maandag 16 mei 2011

Dood Osama Bin Laden: een pion opgeofferd. Deel III


Het laatste en derde deel van het artikel "Dood Osama Bin Laden: een pion opgeofferd": Nu u het tweede deel gelezen hebt, zult u wellicht gehoord hebben van aantal complottheorieën die suggereren dat Osama bin Laden niet het brein achter de aanslag op het WTC in New York was.
Hoewel de complottheorieën op ficties, onwaarheden en fantasieën berusten, bevatten ze wel de kern van de waarheid. En toch...moeten we niet vergeten dat de complottheorieën alleen maar onze aandacht hebben afgeleid van echte feiten. Ze zijn ook gediend om ons op een dwaalspoor te brengen. Laat u niet in met de complottheorieën. Ze houden ons af van het evangelie van Jezus Christus. Laten we ons meer gaan bezighouden met de Bijbel, het onfeilbare Woord van God. De Bijbel openbaart niet alleen het verlossingsplan van God, maar ook de gebeurtenissen in de toekomst. Alles wat de Bijbel over de toekomst voorzegd heeft, komt letterlijk uit. Ja, veel van de profetieën Gods zijn reeds in vervulling gegaan. Ook geeft de Bijbel ons aanwijzingen over de echt bestaande wereldsamenzwering die naar de Nieuwe WereldOrde toewerkt. Laten we nu naar de echte feiten gaan kijken of Osama bin Laden werkelijk het meesterbrein achter de aanslagen op het WTC was geweest.

Was Osama bin Laden een CIA-agent?

De vraag houdt ons bezig of Osama bin Laden wel of geen CIA-agent was, zoals een complottheorie dat suggereert. Ja, aantal bronnen bevestigen dat Osama bin Laden inderdaad een CIA-agent was geweest. Tijdens de oorlog in Afghanistan tegen de Russen had de Pakistaanse geheime dienst ISI Osama Bin Laden en zijn strijdmakkers getraind met indirecte steun van de CIA en werden de bunkergrotten van Tora Bora ingericht. De indirecte Amerikaanse steun vond plaats onder de codenaam Operaton Cyclone en duurde van 1980 tot 1979. (1) Na de dood van Osama bin Laden werd er gespeculeerd dat de Pakistaanse geheime dienst Bin Laden in bescherming had genomen. Eerder had de Pakistaanse premier Gilani in een rede voor het parlement in Islamabad verklaard dat Pakistan Al-Qaeda niet had geholpen met het verbergen van Osama bin Laden. En hij noemde de beweringen dat de Pakistaanse regering incompetent zou zijn, absurd. (2) Veel mensen vroegen zich af hoe het mogelijk was dat Bin Laden zich jarenlang in Pakistan verborgen kon houden. Nu blijkt het dat de Pakistaanse geheime dienst wel onderdak had verleend aan de Al-Qaedaleider. "Pakistan zit ingewikkeld in elkaar. Wie zich afvraagt of het wist dat Osama bin Laden binnen zijn grenzen verbleef, moet eerst aangeven over welk Pakistan hij het wil hebben. Want als een typische zwakke staat kent dit land verschillende staatjes binnen de staat,"schrijft het Reformatorische Dagblad. (3) Inderdaad staat een sterk en trots leger naast een machteloze burgerregering in Pakistan en de geheime diensten, waaronder de ISI, varen al tientallen jaren hun eigen koers. Het land heeft aantal keren te maken gekregen met militaire coups.

De Pakistaanse diplomaat Mansoor Ijaz was ervan overtuigd dat de Pakistaanse geheime dienst ISI "exact" op de hoogte was gebleven van Bin Ladens verblijf in Abottabad. Hij typeerde de dienst als een "waakzame babysitter" die de terroristenleider in de gaten hield zolang de vergoedingen voor dat babysitten bleven binnenstromen. Dat wil zeggen: zolang Pakistan door Amerika en het Westen goed werd betaald voor zijn deelname aan de strijd tegen het terrorisme. (3) De heer Frazana Shaikh van de Britse denktank Chatham House bevestigde Ijaz' analyse en noemde Osama bin Laden een "lucratieve troef"in handen van de Pakistaanse regering. Een troef waarmee ze een eindeloze stroom aan financiële en materiële hulp wist af te dwingen. (3) Ik persoonlijk ben diep ervan overtuigd dat de Amerikanen wel jarenlang op de hoogte waren van Bin Laden's verblijf in Pakistan. De Amerikanen zagen door de vingers dat Osama bin Laden beschermd werd door de ISI. Er bestaat een nauwe en geheime samenwerking tussen twee geheime diensten, de CIA en de ISI. Ze dekken elkaar toe en spelen dubbelspel.

De Cubaanse leider Fidel Castro verklaarde in een gesprek met de Litouwse schrijver Daniel Estuin dat Osama bin Laden een CIA-agent was. Volgens hem zouden de documenten die op klokkenluiderswebsite Wikileaks waren gezet, dit bevestigen. "Elke keer als Bush angst wilde opwekken en een grote toespraak ging houden, dook Bin Laden op met een verhaal waarmee hij de mensen bang maakte,"aldus Castro. "Bush had nooit gebrek aan de steun van Bin Laden. Hij was een ondergeschikte." Castro zei dat uit de documenten op Wikileaks, waarop onlangs ook duizenden geheime documenten zijn gezet over de oorlog in Afghanistan, 'duidelijk blijkt dat Bin Laden een CIA-agent was.' Had Castro gelogen of sprak hij de waarheid? Deze keer sprak hij de waarheid. (4) De regering Obama bevestigde op 27 augustus 2010 dat Osama bin Laden inderdaad een CIA-agent was. De minister van defensie Robert M. Gates verklaarde dat Bin Laden in de vroege jaren negentig voor de CIA gewerkt had. (5) Robert M. Gates werkte vroeger bij de CIA en was een assistent van de CIA-directeur Stansfield Turner.

Er dook een zwaar belastend document op dat van de CIA afkomstig was. Uit het document blijkt het dat de CIA-agent Tim Osman beter bekend is geworden als Osama bin Laden. "Tim Osman" was de schuilnaam, die was toegewezen aan Osama bin Laden door de CIA voor zijn tournee in de Verenigde Staten. Zie de foto van het document hieronder, dan treft u inderdaad de naam van Tim Osman alias Osama bin Laden aan:


Bin Laden bezocht tijdens de tournee de Amerikaanse militaire bases, op zoek naar politieke steun en wapens voor de moedjahedien in Afghanistan. Ook woonde hij de speciale demonstraties van nieuwe en geavanceerde wapens in de militaire bases bij. Er is ook een bewijs dat Tim Osman alias Osama bin Laden het Witte Huis had bezocht.

De rol van Zbigniew Brzezinksi

De man die een sleutelrol in het leven van Osama bin Laden had gespeeld, was Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Kazimierz Brzezinski (1928-), geboren in Warschau, Polen, is een Pools-Amerikaans politicus. Hij was een National Veiligheidsadviseur onder de regering van president Jimmy Carter (1977-1981). Hij was verbonden aan Amnesty International en de CFR (Council on Foreign Relations), de Bilderberggroep en enkele instituten. Samen met zijn vriend David Rockefeller had hij de Trilaterale Commissie opgericht. Hij is nog steeds actief bij de Trilaterale Commissie.  

Zbigniew Brzezinski
Onder John F. Kennedy was Zbigniew Brzezinski een adviseur in de verkiezingscampagne geweest. Tevens was hij ook een adviseur van Barack Obama die het tijdens de verkiezingscampagne opnam tegen John McCain. Brzezinski had tot grote ergernis van de Russen een grote rol gespeeld in de verkiezing van de Poolse kardinaal Karol Wojtyla tot paus Johannes Paulus II. Ook adviseerde hij enkele Amerikaanse presidenten als Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton. Zijn invloed op de Amerikaanse politiek is erg groot dat hij tot de grijze eminentie kan worden gerekend.  De term 'grijze eminentie' is afgeleid van het Frans woord 'éminence grise.' De grijze eminentie is een machthebber die niet op de voorgrond treedt. Hij werkt indirect achter de coulissen van het politieke toneel, bijvoorbeeld via stromannen of door invloedrijke figuren te manipuleren. De term is afkomstig uit de tijd van kardinaal Richelieu. Verwijzend naar zijn rode cappa magna luidde Richelieu's bijnaam 'l'éminence rouge' (de rode eminentie). De kapucijn Francois Leclerc du Tremblay (1577-1638), ook bekend als Père Joseph, was een belangrijk vertrouweling van Richelieu. Zijn politieke invloed was daardoor groot maar voor niet-ingewijden onzichtbaar. Vanwege zijn grijze kapucijnengewaad werd Père Joseph aangeduid als l'éminence grise (de grijze eminentie). Daarbij komt de extra symboliek van grijs als een kleur die voor onopvallendheid staat. (6) Zbigniew Brzezinski en Henry Kissinger behoren tot de geostrategen.

Om de duistere motieven van Zbigniew Brzezinski beter te begrijpen welke rol hij had gespeeld in het leven van Osama bin Laden, moeten we eerst beginnen met zijn boek "The Grand Chessboard." Het boek "The Grand Chessboard" (vertaald: Het Grote Schaakbord) van Zbigniew Brzezinksi gaat over de rol van de supermacht Amerika in de 21ste eeuw en behandelt aantal onderwerpen over geostrategische doelen als Eurazië. Pakistan wordt ook vermeld in deze boek!


 Geostrategie is een disiplinair onderdeel van geopolitiek en een vorm van buitenlands beleid die in de eerste plaats wordt geleid door geografische factoren, aangezien deze de politieke en militaire planning kunnen informeren, beperken of beïnvloeden. Net als bij alle vormen van strategie richt geostrategie zich op het verbinden van middelen met doelen in dit geval van de natuurlijke hulpbronnen van een land met geopolitieke doelen, hetzij lokaal, regionaal of globaal. Critici noemen geostrategie een 'pseudowetenschappelijke glans' die wordt gebruikt door dominante naties om imperialistische of hegemonieuze ambities te rechtvaardigen, dat het een irrelevante disciplinie is geworden als gevolg van technologische vooruitgangen of dat haar essentialistische focus op geografen doet leiden tot verkeerde conclusies over het voeren van een buitenlands beleid. (7) De term geopolitiek werd uitgevonden door generaal Karl Haushofer die een hoogleraar in de politieke aardrijkskunde te München was. Karl Haushofer had een prominente rol gespeeld in het Thule Genootschap. Het occulte, nationalistische en antisemitische Thule genootschap werd als de 'Germanenorde' naar het voorbeeld van de vrijmetselaren opgericht en was als de voorloper van de NSDAP van Adolf Hitler gezien. Hoewel geopolitiek als "politieke aardrijkskunde" omschreven wordt, zit er meer achter deze zogenaamde wetenschap. Deze wetenschap hangt oorspronkelijk ten nauwste samen met de Duitse nationaal-socialistische racistische filosofie. De heer J.A.E. Vermaat schreef in zijn boek "Christus of ideologie":"De geopolitiek is in feite geen wetenschap doch een ideologie. Het is een poging om de ideologie wetenschappelijk te onderbouwen. Wanneer wij het woord "geopolitiek" splitsen in haar beide componenten en voor "geo" lezen: Lebensraum, en voor "politiek": rassenleer, dan hebben wij zo ongeveer de essentie van deze nieuwe "wetenschap" weergegeven." (8)

In zeker zin zijn geopolitiek en geostrategie allebei pseudowetenschappelijk. Ze verhullen eigenlijk de imperialistische, nationalistische en expansionistische ambities en bedoelingen van een supermacht. Geostrategie doet ons denken aan het spel stratego. Uit het interview van L'Nouvel Observateur met Zbigniew Brzezinski blijkt het dat Osama bin Laden en het islamitische terrorisme als geopolitieke wapens gecreëerd werden door de Amerikaanse Geheime Dienst. En Osama bin Laden werd als een pion in het schaakbord ingezet door de machtselite die naar de Nieuwe WereldOrde streven. Het begon vrijwel allemaal eerst met de oorlog in Afghanistan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Robert Gates stelde in zijn memoires dat de Amerikaanse geheime diensten zes maanden vóór de Russische invasie in Afghanistan reeds begonnen waren met het bewapenen van de moejahedien. Toen de vraag aan Zbigniew Brzezinski werd gesteld of het waar was van Robert Gates' stelling. "Op dat moment was u Carters veiligheidsadviseur, waardoor u een belangrijke rol had gespeeld in deze affaire. Kunt u deze stelling bevestigen?" "Ja. Volgens de officiële versie begon de CIA in 1980 steun aan moejahedien te verlenen, dus na de invasie van het sovjet-leger in Afghanistan op 24 december 1979. Maar de werkelijkheid, die tot vandaag geheim wordt gehouden, is helemaal anders. Eigenlijk was het op 3 juli 1979 dat president Carter de eerste richtlijn had ondertekend voor de geheime steun aan de oppositie tegen het pro-sovjet regime in Kaboel. En op dezelfde dag scrheef ik een briefje, waarin ik aan de voorzitter uitgelegd had dat de steun naar mijn mening zou leiden tot een militaire interventie door de Sovjets." Brzezinski vond de geheime operatie een uitstekend idee. Deze operatie had volgens hem de Russen in de Afghaanse val gelokt. Hij schreef aan president Carter;"We hebben nu de mogelijkheid om de Sovjet-Unie een vietnam-oorlog te bieden." Inderdaad was de oorlog in Afghanistan voor Moskou onhoudbaar en geldverslindend geworden hetgeen het tot demoralisatie onder het Russische leger en uiteindelijk het uiteenvallen van het Sovjet-imperium leidde. Toen Brzezinski gevraagd werd of hij spijt had gekregen dat hij de toekomstige terroristen had geholpen met wapens en adviezen. Brzezinski haalde z'n schouders op en zei;"Wat is het meest belangrijk voor de wereldgeschiedenis? De Taliban of de val van het Sovjet-rijk? Islamitische heethoofden of de bevrijding van Oost-Europa en het einde van de koude oorlog?" "Islamitische heethoofden? Maar het is keer op keer gezegd: islamitische fundamentalisme is een wereldwijde bedreiging,"reageerde de journalist furieus. "Rotzooi! Er wordt gezegd dat het Westen een mondiale beleid ten aanzien van de islam heeft. Dat is onzin!"riep Brzezinski. "er is geen wereldwijde islam. Laten we eens op een rationeel manier en niet op demogogische of emotionele wijze naar de islam kijken. Het is de eerste wereldreligie met 1,5 miljard aanhangers. Maar wat is er gemeenschappelijk tussen fundamentalistische Saoedi-Arabië, gematigde Marokko, militairistische Pakistan, pro-westerse Egypte en geseculariseerde centraal-Azië? Het is niets meer dan dat waarop de christelijke landen verbindt." (9)  Zie twee You Tube videoclips:In 1981 bezocht Zbigniew Brzezinski 'zijn jongen' in Khyberpas, het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan. De Khyberpas is de belangrijkste bergpas die Pakistan en Afghanistan verbindt, en ligt op de bevoorradingsroute van de in Afghanistan gelegerde NAVO-troepen. Verder was de Khyberpas  in de jaren tachtig van groot strategische belang voor de CIA die de steun aan de moedjahedien verleent in de strijd tegen de Russen. De negentiende eeuwse Britse schrijver Rudyard Kipling noemde de Khyberpas "een zwaard dat door de bergen snijdt." De jongen, bij wie Zbigniew Brzezinski op bezoek kwam, was gekleed in legeruniform en droeg een baret. En hij gaf Brzezinski een demonstratie van een geweer. De jongen was niemand anders dan Osama bin Laden die getraind werd door de Pakistaanse Geheime Dienst. Zie de foto hieronder:

Zbigniew Brzezinski (links) en
Osama bin Laden (rechts)
 De foto werd oorspronkelijk gepubliceerd in het Duitse tijdschrift Stern.

Was Osama bin Laden het meesterbrein achter de aanslagen op het WTC?

Op 11 september 2001 was the day that shocked the world, toen het gekaapte vliegtuig op de ochtend om 8.46 lokale tijd de noordelijke WTC-toren op vrije hoogte binnenvloog en explodeerde waardoor enorme zware en zwartgeblakerde rookpluimen ontstonden. Even later boorde een ander vliegtuig in de zuidelijke WTC-toren waardoor het explodeerde. Duizenden mensen raakten in paniek en namen de benen. In de loop van de ochtend stortten twee torens volledig ineen en 2973 mensen waren om het leven gekomen. De geschiedenis werd niet met inkt maar met bloed geschreven. Nog diezelfde avond wisten de Amerikaanse media te melden dat de verantwoordelijkheid voor die aanslagen bij Osama bin Laden lag. De media waren er zeker van dat Bin Laden het meesterbrein was achter de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Veel mensen vonden het logisch, want Osama bin Laden had eerder aanslagen gepleegd op een Amerikaanse ambassade in Nairobi, Kenia, en had de jihad gevoerd tegen het 'ongelovige Westen', het 'zionisme' en de 'kruisvaarders.' Hij stond immers jarenlang op nummer 1 in de Most Wanted List van de FBI. Daarom werd Osama bin Laden als de hoofdverdachte aangewezen. De regering Bush verklaarde de terroristenleider tot vijand nummer 1. Ook verklaarde de Amerikaaanse regering de oorlog aan Al-Qaeda. Later viel Amerika Afghanistan, de thuisbasis van Al-Qaeda en de Taliban binnen, omdat de Taliban geweigerd had Osama bin Laden aan de Amerikanen uit te leveren. Bin Laden wist te ontsnappen aan de Amerikanen. Jarenlang was de hele wereld ervan overtuigd dat Osama bin Laden en zijn terroristische netwerk Al-Qaeda achter de aanslagen stonden. Bin Laden was het meesterbrein achter de aanslagen op het WTC en het Pentagon, aldus de officiële lezing. Echter wordt de officiële lezing in twijfel getrokken doordat andere nietgenoemde feiten boven de tafel waren gekomen. Want Osama bin Laden ontkende aanvankelijk iets te maken hebben met de aanslagen, maar deed later voortdurend suggestieve uitspraken die in de richting wijzen van zijn betrokkenheid of verantwoordelijkheid. Een keer pochte hij dat het resultaat van 11 september 2001 zelfs zijn "optimistische verwachtingen" overtrof. En op 29 oktober 2004, vier dagen voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, verscheen een videocassette van Bin Laden, waarin hij nadrukkelijk verklaarde achter de terreuraanslagen te staan, maar...hij eiste niet de verantwoordelijkheid op. (1) Precies zoals Fidel Castro zei dat Bin Laden altijd met het verhaal opdook om de mensen angst aan te jagen.

Hoe het Al-Qaeda netwerk ten tijde van 11 september 2001 werd gefinancieërd, is nog niet helemaal duidelijk. Maar de FBI maakte wel bekend dat generaal Mahmoud Ahmed van de Pakistaanse Geheime Dienst 100.000 dollar had overgemaakt naar de vliegtuigkapers. Diezelfde generaal Mahmoud Ahmed was tussen 4 en 13 september 2001 op officieel bezoek in Washington D.C. en ontmoette o.a. minister Colin Powell, onderminister Richard Armitage en CIA-chef George Tenet. Indien Colin Powell, George Tenet en Richard Armitage nog geweten hebben dat die generaal Ahmed die aanslagen had gefinancieerd, dan zouden ze hem meteen kunnen arresteren. (10) Maar dat deden ze niet! In plaats daarvan verklaarde Pakistan als één van de eerste moslimlanden in het Midden-Oosten achter de oorlog in Afghanistan te scharen, een kostbare oorlog die - net als de oorlog in Irak - erg goed uitpakte voor de regering Bush en winstgevend was voor het militair-industriële complex. De leden van de regering Bush hebben dankzij connecties grote belangen in de wapenindustrie. 

Naast verdachte financiële connecties als met generaal Ahmed zijn er ook andere merkwaardige feiten. Osama bin Laden die nog wel het zwarte schaap van de familie bin Laden genoemd werd, verscheen gewoon op familiebruiloften en ontmoette daar zijn broers, die overigens net als de vliegtuigkapers vlakbij het CIA-hoofdkwartier woonden (!), tijdens zulke bijeenkomsten. Diezelfde familieleden werden direct na de aanslagen het land uitgesmokkeld, zonder ook enige vraag over hun broer te hoeven beantwoorden. (10) De voormalige Duitse minister van defensie, Andreas von Bulow, beweerde dat de CIA betrokken was bij de aanslagen op 11 september. Zijn insinuatie wordt wel belachelijk gemaakt door het overgrote deel van de westerse bevolking. Echter lijkt de bewering van von Bulow te zijn bevestigd door een opmerkelijk uitspraak van de voormalige Pakistaanse chef van de Geheime Dienst, Hamid Gul, die van 1987 tot 1989 actief was, maar als gepensioneerde regelmatig in talkshows op TV te zien was. Gul bazuint nog altijd rond dat de aanvallen op de Twin Towers in New York op "nine-eleven" een Amerikaans complot waren, louter bedoeld om "grondstoffenrijke moslimlanden" te kunnen binnenvallen. Volgens Andrew McGregor, terrorismekenner bij de Amerikaanse Jamestown Foundation, geldt Gul als de verpersoonlijking van de pro-islamitische en anti-Amerikaanse sentimenten binnen de Pakistaanse strijdkrachten en de Geheime Dienst. Zijn naam dook geregeld op in talloze Wikileaksdocumenten en die verraadden nauwe banden met de Taliban en Al-Qaeda. (3) De Amerikaanse minister van defensie Robert M. Gates bevestigde dat Osama bin Laden in Washington D.C. was, in de nacht dat George W. Bush verslaggevers vertelde dat hij Osama "dood of levend" te pakken wilde krijgen. (11) Dan begint u nu ernstig te twijfelen aan de officiële lezing dat Osama bin Laden het meesterbrein achter de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon was.

Om de daders van een misdaad te achterhalen moet u uiteraard eerst beginnen met een sporenonderzoek. Dat weet iedere rechereur. Zo eenvoudig ligt het in dit geval niet, omdat de Amerikaanse regering die in strijd met de wet handelde, direct na de aanslagen was begonnen met het opruimen van de puinhopen en het vernietigen van bewijzen die naar de echte daders kunnen leiden. En het merendeel van foto's en films die tijdens en na de aanslagen waren gemaakt, wordt niet meer in de reguliere media vertoond. Onafhankelijke journalisten die een serieuze onderzoek naar de ware toedracht van de terreuraanslagen willen instellen, worden gedwarsboomd, geintimideerd en mogelijk met de dood bedreigd. De mediabazen die anti-patriottische sentimenten koesteren en connecties hebben met de machtselite achter de schermen, bepalen welke nieuws over de achtergronden van de terreuraanslagen wel en niet bekendgemaakt mag worden. Zo werd het sprookje in elkaar geknutseld dat Osama bin Laden de grootste schurk en meest gezochte misdadiger op aarde was. Bin Laden werd als het "misdadige en kwaadaardige meesterbrein achter de aanslagen" gezien, terwijl het echte meesterbrein buiten schot nog altijd blijft. Als u het nog steeds niet gelooft, zullen andere feiten u wel ervan overtuigen dat de aanslagen al jarenlang gepland en zeer grondig voorbereid waren geweest. Het is vrijwel onmogelijk om te kunnen vaststellen dat Osama bin Laden en zijn rechterhand Ayman al-Zawahiri de aanslagen op het WTC en het Pentagon beraamd hadden. Wel staat het vast dat de beide mannen terroristen zijn die de dood van vele onschuldige mensen op hun geweten hebben. En de kapers, allen moslims, waren gehersenspoeld en wijsgemaakt dat "Allah hen zal belonen met vele honderden schone maagden in het paradijs," als ze duizenden "ongelovige honden" om het leven brengen. Ze geloofden de leugen en hadden de leugen lief. Ze waren gewoon misleid.

De Illuminati-kaarten

In 1990 werd het INWO-kaartspel (INWO; Illuminati New World Order) bedacht door een Amerikaanse gameontwerper, Steve Jackson genaamd. Het kaartspel bleek verbijsterende voorspellende 'gaven' te bevatten. Zo gaan 3 van circa 300 kaarten over de aanslagen op 11 september 2001 die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel plaatsvonden!! De kaarten bleken zo nauwkeurig te zijn, dat zelfs de plek, waarop de eerste Twin Tower werd geraakt, exact overeenkwam met de latere werkelijkheid. Hoe kon Steve Jackson volslagen nauwkeurige details van de aanslagen weten dat hij later onverwacht bezoek kreeg van de Geheime Dienst die probeerden de publicatie van het kaartspel te verhinderen!? De USSS (United States Secret Service) deed inval in het hoofdkwartier van Steve Jackson Games en nam aantal computerbestanden die volgens de overheid uiterst gevoelige informatie bevatten, in beslag. Steve Jackson spande een geding aan tegen de staat en won het proces. Tijdens de rechtszaak in 1993 bepaalde een rechter dat Steve Jackson de informatie legaal had weten te krijgen.
Zie de illustratie van een Illuminati-kaart uit 1995 hieronder:


En bekijk de foto van de aanslag op 11 september 2001 hieronder...


Hoe Steve Jackson aan uiterst gevoelige informatie was gekomen, bleek een ander verhaal duidelijk dat de informatie gestolen werd door een groep hackers. Het gestolen tekstbestand ging voornamelijk over de noodmaatregelen van het zogenaamde E911 systeem. Let wel goed op het getal 911! Het getal zal u straks een duidelijkheid verschaffen. De Geheime Dienst die de publicatie van het gestolen document trachtte te voorkomen, voerde een argument aan door te vrezen dat het gestolen bestand kan worden gebruikt om het E911 systeem te saboteren. (12) Overigens is E911 een telecommunicatiesysteem. Het INWO kaartspel werd in 1995 uiteindelijk gepubliceerd en was onmiddelijk een besteller. Zes jaar later bleken 3 van de 300 Illuminati-kaarten een gruwelijk werkelijkheid te zijn. De Illuminati-kaarten bewijzen wel dat de aanslagen op Twin Towers gepland werden door de verraderlijke krachten in Amerika, zoals wijlen generaal Douglas MacArthur hen omschreef, en niet door Osama bin Laden.

"Ik ben bezorgd over de veiligheid van onze grote natie, niet zozeer omwille van een bedreiging van buitenaf, maar vanwege de verraderlijke krachten van binnenuit." Generaal Douglas MacArthur.

Osama bin Laden was als een pion in het schaakbord gewoon gebruikt. Hij was een gewillig instrument van de CIA, die ondergeschikt is aan de machtselite achter de schermen. De machtselite, waaraan Zbigniew Brzezinski en zijn vriend David Rockefeller deel nemen, werkt aan de Nieuwe WereldOrde. Ik herinner me een uitspraak van de Russische revolutionaire schrijver Maksim Gorki. "Het schaken bevordert het communisme,"klonk de uitspraak van Gorki. Ongetwijfeld moet Zbigniew Brzezinski deze uitspraak gekend hebben. In zijn ogen bevordert het schaken de Nieuwe WereldOrde!

Nog een ander feit dat een kranteknipsel uit 1979 een onweerlegbare bewijs levert dat de aanslagen op 11 september 2001 al jaren voorbereid waren geweest. Uw haren zullen te berge rijzen, als u deze foto van het kranteknipsel ziet hoe een vliegtuig van Pakistan International Airlines (!) tegen de Twin Tower aanvliegt. Zie de kranteknipsel hieronder en let goed op de datum van de verschijning van de krant: klik op de foto ter uitvergroting.


De nietsvermoedende lezers realiseren zich niet dat de illustratie van deze kranteknipsel een geheime en gecodeerde boodschap bevat dat alleen de leden van de geheime diensten en de vrijmetselaars kunnen begrijpen. De illustratie was gewoon een mededeling dat de aanslagen op Twin Towers gepland waren en de Pakistaanse Geheime Dienst haar medewerking verleend had. Er zijn nog veel meer voorbeelden van geheime en gecodeerde boodschappen in kranten, stripboeken, films en games. Toeval? Nee, er bestaat geen toeval. Franklin D. Roosevelt zei al;

"In de politiek gebeurt er niets toevallig. Als er iets gebeurt, wees er maar van overtuigd dat het zo gepland is!"

Het geheim van het getal 11

Is het u niet opgevallen dat het getal 11 een grote maar occulte rol heeft gespeeld in de aanslagen op het WTC en het Pentagon? Het gekaapte vliegtuig dat als eerste tegen de Twin Tower aanvloog, was American Airlines vlucht 11. Aan boord zaten negen stewardessen en twee piloten als de voltallige bemaning: 9+1+1=11. In het vliegtuig zaten 92 personen: 9+2=11. De eerste toren stortte om 10:28 AM volledig in. Tel deze nummers op: 1+0+2+8=11. 
De maand september plus de elfde dag worden samen opgeteld: 9+1+1=11. 11 september is de 254ste dag van het jaar oftewel: 2+5+4 =11.  
Stonden de Twin Towers niet voor het getal 11? Wist u dat de Twin Towers elk 110 verdiepingen tellen. Samen zijn ze opgeteld: 1+1+0(2x)=11 11. Toen werd aan Minaru Yamasaki, de architect van de Twin Towers, gevraagd waarom hij niet één van 220 verdiepingen voorgesteld had. Zijn antwoord klonk eigenaardig;"Het moet wel binnen de menselijke maat der dingen blijven."
Op 11 september 1990 deed George H.W. Bush een oproep tot het stichten van een Nieuwe WereldOrde. Precies elf jaar later vonden de aanslagen op de Twin Towers in New York op exacte dezelfde dag plaats! Besef dan wel goed dat George H.W. Bush en zijn zoon George W. Bush allebei leden zijn van het geheime en duistere genootschap Skull & Bones. Nog een ander feit: de bouw van het Pentagon begon op elf september 1941. 60 jaar later vond de aanslag op het Pentagon op dezelfde dag plaats! Allemaal toevallig? Nee! God openbaarde mij het grote geheim van het getal 11 dat alleen de vrijmetselaars kennen. Het getal 911 is sinds 1968 een alarmnummer in Noord-Amerika. 1968 was ook het jaar dat de eerste fundering van de Twin Towers gelegd werd. De Amerikaanse Geheime Dienst had geprobeerd te voorkomen dat de game-ontwerper Steve Jackson het gestolen bestand zou publiceren die het geheim van 911 zou prijsgeven. Het getal 911 is eigenlijk een verborgen getal dat je deze drie getallen samen optelt: 9 + 1 + 1 = 11. Het verborgen getal 911 refereert aan "nine-eleven"!! Om het geheim van "nine-eleven" te ontsluieren gaan we eerst een korte maar zeer belangrijke informatie over de inwijdingsritueel in de vrijmetselarij lezen. De vrijmetselarij is een occult genootschap met wijdverbreide takken over de hele wereld en staat geheel onder invloed van satan. De vrijmetselaars van lagere niveaus hebben helemaal geen idee dat hun genootschap juist toewerkt naar de Nieuwe WereldOrde. Ze weten ook niet dat de hoogste graden van de vrijmetselarij verplicht zijn om hun 'god Lucifer' te aanbidden. Nadat een kandidaat bij zijn initatie tot een hoge graad ingewijd wordt, wordt de meest geheime en gewijde naam van de drie-enige god (onthoud goed dat de drie-enige god van de vrijmetselarij niet hetzelfde is als de drie-enige God van de Bijbel!!) onthuld: Ja-Bul-On (Ja = Jahweh, Bul = Baäl, On = Osiris). De naam wordt extra bevestigd doordat de vrijmetselaren op het 17e niveau (ook wel de Ridders van het Oosten en het Westen genoemd) na hun rituele inwijding een geheime woord ontvangen: Abáddon. (13)
Het getal 911 oftewel "nine-eleven" (9/11) krijgt een ware betekenis, als we het Bijbelboek Openbaring openen en de uitkomst is 9:11!!

"Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abáddon en in het Grieks heeft hij tot naam Appóllyon." Openbaring 9:11

Dat is het grote geheim van het getal 11 dat God mij heeft geopenbaard!! Abáddon is de naam van de duivel. En het getal 11 verwijst naar het getal 11 uit Openbaring 9. De negentiende-eeuwse Amerikaanse vrijmetselaar Albert Pike schreef;"Alle vrijmetselaars hebben hun geheimen en symbolen te danken aan de Kabbala." (14)
Twee andere gebeurtenissen die ook het getal 11 aangeven, zijn de Eerste Wereldoorlog en de staatsgreep in Chili. De Eerste Wereldoorlog eindigde op het elfde uur van de elfde dag van de negende maand! En de staatsgreep in Chili werd op 11 september 1973 gepleegd door de militairen onder de leiding van Augusto Pinochet met de steun van de CIA.

Al-Qaeda een geopolitieke wapen.

Het terroristische netwerk Al-Qaeda van Osama bin Laden was gecreëerd door de CIA en de Pakistaanse Geheime Dienst. Deze terreurorganisatie werd als een geopolitieke wapen ingezet door de machtselite achter de schermen, met de bedoeling om angst, dood en verderf onder de bevolking te zaaien. Het doel heiligt alle middelen. Maar waar komt de naam Al-Qaeda eigenlijk vandaan? Al-Qaeda wordt ruwweg vertaald in "de bases." Volgens Robin Cook betekent Al-Qaeda letterlijk database. Het was oorspronkelijk de naam van een computerbestand van duizenden moedjahedien die met hulp van de CIA werden aangewerven en opgeleid om de strijd met de Russische bezetters in Afghanistan aan te binden. Maar wist u dat "ana raicha al qaeda" in het Arabisch is voor "ik ga naar het toilet"? Volgens Pierre Henry Bunel van de Franse inlichtingendienst werd de term Al-Qaeda gebruikt door islamitische landen en invloedrijkste families om met elkaar te communiceren. Het werd ook gebruikt door "American agent" Osama bin Laden om gecodeerde of verkapte boodschappen naar zijn CIA-handlangers in Afghanistan te sturen. (15) 
Er bestaat een nauwe en merkwaardige samenwerking tussen de terroristische groeperingen en de geheime diensten. De samenwerking is een onderdeel van de geostrategie. Al in de vorige eeuw gaf  J.I. van Baaren een goede voorbeeld in zijn brochure "Het Geheimenis der Wetteloze";"De Illuminati verbeterde de strategie om op hetzelfde moment met twee partijen te werken; de Actiepartij en de Intellectuele partij. De ene partij droeg hoge hoeden, terwijl de andere een gebalde vuist toonde. Deze strategie is sindsdien zeer veel toegepast en ook nu zien we er voorbeelden van. Zo beschouwt de 'Rote Armee Fraction' (R.A.F.) zichzelf als een duidelijke aktiepartij, een voorloper van het grote leger dat de Westelijke wereld zal bevrijden van imperialisme, kapitalisme en zionisme. Naast deze Duitse aktiepartij bestaan in vele andere landen gelijkgerichte groepen: Italië, Griekenland, Japan en Zuid-Amerika. De intellektuele partij bestaat in de vorm van allerlei 'internationale komite's...voor van alles en nog wat." Dat is dezelfde strategie wat we vandaag nog steeds zien. De machtselite werkt in deze strategie met twee partijen; terroristische groeperingen en geheime diensten. Al-Qaeda en andere islamitische terreurgroepen beschouwen zichzelf als de strijders van Allah die de wereld zullen bevrijden van Amerikaanse imperialisme, zionisme en kruisvaarders. In werkelijkheid worden ze als geopolitieke wapens gebruikt. Een ander Illuminati-kaart bewijst dat de islamitische terreurgroepen en al de jihad tegen Amerika, het Westen en Israël centraal geleid zijn door de machtselite. Zie de Illuminati-kaart hieronder en let goed op de blauwe driehoek (het symbool van de vrijmetselarij en de Illuminati) op het gele raam van de deur:


De machtselite wil tweespalt en spanning gebruiken om het nut en de noodzakelijkheid van een Nieuwe WereldOrde aan te tonen, die immers "met sterke hand" aan al deze onrust en oorlogsdreiging een einde zal maken. Hoe meer verwarring, bloedvergieten, rellen, terroristische aanslagen, klassenstrijd, rassenstrijd, oorlogen en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp wordt gemaakt voor de roep;"Geef ons een wereldregering, die boven de partijen staat en die aan al deze chaos en ellende met krachtige hand een einde maakt." Uit de Bijbel weten we echter dat de toekomstige en zogenaamde Nieuwe WereldOrde niets anders dan een antichristelijke wereldregering is.
David Rockefeller zei op 23 september 1994 letterlijk;

"We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben, is een allesomvattende crisis en vervolgens zullen de naties instemmen met de Nieuwe WereldOrde."

Na de aanslagen op11 september 2001 had president George W. Bush de Patriot Act eind 2003 ondergetekend dat de wet meer bevoegdheden geeft aan de Amerikaanse overheid om meer informatie te vergaren over en op te treden in geval van terrorisme. De tegenstanders vonden dat het de burgerrechten van de Amerikaanse bevolking te veel zou schenden, met name op het gebied van privacy. De voorstanders voerden een argument aan dat het de justitie meer opsporingsmogelijkheden geeft om terroristische aanslagen in de toekomst te voorkomen. Op 27 februari 2010 verlengde president Barack Obama de Patriot Act met een jaar, een dag voordat deze zou vervallen. Dat is precies wat de echte Illuminati willen. "De mensen geven hun vrijheden nooit op, maar onder bepaalde bedrog,"luidt een citaat van Edmund Burke.

Het slotwoord

Osama bin Laden was een pion in het schaakbord van de machtselite en moest opgeofferd worden voor een heel ander doeleind. Zijn dood heeft waarschijnlijk te maken gehad met de Arabische lente. We zullen de ware redenen van de machtselite nooit weten waarom Bin Laden opgeofferd moest worden. Misschien zou Osama bin Laden roet in het eten gooien waardoor de plannen van de Illuminati met de Arabische wereld in de war gestuurd kunnen worden. Dat blijkt uit de audio-opname van Osama bin Laden dat op donderdag 19 mei 2011 op islamitische radicale websites gepubliceerd is. In de toespraak prees Bin Laden de revolutie die de laatste maanden uitbrak in de verschillende Arabische landen. Hij noemde de demonstranten "dappere helden" en spoorde zijn toehoorders aan de revolutie verder uit te breiden. Verder zei de Al-Qaedaleider dat door de goede samenwerking de revolutie in veel meer landen kan ontbranden. Wellicht was de audioboodschap de reden van de ongerustheid van de Illuminati over de bemoeienis van Bin Laden met de Arabische lente. De volledige tape van de audioboodschap was een week voor de dood van Osama bin Laden opgenomen. Zie de NOS videoclip:


Wel is het zeker dat Osama bin Laden in de ogen van de machtselite overbodig was geworden.
Als de belangrijke pion moest hij opgeofferd worden voor een bepaalde doel. Om te kunnen begrijpen laat ik u een stuk uit een beroemd stripboek Kuifje zien hoe kapitein Haddock tijdens het schaakspel besluit een pion op te offeren. Zie hieronder en klik op de foto ter uitvergroting, zodat u beter kan lezen:


Nog een heel bijzonder Illuminatikaart, getiteld reorganization, waarop een pion en een schaakbord staan afgebeeld. Zie de kaart hieronder;


Deze Illuminatikaart bewijst het volkomen dat Osama bin Laden een pion was in het schaakbord van de machtselite.
Wist u dat Zbigniew Brzezinski goed was in het schaken? In politiek doet hij het nog beter! Barack Obama die de opdracht had gegeven Osama bin Laden te doden, kon zomaar niet in z'n eentje een belangrijk beslissing nemen. Zonder direkte of indirekte medewerking van de CFR, Amerika's onzichtbare en niet-gekozen regering, kan geen Amerikaanse president iets klaarspelen! Eigenlijk is Barack Obama een marionet van de CFR.

"Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is." Theodore Roosevelt.

Een spotprent: David Rockefeller
als marionettenspeler

Maar de CFR, de Trilaterale Commissie, de Bilderbergclub, de vrijmetselaarsloges, enzovoorts zijn de verlengstukken van een zeer kleine groep, de machtselite.
Want de macht van de elite - dus van de machtigste figuren als David Rockefeller die als "de godfather van de NWO" (Nieuwe WereldOrde) aangeduid werd - is zo groot dat hij alle grenzen overschrijdt, regeringen maakt en breekt, oorlogen doet beginnen en eindigen, concerns en banken doet opstaan en ondergaan, een mondiale invloed heeft die op iedere aardbewoner direkt of indirekt inwerkt. Bovendien staat de machtselite geheel onder occulte invloed van de duistere machten. In praktijk is de machtselite een verlengstuk van de duistere machten die achter de schermen van de wereld werken. Aan het hoofd van de bijzonder zeer goed georganiseerde demonische machten staat satan. Here Jezus noemt satan "de overste dezer wereld" (Johannes 14:30, 16:11).

 Kunnen wij iets er tegen doen? Ja. Maar u hebt helemaal geen kans om tegen de Illuminati te demonstreren. Anders zouden uw demonstratie tegen de Illuminati en uw roep "weg met de Illuminati!" de echte Illuminati precies in de kaarten spelen. Wel leert de Bijbel ons de geestelijke wapenrusting te gebruiken. Als christenen zijn wij geroepen de Bijbelse wapenrusting te gebruiken, want wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boze machten die achter de schermen van het wereldtoneel staan. (Efeziërs 6:10-20) Door het gebed, het geloof in Jezus Christus, het hanteren van de Bijbel als een machtig wapen en het evangelie kunnen wij de Illuminati wel bestrijden. Bid dat God de plannen van de Illuminati in de war kan sturen, zoals koning David tot de Here bad of Hij de raad van Achitofel die samen met Absalom tegen de koning had samengezworen, zou verrijdelen. (II Samuël 17:14)  Bid ook voor de moslims, opdat hun ogen geopend zullen worden dat het islamitische terrorisme en de haat tegen het volk Israël en het Westen totaal verkeerd en zondig zijn. Bid ook voor de nabestaanden van Osama bin Laden. Want Osama werd voor de ogen van zijn dochtertje doodgeschoten. Het moet een enorme schok zijn voor het kleine meisje, die al een trauma heeft opgelopen.

God zegene u. Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                         Paul

Bronnen en referenties:

(1)   nl.wikipedia.org/wiki/Osama bin Laden
(2)   NOS-TT 9-05-2011
(3)   Reformatorische Dagblad
(4)   Nieuwsblad.be
(5)   Weekly worldnews
(6)   nl.wikipedia.org/wiki/grijze eminentie
(7)   nl.wikipedia.org/wiki/geostrategie
(8)   Christus of ideologie, pagina 260. door J.A.E. Vermaat
(9)   L'Nouvel Observatore. 21-01-1997
(10) Zaplog.nl, Front the Wilderness
(11) Washington Post, klokkenluidesonline
(12) en.wikipedia.org/wiki/Steve Jackson Games, SJ Games
(13) Vrijmetselarij, door Franklin Ter Horst
(14) Moraal en dogma, door Albert Pike
(15) Fufor.twoday.net
  

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Goed stuk Paul! Je hebt een opmerkelijke gave om allerlei informatie bij elkaar te brengen en er een boeiend, coherent verhaal van te maken.
Ik moest alleen even opzoeken wat de CFR ook al weer was.

Anoniem zei

Als het uitkomt mag de nummerlogie welke door de kerk als een gocheltruck uit de bijbel werd verbannen, opeens weer een functie.Als je niet schaapachtig alles geloofd heeft dat getal 11, wat trouwens bij de hindoes, en boeddhisten een heilig getal is hier de plank flink mis geslagen.Het belangrijkste de dag van de aanslag, komt.Je kunt ook zeggen 11+9 is 20 wordt 2.Of 11 +9+2001 is 3.Het is maar hoe je het hebben wilt.1 en 10 is 11 9 en 2 is 11 8 en 3 is 11.7 en 4 is 11, enz enz.Meestal wordt weggelaten wat de 11 bederft, enz, enz .Leuk dat de gereformeerde nu Boedisten en Hindoes zijn als het hun pas.Jezus was een leerling van de Cristus Matreiya de Chrisus, hoofd van tot goden geworden mensen.Jezus leven beeld , en nogmaals beeld een vorm van evolutie om meester te worden uit namelijk de geboorte de doop, verteld aan de apostelen naar graad van inwijding mysteries van het leven, die hij geen gewone mensen heeft verteld, en gaart dood en staat weer op.de geboorte, de doop, de dood, en de wederopstanding, zijn in een leven verteld de mysterieen van de werkelijke reden van het leven van Jezus.Er bestaat een evolutie met groei, om van mensen tot goden te worden.Wie zei, dat toch.Jullie zijn Goden waarom gedragen jullie je niet als Goden.Jezus zei, dat, en voor alle doomdenkers, we gaan inderdaad even naar kapitaal wat verliezen, maar dat is noodzakelijk, om deze wantoestanden van het kapitalistme de wereld uit te helpen, maar de meeste mensen zullen blij zijn met deze verandering.Het wordt het begin van een tijd van Geestelijke overvloed ook door Jezus verteld.Jullie zullen wonderen verrichten groter dan ik.Juist we gaan het watermanschap in zijn al halverwege, en duurt nog zo'n 2500 jaar, waarin wij iedere keer weer worden geboren, en steeds ouder worden, om sneller tot god te kunnen komen, en zijn heerlijkheid uiteindelijk te ervaren.Daarna pas wordt de stof, het stoffelijk lichaam vernietigd, goed voor de goeden op de aarden pech voor de enkele eeuwige kapitalisten, die met hun beest de duivel wten onder gaan, en helemaal opnieuw kunnen beginnen.Dat is het doel van onze levens,

Anoniem zei

U schrijft: "De indirecte Amerikaanse steun vond plaats onder de codenaam Operaton Cyclone en duurde van 1980 tot 1979. (1)" Is dit van 1979 tot 1980 of van 1980 tot .... wanneer?