donderdag 20 maart 2014

De Krimcrisis
 De Krim spreekt zich uit voor aansluiting bij Rusland
Op zondag 16 maart 2014 konden 1,8 miljoen stemgerechtigden, voornamelijk etnische Russen, in de Oekraïense autonome deelrepubliek de Krim zich uitspreken voor onafhankelijkheid of aansluiting bij Rusland. Het referendum over de toekomst van de Krim verliep tot dusver rustig en er waren geen noemenswaardige incidenten. Bij de volksraadpleging op de Krim heeft een overgrote meerderheid van de etnische Russen gekozen voor aansluiting bij Rusland. De referendumcommissie meldde na het tellen van de helft van de stemmen dat 93% vóór heeft gestemd. Algemeen werd al aangenomen dat het referendum zou uitdraaien op massale steun voor aansluiting bij Rusland. Een delegatie van het parlement op de Krim vliegt meteen naar Moskou om het officiële verzoek voor aansluiting bij Rusland bij president Poetin in te dienen. (1)Zoals eerder verwacht is de afscheiding van Oekraïne nu een feit geworden. Twee weken geleden stemde de regering van de Krim al voor aansluiting bij Rusland. Veel Russen zien in de toekomst bij Oekraïne geen optie meer. 58% van de Russisch-sprekende inwoners van de Krim hebben zich in Oekraïne nooit thuis gevoeld. Veel etnische Oekraïners (34%) en de Krim-Tartaren (12%) deden niet mee aan het referendum en boycotten daarom de volksraadpleging. Internationaal is het referendum op de Krim niet erkend. De Oekraïense regering en het Westen noemen het referendum "illegaal" en betwisten de definitieve uitslag hoe dan ook. Volgens de Oekraïense regering is "het referendum in strijd met de Oekraïense grondwet." De Oekraïense interimpremier Arseni Jatsjenjoek dreigde met maatregelen als de bewoners van de Krim zich uitspreken voor aansluiting bij Rusland. Hij beloofde dat "alle separatistische leiders opgespoord en berecht zullen worden." (1) Zijn woorden klonken eerder als een wanhoopskreet. In feite is de Oekraïense interimregering machteloos, wetende dat Rusland machtig is. Nu richt het Oekraïense bewind zijn hoop op het Westen.

 
In tegenstelling tot Oekraïne en het Westen zegt Rusland dat het referendum wel rechtmatig is. Dat hadden Russische president Vladimir Poetin en minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, nog duidelijk gezegd in roodgloeiende telefoongesprekken met respectievelijk Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry. Het Westen noemt de afscheiding van de Krim "een schending van internationale wetten." De Duitse bondskanselier Merkel pleit nu al voor een rol van de OVSE in de kwestie Oekraïne. Enkele dagen voordat het referendum op de Krim begon, deden de leiders van de G7 een dringend beroep op Rusland om steun voor het referendum in te trekken. In hun gezamenlijke verklaring zeiden ze dat de volksraadpleging "geen jurdische waarde heeft, omdat die in strijd is met de Oekraïense grondwet." De G7 (Groep van zeven belangrijke industrielanden) zei ook de uitslag van het referendum niet te zullen accepteren "vanwege de gebrekkige voorbereiding en de intimiderende aanwezigheid van Russische troepen." Het was voor het eerst dat het Westen de Krim-troepen Russisch noemde. Moskou zelf sprak van pro-Russische milities. (1) De Amerikaanse president Barack Obama verklaarde in zijn toespraak dat het referendum op de Krim ongeldig is en "in strijd met het internationaal recht" is.Volgens Moskou is het referendum niet in strijd met het internationaal recht. Amerika en Rusland verschillen nogal van mening. Er is ruzie gaande. In navolging stelt Japan ook sancties in tegen Rusland.

De Krim officieel Russisch


Een dag na het referendum heeft het parlement van de Krim een verzoek bij de Russische Federatie ingediend om als republiek te worden toegelaten. Het verzoek werd ingewilligd en de Russische president Poetin ondertekende een decreet waarin hij de Krim als een soeverein en onafhankelijk land erkende. Het decreet werd met de ondertekening onmiddelijk van kracht. Ondertussen heeft de regering van de Krim bezittingen van de Oekraïense staat genationaliseerd. De Oekraïense strijdkrachten die op de Krim aanwezig waren, waren ontbonden verklaard. Ook werd een eigen centrale bank opgericht. (1)


In een gezamenlijke zitting van de Doema, het Russische parlement, heeft president Poetin ook een wetsontwerp ondertekend waarin de Krim weer deel wordt van Rusland. Na de plechtige ondertekening barstte het gejuich onder de Doema en het Russische volkslied werd gespeeld. De Doema moet de onafhankelijkheid van de Krim en de toetreding tot Rusland nog formeel bekrachtigd. In zijn toespraak verklaarde president Poetin dat de Krim weer bij Rusland hoort. De onafhankelijkheidsverklaring van de Krim is volgens hem vergelijkbaar met de situatie in 1991, toen Oekraïne zich losmaakte van de Sovjet-Unie. Poetin benadrukte in het Kremlin de historische band tussen Rusland en het schiereiland. "De Krim is onlosmakelijk verbonden met Rusland,"zei hij. "Het is Russisch grondgebied." Volgens de Russische president was dat een historische vergissing, toen de Krim in 1954 door de toenmalige Sovjetleider Chroesjtsjov aan Oekraïne overgedragen werd.  (1)


Poetin haalde in zijn toespraak fel uit naar het Westen en verweet de westerse landen hypocriet te zijn. Ook beschuldigde hij het Westen van een dubbele standaard. Hij verwees naar Kosovo, dat wel onafhankelijk mocht worden. (Voor de lezer is het zeer belangrijk om te weten dat Kosovo van oorsprong Servisch is, iets wat het Westen in alle toonaarden ontkent) Ook sprak president Poetin over de westerse bemoeienis in Libië en het voormalig Joegoslavië. Hij laakte de houding van de Verenigde Staten. "Het buitenlandbeleid van de VS is niet gebaseerd op het internationale recht, maar op het recht van de sterkste,"aldus Poetin. Poetin zei dat Rusland zich bedrogen voelde door het Westen. De sancties die de Verenigde Staten en de EU aan Rusland opleggen, noemde Poetin een daad van agressie. Hij maakte duidelijk dat de Krim eens Russisch is en ook altijd zal blijven. Ook zei de president dat de inwoners van de Krim een duidelijk signaal hebben afgegeven. Het was volgens Poetin een democratisch beslissing om aansluiting bij Rusland te zoeken. Hij herhaalde dat het referendum op de Krim volgens het internationale recht is verlopen. Poetin vergeleek de situatie met de eenwording van West- en Oost-Duitsland en zei dat Duitsland hem eigenlijk zou moeten steunen. Poetin benadrukte dat Rusland niet van plan is om de confrontatie met het Westen op te zoeken, maar hij waarschuwde wel dat de Russische belangen worden verdedigd, wanneer dat nodig is. (1)

De Russische president verzekerde dat de rechten van de bevolkingsgroepen, ongeacht nationaliteit, geeërbiedigd zullen worden, wanneer de Krim bij Rusland is aangesloten. Voortaan zullen volgens Poetin Russisch, Oekraïens en Krim-Tartaars officiële talen op de Krim zijn. (1)


Westerse sancties tegen Rusland
 
De G7 heeft met sancties gedreigd als Rusland het referendum blijft steunen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde op gezag van bronnen binnen de Duitse regering dat Rusland uit de G8 dreigt te worden gezet, als president Poetin "zijn inmenging op de Oekraïense Krim niet staakt." De andere leden van de Groep van acht belangrijkste industrielanden zouden Rusland willen wegsturen als Poetin doorzet. Inmiddels is besloten dat Rusland als lid van de G8 geschorst wordt. De Franse minister vna Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius, heeft dat bekendgemaakt. Lid van de G8 zijn de Verenigde Staten, Duitsland, Groot-Brittannië, Rusland, Frankrijk, Canada, Italië en Japan. Rusland trad in 1998 als laatste toe tot de Groep van invloedrijke en machtige industrielanden. Volgens Der Spiegel hebben de zeven andere landen al besloten hun top in juni niet meer in het Russische Sotsji te houden. Ze wilden op die manier hun veroordeling uitspreken over de Russische militaire aanwezigheid op de Krim. Als alternatief voor Sotsji zou Londen zijn. Waarschijnlijk wordt de top nu gehouden in Londen. Moskou was helemaal niet onder de indruk van het besluit van de andere G8-landen. "Ons standpunt wat de Krim betreft, blijft ongewijzigd,"luidde de eerste reactie van het Kremlin.  Ook de Europese Unie beraadde zich verdere stappen te ondernemen tegen Moskou. Duitsland en Frankrijk hebben Rusland opnieuw gedreigd met sancties als "het land niet meewerkt aan een oplossing van het conflict met Oekraïne." De Verenigde Staten zegt dat "er nooit buiten de Oekraïense regering om besluiten over dat land kunnen worden genomen." De Amerikaanse president Barack Obama heeft op zondag 16 maart zijn standpunt nog eens herhaald in een telefoongesprek met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. De VS en de EU stelden na het referendum op de Krim en de aansluiting van de Krim bij Rusland sancties in tegen een aantal hooggeplaatste Russen en Oekraïners. Op de EU-lijst staan 21 namen van mensen die een inreisverbod krijgen en van wie de financiële tegoeden worden bevroren. De VS heeft sancties ingesteld tegen zeven regeringsfunctionarissen uit Rusland en vier Oekraïners, onder wie de verdreven president Janoekovitsji. EU-buitenlandcoördinator Ashton vond dat "het sterkst mogelijke signaal moet worden afgegeven aan Rusland." Ze wilde er zeker van zijn dat Moskou "de ernst van de situatie inziet." Volgens Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans raakt Rusland geïsoleerd. (1)
  
 
De door de Verenigde Staten en de Europese Unie opgelegde sancties tegenover een aantal Russische hooggeplaatsten maken niet echt indruk op Rusland. Enkele Russische hooggeplaatsten die op de zwarte lijst voorkomen, reageeerden zelfs laconiek. "Kameraad Obama, hoe zit het als je nooit een bankrekening of bezit in het buitenland hebt gehad?"vroeg de Russische vicepremier Dmitry Rogozin zich retorisch af op Twitter. Presidentieel raadgever Vladislav Soerkov noemde het zelfs een eer om op de lijsten te staan. "Het enige dat me interesseert in Amerika, zijn Tupac Shakur, Allen Ginsberg en Jackson Pollock. Ik heb er geen bankrekeningen en hoef geen visum." (1) In feite lachen de Russen het Westen gewoon uit. In het verleden is gebleken dat sancties tegen Rusland nog nooit hebben gewerkt. Gevreesd zal worden dat Rusland binnenkort met tegenmaatregelen komt. Het dichtdraaien van de gaskraan naar West-Europa is niet langer uitgesloten. 

Wie heeft de Krimcrisis veroorzaakt?

Tijdlang heeft het Westen Rusland gedreigd met sancties als het land zich niet terugtrekt uit de Krim. Dreigen, dreigen en nog eens dreigen. Nu is het westerse dreigement niet meer een losse woord maar serieus geworden. Maar...iedereen weet dat Rusland zich niet door westerse sancties laat vermurwen. Het probleem is dat de Russische en westerse economieën zeer nauw met elkaar vervlochten zijn. Het Westen is afhankelijk van het Russische gas en de Russen hebben de inkomsten daarvan heel hard nodig. Nu de economische sancties tegen Rusland ingesteld zijn, zullen de relaties tussen de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland de komende tijd flink verstoord worden. Het verstoren van de relaties zal hoe dan ook verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Zolang de EU Rusland met sancties wil blijven "straffen", is de kans groot dat de gaskraan naar West-Europa door Moskou dichtgedraaid zal worden. Het probleem is alleen maar ingewikkeld geworden. Anderzijds hebben Rusland en Oekraïne gezien de geschiedenis en de historische band elkaar heel hard nodig. Beide Slavische volken zijn op een aantal terreinen sterk van elkaar afhankelijk.

  
Het Westen heeft in de afgelopen tijd Rusland ervan beschuldigd de Krimcrisis veroorzaakt te hebben. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Rusland de politieke crisis in Oekraïne "uitgebuit voor eigen gewin." "Rusland heeft zich niet als goede buur gedragen,"zei ze in het Duitse parlement, de Bondsdag. "Moskou heeft door het handelen op de Krim de internationale stabiliteit in gevaar gebracht." (1) Erg hypocriet is bondskanselier Merkel wel als ze beweert dat Rusland door zijn handelen op de Krim de internationale stabiliteit in gevaar heeft gebracht. In werkelijkheid heeft niet Rusland maar de Europese Unie de Krimcrisis zelf veroorzaakt. Toen de voormalige president Viktor Janoekovitsji op 30 november 2013 op het laatste moment weigerde zijn handtekening in het vrijhandelsakkoord met de EU te zetten dat het oude samenwerkingsverdrag uit 1998 zou vervangen, heeft zijn besluit niet alleen bij de pro-westerse Oekraïners maar ook bij de Europese Unie kwaad bloed gezet. Het gevolg ervan was dat de pro-westerse Oekraïners in opstand kwamen tegen president Janoekovitsji. De opstand was goedgekeurd door de EU! Talloze EU-ministers als onze minister Frans Timmermans en Euro-parlementariërs kwamen naar Kiev om te bemiddelen in het conflict tussen de oppositie en de voormalige regering van Janoekovitsji. In werkelijkheid gaven zij hun openlijke steun aan de betogers. Door hun bemoeienis werd het conflict verergerd hetgeen het leidde tot de val van Janoekovitsji. De val van Janoekovitsji is eigenlijk een coup van de pro-westerse oppositie die de steun van de EU en de Verenigde Staten heeft. De Oekraïense crisis draaide in werkelijkheid om het vrijhandelsakkoord! De EU heeft een zeer kwalijke rol gespeeld in de crisis, omdat Oekraïne een strategische handelspartner voor Europa is. Toen het vrijhandelsakkoord op 30 november 2013 niet doorging, dreigde de EU zijn strategische handelspartner aan Rusland te verliezen en wilde daarom zijn handelspartner koste wat kost bij de 'Europese kudde' terughalen. In feite heeft niet Rusland maar de Europese Unie de voortdurende politieke crisis in Oekraïne uitgebuit voor eigen gewin! Het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Oekraïne dient niet het Oekraïense volk maar de Europese belangen en...de belangen van de Nieuwe WereldOrde! Het heeft vooral te maken met de Oost-politiek van de EU. In de ogen van de VS en de EU moet Oekraïne afhankelijk van het Westen onder de vlag van Europa blijven. De EU-politiek ten aanzien van Oekraïne baart Moskou veel zorgen. Het Kremlin vreest dat Oekraïne, eigenlijk een achtertuin van Rusland, een pro-westers bolwerk zou worden. Toen de pro-westerse oppositie via de staatsgreep in Kiev de macht overnam en een pro-westerse koers zette, moest Moskou ingrijpen om de Russisch-sprekende staatsburgers van Oekraïne te beschermen én de Russische belangen te verdedigen. Eigenlijk bekommeren de EU en de Verenigde Staten zich helemaal niet om de Russisch-sprekende minderheden en de Joodse gemeenschap in Oekraïne. Kort na de machtsovername in Kiev bepaalde interimpresident Toertsjinov in zijn 'decreet' dat de wetten die het Russisch tot officiële tweede taal in Oekraïne maakten, teruggedraaid moesten worden. Zijn besluit was duidelijk anti-Russisch en discriminerend. Stel u eens voor dat het Fries in de Nederlandse provincie Friesland niet als tweede officiële taal naast het Nederlands gesproken mag worden, dan zouden de Friezen tot hun ontzetting gereageerd hebben dat de beslissing van de overheid discriminerend is! Bovendien was Friesland die vroeger een onafhankelijk staat was geweest, door Hollanders onderworpen en geannexeerd bij Nederland. De meeste Nederlanders schijnen de historische achtergronden van Friesland te vergeten. Het enige verschil is dat de Russische president Poetin onlangs heeft bekendgemaakt dat drie talen op de Krim, Russisch, Oekraïens en Krim-Tartaars, officieel en aan elkaar gelijk zijn, terwijl de Oekraïense interimpresident Toertsjinov de wet die het Russisch als tweede officiële taal maakte, ongeldig had verklaard. Het ongeldig verklaren van deze wet geschiedde...met instemming van het Westen!! U ziet hoe hypocriet is het Westen!


Het vermoeden van de Belgische historicus en een aantal complotdenkers dat de EU een kwalijke rol heeft gespeeld in het Oekraïense conflict vanwege het afgesprongen vrijhandelsakkoord, is nu bevestigd toen eurocommissaris Karel de Gucht bekend heeft gemaakt dat de EU het mogelijk heeft gemaakt dat Oekraïne makkelijker kan exporteren naar de EU. Douanetarieven ter waarde van 600 miljoen euro worden eenzijdig afgeschaft. Daarmee wil de Europese Unie op korte termijn helpen de penibele financiële en economische situatie in Oekraïne te verbeteren. (2) Uiteindelijk wil de EU NOG STEEDS HET VOLLEDIGE VRIJHANDELSAKKOORD met Oekraïne ondertekenen, zoals dat vorig jaar november de bedoeling was! De eurocommissaris De Gucht van Buitenlandse Handel verwacht dat het totale samenwerkingsakkoord alsnog eind van dit jaar tot stand komt. Hij biedt Oekraïne nu dus alvast wat handelsvoordelen aan. (2) We weten nu dat de Krim-crisis een resultaat is van het door het Westen veroorzaakte Oekraïense conflict. Eigenlijk wil de EU niet dat de Krim zich afscheidt van Oekraïne om bij Rusland aan te sluiten. Voor het Westen is de Krim zeker ook een strategisch ligging vanwege toegang tot de Zwarte Zee. De Europese commissaris voor uitbreiding van de Europese Unie, Stefan Füle, bevestigde dinsdag 18 maart onbewust het vermoeden van de Belgische historicus en de complotdenkers dat de EU wel de bedoeling heeft om Oekraïne aan de unie toe te voegen. Hij vond dat Oekraïne "volwaardig lid moet worden van de Europese Unie." Euro-commissaris  Stefan Füle van Tsjechische afkomst zei:"Als we het desbetreffende deel van Oost-Europa serieus willen veranderen, moeten we ook gebruik maken van het sterkste instrument dat de EU heeft. En dat is uitbreiding." Hij beweerde dat een dergelijke uitbreiding een enorme, veranderende en stabiliserende kracht heeft. (1) Maar de situatie zal alleen maar verergerd en destabiliserend worden als Oekraïne lid wordt van de EU! Dat heeft verstrekkende gevolgen voor Rusland, de EU en de rest van de wereld.


Ook de NAVO speelt zeker een zeer kwalijke rol in het Oekraïense conflict. Voor de NAVO is Oekraïne ook strategisch. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie en het opheffen van het Warschaupact, de oude tegenhanger van de NAVO, heeft de NAVO van de chaotische situatie gebruik gemaakt om zich naar het Oosten verder uit te breiden. De voormalige Oostblok-landen als Tsjechië, Polen, Hongarije werden lid van de NAVO. Ook de Baltische staten die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, sloten zich aan bij de NAVO. In 2008 was de NAVO zelf nog verdeeld over de vraag of Oekraïne en Georgië een lidmaatschapsaanvraag konden indienen. De VS had daar wel oren naar, maar...Angela Merkel was wel tegen, omdat ze vreesde dat het de banden met Moskou kon verslechteren. Dat bleek ook wel, want later in augustus 2008 trokken de Russen de Kaukasus over om de pro-westerse Georgische president Michail Saakasjvilli een lesje te leren, een avontuur waarbij alle betrokkenen een bloedneus opliepen. Dankzij bemiddeling van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy kwam er toen snel een wapenstilstand en een scheidslijn in Georgië, die u een "rode lijn" zou kunnen noemen. (3) Het is erg gevaarlijk als het Westen zich steeds naar het Oosten wil opschuiven. Elke stap van het Westen maakt Moskou bloednerveus.

NAVO expansie naar het Oosten

De NAVO-uitbreiding lijkt erg verdacht veel op die van de Duitse uitbreiding naar het Oosten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de nazi-Duitsers het ook gemunt op het Oosten. Wie Hitlers Mein Kampf nog nooit heeft gelezen, weet niet dat de Duitse dictator Adolf Hitler verschrikkelijke plannen had gemaakt wat de verovering van Rusland betreft. De vernietiging van "het Joods Bolsjewisme" en de verovering van Rusland stonden niet alleen in het nazi-programma, maar ook de kolonisatie van grote delen van Rusland was de wens van Hitler! Het Duitse concept voor de verovering van Rusland was Lebensraum (levensruimte). Het houdt in dat niet-Duitse gebieden (Tsjecho-Slowakije, Polen, Zuidoost-Europa, grote gedeelten van Oekraïne en Rusland) bij het Duitse Rijk ingelijfd moesten worden. Volgens Hitler hadden de Duitsers als 'superieur volk' het recht te nemen wat zij nodig hadden. De theorie van de 'Lebensraum' had men te danken aan de 20ste-eeuwse intellectuelen te danken, die met heimwee aan het Heilige Roomse Rijk in de Middeleeuwen, zoals het Eerste Rijk werd genoemd, en het Tweede Rijk van Duitse keizer Wilhelm II terugdachten. De intellectuelen hoopten dat met het Derde Rijk van Adolf Hitler alle Duitse gebieden van weleer herenigd zouden worden, ongeacht wie er tegenwoordig ook mocht wonen. (4) Vandaar Hitlers uitdrukking "het Derde Rijk" voor de fascistische heilstaat, die volgens hem duizend jaar zou bestaan. Voor een pseudo-wetenschappelijke grondslag voor de Lebensraum-theorie zorgden de beoefenaars van de geopolitiek ervoor dat de territoriale ambities van de nazi's niets tekort kwamen. Met deze waanzinnige politiek maakte nazi-Duitsland, mits het zijn Herrenrasse zuiver hield, van zijn machtswil gebruik om zich meedogenloos uit te breiden en het 'hartland' van Eurazië te vormen van waaruit het de gehele wereld zou kunnen beheersen. Om zijn territoriale eisen kracht bij te zetten, beriep Hitler zich veelvuldig op de Duitse overbevolking. (4) Hij bedoelde uiteraard dat eerst alle 'minderwaardige rassen' als de Joden, de Zigeuners en de Slaven (Polen, Russen, Oekraïners, Tsjechen, Slowaken, enz.) uitgeroeid moesten worden om de veroverde gebieden in het Oosten te herbevolken. In zijn Mein Kampf schreef Hitler over de verovering van Rusland en 'de Germanisering van het Oosten';

"Wenste men in Europa uitbreiding van grondgebied, dan kon dit in 't algemeen alleen ten koste van Rusland plaats hebben; dan moest het nieuwe Rijk weer de heirwegen van de oude Orderidders begaan, om door middel van het Duitse zwaard aan de Duitse ploeg aarde te geven, en daardoor aan de Duitse natie het dagelijks brood." 

Het duivelse plan werd in 1924 in Hitlers Mein Kampf geformuleerd en kon pas in juni 1941 gerealiseerd worden doordat de nazi-Duitsers met de grootste militaire operatie Barbarossa op 22 juni 1941 Rusland binnenvielen. De verschrikkelijke oorlog had het leven aan 20 miljoen Russen gekost. Hitlers 'Lebensraum' kon niet uitgevoerd worden toen nazi-Duitsland aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verslagen en vernietigd werd. Maar...'Lebensraum' heeft wel tegenwoordig een nieuwe impuls gekregen, nu de EU en de NAVO met hun zeer gevaarlijke politieke bedrijvigheid expansie naar het Oosten kunnen voortzetten! In feite verschilt de Oost-politiek van de EU en de NAVO niet zoveel van Hitlers 'Lebensraum'. Net als de EU wil de NAVO eigenlijk niet dat de Krim zich van Oekraïne afscheidt en bij Rusland aansluit. Als reactie op de "Russische interventie" heeft de NAVO de samenwerking met Rusland opgeschort en de banden met Oekraïne aangehaald. Het NAVO-besluit heeft anti-westerse Oekraïners boos gemaakt. Oekraïense cybercriminelen die zich CyberBerkoet noemen, hadden met een DDoS-aanval de website van de NAVO platgelegd. Op de eigen site zei het collectief achter de cyberaanval te zitten. Het anti-westerse CyberBerkoet is fel tegen de NAVO vanwege de kwalijke rol van de NAVO in het Oekraïense conflict en de NAVO-bemoeienis met de Krimcrisis. (1) De naam CyberBerkoet verwijst naar de Oekraïense oproerpolitie Berkoet die de afgelopen maanden de pro-westerse betogingen op het Onafhankelijkheidsplein in Kiev uiteen sloeg. 


Historische lessen

Het is duidelijk dat westerse politici en onze reguliere media nergens verstand van de Krim hebben, zoals professor Orlando Figes, gespecialiseerd in Russische geschiedenis aan het Kirkbeck College van de Universiteit van Londen en auteur van het boek "Krimoorlog: De laatste kruistocht", opmerkte. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden noemde de annexatie van de Krim bij Rusland een "landjepik." Historisch gezien is het onjuist om de Russische annexatie van de Krim een landjepik te noemen. Kennelijk vergeten westerse politici dat de Krim van oorsprong Russisch grondgebied was geweest. Ook schijnen ze een historische mijlpaal te vergeten dat de Krim ook bekend is van de conferentie van Jalta, waar in februari 1945 'de Grote Drie' (Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill en Jozef Stalin) bijeenkwamen om de strijd tegen Hitler-Duitsland af te ronden en te bepalen over hoe het daarna met Europa verder moest gaan. Door de conferentie van Jalta was de deling van Europa een feit.

Conferentie van Yalta; De Grote Drie
Eigenlijk willen Amerikaanse en Europese politici niet dat de Krim weer bij Rusland hoort. Ze denken dat de Krim bij Oekraïne en dus ook bij de Europese Unie hoort! Ze beweren dat Poetin een vergissing begaat om de Krim bij Rusland in te lijven. In werkelijkheid was het weggeven van de Krim aan Oekraïne door vroegere Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov een historische vergissing! De Verenigde Staten en de EU spelen een bijzonder zeer gevaarlijke spelletje ten aanzien van de Oekraïne, de Krim en Rusland. De westerse leiders hebben ook niet het recht om in het Oekraïense conflict te mengen en de pro-westerse oppositie in Kiev te steunen. De Krimcrisis is het gevolg van de westerse inmenging in het Oekraïense conflict. Nog steeds weigeren westerse politici de ernstige consequenties van hun Oost-politiek onder eigen ogen te zien. In plaats daarvan geven ze de schuld van de Krimcrisis aan Rusland, terwijl de echte schuld bij het Westen ligt. De Krimcrisis lijkt in veel opzichten op de Krimoorlog van 1853-1856, die het leven aan meer dan 800.000 mensen kostte. De bloedige Krimoorlog was ook het resultaat van de westerse bemoeienis met het Oosten! Op de Krim hebben Rusland en het Westen al eens tegenover elkaar gestaan en de slag geleverd. Eén ding is zeker: De Krim hóórt niet bij Oekraïne en zeker ook niet bij de Europese Unie! 

Het schiereiland de Krim
De Krim is nog steeds een twistappel tussen Rusland, Oekraïne, het Westen en waarschijnlijk ook de islamitische wereld. De strijd om de Krim is eigenlijk eeuwenoud. De Krim was tot 1954 van Rusland. Tevens was de Krim de enige regio van Oekraïne met een duidelijk Russische meerderheid. Sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie is het feit dat de Krim bij Oekraïne hoorde, een groot probleem in de betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland en voor veel Russen op de Krim en daarbuiten een groot ergernis. Het bleek ook dat Kiev zijn gezag op de Krim moeilijk liet gelden. Met grote moeite voorkwam het Oekraïense bewind dat de Krim zich met een referendum onafhankelijk verklaarde. Het werd uiteindelijk een autonoom deel van Oekraïne met uitzondering van Sebastopol. De haven van Sebastopol was al sinds het einde van de 18e eeuw de thuishaven van de Russische marine aan de Zwarte Zee. In 1997 werd afgesproken dat Rusland de basis zou pachten tot in ieder geval in 2017. Het verdrag over vriendschap, samenwerking en partnerschap, waarin de stationering van de Russische Zwarte Zeevloot in Sebastopol geregeld werd, gaf de Russen zulke verregaande militaire bevoegdheden dat het door veel pro-westerse Oekraïners als bedreiging voor de onafhankelijkheid van het land werd beschouwd. In 2008 wilde de Oekraïense regering het in 2017 aflopende pachtverdrag aanvankelijk niet verlengen, maar onder druk van een drastische verhoging van de gasprijs bond ze uiteindelijk in en verlengde het verdrag tot 2042. (5) Vanuit Russische gezichtspunt is het geheel des te ergerlijker, omdat de Krim tot 1954 bij Rusland hoorde. Precies zestig jaar geleden, op 27 februari 1954, werd de Krim door Nikita Chroesjtsjov na slechts 15 minuten 'discussie' in de Opperste Sovjet aan zijn geboorteland Oekraïne als een cadeau weggegeven "ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van het verdrag van 1654, die de eenheid van Oekraïne met Rusland bewerkstelligde." (6) Wijlen Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov was een Oekraïner van boerenafkomst. Zijn kleindochter Nina Chroesjtsjova kon het weggeven van de Krim aan Oekraïne zich nog steeds herinneren. Volgens haar kon Chroesjtsjov pas na de dood van dictator Jozef Stalin in 1953 de Krim weggeven aan Oekraïne, omdat "Stalin een hekel had aan Oekraïners." "Waarschijnlijk net als de huidige Russische president Poetin, die de revolutionairen in Kiev steevast voor fascisten uitmaakt. Stalin zou het met hem eens zijn geweest,"aldus Nina Chroesjtsjova. (7) Met zijn gewaagde besluit redeneerde Sovjetleider Chroesjtsjov dat de Krim "economisch, territoriaal en cultureel beter bij Oekraïne paste," wat in werkelijkheid niet zo is. Dat gevaarlijke en verkeerde besluit nam hij volgens hardnekkige geruchten toen hij stomdronken was. (6) Zijn daad heeft wel verstrekkende gevolgen voor zowel Rusland als de Oekraïne. Zeker ook voor het Westen! Chroesjtsjov had beter moeten weten dat het weggeven van de Krim aan Oekraïne een kiem voor het huidige conflict is geworden, zoals we vandaag de Krimcrisis kennen. Het is vrijwel zeker dat veel Russen niet blij waren met het domme besluit van Chroesjtsjov. Geen wonder dat Nikita Chroesjtsjov precies tien jaar later afgezet werd door oerconservatieve communisten. Zijn verkeerde besluit om de Krim aan Oekraïne weg te geven, zijn roekeloze optreden op Cuba (Cubacrisis van 1962), zijn mislukte plannen om de steppegebieden in centraal-Azië te ontginnen, zijn besnoeiingen van het militaire budget en zijn toenemend onwaardig gedrag (het befaamde schoenincident) deden de emmer bij zijn tegenstanders overlopen. In oktober 1964 dwongen vele tegenstanders, in het bijzonder Leonid Breznjev en Alexey Kosygin, Chroesjtsjov zijn functie als Sovjetleider neer te leggen. Het werd daarna volkomen stil rondom de luidruchtige en temperamentvolle Chroesjtsjov.

Nikita Chroesjtsjov gaf de Krim weg aan Oekraïne

Boekcover: De Krimoorlog

Voor de Russen is de Krim een buitengewoon strategisch ligging. In de Oudheid was de Krim met vele Griekse kolonies een centrum van graanexport vanuit Zuid-Rusland naar Griekenland. De naam Krim bewaart herinnering aan Cimmeriërs die reeds door Homerus genoemd werden. De Krim werd in de loop van eeuwen bewoond door Griekse kolonisten, Krimgoten, Scythen en Tartaren. Als u wist waarom de huidige Turkse premier Recep Tayyip Erdogan zich eigenlijk voor de Krim-Tartaren heeft ingezet, is het niet moeilijk te raden dat hij fel tegen de Russen is. Want hij wist dat de Krim-Tartaren moslims zijn. Want de Russen hebben 160 jaar geleden op de Krim tegen de islam gevochten en wel nadrukkelijk in naam van het christendom. De oorlog met Turkije was hoe dan ook van religieuze aard. Meer dan 500 jaar lang werd de Krim door de Turken en de Tataarse stammen beheerst. Uiteindelijk werd de Krim in 1783 door Rusland geannexeerd. Hier verliep volgens professor Orlando Figes de voor het tsarenrijk duidelijk en zo belangrijke scheidslijn tussen Rusland en de islamitische wereld. Tsarina Catharina de Grote had liever de Griekse naam Taurida voor het schiereiland dan het Tartaarse "Krym" gebruikt om op deze wijze voor een relatie tot de Hellenistisch-Byzantijnse cultuur te zorgen. De tsarina verdeelde de Krim onder Russische edelen die aan de zuidkust prachtige paleizen bouwden. De classicistische gebouwen, mediterrane tuinen en wijngaarden zouden de dragers van een nieuw christelijke cultuur in het daarvoor heidens land zijn. De Tartaarse bevolking werd langzamerhand verdrongen en vervangen door Russische kolonisten, Orthodoxe christenen als Grieken, Armeniërs en Bulgaren. Oude Tartaarse steden werden gedegradeerd en er werden compleet nieuwe steden zoals Sebastopol in de neoclassicistische stijl gebouwd. Russisch-Orthodoxe kerken vervingen moskeeën. (5) Uit archeologische vondsten was ook gebleken dat de Krim eigenlijk nooit islamitisch is geweest. Ook het Midden-Oosten was oorspronkelijk christelijk geweest. Met de komst van de moslims was de christelijke beschaving in het Midden-Oosten compleet vernietigd. Niet te vergeten dat Turkije ook van oorsprong Grieks en Byzantijns was. De Krim was van oudsher Byzantijns, zodat de Mongoolse horden van Dzengis Khan grote delen van Rusland en Oekraïne hadden veroverd. De Krim-Tartaren zijn de nakomelingen van de Mongolen. Historisch gezien was de Krim eigenlijk op de moslims 'heroverd.'


In de negentiende eeuw was Rusland werkelijk een Euraziatisch grootmacht. De Zwarte Zeevloot was de kern van het Russische keizerrijk. De Russische Zwarte Zeevloot is al meer dan 200 jaar gestationeerd op de Krim. Daarnaast is het de snelste toegang tot de Middellandse Zee en is de haven van Sebastopol in tegenstelling tot Sint-Petersburg in de winter ijsvrij. Vanuit Sebastopol controleerde Rusland de hele Zwarte Zee inclusief de Kaukasus, in feite, ook de Bosporus en de Dardanellen en daarmee de toegang tot de Middellandse Zee. Vandaar het feit dat het Westen tegenwoordig niet graag ziet zitten dat de Krim weer bij Rusland aangesloten is! Andersom ziet Moskou ook niet graag zitten dat Oekraïne, inclusief de Krim, een lid van de NAVO zou worden. Anders zou de NAVO de toegang tot de Zwarte Zee, de Kaukasus, de Bosporus en de Middellandse Zee krijgen. Stel u eens voor dat de NAVO-vloot in de haven van Sebastopol ligt gemeerd!? Daarom hebben de Russen koste wat kost de Krim van Oekraïne teruggepakt, om te voorkomen dat de NAVO-schepen voor de kust van de Krim varen. Moskou weet dat het huidige Oekraïense bewind pro-westers is, en de kans is groot dat als Oekraïne lid van de EU en uiteindelijk ook van de NAVO wordt, dan heeft de NAVO de hele toegang tot de Zwarte Zee. Dan is Rusland zo goed als zeker ingesloten. Het Westen heeft Rusland al een aantal keren vernederd. De smadelijke vernedering voor Rusland was de Krimoorlog. De opkomst van de Russische Zwarte Zeevloot verontrustte Groot-Brittannië. Londen zag zijn belangen in het Midden-Oosten (de verbindingsweg naar India) bedreigd. Russische machtsuitbreiding in het Zwarte Zeegebied zou de toegang tot de Britse koloniën in gevaar kunnen brengen, zo redeneerde Londen. Na het neerslaan van de Poolse opstand in 1830 en de Hongaarse revolutie in 1848 door tsaristische troepen beleefde Europa een enorme Russofobie. De Britse media eisten dat de Russen een lesje geleerd zou moeten worden. En Frankrijk was erop gebrand revanche te nemen voor de smadelijke nederlaag van het Franse leger van Napoleon in Rusland van 1812. (5) Dat was volgens professor Orlando Figes de achtergrond van de Krimoorlog (1853-1856), die uitbrak nadat tsaar Nicolaas I grote onenigheid met Frankrijk had gekregen over de toegang tot de christelijke plaatsen in het Heilige Land. De nieuwe zelfgekroonde Franse keizer Napoleon III wilde ervan niets weten en zag de katholieke belangen in het Heilige Land bedreigd. Daarom wilde hij de heilige plaatsen in Jeruzalem veilig stellen, die toen beheerd werden door de Turkse sultan Abdülmecit. De Russische tsaar Nicolaas I zag zichzelf als verdediger van de Orthodoxie en wilde onder meer de Orthodoxe minderheden in de Balkan en in het Heilige Land die onder Ottomaanse heerschappij zuchtten, beschermen. In zekere zin kan men spreken van een kruistocht. Nicolaas' achterliggend motief was niet alleen economisch en militair maar ook religieus van aard: Gebiedsuitbreiding naar de warme wateren en met als kers op de taart de verovering van Istanboel, het vroegere Constantinopel, de bakermat van het Russisch-Orthodoxe geloof. Ook zou Rusland niet alleen controle over de Bosporus krijgen, maar ook de toegang tot het Heilige Land! De Rooms-Katholieke Kerk wilde eigenlijk niet dat de Russen het beheer over de heilige plaatsen in het Heilige Land en in het bijzonder Jeruzalem in handen zouden krijgen. De Roomse Kerk heeft eeuwenlang gestreefd om Jeruzalem in bezit te nemen. Het Vaticaan weet heel goed wie Jeruzalem in handen heeft, heeft ook de wereldheerschappij. Daarom wil de Kerk koste wat kost Jeruzalem in bezit nemen om daarna over de wereld te heersen. Jeruzalem is een schaal van bedwelming voor de volken: heel veel volken raken bedwelmend door Jeruzalem en voeren bloedige oorlogen met elkaar. Alles draait om Jeruzalem!

De Krimoorlog
De Krimoorlog: Slagveld in de Krim
De allerbelangrijkste oorzaak van de Krimoorlog wordt in de moderne geschiedenisboeken verzwegen, omdat niemand mag weten wie de ware aanstichter van de Krimoorlog was. Eigenlijk was de Krimoorlog in werkelijkheid een door de Jezuïeten gevoerde geheime oorlog tegen het Russisch-Orthodoxe Rusland. Talrijke oorlogen, conflicten en revoluties, waar overal ter wereld, waren en zijn mede veroorzaakt door de Jezuïeten. Napoleon Bonaparte die Rusland aan zijn voeten wilde onderwerpen, noemde de Jezuïeten "het gevaarlijkste en meedogenloze leger ter wereld." Dat wisten Vladimir Lenin, Leon Trotsky, Jozef Stalin, Fidel Castro en Adolf Hitler ook. De Duitse inval in Rusland van 1941 was ook gepland door de Jezuïeten. Dat had wijlen ex-Jezuïet Alberto Rivera verklaard. De Jezuïeten hadden via de door hen en de Amerikaanse bankiers gefinancieerde Russische Revolutie en de Tweede Wereldoorlog geprobeerd het Russische imperium te vernietigen en de Russisch-Orthodoxe Kerk over te nemen, maar hun plannen waren tot mislukking gedoemd. Nu willen de Jezuïeten via Oekraïne door middel van de EU en de NAVO Rusland onder hun controle plaatsen. Ze weten heel goed dat als de Russische hegemonie vernietigd is en de Russisch-Orthodoxe Kerk onder hun controle geplaatst is, is het Vaticaan de enige (en toegestane) oppermachtige Kerk geworden. Wist u dat Moskou na de val van Constantinopel het derde Rome werd genoemd en het Kremlin eigenlijk een soort tweede Vaticaan was geweest? De Krimoorlog was in feite een oorlog dat de Rooms-Katholieke Kerk tegen het Russisch-Orthodoxe Rusland voerde! Bovendien was de Krimoorlog een bloedig conflict, uitgevochten tussen het tsaristische Rusland en een alliantie van het Tweede Franse Keizerrijk, het Britse Rijk en het Ottomaanse Rijk dat het leven aan meer dan 800.000 mensen kostte! Deze oorlog heeft verschillende namen. In Rusland staat de Krimoorlog beter bekend als de "Oosterse Oorlog." In Groot-Brittannië wordt hij soms ook wel de "Russische Oorlog" genoemd.  De Britten en de Fransen stuurden troepen en vloot naar de Krim, die de Russische steunpilaar voor de vloot moesten vernietigen. Het liep uit op een militair fiasco voor het Westen, net zoals de beroemde aanval van de lichte cavaleriebrigade, waarbij 600 Britse ruiters door de Russische artillerie vanaf de hoogten van Sebastopol werden neergemaaid. Maar daarna begon de belegering door de westerse geallieerden. de Russische troepen hielden het elf maanden vol - vereeuwigd in "Sebastopolverhalen" van Tostoj - totdat zij zich moesten overgeven aan de Britten en de Fransen die de maritieme overwicht behielden. Het heroïsche offer van de Russen op de Krim werd een sterk symbool van Russisch verzet. (5) Herinneringen aan de Krimoorlog zorgen nu nog bij Russen voor grote nationale trots en antiwesters ressentiment, zoals professor Orlando Figes schreef. Hoewel de oorlog volgens professor Figes eindigde met een nederlaag voor Rusland, hebben de Russen in hun eigen ogen de morele overwinning behaald. Tsaar Nicolaas I is een van Poetin's helden, omdat hij tegen alle grootmachten voor de Russische belangen vocht. Zijn portret hangt in de voorkamer van president Poetin in het Kremlin. (5) Bovendien had de Krimoorlog grote gevolgen voor de wereld en veranderde deze de geopolitieke verhoudingen drastisch: Groot-Brittannië beheerste de wereldzeeën en slaagde erin de toegang tot de Zwarte Zee te verschaffen, terwijl Frankrijk op het Europese continent de sterkste macht werd. En het Ottomaanse Rijk werd na de verwoestende Krimoorlog steeds zwakker en meer en meer afhankelijk van de westerse mogendheden.

Russische soldaten verdedigen Sevastopol

Het einde van de Krimoorlog
Het is voor u en alle lezers zéér belangrijk om goed te weten dat de Krimoorlog en de huidige Krimcrisis NIET door Rusland maar door het Westen zijn veroorzaakt! Als het om westerse kritiek op het Russische optreden in de Krim gaat, verwijt Poetin, net zoals zijn grote voorbeeld tsaar Nicolaas I, het Westen een dubbele moraal!! Ja, het Westen is inderdaad dubbelhartig als het om kritiek, dreigementen, sancties en veroordelingen gaat. Anderzijds ageert het Westen zich tegen Rusland, in poging om Oekraïne aan zich te binden en Rusland internationaal te isoleren. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel leeft de Russische president Poetin "in een andere wereld." Sommigen zien in Merkel's uitspraak dat Poetin krankzinnig is geworden. Anderen schrijven hem als een megalomane schizofreen. Maar Poetin gedraagt zich volgens Leonid Bershidsky van Bloomberg View duidelijk niet als een gestoorde dictator. In plaats van Kiev te bombarderen of troepen naar Donetsk te sturen, telefoneert Poetin immers regelmatig en soms urenlang met andere wereldleiders en toont hij zich zelfs bereid tot het sluiten van compromissen. Toch leeft Poetin volgens Bershidsky wel degelijk in "een andere wereld", die totaal verschilt van die van Angela Merkel en Barack Obama. Deze andere wereld heeft andere media en andere boeken met andere ideeën, afkomstig van andere nationalistische filosofen en schrijvers. (8) Heel logisch dat de Russische samenleving en het systeem in Rusland NIET hetzelfde zijn als de westerse. De Russische democratie verschilt in feite erg veel van de westerse democratieën! Het Russische denken verschilt ook totaal van de westerse! Bovendien is de Russische cultuur nooit westers maar oosters georiënteerd. De Russische software in de gehele Russische maatschappij is anders dan de westerse. Professor Orlando Figes heeft gelijk dat westerse politici, media en ook gewone westerse burgers totaal geen kaas hebben gegeten van de Russische cultuur. Ze begrijpen de Russische ziel gewoon niet! Winston Churchill zei ooit;" Rusland is het raadsel, verpakt in een geheim binnen het enigma." Waarom Merkel zegt dat Poetin in een andere wereld leeft, ligt eraan dat Poetin zichzelf en zijn eigen land weigert gelijk te schakelen aan het Westen of beter gezegd de Nieuwe WereldOrde! Want Poetin leest ook de complottheorieën en weet dat in elk complottheorie de kern van de waarheid bevat. Hij weet ook dat de Verenigde Staten en de Europese Unie naar de wereldoverheersing streven! Poetin is beslist niet gek. Als een voormalige en doorgewinterde KGB-agent is hij een langetermijndenker. Hij is ook erg goed in het schaken en slaagt erin in het politieke schaakbord zeer handig te manouvreren, als het om winnen of verliezen gaat. In feite is Poetin de winnaar en zijn Amerikaanse ambtgenoot Barack Obama is de grote verliezer geworden. Poetin vergeet niet dat Obama hem diep beledigd had door hem een "zielig schooljongetje" te noemen.

Hoe ziet de denkwereld van Vladimir Poetin eruit?
Wie het boek van voormalige Amerikaanse veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski heeft gelezen, zal ervan schrikken als het boek, getiteld "The Grand Chessboard", de ware bedoelingen van de Verenigde Staten onthult. Dan weet u meteen dat niet Vladimir Poetin maar Zbigniew Brzezinski, Amerikaanse en Europese politici krankzinnig en machtswellustig zijn, die allen streven naar de Nieuwe Wereldorde. 

Rusland geen goede buur?

De Duitse bondskanselier Angela Merkel had Rusland ervan beschuldigd de internationale stabiliteit door het handelen op de Krim in gevaar gebracht te hebben. En ze zei dat Rusland zich niet als een goede buur heeft gedragen. Maar...ze had beter erover moeten zwijgen, eer ze Rusland wil beschuldigen. Als ze naar het verleden van haar Duitse vaderland wil kijken, dan had ze moeten weten dat Duitsland zich niet als een goede buur van Rusland had gedragen!! 

Tijdens de Duitse inval in Rusland hadden de Duitse bezetters in Oekraïne flink huisgehouden. Tegen oktober van het jaar 1941 had het Duitse leger bijna de hele Oekraïne bezet. Veel Oekraïense burgers, meestal uit West-Oekraïne, die extreem antisemitisch waren en de Sovjet-autoriteiten als onrechtmatige bezetters hadden gezien, begroetten hun Duitse "bevrijders" enthousiast en dachten dat ze nu volledige onafhankelijkheid zouden krijgen. Veel Oekraïners gaven zich vrijwillig op voor het Duitse leger en de politie en er werd zelfs een Oekraïense SS-divisie opgericht als onderdeel van de Waffen-SS. Aan het begin van de Duitse invasie in de Sovjet-Unie sloten veel collaborerende Oekraïners zich aan bij de beruchte Oekraïense hulppolitie (Ukrainische Hilfspolizei). De taak van de Oekraïense collaborateurs was om de Duitse bezetters te helpen bij diverse operaties zoals de strijd tegen de Sovjet-partizanen. Ook namen ze deel aan pogroms tegen de Joden. De Oekraïense hulppolitie was ongeloofelijk wreed en onmenselijk. De Oekraïense collaborateurs vergezelden de Joden naar de plaatsen, waar ze dwangarbeid moesten verrichten, en bewaakten de getto's. In deze hoedanigheid stalen de Oekraïners van de Joden, joegen ze op en schoten vaak willekeurig op Joden. Toen de Duitsers de getto's in  Oekraïne begonnen uit te moorden, hielpen de beruchte wrede politiemannen mee met deze moorddadige acties. Ze belegerden de getto's zodat niemand eruit kon ontsnappen, zochten naar verstopte Joden en joegen degenen die waren ontsnapt, op. Ze begeleidden de Joden ook naar de executieplaatsen en vermoordden er duizenden die niet snel genoeg hun dood tegemoet kwamen. Verder bewaakten de Oekraïense collaborateurs de executieplaatsen zodat niemand erin of eruit kon. Midden 1943 verlieten veel Oekraïners de hulppolitie om bij de Oekraïense oproerpolitie (Ukrainska Povtanska Armyia, UPA), een militaire vleugel van de Oekraïense nationalisten, te gaan. De Oekraïense oproerpolitie was nog veel wreder en was verantwoordelijk voor de moord op Joden. Ook vermoordden ze 40.000 Polen. (9) Het is voor u duidelijk dat het Duitse bezettingsleger hulp had gekregen van Oekraïense antisemitische collaborateurs. De Duitsers waren MEER DAN GELUKKIG MET HET OEKRAÏENSE ANTISEMITISME en ze moedigden de Oekraïense wreedheid aan, zoals westerse EU-politici die voor de val van Janoekovitsji naar Kiev afreisden, de Oekraïense pro-westerse betogers aanmoedigden om door te gaan met hun betogingen!!! Veel van de pro-westerse betogers die tegen president Janoekovitsji betoogden, zijn extreem antisemitisch!! Vladimir Poetin heeft gelijk toen hij zei dat de nieuwe Oekraïense machthebbers nationalisten, neonazi's, Russofoben en antisemieten zijn. Volgens hem hebben zij met de steun van het Westen de weg vrijgemaakt voor rechts-extremisten die voor niets terugdeinzen. (1) Het is uiterst merkwaardig dat het antisemitisme onder de pro-westerse Oekraïners door westerse politici en media volledig is genegeerd! Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Oekraïne was Babi Yar. De Joden werden bijeengedreven door de Duitse legereenheden, de mobiele moordeenheden Einsatzgruppen en de Oekraïense hulppolitie en naar lege steengroeven, ravijnen of antitankgreppels gebracht. Daar werden ze door de Einsatzgruppen geexecuteerd. Sommige Joden die trachtten te ontsnappen, werden direct doodgeschoten evenals degenen die de rest niet konden bijhouden onderweg. In sommige gevallen gebruikten de Duitsers gasauto's om de Joden te vermoorden in Oekraïne. Tijdens de grootste moordoperatie in de geschiedenis zonder weerga was eind september 1941 in een grote ravijn, genaamd Babi Yar, net buiten de stad Kiev 33.371 Joden in twee dagen doodgeschoten. (9) Er kleeft niet alleen bloed aan de handen van de Duitsers maar ook de Oekraïners, omdat ze allebei zich schuldig maakten aan de grootste slachting aller tijden.

Babi Yar

Vandaag herleeft het antisemitisme in Oekraïne dankzij de westerse inmenging in het Oekraïense conflict. De Oekraïense Joodse gemeenschap heeft ook gemerkt. Er is grote angst onder de Oekraïense Joden. Ze zijn bang voor de herhaling van de geschiedenis. Bang voor nieuwe anti-Joodse pogroms. Naast de bekende Oekraïense oppositieleider en ex-bokser Vitali Klitsjko staat aan het hoofd van de oppositiebeweging een duister man die zijn antisemitisme openlijk verklaart: Oleh Tyahnybok. Zijn partij Svoboda won tijdens de laatste parlementsverkiezingen in Oekraïne meer dan tien procent van de stemmen. Tijdens de omwenteling in Kiev werd de antisemiet Oleg Tyahnybok bijgestaan door de Amerikaanse senator John McCain die de anti-Russische en pro-westerse betogers op het Maidanplein in Kiev toesprak. Het optreden van senator McCain en EU-gezanten is uiterst schandalig en weerzinwekkend en vormt ook het zoveelste bewijs van de westerse steun aan antisemitische en anti-Russische oppositiebeweging. Zo hypocriet zijn de Europeanen en de Amerikanen als ze het optreden van Rusland in de Krim openlijk veroordelen maar hun eigen optreden in Kiev verhullen. Volgens opperrabbijn Moshe Reuven Azman is de situatie in Oekraïne zeer gespannen. "We staan aan de rand van oorlog met Rusland. We zijn allemaal bezorgd. We hopen op een wonder en bidden in onze synagogen,"aldus de opperrabbijn. Onder Azmans leiding organiseert de Joodse gemeenschap vluchten naar Israël voor de bij schermutselingen gewond geraakte personen. In Israël zullen zij medische zorg ontvangen. "De Oekraïense ambassadeur in Israël is deze vluchten begonnen en we zullen hem bij dit project ondersteunen,"zei opperrabbijn Azman. De opperrabbijn heeft de Joodse gemeenschap opgeroepen Kiev en zo mogelijk Oekraïne te verlaten. De angst voor antisemitische aanvallen leeft onder de Oekraïense Joden. In Oekraïne zijn momenteel meer dan 200.000 Joden woonachtig. (10)

Het onomstotelijke feit is en blijft dat Oekraïne een lange geschiedenis heeft van antisemitisme, en dat de leider van de antisemitische politieke partij Svoboda, Oleh Tyahnybok, een van de leidende figuren was bij de recente opstand op het Maidanplein in Kiev. Tyahnybok en zijn makker Vitali Klitsjko genoten van de westerse steun. Menige EU-ministers en europarlementariërs legden op hun zeer onverantwoorde manier contacten met antisemitische leiders als Oleh Tyahnybok. Niet Rusland, maar de Europese Unie is een slechte buur van Rusland, Israël en de wereld!! Ook de Verenigde Staten gedragen zich als een slechte buur! Onlangs werd de synagoge van Simferopol op de Krim beklad met swastika's en leuzen als "dood aan de Joden." 

De synagoge in Simferopol beklad
Of het bekladden van de synagoge het werk van de Russische inwoners van de Krim of de Oekraïense nationalisten die zich tegen de aansluiting van de Krim bij Rusland verzetten, was geweest, weten we niet. Na het incident riep rabbijn van de Joodse gemeenschap, Michael Kapoestin, de leden op naar huis te gaan. Hij moest de sabbatdienst afzeggen, omdat hij vreesde voor de veiligheid van de Joden. Hij ervoer de situatie als gevaarlijk. "Een hoop dingen zouden kunnen gebeuren,"zei rabbijn Kapoestin tegen de Times of Israel. (11) Op de Krim wonen zo'n 17.000 Joden, verspreid over de steden Simferopol, Sevastopol, Feodosia en Jalta. De enige oplossing is dat alle Oekraïense Joden het land meteen verlaten en naar Israël vertrekken, zoals de Bijbel hen oproept het Noorderland te ontvluchten. Hoewel het in de Krim relatief rustig is, nu deze schiereiland bij Rusland is aangesloten maar in Oekraïne is de situatie zéér gespannen. De kans is zeer groot dat steeds meer Russisch-sprekende Oekraïners in Donetsk en andere steden in het oosten van Oekraïne zich gaan uitspreken voor aansluiting bij Rusland. Ook vergroten de tegenstellingen in Oekraïne de kans op anti-Joodse pogroms.

Westerse bemoeienissen met Oekraïne en de Krim zijn buitengewoon gevaarlijk. Eerder heeft het Westen zich gemengd in Libië, Syrië en Egypte. Chaos, burgeroorlog, wetteloosheid, anarchie en gruwelijke slachtpartijen zijn de resultaten van westerse inmenging in al die genoemde landen. Bovendien heeft het Westen de extreem-islamitische groepen als de gevaarlijke Moslim Broederschap financieel gesteund en de rebellengroepen in Syrië bewapend. Het gebeurt allemaal in naam van de Nieuwe WereldOrde (afgekort: NWO). Niet Rusland, maar het Westen brengt de internationale stabiliteit in groot gevaar. De Amerikaanse president Barack Obama en de Europese Unie verdienen de Nobelprijs voor Vrede helemaal niet!! Zij zijn de werkelijke oorlogshitsers. Rusland heeft goed gehandeld door in te grijpen. Dankzij Rusland zijn gruwelijke plannen voor de Nieuwe WereldOrde verrijdeld. De vraag is of God de gebeurtenissen rondom de Krim heeft toegelaten. Het antwoord is ja. In feite is God Degene die plannen van de Verenigde Staten en de Europese Unie ten aanzien van Oekraïne heeft verrijdeld!! Zbigniew Brzezinski moet gezegd hebben dat de EU via Oekraïne een wereldmacht zal worden. Maar dat is nu niet doorgegaan. Nu vrezen Europese politici voor een nieuwe deling van Europa, of beter gezegd á la Jalta. De Duitse minister Steinmeier zei ooit dat als de Krim bij Rusland aangesloten is, dan zou het betekenen dat Europa gedeeld is in west en oost. We mogen nooit vergeten dat alle wereldgebeurtenissen in werkelijkheid alles draaien om Israël! 

'Magere Heintje' Amerika eruitgeschopt
Bid voor de Oekraïense Joden, opdat zij Oekraïne veilig verlaten en naar Israël emigreren. Want de tijd dringt. Niemand weet wanneer de bom dat door het Westen onder het tapijt van Oekraïne is gelegd, tot ontploffing zal komen. Bid ook voor Rusland en Oekraïne, opdat beide landen hun conflict bijleggen en compromissen zullen sluiten. Immers, ze zijn broedervolken, omdat ze allebei Slavisch landen zijn. Bid ook dat God westerse inmenging in Oekraïne en Rusland maar ook in Israël en andere landen zal verhinderen. Want de Europese Unie is helemaal géén vriend van Israël, zeker ook niet van het Oekraïense volk en het Russische volk!! Helemaal niet!! EU-politici zijn grote leugenaars als zij het Oekraïense volk een gouden toekomst voorspiegelen. Sommige EU-burgers weten heel goed dat EU-politici alleen maar ellende bezorgen. Eurofielen zijn erger dan slavofielen!! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                                                  Paul Parker


                                                             Het artikel is bijgewerkt.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog, website of boekvorm verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) TT-Canvas, NOS-TT maart 2014
  (2) NOS: Oekraïne krijgt exportvoordeel EU. 11-03-2014
  (3) OSL-Stavast: Nieuwe Krimoorlog? 02-03-2014
  (4) Elseviers Wereldgeschiedenis
  (5) Ejbron Wordpress: De Krim is heilig voor de Russen.
  (6) Nieuwsbron: De geschiedenis van schiereiland de Krim. 27-02-2014
  (7) NOS:"Poetin heeft Napoleon-complex." 11-03-2014
  (8) Express.be: Hoe ziet de denkwereld van Vladimir Poetin eruit?
  (9) Encyclopedie van de Holocaust
(10) Israel Today Headlines: Veel Oekraïense Joden willen naar Israël uitwijken. 07-03-2014
(11) NIW.nl: Onrust in Oekraïne

Geen opmerkingen: