woensdag 28 september 2011

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 10De Illuminati-kaarten en andere feiten vertellen ons meer....

In het vorige artikel deel 9 lazen we dat nano-thermiet totaal ongeschikt is voor de gecontroleerde sloop van de Twin Towers, moeten we goed beseffen dat de stalen kolommen van de Twin Towers ongeloofelijk dik zijn en elke muur meet 2,5 inch (6,35 cm), zodat de gehele dikte van een van de kolommen 5 inch (12,7 cm) wordt. Geen enkele explosief zou ooit in staat zijn om de bepantsering te scheuren. Gezien het feit dat de stalen frames van de WTC torens uit dubbelwandige stalen kolommen bestaan. Om een "implosie-effect" te bereiken zou het basisdoel van een gecontroleerde sloop zijn. Maar de torens waren veel te hoog en te rigide en betaan uit duizenden stalen balken. Hun stalen balken zouden op veel plekken tegelijker tijd op elke verdieping die niemand kan tellen, gebroken zijn. En zelfs als ze nog steeds kunnen, zou een dergelijke oplossing niet tot het gewenste effect leiden. Er zou geen enkele garantie dat een dergelijk structuur als de Twin Tower strikt tot aan de voet zou vallen. Het is echter onmogelijk om de WTC-torens omlaag te brengen door een soort van traditionele gecontroleerde sloop of een gecontroleerde sloop door een middel van nano-thermiet. Nano-thermiet zorgt wel voor explosies en langdurige branden. Het verklaart waarom de branden in de Twin Towers zo lang duurden en niet snel geblust konden worden en 200 mensen ontvluchtten de extreem hoge temperaturen door vanuit de torens naar buiten met duizelingwekkende valsnelheid te springen. Maar nano-thermiet is NIET de oorzaak van de instorting van de WTC-torens. Gezien het onweerlegbare feit heeft NIEMAND praktische ervaring in het slopen van wolkenkrabbers! Bekijk de foto's hieronder hoe sterk waren de stalen balken van de WTC-torens. De foto's waren tijdens de bouw van de Twin Towers genomen.

De twee 110 verdiepingen tellende torens hadden een hoogte van 417 meter respectievelijk 415 meter en waren in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw de hoogste gebouwen ter wereld. Samen droegen zij de bijnaam Twin Towers. Ze werden over de gehele wereld gezien als symbool van de Verenigde Staten en het kapitalisme. De WTC torens waren ontworpen door Amerikaanse architect Minoru Yamaski en ingenieur Leslie E. Robertson. Eigenlijk werd het initiatief voor de bouw en verwezenlijking van het WTC-complex genomen door...David Rockefeller die met het idee kwam om een centrum van wereldhandel op te zetten. In 1958 had hij zijn plan "The Billion Dollar Plan" (het één miljard dollar plan) gepresenteerd. (1) Met zijn project Downtown Lower Manhattan Development Association (DLMA) wilde hij Lower Manhattan nieuw leven inblazen door een nieuw hoofdkantoor (One Chase Manhattan Plaza) voor zijn bank in Lower Manhattan te bouwen. Zijn project kreeg bijval. David Rockefeller kreeg steun van zijn broer Nelson Aldrich Rockefeller (1908-1979), de gouverneur van de staat New York en vice-president van Amerika onder Gerald Ford. Met steun van zijn broer Nelson Rockefeller die veel politieke macht had, kon David Rockefeller zijn plan uitvoeren en het bouwproject van het WTC-complex realiseren.

Architect Minoru Yamaski

Gebroeders Rockefeller;
David (links) en Nelson (rechts)


Gouverneur Nelson Rockefeller
van de staat New York
Het probleem was dat de Twin Towers niet gesloopt konden worden door een gewone sloop. Een gecontroleerde sloop met aangebrachte explosieven is ook uitgesloten. Een complottheorie zegt dat de sloop van de Twin Towers werd gedaan door...Israëlische slopers. Een verhaal deed de ronde dat de Israëlische slopers gejuicht hadden, toen de Twin Towers vernietigd werden. Na de aanslagen op de WTC-torens zouden de Israëlische slopers het land uitgesmokkeld zijn. Het verhaal raakt kant noch wal en is ongefundeerd en niets anders dan alleen maar gebaseerd op een samenraapsel van leugen, laster en verzinsel. Deze complottheorie dat niet op waarheid berust, is uitsluitend bedoeld om Israël in het kwaad daglicht te brengen. Toch gingen de mainstream media door met het rondstrooien van de leugen over de Israëlische slopers. Zie een foto hieronder:


De adjunct-directeur van de FBI,  Michael J. Heinbach, had al ernstig gewaarschuwd voor de ongefundeerde verdachtmakingen van de mainstream media. (zie deel 9) We weten allang dat de media niet objectief zijn. In het deel 3 had u een Illuminati-kaart "Conspiracy theory" al gezien. De complottheorie leidt onze aandacht alleen maar af van echte feiten en brengt ons op een dwaalspoor. Dat men de theorie over de Israëlische slopers en een zionistische complot achter 9/11 als een suggestief bewijs willen aanvoeren, is dat zeer kwalijk. Deze leugenachtige theorie is ook een uiting van antisemitisme. Het is zo belangrijk een objectief en diepgaand onderzoek naar de ware toedracht van de aanslagen van 9/11 in te stellen. En het onderzoek moet niet gebaseerd zijn op geruchten, verdachtmakingen en complottheorieën. Ook zeker niet op antisemitische verdachtmakingen! In de Middeleeuwen werden de Joden al beschuldigd van een rituele moord op kinderen. De beschuldigingen bleken ongefundeerd en vals te zijn. In de negentiende eeuw dook een ander kwaadaardig antisemitische pamflet, de zogenaamde 'De Protocollen van de Wijzen van Zion' op. Later bleek het dat deze pamflet een vervalsing en een leugen is. Nu hebben we te maken met valse beschuldigingen die aan het adres van Israël zijn gericht! Het is gewoon niet waar dat de "zionisten" achter de aanslagen op de Twin Towers zitten. Met 'zionisten' bedoelt men de Joden. De voorvechter van de rechten voor de zwarten, Martin Luther King, had ons gewaarschuwd en zei:"U beweert, mijn vriend, dat u niet de Joden haat, maar alleen 'anti-zionist' bent. Dan zeg ik: als mensen kritiek hebben op het Zionisme, bedoelen ze de Joden." (2) Laat u dus niet afleiden door de antisemitische complottheorieën en de suggesties die de media dolgraag willen doen. De media hebben ons ook wijsgemaakt dat Anders Breivik die een bloedige slachting op het eiland Utoya in Noorwegen aanrichtte, een 'christen' is. De waarheid is dat Anders Breivik helemaal géén christen is. Niet Osama bin Laden en zijn terreurnetwerk al-Qaeda en de zionisten zitten achter de aanslagen van 9/11, maar de Amerikaanse regering! Dat had een FBI-agent verklaard. Hoewel de Amerikaanse regering een pion is, zijn de werkelijke daders achter de aanslagen de Illuminati. Ook de Illuminati-kaarten geven heel duidelijk aan dat de Illuminati achter de aanslagen op het WTC en het Pentagon zaten. In de Amerikaanse regering bevinden zich ook de Illuminati die sleutelposities in hun handen hebben. Ook David Rockefeller is een Illuminaat en streeft naar de Nieuwe Wereld Orde die ver boven alle nationale regeringen en landen staat. Beste lezer, u moet er ernstig rekening meehouden met het voldongen feit dat de Illuminati echt bestaan, hoewel de naam sinds het verbod op de Orde der Illuminati in 1784 officieël niet meer bestaat. Daarom moeten we de boute bewering van de media en aantal complottheoristen over de Israëlische slopers echt niet geloven en hun theorie naar het rijk der fabelen verwijzen. Juist daarvoor waarschuwt de Bijbel ons ernstig dat we ons niet moeten laten leiden door fabels, omdat bepaalde mensen niet alleen diepe afkeer hebben van de waarheid, maar ook van God! (2 Timótheüs 4:3-4. Lees Statenvertaling)  

Het is belangrijk om de Illuminati-kaart, waarop explosie in de WTC-toren staat, opnieuw te bekijken. Alle 9/11 websites zoals Truth 9/11, Zapruder Inc., Gators 9/11, enz. zien een heel belangrijk aanwijzing die de Illuminati-kaart ons geeft, over het hoofd. De maker van de Illuminati-kaarten, Steven Jackson, was zo goed op de hoogte van de geheime plannen die door de hackers gestolen waren, geweest dat hij een reden had gehad om de Illuminati-plannen door middel van spelkaarten te 'onthullen.' Daarom moeten we alle Illuminati-kaarten heel serieus nemen, omdat ze werkelijke en boosaardige complotten van de Illuminati bevatten. Laten we de Illuminati-kaart opnieuw bekijken...


De illustratie komt ons wel bekend voor. Maar bovenaan de illustratie staat een tekst. Op deze tekst staat 'Terrorist Nuke' te lezen. We kennen de officiële (en vervalste) lezing van de Amerikaanse regering en de media dat de al-Qeada terroristen achter de aanslagen op de Twin Towers zaten. Maar het eigenaardige is dat het Engelse woord 'nuke' op de tekst voorkomt. Wat bedoelt de kaart met 'Nuke' (met de hoofdletter N)?


In de Engelstalige landen heeft het woord nuke verschillende betekenissen. (3) Bijvoorbeeld magnetron ook wel microgolfoven genoemd. Nuke staat ook voor kernenergie. Echter is nuke een Amerikaans term voor kernwapen! Nuke is een algemeen term dat men kernwapen of kernexplosie bedoelt. Wil de Illuminati-kaart daarmee suggereren dat de WTC-torens gesloopt waren door een kernexplosie!? Echter was er helemaal géén kernexplosie op 11 september 2001 in New York plaatsgevonden. Of toch wel? Liegt de Illuminati-kaart toch niet? Maar de Illuminati-kaart is ongeloofelijk nauwkeurig dat deze in 1995 verscheen en zes jaar later op 'n verbijsterende wijze een werkelijkheid werd. Als u twijfelt aan de autheniciteit van de Illuminati-kaarten of hen afdoen als fantasiespel, dan worden drie andere illuminati-kaarten aan u getoond dat ze u zullen verbijsteren. U zult ervan overtuigd raken dat de Illuminati-kaarten niet liegen.  Bekijk drie illuminati-kaarten hieronder goed:

   
Ook de drie Illuminati-kaarten waren in 1995 verschenen en werden 16 jaar later een werkelijkheid, toen een zware zeebeving nabij Sendaï op 11 (let goed op het getal 11) maart 2011 voor de noordoostkust van Japan plaatsvond. De zeebeving had een kracht van 9.0 op de magnitudeschaal en veroorzaakte  een tsunami die enorme verwoesting aanrichtte in Japan, precies zoals we de Illuminati-kaart met de titel Tidal Wave zien. De tsunami had een hoogte van meer dan 15 meter, bereikte eenmaal aan land op aantal plekken door opstuwing een hoogte van meer dan 20 meter en overspoelde ruim 400 km2 land. Bij de ramp waren meer dan 24.000 mensen omgekomen en miljoenen huishoudens zitten zonder drinkwater en elektriciteit. Door de door de tsunami aangerichte schade deden ontploffingen bij drie kernreactoren van de kerncentrale Fukushima I zich voor, die leidden tot meltdown, precies zoals het ook op de Illuminati-kaart Nuclear Accident staat. U ziet de afbeelding van meltdown op deze kaart inderdaad. Toeval? Nee, er bestaat géén toeval. Zoals de voormalige Britse Labour-politicus Denis Healey al zei, zijn de akelige en vreselijke gebeurtenissen gepland en in scene gezet. Ook de aanslagen van 9/11 waren gebeurtenissen die jarenlang waren gepland en in scene gezet.

Als er inderdaad een kernexplosie tijdens de aanslagen op de Twin Towers was plaatsgevonden, dan vragen we ons af hoe het mogelijk is een kernexplosie te veroorzaken, zonder dat we echt merken! Maar er was geen radioactieve neerslag in New York waargenomen. Niets wees op radioactieve straling. Om de gebeurtenissen te reconstrueren moeten we eerst beginnen met de voorgeschiedenis, zoals een goede detective net zoveel bewijsmateriaal als nodig verzamelt om het mysterie op te lossen. De voorgeschiedenis over de bouw van het WTC-complex en het initiatief van David Rockefeller hebt u al gelezen. Maar dat is nog niet alles. Gezien het feit is het onmogelijk de Twin Towers met aangebrachte explosieven als nano-thermiet gecontroleerd te slopen, lijkt het erop dat de nucleaire sloop een ideale oplossing is. Het gecontroleerde slopen van moderne wolkenkrabbers door ondergrondse nucleaire explosies werd aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw grondig bestudeerd. (4) Drie keer raden wie het voorstel deed om de nucleaire sloop van de wolkenkrabbers te bestuderen. Nelson Rockefeller was degene die de opdracht gaf om de mogelijkheden van de nucleaire sloop van de WTC-torens te bestuderen. (4) De mogelijkheden waren bestudeerd door het New York Department of Buildings.

Dimitri Khalezov, een voormalige Russische veiligheidsofficier, weet meer van de nucleaire sloop. In het volgende artikel zullen we horen wat hij ons zal vertellen hoe de nucleaire sloop van de Twin Towers verricht kon worden.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                     
                                                                          Paul

Bronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/World Trade Center (New York)
(2) Saturday Review augustus 1967
(3) en.wikipedia.org/wiki/Nuke
(4) Nuclear demolition.com


Geen opmerkingen: