zaterdag 17 maart 2012

Dossier X: Albert Pike




In verband met de Arabische Revolutie gonzen er wilde geruchten op meerdere websites dat het boosaardige plan van Albert Pike steeds meer zichtbaarder wordt uitgerold. De aanleiding van geruchten en complottheorieën is de vermeende brief van Albert Pike waarin plannen voor drie wereldoorlogen ontvouwd worden. Zelfs de christelijke websites nemen Albert Pike's brief voor waar aan! Echter roept deze zogenaamde brief aantal kritische vragen op. Was de brief, waarmee Albert Pike aan zijn Italiaanse vriend en staatsman Giuseppe Mazzini schreef, wel of niet fictief? De meesten van jullie hebben nog nooit van Albert Pike gehoord en weten niet wie hij is. In Amerika is deze persoon Albert Pike wel bekend bij groot aantal mensen. Zijn naam is verbonden met de Amerikaanse Vrijmetselarij. Maar wie was Albert Pike eigenlijk?


Wie was Albert Pike? 


Als u informatie over Albert Pike op Wikipedia vindt, lijkt de biografie op het eerste gezicht best aardig en interessant te zijn. Alleen vertelt Wikipedia u niet alles over de ware Albert Pike! Het beeld van Albert Pike op Wikipedia is nogal beetje verfraaid. Zowel Engelstalige als Nederlandstalige Wikipedia heeft niet voldoende informatie over de geheimzinnige en sinistere man. Na de dood van Albert Pike zijn al zoveel mythen gevormd. De complottheoristen proberen de personage van Albert Pike in het kwaad daglicht te stellen, terwijl vrijmetselaars en biografen hem ophemelen als een vroom en religieus man! Welke van de twee tegenovergestelde versies moeten we eigenlijk geloven? Het lijkt ons beter om geen van de beide versies te moeten geloven. 

Wikipedia Albert Pike
 Misschien was het een opzet geweest dat ware feiten voor ons verborgen gehouden moeten worden. Dat is de bedoeling ook. Albert Pike (1809-1891) was geboren in Boston, Massachussetts. Hij was de oudste van de zes kinderen van Benjamin Pike en Sarah Andrews. Hij overleed op 81 jarige leeftijd in Washington D.C. Albert Pike was een Amerikaanse officier in het zuidelijke leger van de Geconfedereerde Staten van Amerika, schrijver, dichter, jurist, vrijmetselaar. Pike is de enige legerofficier van de Geconfedereerde Staten van Amerika, die geëerd is met een standbeeld in Washington D.C. op het Judiciary Square. (1) Dit heeft te maken met zijn maconnieke connectie met president Andrew Johnson. De Amerikaanse president Andrew Johnson had gratie verleend aan Albert Pike die gezocht werd wegens oorlogsmisdaden in Pea Ridge ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Eén van Pike's voorouders was John Pike die Woodbridge in New Jersey had gesticht. In zijn jeugd bracht Albert door in Byfield en Newburyport. Hij ging naar school in Newburyport en Framingham tot zijn vijftiende leeftijd. In augustus 1825 slaagde hij voor het toelatingsexamen voor de universiteit van Harvard. Hij werd als een eerstejaars op Harvard aangenomen, maar was op deze universiteit aanwezig. (2)  Maar toen de universiteit van hem eiste dat hij het collegegeld voor de twee jaar, waarvoor hij de examens succesvol had afgelegd, zou vooruitbetalen, koos hij ervoor om hier niet te gaan studeren. De reden was dat hij geen geld had om te kunnen betalen. (1) (2) Hij ging voor een tijd werken om collegegeld te verdienen. Hij begon met een lesprogramma door zelfstudie, waardoor hij later schoolmeester werd in Gloucester, North Bedford, Fairhaven en Newburyport. (1)

In 1831 verliet Pike Massachussetts om naar het Westen te reizen, wat hem eerst naar St. Louis bracht en later naar Independence. In deze laatste plaats sloot hij zich aan bij een expeditie naar Taos in New Mexico om daar te jagen en handelen. Tijdens deze excursie brak zijn paard los en rende ervandoor, waardoor hij de overige 750 kilometer naar Taos moest lopen! (1) We zien nu dat de biografie van Albert Pike erg verfraaid is. Hierna sloot Albert zich aan bij een expeditie naar New Mexico en Texas om daar te jagen. De buit was echter mager en na een reis van ongeveer 1950 kilometer, waarvan 750 te voet, kwam hij uiteindelijk aan Fort Smith, Arkansas.

De jonge Albert Pike
Nadat hij zich had gevestigd in Arkansas in 1833, gaf hij les en schreef een serie artikelen voor de Little Rock Arkansas Advocate onder het pseudoniem "Casca". De artikelen waren bijzonder populair dat Albert Pike gevraagd werd om voor de krant te gaan werken. Nadat hij met Mary Ann Hamilton getrouwd was, kocht hij een deel van de krant met de bruidsschat. (1) Tegen 1835 was hij de enige eigenaar van de Arkansas Advocate. Toen Pike's vrouw mentaal ziek werd, kon Albert niet leven met haar. Ondanks een juridische scheiding bleven ze voor het leven getrouwd. Pike bleef zijn vrouw voorzien van geld en goederen en ondersteunde haar en hun kinderen ook financieel. (2) Enkele van zijn kinderen gingen na de burgeroorlog bij hem in Memphis en later in Washington wonen. (2)

Albert Pike begon rechten te studeren en werd beëdigd als advocaat in 1837, hetzelfde jaar waarin hij de krant verkocht. Hij was de eerste verslaggever voor het hooggerechtshof van Arkansas en schreef tevens onder een pseudoniem een handboek voor advocaten met de titel The Arkansas Form Book. Daarnaast schreef Pike over diverse juridische onderwerpen en bleef ook poëzie schrijven, een favoriete hobby uit zijn jeugd. (1) Volgens de officiële biografie werden zijn gedichten zeer gewaardeerd in die tijd dat we hen tegenwoordig niet kennen. In 1859 ontving hij een Master of Arts, een eretitel van Harvard. (1) Van Albert Pike werd gezegd dat hij een genie was en verschillende talen sprak. Maar hij werd wel eens beschuldigd van plagiaat! 

In het leger

Toen de Mexicaans-Amerikaanse oorlog (1846-1848) uitbrak, nam Albert Pike dienst in het leger. Hij meldde zich aan bij de cavalerie en werd aangesteld als commandant, waarbij hij vocht bij de slag om Buena Vista. Hij raakte in conflict met zijn meerdere John Selden Roane vanwege een aantal meningsverschillen. Als gevolg hiervan kwam het tot een duel tussen Pike en Roane. Hoewel een aantal schoten werden gelost tijdens dit duel, vielen er geen gewonden en hun beider secondanten haalden hen over om het duel te staken. (1) Na de oorlog ging Pike weer als jurist aan het werk en verhuisde in 1853 voor een tijdje naar New Orleans. Hij schreef nog een ander boek, getiteld Maxims of the Roman Law and some of the Ancient French Law, as Expounded and Applied in Doctrine and Jurisprudence. Hoewel dit niet werd uitgegeven, deed dit zijn reputatie onder zijn vakgenoten toenemen. (1) Hij keerde terug naar Arkansas in 1857 en verwierf bekendheid op het juridisch vlak en werd een voorstander van slavernij. Vóór het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) was hij een fel tegenstander van de afscheiding, maar toen de oorlog begon, koos hij toch de kant van de Confederatie, de Zuidelijke Unie die zich afscheidde van de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens de Zuidelijke Handels Conventie in 1854 zei Albert Pike dat het zuiden bij de Unie moest blijven, maar "als het zuiden zou worden gedwongen in een inferieure status, zou zij beter af zijn buiten de Unie dan daarbinnen." (1) 

Hij legde ook verschillende contacten met de Amerikaanse indianen in het gebied en op een bepaald moment regelde hij een schikking tussen de Creeks, andere Indiaanse stammen en de federale overheid ter waarde van $ 800.000. Deze verstandhouding was van invloed op het verloop van zijn militaire dienst tijdens de burgeroorlog. (1) Aan het begin van de oorlog werd Pike  benoemd als speciale gezant voor de Amerikaanse indianen. In deze hoedanigheid onderhandelde hij diverse verdragen, waarvan één van de meest belangrijke er één was met het Cherokee opperhoofd John Ross, wat gesloten werd in 1861. (1) Op 22 november 1861 werd Albert Pike gepromoveerd tot brigadegeneraal. Hij kreeg een aanstelling in het Indiaanse grondgebied. Samen met generaal Ben McCulloch trainde Pike drie Confederatie regimenten van de Indiaanse Cavalerie, waarvan de meesten behoorden tot de zogenaamde vijf "geciviliseerde" stammen, wier trouw aan de Confederatie nogal wisselend was. Hoewel Pike in eerste instantie de overwinnaar was in de slag om Pea Ridge in maart 1861, werd Pike's eenheid later verslagen door een tegenaanval van de Unie, nadat zij tot wanorde waren vervallen. Net zoals in een vorige oorlog raakte Albert Pike weer in conflict met zijn meerderen, waarbij hij zelfs op een bepaald moment een brief schreef aan Jefferson Davis om zijn meerdere aan te klagen. (1) Na de slag om Pea Ridge werd Albert Pike verdacht van oorlogsmisdaden. Hij werd ervan beschuldigd dat zijn Indiaanse troepen hun vijanden zouden hebben gescalpeerd. De Indiaanse troepen waren ongetraind en ongedisciplineerd en hun manier van traditionele oorlogsvoering was vaak toegestaan. (2) Het scheen dat de Indiaanse troepen aangemoedigd werden om lijken te verminken. De Indiaanse krijgers onder het bevel van Albert Pike werden wel "beschaafde stammen" genoemd! Generaal-majoor Thomas C Hindman had Albert Pike ook beschuldigd van misbruik van geld en materiaal. (1) Er werd van hogerhand opdracht gegeven om Pike te arresteren. Echter waren geen harde bewijzen geleverd ter ondersteuning van de aanklachten. Desondanks vluchtte Pike de heuvels van Arkansas in en schreef zijn ontslagbrief aan het leger van de Confederatie op 12 juli. (1) De bewering dat Pike in Canada onderdook, terwijl hij gezocht werd wegens oorlogsmisdaden, strookt niet met de hele waarheid. Het scheen dat hij in Oklahoma in de buurt van de grens van Texas was. (2) Na de oorlog vertoefde hij paar maanden in Canada, terwijl zijn vrienden actie voerden voor het verlenen van gratie aan Albert Pike. Op 3 november 1861 werd Pike uiteindelijk gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld vanwege insubordinatie en verraad. Hij werd in korte tijd in Warren vastgehouden. Maar zijn ontslag werd aanvaard op 11 november en hij mocht terugkeren naar Arkansas. Op 22 april 1866 ontving de Amerikaanse president Andrew Johnson, zelf een vrijmetselaar, Albert Pike in het Witte Huis en verleende hem gratie.

Ku Klux Klan

Op internetfora komt u ongehoorde beweringen tegen dat Albert Pike de oprichter was van de beruchte Ku Klux Klan. Of hij de KKK daadwerkelijk had opgericht, is nog nooit officieel bevestigd. Volgens Wikipedia zou de Ku Klux Klan in 1865/1866 in Pulaski in de Amerikaanse staat Tennessee ontstaan zijn. Echter is de oorsprong van de KKK in nevelen gehuld. Zeker is dat Albert Pike niet de oprichter was van de KKK.  Wel bevestigt de KKK dat Albert Pike lid en Grand Dragon was van de KKK. (3) De KKK heeft ook paar bladzijden van de oude geschiedenis van de KKK op haar website gezet. Op de Engelstalige bladzijden vindt u informatie over Albert Pike. Zie de afbeelding van de samengevoegde bladzijden van de "authentieke geschiedenis van de KKK" hieronder (links):

Bladzijden van de authentieke
geschiedenis van de KKK
De officiële biografen en ook vrijmetselaars ontkennen het KKK-lidmaatschap van Albert Pike krachtig en trachten de feiten te verdoezelen. Maar volgens de voormalige Jezuïet Alberto Rivera werd de Ku Klux Klan gecreëerd door de katholieke Jezuïeten om zwarten, kleurlingen, Joden en katholieken te terroriseren. De schokkende onthulling bewijst ook dat de KKK ook niet bepaald protestant is! De Jezuïeten gebruiken de KKK om katholieken en protestanten tegen elkaar op te zetten. Ook had Alberto Rivera verklaard dat de maconnieke orde, beter bekend als de Vrijmetselarij, gecontroleerd wordt door de Jezuïeten-generaaloverste, ook wel de Zwarte Paus genoemd. Straks zullen we wel zien dat Alberto Rivera de waarheid heeft gesproken. De verklaring van Alberto Rivera bewijst dat niet Albert Pike maar de Jezuïeten de ware oprichters van de KKK zijn. Is het niet bij u opgevallen dat de KKK-leden witte gewaden en puntmutskappen dragen? Ze hebben hun dracht gekopieerd naar het voorbeeld van de katholieke Nazareno's, de Spaanse boetelingen, die tijdens Rooms-katholieke processies anoniem verkleden. De Nazareno's dragen ook puntmutskappen! Er bestaat ook een relatie tussen de KKK en de Vrijmetselarij, gezien het feit dat Albert Pike een vrijmetselaar was. In Amerika is de relatie tussen de KKK en de Vrijmetselarij daarmee naadloos verweven. (4) Vanaf haar oprichting heeft de KKK altijd gebruik gemaakt van open werving onder vrijmetselaars door middel van KKK-kranten, maconnieke tempels en zalen voor KKK-vergaderingen, deelname aan rituelen en occulte thema's en de hoge mate van het maconnieke lidmaatschap van de leiding van de oude en nieuwe clans. In de meeste regio's van de Verenigde Staten is de lokale KKK niet te onderscheiden van vrijmetselaarsloges. (4) Ook zijn de KKK, de Vrijmetselarij en andere geheime genootschappen met de Rooms-katholieke Kerk nauw verweven. De voorloper van Hitler's nazipartij, de NSDAP, was een geheime genootschap dat opgericht werd naar het voorbeeld van de Vrijmetselarij! Aantal historici en onderzoekers zoals J.A.E. Vermaat, bevestigen dat het Thule-genootschap, waaruit de nazi-partij van Adolf Hitler voortkwam, als antisemitische geheime loge volgens het voorbeeld der vrijmetselaren was opgericht. Deze occulte genootschap had ook banden met de Rooms-katholieke Kerk.  Steve Jackson, de maker van de Illuminati-kaarten, wist ervan. In 1990 werd het INWO-kaartspel (INWO: Illuminati New World Order) bedacht door Steve Jackson. Het kaartspel bleek verbijsterende voorspellende gaven te bevatten. Zo gaan 3 van de circa 300 Illuminati-kaarten over de aanslagen op 11 september 2001, die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel daadwerkelijk plaatsvonden. De kaarten bleken zo nauwkeurig te zijn, dat zelfs op de plek, waarop de eerste Twin Tower in New York werd geraakt, exact overeenkwam met de latere werkelijkheid. Ook gaan de andere kaarten over de aardbeving en tsunami in Japan vorig jaar! Hoe kon Steve Jackson volslagen nauwkeurige details van de aanslagen op 11/9, de ramp in Japan 2011 en andere gebeurtenissen  weten dat hij later onverwacht bezoek kreeg van de Amerikaanse Geheime Dienst, die door inval in het hoofdkantoor van Steve Jackson Games de publicatie van het kaartspel trachtte te verhinderen!? De Geheime Dienst nam belastende documenten en computerbestanden in beslag. Volgens de Amerikaanse overheid bevatten de documenten "gevoelige informatie die de staatsveiligheid in gevaar zou brengen". Over gevoelige informatie gesproken. Uit aantal Illuminati-kaarten blijkt dat er ook sprake is van geheime connecties tussen het Vaticaan en verschillende genootschappen. Bij nadere bestudering blijkt dat de geheime genootschappen als de KKK, de Vrijmetselarij, de Rozenkruizers en nog anderen en het Vaticaan naadloos verweven zijn!! Het wordt ineens duidelijk dat de KKK en de Vrijmetselarij twee handen op één buik zijn. Anderzijds zijn de Vrijmetselarij en het Vaticaan twee handen op één buik! Bekijk de onderstaande afbeelding van zes Illuminati-kaarten goed: 


De voormalige Jezuïet Alberto Rivera verklaarde dat alle geheime genootschappen tentakels zijn van de octopus, het Vaticaan. We zien nu dat hij gelijk had. De illuminati-kaarten van Steve Jackson bewijzen het voldoende. Als u nog niet ervan overtuigd bent, zal een citaat van Albert Pike uw twijfel wel wegnemen! Albert Pike schreef op pagina 817 van zijn boek "Morals and Dogma" iets over twee religies die door de ingewijden van het Vaticaan en de Vrijmetselarij onder leiding van de Jezuïetenorde in stand worden gehouden. De ene is de religie (het satanisme onder diverse namen zoals de Vrijmetselarij, KKK, Rozenkruizers, enz) voor de "ingewijden" en de andere is de Rooms-katholieke religie, welke laatste wordt gebruikt om de grote massa, "het domme vee", dom te houden. Laten we de citaat van Albert Pike gaan lezen:

"De Tempeliers, net als alle andere geheime ordes en hun aanverwanten, hadden twee doctrines, één was verborgen en gereserveerd voor de meesters, genaamd: het Johannisme, de andere was voor de massa bedoeld, genaamd: het Rooms-katholicisme." Morals and Dogma, pag. 817

Dat is de gevoelige informatie, waarover de Amerikaanse overheid had gehad!! De Amerikaanse Geheime Dienst die geinfiltreerd wordt door de Jezuïeten, wilde kost wat kost alles voorkomen dat de informatie over geheime connecties tussen het Vaticaan en verschillende genootschappen bekend gemaakt zou worden!! De onwetende massa mag absoluut niet weten, hoe graag de Rooms-katholieke Kerk de massa dom wil houden. Niet voor niets wordt de Rooms-katholieke Kerk de Moeder-kerk genoemd, precies zoals in het Bijbelboek Openbaring staat beschreven: 

"En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde."
Openbaring 17:5 (Statenvertaling)

Alle geheime en occulte loges en de Rooms-katholieke Kerk zijn rechtstreeks van Babylon afkomstig. Maar de Rooms-katholieke Kerk is de voorzetter van het Babylon en de Roomse leer is niets anders dan de leer der Mysteriën!! En alle geheime en occulte genootschappen en organisaties zijn in feite 'dochters van de Moeder-kerk'. Een oud gezegde luidt: 

Alle wegen leiden naar Rome

Het gezegde is zeer waar geworden vandaar de verborgen link tussen de geheime genootschappen en het Vaticaan. Het is niet uitgesloten dat Albert Pike ooit een lid van de KKK was geweest. We moeten niet vergeten dat hij een groot voorstander was van de slavernij. Ook sprak hij zich uit tegen de afschaffing van de slavernij! Over zwarten had hij zich laagdunkend uitgelaten. Hij schreef op 16 april 1868 een hoofdartikel van Memphis Daily Appeal:"Met negers als getuigen en juryleden wordt de rechtspraak een godslasterlijke spot". Deze racistische uitspraak is zeker beledigend en vernederend voor alle zwarten! 

Albert Pike, "Paus van de Universele Vrijmetselarij" en dienaar van Lucifer

Albert Pike als vrijmetselaar
Hoewel hij een onbetekenende generaal was in het Confederale leger tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, was hij zeker niet onopvallend in de Vrijmetselarij. In 1840 was hij lid geworden van Independent Order of Odd Fellows. Tegelijkertijd werd hij ingewijd bij een Vrijmetselaarsloge. Tot zijn dood bleef hij zeer actief binnen het geheime en occulte genootschap en zijn invloed steeg ook met de dag. In 1859 bekleedde hij tegelijkertijd de positie van  Grootmeester van het Centraal Directoraat in Washington D.C., Soeverein Grootinspecteur Generaal van de Zuidelijke Jurisdictie van de Schotse Rite, Groot Commandeur van de Hoge Raad in Charleston, South-Carolina, en Soeverein Paus van de Universele Vrijmetselarij. Hij was erelid van bijna ieder Hoge Raad in de wereld, waarbij hij persoonlijk 130 maconnieke graden ontving. (5) Hij bleef dit voor de rest van zijn leven (in totaal 32 jaar lang), waarbij hij een groot deel van zijn tijd doorbracht met het ontwikkelen van de rituelen van de Orde. 

Albert Pike als 33ste graad
vrijmetselaar
In 1871 verscheen zijn werk "Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry" (vertaald: Moraals en Dogma van de oude en geaccepteerde Schotse Rite van Vrijmetselarij), waarvan er diverse edities volgden. Tot de huidige dag wordt Albert Pike nog steeds als een eminent en zeer invloedrijke vrijmetselaar beschouwd.

Talrijke christelijke en niet-christelijke websites en complottheorieën beweren dat Albert Pike een satanist was. De officiële biografen (en ook vrijmetselaars) spreken de beweringen tegen en zeggen dat Albert Pike geen satanist maar een protestant was. Laten we gaan kijken of het waar is van al hun beider beweringen. Allereerst is het voor u zeer belangrijk om aantal dingen goed te weten. In de eerste plaats is de Vrijmetselarij absoluut NIET christelijk! Het is volstrekt onzinnig om te zeggen dat Albert Pike een protestant was, alsof hij een vroom gelovige is, die de Bijbel elke dag leest! Albert Pike is GÉÉN wedergeboren christen en gelooft ook niet in de Bijbel, het onfeilbare Woord van God! Denk maar aan de voormalige Amerikaanse president George W. Bush, wat hij over zijn religieuze achtergrond zei. Hij zei letterlijk dat hij een wedergeboren christen is. Hij liegt!  De waarheid is dat hij en zijn vader George H.W. Bush allebei leden zijn van een sinstere en geheime genootschap, Skull and Bones genaamd. De Skull and Bones is naar het voorbeeld van de Vrijmetselarij ook een loge. Daar worden occulte rituelen in het diepste geheim gepraktiseerd. Het is voor een wedergeboren christen die Here Jezus met het hele hart wil volgen, onmogelijk om een lid te worden van het duistere en geheime genootschap Skull and Bones. We kunnen niet zeggen dat George W. Bush en zijn vader George H.W. Bush christenen en trouwe kerkgangers zijn, zolang ze actieve leden blijven van het satanisch genootschap. Een mondchristen belijdt de Heer Jezus alleen met de mond, echter niet met het hele hart!! Dat is een belangrijk verschil tussen een wedergeboren christen die zijn/haar hele leven wijdt aan Jezus Christus, en een mond-christen die de Heer met de mond belijdt maar het Bijbelse gebod niet onderhoudt:"Gij zult uw naaste liefhebben als u uwzelf." De echte satanisten lachen bij de gedachte als zij zien en ervan horen dat een christen als lid is ingewijd in het satanisme en aan satanisch rituelen als bloedoffer deelneemt! De biografen die beweren dat Pike een protestant was, zijn geen wedergeboren christenen en hebben door gebrek aan Bijbelse kennis totaal geen inzicht in het leven van Albert Pike. Ook al hebben zij het levenswerk van Albert Pike, 'Morals and Dogma' niet (of oppervlakkig) gelezen. Ze kunnen de maconnieke rituelen en symbolen niet begrijpen. Ook de meeste vrijmetselaren begrijpen de ware betekenis van maconnieke rituelen en symbolen niet!! Alleen de vrijmetselaren van hoogste graden kennen de echte betekenis wel.


Cover Albert Pike's boek Morals and Dogma 
Als u een christen, een Jood of een moslim bent, dan moet u goed weten wat de Vrijmetselarij in werkelijkheid is. Als een internationaal verband van loges is de Vrijmetselarij gericht op "de ontplooiing van de mens tot een in geestelijke vrijheid denkend persoonlijkheid". De Vrijmetselarij zet zichzelf graag neer als een levenshouding, die "persoonlijk en gezamenlijk creatief denken wil bevorderen". (6) De Vrijmetselarij is een besloten en geheime genootschap, waarvan de deelnemer/broeders uitgaan van een gemeenschappelijk wereldbeeld: wereld en leven zijn een bouwwerk dat nog voltooid moet worden. Vrijmetselaars zien zichzelf als bouwers en als bouwstenen van een betere wereld. (6) Een algemeen kenmerk van de reguliere Vrijmetselarij is dat de leden uitgaan van een godsbeeld. Echter is hun godsbeeld nogal verwrongen. Ze onderscheiden een "scheppend, ordenend beginsel", waarbij men NIET spreekt over persoonlijke God, maar over "de opperste bouwmeester van het heelal" of ook wel over "de Groot Architect van het Universum". De Vrijmetselarij staat open voor mannen van allerlei religieuze achtergronden. (6) De Bijbel is voor de Vrijmetselarij slechts een symbool en behoeft niet geloofd te worden. De vrijmetselaren beschouwen de Bijbel als een "onderdeel". Het bizarre is dat de winkelhaak en de passer, het bekende maconnieke symbool, op de open Bijbel neergelegd worden. In principe ligt in de loge van de Vrijmetselarij de Bijbel open en wordt de gelofte afgelegd op de Bijbel. Hetzelfde geldt voor de Koran, de Tora en de Veda's. Een christen die tot de Vrijmetselarij toegelaten wordt en de eed aflegt, moet goed beseffen wat Here Jezus ons heeft gewaarschuwd voor een soort eedaflegging. "Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw ede houden. Maar Ik zeg u: zweert ganselijk NIET, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings,"aldus de ernstige waarschuwing van Jezus. (Matthéüs 5:33-35) Het is vreselijk voor een christen die een vrijmetselaar is, om op de Dag des Oordeels zijn rekenschap te moeten afleggen aan de hemelse Rechter die over levenden en doden oordeelt. In de Vrijmetselarij mag het geloof in Jezus Christus niet verheven worden boven geloof in Boeddha, Allah, Mohammed, Zeus, enzovoorts. Ook moet een christen die Here Jezus Christus met het hele hart liefheeft en Hem belijdt, goed weten dat de Naam van Jezus Christus in de Vrijmetselarij absoluut NIET beleden mag worden!! Wat zegt de Bijbel erover. Laten we de Bijbelse waarschuwing lezen: 

"Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. MAAR zo wie Mij verloochend zal hebben, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is." 
Matthéüs 10:32 (Statenvertaling)

"En alle geest, die NIET belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is NU alrede in de wereld."
I Johannes 4:3 (Statenvertaling)

Een 32ste graad vrijmetselaar, J.D. Buck, bevestigde dat de Naam van Jezus Christus in de Vrijmetselarij absoluut niet beleden mag worden. Hij schreef letterlijk:

"Het is veel belangrijker dat men ernaar streeft om christen te zijn dan te geloven dat Jezus de Christus is."
Mystic Masonry, blz. 62.

Christenen en Joden moeten ook goed beseffen dat de Naam van de God van Israël, YHWH, in de Vrijmetselarij wel gebruikt wordt. Maar Gods Naam is misbruikt door de vrijmetselaren voor heel andere duistere en occulte doeleinden.

"Gij zult de Naam des HEEREN uws God niet ijdelijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdelijk gebruikt."
Exodus 20:7

Echte Joden gebruiken uit diepe ontzag voor de God van Israël de Naam YHWH niet!! Daarnaast de God van Israël worden ook vreemde goden in de Vrijmetselarij geinstalleerd: Osiris (de Egyptische zonnegod), Zeus (de Griekse oppergod), Boeddha, Allah, Krishna, enz. Een echte moslim kan zich niet echt verenigen met de Vrijmetselarij als er vreemde goden naast zijn god Allah neergezet en aangebeden worden. Een vooraanstaande vrijmetselaar schreef:

"Wij herkennen in Hiram Abiff de Osiris van de Egyptenaren, de Mithras van de Perzen, de Bacchus uit Griekenland etc; met hen vieren we hun passie, dood en opstanding."
A.T.C. Pierson: Traditions, origin and early history of Freemasonry, blz. 240. 

Christenen en Joden die tot de Vrijmetselarij toetreden en de "passie, dood en opstanding van de vreemde goden" meevieren, overtreden het eerste gebod en begaan daarmee een grote zonde tegen God. 

"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is."
Exodus 20:3-4

Een voorbeeld uit de Bijbel laat ons zien hoe koning Salomo van de Here, de God van Israël, afweek en andere goden ging dienen. Hij dacht ook dat het geen kwaad kon zijn, zolang hij God én de Kanaänitische goden dient. Zo leidde hij een dubbelleven. Maar de gevolgen voor hem waren niet te overzien. Christenen en Joden moeten een keuze maken tussen de God van Israël en de Vrijmetselarij, want de god van de Vrijmetselarij, zoals de vrijmeteselaren hem "de Bouwmeester van het heelal" noemen, is helemaal géén God van Israël en de Bijbel!! Niemand kan twee heren dienen! De Vrijmetselarij is in werkelijkheid geheel antichristelijk. Al vanaf haar oprichting heeft de Vrijmetselarij een onverzoenlijke haat tegen het christendom gekoesterd. De Rozenkruizers die de eerste Vrijmetselarij in 1546 hadden opgericht, leenden het embleem van de kerkhervormer Maarten Luther voor hun loge. Maar de Rozenkruizers waren echter geen lutheranen, maar regelrechte christenhaters! (6) Ook weten bijna alle vrijmetselaars van lage graden helemaal niets dat het satanisme in de hoogste graden van de Vrijmetselarij bedreven wordt. Ook werken de hoogste graden van de Vrijmetselarij samen met het Vaticaan en andere organisaties aan de Nieuwe Wereld Orde met satanisme als de staatsreligie! Zo komt het bedrog voor christenen en Joden uit! Ook zijn moslims, hindoes, boeddhisten en andersgelovigen misleid en bedrogen. De voormalige vrijmetselaar J.I. van Baaren zei dat de Vrijmetselarij pretendeert een religie te zijn. Albert Pike schreef:

"De Vrijmetselarij verbergt, zoals alle religies, alle mysteriën, esoterie en alchemie, haar geheimen voor allen behalve voor haar ingewijden en wijzen, of de Uitverkorenen, en gebruikt valse verklaringen en misinterpretaties van haar symbolen om diegenen te MISLEIDEN, die het verdienen misleid te worden, om de waarheid, die zij licht noemt, te verbergen voor hen en hen ervan weg te trekken. De blauwe graden (dat zijn de gilden) zijn slechts de voorhoven of portalen van de tempel. Daar worden de symbolen gedeeltelijk aan de nieuweling getoond, maar hij wordt doelbewust misleid door valse verklaringen. Het is niet de bedoeling dat hij ze begrijpt, maar het is de bedoeling dat hij denkt dat hij ze begrijpt." 
Morals and Dogma, pagina's 104, 105 en 819

Dat de Vrijmetselarij absoluut NIET christelijk is, bewijst een citaat uit een gidsboek van de Vrijmetselarij:

"De Vrijmetselarij heeft NIETS te maken met de Bijbel; het is niet gebaseerd op de Bijbel, want als dat zo zou zijn, dan zou het geen Vrijmetselarij zijn, maar als anders!"
The Digest of Masonic Law, pag. 207-209

Albert Pike was beslist géén protestant, zoals de biografen wel beweren. Hij was een praktiserende satanist. Aleister Crowley die lid was van de Vrijmetselarij, was ook een praktiserende satanist. De enorme invloed van beide satanisten is tot in het begin van de 21ste eeuw nog steeds voelbaar. In de Amerikaanse deelstaat Arkansas stond Albert Pike bekend als een beoefenaar van satanisme. Hij was een van de lichamelijk en moreel meest weerzinwekkende individuen in de Amerikaanse geschiedenis. Zijn seksuele neiging was om met zijn gewicht van meer dan 300 pond wijdbeens naakt op een fallische troon in het bos te zitten, vergezeld van prostituees. Naar deze orgieen bracht hij wagenladingen voedsel en drank mee, die hij grotendeels in twee dagen naar binnen werkte totdat hij bewusteloos raakte. (5) Latere portretten van hem beelden hem af met een symbool van Baphomet om zijn nek. Zie de foto hieronder links:

Albert Pike droeg een groot
Baphomet-symbool om zijn nek
Het symbool dat Albert Pike om zijn nek droeg, staat als het kruis met drie horizontale balken afgebeeld. Een Amerikaanse christen, David Will Jr. genaamd, die de Vrijmetselarij verdedigt tegen zware beschuldigingen en verdachtmakingen, beweerde dat het kruis met drie horizontale balken geen symbool van satan is, maar een christelijk symbool! Hij schreef in zijn website dat de eerste   balk van het Pauselijke kruis is, de tweede balk wordt vertegenwoordigd door de bisschoppen en de derde balk door het Pausdom. Verder zei hij dat de twee extra balken aan het kruis leiderschap symboliseren. Echter heeft de christelijke apologeet David Will Jr. u niet alles verteld. Wel gaf hij toe dat het kruis met drie horizontale balken bekend stond als Keltische Knoop en Wicca-666. Als David Will Jr. een historicus is, dan had hij moeten weten wat de ware oorsprong is van het kruis met drie horizontale balken. Het kruis met drie horizontale balken is idenitiek hetzelfde als het Kruis van Lotharingen (beter bekend als Lorraine-kruis). Alleen heeft het Lorraine-kruis twee balken. De vrijmetselaars gebruiken ook het kruis van Lotharingen met twee horizontale balken. Het Lorraine-kruis, een heraldisch symbool, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog als antwoord op de nazi-swastika onder meer gebruikt door de Vrije Fransen, een verzetsbeweging, en later door het Gaullisme in Frankrijk. 

Vroeger werd het Lorraine-kruis ook kruis van Anjou genoemd, omdat het in het wapenschild van het Huis Anjou voorkwam. De ware oorsprong was dat het kruis gebruikt werd...door de Tempeliers. Tijdens de Kruistochten had de Patriarch van Jeruzalem het symbool aan de Tempeliers toegekend. In de Renaissance gebruikten de Hermetische alchemisten het embleem van de Tempeliers als een symbool van de aarde en de geest. Ze combineerden hem ook met het kruis van Christus. "Zo boven, zo beneden,"was hun gezegde. Het Lorraine-kruis wordt inderdaad ook gebruikt door de Rooms-katholieke Kerk. De ware betekenis van het Lorraine-kruis met drie balken is eigenlijk 666. Wat schreef Albert Pike precies? "De Vrijmetselarij verbergt, zoals alle religies, alle mysteriën, esoterie en alchemie, haar geheimen voor allen behalve voor haar ingewijden en wijzen, of de uitverkorenen, en gebruikt valse verklaringen en misinterpretaties van haar symbolen om diegenen te misleiden..."

Een katholieke bisschop draagt
het kruis met drie balken
San Silvestro. Let goed op het
kruis met drie horizontale balken
Het kruis met drie horizontale balken is wel degelijk het symbool van Baphomet! Het symbool wordt alleen gedragen door de 33ste graad vrijmetselaren van de Vrijmetselarij. 

Het symbool van Baphomet
Een onderstaande maar heel interssante foto laat ons de stropdas van wijlen Amerikaanse president Gerald Ford zien. Let wel erg goed op zijn stropdas. Van Gerald Ford was bekend dat hij een vrijmetselaar was. De stropdas, zoals u op de foto ziet, vertoont ook het Lorraine-kruis met drie horizontale balken.

Gerald Ford
Als u de onderstaande foto goed bekijkt, zien wij dat de 33e graad vrijmetselaar een ronde muts op zijn hoofd draagt. Op de muts staat het Lorraine-kruis afgebeeld. Wel op zijn voorhoofd! Het doet ons wel denken aan wat de Bijbel zegt over het merkteken van het Beest op ieders voorhoofd. Lees Openbaring 13:16-18.

...het merkteken van het Beest op het voorhoofd..
Het kruis met drie horizontale balken draagt de naam van Baphomet. Baphomet is de andere naam van de duivel. Ook vertegenwoordigt het symbool het merkteken 666. Al zullen alle vrijmetselaars niet graag willen toegeven dat het symbool inderdaad duivels is. Zoals de christen David Will Jr. zegt dat het kruis katholiek is, bewijst het symbool ook de link tussen de Vrijmetselarij en het Rooms-katholicisme!! Ofschoon de Jezuïeten de Vrijmetselarij zeer vijandig zijn, staat de wereldwijde maconnieke beweging onder supervisie van de Jezuïeten-generaaloverste. Het is allang bekend dat een aantal kardinalen, bisschoppen en pausen ook leden zijn van de Vrijmetselarij. In feite zijn de Vrijmetselarij en het Rooms-katholicisme twee handen op één buik! Dat is de bittere en bijzonder onaangename waarheid dat christenen en Joden onder eigen ogen moeten zien!! Albert Pike sprak de waarheid dat het symbool van Baphomet vaak verkeerd wordt begrepen door mensen die niet deskundig zijn! Hij schreef dat het symbool van Baphomet eeuwen geleden werd uitgevonden om te VERBERGEN, en dat HET TE GEVAARLIJK WAS OM TE BELIJDEN! In de Middeleeuwen was het inderdaad te gevaarlijk om het satanisme te belijden. De christen en apologeet David Will Jr. die Jack Chick en andere onderzoekers vaak had bekritiseerd, is beslist géén deskundige en ook geen historicus! Ook de biografen die het leven van Albert Pike hebben verfraaid, niet!!

David Will Jr. beweert dat hekserij in de Vrijmetselarijloge nooit beoefend wordt. Hij zegt dat de loge beheerst wordt door de Bijbel. Verder schreef hij dat de Vrijmetselarij de christelijke deugd heeft benadrukt zoals "verwoord in de Bijbel en de toepassing ervan op onze dagelijkse werk". Niets is waar! Laten we horen wat Albert Pike zegt. "WIJ HEBBEN GEEN BELANGSTELLING VOOR UW RELIGIEUZE OVERTUIGING,"aldus de letterlijke uitspraak van Albert Pike. De Vrijmetselarij is absoluut niet christelijk. In de Vrijmetselarij wordt het occultisme wel bedreven. David Will Jr. beweert dat het Alziende Oog een voorstelling is van het oog van de Here God. Maar er staat NERGENS  in de Bijbel te vinden dat het Alziende Oog het oog van God voorstelt. Het Alziende Oog is echter heidens en occult en vindt haar diepe oorsprong in het oude Egypte. Het is wel degelijk het oog van de Egyptische zonnegod Ra. Deze Alziende Oog vertegenwoordigt NIET de God van Israël maar satan!!! Tragisch genoeg zijn zeer veel christenen als David Will Jr. onwetend omtrent de ware achtergrond van het Alziende Oog. Wat de zogenaamde christen David Will Jr. betreft, is hij in werkelijkheid een vrijmetselaar die de feiten over de Vrijmetselarij heeft verdraaid. Ook maakt hij handig gebruik van de Bijbel om ons op een dwaalspoor te brengen, al heeft hij Jack Chick, Alberto Rivera en anderen gepoogd in diskrediet te brengen!! Pas op voor mond-christenen die ons willen misleiden, hoe vroom klinken hun overtuigingen en "Bijbelse" argumenten!!! 

Hoewel Albert Pike zich niet graag een satanist noemde en het satanisme niet echt propageerde, zag hij wel zichzelf als een dienaar van Lucifer. Pike ontdekte dat Baphomet oorspronkelijk een symbool van Lucifer, de hermafrodiete god van de heidenen was. Hij vond in het heidendom geen tegenstander onder de naam satan. De satan werd alleen in de Bijbel genoemd en was volgens Pike een "verzinsel van christenen". "Daarom is de leer van het satanisme een ketterij,"schreef Albert Pike. "De ware en zuivere filosofische religie is het geloof in Lucifer.." Terwijl Pike zijn Luciferleer voor de Vrijmetselarij uitwerkte, waren er twee andere vrijmetselaars die gepoogd hadden de binnenste heiligdommen van de Broederschap binnen te dringen met de leer van het satanisme: Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), de beroemde dichter, en Moses Holbrook, de Soevereine Groot Commandeur van de Hoogste Raad in Charleston hadden beiden grondig de occulte wetenschappen bestudeerd en wezen erop dat de oorspronkelijke naam van satan Lucifer was. (5) De Bijbel bevestigt ook dat Lucifer de oorspronkelijke naam van satan is! Hoewel de twee vooraanstaande vrijmetselaars, Henry Wadsworth Longfellow en Moses Holbrook, ervan genoten hadden om met Pike te discussieren over de mysteries van de Kabbala, waren deze twee satanisten niet erin geslaagd Pike te bekeren tot de kabbalistische visie op satan. (5) Albert Pike beschuldigt op zijn beurt dichters ervan de natuur en de rol van Lucifer te vervalsen door hem satan te maken. De dichter en vrijmetselaar Longsfellow geloofde wel dat satan de gevallen engel was. Dat zegt de Bijbel ook. Maar Albert Pike beweert dat Lucifer nooit gevallen is, en dat Lucifer "het licht van de wereld" is, gelijk in macht aan de Almachtige God. Om zijn leer te benadrukken en kracht bij te zetten maakte Pike in zijn boek "Morals and Dogma" het Bijbelboek Openbaring belachelijk, omdat de Bijbel Lucifer niet gelijk heeft gesteld aan God. Verder noemde Pike de Apocalypse "de Apotheose van dat Sublieme Geloof dat naar God alleen verlangt en dat alle pracht en werken van Lucifer veracht". (5) Zijn verachting is alleen gericht op diegenen die "alleen in de God van de Apocalypse geloven zonder Lucifer zijn eer te geven". Met vol lof schreef Albert Pike die wel zichzelf bewees een satanist te zijn, over Lucifer:

"Lucifer is de lichtdrager! Vreemde en mysterieuze is gegeven aan de geest der Duisternis! Lucifer, de zoon van de Morgen! Is hij het die het licht draagt en met zijn overdraagelijke schitteringen zwakke, sensuele of zelfzuchtige zielen verblindt? Twijfel er niet aan! Wat is absurder dan de naam Lucifer te verbinden aan de duivel om zo kwaad te verpersoonlijken!? De intelligente Lucifer is de geest van intelligentie en liefde."
Morals and Dogma, blz. 321

Al heeft Pike een lofrede voor de prins der duisternis geschreven en zijn god Lucifer verheerlijkt, verdraaien hij en alle andere vrijmetselaars, satanisten en luciferanen het karakter van de duivel. Ze omschrijven hem als "liefde", "goed" en "licht". De voormalige sataniste Doreen Irvine schreef:

"Mij werd geleerd dat het kwaad - zoals de meeste mensen denken over het kwaad - niet slecht is, maar goed en juist. Het klonk me dwaas in de oren, wat het ook inderdaad is, maar ik begon het te geloven. De satanisten verdraaiden alles. Een leugen, zo werd me voorgehouden, was in feite de waarheid. Het klonk allemaal erg verward, maar velen geloofden het - zelfs intelligente mensen. Als je steeds opnieuw hetzelfde te horen krijgt, ga je het op den duur geloven, hoe gek het ook klinkt." (7) 

De Bijbel waarschuwt ons ernstig als we het kwaad goed noemen en het goede slecht: 

"Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!"
Jesaja 5:20

Zoals Albert Pike beweert dat Lucifer geen satan is, maakt de Bijbel ons echter duidelijk dat Lucifer en satan wel één en dezelfde persoon is, en dat Lucifer wel een gevallen engel was, omdat hij zich wilde gelijkstellen aan God! Nu komt de echte waarheid over Lucifer: 

"Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met het geklank uwer luiten; de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkt! En zei in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!" 
Jesaja 14:11-15 (Statenvertaling)

Let wel goed op Jesaja's vermelding dat Lucifer zijn luiten had gehad. In de Griekse mythologie wordt Pan afgebeeld als een afzichtelijke wezen met horens en bokkepoten. Hij staat bekend als satyr, een verbastering van satan. En hij bespeelt altijd zijn luiten. De luiten wordt wel pansfluit genoemd. Pan is idenitiek hetzelfde als Baphomet.

Links: Pan bespeelt zijn pansfluit. Rechts: Baphomet
In het Bijbelboek Ezechiël vinden we dezelfde vermelding dat Lucifer trommelen en pijpen heeft. De pijpen zijn hetzelfde als luiten vandaar pansfluit! Vaak wordt satan afgebeeld als een afstootwekkende wezen met bokkepoten, staart en horens. Deze schertsfiguur is echter een produkt van de menselijke voorstelling. Deze voorstelling komt in de Bijbel niet voor. Wel heeft de Bijbel een heel ander beschrijving van satan. De Bijbel onthult ons dat Lucifer van oorsprong verheven en volmaakt van schoonheid was, en dat hij niet zomaar een engel was, maar een cherub met vleugels! In de NBG-vertaling staat te lezen: beschuttende cherub met uitgespreide vleugels. De tekst uit de betrouwbare Statenvertaling vermeldt dat Lucifer gezalfd was. De term gezalfde wijst op een zeer hoge positie. Jezus Christus wordt ook Gezalfde genoemd. Alleen heeft Zijn benaming Gezalfde de hoofdletter. Dat is een belangrijk verschil. De conclusie is dat Lucifer een bijzonder machtig engel met zo'n hoge positie was geweest en waarschijnlijk ook de onderkoning was!   

"Mensenkind! Hef een klaaglied over den koning van Tyrus, en zeg tot hem: Zo zegt de Heere HEERE: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid! Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardónixstenen en jaspisstenen, safffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet;  gij waart op Gods heilige berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is."
Ezechiël 28:12-15 (Statenvertaling)

Het is heel interessant om te weten wat de naam Baphomet in werkelijkheid betekent. Baphomet is een verbastering van het Arabische woord abufihamet dat in het Noord-Spaans werd uitgesproken als bufihamat. Abufihamet betekent letterlijk "vader van de wijsheid", precies zoals we in Ezechiël 28:12 lezen: Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid. Het woord vader betekent in het Arabisch tevens "bron". Oorspronkelijk was Lucifer echter een goede engel die vervuld was van Gods wijsheid. Doch vond er een sinstere verandering plaats in zijn karakter. De Bijbel beschrijft het karakter van Lucifer als 'hovaardig'. Hovaardigheid is hoogmoed. Door zijn hoogmoed en misplaatste trots op zijn schoonheid werd hij helemaal ontaard in een verdorven, boosaardig en corrupte wezen. Het huidige wereldsysteem dat opgebouwd is op de grondregels van geweld, hebzucht, zelfzucht, eerzucht en zondige genoegens, is diep voortgekomen uit het karakter van satan, al realiseren bijna alle mensen niet! Want satan is zelf hebzuchtig, gewelddadig, corrupt en eerzuchtig, precies zoals de Bijbel hem helder en duidelijk beschrijft:

"Door de veelheid uws koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld, en gij hebt gezondigd; daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen! Uw hart verheft zich over uw schoonheid; gij hebt uw wijsheid bedorven, vanwege uw glans; Ik heb u op de aarde henengeworpen, Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld, om op u te zien. Vanwege de veelheid uwer ongerechtigheden, door het onrecht uws koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd; daarom heb Ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en Ik heb u gemaakt tot as op de aarde..."
Ezechiël 28:16-18

Met het onrecht van satans koophandel bedoelt de Bijbel omkoophandel!! Eerder had satan Jezus Christus geprobeerd om te kopen met een fabelachtige aanbod. Alle koninkrijken der aarde zouden aan Jezus gegeven worden, op voorwaarde dat satan als god aangebeden moet worden. Jezus sloeg het aanbod af en zei dat alleen de Here God aangebeden mag worden en niemand anders. (Lukas 4:5-8) Het huidige wereldsysteem is het werk en de omkoopprijs van satan. Menige wereldleiders, bankiers, miljonairs, politici, popsterren en veroveraars bezwijken voor de omkoopprijs en konden de verleiding van satans aanbod niet weerstaan. Het is reeds bekend dat heel wat beroemdheden satan hebben aangebeden in ruil voor roem, eer en rijkdom.

Toen Lucifer gevallen was, werd hij een onverzoenlijke en geduchte vijand van God én de mens. De naam satan betekent letterlijk tegenstander. De Bijbel verzekert ons van het werkelijke persoonlijke bestaan van satan. Hij is de absolute vijand van God en alle mensen; door zijn werk als verleider tot zonde wil hij God en mensen uit elkaar drijven. Daarom strijdt hij zéér fanatiek tegen Gods verlosssingwerk voor de hele mensheid door Jezus Christus. Jezus Zelf wijst ons op de verdorven en kwaadaardige natuur van satan, wanneer Hij hem een 'MENSENMOORDER VAN DEN BEGINNE' noemt, die niet in de waarheid staat en zijn eigen karakter volkomen getrouw is, wanneer hij 'de leugen spreekt'. Ook omdat satan een leugenaar is en een vader van de leugen. (Johannes 8:44) Het feit dat de duivel een mensenmoorder van den beginne is, is hij in zijn karakter niet bepaald liefde. Albert Pike en andere vrijmetselaars die in hun eigen leugens geloven, noemen hem "liefde", terwijl de duivel in werkelijkheid liefdeloos, haatdragend en boosaardig is. Ja, hij háát alle mensen hartgrondig, omdat de mens van oorsprong naar het Beeld van God geschapen werd!! Daarom wil satan alle mensen van God afhouden en in zijn val meesleuren. Hij weet heel goed dat zijn tijd kort is, en dat hij straks in de poel van vuur en zwavel geworpen zal worden om dag en nacht in alle eeuwigheden gepijnigd te worden. (Openbaring 20:10) De voormalige sataniste Doreen Irvine sprak de volledige waarheid dat ze haar vroegere meester Lucifer NOOIT als liefdevol en tedervol heeft ervaren. Ze weet uit haar ervaringen en schreef:

"Toen ik satan diende, diende ik hem door angst. Maar de Here Jezus Christus dien ik graag, omdat ik het wil - en dat is liefde. Als satanist sprak ik met satan, omdat ik bang was wat me zou overkomen indien ik weigerde. Als christen spreek ik met Jezus omdat het heerlijk is omgang met Hem te hebben en Hij zegent me ervoor. De satan wilde een teken van bloed, dus gaf ik hem bloed van mezelf. Jezus vergoot Zijn kostbaar bloed op Golgotha en gaf Zichzelf voor mij. Wat een bevrijdende liefde! De satan heeft niemand lief. Ik heb hem daadwerkelijk horen spreken in de tempels van zijn volgelingen en NIET één keer zei hij:"Ik heb u lief". satan is niet tot liefde in staat en is bevreesd voor de macht der liefde. Jezus daarentegen had me lief, zelfs in mijn schandelijke en zondige toestand. Jezus had me lief lang voordat ik Hem kende en liefhad, en dat is ware liefde. satan stierf voor niemand. Christus stierf voor het gehele menselijk ras - in het verleden, in het heden en in de toekomst. Als u satan op enigerlei wijze beledigt, zult u zeker worden gestraft. Als u Jezus beledigt en vervolgens berouw hebt, zal Hij u ogenblikkelijk vergeven. Dat is genade. Wanneer satan verschijnt in een van zijn verachtelijke tempels, kan hij zich nergens anders bevinden, aangezien hij, anders dan God, niet alomvertegenwoordig is. Mijn God is overal en Jezus Christus laat Zijn kinderen nooit eenzaam achter. Hij is altijd met ons; met ons allen. De satan is een bedrieger en de vader der leugen. Jezus is het toonbeeld van genade en waarheid. satan verwoest het verstand en het lichaam van de mens. Jezus herstelt het lichaam en de ziel." (8)

Andere namen van de duivel die door de Bijbel worden genoemd, zijn: Apollyon (Griekse god Apollo. Het Hebreeuwse equivalent is Abáddon. Openbaring 9:11), de oude slang, de draak (Openbaring 12:9), Belial, overste van de wereld, god van de eeuw. Hij wordt ook Beëlzebub genoemd wat letterlijk betekent: heer der vliegen. Beëlzebub staat bij de Kanaänitische volken zeer bekend als Baäl. Het Griekse equivalent van Baäl is Zeus, omdat Baäl en Zeus hetzelfde wapen, de bliksemschicht, hebben! In Openbaring 2:13 lezen we dat de troon van satan in Pergamum gevestigd was. De troon van satan staat bekend als het altaar van Zeus dat nu in het museum in Berlijn te bezichtigen is. Bij de Romeinen is Zeus Jupiter. De vrijmetselaars aanbidden ook Baäl, Jupiter, Osiris, Bacchus, enz. die niets anders zijn dan de andere namen van satan!! 

De Vrijmetselarij een tempel van satan

Albert Pike schreef:"Alle vrijmetselaars zijn religieuze tempels en hun leer zijn religieuze instructies!" (Morals and Dogma, blz. 213) Het doet ons wel denken aan een Bijbeltekst waarin staat geschreven dat een gelovige die Here Jezus met het hele hart belijdt, een tempel is van God.

"Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt?"
I Corinthiërs 6:19

De vrijmetselaars zijn geen wedergeboren christenen en belijden de Here Jezus Christus ook niet. Dus kunnen zij géén tempels van de levende God zijn! Een christen of een Jood moet goed weten dat als hij een lid wil worden van de Vrijmetselarij, dan moet hij wel een gelofte afleggen. Door deze eed heeft deze persoon zijn ziel al 'verkocht' aan satan, al weet hij helemaal niets! De kern van de Vrijmetselarij is bedrog, zoals Albert Pike al duidelijk heeft gezegd. In de Vrijmetselarij mag de Naam van Jezus Christus niet beleden worden dan alleen de namen van de heidense afgoden wel. Naïeve en idealistische christenen en Joden die geloven dat er een "hechte binding" bestaat tussen de Vrijmetselarij en de God van Israël, zullen bedrogen uitkomen. Want ze weten toch niet dat het satanisme in de hoogste graden van de Vrijmetselarij bedreven wordt. Ze zijn gewoon misleid en bedrogen. Albert Pike die niet bepaald een protestant was zoals de officiële biografen wel beweren, geloofde helemaal niet in de Bijbel en verwierp niet alleen de Bijbel maar ook Here Jezus Christus volkomen! Over christenen schreef hij sarcastisch en minachtend:"De uilskuikens die het primitieve christendom lieten verdwalen, door geloof in de plaats te stellen van wetenschap, dromerij in plaats van ervaring, de fantasie in plaats van werkelijkheid, ..." (5) Als u een christen en een vrijmetselaar bent, zou u zeker verontwaardigd roepen:"Dat kan toch niet waar zijn!" U zou beslist niet geloven wat Albert Pike vol minachting zei over christenen. Helaas zult u de waarheid onder eigen ogen moeten zien. Dat de leer van de Vrijmetselarij volgens Albert Pike een "religieuze instructie" is, schreef Domenico Margiotta, een 33ste graad vrijmetselaar over de Vrijmetselarij en haar leerstellingen:

"Palladisme is noodzakelijkerwijs een luciferiaanse rite. De religie is Manichaean neo-gnosticisme, dat onderwijst dat de godheid duaal is en dat Lucifer de gelijke van Adonai is, waarbij Lucifer de god van het Licht en Goedheid is, die voor de mensheid strijdt tegen Adonai, de God van duisternis en het Kwaad. Albert Pike had slechts de dogma's van de hoge graden van alle andere vrijmetselarijen gespecificeerd en onthuld, want ongeacht welke rite dan ook, de Grote Architect van het Universum is NIET de God die door de christenen wordt aanbeden." 
Uittreksel uit Masonry Beyond the Light, door William Schnoebelen, voormalig 32ste graad vrijmetselaar.

De God van Israël en de god van de Vrijmetselarij kunnen niet samengaan. De waarheid is dat de zogenaamde "Opperste Bouwmeester van het heelal" en "Grote Architect van het Universum" niet de God van Israël is zoals Domenico Margiotta al duidelijk aangaf. Licht en duisternis kunnen niet samengaan. Een christen en een Jood horen NIET deel te nemen aan de onbijbelse rituelen die in de Vrijmetselarij worden gehouden. Ze horen ook GEEN lid te worden van de Vrijmetselarij. De Joodse vrijmetselaren vergeten de Bijbelse historische lessen volkomen wat er gebeurd was met hun volk Israël. Toen het volk Israël in zonden verviel en de afgodsbeelden in de Tempel van Salomo binnengehaald werden, verdween de Gods aanwezigheid, Sjechiena. Het gevolg ervan was dat de Tempel door de Babyloniërs werd verwoest.  Aan christen en Jood wordt de keuze gesteld: 

"Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen  en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Daarom GAAT WEG UIT HUN MIDDEN, EN SCHEIDT U AF, spreekt de Here, en houdt NIET vast aan het onreine."
II Corinthiërs 6:14-17

De keuze hangt af van een christen of een Jood. Degene die tot de Vrijmetselarij toetreedt, zal direkt te maken hebben met de vreselijke gevolgen die hij in de rest van zijn hele leven moet dragen! Het is al bekend dat er vreselijke vervloekingen zijn uitgesproken over een persoon die de Vrijmetselarij verlaat. Maar ook krijgt een christen of een Jood die een lid is van de Vrijmetselarij, direkt te maken met de vervloekingen, als hij naar de waarschuwingen niet heeft geluisterd en Gods geboden ook niet houdt. 

"Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al Zijn geboden en inzettingen, die Ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen."
Deuteronomium 28:15

De Vrijmetselarij is geen tempel van de God van Israël. Duizendmaal nee! Het is een tempel van satan. De duivel wil dolgraag als god aangebeden worden en eist van zijn volgelingen dat men hem moet aanbidden! Na de dood van Albert Pike werd een tempel voor hem ingericht. In Little Rock (geboorteplaats van de voormalige president Bill Clinton), Arkansas, staat een Schotse Rite tempel ter ere van Albert Pike. Zie de foto's hieronder:

Het gebouw van de Albert Pike Memorial Scottish
Rite Temple in Little Rock
De ingang van de maconnieke tempel
De tweehoofdige adelaar,
het symbool van de Schotse Rite
Vrijmetselarij
De buste van Albert Pike
De driehoek met het maconnieke getal 33
in glas in lood
Het portret van Albert Pike
Om het artikel "Dossier X: Albert Pike" af te sluiten wil ik u nog iets anders tonen. Bekijk de onderstaande afbeelding van ketting met een kleine borstschild met daarop twaalf stenen goed. 

Maconnieke ketting met het borstschild
van de hogepriester
De vrijmetselaars van de hoogste graden dragen het borstschild van de hogepriester. Men wil de Joodse hogepriester Aäron graag imiteren. De Joodse hogepriester droeg het borstschild ook. Het borstschild was vierkant, met goud doorweven en daarop waren in goud gevat twaalf verschillende edelstenen, met daarin gegraveerd de namen van de twaalf stammen van Israël. (Exodus 39:6-15) In de Bijbelse dagen hadden de hogepriesters deze borstschild gedragen en de dienst voor de HEERE God verricht in de Tabernakel en in de Tempel van Salomo. In de Vrijmetselarij werkt men aan de Tempel van Salomo vandaar twee pilaren Jachin en Boaz. De 33ste graad vrijmetselaars gedragen zich als hogepriesters, als ze het borstschild dragen.  Hebben zij wel het recht het borstschild te dragen!? Nee, natuurlijk niet! Het priesterambt is ALLEEN VOORBEHOUDEN aan Aäron en zijn nakomelingen die in de mannelijke lijn staan!! (Exodus 29:28-30, 39:41) Ook de Messias Jezus Christus heeft het volste recht het priesterambt te dragen, want als Hogepriester bewerkstelligt Hij de verzoening tussen God en de mens door de zonden van de hele mensheid te bedekken met Zijn bloed! (Hebreeën 3:1, 4:14, 5:5-9) Het priesterambt is NIET voorbehouden aan de heidenen zoals de vrijmetselaren. Dat de vrijmetselaren het borstschild van de hogepriester dragen, is een belediging en een aanfluiting aan het adres van de levende God. Het is ook een vorm van godslastering, zoals we ook in het Bijbelboek Openbaring lezen dat de grote Hoer Babylon het Beest berijdt, dat vol is van namen der godslastering. (Openbaring 17:3) Al deze rituelen, ceremonies en offers die in de Vrijmetselarij, alle andere geheime genootschappen en de Rooms-katholieke Kerk  worden gehouden, zijn gruwelen in de ogen van de Here God. De Vrijmetselarij is ook een onderdeel van het Babylon.

De krachtige boodschap aan christenen en Joden die lid willen worden van de Vrijmetselarij, luidt:

"Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt!"
Openbaring 18:4

Vrijmetselaren geloven niet in het Verlossingswerk van Jezus Christus die als Plaatsvervanger aan het kruis stierf voor onze zonden. Ze verwerpen Hem als Heiland, Zaligmaker en Redder volkomen. Ook erkennen ze de Bijbel niet als het gezaghebbende en onfeilbare Woord van God. Ze geloven alleen in hun eigen leugens dat ze god worden. In het midden van het vrijmetselaarssymbool, de Winkelhaak en de Passer, staat de letter G. G staat niet alleen voor gnostiek, maar ook voor God!! De vrijmetselaars denken dat de mens god wordt, en hebben een Redder als Jezus Christus niet nodig. "...als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad,"aldus de eeuwenoude leugen van satan die in de gedaante van de slang tegen Eva sprak. Maar de mens kan zichzelf niet verlossen. Indien de mens wel een god is, dan moet hij alwetend, alomvertegenwoordig en almachtig zijn. Ondanks het feit kan de mens zich NOOIT gelijkstellen aan de enige en ware God Die in de hemel woont. Zolang het kwaad op aarde bestaat en de wereld nog steeds zondig en verdorven is, heeft de mens een Verlosser dringend nodig. Alleen Here Jezus kan de mens verlossen uit de zondige toestand. Een ander verlosser is er niet!! "Buiten Mij is er geen verlosser,"zegt de HEERE God. (Jesaja 43:11) Want er staat geschreven in de Schrift dat er geen andere behoudenis is dan alleen door Jezus Christus. En er ook geen andere Naam is dan alleen de Naam van Jezus Christus die we moeten belijden: 

"Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, de Nazaréner, Dien gij gekruisigd hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in GEEN anderen; want er is ook onder de hemel GEEN andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." 
Handelingen 4:10-12

Onze Hoeksteen, Jezus Christus, is verworpen door de vrijmetselaren die zichzelf graag bouwers, metselaars en bouwstenen noemen!!! Maar de enige en echte Hoeksteen van onze geloof is onze Heiland Jezus Christus, over Wie de profeet Jesaja had geprofeteerd: 

"Daarom, alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik leg een Grondsteen in Sion, een beproefde Steen, een kostelijke Hoeksteen, Die wel vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten."
Jesaja 28:16

Ten laatste moet u ook weten wat het Bijbelboek Openbaring ons iets heel bijzonder wil vertellen over de Vrijmetselarij. Eeuwenlang dacht men ten onrechte dat het Joodse volk duivelsvolk was. De antisemitische kerkleiders als de beruchte kerkhervormer Maarten Luther, nazi's  en andere Jodenhaters baseren hun ideeën op een Bijbeltekst, waarop in het boek Openbaring staat te lezen. Maar deze Bijbeltekst heeft het helemaal NIET over het Joodse volk!! Laten we de Bijbeltekst even goed lezen:

"Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het NIET, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen dat Ik u liefheb."
Openbaring 3:9

Uit de tekst heeft Here Jezus die Zelf ook een Jood is, NIET over Zijn eigen volk Israël, maar over bepaalde mensen die beweren dat zij Joden zijn. Als u goed nadenkt, dan begint het bij u te dagen dat de vrijmetselaars van hoge graden het borstschild van de hogepriester dragen en de Joodse priesterdienst willen imiteren, zoals u dit hele artikel gelezen hebt. De vrijmetselaren en vooral ook de Roomse Kerk hebben de Joodse rituelen overgenomen en nagebootst. Hoe vaak hoort u theologen, dominees en geestelijken zeggen dat de Kerk het nieuwe Israël is!? Dat zijn die soort mensen die zeggen dat zij Joden zijn!!! En de synagoge des satans is helemaal GEEN Joodse synagoge, maar de satanskerk!! In de moderne tijden wordt een door de satanisten gehouden bijeenkomst de satanskerk genoemd. Ook ieder Vrijmetselarijsloge is de synagoge des satans!! De Bijbeltekst uit Openbaring wordt helaas op brutale en schandalige wijze verdraaid door antisemieten. Helaas komt u dezelfde Bijbeltekst tegen in talloze antisemitische lectuur, films en websites. 

Het besluit

Als u een christen én vrijmetselaar (of een vrijmetselaar en geen christen) bent en mijn aritkel u diep raakt, hebt u misschien berouw dat u uw zonden wilt belijden aan God. Dan is het NOOIT te laat om te bekeren van de zondige wegen. U kunt vandaag op de knieën liggen en uw zonden aan de Heer belijden. Roept de Naam van Jezus aan en u zult zeker behouden worden. (Joël 2:32) Wat er ook gebeurt, let niet op eventuele manifestaties of een innerlijke tegenstrijd of de afwezigheid daarvan, maar richt u uw blik op Jezus Christus, de Voleinder van uw geloof. Als er wel een lichamelijke reactie is, raak er dan niet overstuur van, maar dank God voor het feit dat Hij u bevrijdt en uw zonden vergeeft. De Vrijmetselarij is een vloek voor ieder mens. Alleen God kan u bevrijden van de vloek. Hetzelfde geldt ook voor Joden, moslims en andersgelovigen. Ook hebben zij Here Jezus heel hard nodig. Want er is geen andere Verlosser dan alleen Here Jezus. Wijlen Bijbelleraar Derek Prince geeft een voorbeeld van gebed voor schuldbelijdenis en bevrijding dat u zou kunnen bidden. Wanneer het belijden van zonden aan de orde komt, kunt u alle specifieke zonden opnoemen, waarvan u zich bewust bent. Wanneer het vergeven van andere personen aan de orde komt, kunt u alle personen opnoemen, die hierbij betrokken waren of die in uw gedachten opkomen. Als u dit allemaal gedaan hebt, hebt u recht op bevrijding van elke last en vloek die u of uw familie in de greep houdt. Maar de vloek van de Vrijmetselarij kan niet worden verbroken, als u niet aan de genoemde voorwaarden voldoet. (9)

"Here Jezus Christus, ik geloof dat U de Zoon van God bent en de enige weg tot God; dat U aan het kruis stierf voor mijn zonden; en dat U weer opstond uit de dood; dat U aan het kruis tot een vloek werd gemaakt opdat ik bevrijd zou kunnen worden van de vloek en Uw zegen zou kunnen ontvangen. Ik vertrouw op Uw genade en vergeving en besluit van nu af aan - door Uw genade - U te volgen en te gehoorzamen. Ik vraag U iedere zonde, begaan door mij of mijn familie, waardoor ik werd blootgelegd aan de vloek, te vergeven en uit te wissen. (op dit punt moet u alle zonden waarvan u weet bij name noemen) Als mensen mij pijn hebben gedaan of mij onjuist behandeld hebben, vergeef ik hen, zoals ik zou willen dat God mij vergaf (noem de namen van de mensen die God u te binnen brengt). Ik herroep elk contact met satan, met occulte praktijken en onbijbelse geheime genootschappen. Als ik nog voorwerpen heb die mij hiermee verbinden, beloof ik die te vernietigen (noem bij name de occulte praktijken en/of geheime genootschappen waarbij u betrokken bent geweest. Met de autoriteit die U mij - als kind van God - gegeven heeft, zet ik mijzelf vrij van iedere vloek die ooit over mij is uitgesproken of mij op welke manier dan ook heeft beinvloed. In de Naam van Jezus, Amen."

God heeft uw gebed gehoord en u mag uw vergeving en bevrijding in geloof ontvangen. De beste manier om dit te doen is door God te danken. Dankzegging is de eenvoudigste en meest pure uiting van geloof. U kunt bijvoorbeeld het volgende gebed uitspreken (8):

"God, ik dank U dat Jezus aan het kruis is gestorven om voor mij een vloek te worden, opdat ik - door mijn geloof in Hem - van de vloek bevrijd kan worden. Ik dank U Heer, dat U mijn gebed verhoord hebt en dat elke vloek over mijn leven is verbroken. Ik dank U dat U mij hebt overgebracht van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van uw licht en liefde. Ik dank U dat satan geen recht meer op mij of mijn familie heeft door de kracht van het bloed van Jezus. Ik dank U, Here God, dat van nu af aan, als ik wandel in gehoorzaamheid aan U, uw zegeningen over mij komen. Amen."

Vergeet nooit dat Jezus niet alleen voor u maar ook voor uw familieleden en alle mensen stierf. Hij stierf ook aan het kruis voor alle vrijmetselaren, satanisten, pausen, katholieken, protestanten, moslims, Joden, hindoes en alle mensen, ongeacht ras, huidskleur, taal, cultuur en geloof, opdat Zijn kostbare bloed vergoten werd voor vergeving van onze zonden en de zonden van de hele mensheid! De Opstanding van Jezus is de grootste triomf dat de macht van satan en de dood voorgoed verbroken wordt. De satan heeft geen macht meer over u, als u Here Jezus als uw Heiland, Zaligmaker en Verlosser aanvaardt! 

Volg Albert Pike in zijn zondige en verdorven weg niet. En  gooi alle boeken die over de Vrijmetselarij en haar leerstellingen gaan, weg. En verwijder ook kleding, symbolen en voorwerpen, die u met de Vrijmetselarij en het occultisme verbinden, en vernietig hen onmiddelijk. Verlaat de Vrijmetselarij voorgoed. U hoeft niet bang te zijn voor bedreigingen en intimidaties. En laat u door hen niet wijsgemaakt worden, als men u probeert over te halen bij de Vrijmetselarij toch te blijven. Verbreek alle banden met de Vrijmetselarij radicaal. Want God zal over Vrijmetselarij en alle andere occulte groeperingen en geheime genootschappen, zoals de New Age, en ook de kerken die aangesloten zijn bij de Oecumenie, oordelen, zoals het staat beschreven in het Bijbelboek Openbaring. 

In het volgende artikel zult u lezen of de zogenaamde brief van Albert Pike, waarop zijn plannen voor drie wereldoorlogen ontvouwd zijn, wel echt is. Ongetwijfeld hebt u deze vermeende brief in talloze christelijke en niet-christelijke websites die complottheorieën aanhangen, gelezen. Spoedig zult u het antwoord van de Here weten in mijn volgende artikel wat de brief van Albert Pike betreft! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                        Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. Deze artikel werd zonder medeweten van de blogger gestolen en in enkele websites gepubliceerd. De blogger herinnert de dieven eraan dat plagiaat strafbaar is. Aan de eigenaren van de websites wordt verzocht het gestolen artikel te verwijderen. Zo niet, dan hangt hen een strafrechtelijk vervolging boven hun hoofd. 

Bronnen en referenties:

(1) nl.wikipedia.org/wiki/Albert Pike
(2) Users.aristotle.net: Specious Albert Pike material.
(3) KKKlan.com
(4) Freemasonwatch.org
(5) Freedom Ministries International
(6) The Devil Exposed
(7) Van hekserij tot Christus. Door Doreen Irvine
(8) Bevrijd om Christus te dienen. Door Doreen Irvine
(9) Van vloek naar zegen. Door Derek Prince



5 opmerkingen:

preacher zei

Paul, ik heb per ongeluk een reactie op dit artikel onder het verkeerde geplaatst.
Sorry!

Anoniem zei

Geweldig artikel weer Paul; in de laatste dagen worden veel verborgenheden bekend, dit is er 1 van!
Brucie

Amethist zei

Interessant artikel Paul, veel werk aan gehad zo te lezen. Compliment!

Anoniem zei

Weer bedankt voor alle informatie over de Vrijmetselarij.Summer

Roland Wieffering zei

Artikelen met informatie over vrijmetselaars en rozekruizers vind ik altijd interessant. En ik ben ervan overtuigd dat lang niet alle vrijmetselaars duivelaanbidders zijn.
Als je het dood en verderf ziet dat de kerk over de wereld zaaide, kan ik me voorstellen dat je als WETENSCHAPPER beter je mond kon houden wilde je niet op de brandstapel eindigen.
Ik zie net zo goed als jullie wat er met de wereld gebeurd, en hoe een groepje elite (bankiers, leden van Koningshuizen, leiders van het militair industrieël complex etc. etc.) de wereld hebben gegijzeld houden.
Maar ook NIET gelovigen zien de geheime handgebaren, symbolen en de hersenspoeling die we dagelijks via het "Nieuws" krijgen. Er wordt ons verteld hoe we moeten denken! I.p.v. dat men ons het nieuws verteld en we zelf tot een conclusie komen.
Trouwens, zijn jullie katholiek of protestant? Ik ben buitenkerkelijk opgevoed maar met een open mind. Ik heb oprecht interesse in Jezus de Nazareen en de zwangere Maria Magdalena huilend onder het kruis. (Op een middeleeuws schilderij gezien!)
Hopend op een reactie verblijf ik met vriendelijke groet,
Roland ( rowief@tiscali.nl)