donderdag 27 december 2012

Nieuws wetenschap december 2012


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing door de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af, omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Geen definitief bewijs van organische stoffen op Mars

Vorige maand maakte het Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekend dat de Marswagen Curiosity een 'wereldschokkende vondst' deed. De vondst zou 'in de geschiedenisboeken' komen te staan. In september ontdekte Curiosity dat er ooit een rivier op de planeet Mars heeft gestroomd. De robotverkenner maakte foto's van een rivierbedding met rotsen, die uit grind en zand bestaan. Door de grootte en ronde vorm van de stenen werd geconcludeerd dat er ooit snel 'stromend water' was. Ondertussen vroeg iedereen zich af wat de 'wereldschokkende' ontdekking van Curiosity zou kunnen zijn. (1) Later bleek dat er toch geen wereldschokkende ontdekkingen door Curiosity werden gedaan. 

NASA kwam terug op de uitspraak dat er 'wereldschokkende' vondst op Mars is gedaan. Eerder maakte hoofdonderzoeker John Grotzinger van NASA bekend dat de Marswagen Curiosity mogelijk een vondst had gedaan die 'in de geschiedenisboeken' zou komen te staan. "De instrumenten van de rover hebben op dit punt in de missie geen definitief bewijs van organische stoffen op Mars gedetecteerd,"schreef de NASA op de site van het Mars Science Laboratory. "De geruchten en speculaties over de mogelijk belangrijke ontdekkingen tijdens de missie zijn onjuist." 
Het Mars Science Laboratory Project onderzoekt al bijna vijf maanden met Curiosity of leven op Mars mogelijk is of tot de mogelijkheden heeft behoord. De robotverkenner Curiosity heeft alle verwachtingen overtrefd en alle instrumenten en meetsystemen functioneren goed. "Dit is spectaculair voor zo'n complex systeem, die ook nog eens vanaf de aarde bediend wordt,"aldus NASA. (2) De NASA zei te verwachten dat er nog meer opmerkelijke ontdekkingen worden gedaan, omdat Curiosity heeft ontdekt dat er ooit water op Mars heeft gestroomd.

Of er inderdaad water op Mars ooit geweest is, valt echter te betwijfelen. Water is een belangrijk voorwaarde voor het leven. Zonder water en licht is leven niet mogelijk. Omdat er waarschijnlijk water op Mars aanwezig was geweest, wordt deze alleen gevonden in een betrekkelijk nauwe kring tussen Venus en Mars. Dichter bij de zon wordt het alleen nog maar damp. Verder van de zon af wordt het ijs. De baan van onze aarde loopt door het midden van die kring en dit is de ideale plaats voor het levensproces, zoals wij dat op aarde kennen. Ook omdat de aarde niet te koud noch te heet  is, is het leven op onze planeet daardoor mogelijk. Maar de baan van de planeet Mars loopt niet door het midden van de kring, maar staat aan de rand van de kring. Dat maakt de omstandigheden voor het leven echter ongunstig. Laat de Marswagen Curiosity maar blijven zoeken naar een aanwijzing voor het leven op Mars. 

Curiosity heeft afgelopen maand veel onderzoek verricht in de Gale-krater, een krater met een diameter van 154 kilometer, iets ten zuiden van de Marsevenaar. In die periode heeft Curiosity al meer dan 23.000 beelden opgestuurd naar de aarde. Vanaf daar werd deze panoramafoto gemaakt, die bestaat uit meerdere foto's. De meerdere foto's werden gemaakt door de Mast Camera. Doordat de kleur van de stoffige dampkring van Mars was weggefilterd, ziet het Marsoppervlak er nu net zo uit als het er op aarde uit zou zien. (1)


Panorama van het Marsoppervlak
Het panorama van het Marsoppervlak mag indrukwekkend zijn, maar biedt een troosteloze en dode wereld vol woestenij, waar er geen leven is. 

Niet op twee, maar op zeven planeten leven mogelijk???

De wetenschappers beweren dat op zeven planeten in ons sterrenstelsel leven mogelijk zou zijn. Volgens The Telegraph hebben de wetenschappers met hun 'ontdekking' een catalogus met alle levensvatbare planeten samengesteld. Vorig jaar stonden er slechts twee planeten op de lijst, maar het afgelopen jaar zijn er vijf nieuwe kanshebbers 'ontdekt.' Wetenschappers bestudeerden bijna 900 exoplaneten - planeten die rond een andere ster draaien dan om de zon - en hebben nog een lijst met ruim 2.500 planeten om te onderzoeken. Slechts een handvol zal geschikt zijn voor leven, zoals wij het hier op Aarde kennen, aldus de bewering van de wetenschappers. Toch was het eerste jaar van de studie een groot succes, want de onderzoekers hadden verwacht dat de lijst met hooguit één of twee levensvatbare planeten zou aandikken. (3) Dat schrijft het AD nieuws. Met de lijst willen de wetenschappers de vele berichten over pas ontdekte planeten nuanceren. Vaak wordt gemeld dat leven mogelijk is, terwijl het aantal kanshebbers eigenlijk heel beperkt is. Het team van onderzoeker Abel Mendez gebruikt drie graadmeters om te bepalen of leven mogelijk is: de variabiliteit van energie die de planeet van haar ster krijgt, de massa van de planeet en de grootte. (3)


Catalogus van 'levensvatbare' planeten
Grotere gasreuzen die rond een veranderlijke ster draaien, hebben minder potentieel dan kleinere, vaste planeten die een stabiele ster hebben. (3) Nu komen de wetenschappers met hun ongehoorde bewering dat er mogelijk...een tweelingbroer van de aarde is.

Is de ontdekking van de tweelingbroer 'Aarde 2.0' nabij?

Als we enkele 'toonaangevende' wetenschappers mogen geloven, zullen astronomen volgend jaar de eerste 'Aarde' buiten ons eigen zonnestelsel ontdekken. Dat werd op 27 december 2012 medegedeeld aan space.com. Sinds de ontdekking van de eerste planeet buiten ons zonnestelsel in 1995 zijn daar meer dan 900 bijgekomen. Mikko Tuomi van de Universiteit van Hertfordshire schat 'voorzichtig' dat er in onze Melkweg alleen al 200 miljard sterren kunnen zijn met minstens 50 miljard planeten. Als 1 op 10.000 op onze aarde lijkt, komen we op 5.000.000 dergelijke exoplaneten. (4)


Tweelingbroer van de aarde draait om de zon
buiten ons zonnestelsel...
De eerste gevonden exoplaneten waren hete Jupiter-achtige gasreuzen die dicht rondom hun ster draaien. Onbewoonbaar dus. Maar dankzij verbeterde apparatuur en technieken gaven zich ook andere werelden bloot, die ook meer op onze planeet begonnen te lijken. Geciteerd door space.com meent Abel Mendez van de Universiteit van Puerto Rico dat er momenteel negen potentieel levensvatbare planeten zijn, maar geen ervan is klein genoeg om een tweelingbroer van de aarde te zijn. "Maar ik ben er zeer positief over dat de eerste tweelingbroer van de aarde volgend jaar wordt ontdekt,"beklemtoont de wetenschapper. Ook de vermaarde planetenjager Geoff Marcy van de Universiteit van California houdt zo'n ontdekking in 2013 voor 'waarschijnlijk'. Zowel Mendez als Marcy denken dat de Kepler van de NASA de vondst zal doen, die een 'zware impact' op onze mensheid zal hebben. (4)

Welke 'zware impact' bedoelen ze nou eigenlijk? Kennelijk bedoelen ze een aanval op het geloof dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Veel wetenschappers vinden het scheppingsverhaal uit het eerste Bijbelboek Genesis een sprookje. Maar het Bijbelse scheppingsverhaal verschilt in alle opzichten van alle mythologieën en zeker ook van de Evolutietheorie! Het voldoet wel aan wetenschappelijke criteria. In elke opzicht is het Bijbelse scheppingsverhaal wel wetenschappelijk! De eerste woorden uit Genesis "In den beginne schiep God den hemel en de aarde" zijn nog steeds actueel. Deze vers wil ons zeggen dat God het leven in de hemel en op aarde heeft geschapen. Voor de wetenschappers zou het onzinnig zijn dat er leven is in de hemel. Maar de Eerste Nederlandse Systematisch ingerichte Encyclopaedie uit 1952 beschrijft de hemel als: "aan de hemel heeft zich van oudsher de gedachte aan het goddelijke verbonden; dus ook voorwerp van verering als oorsprong en voorbeeld van leven op aarde." God die in de hemel troont, is de bron van alle leven op aarde! Dit wil zeggen: alle leven komt van God vandaan. Iedereen kent de vraag de kip of de ei. Dus weet iedereen het antwoord ook dat de ei van de kip vandaan komt. In de hemel woont God niet alleen, maar ook engelen zijn de bewoners van de hemel. In zekere zin kunnen we de engelen als buitenaardse wezens beschouwen, omdat hun woonplaats niet de aarde maar de hemel is. Het begrip 'hemel' heeft echter drie betekenissen. Op aarde kennen we de blauwe hemel, waarin we kunnen ademen en leven. Buiten de aarde is het heelal ook de sterrenhemel genoemd. Maar de apostel Paulus sprak over "de derde hemel" (2 Korinthe 12:2). De derde hemel is niet anders dan Gods woonplaats en staat buiten het heelal. 

Al honderden jaren heeft de mens zich afgevraagd of er leven buiten ons zonnestelsel is. Stel dat er zulk leven op andere planeten buiten ons zonnestelsel wél bestaat, dan is dat een fascinerende ontdekking. Vaak hebben christenen, Joden en andere gelovigen zich afgevraagd of zo'n ontdekking van buitenaardse leven geen weerlegging van hun geloof zou inhouden, zoals sommige wetenschappers wel hebben gehoopt en gesuggereerd dat het een 'zware impact' op de mensheid zal worden. De bezorgdheid van gelovigen is echter overbodig. Want God heeft door Zijn Woord ons gezegd dat Hij ons, aan de aarde gebonden geslacht, zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden om voor ons te sterven en dit slaat dan op u, op mij en op alle andere mensen. Nooit heeft Hij echter gezegd dat wij Zijn enige schepping betekenen. God deelt ons echter alleen zoveel mee als we noodzakelijk moeten weten - en niets om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dit laatste is een van de taken die Hij de wetenschap heeft opgedragen. Het doet er dus echt NIET zoveel toe of ergens in die oneindige en onmetelijke universum nog schepselen bestaan die op de een of andere manier op ons lijken. Wat er WEL toe doet, is dat we bij de aanblik van de schitterende nachtelijke hemel in staat zijn om te erkennen dat dit het eigen werk is van de Schepper die, hoe enorm Zijn almacht en eeuwige kennis ook zijn, toch liefde en zorg koestert voor ieder lid van dat dwalende menselijke geslacht! 

Miniatuur-Nijl op maan Saturnus

De ruimtesonde Cassini-Huygens heeft een opwindende ontdekking gedaan op één van de manen van de planeet Saturnus. Op de maan Titan is een rivier ontdekt met een lengte van ruim 400 kilometer. De rivier mondt uit in een grote zee. Niet eerder werd buiten de aarde zo'n groot rivierenstelsel gevonden. Dat liet de Europse ruimtevaartorganisatie ESA weten. (5)


Miniatuur -Nijl op maan Titan
De ESA zegt dat de rivier op een miniatuur-Nijl lijkt. Als u op de maan Titan zou willen gaan wonen, moet u echter niet erop rekenen dat het klimaat op Titan aangenaam is. Water stroomt er helemaal niet. Op het oppervlak van de maan Titan, waar de miniatuur-Nijl is gevonden, zijn ethaan en methaan die door de rivier stromen. Op aarde zijn dat gassen, maar op de maan Titan worden de stoffen vloeibaar door de extreme kou. Titan is de enige plaats buiten de aarde waar ooit vloeibare stoffen zijn aangetroffen. (5) Eerder heeft de ruimtesonde Cassini met instrumenten aan boord op basis van radaropname het landschap van meren en zeeën op Titan blootgelegd. Aanvankelijk zijn de wetenschappers niet zeker of de donkere vlekken meren of kraters zijn. Maar nu er een rivier op de maan Titan ontdekt is, kunnen we met zekerheid zeggen dat er wel degelijk meren en zeeën zijn op Titan.


Kunstmatig gekleurde radaropname van
een merenlandschap op Titan dichtbij de
Noordpool.
Titan is de grootste maan van de gasplaneet Saturnus en op Ganymedes, de maan van de gasplaneet Jupiter, de grootste van het zonnestelsel. Met een diameter van 5151 km is hij groter dan de planeet Mercurius. Christiaan Huygens ontdekte op 25 maart 1656 Titan met behulp van een telescoop en noemde de maan Saturni Luna. De Engelsman John Herschel doopte de maan in 1847 om tot Titan. 

Titan is heel bijzonder, omdat hij als de enige maan in het zonnestelsel een eigen en dichte atmosfeer heeft. Doordat Titan zo ver van de zon staat, is het vanzelfsprekend extreem koud, gemiddeld 145 graden onder nul. Bij deze temperatuur vindt echter geen sublimatie van ijs plaats door afwezigheid van waterdamp. De atmosfeer van Titan bevat ook geen waterdamp. Toch lijkt het klimaat van Titan in zeker opzicht op dat van de aarde, doordat methaan voor een groot deel dezelfde functies als water op aarde heeft. Net als de aarde kent Titan ook seizoenen als gevolg van de veranderde baan van Saturnus doordat het andere halfrond van de maan naar de zon toe wordt gekeerd. Ook heeft de maan beide polen. De wolken bestaan uit ethaan, methaan en andere chemische stoffen. Zo vormen zich geregeld methaanwolken - zowel cummuluswolken als stratuswolken - en regent het er af en toe hevig methaan bij onweer op plaatsen waar de zon loodrecht op de atmosfeer schijnt. Op de noordpool valt dus vermoedelijk veel regen en/of sneeuw. (6) 


Globale maan Titan 
3D-afbeelding: Zo ziet het Titan-oppervlak er uit
Titan is een wonderlijke wereld in ons zonnestelsel. Verwacht wordt dat er de komenden jaren steeds meer opzienbarende ontdekkingen gedaan zullen worden. 

Spectaculaire foto van Saturnus gemaakt door ruimtesonde Cassini

De ruimtesonde Cassini-Huygens heeft niet alleen de miniatuur-Nijl ontdekt, maar ook een indrukwekkende foto van de reuzeplaneet Saturnus gemaakt, terwijl de sonde zich in de schaduw van de gasplaneet bevond. Op het moment dat de foto werd gemaakt, stond de zon precies achter Saturnus, waardoor de Cassini niet verblind werd door zonlicht. De foto dat op 17 oktober was genomen, is samengesteld uit zestig beelden. Doordat de sonde zich in de schaduw bevond, kunnen meer details dan normaal gezien worden van onder meer de atmosfeer van de planeet en de ringen. (7)


Spectaculaire foto van de gasplaneet Saturnus
Tijdens deze spectaculaire foto heeft de ruimtesonde Cassini haar 174ste rondjes om Saturnus gemaakt. De ruimtesonde Cassini-Huygens werd in 1997 gelanceerd en bereikte na reis van zes en een half jaar de gasplaneet Saturnus. De missie van de sonde is het bestuderen van Saturnus en zijn manen. Sinds 2004 draait de ruimtesonde in een baan rond de planeet. Voorlopig blijft de Cassini onderzoek verrichten naar de planeet en zijn manen; de missie is onlangs verlengd tot zeker 2017. (7) Saturnus is de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. Beide gasreuzen zijn zogeheten buitenplaneten. De ringen van Saturnus zijn zo verbazingwekkend en hebben zo'n ongeloofelijk stelsel van talloze minieme, afzonderlijke ringen met smalle, lege afscheidingen tussen deze ringen. De ringen bestaan uit ijs en meteorietstofdeeltjes. Van de saturnusringen is bekend dat deze stelsels bijzonder dun en niet dikker zijn dan circa twintig meter. De middellijn van het ringenstelsel bedraagt circa 275.000 kilometer; het stelsel is te vergelijken met een rond vel schrijfmachinepapier van meer dan een kilometer in middellijn, schreef wetenschapsjournalist Govert Schilling. De A-, B- en C-ringen zijn met de amateurtelescoop zichtbaar vanaf de aarde. Met de luister van het ringenstelsel wordt Saturnus wel Lord of the Rings genoemd. De samenstelling van de gasreus Saturnus lijkt veel op die van Jupiter. Zoals op Jupiter razen ook de orkanen op Saturnus voort. Ook zijn bliksemen op Saturnus waargenomen. Wist u dat Saturnus momenteel 62 manen heeft, alsof het een eigen zonnestelsel in ons zonnestelsel heeft! 

126 nieuwe plant- en diersoorten ontdekt in de Mekong-regio

In de zogeheten Mekong-regio in Zuidoost-Azië hebben de wetenschappers meer dan 126 plant-en diersoorten ontdekt. De ontdekkingen zijn verbazingwekkend en heel bijzonder, want onder de ontdekte dieren zijn een kikker die tjilpt als een vogel, een blind visje die in de ondergrondse wateren zwemt, en een vleermuissoort, genaamd Beëlzebub-vleermuis, die zo heet vanwege zijn duivelachtige uiterlijk. 


De Gracixalus Quangi zingt als een vogel
"Wat we hebben ontdekt, lijkt wel uit de ideeëndoos van een science-fictionschrijver te komen,"zei onderzoeker Stefan Ziegler opgetogen. In de wateren is ook een 'lopende vis' ontdekt, die zich met zijn vinnen over land voortbeweegt. Eveneens werd er een minivis van 2 centimeter lengte gevonden. (8) In het rapport "Extra Terrestrial" van het Wereldnatuurfonds zijn tien nieuwe diersoorten uitgelicht. De wetenschappers deden hun ontdekkingen in 2011. De vondsten waren door het Wereldnatuurfonds beschreven in het rapport. 

De 82 planten, 21 reptielen, 13 vissen, 5 amfibieën en 5 zoogdieren werden in 2011 op naam gebracht. Ze waren ontdekt in de Mekong-regio, verspreid over Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam en het Zuidwesten van de Chinese provincie Yunnan. Sinds 1997 werden in deze regio overigens al ruim 1.710 nieuwe soorten beschreven. Op het Vietnamese eiland Rhin Quoc werd bijvoorbeeld een nieuwe 'wandelende' rog (Clareas Gracilentus) ontdekt, die met borstvinnen rechtop kan voortbewegen. Verder een twee centimeter kleine vis (Boraras Naevus) gevonden of een blind roos visje (Bangana Musaei) uit de karperfamilie, dat rondzwemt in ondergrondse grotten in Laos. De Quang's boomkikker kwaakt niet, maar maakt een soort tjilpend geluid, niet twee van die geluiden zijn gelijk en houden ergens het midden tussen een geklik, gefluit en gesjirp. Andere kikkersoorten blinken uit in hun veelheid van oogkleuren. (9)


Boraras Naevus 
Trimeresurus Rubeus
 Een nieuwe soort 'pygmee' python (Python Kyaiktiyo) toch nog anderhalve meter lang, werd slechts éénmaal gezien. Een ander eigenaardig reptiel: een tweepotige hagedis. Wat de zoogdieren betreft, vallen drie vleermuizensoorten op. De 'Beëlzebub-vleermuis' heeft een "duivels" gezicht met scherpe oren en een buisachtige neus. Er zijn verder 81 plantsoorten op naam gebracht, waaronder verschillende nieuwe orchideeën, maar onder meer ook koffie-, gember-, brandnetel-, peper- en bananenplanten. (9)


Mekong-rivier
De Mekong-regio is een gebied in Zuidoost-Azië dat heet naar de Mekong-rivier. Het omvat onder meer Thailand, Laos, Myanmar, Cambodja en het Zuid-westen van China. Het gaat om bijna 540.000 km2 in vijf landen. Bij elkaar is dit een gebied zo groot als Frankrijk. De Mekong is beroemd om de gigantische zoetwatervissen, die er rondzwemmen. De grootste bedreigingen voor de Mekong-regio zijn de illegale en massale houtkap en landbouw. De pas ontdekte plant- en diersoorten zijn zeer zeker in gevaar gekomen. Het feit dat de tijgersoort in de Mekong-regio bijna uitgestorven is, spreekt voldoende. Het aantal tijgers in het stroomgebied van de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië is de afgelopen jaren drastisch gedaald. In 1998 kwamen nog 12.000 tijgers in het gebied voor. Momenteel leven er minder dan 30 exemplaren in het wild! 


Indochinese tijger
De enorme teruggang van het aantal tijgers wordt vooral veroorzaakt door stroperij. Tijgers zijn populair onder stropers vanwege hun vacht en om hun lichaamsdelen te verwerken in traditionele Chinese medicijnen. Ook het leefgebied van de Indo-chinese tijger is dramatisch afgenomen door massale houtkap en landbouw. Het gevolg ervan is dat tijgers en mensen steeds vaker hierdoor met elkaar in conflict komen. De Indo-chinese tijger is niet het enige soort dat met uitsterven bedreigd wordt. Ook Bengaalse, Siberische, Sumatraanse en Maleise tijgers worden in hun voortbestaan bedreigd. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat de zondige en hebzuchtige mens die géén oog heeft voor de natuur, het planten- en dierenrijk heeft willen uitroeien. Geldzucht en hebzucht zijn de voornaamste oorzaken. De Bijbel zegt ook dat geldzucht de wortel van alle kwaad is (I Timótheüs 6:10). 

Onze verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de plant- en diersoorten

Oorspronkelijk heeft de mens de opdracht van de Schepper gekregen om als rentmeester de aarde te beheren en goed voor planten en dieren te zorgen. Sinds de zondeval is alles drastisch veranderd. In plaats van beheer en verantwoordelijkheid heeft de mens de hele natuur bedorven en vernield. Ten opzichte van de door God geschapen wereld hebben de mensen over het algemeen gesproken zo onverschillig gedragen. Aan de hebzucht, zorgeloosheid en ijdelheid van de mens valt heel veel te verwijten dat zoveel plant- en diersoorten worden uitgeroeid. Wij verjagen dieren uit streken die we zelf willen gebruiken, zonder aan de consequenties te denken. En gedreven door ijdelheid moedigen wij stropers aan, prachtige dieren als de tijger, de neushoorn en de olifant, dood te schieten, zodat we van dierenhuiden mantels of vloerkleden, van ivoor en dierlijke lichaamsdelen medicijnen, beeldjes en cosmetica kunnen maken, hoewel er wel ander manieren bestaan om medicijnen te maken of de mens warm te houden! We kappen regenwouden massaal voor het vervaardigen van meubels en andere dingen, zonder dat er eerst over de grote gevolgen voor het ecosysteem nagedacht moet worden. De wet die God meer dan 3500 jaar geleden door Mozes aan Zijn volk Israël gaf, bevat duidelijk instructies over twee problemen die wij modern vinden: de zorg voor het voortbestaan en het welzijn van de planten- en dierenwereld! Zo kreeg het volk, waarover Mozes het bevel voerde, terwijl het van Egypte uit door een woestijn reisde waar het voedsel erg schaars was, te horen dat zij bij het vinden van een nest wel de eieren en jonge vogeltjes mochten eten, maar de oude vogels in vrijheid moesten laten, zodat die weer konden broeden. Ook de juiste behandeling van de dieren werd door de wet bepaald. Zag een man bijvoorbeeld een koe die in put was geraakt, dan moest hij het dier redden, of het nu aan een vriend of aan een vijand behoorde. In Nederland vinden we tegenwoordig vanzelfsprekend dat koeien die in een sloot waren gevallen, gered moesten worden. Maar de wet van God bestaat al duizenden jaren oud. Ondanks worden de Bijbelse wetten door zeer veel mensen veracht en met de voeten vertrapt!! We hebben NIET het recht om de planten en de dieren uit te roeien met wie we op aarde leven of dit aan te moedigen. Integendeel: we zouden al het mogelijk moeten doen om elk deel van de natuur te bewaren en ervoor te zorgen. Wij dienen er borg voor te staan dat die schepselen en de voor hun leven noodzakelijke omgeving niet alleen blijven leven, maar dat ze gedijen op de door God bedoelde manier. Wij zijn ook door liefhebbende God geschapen en hebben van Hem de taak gekregen om goed voor de planeet aarde te zorgen! Daarom dienen we de Bijbelse principes, waarop Gods wet gebaseerd is, opnieuw te ontdekken om ze in de huidige omstandigheden toe te passen terwille van de juiste zorg en bescherming voor Gods schepselen!     ________________________________________________________________________________

Citaten Leonardo da Vinci, Italiaans architect, uitvinder, scheikundige, natuurkundige, anatomist, beeldhouwer, schilder, ingenieur en componist (1452-1519).


De zon heeft nooit één schaduw gezien.

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

Als geest en hand niet samengaan, ontstaat er geen kunst.

Hij die het kwaad niet straft, laat toe dat het geschiedt. 

Waar geschreeuwd wordt, is geen wetenschap.

Zij die weinig denken, vergissen zich heel veel.

Roest ijzer is onbruikbaar; stilstaand water verliest zijn zuiverheid en wordt bij koud weer bevroren, zelfs dat de kracht van de geest niets doet.

Noodzaak is de minnares en gids van de natuur.

Mechanica is het paradijs van de wiskundige wetenschapper, omdat het door middel tot de vruchten van de wiskunde komt. 

Slecht is de leerling, die zijn meester niet overtreft.

Waar veel gevoel is, is ook veel leed.

De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen, die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.

De mens zal met grote vleugels, doordat hij tegen de weerstand biedende lucht kracht weet te ontwikkelen, met succes de lucht overwinnen en zich op haar verheffen kunnen. 

Al onze kennis spruit voort uit onze waarneming.

In een rivier is het water dat u aanraakt, het laatste van wat er voorbij stroomt en het laatste van wat er voorbij gaat stromen. Zo is het ook met de tijd.

Zoals een gevulde dag ons een goede nachtrust bezorgt, zo leidt een goedgevuld leven tot een zachte daad.

Terwijl ik dacht dat ik bezig was te leren leven, was ik bezig te leren sterven.

Wie niet van het leven houdt, verdient het niet. 
________________________________________________________________________________

'Alienschedels' van 1000 jaar oud ontdekt op kerkhof

Raar maar waar, al bent u wel sceptisch. In Mexico hebben archeologen op een eeuwenoude kerkhof nabij het Mexicaanse dorpje Onavas tijdens opgravingen een hoogst merkwaardige ontdekking van menselijke lichamen gedaan. De totaal misvormde schedels lijken op die van een alien. De geraamtes zouden meer dan 1000 jaar oud zijn. Het gaat om een bizar ritueel van schedelvorming, waarbij de schedel van vooral jonge kinderen werd vastgebonden om zijn vorm te veranderen en te verlengen. (10) Dergelijke praktijken komen in diverse culturen over de hele wereld, zoals Maya's, Aboriginals en andere volken, voor. 


Alienschedel
Gelukkig voor ons zijn de opgegraven 'alienschedels' niet buitenaards, maar gewoon menselijk. De DNA-bepaling zal zeker aantonen dat het om gewone mensen gaat. De unieke vondst van 25 geraamtes in een eeuwenoud kerkhof zal een nieuw licht werpen op eeuwenoude rituelen. 13 schedels zijn gewild door de mens misvormd, bij vijf schedels zijn ook de tanden verminkt. Het gaat om kinderen die bij de gruwelijke praktijk van het schedelvormen een groter risico liepen om te sterven. Dat 'schedelbinden' of 'schedelvervlakken' was een manier om de sociale status van een individu aan te duiden. Sommige primitieve stammen dachten dat mensen met een hogere schedel er aantrekkelijker uitzagen en ook intelligenter zouden zijn. Hippocrates beschreef het ritueel al in 400 voor Christus en had het over de "Macrocephali" (de 'langhoofdigen'), maar de Neanderthalers zouden de praktijk al veel vroeger geïntroduceerd hebben. (10) Volgens de eerste testen zou de vondst dateren van het jaar 943 na Christus. Archeologe Cristina Garcia Moreno, die het project leidt, legde uit aan de Daily Mail:"Schedelvervorming werd in de Mexicaans-Amerikaanse culturen toegepast om sociale groepen van elkaar te onderscheiden. Daarnaast had de praktijk ook een hoge rituele waarde. De unieke ontdekking toont de mengeling van een aantal tradities van verschillende stammen uit het noorden van Mexico. Zo troffen we ook zeeschelpen uit de Golf van Californië als sieraden aan en ook dat is een primeur voor deze regio. Het bewijst dat de invloed van Mexicaans-Amerikaanse volkeren veel verder reikte dan we eerst dachten." (10)

Vorig jaar werd een gemummificeerde langwerpige schedel in Peru gevonden. Aanvankelijk stelde de vreemd gevormde schedel van bijna 50 cm die in de stad Andahuaylilas in de zuidelijke provincie Quispicanchi van Peru werd gevonden, antropologen voor een raadsel. Er werd gesuggereerd dat de langgevormde schedel het bewijs van het bestaan van buitenaardse wezens heeft geleverd. Bij nadere onderzoekingen bleek de gemummificeerde langgevormde schedel menselijk te zijn en beslist niet buitenaards. In het Oude Egypte komt de praktijk van schedelvervlakken ook voor. De dochter van farao Achnaton, beter bekend als Amenhotep IV, had ook een lang gevormde schedel! Bekijk de onderstaande foto van de buste van de dochter van farao Amenhotep.


Langgevormde schedel van farao Achnaton's dochter
IBM: binnen vijf jaar kan computer horen, ruiken en voelen

Voor ons is dat nog een science-fiction. Binnenkort wordt het een werkelijkheid. Wie zich de populaire en orginele TV-serie Star Trek nog steeds herinnert, weet dat captain Kirk een toesteltje bij zich heeft om scotty op te roepen. "Beam me up, Scotty,"waren de beroemde woorden van captain Kirk. Het toesteltje werd jaren later een werkelijkheid, wat we tegenwoordig als mobieltje kennen. Volgens het technologiebedrijf IBM zullen computers steeds meer menselijker worden, zodat ze kunnen 'horen, ruiken en voelen.' 

Elk jaar komt IBM met een '5 in 5' rapport, waarin vijf ontwikkelingen worden genoemd die het bedrijf de komende vijf jaar verwacht. Dit jaar ligt de focus op de manier waarop computers in de nabije toekomst informatie zullen verwerken. Dat kunnen ze volgens IBM straks op een manier zoals mensen nu doen met hun 'zintuigen.' Volgens Bernie Meyerson, vice-president van IBM zou dit een totale verandering van de architectuur van de computer betekenen. Bij het programmeren moet alle informatie nu nog steeds, bit voor bit, worden ingevoerd door mensen. "Maar stel je voor dat een computer straks naar een voorwerp zou kunnen kijken en op die manier informatie tot zich zou kunnen nemen,"zegt hij tegen de Washington Post. Het idee is dat mensen en computers eenzelfde soort taal spreken. En volgens Meyerson is dat niet zo bizar als het klinkt. Geur en smaak hebben bijvoorbeeld een chemisch uitgangspunt. Als computers bepaalde moleculen van elkaar zouden kunnen onderscheiden, kunnen ze mensen bijvoorbeeld waarschuwen voor gif of voor voedsel waar zich ziekteverwekkende stoffen in bevinden. En als er uitgebreide geluidsanalyse wordt toegepast, zouden ze het verschil kunnen horen tussen een baby die huilt van ongemak of kraait van plezier. Computers zouden ook het verschil tussen bijvoorbeeld wol en beton kunnen 'voelen' door signalen van vibratie en temperatuur met elkaar te vergelijken. (11)

Wat IBM een voorstelling wil geven, is erg rooskleurig. Maar...er zijn gevaren en nadelen. Stel dat de computer die kan 'horen, ruiken en voelen', door militairen gebruikt zal worden om vijandelijke soldaten op te sporen en te doden? Stel dat de computer kapot wordt en gerepareerd moet worden, ook al is ie over enkele jaren verouderd en niet meer bruikbaar. Hebben we  een machine die in staat is om te horen, ruiken en voelen, echt nodig? Onze huisdieren, honden en katten, zijn veel beter en hun gehoor- en reukvermogen is aanzienlijk hoger dan die van de mens! Moeten we de computer ook intelligentie en macht geven? Zo ja, dan schuilt er wel een groot gevaar dat de computer die over hogere intelligentie beschikt, zich op 'n dag zal keren tegen de mens, zoals het monster van Frankenstein zich keert tegen de maker. 

Piranha bijt het allerhardst ooit!

Piranha's (serrasalmidae) zijn een familie van carnivore zoetwatervissen die in de rivieren van Zuid-Amerika leven. Ze worden ongeveer 15 tot 25 centimeter lang, maar individuele vissen kunnen tot 40 centimeter lang zijn. De Piranha's staan bekend om scherpe tanden, zoals u de onderstaande foto ziet. De piranha (pygyencentrus piraya) leeft enkel in het Amazonegebied. 


Scherpe tanden van de piranha 
Niemand in het rijk der dieren heeft ooit harder gebeten dan de zwarte piranha, in verhouding althans. Dat was de uitkomst van een onderzoek dat in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports was gepubliceerd. Witte haaien, hyena's en alligators happen harder dan een piranha, omdat ze veel groter zijn, maar in verhouding is het visje ze makkelijk de baas. De zwarte piranha heeft een bijtkracht die overeenkomt met liefst 30 keer zijn eigen gewicht. Daar komt geen enkel ander roofdier aan. Zelfs de uitgestorven dinosaurus Tyrannosaurus Rex niet, aldus het onderzoek. (12)


Zwarte piranha
De piranha heeft zijn harde beet te danken aan buitengewoon grote kaakspieren en een bijzonder kaakmechanisme. Het beestje oogt ondanks zijn nog geen 40 centimeter afschrikwekkend. De zwarte piranha heeft rode ogen en een angstaanjagend gebit. De wetenschappers riskeerden naar eigen zeggen hun vingers tijdens het onderzoek naar de piranha-kaken. Ze vingen 15 exemplaren van de 'serrasalmus Rhombeus' in Brazilie. (12)

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                 Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) AD nieuws: 23.000 beelden en 'wereldschokkende' vondst. 27-11-2012     
  (2) AD nieuws: Toch geen wereldschokkende ontdekkingen door Curiosity. 30-11-2012
  (3) AD nieuws: Niet op twee, maar op zeven planeten leven mogelijk. 10-12-2012
  (4) AD nieuws: Is de ontdekking 'Aarde 2.0' nabij? 27-12-2012
  (5) NOS-TT: Miniatuur-Nijl op maan Saturnus. 13-12-2012
  (6) nl.wikipedia.org/wiki/Titan
  (7) AD nieuws: Ruimtesonde Cassini maakt spectaculaire foto van Saturnus. 19-12-2012
  (8) AD nieuws: Zingende kikker ontdekt in Azië. 18-12-2012
  (9) Gazet van Antwerpen: 126 nieuwe planten-en diersoorten ontdekt in de Mekong-delta. 18-12-
        2012
(10) AD nieuws: 'Alienschedels' van 1000 jaar oud ontdekt op kerkhof. 19-12-2012
(11) AD nieuws: IBM: computer kan binnen vijf jaar horen, ruiken en voelen. 18-12-2012
(12)  AD nieuws: Piranha bijt het allerhardst ooit. 20-12-2012

Geen opmerkingen: