woensdag 24 oktober 2012

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012. Deel 1Strijd om het Witte Huis

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012 zullen op dinsdag 6 november gehouden worden. De winnaar van de presidentsverkiezingen zal op 20 januari, zoals de Amerikaanse grondwet voorschrijft, worden beëdigd. De inauguratie van de nieuwe president vindt voor het Capitool in Washington plaats. De presidentsverkiezingen vallen samen met verkiezingen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. In verschillende staten zullen ook gouverneurs en plaatselijke legislaturen verkozen worden. Huidige president van de Verenigde Staten en voormalig senator uit Illinois, Barack Obama, had op 4 april 2011 al aangekondigd dat hij zich herverkiesbaar heeft gesteld. Vice-president Joe Biden wordt opnieuw "running mate" van Barack Obama. Op 31 augustus 2012 werd de gouverneur van Massachussetts en steenrijke zakenman, Mitt Romney, door de Republikeinse partij officieel genomineerd als hun presidentskandidaat. Het belooft een spannende race tussen de huidige president Barack Obama en de presidentskandidaat Mitt Romney. 


Karikatuur: Barack Obama en Mitt Romney
Wint Mitt Romney de presidetnsverkiezingen, dan zal hij zijn aartsrivaal Barack Obama van de troon stoten en het Witte Huis veroveren. Wordt Barack Obama herkozen, dan zal zijn tegenstander Mitt Romney zijn felbegeerde plek in het Witte Huis wel moeten vergeten.


Het Witte Huis in Washington DC, USA
Logo het Witte Huis
Het zegel van de president van de Verenigde Staten
3D-afbeelding: Oval Office in het Witte Huis
De cruciale vraag is of Barack Obama voor een tweede termijn in het Witte Huis moet worden gekozen of gaan de Amerikanen de voorkeur geven aan Mitt Romney. In het binnenlandse, economische en ethische beleid is er sprak van een tweesprong, zoals de heer Aad Kamsteeg in zijn buitenland opinie schreef. De Republikeinen zijn voorstanders van een kleine overheid, strijd tegen abortus en bezuinigingen op de welvaartsstaat om de gigantische staatsschuld terug te dringen, terwijl de Democraten juist voor meer regeringsingrijpen in sociale en medische zorg en minder inmenging in ethische zaken zijn. Wat het buitenlands beleid betreft, is niet zo'n groot verschil. (1) Op de meeste terreinen van zowel binnenlands als buitenlands beleid heeft de huidige president Barack Obama niet goed gescoord. Zijn beleid ten aanzien van Iran heeft voor spanningen met Israël gezorgd. Obama's beleid heeft de wereld echter niet veiliger gemaakt. De campagne voor het Amerikaanse presidentschap draait vooral om de eigen economie. De westerse economie wordt geplaagd door verschillende crises zoals de eurocrisis. Zowel Barack Obama als Mitt Romney weten heel goed dat als de euro valt, heeft dat verstrekkende gevolgen voor de Amerikaanse dollar en de wereldeconomie. Kostbare en bloedige oorlogen in Afghanistan en Irak die het leven aan duizenden Amerikaanse militairen kosten, plunderden de schatkist van de Verenigde Staten. Het Amerikaanse volk is kennelijk oorlogsmoe en het land kampt met het gigantische begrotingstekort van 16 triljoen (16 duizendmiljard) dollar en met een kwakkelende economie. 47 miljoen Amerikanen leven in armoede en zijn afhankelijk van voedselhulp. 23 miljoen Amerikanen zijn werkeloos. Desondanks dit alles heeft de Verenigde Staten het grootste bruto binnenlandse product ter wereld (twee keer zo groot als van nummer 2 China). Amerika is traditioneel beschermer, balancer en bemiddelaar in Europa, het Midden-Oosten en Azië en heeft tot in alle uithoeken van de aardbol strategische bases en belangen. Bovendien staat Amerika decennialang bekend als verdediger van de westerse beschaving en vaandeldrager van vrijheden. Dit alles vormt een stevig structureel fundament onder Amerika's leiderschap. Dat weten Obama en Romney heel goed. Oorlogen, '11/9', terrorisme en economische en financiële crises beletten echter dat er meer aandacht kon worden besteden aan binnenlandse problemen. Bovendien hangt de toekomst van Amerika ook af van zijn relatie met Israël. De vraag is wat er de komende vier jaar valt te verwachten van de presidentskandidaten en vooral van de Verenigde Staten. 

Presidentiële debatten

Er waren drie presidentiële debatten in drie verschillende Amerikaanse plaatsen gehouden. Circa 60 miljoen Amerikanen hadden de debatten op de televisie gevolgd. Tijdens het eerste televisie-debat die in Denver, Colorado, werd gehouden, heeft president Barack Obama de indruk gewekt dat hij er soft en apathisch uitzag. Dat Romney van het eerste debat won, was voornamelijk te danken aan zijn vaardigheid dat hij scherp en slagvaardig zijn tegenstander wist te aanvallen. Dat deed hij door een geslaagde poging te doen door het midden te heroveren, dat Obama de laatste maanden voor zichzelf had opgeëist. Dat werd vooral duidelijk over belastingen. Obama viel Romney aan op zijn tot nu toe vage belastingplan dat zou voorzien in lagere belastingen voor de rijken en hogere belastingen voor de middenklasse. Romney ging slim in de tegenaanval en zei:"Nooit zou ik de belastingen verhogen als dat de staatsschuld zou doen oplopen. Nooit zou ik bovendien de middenklasse extra belasten." Obama's reactie was aarzelend op zijn best. Hij herhaalde zijn oude stelling maar was verrast door de greep naar het midden van Romney. (2)Barack Obama oogde ongeinspireerd en soms zelfs afwezig. Hij keek zijn geduchte tegenstander bijna niet aan. Meestal keek hij naar beneden, naar zijn lessenaar en zijn aantekeningen, alsof een schooljuf hem streng aankeek. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney won van het eerste debat. 

Voordat het tweede debat in New York werd gehouden, had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton de verantwoordelijkheid op zich genomen van het gebrek aan veiligheid in het VS-consulaat in Benghazi in Libië. Het gebrek aan deze veiligheid heeft ertoe geleid dat vier Amerikaanse diplomaten tijdens een door al-Qaeda geleide terreuraanval tegen het   Amerikaanse consulaat gedood werden. Clinton beweerde dat de veiligheid van de 60.000 VS-diplomaten in het buitenland haar verantwoordelijkheid is en niet die van president Barack Obama. Op die manier poogde ze de kritiek van de republikeinen op Obama weg te nemen, net voor het tweede debat met de Republikeinse kandidaat Mitt Romney. (3) Maar tijdens het tweede debat heeft president Obama de volledige verantwoordelijkheid op zich genomen. Dat is ook terecht, want de eindverantwoordelijkheid ligt niet bij de minister van Buitenlandse Zaken, maar bij de president. Mitt Romney had tijdens het tweede debat Obama's aanpak van de aanval op het consulaat in Benghazi inderdaad fel bekritiseerd. "Het duurde weken voor Obama toegaf dat het terreur was." "Fout!"beet een boze Obama. "Ik zei dat al de dag nadien." Romney bleef dat betwijfelen tot de moderator Obama gelijk gaf. "De suggestie dat we een politiek spel spelen of het volk misleiden, terwijl we 4 mensen verloren hebben, is aanstootgevend, meneer Romney,"zei een zichtbaar geirriteerde Obama. (4) 

 In New York hielden Barack Obama en Mitt Romney hun tweede presidentiële debat. Het debat vond plaats in het Townhall op de Hofstra-universiteit in de staat New York. Ze hadden een strijdlustige indruk gewekt, alsof ze kemphanen waren. Vooral Obama, die na het eerste debat wat goed te maken had. Het tweede debat had bij momenten wat weg van een boksmatch. Want Obama en Romney verscholen zich niet achter een pupiter, maar kregen een microfoon in de hand en liepen rond in de debatruimte, alsof er een bokswedstrijd gehouden werd. De vragen kwamen vanuit het 80 koppen tellende publiek die uit onbesliste kiezers bestaat. Al van het begin gedroeg Obama zich agressief voor de dag dan in zijn eerste debat, maar ook Romney liet zich niet onbetuigd. Gemoederen en verwijten liepen soms hoog op. Vragen over de kwakkelende Amerikaanse economie bepaalden grotendeels het debat. President Obama verdedigde 'vurig' zijn beleid dat "een economische meltdown vermeden heeft." "We hebben de economie op de weg naar herstel gezet,"zei Obama. "Romney zegt dat hij een vijfpuntenplan heeft. Hij heeft er maar één: erop toezien dat de jongens aan de top volgens andere regels spelen dan de middenklasse. We hebben 4 jaar gewerkt om uit de malaise te raken. Het laatste wat we nu nodig hebben, is een terugkeer naar beleid dat de malaise veroorzaakt heeft." Romney sprak de kritiek tegen en haalde Obama door de mangel. "Hij heeft geprobeerd, maar gefaald. De middenklasse is de afgelopen jaren verpletterd,"aldus Romney. Hij legde meer de nadruk op de economie. "Ik weet hoe je banen schept,"stelde hij. Obama antwoordde dat Romney alleen maar wil doen voor de rijke Amerikanen. Volgens Obama moet er meer aandacht besteed worden aan onderwijs en schonere vormen van energie, zoals windenergie. Hij zei dat het plan van Romney is om de oliebedrijven het energiebeleid te laten bepalen. Romney reageerde door erop te wijzen dat hij meer 'echte banen' wil in de Amerikaanse olie- en gasindustrie. (5)Obama heeft in deze fel debat revanche genomen en kwam duidelijk agressief uit de hoek. Hij en Romney onderbraken elkaar regelmatig of praatten door elkaar heen, op een punt dat het bijna onverstaanbaar werd. De presidentskandidaten spraken ook over kwesties als immigratie, vuurwapenbezit en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het wapenbezit is zo'n gevoelig onderwerp dat zowel Obama als Romney er liever niet over willen praten. De gruwelijke schietpartij in een bioscoop in Denver, Colorado, waar de premiére van Batman in de afgelopen zomer vertoond werd, ligt nog vers in het geheugen. Daar kwamen 12 mensen om. Na de slachtpartij is er veel discussie opgelaaid over het wapenbezit. De tegenstanders willen dat het wapenbezit aan banden gelegd moet worden. Hoewel Obama en Romney tegen het wapenbezit zijn, heerst er nog altijd een taboe. Obama erkent wel de Amerikaanse tradities van wapenbezit en stelt dat "schieten en jagen onderdeel zijn van het nationale erfgoed." Volgens Romney zal het veranderen van wetten het geweld echter niet stoppen. Allebei willen ze de wapenwetten niet veranderen. Het grootste probleem is dat de Amerikaanse mentaliteit wat het wapenbezit betreft, nog steeds niet veranderd is. Verder had verder forse kritiek op China, dat volgens hem Amerikaanse technologie steelt en oneerlijk handel drijft door de eigen munt laag te houden. (2) 
Het debat tussen Obama en Romney was inderdaad verhit. Dat was ook tijdens het laatste en derde debat gebleken. Toen gingen Obama en Romney elkaar op de vuist, al waren ze allebei vriendelijk en hoffelijk geweest. Het laatste en derde debat vond plaats in Boca Raton in Florida en zal bepalend zijn voor de verkiezingen op 6 november. In het laatste debat heeft de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney het buitenlands beleid van de Democratische president Barack Obama aangevallen. Volgens hem heeft het zwakke beleid geleid tot meer tumult. En hij verwees naar de chaos in Syrië, de aanval op het VS-consulaat in Libië, het nucleaire programma van Iran en het aan de macht van de MoslimBroederschap in de bondgenoot Egypte. Hij verweet Obama dat hij Israël in de kou liet staan. Romney feliciteerde Obama met het uitschakelen van de beruchte terrorist Osama bin Laden, maar zei dat er geen echte strategie achter zat. (6) Obama kreeg verwijten van Romney dat hij de uitgaven voor defensie niet heeft opgetrokken waardoor de Verenigde Staten te zwak is en 'nu minder marineschepen heeft dan in 1917'. "Klopt, en we hebben nu ook minder bajonetten en paarden dan toen,"sneerde Obama die Romney verweet dat hij niet begrijpt dat "militaire noden nu eenmaal veranderd zijn" en de Verenigde Staten nu meer behoefte hebben aan technologische wapens en verdediging tegen cyberwar. Obama sloeg terug en merkte op dat zijn interventie in Libië 'minder gekost heeft dan twee weken oorlog in Irak onder zijn voorganger Bush' met dezelfde resultaat: de val van een dictator die al lang aan de macht was gebleven. (7) Israël was ook het gespreksonderwerp in het derde debat. Beide presidentskandidaten benadrukten de vriendschap tussen de Verenigde Staten en de Joodse Staat. 


Het derde en laatste presidentiële debat
Toen aan Mitt Romney gevraagd werd wat het grootste gevaar voor Amerika is, zei hij dat het nucleaire Iran het grootste gevaar voor de Verenigde Staten is. Volgens hem heeft Obama daar weinig of helemaal niets aan kunnen doen. De president was het daar niet mee eens en bleef hameren op het belang van diplomatie, internationale samenwerking om Iran onder druk te zetten en de economische sancties, al sloot hij ultieme geweld niet uit. Obama haalde fel uit naar Romney die eerder Rusland als 'grootste tegenstander' had genoemd. "De Koude Oorlog is al 20 jaar voorbij, maar inzake diplomatie wilt u helemaal terug naar de jaren 80, inzake sociaal beleid naar de jaren 50 en economische beleid naar de jaren 20,"aldus Obama. (8) Romney pleitte in de kwestie Syrië voor het bewapenen van de oppositie. Obama waarschuwde dat die wapens in verkeerde handen kunnen vallen. Hij zei dat Romney "een roekeloos beleid" wil voeren op economisch en buitenlands terrein. Romney zei dat met het oog op de gigantische schuld van 16 triljoen dollar dreigt de Verenigde Staten "een Griekenland" te worden, als Obama nog vier jaar president is. (2)  


                                             


Volgens een eerste CNN-poll en de meeste analisten van de TV-zender vonden 48% van de deelnemers dat Obama het laatste debat gewonnen had tegenover 40% voor Romney. Maar omdat het een vage aanwijzing is, gaat het enkel om een beperkte poll. Het is de grote vraag hoe zwaar het buitenlands beleid bij de kiezers weegt tegenover de economische crisis die hen nu harder treft. Latere polls en opinie-peilingen zullen uitwijzen hoe de meningen zijn in Ohio en Florida. Deze twee staten zullen de beslissende doorslag geven voor de presidentsverkiezingen. (9) Na het afloop van het laatste presidentiële debat gaven de mensen in Los Angeles hun reacties, toen ze het debat op de televisie volgen. De rivalen en presidentskandidaten Mitt Romney en Barack Obama waren voor en na de presidentiële debatten vriendelijk en hoffelijk jegens elkaar geweest. Toen het derde en laatste debat gesloten was, vond er een vertederend moment plaats. Toen de familieleden op het podium verzamelden, schudde het kleinzoontje van Mitt Romney de hand van president Obama. De 4-jarige Miles Romney glunderde van trots, toen hij een handje mocht geven aan de Amerikaanse president. Ook bij Ann Romney, de echtgenote van Mitt Romney, kon er een brede glimlach af bij het bekijken van het verrassende tafereel. (10)


"Meneer de president, mijn opa wil jouw baan!"
Sommige media vragen zich af of Romney's kleinzoon een fan van Obama is. De 65-jarige Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft trouwens vijf kinderen en maar liefst achtien kleinkinderen. (10)

Vervroegde verkiezingen en orkaan Sandy

In sommige Amerikaanse staten beginnen de Amerikanen al voor de officiële datum vervroegd stemmen. Naar schatting hebben zeven miljoen Amerikanen al gestemd dankzij het systeem van Early Voting. Officieel beginnen de presidentsverkiezingen pas op 6 november. Barack Obama is de eerste president die gebruik heeft gemaakt van het recht om vervroegd te stemmen. Dat deed hij in zijn woonplaats Chicago om zijn stem uit te brengen. Achteraf zei hij tegen de massaal toegestroomde journalisten dat hij niet kon verklappen op wie hij gestemd had. En hij riep de Amerikanen op vervroegd te gaan stemmen. (2) Echter heeft een natuurramp roet in het eten gegooid. De Amerikaanse presidentsverkiezingen dreigen verstoord te worden door de naderende orkaan Sandy. De orkaan Sandy heeft in Haïti, Cuba en de Bahama's veel vernieling aangericht en 40 levens geëist. In Haïti maakten de modderstromen tientallen huizen met de grond gelijk en de stormwind rukte heel wat daken af. In Cuba moesten zo'n 330.000 mensen in veiligheid worden gebracht. Zeker 10.000 mensen raakten dakloos. (2) De orkaan Sandy is nu op weg naar de Amerikaanse oostkust. Onderweg was Sandy even in de kracht afgenomen, waardoor ze de classificatie "tropische storm" kreeg. Maar intussen is de storm opnieuw aangezwollen tot een orkaan. Sandy gaat gepaard met windsnelheden tot 120 km/u en gevreesd wordt dat hij samensmelt met een winterstorm die vanuit het westen over de Verenigde Staten trekt, en ijskoude lucht die vanuit Canada naar het zuiden stroomt. De orkaan Sandy zou in een superstorm gaan veranderen, die nu al "Frankenstein" genoemd wordt. Uit vrees voor de orkaan Sandy heeft Romney een verkiezingsavond eerder afgeblazen, die voor zondag was gepland in Vriginia Beach. Verwacht wordt dat de nieuwe superstorm Frankenstein na maandag de oostkust van de Verenigde Staten zal bereiken, ergens tussen Virginia, Maryland en Delaware en de stad New York. (2) Nadat de orkaan Sandy de verkiezingscampagne van Mitt Romney had lamgelegd, besloot Barack Obama ook Romney's voorbeeld te volgen en zijn verkiezingscampagne in Florida te annuleren. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Het noordoosten van de Verenigde Staten bereidt zich voor op de komst van orkaan Sandy. De orkaan raast op dit moment op onder andere New York.


Orkaan Sandy raast over de oostkust van Amerika
De orkaan Sandy die op de oostkust van de Verenigde Staten afstevent, is steeds krachtiger geworden en heeft windsnelheden van 40 km/u. De autoriteiten zijn beziggehouden met de evacuaties. Ook vrezen ze dat het metrostelsel overstroomd zal worden. Daarom besloot het stadsbestuur het openbaar vervoer van New York stil te leggen. Tientallen vluchten vanuit Europa naar de oostkust van Amerika zijn geannuleerd. Meer dan 400.000 mensen moeten hun huis in de laaggelegen gebieden bij New York uit voorzorg verlaten. Het is voor de eerste keer sinds 1985 dat de beurs van Wall Street in New York twee dagen op rij dicht is vanwege de orkaan. President Obama verblijft in het Witte Huis om "toezicht te houden over de voorbereidingen" op de komst van de orkaan Sandy. In 2005, toen orkaan Katrina door de Verenigde Staten raasde, kreeg de toenmalige president George W. Bush heel veel kritiek over zich heen. Hij reageerde toen uiterst traag op de orkaan, die in New Orleans flink had huisgehouden en een enorme ravage aanrichtte. Alle ogen zijn nu op president Obama gericht. Als hij de orkaan Sandy verkeerd inschat, kan dat gevaarlijke gevolgen hebben voor zijn verkiezingscampagne. Voorlopig lijkt Obama de situatie goed aan te pakken. Tijdens de orkaan was er voortdurend overleg tussen Obama en de gouverneurs van de getroffen staten. "De president heeft het uitstekend gedaan,"geeft Chris Christie, de Republikeinse gouverneur van New Jersey, eerlijk toe. President Obama gaat woensdag New Jersey bezoeken en gaat samen met de Republikeinse gouverneur Christie de schade bekijken, praten met getroffen mensen en de hulpdiensten bedanken voor hun werk. Eerder liet de president weten dat hij de reddings- en herstelacties vanuit Washington wil regelen. (2)

Sandy bereikte rond 1 uur (Nederlandse tijd) 's nachts de kust van New Jersey en heeft met windsnelheden van 140 km/u grote schade aan de Amerikaanse oostkust aangericht. De storm heeft mogelijk 100 levens geëist. Het dodenaantal kan nog oplopen. De meeste slachtoffers vielen in de staat New York. Daar kwamen zeker tien mensen om het leven. Miljoenen mensen, onder wie honderdduizenden in Manhattan, zitten zonder stroom. Grote delen van New York zijn helemaal onder water gelopen. Het zuidelijke gedeelte van Manhattan staat volledig blank en de stroom is op de meeste plaatsen uitgevallen. Vooral het zuidelijkste punt van Manhattan, Batterij District, staat helemaal onder water. De hoge golven hebben in New York zeven metrotunnels onder water gezet. In de stad New York woedden maandagnacht zo'n 23 branden. Bij een brand in Queens zijn ruim 80 huizen in de as gelegd. De burgemeester van New York, Michael Bloomberg noemt Sandy "de ergste storm die ooit de stad heeft geteisterd." (2)

Ook heeft orkaan Sandy ervoor gezorgd dat het beroemde schip voor de Amerikaanse oostkust door de zee verzwolgen werd. Het 55 meter lange zeilschip, de HMS Bounty dat onder meer bekend van de films Mutiny on the Bounty (1962) en Pirates of the Carribbean: Dead Man's Chest (2006) is, raakte door het weer in moeilijkheden. Op het moment dat het noodsignaal uitgezonden werd, werd het schip geraakt door 5 meter hoge golven. De wind blies met 65 kilometer per uur over het dek. De kustwacht redde 14 bemanningsleden van het schip. Twee worden nog vermist. Het schip verging, maar een mast is volgens de kustwacht nog zichtbaar. De driemaster was een replica van het gelijknamige Britse schip uit 1787 dat beroemd werd door de muiterij bij Tahiti in 1789. President Obama heeft New York uitgeroepen tot rampgebied. In andere staten is de noodtoestand afgekondigd. De omvang van de schade is nog niet te overzien. Verzekeraars houden rekening met 20 miljard schade. De orkaan Sandy is iets in kracht afgenomen en heeft zich omgevormd van een tropische orkaan naar een hybride storm, wat betekent dat de storm meer verspreid is, "groter en natter." Sandy is samengesmolten met een winterstorm, waardoor het in west-Vriginia en andere bergachtige gebieden meer landinwaarts zwaar begon te sneeuwen. Intussen blijft de superstorm, zoals Sandy wordt genoemd in de Verenigde Staten, hangen boven het noordoosten van Amerika. De storm blijft nog een tijd doorrazen en is op onderweg naar Pennsylvania. Daarna is zelfs een terugkeer naar het westen van de staat New York mogelijk. In New Jersey heeft de orkaan geleid tot een alarm in de oudste kerncentrale van de Verenigde Staten. Door het stijgende waterpeil ging het alarm af in de kerncentrale Oyster Creek ten zuiden van New York. De centrale die net uitgeschakeld was voor onderhoud, levert stroom sinds 1969 en is de oudste nog actieve in de Verenigde Staten. Ook is een tweede centrale Indian Point ten noorden van New York om veiligheidsredenen uitgeschakeld. (2)

Barack Obama: Een man met twee gezichten

Buiten de Verenigde Staten hebben veel niet-Amerikanen voorkeur voor Barack Obama. Ze hebben Obama liever als de Amerikaanse president dan Mitt Romney. Dat bleek uit een peiling, gehouden door BBC World Service. Van de ondervraagden was gemiddeld 50% voor Obama. Slechts 9% steunt Romney. Frankrijk geeft de meeste steun aan de zittende president Obama. 72 % van de 21 landen, waar de enquête werd gehouden, was Pakistan het enige land waar een meerderheid achter Romney staat. (11) Logisch dat veel Pakistanen de Amerikaanse president Obama zeer kwalijk hebben genomen vanwege de drone-aanvallen die ook onschuldige slachtoffers onder de Pakistaanse burgerbevolking eisten. Ook acht de Pakistaanse bevolking Barack Obama verantwoordelijk voor de dood van Osama bin Laden. Het onderzoek onder 21.795 werd gehouden tussen 3 juli en 3 september 2012. In Israël is de steun voor Barack Obama sterk afgenomen. De afgelopen vier jaren heeft Obama ongekende druk op Israël uitgeoefend om meer concessies te doen aan de Palestijnen. Obama's beleid inzake het nucleaire project van Iran en zijn weerstand tegen Joodse aanwezigheid in Jeruzalem, Judea en Samaria vallen bij de Israëlische bevolking niet in goede aarde. De in Israël woonachtige Amerikaanse Joden die aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen mogen meedoen, geven hun steun aan Mitt Romney en zullen hun stem op hem uitbrengen.


Officiële staatsportret van Barack Obama
Al mag Barack Obama in het buitenland populair zijn vanwege zijn charisma. Echter moeten Fransen, Britten, Duitsers, Hollanders en anderen zich afvragen hoe populair is Obama eigenlijk bij de Amerikaanse bevolking. In hun ogen is Barack Obama cool. Iedereen kent Obama's toverwoorden 'Yes, we can' uit hun hoofd. Veel mensen zien in hem een messias vandaar het fenomeen Obamessiah. Ze dwepen met hem en verafgoderen hem. Maar de Bijbel waarschuwt ernstig dat we van een persoon als Obama geen afgod mogen maken. Barack Obama is beslist geen messias. Om een messias te zijn moet een persoon niet alleen zichzelf kunnen redden, maar ook redding brengen aan anderen. Een messias moet ook alle omstandigheden kunnen beheersen, alwetend zijn, almachtig zijn en overal tegelijk zijn. De heer Barack Obama voldoet niet aan de kwaliteiten van de messias! 

Onder Barack Obama is het gezicht van Amerika veel veranderd. De Volkskrant omschrijft Obama als iets androgyns: hij is duif en havik tegelijk, vandaar het feit dat Obama terecht een man met twee gezichten is. Hij voert geen peperdure en bloedige oorlogen, zoals zijn ambitieuze en avontuurlijke voorganger Bush wel deed. Tegenwoordig voert Amerika geen invasies meer in verre landen overzee. Dankzij de nieuwe technologie zoals de drones en aanvallen met computervirussen op het Iraanse nucleaire programma hoeft het de deur niet meer uit om zijn werk te doen. In Obama's hoedanigheid heeft Amerika zich tegenwoordig ontwikkeld tot 'een supermacht met afstandsbediening', zoals de Volkskrant schrijft. (12) Met de drones heeft Obama inderdaad flink huisgehouden in de gelederen van al-Qaeda. Maar de keerzijde van de medaille is dat de drones in Pakistan onschuldige slachtoffers hebben geëist. Dat heeft veel kwaad bloed bij Pakistan gezet.
Sinds het aantreden van Barack Obama glijdt Amerika helemaal af naar een derderangs land met een toenemend aantal inwoners onder de armoedegrens. De werkeloosheid is met 8,3% aanmerkelijker hoger dan ten tijde van Obama's aantreden. (2) De huizenmarkt is ingestort en het modaal inkomens is aanzienlijk gedaald. En de brandstofprijzen zijn meer dan verdubbeld. Ook verschillende media hebben de slechte economische prestaties van de regering Obama bekritiseerd. Op veel andere terreinen heeft de regering Obama bijzonder slecht gescoord. De Amerikaanse staat Arizona zag noodzakelijke immigratiewetgeving geblokkeerd worden door de federale regering van Obama. Uit angst voor stemmenverlies houdt president Obama al jaren de identificatieplicht bij verkiezingen tegen, waardoor identiteitsfraude mogelijk is. (2) Ook heeft de regering Obama de vrijheid van meningsuiting een slechte dienst bewezen door krachtig afstand te nemen van de omstreden film 'Innocence of muslims', beter bekend als de anti-islamfilm. In plaats van krachtig optreden en militair dreigementen heeft president Obama in de crisis Iran meer voorkeur gegeven aan diplomatie en sancties die al blijken niet te werken. Dat heeft voor wrijvingen tussen de Verenigde Staten en Israël gezorgd. Vooral botert het niet meer tussen de Amerikaanse president Obama en de Israëlische premier Netanyahu. Veel Amerikanen en mensen buiten de Verenigde Staten weten echter niet dat Barack Obama geheime banden heeft met de anti-democratische en zeer invloedrijke MoslimBroederschap die wereldwijd opereert, ijvert voor de Sharia en streeft naar het wereldKalifaat. Politieke tegenstanders benadrukken vaak de omvang van het privé-vermogen van Obama's tegenstander Mitt Romney. Maar...veel mensen, vooral Obama-fans, gaan gemakzuchtig aan het onomstotelijke feit voorbij dat Barack Obama ook miljonair is! Tijdens het tweede presidentiële debat zei Obama dat hij in het kapitalisme gelooft. Donald Trump heeft gelijk als hij zegt dat we niets van Barack Obama weten. Als u Obama's officiële biografie leest, zult u haast niets anders dan alleen maar positieve woorden lezen. De 'heroïsche' daden van Obama worden opgehemeld. Geen wonder dat kort na zijn aantreden als president van de Verenigde Staten heeft Obama in Oslo de Nobelprijs voor vrede in ontvangst genomen, terwijl hij nog helemaal geen vrede heeft gesticht! Maar wie is Barack Obama in werkelijkheid?  

Barack Hoessein Obama werd volgens de officiële lezing op 4 augustus 1961 in Honolulu, Hawai, geboren. Hij was de zoon van Barack Obama sr. en Ann Dunham. Zijn moeder, Ann Dunham, was een Amerikaanse uit Kansas. En zijn vader kwam uit Kenia. Zijn ouders scheidden in 1964, toen Obama twee jaar oud was. Zijn vader keerde terug naar Kenia. De jonge Obama heeft hem daarna nog maar één keer gezien. Volgens de officiële maar omstreden lezing was Barack Obama in Hawai geboren, want er was een hele gedoe met Obama's geboorteakte. Al voor de presidentsverkiezingen van 2008 werd gespeculeerd dat Obama niet in de Verenigde Staten was geboren en dus geen president van het machtigste land ter wereld kon worden. Enkele Republikeinse tegenstanders beweren dat Obama net als zijn vader in Kenia was geboren. Volgens de Amerikaanse grondwet, Artikel 2, sectie 1, kan een persoon een president worden, als hij minstens 35 jaar oud is, 14 jaar in de Verenigde Staten woont en een natural born citizen, van nature een geboren Amerikaan, is. Deze Amerikaanse wet vertoont een grote overeenkomst met het Bijbelse gebod waarin staat dat de koning van Israël een geboren Israëliët moest zijn:

"..dan zult gij over u de koning aanstellen, die de HEERE, uw God, verkiezen zal; uit het midden van uw broeders zult gij een koning over u aanstellen; GEEN BUITENLANDER, DIE UW BROEDER NIET IS, zult gij over u mogen aanstellen."
Deuteronomium 17:15

De Bijbelse verordening geldt niet alleen voor Israël, maar ook voor alle volken! Zeker ook voor de Verenigde Staten, omdat de Amerikaanse wet inzake het presidentschap grotendeels gebaseerd is op de Thora. Bij sommige landen komt het wel eens voor dat een buitenlander de macht heeft gegrepen. De Russische dictator Jozef Stalin was geen Rus, maar een geboren Georgiër. En Adolf Hitler was zeker ook géén Duitser, maar een Oostenrijker. Het is tragisch dat sommige landen die tegen de wil van God handelen, toelieten dat een buitenlander over hen heeft geheerst. Het was een tragedie dat twee buitenlanders, Stalin en Hitler, miljoenen mensen de dood hadden ingejaagd. Dat het Duitse volk een grote fout beging door Hitler tijdens de verkiezingen op 'n democratisch wijze gekozen te hebben, terwijl men wist dat Hitler geen Duitser, maar Oostenrijker was, druist ook geheel in tegen de Goddelijke verordening dat een vreemdeling absoluut géén koning of president mag worden over zijn gastland. Indien het waar is dat Barack Obama niet in Hawai is geboren, zoals beweerd wordt, dan zou dit een enorme schandaal betekenen. De Verenigde Staten zou in de constitutionele crisis belanden. De Amerikaanse grondwet wordt zeker met voeten getreden. De Bijbelse verordening wordt ook zeker overtreden! Het prestige en aanzien van de Verenigde Staten zal zo goed als zeker beschadigd worden, als bekend gemaakt wordt dat president Obama niet in Hawaï geboren is. 
Jonge Barack Obama
Politieke schandalen komen in de Verenigde Staten wel eens voor. Denk maar aan Watergate, Irangate en de zaak Monica Lewinsky. Door de ruchtmakende Watergate-zaak werd Richard Nixon tot aftreden gedwongen. Ronald Reagan en Bill Clinton overleefden de politieke schandalen die hun kop bijna hadden gekost. Het enige verschil met Barack Obama is dat Nixon, Reagan en Clinton wel geboren en opgetogen Amerikanen zijn. Het is nog erg moeilijk om te kunnen bewijzen dat Barack Obama niet in Hawaï is geboren. Een groot aantal Amerikanen gelooft niet dat Obama een geboren Amerikaan is. Het vreemde was dat tijdens Obama's bezoek aan Ghana heeft een Ghanese krant, Daily Graphic, dit bezoek 'een terugkeer naar het continent van zijn geboorte'. Suggereerde de Ghanese krant soms dat Barack Obama niet in Amerika, maar in Afrika was geboren? De suggestie wekte uiteraard de achterdocht van de Amerikanen. Een paar dagen later moest de Ghanese krant de tekst uiteindelijk ratificeren:'het continent van de geboorte van zijn vader.' (13) Volgens World Net Daily zou Obama's grootmoeder van vaders kant in 2009 verklaard hebben dat hij in Mombassa, Kenia, geboren was, en dat zij bij zijn geboorte in 1961 aanwezig is geweest. Volgens Keniaanse dominee Kweli Shuhubia en bisschop Rom McRae is het in zowel christelijke als islamitische gemeenschappen in Kenia algemeen bekend dat president Barack Obama op 4 augustus 1961 in het Coast General Hospital in Mombassa is geboren. (13) Maar toen een andere Amerikaanse journalist naar Kenia reisde om de grootmoeder van Barack Obama, mevrouw Sarah Obama, te ontmoeten, werd haar gevraagd of haar kleinzoon in Kenia geboren was, zei ze:"Maar Barack Obama werd niet geboren in Kenia!" (2) De verklaring van Obama's grootmoeder was in 2009 gepubliceerd op de Amerikaanse website Salon. Haar verklaring is in tegenspraak met de bewering van World Net Daily die gesuggereerd had dat Barack Obama in Kenia geboren was. Gezien het feit dat het ziekenhuis in Hawaï, waar Obama claimt te zijn geboren, blijft weigeren de vraag te beantwoorden of hij daar ook inderdaad geboren is, zijn verdenkingen jegens Obama enorm gerezen. Ondanks herhaaldelijk verzoeken van de Amerikaanse bevolking en verschillende organisaties en meer dan 400 rechtszaken zwijgen het Congres, de Federale Kiescommissie, de Senaat en het Hooggerechtshof in alle talen over de officiële geboorteakte van Obama. Dat maakt het argwaan uiteraard groter.

Indien Obama niets te verbergen heeft, dan is de vraag waarom heeft hij zijn geboorteakte niet vertoond waaruit blijkt waar hij werkelijk geboren is? Waarom zou hij zijn afkomst hebben geprobeerd te verdoezelen? Hoe meer zijn stilzwijgen, hoe meer zijn tegenstand, hoe meer het onbehaagelijk gevoel bij de Amerikaanse staatsburgers ontstaat dat ze helemaal belazerd worden. In januari 2012 moest Barack Obama voor een rechter in Atlanta verschijnen, omdat de rechter wilde de Amerikaanse president horen over de aantijging dat hij niet in de Verenigde Staten is geboren. Een inwoner van de staat Georgia had een proces tegen Obama aangespannen en maakte de zaak bij de rechter aanhangig. Tal van vergelijkbare aanklachten waren ook ingediend bij rechters in heel het land. De klager wilde dat Obama's naam van het stembiljet moest worden geschrapt. (14)


PDF-vorm geboorteakte Barack Obama
Vorig jaar moest president Obama onder publieke druk een uitgebreidere versie van zijn geboorteakte vrijgeven. Het Witte Huis heeft in april 2011 de geboorteakte van de president, die Obama in Hawaï had opgevraagd, openbaar gemaakt en op internet gezet, in hoop dat er eindelijk een einde gemaakt zou worden aan aanhoudende geruchten en complottheorieën over zijn afkomst. Hierop stonden de handtekeningen van Obama's moeder, de arts die hielp bij de bevalling en en ambtenaar van de burgerlijke stand. Eerder was al een uittreksel van Obama's geboortebewijs vrijgegeven. De aanleiding van het vrijgeven van Obama's geboorteakte was dat de Amerikaanse steenrijke vastgoedmagnaat Donald Trump zich had gemengd in de kwestie. Hij eiste dat president Obama zijn geboorteakte moest tonen. Nadat het Witte Huis de geboorteakte van Barack Obama had vrijgegeven en Obama bevestigd had dat hij daadwerkelijk op Hawaï is geboren, zei Donald Trump "blij en opgelucht" te zijn. "Ik heb bereikt wat niemand anders is gelukt en daar ben ik trots op,"zei Trump tegen diverse Amerikaanse media. Maar...Donald Trump was nog niet helemaal overtuigd van de getoonde geboorteakte. "Ik wil hem met eigen ogen zien en er moet worden beoordeeld of hij echt is. Maar ik hoop dat het waar is zodat we verder kunnen gaan met belangrijkere zaken,"aldus Trump. (15) De voormalige Amerikaanse vice-presidentskandidaat Sarah Palin zei dat media moeten eerlijk toegeven dat Trump ervoor heeft gezorgd dat Obama zijn geboorteakte openbaar heeft gemaakt. (15) Donald Trump blijkt niet de enige die heeft betwijfeld dat Obama echt op Hawaï is geboren. Ook de evangelist Franklin Graham (de zoon van de vermaarde evangelist Billy Graham), gouverneur Rick Perry en enkele vooraanstaande Amerikanen hebben enorme twijfels. Donald Trump wilde dat de Amerikaanse president zijn originele geboorteakte laat zien om te bewijzen dat hij echt een Amerikaan is. Als zou blijken dat hij niet de Amerikaanse nationaliteit heeft, zou Obama zeker geen recht hebben op het presidentschap! "Waarom laat hij zijn geboorteakte niet gewoon zien?"vroeg Trump zich af. "Obama mag mij niet en het laatste wat hij wil, is mij als tegenstander tijdens de verkiezingen." (15) De Texaanse gouverneur Rick Perry zei tegen de journalisten dat hij helemaal niet zeker is of het geboortebewijs van Barack Obama echt is. Toen hem in een interview gevraagd werd hoe hij erover denkt dat de president in Amerika geboren is, zei hij heel voorzichtig:"We hebben geen reden om iets anders te denken." Hij zei ook geen definitief antwoord te hebben. Wel vertelde hij dat hij met Donald Trump had flink gediscussieerd over het certificaat. "Het maakt niet uit wat ik ervan denk,"zei Perry. "Hij is de president. Deze zaak zorgt alleen voor afleiding." (2) Inderdaad heeft de zaak alleen maar voor afleiding gezorgd. Dat zei president Obama ook hetzelfde. "Het land heeft geen tijd voor de 'afleiding' en 'nonsens' die de kwestie met zich meebrengt,"verklaarde Obama destijds. (2) Ondertussen heeft de kwestie Obama's geboorteakte ook nog meer voor controverse gezorgd. Een in Arizona woonachtige sheriff Joe Arpaio genaamd, beweerde dat de geboorteakte helemaal vervalst is en als 'origineel' gepresenteerd wordt. Hij kwam tot conclusie dat het geboorte-certificaat van Obama een computer gegenereerd vervalsing is. Maar de sheriff Joe Arpaio is echter omstreden en heeft een zeer slechte reputatie op zijn naam. Het schijnt dat hij zeer bekend staat om het brute mishandelen van immigranten en arrestanten. Zo liet deze man een  gearresteerde, hoogzwangere vrouw bevallen van haar kind, terwijl ze geboeid was! Ook wordt de sheriff verdacht van machtsmisbruik en corruptie. (2) Zijn omstreden en controversiële praktijken worden zwaar bekritiseerd door zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als diverse organisaties zoals American Civil Liberties Union (ACLU), American Jewish Committee en Anti-Defamation League (ADL). De redactie van The New York Times noemde sherrif Arpaio "America's Worst Sheriff." (2) Vanwege zijn reputatie kan de sheriff zijn beschuldigingen aan het adres van Barack Obama niet hardmaken noch bewijzen van vervalsing geboorteakte leveren. 

The Honolulu Star Bulletin augustus 1961:
aankondiging van de geboorte van Obama
De Amerikaanse president Obama kan nog lachen om de aanhoudende beschuldigingen dat hij in het buitenland is geboren en daarom volgens de grondwet geen president had mogen worden. Dat Obama de hele kwestie ook licht opvat, bleek bij een campagnebezoek aan een restaurant in Orlando. Toen een zesjarige jongen aan hem werd voorgesteld met de mededeling dat ze in dezelfde staat Hawaï waren geboren, vroeg Obama grijnzend:"Laat je geboorteakte eens zien!" (16) Ondanks dat het Witte Huis vorig jaar Obama's geboorteakte had gepubliceerd, en ondanks Obama's humor houden de tegenstanders nog altijd vol dat Barack Obama niet in de Amerikaanse staat Hawaï is geboren, maar in Kenia. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney werd in augustus 2012 nog bekritiseerd door Obama's campagneteam, toen hij een grap maakte dat 'niemand hem ooit om zijn geboorteakte had gevraagd.' (16) De vraag is of Obama daadwerkelijk zou gaan doen om zijn originele geboorteakte persoonlijk te tonen, valt nogal te betwijfelen. Het interessante is dat een oud krantestuk uit een archief was opgezocht, waarop de aankondiging van de geboorte van Barack Obama staat. Daarin staat ook vermeld dat Obama op 4 augustus 1961 in Hawaï inderdaad is geboren. Maar de tegenstanders denken er anders over en zouden zeggen dat de krantestuk een vervalsing is. Het zal voor hen een probleem zijn als experts beoordelen dat de krant authentiek is. Tot het heden is de kwestie nog steeds niet opgelost. Het zou verstandig zijn dat de president zijn originele geboorteakte aan mensen zoals Donald Trump persoonlijk laat zien dat hij inderdaad in Hawaï is geboren. Dat heeft obama tot nu toe nog niet gedaan.


Karikatuur geboorteakte van Barack Obama
Donald Trump vertelde dat hij heeft gehoord dat Obama "een slechte student" was. (17) Volgens de officiële lezing heeft Obama gestudeerd aan de Columbia-universiteit in New York, waar hij in 1983 afstudeerde in politicologie met als specialisatie internationale betrekkingen. De bron vind u in Wikipedia. Maar omdat Wikipedia-artikelen dikwijls veranderd zijn en de neutraliteit van deze artikelen door andere schrijvers vaak betwist worden, is het zeer moeilijk om een geloofwaardig en betrouwbaar beeld te vormen van zo'n persoon als Barack Obama. Het schijnt dat Barack Obama magna cum laude aan Harvard universiteit heeft afgestudeerd. Deze twee universiteiten behoren tot de beste van de Verenigde Staten. "Hoe kan een slechte student naar Columbia en Harvard gaan?"vroeg Donald Trump zich af. Hij gaf toe dat hij geen hard bewijs heeft voor zijn ernstige beschuldigingen, maar zegt dat hij ernaar gaat kijken. Hij wilde dat Obama zijn diploma's laat zien. "We weten niets van deze man. Ik ken genoeg mensen met de juiste papieren en zij worden niet toegelaten tot deze universiteiten,"aldus Trump. (17) Het interessante is dat geen enkele student zich de naam Barack Obama kon herinneren. Volgens George Stephanapoulos van ABC News kan niemand zich herinneren Obama ooit op de Columbia-Universiteit  ontmoet te hebben. De Columbia Universiteit weigert nog altijd informatie over Obama vrij te geven. De Amerikaanse nieuwszender FOX News sprak met 400 studenten uit de periode waarvan Obama claimt daar te hebben gestudeerd, maar niemand herinnert zich hem! (13) De heer Franklin ter Horst schreef in Dossier Barack Hoessein Obama:"Dit zou een zaak van grote zorg moeten zijn, en niet alleen voor al diegenen met op hem hebben gestemd. Men heeft een schaduwman gekozen, waar men helemaal niets van weet. Alles lijkt vals aan deze figuur." (13)

Donald Trump heeft op woensdag 24 oktober 2012 via een online boodschap vijf miljoen dollar aan een goed doel beloofd, als president Obama al zijn diploma's en zijn paspoort op tafel legt. De boodschap van de schatrijke zakenman verscheen rond het middaguur - Amerikaanse tijd - online.(18) Bekijk de onderstaande Engelstalige videoboodschap van Donald Trump: Volgens Trump houdt Obama veel gegevens over zijn achtergrond achter. Om openheid van zaken af te dwingen bedacht hij de opmerkelijke ruil. "Heel veel mensen zouden willen dat ik deze cheque uitschrijf. Alles wat Obama hoeft te doen, is op mijn voorwaarden zijn diploma's en paspoort te laten zien. De gegevens moeten voor 31 oktober 2012 binnen zijn,"zegt Donald Trump in zijn videoboodschap die op zijn eigen Facebook-account verscheen. Daar verscheen ook een geschreven variant. Trump zei er niet bij wat hij verwacht aan te treffen, mocht Obama aan zijn verzoek voldoen. "Als hij het doet, komt er een einde aan alle speculaties en de boosheid bij vele Amerikanen." Volgens Trump is het geboortecertificaat van de staat Hawaï dat vorig jaar werd getoond, niet echt. En dat maakt Obama ongeschikt als president van de Verenigde Staten, vindt Trump. (18) Als het waar is wat Donald Trump en anderen over Barack Obama zeggen, dan hebben we te maken met een bedrieger die op de Amerikaanse troon zit. Het lijkt dat Obama een man met twee gezichten ofwel Hyde en Jekyll is. Er zijn al zoveel complottheorieën over Obama's geboorteakte en afkomst. Het lijkt ons beter om geen geloof te hechten aan complottheorieën. Want de Amerikaanse krant The Huffington Post meldde dat Donald Trump's videoboodschap op Twitter op grote schaal bespot werd. The Guardian vroeg Trump of hij zijn eigen geboorteakte en schooldiploma's zou vrijgeven om te bewijzen waar hij geboren was! (2) Een dag na de uitgezonden videoboodschap van Donald Trump was president Obama te gast in de Tonight Show van Jay Leno. Hem werd gevraagd wat zijn reactie op Trump's aanbod was. "De vijandigheid gaat ver terug,"merkte Obama droogjes op. "Wat heeft Trump toch tegen u?"vroeg gastheer Jay Leno aan de president. "Dit gaat helemaal terug naar de tijd dat we samen opgroeiden in Kenia,"grapte Obama. "We gingen al tegen elkaar in op het voetbalveld. Hij was niet zo goed en daar kon hij slecht mee omgaan. Toen we uiteindelijk naar de Verenigde Staten verhuisden, dacht ik dat het wel over zou zijn." (19)Daarna zei Barack Obama dat hij Donald Trump nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. In het volgende deel lezen we verder over president Obama.

                                                                          Wordt vervolgd

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                    Paul Parker

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.


Bronnen en referenties:

 (1) EO buitenland opinie. Door Aad Kamsteeg. 16-10-2012
 (2) Diverse media
 (3) TT-Canvas: Clinton verantwoordelijk voor Benghazi? 16-10-2012
 (4) TT-Canvas: 'Dit is aanstootgevend, meneer Romney.' 17-10-2012
 (5) TT-Canvas: Een clash over de economische relanche. 17-10-2012
 (6) TT-Canvas: Obama en Romney kruisen de degens. 23-10-2012
 (7) TT-Canvas:"minder bajonetten en paarden." 23-10-2012
 (8) TT-Canvas: Wat is grootste gevaar voor Amerika? 23-10-2012
 (9) TT-Canvas: CNN beschouwt Obama als de winnaar 23-10-2012
(10) AD nieuws: Kleinzoon Romney schudt Obama de hand. 23-10-2012
(11) AD nieuws: Wereld ziet het liefst Obama als Amerikaanse president.
(12) De Volkskrant: Valt Obama's buitenlandbeleid uiteen? 
(13) Dossier Barack Hoessein Obama. Door Franklin ter Horst
(14) NU.nl: Obama voor rechter om geboorteakte. 21-01-2012
(15) Elsevier: Trump trots op zichzelf vanwege geboorteakte Obama
(16) NOS: Obama grapt met geboorteakte. 09-09-2012
(17) NU.nl: Donald Trump: Obama was een slechte student. 26-04-2012
(18) De Volkskrant, AD nieuws: Trump: 5 miljoen voor goed doel als Obama paspoort laat zien. 
         24-10-2012
(19) Trouw: Obama grapt over Trump's aanbod. 26-10-2012

Geen opmerkingen: