dinsdag 27 maart 2012

De Globale Mars een aanval op Israël

Poster van de Globale mars naar Jeruzalem


De geschiedenis herhaalt zich weer!


De geschiedenis heeft het voor de zoveelste keer bewezen dat de mens helemaal niets van de geschiedenis heeft geleerd. Vooral de Europese anti-Israëlische activisten zijn totaal niet geinteresseerd in de geschiedenis. Het schijnt dat de activisten niet alleen Israël, maar ook hun eigen vaderland, Europa en zichzelf gehaat hebben. Ook zijn ze zeer geneigd in hun eigen leugens over Israël te geloven. Op 30 maart gaan de Israël-haters deelnemen aan de Globale Mars naar Jeruzalem. Het is niet voor de eerste keer dat de Europese anti-Israël activisten meedoen aan de Globale Mars. De zogenaamd 'Global March to Jerusalem' doet ons wel denken aan de Kruistochten. 


In 1095 riep paus Urbanus II tot Kruistocht naar het Heilige Land op. Hij zei dat Jeruzalem bevrijd moest worden van de heidenen, zoals hij de moslims noemde. Vooral de beruchte monnik Peter van Amiens, beter bekend als Peter de Kluizenaar, wist met zijn redevoeringen duizenden toehoorders te overtuigen dat zij moest gaan deelnemen aan de Kruistocht. "God wil het!"was de boodschap van de Rooms-katholieke Kerk. Zonder de overtuigingskracht van de monnik Peter van Amiens zou de pauselijke oproep waarschijnlijk geen effect hebben. Peter de Kluizenaar vertelde een verhaal hoe de islamitische Seltsjoeken in Jeruzalem de vrome pelgrims mishandelden en de christenen, allen mannen, vrouwen en kinderen, hadden aangerand en gemarteld. Iedereen geloofde de monnik. Zo werd een enorme leger op de been gebracht. Echter was het leger zo ongeorganiseerd, ongeregeld en ongedisciplineerd. Het merendeel van het leger bestond uit ongeletterde, goedgelovige en ongemanierde boeren, armen en verschoppelingen. Ook rovers en moordenaars sloten zich aan bij het leger. De eerste Kruisvaarders gingen op strooptochten. Plunderingen, verwoestingen, verkrachtingen en slachtingen waren aan de orde van de dag. Onderweg hadden de Kruisvaarders duizenden Joden op gruwelijke wijze omgebracht. De politiek correcte leraren die geschiedenisles op school geven, en de moderne historici hebben u vast en zeker niet verteld dat 10.000 Europese Joden tijdens de zogenaamde Armenkruistocht vermoord waren. Hoewel de Armenkruistocht van Peter van Amiens een fiasco werd, kwam later een echte georganiseerde Kruistocht. De Eerste Kruistocht onder leiding van Godfried van Bouillon slaagde wonderlijk wel. Het Heilige Land werd veroverd en de Eerste Kruistocht ging gepaard met enorme wreedheden. Toen de Kruisvaarders Jeruzalem  ingenomen hadden, richtten ze een grote slachting onder duizenden Joden en moslims aan. De barbaarse kruistochten waren de zwarte bladzijden van de geschiedenis. We moeten niet vergeten dat de islamitische veroveraars ook buitengewoon wreed waren geweest. Ook hadden ze duizenden Joden en christenen afgeslacht. Tegenwoordig is een geschiedvervalsing op grote schaal gepleegd. Het beeld dat de Kruistocht een "imperialistische actie" was, klopt niet met de werkelijkheid. Over de wreedheden van Saladin en de andere islamitische veroveraars en de moord op vele duizenden Joden wordt er verzwegen! 


Op 26 februari deed de Iraanse ayatollah Ali Khamenei oproep aan de islamitische wereld tot de mars voor 'de bevrijding van Jeruzalem', precies hetzelfde zoals de pausen in de Middeleeuwen de christelijke wereld opriepen Jeruzalem van de 'Mohammedanen' te bevrijden! "Allah wil het!"is de nieuwe boodschap van de ayatollahs. 


Ayatollah Khamenei riep de moslimwereld op tot de
mars voor de 'bevrijding van Jeruzalem'...
We zien dat de geschiedenis zich heeft herhaald! Deze keer is het niet de paus, maar een hoogste islamitische geestelijke die een oproep tot de mars naar Jeruzalem doet! 


Israël bereidt zich voor op de mars


Israël bereidt zich voor op de Globale Mars naar Jeruzalem, de wereldwijde mars naar Jeruzalem. Aan de Syrische en Egyptische grenzen wordt een massale mars tegen Israël verwacht. Een miljoen moslims uit het Midden-Oosten en andere delen van Azië zijn naar verluidt aangekomen in Syrië en zullen de komende dagen onderweg gaan naar de Israëlische grens. Vergelijkbare marsen zijn al gepland vanuit Jordanië, Egypte, Libanon en vanuit door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden. (1)  De deelnemers van de Globale Mars zijn van plan op vrijdag 30 maart de Israëlische grenzen te bestormen. Volgens de Arabische leiders zal dit initiatief "Palestina en Jeruzalem uit de handen van de zionisten te bevrijden." (2) De moslims willen net als in de zomer van 2011 Israëlische grensversperringen met een enorme menigte doorbreken. Gevreesd wordt dat velen zullen trachten om de Joodse staat binnen te dringen en het conflict verder te escaleren. Dat was immers ook de bedoeling van de initiatiefnemers van de Global March to Jerusalem! De Globale Mars geeft de Syrische president Bashar al-Assad een uitstekende gelegenheid om de aandacht van de bloedige opstand in zijn eigen land daarmee af te leiden. Op de Sinaï heeft het Egyptische leger de controle over de Bedoeïenenstammen allang verloren. (2) De Israëlische strijdkrachten maken zich deze week gereed voor de jaarlijkse "landdag", marsen van Arabieren in en buiten Israël. De manifestatie dat op aanstaande vrijdag zal worden gehouden, belooft dit jaar een grotere uitdaging te worden, omdat de regionale machten, zoals Iran, Hezbollah, de Moslim Broederschap en Hamas, actief betrokken zijn bij de planning van de mars. (1)


Israël heeft een beroep gedaan op de regeringen van de buurlanden, met name Jordanië en de PA (Palestijnse Autoriteit), om een escalatie van geweld te helpen voorkomen door niet toe te laten dat de betogers de grenzen van Israël bestormen. (1) Het is de vraag of de Jordaanse regering en de PA het verzoek van Israël zouden honoreren. Voor het geval dat de menigte erin zou slagen om over de grenzen te komen, worden de Israëlische strijdkrachten uitgerust om diverse niet-dodelijke 'Crowd Control' middelen. Israël maakt zich zorgen over een herhaling van de marsen van vorig jaar vanuit Syrië naar het noorden van Israël. Honderden Arabische relschoppers, die protesteerden tegen de 'catastrofe' van Israëls wedergeboorte als natie-staat, waren vorig jaar erin geslaagd in Noord-Israël binnen te dringen, wat leidde tot botsingen met Israëlische soldaten, de dood van 13 demonstranten en harde internationale kritiek op Israël. (1) De marsen zijn een protest tegen de soevereiniteit van Israël over grondgebied dat de Arabieren als "hun eigendom" claimen. Dit jaar richten de internationale inspanningen zich op Jeruzalem met claims dat Israël de stad steeds meer Joods maakt. (1) Al is Jeruzalem vanouds altijd een Joods stad gebleven! Maar de meeste Arabieren ontkennen de historische en religieuze band van de Joden met Jeruzalem. Ook misbruiken de Palestijnen de Bijbel om hun valse claim op Jeruzalem te rechtvaardigen. 


De ware bedoelingen van de GMJ


Een Britse afdeling van de GMJ
organiseert een betoging tegen de
Israëlische ambassade in Londen
De verklaring op de officiële website van de 'Global March to Jerusalem' luidt:"Ons doel is een einde te maken aan de zionistische politiek van apartheid, etnische zuiveringen en judaisering, die alle schadelijk zijn voor het volk, het land en de heiligheid van Jeruzalem." De verklaring is afgelegd door de Palestijnse, Arabische en internationale activisten, die verenigd zijn in de strijd om de heilige stad Jeruzalem (de naam Jeruzalem betekent letterlijk: Stad van Vrede) te "bevrijden van illegale zionistische bezetting." In Europa is een afdeling van de beweging 'Global March to Jerusalem'. Een van de initiatiefnemers van de Globale Mars is Gretta Duisenberg, die zeer berucht en omstreden is om antisemitische uitlatingen. Onder  de organisatoren zijn ook beruchte Britse hardliners uit de Moslim Broederschap, zoals Zaher Birani en de geharnaste leiders van de verboden terreurorganisatie Hamas. (3) In januari was Gretta Duisenberg aanwezig bij een tweedaagse voorbereidingsconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet voor de 'Global March to Jerusalem'. De organisatie noemt de 'bezetting van Jeruzalem' door Israël een 'racistische daad', een 'misdaad tegen de menselijkheid' en 'een daad van etnische zuivering'. (3) 


De organisatoren van de 'Global March to Jerusalem' (GMJ) beweren dat de demonstraties geweldloos en vreedzaam zullen verlopen. Ze hebben het ook beloofd. Echter zullen de organisatoren en initiatiefnemers van de GMJ hun beloftes NIET waarmaken! De aanstaande gebeurtenissen zullen zeer zeker snel uit de hand lopen en leiden tot meer bloedvergieten! Uiteraard zal Israël in geen enkele geval toestaan dat dit grote aantal buitenlandse betogers daadwerkelijk naar Jeruzalem marcheert. De echte bedoeling van de GMJ is het escaleren van het conflict. De organisatoren weten heel goed dat Israël nooit zal toestaan dat de betogers de grenzen zouden overschrijden. Ze willen juist het conflict aanwakkeren om internationale kritiek op Israël uit te lokken. Als de Globale Mars volledig uit de hand zou lopen en in een waar bloedbad eindigt, dan zou Israël overal de schuld krijgen van het incident. Dan zou de VN-Veiligheidsraad bijeen komen om een resolutie op te stellen, die de 'wandaden' van Israël veroordeelt, terwijl de echte hoofdschuldige GMJ vrijuit gaat! Hoe dan ook is de situatie op vrijdag 30 maart zéér explosief geworden! Het schijnt dat Nederland en de EU-lidstaten de westerse deelnemers van de Globale Mars niet hebben afgeraden. 


De Globale Mars een voorbode van de eindstrijd om Jeruzalem


Als u een anti-Israël activist bent en beweert dat Israël een apartheidsstaat is, dan moet u weten dat de Arabieren en de Joden in Israël vreedzaam met elkaar kunnen leven. Er is helemaal GEEN sprake van apartheid in Israël!! U bent ook niet op de hoogte geweest van de ware feiten dat de Knesset, het Israëlische parlement, naast Joodse parlementsleden ook Arabische afgevaardigden heeft en de Israëlische Arabieren ook Israëlische staatsburgers zijn. Zoals de Joden hebben de Israëlische Arabieren dezelfde rechten. Ze hebben ook stemrecht. U gelooft alleen de leugens van de Palestijnse leiders en de Moslim Broederschap, Hamas en andere Arabische leiders en terreurbenden, die zeggen dat Israël een apartheidsstaat is. Ook hebben linkse actiegroepen in Nederland en andere Europese landen dezelfde leugens over Israël verkondigd. Ik raad u aan mijn gerelateerde artikelen "Is Israël een apartheidsstaat?" en "De vloek van de anti-Israël boycot" die ik op mijn blog had gepubliceerd, te gaan lezen. En bezoek ook de website Today Israel (zie links van mijn blog), dan bent u veel beter geinformeerd over Israël! De westerse media hebben u de ware feiten helemaal niets verteld. Vaak hoort u alleen maar eenzijdige en negatieve verhalen over Israël. Dat Israël een etnische zuivering zou hebben gepleegd zoals de GMJ beweert, is volstrekt NIET waar! De waarheid is dat de Palestijnse Autoriteit en de Hamas etnische zuiveringen onder Palestijnse christenen hebben gepleegd! Veel Palestijnse christenen zijn vermoord en mishandeld en al hun religieuze instellingen worden verwoest. Dat hebben de westerse media ons helemaal niets erover verteld!! In tegenstelling tot de Palestijnse gebieden en de Gazastrook kent Israël echte godsdienstvrijheid waar Joden, moslims en christenen hun religieuze geloven mogen uiten. Bezoek de website Likoed Nederland (zie ook links van mijn blog), dan leest u de gruwelverhalen wat de Palestijnse christenen is overkomen. 


Als u een anti-Israël activist bent en beweert dat Israël Jeruzalem bezet houdt, dan bent u NIET volledig op de hoogte van de geschiedenis van Jeruzalem. Jeruzalem is al duizenden jaren Joods gebleven. Bovendien is Jeruzalem 800 keren in de Bijbel genoemd! De Bijbel bevestigt dat Jeruzalem een Joods stad is. Jeruzalem is de stad van David. Wist u dat Jeruzalem NIET één keer is genoemd in de Koran!? Waarom claimen de Arabieren Jeruzalem wel? Waarom is Jeruzalem wel zo belangrijk voor de Arabieren, terwijl Jeruzalem niet één keer genoemd is in de Koran, het zogenaamde heilige boek van de moslims!? De Arabieren zijn niet de rechtmatige eigenaars van  Jeruzalem. De God van Israël is de rechtmatige eigenaar van Jeruzalem en al het land is ook Zijn eigendom!! En het Joodse volk is het volk van God!! Jeruzalem is de stad van de Messias-Koning, die straks zal terugkomen om het vrederijk op aarde te stichten. Geen enkele volk op aarde maakt aanspraak op Jeruzalem. De VN, het Vaticaan, de islam en andere aardse machten hebben GÉÉN aanspraak op Jeruzalem en het land!! Ook de zogenaamde Palestijnen niet! U bent ook niet bekend met de Bijbelse profetieën wat de stad Jeruzalem betreft. De strijd om Jeruzalem bestaat al duizenden jaar oud. Heel veel volken hadden om de stad gevochten en kon geen aanspraak op deze stad handhaven. Want de aanspraak wordt weer betwist door andere volken. De Assyriërs, de Babyloniërs, de Perzen, de Grieken, de Egyptenaren, de Romeinen, de Byzantynen, de Arabieren, de Kruisvaarders, de Mamelukken, de Seltsjoeken, de Ottomanen en de Engelsen hadden om Jeruzalem gevochten en al het bloed werd vergoten. Deze genoemde volken kwamen en verdwenen al snel. Nu vechten de islamitische wereld, de VN, het Vaticaan, de Verenigde Staten en de EU om Jeruzalem. De Bijbel garandeert ons dat geen van al deze aardse en heidense machten de strijd om Jeruzalem zal winnen!! Beste lezer, misschien hebt u de Bijbel nooit gelezen. Ja, de meeste linkse anti-Israël activisten, neonazi's en Palestijnen hebben de Bijbel ook nooit gelezen en weten ook niets over Gods heilsplan met de wereld. Wie wars is over de Bijbel, is ook wars over Israël!! De Globale Mars is in feite een verlengstuk van de eeuwenoude strijd om Jeruzalem. De Bijbel voorzegt ook dat de strijd om Jeruzalem in de nabije toekomst een ongekende climax zal bereiken waardoor een Derde Wereldoorlog ontketend zal worden!! Nu is de Globale Mars een voorbode van de finale strijd om Jeruzalem. Een Bijbeltekst wordt nu voor u geciteerd en u herkent het beeld van de toekomstige eindstrijd wel:


"Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen." 
Zacharia 12:2-3


De volken die zich tegen Israël en Jeruzalem opstaan, zullen zichzelf verwonden. Als u ook meedoet aan de Globale Mars, loopt u grote kans om gewond te raken!! Een goede raad voor u: bemoei absoluut niet mee met het conflict in het Midden-Oosten. En doet ook niet mee aan de Globale Mars. Want God zal oordelen over de volken en personen die tegen Israël zijn. U zult ook zeker geoordeeld worden, als u tegen Israël bent en deelneemt aan de Globale Mars. U bent gewaarschuwd! Raak Israël, Gods oogappeltje niet aan! 


Wie Israël zegent, zal ook gezegend worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                      Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Bronnen en referenties:


(1) Israel Today: 'Global March to Jerusalem' nadert Israëls grenzen. 26-03-2012
(2) Israel Today: Israël bereidt zich voor op mars naar zijn grenzen. 22-03-2012
(3) De Telegraaf 19-01-2012

Geen opmerkingen: