dinsdag 8 mei 2012

De Olympische Spelen in Londen geheel belicht
Olympische koorts loopt zo hoog op


Op 27 juli 2012 worden de 27ste Olympische Spelen in Londen geopend. Het grootste sportevenement zal in het Olympische Park in Oost-Londen gehouden worden. Bijna 15.000 atleten zullen deze zomer strijden om het goud. Al een jaar telt Londen af. De Olympische koorts neemt echt toe bij de anders zo nuchtere Britten. Er heerst een grote stemming onder de Britten. De organisatoren gaven op 27 januari 2012 een toelichting hoe de openingsceremonie geinspireerd zal worden. Die zal 'Isles of Wonder' heten en is geinspireerd door het stuk 'The Tempest' van William Shakespeare. Danny Boyle, de regisseur van onder meer 'Slumdog Millionaire', die als artistiek directeur van de openingsceremonie werd aangesteld, verklapte het geheim;"Er komt onder meer een speciale klok in het Olympisch Stadion in Oost-Londen, die het begin van de ceremonie zal inluiden." (1) Al eerder waren de Olympische Spelen in 1908 en in 1948 in Londen gehouden. 


Olympische Spelen van 1948 
Na een onderbreking van 12 jaar als gevolg van de Tweede Wereldoorlog waren dit de eerste Spelen sinds de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. De Spelen van 1948 waren uiterst sober en vormden een schrille contrast met de luxueuze en geldverslindende Spelen van 2012. Het Olympische dorp in Uxbridge bestond uit trootseloze kazernes en het vervoer was ontoereikend. Vlees, boter, melk en brood waren nog altijd gerantsoeneerd. Ook werd er bespaard op de infrastructuur. (2) Door hun rol als agressors in de Tweede Wereldoorlog waren Duitsland en Japan niet uitgenodigd om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 1948. De Sovjet-Unie werd uitgenodigd, maar heeft ervoor gekozen geen atleten te sturen. Zo bleven de Russen weg. Ook China was van de partij. Voor het eerst sinds de ineenstorting van het Britse Wereldrijk namen India en Pakistan als onafhankelijke staten deel aan het hockey, terwijl beide landen in 1947 oorlog met elkaar voerden. (2) De Verenigde Staten wonnen de meeste medailles. In totaal waren er 84 medailles, waarvan 38 goud. Groot-Brittannië won als het gastland 23 medailles, waarvan drie goud. (2) Eén van de beste atleten op de Spelen was de Nederlandse sprinter Fanny Blankers-Koen (1918-2004). De 30 jarige moeder van drie kinderen had de bijnaam "de Vliegende Huisvrouw" en won vier gouden medailles in de atletiek. (2) Een Deense zwemster, Greta Andersen, raakte onwel tijdens de 400 meter vrije slag. Ze werd van de verdrinkingsdood gered door een Amerikaanse en een Hongaar die het bad in doken. (2)


De openings- en afsluitingsceremonie zal in het Olympisch Stadion worden gehouden evenals de veldatletiek onderdelen. Er zullen 80.000 zitplaatsen tijdens de Spelen in het stadion beschikbaar zijn. Daarmee is het op twee na grootste stadion van zowel het Verenigd Koninkrijk als Londen zelf. (3) De bouw van het Olympisch Stadion werd in de zomer van 2007 begonnen. De bouw begon officieel pas op 22 mei 2008, maar vier weken eerder was men al begonnen met het slaan van de palen. (3) Gebouwen werden in de Londense wijk Stratford gesloopt en het puin werd geruimd. Nu verrijzen het stadion, het watersportcentrum, het media-en perscentrum, enzovoorts in het nieuwe Olympische park.


Het Olympische park: Aquatics Centre (links), Arcelor
Mittal Orbit (midden), Olympic Stadium (achtergrond,
rechts) en Water Polo Arena (voorgrond, rechts)
 
Het Olympisch Stadion heeft een merkwaardig vorm van een kom. Het ontwerp van deze stadion ontlokte een gemengde reactie van de media. De reacties van de media waren gevarieërd van "prachtig" tot "een kom blancmanger." (4) De architectuur criticus Tom Dyckhoff van The Times beschreef het ontwerp als "tragisch teleurstellend" en merkte op dat "de architectuur van de Olympisch Spelen van 2012 in de komende jaren door de historici zal worden gezien als een sluwe indictor van het verval van het Westen en de opkomst van het Oosten." (4) 


Het Olympisch Stadion in Londen
Boven en onder: ontwerp van het Olympisch Stadion
in Londen


Echter worden de werkzaamheden overschaduwd door een incident. In juni 2010 werd gemeld dat het 7000 ton radioactief afval van thorium, polonium, uranium en radium tijdens de bouwwerkzaamheden van het Olympisch Stadion gevonden werd. (5) De opgedoken documenten wezen uit dat potentiële schadelijke hoeveelheden radioactief materiaal decennia geleden in het gebied ten noorden van het stadion gedumpt werden, toen de plek nog een stortplaats van afval was geweest. (4) De ambtenaren beklemtoonden dat er geen gevaar is voor de gezondheid van zowel de deelnemende atleten als de toeschouwers. Ook waren bommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De burgemeester Ken Livingstone gaf toe dat de locatie van het Olympische park niet alleen de meest vervuilde plek van Londen was, maar ook met een groot risico voor de aanwezigheid van bommen die niet waren afgegaan. (6) 


Evenals de olympische koorts zijn de kosten van de Olympische Spelen van Londen ook zo hoog opgelopen. In 2003 berekende het Britse consultancybureau Arup dat de totale kosten van het organiseren van de Spelen in Londen 1,79 miljard pond zouden bedragen. In 2005 vertelde de toenmalige minister Theresa May van Sportzaken het Lagerhuis dat de kosten maximaal 2,35 miljard pond zullen bedragen. Toen Londen in 2005 de Spelen toegewezen kreeg, werden de kosten geraamd op 2,4 miljard. In 2006 verklaarde minister Jowell dat de bouwkosten van het complete Olympische Park 3,3 miljard zullen bedragen. In 2007 liepen de totale kosten van het Olympische Park, inclusief infrastructuur, beveiliging en stadsvernieuwing tot 9,35 miljard op. (6) Het blijkt nu dat de kosten voor de Olympische Spelen in Londen extreem zijn opgelopen. De totale kosten overstijgen de voorziene 11 miljard en komen neer op ruim 13 miljard euro! Dat lieten de afgevaardigden van de parlementaire commissie voor uitgavencontrole weten. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat de Britse regering forse bezuinigingen in slechte economische tijden wil doorvoeren, terwijl er steeds meer uitgegeven wordt voor de peperdure Olympische Spelen. Blijkbaar kosten de Olympische Spelen de Britse belastingbetalers ontzettend veel geld. Het organisatiecomite LOCOG had de aankoop van het Olympische park in de Londense wijk Stratford op 941 miljoen euro berekend. Maar er werd geen rekening gehouden met de kosten van 987 miljoen euro voor speciale projecten als bijvoorbeeld het opwekken van sportenthousiasme in het land. (7) Bij de Olympische kandidatuur in 2005 had Londen een totaal kostenplaatje van 2,9 miljard berekend. De hoofdoorzaak voor de uit de pan gerezen kosten zijn de immens gestegen veiligheidskosten. Het aantal veiligheidsmensen op de Olympische Spelen is van de geplande 10.000 naar 23.000 gestegen. "Het LOCOG is het slachtoffer van een slecht contract met de beveiligingsfirma G4S,"onthulde de voorzitster van de parlementaire commissie voor uitgavencontrole, Margaret Hodge. (6) Het blijkt ook dat de Olympische Spelen in Londen onvoldoende tegen terroristische aanslagen beschermd zijn. Dat had de Amerikaanse regering gezegd. De Britse regering besloot daarop nog eens meer dan 10.000 militairen voor de bescherming van de Spelen in te zetten. "Dat zijn er meer dan er in Afghanistan zijn ontplooid,"schreven de Belgische media. (7) Engeland lijdt nu aan de Olympische koorts!


Het Olympische logo fel omstreden


Op 4 juni 2007 werd het logo gepresenteerd. Een dag na de presentatie van het Olympische logo was de kritiek losgebarsten. Aan de verontwaardigde reacties was te horen dat het logo op de swastika (hakenkruis) lijkt. Men vond het Olympische logo 'spuuglelijk' en 'geldverspilling.' Er werd gesuggereerd dat het logo op de stripfiguur Lisa Simpson leek, die 'fellatio' presteerde. Een groep Britten voerde een handtekeningenactie voor een ander logo. In het Lagerhuis werd de toenmalige premier Tony Blair zelfs al om opheldering gevraagd. De organisatoren benadrukten dat het logo 'modern, krachtig en flexibel' is. Volgens hen spreekt deze logo de jeugd aan. Het logo heeft een vorm van vijf gekartelde stukjes, die als een jigsaw-puzzel in elkaar lijken te moeten worden opgeschoven, zij het dat ze niet passen. Het is in vier verschillende kleuren, blauw, oranje, groen en roze, gecombineerd en bestaat uit vier geometrische vormen die 'het getal 2012 weergeven.' 


Het Olympische logo 2012 in vier verschillende kleuren


Het logo van de Olympische Spelen in Londen 
op één ervan staat Londen, op een ander de Olympische ringen. Het logo werd ontworpen door het gerennomeerde ontwerpbureau Wolff Olins. (8) Toch had het publiek nog steeds kritiek op het nieuwe logo. De critici en het publiek waren uiterst negatief over het € 590.000,- kostende logo. De Britse krant The Sun bracht het logo in verband met epilepsie en anderen spraken over een "frommellogo." (7) De burgemeester van Londen, Ken Livingstone, verklaarde dat de ontwerpers van het logo geen salaris krijgen. "Ik betaal geen penny voor zo'n catastrofale fout,"zei hij. (8) Er werd gepoogd een handtekeningencampagne op internet te voeren voor het ongedaan maken van het "belachelijke logo." Echter zonder succes.


Vanuit Iran kwam er begin maart 2011 felle kritiek met een heel andere invalshoek. Tot dusver was er alleen esthetische kritiek op het logo. De kritiek van Iran was echter louter politiek en antisemitisch. Volgens het Iraanse regime zou het logo het woord 'Zion' uitdrukken. Volgens Bahram Afsharzadeh, de secretarisgeneraal van het Iraanse nationale Olympische comité, spellen de cijfers in het logo het woord 'Zion', verwijzend naar de Bijbelse berg Zion in Jeruzalem, uit. (8) (9) Daarnaast verwijst het volgens de secretarisgeneraal en het regime naar het zionisme, die de staat Israël steunt. Het Iraanse regime bestempelde het Olympische logo als "racistisch" en "zionistisch." Hoewel het Olympische logo totaal niets te maken heeft met het zionisme, blijft het zionisme een doorn in het oog van Iran. De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft meermalen opgeroepen tot de vernietiging van de staat Israël. Ook heeft hij de Holocaust openlijk ontkend. Iraanse atleten hebben in het verleden geweigerd aan te treden tegen Israëlische atleten. Iran had protest aangetekend bij het IOC (Internationaal Olympisch comité) tegen het logo van de Olympische Spelen van 2012 in Londen. De voorzitter van het nationale Olympisch Comité van Iran, Bahram Afsharzadeh, had een officiële brief aan voorzitter van het IOC, Jacques Rogge geschreven. In een verklaring die via het Iraanse persbureau naar buiten was gekomen, drong Iran er bij andere moslimlanden op aan zich eveneens te verzetten tegen het "zionistische logo." "Er kan geen twijfel over bestaan dat nalatigheid van uw kant in deze kwestie er toe kan leiden dat sommige landen niet aanwezig kunnen zijn op de Spelen,"stond o.a. te lezen in de brief. "Zeker Iran niet, want ons land voert waarden en principes hoog in het vaandel." (8) (8) In de brief had Afsharzadeh gedreigd met een Iraanse boycot van de Spelen in Londen. Het IOC en het organisatiecomité verwierpen de klacht van Iran. "We hebben de brief van het Iraanse NOC ontvangen, en onze reactie is als volgt: het logo voor de Spelen van 2012 beeldt het cijfer 2012 uit. Niks meer,"klonk het standpunt van het IOC. (9) Indien het waar is dat het logo het woord 'Zion' uitdrukt, dan moeten we goed beseffen dat het niet om de Bijbelse berg Zion of het zionisme gaat, maar veelal te maken heeft met de Vrijmetselarij! In Groot-Brittannië zijn veel vrijmetselarenloges. Het is geen geheim dat zeer veel Britse (en Amerikaanse) politici en zakenlieden lid zijn van de Vrijmetselarij. In de Olympische wereld bevindt zich ook een aantal vrijmetselaren. De voorganger van een christengemeente, Wilkin van de Kamp, wijst erop dat veel Bijbelse symbolen en termen, waaronder Roos van Saron, de duif, Zion, het kruis, enz, door de vrijmetselaren gestolen en misbruikt zijn voor hun eigen doeleinden.  


Mascotte Londen 2012 ook omstreden


Naast het logo werden de mascottes van de Olympische Spelen in Londen op 21 mei 2010 gepresenteerd: Wenlock en Mandeville. Die namen zijn afgeleid van de plaatsen Much Wenlock, waar baron Pierre de Coubertin zijn inspiratie vond voor het organiseren van de moderne Olympische Spelen, en Stoke Mandeville waar de Paralympics zijn ontstaan. (8) Wenlock is de nieuwe mascotte voor de Olympische Spelen en Mandeville voor de Paralympics. 


Wenlock (rechts) en Mandeville (links)
De mascottefiguren lijken meer op aliens dan op stripfiguren, omdat ze allebei maar één oog hebben. Een ongehoorde bewering is dat de mascottes op 'n pedagogisch wijze de kinderen moeten aanspreken en stimuleren om te gaan sporten. Van de bewering is weinig terechtgekomen, want de Britse pers was net als bij de presentatie van het Olympische logo zeer kritisch gestemd over deze mascottes. Zo vonden veel Britten dat Wenlock er als een merkwaardige penis uitziet. En Mandeville, zo vonden veel Britten, leek alsof hij in zijn broek had geplast, met het oog op zijn grote blauwe vlak onder zijn buik.


Cycloop
De mascottefiguren Wenlock en Mandeville lijken erg sterk op de cyclopen uit de Griekse mythologie, gezien het feit dat de Olympische Spelen hun oorsprong hebben in het Oude Griekenland. De cyclopen waren eenogige reuzen. In de Griekse mythologie kwamen Odysseus en zijn makkers terecht in het land van de cyclopen. De cyclopen waren zeer gevreesd om hun gewelddadige aard. Ze doodden mensen en dieren en aten hen op. Toen Odysseus en zijn makkers in de grot van de cycloop Polyphemeus die al een paar van Odysseus' makkers verslond, gevangen werden gezet, verzon de Griekse held Odysseus een list. Hij slaagde erin de reus Polyphemeus dronken te voeren en hem daarna te beroven van zijn enige oog door er een brandende spies in te steken. Odysseus had de cycloop verteld dat hij Outis heette (Grieks voor 'niemand'). Toen Polyhemeus brullend van pijn de hulp van de andere cyclopen inriep, kon hij hun alleen maar vertellen dat Niemand hem dit had aangedaan. De andere cyclopen veronderstelden dat hij gek was geworden, en gingen schouderophalend terug naar hun grotten. Een soortgelijk verhaal komen we ook tegen in de klassieke fantasyfilm uit 1958 "The Seventh Voyage of Sinbad." In deze film zien we ook dat de Arabische held en zeeman Sinbad de eenogige reus tegenkwam. Ook hadden Sinbad en zijn makkers de brandende spies in het oog van de cycloop gestoken. 


Een screenshot van de fantasyfilm
"The Seventh Voyage of Sinbad"
Gezien de ware achtergronden zijn Wenlock en Mandeville niet geschikt voor de opvoeding van de kinderen. Hoezo pedagogisch?


Wenlock en Mandeville in de Britse 'Union Jack' vlag
In tegenstelling tot amulet dat "ongeluk" zou moeten afweren, zou mascotte, een voorwerp (diertje of poppetje), "geluk" moeten brengen. Echter is mascotte een vorm van afgoderij! In de oudheid hadden de heidenen terafims (afgodsbeeldjes) bij zich. In de ogen van de heidenen brachten de terafims geluk en weerden ze het onheil af. Het tegendeel laat ons zien dat het heel slecht kan aflopen, zoals het geval was met Rachel, de moeder van Jozef en Benjamin, die terafims van haar vader stal. (Genesis 31:30-34, 35:16-19) De Bijbel verbiedt elke vorm van afgoderij en het houden van terafims! (Deuteronomium 18:9-12) Mascotte verschilt niet zoveel van terafim! Het woord mascotte is afgeleid van het Provençaalse masco. In het Provençaals Frans staat mascotte voor een geboren kind met een helm wat toegespeeld wordt op het geluk van de kinderen. In werkelijkheid is mascotte afgeleid van het Occitaanse woord masco wat betekent "heks." Precies zoals de profeet Samuël tegen koning Saul zei:"Weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim." (I Samuël 15:23)


Het Britse leger ingezet


Na de onthulling van de parlementaire commissie voor uitgavencontrole bleek dat de beveiliging van de Spelen nog niet helemaal in orde was gebracht. Ook had de Amerikaanse regering gezegd dat de Spelen onvoldoende beschermd tegen de terreuraanslagen zijn. Daarop had de Britse regering besloten nog 13.500 militairen in te zetten voor de beveiliging van de Olympische Spelen. De militairen gaan zich vooral bezighouden met terreurdreiging, zoals het controleren van auto's op explosieven. Voor de beveiliging worden helikopters, gevechtsvliegtuigen en marinefregatten beschikbaar gesteld. Aanvankelijk wilde de Britse regering 10.000 politiemensen en beveiligers inzetten, maar dat aantal is al opgelopen tot 22.000. Volgens minister Hammond van Defensie is het de grootste veiligheidsoperatie in Groot-Brittannië in decennia. Hij zei dat het gewone werk van Defensie niet in gevaar komt. (10) Met de terreuraanslagen op de Olympische Spelen wordt er rekening meegehouden. Engeland heeft een geschiedenis van terreuraanslagen. Op de Britse bodem had de IRA in het verleden dikwijls aanslagen gepleegd. Toen Londen de Olympische Spelen op 6 juli 2005 toegewezen kreeg, kende de vreugde onder de Britten geen grenzen. Echter was de vreugde van korte duur, toen al-Qaeda op 7 juli, een dag later, de bloedige en verwoestende aanslagen in Londen pleegde. Op 21 juli werden er ook aanslagen gepleegd. De radicale moslims lieten toen bommen ontploffen in de metro en de bussen in Londen. Daardoor kwamen meer dan 50 mensen om het leven.  


Aanslagen in Londen in zomer 2005
De terroristen deinzen er nergens terug om te moorden. Dat is een vaststaand feit. Daarom neemt de Britse regering voorzorgsmaatregelen. In februari 2012 werd er een grote rampoefening door de hulpdiensten gehouden in het verlaten metrostation Aldwych in het centrum van Londen. 2500 mensen deden een aanslag op de metro na. De Britse autoriteiten wilden niet alleen kijken hoe 'de slachtoffers' worden geholpen. Ze wilden vooral testen hoe de communicatie zou verlopen tussen brandweerlieden, politieagenten, ambulancebroeders, veiligheidsdiensten, de Olympische organisatoren en de regering. (11) "Het is een van de extreemste scenario's waarmee we te maken kunnen krijgen,"zei de Britse terreurbestrijding. De Britse regering heeft meer dan een miljard pond, bijna 1,2 miljard euro, uitgetrokken om de Spelen te beveiligen. Tienduizenden bewakers werden ingezet in stadions en sportcomplexen. (11) Met deze voorzorgsmaatregelen wilde de Britse regering de aanslagen zoals op 7 en 21 juli 2005 voorkomen. Alsof het nog niet genoeg is, gaat de Britse regering nog verder met de maatregelen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de Britse luchtmacht RAF gevechtsvliegtuigen in Londen gestationeerd. Ze doen mee aan een grote militaire oefening voor de Olympische Spelen. De straaljagers zijn gestationeerd op de luchtmachtbasis Northolt in Noord-Londen. Ze vlogen op 4 en 5 mei laag boven de Britse hoofdstad. (12) Het Britse leger houdt een generale repetitie in de lucht, op het water en op de bodem om voorbereid te zijn op een mogelijke aanslag tijdens de Olympische Spelen. (13) Aan de generale repetitie doen legerhelikopters, marineschepen en grondtroepen mee. 


...Ter zee, ter land en in de lucht...
Grondluchtraketten opgsteld
Een straaljager van de RAF
vloog over Londen
Er wordt aandacht besteed aan de opstelling van grondluchtraketten en er wordt ook gepatrouilleerd in een luchtmachtbasis in de buurt van Londen. (13) De oefeningen van de 'Olympic Guardian' duren van 2 tot 10 mei. (12) (13) Verder worden grondige testprogramma's en veiligheidsproeven op het Olympische terrein gehouden. (13) De tegenstanders hebben echter kritiek geuit op de militaire oefeningen. Ze vonden dat de Londenaren onnodig bang worden gemaakt met het militaire machtsvertoon. Ook vinden ze dat er onnodig veel geld wordt verspild. (12) Maar de Britse regering neemt echter het zekere voor het onzekere. De vrees dat moslimextremisten aanslagen willen plegen tijdens de Olympische Spelen, die op 27 juli beginnen, is niet ongegrond. Op 24 april 2012 had de Britse politie vijf mannen opgepakt, die een terreuraanslag zouden voorbereiden. De verdachten waren tussen 21 en 35 jaar oud en werden gearresteerd in de plaats Luton, ten noorden van Londen. Vijf woningen waren doorzocht. Het is niet bekend welke doelen de verdachten op het oog hadden en hoe ver hun plannen waren gevorderd. Of de terreurverdachten radicale moslims zijn, is ook niet bekend. Maar een in 2008 uitgelekte overheidsrapport noemde Luton een broeinest van moslimterreur. (14) Extremisten uit de industriestad zouden onder meer betrokken zijn geweest bij de bloedige aanslagen in het hart van Londen in juli 2005. Luton was ook de woonplaats van een man die zich in 2010 opblies in het centrum van de Zweedse hoofdstad Stockholm. (14) Daarom zijn de Britse autoriteiten extra alert op aanslagplannen van de moslimterroristen. 


Kunnen de aanslagen op de Olympische Spelen voorkomen worden?


De aanslagen kunnen voorkomen worden, als er voldoende en grondige beveiligingsmaatregelen genomen worden. Helaas leert de geschiedenis ons dat aanslagen soms niet voorkomen kunnen worden. Een voorbeeld uit de geschiedenis is het bloedbad van München. Tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München, Duitsland, werden elf Israëlische atleten in de nacht van 4 op 5 september gegijzeld in hun appartement in het Olympische dorp door leden van de Palestijnse terreurbeweging Zwarte September. De gijzeling eindigde in een tragedie. Alle elf Israëlische atleten en een Duitse politieman vonden de dood. Tijdens pogingen de Israëlische atleten te bevrijden werden vijf van de acht gijzelnemers gedood. De drie terroristen die het bloedbad overleefden, werden later op 'n schandalige wijze door de West-Duitse regering vrijgelaten na een kaping van een vliegtuig van Lufthansa. Israël zwoer wraak. Op het bloedbad volgde een reeks van Israëlische wraakacties, waarbij twee van de drie ontsnapte terroristen om het leven werden gebracht. De achtste en laatste overlevende kidnapper Jamal al-Gashey is nu nog altijd in leven.


Een plaguette, met tekst in het Duits en Hebreeuws,
herinnert ons aan de tragische gebeurtenis van de
Olympische Spelen van 1972 in München
Daarom zijn de aanslagen tijdens de Olympisch Spelen in Londen niet uitgesloten. De nietsontziende terroristen zijn niet alleen moordzuchtig maar ook geraffineerd en passen hun methodes en tactieken aan. Het blijkt ook dat de terroristen gifpijlen op de Olympische Spelen willen richten. De beruchte Britse sensatiekrant The Sun berichtte dat terroristische gifmengers overwegen aanslagen te plegen op de Olympische Spelen die op 27 juli in Londen beginnen. De aanleiding van de berichtgeving was een instructie op internet. Volgens de krant The Sun plaatsten leidinggevenden die tot het netwerk al-Qaeda behoren, instructies op internet om tot gifaanvallen over te gaan. (15) Een aan al-Qaeda gelieerde website adviseerde hoe met cyanidebommen aanslagen gepleegd kunnen worden. Daarvoor zijn behalve cyanide goede handschoenen en huidcrème nodig. Het gif wordt immers sneller in de huid van het slachtoffer opgenomen, wanneer het met crème is vermengd. The Sun meldde dat het onder een valse identiteit toegang wist te krijgen tot de website waar ongeveer 17.000 internetters contacten onderhouden. (15) De chef van de Britse geheime dienst MI5 had de Britse regering op de hoogte gebracht van de eventuele aanslagen bij de Spelen. Hoewel het voornaamste Olympische complex in Londen met de grootste veiligheidsoperatie in vredestijd ooit op de Britse eilanden beschermd en het luchtruim met luchtdoelraketten bewaakt worden, maken de veiligheidsfunctionarissen nog steeds zorgen over de beveiliging van plaatsen elders, zoals de plekken waar wordt geroeid (Eton Dorney), gefietst (Brands Hatch) en gezeild (Weymouth). (15) Een ander ongelukkig incident die voor opschudding zorgde, bewijst dat de aanslagen niet voorkomen kunnen worden.


Ondanks de forse veiligheidsmaatregelen die de organisatie van de Olympische Spelen heeft genomen, blijkt de beveiliging NIET waterdicht te zijn! Een medewerker slaagde erin om een nepbom mee te nemen in een graafmachine en hiermee twee controleposten te passeren. Hij bereikte moeiteloos het Olympisch Stadion. Volgens de medewerker zijn de mazen in het veiligheidsnet gigantisch en kan hij alles het Olympisch park binnendringen, zonder dat iemand dat controleert. (16) De stunt bewees dat de Olympische locatie in Londen en het Olympisch dorp ondanks alle voorzorgsmaatregelen kwetsbaar blijven voor een terroristische aanslag. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken reageert geschokt op de onthulling en eist nader onderzoek en een rapport van het organisatiecomité. (16)


Terroristische dreiging van een 'vuile bom'?


Twee jaar geleden waarschuwde het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken dat de terroristische dreiging en het verspreiden van massavernietigingswapens meer 'realistisch' dan ooit zijn. Ook is de dreiging van een terroristisch aanslag met nucleaire en chemische wapens aanzienlijk toegenomen. Uit de gepubliceerde documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat er sinds 9/11 nog steeds gaten waren in de veiligheidsdiensten waren en de terreurbestrijding herzien moest worden. Het rapport stelde dat er dringend behoefte is aan meer aanleg van geneesmiddelen en vaccins. Ook moest er meer werk gemaakt worden van de mogelijkheden om chemische, biologische en nucleaire materialen op te sporen. Uit het rapport was gebleken dat de dreiging van een vuile bom toeneemt, omdat er een toename van de lucratieve handel in materiaal is dat gebruikt kan worden voor radiologische en nucleaire wapens. (17) Bekend was dat er in 2009-2010 wereldwijd 1.562 diefstallen van een mogelijk dodelijke materiaal waren. Op de drie waren twee nooit teruggevonden. Het onderzoek toonde ook aan dat er in 2009 200 arrestaties waren verricht in het Verenigde Koninkrijk. De arrestaties leidden tot geformuleerde aanklachten tegen 66 mensen, waarvan 24 voor terroristische vergrijpen. Aan het eind van 2009 waren 11 mensen veroordeeld wegens terrorisme. (17)


Olympische Armageddon
Lord West van het ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwde in maart 2010 dat er een reëel gevaar bestaat dat al-Qaeda terroristen een vuile bom met een boot over de Theems kunnen vervoeren en deze in het hart van Londen tot ontploffing brengen. (18) Een vuile bom (in het Engels: dirty bomb) is in het algemeen een radiologisch wapen dat het vermogen heeft om door ioniserende straling mensen te doden en te verwonden, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van explosieve kernreacties zoals in een echt kernwapen. De vuile bom kan bestaan uit een conventioneel en niet-nucleair explosief, met een omhulling van radionucliden. (19) De constructie kan veel eenvoudig zijn dan bij een kernwapen. Ook zijn de benodigde materialen gemakkelijk te verkrijgen! Een dergelijk wapen wordt dan ook wel gezien als mogelijk en ideaal wapen voor terroristische groeperingen zoals al-Qaeda. De reikwijdte van een vuile bom is echter beperkt, ook al hoeven de aantallen slachtoffers, de ernst van de verwondingen en de langetermijneffecten op de gezondheid niet groter te zijn dan met eenvoudige middelen kan worden bereikt. (19) Maar...het gebruik van zo'n wapen kan leiden tot enorme paniek met mogelijk grote gevolgen. Ook leidt de radioactieve besmetting van zelfs een relatief klein gebied tot noodzaak van kostbare schoonmaakoperaties. (19) Ook leidt deze besmetting tot een aanzienlijke ontwrichting van de openbare orde en van diensten zoals de beveiliging die van dat gebied gebruikmaken. Historisch gezien is de term 'dirty bomb' ook gebruikt voor echte kernwapens die naast de kernexplosie relatief veel radioactieve fall-out veroorzaken. Er wordt gespeculeerd over mogelijkheden die een kernwapen opzettelijk zo "vuil" moeten maken.


In maart 2012 wilden de wereldleiders op de topconferentie in de Zuid-Koreaanse Seoul nieuwe afspraken maken om de verspreiding van nucleair materiaal tegen te gaan en uit handen van terroristen te houden. Volgens de organisatoren van de topconferentie is er op aarde zo'n 1600 ton hoogverrijkt uranium en 500 ton plutonium die kunnen worden gebruikt voor de fabricage van een kernwapen en een 'vuile bom', niet altijd goed beveiligd. "We weten dat er nog veel nucleair materiaal ligt opgeslagen zonder afdoende bewaking,"zei de Amerikaanse president Barack Obama. Hij noemde rondslingerende nucleair materiaal "een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid van de wereld." (20)


Het besluit


Als u de Olympische Spelen in Londen dolgraag wil bijwonen, hoeft u niet bang te zijn voor mogelijke terroristische aanslagen. Een volmaakte veiligheid bestaat zoiets niet. Het staat vast dat terroristische aanslagen niet uitgesloten kunnen worden. Wat de veiligheid betreft, kunnen politiek, de politie, de veiligheidsdiensten en het leger falen. Maar God faalt nooit. De enige manier om terroristische dreiging en aanslagen te voorkomen is het gebed. De Bijbel leert ons dat we voor de overheden moeten bidden, opdat er rust is voor alle mensen. God is de enige Persoon die voor onze veiligheid kan instaan. Hij kan ons bewaren voor de aanslagen. Voordat u naar de Olympische Spelen gaat, bid eerst om veiligheid. Bid ook voor terroristen en vraag de Heer of Hij hun haat zal wegnemen. De terroristen zijn totaal verblind door hun enorme haat en weten vaak niet. De islamitische terroristen denken dat zij ongelovigen mogen doden zoals de Koran hen bevolen heeft. Ze denken dat ze een plek in het paradijs zullen verdienen. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat de moordenaars het eeuwige leven NIET zullen ontvangen!! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                         Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


  (1) De Morgen: Openingsceremonie Spelen geïnspireerd door Shakespeare. 27-01-2012
  (2) Wikipedia/Olympische Spelen van 1948
  (3) nl.wikipedia.org/wiki/Olympisch Stadion (Londen)
  (4) en.wikipedia.org/wiki/Olympic Stadium (London)
  (5) What do they know: Radioactive waste buried in Olympic Park
  (6) Eigenzinnig koninkrijk: Spelen mogelijk nog duurder
  (7) Knack: Olympische Spelen Londen kosten meer dan 13 miljard euro. 9-03-2012
  (8) Sport.infonu.nl: Olympische Spelen Londen 2012 Logo en Mascotte Londen 2012
  (9) MSN nieuws: Iran boos over logo Olympische Spelen
(10) NOS Nieuws: 13.500 militairen ingezet bij Spelen Londen. 15-12-2011
(11) BNR: aanslagen Spelen worden voorbereid. 20-02-2012
(12) NOS Nieuws: Britse luchtmacht oefent voor Spelen. 2-05-2012
(13) Welingelichte kringen: Generale repetitie voor mogelijke aanslag tijdens Olympische Spelen. 2-05-2012
(14) NU.nl: Terreurverdachten opgepakt bij Londen. 24-04-2012
(15) BN de stem: Gifmengers willen aanslag Olympische Spelen. 6-05-2012
(16) Welingelichte kringen: Nepbom zonder moeite Olympisch Park binnengesmokkeld. 7-05-2012
(17) Daily Mail: 23-03-2010
(18) Daily Mail: Olympic Armageddon. 31 maart 2010
(19) nl.wikipedia.org/wiki/Vuile bom
(20) NU.nl: Wereldleiders vrezen nucleair terrorisme. 26-03-20121 opmerking:

Bert zei

Hoi

Mooi belicht! Ik heb nog wat meer informatie over het zwembad op mijn blog: Aquatics Centre: het zwembad van de Olympische Spelen 2012 in Londen.

Groetjes,

Bert