woensdag 25 mei 2011

De toespraak van Netanyahu voor het Amerikaanse Congres


Op 24 mei 2011 hield de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een toespraak voor het Amerikaanse Congres. Hij werd warm en hartelijk onthaald door het Congres, zowel de Republikeinen als de Democraten. Netanyahu werd tijdens zijn toespraak 24 onderbroken door applaus. Netanyahu wees erop dat Israël altijd een Joods thuisland is en geen enkele geschiedenis kan de 4000 jaar oude verbondenheid tussen het Joodse volk en het Joodse land ontkennen. Tevens benadrukte hij dat Israël geen buitenlandse en koloniale bezettingsmacht is. "Wij zijn niet de Britten in India of de Belgen in Congo. Dit is het land van onze voorvaderen." Verder herinnerde hij de Congresleden eraan dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is. "Israël is het enige anker van stabiliteit in het onrustige Midden-Oosten,"aldus Netanyahu. (1) Hij maakte duidelijk dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad van Israël blijft. De Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van de Palestijnse staat. Netanyahu benadrukte ook dat zijn land nooit zal terugkeren naar de grenzen van voor 1967. De Amerikaanse president Obama had vorige week namelijk gepleit in zijn toespraak over het Midden-Oosten over een terugtrekking van Israël voor de grenzen van 1967. Netanyahu zag niets in Obama's voorstel, omdat Israël dan onverdedigbaar zou worden. (2) Tijdens de toespraak kreeg hij vele keren een staande ovatie. Hij riep de Palestijnse president Abbas op alle banden met Hamas te verbreken, het bestaansrecht van Israël te erkennen en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Netanyahu is bereid concessies te doen, op voorwaarde dat de Palestijnen de Joodse staat erkennen en de Palestijnse staat gedemilitairiseerd moet blijven.


De toespraak van Netanyahu werd verstoord door een vrouw, Rae Abileah, die hem uitjouwde met de woorden "Stop Israëlische oorlogsmisdaden!" (3) De verstoorder werd afgevoerd.

De vrouw verstoorde Netanyahu's toespraak

De Palestijnen hadden meteen negatief gereageerd. De Palestijnse president liet via een woordvoerder weten dat de toespraak niet tot vrede zal leiden. Een hoge Palestijnse vertegenwoordiger noemde de toespraak van Netanyahu zelfs een 'oorlogsverklaring aan de Palestijnen.' (2)

 Bekijk de YouTube video maar:
De triomfantelijke toespraak van Benjamin Netanyahu is een diplomatieke succes en een overwinning voor Israël. Dat Netanyahu op een warm welkom in het Congres kon rekenen, bewezen zowel de Republikeinen als de Democraten  de warme band die Amerika onderhoudt met Israël, te blijven koesteren. De Amerikanen realiseren zich dat Israël een betrouwbare vriend en strategische partner voor Amerika is. Het is voor het Amerikaanse Congres en het Amerikaanse volk van groot belang dat Amerika Israël moet blijven zegenen, dan wordt het land zeker gezegend. Bovendien heeft God een duidelijk waarschuwing aan Barack Obama gegeven dat Israël niet onder druk gezet mag worden. Anders zou Obama met het oog op de verkiezingen van volgend jaar zijn reputatie en carriere en de Verenigde Staten op het spel zetten! Ondertussen blijft de Here God ondanks de warme applaus voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een lik op stuk beleid ten aanzien van Amerika voeren. Bid voor het Amerikaanse volk opdat de Here hun ogen zal openen voor de grote gevolgen, als Amerika Israël de rug zou toekeren. Bid voor vrede voor Israël en de stad Jeruzalem. 

Een opmerking: Netanyahu zegt dat Israël het anker van stabiliteit is in het roerige Midden-Oosten, maar hij vergeet dat God het anker van stabiliteit is voor Israël en het Midden-Oosten!!

"Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste des voorhangsels, zo waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizédek een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid."
Hebreeën 6:19-20 (Statenvertaling)

"Maar de Here was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht."
Psalm 94:22

"Geprezen zij de Here, mijn rots, die mijn handen oefent ten strijde, mijn vingers tot de krijg. Mijn goedertierenheid en mijn vesting, mijn burcht en mijn bevrijder, mijn schild en bij wie ik schuil, die volken aan mij onderwerpt." Psalm 144:1-2

De God van Israël is onze burcht, rots en toevlucht en het enige anker van stabiliteit en vrede!!
God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                               Paul

Bronnen;

(1) Xandernieuws
(2) NOS
(3) Joods Actueel, Ha'aretz

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Paul, je doet goed je best en spreekt de waarheid. Bedankt! Hou de Schrift als leidraad!

Een wachter als jij zei

Beste Paul, alhoewel ik niet alle gezichtspunten deel sta je duidelijk aan de kant van hen die geloven: Ik zal zegenen die u zegenen en die u vervloekt zal IK vervloeken. Wat zijn de werken God's toch onnavolgbaar en hoe weinig weten we eigenlijk van die ontzagwekkende geschiedenis van het priestervolk der aarde. Ach met nu al ruim 7000 miljard mensen die elke dag weer anders zijn...het is niet te vatten wat er allemaal gebeurd. Moge God heel spoedig Zijn Geest op alle vlees uitstorten opdat 6000 jaar doornige mensengeschiedenis moge veranderen in Gods Rustdag waarop Hij Koning zal worden en alle volkeren God gaan prijzen voor de genade in Jezus Christus de Messias. Heel grote woorden maar de H.Scjrift beloofd de late regen voor gans Israel op de derde Gods Dag. Ik ben stom voor Zijn Aangezicht broeder...het is mij allemaal te groots! Gods zegeningen Paul