maandag 14 mei 2012

Nieuwe Maya-ontdekking: De wereld vergaat niet in 2012Nieuwe ontdekking oudste Mayakalender


Een Amerikaanse groep archeologen onder leiding van wetenschapper William Saturno heeft in Guatemala een grote vondst gedaan. De vondst zet de eindtijdtheorieën op hun kop. In een Maya ruïne in Xultún, Guatemala, hadden de archeologen een kleine ruimte met astronomische tabellen en een kalender op de muren ontdekt. Het gaat om de oudste Maya-kalender, die bekend is. De tabellen en kalender dateren van 1200 jaar geleden. (1) Uit een gepubliceerde rapport blijkt dat de muren van een van de kamers in het huis zijn bedekt met inscripties. Een groot deel van de inscripties zijn berekeningen met betrekking tot diverse cycli in de Mayakalender. Het gaat om de ceremoniële kalender van 260 dagen, van de zonnekalender van 365 dagen, van de jaarcyclus van 584 dagen van de planeet Venus en die van 780 dagen van de planeet Mars, terwijl andere de verschillende maanfases volgen, legde archeoloog William Saturno, de leider van de expeditie en de opgravingen, uit. 


William Saturno ontdekte Maya-muurtekening
Een archeoloog bestudeerde de muurtekening
Archeoloog Stephen Houston zei:"De vondst in Xultún geeft ons het eerste directe bewijs van astronomische informatie uit de klassieke periode, het hoogtepunt van de Maya-hiërogliefen-geletterdheid." (2) Xultún was een vroeg klassieke Maya-stad in het regenwoud in het noordoosten van Guatemala. De locatie ligt 40 kilometer ten noordoosten van de andere Mayastad Tikal en 8 km ten zuiden van San Bartolo. De oude Mayastad Xultún heeft een 35 hoge piramide, verschillende pleinen en 5 waterreservoirs. Ooit woonden hier meer dan 10.000 mensen. De Maya-ruïne werd reeds 100 jaar geleden ontdekt door een Gualtemalteeks werker. In de jaren 20 van de vorige eeuw werden er een paar grove aantekeningen van gemaakt door een zekere Sylvanus Morley. (3) Sylvanus Morley was het ook die de naam "Xultún" toekende aan de Maya-nederzetting. Xultún bevindt zich op slechts acht kilometer van San Bartolo, waar de archeoloog Saturno reeds in 2001 belangrijke en zeldzame muurschilderingen had ontdekt. De woning in de ruïne van Xultún was bedekt met begroeïng en werd voor het eerst ontdekt in 2010. Met de medewerking van de National Geographic Societ hadden de archeoloog Saturno en zijn expeditieteam opgravingen gedaan op de locatie van Xultún en meer bepaald in de desbetreffende woning. (3) Ze ontdekten er drie muren met belangrijke inscripties en met een aantal figuren. Het is verbazingwekkend dat deze inscripties en muurschilderingen in hoofdzakelijk rood, zwarte en witte kleuren, de tand des tijds hebben eeuwenlang doorstaan. De muurschilderingen in de ruimte vertonen portretten van een zittende koning en andere figuren.


Muurtekening van de Maya's
De zittende Mayakoning 
Deze schilderingen staan los van de astronomische opschriften. (1) Op een muur staat een maankalender voor een periode van zo'n dertien jaar. Mogelijk werd volgens de archeologen deze kalender gebruikt om te bepalen welke godheid in welke invloed uitoefende op de maan. Met de kalender kon bijvoorbeeld volle maan worden voorspeld, zei Anthony Aveni, professor astronomie en Maya-deskundige van Colgate University in de Amerikaanse staat New York. Dit soort kennis droeg volgens hem bij aan de beslissing of koningen ten strijde moesten trekken of aan het voorspellen van een goede oogst. (1) 


Getallen van de Maya-kalender
Op een andere muur staan getallen die vier tijdspannes van 935 tot 6700 jaar omvatten. Wat deze getallen precies betekenen, is niet duidelijk, maar mogelijk maakten de Maya-astronomen berekeningen op basis van observaties van belangrijke astronomische gebeurtenissen, zoals de bewegingen aan de hemel van Mars, Venus en de maan. (1) "Het meest opwindende van deze ontdekking is de onthulling dat de Maya's berekeningen van de kalendercycli honderden jaren lang op muren schreven voordat ze werden neergeschreven in codexen, vouwboeken, die de archieven vormden van deze pre-colombiaanse beschaving,"verklaarde Anthony Aveni. (4) Deskundigen die niet bij de ontdekking betrokken waren, spreken van een belangrijke stap. "Het is zeker een prachtige verrassing,"zei Simon Martin, curator van een tentoonstelling over de Mayakalender in het archeologisch en antropologisch museum van de Universiteit van Pennsylvania. Volgens hem biedt de ontdekking inzicht in de werkwijze en werkomgeving van deze Maya-geleerden. Gegeven het feit dat de kamer een dak van steen heeft - in plaats van riet - toont aan dat zij waarschijnlijk in hoog aanzien stonden, meende Simon Martin. (1) 


De wereld vergaat niet in 2012


De laatste tijd is er zoveel aandacht voor de Maya-kalender, omdat de Maya's zouden hebben voorspeld dat de wereld in december van dit jaar zal vergaan. Op talrijke websites, zowel christelijk als niet-christelijk, komt u absurde en uiteenlopende eindtijdtheorieën tegen. Ook de Hollywoodfilms als 2012 besteden er aandacht aan het thema. 


Azteekse kalender als klok
Sommige mensen zijn sceptisch over de Maya-kalender en doen dit af als onzin, terwijl anderen wel er in geloven. Echter heeft de nieuwe archeologische vondst de wereld op z'n kop gezet. De ontdekte inscripties die vertellen over de cycli waarin de Maya's de tijd verdeelden, zijn veel ouder dan eerder opgegraven Mayakalenders. "Er is geen enkele indicatie in de Mayakalenders voor het einde van de wereld, dat zou samenvallen met het einde van het jaar 2012," merkte de wetenschapper William Saturno op. "De oude Maya's voorspellen het voortbestaan van de wereld en dat de zaken over 7.000 jaar exact hetzelfde zullen zijn als destijds,"zei hij. (4) Ook Anthony Aveni deelde de mening van Saturno. "Waarom zouden ze zich met deze cijfers bezighouden als de wereld eind dit jaar vergaat?"aldus Aveni. "Je zou zeggen dat de tijd met zulke grote getallen nog wel even doorloopt." (1)

Het zal een enorme opluchting zijn voor mensen die in grote angst verkeren. Dat is logisch, want de meeste "eindtijdprofeten" zorgen inderdaad voor paniek, onzekerheid en angst. Toch laat de bekende Apocalypse-auteur Patrick Geryl door de nieuwe ontdekking zich niet van zijn stuk brengen. "Allemaal verkeerd,"vond Geryl, die al jaren te boek staat als een van de voornaamste Europese '2012'-voorspellers. (5) Hij hield vol dat het einde van de wereld nog voor het einde van dit jaar ingeluid zal worden. Mensen die geloven dat de Maya's gelijk hadden, zijn volgens Geryl allesbehalve overtuigd. "Dit bewijst juist dat het einde nabij is. Ik ben al dertien jaar aan het rekenen. Die wetenschappers weten niet wat ik weet,"zei Patrick Geryl. (5) De astronomen van de Maya's en de oude Egyptenaren hadden volgens hem unieke informatie over de stand van planeten. Ze zouden voorspeld hebben dat planeten op bepaalde momenten energie opwekken en zogeheten zonnestormen en zonnevlammen veroorzaken. Die zullen de aarde raken en het wereldwijde energienet lamleggen. (5) Volgens Geryl onstonden de eerste twee belangrijke zonnevlammen in mei. "Als u daarover hoort, weet u dat mijn voorspellingen kloppen,"zei hij. "De andere zonnevlammen komen deze maand, in juni en vlak voor kerst." (5) "In december komt de grootste. Stelt u zich eens voor: tienduizend keer Tsjernobyl. Het energienet gaat het begeven - en wij waarschijnlijk ook. Moet u dit eigenlijk wel publiceren? De mensen kunnen in paniek raken,"aldus de eindtijd-goeroe, zoals hij door Trouw genoemd wordt. 


Als het waar is wat Patrick Geryl zegt, hoe zit het dan met de andere voorspellingen die totaal heel andere eindtijdscenario's voorstellen!? De Maya's en de oude Egyptenaren waren niet de enigen die het einde van de wereld in dit jaar voorspelden. Het Sybillynse, Romeinse Orakel wist eeuwen geleden al te vertellen dat 2012 het einde zou inluiden, ook het Oud-Griekse Orakel van Delphi wees al vanuit de oudheid vooruit naar dit onheilsjaar. (6) Het lijkt of het Orakel 'onfeilbare' voorspellingen deed! Het veelbesproken digitale Web Bot Project kondigde voor 2012 een enorme, wereldomvattende catastrofe aan. Veel christenen geloven blijkbaar in de niet-Bijbelse en occulte voorspellingen en kijken zeer gespannen uit naar het einde van wereld in dit jaar. Volgens hen zou de Opname in 2012 plaatsvinden. Veel rabbijnen weten het zeker dat de Messias zou terugkeren. In 2012 breekt het Messiaanse Rijk aan. (6) De andere eindtijd-profeten kondigen aan dat 'het vuur uit de hemel in 2012 zal vallen, die de aarde zal verteren.' Weer zeggen de anderen dat gigantische overstromingen zoals megatsunami wereldsteden van de aardbodem zullen wegvagen, zoals u de Hollywoodfilms '2012' en 'After the Day' ziet. De imposante gebouwen van onze hedendaagse beschaving zouden ingestort worden en de aarde zal verschroeid worden door de zonnevlammen. Of zal het hemellichaam X, zoals men Niburu noemt, de aarde scheren waardoor de as van de aarde op tilt zou raken. 


Megatsunami veegt een wereldstad van de aardbodem weg
De vraag houdt iedereen nog steeds bezig of de wereld in 2012 zal echt vergaan. Beste lezer, merk dan wel op dat de meeste voorspellingen die door eindtijdgoeroe's- en profeten worden gedaan, elkaar tegenspreken! Alle '2012'-voorspellingen en eindtijdtheorieën zijn vaak tegenstrijdig! Besef dan wel dat de menselijke voorspellingen evenals de Mayakalenders NIET onfeilbaar zijn! Daarom zijn alle eindtijd-theorieën onbetrouwbaar, onsamenhangend en onnauwkeurig. Ze stroken ook niet met de feiten. Bijvoorbeeld is het jaar 2012 volgens eindtijdprofeten 'het jaar van Petrus Romanus,' omdat de opvolger van de huidige paus Benedictus de 111ste paus is. Maar volgens de katholieke encyclopedie is de huidige paus 266ste! Ook geven de eindtijdtheorieën echte reden niet aan waarom alle mensen moeten boeten en ten onder zullen gaan met de vergane aarde. Daarom is er ook geen reden dat we de eindtijdtheorieën- en voorspellingen moeten echt gaan geloven. Eén ding is zeker: de wereld vergaat niet in 2012! 


De Bijbel voorzegt het einde van de wereld


De enige bron die ons betrouwbare informatie kan verschaffen, is de Bijbel, het Woord van God. Het is belangrijk om het verschil goed te weten dat Bijbelse voorzeggingen NIET hetzelfde zijn als menselijke voorspellingen! De Bijbel spreekt niet tegen dat de wereld zal vergaan. Alleen zegt de Bijbel niet wanneer de wereld vergaat. Wel deelt de Bijbel ons mede dat de wereld op de dag des oordeel met vuur zal vergaan. Het zal in dit jaar NIET gebeuren. Want eerst moeten andere profetieën nog vervuld worden. Eerder was de Bijbelse profetie in vervulling gegaan dat de Joden naar hun oude vaderland terugkeren. Ook de andere Bijbelse profetieën over de komst van vliegtuig, auto, radio, televisie en ruimtestation zijn op verbazingwekkende wijze in vervulling gegaan. De Bijbel heeft vreselijke gebeurtenissen en rampen ook voorzegd. De grote ramp van vorig jaar in Japan ligt nog vers in het geheugen evenals andere rampen. Ook de financiële crisis doet de wereld wankelen. Financiële en economische crisis, onrust, rellen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's, orkanen, oorlogen, pandemieën en vele andere rampen boezemen iedereen angst in, precies zoals Jezus zegt dat de mens zal bezwijmen van angst. Dat is vandaag nog steeds gebeurd.


"En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt NIET verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, MAAR NOG IS HET EINDE NIET. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een begin der smarten."
Matthéüs 24:5-8 (Statenvertaling)


U ziet dat Jezus' beschrijving over oorlogen, aardbevingen, pandemieën, hongersnoden en chaos accuraat is. De Bijbel heeft dus niet gelogen. Al de Bijbelse voorzeggingen zijn verbazingwekkend nauwkeurig en kloppen precies. Vorig jaar waren de fundamenten van de wereld geschud doordat de Arabische volken opstonden tegen de decadente en corrupte machthebbers. Westerse media en politici noemden de Arabische Revolutie 'de Arabische lente.' Alleen leidt de zogenaamde Arabische lente niet tot democratie en vrijheid voor de Arabische volken. De dictatoriale regimes vielen weg en worden nu vervangen door de islamitische dictaturen. De nieuwe islamitische regimes zullen hoogstwaarschijnlijk gaan verenigen in een soort confederatie om een laatste grote oorlog tegen Israël te beginnen. Want de Bijbel voorzegt een laatste grote slagveld aller eeuwen in het Midden-Oosten. De omringende Arabische landen zullen grote legers op de been brengen om de Jihad (heilige oorlog) tegen Israël te voeren en Jeruzalem te belegeren. Het zal in de nabije toekomst gaan gebeuren. Want de profetie moet nog vervuld worden, zoals het staat geschreven in de Bijbel:


"Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken RONDOM; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen."
Zacharia 12:2-3


Het is verbazingwekkend dat de term 'heilige oorlog' al duizenden jaren geleden voorzegd werd door de profeten, hoewel deze term in de Bijbelse tijden niet gebruikt was. In het Bijbelboek Joël lezen we dat de omringende volken de Jihad tegen Israël zullen voeren en uiteindelijk hun ondergang tegemoet komen:


"Roept dit uit onder de heidenen, HEILIGT EEN KRIJG; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden. Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held. Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! O HEERE, doe Uw helden (engelen) derwaarts nederdalen! De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Jósafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom. Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt hen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hun boosheid is groot." 
Joël 3:9-13 (Statenvertaling) 


In een andere Bijbelvertaling staat de tekst:"Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan..." Na de val van de Berlijnse Muur is de islam een zeer geduchte macht geworden. De islam wil de hele wereld aan zich onderwerpen. Echter staat Israël de islam in de weg. Daarom willen nieuwe islamitische regimes en radicalen Israël van de wereldkaart wegvagen. Er zal een grote confrontatie tussen Israël en de islam in de nabije toekomst plaatsvinden, die mogelijk de hele wereld in een wereldoorlog zal storten! Immers, het Israëlisch-Arabisch (Palestijns) conflict in het Midden-Oosten is een lont in het kruitvat. Maar de Bijbel voorzegt dat de zogenaamde Jihad uiteindelijk zal uitlopen op een grootste nederlaag voor de islam. De legermachten zullen in het beleg van Jeruzalem vernietigd worden door de komst van de Messias. (Zacharia 12:4-9, 14:12-15) De strijd tussen Israël en de islam is in werkelijkheid de strijd tussen de God van Israël en de god van de islam. Na de smadelijke en verpletterende nederlaag van de islam zal de schrik onder de Arabische volken erg groot zijn. Dan zullen de verbijsterende Arabieren uiteindelijk erkennen dat de God van Israël van de islam gewonnen heeft. Dan breekt het Messiaanse Vrederijk aan, die duizend jaren zal duren, wanneer satan gebonden en in de afgrond opgesloten zal worden. (Openbaring 20:1-3) In het duizendjarige Messiaanse Rijk zullen vrede en gerechtigheid onder alle volken die op aarde wonen, heersen. Er zullen geen oorlogen meer gevoerd worden. (Jesaja 2:2-5, 11:1-9, Zacharia 14:16-21) Aan het eind van het duizendjarige Vrederijk zal er nog een laatste grote opstand tegen God komen, wanneer satan losgelaten wordt om de mensheid te verderven. (Opebaring 20:7-10) Daarna begint het langverwachte einde van de wereld waarin hemel en aarde zullen vergaan! Het einde van de wereld betekent ook HET EINDE DER TIJDEN!!! De geschiedenis van de mensheid zal definitief tot stilstand worden gebracht. 


"Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid! Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten."
2 Petrus 3:10-12 (Statenvertaling) 


De hemelen, door vuur onstokende zijnde, zullen vergaan
en de elementen zullen versmelten...
In 2 Petrus 3:10-12 lezen we dat de hemelen door vuur onstoken zouden worden en de brandende elementen zullen versmelten. Dat wijst op het einde van het universum! De meeste astronomen geloven dat het heelal zal eindigen. Ook spreekt de Bijbel hun opvatting helemaal niet tegen! Dat het universum inderdaad zal eindigen, zegt de profeet Jesaja:


"En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom."
Jesaja 34:4 (Statenvertaling)


"En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt. En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen."
Openbaring 6:13-14 (Statenvertaling)


...De aarde en de werken, die daarin zijn,
zullen verbranden...

Het vergaan van de wereld zal over meer dan duizend jaar later een feit worden. Echter staan we nu aan de vooravond van het duizendjarige Messiaanse Vrederijk. Het wachten is op de komst van de Messias. Alle volken zullen Hem aanschouwen en herkennen als Jezus Christus die zij hebben gekruisigd. (Zacharia 12:10, Openbaring 1:7) Wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan, zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, waar eeuwigdurende gerechtigheid en gelukzaligheid er zullen zijn. (Openbaring 21:1) Nu is het einde van de wereld nog niet gekomen. De wereld zal in 2012 beslist niet vergaan, precies zoals Here Jezus zegt:


"En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan ZAL HET EINDE KOMEN."
Matthéüs 24:14 (Statenvertaling)


Hopelijk zal dit helder en duidelijk zijn voor u.


De Bijbel Goddelijk geïnspireerd


De Bijbel bewijst Goddelijk geïnspireerd te zijn, zoals Jezus en de apostelen Petrus en Paulus verklaarden dat de Heilige Schriften door God ingegeven zijn. (Lukas 16:17, 2 Petrus 1:19-21) De Heilige Geest van God is de Auteur van de gehele Bijbel. Hij heeft profeten en apostelen geïnspireerd om elk bladzijde van de Bijbel te schrijven. Door de Bijbel heeft God Zichzelf geopenbaard als de enige, scheppende en liefhebbende God, die alle mensen liefheeft. Zelfs toen de mens God verworpen heeft en zich van God afkeert, heeft God ons allemaal toch zo lief dat Hij een groots verlossingsplan ging uitwerken om ons terug te brengen onder Zijn liefdevolle zorg en bescherming. Hij voorzegde door de profeten dat Hij Zijn enige Zoon zou zenden om de mens te redden uit zijn toestand van verdorvenheid, wanhoop, duisternis en hulpeloosheid. Die boodschap is vastgelegd in het Oude Testament van de Bijbel. Toen kwam Jezus Christus, Gods Zoon, zoals beloofd was. Het Nieuwe Testament is niet alleen de vervulling van Gods belofte, maar ook het Goede Nieuws van Jezus Christus (in het Hebreeuws Jesjoea HaMasjiach), die de Hoop der mensheid is, het grote Licht, dat gekomen is om de somberheid van de wanhopige mens te verdrijven. Andere religieuze boeken kunnen goed zijn, maar ALLEEN de Bijbel wijst ons de weg tot eeuwig leven met God en geeft ons het ware antwoord voor een overwinnend leven hier op aarde. Alle religies kunnen goed zijn maar leggen ons het juk van ingewikkelde leefregels- en wetten op en veroorzaken enorme leegte en angst. Al kunnen alle religies de mens niet tot God brengen. Het is NOOIT de bedoeling van God geweest dat een religie het juk van de wet oplegt aan de mens. God, de enige en waarachtige God en Schepper van alle leven, heeft de mens geschapen met de bedoeling dat deze een metgezel en vriend van God zou zijn! Toen de mens gevallen was en zich vrijwillig van God had afgezonderd, merkte hij dat het leven zonder warme vriendschap met God leeg en doelloos was. Hij kon niet langer omgang met God hebben en tot op de dag van vandaag is de hele geschiedenis der mensheid er één van droefheid, wanhoop, teleurstelling en ellende, omdat de mensheid bedrogen en misleid wordt door de boze macht, de onzichtbare vijand van God en alle mensen. Het ergste van alles is dat, wanneer het lichaam van de mens sterft, zijn ziel die ook van God gescheiden is, niet kan verder leven in het Koninkrijk van God, waar ongekende vrede en gelukzaligheid heersen. Integendeel, die ziel zal moeten voortleven in het koninkrijk van satan, de hel genoemd, waar chaos, haat en verdorvenheid regeren. Daarom wil God niet dat alle mensen voor eeuwig verloren gaan, omdat Hij ons allemaal zo lief heeft. (Johannes 3:16-19) Niet voor niets heeft de Bijbel het verlossingsplan van God voor de hele mensheid geopenbaard. Niemand komt tot God, want alle religies kunnen u niet tot God brengen. Alleen Jezus Christus toont ons de weg tot God. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. (Johannes 14:6)


Pas op voor eindtijdprofeten! 


De menselijke voorspellingen en eindtijdtheorieën zijn ijdel en waardeloos. Ook stellen de Mayakalenders zich niets voor. In mijn vorige artikel "Vergaat de wereld in 2012?" had u gelezen dat God Zijn eigen kalender heeft. Inderdaad heeft Hij Zijn eigen kalender. Zijn kalender is NIET hetzelfde als de aardse kalender. Helemaal niet. De apostel Petrus schreef heel duidelijk:


"Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag."
2 Petrus 3:8 (Statenvertaling) 


Dat is logisch. De astronomen wisten al heel lang dat tijd en ruimte in het universum overal NIET hetzelfde zijn. Bovendien is God in tegenstelling tot de mens niet gebonden aan tijd en ruimte. Zijn geest is onbeperkt en alomtegenwoordig. Hij is eeuwig en oneindig. God is ook GEEN mens die kan liegen!! (Numeri 23:19, 1 Samuël 15:29, Jakobus 1:17) En Zijn gedachten zijn hoger dan die van de mens. De kalender van God staat in de hemel. Daarom is de hemelse kalender niet hetzelfde als de aardse. Wat er op aarde zal gebeuren, heeft God alles tevoren gepland. U hoeft niet te begrijpen dat duizend jaren bij God één dag is. Dat zullen we nooit begrijpen, omdat we in de ogen van God nietig en ijdel zijn. God vergelijkt ons met de sprinkhanen. 


"Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal; ziet, Hij werpt de eilanden heen als dun stof!"
Jesaja 40:15 (Statenvertaling)


"Hij is het, Die daar zit boven de kloot der aarde, en dezelve inwoners zijn sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen."
Jesaja 40:21-23 (Statenvertaling)


U hoeft niet bang te zijn wat er in de toekomst zou gebeuren. Als u uw leven aan God toevertrouwt en in Jezus Christus als uw Heer en Zaligmaker gelooft, hoeft u echt niet te vrezen wat er zal gebeuren. Want de toekomst is in Gods hand. Bovendien heeft God alles onder Zijn controle. Wijlen David Wilkerson schreef:"Alles is onder controle. Ondanks aardbevingen, hongersnoden, virussen, hagelbuien, dodelijke hittegolven, overstromingen, orkanen en epidemieën. De natuur is NIET zonder toezicht! Er gebeurt niets met de natuur, tenzij God het toelaat. De Bijbel voorzegt dat de toorn van God over deze aarde zal worden uitgestort door een losgeslagen natuur, bestemd om de mensen voor het komende oordeel te waarschuwen. De natuur wordt door God beheerst en begrensd en zij kan deze grenzen NIET overschrijden, zonder dat God het toelaat." (7) 


Het is ons opgevallen dat alle eindtijdtheorieën en occulte voorspellingen niet gebaseerd zijn op het gezag van de Bijbel, omdat ze geen reden aangeven waarom de wereld aan haar einde moet komen. De Bijbel geeft ons wel de reden waarom de wereld moet vergaan. De reden ligt in onszelf!! Omdat wij zondig en opstandig zijn tegen God, zal God ons moeten oordelen. Hoewel niet alle gebeurtenissen en natuurrampen aan Gods oordelen toegeschreven zijn, is de wereld zo verdorven geworden dat het van kwaad tot erger zal worden, zoals het in de dagen van Noach vóór de zondvloed ook gebeurde. Het ligt aan de mens zelf dat hij het onheil over zichzelf heeft afgeroepen. Precies zoals de Bijbel zegt dat alle mensen zondaren zijn die de heerlijkheid van God bedorven hebben, is het oordeel ook onvermijdelijk. (Romeinen 1:18, 3:23-24) Wij worden alleen gerechtvaardigd door genade Gods, door de verlossing die alleen in Jezus Christus is, en door het geloof. (Romeinen 3:21-26) God is ook een beloner voor ieder die ernstig naar Hem zoekt. (Hebreeën 11:1-3, 11:6) Door het geloof in Jezus Christus zult u zeker behouden worden. Degene die niet in Jezus gelooft, is voor eeuwig verloren! Hem hangt het vreselijke oordeel boven zijn hoofd. God wil niet dat u verloren gaat. Hij heeft u zo lief en wil u redden. God roept iedereen tot bekering op, omdat Hij niet wil dat sommigen verloren zouden gaan. (2 Petrus ) In de Bijbel lezen we dat God de profeet Jona gezonden had om het oordeel over Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische rijk, aan te kondigen. Toen Jona in Ninevé ging preken dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden, raakten de mensen in paniek. Tevens riep de profeet Jona hen ook tot bekering van hun boze wegen op! De bewoners van Ninevé en de Assyrische koning namen de boodschap van Jona serieus en geloofden God. Ze trokken het boetekleed aan en bedreven rouw. Toen God zag dat de bewoners van Ninevé zich bekeerden, besloot Hij de stad niet te oordelen. (Jona 3:1-10) 


In tegenstelling tot de profeet Jona zijn de eindtijdgoeroe's- en profeten (onder hen zijn helaas ook christenen) die het einde van de wereld aankondigen, paniekzaaiers en oproerkraaiers. Ook hebben zij de mensen niet opgeroepen om zich te bekeren van de verdorven en goddeloze wegen. Helemaal niets! Ook heeft God hen NIET geroepen om namens Hem te profeteren. De Bijbel waarschuwt ons ernstig voor valse profeten. Voor de eindtijdgoeroe's- en profeten hoeven we niet bang te zijn. Want de Bijbel zegt:


"Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het Woord dat de HEERE niet gesproken heeft?- als een profeet spreekt in de Naam des Heren en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de HEERE niet gesproken heeft; IN OVERMOED HEEFT DE PROFEET HET GESPROKEN, gij zult voor hem NIET vrezen."
Deuteronomium 18:21-22


Bijna alle eindtijdgoeroe's- en profeten hebben met één ding heel gemeen: zij maken zich schuldig aan numerologie en getallensymboliek. Ze hebben eindeloos berekend wanneer de wereld vergaat. Echter hebben ze zich ingelaten met het occultisme. Want numerologie en getallensymboliek zijn eigenlijk occult. In feite maken zij zich schuldig aan waarzeggerij! God verbiedt alle vormen van waarzeggerij! (Deuteronomium 18:10) Het is NIET onze zaak om te weten wanneer de wereld echt vergaat. (Handelingen 1:7) Alleen God weet welke exacte dag het einde van de wereld zal inluiden en op welke dag Here Jezus zal terugkomen. (Matthéüs 24:36) 


U hoeft niet bang te zijn voor alles wat er zou gebeuren. God zegt altijd in Zijn Woord, de Bijbel:"Vrees niet!" Dat wil zeggen: wees niet bang. Laat de goeroe's en eindtijdprofeten maar raaskallen. Ze willen ons alleen maar angst aanjagen. Als u in Jezus gelooft en uw leven aan Hem toevertrouwt, staat u ook onder de controle van God, dan hebt u niets te vrezen wat de toekomst zal brengen. Waarom moet u bang zijn? Waar hebt u ooit uw geest van vrees vandaan gehaald? Zeker niet van God!! Dus waarom zou u zich daardoor dwars laten zitten? Door de eindtijdprofeten soms!? Werp uw angst af, want Gods boodschap luidt voor deze tijd:"...God heeft ons NIET gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, en der liefde, en der gematigheid." (2 Timótheüs 1:7 Statenvertaling) Een ander vertaling zegt:"God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." Het is bekend dat de eindtijdtheorieën van eindtijdgoeroe's- en profeten sommige mensen tot zelfmoord kunnen drijven. Andere mensen raken in paniek en hebben al hun spaargeld opgemaakt, omdat u volgens hen er na 2012 niets meer zou hebben. Dat is precies wat de duivel wil. De satan wil door middel van eindtijdtheorieën verwarring stichten en angst en paniek onder de mensen zaaien. 


Nu u het artikel gelezen hebt, zult u vandaag beslissen of u Here Jezus als uw Heer, Zaligmaker en Verlosser wilt aanvaarden. De keuze is aan u. Wacht niet tot morgen af. Zeer terecht waarschuwt de Bijbel ons:"Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt." (Jakobus 4:14) U weet maar nooit wat u morgen staat te wachten. Misschien kunt u verongelukt worden, uw baan kwijtraken, ernstig ziek worden of uw geliefde verliezen. Niemand weet wat de dag morgen zal zijn. Als u Here Jezus niet als uw Heer en Verlosser hebt aangenomen, dan hebt u veel te verliezen. Er is géén andere naam dan alleen de Naam van Jezus waardoor we behouden kunnen worden. (Handelingen 4:12) Ook wil God dat we tot de wederkomst van Jezus Christus gewoon blijven werken alsof het einde nooit zal komen en leven alsof het morgen komt. Wat er in dit jaar zou gaan gebeuren, hoeven we niet bang te zijn. Laat de euro, de dollar ineenstorten. Laten er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Laat het gebouw van de beschaving ineenstorten. Laten economische en financiële rampen komen met enorme schulden, werkloosheid en vrees. Deze gebeurtenissen en rampen zijn de barensweeën van het naderende Messiaanse Vrederijk. (Romeinen 8:22-23) Alleen de goddelozen die God niet kennen, leven in grote angst. Maar...voor het ware kind van God is alles nog steeds onder controle! David Wilkerson schreef:"Het doet er werkelijk niets toe; niets kan degenen schaden, die onder de schaduw van Zijn almachtige vleugelen schuilen. De schaduw van de Almachtige is groter dan enige schaduw van vrees die deze tijd kan aanjagen. Gods kinderen hoeven geen kwaad te vrezen." (7) God heeft ons niet beloofd dat Hij ons zou bewaren voor een uur van nood of ons lijden zou onthouden. Helemaal niet. Alleen heeft Hij ons wel vrede en veiligheid van ziel en geest en een behouden aankomst beloofd. Here Jezus zegt:


"De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan."
Matthéüs 24:35 (Statenvertaling)


De eindtijdgoeroe Patrick Geryl haalde enkele jaren geleden de internationale media met zijn voornemen om in 2012 op een berg in Zuid-Afrika te gaan leven. Daar zou hij op een "relatief veilige plaats de Apocalypse afwachten. "Naar Afrika reizen gaat niet lukken,"vertelde hij. "Ik heb nu suikerziekte. Zonder insulinepomp kan ik niet lang leven. Maar goed, waarschijnlijk hoeft dat ook niet. Ik wacht het hier wel af." (5) 


Patrick Geryl
Laat hem het vergaan van de wereld maar afwachten. Hij gedraagt zich precies hetzelfde als de profeet Jona die boos werd, toen hij zag dat het onheil over Ninevé door God afgewend werd, omdat God genadig en barmhartig was jegens de bewoners van Ninevé die berouw toonden. Jona besloot een hut voor zichzelf buiten de stad Ninevé te bouwen en was daaronder gaan zitten in de schaduw, totdat hij zou zien wat er met de stad gebeurde. De rest van het verhaal zult u gaan lezen in het Bijbelboek Jona. (Jona 4:1-11) De eindtijdgoeroe Patrick Geryl weigert te geloven dat de wereld niet in dit jaar zal vergaan. Ik zou persoonlijk het einde van de wereld liever niet afwachten en wil gewoon aan het werk blijven. U soms ook niet? Laat u niet misleid worden door de belachelijke, onzinnige en niet-Bijbelse eindtijdtheorieën! Wees gerust, de wereld vergaat niet op 21 december 2012.
Kom na 21 december bij mijn blog langs. U bent van harte welkom. Toch moeten we wel onthouden wat de Bijbel zegt:"Het einde aller dingen is nabij. Wees nuchter en waakt in de gebeden." (1 Petrus 4:7) Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenivuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 
Bronnen en referenties:


(1) Nieuws.nl: Oudste Maya-kalender ter wereld ontdekt. 13-05-2012
(2) Grenswetenschap: Het einde van de 2012 kalender?
(3) Nieuws-uitgelicht.infonu: 2012: vergaat de wereld of niet?
(4) AD.nl: Geen einde van de wereld op oudste Mayakalenders. 10-05-2012
(5) Trouw: Maya-ontdekking brengt eindtijdgoeroe niet van zijn stuk. 11-05-2012
(6) Israel Today nr. 56: Het aftellen is begonnen. Door Bart Repko. December 2011
(7) Het Visioen. Door David Wilkerson1 opmerking:

Anoniem zei

he

dit is een goede uitleg van de eindtijd theorie

nu weet ik zeker dat je gelijk hebt

h