vrijdag 20 juli 2012

Aanslag op de Olympische Spelen Londen?

Speculaties en geruchten...


Misschien hebt u aantal websites bezocht en hun artikelen over een mogelijk aanslag op de Olympische Spelen in Londen gelezen. Sinds de dag dat de Olympische Spelen in Londen gehouden worden, circuleren er geruchten op het internet over een geplande aanslag op de Olympische Spelen. Er wordt gespeculeerd over een mogelijk False Flag operatie. Op een website stond een artikel te lezen dat een onderzoeksjournalist, Lee Hazledean genaamd, zich als een beveiligeer voor de Olympische Spelen in Londen voordeed en veel onthutsende ontdekkingen deed. Hij ontdekte dat de beveiliging van de Olympische Spelen niet waterdicht is. Volgens hem zijn veiligheidstraining en beveiligers zo verschrikkelijk dat de veiligheid van de Olympische Spelen in gevaar kan worden gebracht. De beveiligers blijken niet goed getraind te zijn en kunnen meest verboden dingen zoals messen, wapens, ammunitie, enzovoorts missen. Tasdoorzoekers en fouilleerders missen ook al gevaarlijke wapens en stagiaires kunnen essentiële apparaten zoals de HHMD (Hand Held Metal Detectors) niet meer gebruiken. Het schijnt dat de beveiligers niet eens op een fatsoenlijke niveau met het publiek kunnen communiceren. De metaaldetectors zouden niet goed werken en niet gevoelig genoeg zijn om grote messen, ammunitie en andere metalen bedreigingen te signaleren. Ook zijn er volgens de onderzoeksjournalist Lee Hazledean plannen voor de grootscheepse evacuatie van de Londenaren. Hij zei ook dat er 200.000 'lijkzakken'geleverd zijn. Met de geheimzinnige levering van de 200.000 lijkzakken zouden er genoeg aanwijzingen zijn voor de geplande aanslag op de Olympische Spelen. Een ongehoorde bewering is dat de UFO's tijdens of na sluitingsceremonie aan de hemel zouden gaan verschijnen! Al deze speculaties en geruchten zijn niet anders dan alleen maar paniekzaaierij. Helaas hebben de complotdenkers met hun complottheorieën zoveel paniek gezaaid.


Het Iraanse 'Network Press TV' had onlangs een interview met een Amerikaanse militaire analist Gordon Duff op haar website gepubliceerd. Gordon Duff beweerde "zeer betrouwbare informatie" te hebben ontvangen dat Israël een 'False Flag' aanval op de Olympische Spelen in Londen gaat uitvoeren, met de bedoeling dat de schuld van de aanslag in de schoenen van Iran geschoven zal worden. Op deze manier zou Israël de Verenigde Staten in oorlog met Iran betrekken. Maar de informatie is niet erg betrouwbaar, want de inhoud is ronduit antisemitisch. De suggestie is erg ongefundeerd, want de Amerikaanse Gordon Duff zei niet waar hij de informatie heeft vandaan gehaald. Als u Gordon Duff's beweringen wel gelooft, dan vergeet u een belangrijk feit dat de Israëlisceh atleten tijdens de Olympische Spelen van München 1972 vermoord waren. Op woensdag 18 juli 2012 werd er een aanslag gepleegd op een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije. Een zelfmoordenaarterrorist blies zichzelf op bij de bus op het vliegveld van het Bulgaarse Boergas. Zes Israëliërs en de dader kwamen om het leven. De bomaanslag vertoont overeenkomsten met eerdere aanslagen in India, Georgië, Thailand, Kenia en Cyprus. De door Iran gesteunde Libanese Hezbollah-militie zat volgens Israël achter de aanslag. Op 18 juli was deze dag dat precies 18 jaar geleden werd een bloedige bomaanslag op een Joods cultureel centrum in de Argentijnse stad Buenos Aires. Een bijzonder krachtig autobom explodeerde, waarbij het volledige gebouw instortte, inclusief een aantal gebouwen in de buurt. Er vielen 85 doden, die vrijwel allemaal Joods waren. Ook waren er meer dan 300 gewonden. De aanslag werd gepleegd door een terrorist Ibrahim Hussein Berro die in opdracht van de Iraanse regering handelde. Acht dagen later na de aanslag in Buenos Aires ontplofte een autobom bij de Israëlische ambassade in Londen. De uitlating van Gordon Duff is niets anders dan alleen maar een publiciteitsstunt en een laster. Gevreesd wordt dat deze uitlating de antisemitische complottheorieën zal voeden. De afgelopen jaren zijn de Amerikanen steeds meer onbetrouwbaar geworden wat de internationale politiek en de kwalijke Amerikaanse rol in de Arabische Revolutie betreft. Beste lezer, u hoeft verhalen ook niet te geloven dat de UFO's tijdens de Spelen in Londen zullen gaan verschijnen. Want al deze wilde UFO-verhalen zorgen niets anders dan alleen maar voor sensatie en paniek. 


Occulte voorspellingen...

Hoe gekker en hoe bizzarder zijn er naast complottheorieën, speculaties en geruchten ook occulte voorspellingen over de aanslag gedaan. In 1972 voorspelde een Argentijnse helderziende dat de Olympische Spelen in Londen een False Flag aanval gaat worden. Benjamin Solari Parravicini (1898-1974), een schilder, beeldhouwer, astroloog en helderziende die de bijnaam 'Nostradamus van Latijns-Amerika' had, maakte een 'profetische' tekening, terwijl hij in trance was geraakt. 


Benjamin Solari Parravicini
De tekening en de tekst zouden duidelijke signalen bevatten, die verwijzen naar de Olympische Spelen in Londen door middel van de fakkel, de bel (de grootste klok zal in het Olympische Stadion gebruikt worden), enz. Parravicini maakte zelfs de exacte contouren van het Londense Olympische Park zoals de toren Arcelor Mittal Orbit! Parravicini had tijens zijn leven duizenden tekeningen gemaakt. Hij noemde zijn 'profetische' tekeningen 'psychografische waarschuwingen.' In Latijns-Amerika werd Parravicini door velen beschouwd als een profeet. Parravicini vertelde dat hij in opdracht van zijn geestelijke gids, een engel met de naam Jozef van Aragon, en nog andere onstoffelijke persoonlijkheden tekeningen maakte. Hij beweerde dat de zeer krachtige engelachtige entiteiten hem leerden schilderen. Het verbaast ons nog ook dat christenen de occultist Parravicini ook als een 'waar profeet' beschouwen! Echter waarschuwt de Bijbel ons ernstig voor valse profeten en valse profetieën. Ook verbiedt de Bijbel alle vormen van occultisme zoals waarzeggerij, omdat de voorspellingen van Parravicini een vorm van waarzeggerij zijn. (Deuteronomium 18:10-11) Uit de genoemde Bijbeltekst blijkt dat de engelachtige entiteiten die de gidsen van Parravicini waren, waarzeggende geesten zijn, zoals ook in de Bijbel het geval met de heks van Endor die door koning Saul bezocht werd (1 Samuël 28), en een slavin die bezeten was van een waarzeggende geest, was. (Handelingen 16:16-18) De geestelijke gidsen van Parravicini zijn in werkelijkheid demonen. Geen wonder dat de helderziende Parravicini een profeet werd genoemd. Stel dat de voorspelling van Parravicini over de aanslag op de Olympische Spelen in Londen niet uitgekomen is? Laten we eerst horen wat God over valse profeten zegt:


"Zo gij dan in uw hart zoudt zeggen: Hoe zullen wij het woord kennen, dat de HEERE niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam des HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt NIET en KOMT NIET; dat is het woord, dat de HEERE NIET gesproken heeft; door trotsheid heeft die profeet dat gesproken; gij zult voor hem niet vrezen." 
Deuteronomium 18:21-22 (Statenvertaling) 


Beste lezer, u hoeft niet bang te zijn voor occulte voorspellingen. De occulte voorspellingen komen beslist NIET van God. Ze zijn alleen afkomstig van het rijk der duisternis en kunnen ons op een dwaalspoor brengen. Daarom maakt de Bijbel ons ook duidelijk dat wij ons NIET moeten inlaten met waarzeggerij, astrologie, spiritische seances en alle vormen van occultisme. Ook moeten we waarzeggers, astrologen, mediums en andere occultisten NIET op hun woord geloven! Alleen moeten we wel naar de woorden van Here Jezus Christus luisteren zoals Mozes ook zegt. Want veel van de Bijbelse voorzeggingen en profetieën zijn op verbazingwekkende wijze letterlijk vervuld en de andere Bijbelse profetieën moeten in de nabije toekomst nog vervuld worden , omdat ze het Woord van God zijn. 


Tekening van Parravicini:
Olympische Spelen in Londen
Critici vinden dat de zogenaamde profetieën van de occultist Parravicini niet duidelijk zijn en ook geen eenduidige interpretatie hebben. Al bevatten de teksten die op duizenden tekeningen van Parravicini staan, onsamenhangende woorden en brabbeltaal. In het Hebreeuws is waarzeggerij, deze heidense vorm van profetie, 'Ob'. Het Hebreeuwse woord 'Ob' betekent letterlijk 'buik' (of fles van huiden), dus dat wil zeggen met name wanneer deze helemaal vol is, dus opgezwollen. De heidenen gebruikten dan ook wel de uitdrukking:"vol van de god," voor iemand die door de demon was vervuld. De Engelsen gebruiken hiervoor het woord 'divination": de god in mij laten spreken. Zo'n persoon was dan het medium waardoor de demon sprak, en wat hij zei was 'waarheid' vanuit het rijk van leugen en bedrog. Het doet ons wel denken aan buikspreken.

Het falen van de beveiliging van de Olympische Spelen


Heel anders dan de speculaties en de geruchten zijn aantal feiten door de media inmiddels wel naar buiten gebracht. De beveiliging bij de Olympische Spelen in Londen is nog steeds een acuut probleem. Het hele peperdure project was uitbesteed aan een particulier beveiligingsbedrijf G4S. Het beveiligingsbedrijf G4S is nu in opspraak geraakt. Toen het zeer lucratieve contract eenmaal binnen was, leverde het bedrijf niets anders dan alleen maar een wanprestatie! 


Het logo van G4S
Het Britse leger besloot tijdens de Olympische Spelen in Londen 3500 extra militairen achter de hand te houden. G4S dat verantwoordelijk is voor de veiligheid, had eerder aangegeven dat het niet zeker wist of het op tijd over voldoende getrainde personeel kon beschikken. Volgens de afspraak zou het bedrijf 13.200 beveiligers op tijd moeten leveren. Blijkbaar is G4S nog niet erin geslaagd 13.200 beveiligers op tijd te leveren. De werving en opleiding verlopen erg stroef. "Dit is een ongekende operatie en de werving, opleiding en training zijn zeer complex en dat in een strak tijdschema,"liet een woordvoerder van G4S weten. (2) De Britse minister van Defensie, Hammond, zei met G4S te hebben afgesproken dat het leger bijspringt, mocht het nodig zijn. Volgens de minister hebben 'alle betrokkenen hetzelfde doel':een veilige Olympische Spelen. Groot-Brittannië heeft ruim 700 miljoen euro uitgetrokken voor de beveiliging tijdens de Spelen. In totaal heeft het Britse leger 13.500 militairen ingezet. Van hen worden er 7500 daadwerkelijk ingezet. De overige 6000 staan standby. (2) Mochten de 3500 extra militairen worden ingezet, dan loopt het totaal aantal op tot 17.000. Tervergelijking: in Afghanistan zitten nu ruim 9500 Britse soldaten. 
De Britse krant The Guardian:
3500 meer troepen voor de Spelen
Naar aanleiding van de wanprestaties van het beveiligingsbedrijf G4S willen de Verenigde Staten Olympische sporters zelf beveiligen. Blijkbaar hebben de Amerikanen niet veel vertrouwen in G4S. Amerika overweegt nog steeds om 500 FBI agenten mee te sturen naar de Olympische Spelen. Het beveiligingsbedrijf G4S ligt de afgelopen tijd onder vuur vanwege groot gebrek aan voldoende beveiliging bij de Olympische Spelen. De hoogste baas van G4S werd door een parlementaire onderzoekscommissie op het matje geroepen wegens de wanprestaties van zijn bedrijf. De G4S-baas Nick Buckles moest onder verhoor een uitleg geven waarom zijn bedrijf er niet in geslaagd is om meer dan 10.000 beveiligers in te zetten, zoals in het contract staat. (3) Nick Buckles kreeg tijdens het verhoor zwaar te verduren en had zijn excuses aangeboden. Bekijk de onderstaande NOS videoclip maar....
Nick Buckles. de baas van G4S
Toen de zaak bekend gemaakt werd, waren de aandelen van G4S gekelderd. Op de Londense beurs kreeg G4S grote klappen en het aandeel zakte 8,3 % in het rood. Dankzij de slechte reputatie en het mismanagement had het beveiligingsbedrijf G4S tussen de 35 en 50 miljoen pond (44,5 tot 63,5 miljoen euro) verloren. De president-commissaris John Connolly deelde in de Financial Times mede dat G4S overweegt de verantwoordelijke managers te ontslaan. 


Extreme veiligheidsmaatregelen Britse leger


Het door het Britse ministerie van Defensie en het Britse leger inzetten van extra militairen leidt uiteraard tot groeiende bezorgdheid bij de Londenaren. De Londenaren vinden dat de veiligheidsmaatregelen extreem overdreven zijn. Er wordt gesuggereerd dat deze extreme maatregelen tot angst en paranoia bewust aanzetten en tegelijkertijd 'de geest van de internationale sportiviteit dat het evenement zou moeten uitstralen', teniet doet. Het grootste oorlogsschip van de Royal Navy, H.M.S. Ocean, ligt nu aangemeerd in Greenwich vlakbij de Olympische locatie. Ook staan er gevechtsvliegtuigen op een vliegveld dichtbij Londen en ligt er een helikopterplatform in de rivier de Theems. 


Het Britse oorlogsschip H.M.S. Ocean 

Een militair in de buurt van de Olympische Stadion 
Twee Britse militairen poseren in het Olympische ParkEen spotprent maakt het leger en het beveiligings-
bedrijf G4S belachelijk. 
Ook heeft het Britse leger raketten geplaatst op de daken van flats in Oost-Londen, waarvan de bovenste etages vrij uitzicht bieden op het Olympische Park. De raketten zijn onderdeel van de extreme veiligheidsmaatregelen rond de Olympische Spelen. De flatbewoners waren niet erg gelukkig met de maatregelen van het Britse ministerie van Defensie en het leger. Ze wilden helemaal geen afweergeschut op het dak van hun flat, Fred Wigg Tower, omdat ze bang waren dat ze daardoor sneller doelwit worden van terroristen. De flatbewoners besloten een rechtszaak tegen de Britse overheid aan te spannen. Ze meenden dat de Britse overheid het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft overtreden. In het verdrag staat dat personen recht hebben op een privéleven en dat ze niet gestoord mogen worden in hun woongenot. (4) De bewoners wilden ook dat het ministerie van Defensie voor hun hotelovernachtingen zou moeten betalen. Verder waren de flatbewoners er kwaad over dat er niets met hen was overlegd. Ze kregen alleen het nieuws over de plaatsing van raketten te horen via een folder in de brievenbus. (4) Een rechter verwierp de klacht van de flatbewoners en wees erop dat de raketten belangrijk zijn voor de veiligheid tijdens de Olympische Spelen en vormen ze geen gevaar voor de bewoners van de Fred Wigg Tower, waar ze op het dak komen. Daarom mag Defensie van de rechter de raketten gewoon plaatsen. Het Britse ministerie van Defensie stelt ook dat zaken die de nationale veiligheid raken, niet met de bevolking besproken hoeven te worden. Een woordvoerder verklaarde tijdens de rechtszaak ook dat er goed is nagedacht over het plaatsen van het afweergeschut en dat het besluit op het hoogste niveau is genomen. (4) Behalve op de flat Fred Wigg Tower in Oost-Londen zijn de raketten ook op vijf andere plekken rond Londen geplaatst. De vraag is of de veiligheidsmaatregelen die door het ministerie van Defensie waren genomen, wel erg overdreven zijn. Het feit dat de genomen voorzorgsmaatregelen de kans op een aanslag stuk beetje verkleinen, zijn deze maatregelen niet voor niets! Critici zeggen dat de extreme veiligheidsmaatregelen niet echt nodig zijn. Maar de critici vergeten echter een historische les dat er in het verleden wel een aanslag op de Olympische Spelen was gepleegd. Daarom nemen de Britten het zekere voor het onzekere, ook al zijn de veiligheidsmaatregelen van het Britse leger natuurlijk niet volmaakt! De beveiliging rond de Olympische Spelen in Londen is zeker niet waterdicht! Waarom de beveiliging niet waterdicht is, zal het u duidelijk zijn als u dit artikel verder leest. Eerst moeten we de geschiedenisles van de Olympische Spelen gaan volgen. 


De historische lessen van de Olympische Spelen München


De les dat getrokken moet worden, is zeer belangrijk. Het is wel nodig om een herhaling te voorkomen. Helaas zijn zeer veel mensen geneigd het verleden te vergeten. Blijkbaar zijn de lessen van het verleden nog niet geleerd. Precies 40 jaar geleden vond een aanslag plaats op de Olympische Spelen in München. Let wel goed op het getal 40. Het getal 40 is in de Bijbel van grote betekenis. In de moderne tijden is het Bijbelse getal 40 nog steeds actueel! Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) wilde dat het NOCNSF en de Nederlandse regering zich inzetten voor een minuut stilte bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. Met die minuut stilte moet het bloedbad bij de Spelen in München veertig jaar geleden herdacht worden. De voorzitter van het IOC (Internationale Olympische Comite), Jacques Rogge, liet weten niets in het CIDI-voorstel voor de openingsceremonie te zien. (5) Het CIDI had er bij NOCNSF-voorzitter André Bolhuis en staatssecretaris van Sport Marlies Veldhuijzen van Zanten op aangedrongen alles in het werk te stellen om de minuut stilte toch te houden. In de Tweede Kamer vond het pleidooi van het CIDI een gewillig oor bij de ChristenUnie. Volgens kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie is het wel gepast de aanslag veertig jaar en tien Spelen later te herdenken. "De herdenking van deze aanslagen zou niet alleen getuigen van respect richting de nabestaanden van degenen die zijn omgekomen, maar ook van historisch besef,"aldus Joël Voordewind. (5) Blijkbaar kent Joël Voordewind het Bijbelse getal 40 wel! Het is de vraag of een minuut stilte ter herdenking van de slachtoffers van de aanslag tijdens de Olympische Spelen in Londen gehouden zal worden. 


Als u de Nederlandstalige Wikipedia wilt raadplegen, vind u NIET alle informatie. De informatie dat u op Wikipedia zou aantreffen, is schaars, omdat NIET alle feiten bekend zijn gemaakt. Als 'heitere Spiele' hadden de Olympische Spelen van München in 1972 de geschiedenis in moeten gaan. Het Duitse woord 'heiter' wordt vertaald in het Nederlands. Echter heeft deze Duitse woord naar Nederlands begrip verschillende betekenissen: helder, blijmoedig, vrolijk en opgewekt.


Cover poster Olympische Spelen
München 1972
Kosten noch moeite waren gespaard om ervoor te zorgen dat de Spelen van München ofwel 'Müncher Olympiade' definitief afrekenden met het beladen verleden. Op deze manier hoopten de Duitse organisatoren van de Spelen de herinneringen aan de door Adolf Hitler als propagandamiddel misbruikte en dubieuze Spelen van 1936 in Berlijn voorgoed uit te wissen. Een bizarre detail was dat een volledig sportcomplex, met alle westrijdplaatsen dicht bij elkaar, op het voormalige vliegveld Oberwiesenfeld gebouwd werd. Het vliegveld Oberwiesenfeld was de plek waar ooit nog de Franse premier Édouard Daladier en de Britse premier Neville Chamberlain met hun vliegtuigen waren geland voor een topontmoeting met Adolf Hitler! Het voorbeeldig sportfeest dat uitbundig moest worden, liep echter anders dan de organisatoren het gehoopt hadden. De euforie verdween snel, toen een aantal Palestijnse terroristen van de aan de PLO gelieerde terreurbeweging 'Zwarte September' erin geslaagd was het Israëlische onderkomen aan de Connollystrasse 31 in het Olympisch dorp binnen te dringen en het Israëlische Olympische team over te meesteren. De terroristen doodden twee Israëliërs en gijzelden negen leden van het Israëlische Olympische team. De hele wereld was in opschudding geraakt. Miljoenen TV-kijkers waren getuige van het gijzelingsdrama tijdens de Spelen in München. De media over de hele wereld versloegen het nieuws.


Herald Tribune 6 september 1972
The Sun 6 september 1972
De onderhandelingen met de terroristen leverden niets op. Tijdens een mislukte bestorming 's avonds van Duitse politiemensen op het vliegvled kwamen nog eens negen Israëlische atleten om het leven. Ook een Duitse agent en vijf kidnappers vonden de dood. Het gijzelingsdrama was een grote tragedie en ging als het bloedbad van München de geschiedenis in. Het bleek dat de ware feiten jarenlang verborgen waren gehouden met MEDEWETEN VAN DE DUITSE REGERING. Daarom vindt u niet alle informatie op de Nederlandstalige Wikipedia. 


Schokkende feiten van het bloedbad van München onthuld


Veertig jaar later staat het bloedbad van München nog altijd in het geheugen van veel Israëliërs gegrift. Een Israëlische filmmaker Yarin Kimor zag het bloedbad van München als "een strijd tussen onschuldige sporters en politieke moordenaars." (6) De weduwe van de Israëlische Andre Spitzer, Ankie Spitzer, bezocht jaren geleden een plek waar haar man en anderen aan meubels vastgebonden waren en moesten toezien hoe hun makker Yossi Romano doodbloedde. Yossi Romano was een gewichtheffer die deel uitmaakte van de Israëlische Olympische team bij de Spelen van München. Hij had getracht de goedgewapende terroristen te overmeesteren met een keukenmes, maar zijn poging was mislukt. Want de terroristen vuurden vier kogels op hem af en lieten hem langzaam doodbloeden op de vloer van de slaapzaal waar ze zich met hun gijzelaars, een deel van de Israëlische sportploeg, hadden verschanst. (6) "Het was verschrikkelijk. Vijftien centimeter vuil, etensresten en bloed op de vloer,"zei de weduwe Ankie Spitzer. "Het was de grote droom van mijn man om naar de Olympische Spelen te gaan en hij werd afgeslacht, omdat hij een Israëliërs was,"aldus Ankie Spitzer. "Ik heb toen gezworen dat iemand hiervoor zou boeten."


De Israëlische slachtoffers van het bloedbad van München 
Ankie Spitzer had haar pijlen gericht op de Duitse regering, die door de nabestaanden van de elf vermoorde atleten van nalatigheid werd beschuldigd en waarvan ze 50 miljoen Duitse Mark eisten. Spitzer en de weduwe van Yossi Romano die geregeld te gast waren bij sportclubs en op scholen om over het bloedbad te vertellen, hadden zich meer dan wie ook ingespannen om informatie over de mislukte bevrijdingsactie boven water te krijgen. Twintig jaar lang hadden de twee weduwes van de Duitse autoriteiten alleen maar te horen gekregen dat er "geen bewijsmateriaal" bestond. "Ballistisch, forensisch noch andersoortig,"zei mevrouw Romano.  "We hebben ontmoetingen gehad met elke Duitse bondskanselier en elke Duitse ambassadeur in Israël. Allemaal zeiden ze dat er geen verslagen bestonden van wat er tijdens de reddingspoging was gebeurd,"vertelde Ankie Spitzer. Maar in 1992 werd mevrouw Spitzer die voor de Duitse TV was verschenen, gebeld door een anonieme Duitser die zei toegang te hebben tot de documenten waarnaar ze zocht. Een week later werden 80 pagina's aan gestolen lijkschouwingsrapporten en ballistische rapporten aan haar overhandigd. Uiteindelijk zagen de Duitse autoriteiten zich gedwongen ook andere informatie vrij te geven en werden de twee weduwe naar een archief geleid dat meer dan 3000 stukken en zo'n 900 foto's bevatte. (6) Ankie Spitzer die inzage kreeg in de vrijgegeven documenten, zei dat deze documenten details over de bevrijdingsactie bevatten "waarvan je de haren te berge rezen." De actie was volgens haar een enorme puinhoop. (6) Ook de Israëlische filmmaker Yarin Kimor trok de conclusie dat het Duitse bevrijdingsteam een hele reeks ongeloofelijke fouten heeft gemaakt. De andere onderzoekers zoals gijzelings- en terreurexpert Leroy Thompson hebben ook dezelfde conclusies getrokken. De bevrijdingsactie was inderdaad ondoordacht, klunkelig en onprofessioneel. Naast de mislukte bevrijdingsactie waren er ook andere feiten ontdekt. Een groot aantal opgesomde feiten was door Yarin Kimor, TV-documentaire One Day in september, National Geographic, VPRO-documentaire Andere Tijden onthuld. 


(1) De veiligheid in het Olympisch dorp was met OPZET laks. De atleten gingen vaak in en uit het dorp zonder enig legitimatievertoon. Veel atleten omzeilden de controlepunten en klommen over het afrastinghek rond het dorp. Gewapende bewakers bleken afwezig te zijn. De afwezigheid van de gewapende bewakers baarde Shmuel Lalkin, het hoofd van de Israëlische Olympische delegatie, grote zorgen. In latere interviews met journalisten verklaarde hij dat hij zijn bezorgdheid bij de bevoegde Duitse autoriteiten over de veiligheid van zijn team had geuit. De teamleden werden ondergebracht in een relatief geisoleerde deel van het Olympisch dorp, in een klein gebouw in de buurt van een hek. Toch voelde Lalkin dat de veiligheid van zijn Olympische team nog steeds kwetsbaar was voor een externe aanval. De Duitse autoriteiten verzekerden Lalkin echter dat zijn team extra beveiligd zou worden. Maar Lalkin betwijfelde of deze aanvullende maatregelen ooit werden genomen. (7) Hij vroeg daarom ter plekke om een gesprek met de Duitse autoriteiten die verantwoordelijk waren voor de veiligheid van het Olympisch dorp. Dat gebeurde ook, maar Lalkin werd daar het zwijgen opgelegd:"Meneer, u bemoeit zich met zaken die u niets aangaan!" (8) Lalkin voelde zich geschoffeerd. Ook schreef hij zijn brief aan het Duitse ministerie over dit mislukte gesprek. En hij vroeg om betere beveiligingsmaatregelen. Het antwoord van het ministerie was kort:"Als manager van de Israëlische Olympische ploeg zou u zich beter kunnen bezighouden met sport. Laat de beveiliging over aan het beveiligingspersoneel."  De Duitsers beweerden dat er met Israël goed werd samengewerkt. Naderhand bleek er van geen samenwerking tussen de Duitsers en de Israëliërs sprake te zijn. (8) Tijdens de Olympische Spelen voelden de Israëlische atleten zich met de dag onveiliger. In het Kopel-rapport stond te lezen:"Leden van de delegatie, andere functionarissen en familieleden spraken vaak onder elkaar over het OPVALLENDE GEBREK AAN BEVEILIGING in het Olympisch dorp, met name wat hun onderkomen betrof. De ongerustheid nam toe naarmate DE ALERTHEID VAN DE BEWAKERS AFNAM." Het voorgevoel van Lalkin dat zijn ploeg in groot gevaar verkeerde, was sterker dan ooit. Lalkin vroeg om een pistool. Zijn verzoek werd door de beveiligingsdienst afgewezen! (8) 

(2) De National Geographic documentaire onthulde een zeer schokkende feit dat de Palestijnse terroristen die de Israëlische atleten hadden gegijzeld en gedood, aan de bouw van het Olympisch dorp hadden meegewerkt en daarom zwakke plekken goed kenden. Het verklaart wel hoe de terroristen erin geslaagd waren het appartement binnen te dringen, waar het Israëlische Olympische team verbleef. 


(3) Het Duitse weekblad Der Spiegel kreeg een inzage in een rapport van 2000 bladzijden dat door de Duitse binnenlandse Geheime Dienst (BfV) onlangs werd vrijgegeven. Uit het rapport is gebleken dat de Palestijnse terroristen van 'Zwarte September' hulp hadden gekregen uit de neonazistische kringen. De BfV meldde dat Saad Walli, een man met 'Arabisch uiterlijk samenzweerderig' was aangetroffen met de neonazi Willi Pohl. Die had tegenover zijn toenmalige werkgever opgeschept over zijn connecties met de radicale vleugel van de PLO. Saad Willi was een schuilnaam van de Palestijnse terrorist Abu Daoud. Abu Daoud was het brein achter de aanslag op de Olympische Spelen van München. Der Spiegel vond naar eigen zeggen GEEN aanwijzigingen dat de Duitse autoriteiten die wel op de hoogte waren gesteld, iets hebben ondergenomen om Abu Daoud te arresteren. (9) Blijkbaar was de houding van de Duitse autoriteiten erg laks geweest. De Palestijnse terroristen konden klaarblijkelijk ongehinderd hun actie in München voorbereiden. Volgens Der Spiegel hielp de neonazi Pohl de terroristen bij het vervalsen van paspoorten en andere documenten. Pohl, nu werkzaam als crimi-auteur, is er naar eigen zeggen bijna zeker van dat hij 'onwetend' betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag. Zo had hij Abu Daoud rondgereden doorheen de Bondsrepubliek waar hij in meerdere Duitse steden de Palestijnen had ontmoet. Na de mislukte bevrijdingsactie, waarbij de Duitse politie vijf terroristen had doodgeschoten, was Pohl weer van de partij, toen de Palestijnen wraak wilden nemen, vervolgt Der Spiegel. In opdracht van het hoofd van de Palestijnse geheime dienst, Aboe Ijad zou hij gijzelacties in de dom van Keulen en in stadhuizen van grote Duitse steden voorbereiden. Eind oktober 1972 werden Pohl en medeplichtigen gearresteerd in München. Ze waren in het bezit van onder andere machinepistolen en handgranaten alsmede een dreigbrief van Zwarte September aan het adres van de rechter die een onderzoek instelde naar de drie terroristen die het bloedbad van München hadden overleefd. Volgens Der Spiegel had Willi Pohl zich ontpopt als een helper van Zwarte September. Wat wapens betrof, waren zij van een uiterst zeldzaam fabrikaat: Belgische granaten met Zweedse springstof die enkel voor Saoedi-Arabië waren gemaakt. Met bouwtechnisch gelijkwaardig springtuig hadden de PLO-terroristen bij de bevrijdingsactie van de Duitse politie hun elf gegijzelden gedood. Ondanks de indrukwekkende bewijzen kreeg de neonazi Pohl in 1974 volgens Der Spiegel 'slechts' twee jaar en twee maanden cel wegens illegale wapenbezit. Vier dagen na de gerechtelijke uitspraak was de neonazi alweer op vrije voeten en ging hij naar Beiroet! (9)  De houding van de Duitse autoriteiten was ongehoord schandalig! 


(4) Al rééds waren de Duitse autoriteiten gewaarschuwd voor een mogelijk aanslag op de Spelen. De Duitse politiepsycholoog Georg Sieber had al in februari 1972 voorspeld dat een gijzeling mogelijk was. Op verzoek van de Olympische organisatie had hij 26 rampscenario's bedacht. Het kon niet extreem genoeg zijn, zodat de autoriteiten zich optimaal konden voorbereiden op eventuele problemen tijdens de Spelen. In één van die 26 rampscenario's werd het volgende voorspeld:"Om vijf uur in de morgen klimt een commandogroep over de muur van het Olympisch dorp. De indringers bezetten de woning waar de Israëlische ploeg is gehuisvest. Er wordt geschoten en er wordt rook gezien." (8) De analyse van de Duitse politiepsycholoog was verbijsterend nauwkeurig. Het bleek nog ook dat de waarschuwing van de politiepsycholoog Georg Sieber door de Duitse autoriteiten in de wind was geslagen. Er waren ondanks de waarschuwing van Georg Sieber geen voorzorgsmaatregelen genomen.


(5) Toen de Palestijnse terroristen het Israëlische Olympische team hadden gegijzeld, had Israël de Duitse regering sterk afgeraden met de terroristen te onderhandelen. Ondanks de waarschuwing van Israël die veel ervaring heeft met het terrorisme, ging de Duitse regering toch onderhandelen met de terroristen. (7) De houding van de Duitse autoriteiten was zo beschamend dat men zoveel blunders had gemaakt. De Duitse autoriteiten onder leiding van bondskanselier Willy Brandt en minister Hans-Dietrich Genscher sloegen het aanbod van Israël af om Israëlische speciale eenheden naar Duitsland te sturen. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Merk, die samen met Genscher en politiechef Manfred Schreiber aan het hoofd stond van het crisiscentrum, ontkende dat een dergelijk aanbod van Israël ooit heeft bestaan. Manfred Schreiber en Bruno Merk onderhandelden rechtstreeks met de gijzelnemers en deden ook een aanbod van een onbeperkte hoeveelheid geld in ruil voor de vrijlating van de Israëlische gegijzelden. De terroristen sloegen het aanbod van de Duitse autoriteiten af en hun antwoord luidde:"Geld betekent niets voor ons, ons leven betekent niets voor ons." (7) 

Een gemaskerde terrorist op het balkon 
De Egyptenaren, zowel Magdi Gohary, de adviseur van de Arabische Liga, als AD Touny, een lid van het Internationale Olympische Comite, poogden ook concessies af te dwingen van de terroristen. Maar tevergeefs. (7) Indien de Duitse regering het Israëlische aanbod had geaccepteerd, dan zou het heel anders gaan verlopen. De Israëlische anti-terreureenheden zouden de terroristen zeer zeker uitschakelen en de gegijzelden bevrijden. Denk maar aan de succesvolle Israëlische bevrijdingsactie in Oeganda. Deze zeer geslaagde actie had de verbazing en bewondering van de hele wereld gewekt en tegelijk de Oegandese dictator Idi Amin die de terroristen had geholpen, in grote verlegendheid gebracht.


(6) Na lang onderhandelingen, waarbij de terroristen de vrijlating eisten van 234 Palestijnse gevangenen die hun straf in Israëlische gevangenissen hadden uitgezeten, en leden van de links-extremistische terreurgroep RAF, Andreas Baader en Ulrike Meinhof, vond er een tragedie plaats op het vliegveld Fürstenfeldbruck. De bevrijdingsactie was totaal mislukt en ontaardde al snel in een waar bloedbad. Er waren scherpschutters opgesteld rond de luchthaven: drie op het dak van de verkeerstoren, een zat verborgen achter een truck en een andere achter de toren op de begane grond. Er reden ook pantserwagens die bij de bevrijdingsactie ingezet werden, onderweg naar het vliegveld. De vertraging voor de pantserwagens onstond echter, toen mensen op hun TV zagen wat zich afspeelde op het vliegveld, en reden er naar toe. (10) Het ramptoerisme bemoeilijkte de reddingsoperatie. De pantserwagens kwamen vast te zitten in het verkeer, waardoor ze 70 minuten te laat bij het vliegveld aankwamen. (6) Intussen openden de scherpschutters het vuur op de terroristen. Jammerlijk genoeg faalden ze volkomen. Want de meeste terroristen konden tijdig dekking zoeken en een van hen gooide een handgranaat in één van de helikopters waar de gijzelaars in zaten, terwijl een andere het vuur opende op de tweede helikopter. Alle negen gegijzelden kwamen om het leven. (10) De tragische gebeurtenissen op 5 september 1972 maakten het falen van de Duitse politie pijnlijk duidelijk en zichtbaar. Bovendien zijn echte feiten aan het licht gebracht waaruit blijkt dat de zogenaamde scherpschutters in werkelijkheid onervaren politiemensen waren. Zwi Zamir, het voormalige hoofd van de Mossad, die 's avonds op 5 september ijlings vanuit Israël naar München vertrok, had geen goed woord over voor het onprofessionele optreden van de Duitse politie:"De zogenaamde scherpschutters hadden de verkeerde wapens, ze hadden nauwelijks een plan van aanpak. Het was een armzalig vertoning en een abominabel optreden." (8) Inderdaad waren de zogenaamde scherpschutters niet geschoold. Ze hadden helemaal geen speciale training. Een schokkende feit kwam boven het water dat ze ook geen radiocontact met elkaar hadden. De Israëlische filmmaker Yarin Kimor had een stevige kritiek geleverd op het Duitse bevrijdingsteam en zei:"Om de acht terroristen uit te schakelen werden vijf soldaten ingezet, van wie er NIET een was opgeleid als scherpschutter." (6) Het bleek ook dat de zogenaamde scherpschutters niet de beschikking hadden over nachtkijkers, die ze aan hun wapens konden bevestigen, juist terwijl de terroristen de verlichting op het vliegveld hadden kapot geschoten! Er waren ook geen kogelvrije vesten.


Het is werkelijk onvoorstelbaar dat de Duitse autoriteiten en ook de politie een hele reeks verschrikkelijke fouten hadden gemaakt. Ook beperkte de naoorlogse Duitse grondwet de inzet van het Duitse leger. Daardoor kon het Duitse leger niet deelnemen aan de reddingsactie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de Duitse scherpschutters niet alleen uitmuntend maar ook zeer gevreesd. Bij de bevrijdingsactie waren de scherpschutters helemaal niet professioneel. Er was ook gebrek aan precisiewerk. De verantwoordelijkheid was geheel in handen van de Münchense politie en de Beierse autoriteiten. De Duitse autoriteiten hebben jarenlang nooit willen toegeven dat ze blunders hadden begaan. Dat is wellicht ook de reden waarom de ware feiten zoals rapporten angstvallig verborgen werden gehouden. 


(7) De 2006 National Geographic Channel 'Seconds from disaster' onthulde ook nog een belangrijk feit: de Münchense politiechef Manfred Schreiber was zeer omstreden en ook totaal ongeschikt om de bevrijdingsactie te leiden. Een jaar voor de Spelen nam hij deel aan een andere bevrijdingsactie. Tijdens een mislukte bankoverval, waarvan een persoon werd gegijzeld, werden de overvallers doodgeschoten. Tijdens de schietpartij kwam ook een onschuldige vrouw om het leven. Manfred Schreiber werd beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Een onderzoek had hem echter gezuiverd van elke blaam. Maar het ongelukkige incident beïnvloedde wel het oordeel van de politiechef Manfred Schreiber in de daaropvolgende Olympische gijzeling. (7) 


(8) Het achtste feit is wel het allerergste. Toen de Israëlische atleten door de terroristen gegijzeld werden, nam een kleine ploeg van de Duitse politie posities in afwachting van orders. De politiemensen waren in Olympische trainingspakken gekleed en gewapend met halfautomatische geweren. Ze bleken allen leden van de grenspolitie te zijn. Hun pogingen om de gijzelaars te bevrijden strandden echter. De mislukking van de eerste bevrijdingsactie was vooral te wijten aan de op sensatie beluste media! Want het optreden van de Duitse politie was gefilmd door de cameraploegen en de beelden waren live op TV uitgezonden. Daardoor stelde de uitzending van live-beelden de terroristen in staat om de manouvres en bewegingen van de politie via de TV te kunnen volgen.


Live-beelden. Dankzij de media konden de terroristen
de politie-actie op TV zien.
De politie moest zich terugtrekken, toen er gedreigd werd gijzelaars te doden. De Duitse autoriteiten hadden blijkbaar een grote blunder begaan doordat ze de media het hele gebeuren lieten filmen. 


(9) Tijdens het vuurgevecht op het vliegveld Fürstenfeldbruck waren vijf van de acht leden van de terroristische beweging Zwarte September gedood door de politie. Een politieman kwam tijdens het hevige vuurgevecht om. Alle negen Israëlische gegijzelden waren gedood door de terroristen. De drie overlevende terroristen werden gevangen genomen. Maar de drie terroristen waren op 'n schandalig wijze later vrijgelaten door de Duitse regering na de door Zwarte September kaping van een Lufthansa -vliegtuig. Kennelijk waren de Duitse autoriteiten gezwicht voor de druk. Israël zwoer bloedig wraak en reageerde op de moorden met operatie Wrath of God (Wraak van God. In het Hebreeuws: Mivtza Za'am Ha'El), waarin de Palestijnse terroristen die betrokken waren bij het bloedbad van München, waren systematisch opgespoord en gedood door de Israëlische Geheime Dienst Mossad. Echter heeft de Israëlische operatie het leven gekost aan een onschuldige man in Noorwegen (Lillehammer-affaire) en vier voorbijgangers in Libanon. De Israëlische geheime agent Aharon Yariv die aan de operatie deelnam, zei:"We hadden geen keus. We moesten ze stoppen. Er was geen andere manier. We zijn niet erg trots op. Maar het was een kwestie van pure noodzaak. We gingen terug naar de Bijbelse regel van oog om oog... Ik benader deze probleem niet vanuit een moreel oogpunt, maar hoe hard het ook moge klinken. Wat is het politieke voordeel bij het doden van deze persoon? Zal het ons dichter bij de vrede brengen?" (7) Dat is begrijpelijk. In de Bijbel staat ook geschreven dat de moordenaars niet ongestraft mogen vrij rondlopen:"Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult gij geven ziel voor ziel. Oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet." (Exodus 21:23-24, Leviticus 24:19-20, Deuteronomium 19:21, Matthéüs 5:38) Het Bijbelse oog om oog principe mag in de westerse wereld primitief, wreed en barbaars zijn. Maar de apostel Paulus schreef dat God de wreker is van alle dingen en het kwaad NIET ongestraft laat. (I thessalonicenzen 4:6, Nahum 1:2) Dat de situatie in de Spelen van München uit de hand was gelopen, ligt de grote schuld in de eerste plaats bij de Duitsers vanwege hun lakse houding. 


De les dat we moeten leren


Nu u negen feiten hebt gelezen, zult u wel begrijpen waarom de extreem voorzorgsmaatregelen van het Britse leger wel noodzakelijk zijn. We moeten niet vergeten dat Groot-Brittannië ook heeft geleden onder het terrorisme. In het verleden had de IRA bloedige aanslagen gepleegd. Ook de moslimterroristen pleegden aanslagen in Londen waarbij veel mensen om het leven kwamen. Beste lezer, u kent wel een spreekwoord: voorkomen is beter dan genezen. De terroristen zijn tot alles in staat en deinzen voor niets terug. Wijlen koning Hoessein van Jordanië, de enige leider van een Arabisch land, veroordeelde de aanslag op de Olympische Spelen van München openlijk en noemde het een 'barbaarse misdaad tegen de beschaving, gepleegd door zieke geesten.' Zeer terecht. De terroristen zijn inderdaad psychisch ziek, omdat hun ziel geheel vergiftigd is met diepe haat. Ook haten ze zichzelf zonder enig besef. Haat leidt ook tot zelfvernietiging, zoals we bij zelfmoordaanslagen vaak hebben gezien. Niets rechtvaardigt de terreurdaden. De islamitische terroristen denken dat ze het bloed van ongelovigen mogen vergieten, dan zouden hun daden beloond worden en ze zouden hun plek in het paradijs verdienen. Maar...de Bijbel maakt heel duidelijk dat zowel moordenaars als zelfmoordenaars NIET naar het paradijs gaan!


"Een ieder, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende." (I Johannes 3:15. Een ander Bijbelvertaling: Een ieder, die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft)


Hun plek zal de hel zijn! Ook hebben veel terroristen geen schuldbesef en berouw. Toen aan Abu Daoud, het brein achter de aanslag op de Olympische Spelen van München, gevraagd werd of hij berouw had dat hij de Israëlische gegijzelden de dood had ingejaagd, zei hij in een interview met Der Spiegel:"Ik betreur niets. Wat je alleen maar kunt dromen dat ik me zou veronschuldigen."


Abu Daoud 
Abu Daoud schreef in zijn autobiografie dat het niet de bedoeling was om de Israëlische atleten om te brengen. Hij en zijn handlangers wilden de atleten enkel gijzelen om ze in te ruilen voor 234 gevangenen die opgesloten zaten in Israëlische gevangenissen. Ook onthulde hij in zijn autobiografie dat hij handelde in opdracht van en met medeweten van...Yasser Arafat. De terroristenleider Yasser Arafat werd door veel westerse leiders en links-progressieven als 'man van vrede' bejubeld, terwijl er bloed kleefde aan zijn handen. Aan Yasser Arafat werd ook een Nobelprijs voor vrede op 'n schandalige en weerzinwekkende wijze toegekend! Het is tragisch dat miljoenen moslims de Bijbelse Tien Geboden niet kennen, omdat de Tien Geboden die door God aan het volk Israël en uiteindelijk ook aan de hele mensheid gaf, gewoon niet in de Koran staan! Eén van de Tien Geboden luidt:"Gij zult niet doodslaan." (Exodus 20:13) Ook kennen de moslims het Bijbelse Gebod inzake naastenliefde niet. Van kindsaf hebben ze geleerd dat ongelovigen, dus niet-moslims, slechte mensen zijn. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk:


"Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel degenen, die u haten; en bidt voor degenen die u geweld doen, en die u vervolgen." Matthéüs 5:43-44


Ongelovigen en vijanden doden is volkomen verkeerd en immoreel. De Bijbel waarschuwt ook ernstig dat terroristen die het onschuldige bloed vergieten, het zware oordeel zullen ontvangen. (Openbaring 21:8) De moslims moeten weten dat Jahwe, de God van Israël, heel anders is dan Allah, de god van de moslims. De God van Israël is liefde en houdt van alle mensen. Ook heeft Hij alle moslims lief. (Johannes 3:16, I Johannes 4:7-12) Als gelovigen moeten we voor terroristen bidden, opdat hun diepgewortelde haat weggenomen kan worden en hun ogen geopend zullen worden. Aan terroristen wordt ook het Evangelie verkondigd. Hetzelfde geldt voor moslims, katholieken, protestanten, hindoes, boeddhisten, atheïsten, socialisten, anarchisten en alle mensen. 


Het is de grote vraag of de Olympische Spelen in Londen voldoende beveiligd zal worden. Echter gooit de geplande staking van de grenswachters roet in het eten, waardoor de beveiliging gevaar kan lopen. Het beveiligingsbedrijf G4S heeft een ernstig fout gemaakt. G4S heeft één belangrijk ding over het hoofd gezien: Het verleden van de beveiligers die bij de Olympische Spelen worden ingezet, moet eerst doorgelicht worden of er strafbare feiten gepleegd zijn zoals diefstal, criminaliteit, moord, enz. Het drama van de Spelen van München bewijst wel hoe onbetrouwbaar en laks waren de beveiligers. Betrouwbaarheid en toewijding zijn absoluut noodzakelijk. Vroeger werkte ik niet alleen in een kroeg, maar ook was ik een bewaker geweest. Als beveiliger moest ik op de winkel van mijn vriend letten. Ik weet waarover ik praat, omdat ik als voormalige bewaker ervaringen heb. Een beveiliger moet niet alleen betrouwbaar, toegewijd, alert en integer zijn, maar ook over sociale vaardigheden beschikken en goed communiceren met mensen. Voor mij was dat geen probleem, omdat ik met mensen goed kon omgaan. Zo'n volmaakte beveiliging bestaat niet. De beveiliging bij de Olympische Spelen is zeker niet 100% waterdicht. Er lopen wellicht onbetrouwbare beveiligers die banden hebben met de terroristen, rond. Het wanbeleid van het beveiligingsbedrijf G4S heeft de terroristen wel bijzonder in de kaarten gespeeld. Het voorkomen van aanslagen is de hoogste prioriteit dat Groot-Brittannië voorrang heeft gegeven. Het terrorisme moet met tak en wortel uitgeroeid worden. Wat het beveiligen van de Olympische Spelen betreft, kunnen de regering, de politie, het leger en de bewaking falen. Het beste is dat aanslagen alleen voorkomen kunnen worden, als we voor de veiligheid van onschuldige burgers bidden. Gezien het feit dat de Olympische Spelen heidens en afgodisch zijn, kan de Here God de Spelen niet zegenen! Want de Spelen in Londen zijn geheel gewijd aan Griekse goden. De Olympische gouden munten zijn immers afgebeeld met de Griekse goden. Ook wordt er met het Olympische volkslied gezongen voor de Griekse god Zeus. De heidense ceremonies en rituelen van de Olympische Spelen krenken de Here God uiteraard dat Hij Zijn handen thuishoudt en de Spelen niet wil beschermen tegen de eventuele terroristische aanslagen. Bid wel dat de aanslagen verrijdeld zullen worden! Anders vallen er doden. 


Een goede raad voor u: laat u niet in met complottheorieën, speculaties en occulte voorspellingen. Helaas hebben veel christenen wel ingelaten met zulke complottheorieën en waarzeggerij. God is absoluut niet blij dat de gelovigen zich hebben ingelaten met complottheorieën en occulte en valse profetieën. Want de complottheorieën weerhouden ons wel van het Woord van God. Of er een daadwerkelijk aanslag op de Olympische Spelen in Londen zou komen, weet echter niemand. God heeft mij niets medegedeeld dat er een aanslag gepleegd zou worden. Daarom ga ik ook NIET overmoedig in Naam van God profeteren, zoals sommigen (ook christenen) wel doen!! Als u twijfelt en bang bent om naar de Olympische Spelen te gaan, ga dan gewoon ook niet naar toe! Echte gelovigen die hun Meester Jezus Christus met hun hele hart liefhebben, horen NIET deel te nemen aan de Olympische Spelen vanwege occulte ceremonies en rituelen. Wees wel erop voorbereid en laat u niet onaangenaam verrast zijn als een aanslag op de Spelen daadwerkelijk plaatsvindt! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                      Paul Parker
Update: De geplande staking van UK Border Agency is inmiddels afgeblazen. Eerder overweegt de Britse regering de rechter te vragen de staking van grenswachters de dag voor de opening van de Olympische Spelen te verbieden. 


Het auteursrecht ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog en website verboden. 


Bronnen en referenties:


  (1) Olympic.zion.nl
  (2) NOS nieuws: Extra soldaten standby in Londen. 12-07-2012
  (3) NOS nieuws: G4S onder vuur vanwege gebrek aan beveiliging O.S. 17-07-2012
  (4) NOS nieuws: Raketten mogen op flat Londen. 10-07-2012
  (5) Nieuws.nl: CIDI vraagt om minuut stilte bij Olympische Spelen. 27-06-2012
  (6) Reformatorisch Dagblad: Bloedbad München dreunt nog na. 1-09-1997
  (7) en.wikipedia.org/wiki/Massacre Munich
  (8) Andere Tijden: De Olympische gijzeling van 1972. 4-09-2007
  (9) AD.nl: Neonazi's hielpen Palestijnen in 1972 bij overval op Israëlische atleten. 17-06-2012
(10) Sportkroniek: Het gijzelingsdrama van München 1972

Geen opmerkingen: