woensdag 27 maart 2013

Het Beest achter EuropaDe herkomst van Europa

Veel mensen vragen zich af waar de naam Europa vandaan komt. Men heeft nog steeds geen idee wat de herkomst is van de naam Europa. Heel lang geleden speelde eens de koningsdochter, genaamd Europa, met haar vriendinnen aan de kust bij de Phoenicische stad Tyrus. De Griekse oppergod Zeus zag haar en werd op slag verliefd op het mooiste meisje. Hij nam de gestalte aan van een stier, een prachtig wit dier met glanzende horens. Zo mengde hij zich onder een runderkudde die dichtbij de meisjes aan het grazen was. Weldra merkte prinses Europa hem op en werd bekoord door zijn schoonheid en speelse manieren. Meer en meer overwon ze haar schroom; ze kwam naderbij, liefkoosde hem en tenslotte waagde zij het op zijn rug te gaan zitten. Dat was precies wat Zeus wilde: hij draafde tot haar grote schrik snel met haar weg, de zee in, en zwemmend bereikte hij het eiland Kreta. Daar, in Kreta, nam hij een menselijke gestalte aan en maakte zich bekend. Zo werd Europa de geliefde van Zeus en ze schonk hem twee zoons, aldus het verhaal. Het verhaal is afkomstig van de Griekse mythologie. Wat een bijzonder detail in het verhaal erg interessant is, is het feit dat de stier die de koningsdochter Europa ontvoerd had, in de zee zwom. Het komt exact overeen met de beschrijving van het Beest uit het laatste Bijbelboek Openbaring. Daarin staat te lezen dat het Beest uit de zee opkomt en ook horens heeft (Openbaring 13:1). Toevallig of niet? Nee, er bestaat géén toeval. 

Voor de zoveelste keer 'gered'

Het verbaast ons niet dat na Griekenland en Spanje alweer een EU-lidstaat van de dreigende financiële ondergang gered wordt. Op maandag 25 maart heerst er een enorme opluchting in Brussel, 'de hoofdstad' van de Europese Unie. In tegenstelling tot pro-Europese politici en beleidsmakers zijn de meeste Cyprioten niet erg blij mee dat er een akkoord tussen Brussel en Cyprus werd gesloten. "Het zijn keiharde besluiten,"zei een oudere, gepensioneerd man. "Het is een ramp. Het gaat lang duren voordat alles weer goed komt." "Verschrikkelijk wat er is gebeurd,"verzuchtte een vrouw vertwijfeld. "Maar wat hadden ze anders kunnen doen? Er was geen andere oplossing. Moge God ons bijstaan." De gewone Cyprioten die zo hard hebben gewerkt, kregen het gevoel dat de crisis zich boven hun hoofd afspeelde. "Het is allemaal heel snel gegaan,"zei een Cyprioot. "We hoorden al die discussies aan maar we begrepen er niets van. We zijn geen rekenmeesters." (1) De in Cyprus woonachtige Nederlanders reageren wel positief op het akkoord. "We zijn allemaal heel blij dat we niet uit de euro worden gegooid. Zondag waren we heel ongelukkig en zag je niemand op straat, maar nu komt het leven weer een beetje op gang,"zei Yme van den Born tegen het persbureau ANP. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cyprus. Van den Born schatte dat er 450 Nederlandse families wonen op Cyprus. Volgens hem zagen ze de crisis aankomen en waren er maar weinigen die spaargeld zijn kwijtgeraakt. "Nederlanders hebben hun zaakjes goed geregeld hoor." (1) Of de zaakjes goed geregeld zijn, valt te betwijfelen. De kleine spaarders zijn wel ontzien. Maar mensen die spaartegoeden boven de 100.000 euro hebben, zijn wel hun vermogen kwijtgeraakt. Er werd veel kritiek geleverd op Nederlandse minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem die tevens voorzitter van de Eurogroep is. Zelfs werd hij door de Euro-parlementariërs onder vuur genomen. De heer Dijsselbloem verwierp alle kritiek en argumenteerde dat bij steunoperaties die mogelijk volgen, zal niet aan de spaartegoeden onder de 100.000 euro worden gekomen. Die garantie gaf minister Dijsselbloem in de Tweede Kamer. Hij zei dat de Eurogroep dat onmiddelijk na de ontstane verwarring rond het eerste plan voor Cyprus had besloten. Daarin kregen ook spaarders met minder dan 100.000 euro te maken met een heffing. Daardoor ontstond in Europa de indruk dat spaargeld onder een ton niet meer veilig was. Het Europese garantiestelsel op spaartegoeden  (tot 100.000 euro) blijft ongewijzigd, beweerde Dijsselbloem. (2) 

Jeroen Dijsselbloem, Nederlandse minister van
Financiën en voorzitter van de Eurogroep
De Nederlandse premier Mark Rutte en PVDA-leider Diederik Samson verdedigden minister Dijsselbloem en vonden de kritiek onterecht. Volgens hen heeft Dijsselbloem 'duidelijk gemaakt' dat bij een bankencrisis ook gekeken wordt naar een bijdrage van beleggers en spaarders met meer dan 100.000 euro op de bank. Maar veel spaarders en beleggers zijn absoluut niet blij met het idee van Dijsselbloem. De internationale media hekelden ook de uitspraken van Dijsselbloem, omdat de suggestie zou zijn gewekt dat de oplossing voor de crisis in Cyprus op alle nieuwe gevallen van toepassing is. (3) 

Het toppunt van dwaasheid? 

De vraag is of de gammele EU nog steeds overeind gehouden kan worden ondanks het financiële wanbeleid en de corruptie van zuidelijke Europese landen. Jan van Barneveld schreef vorig jaar in zijn heel interessant artikel "Het Beest in Brussel":"Waarom de EU bijna blanco volmacht geven over zo'n 700 miljard euro? Dus ongeloofelijk veel meer macht voor 'Brussel'! Er is nog meer aan de hand. Er moeten EU-obligaties komen. 'Om de lasten eerlijk te verdelen'roepen EU-landen met wanbeleid. Anders en duidelijker gezegd:'Geef ons via de EU jullie geld.' Bondskanselier Angela van Duitsland wordt onder druk gezet, zeg maar gerust gechanteerd door premier Mario Monti van Italië en president François Hollande van Frankrijk om toe te geven. 'Anders gaan we eruit'dreigt Monti. Ach, mocht dat eens gebeuren! Wat een genade zou het zijn als de EU zou instorten." (4)

Inderdaad heerst er veel angst onder de eurofielen dat als Cyprus uit de eurozone gezet wordt, heeft dat grote gevolgen voor andere EU-landen. De eurofielen proberen krampachtig de EU te redden. Koste wat kost. Natuurlijk moet er een zeer hoge prijs voor betaald worden! Zoals dhr. Jan van Barneveld zich afvraagt, vragen wij ons ook af. Wat is er toch aan de hand?? Waarom noemen steeds meer fundamentalistische christenen de EU "het Beest in Brussel"? Wat is er gaande en wat zit er geestelijk achter? Een jaar geleden heeft de heer Jan van Barneveld een notitie naar dhr. Geert Wilders, voorman van de PVV, gestuurd. De notitie bevat drie argumenten waarom we liever vandaag als morgen uit de EU zouden moeten stappen. De drie argumenten zijn:

1. De EU wordt steeds meer een dictatoriale staat die vanuit Brussel (en Straatsburg) over de lidstaat regeert. Hoe vaak lezen we niet dat een of andere maatregel of wet niet kan doorgaan of gewijzigd moet worden vanwege "de regelgeving in Brussel". "Brussel" trekt steeds meer macht naar zich toe en werkt naar de "Verenigde Staten van Europa". En naar éénhoofdige leiding! De landelijke regeringen mogen alleen nog beslissen welke boom we mogen kappen en waar we kunnen plassen. Even erg is dat er van onze eigen identiteit en soevereiniteit als Nederlandse volk niets meer mag overblijven. We worden "Europeanen" of liever zelfs wereldburgers. Alleen onze nationale sport voetbal blijft over.... (4)
2. Wij, de burgers van Nederland en Duitsland, moeten opgedraaid worden voor het ongeloofelijke wanbeleid van Griekenland, Spanje, Italië en Cyprus. Dat werkt de recessie in de hand. Onze pensioenfondsen zullen nog meer leeggeroofd worden. Ons spaargeld zal straks niet langer veilig zijn voor de grijpgrage handen van regeringen en de EU. (4) De spaartegoeden boven de 100.000 euro zijn inmiddels afgepakt van de Cyprioten die zo hebben hard gewerkt en gespaard. Kleine spaarders worden ontzien. Maar het zal niet lang duren eer het spaargeld van kleine spaarders ondanks de toezegging van minister Dijsselbloem ook afgepakt zal worden. Volgens Dijsselbloem moeten wel spaarders in de nabije toekomst mogelijk bijdragen aan een bankredding. Huizen, winkels en bedrijven zullen de volgende buit van de grijpgrage EU zijn. Stel u voor dat uw eigen huis op 'n dag geconfisqueerd zal worden door de regering die in opdracht van de EU handelt, voor de zogenaamde bankredding en de steunoperaties aan de noodlijdende landen!? Dat is niet ondenkbaar! 
3. De top van de EU is anti-Israël. Dat komt voor een deel omdat de EU zich verbonden heeft om de Arabische politiek en de Palestijnen te steunen. Dat proces is al sinds de oliecrisis van 1973 aan de gang. Wij, belastingbetalers, financieren via de regering en de EU met zo'n miljard euro per jaar de Palestijnse Autoriteit en dus ook de Hamas. Dus automatisch de terreur, de raketten en de antisemitische propaganda tegen Israël. Want wie betaalt, is medeverantwoordelijk. (4) Ook werken Nederland en de lidstaten van de EU aan een gezamenlijk boycot van Israëlische producten. Volgens dhr. Jan van Barneveld is de huidige ontwikkeling zo gevaarlijk dat een antisemitisch klimaat in Europa kan creëeren. 

Waarom "zien" onze volksvertegenwoordigers dit niet? Waarom lopen ze als makke schapen achter het Beest in Brussel aan? Logisch, want in Brussel ligt hun 'toekomst'. In Nederland en de meeste EU-lidstaten hebben ze niet veel meer te zeggen. Alleen goedkope praatjes die geen gaatjes vullen dan alleen maar gaatjes in onze inkomens veroorzaken! (4) Dhr. Jan van Barneveld schreef dat als een wonder geschiedt dat als Griekenland of Cyprus failliet gaat en met hun drachme doorsjokt of wij uit de EU stappen, zou dat een grote zegen zijn voor ons zijn. Want de EU glijdt volgens dhr. van Barneveld in een rap tempo af in het rijk van het Beest in de eindtijd. Wat dhr. Jan van Barneveld schreef, is beslist geen complottheorie. Zijn eindtijdtheorie is erg goed. Wat er de afgelopen jaren en momenteel gebeurt, zijn we ooggetuige van de enorme dwaasheid dat de eurofielen begaan hebben. De EU staat op het punt de top van de dwaasheid te bereiken. Na de dwaasheid komt krankzinnigheid. 

De eurocrisis allereerst van geestelijk aard

Allereerst moeten we goed begrijpen dat de huidige eurocrisis die voor de zoveelste keer toeslaat en weer bezworen wordt, niet zomaar uit de lucht is gevallen. Zoals de voormalige bankier Ken Costa, de auteur van "God at Work", stelde dat de huidige eurocrisis eigenlijk geen financiële, maar een geestelijke crisis is. De belangrijkste oorzaak is volgens hem het gebrek aan Bijbelse normen en waarden. De EU hecht niet langer waarde aan de Bijbel als de richtsnoer voor onze leven. Een verwijzing naar een Joods-christelijke waarden werd uit de Europese Grondwet geschrapt. God wordt niet langer als Soevereine erkend. Zonder een geestelijke gids is Europa de weg kwijtgeraakt, zoals een schip zonder kapitein stuurloos is.  Ook dhr. Jan van Barneveld wijst er op dat het belangrijk is de geestelijke achtergrond van deze huidige ontwikkelingen te zien. Dan zien we hoe Bijbelse patronen zich razend snel voor onze ogen ontwikkelen. Patronen die via het verschrikkelijke wereldrijk van "het Beest" uitlopen op de komst van het duizendjarige Messiaanse Vrederijk. 

Het beeld van Nebukadnezar uit de profetie van Daniël


Het beeld van
Nebukadnezar
Zoals de heer Jan van Barneveld schreef, gaan we eerst kort in op de merkwaardige profetie uit het Bijbelboek Daniël. In de Bijbelteksten uit het boek Daniël wordt daarvoor gesproken over een droom dat de Babylonische koning Nebukadnezar had. In zijn droom zag hij een enorm groot beeld waarvan het hoofd was gemaakt van goud, de borst en de armen waren gemaakt van zilver, de buik en de lendenen van koper en de benen waren gemaakt van ijzer. In de Bijbelverzen die in Daniël 2:34-35 staan opgetekend, blijkt dat al die verschillende metalen symbolen waren van opeenvolgende koninkrijken. (5) Het hoofd van goud stelde het Babylonische rijk voor, het rijk waarover koning Nebukadnezar regeerde. Daarna werd dit rijk overwonnen door het Medo-Perzische rijk. De twee zilveren armen stellen inderdaad Meden en Perzen voor en de borst van zilver symboliseerde hun eenheid. Maar ook hun rijk werd uiteindelijk onderworpen door het Griekse rijk van Alexander de Grote. De buik en de lendenen van koper stelden het Griekse rijk voor. Uiteindelijk ging het Griekse rijk ten onder en het Romeinse Keizerrijk werd de volgende wereldmacht. Dit rijk was ook aanwezig in de dagen van Jezus en de apostelen. De benen van ijzer stelden inderdaad het Romeinse rijk voor. Het wordt nog interessant als de geschiedenis ons vertelt dat het Romeinse Rijk in het jaar 395 na Chr. ten onder ging en in twee delen werd verdeeld: het West-Romeinse rijk en het Oost-Romeinse rijk, precies zoals koning Nebukadnezar twee ijzeren benen zag. Het Westen werd later het Karolingische rijk van Karel de Grote. Uiteindelijk werd dit rijk het Heilige Roomse Rijk genoemd dat geregeerd werd door de Rooms-Katholieke Kerk. En het Oosten werd bestuurd door de Byzantynse keizers. Ook ging het Byzantijnse rijk, zoals het Oost-Romeinse rijk werd genoemd, ten onder. Dit rijk werd uiteindelijk vervangen door een islamitische wereldrijk: het Ottomaanse Sultanaat. Het Ottomaanse Sultanaat kan als een voortzetting van het Oost-Romeinse rijk worden gezien. De profetie van Daniël is verbazingwekkend accuraat. Maar omdat Daniëls profetie nog NIET helemaal in vervulling is gegaan, moeten we nog letten op de voeten van ijzer en leem. Het feit dat het Romeinse rijk NIET het laatste rijk dat door middel van Nebukadnezar's droom werd aangekondigd, moeten er nog twee rijken komen, die gaan hoogstwaarschijnlijk samensmelten! 

Het Romeinse Rijk in het jaar 117 na Chr. 
395 na Chr.: Het Romeinse Rijk verdeeld in twee rijken.
Rood: West-Romeinse rijk. Paars: Oost-Romeinse rijk
Het beeld van Nebukadnezar
Het vijfde rijk dat zou komen, wordt afgebeeld als voeten die deels gemaakt zijn van ijzer en deels van leem. Omdat datzelfde ijzer dat een symbool is van het Romeinse rijk, ook in die voeten zit geloven veel Bijbeluitleggers dat die voeten van ijzer en leem daarom een symbool zijn van de terugkeer van dat oude Romeinse rijk. Wist u dat de moderne Europese Unie is ontstaan door een verdrag dat een aantal Europese landen in 1957 IN ROME (!) met elkaar sloten, en dat daarom 'het Verdrag van Rome' is gaan heten, is het heel begrijpelijk waarom veel Bijbeluitleggers de EU dan ook zien als een vervulling van die eeuwenoude profetie over de voeten van het beeld van Nebukadnezar. (5) Maar...veel Bijbeluitleggers vergeten echter een historisch feit dat het Romeinse rijk in twee rijken werd gesplitst. Vandaag zijn er ook pogingen ondergenomen om twee rijken die van elkaar gescheiden zijn, weer samen te voegen tot één groot wereldrijk! Wat in dit verband ook heel interessant is om te zien, is het feit dat de Joodse profeet Daniël heel duidelijk zegt dat zoals ijzer en leem NIET met elkaar vermengd kunnen worden, de mensen daarom in dat 'koninkrijk van de voeten' ook nooit EEN SAMENHANGEND GEHEEL MET ELKAAR zullen vormen! 

"En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt." Daniël 2:43 (Statenvertaling) 

Wat wij vandaag zien gebeuren in ons hedendaagse Europa, behoort de EU eigenlijk een politiek, economisch en monetair eenheid te zijn, maar in plaats daarvan maken de verschillende landen van de EU niets anders dan ruzie met elkaar, precies zoals Daniël dat in zijn profetie had voorzegd!! Wat nog verbazingwekkend is, bezorgt de euro die de meeste nationale munteenheden heeft vervangen en voor de eenheid van Europa zorgt, de hele unie alleen maar problemen vandaar de eurocrisis!! Precies zoals ijzer met modderig leem niet vermengd kan worden! Maar dat is nog niet alles!! Omdat het beeld van Nebukadnezar twee voeten heeft, moeten we goed beseffen dat er nog een ander rijk in wording is: namelijk het islamitisch Kalifaat dat vroeger deel was van het Ottomaanse rijk, eigenlijk het Oost-Romeinse rijk. De heer Jan van Barneveld is van mening dat het ijzer het Romeinse rijk voorstelt en het leem de islam. Hij schreef dat de EU en de OIC (een koepel van 56 islamitische staten plus de Arabische Liga) samen geografisch het hele beeld van Nebukadnezar omvatten. Vandaar dat de EU steeds meer gaat lijken op wat Bat Ye'or Eurabië, een combinatie van de EU met de islamitische, voornamelijk Arabische landen) noemt. (4) Het klopt ook precies met de analyse van een Israëlische onderzoeker. De onderzoeker zegt dat de EU streeft naar de samensmelting tussen het Westerse humanisme en de islam. Ook de Rooms-katholieke Kerk streeft niet alleen naar de oecumenische eenheid, maar ook de vermenging tussen het christendom en de islam! Vandaag worden we wijsgemaakt dat de God van het christendom hetzelfde is als de god van de islam. Nog heel bijzonder is dat de rechtervoet de EU voorstelt en de linkervoet de Arabische wereld. In de Arabische islamitische wereld bestaan er binnen de islam vele stromingen. De twee belangrijkste hoofdstromingen zijn soennisme en sjiitisme. Net als Europa kent de Arabische wereld ook grote verdeeldheid: er zijn bijvoorbeeld eeuwige strijd tussen de Sjiiëten in Iran en de Soennieten die in Saoedi-Arabië hun basis hebben. In Irak vliegen de sjiieten en de soennieten elkaar naar hun strot (in het verleden doodden protestanten en katholieken tijdens de godsdienstoorlogen ook elkaar). In Syrië belagen de soennitische opstandelingen de door het Sjiietische Iran gesteunde Alawieten. Vandaar het feit dat beide voeten van het beeld van Nebukadnezar van ijzer en leem gemaakt zijn, de elementen die niet met elkaar vermengd zijn! Ook is de islam anti-westers en anti-christelijk. Eeuwen geleden bevochten de christenen uit het Westen de moslims in het Oosten. Lijnrecht staan het 'Christelijke ' Westen en het 'Islamitische' Oosten tegenover elkaar, zoals ze de voeten van het beeld van Nebukadnezar voorstellen! 

Nu begint u te begrijpen waarom alle macht naar Brussel wordt getrokken. U ziet ook in waarom landen hun nationale soevereiniteit moeten prijsgeven en de grenzen der volken worden weggevaagd. Ook de islam rukt snel op in Europa. Tijdens de Arabische Revolutie (door westerse media, politici en progressieven genoemde Arabische Lente) wordt de roep om een islamitisch Kalifaat in Arabische landen steeds sterker. Turkije streeft ook naar het herstel van het teloorgegane Ottomaanse Rijk dat vroeger deel van het Romeinse rijk was. In een razendsnelle tempo stevenen Europa en de Arabische wereld af op de vorming van één groot wereldrijk dat een derde deel van de aarde zou beslaan. Ook zou een wereldreligie voortkomen uit de vermenging van het christendom en de islam (en wellicht andere religies): een combinatie van het Vaticaan en de Wereldraad van kerken met een islamitsche Kalifaat onder de Moslim Broederschap. Allemaal trends en mogelijkheden waar we op moeten letten en die momenteel in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Uiteindelijk zal een groot rijk dat Eurabië zal heten, opgestaan worden met een gruwelijke, totalitaire, gecontroleerde samenleving met één wereldmunt, één wereldreligie, één wereldregering. (4)


De vlag van Eurabië. De blauwe kleur zal vervangen
worden door de groene kleur: het Beest uit de aarde
Zoals u de bovenstaande afbeelding van de vlag van Eurabië ziet, zult u wel eindelijk begrijpen dat de kleur groen voor aarde staat vandaar het Beest dat 'uit de aarde opkomt' (Openbaring 13:11)!! Die Beest heeft twee horens, zoals u twee kromme zwaarden op de groene vlag van Eurabië ziet! De kleur van de islam is uiteraard groen. De meesten van ons kennen een gezegde 'groene aarde'. Het 'Beest uit de aarde' zal het merkteken, het getal van het Beest, dat bekend staat als Bismillah, voor iedereen invoeren. Niemand kan kopen of verkopen, tenzij hij/zij dat merkteken op zijn/haar voorhoofd of rechterhand heeft (Openbaring 13:16-18). 


Het merkteken van het Beest
Het toekomstige vijfde wereldrijk zal nog veel gruwelijker en wreedachtiger zijn, zoals de apostel Johannes en de profeet Daniël in hun visioenen zagen. Maar aan het wereldrijk komt spoedig een einde...

Het tikken van de klok van God...

De heer Ben Hanegraaff schrijft nog iets heel interessant wat onze aandacht verdient. Hij zei dat het toch heel vreemd is dat vlak na de benen van ijzer die het oude Romeinse rijk voorstellen, gelijk wordt gesproken over de voeten van ijzer en leem, die een symbool zijn van de Europese Unie en het toekomstige islamitische Kalifaat. Tussen de opkomst en ondergang van het Romeinse Keizerrijk (de benen van ijzer) en de opkomst van de EU en het Kalifaat (de voeten van ijzer en leem) bestonden er nog veel meer hele grote wereldrijken, zoals het Karolingisch Rijk van Karel de Grote en zijn opvolgers, het Heilige Roomse Rijk, het Mongoolse rijk van Djengis Khan, het Britse wereldrijk, enzovoorts. Maar...over die wereldrijken heeft de profetie van Daniël met GÉÉN woord gesproken! De vraag is dan ook WAAROM spreekt Daniël geen woord over al die andere grote wereldrijken die ook nog zouden komen. De heer Ben Hanegraaff denkt een antwoord op die vraag gevonden te hebben. Hij schreef:

"Toen de Staat Israël 2000 jaar geleden ophield te bestaan en de Joden uit hun vaderland werden weggevoerd en over de gehele wereld werden verstrooid, STOPTE DE PROFETISCHE KLOK VAN GOD MET TIKKEN!" (5) 

Zijn antwoord blijkt wel juist. Want vanaf dat moment waren de TIJDEN DER HEIDENEN aangebroken (zie Lukas 21:24), toen de Romeinen Jeruzalem in het jaar 70 na Chr. belegerden en verwoestten en werden de Joden in het jaar 135 na Chr. door keizer Hadrianus uit het land Judea verbannen. De Diaspora van het Joodse volk was een feit. Om het land Israël hebben veel volken tot de huidige dag gevochten: de Romeinen, de Byzantijnen, de Arabieren, de Malmukken, de Kruisvaarders, de Ottomanen, de Britten. Vandaag vechten de EU, de Verenigde Staten, de VN, de Arabische landen en de 'Palestijnen' om het Joodse land, zoals de Bijbelse profetieën voorzeggen!! Voordat de Tijden der heidenen begonnen waren, draaide in Gods ogen en in Gods Boek (de Bijbel) alles om het wel en wee van de Joden. Maar nadat Jezus Christus (de Joodse Messias) de kruisdood stierf voor de zonden van de hele mensheid en nadat Hij was opgestaan uit de doden en was opgevaren naar de hemel, was de GENADETIJD voor de heidenen aangebroken, gelijk de apostel Paulus schreef:"Door hun val (Israël) is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken." (Romeinen 11:11 Statenvertaling) In de 2000 jaar die daarna volgden, speelden de Joden opeens een 'ondergeschikte rol', want u hoorde bijna niets meer over hen. Maar wat u wel hoorde, was dat overal in de wereld het evangelie werd verkondigd onder de heidenen. Overal kwamen de mensen tot bekering en overal werden kerken gesticht. Maar over de Joden hoorden we bijna niets meer. Toen 2000 jaar geleden de Staat Israël ophield te bestaan, hield ook de klok van God op! Want nu ging het niet meer om de Joden, maar om de verkondiging van het evangelie in de gehele wereld. Anders waren wij nooit tot bekering gekomen, dan zouden wij, heidenen, zonder de val van Israël ook nooit behouden worden voor de eeuwigheid! (5) Maar let nu eens op wat toen gebeurde! 

Na in eeuwenlange ballingschap te zijn geweest, begonnen de Joden opeens weer terug te keren naar het Beloofde Land. Duidelijk een teken dat God Zijn volk nooit heeft vergeten. Het mag een groot wonder zijn dat ondanks vervolgingen, genocides, brandstapels, gaskamers en pogroms is het Joodse volk nog steeds springlevend! Het Joodse volk is het levende bewijs van het bestaan van God. Nog een belangrijk bewijs dat God Zijn volk Israël nooit heeft verstoten, zoals de Kerk wel beweert! Toen de Staat Israël op 14 mei 1948 door David Ben Goerion, de eerste Israëlische premier, werd uitgeroepen, was de hele wereld in rep en roer! Een historisch moment waarin Israël, na zo'n 2000 jaar te zijn weggeweest, net als vroeger, weer werd opgenomen in de rij der volkeren, zoals de Bijbelse profeten hadden voorzegd:

"Komt en laat ons wederkeren tot de HEERE, want Hij heeft verscheurd, en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derde dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven." 
Hoséa 6:1-2 (Statenvertaling) 

Let goed op 'twee dagen'. In 2 Petrus 3:8 en Psalm 90:4 staat te lezen dat één dag bij God als duizend jaren is en duizend jaren als één dag. Is de profetie van Hoséa niet wonderbaarlijk dat twee dagen naar Gods maatstaf tweeduizend jaren zijn!? Maar toch was dit niet de enige historische gebeurtenis die in die periode van tijd plaatsvond, aldus Ben Hanegraaff. Want zoals we hiervoor al zagen, begonnen verschillende Europese leiders na de Tweede Wereldoorlog in DIEZELFDE PERIODE VAN TIJD nu ook na te denken over het creëeren van eenheid tussen de verschillende Europese landen, een eenheid die later is uitgemond in de vorming van de tegenwoordige Europese Unie. Ook de Arabische landen beginnen zich te roeren. Diverse Arabische leiders spraken ook in diezelfde periode over de Arabische eenheid! We zien de huidige Europese Unie eigenlijk niets anders dan een terugkeer van dat oude Romeinse rijk, 'de helft van het koninkrijk van de voeten van ijzer en leem'. Maar we zien ook nog iets anders: IN DIEZELFDE PERIODE VAN TIJD, waarin Israël weer een staat werd in de rij der volkeren,... begon ook Gods profetische klok opeens weer te tikken!!! 

God's klok begint weer opeens te tikken...
Door toedoen van de Romeinen was in het begin van de jaartelling de Staat Israël van de aardbodem verdwenen, al woonden er  toen nog wel een aantal Joden in hun vaderland. Maar Israël was geen soevereine Staat meer met een eigen regering en een eigen leger. Jaren later raakte het Romeinse Rijk ook in verval, zodat er uiteindelijk van dat rijk ook niets meer overbleef. Met het verdwijnen van de Staat Israël was ook Gods klok gestopt met tikken. Want over die lange periode van bijna 2000 jaar, de periode tussen het antieke Romeinse Keizerrijk en het huidige moderne Romeinse Rijk (de EU), zien we totaal niets terug in het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Daniël. U kunt zeggen dat er in dat droom van Nebukadnezar, tussen de benen van ijzer (het oude Romeinse Rijk) en de voeten van ijzer en leem (de tegenwoordige EU en het toekomstige islamitische Kalifaat), een verborgen en onzichtbare periode zit van zo'n 2000 jaar. Toch is dat vreemd, want tussen die andere onderdelen (koninkrijken) van dat beeld die gemaakt waren van goud, zilver, koper en ijzer, zaten....geen verborgen perioden van tijd. Deze koninkrijken waren nl. opeenvolgende wereldmachten, maar dat kan van die laatste twee koninkrijken (benen van ijzer en voeten van ijzer en leem) NIET worden gezegd! Want tussen die twee koninkrijken zat een verborgen periode van zo'n 2000 jaar wereldgeschiedenis. (5) Vandaar dat Ben Hanegraaff heeft geschreven dat met het verdwijnen van de Staat Israël ook Gods klok ophield met tikken, zodat Daniël ons dan ook niets te melden heeft over die periode van tijd, want Gods profetische tijd stond toen stil. Twee 'dagen' lang stond Gods klok stil. Maar toen Israël in 1948 weer een Staat werd in de rij der volkeren, begon Gods klok weer te tikken, want in die dagen begon dat oude Romeinse Rijk (het rijk van de voeten) ook opeens weer vorm te krijgen, een rijk dat wij vandaag kennen als de Europese Unie. (5) Straks gaat de EU naar alle waarschijnlijkheid samensmelten met het Islamtische Kalifaat, wat Eurabië gaat heten. Alles gebeurt nu, precies zoals de profeet Daniël dat had voorzegd. 

Een steen verbrijzelt het beeld van Nebukadnezar

Nu Gods klok weer is gaan tikken, staat Gods tijd niet meer stil, waardoor de rest van Daniëls profetie straks in vervulling zal kunnen gaan. Dat betekent dat we nu mogen uitkijken naar de komst van het Koninkrijk, VAN DIE ZONDER MENSENHANDEN LOSGEMAAKTE STEEN. Een koninkrijk dat zal uitgroeien tot een grote berg die de gehele aarde zal vullen. De Bijbelgetrouwen weten dat die zonder mensenhanden losgemaakte steen een symbool is van het komende Koninkrijk van de Joodse Messias Jezus ofwel Yeshua HaMasjiach. Want als Hij komt, zullen alle aardse koninkrijken (dus ook de EU en het Islamitische Kalifaat) verdwijnen, opdat ze zullen worden overgenomen door Jezus onze Heer en Zaligmaker; want Hij en Hij alleen...is de grote Koning der koningen! Ook het Bijbelboek Openbaring spreekt hierover, want zo luidt het Woord van de HEERE God:

"En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid." Openbaring 11:15 (Statenvertaling) 

Zoals koning Nebukadnezar in zijn droom zag hoe de steen zonder mensenhanden losgemaakt werd en op het beeld afwentelt om hem omver te werpen en te verbrijzelen, zal het in de nabije toekomst daadwerkelijk gebeuren! De zonder mensenhanden losgemaakte steen zal het rijk van het Beest zeker vernietigen, zoals de profeten ook voorzegd hebben! Vorig jaar maakten veel politieke partijen tijdens de parlementsverkiezingen in Nederland zich druk over de vraag of Nederland wel of niet achter de Europese Unie moeten staan. Met hetzelfde vraag worstelen ook de Britten, de Duitsers, de Grieken, de Zweden, de Spanjaarden. Natuurlijk, de Europese Unie is een geldverslindende goddeloze unie! Deze goddeloze unie heeft naar eigen zeggen God niet meer nodig. Ook heeft de EU God en de Bijbel overboord gegooid. Maar het overboord gooien van God en de Bijbel heeft wel enorme maar pijnlijke gevolgen voor de hele unie! De eurofielen bewijzen zichzelf ook goddeloos te zijn. Het parlementsgebouw in Straatsburg, waar de Europarlementariërs ieder half jaar bijeen komen, is een replica van de Toren van Babel, een toren die in de Bijbelse tijden een symbool was van goddeloosheid en menselijke hoogmoed. (5) Als u de onderstaande afbeelding ziet en goed kijkt naar het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg, dan ziet u een vergelijking tussen het parlementsgebouw en het beroemde schilderij 'De Toren van Babel' van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Het parlementsgebouw lijkt inderdaad op de Toren van Babel uit de schilderij van Pieter Bruegel. 


Links: 'De Toren van Babel' van Pieter Bruegel (1563).
Rechts: Het Europarlementsgebouw in Straatsburg
een replica van de Toren van Babel
Toen een journalist uit Straatsburg aan een EU-vertegenwoordiger vroeg waarom het gebouw van het Europese parlement een replica van de Toren van Babel was, klonk het antwoord van de EU-vertegenwoordiger:"Waar zij 3000 jaar geleden faalden, wil Europa dat nu afmaken." Wat een hoogmoed! Om de bouw van de Toren van Babel te voltooien willen de eurofielen God trotseren en Zijn wil dwarsbomen! Uit de Bijbel weten we dat de bouw van de Toren van Babel stilgelegd werd doordat God de spraak van de bouwvakkers had verward. Daardoor ontstonden er verschillende talen. De bouwvakkers konden elkaar niet verstaan en besloten van Babel weg te trekken. (Genesis 11:1-9) De onderstaande afbeelding laat ons een propagandaposter zien. Op de poster zien we ook de Toren van Babel. De tekst luidt: Veel tongen, één stem.


Europa: Veel tongen, één stem
In de speciale Elsevier-editie "Europa: Nederland en de macht en onmacht van de Europese Unie. Zo werkt Brussel" staat te lezen over de 'geordende Toren van Babel' dat men de nieuwe Babylonische spraakverwarring wil voorkomen. Omdat het Europese ambtenarenkorps ruim 38.000 ambtenaren telt, hangt de groei van het geldverslindende apparaat samen met nieuwe taken en met de uitbreiding van de Europese Unie. Duizenden nieuwe ambtenaren zijn afkomstig uit alle lidstaten en gaan aan de slag in Brussel. Maar de uitbreiding van de unie vergt veel ambtenaren om contact met de nieuwe lidstaten te onderhouden, meer ambtenaren om het toenemend aantal europarlementariërs en ministers bij te staan, maar bovenal meer tolken en vertalers! De vertaaldienst is met 2.350 mensen, onder wie 1.750 vertalers, het grootste directoraat-generaal van de Europese Commissie. Daarnaast is er een tolkendienst, die 500 vaste tolken en 2.700 freelancers regelmatig werk geeft. Deze dienst bedient ook de Raad van Ministers. (6) Wat nog erg interessant maakt, vertelt de Elsevier-editie ons verder:"De Europese Unie is een geordende toren van Babel. Intern valt het wat betreft de taalchaos best mee." (6) Nu begrijpen we waarom de eurofielen zo huivering zijn voor de nieuwe Babylonische spraakverwarring. Maar wat betreft de tekst veel tongen, één stem van de propagandaposter, kennen de eurofielen een tekst uit de Bijbel niet. De Bijbel waarschuwt echter dat niet de stem, maar een tong voor flinke verwarring zorgt, precies zoals de heer Dijsselbloem zei dat hij zich niet heeft herkend in zijn uitspraak wat betreft een blauwdruk. Hij zou hebben gezegd dat Cyprus een blauwdruk (of sjabloon) kan zijn voor de toekomst. Blijkbaar heeft de heer Dijsselbloem zijn tong niet in bedwang gehouden!

"Alzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Ziet, een klein vuur, hoe groten hoop houts het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel." 
Jakobus 3:5-6 (Statenvertaling)

Zoals de heer Dijsselbloem met zijn tong zichzelf niet kan bedwingen, zo gaat het ook met de tong die een mens niet kan temmen! Hetzelfde geldt voor alle eurofielen die aan de Europese eenheid ofwel de voltooing van de "Toren van Babel" willen werken. 

"Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn."
Jakobus 3:8 (Statenvertaling) 

Het komt bij de eurofielen nog niet op dat zij de Babylonische spraakverwarring hebben wel weten te voorkomen, zijn ze nog niet erin geslaagd de zoveelste eurocrisis te bezweren! De eurocrisis zorgt wel voor de nieuwe Babylonische spraakverwarring. Ook zorgt niet één stem, maar wel één tong voor de grote verwarring, alsof een heel bos door het afsteken van één lucifer in de as is gelegd! Al is het Europese parlement, een replica van de Toren van Babel, een nieuw symbool van goddeloosheid en menselijke hoogmoed, moeten we ook NOOIT vergeten dat de HELE WERELD een goddeloze, zondige, occulte en corrupte wereld is. En wat dacht u van Nederland? Ook Nederland is in Gods ogen geen haar beter! Want ook ons land is een zondig en goddeloos land geworden! (5) Ook de andere lidstaten van de EU!! Dus als wij ons afzetten tegen de Europese Unie, dan behoren wij ons ook af te zetten tegen de gehele wereld en zeker ook tegen ons eigen land. Volgens Ben Hanegraaff heeft het weinig zin om de Europese Unie te bestrijden. We moeten goed weten waarom de woorden van de profeet Daniël ons hebben laten zien dat deze unie zal blijven bestaan, tot het moment waarop de Joodse Messias Jezus zal wederkomen. Want alleen Hij zal uiteindelijk aan deze unie en aan alle andere aardse machten een einde maken (zie Daniël 2:44). Laten we daarom niet strijden tegen een vijand die we toch niet kunnen verslaan, omdat de overwinning over deze vijand nu eenmaal is voorbehouden aan Jezus onze Heiland en Heere! (5) Volgens de profetie van Daniël zal de Europese Unie, in wat voor vorm ook, ondanks de eurocrisis gewoon blijven bestaan totdat de zonder mensenhanden gemaakte steen losraakt en het hele beeld van Nebukadnezar omver zal werpen. Echter is de tijd nu nog niet gekomen dat de hele Europese Unie door toedoen van de zegevierende Messias opeens ophoudt te bestaan. Alleen mogen we van geluk spreken dat er NOOIT een echte eenheid binnen de Europese Unie is, omdat er ijzer en leem zijn, die niet met elkaar verenigd kunnen worden! 

Uw politieke beslissing: Jezus of het Beest van de Europese Unie

Of Nederland uit de EU moet stappen en terug moet naar de gulden, is dat een politieke beslissing. Eerder heeft de PVV een referendum geëist dat de bevolking zou uitspreken over de uittreding uit de eurozone. De Nederlandse premier Mark Rutte voelt er niet veel voor het referendum. Waarom zijn hij, Diederik Samson en andere pro-Europese politici zo bang voor het referendum? De echte reden is dat als zij instemmen met het door Geert Wilders voorgestelde referendum, dan zouden zij hun gezichtsverlies lijden! Hun prestige en politieke carrière zouden ook geschaad worden! Daarom willen zij absoluut géén referendum onder de Nederlandse bevolking! In dat geval zullen onze politieke leiders zich toch laten leiden door het plaatje van kosten en baten en het eventueel oplopen van reputatieschade in de EU en de rest van de wereld. Want als het verlaten van de EU en het loslaten van de euro veel reputatieschade zal opleveren en ontzettend veel meer geld zal gaan kosten dan het vasthouden aan de euro en het lid blijven van de EU, dan zullen onze politieke leiders naar alle waarschijnlijkheid toch wel blijven kiezen voor dit laatste. (5) We hoeven ons echt GEEN zorgen maken over Europa, want de geschiedenis heeft voor de zoveelste keer bewezen dat alle aardse rijken opkomen en ten onder gaan. GÉÉN AARDSE RIJK HOUDT ZICH STAND!!! Denk maar aan het Romeinse Rijk die op het toppunt van macht, eer, roem en rijkdom stond maar tegelijk innerlijk verzwakt werd. Uiteindelijk ging het rijk ten onder. Hetzelfde zal zeker ook gebeuren met de Europese Unie! Al zullen Nederland, Duitsland, Zweden, Frankrijk en andere lidstaten hun nationale soevereiniteit en eigen zeggenschap over financiën aan Brussel moeten inleveren. Nationale munteenheden en binnengrenzen zijn allang verdwenen. Uiting van vaderlandsliefde die als mogelijke bedreigingen voor de Europese Unie worden gezien, worden momenteel tegengegaan en bespot. Er wordt nu volop gepropageerd dat Europa 'onze vaderland' is. Vaderlandsliefde bij vriend en vijand werd altijd als iets volkomen normaals beschouwd. Maar tegenwoordig is deze vaderlandsliefde niet 'politiek correct'. Zoals wij vanzelfsprekend vinden dat een vader voor zijn gezin opkomt en het verdedigt naar buiten, en wij deze eigenschap zelfs bij een criminele vader nog gewoon vinden, zo moet de nationale samenhang van een volk dat immers van huis uit ook een grote familie is, van nature een aangeboren eigenschap zijn. Joost Vondel zei dit korter en beter:"De liefde tot zijn land is een ieder aangeboren." De eurofielen zullen echter nooit erin slagen vaderlandsliefde en nationalisme uit te bannen!

Tegen de lessen in van de Bijbel en de geschiedenis die ons leren dat het onderbrengen van niet-verwante en heterogene volken onder één Europees gezag, uiteindelijk NOOIT tot werkelijke rust, stabiliteit, welvaart en vrede kan leiden en ook NOOIT de bedoeling van de Schepper is, die volgens de Bijbel de grenzen der volken wil handhaven, streven de eurofielen naar de Europese eenheid. Wanhopig klampen ze vast aan de euro en het 'almachtige' Brussel, hoewel de euro voor flinke problemen zorgt! Nu Cyprus aan de eisen van het Beest die in Brussel zetelt, moet voldoen, komt er toch géén echte oplossing! Onvrede onder de bevolking in verschillende lidstaten groeit met de dag. De volgende eurocrisis die misschien in Italië (of Spanje of Frankrijk) opnieuw zal toeslaan, zal uiteindelijk leiden tot nieuwe keiharde bezuinigingen, plunderingen van ons spaargeld en pensioen, opgejaagde prijzen, enzovoorts, precies zoals het Bijbelboek Openbaring zegt. Onbetaalbare voedsel en levensmiddelen, plundering van ons spaargeld, beleggingen en pensioenen door de EU, keiharde bezuinigingen kunnen leiden tot gewelddadige protesten, burgeroorlogen en broodopstanden. Zelfs de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker geeft eerlijk toe. Hij zei in een interview met het Duitse weekblad Der Spiegel:"Wie denkt dat de eeuwige vraag van oorlog en vrede in Europa niet meer actueel is, zou zich hevig kunnen vergissen! De demonen zijn niet weg, zij slapen alleen maar." (7) Zeer terecht maar huiveringwekkend zijn de woorden van Juncker. Hij waarschuwt ernstig dat er oorlog in Europa kan uitbreken. "Ik vind het frappant hoezeer de verhoudingen in 2013 lijken op die 100 jaar geleden,"aldus Juncker. (7) In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. De Luxemburgse premier was erg geschrokken van de verkiezingscampagnes in Griekenland en Italië. "Daar kwamen ressentimenten naar boven waarvan men dacht dat zij definitief verleden tijd zijn,"zei Juncker. Hij maakte in zijn jaren als voorzitter van de Eurogroep mee hoe Duitsland Zuid-Europese landen onder druk zette om te bezuinigen. Italiaanse en Griekse politici en burgers reageerden daarop met anti-Duitse gevoelens. (7)  Ook de Cyprioten reageren vandaag met anti-Duitse gevoelens, omdat  Duitsland Cyprus onder zware druk heeft gezet om te bezuinigen en de spaarders te laten meebetalen aan de reddingsoperatie. 

Aartsbisschop Chrysostomos van Cyprus ziet één uitweg en zegt dat zijn land zo snel mogelijk uit de euro moet stappen. Hij zei tegen Nieuwsuur dat het Cypriotische pond moet worden ingevoerd. (8) Eerder heeft de heer Geert Wilders ook gepleit voor de herinvoering van de Nederlandse gulden. De aartsbisschop vindt dat zijn vaderland Cyprus zo slecht behandeld is door de Eurogroep. Dat klopt ook wat hij zegt. Dat de spaarders die spaartegoeden boven de 100.000 euro bezitten, mee moeten betalen aan de 'reddingsoperatie', is pure diefstal! De Bijbel maakt echter duidelijk dat we niet het recht hebben andermans spaartegoeden en bezittingen toe te eigenen. "Gij zult niet stelen,"luidt het Bijbelse gebod. Ook onze regering en de Europese Unie hebben NIET het recht beslag te leggen op onze spaargeld, pensioenen en beleggingen om de zo kostbare reddingsoperaties te bekostigen. Als Cyprus de eurozone daadwerkelijk verlaat, dan verwacht de aartsbisschop dat het Cypriotische pond een sterke munt wordt vanwege de baten van aardgas. "Dan hebben we Europa niet meer nodig en dan komen de Russen heel snel terug,"zei hij. (8) Het valt te hopen dat de Cypriotische president het advies van aartsbisschop Chrysostomos zal opvolgen. Maar...Brussel is uiteraard niet blij met de uitlatingen van de aartsbisschop van Cyprus! Maar wat nog echt verontrustend is, laat de heer Jan van Barneveld ons ook zien dat de Europese Unie een anti-Israël beleid heeft gevoerd. Israël is het grote struikelblok voor het toekomstige rijk (wellicht Eurabië) van het Beest. Zelfs de agnost Geert Wilders ziet dat. Daarom is het Beest die momenteel vanuit de kronkelige gangen van het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel opereert, ook uit op de vernietiging van de Joodse Staat Israël. Daarom is het zo gevaarlijk om achter "het Beest" die in Brussel zetelt, aan te lopen. Volgens Jan van Barneveld doen wij, want wij betalen de gezworen vijanden van Israël: de Palestijnse Autoriteit, Hamas en andere terreurgroepen. Dus zijn wij, belastingbetalers, medeverantwoordelijk voor de EU-subsidies aan de PA en andere radicale groepen die naar de vernietiging van de Joodse Staat streven: want wie de vijanden van Israël betaalt, zal dat in de eigen beurs voelen!! Dat noemt men tegenwoordig eurocrisis!! Want de Bijbel zegt heel duidelijk:

"Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft.."
Colossenzen 3:25 (Statenvertaling) 

In de NBG-vertaling staat te lezen:"Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen." Een ander schriftwoord zegt ook:"Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien." (Galaten 6:8) Sommigen kennen een spreekwoord: Wie wind zaait, zal storm oogsten. De Europese Unie heeft Israël nooit gezegend en daarom een vloek op zijn eigen hoofd gelaad. Daarom zegt ook de Bijbel:

"Ik zal zegenen, die u (Israël) zegenene, en vervloeken, die u vloekt." 
Genesis 12:3a (Statenvertaling)

Wat er nu momenteel gebeurt, hebben de gebeurtenissen alles te maken met Israël. Want de boze heeft haast en weet heel goed dat de Eeuwige, de God van Israël, ook haast heeft en Zijn klok begint te tikken. God gaat door met Zijn herstelplan voor Israël en het Messiaanse Vrederijk op aarde. Maar de Europese Unie, de islamitische wereld, de VN en andere machten stellen zich als tegenstanders van God op door tegen Israël te strijden. Maar zoals de Heilige Schrift voorzegt, zal de eindfase van de wereldgeschiedenis uitlopen op een verlossing voor Israël en de hele mensheid! 

"En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob." Romeinen 11:26 (Statenvertaling) 

De Joodse Messias en Verlosser zal Israël niet alleen verlossen van de heidense machten, maar zal ook de Europese Unie, het Kalifaat, de VN en andere machten vernietigen, zoals de zonder mensenhanden gemaakte steen in de droom van Nebukadnezar losraakt en op de voeten van het beeld zal rollen. Wat volgens Ben Hanegraaff wel zin heeft, is dat we ons intensief gaan bezighouden met het Koninkrijk dat na de val van de EU op aarde zal worden gevestigd. En wat is dat dan voor Koninkrijk? De profeet Daniël laat ons weten dat dat Koninkrijk het Koninkrijk van God is; het EEUWIGE EN WERELDWIJDE KONINKRIJK VAN JEZUS, DE JOODSE MESSIAS!!! Zijn koninkrijk kent GEEN verderf noch einde, zoals Daniël zegt. Het koninkrijk van God is NET ZO REËEL als alle andere koninkrijken op aarde! In veel landen van de wereld worden zo dikwijls verkiezingen georganiseerd waarbij burgers hun politieke leiders mogen kiezen.  Politici beloven ons van alles maar kunnen hun dure beloftes toch niet waarmaken. U krijgt ook een garantie van de Bijbel dat de dure beloftes van pro-Europese politici ook zich niet kunnen standhouden. Eens zullen de eurofielen falen!!! De belofte dat Europa vrede, stabiliteit en rust zou krijgen, is een loze belofte, een leugen. Een goede raad voor u: laat u niet misleid worden door drogredenen van pro-Europese politici!! Aan u staat de keuze dat u ervoor zult moeten kiezen: Jezus de Joodse Messias of het Beest van de Europese Unie. Het kiezen voor Jezus is volgens Ben Hanegraaff eigenlijk ook een politieke keuze en een politieke beslissing!! Als u voor Jezus kiest, zult u nergens spijt krijgen. Veel burgers in Griekenland, Cyprus, Italië en Spanje hebben zo'n verschrikkelijk spijt gekregen dat ze op pro-Europese politici die ook corrupt, leugenaars en dieven blijken te zijn, hebben gestemd. Ze voelen zich nu dat ze bedrogen en misleid zijn. Maar Jezus bedriegt en misleidt NOOIT!! Here Jezus is de enige Rechtvaardige, want Hij heeft geen zonde gedaan en er is ook GÉÉN bedrog in Zijn mond gevonden (Jesaja 53:9, 1 Petrus 2:22). 

Aan u de keuze! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                          Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.
Bronnen en referenties:

(1) NOS: Cyprioten weinig opgelucht. 25-03-2013
(2) NOS-TT:"Tegoeden onder ton zijn veilig. 26-03-2013
(3) NOS-TT:"Kritiek op Dijsselbloem onterecht." 26-03-2013
(4) Het BEEST in Brussel. Door drs. Jan van Barneveld
(5) Het Koninkrijk van de Joodse Messias is gekomen. Door Ben Hanegraaff
(6) Elsevier speciale editie: Europa
(7) Volkskrant: Juncker waarschuwt voor oorlog in Europa. 10-03-2013
(8) NOS-TT: Aartsbisschop Cyprus: euro snel weg. 27-03-2013

1 opmerking:

Anoniem zei

Top weer Paul, ik geniet van je reële en bijbelse kijk op de situatie, het is niet op sensatie belust, maar nuchter en goed onderbouwd. Hulde weer.

Groet, Brucie