maandag 9 april 2012

Hamasleider: "Palestijnse identiteit" is uitgevonden!


Newt Gingrich: De Palestijnen zijn een "uitgevonden volk"


Vorig jaar zorgde de Amerikaanse presidentskandidaat Newt Gingrich met zijn opmerkingen voor veel opschudding. Hij zei dat de Palestijnen een uitgevonden volk zijn dat niet bestond tot ergens in de 20ste eeuw.  


Newt Gingrich
In het interview met The Jewish Channel zei Newt Gingrich dat het Joodse volk recht op een eigen staat heeft, maar stopte kort voor het verklaren van hetzelfde voor de Palestijnen. "Herinner je dat er nooit een Palestijnse staat heeft bestaan. Het maakte deel uit van het Ottomaanse Rijk. En ik ben van mening dat wij het Palestijnse volk hebben uitgevonden, die in feite Arabieren zijn en in feite historisch deel zijn van de Arabische gemeenschap. Zij hadden de kans om naar vele plaatsen te trekken. En om een verscheidenheid van politieke redenen hebben wij sinds de jaren 1940 deze oorlog tegen Israël ondersteund en ik vind dat tragisch,"aldus de uitspraak van Newt Gingrich. (1) 


Meteen barst een storm van kritiek op Newt Gingrich vanwege zijn controversiele uitspraak. De meeste mensen die de spot dreven met hem, wezen er op dat er duidelijk miljoenen Arabieren in het zogenaamde "Palestina" wonen. Maar Gingrich sprak niet over de fysieke aanwezigheid van die mensen op dit moment, maar over de nationale identiteit, die zij hebben aangenomen en over het feit dat de meesten nog niet zo lang geleden naar het land emigreerden. (2) 


Newt Gingrich was niet de enige die uitlatingen deed over de Palestijnen. Ook de andere presidentskandidaat Rick Santorum deed opmerkingen. Eerst had de voormalige senator van Pennsylvania Gingrich's uitlatingen als "provocerend" bekritiseerd. Maar zijn eigen meer extreme standpunten kregen op dat moment weinig aandacht, omdat hij werd beschouwd als een hopeloze onder aan de kandidatenlijst en werd niet erg serieus genomen. Maar Rick Santorum steeg in de peilingen, toen hij een ommezwaai maakte en zijn opmerkingen een tweede blik verdienden. Voor zover het Santorum betreft, bestaan de Palestijnen niet! "Er zijn geen Palestijnen,"vertelde hij aan een journalist tijdens een campagne in Iowa. "Alle mensen die in de Westelijke Jordaanoever wonen, zijn Israëliërs. Er zijn geen Palestijnen. Dit is Israëlische land,"zei Rick Santorum. "De West Bank maakt deel uit van Israël dat het won als onderdeel van een agressieve aanval van Jordanië en anderen in 1967. Israël hoeft het niet terug te geven, net zomin als de Verenigde Staten New Mexico en Texas die door middel van oorlog werden verkregen, terug hoeft te geven aan Mexico,"aldus Santorum' opmerkingen. (3)

Bevestiging Hamasleider: De Palestijnen bestaan niet

Hoewel Newt Gingrich veel kritiek te verduren kreeg, zegt nu een Palestijnse minister openlijk voor de Egyptische TV dat bijna alle "Palestijnen" afkomstig zijn van elders in het Midden-Oosten. (2) Een tegenslag voor linkse pro-Palestijnse actievoerders Gretta Duisenberg, Dries van Agt, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel en anderen die 'het Palestijnse volk' als hun afgod aanbidden, als zij de onaangename waarheid horen dat het Palestijnse volk in feite NIET bestaat. De Hamas minister van Binnenlandse Zaken en Nationale Veiligheid, Fathi Hammad, hield in maart 2012 een toespraak voor de Egyptische al-Hekma TV, waarin hij in feite steun gaf aan Newt Gingrich' beoordeling. Hij erkende dat de wortels van de meeste 'Palestijnen' elders in het Midden-Oosten liggen, en dat het Palestijnse label slechts een dunne laag vernis is. (2) 


Degenen die aandringen op een Palestijnse Staat en GEEN historische en Bijbelse kennis hebben, proberen aan te tonen dat de Palestijnse Arabieren op een of andere manier verschillen van de Arabieren rondom en daarom hun eigen staat nodig hebben. "Dat is niet zo,"zei Hammad. "Iedere Palestijn in Gaza en in heel Palestina kan zijn Arabische wortels aantonen - of uit Saoedi-Arabië of uit Jemen of waar dan ook. We hebben bloedbanden." Bovendien verklaarde Hammad dat de echte regio van herkomst van de meeste 'Palestijnen' niet in "Palestina" ligt. "Broeders, de helft van de Palestijnen is Egyptisch en de andere helft is Saoediërs,"riep de Hamasminister uit. (2) De ondertiteling van de onderstaande videoclip is Engels. De Engelstalige ondertiteling werd mogelijk gemaakt door Elder of Ziyon. (4)


De opmerkingen van Hammad waren zonder twijfel NOOIT BEDOELD VOOR EEN WESTERS PUBLIEK. In zijn toespraak smeekte hij Egypte en andere buurlanden om de door Hamas gecontroleerde Gazastrook te voorzien van gratis brandstof. "Als wij de hulp van onze Arabische broeders vragen, is dat om door te gaan met het voeren van Jihad,"klonk de oproep van de Hamasleider. (2) 

De feiten onder eigen ogen zien

Het is geen verrassing dat een Palestijnse leider als Hamasminister Hammad een dergelijk uitlating doet. Al eerder hadden verschillende PLO-leiders als Yasser Arafat ook verklaard dat het Palestijnse volk NIET bestaat. In het interview met Trouw verklaarde Zahir Muhsein, lid van het uitvoerend comite van de PLO:


"Het Palestijnse volk bestaat niet. De oprichting van een Palestijns staat is slechts een middel ter voortzetting van onze strijd tegen de Staat Israël door onze Arabische eenheid. In werkelijkheid is er heden geen verschil tussen Jordaniërs, Palestijnen, Syriërs en Libanezen. Alleen om politieke en tactische redenen spreken we heden over het bestaan van een Palestijns volk, daar de nationale Arabische belangen vereisen dat we het bestaan poneren van een afzonderlijk 'Palestijns volk' om het zionisme tegen te gaan. Vanwege tactische redenen kan Jordanië als soevereine staat met vastgestelde grenzen geen aanspraak maken op Haïfa en Jaffa, terwijl ik als Palestijn zonder twijfel aanspraak kan maken op Haïfa, Beersheva en Jeruzalem. Op dit ogenblik echter, waarin wij ons recht op geheel Palestina hebben teruggewonnen, zullen wij geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen." (5)


Tien jaar geleden deed een Amerikaanse Midden-Oostendeskundige van Arabische afkomst, Farah, een soortgelijke uitspraak. Op 25 april 2002 verklaarde hij voor Arutz-7 radio:


"Er bestaat niet zoiets als een Palestijns volk. Er heeft in de hele geschiedenis NOOIT een Palestijns volk bestaan. er is een entiteit gecreëerd, die helemaal niet bestond. Er bestaat geen Palestijnse taal, geen Palestijnse cultuur en er is nooit sprake geweest van een land dat bestuurd werd door Palestijnen. Wat men heden ten dage het Palestijnse volk noemt, is niet anders dan een verzameling Arabieren uit verschillende landen." (6)


Dat is logisch. Er is geen bewijsmateriaal die de aanspraak van de Palestijnen kan ondersteunen. Geen enkele archeologische vondst kan bevestigen dat een Palestijn ooit heeft gewoond in "Palestina." Talrijke archeologische en geschiedkundige vondsten en historische bronnen bewijzen voor de zoveelste keer de Joodse aanwezigheid in dat land. Jeruzalem is al duizenden jaren Joods bezit gebleven. Toch hebben de Palestijnse leiders de grote brutaliteit bewijzen van de Joodse aanwezigheid in het land te verdoezelen. Ook verdraaien ze de Bijbel, het Woord van God, om hun valse aanspraken op het land en de stad Jeruzalem te rechtvaardigen. Terwijl de Joden het Pesach in Israël vierden, verklaarde de Palestijnse professor Omar Jaara van de al Najah universiteit in Nabloes dat "Mozes niet de Joodse kinderen van Israël uitleidde, maar moslims." Hij beschouwde de latere Israëlische verovering van het Beloofde Land als "de eerste Palestijnse bevrijding." Deze verovering werd volgens de professor Jaara "niet uitgevoerd door de Bijbelse Jozua, maar door een moslim, Saul of Talut geheten, die ook de Filistijn Goliath zou hebben gedood." "We moeten duidelijk maken dat koning David in de Hebreeuwse Bijbel niet te vergelijken is met David in de Koran, en Salomo in de Bijbel heeft ook niets te maken met Salomo in de Koran, en Saul noch Jozua was de zoon van Nun,"voegde de professor er aan toe voor de Palestijnse TV. "We hebben een groot leider in de Koran, Saul. Deze versloeg Goliath en gaf de moslims een grote overwinning. De moslims onder de kinderen van Israël trokken weg uit Egypte, omdat ze daar onderdrukte mensen waren. Maar de meeste onderzoekers ontkennen dit feit." (7) Wat een schaamteloze brutaliteit om de Bijbelse en historische feiten te verdraaien! In de Palestijnse media wordt de geschiedenis van het Joodse volk en het Beloofde Land herhaaldelijk verdraaid voor politieke doeleinden. Het is niet de eerste keer dat de Palestijnen Bijbelse personen, zoals de Messias Jezus, Mozes, David, Salomo en anderen, veranderen in moslims en de Palestijnen. (7) Het draait allemaal om politieke valse claims op het land en daardoor vervalsen moslims de geschiedenis. Het breidt uit en sijpelt zelfs door in de Palestijnse christelijke bevrijdingstheologie. (7) Straks is de westerse christelijke theologie aan de beurt om de valse Palestijnse claims op het Bijbelse land te steunen! Als u de Palestijnse leugens gelooft, moet u eerst goed op de hoogte zijn van de echte historische feiten dat de echte historische Joodse persoon David die de reus Goliath versloeg, 1000 jaar v. Chr. leefde, toen de islam NIET bestond! De islam ontstond in het jaar 600 na Chr.!! Het staat vast dat de moslims een grootschalige geschiedvervalsing plegen. De Koran staat helemaal bol van onjuistheden en blunders, bijvoorbeeld een bewering dat Alexander de Grote een moslim was! Dat niet alleen de Palestijnen Jezus een Palestijn noemden, deden de nazi's ook geschiedvervalsing! De nazi's trachtten door het middel van "Ariërparagaaf" te bewijzen dat Jezus "geen Jood maar een Ariër was"! De Palestijnen die de Bijbel op grove wijze verdraaien, en de westerse kerken die de Palestijnse claims op de Bijbel en het Bijbelse land steunen, laden wel een zware vloek van God op hun eigen hoofd!


"Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" 
Galaten 1:7-9


We danken God dat de muren de waarheid niet hebben kunnen tegenhouden. Nu de waarheid ons bekend is dat het Palestijnse volk in feite NIET bestaat, moeten we ons realiseren dat de gewone Palestijnen in werkelijkheid als politieke pressiemiddel gebruikt worden om de westerse publieke opinie te bespelen. We moeten de waarheid onder eigen ogen zien dat Hamas en de Palestijnse Autoriteit de Palestijnen helemaal niet vertegenwoordigen en de belangen van het zogenaamde Palestijnse volk ook niet dienen! Ook blijven zij hardnekkig weigeren om de Joodse Staat Israël te erkennen. Hun werkelijke doel is en blijft ongewijzigd: de vernietiging van Israël! De westerse reguliere media hebben zich medeplichtig gemaakt aan het verspreiden van leugens over Israël. Als u de eenzijdige en leugenachtige media-berichten wilt geloven, moet u één ding goed weten dat de journalisten NOOIT objectief zijn geweest. Ze spreken niet altijd de waarheid en zijn ook GEEN geschiedschrijvers!!! Geloof de leugens van de Palestijnse leiders, de westerse media en de westerse politici absoluut niet!! Wat de Palestijnse leiders betreft, zijn ze onverbeterlijke leugenaars! Nog één ding dat u echter goed moet weten wat de naam Palestina eigenlijk betekent. Palestina betekent letterlijk 'het land der Filistijnen.' De Filistijnen waren de erfvijanden van de Joden. Verder was de naam Palestina een westers uitvinding. De Romeinen onder keizer Hadrianus waren degenen, die in 135 na chr. Judea in Palestina veranderden om Joodse identiteit te willen vernietigen. 


Bid voor het volk Israël, opdat het Joodse volk in de benauwdheid bewaard kan worden. Bid ook voor de Palestijnen, opdat het evangelie ook aan hen verkondigd wordt. Vergeet niet dat God de Palestijnen ook lief heeft. Jezus (Jesjoea HaMasjiach) stierf niet alleen voor u maar ook voor alle mensen. Hij stierf ook voor de Arabieren! Alleen de Messias Jesjoea heeft de echte oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. De sleutel van de oplossing ligt al rééds in het Bijbelboek Jesaja. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                      Paul

Bronnen en referenties:


(1) Brabosh.com: Rep. presidentskandidaat Newt Gingrich: Palestijnen zijn een uitgevonden volk 
(2) Israel Today: Hamasleider:'Palestijnse' identiteit is uitgevonden. 3-04-2012
(3) Zaplog.nl: Santorum:"Er bestaat geen Palestina" 6-01-2012
(4) Elder of Ziyon
(5) Trouw 31-03-1977: interview met Zahir Muhsein
(6) Arutz-7 Radio 25-04-2002
(7) Israel Today: Palestijnse professor: Mozes leidde moslims uit Egypte. 7-04-2012
1 opmerking:

Likoed Nederland zei

Hier is de clip te zien met Nederlandse vertaling:

http://likud.nl/2012/04/palestijnen-zijn-egyptenaren-en-saoedis/