maandag 24 oktober 2011

Bizarre voorspelling Khadaffi's doodU zult nauwelijks geloven als u ervan hoort dat de dood van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi vele jaren geleden voorspeld werd. Heel bizar maar waar! Second Chance, een Amerikaanse sitcom, voorspelde in 1987 al dat Khadaffi in 2011 zou sterven. De voorspelling was verbijsterend bijna goed! In de eerste aflevering van de TV-serie belandt Khadaffi in 2011 bij de hemelpoort waar Petrus op hem staat te wachten. De makers van de serie voorspelden dat hij daar op 29 juli 2011 zou aankomen. Ze zaten er maar 83 dagen naast. In de video komt de zojuist gestorven Khadaffi aan bij de hemelpoort. Hij wordt door Petrus echter veroordeeld en voor de eeuwigheid naar de hel gestuurd met een bomgordel om zijn lijf die elke minuut afgaat. (1) Zie de videoclip hieronder:


Het is zeker niet grappig. In het begin zat de TV-serie met "Khadaffi" uiteindelijk goed, maar in de jaren tachtig had Second Chance niet echt populair bij het grote publiek. Na één seizoen werd de show met bekende ster uit de populaire serie 'Friends', Matthew Perry, van de buis gehaald. Zoals de Washington Post zegt: de serie was "verschrikkelijk" en "snel van de buis gehaald." (1) Toch krijgt de serie 24 jaar na dato grote aandacht vanwege 'buitengewoon knappe kwaliteiten' en verbijsterende voorspelling Khadaffi's dood.

De voorspelling van de dood van Muammar Khadaffi was ongeloofelijk bijna nauwkeurig. Maar deze voorspelling is zeker occult. De makers kunnen de dood van Khadaffi niet voor de grap verzinnen. Echt niet. Het is best mogelijk dat de makers van Second Chance een occulte ingeving hadden gekregen.

Toch is een fragment van de oude serie uit de jaren tachtig van de vorige eeuw een belangrijk aanwijzing dat de val van Khadaffi al jaren gepland en grondig voorbereid was geweest. Waarom ik zeg dat de val en dood van de Libische dictator Khadaffi vele jaren geleden gepland werd, zal een ander Illuminati-kaart aan u getoond worden waarop Saddam Hoessein afgebeeld staat. Zie de Illuminati-kaart hieronder:

Illuminati-kaart Saddam Hoessein
Het Illuminati-kaartspel werd in 1995 gemaakt door een Amerikaanse gameontwerper Steve Jackson. Er staan aanslagen op het WTC en het Pentagon, de olieramp in de Golf van Mexico, de ramp in Japan, enzovoorts in de Illuminati-kaarten. Het kaartspel bleek voorspellende gaven te bevatten. Zo gaan drie van circa 300 kaarten over de aanslagen op 9/11, die pas na zes jaar na het in 1995 verschijnen van het spel werkelijk plaatsvonden. De Illuminati-kaart met de afbeelding van Saddam Hoessein werd acht jaar later ook een werkelijkheid, toen Amerika en Engeland Irak binnenvielen om het regime van Saddam Hoessein omver te werpen. De Amerikanen en de Britten verzonnen een leugen en zeiden dat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken en banden met het terrorisme heeft. Later bleek het dat Irak helemaal géén massavernietigingswapens in bezit had en ook géén banden had ondergehouden met al-Qaeda van Osama bin Laden. Op 30 december 2006 werd Saddam Hoessein door middel van ophanging geexecuteerd. Er werd veel kritiek geleverd op de executie van Saddam Hoessein. Amnesty International en Human Right Watch zeiden dat de Iraakse ex-dictator geen eerlijk proces gekregen heeft. U ziet dat de val en executie van Saddam Hoessein ook tevoren gepland werd.

De NAVO heeft een grote rol gespeeld in de Libische Revolutie en de val van Khadaffi. Ook maakt de NAVO zich schuldig aan de moord op Khadaffi. De Russische president Wladimir Poetin had de NAVO zwaar bekritiseerd en zei:"Met welke recht doodde NAVO Khadaffi? Wie gaf NAVO toestemming Khadaffi te doden?" Een ander Illuminati-kaart bewijst de betrokkenheid en rol van de NAVO. Deze kaart bewijst ook dat de NAVO onder controle van de Illuminati staat!  Zie de Illuminati-kaart hieronder:

Illuminati-kaart NATO
Op de Illuminati-kaart zien we hoe twee NAVO-militairen van hoge rang een pop van stro en Russische uniform aanhouden. Het lijkt of de pop in de kraag gevat wordt. Maar we weten dat de NAVO en het Warschau-pact jaren geleden twee grote militaire machtsblokken waren geweest. Sinds de instorting van de Sovjet-Unie in 1991 bestaat het Warschau-pact officieel niet meer. Veel voormalige Oostblok-landen zijn tot de NAVO toegetreden. Maar waarom draagt de pop een Russische uniform? Het lijkt of die pop een vogelverschrikker is. Ja hoor, de pop stelt zich als een vogelverschrikker voor. Zoals Adolf Hitler is Muammar Khadaffi ook een vogelverschrikker. Een bijzonder detail is dat Khadaffi vroeger een bondgenoot van de Sovjet-Unie was. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kon Khadaffi niet langer op Russische steun rekenen. Daarom zocht hij een toenadering met het Westen. Zijn grootste vergissing was dat hij op steun van de westerse leiders had gerekend. De westerse leiders hadden Khadaffi met open armen verwelkomd en de rode loper laten uitrollen voor hem, als de Libische dictator op staatsbezoek in Brussel kwam. Zie de foto hieronder:

khadaffi op staatsbezoek in Brussel.
Geheel rechts van de bovenstaande foto zien we de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt. Op mijn artikel "Khadaffi en de hypocrisie van de wereldleiders" kunt u de foto's zien hoe de wereldleiders Khadaffi met open armen hadden verwelkomd. Later bleken de westerse leiders zo hypocriet en dubbelhartig te zijn. Ze hadden Khadaffi verraden en overgeleverd aan de Libische opstandelingen. Met hun medeweten en medeplichtigheid (en waarschijnlijk ook unanieme instemmigheid) werd Khadaffi vermoord door de opstandelingen. Er kleeft bloed aan de handen van de westerse leiders en de NAVO-militairen. Het interesseert hen echt niet of Libië een democratie zou krijgen. Het enige wat het Westen echt interesseert, is olie. Een Illuminati-kaart wordt nu aan u getoond. U ziet het bewijs dat de echte Illuminati die achter de schermen van het politieke wereldtoneel zitten, de olieproducerende landen ook onder hun controle willen houden. Immers, Libië heeft de grote olievoorraden van Afrika. Zie de Illuminati-kaart getiteld OPEC hieronder:

Illuminati-kaart OPEC
 De Illuminati-kaarten bewijzen volkomen dat de gebeurtenissen in de Arabische wereld reeds gepland waren en nu in scene gezet zijn. Ook de Occupy demonstraties in wereldsteden zijn gepland en georganiseerd door de Illuminati achter de schermen. De voormalige Britse politicus en lid van de Bilderberg Club, Denis Healey, wist ervan en zei:

"Ze zijn gepland of nu om nationale zaken of om de handel gaat. De meeste van deze gebeurtenissen is in scene gezet en wordt gecontroleerd door degenen, die aan de touwtjes trekken. Het doel is altijd hetzelfde: totale controle over de welvaart en het menselijke ras."

En een citaat van de wijlen Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt:

"In de politiek gebeurt er niets toevallig. Als er iets gebeurt, wees er maar van overtuigd dat het zo gepland is!"

Wees er ook van overtuigd dat de Arabische revolutie van tevoren gepland was en de grote gebeurtenissen in Libië, Jemen, Egypte, Tunesie, Algerije, Syrië, Marokko, Saoedi-Arabië in scene gezet zijn. De grote massa is echter onwetend van de werkelijke en verborgen plannen van de Illuminati. Waarschijnlijk bent u ook onwetend. Als u meedoet aan de Occupy demonstratie, dan hebt u de Illuminati een grote dienst bewezen! Er bestaat ook een Illuminati-kaart waarop demonstratie afgebeeld staat! De Occupy demonstranten die tegen ongebreidelde hebzucht van de banken en multinationals protesteren, bedoelen goed maar hebben nog geen echt benul wat er zich precies afspeelt. Ze weten nog helemaal niets dat de monetaire, economische en politieke wereld gecontroleerd wordt door de machtselite die achter de vreselijke gebeurtenissen zit. En de schatrijke superbankiers zijn helemaal géén Joden, zoals de Occupy demonstranten wel beweren. In werkelijkheid zijn ze Illuminati of staan ze in dienst van de Illuminati. Dezelfde Illuminati zijn tegen Israël en streven ook naar de vernietiging van de Joodse staat en het Joodse volk!! Ik wil nog iets over Occupy demonstratie zeggen.
Al in de vorige eeuw schreef E. Smit in zijn brochure "Bestaat er een plan" over de merkwaadige relaties tussen de superbankiers en de revolutionaire volksmenigten. Nu blijkt het dat E. Smit het gelijk had. Hij schreef:

"Aan de andere kant bewerkten zij een merkwaardige samenwerking tussen groepen, die in het oog van de wereld juist elkaars dodelijke tegenstanders zijn. Superrijke bankiers bleken soms nauwe relaties te onderhouden met leiders van revolutionaire volksmenigten. Het zal voor velen een verrassing zijn te vernemen dat vele rellen, stakingen, opstanden en andere aktiviteiten, waarbij dan kreten als "Dood aan de kapitalisten" worden gebezigd, blijken te zijn georganiseerd en gefinancieerd door superkapitalisten uit het hogere bankwezen." 

 De Illuminati lachen de domme en onwetende mensenmassa gewoon uit. De Libische opstandelingen hebben hun vuile werk opgeknapt voor de Illuminati en de Occupy demonstranten protesteren luidkeels tegen "hebzucht van de banken en de multinationals" en "het zionisme." Op deze manier zijn die onwetende mensen gemanipuleerd. Bent u nog niet ervan overtuigd? Dan overtuigt een andere Illuminati-kaart u wel ervan dat de Arabische Revolutie gepland en georganiseerd wordt door de superrijke bankiers oftewel Illuminati!!

Illuminati-kaart Revolution!
Op de Illuminati-kaart zien we een grote en halfverbrande propagandaposter waarop de dictator staat afgebeeld. In de Engelse tekst lezen we: The rebels are in the hills! (vertaald: de rebellen zijn in de heuvels) In Libië is er niet alleen woestijn maar ook heuvels! De rebellen hadden inderdaad gevochten tegen Khadaffi en zijn aanhangers. Maar als u de Engelse tekst helemaal goed leest, dan valt een bijzondere tekst ons wel op: against a Dictatorship (met de hoofdletter!). De dictators Mubarak en Khadaffi zijn weggevallen en hun regimes zijn omvergeworpen. In Egypte verliep het vreedzaam, terwijl de opstand in Libië zo bloedig was. Op de Illuminati-kaart zien we ook paar flits, alsof er zwaar gevochten werd. We zien ook duidelijk dat de propagandaposter, waarop de dictator staat afgebeeld, half verbrandt. Bekijk de grote overeenkomst tussen de afgebeelde dictator op het bord en de onderstaande foto van de Libische ex-dictator kolonel Muammar Khadaffi. Beiden dragen generaalsuniform! De gelijkenis is treffend!!

Kolonel Muammar Khadaffi
En een grote gelijkenis tussen de propagandaposter van een dictator op de Illuminati-kaart en de grote propagandaposter van de dictator Khadaffi:


Verder heb ik geen commentaar. Beoordeel het zelf! En een goede raad voor u: geloof de leugens van de westerse leiders en de NAVO niet en doe ook niet mee aan Occupy demonstraties. En wees er ook ervan overtuigd dat er geen echte democratie in Libië zal komen. Eén ding is wel zeker: de dictatuur van Khadaffi zal worden vervangen door een islamitische dictatuur. De nieuwe dictatuur zal gebaseerd worden op de Sharia. Ook voorzegt de Bijbel dat Libië samen met andere Arabische landen ten strijde tegen Israël zal optrekken. De Bijbelse profetieën zullen zeker in vervulling gaan!!

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                         
                                                            Paul

UPDATE: De nabestaanden van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi willen juridische stappen nemen tegen de NAVO. Volgens de raadsman van de familie Khadaffi, de Franse advocaat Marcel Ceccaldi, heeft de NAVO oorlogsmisdaden gepleegd. Khadaffi wilde uit zijn geboortestad Sirte, die door de rebellen werd ingesloten, ontvluchten, maar werd tegengehouden met behulp van bombardementen van de NAVO.. Vervolgens werd hij door de opstandelingen gevangen genomen en vermoord. Volgens de Franse advocaat Ceccaldi is dit oorlogsmisdaad, omdat het slachtoffer werd beschermd door de conventie van Genève. (3) Logisch dat de NAVO oorlogsmisdaden heeft gepleegd. De NAVO is van oorsprong een Atlantische verdragsorganisatie die West-Europa in de tijden van de Koude Oorlog moest beschermen tegen een eventuele Sovjet-invasie. Deze militaire organisatie hóórt Europa alleen te verdedigen, maar mag niet overgaan tot aanvallen op een ander land. Dat was immers de oorspronkelijke bedoeling geweest. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is de dreiging verdwenen. En de NAVO is echter overbodig geworden en dient ook opgeheven te moeten worden! Maar dat is niet gebeurd. De NAVO heeft niet het recht zich in een conflictgebied als Libië te mengen. Want Libië heeft de NAVO nog nooit aangevallen. Waarom helpt de NAVO de Libische rebellen wel, hoewel het interne conflict de organisatie persoonlijk helemaal niet aangaat!? Door de inmenging in andermans zaken heeft de NAVO voor het eerst in de geschiedenis een oorlogsmisdaad gepleegd. Bovendien is de executie van een krijgsgevangene als Khadaffi door de rebellen ook een oorlogsmisdaad. Volgens het verdrag van Genève mogen krijgsgevangenen niet geexecuteerd worden. De Cubaanse ex-leider Fidel Castro is ook niet blij met de dood van Khadaffi. In een column, getiteld de Genocidale rol van de NAVO, haalde Castro fel uit naar de NAVO en de opstandelingen, die verantwoordelijk zijn voor de liguidatie van Khadaffi. Volgens Castro is Khadaffi "kadaver gekidnapt en tentoongesteld als een oorlogstrofee, een daad die de meest elementaire principes, normen van moslims en andere religieuze geloven in de wereld schaadt." (3) Zie een walgelijke foto hieronder en bekijk hem hoe de dode Khadaffi als een "oorlogstrofee" werd getentoongesteld: 


Is het normaal dat de dode als oorlogstrofee vele malen bekeken en gefotografeerd werd door aanhoudende stroom mensen!? Die mensen kwamen niet om de laatste eer aan de dode ex-dictator die in zijn harnas was gestorven, te bewijzen. Hun voornaamste drijfveer is leedvermaak.

Lees ook mijn gerelateerde artikelen over de Illuminati:
Wie zit achter de Arabische Lente? (twee laatste artikelen zullen in november verschijnen)
Een anonieme vrijmetselaar vertelt openhartig over de vrijmetselarij.
9/11 - De dag die de wereld voorgoed veranderde.
Tragedie in Noorwegen
Dan zal het u alles duidelijk zijn dat de Illuminati wel echt bestaan en verantwoordelijk zijn voor aantal gebeurtenissen die ze in scene hebben gezet.  

Bronnen en referenties:

(1) NOS
(2) Bestaat er een plan? Door E. Smit
(3) Powned.TV

1 opmerking:

Anoniem zei

Goed werk!