zaterdag 21 januari 2012

Wannseeconferentie herdachtDe Duitsers herdenken Wannseeconferentie


Op 20 januari 2012 is het precies zeventig jaar geleden dat vijftien hoge nazi-leiders in de aan de Wannsee gelegen Villa Marlier, zoals u de bovenstaande foto ziet, bijeen kwamen om te vergaderen hoe de geschatte 11 miljoen Europese Joden uitgeroeid konden worden. Die satanische bijeenkomst vond plaats op 20 januari 1942 en ging als Wannseeconferentie de wereldgeschiedenis in. De Wannseeconferentie was het startschot van de uitroeïng van de Europese Joden. Tegenwoordig is de Villa Marlier, waar de nazi-leiders hun plannen bespraken voor de uitroeïng van de Joden, een museum. De Duitse bondspresident Christian Wulff heeft stilgestaan bij de zeventigste verjaardag van de Wannseeconferentie. "Dit is een plek van Duitse Schande,"zei de bondspresident tijdens de herdenkingsbijeenkomst. (1) Hij sprak over de Duitse schaamte en woede. "Deze plaats en de naam Wannsee zijn een symbool geworden van de bureaucratisch georganiseerde vernietiging, van de geplande en door de autoriteiten gesystematiseerde slachting van de Joden in Europa,"klonken de woorden van president Wulff die een toespraak hield in de Villa Marlier. (2) Volgens Wulff maakte de Wannseeconferentie een bureaucratisch onderscheid tussen leven die er mogen zijn en levens die geen bestaansrecht zouden hebben. De wannseeconferentie is het symbool voor vernietiging door de staat, zei de bondspresident verder. (1) "Terreur en moorddadige haat jegens vreemdelingen en alles wat vreemd is mogen nooit meer plaats hebben,"aldus Wulff in zijn rede tot de toehoorders. (2) De Rheinische Post noemt de Wannseeconferentie "Duitse gründlichkeit in zijn meest prefide vorm." (1)


Bondspresident Wulff bekijkt
Wannsee -protocollen
Doel van de Wannsee-conferentie is de vernietiging


Doel van deze conferentie was de Endlösung der Judenfrage (vertaald: definitieve oplossing van het Jodenprobleem). Aanvankelijk was de doelstelling van de nazi's het leven van de Joden door middel van intimidatie, discriminatie, boycot en systematische uitsluiting zuur te maken, zodat zij 'vrijwillig uit Duitsland zouden vertrekken.' Ook was de bedoeling dat de Joden uit Europa met dwang gedeporteerd moesten worden. Helemaal naar Madagaskar. Dit plan stond bekend als het Madagaskarplan. Alleen werd het plan nooit uitgevoerd. De Joden die na de beruchte Kristallnacht 1938 in Duitsland bleven, werden naar concentratiekampen en getto's afgevoerd. Het beruchte getto van Warschau werd door de nazi's na de inval in Polen in september 1939 in gebruik genomen, waarna de Joden in deze getto bijeengedreven en opgesloten waren. Na de Duitse inval in de Sovjet-Unie (juni 1941) veroverden de Duitsers enorme gebieden als Oekraïne. In deze veroverde gebieden bevonden zich ook veel Joden, die door speciale stoottroepen (de Einsatzgruppen van de Sicherheitspolizei en de SD) om het leven werden gebracht of naar concentratiekampen werden gedeporteerd. De concentratiekampen en getto's konden de grote aantallen gevangenen echter niet meer aan. (3) Enkele hoge nazi-functionarissen en SS-ers, waaronder Reinhard Heydrich die als 'de Slager van Praag' zeer bekend stond, kregen de opdracht het Jodenprobleem eens en voor altijd 'op te lossen.' In zijn brief aan Reinhard Heydrich gaf Hermann Göring opdracht tot Endlösung der Judenfrage.


Brief van Göring. Juli 1941


Op 20 januari 1942 kwamen vijftien hoge nazi-leiders bijeen om een 'definitieve oplossing' voor het Jodenprobleem te bespreken. De bekendste deelnemers van de Wannsee-conferentie waren Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann, Otto Hofmann en Gerhard Klopfer. 


Reinhard Heydrich (1904-1942)
Adolf Eichmann (1906-1962)
Otto Hofmann (1896-1982)
Gerhard Klopfer (1905-1987)
Onder leiding van de nazi-kopstukken Reinhard Heydrich en Adolf Eichmann zaten de vijftien mannen anderhalf uur bij elkaar. De term uitroeïng werd volgens sommige historici tijdens de conferentie niet besproken. In het enige verslag dat na de oorlog was gevonden, werd niet in directe zin gesproken van moord op de Joden, MAAR volgens een verklaring van Eichmann die tijdens het proces in Israël, in 1962 werd afgelegd, werd er tijdens de conferentie wel degelijk gesproken in termen van "doden, elimineren en vernietigen" als het over de Joden ging. (2) Ook vond de onderzoekers in Berlijn eind november 2008 de in november 1941 reeds opgestelde gedetailleerde plannen terug van het concentratiekamp Auschwitz, die door Heinrich Himmler ondertekend werden. Daar vindt men zwart op wit de aanduiding "Entlausungsanlage mit Gaskammer" terug, een ruimte van 11,55 bij 11,20 m. (3) Daaruit mag men afleiden dat AL VÓÓR de Wannseeconferentie in januari 1942 tot de systematische vernietiging van de Europese Joden besloten werd. Dat besluit werd na het mislukken van het Madagaskarplan in het vroege voorjaar van 1941 geleidelijk genomen. (3) Voor Reinhard Heydrich stond het vast dat de Joden op efficiënte wijze moesten worden uitgeroeid. (3) "De Führer heeft het bevolen,"was een veelgehoorde uitspraak. Want het structureel uitroeien van de Joden was in de conferentie niet besloten. Dat besluit had Adolf Hitler, die zelf niet op de Wannsee-conferentie aanwezig was, al eerder genomen. De propaganda-minister Joseph Goebbels zei dat Hitler besloten had "met betrekking tot de Jodenkwestie schoon schip te maken." (2) In de loop van de conferentie werd gediscussieerd hoe de Joden zouden moeten worden uitgeroeid. Nadat de nieuwste resultaten waren besproken over het gebruik van het gifgas Zyklon B, werd min of meer besloten dat de Joden zouden worden vergast. Enkele deelnemers voerden grote bewaren aan. Een deelnemer stelde voor een massale sterilisatie, terwijl Josef Bühler (1904-1948) die belast was met bezet Polen, zich schaarde achter de vergassing. Volgens Josef Bühler moesten Joden in het getto van Warschau worden vermoord, omdat er daar grote kans was dat er 'besmettelijke ziekten' zouden uitbreken. Bühler was niet bezorgd of de Joden ziek werden, maar hij vreesde voor de gezondheid van de SS'ers. (3) Uiteindelijk wist Reinhard Heydrich alle deelnemers over de streep te halen. Men stemde eenstemmig in met de vergassing van en moord op het Joodse volk. Er werd besloten tot het gebruik van gifgas, omdat de nekschotmachine in Sachsenhausen die vanaf augustus 1941 in gebruik werd genomen, veel mankracht vergde. (3) Men was van mening dat het handmatig doden door de Einsatzgruppen te langzaam ging. 


Wannsee-lijst van Europese
Joden die uitgeroeid moesten worden

Een heikel punt tijdens de Wannseeconferentie was de behandeling van Joden, die geboren waren uit een gemengd Joods-niet-Joods huwelijk of diegenen waarvan één grootouder Joods was. Ze werden door de nazi's "Mischlingen" 1ste en 2de graad genoemd. Daar werd geen overeenstemming over bereikt. (3) Vaak kwamen mensen met deze en soortgelijke gevallen alsnog terecht in de concentratiekampen. Er waren wel enkele verschillen ten aanzien van de Rassenwetten van Neurenberg van 1935. De meest opvallende toevoeging was de sterilisatie als ontsnappingsclausule. (3) Verder waren er wat kleine aanpassingen: 

* Alle Mischlingen 1ste graad zijn Joden, behalve zij die:
a) al voor 17-9-1935 gehuwd zijn met iemand van Duitse bloed. Hun kinderen (Mischlingen 2de graad) worden gelijk gesteld met Duitsers.
b) Onmisbaar zijn voor de staat. Bij een andere status in de toekomst worden deze personen Jood. Mischlingen 1ste graad van deze twee catagorieën die zich niet laten steriliseren, zijn Jood. (3)

* Alle Mischlingen 2de graad zijn Duitsers, behalve als zij:


a) Afstammen van 2 Mischlingen van de 2e graad.
b) Een opvallend Joods uiterlijk hebben.
c) Zich als een Jood gdragen en voelen.


In het Wannseeprotocol werd gezegd dat het doel was om op legale wijze de Duitse gebieden te zuiveren van Joden. Een idee was voorgesteld om Joden in te zetten bij de aanleg van straten in Oost-Europa. De gedachte was dat de meesten vanzelf wel zouden bezwijken tijdens de dwangarbeid. Degenen die overbleven, zouden de sterksten zijn. (2)
Wannsee-protocollen
Daar moest vervolgens ook een passende oplossing voor worden gezocht, omdat zij de kiem zouden kunnen zijn van nieuw Joods leven. (2)


Wannseeconferentie: lijsten van Joden
in Europese landen
Op het moment van de Wannseeconferentie waren er vanaf het begin van de oorlog, op 1 september 1939, al tussen de 500.000 en 900.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen vermoord.  (2) In december 1941 werd voor het eerst gifgas gebruikt. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog waren circa zes miljoen Europese Joden omgebracht door de nazi's. Werkelijk onvoorstelbaar en ver boven het menselijke verstand. Eén derde deel van de Joodse wereldbevolking was uitgeroeid. 


Nooit werd in Duitsland iemand veroordeeld voor deelname aan de conferentie. In 1987 stierf de laatste deelnemer Gerhard Klopfer. (2) Reinhard Heydrich die door velen als de drijvende kracht achter de vernietiging van de Europese Joden werd gezien, werd vermoord door het Tsjechische verzet. Rijdend door Praag in zijn open auto werd hij onder vuur genomen door de Tsjechische verzetsstrijders. Een verzetsstrijder wierp een granaat naar Heydrichs auto, nadat een stengun van de andere verzetsstrijder weigerde. Heydrich stierf niet meteen ter plekke. Hoewel hij na de moordaanslag op hem nog leefde en zwaar gewond was, overleed hij paar dagen later aan bloedvergiftiging als gevolg van het binnendringen van vuil en paardenhaar uit de bekleding van de auto in zijn milt. Jarenlang kon Adolf Eichmann de dans ontspringen door aan de veroordeling te ontsnappen. Echter wist de Holocaustoverlevende en nazi-jager Simon Wiesenthal hem die onder zijn schuilnaam in Argentinie woonde, op te sporen. Agenten van de Israëlische geheime diensten Mossad en Shin Beth ontvoerden Eichmann op 11 mei 1960 en slaagden erin hem tien dagen later aan boord van een vliegtuig te smokkelen, waarmee hij werd overgevlogen naar Israël. In Israël werd hij vervolgens berecht. Het Eichmann-proces trok wereldwijd de aandacht. Op 15 december 1961 werd Eichmann schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en ter dood veroordeeld. Hij werd op 1 juni 1962 opgehangen. Zijn lichaam werd gecremeerd, waarna de as buiten Israëlische wateren werd uitgestrooid in de Middellandse zee. 


Na jarenlange discussie en tegenwerking is de Villa Marlier, waar de conferentie werd gehouden, sinds 1992 een gedenkplaats en museum. 


Holocaust is GEEN mythe!


Helaas lopen er nog steeds ordinaire en schaamteloze dwazen die zo'n lef vandaan halen om het bestaan van de Holocaust (de Joden noemen hem de Shoa) te ontkennen. Op internet staat helemaal bol van antisemitische websites die met hun volstrekt onzinnige en absurde theorieën trachten te bewijzen dat de Holocaust "nooit heeft plaatsgevonden." Ook hebben bloggers de brutaliteit om de leugen rond te strooien dat de Holocaust "het werk was van zionisten." Met de term "zionisten" bedoelen zij uiteraard Joden! De Holocaust is GÉÉN werk van de zionisten, maar van de nazi's, de zogenaamde Germanen, die in dienst staan van de duivel. De Holocaust is belist GÉÉN mythe!! Talloze foto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden genomen, bewijzen voldoende dat de Holocaust wel degelijk bestond. Daarom zijn er enkele foto's hieronder geplaatst, zodat u hen ziet hoe de Joden, allen jonge mannen, vrouwen, kinderen en grijsaards, gedeporteerd en vergast werden. Deze foto's (en ook getuigenissen van Joden die de Holocaust overleefden) zijn HET ONWEERLEGBARE BEWIJS dat de Holocaust echt bestond. 


Joden gedeporteerd in Warschau
Joden als vee bijeengedreven in Auschwitz-Birkenau
Wereld's bekende foto: Joden handen omhoog
Lijken van Joden die in Auschwitz vergast waren
De foto's die u zojuist gezien hebt, zijn geen nep!! Ze werden gemaakt door de Duitse soldaten die leedvermaak hadden met de Joden. De Iraanse president en Holocaustontkenner Ahmadinejad zei in 2009 dat de Holocaust een leugen was. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu weerlegde de brutale uitspraak van Ahmadinejad en  zei dat de Holocaust géén verzinsel is. Laten we een deel van de toespraak van Netanyahu lezen, die in de VN-vergaderzaal in september 2009 werd gehouden:


"De Verenigde Naties werden opgericht na de slachting van de Tweede Wereldoorlog en de verschrikkingen van de Holocaust. Het werd belast om de herhaling van dergelijke verschrikkelijke gebeurtenissen te voorkomen. Niets heeft die centrale missie meer ondermijnd dan de systematische aanval op de waarheid. Gisteren stond de president van Iran op dit podium en spuwde zijn nieuwste antisemitische slogans. Slechts een paar dagen eerder beweerde hij dat de Holocaust een leugen is. Vorige maand ging ik naar een villa in een buitenwijk van Berlijn, genaamd Wannsee. Daar op 20 januari 1942, na een stevige maaltijd, hebben hoge nazi-functionarissen elkaar ontmoet en besloten hoe zij het Joodse volk zouden uitroeien. De gedetailleerde notulen van die vergadering zijn bewaard gebleven door de opeenvolgende Duitse regeringen. Hier is een kopie van deze notulen, waarin de nazi's nauwkeurig instructies uitvaardigden over hoe de uitroeïng van de Joden moest worden uitgevoerd. Is dit een leugen?" (4)


Netanyahu:"Hier is een kopie van deze notulen,
 waarin de nazi's nauwkeurig instructies..."
Kopie van de notulen
Wees gewaarschuwd: Ontkenning van de Holocaust is een aanval op de waarheid. Het heeft absoluut géén zin om het bestaan van de Holocaust te ontkennen. Holocaustontkenning is en blijft strafbaar! De Wannseeconferentie, waarin  de systematische vernietiging van het Joodse volk besloten werd, is niet alleen een Duitse Schande, zoals de bondspresident Christian Wulff noemt, maar ook een Schande van de hele mensheid!!


De historische lessen nog steeds niets geleerd


Twee eeuwen geleden zei de Duitse filosoof Hegel dat de geschiedenis leert dat de mens niets van de geschiedenis geleerd heeft. Zijn woorden zijn helaas een bewaardheid geworden. Wij Nederlanders moeten ons diep schamen voor het weerzinwekkende gedrag van onze landgenoten, vooral jongeren. Op zondag 29 januari zal in Rotterdam een voetbalwedstrijd tussen Ajax en Feijenoord plaatsvinden. De wedstrijd is altijd beladen. Een week voor aanvang heerst er ook al een zeer geladen sfeer op Twitter. Rotterdamse Feijenoord-supporters waren op 20 januari er in geslaagd om antisemitische leuzen op Twitter te uiten en de hashtag '#jodengaaneraan' tot trending topic te maken. De schokkende antisemitische hashtag van de Feijenoord-supporters lokt in Nederland heel wat emotionele reacties uit. Het incident was extra pijnlijk, omdat het juist op  die dag, vrijdag 20 januari, exact 70 jaar geleden was dat er tijdens de Wannseeconferentie in Duitsland besloten werd over te gaan tot vernietiging van het Joodse volk. Verschillende gebruikers hadden getracht om het Twitter hoofdkwartier in San Francisco, Verenigde Staten, op de hoogte te brengen van deze antisemitische uitlating, opdat deze zo snel mogelijk wordt geweigerd en verwijderd. Tot nu nog is vanuit Twitter nog niet gereageerd. (5) Als tegenreactie van Ajax-supporters was de even beschamende '#BommenopRotterdam' opgedoken. Beseffen zij wel wat ze zeggen!? Op 14 mei 1940 voerden de Duitsers het bombardement op Rotterdam als reactie op het hardnekkige verzet van de Nederlandse troepen tegen de Duitse overmacht, waardoor de Duitse opmars werd vertraagd. Meer dan 24.000 woningen, 32 kerken en 2 synagogen werden verwoest en circa 800 mensen kwamen door het bombardement om het leven. Het hart van Rotterdam lag volledig in puin. Het bombardement op Rotterdam en het Duitse dreigement voor het overgaan tot platbombarderen van Utrecht waren redenen genoeg voor de capitulatie van Nederland op 15 mei 1940. Daarna begon de ellende voor de Nederlandse bevolking, zowel Hollanders als Joden! 


"Hoogst onsmakelijk,"was de reactie van Ronny Naftaniël, de directeur van CIDI (Centrum Informatie Documentatie Israël), op het wangedrag van supporters. De heer Naftaniël had geprobeerd de antisemitische hashtag te laten verbieden. Echter tevergeefs. "We hebben nog geen contact kunnen krijgen met Twitter." (6) Onbegrijpelijk waarom Twitter nog niet snel heeft erop gereageerd. "Natuurlijk gaat het om voetbal en natuurlijk gaat het om supporters. Maar als je dit met opgeheven hoofd zegt, kennelijk met een zekere trots, dan zit je op het niveau van de nazi's,"aldus Naftaniël. De CIDI-directeur wil nog steeds niet zeggen dat de uitlatingen strafbaar zijn. Volgens hem zijn ze zeker kwetsend. Het CIDI is samen met voetbalclubs en de KNVB al langer bezig om kwetsende uitlatingen uit voetbalstadions te bannen. (6)


Het is zeer tragisch dat de jongelui van tegenwoordig de historische lessen helemaal niet geleerd hebben. Ik herinner me een waarschuwing van de zendeling Peter Hammond die in Soedan werkzaam was. Hij zei:"Zij die geen weet van het verleden hebben, hebben geen toekomst!" Zéér terecht! Het antisemitisme steekt nu overal ter wereld op tengevolg van de aanhoudende negatieve en zeer eenzijdige berichtgevingen over Israël. Steeds meer mensen geloven in de smerige leugens over Israël en "zionistische wereldcomplot." Men vergeet dat de nazi's ook antisemitische complottheorieën hadden. Linkse activisten die voor boycot van Israëlische producten ijveren en de Joodse staat Israël hebben gedemoniseerd, maken zich ook schuldig aan het antisemitisme! De geschiedenis herhaalt zich nu. 


Ik citeer nu de zeer ernstige waarschuwing van Floris B. Bakels, de overlevende van de nazi-concentratiekampen en schrijver van 'Nacht und Nebel'; 


"Roependen in de woestijn waarschuwen terecht voor komende catastrofes. Als schrijver van dit boek voeg ik mij bij hen. De doden verplichten mij daartoe. Wie straks leest, waartoe demonisch bezetenen in staat zijn geweest, mag niet verzuchten: niet meer aan denken, dat is voorbij, wij leven in vrede. HET IS NIET VOORBIJ EN WIJ LEVEN NIET IN VREDE. Voor mij staat het vast dat zeer grote rampen op komst zijn - de voorboden kan men waarnemen - wanneer de mens zijn God niet terugvindt, NIET WIL LUISTEREN NAAR WAT GEZEGD IS, niet wil doen wat bevolen is. Misschien heeft het nageslacht er wat aan, kennis te nemen van ervaringen van overlevenden uit de Tweede Wereldoorlog, met name bezetting en concentratiekamp: hoe een terreurbewind functioneert, en het verzet daartegen. Het nageslacht moge weten hoe, indien ogenschijnlijk satan regeert, God almachtig is en blijft. HET KAN NOG VAN PAS KOMEN." (7)


De laatste woorden van Floris B. Bakels zijn erg huiveringwekkend. Ik herhaal zijn woorden nog: Het kan nog van pas komen!!! Laat dit een waarschuwing zijn voor u, uw gezin, uw kleinkinderen en uw nageslacht. 


Supporters van Ajax en Feijenoord die zich schuldig maken aan hashtags '#jodengaaneraan' en '#bommenoprotterdam', moeten strafrechtelijk vervolgd worden. Ook moeten zij hun welgemeende excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap in Nederland en de nabestaanden van burgers die tijdens het bombardement op Rotterdam omkwamen. Als u een ouder bent en uw zoon een supporter van Ajax of Feijenoord is, dan moet u hem opsommeren dit artikel op mijn blog te lezen. Het geeft hem stof tot nadenken. Ook heb ik een foto hieronder geplaatst, zodat supporters van Ajax en Feijenoord deze foto zien dat Hermann Göring poolshoogte nam in Rotterdam na het bombardement. Göring was ook degene die in zijn brief aan Reinhard Heydrich opdracht gaf tot Endlösung der Judenfrage. 


Göring (helemaal links) in Rotterdam
De supporters die de bovenstaande foto zien, moeten zich diep schamen voor hun uitlatingen die zoveel pijn en leed bij de nabestaanden en overlevenden veroorzaken!! 


Ronny Naftaniël sprak over het niveau van de nazi's. Ja, zolang de supporters zulke antisemitische uitlatingen met trots doen, dan zitten ze inderdaad op het niveau van de nazi's. De nazi's zijn beesten, omdat zij ongeloofelijke en onbeschrijfelijke wreedheden begingen jegens de Joden, maar ook jegens andere volken als de Slaven, de Roma's. Beesten zijn veel erger dan dieren. Het is niet juist om dieren 'beesten' te noemen. Want dieren moeten doden en verslinden, als het om overleven gaat. Bij beesten gaat het niet om overleven! De nazi's doden helemaal niet om te overleven. Ze moorden alleen maar om hun superioriteit te bewijzen. Voor de beesten geldt alleen het recht van de sterkste. De zwakkeren hebben geen rechten en kunnen niet overleven, aldus het motto van de nazi's. De nazi's vertrappen alle Bijbelse geboden met de voet. Het grote en belangrijke Bijbelse gebod 'hebt u uw naaste lief' werd geminacht en met voet getreden. Daarmee begingen de nazi's een zeer zware zonde tegen God. De waarheid is dat de beesten ver beneden het niveau van de dieren staan!! Niet voor niets kreeg Reinhard Heydrich, de drijvende kracht achter de vernietiging van de Europese Joden, zijn bijnaam 'Het Blonde Beest'!!! Vandaag maken de neo-nazi's dezelfde fouten en gedragen zij zich ook als beesten. Ik zag een National Geografic documentaire over neo-nazi's in Amerika op TV hoe de neonazi-jongeren een dakloze en aan drugs verslaafde zwerver hadden doodgeslagen. Ze vertrapten en schopten hem en smeten zijn gezicht op de rail van de trein, waardoor de tanden braken. De arme en weerloze zwerver bezweek aan zeer zware verwondingen, toen hij in het ziekenhuis lag. Is dat nou het recht van de sterkste? Mag de sterkste een zwakkere doodslaan!? De daders die helemaal vervuld waren van blinde haat en misplaatste trots, kregen hun levenslange gevangenisstraf. Wat ik u verteld heb, is waar gebeurd.  Weet u wie de term 'het recht van de sterkste' uitgevonden heeft? Charles Darwin, de vader van de Evolutietheorie!! Zijn evolutietheorie heeft zo'n verwoestende invloed op het nationaal-socialisme, het communisme en het humanisme. Tijdens de herdenking in de Franse Dom in Berlijn zei de Israëlische minister Lea Nass, die verantwoordelijk is voor de zorg voor de overlevenden van de Shoa, in haar toespraak:"Zeventig jaar na dato denken we dat het bloeddorstige monsters waren, maar de Wannseeconferentie leert ons dat het mensen van vlees en bloed waren, die de vernietiging van de Joden organiseerden. Acht van de vijftien deelnemers waren gepromoveerd." (8) Nu besefffen we opeens dat de nazi's niet alleen bloeddorstige beesten maar ook mensen van vlees en bloed waren. De Bijbel herinnert ons eraan dat we niet kunnen strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten die achter de personen schuilen. De boze machten zijn de hoofdverantwoordelijken die de vernietiging van het Joodse volk beraamd hebben. Daarom moeten we niet strijden tegen mensen van vlees en bloed, maar wel tegen de duistere satanische machten die uit zijn op de vernietiging van de hele mensheid. Dat kan alleen met de geestelijke wapenrusting. Het antisemitisme is geestelijk en moet met de geestelijke wapens bestreden worden. Paulus schreef dat we de Bijbelse wapenrusting alleen gebruiken om de strijd aan te binden met de geestelijke machten. Efeziërs 6:11-18


Alle mensen, ongeacht geloof, huidskleur, ras en cultuur, zijn verplicht het schuldbesef te dragen. Want de Wannseeconferentie is niet alleen een schande van het Duitse volk, maar ook van de hele mensheid! Er ligt een collectieve schuld van de hele mensheid ten opzichte van het Joodse volk. Dat schuldbesef moet altijd levend blijven. We komen echter niet af van het schuldbesef, zoals de beruchte antisemitische activist Gretta Duisenberg wel gesuggereerd had dat we beter afkomen van het schuldbesef ten opzichte van het Joodse volk. Bovendien leert de Bijbel ons dat de nakomelingen, zowel zonen als dochters, van Abraham een bijzondere en unieke plaats in de geschiedenis hebben. Het is logisch dat boetedoening en schuld afbetalen onmogelijk werk zijn. Maar wie echter leeft vanuit het morele besef dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob een doel heeft met het Joodse volk, zal zich hartelijk verbonden weten met dit volk, zelfs op de momenten dat er bij hen (politieke) fouten te constateren zijn. (8) Laten we ons verootmoedigen, boete doen en onze schuld belijden aan de God van Israël en het Joodse volk. God vergeeft ons zeker, als we onze zonden aan Hem belijden. Na vergeving komt ook genezing en moreel herstel. De voorzitter van de Israëldelegatie van het Europese Parlement, Bas Belder (SGP) wees op de hedendaagse benauwende situatie van Israël en de veiligheid van de bedreigde Joden in de Diaspora en zei:"Deze herdenkingsbijeenkomst over de Wannseeconferentie maant ons Europeanen om voor de veiligheid van onze Joodse medeburgers in te staan." (8) Na de afloop van de herdenking benadrukte Belder onze verbondenheid met het Joodse volk. "Vanuit de Bijbel - die we gemeenschappelijk hebben - zijn we verbonden met het Joodse volk. Het is een vanzelfsprekenheid dat we ons verantwoordelijk voelen, als voor een broer." In Israël wonen nog bijna 200.000 mensen die de Shoa hebben overleefd. Velen van hen leven onder de armoedegrens, liet Lea Shemtov, lid van het Israëlische parlement de Knesset, weten. "Dat is een bittere waarheid, zoveel jaren na de oorlog." (8) Laten we onze gezamenlijk zorg dragen voor de overlevenden, die onder de armoedegrens leven, door hen financieël te steunen en voedsel en kleding naar hen op te sturen als blijk van onze oprechte medeleven met hen, onze verbondenheid met het Joodse volk en onze liefde en steun voor het volk Israël. 


De Holocaust, zoals de Joden hem de Shoa noemen, mag niet vergeten worden. Door de herdenking van de Wannseeconferentie houden we de herinnering levend. Het is ook belangrijk dat u als ouder, grootouder of  leraar de herinnering aan de Shoa doorgeeft aan uw nageslacht. Vertel uw kinderen en kleinkinderen over de Holocaust. De geschiedenis mag absoluut niet herhalen. De voormalige politicus die de herdenking Wannseeconferentie in de Franse Dom in Berlijn bijwoonde, zei:"In Wannsee werden de poorten van de hel geopend. Maar de reden dat we vandaag hier zijn om hen te herdenken, is dat er te weinig waren, die geprobeerd hebben de weg naar de hel te versperren." De 44 jarige Duitse Monika Zimmerman die met haar man uit Zuid-Duitsland naar de herdenking in Berlijn was gekomen, zei:"Voor mij als christen is dit heel bijzonder. Niet alleen vanwege de Bijbelse betekenis van de zeventigste herdenking. Het is belangrijk dat de Holocaust niet in de vergetelheid raakt. Het kost tijd om het zwijgen te doorbreken. Nu pas probeer ik zelfs alles hierover van mijn moeder te weten te komen." (8)


Geef het antisemitisme geen kans om weer toe te slaan, zoals de Bijbel ook zegt:


"Geeft de duivel geen voet." 
Efeziërs 4:27


Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.


                                                                        Paul


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog verboden. 


Bronnen en referenties:
(1) NOS: Duitsers herdenken Wannseeconferentie
(2) Metro
(3) nl.wikipedia.org/wiki/Wannseeconferentie
(4) Brabosh archief: toespraak Netanyahu voor de VN. 25-09-2009
(5) Twittermania.nl
(6) AD Sportwereld
(7) Nacht und Nebel, pag. 10-11. Door Floris B. Bakels
(8) Reformatorisch Dagblad

Geen opmerkingen: