vrijdag 27 januari 2012

Holocaust Memorial Day: De lessen wel geleerd?De Holocaust wereldwijd herdacht


Op 1 november 2005 riep de voormalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, 27 januari 1945  uit tot een herdenkingsdag: The Holocaust Memorial Day. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Darfur, enz). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.  Ieder jaar vindt in Nederland de Holocaust Memorial Day plaats op de laatste zondag in Januari. De herdenking wordt jaarlijks gehouden bij het spiegelmonument 'Nooit Meer Auschwitz' van Jan Wolkers in het Wertheimpark in Amsterdam. (1)


Auschwitz monument in het Wertheimpark
in Amsterdam
Op 27 januari 2012, precies 67 jaar na de bevrijding van Auschwitz, wordt in Duitsland en in andere landen de Holocaust herdacht. In Israël wordt Holocaust Memorial Day (in het Hebreeuws: Yom Ha-Shoah) ook herdacht. De Joden noemen de Holocaust de Shoa. De herdenking op 27 januari wordt ook International Holocaust Remembrance Day genoemd.


Auschwitz, een symbool van de nazi-terreur en het ultieme kwaad


Veel mensen zijn erover elkaar eens dat de voormalige concentratie-en vernietigingskamp Auschwitz een symbool is van de nazi-terreur en het ultieme kwaad. De naam Auschwitz is inderdaad symbolisch geworden voor de vernietigings- en concentratiekampen van de nazi's die op vele plaatsen in Europa verschenen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Miljoenen mensen, merendeel Joden, maar ook politieke gevangenen en personen die tot een andere etnische en in de ogen van de nazi's "niet-Arische" minderheden behoorden, waren in deze kampen omgekomen. Van alle concentratiekampen heeft Auschwitz de bekendste toegangspoort. Boven de ingang hangt heden ten dage nog steeds de satanische spreuk Arbeit Macht Frei ("Arbeid maakt vrij"), die aan de buitenkant de indruk van een werkkamp moest wekken. In april 1940 had reichsführer van de SS, Heinrich Himmler, na diverse terreineninspecties opdracht gegeven voor de bouw van een groot concentratiekamp. Deze concentratiekamp werd nabij de Poolse stad Auschwitz gebouwd en ging als Auschwitz de geschiedenis in. Auschwitz was een verzameling van concentratie-en vernietigingskamp en gold zich als het grootste van alle Duitse concentratiekampen. De bekendste was vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, waarvan het grootste deel van de Joden werd vergast. Later bouwde de machtige Duitse concern IG Farben een fabriek in een plek nabij Auschwitz dat later bekend stond als Auschwitz III - Monowitz. (2)  IG Farben maakte op grote schaal gebruik van dwangarbeid. Op het hoogtepunt werkten er zo'n 83.000 mensen onder dwang bij een fabriek nabij Auschwitz, waar onder meer synthetische olie en rubber werd vervaardigd. IG Farben was ook verantwoordelijk voor de productie en levering van het gif Zyklon B dat de nazi's gebruikten om op grote schaal Joden te vergassen. Auschwitz I, ook wel het stammlager genoemd, werd in 1940 officieel als gevangenenkamp in gebruik genomen en later deed deze kamp als het administratieve centrum van het hele complex dienst. In Auschwitz I werden circa 70.000, voornamelijk Russische krijgsgevangenen en Poolse intellectuelen, om het leven gebracht. Ook werd de eerste gaskamer in Auschwitz I ontwikkeld. In december 1941 vond de eerste grote vergassing hier plaats. Als proef waren eerst negenhonderd Russische krijgsgevangenen met Zyklon B omgebracht, waarna in februari 1942 ongeveer vierhonderd Joodse 'arbeidsongeschikten' vergast waren. (2)


Bekende toegangspoort van Auschwitz
met de spreuk "Arbeid macht frei" boven de ingang
Auschwitz barakken
Precies zeventig jaar geleden werd het grootste vernietigingskamp Auschwitz II-Birkenau in 1942 officieel geopend. Het is dit kamp, waarvan de meeste mensen denken bij het horen van de naam 'Auschwitz'. (2) Deze kamp werd een onderdeel van de Endlösung der Judenfrage. De grootschalige vernietiging van de Joden begon in het voorjaar van 1942. In het begin werden twee leegstaande boerderijen tot gaskamers omgebouwd. Daar werden Joden vergast en verbrand. De eerste slachtoffers waren de Slowaakse Joden. Later werden begin 1942 west-Europese Joden gedeporteerd naar Auschwitz. Ook werden Joodse kinderen in Auschwitz-Birkenau vergast, omdat de nazi's niet wilden dat deze kinderen "het Joodse ras weer nieuw leven inblazen." 4100 Joodse kinderen werden eerst in Drancy op transport naar Auschwitz gezet en daar aangekomen werden ze allemaal vergast. (2) In Auschwitz-Birkenau waren circa 1 miljoen Joden vermoord. De Joden werden als vee bijeengedreven en naar de gaskamers geleid. In de gaskamers waren douchekappen aanwezig om de slachtoffers tot op het laatste moment in de waan te laten dat ze werden gedoucht en gedesinfecteerd. De lijken werden in de eerder gegraven putten achter de gaskamers opgestapeld en verbrand. In Auschwitz-Birkenau werden de verbrandingsovens gebouwd. De Duitse firma J.A. Topf und Söhne leverde de verbrandingsovens aan Auschwitz. (2)


De poort van Auschwitz-Birkenau
Plattegrond van het concentratie-en
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau
Gaskamer van Auschwitz-Birkenau
Verbrandingsovens van Auschwitz-Birkenau
Het bizarre was dat er een begeleidingsmuziek gespeeld werd. De SS had een orkest dat uit gevangenen bestond, samengesteld. Onder de begeleiding van de muziek werden de Joden naar de gaskamers geleid om daarna vermoord te worden. Ook werd de begeleidingsmuziek gebruikt tijdens de tocht naar de galg of bij het uitdelen van lijfstraffen. Op christelijke zondagen moest het orkest op de appelplaats of in de kampblokken vaak optreden. Er werd hier gespeeld voor zowel de kampleiding als de medegevangenen. (2) Als u van klassieke muziek houdt, dan moet u goed weten dat de muziek van Richard Wagner gespeeld werd. De muziek van de componist Richard Wagner was ook de lievelingsmuziek van Adolf Hitler. Erg veel Joden, zowel de overlevenden als de nabestaanden, verafschuwen en haten Wagner's muziek!! Als u als musicus in Israël wilt optreden, is er een goede raad voor u: speel NOOIT muziek van Richard Wagner! De Joden waren niet de enige slachtoffers die in Auschwitz-Birkenau werden omgebracht. Ook zigeuners waren vermoord. De Roma en Sinti werden uit aantal Europese landen naar Auschwitz gedeporteerd. Van de 23.000 gedeporteerde Roma en Sinti stierven er in totaal 20.000. (2) Als een gevangene trachtte te ontsnappen en over de hek van de prikkeldraad wilde te klimmen, werd hij meteen geëlektrocuteerd. 


Hek van prikkeldraad in Auschwitz-Birkenau
Auschwitz was niet alleen berucht om onvoorstelbare wreedheden zoals folteren, vergassen en cremeren van slachtoffers. Er werden ook onmenselijke medische experimenten op gevangenen uitgevoerd. De experimenten werden gedaan door de sadistische legerarts Josef Mengele. Josef Mengele kreeg al gauw de bijnaam "engel des doods." De monsterlijke experimenten liepen vaak dodelijk. Bij de experimenten werden ledematen geamputeerd en organen vaak zonder verdoving verwijderd. (2) Eén van de beruchtste experimenten was het maken van een siamese tweeling door een eeneiige tweeling aan elkaar te naaien. (2) Ook werd een blauwe stof in de ogen van het slachtoffer geinjecteerd om ze "arisch" te maken. De slachtoffers waren voornamelijk kinderen. Josef Mengele wist na de oorlog naar het buitenland te vluchten. In Argentinie verbleef hij daar tot zijn dood. Hij werd nooit opgepakt en veroordeeld. Niet alleen Blok 10 was de meest gevreesde plek van Auschwitz. Ook Blok 11 was één van de meest gevreesde plekken in het hele kamp, omdat Blok 11 altijd de dood betekende. 


Blok 10, waar Josef Mengele onmenselijke
experimenten op gevangenen uitvoerde
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog rukte het Rode leger snel op. De nazi's wilden alle zwaar belastende bewijzen vernietigen. Dat deden ze niet alleen om hun hachje te redden. Ze wilden ook dat de hele wereld niet mocht weten van de onmenselijkheden van Auschwitz! Onderdeel hiervan was de evacuatie van een groot aantal gevangenen. Via de zogenaamde dodenmarsen werden gevangenen lopend getransporteerd naar concentratiekampen dieper in het Derde Rijk. De nazi's waren bang dat ze na de bevrijding als getuigen zouden kunnen fungeren. Tijdens de dodenmarsen kwamen grote aantallen mensen om het leven. De zwakkeren die niet aan de dodenmarsen meededen, waren in Auschwitz-kamp achtergebleven. Een kleine negenduizend zieken bleven met enkele SS-eenheden in het kamp. De SS-ers vermoordden nog enkele honderden zieken, terwijl een paar honderd gestorven waren door ziekte, kou en ondervoeding. De nazi's waren ook druk bezig om het bewijsmateriaal van de misdaden te verdoezelen, De omvangrijke administratie werd verbrand en de crematoria II en III werden op 20 januari 1945 opgeblazen. God zij dank konden de nazi's echter niet verhinderen dat de misdaden die op Auschwitz waren gepleegd, na de bevrijding wereldkundig bekendgemaakt werden! Op 27 januari 1945 trokken de eerste manschappen van het Rode leger het kamp binnen. Ze vonden ongeveer 75.000 uitgeputte en doodzieke gevangenen. De Russische soldaten werden als bevrijders warm onthaald door de gevangenen van Auschwitz. Het Rode kruis werd ingeschakeld om de doodzieke en uitgeputte gevangenen op te vangen en naar ziekenhuizen te vervoeren. Naast vele duizenden achterblijvers vonden de Russen in de opslagplaatsen vele duizenden kostuums, schoenen, brillen en...7000 kilogram vrouwenhaar. (2) Veel Joodse kinderen die u in de onderstaande foto ziet, hebben hun ouders nooit meer teruggezien. Slechts enkelen waren wel met hun ouders herenigd. 
Joodse gevangenen bevrijd door de Russen
Bij de bevrijding van diverse kampen van Auschwitz kwamen 230 Russische soldaten om het leven. (2)


Joodse kinderen bevrijd door het Rode Leger
Van de 1,3 miljoen gedeporteerden overleefden ongeveer 1,1 miljoen Auschwitz niet. Onder de slachtoffers bevonden zich ongeveer 1 miljoen Joden, 70.000 Polen, 21.000 Roma en Sinti, vrijwel alle Russische krijgsgevangenen en ruim 10.000 slachtoffers van andere etniciteiten. (2) Het aantal overlevenden van Auschwitz wordt geschat op 200.000. (2) De bekende overlevende van Auschwitz  was Otto Frank, de vader van Anne Frank. 


De beruchte kampcommandant van het concentratie-kamp Auschwitz was Rudolf Höss (niet te verwarren met Rudolf Hess, de naaste medewerker van Adolf Hitler). Hij hielp in 1941 met het opzetten van een kamp in Birkenau dat naast Auschwitz lag en daarom ook wel Auschwitz II of Auschwitz-Birkenau werd genoemd. Vanaf de zomer van 1941 werd Auschwitz-Birkenau gebruikt als kamp voor de uitroeiing van het Joodse volk. Höss maakte van het kamp een 'modelvernietigingskamp', waar op grote schaal gebruik werd gemaakt van het gifgas Zyklon B. Höss leidde het kamp Auschwitz tot december 1943, toen hij naar aanleiding van een onderzoek naar corruptie in het kamp werd weggepromoveerd. Hij werd als kampcommandant opgevolgd door Arthur Liebehenschel. In de zomer van 1941 leidde Höss 'Aktion Höss' in Hongarije om de Joodse bevolking weg te voeren naar de concentratie-en vernietigingskampen. (3) Na de oorlog wist hij aanvankelijk te ontkomen. Uiteindelijk werd hij in maart 1946 gearresteerd door de geallieerden. Tijdens het Neurenberg-proces moest hij getuigen. Op 2 april 1947 werd hij tijdens het proces in Krakau ter dood veroordeeld. (3) Twee weken later, op 16 april, werd hij in het kamp Auschwitz opgehangen. Hij onderging dezelfde lot als de bekende Jodenhater Haman. Haman werd op bevel van de Perzische koning Ahasveros aan de paal gespietst. 


De galg waarmee Rudolf Höss werd opgehangen
Mensen die bij het proces van Höss aanwezig waren, vertelden later dat Höss zeer 'zakelijk' was en GEEN enkele emotie of berouw toonde. Nog enkele kampbeulen waren opgepakt en ter dood veroordeeld. (3) Maar het merendeel van de SS-ers, onder wie Josef Mengele, die gruwelijke misdaden in Auschwitz begingen, wist de dans te ontspringen door aan de galg te ontsnappen. Ze vluchtten naar het buitenland. Eén van de bekende gastlanden was Argentinië. Argentinië was zeer in trek bij veel nazi's. Door onderdak te verlenen aan oorlogsmisdadigers maakt Argentinië zich schuldig aan de Holocaust oftewel de Shoa!! Ook Amerika en veel andere landen hebben zich schuldig gemaakt aan het verlenen van onderdak aan nazi's. Bijvoorbeeld hielpen enkele oorlogsmisdadigers op verzoek van de Amerikaanse regering bij het 'bestrijden van het communisme.' Maar er is één troost voor alle overlevenden en nabestaanden van de Shoa: alle oorlogsmisdadigers zullen op de Dag des Oordeels zwaar geoordeeld worden. De nazi-beulen zullen hun straf niet ontlopen. (Openbaring 20:11-15) Ook de regeringen van de landen die onderdak hadden verleend aan oorlogsmisdadigers maar ook Joden naar nazi-Duitsland terugstuurden, zullen ook op de jongste dag hun rekenschap moeten afleggen aan de hemelse Rechter. 


De overlevende van Auschwitz
toont getatoeërde registratienummer
Het is van groot belang dat we de herinnering aan de grootste tragedie van de 20ste eeuw in alle waardigheid levend moeten blijven koesteren. Van het verleden leren we dat de Holocaust niet herhaald mag worden. Het verleden mag niet vergeten worden. Helaas vergeten steeds meer mensen moedwillig de Holocaust. Het schijnt dat ze de historische lessen niet willen leren. 


Schokkend: De Duitse jeugd weet niet wat Auschwitz is!


De Nederlandse staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van VWS heeft besloten het jaarlijkse programma in de week International Holocaust Memorial Day financieel extra te steunen. Hiermee kwam ze tegemoet aan een verzoek van het Nederlands Auschwitz Comite. Dat schreef de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris ziet in het verzoek van het Nederlands Auschwitz Comite een oproep voor het veilig stellen van de herinnering aan het kernthema van de Tweede Wereldoorlog: de systematisch uitroeiing van de Joodse bevolkingsgroep en van de Sinti en Roma. "Ik ben er - mede door ontroerende gesprekken met overlevenden - van overtuigd dat we de verhalen over de Holocaust in ons hart moeten sluiten en blijven doorvertellen. Dit nooit meer,"aldus de staatssecretaris. De staatssecretaris onderstreept met de extra steun het belang van een waardige en prominente herinnerings -en herdenkingslandschap. "Het precedentloze industriële karakter van de Holocaust maakt het belangrijk dat we apart stil staan bij de international geschiedenis,"benadrukte ze. Van Zanten wil de jongeren ook erbij betrekken bij herdenken en reflecta op de Tweede Wereldoorlog. Daarom heeft de bewindsvrouw NJR (Nationale JeugdRaad) gevraagd aandacht te besteden aan herdenken. (4)


Dat het Duitse volk de schuld draagt van de moord op zes miljoen Joden, staat vast. Anders dan de Duitse regering en de Bondsdag belijden enkele Duitse christenen wel hun zonden en de zonden van hun volk aan de God van Israël. We vragen ons af of de Duitse jongeren de Holocaust wel herdenken. Helaas heeft een groot deel van het Duitse volk, vooral jongeren, de lessen van het verleden nog steeds niet geleerd. Het bekende Duitse tijdschrift Stern gaf het bureau Forsa opdracht om onderzoek onder de Duitse jongeren in te stellen. De uitkomst van het onderzoek is onthutsend: Een op de vijf Duitsers onder de 30 jaar weet NIET waar de naam Auschwitz voor staat! Ruim duizend jongeren werden ondervraagd en ruim 21% wist niet dat Auschwitz een vernietigingskamp van de nazi's was. Drie op de vijf jongeren hebben GEEN idee in welk land Auschwitz ligt! Bij Duitsers boven de 30 is het beeld anders. Van hen kent 90% tot 95% het begrip Auschwitz wel. (5) Veel Duitse jongeren beseffen nog steeds niet dat de gruwelijke daden gepleegd werden door hun grootouders. Zeer zorgwekkend is de situatie in Duitsland dat het antisemitisme weer toeneemt. De toename van het antisemitisme in Duitsland is het bewijs dat de Duitsers nog steeds niets geleerd heeft van het verleden. Ook is de vraag of zij de uitspraak van de Duitse filosoof Friedrich Hegel wel kennen. Hegel zei;


"De geschiedenis leert ons dat de mens niets geleerd heeft van de geschiedenis."


Hoewel de Hegeliaanse filosofie verfoeilijkt mag worden, heeft de Duitse filosoof op één punt gelijk wat de les van de geschiedenis betreft! Het is van belang dat niet alleen de Duitse regering en de Bondsdag, maar ook het Duitse volk hun collectieve zonde moeten gaan belijden aan de God van Israël. Alleen Jezus Christus, Yeshua Ha Mesjiach, kan de zonden van het Duitse volk reinigen met Zijn bloed. Indien de Duitse regering, de Bondsdag en het Duitse volk hun zonden niet belijden voor wat Duitsland het Joodse volk heeft aangedaan, zal niet alleen het verleden, maar ook de collectieve schuld op hen blijven rusten! Evenals de vloek! 


Niet alleen de Duitse jongeren, maar ook de Nederlandse jongeren hebben de historische lessen niet ter harte genomen. Antisemitische topics van voetbalfans op Twitter vorige week bewijzen voldoende. 
  
Dit nooit meer?


Niet alleen individuen, maar ook heel veel volken steken liever de kop in het zand dan dat ze eindelijk leren van hun fouten. Als Iran dreigt Israël van de kaart weg te vegen, zwijgt de wereld. Westerse politici en media negeren de oproep van een grootmoefti die paar dagen voor de Holocaust Memorial Day werd gedaan, aan de Palestijnen om Joden te doden. Men vergeet dat Israël de Joodse staat is en het Joodse volk ook recht heeft op het land. Ook worden de misdaden van de nazi's gebagatelliseerd door rechtsextremistische groeperingen. Tegenwoordig zijn de links-extremistische groeperingen niet vies van antisemitische uitingen. Ze roepen om boycot van Israëlische producten. Hun boycotactie roept echter herinneringen op aan de boycot van Joodse winkels in nazi-Duitsland. De geschiedenis herhaalt zich telkens weer. De Israëlische premier Netanyahu vraagt zich af of de wereld de lessen wel geleerd heeft. "Hebben zij wel genoeg geleerd?" Twee jaar geleden in juni 2010 werden de Joden in Amsterdam bedreigd en uitgescholden. De incidenten waren erg beangstigend. Bekijk de videoclip hieronder. De reportage werd twee jaar geleden uitgezonden door eenvandaag.


Er zijn mensen die verschrikkelijk brutaal zijn geworden. Ze halen zo'n lef vandaan om te zeggen dat de Holocaust een "mythe" is. De Iraanse president Ahmadinejad is een felle Holocaustontkenner en claimt dat de Holocaust een "mythe"is. Hij wilde dit laten onderzoeken en bewijzen dat de Holocaust niet bestond. In februari 2006 weigerde de Poolse regering echter visa te verstrekken aan Iraanse onderzoekers die naar Auschwitz wilden afreizen. (2) In Nederland lopen ook mensen rond, die proberen te bewijzen dat de Holocaust een "hoax" is! Zo werd een antisemitische artikel van Micha Kat op de website Klokkenluiders gepubliceerd. Daarin wordt gesuggereerd dat de Holocaust een hoax is en de overlevenden van Auschwitz "gehersenpoeld" zijn. Ik had een aangifte tegen de website gedaan. De makers van de website Klokkenluiders moeten goed beseffen dat het ontkennen van de Holocaust strafbaar blijft.


Onlangs werd er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer ingediend om de ontkenning van de Holocaust niet langer strafbaar te stellen. Een argument was dat "vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt." Drie keer raden wie het initiatief nam om zo'n weerzinwekkende wetsvoorstel in te dienen. De ChristenUnie! Christen-Unie Kamerlid Joël Voordewind had een voorstel ingediend met een valse argument dat hij een 'krachtig signaal' wilde afgeven, omdat het kwetsen van Joden volgens hem is toegenomen. (6) Momenteel kunnen ontkenners via het verbod op groepsbelediging strafrechtelijk worden vervolgd. Voordewind vond deze omweg te vaag. (6) Hoe haalt de ChristenUnie zoiets uit haar hoofd zulke wetsvoorstel in te dienen om het ontkennen van de Holocaust niet langer strafbaar te stellen!? Blijkbaar hebben dames en heren van de ChristenUnie niets geleerd van de geschiedenis. Als u de Europese geschiedenis zo goed kent, dan weet u ook héél goed dat de Jodenvervolgingen in Europa eeuwenlang woedden. De Jodenvervolging in Europa begon met de eerste georganiseerde pogrom op (christelijke!) zondag 18 mei 1096, die in Worms in Duitsland werd gehouden. Meer dan 700 Joden verloren daarbij het leven. De Jodenvervolgingen gingen de vier volgende eeuwen door in Europa. Tijdens de beruchte Spaanse Inquistie kregen de Joden de keuze: gedoopt worden of op de brandstapel gegooid worden. De ChristenUnie is blijkbaar vergeten dat vele nazi's katholieken en protestanten waren geweest. Ze gingen naar de kerk en hielden zondagsrust. Er kleeft heel veel bloed aan de handen van de Kerk. Ja, de christenen zijn in Gods ogen schuldig aan de wrede Jodenvervolgingen. Er zijn echte christenen die het Joodse volk een warm hart toedragen. Deze echte christenen zijn zéér bewust van de bloedschuld dat op de Kerk rust, en belijden hun zonden en de zonden van het christendom aan de God van Israël!! Als zij horen van het goddeloze wetsvoorstel van de ChristenUnie, dan zouden zij nóóit op de ChristenUnie gestemd hebben! Met de ChristenUnie is het bergafwaarts. Het wetsvoorstel van de ChristenUnie bewijst volkomen dat Nederland nog lang niets heeft geleerd van het verleden. In Frankrijk had de Franse senaat afgelopen week ingestemd met een wet die het strafbaar maakt genocides te ontkennen. Dit tot grote woede van Turkije. De ontkenning van de Holocaust, de grootste genocide van het Joodse volk, is en blijft strafbaar. Bovendien heeft vrijheid van meningsuiting ook grenzen. Zonder het stellen van grenzen zal vrijheid van meningsuiting zeker uitgehold worden! De neonazi's en de holocaust-ontkenners maken juist misbruik van vrijheid van meningsuiting. Dat moeten we niet vergeten. 


Jammer genoeg hebben zeer veel mensen en de volken de historische lessen van de Holocaust nog niets geleerd!! Wie zwijgt, stemt in met de herhaling van de Holocaust!! Wie ontkent, stemt in met de herhaling van de Holocaust!! We zijn gewaarschuwd!! Door de herinnering aan de Shoa, zoals de Joden de Holocaust noemen, levend te houden moeten we ook ervoor zorgen dat het niet weer eens gebeurt. Helaas zal het nog van pas komen! 


Getuigenissen van de overlevenden van de Holocaust


Beste lezer, als u een jongere bent en de oorlog niet persoonlijk meegemaakt hebt, weet u wellicht niet wat Auschwitz is. Dan heb ik een videoclip van You Tube voor u geselecteerd. De ondertiteling is echter Engelstalig. Maar het is van groot belang dat u de videoclip moet kijken. Ik laat het woord aan de overlevenden die de Holocaust persoonlijk hadden meegemaakt en overleefd. Het gaat over tweelingzussen die in Auschwitz hadden gezeten en de experimenten van Josef Mengele persoonlijk meemaakten. Laat de getuigenissen van de overlevenden een waarschuwing zijn voor u, uw familie, vrienden en andere mensen. Laat  het niet weer opnieuw beginnen. En geef de duivel geen voet, zoals de Bijbel zegt. 

En een documentaire over Jodenvervolgingen en vernietigingskampen: 
Enkele foto's van de herdenking in Auschwitz op 27 januari 2012. De overlevenden en de hoogwaardigheidsbekleders bezochten de voormalige concentratiekamp Auschwitz. De foto's zijn gemaakt door de Volkskrant.Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                     Paul


 Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.                                 


Bronnen en referenties:


(1) Holocaust Memorial Day Nederland
(2) nl.wikipedia.org/wiki/Auschwitz concentratiekamp
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf Höss
(4) Rijksoverheid
(5) NOS TT 24-01-2012, Elsevier en diverse media
(6) Elsevier 26-01-20121 opmerking:

Anoniem zei

Complimenten weer Paul, je plaatst altijd belangrijke items die iedereen eigenlijk zou moeten lezen. Ga zo door! Brucie