vrijdag 26 juli 2013

Egypte in het licht van de Bijbelse profetie. Deel 4Vervolgd van deel 4

Een burgeroorlog in Egypte dreigt

De situatie in Egypte is nog lang niet gestabiliseerd. De sfeer is nog steeds zeer grimmig. Nadat de voormalige Egyptische president Mohammed al-Morsi na het ingrijpen van het leger van het politieke toneel verdween, eisen zijn aanhangers vrijwel dagelijks tijdens hun betogingen de terugkeer van Morsi. Sinds het afzetten van Morsi op 3 juli zijn al tientallen doden gevallen bij demonstraties en rellen. Regelmatig komen botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi voor. In de afgelopen twee dagen vielen in de hoofdstad Caïro 14 doden en negentig gewonden. De meeste slachtoffers vielen op of rond het plein Nahdet Misr in het met Caïro 'versmolten' Gizeh. Daar is het grootste verzamelpunt van de Moslim Broederschap. In de Egyptische stad Mansoura kwam een politieagent om bij een bomaanslag. Ondertussen heeft de stafchef van het Egyptische leger, generaal Abdel Fattah al-Sisi, de bevolking opgeroepen om vrijdag massaal de straat op te gaan om te betogen tegen geweld en een eind te maken aan het geweld en de terreur in het land. In zijn toespraak tot kadetten op een militaire academie zei hij dat de strijdkrachten daaarmee een mandaat krijgen om geweld en terrorisme te bestrijden. Al-Sisi vroeg de bevolking om steun te geven aan het leger en de politie. Hij ziet in een grote opkomst een mandaat en een bevel om te doen wat noodzakelijk is om het bloedvergieten in Egypte te stoppen. (1)


Een leider van de Moslim Broederschap, Essam al-Erian, was niet onder de indruk van Sisi's oproep en beschouwde deze als een dreigement aan het adres van de aanhangers van Morsi. "Uw dreiging weerhoudt miljoenen er niet van om zich te verzamelen,"zei al-Erian. Een voorman van de liberale jongerenbeweging Tamarod (rebellen), Mahmoud Badr, juichte Sisi's voorstel toe:"We roepen de bevolking op vrijdag de straat op te gaan en de strijdkrachten te steunen. Wij steunen die en zijn blij met de rol die het leger speelt bij de bestrijding van het geweld en het terrorisme van de Moslim Broederschap." (2) Volgens Brecht De Smet van de studiegroep Middle East and North Africa Research Group van de Universiteit van Gent stuurt generaal Abdel Fattah al-Sisi openlijk aan op meer volmachten voor het leger om geweld en terrorisme in toom te houden. Volgens hem zit de Egyptische legerleiding liever zelf achter het stuur van 'de Revolutie'. (3) Eerder had de Opperste Raad van de Strijdkrachten (SCAF) de in het nauw gedreven president Hosni Mubarak opzij geschoven, toen de massale protesten in januari 2011 escaleerden. In juli 2013 kwam er opnieuw een massabetoging tegen president Morsi op gang. Ook namen de jongeren het initiatief om een nieuwe revolutionaire golf te ontketenen. Het leger koos de kant van het volk en zette Morsi af. Volgens Brecht De Smet verdedigen het Egyptische leger haar belangen zoals haar aanzienlijke aandeel in de economie. De Moslim Broederschap die met president Morsi in 2012 aan de macht kwam, kon goed opschieten met haar oude vijand, het leger. "De Moslim Broederschap heeft de belangen van militairen, zoals het geheime defensiebudget, goed verdedigd,"zei De Smet. Pas onlangs was er onenigheid ontstaan tussen deze twee machtsblokken, zoals De Smet hen twee oude bekenden noemt. (3) Morsi bleek niet in staat voor stabiliteit in het land te zorgen en joeg iedereen tegen zich in het harnas. Zo werd de jongerenbeweging Tamarod kolossaal. De Opperste Raad van de Strijdkrachten, nu onder leiding van generaal Sisi, zag dat er weer 'een revolutie' moest worden aangestuurd en schoof Morsi opzij. "Nu hebben militairen en Moslimbroeders de revolutie opgesplitst in twee stromingen die ze aan zich proberen te binden,"meende De Smet. Volgens hem neemt het leger met deze 'revolutie' een soort revanche. Een ding is zeker dat Morsi en de Moslim Broederschap het voorbeeld van hun Turkse geestverwant Tayyip Recep Erdogan (zelf ook een Moslimbroeder) niet hebben gevolgd hoe de macht van het leger ingeperkt kan worden. De Turkse premier Erdogan, een islamist in hart en nieren, slaagt er wel in het leger geleidelijk uit te schakelen. Daarom kunnen de Turkse betogers die tegen Erdogan betoogden, niet meer op hulp van het leger rekenen omdat het leger buiten werking is gesteld.

De vraag is of het Egyptische leger in staat is het land te behoeden voor verdere bloedvergieten. De Moslim Broederschap legt zich niet zomaar neer bij het afzetten van Morsi en heeft herhaaldelijk openlijk verklaard dat deze aanvallen zal beginnen tegen Egyptische militaire gebouwen, militair personeel, overheidsgebouwen en 'zachte' doelen (huizen, winkels en kerken) om zo de macht over Egypte te heroveren, 'de Islamitische Revolutie' veilig te stellen en dan Mohammed al-Morsi te herstellen in zijn ambt als president. Eerder had Baltaghy, een functionaris van de Moslim Broederschap, in een moskee, waar aanhangers bijeen kwamen, bekendgemaakt dat vrijdag, de tiende van de maand ramadan, de dag zal zijn om Egypte terug te nemen, precies zoals de poging om de Sinaï te bevrijden van Joodse 'bezetting' op dezelfde dag van de maand ramadan in 1973. Mohammed Hassan Hamaad, directeur communicatie van de Moslim Broederschap, gebruikte op dezelfde plaats de metafoor "tweede legitieme oversteek", verwijzend naar het van west naar oost oversteken van het Suezkanaal door het Egyptische leger op ramadan tientallen jaren daarvoor. Met het ophalen van deze geschiedenis pleitte Hamaad voor agressie om er in te slagen Morsi weer aan de macht te brengen. Al-Baltaghy benadrukte:"Wij zullen geen enkele vorm van onderhandelingen accepteren." (4) Naar eigen zeggen willen de Moslimbroeders onderhandelen met de interim-regering. Maar ze houden vast aan hun eis dat de Europese Unie optreedt als bemiddelaar, en bovenal willen ze dat de "coup" tegen Morsi ongedaan wordt gemaakt. (5) De Moslimbroeders weten heel goed dat de Europese Unie de Moslim Broederschap nog steeds steunt. Daarom hopen zij dat de EU als bemiddelaar gaat optreden. De kans dat de eis voor de vrijlating van Morsi door de interim-regering aanvaard zou worden, is gering. De interim-president Adli Mansour heeft op de Egyptische TV gezegd dat hij tot het uiterste wil gaan om de chaos te vermijden. Tegelijk sluit hij de onderhandelingen met de Moslim Broederschap niet uit. (5)


De Moslimbroeders geloven in hun eigen pathologische leugens en denken dat het leger en de jongerenbeweging Tamarod verantwoordelijk zijn voor de chaos. Al-Baltaghy zei:"Wie de puinhoop (omverwerping) heeft veroorzaakt, zal de gevolgen dragen." Echter negeerde hij het belangrijke feit dat de leiding van de Moslim Broederschap volledig verantwoordelijk is voor de verslechtering in Egypte in het afgelopen jaar wat daarop tot hun omverwerping heeft geleid. (4) Ook de EU en de Verenigde Staten negeren het feit dat de verantwoordelijkheid van de enorme chaos in Egypte bij de Moslim Broederschap ligt, die zij gesteund hebben. Dr. Ashraf Ramelah, directeur van de organisatie Stem van de Kopten, meldde dat buitenlandse jihadstrijders de Moslim Broederschap te hulp zijn geschoten. Op dit moment hebben Egyptische militairen en politie terroristen, afkomstig uit Libië, Syrië en Gaza, opgepakt. Leden van Hamas en Hezbollah zijn in veel steden in Egypte gearresteerd, vooral in Caïro. Verder nemen militairen en politieagenten machinegeweren, RPG anti-tankwapensystemen, handgranaten en raketten in beslag genomen. Ook zijn de legeruniformen die bedoeld zijn voor infiltraties in het leger, in beslag genomen. (4) Met de gestolen legeruniformen zouden de infiltranten gruwelijke misdaden willen plegen om de schuld in de schoenen van het leger te schuiven. Deze feiten die door westerse media NIET vermeld worden, zijn de kern van de verklaringen van leiders van de Moslim Broederschap en laten zien dat hun bedoelingen echt en zeer dreigend zijn. De Moslim Broederschap kreeg op 25 juli van de legerleiding 48 uur de tijd om zich neer te leggen bij de politieke situatie. De legerleiding riep de islamitische beweging op om 'constructief mee te werken met de interim-regering.' Anders grijpt het leger hardhandig in. De legerleiding sprak van een laatste kans voor de Moslim Broederschap en zal met geweld optreden tegen iedereen die de tijdelijke regering wil tegenwerken. Ook eiste de legerleiding dat de rust in het land terugkeert zodat de tijdelijke regering de kans krijgt om ongestoord vervroegde verkiezingen te kunnen voorbereiden. Die moeten binnen een half jaar worden gehouden. (6)

Op vrijdag 26 juli gaven duizenden Egyptenaren gehoor aan de oproep van generaal Abdel Fattah al-Sisi om massaal op straat te gaan en steun te betuigen aan het leger en de politie. Ook de Moslim Broederschap riep haar aanhangers op om massale demonstraties te houden. Pleinen in Caïro en andere Egyptische steden stroomden aan het eind van vrijdagmiddag vol met duizenden demonstranten van de rivaliserende kampen. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Caïro hadden zich duizenden mensen verzameld om steun te betuigen aan het leger. Ongeveer 20 kilometer verderop in de wijk Nasr City betoogden juist duizenden aanhangers van de Moslim Broederschap en de afgezette president Morsi. De demonstraties verliepen niet vreedzaam. De rivaliserende groepen bekogelden elkaar met stenen in de wijk Subra. Ook waren er straatgevechten. Het leger was met veel manschappen en pantserwagens aanwezig in de hoofdstad. Vanuit helikopters werden flyers uitgestrooid waarin de achterban van de Moslimbroeders werd opgeroepen zich te onthouden van geweld. (7) In de nacht van vrijdag op zaterdag waren bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van Morsi zeker 100 doden gevallen. Dat meldde de BBC op basis van artsen die in veldhospitaals slachtoffers van de gevechten hebben behandeld. Die schatten het aantal gewonden op meer dan 1000. Volgens ooggetuigen werd zaterdag 27 juli nog steeds gevochten in de straten van de Egyptische hoofdstad, in het bijzonder rond de Rabaa al-Adawiya moskee waar aanhangers van Morsi zich hadden verzameld. Mogelijk zijn de bloedige gevechten het gevolg van acties van veiligheidstroepen om de straten schoon te vegen en de menigte uit elkaar te jagen door het vuur te openen. (7)In de Egyptische stad Alexandrië waren bij botsingen tussen voor- en tegenstanders van Morsi ook  doden gevallen. Meldingen van doden en gewonden liepen uiteen. Diezelfde dag lieten de Egyptische autoriteiten weten dat Morsi nog zeker twee weken vastgehouden wordt. Tegen de voormalige president Morsi zijn diverse aanklachten ingediend. Hij wordt onder meer verdacht van geweld bij zijn uitbraak uit de gevangenis in 2011. Ook zou hij hebben gespioneerd voor de Palestijnse terreurbeweging Hamas. De Verenigde Staten en de Europese Unie die op vrijlating van Morsi blijven aandringen, negeren nog een heel belangrijk feit dat Morsi ook een opdracht had gegeven voor een terroristische aanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi (Libië), waarbij een Amerikaanse diplomaat om het leven kwam.


De zeer explosieve situatie in Egypte doet ons wel denken aan de Algerijnse burgeroorlog (1991-2002). De burgeroorlog in Algerije begon in december 1991, op het moment dat het FIS (Front Islamique du Salut. In het Nederlands: Islamitische Heilspartij) die nauw verwant is aan de Egyptische Moslim Broederschap, de verkiezingszege had behaald. Het Algerijnse leger vreesde dat het FIS van Algerije een islamitische dicatatuur zou maken en de sharia invoert, en pleegde een coup waarna het FIS verboden werd. Duizenden aanhangers van het FIS waren gearresteerd. Echter leidde het ingrijpen van het leger tot gewelddadigheden. Verschillende islamitische gewapende groeperingen, waarvan de beruchte en meest gewelddadige GIA (Groupe Islamique Armé) en MIA (Mouvement Islamique Armé), grepen daarna naar de wapens, waarmee een acht jaar lang een terroristische oorlog tegen de Algerijnse staat begon. De radicalen hadden in het begin bloedige aanslagen op het leger en de politie gepleegd. Al snel waren onschuldige burgers ook het doelwit van de moslimradicalen. In de loop van de jaren heeft de GIA een lugubere reeks moordpartijen tegen hele dorpen gepleegd waar mannen, vrouwen en kinderen werden afgeslacht. Schattingen maken gewag van meer dan 150.000 dodelijke slachtoffers. Ook werden 70 journalisten vermoord. Nu dreigt Egypte zich af te stevenen op een bloedige burgeroorlog. De directeur van de Stem van de Kopten, dr. Ashraf Ramelah, doet een dringend beroep op de wereldleiders om de echte roep van het Egyptische volk om democratie en vrijheid te steunen en niet stilzwijgend toe te kijken, terwijl in Egypte een bloedige burgeroorlog ontstaat zoals in Algerije, Libië en Syrië. Ook roept hij de wereldleiders op de Moslim Broederschap NIET te steunen en een duidelijke boodschap te geven aan de moslimradicalen dat de vrije wereld GÉÉN religieuze overheersing zal tolereren en het geweld die dit met zich meebrengt. (4) Het is te betwijfelen of de wereldleiders gehoor zullen geven aan de oproep van dr. Ashraf Ramelah. Westerse leiders koesteren nog steeds de illusie dat Egypte een westers land is, terwijl in werkelijkheid niet zo is.

De Moslim Broederschap wil de religieuze wereldoverheersing!

Domme en naïeve westerlingen, vooral politici, links-progressieven en helaas ook christenen, denken dat de Moslim Broederschap democratisch is en de mensenrechten respecteert. Maar de Moslim Broederschap is géén CDA! De Moslim Broederschap (in het Arabisch: al-ichwan al-moeslimoen), ook bekend als "de Broederschap" (al ichwân), werd in 1928 opgericht . De oprichter en geestelijke vader van de Moslim Broederschap was Hassan al-Banna (1906-1949) was een vrijmetselaar en een groot bewonderaar van Adolf Hitler. Hij schreef onophoudelijk brieven aan Adolf Hitler en zei zelf dat hij veel bewondering had voor de nazi-bruinhemden. De Moslim Broederschap opereert als een wereldwijde, machtige en invloedrijke islamitische beweging, waartoe verschillende islamitische en politieke organisaties en partijen in het Midden-Oosten worden gerekend. De Turkse AKP van premier Recep Tayyip Erdogan en het Algerijnse FIS zijn takken van de Moslim Broederschap. Volgens hardnekkige geruchten zou de Amerikaanse president Barack Obama een lid van de Moslim Broederschap zijn.

De Moslim Broederschap
De Moslim Broederschap streeft ernaar om een in haar ogen rechtvaardig Islamitisch Rijk te stichten dat de hele islamitische wereld omspant, met islamisering van naties en volken als het beoogde doel. Alle middelen die geoorloofd zijn, staan ter beschikking en heiligen het doel van de Moslim Broederschap. Het motto van de Moslim Broederschap luidt:"Allah is ons doel, de Koran is onze grondwet, de Profeet onze leider, strijd onze weg en dood voor Allah onze hoogste aspiratie." De Moslim Broederschap is niet bepaald democratisch, zoals de naïeve westerse leiders willen geloven. De Moslim Broederschap haat het Joodse volk, de Staat Israël, de democratie en het Westen en streeft naar de vernietiging van de Joodse Staat en het Westen. Toen de Staat Israël in 1948 uitgeroepen werd en de eerste Arabisch-Israëlische oorlog uitbrak, stuurde de Moslim Broederschap duizenden leden om tegen de Joden te vechten. De Moslimbroeders leden echter zware verliezen tegen de dappere Joden die met hun leven verdedigden tegen de Arabische overweldigers. Dat de Moslim Broederschap het kapitalistische en decadente Westen hartgrondig haat, bewijst wel een uitspraak van Hassan al-Banna, toen hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog beweerde dat het definitieve einde van de westerse samenleving en de westerse hegemonie aanstaande was waarop de zegepraal van de islam zou volgen:"Zo ziet het Westen er dus uit: na onrechtvaardigheid, onderwerping en tirannie gezaaid te hebben, is het radeloos en spartelt het zich in zijn contradicties. Een sterke Oosterse band hoeft zich, onder het vaandel van Allah waarboven de wimpel van de Koran zal wapperen, een vaandel geheven door het machtige en sterke leger van het geloof, maar uit te strekken en de wereld zal onder de banier van de islam rust en vrede terugvinden." (8)

Hassan al-Banna
Westerse politici, links-progressieven, islamapologeten, commentatoren en kerkleiders beweren dat de islam gematigd is. Dat de islam beslist niet gematigd is, moeten westerse christenen ook niet vergeten dat de jihad een gebod uit de Koran is. Hassan al-Banna bevestigde dat de Koran de jihad heeft geboden en de jihad een heilige plicht voor alle moslims is. Zo zei Hassan al-Banna:"Islam is de universele waarheid en moslims hebben geen andere loyaliteit dan aan de islam. Het doel van de jihad is de banier van de islam te verheffen. De zonen van de islamitische natie moeten hun bloed en leven geven voor hun vaderland, totdat dit de hele wereld omvat. Deelname aan jihad is een plicht voor gelovigen. Het gaat om het afslachten van de ongelovigen, het plunderen van hun rijkdommen, de vernietiging van hun heiligdommen en het kapot slaan van hun afgoden." (8) Tragisch genoeg geloven westerse christenen en seculieren nog steeds in het sprookje dat de islam een godsdienst van vredelievendheid, gematigheid en broederlijkheid is. Tegen de islam trekken ze niet meer ten strijde, zoals hun voorouders wel deden. Echter heeft Hassan al-Banna een duidelijk boodschap dat we dit als een waarschuwing moeten opvatten:"Het is een verplichting voor ons om de strijd te beginnen nadat we een uitnodiging tot bekering hebben gegeven, zelfs al vechten ze niet tegen ons." (8)

De ondergang van Egypte voorzegd door de Bijbel

Eeuwenlang oefent Egypte zo'n geheimzinnige aantrekkingskracht op vele volken, leiders en kunstenaars. De Egyptische beschaving heeft een enorme invloed op vele volken gehad. Al in de Oudheid voelden Grieken en Romeinen zich aangetrokken door de ongeëvenaarde kunst van de Egyptenaren. Een breed publiek is vandaag vertrouwd geraakt met sfinxen, obelisken, scarabeeën, cobra's en hiëroglyfen. De liefde voor Egypte staat bekend als Egyptomanie. Denk maar aan de Beatlemanie, toen veel mensen de Beatles gingen graag imiteren wat kapsel en kleding betreft. Veel rockartiesten lieten zich inspireren door de Fab Four, zoals de Beatles heten. De eerste Egyptemanen, liefhebbers van de kunst van de Oude Egyptenaren, waren de Grieken die onder Alexander de Grote het rijk aan de Nijl veroverden en er een paar eeuwen bleven regeren. Zij zetten de eeuwenoude stijl voort, evenals de Romeinen die het bestuur overnamen nadat de territoriale aspiraties van de laatste koningin Cleopatra in rook opgingen. (9) Ze bouwden tempels in de traditionele stijl, verscheepten vele obelisken naar Rome en richtten daar grafmonumenten op in piramidevorm, zoals we vandaag de obelisken in Londen, Parijs en het Vaticaan zien. Helaas schonden Europeanen de Egyptische graven en de mummies werden naar Europa verscheept en vermalen en in Europese apotheken verkocht, vandaar het bijgeloof dat de mummies geneeskrachtige werking zouden hebben. Na de val van het Oude Rome was het stil rond de Egyptomanie. Al snel herleefde de Egyptomanie in de Renaissance en de Barok die een aanzwellende stroom Egyptische motieven met zich meebrachten. Schilders maken Bijbelse voorstellingen van Jozef, Mozes en de Vlucht naar Egypte met sfinxen en piramiden en beeldhouwers geven hun allegorieën van de wereldrivieren zoals de Nijl en de werelddelen (Afrika) papyrusplanten en een sfinxje mee. (9) En de archeologische kennis was in de Middeleeuwen en de Renaissance en de Verlichting nog te gering om het Oude Egypte overtuigend neer te zetten. Het was Napoleon met zijn veldtocht naar Egypte in 1798 die de Eyptomanie het leven inblies en de deuren voor de archeologische kennis opende. Beroemd was de ontdekking van het graf van Toetanchamon. Vanaf dit moment is Egypte niet meer weg te denken uit de westerse cultuur. Een reeks gebeurtenissen gaf in de negentiende eeuw steeds weer aanleding tot een ware golf van Egyptomanie, zoals de ontcijfering van de hiëroglyfen door Champolion (1822), het oprichten van de obelisk op de Place de la Concorde in Parijs (1830), de weelderige Egyptian Court in het Chrystal palace op de wereldtentoonstelling in Londen (1851), de opening van het Suezkanaal (1869) en de plaatsing van de obelisk van Alexandrië in Londen (1878). (9) Ook de kennis van het Oude Egypte groeit dankzij de vondst van

Toetanchamon

De obelisk op de Place de la Concorde in Parijs
Ook heeft de Egyptomanie de deuren voor het occultisme geopend. In deze hoogtijdagen van oosterse religies en occultisme zijn Egyptische motieven zeer populair bij verschillende esortische verenigingen waar opmerkelijk veel kunstenaars lid van zijn. De theosofie kent een voorname plaats toe aan de cultus van de Egyptische godin Isis. De titel van het standaardwerk van occultiste madame Blavatsky is "Isis ontsluierd." Sinds de achtiende eeuw raakt de Vrijmetselarij ook in de ban van de Egyptomanie. Veel riten, motieven en decoraties van de Vrijmetselarij zijn gebaseerd op overgeleverde occulte rituelen uit het Oude Egypte. In de wereld van de Vrijmetselarij zijn er nog steeds veel zalen die in de Egyptische stijl zijn gebouwd. (9) Ook Hollywood ontsnapt niet aan de Egytomanie. Er zijn talloze films over het Oude Egypte gemaakt. De beroemde films waren "The Ten Commandments" (1956), "Cleopatra" (1963). In de allegorische zin van de Bijbel symboliseert Egypte de zonde.

BluRay cover 'Cleopatra' (1963)
Egyptomanie: Michael Jackson als
een Egyptische prins
In de Bijbel is de naam Egypte meermalen vermeld. Ja, de naam Egypte komt in de Bijbel ongeveer 605 keer voor, terwijl de naam Israël 1667 keer vermeld staat. De naam farao komt ook meer dan 280 keer in de Bijbel voor. De naam Nederland (of Europa of Amerika) komt in de Bijbel nauwelijks voor! Sinds het ontstaan van Israël is er een eeuwenoude haat-liefdeverhouding tussen het Joodse volk en het Egyptische volk. De verhouding tussen beide volken bestaat nu nog steeds. Net als Israël kent Egypte een bewogen geschiedenis. Egypte is afgeleid van het Griekse woord Aigyptos zoals de Grieken het land van de Nijl noemden. De Nijl heeft twee hoofdarmen; de westelijke arm had de naam Ha-t-ka-ptah dat naar de stad Memphis genoemd werd waar Ptah als god vereerd werd. Waar nu de Grieken eerst de westelijke Nijlarm leerden kennen, is het begrijpelijk dat op de duur deze naam Ha-t-ka-ptah steeds meer uitbreiding kreeg: eerst van de arm op geheel de rivier en later op het land. De Oude Egyptenaren noemden hun land Kêmet (Koptisch: Kême), hetgeen betekent zwart land, naar de donkere aarde in tegenstelling met het woestijnzand. (10) De Hebreeuwse naam is Mitsraim, zoals in Genesis 10:6 in de Bijbel weergegeven is. De meeste Egyptenaren, vooral de huidige Kopten, zijn de nakomelingen van Cham, een van de drie zonen van Noach, zoals in Psalm 105:23 staat beschreven:"Daarna kwam Israël in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham." In Psalm 78:51 wordt er gesproken over de tenten van Cham in Egypte. In de loop der eeuwen is er echter meer dan eens een etnische vermenging ontstaan door vreemdelingen en veroveraars zoals de Arabieren. De voertaal van Egypte is Arabisch, terwijl de Kopten hun eigen taal spreken. Het Koptisch is het originele Egyptisch.

Egypte
Dat er zo'n bijzondere band tussen Israël en Egypte bestaat, moeten we niet alleen denken aan het Camp David Verdrag dat Egypte in 1979 vrede sloot met Israël. Al 1800 voor Chr. verleende een farao gastvrijheid aan Jakob, de stamvader van het Joodse volk, en zijn gezin. Van de farao mochten Jakob en zijn gezin in het land Gosen wonen. De kinderen Israëls verbleven 400 jaar lang als vreemdelingen in Egypte. In slavernij moesten de Israëlieten voor Farao voorraadsteden bouwen, Pithom en Raämses (Exodus 1:11). Farao Thoetmosis I liet de pasgeboren jongetjes van het volk Israël in de Nijl werpen. Doch het pasgeboren jongetje Mozes ontkwam aan de dood, toen hij gered werd door de dochter van de Farao. Tijdens de uittocht werd het volk Israël op wonderbaarlijke wijze uit Egypte verlost door God en het Egyptische leger dat de achtervolging had ingezet, kwam om in de zee. Koning Salomo van Israël verzwagerde zich met een Farao en huwde de dochter van de Farao (I Koningen 3:1). Hij liet een paleis voor de dochter van de Farao in Jeruzalem bouwen (I Koningen 7:8). Egypte had bijzondere onderdak verleend aan Jozef en Maria met hun Kind Jezus die op de vlucht sloegen voor koning Herodes. Later keerden ze weer terug naar Israël. Sinds de oprichting van de Staat Israël in 1948 heeft Egypte vier oorlogen gevoerd met Israël en diverse nederlagen tegen Israël geleden. De Egyptische president Anwar al-Sadat was het eerste Arabische staatshoofd die in 1978 het bezoek bracht aan de Joodse Staat, en betaalde daarmee een zeer hoge prijs met zijn eigen leven. In 1981 werd Sadat door leden van de Egyptische Islamitische Jihad neergeschoten. Hij bezweek aan zijn verwondingen en werd opgevolgd door zijn vicepresident Hosni Mubarak. Hoewel er officieel diplomatieke betrekkingen zijn tussen Israël en Egypte, leeft het Egyptische volk in voortdurende vijandschap jegens Israël. Van normale en hartelijke betrekkingen tussen beide naties is er nooit sprake. De kans dat het Camp David Verdrag opgezegd wordt en een oorlog tussen Israël en Egypte zal uitbreken, is reëel groot. Diverse islamitische bewegingen zoals de Moslim Broederschap en de salafistische Nourpartij zweren de vernietiging van de Joodse Staat. Binnen afzienbare tijd zal Egypte een groot offensief tegen Israël lanceren.

De Israëlieten in slavernij

De dochter van de Farao en het kindje Mozes

Egyptische president Anwar Sadat (links) en Israëlisch
premier Menachem Begin (rechts)
Nu Egypte steeds verder afglijdt naar een totale chaos en aan de rand van de afgrond staat, is de burgeroorlog niet ondenkbaar. De hele situatie heeft wel direkt te maken met het oordeel van God. Verschillende Bijbelteksten maken ons duidelijk dat de hele wereld die tegen Israël, tegen het Joodse volk keren, verschrikkelijk geoordeeld zal worden. Niet alleen Egypte, maar ook Israëls Arabische buurlanden, de Verenigde Staten en de Europese Unie. De gevolgen van de haat tegen Israël zullen verschrikkelijk zijn. Dat zal de hele wereld aan de lijve ondervinden! De heer Franklin ter Horst merkte op dat er nog steeds mensen zijn, die geloven dat de Arabieren uit zijn op vrede met Israël. (11) Niets is minder waar. Want de mensen zijn niet bekend met de Bijbelse profetieën. Het ergste van allemaal is dat de westerse kerkleiders de Bijbelse profetieën volkomen genegeerd hebben! De profeet Jesaja voorzegde dat de God van Israël Zijn brandende toorn over Egypte zal uitstorten. Om te beginnen met verdeeldheid en tweedracht in Egypte dat het uiteindelijk zal leiden tot burgeroorlog. Zeker is dat de burgeroorlog in Egypte grote gevolgen zal hebben voor het hele Midden-Oosten. Ook voor de Verenigde Staten en de Europese Unie die in Egypte een strategische bondgenoot zien.

"Ziet, de HEERE rijdt op een snelle wolk, en Hij zal in Egypte komen; en de afgoden van Egypte zullen bewogen worden van Zijn aangezicht, en het hart der Egyptenaren zal smelten in het binnenste van hen. Want Ik zal de Egyptenaren tegen de Egyptenaren verwarren, dat zij zullen strijden een iegelijk tegen zijn broeder, en een iegelijk tegen zijn naaste, stad tegen stad, koninkrijk tegen koninkrijk."
Jesaja 19:1-2 (Statenvertaling)

Beste lezer, zoals u weet dat het Westen nog altijd de illusie koestert dat Egypte een democratie naar westers model zal worden, laat de Bijbel ons het tegenovergestelde echter zien dat er een wreed dictatuur in Egypte gevestigd zal worden.

"En Ik zal de Egyptenaren besluiten in de hand van harde heren, en een strenge koning zal over hen heersen, spreekt de Heere HEERE der heirscharen."
Jesaja 19:4 (Statenvertaling)

Opvallend is dat het woord koning in plaats van Farao in de Bijbeltekst gebruikt wordt. Dit wijst op een president, want Egypte is een republiek. In de Bijbelse tijden kende men het woord president niet. Daarom heeft de profeet Jesaja het woord 'koning' in plaats van het woord 'Farao' van Godswege bewust gebruikt.

Een opmerkelijk profetie dat de Nijl zal uitdrogen. Er staat Egypte een oordeel over het water te wachten.

"En zij zullen de wateren uit de zee doen vergaan, en de rivier zal verzijpen en verdrogen. Zij zullen ook de rivieren verre terugdrijven, zij zullen ze uithozen, en de gedamde stromen opdrogen; het riet en het schilf zullen verwelken. Het papiergewas bij de stromen, aan de oevers der stromen, en al het gezaaide aan de stromen, zal verdrogen; het zal weggestoten worden en niet meer zijn. En de vissers zullen treuren, en allen, die den angel in de stromen werpen, zullen rouw maken; en die het werpnet uitbreiden op de wateren, zullen kwijnen."
Jesaja 19:5-8 (Statenvertaling)

"Ook zal de HEERE den inham der zee van Egypte verbannen, en Hij zal Zijn hand bewegen tegen de rivier, door de sterkte Zijns winds; en Hij zal dezelve slaan in de zeven stromen, en Hij zal maken, dat men met schoenen daardoor zal gaan."
Jesaja 11:15 (Statenvertaling)

Op 28 mei 2013 is Ethiopië begonnen met het ombuigen van een deel van de rivier de Nijl. De bedoeling is plaats te maken voor de bouw van een megadam die het land zou voorzien in zijn groeiende energiebehoefte. De nieuwe megadam, een peperdure project van meer dan 3,6 miljard euro, zal Great Ethiopian Renaissance Dam heten en ligt in de Benishangul-Gumuz regio die grenst aan het buurland Soedan. Egypte en Soedan maken zich echter zorgen over het ambitieuze bouwplan van Ethiopië en vrezen dan ook dat het project de hoeveelheid water in de rivier drastisch zal doen dalen. Ze wijzen erop dat Ethiopië een koloniaal verdrag uit 1959 overtreedt. Die overeenkomst bepaalt dat Egypte en Soedan samen recht hebben op 90% van al het water in de Nijl. De Ethiopische regering verwierp de Egyptische en Soedanese bezwaren en zei dat het verdrag geen rekening houdt met de behoeften van de vijf andere Nijlstaten die zich stroomopwaarts bevinden. Egypte heeft een reden genoeg om bezorgd te zijn over het Ethiopische project die ervoor kan zorgen dat minder water zijn richting uitstroomt. Het land is voor 95% erg afhankelijk van zijn watervoorzieningen die afkomstig zijn van de Nijl. Egypte blijft benadrukken dat het in tegenstelling tot andere Nijlstaten geen alternatieve waterbronnen klaar heeft staan, en dat zijn bevolking van 90 miljoen inwoners sterk blijft groeien. (12)

Op het militaire gebied is Egypte het enige Arabische land dat een sterk leger heeft. Jaarlijks ontvangt Egypte 1 miljard dollar voor defensie. Ondanks het feit dat Egypte voorbereid is op een nieuwe aanvalsoorlog tegen Israël, zal Egypte straks opnieuw sidderen en vrezen zoals in alle voorgaande oorlogen. De vrees voor Israël zal het Egyptische volk overvallen, zoals Jesaja erover heeft geprofeteerd:

"Te dien dage zullen de Egyptenaars zijn als de vrouwen; en zij zullen beven en vrezen vanwege de beweging van de hand des HEEREN der heirscharen, welke Hij tegen hen bewegen zal. En het land van Juda zal den Egyptenaren tot een schrik zijn; zo wie het vermelden zal, die zal in zichzelven bevreesd wezen vanwege den raad des HEEREN der heirscharen, dien Hij tegen hen beraadslaagd heeft."
Jesaja 19:16-17

Tenslotte staat Egypte ook een bijzonder zware oordeel te wachten. De profeet Ezechiël voorzegde dat Egypte geheel overstroomd zal worden.

"En Egypteland zal worden tot een wildernis en woestheid, en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben; omdat hij zegt: De rivier is mijn, en ik heb die gemaakt. Daarom, zie, Ik wil aan u en aan uw rivier; en Ik zal Egypteland stellen tot woeste wilde eenzaamheden, van den toren van Syene af, tot aan de landpale van Morenland (Ethiopië). Geen mensenvoet zal door hetzelve doorgaan, en geen beestenvoet zal door hetzelve doorgaan, en het zal veertig jaren onbewoond zijn. Want Ik zal Egypteland stellen tot een verwoesting in het midden der verwoeste landen, en zijn steden zullen een woestheid zijn in het midden der verwoeste steden, veertig jaren; en Ik zal de Egyptenaars verstrooien onder de heidenen, en zal hen verspreiden in de landen. Maar zo zegt de Heere HEERE: Ten einde van veertig jaren zal Ik de Egyptenaars vergaderen uit de volken, waarheen zij verstrooid zijn geworden."

Deze grote gebeurtenis zal in de nabije toekomst plaatsvinden. De Bijbelse profetie zal zeker vervuld worden, mocht Egypte opnieuw Israël aanvallen. Dan zal Israël niet aarzelen de Aswan Dam in de Nijl te vernietigen. Dit zal een enorme vloedgolf veroorzaken, die heel Egypte zal compleet wegvagen. De Egyptische hoofdstad Caïro zal ook door de vloedgolf van de aardbodem weggevaagd worden, zoals de Bijbel voorzegd heeft. In de toekomst zal Egypte tot aan de 'toren van Syene' vernietigd worden. Het bijzondere is dat de plaats Syene, zoals in de Bijbeltekst vermeld staat, precies vlak in de buurt van de Aswan Dam ligt. De Aswan Dam werd tussen 1960 en 1970 gebouwd, is 3600 meter lang, 980 meter breed aan de basis, 40 meter breed aan de bovenkant en is 111 meter hoog. Maximaal 11.000 m3 water kan per seconde door de dam worden gesluisd. Tevens produceert de Aswan Dam 15% van de totale Egyptische elektriciteit. Het reservoir begon zich te vullen na de afwerking van de eerste fase in 1964. Het hierdoor gevormde Nassermeer was voor de eerste keer volledig gevuld in 1976.  Het prestigieuze project heeft echter gevolgen voor de lokale bewoners. Duizenden mensen moesten verhuizen en de archeologische sites, zoals Aboe Simbel, moesten verplaatst worden. (13) 30.000 Egyptenaren werkten onder leiding van 2000 Sovjet-Russische experts aan de dam, die een 500 kilometer lang meer met een inhoud van 169 miljard kubieke kilometer water tegenhoudt. Echter konden de Sovjet-Russische ingenieurs niet verhinderen dat bij de bouw minderwaardig beton werd gebruikt, waardoor al in de jaren tachtig de eerste scheuren werden geconstateerd. Hoewel Egypte weinig last heeft van aardbevingen, is de toestand van de Aswan Dam zo slecht dat een flinke aardschok de dam zou kunnen openbreken. (11) Want het Nassermeer is enorm en bijna de gehele Egyptische bevolking leeft in de Nijldal. Zou deze dam opengebroken worden, dan zou een groot deel van Egypte overstroomd worden. Wat er zou gebeuren, is werkelijk onvoorstelbaar: Een 15 meter hoge vloedgolf zal het vruchtbare Nijldal overspoelen en na zo'n zes dagen de hoofdstad Caïro bereiken. De grote overstroming zal miljoenen levens eisen. Bovendien heeft de Aswan Dam nu al ecologische gevolgen. Het afdammen van de Nijl zorgt echter voor problemen, want het reservoir zal in de loop van de tijd dichtslibben. Door de erosie van de Nijldelta kunnen de oevers niet meer worden versterkt met nieuwe slib. Het noordelijke deel van de Nijl zal brak worden, waardoor de hele regio niet meer gebruikt kan worden voor landbouw. Om de bodem nog vruchtbaar te houden worden jaarlijks grote hoeveelheden kunstmest gebruikt, waardoor de bodem zwaar vervuild worden. Kunstmest en verkeerde irrigatie hebben het hele ecosysteem in de Nijl al verwoest. (13) Tijdens de Yom Kippoeroorlog van 1973 had de Israëlische luchtmacht serieuze plannen om als noodplan de Aswan Dam te vernietigen! (13) De voormalige Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, reageerde op het dreigement van de Egyptische regering om het vredesverdrag met Israël op te zeggen met niet mis te verstane woorden: Mocht Egypte opnieuw ten strijde tegen Israël trekken, dan zal Israël volgens Lieberman noodgedwongen zijn de Aswan Dam in de Nijl te verwoesten. (11) 

Google Maps: Aswan Dam

De Sfinx onder het water
Wanneer de gebeurtenis in de toekomst plaatsvindt, zal Egypte na de grote overstroming veertig jaar lang onbewoond worden. Pas na 40 jaar zullen de overgebleven Egyptenaren die over de wereld verstrooid zijn, naar hun verwoeste vaderland terugkeren, waarna Egypte het 'onbeduidendste' land ter wereld zal zijn, zodat het zich niet meer boven de volken kan verheffen en deze ook niet opnieuw een grote hoofdrol in de Arabische wereld zal gaan spelen:

"En Ik zal de gevangenis der Egyptenaren wenden, en hen wederbrengen in het land Pathros, in het land huns koophandels; en aldaar zullen zij een nederig koninkrijk zijn. En het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen; want Ik zal hen verminderen, dat zij niet zullen heersen over de heidenen."
Ezechiël 29:13-15 (Statenvertaling)

Momenteel speelt Egypte een grote rol in de wereldpolitiek. Spoedig zal zijn rol uitgespeeld worden. Maar er gloort hoop voor Egypte. Ondanks de vijandschap van Egypte, de gruweldaden bedreven tegen Israël en de vreselijke oordelen en tragedies die Egypte zullen treffen, is Gods genade wonderbaarlijk. Zelfs voor deze verschrikkelijke en geduchte vijand is niet alleen een vergeving geschonken, maar ook een zegen weggelegd. Ondanks het feit dat Egypte zo'n 1700 jaar v. Chr. wel de lijn van de Messias had aangevallen, maar uiteindelijk toch bescherming aan de Messias Yeshua gaf, is God dit niet vergeten. Hij zal uiteindelijk in de Messiaanse tijd Egypte verenigen met Israël en Assyrië, zodat er zelfs een Heerbaan zal zijn van zegen. Egypte's haat tegen Israël zal verdwijnen. Onder de zegenrijke Messiaanse regering zal Egypte samen met Israël de Messias-Koning Yeshua dienen en het Loofhuttenfeest vieren. Opmerkelijk is de profetie dat het Egyptische volk niet langer Allah, de valse god van de moslims, zal dienen, maar de nieuwe en grote Meester Yeshua HaMasjiach!

"En het zal zijn tot een teken, en tot een getuigenis den HEERE der heirscharen in Egypteland, want zij zullen tot den HEERE roepen vanwege de verdrukkers, en Hij zal hun een Heiland en Meester zenden, Die zal hen verlossen."
Jesaja 19:20 (Statenvertaling)

"Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land. Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel."
Jesaja 19:24-25 (Statenvertaling)

Doch de Bijbel geeft een waarschuwing voor de Egyptenaren, als zij niet naar Jeruzalem optrekken om voor de Messias-Koning neer te buigen en Hem te aanbidden en ook niet samen met Israël het Loofhuttenfeest zullen vieren, zal de straf voor de Egyptenaren zijn dat er geen regen op hun land zal vallen.

"En indien het geslacht der Egyptenaren, over dewelke de regen niet is, niet zal optrekken noch komen, zo zal die plage over hen zijn, met dewelke de HEERE die heidenen plagen zal, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten. Dit zal de zonde der Egyptenaren zijn, mitsgaders de zonde aller heidenen, die niet optrekken zullen, om te vieren het feest der loofhutten."
Zacharia 14:18-19

Egypte zal niet als het enige land geoordeeld worden. De Bijbel waarschuwt ook dat de Arabische landen rondom Israël verwoest zullen worden. Er is ook een Bijbelse voorzegging dat Damascus, de hoofdstad van Syrië, van de aardbodem weggevaagd zal worden. De Bijbelse waarschuwing geldt ook voor het Westen. Over het Westen zal God ook oordelen. Het zou verstandig zijn om NIET tegen Israël te keren! Het zou beter zijn om vrede te sluiten met de Joodse Staat. Wie Israël zegent, zal gezegend worden. God belooft ook dat een land die Israël zegent, aan het oordeel zal ontkomen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                   
                                                                                                 Paul Parker

                                             Het artikel kan bijgewerkt en gewijzigd worden.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS: Sisi roept tot massabetoging. 24-07-2013
  (2) Refdag: Legerleider Egypte wil steun met betogingen. 24-07-2013
  (3) Refdag:"Militairen Egypte sturen revolutie." 24-07-2013
  (4) Israel Today Headlines: Moslimbroeders dreigen met burgeroorlog in Egypte. 18-07-2013
  (5) TT-Canvas: Moslimbroeders willen praten in Egypte. 18-07-2013
  (6) NOS-TT, TT-Canvas: Ultimatum aan Moslimbroeders. 25-07-2013
  (7) Refdag: Doden tijdens demonstraties Caïro. 26-07-2013
  (8) Diverse bronnen toespraken Hassan al-Banna
  (9) Tijdruimte: Egyptomanie.
(10) Bijbelse Encyclopedie vijfde druk 1975
(11) Godsspraak over Egypte. Door dr. Franklin ter Horst
(12) Mondiaal Nieuws: Ethiopië buigt Nijl af voor megadam. 29-05-2013
(13) nl.wikipedia.org/wiki/Aswandam

Geen opmerkingen: