zondag 11 maart 2012

De nasleep van de ramp in Japan

Zijn we wel erop voorbereid?


11 maart is het precies één jaar geleden dat Japan werd geschrikt door een enorme aardbeving. De zeebeving nabij Sendai deed zich voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. (1) De beving had een kracht van 9.0 op de schaal van Richter en bevond zich voor de kust van de prefectuur Imiyagi op circa 370 km ten noordoosten van de Japanse hoofdstad Tokio. Daarna volgde een tsunami ter hoogte van meer dan 15 meter, die dood en verderf onder de lokale bevolking zaaide en alles verwoestte. De door de tsunami aangerichtte ravage was onbeschrijfelijk en tartte het menselijke verstand. De gevolgen waren verschrikkelijk. Het natuurgeweld eiste volgens de officiële lezing circa 15.800 doden. 320.000 mensen raakten dakloos. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Daarnaast ontstond er een nucleaire ramp in Fukushima. De zeebeving was de zwaarste in de geschiedenis van Japan. Volgens enkele wetenschappers heeft de verwoestende zeebeving grote landmassa's verschoven. Het Japanse hoofdeiland zou zo bijna 2,4 meter opgeschoven zijn naar het oosten. De aardas verschoof 10 centimeter door de beving. (1) De aardbeving en de daaropvolgende tsunami veroorzaakten bij Fukushima een nucleaire ramp. Duizenden mensen werden uit het gebied geevacueerd, omdat er na ontploffingen in drie reactoren van de kerncentrale Fukushima radioactieve deeltjes terechtkwamen. De ramp blijft nog lang vers in het geheugen van de Japanners en is de grootste in Japan sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 11 maart 2012 wordt in heel Japan op het tijdstip dat de ramp een jaar geleden begon, één minuut stilte in acht genomen. De Japanse keizer Akihito die herstellende is van een hartoperatie, en premier Noda wonen de herdenking bij. 


Map van aardbeving in Japan

Japan
Boven en onder: Tsunami Sendaï 11 maart 2011

Natuurrampen als in Japan herinneren de rest van de wereld aan hun eigen situatie: zijn we erop voorbereid als ons een ramp treft? Dat is een zeer belangrijke vraag. De vraag is of we in Nederland wel goed voorbereid zijn op een volgende watersnoodramp, zoals wel in Zeeland in 1953 gebeurde. De ramp voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, toen een groot deel van de Nederlandse provincie Zeeland overstroomd werd. Hierbij verdronken meer dan 1800 mensen en zeer veel dieren. 


Watersnood van 1953 in Nederland
Israël en Jordanië liggen bij de Syrisch-Afrikaanse breuk. Beide landen hebben de waarschuwing ter harte genomen en werken nu samen om hun voorbereiding op een aardbeving te testen. De buurlanden hadden vorig jaar gezamenlijk oefeningen in Timna in het zuiden van Israël gedaan. Onder de ongeveer 200 betrokkenen waren ervaren deskundigen en studenten van de Ben Goerion Universiteit en ze werden samengebracht door Israëls Magen David Adom en het Jordaanse Rode Halve Maan. (1) Eén van de zeven bedenkers, dr. Bruria Adini van de afdeling hulpdiensten van de universiteit, was diep onder de indruk van de samenwerking van beide landen. "De aanblik van leden van het Jordaanse Rode Halve Maan die samen met twee studenten van de Ben Goerion Universiteit een tent opzetten alsof ze altijd al hadden samengewerkt, gaf me heel veel voldoening,"zei dr. Bruria Adini. (1)


Dr. Dagan Schwartz, ook van de Ben Goerion Universiteit, benadrukte de gemeenschappelijke behoefte aan samenwerking van Israël en Jordanië. Hij zei:"Het is niet toevallig dat we hier in de buurt van de zustersteden Akaba en Eilat zijn. Hun nabijheid betekent dat reddingsteams zullen moeten samenwerken als we zo goed mogelijk en zo professioneel mogelijk moeten reageren als er werkelijk iets ernstigs gebeurt." (1)


Israël heeft maatregelen genomen en bereidt samen met het Arabische buurland Jordanië goed voor op een volgende natuurramp. Niemand weet wannneer het natuurgeweld weer toeslaat. Het kan op elk moment ergens in de wereld gebeuren! 


De Bijbel waarschuwt ons ook voor rampen. In Zijn rede over de laatste dingen voorzegde Here Jezus al tweeduizend jaar geleden dat er rampen zullen komen:


"Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn HONGERSNODEN, EN PESTILENTIËN, EN AARDBEVINGEN in verscheidenen plaatsen." 
Matthéüs 24:7 (Statenvertaling)


"En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en pestilentiën; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden."
Lukas 21:11 (Statenvertaling)


Hij herinnert ons er aan de zondvloed. De zondvloed was niet zomaar een plaatselijke overstroming, zoals de meeste geleerden beweren, maar een WERELDWIJDE CATASTROFE, die de gehele aarde zo zwaar trof. Alle leven op aarde was vernietigd, allesbehalve Noach, zijn gezin en de dieren die in de ark zaten: 


"Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was." 
Genesis 7:23 (Statenvertaling)


Zoals de mensen in Sendaï totaal verrast waren door de omhoogstuwende golf die 20 meter hoog was, en meegesleurd werden in de woeste maalstroom van het watergeweld, verging het precies hetzelfde met de mensen die vóór de zondvloed leefden. Jezus waarschuwt ernstig dat een nieuwe wereldwijde catastrofe vlak voor Zijn wederkomst ook zal geschieden. 


"Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij NIETS BEMERKTEN, EER DE ZONDVLOED KWAM EN HEN ALLEN WEGNAM, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn."
Matthéüs 24:37-39


Misschien bent u sceptisch over de waarschuwing van Jezus. Misschien drijft u graag de spot met Jezus Christus en de Bijbel, alleen maar omdat u niet gelooft in Hem. Helaas hebben zeer veel mensen die dwaas genoeg zijn, de spot gedreven met God. Maar...de Bijbel heeft bij het rechte eind en geeft nog een zéér ernstig waarschuwing dat we niet onaangenaam verrast mogen worden, als er ons morgen iets vreselijk zou overkomen. Misschien bent u morgen verongelukt. Misschien komt u of uw geliefde of iemand anders morgen te overlijden. Misschien komt morgen een financiële ramp die ons allemaal treft. Misschien slaat het natuurgeweld morgen toe. Niemand weet wat er morgen zal gaan gebeuren. We werken, eten en drinken en maken plezier. De vraag is of we op de dag van morgen wel voorbereid zijn. 


"Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt."
Jacobus 4:14 (Statenvertaling)


Daarom roept de Bijbel ons tot inkeer en bekering op. Indien we ons bekeren en Here Jezus als onze Verlosser en Zaligmaker aanvaarden, zijn we zeker behouden. Door het geloof zult u behouden worden. Zo niet, dan hebt u uw eigen leven verbeurd verklaard. God wil niet dat sommigen van ons verloren zullen gaan. Hij wil alleen dat iedereen zich bekeert en wordt behouden. Want God heeft GEEN behagen in de dood van een goddeloze. 


Seimische toekomst voorspellen??


Behalve de voorbereiding op de gevolgen van een aardbeving, werken Israëlische wetenschappers ook aan een technologie, die kan helpen om nauwkeurig vast te stellen waar en wanneer een aardbeving zal toeslaan. Professor Shmuel Marco van de Universiteit van Tel Aviv ontwikkelde een aardbevingsvoorspellende instrument dat hij een "fossiele seismograaf" noemde. Deze technologie onderzoekt geologische formaties op historische patronen van aardbevingen tot ver terug in de oude geschiedenis. (2)


De Israëlische professor Shmuel Marco
bestudeert de geologische formaties
Volgens Marco treden aardbevingen op in cycli, die vaak honderden jaren omspannen. Omdat de huidige gegevens over aardbevingen slechts circa een eeuw teruggaan, is er niet genoeg informatie beschikbaar voor voorspellingen. Deze nieuwe benadering door aardbevingen te bestuderen onderzoekt Shmuel Marco golfpatronen van zwaar sediment dat in het direct bovenliggende lichtere sediment doordringt. "Dit helpt ons om de intensiteit van aardbevingen uit voorbije perioden te begrijpen. Het is een duimstok voor het meten van de invloed van aardbevingen uit het verleden,"legde hij uit. Professor Marco had uitgebreid onderzoek gedaan naar de geschiedenis van aardbevingen in het Midden-Oosten in de afgelopen 2000 jaar. Door zijn studie van oude manuscripten van christelijke en islamitische geestelijken had hij ontdekt dat er ongeveer 400 jaar tussen de belangrijke aardbevingen ligt, tot aan de laatste, die bijna duizend jaar geleden plaats vond. Zo'n lange periode van seismische inactiviteit wijst de geleerden erop dat de spanning zich langs de Syrisch-Afrikaanse breuk opbouwt en een in aanleg vernietigende aardbeving elk ogenblik kan optreden. (2)


Professor Marco en zijn naaste medewerker hopen de gevarenzones zo nauwkeurig en tijdig te kunnen aanwijzen dat men zo goed mogelijk voorbereid is op een komende ramp. (2) Een uitvinding van professor Shmuel Marco helpt Israël wel tijdig te waarschuwen voor een aardbeving. Maar deze apparaat kan NOOIT exact voorspellen wanneer de aarbeving zich voordoet! 


De nasleep in Japan


De nasleep van de ramp in Japan is verschrikkelijk. De schade is onvoorstelbaar. Men heeft berekend dat de schade ruim 16,9 triljoen yen (Japanse munteenheid) bedraagt. Dat is zo'n 147 miljard euro. (4) Het onbedwingbare natuurgeweld had enorme aantallen huizen verwoest. Ook de gehele infrastructuur was totaal ontwricht en de voorzieningen waren weggevallen. De wederopbouw duurt nog aantal jaren. Er leeft nog altijd angst onder de lokale bevolking die de tsunami persoonlijk heeft meegemaakt. En de Japanse kinderen die hun ouders verloren, zijn nog steeds getraumatiseerd en hebben dringend behoefte aan hulp en aandacht. Naast de materiële schade is ook een geestelijke ontwrichting. Dat is voelbaar voor de meeste Japanse kinderen en ouderen.


Onbeschrijfelijke ravage in het Japanse rampgebied
Vorig jaar had Israël een medisch team naar Japan gestuurd. Het Israëlische team had een veldhospitaal in het zwaarst door de tsunami getroffen gebied opgericht. Net als bij andere rampen was ook Israël het eerste land dat buitenlandse hulp aanbood bij het oprichten van een veldhospitaal in Japan. (1) Daarnaast voorzag Israël in veel hulpgoederen. De lijst omvatte onder andere 10.000 jassen, 6.000 dekens, 6.000 paar handschoenen en 150 mobiele toiletten. (1) De Israëlische hulp aan Japan was schandalig genoeg doodgezwegen door de westerse media die de Joodse staat Israël zo liefst mogelijk willen demoniseren. Het weerzinwekkende gedrag van de westerse media is niet alleen schandalig geweest. Er speelt zich nog een ander schandaal in Japan af. 


De Japanse regering hield belangrijke informatie over de kernramp van Fukushima bewust achter. Dat bleek uit een onafhankelijk onderzoek van de stichting Rebuild Japan Initiative dat in februari 2012 werd vrijgegeven. In het rapport dat de afgelopen zes maanden werd samengesteld op basis van interviews met meer dan driehonderd mensen, wordt een vernietigend beeld geschetst van de manier, waarop Japanse regeringsleiders trachten de gevolgen van de kernramp te bagatelliseren. (5) Niet alleen de Japanse bevolking werd in de eerste dagen na de ramp informatie onthouden, maar ook de Verenigde Staten, een belangrijk bondgenoot. Volgens Rebuild Japan Initiative zijn met het bewust achterhouden van de informatie de betrekkingen tussen Japan en de Verenigde Staten op het spel gezet. (5) 


Kernreactor Fukushima in februari 2012
De Japanse regering wist precies hoe het zat met de kernreactor in Fukushima, maar hield deze informatie maandenlang geheim, meldde het persbureau AP. (6) Dit bleek uit de documenten die op 9 maart 2012 waren vrijgegeven. De documenten stellen dat de Japanse regering al vier uur op de hoogte was geweest dat er een meltdown zou plaatsvinden, nadat de tsunami de Dai'iche kernreactor in Fukushima had overspoeld. Tot eind december waren de notulen van het crisisoverleg dat de Japanse regering had over de ramp, nog onbekend. Deze moesten achteraf gereconstrueerd worden. Ook zou het tot tien dagen na de ramp duren eer een rapport verscheen waarin een worst-case scenario was uitgewerkt. (6) De documenten gaven verwarring en gebrek aan informatie, trage reacties en slechte communicatie tussen de Japanse regering, de getroffen dorpen en de directie van de kerncentrales Fukushima weer. Volgens sommige ministers hield niemand bij de kerncentrales toezicht, waardoor de toestand van de reactoren sneller achteruit ging. (6) Een anonieme ambtenaar zei in de documenten dat de koeling van de reactoren bijvoorbeeld maar acht uur stand zou hebben gehouden, omdat die "alleen op batterijen liep". "Als de temperaturen in de kernreactoren na acht uur nog steeds zouden stijgen, bestaat er de mogelijkheid van het smelten van de lading van de kernreactor,"aldus de anonieme ambtenaar. (6)  


Twee weken geleden gaf de Japanse premier Yoshihiko Noda al toe dat de Japanse overheid volkomen gefaald had in haar reactie op de zeebeving en tsuanami. Belangrijke informatie werd te laat doorgegeven en er werd te lang vast gehouden aan de 'veiligheidsmythe' rond kernenergie. "Wij kunnen niet langer met het excuus komen dat wat gebeurd is, onvoorspelbaar was en ons voorstellingsvermogen te boven ging,"zei Noda tegen de journalisten. "Crisismanagement eist van ons dat wij ons voorstellen wat misschien onvoorstelbaar is." (7) 'Soteigai' of 'buiten ons voorstellingsvermogen' was de term die het electriciteitsbedrijf Tepco meermalen gebruikte om aan te geven waarom het niet voorbereid was op de tsunami, die volgde op de zware zeebeving van 11 maart 2011. Noda zei dat Japan belangrijke lessen heeft geleerd om beter voorbereid te zijn op tsunami's en stroomuitval. Door het uitvallen van de stroom na de tsunami raakten verschillende reactoren in Fukushima oververhit, waardoor de ergste kernramp sinds Tsjernobyl ontstond. (7)


Hebben wij de lessen wel geleerd?


Nu houdt de vraag ons nog steeds bezig of de Japanse regering de lessen wel heeft geleerd. Nu ligt het ook aan ons of wij de lessen wel hebben geleerd. Helaas heeft de geschiedenis talloze malen bewezen dat de mens NIETS heeft geleerd van de geschiedenis. De mens is eerder geneigd  tragische gebeurtenissen te vergeten. De Bijbel vertelt ons dat de mens ook de zondvloed moedwillig vergeet en deze als een mythe afdoet. 


"Want willens is dit hun onbekend, dat het Woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; Door welke de wereld, die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is." 
II Petrus 3:5-6


De meeste Nederlanders, vooral jongeren, vergeten de watersnood van 1953 in Zeeland moedwillig!! Alleen de ouderen herinneren zich de ramp nog heel goed. Als een oudere Nederlander die de watersnood van 1953 persoonlijk heeft meegemaakt, zult u ongetwijfeld diep beledigd en verontwaardigd zijn als de domme en onwetende jonge generaties de ramp van 1953 als een mythe zouden afdoen!! Het ergste van allemaal is dat het overgrote deel van de mensheid zich nog steeds niet bekeert van de zondige wegen en verdorvenheid, precies zoals het Bijbelboek Openbaring ook zegt:"...hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen." (Openbaring 9:21) Veel mensen realiseren zich niet dat de aardbevingen de afgelopen jaren zijn toegenomen. Ook andere natuurrampen nemen toe. De komende jaren zullen we te maken hebben met rampen van ongekende omvang zoals megatsunami's, zware aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en vele andere angstwekkende gebeurtenissen. Indien de mensheid zich echt bekeert en naar God terugkeert, zal het onheil zeker afgewend worden. Maar dat is nog niet gebeurd. 


Een schokkende onthulling van het kaartspel


Er is nog iets merkwaardig aan de hand dat u als lezer beslist moet weten. In 1995 verscheen er een spel van illuminati-kaarten. Het kaartspel werd op de markt gebracht. Al gauw werd deze spel razend populair. De nietsvermoedende spelers realiseerden zich niet dat de kaarten een occult voorspellende gave bleken te bevatten. De maker van de illuminati-kaarten was zo goed op de hoogte geweest van de gebeurtenissen die jaren later werkelijk plaatsvonden. De Amerikaanse geheime dienst had een inval in het kantoor van de maker van het kaartspel gedaan om te voorkomen dat de gevoelige informatie die op de kaarten staat, bekendgemaakt zou worden. Na een proces besliste een federaal rechter dat de informatie aan de maker Steve Jackson teruggegeven moest worden. Twee van de circa 300 illuminati-kaarten beelden de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon (zie mijn gerelateerde artikel "9/11 - de dag die de wereld voorgoed veranderde) af. Deze kaarten zijn zo ongeloofelijk nauwkeurig dat deze in 1995 op de markt verschenen en zes jaar later op 'n verbijsterende wijze een werkelijkheid werden. Ook vier andere illuminati-kaarten die in 1995 waren verschenen, werden 16 jaar later een werkelijkheid, toen een zware zeebeving op 11 maart 2011 voor de kust van Japan plaatsvond. De beving had een kracht van 9.0 op de magnitudeschaal en veroorzaakt een verwoestende tsunami, die een enorme ravage aanrichtte in Japan. U ziet de onderstaande afbeeldingen van de eerste drie van de vier illuminati-kaarten met de titels 'Japan', 'Tidal Wave' (tsunami) en 'Nuclear Accident'. 


Illuminati-kaarten: Japan, tsunami en nucleaire ramp
Toeval? Nee, er bestaat géén toeval. De vroegere president Franklin Roosevelt zei al dat er geen toeval bestaat, omdat het gepland en in scene gezet is. Bij drie kernreactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima deden ontploffingen zich voor, die leidden tot meltdown, precies zoals het op de illuminati-kaart 'Nuclear Accident' staat. De laatste en vierde illuminati-kaart toont ons een afbeelding van een griezelig monster met de tekst 'Atomic Monster'. Zie de onderstaande afbeelding en lees de volledige tekst goed wat deze kaart ons wil vertellen:


Illuminati-kaart: Atoom monster
De kaart onthult ons twee schokkende details: Japan en Californië worden op deze kaart genoemd. De kaart stelt de keuze voor welke van de twee genoemde landen een ramp zal moeten plaatsvinden. De keuze viel op Japan. Inderdaad gebeurde er een nucleaire ramp in Japan, precies zoals de illuminati-kaart 'Atomic Monster' duidelijk aangeeft. Nu rijst de vraag of er sprake is van een complot. Ongetwijfeld zult u ook graag weten wie de illuminati zijn. De illuminati (betekent letterlijk: verlichten) zijn een groep samenzweerders die uit zijn op de wereldmacht. Door middel van oorlogen, revoluties, maatschappelijke onvrede en andere gebeurtenissen willen ze een chaos creëeren om daarna naar de macht te grijpen. Op internetfora vindt u talloze websites die gevarieerde onderwerpen hebben over de illuminati. De meeste complottheorieën berusten helaas niet op de waarheid. De enige historische link in de geschiedenis is de Orde der Illuminati die op 1 mei 1776 in Beieren werd opgericht door een zeker Adam Weishaupt, een Duits professor. Tien jaar later werd de orde streng verboden door de Beierse regering. Na de ontbinding van deze orde werkten de illuminati ondergronds. Of ze nu echt bestaan, zou ik ja zeggen hoewel het bestaan van deze sinistere en misdadige groep niet in de officiële geschiedschrijving vermeld staat. De Bijbel bevestigt het bestaan van een duister groep en omschrijft deze organisatie als 'het Geheimenis der Wetteloze'. (2 Thessalonicenzen 2:7) Uit deze Bijbeltekst blijkt dat de Orde der Illuminati niet door Adam Weishaupt opgericht werd, maar rééds al heel lang bestond. Het bestond al in de dagen van de apostel Paulus. De kernvraag is of de ramp in Japan door de beruchte illuminati veroorzaakt werd en niet door de natuur. Voorlopig blijven we in het ongewisse. Wel moet u één heel belangrijke detail weten: de aanslagen op Twin Towers in New York en het Pentagon vonden op de elfde dag van de maand september in 2001 plaats. De aardbeving en de daaropeenvolgende tsunami in Japan vonden plaats...op elfde dag van de maand maart in 2011. Vandaar het duivelse getal 11. In mijn andere artikelen vindt u méér informatie over het getal 11. Toeval of niet? Zoals ik al zei, bestaat er geen toeval. Onthoud één ding goed: de illuminati-kaarten zijn occult en het getal 11 ook. 


Het is bijna Pasen dat we het sterven en de opstanding van Jezus Christus zullen herdenken. Aan u wordt de vraag gesteld of Jezus Christus veel voor u betekent. Als ik u was, zou ik heel eerlijk beantwoorden dat Heer Jezus Christus inderdaad veel voor ons betekent. Hij betekent heel veel voor de hele mensheid. Als plaatsvervanger stierf Hij aan het kruis, opdat Zijn bloed werd vergoten voor vergeving van onze zonden. Ja, Hij stierf voor uw zonden, mijn zonden en de zonden van de hele mensheid! Door Zijn dood wordt de verzoening tussen God en de mens bewerkstelligd. Onze schuld is rééds betaald door Heer Jezus Christus. Door Zijn Opstanding verbrak Hij de macht van de dood over ons. Als u in Jezus Christus gelooft en Hem als uw Redder en Zaligmaker aanvaardt, bent u behouden! En uw zonden zijn vergeven, als u hen aan Hem belijdt. Alleen door het geloof in Jezus Christus kunnen we behouden worden. Als u erg onzeker en angstig bent wat er in de toekomst zou gaan gebeuren, hoeft u niet bang te zijn, als u Here Jezus als uw Verlosser aanvaardt en Hem echt wil volgen. Leg u uw toekomst en al uw zorgen in Zijn hand, dan bent u veilig bij Hem. God belooft ons niet dat Hij ons zou bewaren voor rampspoeden. We hebben geen belofte van wereldvrede, rust, veiligheid en voortdurende financiële welvaart, zoals politici en geestelijken ons wel beloven. Besef dan wel dat de dure beloftes van politici, wereldleiders en geestelijken zich niet kunnen standhouden! Ze kunnen eeuwigdurende wereldvrede, welvaart en stabiliteit NIET waarborgen! Ons is vrede, veiligheid en behoudenis van ziel en geest door God wel beloofd. Gods belofte houdt zich gestand. Waar politici, wereldleiders en geestelijken in hun peperdure beloftes volkomen falen, faalt God NOOIT in Zijn beloftes. Wat er in de toekomst gaat gebeuren, moeten we niet bang zijn als we in Here Jezus Christus geloven en onze lot en toekomst in Zijn hand leggen. Geloof betekent vertrouwen, zoals de Bijbel ook zegt:


"Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet."
Hebreeën 11:1


Tragische en vreselijke gebeurtenissen als de ramp in Japan schudden ons wakker. God roept ons tot bekering op. Want de tijd dringt dat wij Here Jezus Christus als onze Heiland zullen aanvaarden, eer het te laat wordt. U denkt misschien:"Ach, wat er met anderen gebeurd is, zal dit mij niet overkomen!" Sommige mensen denken dat de watersnood van 1953 zich niet zal herhalen in Nederland. Ze zeggen dat de dijken verzwaard en verbeterd zijn, die de kans op een herhaling verkleinen. De mensen die in Babel woonden, waanden zich veilig en dachten ook dat hun mooie, grote en trotse stad niet ingenomen door een vijand kon worden. Helaas begingen ze een gruwelijk vergissing. Hun vijanden, de Perzen, waren zo slim geweest dat ze een dam in de rivier Eufraat bouwden, zoals de bevers in de natuur doen. Op deze manier was de rivier die door de stad Babel stroomde, drooggelegd, zodat de Perzen de stad, een schijnbaar onneembare fort, konden binnenmarcheren! Het Babylonische rijk ging ten onder. Niet door toedoen van de Perzen, maar...door de grootheidswaanzin van de Babyloniërs!! Alleen maar omdat de Babyloniërs zich veilig gewaand hadden en hun vertrouwen stelden op hun eigen kracht en kunde. Hun trots bleek misplaatst te zijn. De Bijbel maakt ons echter duidelijk dat niets op aarde veilig is! Een huiveringwekkende boodschap voor u en alle mensen: het kan van pas nog komen! Een Bijbelse waarschuwing voor ons allemaal luidt:


"Beroem u niet op de dag van morgen, want gij weet niet wat een dag kan baren."
Spreuken 27:1


Bent u nu gereed om Heer Jezus Christus als uw Heer, Zaligmaker en Verlosser aan te vaarden? De keuze is aan u! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.
                                                               Paul
Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.


Zie mijn gerelateerde artikelen:


De burcht Sion: Zeebeving en tsunami 14-03-2011
De burcht Sion: Zeebeving en tsunami: de laatste ontwikkelingen. 18-03-2011
De burcht Sion: Israël helpt Japan 29-03-2011


Bronnen en referenties:


(1) nl.wikipedia.org/wiki/Zeebeving Sendai 2011
(2) AMI nieuws juni 2011
(3) AMI nieuws: Seismische toekomst voorspellen. Juni 2011
(4) RTL nieuws 24-06-2011
(5) Nu.nl: Japan hield informatie kernramp Fukushima achter. 28-02-2012
(6) NRC Handelsblad: Regering Japan hield echte gegevens kernramp geheim. 9-03-2012
97) Nu.nl: Premier Japan erkent falen overheid na tsunami

1 opmerking:

preacher zei

Hai Paul, bedankt weer voor je uitgebreide artikel. Misschien heb je hier iets aan voor de volgende, voor zover je daar zelf al niet op je zoektocht naar info bent gekomen:

http://www.conspiracyarchive.com/Articles/Pike-Mazzini_Three-World-Wars.htm

Groet,

preacher