vrijdag 27 januari 2012

Holocaust Memorial Day: De lessen wel geleerd?De Holocaust wereldwijd herdacht


Op 1 november 2005 riep de voormalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, 27 januari 1945  uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Darfur, enz). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.  Ieder jaar vindt in Nederland de Holocaust Memorial Day plaats op de laatste zondag in Januari. De herdenking wordt jaarlijks gehouden bij het spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' van Jan Wolkers in het Wertheimpark in Amsterdam. (1)


Auschwitz monument in het Wertheimpark
in Amsterdam
Op 27 januari 2012, precies 67 jaar na de bevrijding van Auschwitz, wordt in Duitsland en in andere landen de Holocaust herdacht. In Israël wordt Holocaust Memorial Day (in het Hebreeuws: Yom Ha-Shoah) ook herdacht. De Joden noemen de Holocaust de Shoa. De herdenking op 27 januari wordt ook International Holocaust Remembrance Day genoemd.


Auschwitz, een symbool van de nazi-terreur en het ultieme kwaad


Veel mensen zijn erover elkaar eens dat de voormalige concentratie-en vernietigingskamp Auschwitz een symbool is van de nazi-terreur en het ultieme kwaad. De naam Auschwitz is inderdaad symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's die op vele plaatsen in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeel Joden, maar ook politieke gevangenen en personen die tot een andere etnische en in de ogen van de nazi's "niet-Arische" minderheden behoorden, waren in deze kampen omgekomen. Van alle concentratiekampen heeft Auschwitz de bekendste toegangspoort. Boven de ingang hangt heden ten dage nog steeds de satanische spreuk Arbeit Macht Frei ("Arbeid maakt vrij"), die aan de buitenkant de indruk van een werkkamp moest wekken. In april 1940 had reichsführer van de SS, Heinrich Himmler, na diverse terreineninspecties opdracht gegeven voor de bouw van een groot concentratiekamp. Deze concentratiekamp werd nabij de Poolse stad Auschwitz gebouwd en ging als Auschwitz de geschiedenis in. Auschwitz was een verzameling van concentratie-en vernietigingskamp en gold zich als het grootste van alle Duitse concentratiekampen. De bekendste was vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, waarvan het grootste deel van de Joden werd vergast. Later bouwde de machtige Duitse concern IG Farben een fabriek in een plek nabij Auschwitz dat later bekend stond als Auschwitz III - Monowitz. (2)  IG Farben maakte op grote schaal gebruik van dwangarbeid. Op het hoogtepunt werkten er zo'n 83.000 mensen onder dwang bij een fabriek nabij Auschwitz, waar onder meer synthetische olie en rubber werd vervaardigd. IG Farben was ook verantwoordelijk voor de productie en levering van het gif Zyklon B dat de nazi's gebruikten om op grote schaal Joden te vergassen. Auschwitz I, ook wel het stammlager genoemd, werd in 1940 officieel als gevangenenkamp in gebruik genomen en later deed deze kamp als het administratieve centrum van het hele complex dienst. In Auschwitz I werden circa 70.000, voornamelijk Russische krijgsgevangenen en Poolse intellectuelen, om het leven gebracht. Ook werd de eerste gaskamer in Auschwitz I ontwikkeld. In december 1941 vond de eerste grote vergassing hier plaats. Als proef waren eerst negenhonderd Russische krijgsgevangenen met Zyklon B omgebracht, waarna in februari 1942 ongeveer vierhonderd Joodse 'arbeidsongeschikten' vergast waren. (2)


Bekende toegangspoort van Auschwitz
met de spreuk "Arbeid macht frei" boven de ingang
Auschwitz barakken
Precies zeventig jaar geleden werd het grootste vernietigingskamp Auschwitz II-Birkenau in 1942 officieel geopend. Het is dit kamp, waarvan de meeste mensen denken bij het horen van de naam 'Auschwitz'. (2) Deze kamp werd een onderdeel van de Endlösung der Judenfrage. De grootschalige vernietiging van de Joden begon in het voorjaar van 1942. In het begin werden twee leegstaande boerderijen tot gaskamers omgebouwd. Daar werden Joden vergast en verbrand. De eerste slachtoffers waren de Slowaakse Joden. Later werden begin 1942 west-Europese Joden gedeporteerd naar Auschwitz. Ook werden Joodse kinderen in Auschwitz-Birkenau vergast, omdat de nazi's niet wilden dat deze kinderen "het Joodse ras weer nieuw leven inblazen." 4100 Joodse kinderen werden eerst in Drancy op transport naar Auschwitz gezet en daar aangekomen werden ze allemaal vergast. (2) In Auschwitz-Birkenau waren circa 1 miljoen Joden vermoord. De Joden werden als vee bijeengedreven en naar de gaskamers geleid. In de gaskamers waren douchekappen aanwezig om de slachtoffers tot op het laatste moment in de waan te laten dat ze werden gedoucht en gedesinfecteerd. De lijken werden in de eerder gegraven putten achter de gaskamers opgestapeld en verbrand. In Auschwitz-Birkenau werden de verbrandingsovens gebouwd. De Duitse firma J.A. Topf und Söhne leverde de verbrandingsovens aan Auschwitz. (2)


De poort van Auschwitz-Birkenau
Plattegrond van het concentratie-en
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau
Gaskamer van Auschwitz-Birkenau
Verbrandingsovens van Auschwitz-Birkenau
Het bizarre was dat er een begeleidingsmuziek gespeeld werd. De SS had een orkest dat uit gevangenen bestond, samengesteld. Onder de begeleiding van de muziek werden de Joden naar de gaskamers geleid om daarna vermoord te worden. Ook werd de begeleidingsmuziek gebruikt tijdens de tocht naar de galg of bij het uitdelen van lijfstraffen. Op christelijke zondagen moest het orkest op de appelplaats of in de kampblokken vaak optreden. Er werd hier gespeeld voor zowel de kampleiding als de medegevangenen. (2) Als u van klassieke muziek houdt, dan moet u goed weten dat de muziek van Richard Wagner gespeeld werd. De muziek van de componist Richard Wagner was ook de lievelingsmuziek van Adolf Hitler. Erg veel Joden, zowel de overlevenden als de nabestaanden, verafschuwen en haten Wagner's muziek!! Als u als musicus in Israël wilt optreden, is er een goede raad voor u: speel NOOIT muziek van Richard Wagner! De Joden waren niet de enige slachtoffers die in Auschwitz-Birkenau werden omgebracht. Ook zigeuners waren vermoord. De Roma en Sinti werden uit aantal Europese landen naar Auschwitz gedeporteerd. Van de 23.000 gedeporteerde Roma en Sinti stierven er in totaal 20.000. (2) Als een gevangene trachtte te ontsnappen en over de hek van de prikkeldraad wilde te klimmen, werd hij meteen geëlektrocuteerd. 


Hek van prikkeldraad in Auschwitz-Birkenau
Auschwitz was niet alleen berucht om onvoorstelbare wreedheden zoals folteren, vergassen en cremeren van slachtoffers. Er werden ook onmenselijke medische experimenten op gevangenen uitgevoerd. De experimenten werden gedaan door de sadistische legerarts Josef Mengele. Josef Mengele kreeg al gauw de bijnaam "engel des doods." De monsterlijke experimenten liepen vaak dodelijk. Bij de experimenten werden ledematen geamputeerd en organen vaak zonder verdoving verwijderd. (2) Eén van de beruchtste experimenten was het maken van een siamese tweeling door een eeneiige tweeling aan elkaar te naaien. (2) Ook werd een blauwe stof in de ogen van het slachtoffer geinjecteerd om ze "arisch" te maken. De slachtoffers waren voornamelijk kinderen. Josef Mengele wist na de oorlog naar het buitenland te vluchten. In Argentinie verbleef hij daar tot zijn dood. Hij werd nooit opgepakt en veroordeeld. Niet alleen Blok 10 was de meest gevreesde plek van Auschwitz. Ook Blok 11 was één van de meest gevreesde plekken in het hele kamp, omdat Blok 11 altijd de dood betekende. 


Blok 10, waar Josef Mengele onmenselijke
experimenten op gevangenen uitvoerde
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog rukte het Rode leger snel op. De nazi's wilden alle zwaar belastende bewijzen vernietigen. Dat deden ze niet alleen om hun hachje te redden. Ze wilden ook dat de hele wereld niet mocht weten van de onmenselijkheden van Auschwitz! Onderdeel hiervan was de evacuatie van een groot aantal gevangenen. Via de zogenaamde dodenmarsen werden gevangenen lopend getransporteerd naar concentratiekampen dieper in het Derde Rijk. De nazi's waren bang dat ze na de bevrijding als getuigen zouden kunnen fungeren. Tijdens de dodenmarsen kwamen grote aantallen mensen om het leven. De zwakkeren die niet aan de dodenmarsen meededen, waren in Auschwitz-kamp achtergebleven. Een kleine negenduizend zieken bleven met enkele SS-eenheden in het kamp. De SS-ers vermoordden nog enkele honderden zieken, terwijl een paar honderd gestorven waren door ziekte, kou en ondervoeding. De nazi's waren ook druk bezig om het bewijsmateriaal van de misdaden te verdoezelen, De omvangrijke administratie werd verbrand en de crematoria II en III werden op 20 januari 1945 opgeblazen. God zij dank konden de nazi's echter niet verhinderen dat de misdaden die op Auschwitz waren gepleegd, na de bevrijding wereldkundig bekendgemaakt werden! Op 27 januari 1945 trokken de eerste manschappen van het Rode leger het kamp binnen. Ze vonden ongeveer 75.000 uitgeputte en doodzieke gevangenen. De Russische soldaten werden als bevrijders warm onthaald door de gevangenen van Auschwitz. Het Rode kruis werd ingeschakeld om de doodzieke en uitgeputte gevangenen op te vangen en naar ziekenhuizen te vervoeren. Naast vele duizenden achterblijvers vonden de Russen in de opslagplaatsen vele duizenden kostuums, schoenen, brillen en...7000 kilogram vrouwenhaar. (2) Veel Joodse kinderen die u in de onderstaande foto ziet, hebben hun ouders nooit meer teruggezien. Slechts enkelen waren wel met hun ouders herenigd. 
Joodse gevangenen bevrijd door de Russen
Bij de bevrijding van diverse kampen van Auschwitz kwamen 230 Russische soldaten om het leven. (2)


Joodse kinderen bevrijd door het Rode Leger
Van de 1,3 miljoen gedeporteerden overleefden ongeveer 1,1 miljoen Auschwitz niet. Onder de slachtoffers bevonden zich ongeveer 1 miljoen Joden, 70.000 Polen, 21.000 Roma en Sinti, vrijwel alle Russische krijgsgevangenen en ruim 10.000 slachtoffers van andere etniciteiten. (2) Het aantal overlevenden van Auschwitz wordt geschat op 200.000. (2) De bekende overlevende van Auschwitz  was Otto Frank, de vader van Anne Frank. 


De beruchte kampcommandant van het concentratie-kamp Auschwitz was Rudolf Höss (niet te verwarren met Rudolf Hess, de naaste medewerker van Adolf Hitler). Hij hielp in 1941 met het opzetten van een kamp in Birkenau dat naast Auschwitz lag en daarom ook wel Auschwitz II of Auschwitz-Birkenau werd genoemd. Vanaf de zomer van 1941 werd Auschwitz-Birkenau gebruikt als kamp voor de uitroeiing van het Joodse volk. Höss maakte van het kamp een 'modelvernietigingskamp', waar op grote schaal gebruik werd gemaakt van het gifgas Zyklon B. Höss leidde het kamp Auschwitz tot december 1943, toen hij naar aanleiding van een onderzoek naar corruptie in het kamp werd weggepromoveerd. Hij werd als kampcommandant opgevolgd door Arthur Liebehenschel. In de zomer van 1941 leidde Höss 'Aktion Höss' in Hongarije om de Joodse bevolking weg te voeren naar de concentratie-en vernietigingskampen. (3) Na de oorlog wist hij aanvankelijk te ontkomen. Uiteindelijk werd hij in maart 1946 gearresteerd door de geallieerden. Tijdens het Neurenberg-proces moest hij getuigen. Op 2 april 1947 werd hij tijdens het proces in Krakau ter dood veroordeeld. (3) Twee weken later, op 16 april, werd hij in het kamp Auschwitz opgehangen. Hij onderging dezelfde lot als de bekende Jodenhater Haman. Haman werd op bevel van de Perzische koning Ahasveros aan de paal gespietst. 


De galg waarmee Rudolf Höss werd opgehangen
Mensen die bij het proces van Höss aanwezig waren, vertelden later dat Höss zeer 'zakelijk' was en GEEN enkele emotie of berouw toonde. Nog enkele kampbeulen waren opgepakt en ter dood veroordeeld. (3) Maar het merendeel van de SS-ers, onder wie Josef Mengele, die gruwelijke misdaden in Auschwitz begingen, wist de dans te ontspringen door aan de galg te ontsnappen. Ze vluchtten naar het buitenland. Eén van de bekende gastlanden was Argentinië. Argentinië was zeer in trek bij veel nazi's. Door onderdak te verlenen aan oorlogsmisdadigers maakt Argentinië zich schuldig aan de Holocaust oftewel de Shoa!! Ook Amerika en veel andere landen hebben zich schuldig gemaakt aan het verlenen van onderdak aan nazi's. Bijvoorbeeld hielpen enkele oorlogsmisdadigers op verzoek van de Amerikaanse regering bij het 'bestrijden van het communisme.' Maar er is één troost voor alle overlevenden en nabestaanden van de Shoa: alle oorlogsmisdadigers zullen op de Dag des Oordeels zwaar geoordeeld worden. De nazi-beulen zullen hun straf niet ontlopen. (Openbaring 20:11-15) Ook de regeringen van de landen die onderdak hadden verleend aan oorlogsmisdadigers maar ook Joden naar nazi-Duitsland terugstuurden, zullen ook op de jongste dag hun rekenschap moeten afleggen aan de hemelse Rechter. 


De overlevende van Auschwitz
toont getatoeërde registratienummer
Het is van groot belang dat we de herinnering aan de grootste tragedie van de 20ste eeuw in alle waardigheid levend moeten blijven koesteren. Van het verleden leren we dat de Holocaust niet herhaald mag worden. Het verleden mag niet vergeten worden. Helaas vergeten steeds meer mensen moedwillig de Holocaust. Het schijnt dat ze de historische lessen niet willen leren. 


Schokkend: De Duitse jeugd weet niet wat Auschwitz is!


De Nederlandse staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van VWS heeft besloten het jaarlijkse programma in de week International Holocaust Memorial Day financieel extra te steunen. Hiermee kwam ze tegemoet aan een verzoek van het Nederlands Auschwitz Comite. Dat schreef de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris ziet in het verzoek van het Nederlands Auschwitz Comite een oproep voor het veilig stellen van de herinnering aan het kernthema van de Tweede Wereldoorlog: de systematisch uitroeiing van de Joodse bevolkingsgroep en van de Sinti en Roma. "Ik ben er - mede door ontroerende gesprekken met overlevenden - van overtuigd dat we de verhalen over de Holocaust in ons hart moeten sluiten en blijven doorvertellen. Dit nooit meer,"aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris onderstreept met de extra steun het belang van een waardige en prominente herinnerings -en herdenkingslandschap. "Het precedentloze industriële karakter van de Holocaust maakt het belangrijk dat we apart stil staan bij de international geschiedenis,"benadrukte ze. Van Zanten wil de jongeren ook erbij betrekken bij herdenken en reflecta op de Tweede Wereldoorlog. Daarom heeft de bewindsvrouw NJR (Nationale JeugdRaad) gevraagd aandacht te besteden aan herdenken. (4)


Dat het Duitse volk de schuld draagt van de moord op zes miljoen Joden, staat vast. Anders dan de Duitse regering en de Bondsdag belijden enkele Duitse christenen wel hun zonden en de zonden van hun volk aan de God van Israël. We vragen ons af of de Duitse jongeren de Holocaust wel herdenken. Helaas heeft een groot deel van het Duitse volk, vooral jongeren, de lessen van het verleden nog steeds niet geleerd. Het bekende Duitse tijdschrift Stern gaf het bureau Forsa opdracht om onderzoek onder de Duitse jongeren in te stellen. De uitkomst van het onderzoek is onthutsend: Een op de vijf Duitsers onder de 30 jaar weet NIET waar de naam Auschwitz voor staat! Ruim duizend jongeren werden ondervraagd en ruim 21% wist niet dat Auschwitz een vernietigingskamp van de nazi's was. Drie op de vijf jongeren hebben GEEN idee in welk land Auschwitz ligt! Bij Duitsers boven de 30 is het beeld anders. Van hen kent 90% tot 95% het begrip Auschwitz wel. (5) Veel Duitse jongeren beseffen nog steeds niet dat de gruwelijke daden gepleegd werden door hun grootouders. Zeer zorgwekkend is de situatie in Duitsland dat het antisemitisme weer toeneemt. De toename van het antisemitisme in Duitsland is het bewijs dat de Duitsers nog steeds niets geleerd heeft van het verleden. Ook is de vraag of zij de uitspraak van de Duitse filosoof Friedrich Hegel wel kennen. Hegel zei;


"De geschiedenis leert ons dat de mens niets geleerd heeft van de geschiedenis."


Hoewel de Hegeliaanse filosofie verfoeilijkt mag worden, heeft de Duitse filosoof op één punt gelijk wat de les van de geschiedenis betreft! Het is van belang dat niet alleen de Duitse regering en de Bondsdag, maar ook het Duitse volk hun collectieve zonde moeten gaan belijden aan de God van Israël. Alleen Jezus Christus, Yeshua Ha Mesjiach, kan de zonden van het Duitse volk reinigen met Zijn bloed. Indien de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk hun zonden niet belijden voor wat Duitsland het Joodse volk heeft aangedaan, zal niet alleen het verleden, maar ook de collectieve schuld op hen blijven rusten! Evenals de vloek! 


Niet alleen de Duitse jongeren, maar ook de Nederlandse jongeren hebben de historische lessen niet ter harte genomen. Antisemitische topics van voetbalfans op Twitter vorige week bewijzen voldoende. 
  
Dit nooit meer?


Niet alleen individuen, maar ook heel veel volken steken liever de kop in het zand dan dat ze eindelijk leren van hun fouten. Als Iran dreigt Israël van de kaart weg te vegen, zwijgt de wereld. Westerse politici en media negeren de oproep van een grootmoefti die paar dagen voor de Holocaust Memorial Day werd gedaan, aan de Palestijnen om Joden te doden. Men vergeet dat Israël de Joodse staat is en het Joodse volk ook recht heeft op het land. Ook worden de misdaden van de nazi's gebagatelliseerd door rechtsextremistische groeperingen. Tegenwoordig zijn de links-extremistische groeperingen niet vies van antisemitische uitingen. Ze roepen om boycot van Israëlische producten. Hun boycotactie roept echter herinneringen op aan de boycot van Joodse winkels in nazi-Duitsland. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. De Israëlische premier Netanyahu vraagt zich af of de wereld de lessen wel geleerd heeft. "Hebben zij wel genoeg geleerd?" Twee jaar geleden in juni 2010 werden de Joden in Amsterdam bedreigd en uitgescholden. De incidenten waren erg beangstigend. Bekijk de videoclip hieronder. De reportage werd twee jaar geleden uitgezonden door eenvandaag.


video
Er zijn mensen die verschrikkelijk brutaal zijn geworden. Ze halen zo'n lef vandaan om te zeggen dat de Holocaust een "mythe" is. De Iraanse president Ahmadinejad is een felle Holocaustontkenner en claimt dat de Holocaust een "mythe"is. Hij wilde dit laten onderzoeken en bewijzen dat de Holocaust niet bestond. In februari 2006 weigerde de Poolse regering echter visa te verstrekken aan Iraanse onderzoekers die naar Auschwitz wilden afreizen. (2) In Nederland lopen ook mensen rond, die proberen te bewijzen dat de Holocaust een "hoax" is! Zo werd een antisemitische artikel van Micha Kat op de website Klokkenluiders gepubliceerd. Daarin wordt gesuggereerd dat de Holocaust een hoax is en de overlevenden van Auschwitz "gehersenpoeld" zijn. Ik had een aangifte tegen de website gedaan. De makers van de website Klokkenluiders moeten goed beseffen dat het ontkennen van de Holocaust strafbaar blijft.


Onlangs werd er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend om de ontkenning van de Holocaust niet langer strafbaar te stellen. Een argument was dat "vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt." Drie keer raden wie het initiatief nam om zo'n weerzinwekkende wetsvoorstel in te dienen. De ChristenUnie! Christen-Unie Kamerlid Joël Voordewind had een voorstel ingediend met een valse argument dat hij een 'krachtig signaal' wilde afgeven, omdat het kwetsen van Joden volgens hem is toegenomen. (6) Momenteel kunnen ontkenners via het verbod op groepsbelediging strafrechtelijk worden vervolgd. Voordewind vond deze omweg te vaag. (6) Hoe haalt de ChristenUnie zoiets uit haar hoofd zulke wetsvoorstel in te dienen om het ontkennen van de Holocaust niet langer strafbaar te stellen!? Blijkbaar hebben dames en heren van de ChristenUnie niets geleerd van de geschiedenis. Als u de Europese geschiedenis zo goed kent, dan weet u ook héél goed dat de Jodenvervolgingen in Europa eeuwenlang woedden. De Jodenvervolging in Europa begon met de eerste georganiseerde pogrom op (christelijke!) zondag 18 mei 1096, die in Worms in Duitsland werd gehouden. Meer dan 700 Joden verloren daarbij het leven. De Jodenvervolgingen gingen de vier volgende eeuwen door in Europa. Tijdens de beruchte Spaanse Inquistie kregen de Joden de keuze: gedoopt worden of op de brandstapel gegooid worden. De ChristenUnie is blijkbaar vergeten dat vele nazi's katholieken en protestanten waren geweest. Ze gingen naar de kerk en hielden zondagsrust. Er kleeft heel veel bloed aan de handen van de Kerk. Ja, de christenen zijn in Gods ogen schuldig aan de wrede Jodenvervolgingen. Er zijn echte christenen die het Joodse volk een warm hart toedragen. Deze echte christenen zijn zéér bewust van de bloedschuld dat op de Kerk rust, en belijden hun zonden en de zonden van het christendom aan de God van Israël!! Als zij horen van het goddeloze wetsvoorstel van de ChristenUnie, dan zouden zij nóóit op de ChristenUnie gestemd hebben! Met de ChristenUnie is het bergafwaarts. Het wetsvoorstel van de ChristenUnie bewijst volkomen dat Nederland nog lang niets heeft geleerd van het verleden. In Frankrijk had de Franse senaat afgelopen week ingestemd met een wet die het strafbaar maakt genocides te ontkennen. Dit tot grote woede van Turkije. De ontkenning van de Holocaust, de grootste genocide van het Joodse volk, is en blijft strafbaar. Bovendien heeft vrijheid van meningsuiting ook grenzen. Zonder het stellen van grenzen zal vrijheid van meningsuiting zeker uitgehold worden! De neonazi's en de holocaust-ontkenners maken juist misbruik van vrijheid van meningsuiting. Dat moeten we niet vergeten. 


Jammer genoeg hebben zeer veel mensen en de volken de historische lessen van de Holocaust nog niets geleerd!! Wie zwijgt, stemt in met de herhaling van de Holocaust!! Wie ontkent, stemt in met de herhaling van de Holocaust!! We zijn gewaarschuwd!! Door de herinnering aan de Shoa, zoals de Joden de Holocaust noemen, levend te houden moeten we ook ervoor zorgen dat het niet weer eens gebeurt. Helaas zal het nog van pas komen! 


Getuigenissen van de overlevenden van de Holocaust


Beste lezer, als u een jongere bent en de oorlog niet persoonlijk meegemaakt hebt, weet u wellicht niet wat Auschwitz is. Dan heb ik een videoclip van You Tube voor u geselecteerd. De ondertiteling is echter Engelstalig. Maar het is van groot belang dat u de videoclip moet kijken. Ik laat het woord aan de overlevenden die de Holocaust persoonlijk hadden meegemaakt en overleefd. Het gaat over tweelingzussen die in Auschwitz hadden gezeten en de experimenten van Josef Mengele persoonlijk meemaakten. Laat de getuigenissen van de overlevenden een waarschuwing zijn voor u, uw familie, vrienden en andere mensen. Laat  het niet weer opnieuw beginnen. En geef de duivel geen voet, zoals de Bijbel zegt. 


videoEn een documentaire over Jodenvervolgingen en vernietigingskampen: 


video


Enkele foto's van de herdenking in Auschwitz op 27 januari 2012. De overlevenden en de hoogwaardigheidsbekleders bezochten de voormalige concentratiekamp Auschwitz. De foto's zijn gemaakt door de Volkskrant.Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                     Paul


 Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.                                 


Bronnen en referenties:


(1) Holocaust Memorial Day Nederland
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz concentratiekamp
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf Höss
(4) Rijksoverheid
(5) NOS TT 24-01-2012, Elsevier en diverse media
(6) Elsevier 26-01-2012woensdag 25 januari 2012

De Grote Verdrukking in het Midden-OostenBovenstaande afbeelding: De triomf van de Dood. Het schilderij werd in 1562 gemaakt door de vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude. op het schilderij kunt u een massaslachting zien.


De Grote Verdrukking in opkomst


Het is nu al een jaar geleden dat de Arabische omwenteling in Tunesië begon, toen een straatverkoper, Mohammed Bouazizi, zichzelf in brand stak uit protest tegen inbeslagname van zijn koopwaar. Sinds de onheugelijke dag begon het protest als 'n snellopende vuurtje over de hele Arabische wereld te verspreiden. Er waren massabetogingen op de been gebracht. De revolutie werd een feit. Hoewel de revolutie in het begin vreedzaam verliep, ontaardde het protest al snel in volksopstand. In Syrië woedt de strijd tussen het aan Bashar al-Assad trouw gebleven leger en de oppositie nog steeds, terwijl de dictatoriale regimes in Tunesië, Egypte en Libië omver geworpen werden. In Libië ging de volksopstand gepaard met bloedvergieten. Hetzelfde gebeurt het vandaag nog steeds in Syrië. Al gauw kreeg de Arabische Revolutie een bijnaam van westerse media en politici: de Arabische Lente. Zoals de Jezuïetenpater Frans van Lught zei dat er helemaal géén sprake is van de Lente in de Arabische wereld. Er is meer sprake van de Arabische herfst die een islamitische winter zal baren. Westerlingen krijgen beelden van massabetogingen, wrede dictators en verdrukten voorgeschoteld van de westerse media. Zo wordt zand in de westerse ogen gestrooid. De westerse media maken ons wijs dat de Arabische demonstranten om vrijheid en democratie hebben geroepen. Over antichristelijke leuzen "Alawieten naar het graf. Christenen naar Beiroet!", "Eerst zaterdagmensen (Joden) en dan zondagmensen (christenen)", "Kalifaat", enzovoorts wordt er helemaal géén woord gerept in de westerse media. Het feit dat onder het regime Bashar al-Assad genieten de Syrische christenen nog steeds een mate van godsdienstvrijheid, spreekt vanzelf. Maar als het regime in Syrië wegvalt, verdwijnt ook godsdienstvrijheid! Maar het interesseert het Westen helemaal niet. Godsdienstvrijheid wordt in het Westen nog steeds hoog in het vaandel gehouden, terwijl de westerse politici hun schouders ophalen als het om het erbarmelijke lot van Arabische christenen gaat. Het kan de westerse politici niet schelen dat de Arabische christenen in de afgelopen decennia zijn afgeslacht. Vooral in Irak. In het Westen moet iedereen politiek correct zijn. Er mag géén kwaad woord gesproken over moslims die in westerse landen zich misdragen. De westerse islamapologeten poetsen het imago van de islam op en prediken luidkeels dat de islam een godsdienst is van "vrede, mededogen en broederschap". Als de islam inderdaad vreedzaam en tolerant is, dan zal de vraag aan een apologeet gesteld worden waarom er in de Arabische landen geen mededogen is jegens de christenen. De islamapologeet zal de vraag zeker niet beantwoorden, maar een uitvlucht zoeken! Als iemand de duistere kant van de islam wil belichten, wordt de waarheid met geweld onderdrukt. Gelukkig voor ons kunnen de muren de waarheid niet tegenhouden.


Regelmatig zijn er berichten over christenvervolgingen in aantal islamitische landen. Sinds 1993 werd het Oslo-akkoord van kracht werd en de Bijbelse gebieden Judea en Samaria, beter bekend als de Westelijke Jordaanoever, aan de Palestijnen waren overgedragen, is de etnische zuivering in de Palestijnse gebieden begonnen. Palestijnse christenen worden geintimideerd, mishandeld en vermoord door de aanhangers van de PA en de Hamas. Van de reguliere westerse media hoort u helemaal niets over de zuivering onder de Palestijnse christenen. De westerse media houden alleen maar bezig met het demoniseren van de Joodse staat Israël en het aan de kaak stellen van de zogenaamde "misstanden" onder de Palestijnen. Het door de media gecreëerde beeld van Israël als "boosdoener" en "onderdrukker van het Palestijnse volk" is leugenachtig en misleid. In de westerse media is helemaal géén woord gerept over wreedheden tegen de Palestijnse christenen. Toen de Arabische Revolutie naar Egypte oversloeg en het regime van Hosni Mubarak gevallen was, verdween de bijzondere bescherming van de Egyptische christenen, de Kopten, ook. Sinds de Arabische 'Lente' waren er bloedige aanslagen op de Kopten gepleegd. De moslimradicalen willen Egypte van alle christenen zuiveren. In Syrië scanderen de demonstrerende salafisten hun leuze:"Alle Alawieten gaan eraan! Christenen naar Beiroet!" De demonstranten roepen helemaal niet om democratie, vrijheid en burgerrechten. De antichristelijke leuze wordt nergens in de westerse kranten en journaals genoemd! De media willen alleen maar de indruk wekken dat de betogers alleen schreeuwen om vrijheid. Men plaatsen enkele foto's van Arabische kinderen die meedoen aan de massademonstraties en om vrijheid schreeuwen, in kranten, weblogs en journaals om op deze slimme manier sympathie voor de Arabische betogers bij de westerse bevolking aan te wakkeren. Blijkbaar gaat het om een propagandastunt. Maar Arabische kinderen zijn als psychologische wapen gebruikt. Gebleken is dat veel Arabische jongeren als 'stoottroepen' gebruikt worden door de islamisten. Met succes. De jongeren zijn vaak idealistisch en hebben goede bedoelingen. Echter weten ze niets over de ware bedoelingen van de revolutionaire leiders. In 1979 deden de Iraanse jongeren mee aan de Iraanse Revolutie en ze waren erg enthousiast over ayatollah Khomeini. Khomeini wierp zich op als 'de bevrijder', omdat hij Iran zou bevrijden van het corrupte regime van de Sjah en het Amerikaanse imperialisme. Maar hij liet zijn ware bedoelingen niet zien. Toen Khomeini de macht in handen kreeg, liet hij zijn ware gedaante uiteindelijk zien. Khomeini, Lenin en andere revolutionaire leiders gebruikten dialectiek als tactiek. Dit dialectische taktiek komt ook tot uitdrukking in de Chinese communistische formule: drie stappen voorwaarts en twee stappen achterwaarts. Bijvoorbeeld: Eén van de basisdoelen van de Russische en Chinese communisten was het afschaffen van alle privé-bezit, want Karl Marx leerde immers dat privé-bezit "diefstal" is. Maar in Rusland en China beloofden de communisten dat iedereen zijn eigen stukje land zou krijgen. In hun grondgedachten ligt ook de vernietiging van alle religie, maar in hun dialectisch denken is het voor de communisten heel normaal om met kerken mee te leven en die voor een tijd te steunen als dat in hun kraam te pas komt. Toen ze de macht grepen, komen ze terug op hun oorspronkelijke doel. Door hun dialectische handelswijze hadden ze miljoenen mensen bedrogen, in de val gelokt en tot slavernij gebracht. Wat de huidige islamisten, zoals Khomeini, Lenin en andere revolutionairen ook deden, vrijheid en burgerrechten beloofd hebben, verkopen zij in feite gestolen goed. Zij presenteren de Arabische volken helemaal géén koopwaar van dictatuur en sharia, oh nee!! Ze verkopen wel vrijheid en gerechtigheid, zoals de Egyptische MoslimBroederschap haar eigen politieke partij "partij voor vrijheid en gerechtigheid" had gepresenteerd, terwijl alles wat ze hebben slavernij en wetteloosheid zijn. Ze verkopen democratie, terwijl alles wat ze hebben dictatuur is!! De kern van hun dialectische handelswijze is echter bedrog! In het vrije Westen verkopen salafisten en islamapologeten een religie van vrede, verdraagzaamheid en broederschap, terwijl alles wat ze hebben vernietiging van alle in hun ogen 'valse' religies is, zoals de Koran ook zegt! Maar wat ze verkopen, is gestolen goed! George Orwell, de auteur van de besteller '1984' wist ervan en schreef:"Oorlog is vrede.Vrijheid is slavernij."


Vertaald: Beloof plechtig; oorlog is
vrede. Slavernij is vrijheid. Domheid
is kracht
De zogenaamde Arabische Lente leidt helemaal niet tot echte democratie en vrijheid, maar wel tot islamitische dictatuur! De islamistische fundamentalisten willen helemaal géén democratie naar westers model. Ze willen wel Kalifaat en Sharia. Open Doors, een organisatie die op de bres staat voor vervolgde christenen, schreef terecht:"De Arabische Lente bood aanvankelijk perspectief voor verandering in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In Egypte demonstreerden moslims en christenen hand in hand tegen het regime van Hosni Mubarak. Nu het stof van de revolutie in veel landen is neergedaald, wordt duidelijk dat de islam aan macht heeft gewonnen in een aantal landen." (1)


De Arabische christenen gaan bijzondere zware tijden tegemoet. Donkere onweerswolken pakken zich samen en hangen nu boven het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Al eerder hadden de Arabische christenen vervolgingen meegemaakt. Maar...als de nieuwe islamitische regimes in aantal Arabische landen geinstalleerd zijn, zal een grote vervolging tegen christenen in de geschiedenis zonder weerga op touw gezet worden. De radicalen zijn vastbesloten om het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, te zuiveren van alle christenen. Ook de vernietiging van de Joodse staat Israël staat in hun programma. Vanuit het Bijbels perspectief en ook profetisch gezien is de Jihad tegen Christenen en Joden in het Midden-Oosten een voorbode van de wereldwijde vervolging. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de hele wereld! De Bijbel noemt dit "de Grote Verdrukking." Laten we de woorden van Jezus even lezen wat Hij zegt:


"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort." 
Matthéüs 24:21-22


Ook de profeet Daniël sprak over de grote benauwdheid. (Daniël 12:1) Ook Johannes had het over de Grote Verdrukking. (Openbaring 7:14) Niet alleen de christenen, maar ook het Joodse volk gaan de Grote Verdrukking zeer zeker beleven. Wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, is een klein begin van de wereldwijde Jihad dat door de islamisten tegen Joden en christenen gevoerd zal worden. Er zal veel bloed vergoten worden. Angst houdt miljoenen mensen in wurggreep. In Irak is de oorlog tegen christenen allang gevoerd. De christelijke gemeenschap is in Irak zo sterk ingekrompen. Velen zijn vermoord en de anderen emigreren naar andere landen. Ook de Palestijnse christenen emigreren naar andere landen, omdat hun leven in de door de PA bestuurde gebieden en in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook ondragelijk is geworden. Niet alleen in Arabische landen zijn de christenen vervolgd. Wereldwijd zijn de christenen ook vervolgd. De heer Kamsteeg schreef in zijn opinie buitenland:"Communisten in Noord-Korea, China en Laos, radicale hindoes in India en moslims in Pakistan en Afrika hebben het op volgelingen van Jezus en hun kerken voorzien. Nigeria is het meest religieuze land ter wereld met 53% christenen en 41% moslims. Maar juist daar laait christenvervolging op. Nu staat het islamitische noorden, waar sinds 1999 de Sharia heerst, en het christelijke zuiden tegenover elkaar. De islamitische terreurbeweging Boko Haram (betekent letterlijk: westers onderwijs is verboden) zaait dood en verderf. Alleen al in 2010 werden 2000 christenen vermoord." (2)


Human Rights heeft bekendgemaakt dat bij aanslagen van de Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram zijn in de afgelopen 2,5 jaar 935 mensen om het leven gekomen. De terreurbeweging begon in juli 2009 met het plegen van aanslagen. Sindsdien zijn vooral kerken, politiebureau's, banken en kroegen, waar veel christenen bijeenkomen, het doelwit. De daders rijden vaak op een motor langs hun slachtoffer en trekken dan ineens een kalasjnikov tevoorschijn. (3) Bij bloedige aanslagen in Kano op 22 januari 2012 kwamen zeker 185 mensen om het leven.


Stille moord in Irak


Vorig jaar in december 2011 waren de laatste Amerikaanse militairen uit Irak vertrokken. Bij zonsopgang rolden de legerkonvooien over de grens met Koeweit in de woestijn. Met de terugtrekking was er daarmee een einde gekomen aan de Amerikaanse bezetting, die meer dan 8,5 jaar had geduurd. Die bezetting was begonnen op 20 maart 2003 onder toenmalige president George W. Bush, die in zijn "War on Terror" ook het regime van Saddam Hoessein ten val wilde brengen. De Verenigde Staten rechtvaardigden de inval in Irak door met hun valse argument te beweren dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Maar de zogenaamde massavernietigingswapen zijn tot op heden nog nooit gevonden! De zogenaamde 'coalition of the Willing', met naast de Verenigde Staten ook onder meer Groot-Brittannië, Nederland en Spanje, slaagde erin om Bagdad relatief snel te veroveren. Al op 1 mei 2003 verklaarde president G.W. Bush dat de oorlog was gewonnen. Saddam Hoessein werd eind 2003 na een klopjacht op hem opgepakt en na een schijnproces ter dood veroordeeld. Hij werd in het openbaar opgehangen. De Amerikaanse inval bracht echter geen vrede in de regio, maar veroorzaakte alleen maar veel ellende bij de Iraakse bevolking. De Amerikanen maakten ook een grote fout om het verslagen Irakese leger snel te ontbinden. Gezien het feit dat het Iraakse leger de enige machtsfactor was en voor de stabliliteit in het land zorgde, verviel Irak na de ontbinding van het leger in chaos en anarchie. De toestand in Irak bleef na het omverwerpen van het regime van Saddam Hoessein zéér onstabiel met veel vetes en bloedvergieten tussen de veschillende bevolkingsgroepen. De Amerikanen waren er nooit in geslaagd om de orde te herstellen en het sektarische geweld te bezweren. Er heersen nu nog steeds wetteloosheid en normloosheid in Irak. Op het hoogtepunt van de omstreden missie waren er meer dan 170.000 Amerikaanse soldaten en meer dan 500 basissen. De oorlog kostte het leven aan meer dan 45.000 Amerikaanse soldaten en meer dan 100.000 Irakezen.


Amerikaanse soldaten in Irak gesneuveld
Een groeiend aantal Amerikanen keerde zich tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Ook had de publieke opinie een rol gespeeld in de afkeer bij de Amerikaanse bevolking. Barack Obama die van de terugtrekking uit Irak een van de speerpunten in zijn kiescampagne in 2008 maakte, loste zijn belofte in. Er blijven nu nog enkele Amerikanen om het door de Amerikanen in het leven geroepen Iraakse leger te trainen en om de Amerikaanse ambassade te bewaken. Van de politieke eenheid in Irak is er nog geen sprake, want de twee grote islamitische stromingen van de Iraakse bevolking, de Soennieten en de Sjiiten, hebben nog grote meningsverschillen en koesteren wederzijdse wantrouwen. Ook staan ze elkaar naar het leven. Ze schuwen gewelddadige manieren als bloedwraak en bomaanslagen niet. Vooral de Iraakse christenen moeten het ontgelden. Tijdens de Amerikaanse bezetting keerden de moslims, zowel soennieten als sjiiten, zich tegen de christenen. Nu de Amerikanen Irak voorgoed verlaten hebben, worden de Iraakse christenen aan hun eigen lot overgelaten, want het Westen is nauwelijks geinteresseerd in hun erbarmelijke lot. 


Iraakse christenmeisjes vieren het traditionele
kerstfeest
In het overwegend islamitische Irak worden christenen systematisch vermoord, ontvoerd voor geld en verjaagd. De christelijke minderheid leeft in grote angst. "Er bestaat geen moraal. Ze doden ons en denken er niet over na,"zei een Iraakse christenvrouw tegen een verslaggever van het dagblad De Pers. (4) De gruwelijke moorden vinden plaats op klaarlichte dag. Soms voor het huis. Soms op het werk en soms bij een controle van identiteitspapieren ergens op straat. Tot nu toe is geen enkele verdachte gearresteerd! (4) Helemaal niets, want er heerst inderdaad wetteloosheid in Irak. In Irak met 28 miljoen inwoners woonden onder het regime van Saddam Hoessein circa 1,5 miljoen christenen. Ze behoren voornamelijk tot de Assyrische -, Chaldeese- en Syrisch orthodoxe kerk. Door intimidatie, doodsbedreigingen en uit angst voor ontvoering heeft een exodus onder de Iraakse christenen plaatsgevonden. Meer dan de helft van de Iraakse christenen heeft de afgelopen negen jaar zijn huis en haard verlaten. Een half miljoen christenen is gevlucht naar buurlanden als Syrië, Jordanië, Turkije en Libanon. In Basra en Bagdad worden de christenen vervolgd. Hanaa, een vrouw, vertelde aan de verslaggever van De Pers hoe op 6 september 2008 haar man, een bouwondernemer van 56 jaar, en haar zoon van 20 jaar naar de werf gingen, vlabij hun huis. "We hoorden schoten en zagen mannen met geweren weglopen." Ze belde de politie, maar die kwam niet. Na de begrafenis van haar man en zoon sloot Hanaa haar huis af, gaf de sleutel aan de buren en vluchtte met de rest van haar gezin. "Sommigen hoorden op het werk van de moorden. Ze zijn niet eens meer naar hun huis teruggekeerd maar hebben Mosul direct verlaten. Vaak zonder identiteitspapieren, want ze vermoorden je als ze daarop zien dat je christen bent,"vertelde Hanaa. (4) Eind februari 2008 werd aartsbisschop Paulos Faraj Rahho van Mosul ontvoerd en twee weken later dood teruggevonden. De burgemeester van de Iraakse stad Telkaif, Bassim Belo, zag sinds 2003 30.000 christelijke vluchtelingen binnenstromen uit steden zo ver als het zuidelijke Basra. Hij had helemaal géén goed woord over de Amerikanen gesproken. Volgens hem is het einde van de ellende niet in zicht. "De Amerikanen bevrijdden Irak van Saddam Hoessein maar vergaten de christenen. Wie democratie brengt, moet als eerste de mensenrechten van minderheden beschermen en dat zijn ze vergeten,"zei burgermeester Bassim Belo verbitterd. (4)


Oorlog in Irak
Bomaanslag in Irak
Wie achter de terreurgolf tegen de christenen zit, is voor enkele westerse onpartijdige en objectieve verslaggevers niet echt duidelijk. (4) Onder de Amerikaanse bezetting wezen de soennitische strijders van al-Qaeda christenen vaak aan als handlangers van de Amerikaanse bezetters, hoewel de christenen er niks te maken hadden met de Amerikanen. De al-Qaedastrijders verspreidden dreigbrieven en vermoordden christenen. Maar ook de regering van de sjiitische premier Nouri al-Maliki heeft zeker geprofiteerd van onrust onder de christelijke minderheid. Moorden op christenen gaven Maliki een uitstekende alibi om meer regeringstroepen naar Noord-Irak te sturen, zoals het in 2008 was gebeurd. De olierijke streek vormt na het vertrek van de Amerikaanse militairen een potentieel geschilspunt tussen de centrale regering van soennieten en sjiiten met de grootste bevolkingsgroep in Noord-Irak, de Koerden. Die willen de Ninevé-vlakte, waar de christenen naar toe vluchten, graag inlijven bij hun autonome Koerdische staat. Iraakse politicus Namrud Sargon van de Assyrische Democratische Beweging ADM verdenkt de Koerden daarom van het spelen van smerig spel. De moorden vinden voornamelijk plaats in Noord-Mosul. "Daar is de tweede divisie van het Irakese leger gelegerd. Die bestaat voor 90 procent uit Koerden. Bewoners, wier huizen zijn opgeblazen, zagen uren voor de vernieling auto's van de Koerdische strijders in de straat." Het strategische doel was duidelijk, zei de politicus die ook uit Mosul moest vluchten. "Christenen verhuizen uit Mosul naar de Ninevé-vlakte en moeten bij de Koerden aankloppen voor hulp. Als tegenprestatie moeten de christenen hun stem geven aan de Koerden bij de provinciale verkiezingen in januari 2009 en de Koerden steunen bij hun aanspraak op de Ninevé-vlakte." (4) Parlementslid Yonadam Kanna van de Assyrische Democratische Organisatie heeft de journalisten verteld dat de Iraakse politieagenten aanslagen en gewelddadigheden plegen, terwijl zij in uniformen rondlopen. Volgens hem hebben de Koerden de Iraakse politie geinfiltreerd en gecontroleerd. (5) De Assyrische christenen worden in Mosul ook systematisch en wel op een gcoördineerde wijze verdreven, aldus Yonadam Kanna. Meer dan 15.000 waren door directe intimidatite en moord op de vlucht geslagen naar de nabij gelegen Ninevé-vlakte, waar al eerder meer dan 100.000 vluchtelingen door de Assyrische bewonerd waren opgenomen. (5)


Iraakse christenvrouwen rouwen
In de stad Qaraqosh zag priester Marty terreur en liguidaties als ONDERDEEL VAN EEN STRATEGIE om christenen te VERDRIJVEN uit heel Irak. De oude man met lang habijt sprak van een religieuze zuivering. "Islamitische partijen roepen op geen christenen aan te nemen als ambtenaar. Op de universiteit van Mosul trekken islamisten alle macht naar zich toe. Christelijke docenten worden ontslagen en christelijke studenten weggepest. Over tien of twintig jaar zijn er geen christelijke dokters en onderwijzers meer,"aldus de priester Marty. "Aan de andere kant wordt ons geld afgepakt door ons te ontvoeren en hoge losgelden te eisen. WIJ ZULLEN, ZOALS DE KORAN STAAT, DE BEDIENDEN EN SLAVEN ZIJN VAN DE ISLAMISTEN. Tenzij de regering ingrijpt en Europa wakker wordt, worden we allemaal door de moslims binnen enkele jaren opgegeten!" (4) Ondertussen slaapt Europa door. Ook Nederland slaapt door. Iraakse christenen kunnen echter niet rekenen op westers hulp. 


Christenen beestachtig afgeslacht
In 2011 vroeg Open Doors met de schrijfactie aandacht voor vervolgde christenen, waarmee ze de  Iraakse regering opriep christenen in het land beter te beschermen. De Iraakse ambassade in Nederland had met een brief aan Open Doors gereageerd op de brieven, die Nederlandse christenen stuurden, liet Open Doors vorig jaar weten. (6) Eén van de maatregelen die volgens de Iraakse ambassade genomen werden, was een training voor een groep van 600 christenen. Daarmee wilde de overheid christenen helpen in hun leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Ook zouden speciale plannen zijn opgesteld om de christenen beter te beschermen tegen het geweld. (6) Volgens de ambassade was de Iraakse president Jalal Talabani van plan geweest een kantoor te openen om de belangen van de christelijke gemeenschap te behartigen. Christenen zouden dan in de toekomst bij dit kantoor melding kunnen maken van geweld dat tegen hen plaatsvindt. In de brief stond dat verschillende hoge regeringsfunctionarissen, onder wie president Talabani en minster van Buitenlandse Zaken Hushiar Zebari, het geweld tegen christenen hadden sterk veroordeeld. (6) Hierbij werd ook de aanslag op de kerk in Bagdad aangehaald, waar op 31 oktober 2010 bij een gijzelingsdrama tientallen christenen werden gedood en nog eens tientallen christenen gewond raakten. De Iraakse premier Nouri al- Maliki kwam in de kerk om de christenen een hart onder de riem te steken. Hierbij sprak hij openlijk uit dat christenen diepgeworteld zijn in de Iraakse samenleving en dat andere landen christenen niet moeten aanmoedigen het land te verlaten. (6) De woordvoerder van Open Doors, Klaas Muurling, zei dat de maatregel niet betekent dat de organisatie Irak niet hoefde kritisch te volgen. "Nu is het belangrijk in de gaten te houden of alle maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en succes hebben. Daarvoor willen we contact houden met de ambassade." (6) Het is nu de vraag of de Iraakse overheid haar woord houdt. Ondertussen gaat de slachting van Iraakse christenen gewoon door. Straks komt Syrië aan de beurt, als het regime van Bashar al-Assad valt, zullen de Syrische christenen hetzelfde lot ondergaan als die van de Iraakse christenen!


Een 14 jarige Iraakse meisje
vermoord door de menigte. Haar
misdaad? Relatie met een
christenjongen!
Vermoordde Iraakse christenen herdacht
in een kerkgebouw
Professor dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis en de voorzitter van de Aram Nahrin, Gabriel Sengo, zien in de religieuze zuivering een westers complot. Ze vermoeden dat de westerse vrijmetselaars achter de religieuze zuivering zitten. Volgens hem zijn de Irakese christenen Arameeërs (niet te verwarren met Armeniërs). Ze spreken Aramees. Jezus Christus sprak ook Aramees en de Bijbel was ook in drie talen geschreven: Hebreeuws, Aramees en Grieks. Sommige Arameeërs noemen in huidige dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de westerse missionarissen (Jezuïeten) en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs". Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar u het woord "Assyriërs" tegenkomt, dient u het als Arameeërs te lezen. De professor vertelde dat de zuivering onder de Irakese christenen het criminele werk is, helemaal uitgevoerd door de perverse Europese koloniale en pseudo-christelijke, voornamelijk Franse en Engelse, missionarissen in naam van het westerse christendom. (7) Het satanisch werk van genocide werd de laatste 450 jaar systematisch uitgevoerd door Engeland en Frankrijk. Professor Shamsaddin Megolammatis vindt dat het hoog tijd is om eindelijk de misdaden van de koloniale Europese criminelen te onderzoeken en de werkelijke verborgen bladzijden van de geschiedenis van het Midden-Oosten te evalueren. (7) "Als pseudo-christelijke Europa een zeer gevarieerde genocide tegen de Aramese natie heeft geproduceerd, wordt het nu tijd voor de rest van de wereld om zich af te vragen wat het hierna komt als een deel van de plot van het 'Frankische' establishment tegen de mensheid,"aldus Gabriel Sengo. "De schuldigen van het politieke, academische, geestelijke en diplomatieke establishment van Frankrijk en Engeland moeten gaan uitleggen waarom zij met zulke volharding en hardnekkigheid de natie dat Aramees, de moedertaal van de historische en echte Jezus, spreekt, heeft willen uit te roeien. Heeft het misschien te maken met een feit dat de Frankische en Merovingische pseudo-Jezus, het afschuwelijke wezen van de vrijmetselaarsloge, niet in staat is om Aramees te spreken!?" (7) Er zijn veel onbeantwoorde vragen waarom de Amerikanen die Irak bezet hielden, de christelijke minderheid tegen de moslimextremisten niet beschermd hadden. Hadden de Amerikaanse militairen wellicht opdracht gekregen van de Amerikaanse regering om de Iraakse christelijke minderheid niet in bescherming te nemen? We moeten niet vergeten dat de westerse vrijmetselaars veel invloed hebben uitgeoefend op de wereldpolitiek en een vuile spel spelen. De westerse vrijmetselaars werken in het diepste geheim nauw samen met de moslimextremisten. Er bestaat ook een islamitische vrijmetselaarsloge, de Shriners genaamd. De oprichter van de Egyptische Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, en de stichter van het moderne Turkije, Kemal Atatürk, waren vrijmetselaars, hoewel beiden moslims waren! 


Het Westen slaapt


"Nederlanders zijn slaapkoppen,"zei een jeugdvriend tegen mij. Hij heeft gelijk als het om het gevaar van de islam gaat. Niet alle moslims zijn radicalen, hoor! We moeten wel heel voorzichtig zijn om niet alle moslims over één kam te scheren. In Egypte staan NIET alle moslims achter het geweld tegen de Kopten. In Irak zijn enkele moslims ook niet blij met de uitroeiing van christenen. Ik ken paar moslims die niet radicaal zijn. En toch moeten we niet vergeten dat de islam niet gematigd is. In Nederland en de rest van Europa willen radicale moslims, linksprogressieven, islamapologeten en helaas ook aantal kerken ons wijs maken dat de islam gematigd is. De islam is een godsdienst van vrede, mededogen en barmhartigheid, zeggen zij. Maar het is een grove leugen. In praktijk is de islam absoluut NIET tolerant en zeker ook niet gematigd! Er zijn ook dwazen die zeggen dat de Bijbel en de Koran veel gemeenschappelijks met elkaar hebben, omdat ze "op elkaar lijken." Maar ze vergeten dat er fundamentele verschillen zijn tussen twee heilige boeken, de Bijbel en de Koran. Wanneer de Koran ons de lezing van de Bijbel aanbeveelt, naar welke Bijbel verwijzen ze dan? Een tekst uit de Koran zegt dat de Joden en de Christenen de Bijbel hebben vervalst. (Soera 2:75) Het lijkt wel dat de Koran de Bijbel bestrijdt! De Koran legt ons helemaal niet uit waarom de Joden en de christenen de Bijbel vervalst hebben. Als de Bijbel inderdaad vervalst is, wie heeft dat dan gedaan? Wanneer is die vervalsing precies gebeurd? Welke gedeelten zijn vervalst en waarom? Is God dan soms niet bij machte Zijn Woord te beschermen, zodat vervalsing uitgesloten is? Indien de Bijbel het Woord van God is, en de moslims beweren dat deze Bijbel vervalst zou zijn, wie beschuldigen ze hier dan eigenlijk van? Beschuldigen ze niet God zelf van het niet bewaren van Zijn Woord? Kritische onderzoek van de Bijbel toont echter aan dat alles wat van essentieel, van fundamenteel belang is, in de huidige Bijbel overeenstemt met de versies van de oorspronkelijke teksten. In Matthéüs 24:35 zegt Here Jezus heel duidelijk:"Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."   In I Petrus 1:25 staat geschreven dat het Woord van God tot in eeuwigheid blijft. Het is onmogelijk dat de Bijbel overal en tegelijkertijd vervalst is. 


De Koran heeft Joden en christenen niet alleen beschuldigd van het vervalsen van de Bijbel, maar vuurt ook aan op geweld tegen Joden en christenen. In talloze Koranteksten vinden we antichristelijke teksten terug. Dus we kunnen niet zeggen dat Allah, de god van de moslims, barmhartig is jegens iedereen. Want in de houding van de moslims tegenover niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid die wordt toegepast. De christenvervolgingen in aantal islamitische landen heeft het bewezen dat de barmhartigheid van Allah ver te zoeken is. De God van Joden en christenen houdt wel van alle mensen. In Johannes 3:16 staat geschreven dat God de hele mensheid liefheeft. Hij houdt ook van moslims! In I Johannes 4:8-9 lezen we duidelijk dat God liefde is en zondaars liefheeft. Maar de god van de moslims houdt niet van alle mensen. De liefde van Allah is erg selectief. Er kan wel vergiffenis van hem uitgaan, maar hij houdt helemaal niet van ongelovigen, Joden en christenen!! In soera 28:86 staat dat de moslims ongelovigen niet mogen helpen:"En je had niet verwacht dat het Boek aan u zou worden geopenbaard; maar het is een barmhartigheid (!) van uw Heer; wees daarom NOOIT een ondersteuner der ongelovigen." Ook toont Allah geen genade voor ongelovigen. (Soera 29:23) Het bewijs dat Allah niet van ongelovigen houdt, vinden we terug in soera 3:32:


"Zeg;'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper', maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief." 


Blijkbaar houdt Allah alleen van mensen die wel bang zijn voor hem! (Soera 3:76)
Talloze Koranteksten zeggen dat ongelovigen slecht zijn en in de hel thuishoren. Ook zegt de Koran dat Allah de ongelovigen niet vergeeft. (Soera 47:34) Terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat God de ongelovige wel vergeeft, als een zondaar oprechte berouw heeft en zijn zonde belijdt aan de Heer. Bovendien treffen we talloze teksten in de Koran, als het om christenen gaat. In soera 10:18 lezen we dat christenen zwaar gestraft zullen worden! Waarom moeten de christenen zwaar boeten? Omdat de christenen blasfemie plegen door te belijden dat Jezus de Zoon van God is. De Koran ontkent dat Jezus de Zoon van God is! Sohail Johnson die voor de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Pakistan werkzaam is, bevestigt dat degene die belijdt dat Jezus de Zoon van God is, volgens de islamitische wet blasfemie pleegt. "Ze gebruiken die wet om christenen te vervolgen en gevangen te zetten. Die wet is als een zwaard op de nek van christenen." (8) U ziet hoe groot is het verschil tussen de islam en het christendom, tussen de Koran en de Bijbel!! In de ogen van de moslims zijn christenen "godslasteraars", omdat ze Jezus gelijkstellen aan God. (Soera 5:17) De Koran zegt dat Allah Joden en christenen heeft vervloekt. (Soera 9:30) De Koran beveelt de moslims geen vriendschap met Joden, christenen en ongelovigen te sluiten:


"O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring der genen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt." 
Soera 5:57


De haatdragende Koranteksten en de kritische houding van de moslims zijn redenen genoeg waarom christenen vervolgd en gedood moeten worden. Westerse islamapologeten en politici zeggen dat moslimextremisten "eigenlijk geen moslims zijn en geen deel nemen van de echte islam." Maar dat is drogreden. Men vergeet echter dat Mohammed die de islam had gesticht, een extremist was geweest!! De Syrisch-Amerikaanse psychiater en ervaringsdeskundige Wafa Sultan zei;"Voor de moslims is Mohammed een rolmodel. Mohammed onthoofdde in één nacht achthonderd Joden en sliep vervolgens met een Joodse vrouw, nadat hij haar vader, broer en man had vermoord." (9) Wafa Sultan wees erop dat de moslim-extremisten wel moslims zijn en deel nemen van de echte islam. De islamapologeten die dolgraag politiek correct willen blijven, hebben van de 'gematigde islam' een poppenkast gemaakt en citeren talloze Koranteksten door luidkeels te verkondigen dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dat doen ze alleen maar met hun wiegeliedje om de westerse bevolking in slaap te sussen! De islamapologeten verdraaien de Koranteksten en misleiden ons ook! Bovendien zijn de Koranvertalingen allemaal politiek correct, die in het Westen in omloop zijn gebracht. Wafa Sultan zei ook:"Degene die de Koran vertaalt, probeert heel politiek correct te zijn. Ze hebben matige kennis over de islam. Om de islam volledig te begrijpen moet je goed Arabisch kunnen schrijven en lezen. De Koran is in het Arabisch geheel anders dan in welke taal dan ook!" (9) En de moslims die verkondigen dat de islam een godsdienst is van vrede en barmhartigheid, misleiden ons ook. Dat doen zij in het principe van Taqqiya. De Koran laat toe dat moslims mogen misleiden en liegen om hun doel te bereiken. 


Gematigde islam en islam als godsdienst van vrede, gerechtigheid, broederlijkheid en verdraagzaamheid bestaan NIET!! De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan, zelf een rasechte moslim, zegt ook dat gematigde islam niet bestaat. Wie de islam of de Koran matigt, zal zéér zeker gedood worden. Dat staat ook in de Koran! Degene die kritiek heeft op de Koran, wordt zwaar gestraft. (Soera 34:38) Wie de profeet bekritiseert, wordt ook gestraft. (Soera 34:5) Wie twijfelt aan de islam, is gedoemd tot verblijf in de hel. (Soera 4:37) Wie de Koran matigt, gaat naar de hel:


"Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het Vuur zijn." Soera 22:51


Helder en duidelijk! Dat hebben de islamapologeten ons vast en zeker niet verteld! Ze hebben het imago van de islam opgepoetst en als een 'godsdienst van vrede, broederschap en verdraagzaamheid' helemaal verfraaid. Je kunt hen best vergelijken met zachte heelmeesters. U kent een bekende gezegde: zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Nog erger zijn de huidige Bijbelvertalers, omdat zij de westerse christenen hebben beroofd van het Woord Gods!! Hoe? Ze hebben héél véél Bijbelteksten (Gods eigen woorden!!), die in hun ogen niet politiek correct zijn, opzettelijk weggelaten. Met het verwijderen van talloze Bijbelteksten uit de moderne Bijbelvertalingen hebben de Bijbelvertalers niet alleen het Woord Gods krachteloos gemaakt, maar ook erg veel christenen geestelijk ontwapent. Westerse christenen zijn in feite totaal onvoorbereid op de toekomstige vervolgingen die in het vrije Westen kunnen plaatsvinden! Ook het welvaartsevangelie draagt een steentje bij aan de geestelijke ontwapening van de westerse christenen. Verblind door luxe en materiële goederen die als 'Gods zegeningen' worden ervaren, worden westerse christenen lauw, gemakzuchtig en totaal ontwapent. De Pakistaanse voorganger Sohail Johnson wist dat hij het kruis van Jezus ook draagt, en is bereid ook zijn leven aan God te geven. "Geliefde broeders Taliban, als jullie mij doden, betekent dit niet het einde van mijn werk. Het doel van mijn leven is groter dan mijn leven zelf. God geeft mij de moed jullie te vergeven. Jezus gaf ook Zijn leven aan het kruis." (8) Waar baseert hij zijn uitspraak op en waarom is hij bereid het kruis van Jezus te dragen? Laten we in Marcus 10:21 lezen:


"En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het aan de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, NEEM HET KRUIS OP, en volg Mij." 


De originele Bijbeltekst staat in de Statenvertaling. Als u deze tekst in de NBG-Bijbel of in de Nieuwe BijbelVertaling opzoekt, zult u merken dat de oorspronkelijke versie als het opnemen van het kruis NIET in de moderne tekst voorkomt! Uw kruis dragen is zeker niet aangenaam, maar het is wel een OPDRACHT voor iedere discipel en volgeling van Jezus. De opkomst van wat we tegenwoordig het "welvaartsevangelie" noemen, heeft die bereidheid tot kruisdragen en de noodzaak daarvan  tot een zelden gehoorde boodschap gemaakt. Dus met dat kruis hoeft u 'nu helemaal niet meer aan te komen.' Vandaar dat de politiek correcte Bijbelvertalers van de corrupte vertalingen, NBG en NBV, geen moeite mee hebben om de ingekorte versie te gebruiken. De Nieuwe BijbelVertaling (NBV) was in samenwerking met de katholieke Bijbelstichting tot stand gekomen. De NBV is niet voor niets een "oecumenische vertaling" genoemd! Met de politiek correcte en corrupte vertalingen als de NBV laten de vertalers zich leiden door de leugengeesten. De vertalers doen alles in het werk om de echte Bijbelse waarheid dan maar gewoon weg te laten. (10) Op 'n geraffineerde manier worden westerse christenen beroofd van de geestelijke Bijbelse wapenrusting. De verkondiging van de 'gematigde islam' en de corrupte, politiek correcte en misleide vertalingen van de Bijbel maken de westerse bevolking blind en weerloos!! Ze zijn ook bedoeld om het moraal van westerse christenen en niet-christenen te ondermijnen!! De westerlingen zijn in slaap gesukkeld. Op 'n manier zijn ze niet langer waakzaam. Het tragische geval doet mij wel denken aan de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden uit de Bijbel. De vijf dwaze maagden sliepen wel en verzuimden hun plicht om waakzaam te zijn. Heel tragisch wat de vijf dwaze maagden overkwam! 


Op 25 januari 2010 had koningin Beatrix van Nederland samen met enkele politici en religieuze leiders haar handtekening in de verklaring dat de islam gelijkwaardig is met het christendom, het Judaïsme, het hindoeïsme en andere religies! De ceremonie vond plaats in het Academiegebouw van Utrecht. In diezelfde gebouw werd een ander verdrag eeuwen geleden ondertekend en afelegd. Het verdrag ging als Unie van Utrecht de vaderlandse geschiedenis in. In het verdrag werd godsdienstvrijheid gewaarborgd en losmaking van het Roomskatholieke systeem en scheiding tussen kerk en staat definitief vastgelegd. Nu wordt het eeuwenoude verdrag van de Unie van Utrecht te grabbel gegooid. Boven de ingang van het Academiegebouw staat niet alleen het vignet van de Unie van Utrecht. Onderaan het vignet staat ook het bekend vrijmetselaarssymbool, de winkelhaak en de passer! Zat de vrijmetselarij soms achter de verklaring, waarin bepaald wordt dat alle religies gelijkwaardig geacht worden, inclusief de islam!? Zoals ik al zei, hebben de vrijmetselaars inderdaad veel invloed op de wereldpolitiek. Met het oog op de Nieuwe WereldOrde willen de vrijmetselaars alle religies tot een wereldreligie omsmelten. De verklaring is niet anders dan een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk. De Joods-christelijke pastoor Ben Kok was zeer kritisch over de verklaring en schreef:"Waarom blijven onze politieke en geestelijke leiders de waarheid over de islam voortdurend verborgen houden en stellen ze de islam voor als gelijkwaardige aan alle andere religies!?" (11) De waarheid is dat de islam het christendom, het Jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en andere religies NOOIT als gelijkwaardigen heeft beschouwd! En de verklaring is niets anders dan alleen maar een pact met de duivel, met wie onze koningin Beatrix, politici en religieuze leiders hebben gesloten. 


Wafa Sultan, een ex-moslima en ervaringsdeskundige die zowel de buitenkant als de binnenkant van de islam bijzonder goed kent, weet hoe gevaarlijk is het om niet waakzaam te zijn. "Het Westen begaat een zeer, zeer grote fout. De dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, is veel serieuzer dan het Westen zich realiseert." (9) Volgens Wafa Sultan is de islam helemaal géén geloof. "Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (moslims) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt." (9) Wat de westerse bevolking niet verwacht, moedigt de Koran de moslims aan sterk te blijven bij het vervolgen van de ongelovigen: 


"En toont geen zwakheid in de vervolging van dit vijandig volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is alwetend, alwijs."
Soera 4:104


De moslims blijven strijden voor de islam en zijn verplicht alle ongelovigen te bestrijden totdat iedereen moslim is! Dat staat ook in de Koran, precies zoals Wafa Sultan zegt. De Jihad is een plicht voor ieder moslim. De Jihad tegen de ongelovigen gaat onverminderd door en is NOOIT  veranderd noch opgehouden! In de afgelopen veertien eeuwen zijn miljoenen christenen, Joden en niet-moslims afgeslacht. De Jihad houdt pas op, als alle christenen en ongelovigen uitgeroeid worden en de westerse beschaving helemaal vernietigd is:


"En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, wanneer zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. Maar  als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevingsgezind, Genadevol. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij met strijden ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen." 
Soera 2:190-193


De islamapologeten verdraaien deze Koranteksten en zeggen dat het om verdediging gaat. Maar dat klopt niet wat ze beweren. Andere Koranteksten zeggen dat ongelovigen bestreden moeten worden. Ook maakt de Koran duidelijk dat Allah de ongelovigen nooit vergeeft. (Soera 47:34) Een moslim die niet wil vechten voor de islam, zal zeker gedood worden en gaat naar de hel! (Soera 48:16) Het ultieme doel van de islam is en blijft de wereldheerschappij. De Koran zegt dat Allah de islam zal laten zegevieren over andere religies:


"Hij is het , die zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende."
Soera 48:28


Deze Korantekst staat in schril contrast met de verklaring van Utrecht die stelt dat alle religies gelijkwaardig zijn!


De God van Israël is beslist NIET hetzelfde als Allah, de god van de moslims, zoals kerkleiders en islamapologeten wel beweren!! Een moslim, met wie ik goed bevriend ben (ik noem zijn naam niet), bevestigde dat Allah niet hetzelfde is als de God van de Joden en de christenen. Om u te laten zien wordt een afbeelding hieronder geplaatst:


Vertaald:"Mijn god zal jouw God doden. Mijn god is
vreedzaam. Dood aan jullie allemaal. Laten we
dit plek verbranden.."
Open Doors zegt over dreiging en vervolging:"Islamitische extremisme blijft de voornaamste bron van christenvervolging. Andere bronnen van vervolging zijn bijvoorbeeld de staat, zoals in Noord-Korea, familie of de maatschappij, zoals in de moslimwereld. In de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging staan echter negen islamitische landen, in totaal zijn 32 van de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging islamitisch." Zie de afbeelding hieronder:


De christenvervolging, zoals u op de bovenstaande afbeelding ziet, breidt nu als een olievlek over de hele wereld uit. Straks zal Europa aan de beurt komen. De Egyptische christenen waarschuwen ons ernstig dat de salafisten in Europa met de dag steeds sterker worden. De salafisten weten heel precies hoe zij de democratische spelregels kunnen omzeilen. Momenteel zijn de moslims in Europa de minderheid. Op 'n dag zullen de radicalen zich sterk achten, dan pakken ze uw vrijheid af en uw cultuur zal ook vernietigd worden. Wordt wakker eer het te laat wordt! Triest dat het Westen nu nog steeds slaapt en onze regeringen en politici en, nog erger, verraderlijke kerkleiders doen alsof er geen gevaar van de islam is. Vandaar hun struisvogelpolitiek!


Struisvogelpolitiek: Ik zie geen gevaar!


Het slotwoord


We kunnen niet tegen moslims strijden. Helemaal niet! Moslims zijn ook mensen van vlees en bloed, zoals de Bijbel zegt. God heeft moslims lief en leert ons onze vijanden en vervolgers lief te hebben. Haten heeft geen zin en is alleen uit de boze. Aan de moslims moet het Evangelie van Jezus Christus ook verkondigd worden. Zonder Bijbelse wapenrusting kunnen we ook niet strijden tegen de islam. De islam is géén 'antieke religie'. In de eerste plaats is de islam een geestelijke macht. Achter het masker van de islam schuilen boze geestelijke machten. Daarom horen de gelovigen de gehele wapenrusting Gods te gebruiken en weerstand te bieden aan de boze machten:"Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven." Efeziërs 6:12-13 (Statenvertaling) Deze Bijbeltekst in de Statenvertaling is veel helder en duidelijk dan de politiek correcte Nieuwe BijbelVertaling!! Laten we onze lendenen omgorden met de waarheid, het borstwapen van de gerechtigheid aandoen, onze voeten schoeien met de bereidheid van het Evangelie des vredes, het geloof als onze schild, waarmee de brandende pijlen van de boze afgeweerd kunnen worden, dragen en de helm der zaligheid op onze hoofd zetten en het Woord Gods als het zwaard hanteren. (Efeziërs 6:14-18) 


Als voorbereiding op de toekomstige vervolging in Europa dient een ander Bijbeltekst als 'n persoonlijke aanbeveling voor u in acht genomen te worden, wat u echter niet in de politiek correcte NBG-Bijbel en de Nieuwe BijbelVertaling vindt:


"Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen."
Matthéüs 5:44 (Statenvertaling)


In de Nieuwe Bijbelvertaling vindt u deze originele en authentieke tekst helemaal niet dan alleen maar een ingekorte versie;"En ik zeg jullie; heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen." Deze politiek correcte tekst uit de NBV is onduidelijk. Blijkbaar is de authentieke tekst die we alleen in de Statenvertaling vinden, met opzet weggelaten. U ziet  hoe ijverig zijn de duivelse vertalers, die in opdracht van de Roomse paaps en de vrijmetselaars alles in het werk stellen om de Bijbelse waarheid te verdoezelen en weg te moffelen. Hen staat het zware oordeel te wachten. 


Laten we voor de moslims en ook voor de moslimextremisten die ons vervloeken, vervolgen en vermoorden, bidden en hen in naam van Here Jezus zegenen! Want de kracht van de naastenliefde is vele malen groter! En weersta de boze met de kracht van God en het Woord Gods. Een goede raad voor u: lees voortaan de betrouwbare Statenvertaling. En gooi de NBV gewoon weg. We vragen ons ongetwijfeld af of God de toekomstige vervolging in Europa zou toelaten. Het antwoord is ja! Houd er ook rekening mee dat God Europa en de Verenigde Staten gaat oordelen vanwege hun grote zonden, pact met de duivel en onverschillige houding jegens de vervolgde christenen in andere landen!! God laat ook toe dat de islam de westerse beschaving gaat vernietigen, indien het niet anders kan. Alleen als de westerse bevolking zich niet bekeert van haar boze weg, talrijke zonden en egocentrisme. Door toedoen van het welvaartsevangelie vergeten de westerse christenen een belangrijk ding dat God nooit beloofd heeft om hen te bewaren voor een uur van nood. God belooft ons alleen echte vrede en veiligheid van ziel en geest. Toen ik klein was, kreeg ik een prachtig en driedimensionele plaat, waarop een zeilschip staat, die door de woeste zee vaart. En de tekst van deze plaat luidt:"God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst." David Wilkerson schreef:"Ik geloof dat de voorbereide christen een tijd van droefheid en verdrukking tegemoet zal gaan. Ik geloof dat hij getest, beproefd en verzocht zal worden. Ik geloof dat ware christenen getuige zullen zijn van veel van de verschrikkingen die in het visioen beschreven zijn." (12) Zoals Jezus zegt, heeft God de dagen ter wille van de uitverkorenen inderdaad ingekort, zodat het vlees behouden zal worden. Waar de verdrukking is, zal het Woord van God snel verbreid worden en zullen steeds meer mensen tot het geloof komen. "We zouden geen groei doormaken als we niet een prijs zouden moeten betalen voor ons getuigenis,"zei een Pakistaanse voorganger. (1) Zoals de eerste christenen in het Oude Rome voor de leeuwen in de arena gegooid werden, zullen de echte christenen bereid zijn om hun geloof gedood te worden.  Laten we ook voor onze vervolgde broeders en zusters bidden. De Arabische christenen in nood hebben onze gebed en steun heel hard nodig. Wees niet onverschilig tegenover onze broeders en zusters in nood! 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                       Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:


  (1) Open Doors: De Ranglijst Christenvervolging in 10 feiten
  (2) EO Opinie Buitenland. door Aad Kamsteeg
  (3) NOS TT 24-01-2012
  (4) De Pers perspectief: stille moord 11-11-2008
  (5) Stichting Assyrië Nederland
  (6) Reformatorisch Dagblad: Iraakse brief aan Open Doors. 12-05-2011
  (7) Aram Nahrin: De uitroeiing van de Aramese natie. 2-07-2007
  (8) reformatorisch Dagblad: Kerk in Pakistan wreed vervolgd
  (9) Interview met Wafa Sultan. Door Bahram Sadeghi. 9-10-2007
(10) Wat is waarheid: Bijbel vervalsing
(11) Amsterdam Post
(12) Het Visioen. Door David Wilkerson