maandag 9 juli 2012

De heidense oorsprong van de Olympische Spelen


Zijn de Olympische Spelen onschuldig of toch niet?


Op vrijdag 27 juli 2012 zullen de Olympische Spelen in Londen officieel geopend. Miljoenen TV-kijkers zullen getuige zijn van de feestelijke openingsceremonie van de Olympische Spelen. Duizenden atleten doen er enthousiast mee aan uiteenlopende sporten. De internationale media zullen het sportnieuws verslaan.


De Amerikaanse zender NBC verslaat het sportnieuws
van de Spelen van Londen 2012
Zeer veel christenen, Joden, moslims, hindoe's en boeddhisten begroeten de Olympische Spelen ook enthousiast, omdat ze van mening zijn dat de Olympische Spelen de verbroedering tussen de volkeren op aarde zouden bevorderen. Miljoenen mensen hebben echter geen idee wat de werkelijke achtergronden van de Olympische Spelen zijn. De vraag is of de Olympische Spelen wel of niet onschuldig zijn. Beste lezer, wellicht hebt u geen kennis genomen van de verschillende rituelen, de vlam, de estafettefakkel, de vlag, de eed, de medailles, de mascottes, enz. De meesten van jullie hebben zich niet afgevraagd wat ze allemaal betekenen. Gezien het feit kennen de meeste mensen, u waarschijnlijk ook, de duistere achtergronden van de Olympische Spelen niet. Als u dit artikel rustig en aandachtig leest, zal het voor u volkomen duidelijk zijn dat de grootste sportevenement niet bepaald een onschuldig vermaak is en dit allemaal draait om de heidense aanbidding van een Griekse god! Indien de Thoragetrouwe Joden en de Bijbelgetrouwe christenen het geweten hebben wat de werkelijke inhoud van de Olympische Spelen is, dan zouden zij nooit meer deelnemen aan de heidense sportmanifestatie! Waarschijnlijk zullen de moslims na het lezen van dit artikel ook nooit meer meedoen aan de heidense praktijken van de Olympische Spelen.

De heidense oorsprong van de Olympische Spelen

De originele Olympische Spelen die in het Oude Griekenland werden gehouden, waren in de eerste plaats een RELIGIEUZE FESTIVAL TER ERE VAN ZEUS. Zeus was de Griekse oppergod. Hij was de absolute heerser over goden, godinnen, halfgoden en stervelingen en woonde op de berg Olympus, de woning van de Griekse goden. Zeus' meest geliefde wapen was de bliksem. U kunt de onderstaande afbeelding (links) zien dat Zeus de bliksem in zijn rechterhand hield.


Zeus. Het stanbeeld is te
bezichtigen in het Louvre,
Parijs
Naast de bliksem droeg Zeus ook gewoonlijk een schild, dat aegis werd genoemd. Dit schild kon bliksem, donder en duisternis opwekken en was ondoordringbaar. Zeus was niet bepaald een lieverd. U kunt hem ook niet zomaar vergelijken met JHWH de God van Israël. In tegenstelling tot de God van Israël was Zeus immoreel en twistziek. Hij stond erg bekend als een ontrouwe echtgenoot en had vele minaressen.   Dat Zeus incest met zijn eigen zus, de godin Hera, pleegde en ook met haar was getrouwd, is zijn bloedschande u waarschijnlijk niet bekend. Misschien bent u niet bekend met de Griekse mythologie. De Griekse mythologie staat helemaal bol van de amoureuze avonturen van Zeus. Wist u dat Zeus zich aangetrokken voelde tot een jonge jongen? Vermomd als een adelaar ontvoerde hij de jongen, Ganymedes genaamd, en voerde hem naar de Olympus. Daar stelde hij de knaap aan als opperschenker van de goden. Ook verleidde Zeus in de gedaante van een zwaan een mooie vrouw, Leda genaamd, en had gemeenschap met haar. Leda baarde toen twee eieren. Uit het ene werd Helena van Troje geboren. De Griekse godheid maakte zich schuldig aan overspel, incest, pedofilie en bestialiteit en moet als een gruwelgod worden beschouwd. De Bijbel identificeert hem als de personificatie van satan.  Omdat de bliksem het wapen van Zeus was, vergeleek Jezus satan met de bliksem. In Lukas 10:18 staat de Bijbeltekst vermeld:"En Hij (Jezus) zeide tot hen: Ik zag satan als een bliksem uit de hemel vallen." Een ander bewijs levert de Bijbel ook dat Zeus inderdaad satan is, vinden we een vermelding in het Bijbelboek Openbaring dat het heiligdom van Pergamum de troon van satan werd genoemd (Openbaring 2:13). Het heiligdom van de Griekse teloorgegane stad Pergamum was in de oudheid een grote altaar dat opgericht werd voor Zeus. De Duitse archeologen hadden het altaar in de ruïnes van Pergamum opgegraven en in Berlijn tentoongesteld. Geen wonder dat het altaar van Pergaumum zich bevond in het centrum van het Derde Rijk gedurende het satanische bewind van Adolf Hitler. Na de val van Berlijn in 1945 werd de originele troon van satan door het Rode Leger naar Moskou afgevoerd. Nu staat het altaar weer te bezichtigen in het Museum Eiland in Berlijn. Ook in Olympia, waar de klassieke Spelen in het Oude Griekenland werden gehouden, was er een grote altaar voor Zeus! In het midden van de open ruimte tussen de tempels in Olympia stond het altaar op een plek die Zeus ooit zelf met zijn bliksem had aangewezen! Op dit altaar werden 100 ossen in aanwezigheid van atleten en toeschouwers geslacht en aan Zeus geofferd. We moeten ons goed realiseren dat alle heidense goden in feite demonen zijn. De personificatie en het karakter van Zeus komen in grote lijnen overeen met de Kanaänitische god Baäl. Baäl en Zeus zijn identiek hetzelfde, omdat ze allebei god van de bliksem en de donder genoemd werden. Al zouden veel oudheidkundigen en historici niet graag willen geloven. Men vergeet echter dat Baäl de bliksem ook als zijn wapen heeft. Baäl's echtgenote Astarte was ook zijn zuster! In verband met de Olympische Spelen in Londen worden gouden munten ter ere van Zeus en de andere Griekse goden geslagen. Het Romeinse equivalent van Zeus is Jupiter. Omdat de oude Romeinen de Griekse oppergod Zeus hadden geadopteerd en hem de naam Jupiter gaven.


De Olympische gouden munt met de afbeelding
 van de Grieks-Romeinse god Jupiter (Zeus)
In de oudheid hadden de Grieken de plaats, waar de Olympische Spelen werden gehouden, gewijd aan de oppergod Zeus en noemden hem Olympia. Olympia werd vernoemd naar Olympus, de hoogste berg van Griekenland, waar de Griekse goden en godinnen volgens mythen en legendes gewoond hadden. In Olympia bevond zich het heiligdom van Zeus. Het heiligdom, de Dorische tempel, werd tussen 466 en 456 v. Chr. gebouwd en maakte definitief Zeus tot hoofdgod van Olympia. De tempel was 64 m lang, 28 m breed en de maximum hoogte was ongeveer 15 meter. Hij was gebouwd uit kalksteen en met wit stuco overtrokken, zodat het eruit zag als marmer. Het dak, in wit marmer, werd gedragen door 34 massieve zuilen van meer dan 10 meter hoog en meer dan 2 meter breed. De architraaf balken wegen meer dan 12 ton. Meer dan 100 waterspuwers in de vorm van leeuwenkoppen zorgden voor de afwatering van het dak. Op het hoogste punt van de voorgevel stond een gouden Nikebeeld: de godin van de overwinning schenkt de zegekrans in naam van Zeus. (1) Het heiligdom van Zeus was een van de zeven wereldwonderen van de oudheid. Deze tempel stond erg bekend om het beeld van Zeus dat gemaakt werd door een Atheense kunstenaar, Pheidias genaamd. In deze heiligdom stond een 12 meter hoog ivoren en gouden afgodsbeeld van de tronende Zeus met een twee meter hoog beeld van de gevleugelde godin Nike op zijn rechterhand en een lange scepter met een adelaar in zijn linker. Het beeld was zo groot dat het zelfs zittend met zijn hoofd tegen het dertien meter hoge dak kwam. "Als Zeus zou opstaan,"zei Strabo. "Dan zou hij met zijn hoofd door het dak gaan." (1) Het beeld was niet massief, maar bestond uit platen van goud (mantel, haar) en ivoor (handen, voeten, gezicht) rond een houten stellage. Voor het beeld was een bassin gevuld met olijfolie, die ervoor zorgde dat het ivoor niet uitdroogde. Het beeld zelf moest ook met olie worden ingewreven en af en toe gerestaureerd. (1)


3D-constructie: het beeld van de
tronende Zeus
Het beeld had een elliptisch vorm en bestond uit een verhoogde voet, benaderd door stappen. De beschrijving van deze afgodsbeeld vinden we ook in de Bijbel: 


"Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden."
Deuteronomium 7:5 (Statenvertaling)


U moet enkele feiten over het grote beeld van Zeus weten. In het jaar 40 na Christus had de Romeinse keizer Caligula getracht het beeld naar Rome te laten verplaatsen. (1) De poging van Caligula was mislukt. Maar in 426 na Chr. werd het beeld dan toch naar Constantinopel (het huidige Istanboel) getransporteerd, waar het 50 jaar later bij een paleisbrand verloren ging. (2) Volgens sommigen stond de baardige Zeus van Pheidias model voor de Christus Pantokrator in de koepels van de Byzantijnse kerken en werd hij aldus een icoon van de christenen! (1) Het klopt wel, want God wordt eeuwenlang als een oude en baardige man in de westerse cultuur afgeschilderd. Echter is het verwrongen Godsbeeld gebaseerd op de heidense voorstelling van Zeus! De Bijbel verbiedt echter  het maken van gelijkenissen van God of Jezus Christus evenals het maken en aanbidden van afgodsbeelden:


"Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen...die Mij haten." Exodus 20:4-5 (Statenvertaling)


Blijkbaar zijn de christenen die de de baardige afgod Zeus als model willen maken voor God de Vader of Jezus Christus, de ernstige (en profetische) waarschuwing van de apostel Paulus vergeten:"...en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de GELIJKENIS eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierte."
(Romeinen 1:23) Dikwijls zien we in de zogenaamde 'Bijbelse' illustraties God als een toornige, oude en baardige man. Deze voorstelling is volkomen verkeerd en onverantwoord. Hoe God er werkelijk uitziet, weet echter niemand, want niemand heeft Hem ooit gezien. (Johannes 1:18) De waarheid is dat God wel op Here Jezus lijkt! 


Olympia, aan de voet van de beboste Kronosheuvel en begrensd door de rivieren Alfeios en kladeios, was niet alleen het oudste en belangrijkste heiligdom uit de oudheid, maar ook een complex van een zeer groot aantal tempels, altaren, standbeelden, schathuizen (Grieks: Thesauroi) voor de wijgeschenken van de Griekse staten en voor de Spelen bestemde bouwwerken, onder andere een stadion. Binnen de omheining van dat complex was de tempel van de godin Hera de mooiste en die van Zeus de belangrijkste.


Maquette van Olympia: een reconstructie van Olympia 
Een tekening: zo zag de tempel van Zeus in Olympia er uit
Een echte stad was Olympia niet, de enige vaste bewoners waren priesters en verder tempelpersoneel zoals koks, hout- en metaalbewerkers, gidsen. Bezoekers die de Panhelleense Spelen in de zomer bijwoonden, bivakkeerden in de open lucht. Voor de officiële gasten was er een speciaal logement (het Leonidaion). In Olympia bevond zich een stadion dat plaats bood aan 40.000 toeschouwers. (2) Het stadion was 212,54 meter lang en 28,5 meter breed. Het merendeel van meer dan 40.000 toeschouwers nam plaats op de grond, terwijl de zitplaatsen voorbehouden waren aan enkele vooraanstaanden zoals scheidsrechters en priesteres. (2) 


Olympia: Overblijfselen van de tempel van Zeus 
Olympische Stadion in Olympia 
Plattegrond van Olympia in de oudheid
Het ontstaan van de Olympische Spelen wordt omgeven door legenden en mythen. Wel waren er Pythische, Nemeïsche, Isthmische en Olympische Spelen, die elkaar afwisselden, zodat er elk jaar een nationaal atletiekfestival plaatsvond. Volgens de overlevering begonnen de Olympische Spelen in 776 v. Chr., toen Lfitos een overeenkomst sloot met Lycourgos, de koning van Sparta, en Cleisthenes, de koning van Pissa. De tekst van het verdrag werd op een schijf geschreven die bewaard werd in het Heraion. In het verdrag dat noodzakelijk was voor de ontwikkeling van het heiligdom tot een Panhellenistisch centrum, werd de "heilige vrede" overeengekomen, een wapenstilstand in de hele Griekse wereld, zolang de Olympische Spelen duurden. (1) De Olympische Spelen werden elke vier jaar gehouden en duurden vijf dagen. Deze Spelen bestonden uit 10 evenementen: lopen, boksen, discuswerpen, speerwerpen, worstelen, boksen, wagenrennen, paardenrennen, springen, pentation en de pancration (worstelen, schoppen en boksen). 


Verschillende sporten op de Griekse vaas
 Alle Grieken die vrije burgers waren en geen hekserij beoefenden of moord pleegden, waren toegestaan aan de Olympische Spelen deel te nemen. (1) Dat de Olympische Spelen in het Oude Griekenland inderdaad een religieuze festival waren, was de eerste dag van de Spelen gewijd aan religieuze offers en rituelen aan Zeus. Er waren zeker 69 altaren in Olympia! Op de eerste dag werd de Olympische eed afgelegd en de atleten geregistreerd. Op de vijfde dag werden prijzen uitgereikt en dankzegging en offers waren gebracht aan Zeus. Als beloning werd na een uitspraak van het Orakel van Delphi een olijfkrans aan de winnaar uitgereikt. De olijfkrans was de enige prijs voor de winnaars. De krans werd gemaakt van de tak van een wilde olijfboom, die naast de tempel van Zeus in het heilige Altis groeide. (3) De olijftak werd geknipt met een gouden mes. De oude Grieken geloofden dat de levenskracht van de heilige olijfboom werd doorgegeven aan de ontvanger van de prijs.

Zoals de gewoonte van de Spartanen werd naakt tijdens de Olympische Spelen gesport. Naaktheid was gebruikelijk voor mannelijke deelnemers om te pronken met hun 'perfecte lichamen.' De oude Grieken legden grote nadruk op de schoonheid van het lichaam en vereerden die daarom. De verering van het lichaam is ook afgodisch. Maar de Griekse atleten vereerden met hun naakte lichamen ook Zeus! 


De naakte deelnemers van de Olympische Spelen
Naakte hardlopers op de Griekse vaas
Het apocriefe boek der Makkabeeën vertelde dat de afvallige Joden die beïnvloed waren door het hellenisme en vriendschap sloten met de Grieken, de heidense gebruiken overnamen en meededen aan sport. In Jeruzalem werd een Grieks atletenschool gebouwd. Vandaar dat Joodse atleten hun ontsierende besnijdenis door een kleine chirurgische ingreep lieten wegwerken, zodat ze tijdens de sportwedstrijden niet zouden worden uitgelachen. De religieuze gebruiken bij de Panhelleense sportwedstrijden gingen gepaard met seksuele uitspattingen. (4) Dit alles staat haaks op de Joodse geloofsbeleving en Bijbelse verordeningen. De apostel Paulus wist ervan en kende de heidense en occulte achtergronden van de Olympische Spelen. Niet voor niets waarschuwde hij in zijn brief aan de Corinthiërs dat het lichaam niet voor hoererij en afgoden mag worden gebruikt en ook niet mag worden verheerlijkt:


"..Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Here en de Here voor het lichaam."
I Corinthiërs 6:13b (Statenvertaling)


In een ander gedeelte schreef Paulus dat men God moet eren met hun lichaam:


"Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij uwzelf niet zijt?"
I Corinthiërs 6:19


Vrouwen mochten de Olympische Spelen niet bijwonen noch aan de Spelen deelnemen, behalve als eigenares in de paardenrennen. (3) Het werd hen strikt verboden naar de Spelen te gaan kijken, want de Spelen waren immers gewijd aan Zeus en het heiligdom van Zeus was een heilige ruimte voor mannen alleen. Wel mochten de vrouwen deelnemen aan een alternatieve sportfestival ter ere van de godin Hera, de vrouw en zuster van Zeus. Er waren snelle races voor ongehuwde meisjes. Na hun overwinningen werden koeien geofferd aan Hera. (5) Dat de Olympische Spelen niet alleen verbroedering en eenheid onder de Grieken die onderling met elkaar streden en bloedige slagvelden uitvochten, bevorderen, waren deze Spelen ook geheel religieus geweest. "De Spelen combineerden de diepe religieuze geest met het heldhaftige verleden van de Grieken om aldus lichaam, geest en ziel een te maken in de hoogste graad en in universele en filosofische waarden,"aldus de Atheense infogids. (4) Omwille van heidense rituelen ter ere van de Griekse god Zeus werden de Olympische Spelen in 393 na Christus verboden. Toen het christendom de officiële religie werd van het Romeinse Rijk, werden de Spelen gezien als een heidens feest waar afgoden werden aanbeden. De Romeinse keizer Theodosius I, beter bekend als Theodosius I de Grote, vaardigde een edict uit dat de Olympische Spelen verboden moesten worden. Op zijn bevel werden de Olympische Spelen, officieel 293ste Olympiade, ontbonden en alle heiligdommen waren vernietigd. Olympia raakte in vergetelheid, zodat de ruïnes van Olympia door een expeditie van Duitse archeologen onder leiding van professor Ernst Curtius tussen 1875 en 1880 werden opgegraven.


De deelnemers van de Paralymische Spelen (Olympische Spelen voor mensen onder meer een lichamelijke handicap, visuele beperking en/of hersenverlamming) en de Deaflympische Spelen (Olympische Spelen voor doven) weten echter niet (u waarschijnlijk ook niet) dat het voor de gehandicapten in het Oude Griekenland praktisch uitgesloten was om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Want de oude Grieken besteedden veel aandacht aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het uiterlijk. Ze vereerden het perfecte lichaam en de schoonheid ervan. Bij de Grieken was het geoorloofd kinderen te vondeling te leggen. Volgens de zogenaamde wet van Lycurgus was iedere vader verplicht zijn pasgeboren kind naar een daartoe aangestelde commissie te brengen en te laten keuren. Wanneer bij baby's een afwijking werd gevonden of ze te zwak schenen te zijn, mochten deze in het ravijn gegooid worden als prooi voor wilde dieren en roofvogels. (4 ) De Griekse filosoof Plato gaf een beschrijving van de ideale staat. Kinderen van lagere klassen of mismaakte kinderen moeten afgezonderd worden en dienden vervolgens op geheimzinnige wijze te worden verwijderd! De andere Griekse wijsgeer Aristoteles bepleitte dat er een wet uitgevaardigd moest worden, om te voorkomen dat mismaakte kinderen of ziekelijke kinderen grootgebracht zouden worden. (4) De ideeën van Plato en Aristoteles zijn nog steeds springlevend in de 21ste eeuw! Abortus en euthanasie zijn vandaag op grote schaal toegepast. Bij de nazi's moesten zogenaamde 'arische' kinderen worden grootgebracht tot meerdere eer en glorie van het arische ras. Tegelijkertijd werden gehandicapten afgevoerd om vermoord te worden, terwijl juist de Olympische Spelen in 1936 in Berlijn, de hoofdstad van het nazi-regime, gehouden werden. Ook in onze tijd hebben we de 'deskundigen' horen verkondigen dat het 'humaan' zou zijn om gehandicapten al voor hun geboorte op zachte wijze te laten overlijden, omdat 'ze anders zichzelf, de ouders en de maatschappij alleen maar last bezorgen.' (4) De goddeloze 'klassieke' ideeën en daden druisen geheel in tegen het Bijbelse gebod van naastenliefde. De Bijbel maakt ons duidelijk dat de kinderen een erfdeel des HEREN zijn. (Psalm 137:3) Ook beschermt de Thora, de wet van Mozes, de rechten van zwakkeren, zieken en gehandicapten! Ook handhaaft Jezus de rechten van de zwakkeren en de gehandicapten. Hij benadrukt heel sterk dat het leven geeërbiedigd moet worden, en dat we zieken, zwakkeren en gehandicapten als onze naasten liefhebben en goed behandelen. De filosofie van Plato en Socrates heeft nu nog steeds verderfelijke invloed uitgeoefend op het westers denken, vandaar het feit dat de Bijbel ernstig heeft gewaarschuwd tegen de filosofie. (Colossenzen 2:8)


Heropleving van de Spelen


Hoewel het heidendom, het morele weefsel van het Oude Griekenland, op bevel van keizer Theodosius uiteindelijk vernietigd werd, is de Olympische geest blijkbaar nog niet verslagen! Na 15 eeuwen van diepe slaap en afwezigheid ontwaakte de Olympische geest, alsof de feniks herrezen is. Aan het einde van de 19e eeuw bereikten vele initiatieven dankzij de enorme bijdrage van de Franse baron Pierre de Coubertin en de Griekse schrijver Dimitrios Vikelas, een hoogtepunt om de Olympische Spelen te doen herleven. 


Baron Pierre de Coubertin (1863-1937)
Baron Pierre de Coubertin werd door velen als de vader van de moderne Olympische Spelen beschouwd. Hij was degene die het initiatief nam om de oude Olympische Spelen in het leven te blazen. Het laten herleven van de Olympische Spelen vond op het nationaal niveau meestal plaats. Reeds in 1850 werd in het Britse plaatsje Much Wenlock de "Olympische Klasse"ofwel "Wenlock Games" opgericht, die later werd hernoemd tot Wenlock Olympian Society Annual Games en tegenwoordig nog steeds gehouden wordt. (2) De Griekse filantroop Evangelis Zappas sponsorde in 1859 de eerste 'Olympische Spelen' die op een plein in Athene werden gehouden. De Brit William Penny Brookes organiseerde in 1866 nationale Spelen in het Crystal Palace. Geinspireerd door de initiatieven bedacht Pierre de Coubertin in 1890 dat een grootschalige herrijzenis van de Olympische Spelen mogelijk was. De Coubertin was een vurig pleitbezorger van 'de bevordering van een harmonieuze lichamelijke en geestelijke opvoeding van de jeugd en de versterking van de vriendschapsbanden tussen de volkeren.' Hij was zo ervan overtuigd dat de sportieve krachtmeting 'edelmoedigheid en ridderlijkheid' bij de atleet zou aankweken, alsmede respect voor de prestatie van de tegenstander. (2) Ook vond hij dat de Olympische Spelen als "een nieuwe burgerlijke religie, vol met symbolen, tradities, riten en ceremonies" herboren moest worden. In 1894 werd het Internationaal Congres Athletic opgericht dat later als het Internationaal Olympisch Comite bekend staat. De Coubertin werkte de ideeën van Zappas en Brookes uit en besprak in hetzelfde jaar zijn plannen tijdens het internationaal Congres Athletic in Parijs. 


Cover van de eerste Spelen van Athene 1896
De eerste Olympische medailles van Athene 1896;
links ziet u de baardige Griekse god Zeus met godin Nike in
zijn rechterhand afgebeeld op de medaille. Rechts:
Acropolis in Athene. De eerste Spelen waren gewijd aan Zeus!
In 1896 werden de eerste moderne Olympische Spelen, officieel de Spelen van de I Olympiade, met veel luister gehouden in Athene in het Panatheense stadion, sinds de keizer Theodosius I de klassieke Olympische Spelen in 393 bij edict had verboden. De Spelen vonden plaats van 6 tot en met 15 april 1896 in Athene, Griekenland. Al spoedig bleken de eerste moderne Spelen een groot succes. Tot de huidige dag worden de moderne Olympische Spelen om elk vier jaar gehouden. 


Het Olympische Congres gaf eerbetoon aan Apollo


Het Olympische congres gaf in 1894 eerbetoon aan Apollo, de Griekse god van het orakel, het licht, de zon, genezing, muziek en poëzie, door "Hymne aan Apollo" te zingen! (5) U weet ook helemaal niet dat Apollo in het Grieks Apollyon is. Want hij staat in de Bijbel bekend als de engel van de afgrond en zijn naam is Apollyon. (Openbaring 9:11) In het Hebreeuws is zijn naam Abaddon. In de oudheid werd Apollo als de belangrijkste godheid aangebeden door zowel Grieken als Romeinen. Zijn tweelingzus was de maangodin Artemis (bij de Romeinen Diana). Bij de Romeinen was hij Sol Invictus. Hij werd in Gallië en Brittannië ook geidentificeerd met de god Belenos. Belenos was de Keltische god van het licht, de zon, lucht, genezing, voorspelling en muziek. Dikwijls werd hij ook Bel genoemd. In de stripreeks Asterix wordt Belenos vaak aangeroepen door de Galliërs. Het ontgaat u wel eens dat de naam Belenos (ofwel Bel) letterlijk een verbastering is van Baäl. Belenos wordt ook vertaald als Baäl. De naam Beëlzebub is afgeleid van Baäl wat betekent heer der vliegen. De Griekse held Homerus beschreef Apollo echter als een verschrikkelijke god die dood en verderf zaaide en over magische krachten beschikte. Als eerbetoon aan Apollo wordt zijn naam en beeltenis op de gouden munt van de Olympische Spelen Londen 2012 gegraveerd.


De Olympische gouden munt met
de afbeelding en naam van Apollo
In vele opzichten komt Apollo alias Belenos overeen met Lucifer. De Latijnse naam Lucifer betekent letterlijk lichtdrager. In de Bijbel wordt hij morgenster genoemd. De Bijbel vertelt ons ook dat Lucifer luiten bespeelt. In Jesaja 14:11-12 komt Lucifer's beschrijving exact overeen met Apollo (let wel goed op dat Apollo ook zoon van Zeus werd genoemd, want de Hettitische naam Apu betekent zoon):


"Uw hovaardij is in de hel nedergestort, met HET GEKLANK UWER LUITEN (NBG-vertaling: de klank uwer harpen); de maden zullen onder u gestrooid worden, en de wormen zullen u bedekken. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenkt!" (Statenvertaling)

In Ezechiël 28:11-19 vinden we exact dezelfde beschrijving van Lucifer alias Apollo dat hij in het midden van de vlammende stenen (allegorisch benaming voor Gods engelen) wandelt, vandaar het feit dat hij morgenster, zoon van de dageraad, god van het licht en de zon wordt genoemd. Dat Lucifer inderdaad muziek heeft bespeeld, lezen we in Ezechiel 28:13 dat hij trommelen en pijpen had. De muziekinstrumenten komen overeen met de pansfluit dat bespeeld wordt door de herdersgod Pan, een afzichtelijk wezen met de horens en bokkepoten. Dat de Kelten ook Belenos als god van de lucht beschouwden, wordt deze godheid door de Bijbel genoemd als god dezer eeuw (2 Corinthiërs 4:4) en overste van de macht der lucht (Efeziërs 2:2). Apollo is in werkelijkheid satan, de aartsvijand van God en de mens. Geen wonder dat satan zich ook als engel des lichts voordoet! (2 Corinthiërs 11:14) Immers, Apollo is de verderfengel zoals in Openbaring 9:11 staat beschreven. Bij de Hettiëten was hij zeer gevreesd als god van de pest.

De Olympische vlam en fakkel


Om vier jaar wordt de Olympische vlam voor het altaar in Olympia aangestoken en overgebracht naar de stad die de Olympische Spelen te gast heeft, zoals in de Oudheid ook op precies dezelfde wijze gebeurde. Wat zeer veel mensen echter niet weten, heeft de Olympische vlam ook een religieuze motief. Bij de heidense volken speelt vuur een grote rol. In de oudheid werd vuur gezien als een klein vonkje van de zon. Er werden magische krachten aan het vuur toegeschreven. Ook in de Bijbel heeft vuur een betekenis! In de Bijbelse betekenis symboliseert het vuur Gods heiligheid. God Zelf is een verterend vuur (Hebreeën 12:29) Bekend was een geval in de Tabernakel dat het vuur op het altaar door God Zelf was aangestoken. (Leviticus 9:24) Tegelijk wordt het vuur als het oordeel van God gezien, zoals het geval was met 250 mannen die met de koperen wierookvaten in hun handen ten onrechte wilden offeren en uiteindelijk werden verteerd door het vuur van Gods oordeel. (Numeri 16:35) In de Tabernakel en de Tempel werden slachtoffers bij het koperen altaar gebracht tot verzoening van zonden. Daarom reinigt het vuur in de symbolisch zin zonden van de mensen. Bij de afgodendienaars en de heidenen ligt het echter omgekeerd. Bij de heidenen en in de Olympische Spelen heeft het vuur een andere betekenis. Bij de heidenen symboliseert het vuur niet Gods heiligheid, maar de goddelijkheid van de mens!


De hogepriesteres met de brandende toorts
in Olympia
Bij de oude Grieken symboliseerde het Olympisch vuur niet alleen de Olympische Spelen, maar ook de goddelijkheid. In de oudheid werd de heilige vlam in Olympia aangestoken door zonnestralen en het vuur gedurende de vieringen van de Spelen bleef branden ter herdenking van de diefstal van het vuur van de Griekse god Zeus door Prometheus. (3) In de Griekse mythologie stal de oorspronkelijke "fakkeldrager" en titan Prometheus het vuur van Zeus om het aan de mensheid te schenken. De Grieken beschouwden het vuur als de fysieke manifestatie van de god Apollo!  Door het doorgeven van het vuur aan de mensheid stelde Prometheus de mens in staat om deel te nemen aan alle goddelijke dingen. Hij stond de mensen zelfs toe ernaar te streven om zelf goden te worden. Om deze reden wordt Prometheus in het bijzonder vereerd in geheime occulte genootschappen, zoals zijn mythe de ultieme belichaming van de filosofie is en de doelstellingen van de mysteriescholen: de beklimming naar goddelijkheid en onsterfelijkheid door de mens zelf. (6) Het menselijke streven naar goddelijkheid is al eeuwen oud. Het begon al rééds in de Hof van Eden, toen de slang Adam en Eva had wijsgemaakt dat ze door het eten van verboden vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad gelijkgesteld zullen zijn aan God. (Genesis 3:1-8) Athene infogids bevestigt dat de Olympische vlam "het streven naar volmaaktheid en de overwinningsstrijd" voorstelt en "het licht van de geest, de kennis en het leven" symboliseert. 


Ook heeft de Olympische fakkel een diepe betekenis. Prometheus wordt wel als de eerste fakkeldrager gezien. Het aansteken van de Olympische vlam gebeurt voor het altaar van de tempel van Hera in Olympia. De olympische fakkel wordt voor aanvang van de Olympische Spelen aangestoken op de plaats in Olympia. Omringd door priesteressen, gespeeld door actrices, steekt de hogepriesteres tijdens een puur heidens ceremonie de fakkel aan door deze in een holle parabolische spiegel te plaatsen die de zonnestralen bundelt. Daarna wordt de brandende toorts aan de eerste loper overhandigd. Dit is de start van een lange reis naar de uiteinden van de aarde. De fakkel wordt dan overgebracht naar de stad, waar de volgende Olympische Spelen georganiseerd worden, door deze telkens aan een andere loper door te geven. Ondanks de olympische vlam traditioneel te voet wordt getransporteerd, worden ook andere vervoersmiddelen zoals vliegtuig gebruikt. Onder de lopers zijn zowel atleten als beroemdheden maar ook gewone mensen die tot dan onbekend waren, hebben de fakkel gedragen. De Olympische fakkeltocht eindigt op de dag van de openingsceremonie in het belangrijkste stadion van de Spelen waar het Olympische vuur op de vuurketel met de fakkel aangestoken zal worden. De naam van de laatste fakkeldrager wordt dikwijls tot op het laatste ogenblik geheim gehouden. (3) Voor hem is het een grote eer om het Olympische vuur aan te steken. Het vuur blijft ononderbroken branden gedurende de Olympische Spelen tot het tijdens de slotceremonie weer gedoofd wordt. 


Het paganistische ritueel opgevoerd: de hogepriesteres
riep de Griekse goden met de geheven handen aan
 
De hogepriesteres hief de Olympische toorts in de lucht
Zoals u de bovenstaande foto's ziet, vormen ze het bewijs van de heropleving van het afgodisch heidendom. Maar waarom is er iets zo bijzonder aan de Olympische fakkel? Om een licht te werpen op de ware achtergrond staat de handeling van het dragen van de fakkel in de esoterische kringen symbolisch voor het bewustzijn van de mens en "de goddelijke vonk" representeert de aspiratie van de mens om...te vereenzelvigen met de goden. Dit is de werkelijk verborgen kernfilosofie van de occulte elitaire wereld, die sterk beïnvloed wordt door de hermetische leer van de Vrijmetselarij, de Rozenkruisers, het illuminisme en de Jezuïeten. Om deze reden is Prometheus' fakkel der verlichting vaak te vinden in de symboliek van de occulte genootschappen. Denk maar aan het werelds bekendste vrijheidsbeeld in New York. Het wereldberoemde vrijheidsbeeld die de toorts in haar hand hoog in de lucht draagt, was ontworpen door een Frans vrijmetselaar. Deze vrijheidsbeeld werd door de Franse vrijmetselaarsloge "Grand Orient Tempel" aan de Verenigde Staten geschonken. (6) Ook de alombekende Amerikaanse filmmaatschappij Columbia Pictures heeft naast het Griekse gevleugelde paard Pegasus ook de vrouwelijke fakkeldrager als embleem. Een meest bekend voorbeeld waren de fakkeloptochten in nazi-Duitsland. De fakkeltocht vindt eigenlijk zijn oorsprong in het oude Olympia, maar keerde weer tijdens de Spelen in 1936 in Berlijn, de hoofdstad van de nazi's. Het vuur was voor de nazi's ook een heilig symbool. Het is reeds bekend dat vooraanstaande nazi-leiders zoals Rudolf Hess deel uitmaakten van een geheim occult genootschap "Das Thule Gessellschaft." Uit het Thule-genootschap was de nazi-partij van Adolf Hitler voortgekomen. 


Pierre de Coubertin zei te hopen dat de Olympische fakkel zijn weg door de tijdperken zou voortzetten en de vriendschappelijke verstandhouding tussen de naties verhoogt voor het welzijn van de mensheid die steeds enthousiaster, moediger en puurder wordt. In werkelijkheid is de fakkeldrager Prometheus Lucifer. Niet voor niets betekent de Latijnse naam Lucifer letterlijk lichtdrager! In de occulte kringen, zoals Vrijmetselarij, New Age, satanisme, enzovoorts, wordt hij beschouwd als "de brenger van licht, intellectualisme en verlichting." (6)


Olympische eed


Tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen zal de Olympische eed afgelegd worden door een atleet en een jurylid. De atleet die deel uitmaakt van een team van het organiserende land, houdt een tip van de Olympische Vlag vast en spreekt de eed uit:"In naam van alle deelnemers beloof ik dat wij aan deze Olympische Spelen zullen deelnemen en we ons zullen houden aan de reglementen ervan, ons zullen toewijden aan een sport zonder doping en zonder drugs, in de ware geest van sportiviteit, voor de glorie van de sport en de eer van onze teams." Het jurylid, ook van het gastland, doet hetzelfde met een iets andere eed:"In de naam van alle juryleden en officials beloof ik dat wij in deze Olympische Spelen volledig onpartijdig zullen jureren en we ons zullen houden aan de reglementen en deze respecteren in de geest van echte sportiviteit." (3) De Olympische eed was geschreven door baron Pierre de Coubertin. Eigenlijk had de baron deze Olympische eed niet zelf bedacht. In het Oude Griekenland hadden de atleten de Olympische eed in Olympia vast en zeker afgelegd. Baron Pierre de Coubertin was erg gefascineerd door het klassieke Griekenland. Tijdens de Zomerspelen van 1920 in Antwerpen werd de Olympische eed voor het eerst afgelegd door een atleet. De eerste keer dat een jurylid de eed aflegde, was in 1972 tijdens de Zomerspelen in München. In de loop van jaren is de tekst van de Olympische eed enigzins aangepast: "zweren" werd later veranderd door "beloven" en "land" door  "team." De eed die Victor Boin in 1920 aflegde, ging als volgt:"Wij zweren dat we aan de Olympische Spelen zullen deelnemen in een geest van ridderlijkheid, voor de eer van ons land en voor de glorie van de sport." (3) Al lijkt de Olympische eed onschuldig. Deze eed, ongeacht hoe goed het ook mag lijken, is niet om de HEERE, de God van Abraham, Isaak en Jakob, maar in werkelijkheid afgelegd aan de Griekse god Zeus! Wat zegt de Bijbel over eedaflegging?


"Gij zult de HEERE, uw God, vrezen en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren. Gij zult andere goden NIET navolgen, aan de goden der volken, die rondom u zijn. Want de HEERE, uw god, is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn des HEEREN, uws Gods, tegen u niet ontsteekt, en Hij u van de aardbodem verdelgt."
Deuteronomium 6:13-15


Here Jezus waarschuwt ook ernstig tegen een soort eedaflegging:


"Wederom hebt gij gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de HEERE uw ede houden. Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk NIET, noch bij de hemel, omdat hij is  de troon Gods; Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote Konings; Noch bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit de boze." 
Matthéüs 5:33-37


De Olympische vlag met het logo


De Olympische Spelen hebben verschillende symbolen, waarvan de meeste de ideeën en idealen van Pierre de Coubertin weergeven. Het meest bekend is het Olympische logo met vijf met elkaar verbonden ringen van verschillende kleuren (blauw, geel, groen, zwart en rood) op een witte achtergrond. Bij een bezoek aan Delphi, waar de tempel van Apollo stond en de Pythische Spelen ter ere van Apollo in de oudheid plaatsvonden, zag Baron Pierre de Coubertin op een altaar van de vijf ineengestrengelde ringen. (7) Hierdoor kwam hij volgens de officiële lezing op het idee voor het ontwerp van de Olympische vlag. 


Het logo van de Olympische Spelen
Baron Pierre de Coubertin had de Olympische Vlag in 1913-1914 ontworpen. De kleuren van de ringen werden gekozen met de gedachte dat ten minste een van deze kleuren zich in de vlag van de deelnemende landen bevindt. De vijf ringen staan voor de vijf werelddelen volgens de klassieke telling, aldus de officiële lezing. Rood staat voor Amerika, groen voor Australië, zwart voor Afrika, geel voor Azië, blauw voor Europa. Deze ringen zijn geschakeld om de eenheid van de continenten en de sportieve bijeenkomst van de atleten van de wereld gedurende de Olympische Spelen te benadrukken. Maar...de werkelijke achtergrond van de vijf geschakelde ringen is occult. Ze staan bekend als vijf elementen: aarde, water, lucht, vuur en geest! In Babylon vertegenwoordigden de ringen de vijf oorspronkelijke planetaire goden die door de Babyloniërs waren vereerd. Volgens de Chinese astrologen stellen de kleuren blauw en groen de planeet Jupiter voor. De planeet Mars staat voor rood, Saturnus voor geel, Venus voor wit en Mercurius voor zwart. In het Taoïsme worden vijf elementen (bij de Chinezen metaal, hout, water, vuur en aarde) Wu Xing genoemd. Bekijk de onderstaande afbeelding van Wu Xing goed en u ziet de grote overeenkomst tussen Wu Xing en de Olympische ringen wat betreft vijf bekende kleuren.


Chinese cyclus van vijf elementen
De oude Grieken zoals Plato waren ervan overtuigd dat alle stoffen waren opgebouwd uit vier elementen water, aarde, lucht en vuur. De elementen streefden elk een plaats in het universum na. Volgens de Grieken was er ook sprake van een vijfde element. Dit vijfde element, ether genaamd, was geen aards element, maar zorgde wel voor de beweging van de hemellichamen. De ether daarentegen kon volgens de oude Grieken door een sterveling nooit bereikt worden, want deze vijfde element was voorbestemd voor de goden. (8) Het woord ether is afgeleid van de Griekse god Aether. Aether was de god van de atmosfeer. Volgens de oude Grieken was hij de substantie, waaruit licht zich vormde, en de ziel van de wereld, omdat hij bergtoppen, wolken, sterren, de zon en de maan omhulde. Hij stond ook bekend als Zeus' verdedigingslinie, omdat hij Gaia (de aarde) van Tartarus (de onderwereld) had gescheiden. De vijf elementen vormen ook het pentagram, zoals de Chinese astrologen en wijsgeren zeggen dat het pentagram de cyclus van vijf elementen is. Het oeroude symbool vindt haar oorsprong in Babylon. De negentiende-eeuwse occultist Eliphas Levi en de theosofen, vrijmetselaars en rozenkruisers gebruiken in navolging daarvan het pentagram eveneens als magisch symbool. De hedendaagse Wicca en neopaganistische groepen zetten deze traditie voort. (8)


Wicca pentagram met vijf elementen
De Olympische vlag met het logo werd als symbool aangenomen in 1914, maar pas bij de Zomerspelen van 1920 in Antwerpen voor het eerst ingevoerd. Het is zo goed als zeker dat het Olympische logo met de witte achtergrond in de ogen van Baron Pierre de Coubertin en de ingewijden een religieus symbool is. De Coubertin heeft zelf gezegd dat de Olympische Spelen een "burgerlijke religie met symbolen, tradities, riten en ceremonies" zijn! In de occulte symboliek is de magische ring vuur. De magische ring ofwel cirkel heeft bij de vrijmetselaars, rozenkruisers, paganisten een grote betekenis! Dat de Olympische ringen in werkelijkheid vuur voorstellen, vatten deze ringen tijdens de openingsceremonie van de Spelen van Athene in 2004 inderdaad vlam. 


Openingsceremonie van de Zomerspelen van Athene 2004;
Ringen van vuur
In het alombekende en verfilmde verhaal 'The Lord of the Ring' is de ring met het vuur van de Doemberg gesmeed! De inhoud van deze verhaal is esoterisch, omdat de auteur J.R.R. Tolkien onder invloed van zijn vriend die toevallig een rozenkruiser was, stond. Ook duiden de Olympische ringen op vijf cycli van de dood en de wedergeboorte, met elk van de cycli die als een ketting met elkaar verbonden zijn, zoals de Chineze astrologen erop wezen dat er een cyclus van vijf elementen is.


Mascotte


Op 21 mei 2010 werden Olympische mascottes, Wenlock en Mandeville, gepresenteerd. De namen zijn afgeleid van de plaats Much Wenlock in Wales, waar de 'Olympische Klasse' in 1850 werd opgericht, en Stoke Mandeville, waar de Paralymische Spelen voor het eerst onstonden. Wenlock staat voor de Zomerspelen van Londen en Mandeville voor de Paralympische Spelen. In tegenstelling tot amulet dat ongeluk zou moeten afweren, is mascotte een voorwerp (diertje of poppetje) dat geluk zou brengen. Echter is mascotte ook een vorm van afgoderij. In de oudheid hadden de heidense volken de gewoonte terafims bij zich te houden. De terafims waren afgodsbeeldjes die volgens het bijgeloof geluk brachten en het onheil afweerden. Het woord mascotte is afgeleid van het Provençaalse masco. In het Provençaalse Frans staat mascotte voor een geboren kind met een helm wat toegespeeld wordt op het geluk van de kinderen. In werkelijkheid is mascotte afgeleid van het Occitaanse woord masco wat betekent...heks! Precies zoals de profeet Samuël tegen de ongehoorzame koning Saul die het bevel van God overtrad, zei:"Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen der terafims." (1 Samuël 15:23) Het gebeurde weleens met Rachel, de vrouw van Jakob, toen ze terafims van haar vader Laban stal. Echter brachten de terafims haar geen geluk. Rachel stierf tijdens de bevalling van haar tweede zoon Benjamin. (Genesis 31:30-34, 35:16-19) De Bijbel verbiedt alle vormen van afgoderij en het houden van afgodsbeelden, zeker ook mascottes! (Deuteronomium 18:9-12) Sommige lezers zullen na het lezen van dit artikel zich gaan afvragen of de mascottes, Wenlock en Mandeville, de Olympische Spelen van Londen geluk zullen brengen. Veertig jaar geleden werd Waldi, een gekleurde teckel, als de allereerste mascotte van de Olympische Spelen van München in 1972 gepresenteerd. 


Waldi, de allereerste mascotte van de Spelen in 1972
Echter heeft de mascotte Waldi geen geluk en voorspoed gebracht dan alleen maar onheil. Want de Spelen van München eindigden in een bloedig gijzelingsdrama, waarbij elf Israëlische atleten door de Palestijnse terroristen om het leven werden gebracht. Er is nog één belangrijk ding dat u beslist moet weten. Het lijflied van de tweeogige en futuristische mascottes, Wenlock en Mandeville, is 'On a Rainbow.' Rainbow is Engels woord voor regenboog. 


Wenlock en Mandeville. Op de achtergrond
staat de regenboog.
De regenboog is niet zomaar een natuurverschijnsel. Want volgens de Bijbel herinnert de regenboog ons aan de belofte van God dat de aarde door een nieuwe zondvloed nooit meer vernietigd zal worden. (Genesis 9:8-17) De regenboog is het verbond tussen God en de mens. Echter wordt de Bijbelse regenboog misbruikt voor occulte doeleinden. U ziet de foto (links) dat achter de twee eenogige 'vriendjes' die er onschuldig uitzien, staat de regenboog dat op de muur is geschilderd. Het lied 'On a Rainbow' van de mascottes moet als godslastering opgevat worden. Veel Bijbelse symbolen zoals duif, regenboog, Roos van Saron, Sion, enzovoorts, zijn gestolen en misbruikt voor heidense en onbijbelse doeleinden. De mascottes Wenlock en Mandeville zijn niet bepaald onschuldig, want ze lijken erg sterk op cyclopen, de eenogige reuzen uit de Griekse mythologie. De cyclopen waren menseneters. In de Bijbel staan cyclopen en titanen bekend als de zeer gevreesde Niphilim. De Niphilim waren de kruisingen van de gevallen engelen en de aardse vrouwen. (Genesis 6:1-4) Daarom zijn de onschuldig uitziende mascottes totaal niet geschikt voor kinderen! Er is beweerd dat de mascottes Wenlock en Mandeville zijn geinspireerd op het vrijmetselaarssymbool alziend oog, vandaar ze allebei eenogig zijn. Dat kan. We moeten niet vergeten dat Engeland vergeven is van veel vrijmetselaarsloges. Ook in de Olympische wereld bevindt zich een aantal hooggeplaatste vrijmetselaren. De Olympische Spelen van Londen 2012 zijn helemaal gehuld in geheimzinnige sfeer en omringd met religieuze symboliek. 


Olympisch Volkslied


De Griekse dichter Kostis Palamas schreef het gedicht "Aloude, eeuwige en onsterfelijke geest" dat op muziek gezet werd door Spyros Samaras voor de eerste Olympiade waar het tijdens de openingsceremonie gezongen werd als het Olympisch Volkslied. (3) Bij latere Olympische Spelen werden andere volksliederen gespeeld. Het Internationaal Olympisch Comite (IOC) besloot in 1958 unaniem het Samaras-Palamas muziekstuk als het officiële Olympische Volkslied te introduceren. Dit volkslied werd gespeeld bij het hijsen van de Olmpische vlag gedurende de openingsceremonie en opnieuw bij het strijken van de vlak tijdens de afsluitingsceremonie. Alle deelnemers van de Olympische Spelen zingen gezamenlijk het Olympische volkslied:


Onsterfelijke geest uit de oudheid
Vader van het echte, mooie en goede
Daal neer, verschijn, spreid uw licht over ons
Over deze grond en onder deze hemel
die als eerste getuigde van de onvergankelijke vlam.
Geef leven en bezieling aan deze edele spelen!
Gooi onvergankelijke bloemenkronen naar de overwinnaars
In de strijd en in de verdeeldheid.
Maak stalen harten in onze borsten
In uw licht, vlakten, bergen en zeeën
Schijn in een roze schakering en
Maak een onmetelijke tempel
Waarin alle naties verenigen om u te aanbidden
Oh onsterfelijke geest uit de oudheid


Het Olympische volkslied klinkt bijbels maar is louter heidens en afgodisch. Met deze religieus klinkende volkslied hebben ze vast en zeker niet gezongen voor de Here God. Met 'de onsterfelijke geest uit de oudheid' bedoelen ze uiteraard de Griekse god Zeus! Het Olympische volkslied moedigt niet alleen deelnemers maar ook volken aan om Zeus te aanbidden. Deze lied wordt geestdriftig gezongen door christenen, moslims, boeddhisten, hindoe's, atheïsten van over de gehele wereld! In feite is het Olympische volkslied een aanfluiting, een belediging aan het adres van de ware God. Dit volkslied is in feite een eerbetoon aan de heidense afgod Zeus. De Bijbel maakt duidelijk dat muziek geschapen is om de Here God te loven en te prijzen en alle eer te geven aan Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Zeker niet aan afgoden! Dat Zeus 'vader' en 'licht' genoemd wordt, is een belediging voor de levende God. Here Jezus heeft een ernstig waarschuwing voor ons dat niemand op religieuze grond vader genoemd mag worden. En we mogen in plaats van God geen eer geven aan mensen en afgoden. 


"Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Eén is uw Meester, namelijk Christus." 
Matthéüs 23:8-10 (Statenvertaling)


Here Jezus benadrukt dat Hij het Licht van de wereld is en NIET de heidense god Zeus! 


"Jezus dan sprak wedeom tot hen, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben."
Johannes 8:12 (Statenvertaling)


De Bijbel maakt ons duidelijk dat wij Jahwe, de Here God, alleen moeten aanbidden en alle eer aan Hem geven. En niemand anders! (Deuteronomium 10:20, Matthéüs 4:10) God is ook de eeuwige en onsterfelijke Geest. Daarom moeten wij Hem alleen aanbidden, zoals Jezus ook zegt:


"God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid."
Johannes 4:24 (Statenvertaling)


De valse en ijdele god Zeus is helemaal niet onsterfelijk en eeuwig. Want de Bijbel maakt ook duidelijk dat de Here God de enige Persoon die de onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont, is. (I Timotheüs 6:15-16) Alle heidense goden worden in de Bijbel drekgoden genoemd! Met het zingen van het Olympische volkslied overtreden alle deelnemers, atleten, juryleden en comiteleden van de Olympische Spelen de Bijbelse Tien Geboden moedwillig.


Olympische medailles en munten

Vorig jaar waren de Olympische medailles op het Londense Trafalgar Square gepresenteerd door prinses Anne. Deze medailles op de Olympische Spelen van Londen 2012 zijn de grootste, de zwaarste en de breedste ooit. De pronkstukken wegen wel tussen de 375 en de 400 gram en meten 85 millimeter. (9) Ze waren ontworpen door een Britse kunstenaar, David Watkins. Zo'n 4700 gouden, zilveren en bronzen medailles waren door hem gemaakt. Aan de ene kant van de medaille pronkt de Griekse gevleugelde godin van de overwinning, Nike, en aan de andere kant schittert een afbeelding met vijf symbolische Londense elementen (!) waaronder rivier de Theems. (9)


De gouden medaille van de Zomerspelen van 2012
De gevleugelde godin Niké afgebeeld op de medaille
Niké was de gevleugelde godin van de kracht, snelheid en de overwinning in de Griekse mythologie. Zij is de dochter van titaan Pallas en de nimf Styx. De naam Styx betekent letterlijk: haat tegenover mensen!! In de Griekse mythologie is Styx de rivier die de bovenwereld scheidt van de onderwereld, het dodenrijk van Hades. Daarom is de Griekse nimf Styx de personificatie van de rivier. De zuster van Niké is Bia hetgeen betekent letterlijk: het geweld. Gewoonlijk werd de gevleugelde godin Niké afgebeeld als een jonge, mooie vrouw met een palmtak in de hand en een lauwerkrans op het hoofd, terwijl wapens en zegetekenen haar omringen. Het Romeinse equivalent was Victoria, vandaar het woord victorie afgeleid is. Maar...de oorspronkelijke betekenis van Niké is de bliksem, satans meest geliefde wapen. Vandaar de term bliksemoorlog. Daarom is Niké onafscheidelijk verbonden met Zeus. In Zeus' tempel in Olympia stond Niké op de rechterhand van de tronende Zeus. De Olympische medailles zijn eigenlijk een eerbetoon aan de gevleugelde godin Niké en haar meester Zeus. 


Het Britse muntenbedrijf The Royal Mint heeft de gouden en zilveren munten ter ere van de Spelen van Londen 2012 utigegeven. De gouden munten zijn zwaar verguld met 24-karaat goud en en hebben een diameter van maar liefst 38,61 mm. Het gewicht is 28,28. Ze waren in de allerhoogste verzamelkwaliteit 'proof' geslagen. Aan de ene kant staat de stad Londen afgebeeld, terwijl de Union Jack bovenaan te zien is. Aan de andere kant staat koningin Elizabeth afgebeeld. Zie rechts van de onderstaande afbeelding.
Ook heeft het Britse muntenbedrijf The Royal Mint een serie gouden munten ontworpen, die in het teken staan van de Olympische Spelen van Londen 2012. De munten zijn bewerkt met 22 karaat goud en geinspireerd op het Olympische motto Citius, Altius, Fortius. Op elk van de serie gouden munten staan de Griekse goden met de Romeinse namen afgebeeld. 
Zijn de Olympische Spelen onschuldig of soms toch niet? Besef dan wel dat de Olympische Spelen uitsluitend gewijd zijn aan de heidense goden die niets te maken hebben met de Bijbelse God!! Het is tragisch dat miljoenen mensen nog steeds in grote onwetendheid leven. 


Olympische motto en credo


Het officiële motto van de Olympische Spelen is Citius, Altius, Fortius (latijn voor "sneller, hoger, sterker"). Baron Pierre de Coubertin heeft deze Olympische slogan niet zelf bedacht. Zijn vriend, de Eerwaarde Henri Martin Didon van de Dominicaanse Orde, was schoolhoofd van het Arceuil College nabij Parijs. Als gedreven leraar gebruikte hij disciplinie in de sport als een sterk opvoedkundig werktuig naar het Spartaans voorbeeld. Op een dag sloot hij zijn toespraak op de atletenbijeenkomst af met drie Latijnse woorden "Citius, Altius, Fortius." Onder de indruk van de uitspraak ging Baron Pierre de Coubertin ze als het Olympische motto gebruiken. Hij verklaarde:"Atleten moeten de vrijheid hebben te overdrijven. Dat is waarom we hen dit motto geven... een motto voor mensen die records durven bereiken." (3) Citius, Altius, Fortius is nu nog steeds het Olympische motto. Deze motto moedigt de atleten eigenlijk aan de goddelijkheid te bereiken. Athene infogids schreef:"Het Olympische Spel is de internationale arena die door miljoenen bekeken wordt waar de atlethische geest en het streven van het lichaam om uit te blinken en een hoger niveau te bereiken dan dat van wat bestaat waarbij aldus aan het Olympisch motto voldaan wordt." (3) Het Olympisch motto draait dus om de verheerlijking van het lichaam. Trouwens, deze motto doet ons wel denken aan Lucifer's eigen woorden:"Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden." (Jesaja 14:13)


Pierre de Coubertin kreeg het idee van een Olympische credo. Het Olympische credo was afkomstig van de bisschop van Pennsylvania, Ethelbert Talbot, die een uitspraak gedurende een dienst voor Olympische kampioenen tijdens de Spelen in 1908 deed:"L'important dans la vie ce n'est point le triomphe, mais le combat, l'essentiel ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu." Het credo gaat als in het Nederlands volgt:"Het belangrijke in het leven is niet de triomf, maar de strijd, het essentiële is niet om de overwinning te behalen, maar goed te hebben gestreden." We zien duidelijk hoe groot de Roomse invloed op de Olympische Spelen is. Want Pierre de Coubertin was katholiek opgevoed. Waar haalden de baron en de bisschop deze Olympische credo vandaan? Want ze hebben het credo zelf niet bedacht! De waarheid is dat ze hun inspiratie in de Bijbel hebben gevonden! Het credo is in werkelijkheid afkomstig van de originele tekst van de apostel Paulus. Geinspireerd door de Heilige Geest schreef Paulus: 


"Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in die dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning liefgehad hebben." 
2 Timótheüs 4:6-8 (Statenvertaling)


In de andere NBG-vertaling staat te lezen:"Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid..." In de tijd van Jezus en de apostelen Paulus en Petrus waren de heidense Olympische Spelen in het oude Griekenland nog steeds gehouden. De originele Bijbelse tekst is dus gestolen en misbruikt voor de heidense en occulte Spelen. Wat de apostel Paulus schreef, heeft het totaal niets te maken met de Olympische Spelen, maar veelal met het geloof!


Besluit


Sport is zeker niet verkeerd. Maar het is totaal verkeerd om sport te wijden aan de heidense goden. Door deelname aan de Olympische Spelen verheerlijken sportbeoefenaars de Here God niet met hun lichamen, maar de heidense goden. Het verheerlijken van eigen lichaam evenals sport is ook afgoderij. De Bijbel benadrukt dat we de levende God met onze lichamen moeten eren en aanbidden, want ons lichaam is de tempel van God. Het zou beter zijn dat we onze sport moeten wijden aan de enige en ware Here God. De hele Olympische Spelen hebben veelal te maken met heidendom en afgoderij. Het is ironisch dat Olympia die in het oude Griekenland werd gekozen vanwege zijn strategische positie, op bevel van keizer Theodosius I moesten worden gesloten. Opeenvolgende overvallers en rovers verwoestten de centra en alle overgebleven bouwwerken waren vernietigd door natuurkrachten. Grote aardbevingen en branden vernielden het heiligdom van Zeus en de kolommen werden gekanteld en de muren omvergehaald. De naburige rivieren traden buiten hun oevers, overstroomden het Olympische heiligdom en begroeven Olympia onder vele meters modder. Nogal een passend einde voor Zeus de heidense weergod die blijkbaar niet in staat was de natuurkrachten onder zijn controle te houden en zijn heiligdom te beschermen. We zien ook hoe onmachtig en ijdel zijn alle heidense drekgoden. De roemloze ondergang van Olympia moet wel als het oordeel van God gezien worden vanwege enorme goddeloosheid en afgoderij. Het duurde 1000 jaar voordat de ruïnes van Olympia weer werden opgegraven.


Zal iemand zoals de keizer Theodosius een aanleiding hebben om de heidense en occulte Spelen opnieuw te verbieden, of moeten we wachten tot de HEERE ons vernietigt door handelingen van de natuur of door onze vijanden? (5) De vraag heeft de auteur Phyllis Petty ons gesteld. We kunnen ons niet realiseren, maar...vanwege de moderne Olympische Spelen in onze huidige tijd moeten we ernstig rekening meehouden met bepaalde omstandigheden zoals de losgeslagen natuur en een mogelijk aanslag. De Olympische Spelen lijken onschuldig, maar als hun oorsprong in het heidendom getraceerd kan worden, dan zijn heidense en afgodische praktijken gruwelen in de ogen van Jahwe en daarom strikt verboden. (5) Het aanbidden van afgoden en vreemde goden en het verheerlijken van het lichaam zijn in de eerste plaats directe ongehoorzaamheid aan de Eerste en Tweede Geboden (Exodus 20:1-6). Moedwillige ongehoorzaamheid aan Jahwe en de Tien Geboden leidt automatisch tot gehoorzaamheid aan satan en zal vreselijke vloek brengen over de overtreder. Deelname aan de Olympische Spelen onteert en krenkt Jahwe, de enige en ware God van Abraham, Izaak en Jakob. Zelfs Zeus en de andere Griekse goden van de Olympische Spelen zullen u en alle deelnemers NIET beschermen tegen de brandende toorn van Jahwe en de vreselijke oordelen!! Niemand kan zich standhouden tegen de gramschap des Heren (Nahum 1:6). Ook kan het bekijken van de Olympische Spelen met al hun occulte vertoon op de televisie, een gruwel, een vloek brengen in uw huis. (Deuteronomium 7:26, 12:2)

Na het lezen van dit artikel over de occulte wortels en praktijken van de Olympische Spelen van vandaag weet u ook dat ze gruwelen zijn voor de Here God. Nog erger: de Olympische Spelen bevordert de wereldvrede en de broederschap tussen de volkeren helemaal niet, maar heeft de wereldbevolking wel RIJP GEMAAKT voor de komst van de antichrist die straks als 'de brenger van vrede' bejubeld zal worden maar dood en verderf zal zaaien!! Ieder gelovige lezer zal het erover eens zijn dat de Olympische Spelen niet langer bijgewoond of op televisie bekeken zullen worden door oplettende gelovigen die hun meester Here Jezus met het hele hart liefhebben en gehoorzaam willen blijven aan het Woord van God. Gehoorzaamheid is beter dan offers, zoals de profeet Samuël ook zei. De Bijbel zegt ook dat we niet onwetend moeten zijn omtrent de ware achtergronden en heidense wortels van de Olympische Spelen. Daarom zegt het Woord Gods:"En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen." (Efeziërs 5:11. Statenvertaling) Een ander vertaling:"En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht." De Here Jezus is bezig met het reinigen van Zijn bruid. De bruid, zowel het volk Israël als de Gemeente, moet gezuiverd worden van alle heidense smetten en praktijken, zoals Phyllis Petty schreef. Ik bid dat God uw ogen heeft geopend voor de werkelijke achtergronden van de Olympische Spelen. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                             Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog en website verboden. 


Bronnen en referenties:


(1) Ancient Olympics
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Olympische Spelen in de Klassieke Oudheid
(3) Athens Info Guide: Olympic Games
(4) Pas op voor de Grieken. Door ds. Pieter a. Siebesma
(5) The Messianic Evangelic: De heidense wortels van de Olympische Spelen. Door Phyllis Petty
(6) RikClay Wordpress: Londen 2012 - De Olympische fakkeltocht en Prometheus
(7) Ooggetuigen: De Olympische Spelen. Door Chris Oxlade en David Ballheimer
(8) nl.wikipedia.org/wiki/vijf elementen
(9) Sporteditie: Medailles Londen 2012 gepresenteerd. 28-07-2011

Geen opmerkingen: