vrijdag 20 januari 2012

Netanyahu op bezoek in NederlandBenjamin Netanyahu warm verwelkomd


Voor het eerst in vijftien jaar was de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op tweedaagse bezoek in Nederland. Dat bezoek was officieel bedoeld om de vriendschappelijke banden aan te halen. Aanvankelijk zou Netanyahu vorig jaar in november naar Nederland komen, maar het werkbezoek werd uitgesteld vanwege het overlijden van zijn schoonvader. (1) Hoewel de Joodse staat Israël overal ter wereld zwaar bekritiseerd wordt en onder vuur staat, kon Netanyahu op een warme ontvangst in Nederland rekenen. Het tweedaagse bezoek duurde van 18 tot 19 januari 2012. Voor Israël is Nederland één van de belangrijkste handelspartners. Met het bezoek aan Nederland wist Netanyahu een toezegging binnen te slepen: Er gaat dit jaar een Nederlandse economische missie naar Israël, die in het teken zal staan van de op tal van terreinen versterkte samenwerking tussen de twee landen. Dat heeft minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, na besprekingen met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bekendgemaakt. Voor zowel grote als kleine bedrijven, vooral uit de topsectoren op het gebied van energie, water en voedsel, biedt Israël kansen, liet een woordvoerder van het ministerie weten. (2) Nederland exporteerde vorig jaar voor ongeveer een miljard euro naar Israël, vooral in de vorm van elektrische apparatuur, auto's en vrachtwagens. Ook importeerde Nederland voor zo'n 2,1 miljard euro uit Israël, vooral medicijnen, computers en groenten en fruit. Nederland is voor Israël de tweede exportbestemming in Europa. (1)


Op donderdag 19 januari gingen de Israëlische premier Netanyahu en zijn vrouw Sara op paleis ten Bosch op audiëntie bij koningin Beatrix. De sfeer was hartelijk.


Netanyahu praat met koningin Beatrix
Ook had Netanyahu een ontmoeting met zijn collega de Nederlandse premier Mark Rutte gehad. Ook had hij een ontmoeting met de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. 


Mark Rutte (links) schudt de hand van Benjamin
Netanyahu (rechts)
Zie de NOS videoclip hieronder: 
De afgelopen jaren heeft Israël een aantal bondgenoten verloren. De vriendenkring van Israël wordt steeds kleiner. Daardoor raakt Israël internationaal steeds meer in een isolement, maar de banden met Nederland zijn onveranderd goed gebleven. De relatie met Turkije was ernstig verstoord, nadat Israël twee jaar geleden een Turks schip Maravema van de Gazavloot enterde, waarbij negen Turkse activisten de dood vonden. Ook kregen de Palestijnen de steun van 130 landen bij hun aanvraag voor het lidmaatschap van de VN. Maar Nederland stemde tegen. En een gezamenlijk verklaring van de EU ging helemaal niet door dankzij het Nederlandse veto, omdat het te kritisch over Israël was. De relatie tussen Nederland en Israël is van groot belang. Bijbels gezien kan een land die met Israël goed bevriend is en de Joodse staat daadwerkelijk steunt, rekenen op God's zegeningen. "Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël,"staat zelfs in het regeerakkoord. En daarmee is Nederland het enige land dat Israël in een regeerakkoord noemt. (3) Bij andere Europese landen is de steun voor Israël sterk afgenomen, omdat zij van mening zijn dat Israël de vorming van de Palestijnse staat heeft gedwarsboomd door meer nederzettingen op "Palestijns grondgebied" te bouwen. Binnenkort gaan de Europese ministers van Buitenlandse Zaken deze kwestie bespreken. 


Bezoek aan de Portugese Synagoge


Portugese Synagoge in Amsterdam
Afgelopen woensdagavond had de Israëlische premier Netanyahu samen met zijn vrouw Sara de monumentale Portugese Synagoge in Amsterdam bezocht. Hij had tijdens een toespraak in de Portugese Synagoge de historische banden tussen het Joodse volk en Nederland aangehaald. De omgeving rond de Portugese Synagoge was in een fort veranderd. Tientallen politiemensen omringen het complex. Op de hoeken van de straten stonden Israëlische veiligheidsagenten in burger. Anderen doorzochten de vuilnisbakken bij de tramhalte op explosieven. (2) Een aantal pro-Israëlische betogers hield een Israëlische vlag omhoog. "Israël, vergeef ons alsjeblieft,"was de leuze van de spandoek. (2) Bij de ingang van het Joods gebedshuis stonden metaaldetectoren en gingen alle tassen en jassen door de scanner. Maar eenmaal binnen in de synagoge was van die nervositeit plotseling niets meer over. De honderden kaarsjes zetten het interieur in een betoverend licht. (2) Even later traden Netanyahu en zijn vrouw Sara in de synagoge binnen, helemaal omringd door lijfwachten. De premier nam een staande ovatie in ontvangst. Het koor van de synagoge zong hem de traditionele zegen Baruch Haba toe. (2) Nadat de Israëlische ambassadeur in Nederland, Haim Divon, de Israëlische premier verwelkomd had met een inleidende woord, nam Netanyahu de microfoon over. Netanyahu's toespraak begon met de historische woorden:"Vanmorgen begon ik deze dag in Jeruzalem, de eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël en nu sta ik in hartje Nederland." (2) Zijn woorden waren hoorbaar in de bomvolle synagoge. Daarna sprak Netanyahu vriendelijke woorden aan het adres van het gastland ten overstaan van de toehoorders. Hij bedankte Nederland uitgebreid voor de steun die Joden door de eeuwen heen hebben gekregen. Hij wees op de sefardische Joden die tijdens de beruchte Spaanse Inquisitie in de zestiende eeuw uit het Spaanse rijk verdreven waren en in Nederland een nieuw thuis vonden. Hij doceerde over de bloeiperiode in de Gouden Eeuw, toen de Joodse gemeenschap profiteerde van de alsmaar stijgende welvaart. (2) Ook wees Netanyahu naar de Nederlandse steun, die Israël momenteel geniet. En hij sprak nog ook over de massale deportatie van Joden uit Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, een zwarte bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis. Hij memoreerde de 105.000 Nederlandse Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden vermoord, een ongewoon hoog percentage. (2) Maar Netanyahu leek niet op de hoogte te zijn geweest van de kwestie over een eventuele spijtbetuiging voor het falen van de Nederlandse regering tijdens de bezetting. (1)
In zijn toespraak stelde de Israëlische premier de nucleaire dreiging van Iran aan de orde. "De kwestie waarover we ons de meeste zorgen maken. Iran mag niet worden toegestaan nucleaire wapens te ontwikkelen. Punt uit!"aldus Netanyahu. (2) "We staan zij aan zij in het tenietdoen van de dreiging van een nucleair Iran." (1) Ook riep hij de Palestijnse president van de PA, Abbas, opnieuw op naar de onderhandelingstafel terug te keren. "Wij stellen geen voorwaarden vooraf. Het wordt hoog tijd dat we beginnen. Ik ben bereid Abbas waar en wanneer dan ook te ontmoeten." Hoewel Netanyahu geen voorwaarden vooraf wil stellen, eist  hij wel dat de Palestijnen aan één voorwaarde moeten voldoen, als het vredesoverleg enige kans van slagen wil hebben. De enige en echte voorwaarde is volgens Netanyahu een gedemilitairiseerde Palestijnse staat die ook moet beloven Israël als Joodse staat te erkennen. "Ik zal nooit water bij de wijn doen, als het gaat om de veiligheid van Israël,"aldus Netanyahu in zijn toespraak. Verder zei hij dat de wereld echt moet ophouden met het verheffen van effecten van het Arabisch-Israëlisch conflict tot oorzaken. "Waarom brak de oorlog van 1948 uit? Omdat er vluchtelingen waren, zegt men. Die waren er toen nog helemaal niet. Weet u wat de werkelijke oorzaak is? De blijvende weigering om een Joodse staat binnen welke grenzen dan ook te accepteren." (2)  
De Israëlische premier had lovende woorden voor het Nederlandse parlement dat vorig jaar een motie aannam waarin Israël als Joodse staat werd erkend. Ook bedankte hij Nederland voor de tegenstem bij de stemming over het Goldstonerapport. Het Goldstone was een onderzoek naar vermeende Israëlische oorlogsmisdaden tijdens de Gazaoorlog begin 2008 en eind 2009. In het Goldstonerapport werd vernietigende kritiek geleverd op het "wangedrag" van Israël. Israël werd beschuldigd van het doden van Palestijnse burgers bij het offensief tegen Hamas. Later bleek dat de beschuldigingen aan het adres van Israël onjuist en vals waren. De onderzoeker Richard Goldstone had toegegeven het rapport vervalst te hebben. Netanyahu zei in zijn toespraak:"Onze soldaten doen alles om bloedvergieten onder onschuldige Palestijnen te voorkomen. En dan noemen ze hen oorlogsmisdadigers." (1) Volgens Netanyahu waren de radicale Palestijnen juist degenen die schoolkinderen als menselijk schild gebruiken. De echte oorlogsmisdadigers zitten in Iran en zijn lid van Hezbollah en Hamas, aldus de Israëlische premier. 


Na Netanyahu's toespraak begonnen de aanwezigen te applaudiseren voor de Israëlische premier. Twee voorgangers spraken het gebed voor de staat Israël  en voor het Nederlandse koningshuis uit. Daarna zongen de aanwezigen het Nederlandse en Israëlische volkslied. (2) Buiten de Portugese synagoge stond een eenzame demonstrant in de regen  te betogen voor een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten. (2) 


Netanyahu eert Nederlandse verzetsstrijder


De Israëlische premier bracht ook bezoek aan Johan van Hulst, een voormalig verzetsstrijder, schaakkampioen en oud-senator voor het CDA. De oud-verzetsstrijder Johan van Hulst redde in de Tweede Wereldoorlog honderden Joodse kinderen uit de handen van de Duitse bezetters. Voor zijn moedige daad werd Johan van Hulst in 1972 door Yad Vashem onderscheiden met de titel 'Rechtvaardige onder de volken.' "Ik dank u uit naam van het Joodse volk, maar ook uit naam van de mensheid,"waren de dankbetuiging van Netanyahu aan de Nederlandse verzetsstrijder. En de Israëlische premier schonk Johan van Hulst een Hebreeuwse Bijbel, met daarin nog een eigenhandig geschreven dankbrief geschoven. "De Bijbel is altijd van groot belang geweest voor mij,"zei de 100 jarige van Hulst. (2) Hij wenste Netanyahu veel wijsheid toe bij het oplossen van de problemen in zijn regio en Israël en de omliggende landen wenste hij vrede. (2)


Benjamin Netanyahu (links) en Johan van Hulst (rechts)
Het gesprek tussen Netanyahu en van Hulst was erg hartelijk. Johan van Hulst was vroeger een fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Hij wees Netanyahu erop dat zijn gesprekken met de commissie voor Buitenlandse Zaken weleens lastig zouden kunnen zijn. "Ga mee, ik kan wel wat hulp gebruiken,"lachte de Israëlische premier. Maar van Hulst die nog deze maand 101 wordt, vond het 'niet mijn probleem.' (2) 


Netanyahu en Rosenthal goed met elkaar opschieten


De Israëlische premier Netanyahu werd tijdens het bezoek aan Den Haag verwelkomd door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. Ze kwamen als broeders bijeen. "De ene nakomeling van Abraham ontmoet donderdag een andere. Beide zonen van hetzelfde huis kunnen goed met elkaar opschieten,"klonk een commentaar van het Reformatorisch Dagblad. 


Netanyahu en Rosenthal schudden hun handen
Door negatieve en eenzijdige berichtgevingen van de media en de lastercampagnes van linkse pro-Palestijnse activisten neemt de sympathie onder de Nederlandse bevolking af. Maar bij de regering lijkt daar niets van te merken.  Hoewel het kabinet Rutte bij het regeerakkoord van VVD en CDA streeft naar een tweestatenoplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, wil deze kabinet verder investeren in de band met de staat Israël, zoals het in het akkoord vaststaat. Meteen na zijn aanstalten als minister van Buitenlandse Zaken had Rosenthal al een punt gemaakt van "Israëlbashing", het zwart maken van de Joodse staat. Nederland was niet vertegenwoordigd op de VN-antiracismeconferentie, omdat die bijeenkomst politiek beladen was en zou uitlopen op een anti-Israëlmanifestatie. (2) Ook was het kabinet Rutte tegen VN-lidmaatschap voor de Palestijnse Autoriteit. In Brussel geldt Rosenthal als een van de grootste dwarsliggers, ook als het om kritiek van de EU op Israël gaat. Voor die inzet had Netanyahu Rosenthal bedankt. Hij vroeg hem Israël op die manier te blijven steunen. Netanyahu wist dat een aantal Europese landen niet langer tot de vriendenkring van Israël behoort. Tsjechië kan hij nog tot zijn vrienden rekenen. De houding van Duitsland is erg twijfelachtig, ook al blijft de schuld op die land beladen vanwege het verleden. Frankrijk en Engeland zijn niet langer pro-Israël. 


Volgende week gaat Rosenthal naar Brussel om samen met zijn ambtsgenoten uit die landen te praten over een Europees rapport dat het Israëlische nederzettingenbeleid bekritiseerd. Hoe het gesprek van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken zal aflopen, zullen we spoedig weten. 


Toen aan premier Rutte gevraagd werd of de Joodse achtergrond van Uri Rosenthal een rol heeft gespeeld in het Israëlbeleid van het kabinet, antwoordde hij:"Ik kan u absoluut verzekeren dat die er echt niets mee te maken heeft." (2)


Brutaliteit van de tegenstanders


Dat de tegenstanders van Israël erg brutaal en schaamteloos zijn, weten we allang. Op het plein in Den Haag hadden de anti-Israëlische en pro-Palestijnse betogers geprotesteerd tegen het bezoek van de Israëlische premier Netanyahu aan Nederland. Op het plein van het Binnenhof wilden de betogers Netanyahu met leuzen, spreekkoren en schoenen warm onthalen. Ook keerde een betoger zich tegen een pro-Israëlische vrouw die de Israëlische vlag hield. De betogers vonden dat Netanyahu niet welkom is in Den Haag, behalve bij het Internationaal Strafhof, omdat hij volgens hen "leiding geeft aan een apartheidsstaat, waarin niet-Joden in principe niet welkom zijn en waarin Palestijnen worden gediscrimineerd en weggewerkt." (1) (2) Voordat Netanyahu naar Nederland kwam, hadden enkele parlementariërs aangekondigd dat ze het bezoek zullen aangrijpen om Israël opnieuw op te roepen te stoppen met het bouwen van nederzettingen. En de Palestijnen hopen dat Nederland bij Netanyahu zal aandringen op het "accepteren van de tweestatenoplossing, waardoor er naast Israël ook een Palestijnse staat zal komen."


Netanyahu verliet het Binnenhof onder
politiebegeleiding

Hoewel tegen het bezoek van Netanyahu veel verzet was, kon de betoging niet in groten getale op de been gebracht worden. De oud-premier en voorzitter van de stichting The Rights Forum Dries van Agt, die als een felle tegenstander van Israël bekend staat, was niet erg gelukkig met het bezoek van Netanyahu aan Nederland. Hij zei te vrezen dat met het bezoek van Netanyahu zou een Palestijnse staat  onmogelijk zijn. "Nederland draagt met zijn steun aan Israël bij aan het probleem,"beweerde van Agt. 


Het slotwoord


Het bezoek van Netanyahu aan Nederland is een historisch mijlpaal in de relatie tussen Israël en Nederland. Hopelijk zal de banden tussen de twee naties blijven voortbestaan. Israël komt de laatste tijd steeds meer alleen te staan, nu de hele wereld zich tegen Israël keert. Het gevaar bestaat dat als Nederland een linkse regering krijgt en een pro-Palestijns en pro-islamitisch standpunt inneemt, zal de Nederlandse houding jegens Israël zeker veranderen. Het is van groot belang dat de relatie tussen Israël en Nederland niet eronder mag lijden. Israël heeft echte vrienden heel hard nodig. Daarom moet Nederland volledig achter Israël staan. Helaas hebben de Nederlanders de lessen van de geschiedenis nog niet geleerd. "Wie de geschiedenis in vogelvlucht beschouwt, kan maar één conclusie trekken. De mensheid weet eigenlijk niet goed raad met het Joodse volk,"klonk het commentaar van het Reformatorisch Dagblad. Ook schreef het Reformatorisch Dagblad zeer terecht:"Inmiddels is wel duidelijk dat, zeker internationaal gezien, de warme gevoelens ten opzichte van Joden sterk afgekoeld zijn en bij veel landen zelfs onder het vriespunt zijn gezakt. Er zijn volken waar antisemitisme zo langzamerhand weer een deugd wordt. Er zijn er ook die zich ervoor schamen dat Jodenhaat binnen hun grenzen voorkomt. Maar antisemitisme komt in bijna elk land voor. Neem bijvoorbeeld de protesten die woensdag bij de komst van Netanyahu in ons land zijn gehouden. Het is daarom een goede gedachte dat vrijdag en zaterdag de Wannseeconferentie wordt herdacht, die precies zeventig jaar geleden  in Berlijn gehouden werd. Daar viel feitelijk het besluit tot de "Endlösung der Judenfrage."  (4)


Ja, er ligt inderdaad een grote collectieve schuld bij de hele mensheid ten opzichte van het Joodse volk. Dat schuldbesef moet levend blijven. Schandalig genoeg negeren veel mensen het feit van het collectieve schuldbesef. De geschiedenis herhaalt zich helaas. Daarom moeten christenen en niet-christenen zich gaan verootmoedigen voor het Aangezicht des Heren en hun schuld belijden aan de God van Israël. Bij de herdenking dat op vrijdag en zaterdag wordt gehouden, moeten de christenen schuld te belijden voor de Shoa (de Holocaust) en de mensen op te roepen tot boete, verootmoediging en gebed. Sympathie voor de Joden is niet voldoende om de schuld van de geschiedenis te compenseren. God verlangt ook van ons dat we niet alleen woorden maar ook daden hebben. Laten we op de bres staan voor het Joodse volk. Bid voor het Joodse volk en ook voor het Nederlandse volk dat Nederland tot inkeer, boetedoening en verootmoediging zal komen. Bid ook dat linkse activisten en Israël-haters het zwijgen opgelegd zullen worden. Ook moeten hun smerige en antisemitische activiteiten en lastercampagnes gestopt worden. Vergeet ook niet dat het internet bol staat van antisemitische websites, die de mensheid vergiftigen met hun haatdragende boodschap. Bid ook dat de antisemitische websites die op internet circuleren, op 'n dag wettelijk verboden (en geblokkeerd) zullen worden. Het antisemitisme is een kanker dat blijft voortwoekeren, en verziekt ook alles. Het vergiftigt mensen en degradeert hen tot beesten die ver beneden onder het niveau van de dieren staan. Dat dieren beesten worden genoemd, is onjuist. Het is wel juist dat antisemieten in het licht van de Bijbel beesten zijn.  Beesten zijn veel erger dan de nobele dieren! Bij de dieren gaat het niet om het recht van de sterkste, zoals Charles Darwin beweerde dat de sterksten in de natuur alleen overleven. Dieren moeten wel verslinden om in leven te blijven. In de natuur gaat het alleen om overlevingsinstinct van de dieren. Maar bij beesten geldt alleen het recht van de sterkste, als het om het vermoorden van zwakkeren gaat! 


Er is wel een sprankeltje hoop. In Amsterdam kreeg de 52 jarige Ernst G. op donderdag 19 januari 2012 van de rechtbank een taakstraf van 60 uur voor het beledigen van Joden. De rechtbank achtte bewezen dat die antisemiet gedurende enkele maanden in 2011 kwetsende e-mails had verstuurd naar tientallen mensen met zowel een Joodse als niet-Joodse achtergrond. Onder hen was ook de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PVDA). Verder legde de rechter de antisemiet een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken op en een schadevergoeding van 250 euro. Volgens de rechtbank dienden de uitlatingen geen enkel redelijk doel en waren ze grof kwetsend of beledigend van karakter. Dat geldt zowel voor Joden als niet-Joden, aldus het vonnis. "Het is om die reden schokkend dat verwerpelijke antisemitische uitingen, zoals verdachte heeft geproduceerd, in Nederland nog altijd worden gedaan,"klonk de uitspraak van de rechter. In de mails had de antisemiet Ernst G. weerzinwekkende teksten als "verdom de Joden en schop ze het land uit" en "deprogammeer je zelf en koop niet meer bij de Joden, bespuug ze en laat ze weten dat wij vies zijn van de Joden" geschreven. ((2) Hopelijk staat Nederland op een goede weg! Ook moet de kwestie van de houding van de toenmalige Nederlandse regering tijdens de Bezetting ten opzichte van de Joden besproken worden. De regering is verplicht de schuld te belijden aan God en het Joodse volk. Wie Israël zegent, wordt ook gezegend. Gods belofte aan Abraham, de voorvader van het Joodse volk, blijft van kracht en is vandaag nog steeds actueel:


"En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt."
Genesis 12:3


Bid dat Nederland Israël zegent. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                     Paul


Bronnen en referenties:


(1) Nu.nl
(2) Reformatorisch Dagblad
(3) Volkskrant
(4) Reformatorisch Dagblad: Schuld jegens Joden maar vooral belofte voor de JodenGeen opmerkingen: