maandag 24 maart 2014

Wilders' uitspraak gewraakt
Rel rond anti-Marokkaanse uitspraken Geert Wilders

Als het aan de gemeenteraadsverkiezingen ligt, heeft de regeringscoalitie van VVD en PVDA een flinke afstraffing van de kiezers gekregen. De traditionele partijen, zoals we 'de gevestigde orde' mogen noemen, hebben na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart forse verlies geleden. Het vertrouwen in de gevestigde partijen, in het bijzonder VVD, PVDA en CDA, is al een geruime tijd flink gedaald. Als het om een gevecht in de politieke arena gaat, is de opmars van de nieuwe lokale partijen niet meer te stuiten. Voordat de gemeenteraadsverkiezingen begonnen, was er een rel op de uitslagenavond van PVV tijdens een toespraak van Geert Wilders in Den Haag ontstaan. Tijdens de campagne vroeg Geert Wilders zijn achterban of ze meer of minder Marokkanen willen. Daarop scandeerde het publiek in het gezamenlijke koor herhaaldelijk "Minder, minder!", terwijl er ondertussen werd geklapt. "Dan gaan we dat regelen,"zei Wilders.  
 
Geert Wilders: Willen jullie meer of minder Marokkanen?

De uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen riepen veel verontwaardiging op en leidden tot kritische reacties. "Dit heet aanzetten tot haat,"twitterde voormalige fractievoorzitter van GroenLinks, Femke Halsema. "Nu zou ik snel en vastberaden de Minister-President van ALLE Nederlanders willen horen." (1) Vice-premier Lodewijk Asscher (PVDA) noemde de uitlatingen van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen "gif voor de samenleving." Hij zei dat de rechtsstaat garandeert dat iedereen in Nederland, ongeacht afkomst, volledig meetelt en volwaardig onderdeel is van de samenleving. PVDA-leider Diederik Samson zei dat Wilders zich schuldig maakt aan 'haatzaaien.' Ook SP-voorman Emile Roemer kwam tot dezelfde conclusie. D'66-partijleider Alexander Pechtold zei dat er weer "een grens is overschreden." (2) Premier Mark Rutte zei er "een hele vieze smaak van in zijn mond" gekregen te hebben. "Dat hij zei dat hij het ging regelen, vond ik nog het ergste." (1) Het Centraal Joods Overleg (CJO) noemde de uitlatingen "discriminerend en afschuwelijk." "Deze uitspraak, ook al is die van een vriend van Israël, gaat te ver,"liet voorzitter Jaap Fransman weten. (2) Adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein van RTL Nieuws publiceerde voor het eerst in 25 jaar een open brief aan Wilders, met als aanhef "Wilders, ga je schamen." Klein schreef dat die "écht een grens is overgegaan.", en dat hij zich zou moeten schamen. (3) Wilders haat zaait en discrimineert, vond de adjunct-hoofdredacteur Pieter Klein. (2) Later op dezelfde dag volgden De Telegraaf en BNR. Hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR schreef dat hij wél de omstreden vergelijking tussen Wilders en Hitler begrijpt. "Vooral omdat Wilders met zijn volle verstand en zeer bewust het aanwezige PVV-publiek mende. Hij weet precies waar hij mee bezig is. Natuurlijk wil hij verontwaardigde reacties, natuurlijk wil hij een proces." Fröhlich schreef verder:"Ik zou het een prachtig gebaar vinden als bij de eerstvolgende keer dat Geert Wilders het woord voert in de Tweede Kamer, alle leden opstaan en de plenaire zaal verlaten." In een hoofdredactioneel commentaar vond De Telegraaf dat Wilders "bezig was met een poging om de eigen achterban te mennen ten koste van een complete groep allochtone Nederlanders. Het zette daarmee alle Marokkanen in ons land buitenspel." De hoofdredactie van De Telegraaf is van mening dat Wilders' uitspraak niets te maken heeft met fatsoen en respect. (3) 

Het Duitse persbureau DPA vergeleek de woorden van Wilders met een toespraak van nazi-kopstuk Joseph Goebbels. (2) Meer dan 100 mensen deden aangiftes tegen Wilders vanwege diens gewraakte uitspraken over Marokkanen. Verder deden ruim 1500 mensen via politie.nl melding van Wilders' discriminerende uitspraken. Het Openbaar Ministerie in Den Haag zei dat de vraag of Wilders' uitlatingen juridisch strafbaar zijn, "complex" is. Enerzijds is er vrijheid van meningsuiting, anderzijds is die niet "ongelimiteerd", aldus het OM. (2) De PVV-leider Wilders was verbaasd over de rel dat na zijn uitspraak was ontstaan. Hij begreep de commotie niet. Volgens hem wilde hij van zijn toehoorders "een antwoord op drie vragen die de PVV definiëren." Hij vroeg eerst of ze meer of minder Europese Unie willen. Minder, riepen de aanhangers. Daarop vroeg Wilders of ze meer of minder PVDA willen. Ook daarop klonk herhaaldelijk 'minder.' "En de derde vraag is, en ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan. En misschien zijn er zelfs D'66-officieren die ons een proces aandoen. Maar de vrijheid van meningsuting is een groot goed. We hebben niets gezegd wat niet mag, niets gezegd wat niet klopt. Dus ik vraag jullie: willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?"zei Wilders letterlijk. (1)

Het vertrek van PVV-ers

Wilders' gewraakte uitlatingen veroorzaakten ook een breuk binnen de PVV. Tweede Kamerlid Roland van Vliet brak op 20 maart met de PVV en stapte uit de fractie. Die waren voor hem "de druppel die de emmer deed overlopen." Van Vliet ervoer de lijn van de PVV als een "glijdende schaal." "Eerst was het islamitische uitwassen, toen overtegenwoordiging in bepaalde statistieken, maar nu gaat het over de hele groep,"zei Van Vliet. Naar eigen zeggen moest hij voor zichzelf goedpraten en dat kon hij niet langer. Van Vliet die sinds 2010 in de Kamer zit, gaat verder als eenmansfractie. De PVV-leider Wilders betreurde het vertrek van Roland van Vliet en zei dat het "onnodig" was. (2) Maar Van Vliet was niet de enige die de PVV de rug toekeerde. Het begon ook al te rommelen in de partij. Want anderen volgden het voorbeeld van Van Vliet. Een dag later verliet PVV-er en Kamerlid Joram van Klaveren de PVV-fractie. Ook voor hem waren de omstreden uitspraken van Wilders op de uitslagenavond "de druppel die de emmer deed overlopen." (4) Joram van Klaveren werd als de 'kroonprins van de PVV' gezien. Op diezelfde dag stapte het Haagse PVV-raadslid Chris van der Helm uit de partij en ging verder als onafhankelijk raadslid. In Friesland verlieten twee van de drie Statenleden van de PVV de partij uit onvrede met Wilders' uitlatingen. In Almere keerden acht PVV-raadsleden zich tegen hun partijleider Wilders. (4)

Laurence Stassen, het boegbeeld van de PVV
De PVV kreeg nog een zware tegenslag te verduren en raakte een zeer belangrijke bondgenoot kwijt: Laurence Stassen. Laurence Stassen die een vertrouwelinge van Geert Wilders was geweest, keerde zich tegen Geert Wilders en vond diens uitlatingen over minder Marokkanen te ver. Ze was de leidster van de PVV in het Europees Parlement en het boegbeeld van de partij in Limburg, waar ze ook in de Provinciale Staten actief was. Beide functies legde ze neer. (4)
 
Rutte sluit samenwerking met de PVV uit

De Nederlandse premier Mark Rutte liet weten dat hij niet wil samenwerken met PVV-leider Geert Wilders zolang "die bij zijn Marokkanen-uitspraken blijft." Dat zei Rutte na afloop van de EU-top van vrijdag 21 maart. Volgens de premier is Wilders op de verkiezingsavond, toen hij zijn aanhang liet scanderen dat ze minder Marokkanen willen, "opnieuw een grens overgegaan." "Zolang dit de opvattingen van de PVV zijn, werken we niet samen met deze partij,"aldus Rutte. Rutte wilde de PVV tot nu toe niet uitsluiten. Wel weigerde hij vaak om in te gaan op Wilders' uitspraken. Die zou daarmee "te groot" worden gemaakt. (2)

Politieke kopstukken van links naar rechts: Sybrand van
Haersma Buma, Kees van der Staaij, Geert Wilders en
Arie Slob
Ook de SGP-leider Kees van der Staaij sluit lokale samenwerking tussen zijn partij en de PVV uit na de uitlatingen van Wilders over minder Marokkanen. Tegenover het Reformatorisch Dagblad stelde Van der Staaij vrijdag dat Wilders met zijn uitspraken "echt over de schreef" is gegaan. Hoewel hij vragen over eventuele samenwerking met de PVV op landelijk niveau in de huidige politieke constellatie "volstrekt niet aan de orde noemde", stelde de SGP-leider dat voor zijn partij samenwerking op gemeentelijk niveau met de PVV er op deze manier niet inzit. "Hoewel ik daar natuurlijk niet over ga, kan ik me niet voorstellen dat de CU/SGP-fractie in bijvoorbeeld Den Haag het eens zou kunnen worden met een partij die op deze ophitsende manier spreekt over bevolkingsgroepen. Er is met zo'n benadering en zo'n toon geen basis voor samenwerking. Dan kom je nooit tot overeenstemming,"zei Van der Staaij. Wel hoopte hij dat zich niet twee kampen gaan ontwikkelen "van enerzijds een kamp dat op een volstrekt respectloze wijze spreekt over bevolkingsgroepen en anderzijds een kamp dat de problemen verdoezelt die er echter wel degelijk zijn rond de overtegenwoordiging van bijvoorbeeld Marokkanen en Antillianen in de criminaliteitsstatistieken." (5)

Geert Wilders verdedigt zich

Naar aanleiding over commotie rond uitlatingen over Marokkanen heeft de PVV-leider Geert Wilders een persconferentie belegd. Hij stond in het gebouw van de Tweede Kamer de pers te woord. Hij verweet de media dat zij hem hebben vergeleken met abjecte figuren uit het duistere verleden, zoals Adolf Hitler. Volgens Wilders hebben de media het incident over Marokkanen opgeblazen. De PVV-leider weigerde zijn spijt te betuigen en was ook niet van plan zijn excuses aan te bieden. "Ik heb niets verkeerd gedaan,"zei hij. Hij vond dat hij binnen de marges van zijn verkiezingsprogramma en van de wet is gebleven. "Ik heb de waarheid gesproken en niets verkeerd gezegd. De media hebben de vergelijking gemaakt met voorbeelden uit het verleden. Ik heb niet gezegd dat ik alle Marokkanen het land uit wil knikkeren. Ik bied geen excuses aan voor iets dat ik niet gezegd heb,"betoogde Wilders. (6)

Geert Wilders spreekt de pers toe
Wilders zei dat hij wil doorgaan, al betreurde hij de onrust in zijn partij dat na zijn uitlatingen was ontstaan, en het vertrek van prominente PVV-ers als Laurence Stassen en 'kroonprins' Joram van Klaveren. Hij zei te hopen dat de gelederen zich weer zullen sluiten. Hij heeft nog geen signalen dat er nog anderen zullen opstappen, maar weet het niet zeker. "Ik ben daarin voorzichtig." Wilders wees erop dat hij zijn partij 10 jaar geleden heeft opgericht. Volgens hem is hij zijn vrijheid in die periode kwijtgeraakt. In verband met eerdere doodsbedreigingen aan zijn adres is hij dagelijks bewaakt. "Ik ben de politiek ingegaan om de waarheid te zeggen. Er zijn in die 10 jaar ups en downs geweest, we hebben verkiezingen gewonnen en verloren,"aldus Wilders. Hij heeft dat allemaal gedaan voor zijn Henk en Ingrid, zoals hij zijn achterban noemde. (7)


Geert Wilders liet ook weten dat hij zondag 23 maart niet naar het Vlaams Belang in Antwerpen gaat vanwege de interne PVV-perikelen. Het Vlaams Belang had eerder gezegd dat hij om veiligheidsredenen niet kwam. (2) Tijdens de persconferentie uitte Wilders stevige kritiek op minister van Justitie, Ivo Opstelten, vanwege het feit dat er voorgedrukte aangifteformulieren klaarlagen bij de politie. "Dat mag helemaal niet,"zei Wilders. (6)In reactie op de persconferentie van Geert Wilders zijn de fractievoorzitters in de Tweede Kamer erg negatief over Wilders' verklaring. PVDA-leider Diederik Samson die bekend staat om zijn hooghartigheid, zei dat Wilders "zout in de wonde blijft strooien." "Door bij zijn volle verstand vast te houden aan zijn woorden maakt hij zijn optreden afgelopen woensdag nog erger. Hij hitste daar een zaal op om een groep Nederlanders weg te wensen. Dat heeft terecht een golf van afschuw veroorzaakt,"zei Samson. "Zolang Wilders doorgaat met zijn haatpolitiek, zal de PVDA in het geweer blijven komen. Nederlanders moeten weten dat zij veilig zijn in dit land en erbij horen, ongeacht hun afkomst." (7) "Wilders had een stapje terug kunnen doen, maar dat heeft hij niet gedaan. Zo heeft hij de deur op slot gedraaid. Met zo'n partij gaan wij niet samenwerken, ook niet op lokaal niveau,"liet Halbe Zijlstra van de VVD weten. CDA-leider Buma vond Wilders een "ruziemaker die overal gedoe achterlaat en altijd anderen de schuld geeft."  (2)

Ondanks alle commotie rondom Wilders' uitlatingen over "minder Marokkanen" staat de meerderheid van de PVV-aanhang nog steeds achter Geert Wilders. 85% heeft nog steeds vertrouwen in hun partijleider. Dat was gebleken uit een peiling van EenVandaag dat op zaterdag 22 maart onder de PVV-kiezers werd gehouden. Het TV-programma vroeg ruim 1200 mensen die bij de landelijke verkiezingen in 2012 op de PVV hebben gestemd, naar hun mening. De peiling werd gehouden nadat diverse prominente partijleden vrijdagavond hadden aangegeven dat ze de PVV verlaten. Van de PVV-stemmers die meededen aan de peiling, vond 72% dat die uitspraken kunnen, 26% vond dat Wilders daarmee te ver is gegaan. Een kwart (26%) van de potentiële kiezers gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Wilders. (8) Ook binnen de partijtop zeggen enkele vooraanstaande leden nog steeds vertrouwen in hun partijleider te hebben. De drie leden van de Statenfractie van de PVV in Groningen blijven vierkant achter Geert Wilders staan. Dat lieten zij in een gezamenlijke boodschap via Twitter weten. De Provinciale Statenfractie van de PVV in Limburg staat nog steeds volledig achter Geert Wilders. Dat heeft fractievoorzitter Michael Heemels zaterdag 22 maart na een vergadering met de fractie medegedeeld. "De voltallige fractie staat nog steeds volledig achter het PVV-gedachtegoed. Alhoewel het stevige woorden zijn, begrijpen wij de nuancering die bij de uitspraak 'Minder Marokkanen' hoort,"liet Heemels weten. "We zijn veplicht op te komen voor d belangen van de bijna 100.000 Limburgers die ons hun vertrouwen hebben gegeven,"voegde hij daaraan toe, al betreurde hij ook het vertrek van Laurence Stassen. (2) Het is de vraag of de eenheid binnen de PVV niet verder afbrokkelt, ook al breidt de crisis zich uit.  
 
Hoe moeten we Wilders' uitspraken interpreteren? 

Al is zoveel ophef over uitlatingen van de omstreden PVV-leider Geert Wilders gemaakt. Zijn gewaagde uitspraken hebben inderdaad tot storm van ontwaardiging, protesten en kritiek geleid, ook al vinden veel mensen dat ze beschamend en kwetsend zijn. Wilders' uitlatingen kwetsen in het bijzonder de Marokkaanse gemeenschap. De Belgische leider van het Vlaams Belang, Filip Dewinter, verdedigde echter zijn geestverwant Geert Wilders en vond dat Wilders' uitspraken over Marokkanen "niet genuanceerd moeten worden." Hij vond dat deze uitspraak niet racistisch is. "Hij zegt gewoon wat veel Nederlanders denken, en door zijn tegenstanders kan dat als racistisch worden beschouwd,"aldus Dewinter. (9) Dewinter hoopt dat Wilders zijn uitspraken zal blijven herhalen. Hoe de uitspraken van Geert Wilders geinterpreteerd oftewel genuanceerd geformuleerd moeten zijn, doet er niet toe. Een ding is zeker: De heer Geert Wilders had voorzichtig moeten zijn en zijn uitspraken anders moeten formuleren. Tot nu toe weigert hij zijn publiekelijke excuses aan te bieden. Het staat in zijn recht om te weigeren zijn uitspraken te herroepen. Spijt heeft hij niet. "Ik heb niets verkeerds gedaan,"benadrukte hij zijn standpunt tegen de pers. 

De vraag is of Wilders' uitspraken wel of niet strafbaar zijn. Eén ding moeten we goed onthouden dat er altijd grenzen zijn aan vrijheid van meningsuiting. Het betekent niet dat vrijheid van meningsuiting ongelimiteerd moet blijven. Vaak zijn de grenzen overschreden door zeer veel mensen. Zo is het geval met rapper Hozny die met zijn videoclip Geert Wilders met de dood heeft bedreigd. De afgelopen tijd dook een videoclip op het internet waarin de suggestie werd gewekt dat Geert Wilders gegijzeld en geëxecuteerd moest worden. De clip werd gemaakt door rapper Hozny van Libanese afkomst. In de clip is een blanke man te zien met een blonde pruik, die op Geert Wilders lijkt. Hij zit vastgebonden op de grond terwijl twee gemaskerde mannen een pistool tegen zijn hoofd richten. Het beeld lijkt erg sterk op de executievideo's van islamitische terreurorganisaties zoals Al-Qaida. Aan het einde van de clip valt het beeld weg en is een schot te horen. De omstreden videoclip heeft ook geleid tot verontwaardiging van veel mensen. Premier Rutte walgde helemaal van de videoclip van rapper Hozny. Hij noemde de clip een wansmaak. Volgens Rutte valt het filmpje niet onder de creatieve vrijheid. "Politici moeten in totale vrijheid hun mening kunnen geven; het is al erg genoeg dat Geert Wilders op alle mogelijke manieren bedreigd wordt." (10) De premier vond rapper Hozny een verschrikkelijke man. Ook de fractievoorzitters Roemer van de SP en Van Oijk van GroenLinks keurden de videoclip volledig af en zagen hem als een bedreiging aan het adres van Geert Wilders. De rapper Hozny ontkende dat hij de suggestie wilde wekken dat Wilders geëxecuteerd moest worden. "Het is aan de kijker zelf om de clip te interpreteren. Het kan ook zijn dat ik mezelf doodschiet,"beargumenteerde de rapper. Hij noemde de clip "een koekje van eigen deeg" en zei dat het de bedoeling was om te choqueren, maar niet om iemand te bedreigen. De rapper beweerde dat hij met zijn videoclip de boodschap wilde geven dat Wilders "moet stoppen met het beledigen van moslims." "Hij moet beseffen dat hij daarmee moet ophouden,"zei Hozny. Hij beweerde dat de clip Wilders op andere gedachten zou brengen. "Ik denk dat hij zich hierna meer zal verdiepen in de islam in plaats van dom te schreeuwen,"aldus rapper Hozny. Hij zei niet bang te zijn voor juridische gevolgen. "Het is gewoon vrijheid van meningsuiting." (10)

Maar wat de rapper met zijn clip deed, heeft zijn daad niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Het is eerder een bedreiging aan het adres van Geert Wilders. Ook heeft de rapper misbruik gemaakt van vrijheid van meningsuiting, op deze manier dat hij zijn extremistische gedachtegoed op de kijkers wil overbrengen en de mensen via de clip ophitst om Geert Wilders te vermoorden. Eerder waren Theo van Gogh en Pim Fortuyn vermoord door gestoorde lieden. Het verschil met rapper Hozny is dat Geert Wilders nog nooit heeft opgeroepen tot het vermoorden van Marokkanen. Dat deed Hitler wel, want de Duitse dictator riep het Duitse volk op tot het vermoorden van Joden, Zigeuners en andere minderwaardige rassen. Premier Rutte heeft gelijk dat de videoclip van rapper Hozny niet valt onder creatieve vrijheid. Moet Geert Wilders van rapper Hozny zich gaan verdiepen in de islam? Nee hoor, we hebben al genoeg gezien wat de islam in islamitische landen zoveel ellende heeft aangericht. Onderdrukking van vrouwen, behandeling van niet-moslims als tweederangse burgers, zoals ze dhimmi's worden genoemd, christenvervolgingen, haat tegen Israël en de Joden, enz. Lezers moeten erop geattendeerd worden dat gematigde islam of radicale islam helemaal niet bestaat. De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan heeft al eerder duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van gematigde islam of radicale islam. "Islam is islam. Dat is het,"aldus de uitspraak van Erdogan. De term 'gematigde islam' is trouwens een westerse uitvinding, een leugen van westerse politici en media. Eén ding moet er duidelijk gemaakt worden: Aan vrijheid van meningsuiting zijn er ook grenzen die niet overschreden mogen worden. Dat geldt voor zowel niet-moslims als moslims. Zeker ook voor Geert Wilders en alle politici van zowel linkse als rechtse signatuur, die hun politieke ideeën en idealen willen uitdragen! Wilders moet zich realiseren dat er grenzen zijn binnen het kader van de wet die vrijheid van meningsuiting garandeert.

"Niet oordelen opdat gij niet geoordeeld wordt"

Het staat de heer Geert Wilders vrij om te spreken, ook al zijn veel mensen het niet eens met hem. Het staat Wilders' aanhangers vrij om zich te distantiëren van zijn uitlatingen. Sommige PVV-ers vinden dat hun partijleider te ver is gegaan met zijn 'minder Marokkanen'-uitlatingen. Het staat linkse en rechtse politici als Samson, Buma, Zijlstra, Van Staaij en Slob vrij om kritiek te uiten op Geert Wilders. Het staat Marokkanen vrij om aangiftes tegen Geert Wilders bij de politie te doen. Immers, vrijheid van meningsuiting is ons gemeenschappelijke goed en dient gerespecteerd te worden. De apostel Paulus schreef dat alles geoorloofd is, maar niet alles is nuttig! Inderdaad is niet alles nuttig. Dan vragen we ons af of Wilders' 'minder Marokkanen'-uitspraak nuttig of niet is. Als het om vrijheid van spreken gaat, mogen moslims zeggen wat zij er van vinden. Het staat hen vrij om hun geloof te belijden en het gedrag van Wilders volledig af te keuren. Het staat in hun recht. De vraag is of de moslims alleen mogen zeggen, terwijl Geert Wilders van de gevestigde orde niet mag zeggen wat hij van de islam vindt. Moet Geert Wilders gemuilkorfd worden, omdat hij alleen maar "kwaad woord" spreekt over de islam!? De moslims vinden wel dat Geert Wilders zijn mond moet houden. Want kritiek op de islam staat gelijk aan blasfemie. Zo ja, maar hoe zit het met vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst in de islamitische landen? De Arabische islamitische landen staan niet erg bekend als vrije en democratische staten! Terwijl moskeeën in Nederland gebouwd mogen worden, mogen christenen in islamitische landen geen nieuwe kerken bouwen noch hun oude en vervallen kerkgebouwen opknappen! Christenen worden wreed vervolgd, van Marokko in het zuiden tot Azerbeidzjan in het noorden, en van Syrië in het westen tot Saoedi-Arabië in het oosten. Ze worden ontvoerd, ritueel omgebracht, verkracht en beroofd. Hun kerken worden verwoest. In Syrië en Irak staan christelijke minderheden op het punt helemaal uitgeroeid te worden. In het Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, kwijnen de christelijke minderheden in rap tempo weg. In veel islamitische landen is er absoluut géén sprake van vrijheid van godsdienst, want de islam is de enige en toegestane godsdienst waar er beleden mag worden. Het christendom mag niet beleden worden. Zeker ook geen vrijheid van meningsuiting, gezien het feit dat veel islamitische landen dictaturen zijn. Daar hebben christenen en niet-moslims niets te zeggen! Ze zijn verstoken van mensenrechten, leven volgens voorschriften van de Koran als dhimmi's en worden gediscrimineerd. Ze moeten speciale belastingen, namelijk de Jizya en de Karaj (landbelasting), betalen. Al deze misstanden in islamitische landen worden volledig genegeerd door westerse politici, kerkleiders en media!! Ze janken wel als een moslim in hun eigen land als Nederland gediscrimineerd wordt!

Beste lezer, al bent u het niet eens met Geert Wilders, heeft hij op één punt wel gelijk dat minister Ivo Opstelten van Justitie niet onpartijdig is. Volgens hem heeft minister Opstelten als hoogste baas van het Openbaar Ministerie al een oordeel over Wilders uitgesproken. Opstelten zei op vrijdag 21 maart voorafgaand aan de ministerraad dat hij de uitspraken van de PVV-leider over minder Marokkanen "walgelijk" vond. Wilders vroeg zich af hoe hij nog objectief beoordeeld kan worden door het OM "als hun hoogste baas mij eigenlijk al schuldig heeft verklaard." (11) Volgens de PVV-leider heeft de minister van Justitie de rechtsstaat met voeten getreden. Wilders kan zich dan ook niet voorstellen dat het OM tot vervolging overgaat, zeker ook niet door de houding van Opstelten. Volgens hem heeft minister Opstelten zich ook niet verzet tegen de voorgedrukte teksten die de politie heeft gemaakt om het eenvoudiger te maken voor mensen om aangifte te doen tegen Wilders. "Dit wordt door hem gefaciliteerd. Ze komen zelfs bij mensen thuis om aangifte te kunnen doen,"zei Wilders. Hij zei ook dat zijn partijgenote Fleur Agema terecht had opgemerkt dat ze dit zouden doen bij al die oude mensen die beroofd worden en daarvan aangifte doen. (11) Dat klopt. Wilders vond dat hij met zijn uitspraken binnen de marges van de wet heeft gehandeld. "De enige die er anders over kan oordelen, is de rechter,"zei hij. Volgens een woordvoerder van de minister van Justitie heeft Opstelten "met zijn uitlatingen alleen een politiek oordeel gegeven." (11) Het maakt niets uit of het oordeel van Opstelten wel of niet politiek is. Gezien het feit dat hij de hoogste baas van het Openbaar Ministerie is en verantwoordelijk is voor rechtshandhaving, hóórt hij eigenlijk geen oordeel te vellen over Wilders of deze politiek geladen is of niet! Eigenlijk is Wilders in de ogen van Opstelten al schuldig aan "haatzaaien." De minister hoort onpartijdig te zijn en moet het oordeel overlaten aan een rechter. Heel veel prominente politici, kerken, christenen, moslims en gewone mensen hebben al het oordeel over Geert Wilders geveld alsof zij klaar zijn met hem. Maar wat zegt de Bijbel? 

"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden."
Matthéüs 7:1-2 (Statenvertaling)

Dat linkse partijleiders als Diederik Samson, Alexander Pechtold en Emile Roemer hun blijk van verontwaardiging over Wilders' 'Minder Marokkanen'-uitspraak geven, getuigt dit echter van politieke hypocrisie. Want de linkse partijen als PVDA, D'66, GroenLinks en SP zijn tegenwoordig anti-Israëlisch en keuren boycot van Israëlische producten goed. Maar...boycot van Israëlische producten is ook een vorm van discriminatie en roept herinneringen op aan nazi-boycot van Joodse winkels in nazi-Duitsland in de jaren dertig van de vorige eeuw. Boycot van Israëlische producten heeft totaal niets te maken met het Palestijns-Israëlische conflict. In feite is deze boycot een antisemitisch daad. De linkse partijen en het kabinet-Rutte scheppen wel een zeer gevaarlijke klimaat waardoor het antisemitisme in Nederland gevoed kan worden. Wie zijn Samson, Pechtold en andere politieke zwaargewichten eigenlijk, als ze Geert Wilders durven te oordelen, terwijl ze hard bezig zijn met het bevorderen van het anti-Israël beleid!? Zijn PVDA-leider Diederik Samson en de PVDA'ers soms vergeten dat hun eigen partijgenoot Rob Oudkerk enkele jaren geleden een rel had veroorzaakt met zijn 'kut-Marokkanen'-uitspraak!? Met dezelfde maat zullen ze zeker wedergemeten worden! 

"Wie zijt gij, die een anderen oordeelt?"
Jakobus 4:12 (Statenvertaling) 

De PKN heeft ook een grote ophef gemaakt over Wilders' uitspraak. Ook is de PKN verschrikkelijk hypocriet als het om veroordeling gaat. Naar eigen zeggen keurt de PKN het racisme af, terwijl het kerkgenootschap te boek staat als anti-Israëlisch. De PKN is een groot voorstander van boycot van Israël. Bovendien is de PKN ook een mede-auteur- en ondertekenaar van het omstreden 'Kairos document', waarin Israël als een 'apartheidsstaat' wordt afgeschilderd. Het Kairos document wemelt van leugenachtige verklaringen en onjuiste en valse voorstelling van zaken. Christenen zeggen:"We zijn niet tegen Joden, maar wel tegen Israël." Maar...anti-Israëlisch is hetzelfde als anti-Joods. Israël en het Joodse volk zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Maarten Luther King, de grote voorvechter van de rechten voor de zwarten, zei ooit:"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik...als mensen kritiek hebben op het zionisme, bedoelen ze de Joden. Dat is Gods eigen waarheid. En wat is anti-zionistisch? Het is de ontkenning van een fundamenteel recht van de Joden, iets dat we terecht opeisen voor de bewoners van Afrika en vrijelijk verlenen aan alle naties op deze aardbol. Het is dus discriminatie van de Joden, mijn vriend, omdat zij Joden zijn. Kortweg, het is antisemitisme." 

In 2011 bleek uit een rapport van de Universiteit van Bielefield voor de Duitse Sociaal Democratische Friederich Ebert Stichting dat minstens 5 miljoen Nederlanders een vertekend en satanisch beeld hebben van Israël. Het jarenlang onophoudelijk en veelvuldig publiceren van grote hoeveelheden leugenachtige nieuws, valse beschuldigingen, bevoordeelde artikelen, veroordelingen zijn hier voor een belangrijk deel de oorzaak van. (12) Nederlandse anti-Israëlgroepen, zelfbenoemde 'Midden-Oosten experts', boycotactivisten en Israëlbashers geven openlijk blijk van hun haat tegen de Staat Israël en het Joodse volk en werken graag aan het creëeren van een antisemitisch klimaat in Nederland!

Zaterdag 22 maart gingen zo'n 6000 mensen in Amsterdam demonstreren om hun verontwaardiging over Wilders' uitspraak te uiten. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan noemde Wilders' uitlatingen over de Marokkanen "verschrikkelijk naar en schandelijk." "We zagen discriminatie en racisme op televisie. Dat maakt mensen bang,"zei de burgemeester. (13) Maar veel betogers die tegen discriminatie en racisme demonstreerden, bleken dubbelhartig te zijn. Onder de demonstranten bevonden zich hardcore antisemieten en boycotactivisten. In Amsterdam staat het beeld van de Dokwerker, een monument ter nagedachtenis van de februaristaking van 1941 op het Jonas Daniël Meijerplein, pal voor de Portugese Synagoge in de buurt waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joden door de nazi's waren afgevoerd. Op het plein bij de dokwerker droegen sommige anti-racisme demonstranten opvallend genoeg ook zwarte jihadvlaggen met Arabische teksten en een bord met daarop de tekst "Wilders, hond van Israël."  (13)Zijn de zwarte jihadvlaggen niet van de islamitische terreurorganisatie al-Qaeda!? Daarvoor heeft de heer Geert Wilders tijdens de persconferentie van zaterdag 22 maart al gewaaschuwd. Hij wees erop dat terroristen gebruik kunnen maken van dubbele nationaliteit. Wat hebben al-Qaeda-aanhangers te maken met de anti-racisme demonstratie? Het heeft in werkelijkheid niets te maken met uiting van verontwaardiging over Wilders' uitspraak! In werkelijkheid hebben de moslimextremisten gebruik gemaakt van de anti-racisme demonstratie om hun anti-Israëlische en anti-Joodse gevoelens te uiten! Merkwaardig genoeg hebben dames en heren van politiek Den Haag helemaal niet verontwaardigd gereageerd op het dragen van zwarte al-Qaedavlaggen en anti-Israëlische slogans!! Als Wilders iets fout doet, dan roepen dames en heren van politiek Den Haag verontwaardigd::"Dat is racisme! Dat is haat zaaien!" Niet te vergeten dat de voormalige lijsttrekker GroenLinks en boze moslim Mohamed Rabbae aan de anti-racisme demonstratie in Amserdam deelnam. Als voorzitter van het Landelijk Beraad Marokkanen zag Mohamed Rabbae in de politiek van de PVV een "groot Israëlisch complot." Enkele jaren geleden zei hij:"Wilders voert de strategie van Israël uit om alle moslims uit Europa weg te krijgen." (13) Die man die slecht Nederlands spreekt, wilde Geert Wilders aanklagen, hetgeen hem niet was gelukt. 

Veel politici, kerkleiders, media en gehersenspoelde brave burgers negeren één belangrijk feit dat er ook racisme onder de moslimgemeenschap is, namelijk het antisemitisme. Nog nóóit hebben politici, media en brave burgers hun blijk van afkeuring gegeven over het antisemitische gedrag onder de Marokkanen. Gelukkig zijn niet alle Marokkanen antisemitisch maar we mogen het feit niet zomaar negeren dat het islamitische antisemitisme ook voorkomt. Antisemitisme is ook racisme! Politici, kerkleiders, imams, media, anti-racisme betogers en brave burgers moeten beter oppassen en op hun eigen woorden letten. Terecht is de zéér ernstige Bijbelse waarschuwing:

"Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen: Laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen."
Matthéüs 7:3-5

De Bijbelse waarschuwing geldt voor iedereen. Ook voor christenen, moslims en linkse politici!! Wat betreft het oordeel, zou het voor alle betrokkenen beter zijn om aan een rechter over te laten, zodat hij/zij kan beoordelen of de uitlatingen van Geert Wilders racistisch en strafbaar zijn of niet. Anders worden we met dezelfde maat wedergemeten worden. Het is zo vreselijk om op de Dag des Oordeels in handen van de levende God te vallen. Want God is Degene die over alle levenden en doden zal oordelen. Alle mensen, niemand uitgezonderd, zullen op de jongste dag hun rekenschap aan de hemelse Rechter moeten afleggen.

Onze houding jegens de minderheden

Het is begrijpelijk dat de Marokkaanse gemeenschap zich gekwetst voelt door Wilders' uitlatingen. Ook zijn veel Nederlanders boos en verontwaardigd. De 'minder Marokkanen'-uitspraak van Geert Wilders schoot blijkbaar in het verkeerde keelgat. Deze uitspraak kan als racistisch opgevat worden. Nu zit Wilders in problemen. Dat heeft hij er zelf om gevraagd! Ondanks alle ophef over Wilders' uitlatingen zijn de meeste Nederlanders, zowel autochtonen als allochtonen, niet oprecht als het om Israël en de Joden gaat. Eén ding moet voor alle lezers duidelijk gemaakt worden dat Israël totaal niets te maken heeft met Geert Wilders, ook al noemt de heer Wilders zich een 'vriend van Israël.' Een echte vriend van Israël zegt zulke dingen over Marokkanen en andere minderheden nooit! Want echte vrienden van Israël weten heel goed dat de moslims, voornamelijk Arabieren, die in Israël wonen en Israëlische staatsburgers zijn, hetzelfde rechten als die van de Joden hebben. In Israël zijn Arabisch en Hebreeuws als twee officiële talen gesproken! Ook zitten Arabische parlementariërs in het Israëlische parlement, iets wat de Nederlandse media ons niet graag melden! Er zijn ook veel Joden die Wilders' uitlatingen volledig afkeuren! Veel boze Joden begrijpen Wilders gewoon niet waarom hij zich een vriend van Israël noemt terwijl hij roept om minder Marokkanen. In Marokko wonen er ook Joden. De Marokkaanse Joden delen Wilders' opvatting helemaal niet, als zij ervan horen wat de heer Wilders om minder Marokkanen vraagt. 

Dan is de vraag aan alle Nederlanders wat hun houding jegens de Joodse gemeenschap in Nederland is. Zij moeten goed nadenken wat hun houding jegens de Joden is. Want het hangt ook erg veel van hun houding jegens de Marokkaanse gemeenschap. Als de Hollanders zo'n hekel hebben aan Joden en Israël, dan hebben zij ook hekel aan de Marokkanen, de Turken, de Surinamers en de Antillianen!! Als iemand slecht is voor de Joden, is hij ook slecht voor de Marokkanen en andere minderheden. Andersom; als een Marokkaan de Joden haat, dan haat hij ook Hollanders! God maakt helemaal géén onderscheid in de houding van de Hollanders jegens de minderheden. Zeker ook geen onderscheid in de houding van de vreemdelingen jegens de gastheren! Want God is onpartijdig en rechtvaardig. Zijn grondbeginsel luidt:

"Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven."
Leviticus 19:18 (Statenvertaling)

"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is; Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen."
Matthéüs 5:43-44 (Statenvertaling)

De vraag is of de heer Geert Wilders met zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak wil suggereren dat alle Marokkanen het land uitgezet moeten worden, alleen maar vanwege hun wangedrag en overtegenwoordiging in de schrikbarende hoge criminaliteitsstatistiek. Wilders ontkent dat het met zijn uitspraak de bedoeling was geweest dat alle Marokkanen het land uitgezet moeten worden. Ondanks zijn ontkenning wordt hij nog steeds ervan beschuldigd dat hij met zijn uitspraak haat zaait. Dan is de vraag of wij alle Marokkanen het land moeten uitzetten, alleen maar omdat zij "héél vervelend doen." Of moeten we de Marokkanen als tweederangse burgers gaan behandelen, net zoals zij de christenen in hun eigen land behandeld hebben? Zo ja, wat vindt God ervan als we besluiten alle Marokkanen naar hun land van herkomst terug te sturen? Het antwoord ligt in de Bijbel. Uit de Bijbel, het gezaghebbende Woord van God, is gebleken dat wij niet het recht hebben alle vreemdelingen te onderdrukken of eruit te schoppen. Ook mogen we de vreemdelingen niet haten noch hun recht op onderwijs, werk, huisvesting, zorg en pensioen ontzeggen. Want er staat geschreven in de Schrift:

"Een vreemdeling zult gij niet onderdrukken, noch hem benauwen..."
Exodus 22:21 (NBG-vertaling)

"Gij zult ook den vreemdeling niet onderdrukken; want gij kent het gemoed des vreemdelings, dewijl gij vreemdelingen geweest zijt in Egypteland."
Exodus 23:9 (Statenvertaling)

Na de uittocht uit Egypte kregen de Israëliëten van Mozes te horen dat zij de vreemdelingen moeten goed behandelen, zoals zij in Egypte behandeld werden. God gebood de Israëliëten gastvrij en barmhartig jegens de vreemdelingen te gedragen en ook de vreemdelingen als hun naasten lief te hebben, zoals in de Thora staat geschreven: 

"En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, gij zult hem  niet verdrukken. De vreemdeling, die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van ulieden; gij zult hem liefhebben als uzelven; want gij zijt vreemdeling geweest in Egypteland; Ik ben de HEERE, uw God!"
Leviticus 19:33-34 (Statenvertaling)

Daarom moeten de Hollanders een goed voorbeeld te geven door de minderheden zoals de Joden, de Marokkanen, de Turken, de Surinamers, de Antillianen en anderen als gelijkwaardigen te behandelen. Dat is ook vastgelegd in de Nederlandse wet! Heel veel Nederlanders, ook politici, schijnen te vergeten dat veel van de Nederlandse wetten uit de Bijbelse wetten voortvloeien!! U ziet dat Gods wetten ongeëvenaard zijn. Ja, God staat ver boven alle nationale en internationale wetten. Hij bepaalt dat de vreemdelingen als onze naasten goed behandeld moeten worden en niet verdrukt mogen worden. Helaas zijn de minderheden in veel landen slecht behandeld en vervolgd. De Zigeuners zijn in een aantal Europese landen nog steeds slecht behandeld. Er zijn ook veel vooroordelen jegens de Roma en de Sinti's. In de laatste tijd worden Nederlandse en Europese Joden in toenemende mate onheus bejegend en aangevallen. Oude antisemitische vooroordelen en sentimenten herleven in veel Europese landen. In feite overtreden veel Nederlanders en Europeanen de Goddelijke wetten, zoals in de Bijbel vastgelegd zijn, en keren zich tegen de Joden en de Zigeuners. Hun schandalige houding jegens de Joden heeft vooral te maken met de valse en leugenachtige mediaberichtgevingen over Israël. 

Gezien de schrikbarende criminaliteit onder de Marokkaanse jongeren is de vraag gerezen hoe we het probleem gaan aanpakken. De heer Geert Wilders heeft erop gewezen dat de Marokkanen de criminaliteitsstatistiek overtegenwoordigen. Hij heeft ook gelijk dat de regering en de politieke partijen urgente kwesties als massa-immigratie, criminaliteit onder de allochtonen, integratie van de minderheden en moslim-extremisme niet onder het tapijt mogen vegen. Inderdaad, we mogen de ernstige kwesties niet verdoezelen of bagatelliseren om te doen alsof er niets aan de hand is. Immers, het is ons eigen verantwoordelijkheid om goed voor de minderheden te zorgen. Ook vragen we ons af wat God van de kwesties vindt en wat de Bijbel ons te vertellen heeft. In de eerste plaats heeft God in Zijn Woord bepaald dat de wetten van het gastland ook voor de vreemdelingen geldt. De Bijbel heeft duidelijk gemaakt dat alle vreemdelingen die in een vreemd land gaan wonen, zich aan de regels en wetten van het gastland moeten houden. Het houden aan de regels en wetten van het gastland is de belangrijkste voorwaarde voor de integratie.

"Eénzelfde wet en éénzelfde voorschrift zal gelden zowel voor u als voor de vreemdeling, die bij u vertoeft."
Numeri 15:16, Exodus 12:49, Leviticus 24:22

Het is totaal verkeerd als de moslims zich niet in een niet-islamitische land willen aanpassen en ook niet willen houden aan de niet-islamitische wetten. Dan hebben zij in feite Gods verordening overtreden! Het is ook totaal verkeerd van de moslim-extremisten om hun eigen islamitische wetten, de zogenaamde sharia, aan een niet-islamitische land op te leggen! In Nederland en België maken enkele moslims misbruik van de gastvrijheid om de sharia aan de niet-moslims op te leggen. Enkele jaren gelden hebben de islamitische betogers die tegen de komst van Wilders in Londen demonstreerden, geen geheim gemaakt van hun werkelijke bedoeling om de sharia op te leggen aan niet-islamitische samenlevingen en landen. Op een van de spandoeken (geheel links) staat een Engelstalige tekst te lezen: Shariah the true solution. Freedom go to hell (vertaald: De Sharia is de ware oplossing. Vrijheid gaat naar de hel). 


Dat de moslimbetogers schreeuwen om de sharia en de onderwerping van de wereld aan de islam en vrijheid vervloeken, is totaal verkeerd. Dat mag ook niet van God! God is de hoogste baas en bepaalt dat alle vreemdelingen die in een ander land willen wonen, zich moeten houden aan de regels en wetten van het gastland. Uit de bovenstaande foto is duidelijk gebleken dat sommige moslims die in Groot-Brittannië wonen, misbruik hebben gemaakt van de gastvrijheid van het gastland. In feite hebben zij grote zonde begaan tegen God. Wat de massa-immigratie betreft, is het ook nooit de bedoeling van God geweest dat een héél volk naar een vreemd land verhuist, zodat de oorspronkelijke bevolking in de minderheid raakt. Helaas zijn er talloze voorbeelden geweest, zoals de geschiedenisboeken ons vertellen. In de Bijbelse tijden was het ontvolken van veroverde landen een geliefd strijdmiddel van de Assyriërs. Het wegvoeren van de oorspronkelijke volken naar andere gebieden was een methode om drang naar nationalisme in bedwang te houden. Sinds de ontdekking van de Nieuwe Wereld door Christoforus Columbus gingen de Europeanen massaal naar het Amerikaanse continent. Het tragische gevolg was dat de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent, de Indianen, steeds in de verdrukking zijn geraakt en daardoor de minderheid vormen. De blanke kolonisten die het Gods gebod overtraden, stalen het land van de oorspronkelijke bewoners en moordden hele Indiaanse stammen uit. Hoewel emigratie niet verkeerd is en de immigranten het recht hebben om in een ander land te gaan wonen, maakt de Bijbel ons echter duidelijk dat er wel grenzen zijn aan immigratie! Er zijn altijd grenzen op alle menselijke terreinen, zoals God heeft vastgelegd. Zo staat geschreven in de Schrift:

 "Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgelegd, niet verleggen in het erfdeel..."
Deuteronomium 19:14 (NBG-vertaling)

Uit een ander schriftgedeelte is ook gebleken dat God de grenzen van alle landen en volken heeft ingesteld en Hij handhaaft de grenzen der volken ook!

"Hij heeft uit één enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen en Hij heeft de hun toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaatsen bepaald, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons."
Handelingen 17:26-27 (NBG-vertaling)

In de Thora staat ook geschreven dat God de erfenis aan de volken heeft uitgedeeld en de landgrenzen der volken heeft ingesteld: 

"Toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen Hij Adams kinderen vaneen scheidde, heeft Hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls."
Deuteronomium 32:8 (Statenvertaling)

De Europese Unie overtreedt echter het Gods gebod door alle binnengrenzen af te schaffen en de deuren voor massa-immigratie te openen. De massa-immigratie van de moslims heeft vooral te maken met de olie-politiek van het Westen. De gevolgen van de goddeloze westerse 'immigratie-voor-olie-politiek' zijn niet meer te overzien. Europese politici en ook Nederlandse politici weigeren hardnekkig te erkennen dat massa-immigratie destructief werkt en een hele samenleving kan ontwrichten, als de immigranten zich niet willen houden aan de regels en wetten van het gastland of weigeren zich aan te passen in een samenleving. Dat hebben we de ernstige rassenrellen in Groot-Brittannië en Zweden duidelijk gezien. Een multiculturele samenleving werkt in praktijk helemaal niet! In 2011 hebben de Nederlandse premier Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president Nicolas Sarkozy en de Britse premier David Cameron zelf toegegeven dat het multiculturalisme totaal mislukt is. Het falen van het multiculturalisme werkt radicalisering onder de moslimjongeren in de hand. Dat zijn allemaal ernstige gevolgen die we onder eigen ogen moeten zien en niet zomaar negeren!! Eurofielen en naïeve links-progressieven moeten niet denken dat de massa-immigratie onbeperkt mag blijven!! Aan de immigratie zijn er ook grenzen! Bovendien heeft ieder volk recht op eigen identiteit, iets wat de Europese Unie ontkent! Het is de bedoeling van God dat ieder volk een eigen identiteit, taal en cultuur heeft. Helaas heeft de EU Gods verordeningen overboord gegooid, met chaos als het resultaat van de menselijke dwaasheid. 

Tenslotte de criminaliteit onder de Marokkaanse jongeren, die aangepakt moet worden: Het is bekend dat Marokkaanse jongeren (gelukkig niet allemaal, hoor!) zich schuldig maken aan diefstal, inbraak en beroving. Ze denken dat het geoorloofd is om niet-moslims te beroven. In feite hebben zij diep in hun hart minachting voor niet-moslims, al willen zij niet graag toegeven! 

"Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is welgelukzalig."
Spreuken 14:21 (Statenvertaling)

Marokkaanse jongeren moeten leren dat stelen absoluut niet mag. De Schrift proclameert één van de Tien Geboden:

"Gij zult niet stelen."
Exodus 20:15

De wet geldt voor iedereen, zowel niet-moslims als moslims ongeacht hun afkomst. Ook voor alle Marokkanen! Maar de moslims kennen de Tien Geboden niet, omdat ze niet in de Koran voorkomen. Al kennen de Marokkanen de enige en ware God van Israël niet. Ze kennen de Bijbel ook niet en hebben die nog nooit gelezen. Ze hebben op een koranschool geleerd dat de Bijbel "vervalst  en corrupt" is. Van de bewering is absoluut niets waar. Het meest tragisch is dat de Marokkanen ook Gods liefde nog nooit hebben ervaren. Ze kennen Allah alleen als hun afstandelijke, veeleisende en strenge god. Nog nooit heeft Allah tegen hen gezegd dat hij hen liefheeft. Allah is inderdaad veeleisend als hij absolute gehoorzaamheid en onderwerping van ieder moslim eist, al gedraagt hij zich wel als een dictator. Het is ook niet waar dat Allah hetzelfde is als de God van Israël. Ze weten ook niet dat de enige en ware God van Israël hen ook zeer liefheeft! God is inderdaad liefde en houdt ook van alle mensen, ook van u! Iemand schreef dat God de Marokkanen niet liefheeft. Maar ik weerlegde de idiote opvatting van die persoon en citeerde een alombekende tekst uit de Schrift:

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe."
Johannes 3:15 (Statenvertaling)

De Bijbeltekst maakt ons duidelijk dat God van alle mensen op aarde houdt, ook van Marokkanen. Hij kent ook de gemoedsgesteldheid van de Marokkanen. Marokkaanse ouders horen hun kinderen op het rechte pad te houden. Want de opvoeding van kinderen is een zware opgave en een enorme verantwoordelijkheid voor de ouders. Daarom mogen ouders hun kinderen niet tergen, opdat de kinderen niet moedeloos worden. Zo staat geschreven in de Schrift:

 "Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden."
Colossenzen 3:21 (Statenvertaling) 

Helaas constateren we bij veel Marokkaanse jongeren dat ze erg geprikkeld en agressief zijn. Het ligt aan hun opvoeding. Meestal worden kinderen door ouders aan hun eigen lot overgelaten, als ze op straat zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we de Marokkanen als onze naasten liefhebben en ook helpen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. Anderzijds moeten Marokkaanse jongeren leren respect te tonen voor niet-moslims en de niet-islamitische regels van het gastland, zoals God ook duidelijk heeft gemaakt. Ten laatste kunnen veel moslims niet begrijpen dat vrijheid juist een geschenk van God is, iets wat de islam glashelder ontkent! Omdat God liefde is, heeft Hij nog nooit gewild dat de mens een willoos robot moet worden, anders is de relatie tussen God en de mens niet gebaseerd op vrijwillige liefde en keuze. God is inderdaad liefde en kan ons nooit dwingen om Hem ook lief te hebben. Het ligt niet in Zijn aard om onze liefde af te dwingen of op te eisen. Ware liefde moet van twee kanten komen. Liefde en vrijheid horen onlosmakelijk bij elkaar. Daarom heeft God ons een vrije wil gegeven, zodat we een keuze kunnen maken of we Zijn liefde willen beantwoorden of niet. Sinds de Schepping heeft God de mens de mogelijkheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad, al respecteert Hij onze keuze hoe die ook uit zou pakken. Uit de Bijbel weten we hoe het slecht afloopt toen de mens zich liet misleiden en koos ervoor om zijn eigen weg te gaan en te doen wat hij zelf wil. Zo kwamen zonde, dood en ellende onze wereld binnen, waardoor de zondige mens niet langer een persoonlijke relatie met de heilige God kon hebben. Door de schuld van de mens is de gehele aarde onderworpen aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen leven en dood, zoals we een schriftwoord duidelijk lezen:"De aardbodem is om uwentwil vervloekt." Zolang er geen vrijheid is, is het voor de mens onmogelijk om te kunnen leven en een keuze te maken. Nog een belangrijk ding: vrijheid, liefde en respect horen onlosmakelijk verbonden  met elkaar te zijn.

Het slotwoord
  
Wat Wilders' gewraakte 'minder Marokkanen'-uitspraak, hoe dom en ondoordacht het ook is, betreft, ligt het niet aan mij om over de persoon Geert Wilders te oordelen. Wel keur ik zijn uitspraak volledig af. Ook keur ik het hypocriete gedrag van politici, kerkleiders, media en organisaties volledig af, als zij Wilders veroordelen terwijl zij het antisemitisme onder de moslims door de vingers zien! Het ligt nu aan een rechter om te beoordelen of Wilders' uitspraak racistisch is of niet. Dat is belangrijk voor onze rechtsstaat. Wel is het belangrijk dat we de misstanden in Nederland (en in andere landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zweden) niet zomaar mogen negeren of bagatelliseren. De regering heeft de taak om de misstanden aan te pakken. Daarvoor is er een gebed voor de overheid heel hard nodig. God verlangt van ons dat we de Marokkanen als onze naasten liefhebben en niet verachten. We mogen de Marokkaanse gemeenschap nooit degraderen of eruit knikkeren. Wat criminaliteit betreft, mogen we alle Marokkanen niet over één kam scheren!! Absoluut niet. Ik herinner me wat een Marokkaanse man jaren geleden tegen mij zei dat er goede en slechte Marokkanen zijn. Hij voegde er toe dat er ook goede en slechte Hollanders zijn. Ik ben het geheel eens met hem. Het uitzetten van alle Marokkanen en de andere minderheden is ook NIET de oplossing, zoals extreem-rechts wel beweert. Nooit mogen we de schuld van alle economische, financiële en maatschappelijke wantoestanden aan de Joden, de Marokkanen, de Turken en de Surinamers geven!! Helaas heeft de geschiedenis aangetoond dat de minderheden de schuld van de wantoestanden krijgen en bloedig vervolgd worden.

Wat het radicalisme betreft, is de regering verplicht om het moslim-extremisme te bestrijden. Ook is het toegestaan om moslim-extremisten het land uit te zetten, zoals Frankrijk drie jaar geleden radicale imams die de integratie van de allochtone jongeren trachten tegen te werken, uitgewezen had. Het radicalisme is uit de boze en belemmert de integratie van de allochtone jongeren en de democratische rechtsstaat ernstig. Aan de moslim-radicalen moet een duidelijk boodschap afgegeven worden dat zij respect voor het gastland en de niet-islamitische cultuur en de wetten van het gastland moeten tonen. Zo niet, dan vragen ze alleen maar om ellende en problemen. De echte oplossing van de problemen ligt niet bij de sharia, ook niet bij het humanisme of het christendom, noch bij een politieke ideologie of een religie. De sleutel van de werkelijke oplossing ligt alleen bij Jezus Christus, die onze schuld vrijwillig op Zich nam en aan het kruis voor onze zonden stierf. De keuze is aan ons allemaal of we voor Hem of tegen Hem zijn. Alleen Jezus, zoals Hij in het Hebreeuws Yeshua heet, heeft de sleutels bij zich.

Om het af te sluiten, wil ik nog even vertellen: Twee maanden geleden bezocht ik een Marokkaanse buurman die ernstig ziek was en in een ziekenhuis lag. Ook bracht ik een cadeau voor hem mee. Hij was erg blij met mijn bezoek. Waarom deed ik? Omdat ik het Bijbelse gebod inzake naastenliefde in praktijk wilde brengen, iets wat zeer veel christenen eigenlijk niet zouden durven. Ook bad ik voor de zieke Marokkaanse buurman. God verhoorde mijn gebed en de buurman is nu bijna genezen en kan naar buiten gaan. Zou u ook hetzelfde doen? Het vereist niet alleen moed maar ook daad. Naastenliefde is niet een enkele woord, maar ook een daad! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.                                                                                                               Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) Refdag: PVV'ers scanderen: Minder Marokkanen. 19-03-2014
  (2) NOS-TT maart 2014
  (3) Refdag: Hoofdredacties ageren tegen Wilders. 20-03-2014
  (4) NOS: Wie zijn er vertrokken bij de PVV? 22-03-2014
  (5) Refdag: SGP: lokaal samenwerken met PVV zit er zo niet in. 21-03-2014
  (6) NOS: Wilders: Geen excuses, ik ga door. 22-03-2014
  (7) Refdag: Wilders blijft bij uitlating Marokkanen. 22-03-2014
  (8) Refdag:"PVV-aanhang houdt vertrouwen in Wilders." 22-03-2014
  (9) TT-Canvas:"Hopelijk herhaalt Wilders uitspraken." 20-03-2014
(10) NOS: Rutte walgt van videoclip rapper. 18-03-2014
(11) Refdag: Wilders boos op Opstelten. 22-03-2014
(12) Franklin ter Horst: Israël en Nederland.
(13) The Post Online: Beeld demonstratie tegen racisme. 22-03-2014