet geen illusies maken over de "levensvatbaarheid van de Palestijnse staat." Een Palestijns volk bestaat helemaal niet! Vóór de zesdaagse oorlog in 1967 had Jordanië de Westelijke Jordaanoever bezet en de Palestijnse staat kwam onder het Jordaanse beheer nooit tot stand. En Jordanië is in werkelijkheid een Palestijnse staat. Maar dat vergeet de wereld volkomen! In zijn toespraak had Obama het over de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, zoals de PA (Palestijnse Autoriteit)  het 'recht van de terugkeer' voor alle vluchtelingen van 1948 en al hun nakomelingen claimt. Maar hij vergat een historisch feit dat een niet-bindende resolutie van de VN (194 van 11 december 1948) geen recht op terugkeer toekende, op voorwaarde dat de vluchtelingen in vrede met Israël willen leven en over eventuele compensaties gesproken zouden worden. (6) De voorwaarde werd afgewezen door de Arabieren. Israël was altijd bereid de Palestijnen hun verloren gegane bezittingen te vergoeden, op voorwaarde dat ook de uit de Arabische wereld gevluchte Joden gecompenseerd zouden moeten worden. (6) Het feit dat de Palestijnen in 1948 gehoor gaven aan de Arabische oproep vrijwillig het land te ontvluchten. Ze zouden pas terugkeren, als de Joden in  zee worden gedreven door de Arabische legers. Toen het niet gebeurde, werd het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk opzettelijk gecreëerd door de Arabische landen. De Palestijnse vluchtelingen zijn gebruikt als politieke pressiemiddel. Bovendien heeft Israël de Palestijnse claim op het recht van terugkeer nooit geaccepteerd, omdat de terugkeer van meer dan 3,5 miljoen Palestijnen (de schattingen variëren van 3 miljoen tot 40.000!!) zou leiden tot de demografische vernietiging van Israël. Nog een feit dat u echt moet goed weten: Israël had in 1949 aangeboden 100.000 vluchtelingen te laten terugkeren, maar dat aanbod werd toen resoluut door de Arabische wereld afgewezen! (6)

De Israëlische media is zeer kritisch over de toespraak van Barack Obama. "Netanyahu presenteerde een meer sobere, realistische inschatting van de situatie in onze ogen. De instabiliteit tiert welig in de regio en illustreert hoe gemakkelijk regimes, met inbegrip van en nieuw opgerichte Palestijnse staat, plotseling kunnen worden omvergeworpen en mogelijk overgenomen door islamitische extremisten als Hamas,"schreef the Jerusalem Post. (7) Dat is precies wat de Moslim Broederschap erop aast. Het sobere geschetste beeld in het Midden-Oosten voldoet ook precies aan de Bijbelse profetieën. Het is uiterst zeer dwaas van Barack Obama om de Arabische revolutie te vergelijken met de onafhankelijkheidsoorlog van 1776 in Amerika. En de door Obama beloofde economische hulp aan de Arabische landen lijkt erg veel op de befaamde Marshallhulp aan Europa die door de Tweede wereldoorlog in puin lag. Of de Amerikaanse en Europese economische en eventuele financiële hulp aan de Arabische wereld terechtgekomen zou zijn, is dat maar een zeer grote vraag met het oog op de Eurocrisis en de politieke en financiële instabiliteit in Griekenland en enkele Europese landen. Ook kampt Amerika met het gigantische begrotingstekort van 14 biljoen dollar! Ook vertoont Obama's toespraak gebrek aan realisme en visie. Het faillisement van de Verenigde Staten en Europa zal binnen afzienbare tijd een realiteit worden en de economische hulp aan de Arabische wereld kan beter vergeten worden. Een Belgische correspondent merkte op over de reacties van de Egyptenaren;"Velen hebben het over mooie woorden, maar schatten die in als vijgen na Pasen. Ze zijn hier nog niet vergeten dat de Verenigde Staten tijdens de revolutie Moebarak heel lang zijn blijven steunen. Ook wat de schuldenherschikking betreft, nemen de Egyptenaren een afwachtende houding aan. Vroeger ging dergelijk geld naar de Moebaraks, nu naar een nieuw regering. De mensen wachten af wat daarvan bij hen zal terechtkomen." (1) 

Volgens een Amerika-correspondent van de NRC-handelsblad was Obama's toespraak die snel vergeten zal zijn; 

"Het feit dat Saoedi-Arabië ongenoemd bleef, zegt eigenlijk alles. De onderdrukking in deze olierijke dictatuur valt blijkbaar niet onder het Amerikaanse streven naar democratie in regio - wat in economisch opzicht wel begrijpelijk is, maar politiek gezien moeilijk te verdedigen. De uitspraken over de president van Syrië lijken hard (hervormen of vertrekken) maar zullen niet leiden tot Amerikaanse stappen om hem militair te verwijderen. En de uitspraken over het Israëlisch-Palestijnse conflict brengt vrede geen stap dichterbij. De binnenlandse betekenis van de toespraak is dat hij grote conflicten met Republikeinen over het Midden-Oosten probeert te ontlopen."  (2)


We kunnen beter geen geloof hechten aan de toespraak van Barack Obama. Al klinken de woorden mooi maar de droom van een nieuw en democratisch Midden-Oosten is nog ver te zoeken. Een roos die in de Arabische woestijn bloeit, zal onder de verzengende zon niet lang uithouden en uiteindelijk snel verwelken! Er staan de Arabieren een diepe ontgoocheling te wachten! Alleen de Bijbel, het onfeilbare Woord van God, heeft het laatste woord! 

"Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand." Jesaja 40:6-8

Bid voor de Arabieren en de Joden, opdat ze naast elkaar in vrede kunnen leven. Bid ook voor vervolgde broeders en zusters die om hun geloof in Jezus Christus moeten lijden, en voor moslims, opdat hun harten toegankelijk zullen worden voor het evangelie des vredes. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                              Paul

Bronnen en referenties

(1) Canvas TT 20-05-2011
(2) NRC.nl/nieuws 20-05-2011
(3) Reformatorisch Dagblad 20-05-2011
(4) Xandernieuws
(5) Het Vrije Volk: Islam en democratie gaan niet samen
(6) CIDI; Israël en de Palestijnen: tien moeilijke kwesties (2002)
(7) The Jerusalem Post. 20-05-2011