donderdag 15 december 2011

Dochter Khadaffi eist onderzoek dood van haar vader

Aisha Khadaffi


Aisha Khadaffi, dochter van de in oktober vermoordde Libische dictator Muammar Khadaffi, heeft op woensdag 14 december 2011 de aanklagers van het Internationaal Strafhof (ICC) gevraagd een onderzoek te starten naar de dood van haar vader en haar broer Mutassim. In de brief van haar advocaat staat te lezen dat Khadaffi en zijn zoon Mutassim "op de meest gruwelijke manier zijn vermoord, waarna hun lichamen tentoon zijn gesteld en op groteske wijze zijn misbruikt. De beelden van deze wreedheden zijn over de hele wereld uitgezonden en hebben mijn client zware emotionele schade berokkend." (1)


Video-beelden van Al-Jazeera;
Khadaffi gemarteld en vermoord
Op 20 oktober viel de Libische oud-dictator Muammar Khadaffi in handen van de NTC-strijders. Hij werd in het openbaar vernederd, geschopen en geslagen. Op zeer schokkende video-beelden is duidelijk te zien dat Khadaffi op brute wijze door de rebellen werd zwaar mishandeld. De rebellen toonden geen mededogen met hem en waren zeer wreed. Even later kreeg Khadaffi genadeschot. Voordat hij in zijn hoofd werd geschoten, smeekte hij zijn folteraars niet op hem te schieten. Zijn smeekbede werd echter niet verhoord. De laatste woorden van Khadaffi waren;"Weten jullie wat goed en kwaad is?" De onderstaande foto toont ons hoe de vernederde Khadaffi die op de grond lag en met zijn handen achter zijn rug gebonden was, onder schot was gehouden. Een rebel richtte zijn pistool op het hoofd van de weerloze man. Zonder vorm van proces werd Khadaffi geexecuteerd. 
Khadaffi onder schot
Khadaffi's zoon Saadi liet na de dood van zijn vader en zijn broer al weten dat hij diep geschokt en woest was over de mensonterende situatie. Volgens hem heeft het nieuwe bewind zich schuldig gemaakt aan een 'barbaarse executie' en 'grotesk misbruik van de lijken.' (2) Saadi heeft het gelijk. Ja, de nieuwe machthebbers zijn inderdaad schuldig aan de dood van Khadaffi. Inderdaad werd er 'grotesk misbruik' gemaakt van de lijken van Khadaffi en zijn zoon Mutassim. De lichamen waren voor het publiek tentoongesteld, alsof ze kunstwerken waren. Ik zou beter zeggen: oorlogstrofeeën van de Nationale Overgangsraad en de NAVO! De massa mensen stroomden naar de tentoonstelling, vergaapten zich aan de lijken en maakten foto's van hen. Men toonte geen respect voor de doden. De tentoonstelling was zo weerzinwekkend en beschamend. Een grote verschil met de situatie in Libië was dat de vroegere Roemeense dictator Nicolaï Ceausescu tijdens de Roemeense revolutie van 1989 gevangen genomen en na een schijnproces (zonder bijstand van een advocaat) terechtgesteld werd. Zijn lijk en die van zijn vrouw Elena waren NOOIT voor het publiek tentoongesteld. Wel werd een video-opname van de executie van de Roemeense dictator Ceausescu gemaakt en op televisie getoond. De nieuwe machthebbers begroeven hem op 'n waardige wijze in een bescheiden begraafplaats. Echter is de tentoonstelling van de lijken van Khadaffi en zijn zoon Mutassim een vorm van necrofilie. Weet u niet wat het woord necrofilie echt betekent? Necrofilie betekent niet alleen lijkschennis maar ook geslachtsgemeenschap met een dode. Necrofilie is zo'n gruwel en een zeer zware zonde. Van het tentoongestelde lichaam van Khadaffi waren beelden als vormen van leedvermaak en sensatie gemaakt.


Grotesk misbruik van het
lichaam van Khadaffi
De walgelijke foto laat ons duidelijk zien dat de mensen leedvermaak hebben met de dode Khadaffi. De wereld protesteert helemaal niets tegen de onwaardige en oneerbiedige behandeling van het lijk. Het kan uw eigen lichaam ook overkomen! Hoe zou u zich gaan voelen als men leedvermaak houdt met uw eigen overleden kind of een geliefde!?! Wist u dat de mensen haren uit het hoofd van de dode Khadaffi hadden getrokken en als souvernirs meegenomen!? Denk er goed over na!!! De mensen die leedvermaak hadden met het lijk van Khadaffi, begingen een zeer zware zonde tegen God en schonden de ethiek. Hoe is het mogelijk dat de de hele wereld, vooral het goddeloze en atheïstische Westen die zichzelf 'christelijk' noemt, zijn ogen sluit voor het schenden van het lichaam van Khadaffi!? Afshin Ellian schreef zeer terecht:"De onverschillige houding van de westerse media en politici over de ongeciviliseerde manier, waarop Khadaffi werd gelyncht, is zorgwekkend." (3) Zoals Aisha Khadaffi en haar advocaat eens zeiden dat de weerzinwekkende beelden, waarop Khadaffi gelyncht en voor het publiek tentoongesteld werd, die over de hele wereld waren uitgezonden, emotionele schade hadden berokkend aan haar en andere nabestaanden, is de houding van de westerse media inderdaad zorgwekkend, maar ook uiterst walgelijk! De westerse media scheppen er veel plezier in de dood van Khadaffi en de levensgrote krantekoppen verschenen meteen waarop de foto's stonden van khadaffi die mishandeld en gedood werd en zijn lijk als een oorlogstrofee door de rebellen aan het publiek tentoongesteld werd. Zie enkele krantekoppen hieronder:


Al die kranten die het sensationele nieuws naar buiten brachten over de dood van Khadaffi, hebben de fatsoensregels overtreden en schenden ook de ethiek. Wij Nederlanders weten heel goed dat de Telegraaf zeer berucht is om sensationele foto's. Deze bovenstaande krantekoppen die we zojuist gezien hebben, zijn smakeloos, onfatsoenlijk en respectloos! Vooral de Britse tabloid The Sun is zeer berucht om afluisterpraktijken, omkoping en laster. Op de krantekop staan de grote letters te lezen: Dat is voor Lockerbie. Zie de foto hieronder.
The Sun
Wilde The Sun daarmee suggereren dat de Britten wraak hadden genomen voor de Lockerbie-bomaanslag!? Zouden de Britten Khadafffi vermoord hebben? Op 21 december 1988 werd een bomaanslag op een Amerikaans vliegtuig PanAm gepleegd dat neerstortte op het schotse plaatsje Lockerbie. Naar verluidt zou de Libische dictator Khadaffi opdracht gegeven hebben voor de aanslag op het vliegtuig. In 2002 sprak Khadaffi zijn excuses uit voor de Lockerbie-bomaanslag en bood hij grote sommen geld aan slachtoffers en nabestaanden aan ter compensatie. Het lijkt wel erop dat de suggestie van The Sun de indruk heeft gewekt dat de Britten Khadaffi nooit hebben vergeven voor de Lockerbie-bomaanslag. Er zijn wel aanwijzingen dat commando's van de NAVO en de Britse, Franse en Amerikaanse inlichtingendiensten na 19 maart 2011 hun voet op de Libische bodem hadden gezet en de opstandelingen geholpen hadden met het verdrijven van Khadaffi. De speciale forces van de NAVO hadden Khadaffi in zijn geboortestad Sirte eerst gevangen genomen, in beide benen geschoten en vervolgens bewust aan de rebellen overgeleverd, wetende dat hij door hen zou worden vermoord. (4) De Arabische nieuwszender Al-Jazeera bevestigde dat Khadaffi in zijn beide benen geschoten werd. Om te voorkomen dat hij zou vluchten, hadden de NAVO-commando's hem in zijn beide benen daarom geschoten. Vervolgens stelden de commando's de rebellen op de hoogte waar zij hem konden vinden. De NAVO had twee redenen voor deze misdadige handelswijze: ten eerste mocht de aanwezigheid van NAVO-grondtroepen in Libië niet officieel bekend gemaakt worden, omdat hiermee het VN-mandaat werd overtreden. Ten tweede wilde men de rebellen die er niet in geslaagd waren om Sirte te veroveren, een psychologische overwinning bezorgen. (4) Het kwam de NAVO goed uit dat Khadaffi door zijn eigen onderdanen was vermoord dan door de NAVO. De NAVO heeft wel een oorlogsmisdaad gepleegd. Dat was de reden waarom Aisha Khadaffi de NAVO had aangeklaagd vanwege een oorlogsmisdaad. Tijdens de NAVO-bombardementen waren twee van haar vier kinderen omgekomen. De NAVO hield vol dat het een militair doelwit was. Echter had een raket een huis getroffen waarin de kinderen zich bevonden! 


In zijn weblog schreef Afshin Ellian zeer kritisch:


"De cruciale vraag is of de Nationale Overgangsraad daartoe opdracht heeft gegeven. Als dat niet het geval was, was het een oorlogsmisdrijf door individuen, en kan de voorlopige regering van Libië er niet op worden aangesproken. Het wordt gecompliceerd als blijkt dat de NAVO-troepen bij het bombarderen van het konvooi wisten - of redelijkerwijs hadden kunnen weten - dat Khadaffi zich in dat konvooi bevond. Hier onstaat immers de verplichting voor de NAVO om voorafgaand aan het bombardement de NTC te verzoeken in geval van aanhouding niet over te gaan tot executie van krijgsgevangene. De executie van krijgsgevangene is een ernstig misdrijf; de NAVO is gehouden aan het internationaal recht. Dit zijn de juridische aspecten van de buitenwettelijke executie van Khadaffi." (3)


Afshin Ellian herinnert ons eraan dat de oorlog in Libië geleid werd door westerse landen. Zonder westerse inmenging en NAVO-bombardementen was de Libische opstand allang neergeslagen door de oprukkende troepen van Khadaffi, dan was de Arabische storm in Libië overgewaaid. Afshin Ellian schreef verder:


"De Libische opstandelingen vormden de grondtroepen van de NAVO in de strijd tegen het regime. Commando's en inlichtingendiensten uit Frankrijk, de Verenigde Staten en Engeland kwamen na 19 maart in Libië in actie om de opstandelingen te leiden. Hier ontstaat de cruciale vraag: Waren op de dag van de executie van Khadaffi daar ook westerse commando's bij betrokken?" (3)


Nu komt het interessante deel van het verhaal. Op de krantekop van de New York Post stond te lezen: Khadaffi gedood door yankee fan.  


New York Post: Khadaffi vermoord
door yankee fan
De melding van de Amerikaanse krant lijkt onze vermoeden te bevestigen dat de westerse commando's inderdaad betrokken waren geweest in de moord op Khadaffi. Waarom zegt deze krant dat Khadaffi gedood werd door een fan van de yankees!? De Libische opstandelingen zijn helemaal geen fans van de Amerikanen! Wel zijn ze supporters van de islam.  Vergeet niet dat de westere media in dienst staan van de illuminati en er vaak verborgen boodschappen van de illuminati/vrijmetselaars staan in de kranten, films en andere communicatiemiddelen. Amerika is vergeven van veel vrijmetselaars die enorme invloed hebben uitgeoefend op de wereldpolitiek. Door ongeoorloofde en omstreden inmenging in Libië zakken Europa en de Verenigde Staten met hun verfoeilijke liguidatie-methoden moreel door het ijs. Daarom moet er ook een onderzoek ingesteld worden naar de rol van de NAVO en de betrokkenheid van de westerse landen, met name Frankrijk, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, in de dood van Khadaffi. Het zal niet eenvoudig zijn, want het onderzoek zou zeer zeker gedwarsboomd worden. Na de moord op de Libische dictator Muammar Khadaffi hadden verschillende partijen, waaronder de VN, de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) en de Verenigde Staten, een onderzoek naar zijn dood geeist. Eiste Amerika opeens een onderzoek!? Wat een hypocrise! De houding van de Amerikaanse regering is zo dubbelhartig. Want de regering Obama is wel betrokken geraakt in de dood van Khadaffi en heeft olie-belangen in Libië. Hoewel Amerika niet militair betrokken was geweest in het Libische conflict, waren de Amerikaanse commando's wel actief in Libië! En een onderzoekscommissie die door de Nationale Overgangsraad ingesteld zou worden, is zeker niet onpartijdig. Als ik u was, zou ik niet erop rekenen dat het onderzoek van de commissie onpartijdig, objectief en eerlijk zal worden. Het is logisch dat Aisha Khadaffi de door de Libische overgangsraad benoemde commissie niet vertrouwt. Ze kent de Libiërs beter dan wij hen! 


Een veelzeggende spotprent: de media als bloedhond
De westerse leiders zijn inderdaad huichelachtig als het om Khadaffi gaat. In maart 2004 bezocht de Britse premier Tony Blair als de eerste westerse leider Libië, waar hij onder meer met Khadaffi sprak. Het gesprek was hartelijk en wekte de indruk dat Engeland Khadaffi had vergeven voor de Lockerbie-bomaanslag. Tony Blair zei dat Khadaffi een "bondgenoot zou worden in de strijd tegen het terrorisme." Zie de onderstaande foto hoe Blair en Khadaffi hun handen geschud hadden. 


Tony Blair en Muammar Khadaffi
De foto was genomen op 29 mei 2007
De andere foto's bewijzen de hypocrise van de westerse leiders. Nicolas Sarkozy en Barack Obama waren zo hartelijk en vriendelijk geweest tegen Muammar Khadaffi. Ze deden helemaal géén moeite om Khadaffi terecht te wijzen op de schending van de mensenrechten in Libië. Nu blijkt dat Sarkozy en Obama Khadaffi hadden verraden en overgeleverd aan de hongerige wolven die hem hadden verscheurd en verslonden! Zie de twee onderstaande foto's:

En een ander foto van Mutassim (de zoon van Khadaffi) en Hillary Clinton:
En een veelzeggende spotprent laat de rol van Obama in de Libische opstand zien. De spotprent is eigenlijk een parodie. In de spotprent zien we Obama als Obummel, een parodie op de Duitse generaal Erwin Rommel. 
Ik moet zeggen dat de spotprent de kern van de waarheid bevat. Over welke kern van de waarheid kan ik voorlopig niet zeggen. 


U moet echter weten dat de NAVO en de Libische rebellen (ook de NTC de Libische Overgangsraad) de Geneefse Conventie hebben geschonden. De Geneefse Conventie bepaalt dat krijgsgevangenen niet mishandeld en gedood mogen worden. De Derde Geneefse Conventie (in het Nederlands: Verdrag tot verbetering van het lot van de gewonden en zieken in de legers te velde) dateert van 27 juli 1929 en betreft de behandeling van krijgsgevangenen. Dit verdrag trad op 19 juni 1931 in werking en werd van 21 april tot 12 augustus 1949 herzien en aangevuld met onder andere artikel 3. Sinds het verdrag op 27 juni 2006 door Nauru geratificeerd werd, is het door ALLE LANDEN VAN DE WERELD aangenomen. (5) In de bepalingen van de Derde Geneefse Conventie moeten krijgsgevangenen:


* Humaan en met eerbied behandeld worden,
* Hun naaste verwanten en het krijgsgevangenagentschap van het Internationale Rode Kruis van hun gevangenschap kunnen inlichten,
* Regelmatig met hun naaste verwanten en bijstaanders kunnen corresponderen,
* Kleding, eetgerei en persoonlijke spullen kunnen bijhouden,
* Afdoende gevoed en gekleed worden,
* gehuisvest worden op minstens gelijke voet als de vijandelijke soldaten,
* De medische zorg krijgen die ze nodig hebben,
* Betaald worden voor enig werk dat ze doen,
* Gerepatrieerd worden, indien ze ernstig ziek of gewond zijn, waarna ze niet terug in militaire dienst mogen keren,
* Vrijgelaten en gerepatrieerd worden als de vijandelijkheden beëindigd zijn. (5)


Ze mogen niet:


* Andere informatie dan naam, leeftijd, rang en dienstnummer gevraagd worden,
* Geld en waardevolle afgenomen worden zonder registratie en latere teruggave,
* Individuele privileges gegeven worden tenzij die verband houden met gezondheid, geslacht, leeftijd, rang of beroepskennis,
* In kleine cellen vastgehouden worden buiten de wet om. Beperkte bewegingsvrijheid om veiligheidsredenen kan wel,
* Gedwongen worden militair, gevaarlijk, ongezond of vernederend werk te doen. (5)


De misdadige handelswijze van de NAVO en de rebellen is in strijd met het internationaal humanitair recht! Khadaffi was een militair en had de rang van kolonel. Hij werd als krijgsgevangene gevangen genomen. Maar de NAVO nam hem niet in bescherming en had hem bewust overgeleverd aan de rebellen. De rebellen hadden Khadaffi in het openbaar vernederd, geslagen en geschopen en uiteindelijk vermoord. Ook hadden ze een gouden pistool van Khadaffi afgepakt en als oorlogstrofee getoond. In de derde Geneefse Conventie wordt het echter bepaald dat de persoonlijke spullen van een krijgsgevangene geregistreerd en bij vrijlating teruggegeven moeten worden.


Khadaffi's gouden pistool 
De echte en voornaamste drijfveer van de rebellen was uiteraard wraak (en haat). De Bijbel zegt echter:


"Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is." 
Matthéüs 5:43-45


De Bijbel geeft een voorbeeld hoe een soldaat een krijgsgevangen vrouw behandelt. Als een soldaat een krijgsgevangen vrouw begeert en tot vrouw wil nemen, moet hij haar goed behandelen. Indien de soldaat niet van haar houdt, dan moet hij haar laten gaan, waarheen zij wil, en haar voor geld niet mogen verkopen. Ook mag hij haar niet als slavin behandelen. (Deuteronomium 21:10-14) Een ander geval lezen we ook in de Bijbel dat de Aramese soldaten na de belegering van Dothan gevangen genomen werden, vroeg de koning van Israël aan profeet Elisa of hij de krijgsgevangenen mocht doden. Maar Elisa antwoordde dat de krijgsgevangenen niet gedood mochten worden. "Gij mocht hen niet neerslaan. Slaat gij soms hen neer, die gij gevangengenomen hebt met uw zwaard en boog?"zei de profeet tegen de koning. "Geef hen brood en water en stuur hen dan naar huis." De koning deed wat de profeet hem gezegd had. De Aramese krijgsgevangenen werden goed behandeld en kregen brood en water. Daarna mochten ze naar huis gaan.  (II Koningen 6:8-23) Uiteraard willen de westerse politici niets weten van de Bijbelse voorbeelden! Barack Obama en Nicolas Sarkozy willen zeker ook niet weten. 


Het verzoek van Aisha Khadaffi om het onderzoek naar de dood van haar vader is zeer terecht. Het Internationaal Strafhof mag het verzoek van Aisha niet weigeren. Er moet een strafrechtelijk onderzoek ingesteld worden naar de wandaden van de NAVO en de Libische rebellen. Beide partijen hebben zich schuldig gemaakt aan de schending van de Geneefse Conventie en de moord op Khadaffi. Ook moet er een onderzoek ingesteld worden naar de betrokkenheid van de westerse leiders. Want ze hebben andere grote belangen en weten héél goed dat de zogenaamde Arabische Lente helemaal geen overgang naar de democratie is. Uiteraard zijn de westerse leiders en de Libische Overgangsraad niet blij met het verzoek van hun vijand Aisha Khadaffi. Ook is de aanklacht van Aisha zeer terecht dat de NAVO oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het is wrang om te zeggen dat Libië het verdrag van de Geneefse Conventie op 22 mei 1956 ondergetekend en bekrachtigd had, juist dat Khadaffi in oktober 2011 door de rebellen vermoord werd. Met medeweten van de NAVO!


Eén ding moeten we goed weten dat Khadaffi niet alleen een wreed dictator was geweest, maar ook een mens. Als mens heeft hij ook recht op een humanitaire behandeling en een eerlijk proces. Hem werd het recht op een menswaardige behandeling niet gegund. Eens zal de tijd komen dat de NAVO, de westerse leiders en de Libische rebellen hun rekenschap aan de hemelse Rechter zullen moeten afleggen, wanneer zij op de jongste dag voor de oordeelstroon moeten terechtstaan.
Dan zullen zij zwaar geoordeeld worden voor wat zij Khadaffi hadden aangedaan. Ook de mensen die de tentoonstelling van het lijk van Khadaffi bijwoonden, zullen zwaar geoordeeld worden. Ook de media zullen niet ontkomen aan het oordeel. Vreselijk is het om in de handen van de levende God te vallen! (Hebreeën 10:30-31) Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                    Paul


UPDATE: De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, Moreno Ocampo, heeft op 16 december 2011 bij de VN in New York verklaard dat de dood van Khadaffi een oorlogsmisdaad was. Hij heeft daarover een brief naar de Nationale Overgangsraad in Libië gestuurd. In de brief vraagt hij hoe het staat met het onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Libië door zowel de rebellen als de Khadaffi-getrouwen. (6) Eerder had de Libische Raad na storm van internationale kritiek ingestemd met een onderzoek naar de dood van Khadaffi. Dus afwachten hoe het verder gaat met het onderzoek.


Bronnen en referenties:


(1) Diverse media
(2) Elsevier
(3) Afshin Ellian weblog 
(4) Xandernieuws
(5) nl.wikipedia.org/wiki/Derde Geneefse Conventie
(6) NOS teletekstnieuws

Geen opmerkingen: