vrijdag 29 maart 2013

Oproep tot gebed voor Israël


"Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij;  Uw stok en Uw staf, die vertrootsen mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende."
Psalm 23:4-5 (Statenvertaling)

Een nieuwe computeraanval verwacht

De misdadige hackersorganisatie Anonymous heeft onlangs aangekondigd een gecoördineerde aanval op Israëlische en pro-Israëlische websites te lanceren. Anonymous wil Israël van het internet verwijderen. De gecoördineerde aanval zal op 7 april 2013 plaatsvinden. De actie heeft nu weer dezelfde naam '#op-israel' gekregen, net als deze van vorig jaar. De hackers zeggen met hun actie te willen afdwingen dat Israël 'de Palestijnse mensenrechten eërbiedigt en een Palestijnse staat erkent'. Uiteraard wordt er met géén woord gesproken over de schending van de mensenrechten door Hamas en de Palestijnse Autoriteit. 


Aankondiging aanval hackers op Israël
Tijdens de Gazaoorlog van vorig jaar heeft Anonymous de campagne met de naam '#opisrael' gestart en meer dan 44 miljoen cyberaanvallen op Israëlische essentiële computersystemen uitgevoerd. De cyberaanvallen waren door de IDF (Het Israëlische leger) met succes afgeslagen. De Israëlische voormalige minister van Financiën, Yuval Steinitz, vertelde dat alle pogingen van Anonymous op één na waren mislukt. De bedoeling van Anonymous was dat de Israëlische regeringswebsites helemaal platgelegd moesten worden. Hoewel de pogingen van de criminele hackers jammerlijk mislukt waren, richtten ze hun aanval op de computers van de Israëlische burgers. Een aantal computers was besmet geraakt. Nu wil Anonymous een nieuwe aanval op Israël lanceren. 

Houdt de nieuwe aanval in verband met de Week van de Palestijnse Mensenrechten?

Waarschijnlijk wel. De geplande aanval van Anonymous houdt naar alle waarschijnlijkheid in verband met de Week van de Palestijnse Mensenrechten dat op 2 april begint. Het Jerusalem Institute of Justice (JIJ) heeft de Week van de Palestijnse Mensenrechten georganiseerd. Het Instituut wil aantonen dat Palestijnse Arabieren stelselmatig worden mishandeld, maar NIET door Israël zoals Anonymous beweert. De rechten van de Palestijnen worden op grote schaal geschonden door de islamitische terreurbeweging Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Mensen worden zonder vorm van proces vastgehouden, gemarteld en doodgeschoten. Anti-Israël activisten en boycotorganisaties beweren dat Israël de Palestijnse mensenrechten heeft geschonden, zonder dat er enig bewijs is geleverd. Wereldwijd wordt opgeroepen tot boycot van Israëlische producten. Nergens wordt er één woord gesproken over de schendingen van de mensenrechten door de PA en Hamas. 

Daarom wil het Jeruzalem Instituut van Gerechtigheid een evenement organiseren als het antwoord op de Israëlische Apartheidsweek. De opening van de Week van de Palestijnse Mensenrechten zal op 2 april plaatsvinden in Toronto, Canada, op dezelfde locatie waar in 2005 de Israëlische Apartheidsweek begon. De directeur van JIJ, Calev Myers, die veel bijval krijgt, zal tijdens dit evenement een toespraak houden. 

Dringend oproep tot gebed

Nu de Week van de Palestijnse Mensenrechten gestart is, staat de vijand niet stil! Kennelijk wil de vijand niet graag dat de waarheid bekend gemaakt zou worden. Om de waarheid in de kiem te smoren wil de vijand een tegenaanval inzetten. Daarom worden de Bijbelgetrouwe gelovigen opgeroepen tot gebed voor Israël. We strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen de boze machten, zoals de apostel Paulus schreef. In Efeziërs 6:10-18 staat dat we de geestelijke wapenrusting moeten gaan gebruiken. Onze ledenen moeten met de waarheid omgord worden en onze borstwapen der gerechtigheid. We horen ook het schild van het geloof te hanteren, opdat de vuurpijlen van de boze gedoofd kunnen worden. We dragen ook de helm van de zaligheid, opdat we door het geloof kunnen worden behouden. Het is ook belangrijk om het Woord Gods als het zwaard te hanteren. Door onze geestelijke wapenrusting binden we voortdurend de strijd aan met de boze machten. Door het geloof in onze Heere Jezus Christus voeren we de strijd. Niet één dag, maar dag en nacht. Zolang de wereld in het boze ligt, behoren we onze Bijbelse geestelijke wapenrusting dagelijks te gebruiken. Helaas verwaarlozen veel christenen hun wapenrusting. Maar wie volhardt in het geloof, zal steeds meer terreinen winnen. Met onze Heere Jezus Christus zijn we meer dan overwinnaars! 


Gebed voor Israël
Aan u wordt een dringend oproep gedaan om te bidden voor Israël opdat de vijandelijke aanvallen afgeweerd worden. Bid dat de geplande aanvallen van Anonymous tot mislukking gedoemd zullen worden. Bid ook dat alle websites die zowel Israëlisch als pro-Israëlisch zijn, niet gehackt zullen worden. Het plan van de boze moet verijdeld worden. 

God verlangt van ons dat we blijven bidden voor het Joodse volk en de Staat Israël. Israël verkeert voortdurend in groot gevaar. 

Korte informatie over Anonymous

Beste broeders en zusters, er is nog een zéér belangrijk maar interessant informatie voor u. U zult eindelijk begrijpen waarom u wordt opgeroepen om te bidden voor Israël. Anonymous is niet zomaar een overkoepelende en misdadige organisatie van de hackers. Het heeft een diabolische achtergrond. Als u de onderstaande afbeelding goed bekijkt, dan begint het bij u te dagen dat het niet zomaar een hackersclub is. Bekijk eerst de afbeelding goed...Hebt u de Engelstalige tekst goed gelezen? Als u de Engelse taal niet machtig bent, zal deze tekst vertaald worden. Anonymous zegt:"We zijn Legioen." Als u niet weet wat legioen betekent, dan is er een korte uitleg van de betekenis gewenst. Bij de Romeinen was legioen een legerafdeling van 8000 à 6000 man sterk. In Frankrijk bestaat er ook een legerafdeling die zich het vreemdelingenlegioen noemt. Maar wat Anonymous zegt dat ze Legioen (met de hoofdletter!) zijn, dan zit er iets méér achter. Deze uitspraak doet ons denken aan een geval uit de Bijbel. In de Bijbel lezen we dat demonen uit een bezeten man geworpen werden. Weet u wat de naam is van de aanvoerder van de horde demonen? Laten we een tekst uit de Bijbel gaan lezen:

"Want Hij zeide tot hem: Gij onriene geest, ga uit van den mens! En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen." 
Markus 5:8-9 (Statenvertaling) 

In de NBG-vertaling staat ook te lezen:"En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam? En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk." 

Nu begrijpt u dat de hackersorganisatie Anonymous satanisch geinspireerd en geleid is. Achter de organisatie schuilt een boze demonische macht, zonder dat de hackers zich ervan bewust zijn! Blijkbaar is het doel van Anonymous de vernietiging van Israël! De eisen van Anonymous dat Israël een Palestijnse staat moet erkennen en de Palestijnse mensenrechten accepteert, zijn in werkelijkheid voorwendsels. Misschien zijn veel hackers die banden hebben met Anonymous, naïef. Eén ding is zeker dat ze geleid worden door de demonen, zonder dat ze in de gaten krijgen. Hoewel Anonymous Israël beschuldigt van het schenden van de Palestijnse mensenrechten, heult deze hackersorganisatie wel met Palestijnse terreurorganisaties als Hamas die de mensenrechten met voeten treden!! 

Nu u inziet, is het van groot belang om een gebed te houden. Bid dat de aanvallen afgeweerd zullen worden. Bid ook dat de pogingen van Anonymous verijdeld zullen worden of de hele organisatie opgerold zal worden. Bid voor Israël en voor vrede van Jeruzalem. Vertel ook meteen aan uw broeders en zusters wat u dit artikel gelezen hebt en bespreek met hen in de samenkomsten. Vertel ook aan voorgangers. Laten we onze gebeden niet verzuimen! Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 

                                                                                     Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Geen opmerkingen: