woensdag 2 mei 2012

9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde. Deel 16Het geheim van het getal 11 (vervolg)

In het vorige artikel deel 15 lezen we dat de Illuminati een vuuroffer in het Pentagon wilden ontsteken. De aanslag op het Pentagon houdt ook in verband met het getal 11. Wist u dat the Pentagon elf letters heeft. Het zogenaamde vliegtuig dat een Granit-raket op het Pentagon had afgevuurd, was united Airlines vlucht 77. (7 x 11) Volgens de officiële en vervalste lezing zou het vliegtuig vlucht 77 op het Pentagon neergestort zijn, terwijl het in werkelijkheid niet zo was. Dat hebben verschillende ooggetuigen bevestigd. Zie deel 6. De aanslag op 9/11 heeft uiteraard veel te maken met het getal 11. Het is vrij onmogelijk dat de islamitische terroristen het geheim van het getal 11 kennen en ook precisiewerk verrichten. Want de aanslag op 9/11 was zo goed als zeker een precisie-werk geweest. Deze aanslagen waren ook jarenlang tot in de kleine details voorbereid en gepland. Zeker niet door Osama bin Laden. Osama bin Laden was gewoon een schaakpion en een stroman. Als u vraagt of de islam ook getallen kent, zou ik eerlijk ja zeggen. Net zoals de Tien Geboden het Jodendom vormgeven, heeft de islam vijf (let goed op het getal 5) zuilen. De vijf zuilen van de islam zijn geloofsbelijdenis (shahada), gebed (salat), aalmoezen geven (zakat), vasten (saum) en pelgrimstocht (haddj). Samen vormen ze de vijf zuilen van de islam. Het blijkt dat de vijf zuilen in werkelijkheid het verborgen pentagram zijn, zonder dat de moslims zich ervan gerealiseerd hebben! Er zijn grote overeenkomsten tussen het roomskatholicisme, de islam en de vrijmetselarij, omdat ze allemaal afkomstig zijn van de Babylonische mysteriereligie. (zie Openbaring 17:5) Toch is het uitgesloten dat de islamitische terroristen de aanslagen op het WTC en het Pentagon hadden gepleegd. Gezien het feit beschikken ze niet over middelen en kennis van de verborgenheden van het getal 11. Er zijn twee zeer invloedrijke en machtige groepen, die wel over grondig kennis van numerologie, getallensymboliek en kabbala beschikken; de vrijmetselaars en de Jezuïeten. Beide genootschappen zijn hiërarisch en occult en werken met geografie, meetkunde, grafische en visuele beelden, numerologie en wiskunde. Ze doen ook precisie-werk. Het Pentagon en de Twin Towers waren ook het werk van de vrijmetselaars geweest. Het is een volstaand feit dat Washington D.C., de hoofdstad van de Verenigde Staten, geheel ontworpen en opgericht was door vrijmetselaars. De gehele plattegrond en het netwerk van straten getuigen van de geheime en verborgen symboliek van de vrijmetselarij. Bekijk drie afbeeldingen hieronder dan ziet u het pentagram op de plattegrond van Washington D.C.


En de luchtfoto laat ons het pentagram op de plattegrond van de stad.


En de Google maps:


De eerste president van de Verenigde Staten van Amerika, George Washington, was ook een vrijmetselaar. Veel Amerikaanse presidenten waren ook vrijmetselaars. De vrijmetselaars hebben grote invloed uitgeoefend op de Amerikaanse politiek. Aantal vrijmetselaars hebben ook hoge posities in de Amerikaanse politiek bekleed! Zie de video-clip hieronder:


Ik wil ook twee opmerkingen doen: ten eerste zijn prominente Amerikaanse kerkleiders en evangelisten leden van de vrijmetselarij. Norman Vincent Peale (1898-1993), een bekend Amerikaanse dominee en auteur van het boek "De Kracht van het Positief Denken", was ook een vrijmetselaar. Het positief denken is niet bepaald christelijk, maar eigenlijk occult. David Wilkerson had jaren geleden ernstig gewaarschuwd voor het positief denken. Er zijn hardnekkige geruchten dat de bekende evangelist Billy Graham een vrijmetselaar zou zijn. Ik moet ook denken aan de waarschuwing van mijn vaderlijke vriend en mentor, dr. Rudolf Bär (de vader van bisschop Bär), toen hij tegen mij zei dat een dominee, gekleed in zwarte toga, die aan de kansel van een kerk staat, een geheim agent van satan is. Dat had hij nog ook gelijk! Hij wist heel goed dat de Roomse Jezuïeten in de protestantse kerken geinfiltreerd hebben. Toevallig omarmen aantal protestantse kerkleiders in ons land de islam en halen de god van de moslims in hun kerken binnen, precies hetzelfde zoals altaren voor Baäl en de afgoden in de Tempel des Heren in Jeruzalem gebouwd waren en het gruwelijke afgodsbeeld van Astarte in de Tempel geplaatst werd. (II Koningen 21:2-7) Er bestaat ook een islamitische vrijmetselarij. Hoge islamitische geestelijken blijken ook leden van de vrijmetselarij te zijn. De oprichter van de Moslim Broederschap, Hasan al Bana, was ook een vrijmetselaar. Ten tweede opmerking: Veel vrijmetselaars van lage graden weten nauwelijks van het doen en handelen van hun leiding en blijven onkundig van de satanische eredienst in de vrijmetselarij dat in de hogere kringen beoefend wordt. Ik wil ook erop wijzen dat als een christen een lid van de vrijmetselarij wil worden, dan moet hij ernstig en goed erover nadenken wat de gevolgen voor hem zullen zijn, als hij tot de vrijmetselarij toegetreden wordt. Want in de vrijmetselarij mag de Naam van Jezus Christus absoluut niet beleden worden dan alleen de namen van Jahweh, Baäl, Allah, Boeddha en Krishna! Voor een christen die een vrijmetselaar wil worden, wordt een moeilijke en zware keuze gesteld welke van de twee heren hij moet dienen: satan of Jezus. Niemand kan twee heren dienen! Nu gaan we terug naar het getal 11.

Het getal 11 speelt een zeer grote rol in de vrijmetselarij en ook in andere occulte groepen als de Jezuïeten en de Rozenkruizers. Uit aantal Illuminati-kaarten is het gebleken dat de vrijmetselaars, de Rozenkruizers en de Jezuïeten nauw samengewerkt hebben, zonder dat we ervan geweten hebben!!! Maar volgens wijlen en voormalige Jezuïet Alberto Rivera zijn de Jezuïeten de grote hoofdrolspelers. Ze nemen het voortouw in de Nieuwe Wereld Orde. In de numerologie en de getallenleer zou het getal 11 'meester' en 'kracht' betekenen. Op de occulte tarotkaart nummer 11 is 'kracht' ook afgebeeld. Zie de afbeelding van de Tarot kaart hieronder links. Dan ziet u een vrouw de muil van de leeuw uiteenscheuren. 

Tarot kaart de Kracht
Het doet ons wel denken aan het Bijbelse verhaal over Simson. Een jonge leeuw kwam Simson brullend tegemoet. Maar de Geest des Heren (de Heilige Geest) greep Simson aan, zodat hij de muil van de leeuw met gemak kon uiteenscheuren, zonder dat hij iets in de hand had. (Richteren 14:5-6) Maar met de tarotkaart, waarop de vrouw met de leeuw staat afgebeeld, is het omgekeerd. In plaats van Simson scheurt de vrouw de muil van de leeuw open, alsof ze bovenmenselijke kracht heeft. Niet voor niets stelt de tarotkaart de kracht voor met het getal 11. De Romeinse cijfers XI staan voor 11. Echter is de voorstelling van de tarot kaart "De Kracht", waarop de vrouw de muil van de leeuw opent alsof ze de vrouwelijke Simson is, een vorm van godslastering! Het Tarot kaartspel, de Vrijmetselarij, het Roomskatholicisme, de Kabbala, de islam en alle vormen van het occultisme staan vol van godslasterlijke namen en symbolen, precies zoals het staat beschreven in het Bijbelboek Openbaring. (Openbaring 17:3) Ook zijn namen en symbolen in de occulte wereld helemaal omgekeerd. Vaak zijn namen en woorden achterstevoren geschreven en gesproken. Dat leerde de twintigste eeuwse Britse occultist Aleister Crowley ook. Volgens de occultisten, numerologen en kabbalisten vertegenwoordigt het getal 11 idealisme, ideeën, intuïtie, genialiteit, vernieuwing, roem, visionaire beelden, enz. In de oudheid wordt het getal 11 toegeschreven aan mystieke krachten. In de numerologie en de Kaballa is 11, een meestergetal, van grote waarde alsmede de van 11 afgeleide getallen 22, 33, 66, 77, 88 en 99. Vooral het getal 33 speelt een grote rol in de vrijmetselarij. Volgens ds. Mike Hoggard is het getal 33 (3x11) een zeer belangrijk getal, omdat het woord "Beest" 33 keer in de King James vertaling genoemd wordt. Ook was het 33e woord dat tegen Eva gesproken was, 'oog.' Het herinnert ons aan het bekende symbool van de vrijmetselarij, het Alziend Oog. (1) De Schotse Rite van de vrijmetselarij heeft 33 graden. De mens heeft 33 wervels in de rug. Het interessantste is dat de leeftijd van Jezus ook 33 was, toen Hij aan het kruis stierf, uit de dood opstond en ten hemel opvoer. Echter wordt de 33 jarige leeftijd van Jezus misbruikt voor occulte en religieuze doeleinden. Hoewel het getal 11 volgens de occultisten, kabbalisten en vrijmetselaars een meestergetal is, heeft deze getal voor de Joden echter een andere betekenis. Het getal 11 staat in het Jodendom voor de overtreding van de Thora, rebellie, oorlog, zonde, tovenarij, hekserij en dwaasheid. Het klopt ook wel, omdat het getal elf ook het dwazen - (of gekken) getal genoemd wordt. Deze gekkengetal is 1 minder dan het vomaakte getal 12. Met 11 zou je dus helemaal niet perfekt zijn. Let wel goed op, het woord gekkengetal heeft precies elf letters! Ook het dwazengetal (ook narrengetal, zottengetal) heeft 11 letters. Omdat het getal 11 in relatie met gek, dwaas, zot en nar wordt gebracht, speelt het een belangrijke rol tijdens het carnaval. Op 11 november, de Sint Maartensdag, vergadert een Raad van elf jaarlijks. De vergadering wordt op elfde dag in de elfde maand november om 11.11 uur (s'avonds) gehouden. De Raad van elf, die carnaval organiseert en begeleidt, is een gezelschap van elf mannen met een vorst (of adjudant) aan het hoofd. De vorst of president wordt prins carnaval genoemd. Denk maar aan de duivelse benamingen "prins der duisternis" en "overste dezer wereld." (Johannes 12:31, 14:30, Efeziërs 2:2) De carnavalskreet 'alaaf!' is een verbastering van elf.

Het bizarre, duistere en occulte getal 11 heeft inderdaad een enorme rol gespeeld in de aanslagen op 11 september 2001. Aantal feiten zijn op 'n rijtje gezet:

* Het niet bestaande 'gekaapte' vliegtuig dat als de eerste tegen de Twin Tower aanvloog, was American Airlines vlucht 11.
* Aan boord zouden negen stewardessen en twee piloten als de voltallige bemaning gezeten hebben: 9+1+1=11.
* De eerste toren stortte om 10:28 AM volledig in. Tel deze nummers op: 1+0+2+8=11
* De maand september heeft negen letters en 2 cijfers. September is ook de negende maand en 11 is de elfde dag van deze maand. Samen worden ze opgeteld: 9+1+1=11
* 11 september is de 254ste dag van het jaar: 2+5+4=11
* Zes maanden na de aanslagen schenen 88 (8x11) krachtige lampen op 11 maart 2002 op de plaats van de WTC in de lucht om de aanslagen te herdenken. De volgende dag werden de stoffelijke overschotten van 11 brandweerlieden op 'Ground Zero' gevonden.
* Pas na 99 dagen (9x11) verklaarde de brandweer dat de branden van het WTC helemaal geblust en gedoofd waren. Dat was op 19 december 2001.
* Het definitieve dodental van de aanslagen werd vastgesteld op 2801 slachtoffers: 2+8+0+1=11. Volgens Wikipedia zou het dodental op 2974 vastgesteld zijn. Soms spreken de bronnen elkaar tegen.
* Eén van de muren van het Pentagon stortte om 10.10 uur in elkaar: 1+0+1+0=11

Daarnaast hebben twee latere grote aanslagen en een natuurramp eveneens te maken met het getal 11:

* 11-3-2004: De aanslagen op treinen in Madrid
* 11-7-2006: De aanslagen op treinen in Mumbai (Bombay), India
* 11-3-2011: Zeebeving bij Sundaï, Japan.

En nog twee heel bizarre dingen, die we beslist moeten weten:

* Mohammed stierf in 632: 6+3+2=11
De thuisbasis van al-Qaeda is Afghanistan. Afghanistan heeft 11 letters.

In de vorige delen had u de uitspraak van de ontwerper van de Twin Towers, Minaru Yamasaki, gelezen. Misschien had u hem niet gelezen. Dan zal ik nog even herhalen. Toen werd aan Minaru Yamasaki gevraagd waarom hij niet één van de 220 verdiepingen voorgesteld had. Zijn eigenaardige antwoord was:"Het moet wel binnen de menselijke maat der dingen blijven." Tot de dag van vandaag hebben we nooit begrijpen wat hij met de "menselijke maat der dingen" bedoelde. De Twin Towers hadden elk 110 verdiepingen: 1+1+0=11. De 22 letters van de twee torens zijn World Trade Center Towers: 2x11. Omdat het getal 22 van 11 afgeleid is. Ook is het getal 2 voor de vrijmetselaars van groot belang. In de Bijbel speelt het getal 2 ook een grote rol. Denk maar aan twee cherubs die boven het verzoendeksel van de Ark des verbonds staan, twee getuigen die de antichrist en de valse profeet moeten bestrijden, twee engelen die Lot en zijn gezin van de verwoesting van Sodom redden, twee stenen tafelen, waarop de tien geboden staan, enz. Het menselijke echtpaar, man en vrouw, heeft ook het getal 2. Is het u niet opgevallen dat het menselijke lichaam die door God naar Zijn beeld is ontworpen en geschapen, twee hersenhelften, twee oren, twee ogen, twee neusgaten, twee armen, twee benen, twee longen en twee nieren, twee handen en twee voeten heeft!? Toen koning Salomo de Tempel in Jeruzalem voor de Here God moest bouwen, kreeg de Tempel twee pilaren. Deze twee hoofdpilaren waren Jachin en Boaz genoemd. (I Koningen 7:21) In de Tempel van Salomo woonde God. Vanuit het Woord van God kunt u herleiden dat de Tempel van God het menselijke lichaam voorstelt. In I Corinthiërs 3:16-17 en 6:19 lezen we dat het lichaam van de gelovige een tempel is van God. Echter komen we twee pilaren in de symboliek van de vrijmetselarij tegen. Ds. Mike Hoggard ontdekte dat de twee pilaren in de symoliek van de vrijmetselarij de chromosomen van de mens voorstellen. Elke pilaar is voorzien van 23 cannelures (groeven) welke dus de 23 chromosomen van de mens aanduiden. In relatie staan de Twin Towers ook voor twee pilaren Boaz en Jachin. (1) Nu begrijpen we wat Minaru Yamasaki met "de menselijke maat der dingen" precies bedoeld had!! Ik wil u nog iets bijzonder tonen. Een Tarot kaart stelt een vrouw die tussen twee pilaren zit. Op deze Tarot kaart heten twee pilaren ook Boaz en Jachin. Zie de Tarot kaart hieronder links dan ziet u twee pilaren.
Tarot kaart de hogepriesteres
En let goed op de Romeinse cijfers II. De Romeinse cijfers II staan voor 2 vandaar het getal 2. Bij het WTC in New York stonden er ook twee torens, die de pilaren Boaz en Jachin moesten voorstellen. In het midden van de afbeelding op de occulte kaart zien we een vrouw zitten en de halve maan staat aan haar voeten. Op haar borst staat het kruis. In feite is ze de Roomse maagd Maria. In werkelijkheid is ze de Kanaänitische godin Astarte die identiek hetzelfde is als Artemis, Hekate, Aphrodithe, Isis. De halve maan was in het oude Midden-Oosten het symbool van Astarte, net zoals de halve maan het symbool was van de Griekse godin Artemis. De halve maan is niet alleen het symbool van de islam, maar komt ook veel voor in de vrijmetselarij, de Kabbala, het Roomskatholicisme en het paganisme. Zeker ook in de Wicca. In de Tarot kaart wordt de vrouw wel hogepriesteres genoemd. In de Vrijmetselarij staat het altaar tussen de twee pilaren Boaz en Jachin. Het altaar stelt de troon van God voor, precies zoals het menselijke hart in de borstkas tussen twee armen staat. In het hart van de gelovige woont God, zegt de Bijbel. Bij de Vrijmetselarij en de Kabbala doet men echter omgekeerd. Het altaar staat niet meer voor de troon van de God van Israël, maar voor de godin Astarte, de heidense en onbijbelse Maagd Maria. In Openbaring 2:13 lezen we dat in Pergamum was de troon van satan gevestigd. Uit de archeologische vondst blijkt dat de troon van satan het altaar van Zeus was. Het altaar van Zeus is vandaag nog steeds te bezichtigen in een museum in Berlijn. 

In de Vrijmetselarij stelt het altaar inderdaad het menselijke hart voor. Daarnaast staan de twee pilaren Boaz en Jachin, die de stamcellen in twee series van 23 moeten voorstellen. 


                                                                 
Maçonnieke pilaren Boaz en Jachin
Op de bovenstaande twee foto's ziet u twee pilaren in een vrijmetselaarsloge. Daarboven op de linkerpilaar het universum en op de rechterpilaar de aardbol. Volgens ds. Mike Hoggard bereiken ze elkaar in een grote boog (The Royal Arc of Freemasonry) bij de sluitsteen. Wanneer die sluitsteen geformeerd is, zal het goddelijke bereikt zijn, en dat is de godheid in de mensen op aarde. (1) Onthoud één ding goed: in de Vrijmetselarij wordt er geen plaats gemaakt voor de God van Israël. In plaats van de ware God zal de mens een god worden! In de Vrijmetselarij is het altaar, het menselijke hart, niet meer bewoond door God, maar door satan. De satan wil alleen maar als god worden aangebeden. Heel veel vrijmetselaren schijnen zich niet gerealiseerd te hebben. Dat de twee pilaren, Boaz en Jachin, in de Bijbel de menselijke chromosomen inderdaad betekenen, weten heel weinige vrijmetselaren van hoge graden maar heel goed. Blijkbaar weten ze veel meer dan de meeste christenen!! Heel interessant is de Rosslyn Chapel, die gelegen is in Roslin, zo'n tien kilometer ten zuiden van Edinburgh, Schotland. De Rosslyn Chapel is een van de mooiste en bezienswaardige monumenten en mag tot de zeven wereldwonderen worden gerekend! De prachtige kapel werd in 1446 gebouwd door sir William St Clair, baron van Rosslyn en prins van Orkney. Het interieur van deze fraaie kapel is rijkelijk voorzien van stenen decoraties. Veel ervan beelden Bijbelse taferelen uit. Het tongewelf van het koor is verdeeld in vijf compartimenten, die respectievelijk versierd zijn met madeliefjes, lelies, bloemen, rozen en sterren. Het koor is 14,6 meter lang, 5,5 meter breed en 13,4 meter hoog. Het koor heeft dertien pilaren die samen een arcade van twaalf bogen: vijf bogen aan elk kant en twee achter het altaar. (2)

Rosslyn Chapel in Schotland
Twee van de dertien pilaren zijn heel bijzonder. Richting de sacristie bevindt zich de Mason's Pillar (Pilaar van de Metselaar), volgens de onderzoekers het werk van een meestermetselaar. Het is een rijk versierde, rechte zuil. Tegenover bij de trap naar de sacristie bevindt zich de Apprentice Pillar (Pilaar van de Leerling). (2)

Apprentice Pillar
Net als de andere pilaren in de kapel is de zuil 2,4 meter hoog. Deze zuil is echter rijkelijker versierd dan de andere, inclusief de Mason Pillar's; zo zijn er stenen guirlandes als het ware om de zuil heen gewonden. Het voetstuk bestaat uit acht draken die elkaar vasthouden. Deze voetstuk houdt er in verband met de Noorse mythologie. In de Noorse mythologie lagen acht draken van Niflheim aan de voet van Yggdrasil, de boom die hemel, aarde en hel met elkaar verbond. (2) Yggdrasil was ook de levensboom. De boom des levens komt als symbool in de Joodse Kabbala veel voor en staat bekend als de mystieke Tree of Life of Sefirot. In het Bijbelboek Genesis wordt ook gesproken over twee bomen: de boom des levens en de boom van kennis van goed en kwaad. Tijdens de zondeval verdreef God Adam en Eva uit de hof van Eden, omdat Hij niet wilde dat de mens zijn hand zou uitstreken om de vrucht van de boom des levens te nemen en te eten, opdat hij in eeuwigheid zou leven. (Genesis 3:22-24) In het occultisme geloven de mensen dat de doelstelling van de boom des levens, Yggdrasil of Tree of Life of Sefirot is dat door over de paden naar de verschillende stadia te gaan ze uiteindelijk "verlichting", transformatie en zelfs eeuwig leven kunnen bereiken. Het ultieme doel van de kabbalisten, alchemisten, vrijmetselaren en andere occultisten is dan ook de top te bereiken van deze boom des levens! Het is opmerkelijk dat de draak die aan de voet van de Yggdrasil ligt, in de Bijbel een andere naam is van de duivel. De duivel wordt ook de oude slang en de draak genoemd. (Openbaring 12:9, 20:2) Dat er acht draken in de Noorse mythologie voorkomen, symboliseert het getal acht de oneindigheid! Het getal acht speelt ook een grote rol in de gnostiek, de Kabbala, de islam en de Vrijmetselarij. Waarom de bijzondere zuil Apprentice Pillar genoemd werd, vertelt een legende die in de achtiende eeuw is ontstaan, het verhaal van een meestermetselar die het ontwerp van de stichter van de kapel kreeg voor een prachtige zuil. De meestermetselaar durfde echter de pilaar niet te maken totdat hij in Rome het origineel had gezien. In zijn afwezigheid maakte zijn leerling echter de pilaar af. (2)

...De leerling maakte de pilaar af...
Bij zijn terugkomst zag de meestermetselaar dat de pilaar voltooid was. In plaats van trots te zijn op zijn leerling ontstak de jaloerse meestermetselaar in een vlaag van woede en nam hij zijn hamer. Hij sloeg met zijn hamer op het hoofd van zijn leerling en doodde hem. Als straf voor zijn misdaad werd het gezicht van de meestermetselaar gesneden in de tegenoverliggende hoek om voor altijd zijn leerling's pijler te aanschouwen. (2) Of er van de overlevering waar gebeurd zou zijn, zullen we nooit weten. De Apprentice Pillar is ook zo bijzonder, omdat deze pilaar een merkwaardige overeenkomst toont met het DNA-molecuul. De pilaar en het DNA zijn allebei spiraalvormig. Bekijk de onderstaande afbeelding goed, dan ziet u inderdaad de grote overeenkomst tussen de pilaar en het DNA.

De merkwaardige overeenkomst tussen
 DNA en de Apprentice Pillar
De overeenkomst is verbazingwekkend, juist omdat de Rosslyn Chapel door velen geassocieerd is met de Orde van de Tempeliers en/of de Vrijmetselarij. De kapel wordt soms ook genoemd als een mogelijke locatie van de Heilige Graal. Echter werd Rosslyn Chapel pas gebouwd in 1446, toen de Orde der Tempelieren in 1312 op bevel van de Franse koning Philips IV ontbonden en nagenoeg verdwenen was. Ondanks vele speculaties en theorieën is er geen geschreven historische bewijs, die een verband tussen de Tempeliers en Rosslyn Chapel kan leggen. Er was geen enkele referentie naar de Tempeliers of Vrijmetselarij gemaakt. Pater Richard Augustine Hay (1661-1736) die over de documenten van de familie St Clair beschikte, vermeldde helemaal niets over de link met de Tempeliers en de Vrijmetselarij. (2) Want de eerste Vrijmetselaarsloge werd op 14 juni 1717 opgericht in Londen. Maar...er zijn wel verbanden te vinden tussen de familie St Clair die de kapel had gebouwd, en de Tempeliers. Hugues de Paynes, medeoprichter en eerste grootmeester van de Orde der Tempeliers was gehuwd met Katherine St Clair. Verder waren twee leden van de familie St Clair grootmeester van de Tempeliers in de dertiende en veertiende eeuw. Aan het begin van de veertiende eeuw waren enkele tempeliers naar Schotland gevlucht om aan de vervolging te ontkomen. (2) Ofschoon er nog geen enkele bewijs is geleverd dat de Tempeliers banden hadden met de bouw van Rosslyn Chapel, blijft de Apprentice Pillar een raadsel. Want er bestaat geen toeval. Iemand die de bijzondere pilaar had gebouwd, moest een bijzondere kennis bezitten en kende ook de ware betekenis van de boom des levens! In die Middeleeuwse tijd bestond er nog GEEN kennis van DNA!! Ook was de persoon zeer goed op de hoogte geweest van de Noorse mythologie. Het is vrijwel zeker dat de kennis van de Tempeliers was doorgegeven aan de bouwers van Rosslyn Chapel, gezien het feit dat de opdrachtgever sir William St Clair afstamde van de Tempeliers. Bovendien vertonen de twee pilaren van Rosslyn Chapel, Mason's Pillar en Apprentice Pillar grote overeenkomsten met de twee pilaren van de Vrijmetselarij, Boaz en Jachin. 

In de symboliek van de Vrijmetselarij betekenen deze pilaren de chromosomen van de mens. Elke pilaar is voorzien van 23 cannelures (groeven) welke dus de 23 chromosomen van de mens aanduiden. Let goed op de onderstaande afbeelding van 23 chromosomen.  

23 chromosomen
Het woord chromosoom is afgeleid van het Grieks voor chroma (kleur) en soma (lichaam). U ziet de bovenstaande afbeelding dat er 23 chromosomen zijn. Gewoonlijk heeft een mens 46 chromosomen (23 paar). Aan de bovenstaande afbeelding zien we 22 paar autosome chromosomen  en één paar geslachtschromosomen, die zijn of haar geslacht bepalen. Het X-chromosoom is één van de twee (let goed op het getal 2) geslachtschromosomen in de mens. De tegenhanger van het X-chromosoom is het Y-chromosoom. Wanneer iemand één X-chromosoom en één Y-chromosoom heeft, is hij van het mannelijk geslacht. Een vrouw heeft twee X-chromosomen. Dat de maçonnieke pilaren de chromosomen van de mens inderdaad voorstellen, zien we de onderstaande afbeeldingen ook heel duidelijk:
De pilaren, Boaz en Jachin, staan ook in relatie met de Twin Towers. Vandaar de bijnaam van de Twin Towers, Boaz en Jachin! Volgens de symboliek van de Vrijmetselarij moesten deze twee torens omvallen, omdat uit hun puin een nieuwe toren op zou gaan rijzen. De destructieve doelstelling van de Vrijmetselarij is het herbouwen van de tempel. Vanuit het Woord van God kunnen we herleiden dat de tempel van God het menselijk lichaam is, zoals we in I Corinthiërs 6:19 en 3:17 lezen. Het grote geheim van de Vrijmetselarij is dus het verbouwen van het menselijk lichaam. Volgens ds Mike Hoggard ligt het antwoord in de genetische manipulatie. In Genesis 1:26-27 lezen we dat God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen. De HEERE God had de eerste mens uit het stof der aarde geformeerd en de adem des levens in zijn neusgaten geblazen. (Genesis 2:7) Zo werd de mens een levende ziel. In psalm 139:13-16 lezen we over het vormeloze begin van de menselijke embyro. Vanuit psalm 139:16 kan worden herleid dat met 'het boek' bedoelt wordt het DNA van de mens, geschreven door God. 

"Uw ogen hebben mij ongevormde klomp gezien: en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was."
Psalm 139:16 (Statenvertaling)

In Openbaring 20:12 en 22:19 komen we 'het Boek des Levens' ook tegen. Ds. Mike Hoggard vergelijkt de menselijke cel met daarin de nucleus, waarin zich de 23 chromosomen zich bevinden, waarin ons DNA staat geschreven, met de tabernakel met daarin het Heilige der Heiligen, waarin God woonde met de Ark als zijn woonplaats. (1) Sinds de ontdekking van DNA door de Zwitserse chemicus Friedrich Miescher is het ondezoek in stroomversnelling gegaan. Pas in 1944 bleek de grote betekenis van deze mysterieuze stof. In diezelfde jaar publiceerden geleerden van het Rockefeller Instituut (u leest goed: ROCKEFELLER instituut!!) in New York een opzienbarend artikel, waarin zij meldden dat DNA-molecuul van de ene bacterie kunnen binnendringen in een andere bacterie en daarvan de eigenschappen kunnen veranderen. (3) Deze verandering, zoals we mutatie noemen, zet zich dan voort in het nageslacht en is dus erfelijk. Hieruit bleek dat DNA de drager is van erfelijke factoren. In 1953 ontrafelden wetenschappers Watson en Crick de structuur van het DNA-molecuul en nu werd duidelijk hoe een gen afdrukken van zichzelf kan maken en deze kopieën kan doorgeven aan nieuwe cellen. In de daaropvolgende jaren werd in biochemische laboratoria ontdekt hoe levende cellen de informatie die is opgeslagen in DNA, kunnen aflezen en deze informatie kunnen gebruiken om eiwitten te maken, die nodig zijn om er nieuwe cellen mee op te bouwen. DNA-moleculen zijn lange spiraalvormige ketens die vergelijken kunnen worden met kralenkettingen. Er zijn vier bouwstenen van de DNA, die worden aangeduid met de letters A, T, G en C, hetgeen de beginletters zijn van hun chemische benaming. Let goed op het getal 4. (3) Precies zoals we ook het getal 4 in de Bijbel tegenkomen. Het menselijke hart heeft ook vier kamers. Het is heel interessant om te weten hoe de kralen van het DNA zijn gerangschikt, die de erfelijke informatie weergeven. Een DNA-molecuul is wat dit betreft te vergelijken MET EEN ZIN IN EEN BOEK die informatie levert, MAAR in plaats van dat er gewerkt wordt met de zesentwintig letters van het Nederlandse alfabet, wordt in het genetische alfabet gebruik gemaakt van maar...vier letters! Zoals een zin in een boek onderverdeeld is in woorden, is het DNA onderverdeeld in 'codons' van telkens drie kralen zoals ATT, CGT, GTA, AAA, enzovoorts. Wanneer nu door een toevallige mutatie één van deze kralen verdwijnt of van vorm verandert, krijgt het codon, waarvan de kraal deel uitmaakt, een andere betekenis. De cel gaat dan een eiwit maken met een wat gewijzigde structuur en dit kan weer de eigenschappen van het organisme doen veranderen. (3) Niet voor niets wordt DNA 'het boek des levens' in de Bijbelse zin genoemd! De wetenschappers noemen DNA de blauwdruk des levens. 

DNA, 'het boek des levens' en 'de blauwdruk des levens'
In 1927 schreef de beroemde mathematicus Erwin Schröderinger:"Het zijn deze chromosomen die in een of andere codetaal het hele patroon van iemands toekomstige ontwikkeling bevatten. Elke complete chromosomenset bevat de volledige code." (4)

Op 27 juni 2000 werd het nieuws wereldkundig gemaakt dat de wetenschappers erin geslaagd waren het codegeheim van het DNA voor 97 procent gekraakt te hebben. De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton sprak van 'een historische dag.' Hij zei bij de viering van de afsluiting van de eerste fase van het Human Genome Project in 2000 op een persconferentie:"We leren nu de taal waarin God leven heeft geschapen." Clinton maakte ook vergelijkingen met de ontdekkingen van Galileï en de splitsing van het atoom. (5) De toenmalige Britse premier Tony Blair zei via een satellietverbinding opgetogen:"We zijn vandaag getuige van een revolutie in de medische wetenschap, met grote implicaties dan de uitvinding van de antibiotica: de eerste geweldige triomf van de 21ste eeuw." (5) Gevreesd wordt dat het ontrafelen van het DNA tot misbruik zou leiden. De religieuze groeperingen wijzen er op dat DNA gemanipuleerd kan worden. "We mogen God niet tarten,"klinkt hun ernstige waarschuwing. De hoogleraar Dupuis van de universiteit Leiden deed de waarschuwing af als "ongegrond" en "onzin." "Er blijft in het menselijk leven zo veel wonderlijks zitten dat mensen die daar graag een sturende hand in zien, daar rustig mee door kunnen gaan,"zei de hoogleraar. (5) Maar er loeren wel enorme gevaren. Aan 'het boek des levens' valt er veel geld te verdienen, schreef Marcel aan de Burgh, redacteur van NRC Handelsblad in zijn artikel. Inderdaad leidt de grote wetenschappelijke doorbraak tot manipulatie en lucratieve handel! Al reeds in de Bijbel heeft God zo ernstig gewaarschuwd dat er NIET toegevoegd of afgedaan mag worden aan het boek van God. Aan het boek des levens valt er absoluut GEEN geld te verdienen. In Deuteronomium 4:2 waarschuwde de HEERE God zéér ernstig:

"Gij zult tot dit woord, dat Ik u gebied, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die Ik u gebied." (Statenvertaling)

Koning Salomo zei ook:

"Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraft, en gij leugenachtig bevonden wordt."
Spreuken 30:6 (Statenvertaling)

Wanneer we ons realiseren dat dit boek van God onze DNA-codering is (vergelijk Psalm 139:15), dan begrijpen we ook dat we niet aan onze DNA mogen sleutelen. God heeft ons gemaakt zoals we zijn. Maar wanneer wij onszelf willen gaan perfectioneren om gelijk te zijn aan God of om eeuwig leven te kunnen leven, dan overtreden we Zijn gebod! (1) In de voortijd, voor de zondvloed die de gehele aarde had bedekt, ondergingen de mensen hun drastische verandering in hun DNA door gemeenschap te hebben met gevallen engelen waardoor de gevreesde 'Nephilim', de reuzen, ontstonden. Dat was de reden waarom God hen allen door de zondvloed had vernietigd. Zo zal het ook zijn in de laatste dagen zoals in de dagen van Noach. Here Jezus heeft dat ook ernstig gewaarschuwd waar het toe zal leiden met de huidige goddeloze wereld. Al rééds in de Tweede Wereldoorlog had de beruchte en sadistische nazi-arts Josef Mengele die de bijnaam 'engel des doods' had, onmenselijke experimenten met de Joodse kinderen gedaan. Hij spoot een bepaalde stof in hen waardoor de kleur van de ogen veranderd konden worden. Zo werden bruine ogen blauw. Het door de nazi's kweken van een superras was het resultaat van genetische manipulatie. Vandaag is de wereld bijna zover voor de ergste nachtmerrie dat ons straks zal overkomen. Men is om het stamcelonderzoek de laatste jaren bezig steeds verder door te drukken om bij het gewone volk geaccepteerd te worden. Politici en wetenschappers spiegelen ons voordelen voor, zoals het laten groeien van allerlei onderdelen van het menselijk lichaam, het genezen van Alzheimer-patiënten, enzovoorts. Uit de stamcellen kunnen menselijke organen gekweekt worden, nadat het DNA zo is geprogrammeerd. Er wordt een propaganda voortdurend gemaakt dat we binnenkort geen organen uit menselijke donoren meer nodig zullen hebben. Alleen heeft men u echter NIET verteld dat de stamcellen die gebruikt worden voor genetische manipulatie, uit de baarmoeder onttrokken worden!! In feite pleegt men abortus!! De stamcellen zijn in werkelijkheid 'het ongevormde klomp', zoals in Psalm 139:16 staat beschreven!!! De wetenschappers en de artsen die de stamcellen uit de baarmoeder hebben onttrokken, handelen geheel tegen Gods wil en overtreden het gebod van God!! Ze begaan een zeer zware zonde. Daarom heeft Here Jezus zo ernstig gewaarschuwd dat als men aan het boek des levens wil toevoegen of afnemen, zal God plagen toevoegen aan hun eigen 'boek.'

"Want Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is."
Opebaring 22:18-19 (Statenvertaling)

De wetenschappers kunnen de verleiding echter niet weerstaan om met het menselijk DNA te knoeien. In het artikel "De schepping in vier letters" van Trouw staat te lezen:"Maar hoe zit het dan met de onderhuidse continuïteit? Om dit uit te leggen, ga ik terug naar de coders van de kleinste bouwstenen van het leven. Die konden ontcijferd worden, maar ook veranderd om op die manier zelf leven te scheppen. Vanuit een cultuurwetenschappelijk perspectief zijn de biowetenschappen een leeswetenschap en tegelijkertijd een schrijfwetenschap. Door het herschikken van de bouwstenen van het leven - de vier letters A, C, G, T, die in schier eindeloze afwisseling het DNA vormen - treedt de mens zelf als schepper op. Dat de grondbouwstenen van de natuur en de kosmos eigenlijk letters zijn, en dat het 'Boek van de Natuur' gedecodeerd en gelezen kan worden, is een van de oudste ideeën in de westerse cultuurgeschiedenis. Voor het eerst in de Oudheid vormgegeven door het Pythagoreïsme werd deze idee in de Middeleeuwen en de vroeg-moderne periode gedetailleerd uitgewerkt. Een hoogtepunt van de hierbij horende speculaties stelt de Joodse mystiek of Kabbala voor, die de hele Bijbel - Thora - als permutatie (wiskundige combinaties) van de letters van de naam van God beschouwt." (4) Wat een reinste dwaasheid! De journalist van het kranteartikel bevestigt onbewust de vermoedens van ds. Mike Hoggard en enkele christenonderzoekers dat de Vrijmetselarij achter de genetische manipulatie zit. Hij schreef:"De decodering en herschikking van de bouwstenen van het DNA staan IN DE TRADITIE VAN DE VROEGMODERNE NATUURFILOSOFIE EN KABBALA." (4) Juist waarschuwt de Bijbel ons ernstig voor de verderfelijke filosofie!! De wetenschappers vergeten het bekende verhaal van het monster van Frankenstein. De wetenschapper Frankenstein was zo ijdel geweest dat hij dacht de natuur te kunnen overtreffen door een dode tot leven te wekken. Echter kon de wetenschapper Frankenstein niet erop rekenen dat zijn eigen 'maaksel' zich tegen hem zou keren. Het gebeurde inderdaad ook. Zo zal het vergaan met de genetische manipulatie. In de nabije toekomst kunnen de genetisch gemanipuleerde 'supermensen' zich tegen de wetenschappers én tegen ons keren! Niet voor niets heeft de Bijbel zo gewaarschuwd dat God plagen zal toedoen aan de wetenschappers die met DNA zitten te knoeien!

"Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die IN ZIJN EIGEN VLEES ZAAIT, ZAL UIT HET VLEES VERDERF MAAIEN.." Galaten 6:7-8 (Statenvertaling) 

Ds. Mike Hoggard zei:"Maar dat is nog niet alles. Men denkt door deze genetische manipulatie organen te creëeren en die tegen veel geld te implanteren bij de mens, waardoor deze de illusie heeft langer te kunnen leven. Het meest zorgwekkende is het volgende, en daarmee komen we bij het echte geheim van de Vrijmetselarij en van het plan van satan."(1) Een illuminati-kaart onthult ons wel het echte geheim van de Vrijmetselarij! Bekijk de onderstaande afbeelding van de illuminati-kaart, getiteld Immortality Serum:

Onsterfelijkheid Serum
Met het stamcelonderzoek willen de wetenschappers blijkbaar achter het geheim van de onsterfelijkheid komen! Vandaar 'de boom des levens', Ygdrassil oftewel Tree of Life of Sefirot!! Maar de Bijbel maakt heel duidelijk dat God de enige persoon is, die de onsterfelijkheid bezit. (I Timothéüs 6:15-16) God geeft het geheim van de onsterfelijkheid NOOIT prijs!! Bovendien heeft Hij het gesleutel met het menselijk DNA streng verboden. Hij weet hoe groot zijn de verwoestende gevolgen van de genetische manipulatie. Al reeds vóór de zondvloed was het volledig uit de hand gelopen, toen de gevallen engelen gemeenschap hadden gehad met de aardse vrouwen en reuzen verwekten. Het boek Henoch vertelt dat de reuzen niet alleen dieren maar ook mensen doodden om hen op te eten. De reuzen zijn beslist géén fabels! Talloze niet-Bijbelse legenden getuigen ook van het bestaan van de reuzen. De huidige wetenschappers pogen ons gerust te stellen en zeggen dat zij geen fouten zullen maken. "We moeten een inhaalslag maken. Extra inzetten op genoomonderzoek en niet dezelfde fout maken als in het verleden,"zei Eduard Klasen, directeur Medische Wetenschappen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek. (6) Maar wetenschappers kunnen falen en zullen moeten boeten voor hun eigen dwaasheden. God was zo wijs geweest dat Hij onze eerste voorouders Adam en Eva uit de hof van Eden had verdreven, om te voorkomen dat de eerste mensen de vruchten van de boom des levens zouden plukken en eten om in de eeuwigheid te kunnen leven. Ook had God twee cherubs met hun vlammende zwaarden aangesteld om de toegang tot de boom des levens te bewaken. (Genesis 3:22-24) Indien de in zonde gevallen mens wel de vruchten van de boom des levens heeft opgegeten, is hij voor eeuwig verloren. Dan is er géén verlossing meer mogelijk voor de mens!! Dan was Jezus Christus zeker niet aan het kruis voor onze zonden gestorven. Dan zouden alle mensen tot eeuwige verdoemenis veroordeeld zijn en de aarde zou een hel zijn!! Echter geeft de mens de hoop niet op. Het zit in de mens een diepgewortelde verlangen naar het eeuwige leven. Iedereen wil eigenlijk graag eeuwig jong blijven. Het zal de wetenschappers NOOIT lukken om de mens onsterfelijk te maken. Alleen door het geloof in Jezus Christus, onze enige Verlosser  en Zaligmaker, kunnen we gerechtvaardigd worden en het eeuwige leven beërven. (Johannes 3:15, 10:28) Wie niet in Jezus Christus gelooft, zal het eeuwige leven niet beërven. Maar de toorn van God zal op hem blijven rusten. (Johannes 3:36) Vrijmetselaars, kabbalisten, gnostici, filosofen, wetenschappers en politici verwerpen het Evangelie van Jezus Christus en geloven niet in Jezus en de Bijbel. Daarom zullen zij het eeuwige leven zeker niet beërven!! Ook hebben ze God niet verheerlijkt of gedankt en al hun verstand en overleggingen zijn totaal verduisterd, precies zoals de apostel Paulus erover schreef in zijn brief aan de Romeinen. Veel wetenschappers, filosofen, gnostici, kabbalisten, vrijmetselaars hebben zich voor wijzen uitgegeven en zijn dwaas geworden. (Romeinen 1:18-23)

Als u vraagt wat de genetische manipulatie er met de aanslagen op Twin Towers te maken hebben, moet u goed begrijpen dat de Twin Towers de maçonnieke pilaren Boaz en Jachin symboliseren. U moet goed begrijpen wat de werkelijke doelstelling is van de Vrijmetselarij. In de geheime symboliek van de Vrijmetselarij moeten deze twee torens omvallen, zodat er een nieuwe toren uit de as zou verrijzen. Het gebeurde ook inderdaad, toen de Twin Towers van de aardbodem weggevaagd werden, verrees er een nieuwe toren uit de smeulende as. In plaats van twee wordt er momenteel een nieuwe wolkenkrabber gebouwd. U ziet de onderstaande fot dat er maar één toren in aanbouw is en de nieuwe toren de naam 'One World Trade Center' krijgt.

De bouw van de nieuwe 1 WTC Tower
De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon zijn in werkelijkheid VUURRITUELEN. In de vorige artikelen, deel 14 en deel 15, had u gelezen dat met de aanslag op de Twin Towers werden demonen opgeroepen en het vuur moest in het 'hart' van het Pentagon onstoken worden, zoals de vijfpuntige ster op 'n rituele wijze in vlammen opgaat. Zo ging het met de Twin Towers. De twee torens die de mens symboliseren, moesten omvallen waardoor een nieuwe toren zou verrijzen: de nieuwe mens. De aanslagen waren eigenlijk symbolisch en kondigden niet alleen de Nieuwe Wereld Orde aan, maar ook de renaissance: de wedergeboorte van de mens! Want de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon staan in verbinding met het globale plan van de illuminati om de wereldbevolking te reduceren. Zeven miljard mensen moeten worden teruggebracht tot 500 miljoen. Dan hebben de illuminati vrij spel met het restant van de mensheid. Dan zou volgens het plan een nieuw mensenras gekweekt worden! De echte opdrachtgevers en daders deden drie stappen om hun plan te kunnen uitvoeren. Bekijk de onderstaande afbeelding van drie illuminati-kaarten goed hoe men stappen heeft ondergenomen, dan zult u echt begrijpen.

Drie stappenplan
Hoe men de mensheid wil reduceren, is een ander verhaal. Eén ding is zeker: satan wil absolute macht krijgen op aarde om gelijk te zijn aan God. Het ligt in zijn aard om als god aangebeden te worden. Maar hij kan zich op aarde niet manifesteren in een lichaam van vlees en bloed, maar wel alleen de geest van mensen bezetten zoals hij in Judas Iskariot voerde. (Johannes 13:26-27) Dat was ook het geval met Adolf Hitler, toen hij bezeten was van demonen. Het doel van satan is om menselijke wezens met goddelijke kennis en macht te creëeren, die hem zullen dienen als god. Menselijke hybriden in plaats van de gewone mens, zodat God niets meer te zeggen heeft over de mens. De satan zal er dan ook alles aan doen om een hybride te laten maken, die voldoet aan zijn wensen. (1) Het zal zéér zeker gaan gebeuren als de wetenschappers die hybride door stamcelonderzoek en genetische manipulatie gaan ontwerpen en creëeren. Want satan heeft als de overste dezer wereld controle over de wereld en het grootste deel van de wereld danst geheel naar zijn pijpen. Alles wordt in het werk gesteld om een Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen, waarin de mens als vrij wezen niet meer zal bestaan. (1) Binnen de Nieuwe Wereld Orde zal het één grote dictatuur zijn waarbinnen ieder individu zich moet onderwerpen aan één wereldheerser. (1) In het interview met David Gumaer, verslaggever van het Amerikaanse blad 'American Opinion' verklaarde wijlen hogepriester van de in San Francisco gevestigde satanskerk, Anton LaVey met volstrekte zekerheid te verwachten dat het satanisch geloof zou leiden tot een eenheidsstaat en maatschappij onder een wereldregering met een streng regime, waar een 'Big Brother' ieder onderdaan zou controleren op een wijze, die 'zelfs de inhoud van het boek van Orwell nog in de schaduw zou stellen.' (7) Ds. Mike Hoggard maakt ons attent dat binnen de Vrijmetselarij is ook daarvan het symbool sprekend zichtbaar in de vorm van een bijenkorf. Bekijk de onderstaande afbeelding van de bijenkorf als maçonnieke symbool.

De bijenkorf als het maçonnieke symbool
De bij staat symbool voor volgzaam en hard werkend voor zijn bijenkoningin. Wanneer er teveel darren zijn, worden deze gedood en als afval opgegegeten en weggegooid worden. Dat is de toekomstige nachtmerrie waar we op afstevenen. De Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), zelf een vrijmetselaar, schreef in zijn boek 'Contrat social ou Principes du droit' (Het Maatschappelijk Verdrag):"Wie aan de Algemene Wil niet gehoorzaamt, moet door de gemeenschap gedwongen worden te gehoorzamen. Men kan hem dus dwingen om vrij te zijn." (8) Dat hebben we al bij rechtse en linkse dictaturen gezien. In het Derde Rijk werden gehandicapten, zwakzinnigen en 'untermenschen' vermoord en opgeruimd door de nazi's. In Cambodja hadden de wrede Rode Khmers onder leiding van Pol Pot meer dan 1 miljoen mensen omgebracht, omdat 'zij niet voldeden aan de socialistische maatschappij.' Mensen die de linkse regimes ongehoorzaam waren, werden naar heropvoedingskampen gestuurd. In de Sovjet-Unie werden miljoenen mensen onder Stalin omgebracht, alleen maar omdat zij 'contrarevolutionairen, staatsverraders, trotskisten en revisionisten' waren. Al eerder had Rousseau geschreven dat mensen die onverbeterlijk zijn, moesten worden gedood. Vandaag worden miljoenen ongeboren kinderen als 'ongewenst' geaborteerd. Het Bijbelse gebod "Heb u uw naaste lief als u uzelf" wordt met de voet vertreden. Men doodt een medemens uit minachting voor God en naastenliefde. Vandaag pleit een linkse partij voor een euthanasie voor gehandicapten! Al eerder wordt het leven van ongeneeslijke zieken door euthanasie beeïndigd. In wat voor een soort wereld leven we nou eigenlijk!? De wereld waarin wij nu leven, is inderdaad goddeloos en verdorven. Het kwaad wordt steeds erger. Vroeg of laat zal God de wereld moeten oordelen, zoals Hij de toenmalige wereld door de zondvloed had vernietigd. (II Petrus 3:3-7) 

Nog even over de bijenkorf gesproken. Ik herinner me een aflevering van de science-fiction TV-serie 'Star Trek: The Next Generation' hoe de Borg mensen hebben geassimileerd. De Borg zijn griezelige wezens die uit half mensen en half machines bestaan. Ze zijn als 'nieuwe mensen' geassimileerd in de gemeenschap die zich de Borg noemen. Deze assimilatie vindt nooit vrijwillig plaats. De Borg opereren als een groot geheel, waarbinnen individuele mensen niet meer bestaan en ook geen eigen wil en persoonlijkheid meer hebben. Alle Borg zijn onderling verbonden en denken hetzelfde. De gemeenschap van alle samendenkende Borg heet "Het Collectief." Aan het hoofd van dit collectief staat de Borgkoningin, precies hetzelfde zoals de bijenkoningin. Alle Borgs, ook wel darren genoemd, doen enkel wat hen bevolen is. De Borgkoningin is het centrum van het Collectief, zoals de Bijenkoningin het centrum van de Bijenkorf is. Ook streven ze naar perfectie, precies hetzelfde zoals de vrijmetselaren en de rozenkruisers en ook de nazi's naar perfectie - dat wil zeggen goddelijkheid - streven!! In hun zoektocht selecteren de Borg individuen en rassen die kunnen bijdragen tot deze perfectie. Waar hebben we van het woord 'selectie' eerder gehoord!? Van Darwin's Evolutietheorie natuurlijk! Darwin gebruikte ook 'natuurlijke selectie' en zijn evolutionistische ideeën inspireerden de nazi's! De bekende begroeting van de Borg is:"Wij zijn de Borg. Wij zullen uw biologische en technologische eigenschappen aan de onze toevoegen. Uw samenleving wordt aangepast om de onze te dien. Verzet is zinloos." Eigenlijk bevat de science-fiction aflevering over de Borg het verborgen plan van de vrijmetselaren en de Jezuïeten om de mensheid te onderwerpen en 'te assimileren', zodat alle mensen de elite die de dienst gaat uitmaken, gaan dienen! Deze Star Trek-afleveringen bevatten een geheime boodschappen die alleen de ingewijden begrijpen! In de Star Trek-aflevering "The Best of Both Worlds" zien we dat kapitein Picard van het ruimteschip Enterprise ontvoerd werd door de Borg. Hij werd zelf geassimileerd en veranderd in de Borgleider Locutus, een speciale Borg die net als de Borgkoningin een eigen persoonlijkheid heeft. De duivelse naam Locutus is afgeleid van het Latijnse woord 'Locus' dat plaats betekent. Locus wordt in de biologie gebruikt om aan te geven waar een gen (of een andere reeks nucleotiden) zich op een chromosoom bevindt!!! Nu begint u eindelijk te begrijpen wat het verborgen plan werkelijk inhoudt! Straks zal het een werkelijkheid worden, als het globale plan van de Vrijmetselarij echt doorgaat. 

In de Bijbel wordt in Openbaring 13 gesproken over het beest (antichrist) en dat mensen zijn merkteken met het bekende getal 666 zullen ontvangen. De mensen zullen niet gedwongen worden, maar willen het wel in ontvangst nemen. Wanneer iemand het merkteken niet op zijn/haar rechterarm of voorhoofd heeft, kan hij/zij niet kopen of verkopen. Ook al zal hij gedood worden! Lees Openbaring 13:8 goed: mensen die de toekomstige antichrist aanbidden en het merkteken van het beest op hun rechterarm of voorhoofd hebben, zullen voorgoed verloren zijn, omdat hun namen NIET IN HET BOEK DES LEVENS geschreven staan!! Lees goed: de namen van mensen die het merkteken 666 aannemen, staan niet in het Boek des Levens! Ds. Mike Hoggard zei:"Maar waar veel mensen nog niet aan hebben gedacht wat de reden is waarom Jezus zegt in Openbaring dat de mensen die dit teken aannemen, voor altijd verloren zijn. Is dat omdat ze het beest zullen aanbidden of is er meer? De mensen krijgen zeer waarschijnlijk de keuze om hun DNA te laten veranderen zodat ze meer macht, kracht, wijsheid, goddelijkheid of eeuwig leven zullen verkrijgen. Hoe dat zal gaan, dat is nog onduidelijk, en daar heb ik geen kennis over. Wanneer het teken van het beest in verband kan worden gebracht met het manipuleren van DNA, zal God nog een reden hebben om de aarde te vernietigen." (1)

Ten laatste nog een heel interessante en bizarre detail dat we beslist moeten weten. Een occulte Tarot-kaart, getiteld 'The Tower', vertoont een merkwaardige gelijkenis met de Twin Tower. Op deze kaart zien we hoe de toren door de bliksem getroffen wordt en in brand staat, terwijl mensen naar buiten springen en omlaag vallen. Precies zoals we ook de echte beelden van de aanslagen op de Twin Towers zagen! Toen de Twin Towers in lichterlaaie stonden, sprongen mensen daadwerkelijk naar buiten. Ze vielen omlaag naar beneden en waren op slag dood. 

Tarot-kaart De Toren
De toren op de occulte kaart staat voor heftige, onverwachte gebeurtenissen, verwoesting en...'bevrijding.' De toren staat voor het ineenstorten van datgene wat u hebt opgebouwd. Dit kan volgens de kenners van de Tarot-kaarten bijvoorbeeld een loopbaan zijn, een onderneming of een project. De toren zorgt voor een heftige schok dat alles open wordt gebroken. De ontsteltenis is zo groot wanneer een ingrijpende ommekeer plaatsvindt. De bom barst, situaties veranderen en gaan gepaard met heftige emoties, aldus de occultisten. Alle zekerheden vallen weg en chaos en angst hebben de overhand, zoals we ook al zagen bij de aanslagen op de Twin Towers. Maar wanneer er een nieuwe situatie ontstaat, is er niet meer hetzelfde als de oude. Precies hetzelfde zoals de nieuwe toren die uit de as van de oude Twin Towers verrijst. Zoals ik al schreef dat de maçonnieke pilaren Boaz en Jachin voor de mens en de menselijke chromosomen staan, staat de toren op de Tarot-kaart ook voor een lang en goed leven. Hij staat inderdaad voor de totale levensloop van een mens, van geboorte tot de dood, van groei tot verval. De Tarot-kenners beschouwen deze kaart ook als een doorbraak en zeggen dat de doorbraak in eerste instantie gezien moet worden als bedreigend, omdat de menselijke zekerheden helemaal wegvallen. Algauw ontstaat er een nieuwe situatie, komt er opluchting, zeggen de Tarot-kenners. "Deze schok was nodig om van oude ballast bevrijd te worden,"aldus de Tarot-kenners. Nu begrijpt u alles waarom de Twin Towers die in werkelijkheid de mens symboliseren, vernietigd moesten worden, zodat er een nieuwe toren gebouwd kan worden. Volgens de Vrijmetselarij moest de oude mens vernietigd worden, zodat er een nieuw mens geschapen kon worden. Er is iets vreemd aan de afbeelding. We zien hoe de bliksem de top van de toren treft. Aan de top van de toren staat de kroon. De occultisten kennen de Bijbel, het Woord van God, niet en beseffen werkelijk niet dat de toren in werkelijkheid de mens symboliseert!! U weet ook niet!! Voordat ik een antwoord geef, is er een goede raad voor u: doe GEEN zelfonderzoek naar de Tarot-kaarten. Als u een christenonderzoeker bent, moet u absoluut geen onderzoek doen naar de Tarot-kaarten zolang God u niet toelaat. Laat het aan mij en enkele echte experts over. Wees er dan van overtuigd dat de Tarot-kaarten occult en door en door duivels zijn. Waarom de kroon op de top van de toren staat, ligt het antwoord in de Bijbel. De mens was naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. De mens was het hoogtepunt van Gods werken. Bij de schepping was de mens het hoogste wat God gemaakt heeft. Hij is DE KROON DER SCHEPPING. Hij mocht heersen over alles, over de planten, de dieren en de aarde. Hij mocht de aarde bebouwen en bewaren. (Genesis 1:26-28)  De mens was inderdaad geschapen naar het beeld van God. Hij is verre van gelijk aan God, maar hij lijkt wel op God. In Psalm 8:5-7 lezen we:

"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond?"
(Statenvertaling) 

In de NBG-vertaling:"Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? Toch hebt Gij hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond."

Uit de Bijbelteksten concluderen we dat de mens de hoogste vorm van Gods schepping is. Hij is absoluut géén zoogdier, zoals de evolutionisten ons willen wijsmaken. Gezien het feit dat de mens in zijn geestelijke en morele eigenschappen duidelijk onderscheidt van het dier, kan de mens analytisch denken, redeneren en argumenteren. Ook maakt de mens geschiedenis en culturele vooruitgang. Daarom kon de mens oorspronkelijk het gebod van God volbrengen:"Vervult de aarde en onderwerpt haar." (Genesis 1:28) Ook is de mens een sociaal wezen. Daarom mag hij absoluut niet worden verward met sommige dieren wat instinctieve samenwerking betreft. De mens is in staat tot bewuste omgang, gemeenschap, samenleving. Bijvoorbeeld het trouwen van de mens is een sociaal gebeuren. (Genesis 2:24) Ook is de mens een economisch en esthetisch wezen dat hem juist onderscheidt van het dier. Daarom kon de mens zijn vrouw niet alleen als een seksueel begeerlijk wezen zien, maar ook als schoonheid (Genesis 2:23) en ook oog hebben voor de schoonheid van de natuur, de kunst, enzovoorts. (Genesis 2;9-12). Oorspronkelijk was de mens geschapen om een relatie met God te hebben. Sinds de zondeval is de relatie tussen God en de mens verbroken. Niet voor niets wordt de mens de kroon der schepping genoemd. In die zin is hij Gods vertegenwoordiger op aarde, de rentmeester en de stadhouder van Hem die in de hemel troont tegenover al het geschapene op aarde: de hele aarde met alle dieren en planten wordt aan de mens onderworpen. William Shakespeare wist ervan en schreef in zijn toneelstuk 'Hamlet':

"Wat een werkstuk is de mens! Hoe edel van geest, hoe oneindig rijk aan vermogens, hoe bewonderswaardig en kloek van vorm en beweging; naar houding een engel gelijk; naar begrip een god gelijk! Het sieraad van de wereld; het volmaakste van alle levende wezens! En toch, wat is voor mij deze zuiverste aller stoffen?"

Door de zondeval is alles negatief veranderd. In plaats van de aarde beheren vernietigt de mens tegenwoordig alles wat God gemaakt heeft. Steeds meer dieren en planten worden opgejaagd en gestroopt en dreigen nu uit te sterven. De natuur is ook verwoest door roofbouw, milieuvervuiling, enzovoorts. Doordat de mens in zonde gevallen is, scheidt de dood ons van God. De dood betekent ook letterlijk: gescheiden van God. De dood is ook lichamelijk zowel als geestelijk en eeuwig. Mensen die Jezus Christus niet als hun Zaligmaker aanvaarden, zijn door de dood voor eeuwig gescheiden van God. Door de zonde is de mens onttroond, precies zoals op de Tarot-kaart staat. Op de Tarot-kaart ziet u dat de bliksem de kroon getroffen heeft. Het doet mij wel denken aan een tekst uit de Bijbel wat Jezus over satan zei. "Ik zag satan als een bliksem uit de hemel vallen,"zei Jezus. (Lukas 10:18) Inderdaad symboliseert de bliksem satan. Hij werd na de engelenval uit de hemel verdreven en op aarde geworpen. In Openbaring 12:7-9 lezen we dat satan op de aarde geworpen werd en zijn demonische legermacht met hem ook neergeworpen waren. In Openbaring 12:12 staat te lezen dat de duivel in grote grimmigheid op aarde neergedaald is om de mensheid te verderven, wetende dat hij weinig tijd heeft. Zeer terecht zei Jezus ook dat de duivel de mensenmoorder van den beginne is. (Johannes 8:44) Wat occultisten en mensen die zich met Tarot bezighouden, niet beseffen, is de Tarot-kaart 'De Toren' in feite een beschrijving hoe satan die als de bliksem uit de hemel was gevallen, de mens, de kroon der schepping, wil vernietigen! Ja, satan haat de mens hartgrondig, omdat de mens naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen was. Zoals ds. Mike Hoggard zegt, heeft satan een plan om de mens te onttronen en misvormen, zodat de mens totaal niets meer lijkt op God. Met de mens, de kroon der schepping, moest afgerekend worden, zodat de 'nieuwe mens' naar satans wens gecreëerd kan worden opdat God niets meer te zeggen heeft over de mens. Vrijmetselaars, rozenkruizers, Jezuïeten en aanhangers van de New Age geloven de leugens van satan dat er een 'nieuwe mens' hergeschapen moet worden. Dat kan alleen door DNA manipulatie. Karl Marx beweerde dat de oude maatschappijvormen omgeworpen moesten worden zodat de goederen van deze aarde gelijk over allen verdeeld kunnen worden. Zo konden een klassenloze maatschappij en een nieuwe mens worden ontstaan, meende Marx. Deze marxistische gedachte leeft niet alleen nu nog bij links, maar ook bij de illuminati!! Darwinisten en evolutionisten beweren dat evolutie door toeval en enorme hoeveelheden tijd voor een nieuwe mens zorgt. Dat zijn leugens van satan. Vrijmetselaars, jezuïeten, New Age aanhangers, rozenkruizers, communisten, nazi's, evolutionisten verwerpen Jezus Christus en hebben de duivel inderdaad als hun vader, omdat de duivel de vader van de leugen is. (Johannes 8:41-47) Wat zij paradijs op aarde en een nieuwe mens beloven, hebben zij in feite van de aarde een hel geschapen! De mens beleeft een echte renaissance, als hij Jezus Christus als zijn Heer, Zaligmaker en Verlosser heeft aanvaard. Alleen God kan alles nieuw maken. Door het geloof in Jezus Christus is de mens waarlijk wedergeboren! (Johannes 3:3-20) 

                                                                     Wordt vervolgd 

Er is één ding dat u echt moet weten: niet alle vrijmetselaars, jezuïeten en rozenkruizers hebben te maken met de aanslagen op 9/11. De meesten weten helemaal niets en zijn totaal onkundig. Ze kunnen hun betrokkenheid in de aanslagen ontkennen. U mag hen absoluut niet vals beschuldigen van hun zogenaamde betrokkenheid, zoals de complotdenkers en aanhangers van complottheorieën wel doen in hun ongegronde beschuldigingen. Net zoals de negentiende-eeuwse vrijmetselaar Albert Pike zegt, zijn de vrijmetselaars en de jezuïeten van lage graden gewoon misleid en bedrogen. Alleen de vrijmetselaars en jezuïeten van hoge graden en hoge rangen zijn volledig op de hoogte van de ware toedracht van de aanslagen en zitten achter de aanslagen. Er zijn ook instellingen zoals geheime diensten en 's werelds machtige organisaties betrokken bij de aanslagen op 9/11. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                               Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:

(1) Leftbehind.punt: Het satanische plan van de Vrijmetselarij. 19-07-2010
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Rosslyn Chapel
(3) Schepping of evolutie? Door drs. J.A. van Delden
(4) Trouw: De schepping in vier letters. 01-5-2010
(5) Trouw: Het Boek des Levens is vrijwel af. 27-06-2000
(6) NRC Handelsblad: Genetisch revolutie zet industrie op z'n kop. 27-06-2000
(7) Achtergronden en betekenis van de 1 mei viering. Door E. Smit
(8) Het Maatschappelijk Verdrag. Door Jean-Jacques Rousseau. 1762

1 opmerking:

Anoniem zei

88 lampen.... bij de nazi betekent 88, HH, Heil Hitler.