woensdag 25 januari 2012

De Grote Verdrukking in het Midden-OostenBovenstaande afbeelding: De triomf van de Dood. Het schilderij werd in 1562 gemaakt door de vlaamse schilder Pieter Bruegel de Oude. op het schilderij kunt u een massaslachting zien.


De Grote Verdrukking in opkomst


Het is nu al een jaar geleden dat de Arabische omwenteling in Tunesië begon, toen een straatverkoper, Mohammed Bouazizi, zichzelf in brand stak uit protest tegen inbeslagname van zijn koopwaar. Sinds de onheugelijke dag begon het protest als 'n snellopende vuurtje over de hele Arabische wereld te verspreiden. Er waren massabetogingen op de been gebracht. De revolutie werd een feit. Hoewel de revolutie in het begin vreedzaam verliep, ontaardde het protest al snel in volksopstand. In Syrië woedt de strijd tussen het aan Bashar al-Assad trouw gebleven leger en de oppositie nog steeds, terwijl de dictatoriale regimes in Tunesië, Egypte en Libië omver geworpen werden. In Libië ging de volksopstand gepaard met bloedvergieten. Hetzelfde gebeurt het vandaag nog steeds in Syrië. Al gauw kreeg de Arabische Revolutie een bijnaam van westerse media en politici: de Arabische Lente. Zoals de Jezuïetenpater Frans van Lught zei dat er helemaal géén sprake is van de Lente in de Arabische wereld. Er is meer sprake van de Arabische herfst die een islamitische winter zal baren. Westerlingen krijgen beelden van massabetogingen, wrede dictators en verdrukten voorgeschoteld van de westerse media. Zo wordt zand in de westerse ogen gestrooid. De westerse media maken ons wijs dat de Arabische demonstranten om vrijheid en democratie hebben geroepen. Over antichristelijke leuzen "Alawieten naar het graf. Christenen naar Beiroet!", "Eerst zaterdagmensen (Joden) en dan zondagmensen (christenen)", "Kalifaat", enzovoorts wordt er helemaal géén woord gerept in de westerse media. Het feit dat onder het regime Bashar al-Assad genieten de Syrische christenen nog steeds een mate van godsdienstvrijheid, spreekt vanzelf. Maar als het regime in Syrië wegvalt, verdwijnt ook godsdienstvrijheid! Maar het interesseert het Westen helemaal niet. Godsdienstvrijheid wordt in het Westen nog steeds hoog in het vaandel gehouden, terwijl de westerse politici hun schouders ophalen als het om het erbarmelijke lot van Arabische christenen gaat. Het kan de westerse politici niet schelen dat de Arabische christenen in de afgelopen decennia zijn afgeslacht. Vooral in Irak. In het Westen moet iedereen politiek correct zijn. Er mag géén kwaad woord gesproken over moslims die in westerse landen zich misdragen. De westerse islamapologeten poetsen het imago van de islam op en prediken luidkeels dat de islam een godsdienst is van "vrede, mededogen en broederschap". Als de islam inderdaad vreedzaam en tolerant is, dan zal de vraag aan een apologeet gesteld worden waarom er in de Arabische landen geen mededogen is jegens de christenen. De islamapologeet zal de vraag zeker niet beantwoorden, maar een uitvlucht zoeken! Als iemand de duistere kant van de islam wil belichten, wordt de waarheid met geweld onderdrukt. Gelukkig voor ons kunnen de muren de waarheid niet tegenhouden.


Regelmatig zijn er berichten over christenvervolgingen in aantal islamitische landen. Sinds 1993 werd het Oslo-akkoord van kracht werd en de Bijbelse gebieden Judea en Samaria, beter bekend als de Westelijke Jordaanoever, aan de Palestijnen waren overgedragen, is de etnische zuivering in de Palestijnse gebieden begonnen. Palestijnse christenen worden geintimideerd, mishandeld en vermoord door de aanhangers van de PA en de Hamas. Van de reguliere westerse media hoort u helemaal niets over de zuivering onder de Palestijnse christenen. De westerse media houden alleen maar bezig met het demoniseren van de Joodse staat Israël en het aan de kaak stellen van de zogenaamde "misstanden" onder de Palestijnen. Het door de media gecreëerde beeld van Israël als "boosdoener" en "onderdrukker van het Palestijnse volk" is leugenachtig en misleid. In de westerse media is helemaal géén woord gerept over wreedheden tegen de Palestijnse christenen. Toen de Arabische Revolutie naar Egypte oversloeg en het regime van Hosni Mubarak gevallen was, verdween de bijzondere bescherming van de Egyptische christenen, de Kopten, ook. Sinds de Arabische 'Lente' waren er bloedige aanslagen op de Kopten gepleegd. De moslimradicalen willen Egypte van alle christenen zuiveren. In Syrië scanderen de demonstrerende salafisten hun leuze:"Alle Alawieten gaan eraan! Christenen naar Beiroet!" De demonstranten roepen helemaal niet om democratie, vrijheid en burgerrechten. De antichristelijke leuze wordt nergens in de westerse kranten en journaals genoemd! De media willen alleen maar de indruk wekken dat de betogers alleen schreeuwen om vrijheid. Men plaatsen enkele foto's van Arabische kinderen die meedoen aan de massademonstraties en om vrijheid schreeuwen, in kranten, weblogs en journaals om op deze slimme manier sympathie voor de Arabische betogers bij de westerse bevolking aan te wakkeren. Blijkbaar gaat het om een propagandastunt. Maar Arabische kinderen zijn als psychologische wapen gebruikt. Gebleken is dat veel Arabische jongeren als 'stoottroepen' gebruikt worden door de islamisten. Met succes. De jongeren zijn vaak idealistisch en hebben goede bedoelingen. Echter weten ze niets over de ware bedoelingen van de revolutionaire leiders. In 1979 deden de Iraanse jongeren mee aan de Iraanse Revolutie en ze waren erg enthousiast over ayatollah Khomeini. Khomeini wierp zich op als 'de bevrijder', omdat hij Iran zou bevrijden van het corrupte regime van de Sjah en het Amerikaanse imperialisme. Maar hij liet zijn ware bedoelingen niet zien. Toen Khomeini de macht in handen kreeg, liet hij zijn ware gedaante uiteindelijk zien. Khomeini, Lenin en andere revolutionaire leiders gebruikten dialectiek als tactiek. Dit dialectische taktiek komt ook tot uitdrukking in de Chinese communistische formule: drie stappen voorwaarts en twee stappen achterwaarts. Bijvoorbeeld: Eén van de basisdoelen van de Russische en Chinese communisten was het afschaffen van alle privé-bezit, want Karl Marx leerde immers dat privé-bezit "diefstal" is. Maar in Rusland en China beloofden de communisten dat iedereen zijn eigen stukje land zou krijgen. In hun grondgedachten ligt ook de vernietiging van alle religie, maar in hun dialectisch denken is het voor de communisten heel normaal om met kerken mee te leven en die voor een tijd te steunen als dat in hun kraam te pas komt. Toen ze de macht grepen, komen ze terug op hun oorspronkelijke doel. Door hun dialectische handelswijze hadden ze miljoenen mensen bedrogen, in de val gelokt en tot slavernij gebracht. Wat de huidige islamisten, zoals Khomeini, Lenin en andere revolutionairen ook deden, vrijheid en burgerrechten beloofd hebben, verkopen zij in feite gestolen goed. Zij presenteren de Arabische volken helemaal géén koopwaar van dictatuur en sharia, oh nee!! Ze verkopen wel vrijheid en gerechtigheid, zoals de Egyptische MoslimBroederschap haar eigen politieke partij "partij voor vrijheid en gerechtigheid" had gepresenteerd, terwijl alles wat ze hebben slavernij en wetteloosheid zijn. Ze verkopen democratie, terwijl alles wat ze hebben dictatuur is!! De kern van hun dialectische handelswijze is echter bedrog! In het vrije Westen verkopen salafisten en islamapologeten een religie van vrede, verdraagzaamheid en broederschap, terwijl alles wat ze hebben vernietiging van alle in hun ogen 'valse' religies is, zoals de Koran ook zegt! Maar wat ze verkopen, is gestolen goed! George Orwell, de auteur van de besteller '1984' wist ervan en schreef:"Oorlog is vrede.Vrijheid is slavernij."


Vertaald: Beloof plechtig; oorlog is
vrede. Slavernij is vrijheid. Domheid
is kracht
De zogenaamde Arabische Lente leidt helemaal niet tot echte democratie en vrijheid, maar wel tot islamitische dictatuur! De islamistische fundamentalisten willen helemaal géén democratie naar westers model. Ze willen wel Kalifaat en Sharia. Open Doors, een organisatie die op de bres staat voor vervolgde christenen, schreef terecht:"De Arabische Lente bood aanvankelijk perspectief voor verandering in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. In Egypte demonstreerden moslims en christenen hand in hand tegen het regime van Hosni Mubarak. Nu het stof van de revolutie in veel landen is neergedaald, wordt duidelijk dat de islam aan macht heeft gewonnen in een aantal landen." (1)


De Arabische christenen gaan bijzondere zware tijden tegemoet. Donkere onweerswolken pakken zich samen en hangen nu boven het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Al eerder hadden de Arabische christenen vervolgingen meegemaakt. Maar...als de nieuwe islamitische regimes in aantal Arabische landen geinstalleerd zijn, zal een grote vervolging tegen christenen in de geschiedenis zonder weerga op touw gezet worden. De radicalen zijn vastbesloten om het hele Midden-Oosten, de bakermat van het christendom, te zuiveren van alle christenen. Ook de vernietiging van de Joodse staat Israël staat in hun programma. Vanuit het Bijbels perspectief en ook profetisch gezien is de Jihad tegen Christenen en Joden in het Midden-Oosten een voorbode van de wereldwijde vervolging. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in de hele wereld! De Bijbel noemt dit "de Grote Verdrukking." Laten we de woorden van Jezus even lezen wat Hij zegt:


"Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort." 
Matthéüs 24:21-22


Ook de profeet Daniël sprak over de grote benauwdheid. (Daniël 12:1) Ook Johannes had het over de Grote Verdrukking. (Openbaring 7:14) Niet alleen de christenen, maar ook het Joodse volk gaan de Grote Verdrukking zeer zeker beleven. Wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, is een klein begin van de wereldwijde Jihad dat door de islamisten tegen Joden en christenen gevoerd zal worden. Er zal veel bloed vergoten worden. Angst houdt miljoenen mensen in wurggreep. In Irak is de oorlog tegen christenen allang gevoerd. De christelijke gemeenschap is in Irak zo sterk ingekrompen. Velen zijn vermoord en de anderen emigreren naar andere landen. Ook de Palestijnse christenen emigreren naar andere landen, omdat hun leven in de door de PA bestuurde gebieden en in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook ondragelijk is geworden. Niet alleen in Arabische landen zijn de christenen vervolgd. Wereldwijd zijn de christenen ook vervolgd. De heer Kamsteeg schreef in zijn opinie buitenland:"Communisten in Noord-Korea, China en Laos, radicale hindoes in India en moslims in Pakistan en Afrika hebben het op volgelingen van Jezus en hun kerken voorzien. Nigeria is het meest religieuze land ter wereld met 53% christenen en 41% moslims. Maar juist daar laait christenvervolging op. Nu staat het islamitische noorden, waar sinds 1999 de Sharia heerst, en het christelijke zuiden tegenover elkaar. De islamitische terreurbeweging Boko Haram (betekent letterlijk: westers onderwijs is verboden) zaait dood en verderf. Alleen al in 2010 werden 2000 christenen vermoord." (2)


Human Rights heeft bekendgemaakt dat bij aanslagen van de Nigeriaanse islamitische terreurgroep Boko Haram zijn in de afgelopen 2,5 jaar 935 mensen om het leven gekomen. De terreurbeweging begon in juli 2009 met het plegen van aanslagen. Sindsdien zijn vooral kerken, politiebureau's, banken en kroegen, waar veel christenen bijeenkomen, het doelwit. De daders rijden vaak op een motor langs hun slachtoffer en trekken dan ineens een kalasjnikov tevoorschijn. (3) Bij bloedige aanslagen in Kano op 22 januari 2012 kwamen zeker 185 mensen om het leven.


Stille moord in Irak


Vorig jaar in december 2011 waren de laatste Amerikaanse militairen uit Irak vertrokken. Bij zonsopgang rolden de legerkonvooien over de grens met Koeweit in de woestijn. Met de terugtrekking was er daarmee een einde gekomen aan de Amerikaanse bezetting, die meer dan 8,5 jaar had geduurd. Die bezetting was begonnen op 20 maart 2003 onder toenmalige president George W. Bush, die in zijn "War on Terror" ook het regime van Saddam Hoessein ten val wilde brengen. De Verenigde Staten rechtvaardigden de inval in Irak door met hun valse argument te beweren dat Irak over massavernietigingswapens beschikte. Maar de zogenaamde massavernietigingswapen zijn tot op heden nog nooit gevonden! De zogenaamde 'coalition of the Willing', met naast de Verenigde Staten ook onder meer Groot-Brittannië, Nederland en Spanje, slaagde erin om Bagdad relatief snel te veroveren. Al op 1 mei 2003 verklaarde president G.W. Bush dat de oorlog was gewonnen. Saddam Hoessein werd eind 2003 na een klopjacht op hem opgepakt en na een schijnproces ter dood veroordeeld. Hij werd in het openbaar opgehangen. De Amerikaanse inval bracht echter geen vrede in de regio, maar veroorzaakte alleen maar veel ellende bij de Iraakse bevolking. De Amerikanen maakten ook een grote fout om het verslagen Irakese leger snel te ontbinden. Gezien het feit dat het Iraakse leger de enige machtsfactor was en voor de stabliliteit in het land zorgde, verviel Irak na de ontbinding van het leger in chaos en anarchie. De toestand in Irak bleef na het omverwerpen van het regime van Saddam Hoessein zéér onstabiel met veel vetes en bloedvergieten tussen de veschillende bevolkingsgroepen. De Amerikanen waren er nooit in geslaagd om de orde te herstellen en het sektarische geweld te bezweren. Er heersen nu nog steeds wetteloosheid en normloosheid in Irak. Op het hoogtepunt van de omstreden missie waren er meer dan 170.000 Amerikaanse soldaten en meer dan 500 basissen. De oorlog kostte het leven aan meer dan 45.000 Amerikaanse soldaten en meer dan 100.000 Irakezen.


Amerikaanse soldaten in Irak gesneuveld
Een groeiend aantal Amerikanen keerde zich tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Irak. Ook had de publieke opinie een rol gespeeld in de afkeer bij de Amerikaanse bevolking. Barack Obama die van de terugtrekking uit Irak een van de speerpunten in zijn kiescampagne in 2008 maakte, loste zijn belofte in. Er blijven nu nog enkele Amerikanen om het door de Amerikanen in het leven geroepen Iraakse leger te trainen en om de Amerikaanse ambassade te bewaken. Van de politieke eenheid in Irak is er nog geen sprake, want de twee grote islamitische stromingen van de Iraakse bevolking, de Soennieten en de Sjiiten, hebben nog grote meningsverschillen en koesteren wederzijdse wantrouwen. Ook staan ze elkaar naar het leven. Ze schuwen gewelddadige manieren als bloedwraak en bomaanslagen niet. Vooral de Iraakse christenen moeten het ontgelden. Tijdens de Amerikaanse bezetting keerden de moslims, zowel soennieten als sjiiten, zich tegen de christenen. Nu de Amerikanen Irak voorgoed verlaten hebben, worden de Iraakse christenen aan hun eigen lot overgelaten, want het Westen is nauwelijks geinteresseerd in hun erbarmelijke lot. 


Iraakse christenmeisjes vieren het traditionele
kerstfeest
In het overwegend islamitische Irak worden christenen systematisch vermoord, ontvoerd voor geld en verjaagd. De christelijke minderheid leeft in grote angst. "Er bestaat geen moraal. Ze doden ons en denken er niet over na,"zei een Iraakse christenvrouw tegen een verslaggever van het dagblad De Pers. (4) De gruwelijke moorden vinden plaats op klaarlichte dag. Soms voor het huis. Soms op het werk en soms bij een controle van identiteitspapieren ergens op straat. Tot nu toe is geen enkele verdachte gearresteerd! (4) Helemaal niets, want er heerst inderdaad wetteloosheid in Irak. In Irak met 28 miljoen inwoners woonden onder het regime van Saddam Hoessein circa 1,5 miljoen christenen. Ze behoren voornamelijk tot de Assyrische -, Chaldeese- en Syrisch orthodoxe kerk. Door intimidatie, doodsbedreigingen en uit angst voor ontvoering heeft een exodus onder de Iraakse christenen plaatsgevonden. Meer dan de helft van de Iraakse christenen heeft de afgelopen negen jaar zijn huis en haard verlaten. Een half miljoen christenen is gevlucht naar buurlanden als Syrië, Jordanië, Turkije en Libanon. In Basra en Bagdad worden de christenen vervolgd. Hanaa, een vrouw, vertelde aan de verslaggever van De Pers hoe op 6 september 2008 haar man, een bouwondernemer van 56 jaar, en haar zoon van 20 jaar naar de werf gingen, vlabij hun huis. "We hoorden schoten en zagen mannen met geweren weglopen." Ze belde de politie, maar die kwam niet. Na de begrafenis van haar man en zoon sloot Hanaa haar huis af, gaf de sleutel aan de buren en vluchtte met de rest van haar gezin. "Sommigen hoorden op het werk van de moorden. Ze zijn niet eens meer naar hun huis teruggekeerd maar hebben Mosul direct verlaten. Vaak zonder identiteitspapieren, want ze vermoorden je als ze daarop zien dat je christen bent,"vertelde Hanaa. (4) Eind februari 2008 werd aartsbisschop Paulos Faraj Rahho van Mosul ontvoerd en twee weken later dood teruggevonden. De burgemeester van de Iraakse stad Telkaif, Bassim Belo, zag sinds 2003 30.000 christelijke vluchtelingen binnenstromen uit steden zo ver als het zuidelijke Basra. Hij had helemaal géén goed woord over de Amerikanen gesproken. Volgens hem is het einde van de ellende niet in zicht. "De Amerikanen bevrijdden Irak van Saddam Hoessein maar vergaten de christenen. Wie democratie brengt, moet als eerste de mensenrechten van minderheden beschermen en dat zijn ze vergeten,"zei burgermeester Bassim Belo verbitterd. (4)


Oorlog in Irak
Bomaanslag in Irak
Wie achter de terreurgolf tegen de christenen zit, is voor enkele westerse onpartijdige en objectieve verslaggevers niet echt duidelijk. (4) Onder de Amerikaanse bezetting wezen de soennitische strijders van al-Qaeda christenen vaak aan als handlangers van de Amerikaanse bezetters, hoewel de christenen er niks te maken hadden met de Amerikanen. De al-Qaedastrijders verspreidden dreigbrieven en vermoordden christenen. Maar ook de regering van de sjiitische premier Nouri al-Maliki heeft zeker geprofiteerd van onrust onder de christelijke minderheid. Moorden op christenen gaven Maliki een uitstekende alibi om meer regeringstroepen naar Noord-Irak te sturen, zoals het in 2008 was gebeurd. De olierijke streek vormt na het vertrek van de Amerikaanse militairen een potentieel geschilspunt tussen de centrale regering van soennieten en sjiiten met de grootste bevolkingsgroep in Noord-Irak, de Koerden. Die willen de Ninevé-vlakte, waar de christenen naar toe vluchten, graag inlijven bij hun autonome Koerdische staat. Iraakse politicus Namrud Sargon van de Assyrische Democratische Beweging ADM verdenkt de Koerden daarom van het spelen van smerig spel. De moorden vinden voornamelijk plaats in Noord-Mosul. "Daar is de tweede divisie van het Irakese leger gelegerd. Die bestaat voor 90 procent uit Koerden. Bewoners, wier huizen zijn opgeblazen, zagen uren voor de vernieling auto's van de Koerdische strijders in de straat." Het strategische doel was duidelijk, zei de politicus die ook uit Mosul moest vluchten. "Christenen verhuizen uit Mosul naar de Ninevé-vlakte en moeten bij de Koerden aankloppen voor hulp. Als tegenprestatie moeten de christenen hun stem geven aan de Koerden bij de provinciale verkiezingen in januari 2009 en de Koerden steunen bij hun aanspraak op de Ninevé-vlakte." (4) Parlementslid Yonadam Kanna van de Assyrische Democratische Organisatie heeft de journalisten verteld dat de Iraakse politieagenten aanslagen en gewelddadigheden plegen, terwijl zij in uniformen rondlopen. Volgens hem hebben de Koerden de Iraakse politie geinfiltreerd en gecontroleerd. (5) De Assyrische christenen worden in Mosul ook systematisch en wel op een gcoördineerde wijze verdreven, aldus Yonadam Kanna. Meer dan 15.000 waren door directe intimidatite en moord op de vlucht geslagen naar de nabij gelegen Ninevé-vlakte, waar al eerder meer dan 100.000 vluchtelingen door de Assyrische bewonerd waren opgenomen. (5)


Iraakse christenvrouwen rouwen
In de stad Qaraqosh zag priester Marty terreur en liguidaties als ONDERDEEL VAN EEN STRATEGIE om christenen te VERDRIJVEN uit heel Irak. De oude man met lang habijt sprak van een religieuze zuivering. "Islamitische partijen roepen op geen christenen aan te nemen als ambtenaar. Op de universiteit van Mosul trekken islamisten alle macht naar zich toe. Christelijke docenten worden ontslagen en christelijke studenten weggepest. Over tien of twintig jaar zijn er geen christelijke dokters en onderwijzers meer,"aldus de priester Marty. "Aan de andere kant wordt ons geld afgepakt door ons te ontvoeren en hoge losgelden te eisen. WIJ ZULLEN, ZOALS DE KORAN STAAT, DE BEDIENDEN EN SLAVEN ZIJN VAN DE ISLAMISTEN. Tenzij de regering ingrijpt en Europa wakker wordt, worden we allemaal door de moslims binnen enkele jaren opgegeten!" (4) Ondertussen slaapt Europa door. Ook Nederland slaapt door. Iraakse christenen kunnen echter niet rekenen op westers hulp. 


Christenen beestachtig afgeslacht
In 2011 vroeg Open Doors met de schrijfactie aandacht voor vervolgde christenen, waarmee ze de  Iraakse regering opriep christenen in het land beter te beschermen. De Iraakse ambassade in Nederland had met een brief aan Open Doors gereageerd op de brieven, die Nederlandse christenen stuurden, liet Open Doors vorig jaar weten. (6) Eén van de maatregelen die volgens de Iraakse ambassade genomen werden, was een training voor een groep van 600 christenen. Daarmee wilde de overheid christenen helpen in hun leefomgeving te verbeteren en te beschermen. Ook zouden speciale plannen zijn opgesteld om de christenen beter te beschermen tegen het geweld. (6) Volgens de ambassade was de Iraakse president Jalal Talabani van plan geweest een kantoor te openen om de belangen van de christelijke gemeenschap te behartigen. Christenen zouden dan in de toekomst bij dit kantoor melding kunnen maken van geweld dat tegen hen plaatsvindt. In de brief stond dat verschillende hoge regeringsfunctionarissen, onder wie president Talabani en minster van Buitenlandse Zaken Hushiar Zebari, het geweld tegen christenen hadden sterk veroordeeld. (6) Hierbij werd ook de aanslag op de kerk in Bagdad aangehaald, waar op 31 oktober 2010 bij een gijzelingsdrama tientallen christenen werden gedood en nog eens tientallen christenen gewond raakten. De Iraakse premier Nouri al- Maliki kwam in de kerk om de christenen een hart onder de riem te steken. Hierbij sprak hij openlijk uit dat christenen diepgeworteld zijn in de Iraakse samenleving en dat andere landen christenen niet moeten aanmoedigen het land te verlaten. (6) De woordvoerder van Open Doors, Klaas Muurling, zei dat de maatregel niet betekent dat de organisatie Irak niet hoefde kritisch te volgen. "Nu is het belangrijk in de gaten te houden of alle maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en succes hebben. Daarvoor willen we contact houden met de ambassade." (6) Het is nu de vraag of de Iraakse overheid haar woord houdt. Ondertussen gaat de slachting van Iraakse christenen gewoon door. Straks komt Syrië aan de beurt, als het regime van Bashar al-Assad valt, zullen de Syrische christenen hetzelfde lot ondergaan als die van de Iraakse christenen!


Een 14 jarige Iraakse meisje
vermoord door de menigte. Haar
misdaad? Relatie met een
christenjongen!
Vermoordde Iraakse christenen herdacht
in een kerkgebouw
Professor dr. Muhammad Shamsaddin Megalommatis en de voorzitter van de Aram Nahrin, Gabriel Sengo, zien in de religieuze zuivering een westers complot. Ze vermoeden dat de westerse vrijmetselaars achter de religieuze zuivering zitten. Volgens hem zijn de Irakese christenen Arameeërs (niet te verwarren met Armeniërs). Ze spreken Aramees. Jezus Christus sprak ook Aramees en de Bijbel was ook in drie talen geschreven: Hebreeuws, Aramees en Grieks. Sommige Arameeërs noemen in huidige dagen "Assyriërs", dit vanwege de haatzaaiende geestelijke koloniale activiteiten van de westerse missionarissen (Jezuïeten) en diplomaten in het Midden-Oosten in de 16e en 19e eeuw. Andere Arameërs zijn bekend geworden als "Chaldeeërs". Ze zijn echter allemaal Arameeërs. Overal waar u het woord "Assyriërs" tegenkomt, dient u het als Arameeërs te lezen. De professor vertelde dat de zuivering onder de Irakese christenen het criminele werk is, helemaal uitgevoerd door de perverse Europese koloniale en pseudo-christelijke, voornamelijk Franse en Engelse, missionarissen in naam van het westerse christendom. (7) Het satanisch werk van genocide werd de laatste 450 jaar systematisch uitgevoerd door Engeland en Frankrijk. Professor Shamsaddin Megolammatis vindt dat het hoog tijd is om eindelijk de misdaden van de koloniale Europese criminelen te onderzoeken en de werkelijke verborgen bladzijden van de geschiedenis van het Midden-Oosten te evalueren. (7) "Als pseudo-christelijke Europa een zeer gevarieerde genocide tegen de Aramese natie heeft geproduceerd, wordt het nu tijd voor de rest van de wereld om zich af te vragen wat het hierna komt als een deel van de plot van het 'Frankische' establishment tegen de mensheid,"aldus Gabriel Sengo. "De schuldigen van het politieke, academische, geestelijke en diplomatieke establishment van Frankrijk en Engeland moeten gaan uitleggen waarom zij met zulke volharding en hardnekkigheid de natie dat Aramees, de moedertaal van de historische en echte Jezus, spreekt, heeft willen uit te roeien. Heeft het misschien te maken met een feit dat de Frankische en Merovingische pseudo-Jezus, het afschuwelijke wezen van de vrijmetselaarsloge, niet in staat is om Aramees te spreken!?" (7) Er zijn veel onbeantwoorde vragen waarom de Amerikanen die Irak bezet hielden, de christelijke minderheid tegen de moslimextremisten niet beschermd hadden. Hadden de Amerikaanse militairen wellicht opdracht gekregen van de Amerikaanse regering om de Iraakse christelijke minderheid niet in bescherming te nemen? We moeten niet vergeten dat de westerse vrijmetselaars veel invloed hebben uitgeoefend op de wereldpolitiek en een vuile spel spelen. De westerse vrijmetselaars werken in het diepste geheim nauw samen met de moslimextremisten. Er bestaat ook een islamitische vrijmetselaarsloge, de Shriners genaamd. De oprichter van de Egyptische Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, en de stichter van het moderne Turkije, Kemal Atatürk, waren vrijmetselaars, hoewel beiden moslims waren! 


Het Westen slaapt


"Nederlanders zijn slaapkoppen,"zei een jeugdvriend tegen mij. Hij heeft gelijk als het om het gevaar van de islam gaat. Niet alle moslims zijn radicalen, hoor! We moeten wel heel voorzichtig zijn om niet alle moslims over één kam te scheren. In Egypte staan NIET alle moslims achter het geweld tegen de Kopten. In Irak zijn enkele moslims ook niet blij met de uitroeiing van christenen. Ik ken paar moslims die niet radicaal zijn. En toch moeten we niet vergeten dat de islam niet gematigd is. In Nederland en de rest van Europa willen radicale moslims, linksprogressieven, islamapologeten en helaas ook aantal kerken ons wijs maken dat de islam gematigd is. De islam is een godsdienst van vrede, mededogen en barmhartigheid, zeggen zij. Maar het is een grove leugen. In praktijk is de islam absoluut NIET tolerant en zeker ook niet gematigd! Er zijn ook dwazen die zeggen dat de Bijbel en de Koran veel gemeenschappelijks met elkaar hebben, omdat ze "op elkaar lijken." Maar ze vergeten dat er fundamentele verschillen zijn tussen twee heilige boeken, de Bijbel en de Koran. Wanneer de Koran ons de lezing van de Bijbel aanbeveelt, naar welke Bijbel verwijzen ze dan? Een tekst uit de Koran zegt dat de Joden en de Christenen de Bijbel hebben vervalst. (Soera 2:75) Het lijkt wel dat de Koran de Bijbel bestrijdt! De Koran legt ons helemaal niet uit waarom de Joden en de christenen de Bijbel vervalst hebben. Als de Bijbel inderdaad vervalst is, wie heeft dat dan gedaan? Wanneer is die vervalsing precies gebeurd? Welke gedeelten zijn vervalst en waarom? Is God dan soms niet bij machte Zijn Woord te beschermen, zodat vervalsing uitgesloten is? Indien de Bijbel het Woord van God is, en de moslims beweren dat deze Bijbel vervalst zou zijn, wie beschuldigen ze hier dan eigenlijk van? Beschuldigen ze niet God zelf van het niet bewaren van Zijn Woord? Kritische onderzoek van de Bijbel toont echter aan dat alles wat van essentieel, van fundamenteel belang is, in de huidige Bijbel overeenstemt met de versies van de oorspronkelijke teksten. In Matthéüs 24:35 zegt Here Jezus heel duidelijk:"Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan."   In I Petrus 1:25 staat geschreven dat het Woord van God tot in eeuwigheid blijft. Het is onmogelijk dat de Bijbel overal en tegelijkertijd vervalst is. 


De Koran heeft Joden en christenen niet alleen beschuldigd van het vervalsen van de Bijbel, maar vuurt ook aan op geweld tegen Joden en christenen. In talloze Koranteksten vinden we antichristelijke teksten terug. Dus we kunnen niet zeggen dat Allah, de god van de moslims, barmhartig is jegens iedereen. Want in de houding van de moslims tegenover niet-moslims is het eerder geweld dan barmhartigheid die wordt toegepast. De christenvervolgingen in aantal islamitische landen heeft het bewezen dat de barmhartigheid van Allah ver te zoeken is. De God van Joden en christenen houdt wel van alle mensen. In Johannes 3:16 staat geschreven dat God de hele mensheid liefheeft. Hij houdt ook van moslims! In I Johannes 4:8-9 lezen we duidelijk dat God liefde is en zondaars liefheeft. Maar de god van de moslims houdt niet van alle mensen. De liefde van Allah is erg selectief. Er kan wel vergiffenis van hem uitgaan, maar hij houdt helemaal niet van ongelovigen, Joden en christenen!! In soera 28:86 staat dat de moslims ongelovigen niet mogen helpen:"En je had niet verwacht dat het Boek aan u zou worden geopenbaard; maar het is een barmhartigheid (!) van uw Heer; wees daarom NOOIT een ondersteuner der ongelovigen." Ook toont Allah geen genade voor ongelovigen. (Soera 29:23) Het bewijs dat Allah niet van ongelovigen houdt, vinden we terug in soera 3:32:


"Zeg;'Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper', maar als zij zich afwenden, dan heeft Allah de ongelovigen niet lief." 


Blijkbaar houdt Allah alleen van mensen die wel bang zijn voor hem! (Soera 3:76)
Talloze Koranteksten zeggen dat ongelovigen slecht zijn en in de hel thuishoren. Ook zegt de Koran dat Allah de ongelovigen niet vergeeft. (Soera 47:34) Terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat God de ongelovige wel vergeeft, als een zondaar oprechte berouw heeft en zijn zonde belijdt aan de Heer. Bovendien treffen we talloze teksten in de Koran, als het om christenen gaat. In soera 10:18 lezen we dat christenen zwaar gestraft zullen worden! Waarom moeten de christenen zwaar boeten? Omdat de christenen blasfemie plegen door te belijden dat Jezus de Zoon van God is. De Koran ontkent dat Jezus de Zoon van God is! Sohail Johnson die voor de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Pakistan werkzaam is, bevestigt dat degene die belijdt dat Jezus de Zoon van God is, volgens de islamitische wet blasfemie pleegt. "Ze gebruiken die wet om christenen te vervolgen en gevangen te zetten. Die wet is als een zwaard op de nek van christenen." (8) U ziet hoe groot is het verschil tussen de islam en het christendom, tussen de Koran en de Bijbel!! In de ogen van de moslims zijn christenen "godslasteraars", omdat ze Jezus gelijkstellen aan God. (Soera 5:17) De Koran zegt dat Allah Joden en christenen heeft vervloekt. (Soera 9:30) De Koran beveelt de moslims geen vriendschap met Joden, christenen en ongelovigen te sluiten:


"O, gij die gelooft, neemt niet degenen tot vrienden die een spotternij en een spel maken van uw godsdienst, uit de kring der genen wie het Boek was gegeven vóór u, noch van de ongelovigen. En vreest Allah als gij gelovigen zijt." 
Soera 5:57


De haatdragende Koranteksten en de kritische houding van de moslims zijn redenen genoeg waarom christenen vervolgd en gedood moeten worden. Westerse islamapologeten en politici zeggen dat moslimextremisten "eigenlijk geen moslims zijn en geen deel nemen van de echte islam." Maar dat is drogreden. Men vergeet echter dat Mohammed die de islam had gesticht, een extremist was geweest!! De Syrisch-Amerikaanse psychiater en ervaringsdeskundige Wafa Sultan zei;"Voor de moslims is Mohammed een rolmodel. Mohammed onthoofdde in één nacht achthonderd Joden en sliep vervolgens met een Joodse vrouw, nadat hij haar vader, broer en man had vermoord." (9) Wafa Sultan wees erop dat de moslim-extremisten wel moslims zijn en deel nemen van de echte islam. De islamapologeten die dolgraag politiek correct willen blijven, hebben van de 'gematigde islam' een poppenkast gemaakt en citeren talloze Koranteksten door luidkeels te verkondigen dat de islam een godsdienst is van verdraagzaamheid, broederlijkheid, gerechtigheid en vrede. Dat doen ze alleen maar met hun wiegeliedje om de westerse bevolking in slaap te sussen! De islamapologeten verdraaien de Koranteksten en misleiden ons ook! Bovendien zijn de Koranvertalingen allemaal politiek correct, die in het Westen in omloop zijn gebracht. Wafa Sultan zei ook:"Degene die de Koran vertaalt, probeert heel politiek correct te zijn. Ze hebben matige kennis over de islam. Om de islam volledig te begrijpen moet je goed Arabisch kunnen schrijven en lezen. De Koran is in het Arabisch geheel anders dan in welke taal dan ook!" (9) En de moslims die verkondigen dat de islam een godsdienst is van vrede en barmhartigheid, misleiden ons ook. Dat doen zij in het principe van Taqqiya. De Koran laat toe dat moslims mogen misleiden en liegen om hun doel te bereiken. 


Gematigde islam en islam als godsdienst van vrede, gerechtigheid, broederlijkheid en verdraagzaamheid bestaan NIET!! De Turkse premier Recep Tayyip Erdogan, zelf een rasechte moslim, zegt ook dat gematigde islam niet bestaat. Wie de islam of de Koran matigt, zal zéér zeker gedood worden. Dat staat ook in de Koran! Degene die kritiek heeft op de Koran, wordt zwaar gestraft. (Soera 34:38) Wie de profeet bekritiseert, wordt ook gestraft. (Soera 34:5) Wie twijfelt aan de islam, is gedoemd tot verblijf in de hel. (Soera 4:37) Wie de Koran matigt, gaat naar de hel:


"Doch degenen die trachten Onze woorden krachteloos te maken, zullen de bewoners van het Vuur zijn." Soera 22:51


Helder en duidelijk! Dat hebben de islamapologeten ons vast en zeker niet verteld! Ze hebben het imago van de islam opgepoetst en als een 'godsdienst van vrede, broederschap en verdraagzaamheid' helemaal verfraaid. Je kunt hen best vergelijken met zachte heelmeesters. U kent een bekende gezegde: zachte heelmeesters maken stinkende wonden! Nog erger zijn de huidige Bijbelvertalers, omdat zij de westerse christenen hebben beroofd van het Woord Gods!! Hoe? Ze hebben héél véél Bijbelteksten (Gods eigen woorden!!), die in hun ogen niet politiek correct zijn, opzettelijk weggelaten. Met het verwijderen van talloze Bijbelteksten uit de moderne Bijbelvertalingen hebben de Bijbelvertalers niet alleen het Woord Gods krachteloos gemaakt, maar ook erg veel christenen geestelijk ontwapent. Westerse christenen zijn in feite totaal onvoorbereid op de toekomstige vervolgingen die in het vrije Westen kunnen plaatsvinden! Ook het welvaartsevangelie draagt een steentje bij aan de geestelijke ontwapening van de westerse christenen. Verblind door luxe en materiële goederen die als 'Gods zegeningen' worden ervaren, worden westerse christenen lauw, gemakzuchtig en totaal ontwapent. De Pakistaanse voorganger Sohail Johnson wist dat hij het kruis van Jezus ook draagt, en is bereid ook zijn leven aan God te geven. "Geliefde broeders Taliban, als jullie mij doden, betekent dit niet het einde van mijn werk. Het doel van mijn leven is groter dan mijn leven zelf. God geeft mij de moed jullie te vergeven. Jezus gaf ook Zijn leven aan het kruis." (8) Waar baseert hij zijn uitspraak op en waarom is hij bereid het kruis van Jezus te dragen? Laten we in Marcus 10:21 lezen:


"En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het aan de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, NEEM HET KRUIS OP, en volg Mij." 


De originele Bijbeltekst staat in de Statenvertaling. Als u deze tekst in de NBG-Bijbel of in de Nieuwe BijbelVertaling opzoekt, zult u merken dat de oorspronkelijke versie als het opnemen van het kruis NIET in de moderne tekst voorkomt! Uw kruis dragen is zeker niet aangenaam, maar het is wel een OPDRACHT voor iedere discipel en volgeling van Jezus. De opkomst van wat we tegenwoordig het "welvaartsevangelie" noemen, heeft die bereidheid tot kruisdragen en de noodzaak daarvan  tot een zelden gehoorde boodschap gemaakt. Dus met dat kruis hoeft u 'nu helemaal niet meer aan te komen.' Vandaar dat de politiek correcte Bijbelvertalers van de corrupte vertalingen, NBG en NBV, geen moeite mee hebben om de ingekorte versie te gebruiken. De Nieuwe BijbelVertaling (NBV) was in samenwerking met de katholieke Bijbelstichting tot stand gekomen. De NBV is niet voor niets een "oecumenische vertaling" genoemd! Met de politiek correcte en corrupte vertalingen als de NBV laten de vertalers zich leiden door de leugengeesten. De vertalers doen alles in het werk om de echte Bijbelse waarheid dan maar gewoon weg te laten. (10) Op 'n geraffineerde manier worden westerse christenen beroofd van de geestelijke Bijbelse wapenrusting. De verkondiging van de 'gematigde islam' en de corrupte, politiek correcte en misleide vertalingen van de Bijbel maken de westerse bevolking blind en weerloos!! Ze zijn ook bedoeld om het moraal van westerse christenen en niet-christenen te ondermijnen!! De westerlingen zijn in slaap gesukkeld. Op 'n manier zijn ze niet langer waakzaam. Het tragische geval doet mij wel denken aan de vijf wijze maagden en de vijf dwaze maagden uit de Bijbel. De vijf dwaze maagden sliepen wel en verzuimden hun plicht om waakzaam te zijn. Heel tragisch wat de vijf dwaze maagden overkwam! 


Op 25 januari 2010 had koningin Beatrix van Nederland samen met enkele politici en religieuze leiders haar handtekening in de verklaring dat de islam gelijkwaardig is met het christendom, het Judaïsme, het hindoeïsme en andere religies! De ceremonie vond plaats in het Academiegebouw van Utrecht. In diezelfde gebouw werd een ander verdrag eeuwen geleden ondertekend en afelegd. Het verdrag ging als Unie van Utrecht de vaderlandse geschiedenis in. In het verdrag werd godsdienstvrijheid gewaarborgd en losmaking van het Roomskatholieke systeem en scheiding tussen kerk en staat definitief vastgelegd. Nu wordt het eeuwenoude verdrag van de Unie van Utrecht te grabbel gegooid. Boven de ingang van het Academiegebouw staat niet alleen het vignet van de Unie van Utrecht. Onderaan het vignet staat ook het bekend vrijmetselaarssymbool, de winkelhaak en de passer! Zat de vrijmetselarij soms achter de verklaring, waarin bepaald wordt dat alle religies gelijkwaardig geacht worden, inclusief de islam!? Zoals ik al zei, hebben de vrijmetselaars inderdaad veel invloed op de wereldpolitiek. Met het oog op de Nieuwe WereldOrde willen de vrijmetselaars alle religies tot een wereldreligie omsmelten. De verklaring is niet anders dan een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk. De Joods-christelijke pastoor Ben Kok was zeer kritisch over de verklaring en schreef:"Waarom blijven onze politieke en geestelijke leiders de waarheid over de islam voortdurend verborgen houden en stellen ze de islam voor als gelijkwaardige aan alle andere religies!?" (11) De waarheid is dat de islam het christendom, het Jodendom, het hindoeïsme, het boeddhisme en andere religies NOOIT als gelijkwaardigen heeft beschouwd! En de verklaring is niets anders dan alleen maar een pact met de duivel, met wie onze koningin Beatrix, politici en religieuze leiders hebben gesloten. 


Wafa Sultan, een ex-moslima en ervaringsdeskundige die zowel de buitenkant als de binnenkant van de islam bijzonder goed kent, weet hoe gevaarlijk is het om niet waakzaam te zijn. "Het Westen begaat een zeer, zeer grote fout. De dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, is veel serieuzer dan het Westen zich realiseert." (9) Volgens Wafa Sultan is de islam helemaal géén geloof. "Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (moslims) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt." (9) Wat de westerse bevolking niet verwacht, moedigt de Koran de moslims aan sterk te blijven bij het vervolgen van de ongelovigen: 


"En toont geen zwakheid in de vervolging van dit vijandig volk. Als gij lijdt, lijden zij ook zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is alwetend, alwijs."
Soera 4:104


De moslims blijven strijden voor de islam en zijn verplicht alle ongelovigen te bestrijden totdat iedereen moslim is! Dat staat ook in de Koran, precies zoals Wafa Sultan zegt. De Jihad is een plicht voor ieder moslim. De Jihad tegen de ongelovigen gaat onverminderd door en is NOOIT  veranderd noch opgehouden! In de afgelopen veertien eeuwen zijn miljoenen christenen, Joden en niet-moslims afgeslacht. De Jihad houdt pas op, als alle christenen en ongelovigen uitgeroeid worden en de westerse beschaving helemaal vernietigd is:


"En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, wanneer zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht hen niet nabij de heilige moskee, voordat zij u daarin bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen. Maar  als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevingsgezind, Genadevol. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij met strijden ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen." 
Soera 2:190-193


De islamapologeten verdraaien deze Koranteksten en zeggen dat het om verdediging gaat. Maar dat klopt niet wat ze beweren. Andere Koranteksten zeggen dat ongelovigen bestreden moeten worden. Ook maakt de Koran duidelijk dat Allah de ongelovigen nooit vergeeft. (Soera 47:34) Een moslim die niet wil vechten voor de islam, zal zeker gedood worden en gaat naar de hel! (Soera 48:16) Het ultieme doel van de islam is en blijft de wereldheerschappij. De Koran zegt dat Allah de islam zal laten zegevieren over andere religies:


"Hij is het , die zijn boodschapper met leiding en de godsdienst der waarheid heeft gezonden, opdat Hij hem moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten. En Allah is als Getuige voldoende."
Soera 48:28


Deze Korantekst staat in schril contrast met de verklaring van Utrecht die stelt dat alle religies gelijkwaardig zijn!


De God van Israël is beslist NIET hetzelfde als Allah, de god van de moslims, zoals kerkleiders en islamapologeten wel beweren!! Een moslim, met wie ik goed bevriend ben (ik noem zijn naam niet), bevestigde dat Allah niet hetzelfde is als de God van de Joden en de christenen. Om u te laten zien wordt een afbeelding hieronder geplaatst:


Vertaald:"Mijn god zal jouw God doden. Mijn god is
vreedzaam. Dood aan jullie allemaal. Laten we
dit plek verbranden.."
Open Doors zegt over dreiging en vervolging:"Islamitische extremisme blijft de voornaamste bron van christenvervolging. Andere bronnen van vervolging zijn bijvoorbeeld de staat, zoals in Noord-Korea, familie of de maatschappij, zoals in de moslimwereld. In de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging staan echter negen islamitische landen, in totaal zijn 32 van de 50 landen op de Ranglijst Christenvervolging islamitisch." Zie de afbeelding hieronder:


De christenvervolging, zoals u op de bovenstaande afbeelding ziet, breidt nu als een olievlek over de hele wereld uit. Straks zal Europa aan de beurt komen. De Egyptische christenen waarschuwen ons ernstig dat de salafisten in Europa met de dag steeds sterker worden. De salafisten weten heel precies hoe zij de democratische spelregels kunnen omzeilen. Momenteel zijn de moslims in Europa de minderheid. Op 'n dag zullen de radicalen zich sterk achten, dan pakken ze uw vrijheid af en uw cultuur zal ook vernietigd worden. Wordt wakker eer het te laat wordt! Triest dat het Westen nu nog steeds slaapt en onze regeringen en politici en, nog erger, verraderlijke kerkleiders doen alsof er geen gevaar van de islam is. Vandaar hun struisvogelpolitiek!


Struisvogelpolitiek: Ik zie geen gevaar!


Het slotwoord


We kunnen niet tegen moslims strijden. Helemaal niet! Moslims zijn ook mensen van vlees en bloed, zoals de Bijbel zegt. God heeft moslims lief en leert ons onze vijanden en vervolgers lief te hebben. Haten heeft geen zin en is alleen uit de boze. Aan de moslims moet het Evangelie van Jezus Christus ook verkondigd worden. Zonder Bijbelse wapenrusting kunnen we ook niet strijden tegen de islam. De islam is géén 'antieke religie'. In de eerste plaats is de islam een geestelijke macht. Achter het masker van de islam schuilen boze geestelijke machten. Daarom horen de gelovigen de gehele wapenrusting Gods te gebruiken en weerstand te bieden aan de boze machten:"Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende, staande blijven." Efeziërs 6:12-13 (Statenvertaling) Deze Bijbeltekst in de Statenvertaling is veel helder en duidelijk dan de politiek correcte Nieuwe BijbelVertaling!! Laten we onze lendenen omgorden met de waarheid, het borstwapen van de gerechtigheid aandoen, onze voeten schoeien met de bereidheid van het Evangelie des vredes, het geloof als onze schild, waarmee de brandende pijlen van de boze afgeweerd kunnen worden, dragen en de helm der zaligheid op onze hoofd zetten en het Woord Gods als het zwaard hanteren. (Efeziërs 6:14-18) 


Als voorbereiding op de toekomstige vervolging in Europa dient een ander Bijbeltekst als 'n persoonlijke aanbeveling voor u in acht genomen te worden, wat u echter niet in de politiek correcte NBG-Bijbel en de Nieuwe BijbelVertaling vindt:


"Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen."
Matthéüs 5:44 (Statenvertaling)


In de Nieuwe Bijbelvertaling vindt u deze originele en authentieke tekst helemaal niet dan alleen maar een ingekorte versie;"En ik zeg jullie; heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen." Deze politiek correcte tekst uit de NBV is onduidelijk. Blijkbaar is de authentieke tekst die we alleen in de Statenvertaling vinden, met opzet weggelaten. U ziet  hoe ijverig zijn de duivelse vertalers, die in opdracht van de Roomse paaps en de vrijmetselaars alles in het werk stellen om de Bijbelse waarheid te verdoezelen en weg te moffelen. Hen staat het zware oordeel te wachten. 


Laten we voor de moslims en ook voor de moslimextremisten die ons vervloeken, vervolgen en vermoorden, bidden en hen in naam van Here Jezus zegenen! Want de kracht van de naastenliefde is vele malen groter! En weersta de boze met de kracht van God en het Woord Gods. Een goede raad voor u: lees voortaan de betrouwbare Statenvertaling. En gooi de NBV gewoon weg. We vragen ons ongetwijfeld af of God de toekomstige vervolging in Europa zou toelaten. Het antwoord is ja! Houd er ook rekening mee dat God Europa en de Verenigde Staten gaat oordelen vanwege hun grote zonden, pact met de duivel en onverschillige houding jegens de vervolgde christenen in andere landen!! God laat ook toe dat de islam de westerse beschaving gaat vernietigen, indien het niet anders kan. Alleen als de westerse bevolking zich niet bekeert van haar boze weg, talrijke zonden en egocentrisme. Door toedoen van het welvaartsevangelie vergeten de westerse christenen een belangrijk ding dat God nooit beloofd heeft om hen te bewaren voor een uur van nood. God belooft ons alleen echte vrede en veiligheid van ziel en geest. Toen ik klein was, kreeg ik een prachtig en driedimensionele plaat, waarop een zeilschip staat, die door de woeste zee vaart. En de tekst van deze plaat luidt:"God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst." David Wilkerson schreef:"Ik geloof dat de voorbereide christen een tijd van droefheid en verdrukking tegemoet zal gaan. Ik geloof dat hij getest, beproefd en verzocht zal worden. Ik geloof dat ware christenen getuige zullen zijn van veel van de verschrikkingen die in het visioen beschreven zijn." (12) Zoals Jezus zegt, heeft God de dagen ter wille van de uitverkorenen inderdaad ingekort, zodat het vlees behouden zal worden. Waar de verdrukking is, zal het Woord van God snel verbreid worden en zullen steeds meer mensen tot het geloof komen. "We zouden geen groei doormaken als we niet een prijs zouden moeten betalen voor ons getuigenis,"zei een Pakistaanse voorganger. (1) Zoals de eerste christenen in het Oude Rome voor de leeuwen in de arena gegooid werden, zullen de echte christenen bereid zijn om hun geloof gedood te worden.  Laten we ook voor onze vervolgde broeders en zusters bidden. De Arabische christenen in nood hebben onze gebed en steun heel hard nodig. Wees niet onverschilig tegenover onze broeders en zusters in nood! 


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                       Paul

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden.

Bronnen en referenties:


  (1) Open Doors: De Ranglijst Christenvervolging in 10 feiten
  (2) EO Opinie Buitenland. door Aad Kamsteeg
  (3) NOS TT 24-01-2012
  (4) De Pers perspectief: stille moord 11-11-2008
  (5) Stichting Assyrië Nederland
  (6) Reformatorisch Dagblad: Iraakse brief aan Open Doors. 12-05-2011
  (7) Aram Nahrin: De uitroeiing van de Aramese natie. 2-07-2007
  (8) reformatorisch Dagblad: Kerk in Pakistan wreed vervolgd
  (9) Interview met Wafa Sultan. Door Bahram Sadeghi. 9-10-2007
(10) Wat is waarheid: Bijbel vervalsing
(11) Amsterdam Post
(12) Het Visioen. Door David WilkersonGeen opmerkingen: