maandag 10 juni 2013

De olifant vogelvrij verklaardGeldzucht de voornaamste bron van stroperij

Hebzucht kent geen grenzen. Hebzucht heeft van de mens een moordmachine gemaakt. Stropers en handelaars worden steeds geraffineerder, brutaler en gewetenloos en kennen geen mededogen. Ze bekommeren zich niet om het welzijn van de dieren. Het enige wat hen echt interesseert, is geld. Geldzucht is niet de enige drijfveer van de stropersbendes, maar ook de voornaamste bron van alle kwaad en ellende, zoals de Bijbel ons duidelijk maakt.

"Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad."
I Timótheüs 6:10a (Statenvertaling)

Een ander Bijbelvertaling zegt:"Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht." Het is waar wat men zegt dat geld niet gelukkig maakt. Geld maakt niet alleen ongelukkig maar heeft ook het vermogen om mensen te veranderen. Geldzucht heeft van sommige mensen in nietsontziende misdadigers veranderd. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Dat hebzucht geen grenzen kent, zien we vandaag resultaten die op onze verdorven en zondige wereld steeds zichtbaarder worden waarin we leven. Overal ter wereld wordt het steeds van kwaad tot erger. Het voortbestaan van dieren en planten wordt in toenemende mate steeds ernstig bedreigd. De situatie is zéér ernstig. Geld is op zich niet verkeerd, maar hebzucht wel. Niet geld maar geldzucht is de grote zonde. Geldzucht gaat gepaard met afgoderij. Voor stropers, handelaren en rijken is geld hun god. Het schijnt dat geld voor hen veel belangrijker is dan leven. Ze koesteren alleen hun grote liefde voor geld dan voor het leven. Ja, ze tonen ook grote minachting voor de Schepper van alle leven op aarde. Gedreven door geldzucht wordt de mens steeds hebberig. In stroperij en handel in ivoor, dierenhuiden en andere zaken zien de georganiseerde misdaadbendes steeds meer winstgevender. Ze denken alles ongestraft te kunnen handelen en begaan een zéér zware zonde tegen God. Ze hebben géén oog meer voor het welzijn van dieren. Zowel stroperij als dierenmishandeling zijn bijzondere zware zonden die tegen de Schepper begaan zijn. Behalve bij de zonden die in de Tien Geboden staan, wordt ook de zonde van de mens tegenover het dier vermeld: de onbarmhartigheid. Drieduizend jaar geleden zei koning Salomo al:

"De rechtvaardige kent het leven van zijn beest; maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed."
Spreuken 12:10 (Statenvertaling)

...De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed...
De Joodse Tora kent een breed scala voorschriften aangaande het welzijn van dieren. Zo staat geschreven in de Schrift dat een os niet gemuilkorfd mag worden:

"Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst."
Deuteronomium 25:4 (Statenvertaling)

Hiermede zien we een voorbeeld hoe we zorgvuldig met dieren moeten omgaan. Het feit dat de os niet gemuilkorfd mag worden als hij dorst heeft, spreekt voldoende. De Joodse wet eist barmhartigheid jegens de dieren. De apostel Paulus kende de Tora bijzonder goed en schreef ook voorbeeldig hoe we voor dieren en planten goed moeten zorgen.

"Wie plant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of wie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen?"
I Korinthe 9:7-9 (Statenvertaling)

Tegenwoordig is men niet geinteresseerd in God èn de Bijbel. Men wil totaal niets weten van God en Zijn Woord. Het gevolg ervan is dat wetteloosheid door gebrek aan Bijbelse normen en waarden hand over hand toeneemt. Nog een andere zaak wordt duidelijk gemaakt: wie slecht is voor dieren, zal dat ook zijn voor mensen!! Dieren, planten en mensen leven in symbiotisch relatie. Komt het voortbestaan van dieren en planten in groot gevaar, dan is de mens in z'n voortbestaan ook bedreigd. Zonder dieren en planten is de mens gedoemd te sterven omdat er geen voedselketen meer is.

Het is bewezen dat geldzucht corruptie in de hand werkt. De natuurbeschermingsorganisaties voeren zonder gedegen Bijbelse kennis een wanhopige en verbeten strijd tegen het kwaad en realiseren zich dat zowel inwoners van een streek als medewerkers van nationale parken in Afrika zich schuldig maken aan corruptie. Die mensen bezwijken voor de verlokking van het geld dat met het stropen valt te verdienen. Zo zei Bill Swanepoel, een van de medewerkers van het Limpopo Park tegen NOS-correspondent Kees Broere in Mozambique:"Alle oorspronkelijke inwoners van deze streek zijn stropers." (1) Een inwoner voegde er toe:"Al het personeel van het park, alle medewerkers zijn zelf betrokken bij het stropen." (1) Niet stroperij, maar geldzucht vormt het grootste probleem. De oorzaak is het gebrek aan Bijbelse normen, waarden en...kennis. Mensen hebben niet alleen God uit hun leven verbannen, maar ook normen en waarden overboord gegooid. Zo raakt een schip zonder kapitein en kompas op drift. De kapitein is God, de kompas de Bijbel en het schip ons leven. Men is de weg kwijtgeraakt. De Weg is uiteraard Heere Jezus Christus, zoals Hij ook zegt dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

Stropers verklaren de olifant vogelvrij

Verblind door verlokkingen van het geld worden stropers en handelaars steeds meedogenloos. Ze deinzen er voor nergens terug en plegen moord voor geld. Doordat stropers en handelaars steeds nauwer samenwerken en de stropersbendes in toenemende mate goed georganiseerd zijn, gebruiken ze tegenwoordig steeds zwaardere wapens tijdens de jacht op olifanten. Ze hebben de olifant vogelvrij verklaard. De Verenigde Naties sloegen op maandag 21 mei alarm dat de situatie zo ernstig is geworden dat sommige landen inmiddels genoodzaakt zijn om het leger in te zetten tegen stropersbendes. Ook gewapende verzetsgroepen maken zich schuldig aan stroperij. Vroeger was de diamant de voornaamste inkomstenbron voor de gewapende verzetsgroepen. Volgens de VN is de handel in ivoor tegenwoordig mogelijk een belangrijke inkomstenbron voor gewapende verzetsgroepen, waaronder het beruchte Verzetsleger van de Heer (LRA) van krijgsheer Joseph Kony. De groeiende vraag naar ivoor vanuit Azië leidt daardoor tot een forse groei van de verboden jacht op olifanten. (2) Stropers beschikken tegenwoordig over steeds geavanceerde en zwaardere wapens die volgens de VN mogelijk deels afkomstig zijn uit Libië. (2) Volgens VN-chef Ban Ki-moon zetten de autoriteiten in landen als Kameroen daarom militairen in om jacht te maken op de stropers.  

Een olifant gedood om slagtanden
Toen in Mozambique het Limpopo National Park in 2001 werd geopend, vormt het samen met het Kruger National Park in Zuid-Afrika en het Gonarezhou National Park in Zimbabwe onderdeel van het Great Limpopo Transfrontier Park. Dit grote reservaat gold zich als een veilige plek voor bedreigde dieren, zoals neushoorns en olifanten. Hekken bij de grens werden weggehaald, de dieren konden vrij heen en weer over een gebied dat bijna zo groot is als heel Nederland. (1) De dierenbeschermers dachten dat de Limpopo National Park een veilig toevluchtsoord was voor neushoorns en olifanten. Helaas hebben ze het mis. Want het weerhoudt de stropers ervan niet op neushoorns en olifanten te jagen. Twaalf jaar later geldt de neushoorn in Mozambique tegenwoordig als uitgestorven. "De laatste neushoorns van het Limpopo National Park in Mozambique zijn gestroopt,"verklaarde de parkdirecteur, Antonio Abacar. (3) Sinds januari zijn er geen levende neushoorns in deze park meer waargenomen. "Dat betekent dat de dieren die er leefden, waarschijnlijk nu dood zijn,"zuchtte de parkdirecteur. Met het verdwijnen van de neushoorns vreest Abacar dat de stropers het vizier nu zullen richten op de olifanten van het Limpopo National Park. (3)

Nu de olifant in zijn voortbestaan in het Limpopo National Park bedreigd wordt, overweegt Zuid-Afrika de grens weer helemaal dicht te maken dat aan het stropen van olifanten een einde zou komen. Want de vraag naar ivoor is onvoorstelbaar onverzadigbaar, vooral in Vietnam en China. Momenteel leven er in Afrika nog zo'n half miljoen olifanten in het wild. Vorig jaar, zo is geschat, zijn 35.000 olifanten vanwege hun ivoor gedood. In dit razendsnelle tempo kan het grootste op aarde levende dier binnen twintig jaar zijn uitgestorven. Een fascinerende en vreedzaam dier van duizenden kilo's wordt alleen maar om een paar kilo ivoor gestroopt...


Omdat er een zeer grote vraag naar ivoor in Vietnam en China is, vertelde een zeer ervaren natuurbeschermster in Kenia aan NOS-reporters dat veel Chinezen niet weten dat olifanten vanwege hun ivoren slagtanden worden gedood. Zij denken dat de slagtanden enkel worden afgezaagd en daarna gewoon weer aangroeien. (1) Zo blijkt wel dat de onwetendheid van veel Chinezen juist een bijdrage levert aan stroperij. Daarom heeft de Bijbel niet voor niets zo gewaarschuwd dat we niet behoren onwetend te zijn, want onwetendheid is juist onze grootste vijand! De politieke leiders weten wel beter, maar zij hebben vooralsnog het nakijken in de strijd tegen de bijzonder goed georganiseerde misdaadbendes die het even gewilde als illegale ivoor naar landen als China verschepen. Ook in Mozambique dreigt het stropen van olifanten dramatische proporties aan te nemen. "Zelfs als elke Chinees enkel twee ivoren eetstokjes wil, zullen er in Afrika niet voldoende olifanten zijn om aan die vraag te voldoen,"zei Helena Motta van het Wereldnatuurfonds tegen de NOS-reporters. (1)

Slagtanden van olifanten verscheept naar Azië
Van ivoor gemaakte Boeddha-beeldjes. Afgoderij en
stroperij gaan vaak samen.
Ivoren armbandjes in China
Spotprent
De vraag naar ivoor blijft alleen maar groeien. In Afrika betekent de illegale jacht het einde voor tienduizenden olifanten. Natuurbeschermers denken dat de oplossing in China ligt. Ondanks het wereldwijde verbod op de handel is ivoor daar deels te koop vanwege de grote voorraad die er nog is. Natuurbeschermingsorganisaties willen ook voor China een algeheel verbod op verkoop van ivoor. (1)


Een ander groot probleem dat stroperij ook in de hand werkt, bedreigt het voortbestaan van de olifant. De mensen die in het Limpopo National Park werken, weten heel goed hoe groot de bedreiging voor de olifant is. In het park wonen nog steeds zo'n duizend families. Het zijn traditionele jagergemeenschappen, die hun kennis over de dieren en bijvoorbeeld over de migratiepatronen van olifanten nu gebruiken om...de dieren te stropen of informatie door te geven aan andere stropers. (1) Het blijkt dat deze traditionele jagergemeenschappen betrokken zijn bij stroperij, zoals een inwoner ook zei dat alle medewerkers van het park zelf betrokken zijn bij het stropen. Onlangs waren dertig werknemers van het Limpopo National Park in verband met stroperij gebracht. (3) Tegen hen wordt een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Tegen steeds zwaardere wapens en moderne apparatuur als nachtkijkers, dingen die de stropers nu beschikken, kunnen de parkwachten met hun verouderde materiaal niet op. De olifant schijnt zich zeer bewust van de gevaren en houdt zich in het park steeds meer schuil. pas na twee dagen kon een glimp van olifanten opgevangen worden. Duidelijk is dat de olifanten niet blij zijn met de aanwezigheid van zowel parkwachters als journalisten, vertelde NOS-correspondent Kees Broere. (1) Een parkwachter, Manuel Raymundo, weet hoe zwaar de taak is. "We hebben nu nog veel olifanten in het Limpopo Park,"zei hij. "Maar ik ben bang dat we door het stropen op een dag de hele soort kunnen verliezen. We zullen heel, heel erg hard moeten strijden om de dieren te beschermen." (1) In Zuid-Afrika hadden de autoriteiten 279 Mozambikaanse stropers gedood en nog eens 300 arrestaties verricht in verband met stroperijpraktijken. (3)

Waarschuwing: de foto's zijn zeer schokkend en niet geschikt voor gevoelige kijkers. Op twee foto's zien we hoe de foetus van de olifant uit de baarmoeder van de moeder olifant gerukt wordt. De stropers deinzen er voor niets terug en moorden alleen maar voor ivoor!! Zo ziekelijk en sadistisch zijn de geldzuchtige stropers die de olifanten voor plezier doden voor ivoor.In Afrika is de Olifant niet de enige bedreigde verliezer en zeker ook niet de enige verliezer. Zijn soortgenoot, de Aziatische olifant, wordt ook bedreigd! In 2012 waren in Odisha, India, al 295 olifanten gedood door stropers, waarvan 61 door elektrocutie. De olifanten werden geëlektrocuteerd door struikeldraad, gemaakt van stroomkabels. Elektrocutie is blijkbaar een nieuwe methode voor de stropers geworden. In India zijn stropers niet het enige gevaar voor de Indiase olifanten. Ook vernietiging van hun leefgebied en voedselbronnen is een enorme bedreiging voor hun voortbestaan. De olifanten worden verdreven uit hun natuurlijke omgeving en zo richting dorpen en boerderijen gedwongen. Het aantal Aziatische olifanten is volgens milieudeskundigen schrikbarend laag. Het is maar de vraag of de maatregelen voldoende zijn om de kwetsbare dieren te beschermen en stroperij zoveel mogelijk te ontmoedigen. (4)

Wiki Olifant:

De olifant (Elephantidae) behoort tot een familie uit de orde der slurfdieren en is een van de grootste hedendaagse landzoogdieren. Olifanten zijn uniek doordat ze zich onderscheiden van andere dieren doordat ze een lange slurf en slagtanden bezitten. De olifanten gebruiken hun lange slurf als grijporgaan door bijvoorbeeld voedsel op te pakken en zich met water en zand te bestrooien. De lange slurf is eigenlijk een heel lange neus met een bovenlip er aan vast. Aan het eind van de slurf zitten de neusgaten. Daardoor kan een olifant ruiken waar eten te vinden is. Met een soort vingertje aan de slurf grijpt een olifant zijn voedsel. Een Afrikaanse Savanne-olifant heeft er zelfs twee van die vingertjes. De slurf wordt ook gebruikt om mee te drinken en te wassen. De olifant zuigt zijn slurf vol water en spuit dat in zijn bek of hij gebruikt zijn slurf als douche. Een olifant kan met zijn slurf een trompetterend geluid maken. Een andere manier van de slurf is om mee te vechten. Uit voorzorg kan een olifant ter bescherming zijn slurf oprollen. Een slurf van een volwassen olifant weegt zo'n 150 kilo. Het is een bundel van bloedvaten, vet, lymfevaten, zenuwen, bindweefsels en spieren, bedekt met een gerimpelde lichtbehaarde huid. Wist u dat de slurf ruim 148.000 spieren bevat!? Er zijn drie soorten olifanten: de Aziatische olifant (Elephas maximus), de Savanne-olifant (Loxodonta africane) en de Bosolifant (Loxodonta cyclotis). Verder zijn er ook ondersoorten als de Indische olifant, de ceyclon-Olifant, de Sumatraanse olifant. Olifanten zijn erg solitair en intelligent en leven in matriarchale groepen, bestaande uit enkele volwassen vrouwtjes met hun jongen. Volwassen olifanten wegen wel drie tot vijf ton bij een schofthoogte van ongeveer drie meter. De zwaarste olifant kan ongeveer twaalf ton wegen, maar dat is niet de grootste olifant.Olifanten hebben weinig vijanden, toch zijn er groepen leeuwen die vooral nachts bij drinkpoelen een aanval wagen op de in het donker veel slechter ziende Afrikaanse olifanten en een jong of verzwakte exemplaar doden. Normaal gesproken gaan leeuwen overdag een kudde olifanten uit de weg. Olifanten staan enorm bekend om hun trompetgeluiden die ze maken door te blazen door hun neusgaten. Deze geluiden maken ze meestal bij opwinding, schrik en woede. Naast trompetgeluiden kunnen ook dreunend gegrom voor bij het begroeten van soortgenoten. In veel monarchieën wordt de olifant gezien als symbool van de kroon. Dit is onder andere het geval in Denemarken en in Thailand. In Denemarken bestaat de Orde van de Olifant als de nationale ridderorde en daarmee de hoogste onderscheiding. In Thailand hebben de olifanten haast de koninklijke en goddelijke status. Ze hebben een eigen paviljoen in het Paleis van Bangkok, eigen dienaren en een arts. In India wordt de olifantgod Ganesha aangebeden door hindoe's. Dat de olifanten in sommige landen aangebeden worden, is de Schepper niet blij mee. Want de olifant is ook een schepsel van God. Tegenwoordig is de mens de nieuwe vijand van de olifant geworden. De olifant heeft nu een bedreigde status gekregen omdat er op hem gejaagd wordt vanwege ivoor. De slagtanden zijn erg gewild. Dat olifanten om slagtanden gedood worden, is totaal zinloos, want de olifant is levend meer waard! De informatie over de olifant komt grotendeels uit wikipedia.

De Orde van de Olifant


Ook andere diersoorten bedreigd

In India is de Aziatische olifant niet het enige bedreigde diersoort. Ook de Bengaalse tijgers worden met uitsterven zéér bedreigd. Eind mei en begin juni vonden parkwachters in een week tijd drie dode tijgers in een wildreservaat in het noorden van India. De directeur van het wildpark in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zei dat de doodsoorzaak vergiftiging is. Men vermoedde dat de dieren door stropers waren vergiftigd, maar dit kon alleen worden bevestigd aan de hand van een autopsie. (5) Wereldwijd leven er nog maar 3200 tijgers. Ondanks de inzet van de dierenbeschermers daalt de tijgerpopulatie dankzij stroperij nog steeds. Stropers blijven de majesteueze tijgers opjagen, onder meer voor hun huiden. Ook andere lichaamsdelen van de dieren zijn in China veel geld waard, waar onder andere aan gemalen botten medicinale eigenschappen worden toegedicht. (5)

Bengaalse tijger
De Chinezen weigeren te begrijpen dat de tijgersoort binnenkort zal uitsterven. Bovendien bevatten gemalen botten helemaal géén helende krachten, hoewel we tegenwoordig veel betere medicijnen kennen! In Taiwan is de Taiwanese nevelpanter (Neofelis nebulosa brachyura) nu uitgestorven. Na meer dan dertien jaar zoektocht naar sporen van de katachtige soort in Taiwan heeft een team van wetenschappers nu een conclusie getrokken dat de Taiwanese nevelpanter zo goed als zeker is uitgestorven. In 1983 werd de Taiwanese nevelpanter voor het laatst gezien op het Chinese eiland. Nu, na dertien jaar onderzoek met infraroodfoto's, talloze expedities en lokpogingen, hebben de wetenschappers de hoop opgegeven. "Er is weinig kans dat de nevelpanter nog bestaat in Taiwan,"zei zoöloog Chiang Po-jen in de krant Taipei Times. "Mogelijk bestaan er nog enkele exemplaren, maar we denken niet dat de soort nog voorkomt in een significante populatie." (6)

Nevelpanter
In 2001 werd de zoektocht naar de Taiwanese nevelpanter gestart. Het wetenschappelijke team was aanvankelijk hoopvol dat ze nog enkele exemplaren van het schuwe dier zouden vinden. Ze hadden onder meer 1.500 infraroodcamera's en geurvallen in de bergen van Taiwan geplaatst. Ondanks de zoektocht konden de onderzoekers zelfs géén pootafdruk of haarpluk terugvinden. De onderzoekers moeten tot hun diepe ontgoocheling nu vaststellen dat de soort is uitgestorven als gevolg van...stroperij en het verlies vaan wouden op het eiland! De enige Taiwanese nevelpanter die nu nog bestaat, is...een opgezet exemplaar in het nationaal museum in Taipei. In de Taiwanese dierentuin zijn er nog twee nevelpanters, maar die zijn van een andere variant. De dieren zijn uit Zuidoost-Azië ingevoerd. (5) Er leven momenteel nog twee soorten nevelpanters in Nepal, Birma, Zuid-China en Sumatra. Op hen wordt er nog steeds gejaagd. Het uitsterven van de Taiwanese nevelpanter is helemaal te wijten aan vernieling van hun habitat en de illegale jacht op hun pels en beenderen. 

Een ander historische les dat we allemaal moeten leren, is de buidelwolf (Thylacinus Cynocephalus). De buidelwolf, ook wel Tasmaanse tijger genoemd, was één van de grootste roofbuideldieren. Voor de komst van de Europese kolonisten kwam de buidelwolf in Australië al reeds voor. Tegenwoordig bestaat de buidelwolf helemaal niet meer, want het dier was in 1936 uitgestorven. De buidelwolf lijkt een kop te hebben van een hondachtige. Hieraan heeft de buidelwolf zijn naam ook te danken. Maar het dier is echter geen familie van de hondachtigen en deelt ook geen voorouder van de wolf. De naam Tasmaanse wolf verwijst naar de strepen op de rug van het dier. Deze strepen dienen als camouflage in de bossen. Verder heeft het dier een lange staart waarover de strepen enigszins doorlopen. In tegenstelling tot andere buideldieren zijn bij de buidelwolf de voor- en de achterpoten even lang. Met de komst van de Europeanen is het unieke dier zo goed als geheel van de aardbodem verdwenen. De oorzaak is de massale jacht op de buidelwolf. (7)

Buidelwolf (Tasmaanse tijger)
De boeren die zich in Tasmanië vestigden, maakten jacht op de buidelwolf omdat het dier schapen gedood zou hebben hoewel de buidelwolf ironisch genoeg te zwakke kaken heeft. Tussen 1888 en 1914 zouden volgens officiële cijfers 2268 buidelwolven gedood zijn. De schatting van dit aantal lag werkelijk hoger. Pas op 10 juli 1936 werd de buidelwolf in Tasmanië wettelijk beschermd. (7) Echter kwam het ingrijpen van de overheid te laat. De laatste gevangen exemplaar van de buidelwolf stierf op 7 september 1936 uit... Op onderstaande video ziet u het laatste levende exemplaar van deze buidelwolf. De korte film werd in 1933 gemaakt.


In 1999 werd er gepoogd een embryo van de buidelwolf dat sinds 1866 in alcohol geconserveerd was, te klonen. Maar...het DNA bleek echter niet van goede kwaliteit te zijn en zo gedegenereerd dat het zelfs ongeschikt is om in een DNA-databank op te slaan. In 2008 heeft de universiteit van Melbourne een nieuwe poging ondergenomen om de buidelwolf te klonen, waarbij het DNA van de buidelwolf bij het embryo van een muis werd ingebracht. Dit zou op termijn kunnen leiden tot het klonen van de Tasmaanse tijger. (7) Of het resultaat al is opgeleverd, is niet bekend. Al mogen wetenschappers voor God spelen. Maar echter heeft de mens de dure lessen nog steeds niet geleerd! Het ligt in de aard van de mens om zéér koppig te zijn. Zelfvernietiging ligt ook in de aard van de mens. 

Hebben wij het recht om dieren uit te roeien?

De vraag is of wij het recht hebben om dieren te mogen uitroeien. Dat er zoveel diersoorten in rap tempo verdwijnen, ligt de grootste schuld bij de mens. Aan hebzucht, egoïsme, zorgeloosheid en ijdelheid van de mens valt totaal te wijten dat zoveel dieren worden uitgeroeid. Onze hebzucht blijft ons ertoe drijven op grote schaal dieren af te slachten. Wij verjagen ze uit hun habitat die we zelf willen gebruiken zonder aan de consequenties te denken. En helemaal gedreven door onze ijdelheid moedigen wij stropers aan prachtige en unieke dieren als de luipaard, de tijger, de nevelpanter dood te schieten, zodat we mantels kunnen maken van hun huid. We moedigen stropers aan de olifanten dood te schieten, zodat we kunstvoorwerpen en medicijnen kunnen maken van hun slagtanden. Het lijkt of het leven van dieren geen enkele waarde voor ons heeft, want we hebben de dieren vogelvrij verklaard. Wij zijn geboren in een wonderlijke wereld vol afwisseling en schoonheid. We vinden het heerlijk om het dierenleven gade te slaan tegen een kleurrijke achtergrond van planten, landschap en lucht. We gebruiken nog steeds het oude maar nog steeds moderne woord 'schepselen' en dat moet ons doen denken aan de almachtige Schepper die alles wat bestaat heeft geschapen. Daarom zijn wij ook verantwoordelijk voor het voortbestaan en het welzijn van alle dieren. Vaak realiseren we niet hoe de natuur zeer gecompliceerd in elkaar zit. Oorspronkelijk heeft de mens de opdracht van God gekregen om de aarde te beheren en om goed voor de dieren te zorgen, zoals in Genesis 1:26-28 staat te lezen. De opdracht hield in dat de mens de aarde moest bewerken en voor de dieren zorgde. Met zijn opdracht was de mens als de rentmeester zijn verantwoording aan de Schepper verschuldigd. Maar de zondeval heeft dit alles drastisch veranderd. In plaats van het dragen van zorg voor de dieren- en plantenwereld heeft de mens de hele schepping van God verwoest. Op de vraag of de mens het recht heeft om dieren uit te roeien, heeft de Bijbel het antwoord.

Uit de Bijbel blijkt het antwoord dat wij NIET het recht hebben om dieren uit te roeien!! De wet die God meer dan 2500 jaar geleden door Mozes aan Zijn volk Israël gaf, bevat duidelijke instructies over twee grote problemen die vandaag nog steeds actueel zijn: de zorg voor het voortbestaan en het welzijn van de dierenwereld. Zo kreeg het volk, waarover Mozes het bevel voerde, terwijl het van Egypte uit door een woestijn reisde waar het voedsel erg schaars was, te horen dat zij bij het vinden van een nest wel de eieren en jonge vogeltjes mochten eten, maar de oude vogels in vrijheid moesten laten zodat die weer konden broeden (Deuteronomium 22:6-7). Ook de juiste behandeling van de dieren werd door de wet van Mozes ofwel de Tora bepaald. Zag een man bijvoorbeeld een koe die in een put of in het water was gevallen, dan moest hij het dier redden, of het nu aan een vriend of aan een vijand behoorde (Deuteronomium 22:4). Ook moest hij er nauwgezet voor zorgen dat het rundvee en de schapen voedsel en water hadden. De boer werd verboden om een ezel en een os samen voor zijn ploeg te spannen, zoals het in sommige landen vandaag nog steeds gebeurt. Waarom het verboden is om een ezel en een os samen voor de ploeg te spannen, is het antwoord eenvoudig: die twee dieren hebben een geheel andere manier van lopen!

"Gij zult niet ploegen met een os en met een ezel te gelijk."
Deuteronomium 22:10 (Statenvertaling)

Hoe zorgvuldig de timmerman het houten juk dat de dieren droegen, ook zou vervaardigen, toch zou het schaafwonden veroorzaken die een van de beide dieren pijn en schade zouden berokkenen. Ook mogen we de dieren niet verstikken, zoals stropers en dierenmishandelaars vandaag wel doen (Handelingen 15:20). Hoewel de Tora voor de Joden is, benadrukt de Bijbel dat er naast de Tora noachitische geboden voor alle mensen gelden (Genesis 9:1-17). In de 21ste eeuw lijken zulke Bijbelse instructies in uw ogen primitief en belachelijk, maar...de principes die eraan ten grondslag liggen, zijn vandaag nog steeds actueel en even belangrijk als ooit! De zorg voor het voortbestaan en welzijn van de dieren gaat ons allemaal tegenwoordig steeds meer bezighouden, zoals God ons ook heeft opgedragen. Maar voor veel diersoorten is dat al te laat, Misschien voor de grootste zoogdier, de walvis dat er nu nog steeds op hem gejaagd wordt. Ook voor de olifant, de tijger, de neushoorn en vele andere soorten. Toch is het misschien nog niet te laat voor de diersoorten die op het punt staan uit te sterven. Wij dienen de principes waarop Gods wet gebaseerd is, te herontdekken om ze in de huidige omstandigheden toe te passen terwille van de juiste zorg en bescherming voor al Gods schepselen. Ook zijn alle overheden op aarde verplicht de opdracht van God uit te voeren door bedreigde diersoorten te beschermen tegen gewetenloze stropers, handelaars en georganiseerde misdaad. Want de overheden staan in dienst van God, zonder dat zij zich ervan bewust zijn (Romeinen 13:1-2, I Petrus 2:13-14). Ook dienen de overheden bijzondere zware straffen aan stropers, handelaars en afnemers op te leggen. Aan stropers, handelaars en kopers moet er duidelijk gemaakt worden dat stropen absoluut NIET mag!! Dat recht hebben zij helemaal niet!!

Wat nog veel belangrijk is, is dat wij ook actief gaan inzetten voor het behoud van het dieren- en plantenrijk. Zonder dieren en planten zouden wij ook NIET kunnen leven! Het eco-systeem is zo ingewikkeld en ingenieus dat door God ooit is ontworpen en gemaakt. Wij zijn allemaal medeverantwoordelijk voor het voortbestaan en welzijn van dieren. Nog steeds is de mens wreed en harteloos. Onlangs werden negen kittens bij de afvalcontainer in Geuzenveld Amsterdam gevonden. Iemand had de kittens gedumpt alsof het een afgedankte speelgoed is. Als mensen op vakantie gaan, gaan ze meestal katten en honden dumpen. Dat is een ernstige vorm van dierenmishandeling. Steeds meer mensen willen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren en planten niet meer dragen. Egoïsme viert hoogtij. Ook liefde ontbreekt volkomen, zoals de Bijbel al lang voorzegd heeft dat de liefde in de laatste dagen verkilt. Alle middelen die voor de strijd tegen stroperij en dierenmishandeling beschikbaar gesteld zijn, zullen op den duur uitgeput raken. Daarom is er ook een gebed voor nodig. Gelovigen zijn ook medeverantwoordelijk voor het voortbestaan en welzijn van dieren. Triest dat zeer veel christenen die zich laten misleiden door opname-leer en eindtijd- en complottheorieën, zich niet langer verantwoordelijk voelen voor alles wat er in de wereld gebeurt. Ze verwaarlozen de Bijbelse instructies zoals het gebed en de geestelijke wapenrusting. God roept ons ook op om voor het behoud van de dieren- en plantenwereld te bidden. Bid dat de overheden stroperij en georganiseerde misdaad met tak en wortel zullen uitroeien, want volgens de Bijbel is de overheid ook de wreker die het kwaad straft.

"Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil."
Romeinen 13:4-5 (Statenvertaling)

De Bijbel zegt dat we niet alleen voor regeringen en onze naasten, maar ook voor het behoud en voortbestaan van de dieren- en plantenwereld moeten bidden:

"Ik vermaan dan voor ALLE dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid."
I Timótheüs 2:1-2 (Statenvertaling)

Over stropers, dierenmishandelaars en handelaars zal God oordelen. Er is een Bijbelse profetie dat de handel in ivoor volledig ingestort zal worden en ivoor niet langer te koop is. Het zal alleen gebeuren wanneer het financiële-, economisch- en religieuze wereldsysteem, zoals het Babylon genoemd wordt, geheel ingestort zal worden:

"En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt; Waren van goud, en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van paarlen, en van fijn lijnwaad, en van purper, en van zijde, en van scharlaken; en allerlei welriekend hout, en allerlei IVOREN vaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper, en van ijzer, en van marmersteen; En kaneel, en reukwerk, en welriekende zalf, en wierook, en wijn, en olie, en meelbloem, en tarwe, en lastbeesten, en schapen; en van paarden, en van koetswagens, en van lichamen, en de zielen der mensen." Openbaring 18:11-13 (Statenvertaling)

Uit de profetie blijkt dat niet alleen goud, zilver, kostbaarheden, maar ook ivoor, dierenhuiden en gemalen dierenbeenderen niet meer te koop zijn, als het wereldsysteem instort. Het zal niet lang duren eer de profetie in letterlijke vervulling gaat! Want de financiële en economische crisis duurt nog steeds voort en zal de komende jaren steeds verergerd worden. De Bijbel waarschuwt stropers en handelaars dat zij het zware oordeel van God zullen ontvangen, wanneer zij zich niet bekeren van hun boze en goddeloze wegen. Bid dat er wereldwijd tegen stroperij en georganiseerde misdaad hard opgetreden zal worden, want het kwaad mag niet ongestraft blijven. Stroperij is een misdaad tegen de Schepper. Bid ook dat stropers èn handelaren die zich schuldig maken aan het uitroeien van dieren, heel zwaarder gestraft zullen worden, opdat het zwaard van de overheid niet tevergeefs zal blijven. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                            
                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) NOS Nieuws:"Alle inwoners zijn stropers." 06-06-2013
(2) Trouw: VN: zware wapens gebruikt bij olifantenjacht. 21-05-2013
(3) PiepVandaag.nl: Neushoorns Limpopo National Park uitgestorven. 02-05-2013
(4) PiepVandaag.nl: Nieuwe stropersmethode in India: elektrocutie van olifanten. 16-10-2012  
(5) Trouw:'Stropers doodden drie tijgers in reservaat India'. 03-06-2013
(6) Trouw: Besluit na zoektocht van 13 jaar: nevelpanter uitgestorven in Taiwan. 07-06-2013
(7) nl.wikipedia.org/wiki/buidelwolf

2 opmerkingen:

Sylvia Groot zei

Als mensen zich willen inlezen in het leven van een zeer bedreigde diersoort zoals bijv. de olifant, dan wordt de interesse voor het dier steeds groter.
Men gaat er dan over spreken in de omgeving zodat anderen er ook meer over te weten komen.

Onder de Chinezen zijn er ook mensen die zich bewust zijn van het leed onder de dieren.
Zoiemand kan in zijn/haar omgeving beginnen met informatie geven om bijgeloof om te zetten in liefde voor onze medebewoners.

Altijd beginnen bij jezelf. Elk begin kent een vervolg. Nooit denken dat je in je eentje niets kunt betekenen, want ook de geschiedenis kent voorbeelden dat dat niet waar is.

Anoniem zei

Als ik al dat dierenleed zo zie en dan bedenk dat de meest vreselijke ziektes op aarde heersen; Ebola, Mexicaanse griep, vogelgriep, etc.de grootste natuurrampen; overstromingen, aardverschuivingen, tsunami's, dan bedenk ik me terwijl ik jammerende, stervende mensen op t.v. zie lijden; 'Goh, heeft de mensheid dit niet gewoon over zichzelf afgeroepen?'