dinsdag 19 februari 2013

Is de meteorietinslag een voorbode van het einde van de wereld?Meteorietinslag in Rusland

Op vrijdag 15 februari 2013 werd Rusland opgeschrikt door een spectaculaire inslag van een meteoriet. De meteoriet van naar schatting tien ton scheerde door de dampkring en ging gepaard met oorverdovende geraas. Het heeft met een snelheid van 54.000 kilometer per uur de dampkring ingeschoten. (1) Het sloeg uiteindelijk in het Oeral-gebied en ontplofde. De enorme explosie veroorzaakte een drukgolf. Als gevolg van de drukgolf van de explosie sprongen talloze ruiten van huizen. Zeer veel mensen werden getroffen door rondslingerende glasscherven. Bij de explosie van de meteoriet boven Rusland waren 1200 mensen gewond geraakt. Bij de inslag van de meteoriet was de drukgolf het hevigst in de stad Tsjeljabinsk in de Oeral, 1500 kilometer ten oosten van Moskou en iets ten noorden van de grens met Kazachstan. (1) Volgens de Pattani Geographical Society veroorzaakte het passeren van de meteoriet boven Tsjeljabinsk drie ontploffingen  van verschillende zwaarte. De eerste explosie was de krachtigste, voorafgegaan door een heldere flits die ongeveer vijf seconden duurde. De kracht van deze explosie was ongeveer 500 kiloton TNT. Het veroorzaakte een schokgolf. De schokgolf bereikte Tsjeljabinsk twee minuten later. (2) De meeste slachtoffers waren lichtgewond. Het merendeel was getroffen door fragmenten van scherven, anderen hadden snijwonden door gesprongen ramen. Sommige mensen waren er slechter aan toe, met onder meer verwondingen aan het hoofd. Meer dan 100 mensen lagen in het ziekenhuis. Onder de gewonden waren ongeveer 200 kinderen. (3) Tenminste twintig kinderen raakten gewond toen de ramen van een school en kleuterschool barstten. (2)  

                                       

Volgens ooggetuigen was de hemel op 'n apocalyptisch wijze 'verlicht'. "Het was een grote vallende vuurbal. Het duurde een paar seconden,"zei een bewoner van het Oeral-gebied. Andere ooggetuigen spraken van 'flitsen, explosies en rookwolken in de lucht.' (3) Vele amateurvideo's toonden een fel vuurbal, strepen langs de hemel en een oorverdovende knal. Op sommige momenten was het object zo helder dat het schaduwen veel sterker dan de opgaande zon wierp. De NASA bevestigde later dat het object inderdaad helderder dan de zon was. (2) Hun beschrijving van bovenaardse verschijnselen in de lucht doet ons wel denken aan de Bijbelse apocalyptische gebeurtenissen. Veel Russen dachten dat een vliegtuig was ontploft. Anderen dachten dat het einde van de wereld was aangebroken. Ten westen van Tsjeljabinsk waren twee brokstukken van de meteoriet neergestort op het bevroren Tsjerbakoel-meer. Er was een groot gat te zien in het ijs op het meer. Tientallen kilometers verder naar het noordwesten was ook een fragment gevonden. Russische wetenschappers denken dat het neerstortende object enkele tientallen tonnen woog voordat het de atmosfeer binnendrong en uit elkaar spatte. De meeste fragmenten waren verdampt, maar sommigen raakten het aardoppervlak. Het zou een snelheid hebben gehad van 30 kilometer per seconde. (3) Brokstukken van de meteoriet hadden gebouwen in Tsjeljabinsk ook beschadigd. 


Boven en onder: spectaculaire foto's meteorietinslag 

De totale schade door de inslag van de meteoriet bij de Russische stad Tsjeljabinsk wordt op 1 miljard roebel geschat. Omgerekend bedraagt de schade ongeveer 33 miljoen dollar ofwel 25 miljoen euro. Volgens de Russische regering en de wetenschappers is het 'de grootste ramp door een vallend hemellichaam in de afgelopen 100 jaar.' Vooral veel ruiten waren kapot gesprongen; 170.000 vierkante kilometer in totaal. 1200 mensen raakten gewond. De gouverneur van de regio Oblast Tsjeljabinsk, Mikhail Yoerevich, zei dat alle mensen die schade geleden hebben, gecomponseerd zullen worden. (4) Het is de vraag of de schadevergoeding uitgekeerd zou worden. De minister van Rampenbestrijding reisde samen met een team van 20.000 mensen naar de regio in de Oeral. Het team ging gewonden helpen en een puinhoop opruimen. (4) De bevolking van de stad Tsjeljabinsk bleek veerkrachtig te zijn en was niet getraumatiseerd geraakt. Toen de meteoriet in het Tsjerbakoelmeer instortte, ontstond er een gat in het ijs van 6 à 8 meter. Meteen werden de duikers ingestuurd om te zoeken naar brokstukken. Tot nu toe waren de duikers nog niet erin geslaagd grote brokstukken op te vissen. Wel werden enkele kleine fragmenten gevonden. De wetenschappers stelden vast dat de fragmenten inderdaad van de meteoriet afkomstig waren.Het is niet de eerste keer dat er een meteoriet in Rusland is neergestort, waardoor een enorme explosie ontstaat en een enorme schokgolf teweeggebracht wordt. De laatste keer dat er een echt grote explosie ontstond, was in 1908 in Siberië. Op 30 juni 1908 vond in Toengoeska (tegenwoordig Evenkië) in Siberië een enorme explosie plaats, die bekendstaat als de Grote Siberische Explosie of Toengaoeska Explosie. Als gevolg van de bijzonder krachtige explosie braken tot in een wijde omtrek van 30 tot 40 kilometer bomen af aan de basis van de stam. Ooggetuigen in het zeer dunbevolkte gebied vertelden dat ze een vuurbal uit de hemel zagen neerdalen en exploderen. Dit ging gepaard met een oorverdovende knal. Door de kracht van de explosie braken de bomen in de omgeving af en werden mensen en dieren weggeblazen. (5)


Toengoeska-explosie: bomen in de wijde omtrek afge-
broken. De foto werd in 1927 genomen.
Wat het meest intrigeert, is dat er niets bekend over menselijke slachtoffers is gemaakt, afgezien van een oude rendierherder. De oude rendierherder werd op circa 30 kilometer van de inslagplaats gevonden. Hij werd door de kracht van de explosie 12 meter hoog in een boom geslingerd en overleed later aan zijn verwondingen. Het gebied van de inslag was zelfs zo afgelegen dat het tot 1927 zou duren, voordat een eerste wetenschappelijke expeditie het hypocentrum bereikt had. Men was toen verbaasd geen grote inslagkrater aan te treffen dan alleen maar een ruim 2000 km2 groot gebied waar de meeste bomen tegen de grond waren geslingerd. (5) Dat de inslagkrater niet aangetroffen werd, kan alleen verklaard worden door de omstandigheid dat de meteoriet al op een hoogte van enkele kilometers uiteen gespat was.

Over de enorme explosie in Siberië doen vele broodjeaapverhalen de ronde, mede omdat deze in een zeer afgelegen gebied plaatsvond en de ooggetuigen schaars waren. Vaak zijn er fantasierijke verklaringen gegeven voor de Grote Siberische Explosie. Zo zou het zijn veroorzaakt door een experiment met een energiewapen, een neergestorte buitenaards UFO, een microscopisch zwart gat of een uit de hand gelopen anti-materie experiment. Ook zou het gaan om een uit de hand gelopen vroegtijdig experiment met de ontwikkeling van een kernwapen! Al die bizare en fantasievolle verklaringen zijn puur speculaties en complottheorieën. Want in 1908 was men niet technisch vergevorderd om een kernwapen te ontwikkelen of een zwart gat te creëeren. De wetenschappers hebben ongeloofwaardige speculaties en onlogische verklaringen naar het rijk der fabelen gewezen.  Volgens de wetenschappers moet de oorzaak gezocht worden in de ontploffing van een vrij grote meteoriet of zelfs komeet. Een aanwijzing is dat een komeet een 'vuile sneeuwbal', bestaande uit bevroren water en andere ijsachtige substanties, zoals bevroren kooldioxide en talrijke zeer kleine deeltjes gesteente, is. Rond het epicentrum en wijde omgeving zijn zeer kleine bolletjes van glasachtig materiaal gevonden, die wijzen op het smelten maar niet geheel vergloeien van gesteente die door de wrijving met de dampkring of de explosie tot smelttemperatuur werden verhit. Bij de chemische analyse van de bolletjes werden hoge concentraties nikkel en iridium gevonden, wat er op wees dat ze afkomstig waren van een meteoriet. Ook staat de datum van de Grote Siberische Explosie in verband met de 'Tauriden', een zwerm meteoren , die de baan van de  Aarde kruist. Dergelijke zwermen stof en fijn gruis zijn vaak op aarde zichtbaar als 'sterrenregen.' (5) Over de meteorietinslag van 15 februari circuleren momenteel ook broodjeaapverhalen en complottheorieën! Zo zei een Russische oppositieleider dat de meteorietinslag een "Amerikaans geheime wapen" was! Aan zulke wilde verhalen hoeven we geen geloof hechten.


Panorama Barringerkrater, Arizona
In het verleden is de Aarde dikwijls bezocht door meteorieten, kometen en asteroïdes. Ook de andere planeten zijn dikwijls getroffen door meteorieten en kometen. Op onze Maan zijn veel inslagkraters te zien. Maar op aarde zijn de meeste inslagkraters verdwenen, doordat ze zijn uitgewist door erosie en natuurlijke landschapsvorming. Momenteel zijn er circa 21 inslagkraters op aarde. De bekendste inslagkrater is de Barringerkrater, die ook wel Arizonakrater wordt genoemd. De wereldberoemde inslagkrater ligt circa 55 kilometer ten oosten van Flagstaff in de woestijn in het noorden van de Amerikaanse staat Arizona.
  
Kan een meteoriet ook in Nederland neerstorten?

Veel mensen in Nederland vragen zich af of de meteoriet ook in Nederland neergestort kan worden. Bezorgd zijn veel mensen wel. Volgens Gerhard Drolshagen van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA kan een meteoriet die de dampkring plotseling binnenvliegt, ook in Nederland neerstorten, zoals in Rusland gebeurde. "Ze kunnen overal inslaan. De ruimte wordt wel in de gaten gehouden, maar...de hele wereld kan niet constant worden geobserveerd,"zei Gerhard Drolshagen. "Er vliegt elke paar maanden wel een object uit de ruimte de atmosfeer, maar ze komen meestal in de zee terecht of op een onbewoond deel van de wereld,"aldus de ruimtevaartdeskundige. (6) Wel geeft hij toe dat de meteorietinslag in Rusland een complete verrassing was. Omdat niet de hele lucht altijd in de gaten gehouden kan worden, was het ook niet mogelijk een waarschuwing af te geven. Als een object op de radar verschijnt, is wel al 1 of 2 dagen voor de inslag te zien of het de aarde gaat raken. "Dat hebben we in 2008 eens gehad. Toen gaven we een waarschuwing en kwam een meteoriet in Soedan neer,"zei Gerhard Drolshagen. (6)

Planetoïde de aarde gepasseerd

Toen de meteoriet in het Oeralgebied in Rusland neergestort werd, scheerde een grote planetoïde vlak langs de Aarde. Vrijdagavond om 20.24 Nederlandse tijd kwam de planetoïde 2012 DA14 in de buurt van de Aarde. Het stond dichtst bij onze planeet. "De afstanden blijven groot, maar in zijn soort is het niets minder dan een net-aan-misser,"schreef journalist Martijn van Calmhout van de Volkskrant. (7) Inderdaad heeft een enorme rotsblok van 45 meter doorsnede op nog geen 28.000 kilometer afstand langs de Aarde in alle stilte gezeild. Dat is binnen de baan van sommige satellieten die om onze planeet wentelen, en...ruim binnen de baan van de maan. Het pad van planetoïde 2012 DA14 voerde volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tussen de lagere banen van navigatiesatellieten en de hogere banen van weer- en communicatiesatellieten door. (8) De aardbewoners zijn wel opgelucht dat de planetoïde die het dichtst bij de aarde kwam, niet neergestort wordt. Bij een inslag zouden de gevolgen catastrofaal zijn, zeker als het rotsblok land zou raken. De planetoïde 2012 DA14 heeft een energie die bij een botsing zou neerkomen, op 2,5 megaton TNT. Het is vergelijkbaar met een kleine waterstofbom. Op land zou bij de inslag van het rotsblok een krater van anderhalve kilometer doorsnee ontstaan. Gelukkig is het rotsblok 2012 DA14 relatief klein, zo'n 130 duizend ton zwaar. (7) De planetoïde werd een paar jaar geleden door Spaanse astronomen ontdekt, toen hij relatief ver weg op 2,6 miljoen kilometer afstand langs de Aarde vloog. Hij volgt een elliptische baan om de zon die sterk lijkt op die van de Aarde, maar onder een kleine hoek, waardoor hij ongeveer eens in de zes maanden onze baan kruist. (7)

Het hemellichaam was in Nederland niet met het blote oog te zien, maar in Australië konden mensen met verrekijkers en telescopen de planetoïde als een kleine lichtgevende stip langs de hemel zien schieten. De planetoïde trok van zuid naar noord langs de hemel en werd een kwartier lang verduisterd door de schaduw van de Aarde. (8)  

Is de meteorietinslag een voorbode van het einde van de wereld?

De bewoners van de Russische stad Tsjeljabinsk mogen van enorme geluk spreken dat de meteoriet niet op hen was gevallen, anders zouden er veel doden zijn gevallen. Wel had de schokgolf van de explosie een enorme ravage aangericht in de stad. Een metropolitan van Tsjeljabinsk zegt dat de meteorietinslag een Goddelijke waarschuwing voor de mensheid was. "Uit de schrift weten we dat de Heer natuurlijke krachten gebruikt om tekenen en waarschuwingen aan de mensen te geven,"zei de geestelijke Zlatoust Feofan. "Ik denk dat de meteoriet niet alleen de bewoners van de Oeral maar ook de hele mensheid eraan herinnert dat we in de fragiele en onvoorspelbare wereld leven,"aldus Feofan. Hij riep de mensen op om elkaar te steunen en God te danken voor de redding vanuit een verwoestende ramp. (9) De bewoners van Tsjeljabinsk mogen God dankbaar zijn dat hun leven en hun stad voor de ramp gespaard zijn. De Bijbel bevestigt dat God de natuurkrachten heeft gebruikt om Zijn waarschuwingen te geven aan alle mensen. Tevens gebruikt Hij ook de natuurkrachten om Zijn oordelen over de mensen uit te voeren, zoals het Oude Egypte getroffen werd door tien Bijbelse plagen. Het laatste Bijbelboek Openbaring heeft een uitvoerig verhandeling over de bovennatuurlijke oordelen over de mensheid. 

De vraag of de meteorietinslag een voorbode van het einde van de wereld, moet uiteraard beantwoord worden. Het antwoord vinden we alleen in de Bijbel, omdat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Tal van Bijbelse voorzeggingen en profetieën is op 'n verbazingwekkende wijze uitgekomen. Vorig jaar hadden zowel christelijke als niet-christelijke doemdenkers en onheilsprofeten in hun eindtijdtheorieën gespeculeerd dat de wereld op 21 december 2012, de dag waarop de Mayakalender afloopt, zou vergaan. Hun voorspelling was echter niet uitgekomen, toen bleek dat de wereld niet op 21 december verging. Christelijke eindtijdpredikers beweren dat ze aan de hand van de Bijbel hebben berekend wanneer de wereld vergaat, de Opname van de gemeente plaatsvindt en Heere Jezus terugkomt. Echter zijn hun berekeningen onbijbels. Dat onheilsprofeten die de Doomsday voorspellen, zoveel paniek hebben gezaaid, is zeer onverantwoord. Ook hebben ze GEEN reden gegeven waarom de wereld moet vergaan. Alleen de Bijbel geeft een reden waarom de wereld geoordeeld moet worden. Ook hebben eindtijdpredikers en onheilsprofeten ervoor gezorgd dat de grens tussen werkelijkheid en amusement behoorlijk vervaagd is. Hun eindtijdtheorieën wekken de schijn van Bijbelgetrouwheid en wetenschap maar zijn in werkelijkheid onbijbels en onwetenschappelijk en ondermijnen het gezaghebbende Woord van God! Eigenlijk verkondigen ze in plaats van het Evangelie van Jezus Christus een ander soort evangelie, namelijk eindtijdtheorie! De eindtijdpredikers menen een geheime code in de Bijbel gevonden te hebben dat ze het vergaan van de Bijbel en de komst van Christus kunnen voorspellen! Maar dat is occult. Blijkbaar hebben ze ingelaten met waarzeggerij hetgeen de HEERE God zo streng heeft verboden. De eindtijdpredikers die denken aan de hand van de 'Bijbelse codes' te kunnen weten wanneer de wereld vergaat en Jezus Christus terugkomt, vergeten echter één ding wat Jezus over de eindtijd zegt. Jezus zegt letterlijk:

"Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft." Handelingen 1:7 (Statenvertaling)

Wanneer de wereld echt vergaat, is NIET onze zaak! Zeker ook géén zaak voor eindtijdpredikers en onheilsprofeten!! Alleen God heeft tijden en gelegenheden tot Zijn eigen beschikking. Wanneer de wereld echt vergaat, heeft God de datum op Zijn eigen kalender geprikt. De hemelse kalender is NIET hetzelfde als de aardse kalender, zoals apostel Petrus ook schreef dat duizend jaar bij God als één dag is. Niemand weet wanneer het einde van de wereld aanbreekt. Dat weet alléén God. Zeker is dat de meteorietinslag in Rusland een waarschuwing van God aan alle mensen is dat zij zich moeten bekeren van hun goddeloze wegen. Het herinnert ons ook eraan hoe broos en kort is ons leven op aarde eigenlijk. 

Voorzegt de Bijbel de grote meteorietinslag? 

JA!!! Het Bijbelboek Openbaring heeft uitvoerig verteld over de natuurrampen die de hele aarde treffen. Ze zullen in de toekomst plaatsvinden. Sommige Bijbelse profetieën zijn rééds in vervulling gegaan, zoals de terugkeer van het Joodse volk, het herstel van Israël en de Arabische Revolutie. Dat een grote meteoriet op aarde zal inslaan, heeft de Bijbel ook voorzegd. Op 9 januari 2013 scheerde de asteroïde, Apophis genaamd, langs de Aarde. Apophis heeft een diameter van 325 meter. Vroeger dacht men dat de diameter van Apophis 270 meter was. Toen de asteroïde koers zette naar de Aarde en in de buurt van onze planeet kwam, kregen de wetenschappers een buitengewone kans om via de ruimtetelescoop Herschel van ESA het hemellichaam te bestuderen. Tot hun verbazing bleek de diameter van het enorme gevaarte 325 meter te zijn, 20% meer dan gedacht. "De twintig procent toename in diameter, van 270 naar 325 meter, is te vertalen naar een 75 procent toename in massa,"vertelde onderzoeker Thomas Müller. (10) De bestudering van het hemellichaam gaf de wetenschappers ook een beter beeld van de hoeveelheid licht die de asteroïde Apophis weerkaatst (het albedo). Dat moest ook worden bijgesteld: de asteroïde heeft een albedo van 0.23 in plaats van 0.33. Dat zou betekenen dat de asteroïde 23% van het zonlicht dat op de asteroïde valt, weerkaatst. Verder gaf de bestudering de onderzoekers een beter inzicht in de thermale eigenschappen van de asteroïde die een beeld geven van hoe de baan van de asteroïde, wanneer deze verwarmd wordt door de zon, verandert. (10) 


Apophis op weg naar de Aarde...
Dat de asteroïde Apophis de gemoederen flink bezig houdt, vanaf het moment dat deze op 19 juni 2004 ontdekt werd ontdekt door een groep astronomen van het door de NASA betaalde Universiteit van Hawaii planetoïde onderzoek van Kitt Peak National Observatory in Arizona, is niet verwonderlijk. Kort na de ontdekking stelden wetenschappers dat de kans dat deze asteroïde op 13 april 2029 op aarde zou inslaan, groot was. Tegenwoordig sluiten de wetenschappers volgens de nieuwe berekeningen de kans op een catastrofale botsing met de Aarde in 2029 uit. Echter, indien die kleine kans toch bestaat, dan is de energie die bij de inslag van Apophis zou vrijkomen, volgens NASA berekeningen op het eguivalent van 1480 megaton TNT geschat. Dat is 114.000 keer zoveel energie. Ter vergelijking: de meest krachtige waterstofbom van 57 megaton. Zulke inslag zou onvoorstelbare verwoesting aanrichten in een gebied van duizenden vierkante kilometers. Of de inslag ook een klimatologische verandering zou veroorzaken, hangen de precieze effecten van de samenstelling van de asteroïde Apophis af. Dat de Bijbel de meteorietinslag voorzegt, vinden we een passage in de Bijbel zelf, die kan verwijzen naar een asteroïde Apophis: 

"En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks." Openbaring 8:10-12 (Statenvertaling)  Alsem is een plantesoort. Met alsem wordt het geslacht Artemisia uit de familie der Compositae bedoeld, een aantal verschillende planten, die alle de eigenschap hebben dat ze zeer bitter smaken zonder vergiftig te zijn. De meest voorkomende soort in Israël is Artemisia herba-alba, die in verschillende delen van het land, vooral in de zuidelijke steppen en woestijnen zeer algemeen is. De plantesoorten zijn kruiden of heesters met talrijke, meestal gele bloemhoofdjes, die alleen buisbloempjes bevatten. De bladeren zijn grijsgroen of witviltig en vaak aromatisch. De etherische olie is zeer bitter en werd reeds door de oude Egyptenaren uit de verse of gedroogde planten gewonnen. Op tal van plaatsen van de Heilige Schrift wordt de alsem genoemd en steeds wordt nadruk gelegd op de grote bitterheid. Het woord alsem wordt gebruikt voor alles wat bitter is en afkeer verwekt. In Openbaring 8:11 is alsem tevens de naam van de ster, die in de laatste dagen van de wereld als een brandende fakkel ter aarde valt en het beeld draagt van het verderf dat alle levensvreugde verbittert. (11) Het is interessant om te weten dat de asteroïde Apophis naar een Egyptische demon vernoemd is. Apophis (Apepi) is in de Egyptische mythologie een reusachtige slangendemon. Hij is het meest algemeen bekend onder de Griekse naam Apophis. Apophis wordt dikwijls afgebeeld als een grote kronkelende slang. Meermalen is Apophis afgebeeld in een chaotische toestand en vechtend met de Egyptische zonnegod Ra, waarbij hij dan meerdere messen in zijn lijf heeft. Een Egyptische papyrus toont een afbeelding waarop staat te zien hoe de zonnegod Ra in de gedaante van een kat de slang, het symbool van de duistere machten, met een mes doodde. 


Ra, in de gedaante van een kat, doodde de slang Apophis
De Egyptische versie doet ons wel denken aan de Bijbelse profetie waarin luidde dat de kop van de slang vermorzeld wordt door de Messias (Genesis 3:15). Al is de Egytische mythologie zo verwrongen die de Bijbelse waarheid geweld aandoet, bewijst wel dat Gods belofte aangaande de komst van de Messias al sinds de zondeval bij vele volken bekend is! Een interessant detail van de Egyptische mythologie over de slangendemon is dat Apophis bij zonsopkomst en zonsondergang de zonnegod Ra probeert op te slokken als die 's nachts door de onderwereld reist. Als de slangendemon Apophis daar in zou slagen, zou de zon niet meer opkomen, en dan is de wereld levenloos. Dat komt bijna overeen met Openbaring 8:12 dat de aarde door de inslag van de brandende ster Alsem gedeeltelijk verduisterd zal worden! De Bijbel spreekt over 'het derde deel van de aarde dat verduisterd zal worden.' De Bijbelse beschrijving van de brandende ster Alsem komt exact overeen met de inslag van de reusachtige meteoriet. Dat de rivieren en het drinkwater door de inslag van de meteoriet verontreinigd zullen worden, is niet ondenkbaar. Toevallig vielen twee brokstukken van de meteoriet op vrijdag 15 februari in het Russische Tsjerbakoel-meer. Zoals de Russische geestelijke van Tsjeljabinsk al zei, is deze gebeurtenis inderdaad een waarschuwing van God dat er in de toekomst iets vreselijk gaat gebeuren. Ook zorgt de inslag van de asteroïde voor de gedeeltelijke verduistering waar het zonlicht overdag niet doordringt. Wat de Bijbel over de inslag van de asteroïde voorzegt, is beslist GÉÉN doemscenario! Want de Bijbel is ook een boek van profetie. 


Wetenschappers beweren dat er geen inslag van de
asteroïde in 2029 is. Ondanks hun geruststelling
zijn de meeste mensen NIET gerust!!
Of de asteroïde Apophis op 13 april 2029 of in 2036 een bezoek aan de Aarde zal brengen en op onze planeet zou inslaan, weet niemand. Al zeggen de astronomen dat de Asteroïde Apophis in de nabije toekomst geen gevaar voor de Aarde vormt, is de afstand tussen deze asteroïde en de Aarde nu nog moeilijk te voorspellen gezien een nadering in 2029 de baan van het hemellichaam gevoelig zal ombuigen! Al doen astronomen hun best ingewikkelde berekeningen te maken om een  catastrofale botsing met de Aarde in 2029 uit te sluiten, maar ze kunnen geen uitleg geven waarom de inslag van de asteroïde op aarde moet plaatsvinden. Want de wetenschap kan nooit een bevredigende antwoord op de vragen geven. Zoals Albert Einstein al zei, is de wetenschap zonder Bijbel gehandicapt!  De Bijbel zegt dat de rampen die de Aarde treffen, oordelen van God zijn. Maar niet alle rampen zijn aan Goddelijke oordelen toegeschreven. Sommige rampen zijn veroorzaakt door toedoen van de mens. Het is wel zo dat tragedies en rampen die in de laatste jaren toenemen, in verband met geweld, immoraliteit, misdaad, wetteloosheid, ontucht, perversiteiten, egoïsme, liefdeloosheid en ontrouw gebracht moeten worden. Ze vormen een reden voor God om de wereld te moeten oordelen. Immoraliteit, perversiteit, misdaad, geweld, wetteloosheid kunnen niet eindeloos onbestraft blijven. Al deze zonden moeten gestraft worden. Daarom is God rechtvaardig en Zijn oordelen zijn ook rechtvaardig. God kan de zonde absoluut niet door de vingers zien. Hoewel Hij alle mensen zo lief heeft, haat Hij de zonde hartgrondig!Zoals wijlen predikant David Wilkerson in zijn boek 'Het Visioen' schreef, zijn de rampen een soort aftelsom, te pijnlijk om te negeren en door God gestuurd om 'het toneel gereed te maken voor het slotakkoord van deze tijd.' (12) Er zullen steeds meer aardbevingen, orkanen, pandemieën, hongersnoden, rellen, enzovoorts op meerdere plaatsen op aarde optreden. God weet dat de mensheid zeer koppig en hardleers is, en dat er rampen zoals aardbevingen, orkanen, enz. nodig zijn om de mens tot inkeer te brengen. God heeft de mensheid zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Yeshua HaMasjiach (Jezus Christus) heeft gestuurd om ons van de zonde te redden. Als we Jezus Christus als onze Heer en Zaligmaker aanvaarden, zijn we behouden. Maar als iemand Hem afwijst en niet in Hem gelooft, is voor eeuwig verloren en zal zeker geoordeeld worden. David Wilkerson schreef:"Er zijn echter tijden dat Gods rechtvaardigheid en recht Hem verplichten Zijn mededogen in te perken. Uiteindelijk is God genoodzaakt, indien Hij geen gehoor krijgt, om Zijn rechtvaardige oordelen uit te voeren. Het grootste voorbeeld hiervan zien we in het offer dat Jezus, Zijn Zoon voor ons bracht. De gerechtigheid Gods vereist dat de zonden van de gehele wereld op een onschuldig mens gelegd zouden worden, en dat deze mens voor diezelfde zonden met zijn leven zou moeten betalen. Wie is er eigenlijk onschuldiger dan Gods eigen Zoon? Toch gaf Christus Zichzelf als een gewillig offer om de mensheid te redden en te bevrijden." (12) Omdat God een God met veel mededogen is, heeft Hij geen behagen in de dood van een zondaar. Daarom dringt God bij ons op onze bekering aan dat we de zonde de rug toekeren en de verdorven levenspad voorgoed verlaten opdat we zullen leven. 

"Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u en leeft." 
Ezechiël 18:31-32 (Statenvertaling) 

Ook zegt de Bijbel dat we een keuze moeten maken tussen God en alsem:

"Dat onder ulieden niet zij een man, of vrouw, of huisgezin, of stam, die zijn hart heden wende van den HEERE, onzen God, om te gaan dienen de goden dezer volken; dat onder ulieden niet zij een wortel, die gal en alsem drage." Deuteronomium 29:18 (Statenvertaling)

Dat alsem duidelijk in verband met het oordeel van God is gebracht, zegt de Bijbel ook:

"Daarom zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, alzo: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem, en Ik zal hen drenken met gallewater; En Ik zal hen verstrooien onder de heidenen, die zij niet gekend hebben, zij noch hun vaders; en Ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat Ik hen verteerd zal hebben." Jeremia 9:15-16 (Statenvertaling) 

Op meerdere plaatsen heeft de Bijbel dikwijls over alsem. Wat er ook in de toekomst gaat gebeuren, hoeven we niet bang te zijn als de natuurkrachten losgeslagen zijn. Als we onze leven aan God toevertrouwen, zijn wij bij Hem veilig. Ondanks meteorietinslagen, aardbevingen, hongersnoden, pandemieën, orkanen, overstromingen, hittegolven, staat onze planeet Aarde onder Goddelijke controle! Er gebeurt niets met de natuur, tenzij God het toelaat. De Bijbel maakt ons wel duidelijk dat de toorn van God over deze aarde zal worden uitgestort door een losgeslagen natuur, bestemd om de mensen voor het dreigende oordeel te waarschuwen en hen tot bekering op te roepen. De natuur en het heelal staan onder controle van God. Want God is de Koning van het heelal. God heeft alles onder controle. Daarom hoeven we niet bang te zijn, alleen als we Here Jezus als onze Heer, Zaligmaker en Verlosser aanvaarden en erkennen. Bent u wel bereid om Heere Jezus te aanvaarden als uw Heer en Zaligmaker? De keuze is aan u. Toch...moeten we ernstig rekening meehouden dat een asteroïdeinslag, een overstroming of een aardbeving vandaag of morgen in ons land of ergens op aarde zal plaatsvinden! Zoals de ruimtevaartdeskundige Gerhard Drolshagen zegt dat de meteorietinslag een complete verrassing is, moeten we ons echt voorbereiden op het ergste dat ons ooit zal overkomen! De Bijbel zegt heel duidelijk:

"Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt." Jakobus 4:14

Als u vraagt of de meteorietinslag een voorbode is van het einde van de wereld, is het antwoord nee. De Bijbel zegt niet dat de meteoriet die de Aarde in de toekomst zal treffen, een einde maakt aan alle leven op aarde. Het einde van de wereld ofwel het Einde der Tijden komt pas over meer dan duizend jaar. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u. 


                                                                                            Paul Parker


Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) NOS: Gewondental meteoriet naar 1000. 15-02-2013
  (2) nl.wikipedia.org/wiki/Meteoroïde bij Tsjeljabinsk
  (3) Refdag: Bijna 1000 gewonden door meteoriet Rusland. 15-02-2013
  (4) NOS-TT: Schade meteoriet 25 miljoen euro. 16-02-2013
  (5) nl.wikipedia.org/wiki/Toengoeska-explosie
  (6) Refdag:"Meteoriet kan ook in Nederland neerstorten." 15-02-2013
  (7) Volkskrant: Planetoïde scheert langs aarde: relatief dichtbij, dus relatief best eng. 14-02-2013
  (8) NOS: Planetoïde is aarde voorbij. 15-02-2013
  (9) Ria Novosti: Russian Cleric: Meteorite was Lords Message 
(10) Scientias: Asteroïde Apophis blijkt stukje groter dan gedacht. 10-01-2013
(11) Bijbelse Encyclopedie: Alsem
(12) Het Visioen en Verder. Door David Wilkerson

Geen opmerkingen: