maandag 12 augustus 2013

In memoriam Johan FrisoPrins Johan Friso overleden

Op Paleis Huis ten Bosch is prins Johan Friso maandagochtend op 44-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) medegedeeld. Volgens de RVD is Prins Johan Friso overleden aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk. Op de website van de Rijksvoorlichtingsdienst staat het communique te lezen:

"Zijne Majesteit de Koning deelt met groot leedwezen mede dat vanochtend Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso Bernhard Christiaan David, Prins van Amsberg op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is overleden op 44-jarige leeftijd.

Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Johan Friso
Prins Friso is overleden aan complicaties die zijn opgetreden ten gevolge van de hersenbeschadiging veroorzaakt door zuurstoftekort bij zijn ski-ongeval op 17 februari 2012 in Lech, Oostenrijk. Na behandeling op de intensive care van het Landeskrankenhaus in Innsbruck werd de Prins begin maart 2012 overgebracht naar het Wellington Ziekenhuis in zijn woonplaats Londen. Sinds november 2012 vertoonde Prins Friso tekenen van zeer gering bewustzijn ("minimal consciousness"), een toestand waarin zich sindsdien geen verandering hebben voorgedaan. Begin juli 2013 werd hij overgebracht naar Paleis Huis ten Bosch.

De Koninklijke Familie dankt allen die voor Prins Friso hebben gezorgd, zeer hartelijk voor de uitstekende en toegewijde verzorging." (1)

Het overlijden van prins Johan Friso kwam onverwacht voor de koninklijke familie. Dat blijkt onder meer dat prinses Mabel zondag 11 augustus nog haar 45ste verjaardag aan het ziekbed van haar man vierde en in de loop van maandagochtend haar Twittervolgers bedankte voor verjaardagsfelicitaties. In verband met het overlijden van prins Friso moeten koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun vakantie in Griekenland onderbreken en naar Nederland terugkeren. Ze waren meteen met de kinderen naar paleis Huis ten Bosch gegaan. Eerder was prins Constantijn al gezien op het paleis, net als zijn neef prins Pieter-Christiaan. Ook prinses Beatrix, de moeder van Johan Friso, was in het paleis aanwezig. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigd. Aan de standaard die op het paleis Huis ten Bosch wapperde, kon men zien dat Beatrix thuis was. En Prins Jaime de Bourbon de Parme had onlangs zijn huwelijk aangekondigd. Het is nog de vraag of het huwelijk in verband met de dood van prins Johan Friso voor een onbepaalde tijd uitgesteld zou worden. Dat meldden doorgaans welingelichte bronnen rond het Koninklijke Huis. Prins Johan Friso laat zijn vrouw Mabel en twee kinderen Luana en Zaria achter.

Met het overlijden van prins Johan Friso is er een einde gekomen aan een zeer intensieve periode van zorg voor en om hem. Direct na het skiongelukk leefde heel Nederland tussen hoop en vrees, toen bleek dat de prins er zeer ernstig aan toe was. De behandelende artsen waren sober met de mededelingen over zijn gezondheidstoestand, maar duidelijk was wel dat zijn situatie uiterst zorgelijk was en bleef. Uiteraard komt het overlijden van prins Johan Friso bij zijn vrouw Mabel en de kinderen hard aan. Prinses Mabel moet verder zonder liefhebbende echtgenoot leven en Luana en Zaria zonder vader. Zoals het Reformatorisch Dagblad schreef, is het verdriet dat dat met zich meebrengt, is voor mensen die het niet zelf hebben meegemaakt, niet te begrijpen. (12 Voor prinses Beatrix is het overlijden van haar zoon buitengewoon zwaar. Het jaar 2013, waarin zij de troon overdroeg aan haar zoon Willem-Alexander, zal, wat het familieleven van de Oranjes betreft, nu vooral de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de zoon van onze voormalige koningin stierf. Juist in deze moeilijke omstandigheden zal prinses Beatrix haar man prins Claus ongeloofelijk missen, herinnert het Reformatorisch Dagblad ons eraan. (2) Voor de nieuwe koning is het bijzonder een zware slag dat hij, zo kort na zijn aantreden, zijn broer moet missen. De onderlinge band tussen de zonen van prinses Beatrix en prins Claus is bijzonder hecht. Het overlijden van prins Johan Friso veroorzaakt een leemte in de Koninklijke familie, in het bijzonder zijn gezin. Terwijl koning Willem-Alexander zich nog volop aan het inwerken is en er politiek gezien belangrijke en drukke weken voor de deur staan, zal voor de koninklijke familie de komende tijd alle aandacht gericht zijn op het gezin van prins Johan Friso, op het steunen van diens vrouw en op het bijstaan van de kinderen. Ongetwijfeld zal die ruimte aan de koning en zijn gemalin worden gegund. (2) 

Een jongetje en zijn moeder brengen bloemen voor de
koninklijke familie
Koning Willem-Alexander zond zijn bericht naar leden van de Staten-Generaal met de mededeling dat zijn broer gestorven was. "Met grote droefheid geven Wij U kennis van het overlijden van Onze geliefde broer Friso. Hij is heden vredig gestorven. Wij voelen Ons gesterkt door de gedachte dat velen dit verdriet met Ons delen. Onze familie is innig dankbaar voor de steun in de afgelopen maanden. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. Ermiondia, Tweede Kamer der Staten-Generaal,"klonk de verklaring. (3)  

Reactie premier Mark Rutte

De Nederlandse premier Mark Rutte liet via de Rijksvoorlichtingsdienst weten dat hij geschokt was door het overlijden van prins Johan Friso. "Ondanks alles komt dit nieuws toch als een schok,"zei hij. "Prins Friso was pas 44 jaar oud en stond tot aan het skiongeluk, nu ruim anderhalf jaar geleden, midden in het leven. Voor prinses Mabel en hun dochters Luana en Zaria moet het nauwelijks te bevatten zijn dat zij nu definitief verder moeten zonder hun man en vader. Bij hen zijn onze gedachten nu in de eerste plaats,"aldus Rutte. "Ook voor prinses Beatrix is het verlies onbeschrijfelijk groot. Een kind dat overlijdt, is het allerergste dat een ouder kan overkomen. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien verliezen een broer en zwager die veel voor hen betekende. Ook voor hen is dit een zwarte en droevige dag." (3) De premier zei verder:"Het belangrijkste dat ik op dit moment, zo kort na het overlijden van de prins, tegen prinses Mabel en tegen de rest van de familie wil zeggen, is dat heel Nederland intens meeleeft, en dat wij hun veel sterkte en kracht toewensen in deze moeilijke en verdrietige tijd. Prins Friso blijft in onze gedachten als een man met een brede belangstelling die zijn veelzijdige talenten altijd in dienst heeft gesteld in de samenleving. Professioneel en gepassioneerd, dat was zijn stijl. Wij herdenken prins Friso met het diepste respect." (4)

Premier Rutte heeft zijn vakantie onderbroken en kwam dinsdagmorgen terug naar Nederland.

Reacties politici

De voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer hadden na het overlijden van prins Johan Friso een verklaring afgelegd. "De voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Ankie Broekers-Knol en Anouchka van Miltenburg, hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Johan Friso. Na het verschrikkelijke ongeval dat Prins Friso is overkomen, is door velen intens met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel en de kinderen van de prins en prinses meegeleefd. Ondanks de ernstige toestand werd op een herstel gehoopt. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. Het overlijden van Prins Friso op zo'n jonge leeftijd is ongeloofelijk verdrietig. De gedachten van beide Voorzitters en de leden van de Staten-Generaal gaan uit naar Prinses Mabel en haar kinderen, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Constantijn en Prinses Laurentien, alsmede naar de overige leden van de Koninklijke Familie. Ze wensen hen sterkte bij het dragen van dit zo zware verlies." (3)

"Intens verdrietig bericht dat Prins Friso is overleden. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar de Koninklijke familie,"liet SGP-leider Van der Staaij via Twitter weten. Volgens hem hoopt de SGP dat de Koninklijke Familie "op dit tragische moment kracht mogen putten uit het geloof dat zo mooi wordt beleden in ons volkslied: Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer." (3) De voorman van de ChristenUnie, Arie Slob, liet via Twitter weten dat zijn medeleven naar weduwe Mabel en de kinderen uitgaat. (3) "Diep getroffen door overlijden Prins Friso. Wij leven allemaal mee met de koninklijke familie, in het bijzonder met zijn vrouw Mabel en de kinderen. Veel sterkte in deze moeilijke tijd,"reageerde PVV-leider Geert Wilders op het overlijden van Johan Friso. 50PLUS-leider Henk Krol zei:"Even helemaal stil vanwege het trieste nieuws. Ik leef intens mee met de familie en vrienden. Sterkte en veel kracht toegewenst." (5) "Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van prins Friso. Wij leven intens mee met zijn dierbaren en in het bijzonder met de Koninklijke familie. Wij wensen hen alle kracht in de moeilijker periode die voor ligt,"zei Halbe Zijlstra de fractievoorzitter van de VVD. (6) Ook PVDA-leider Diederik Samson reageerde op het nieuws van het overlijden van Johan Friso:"We zijn diep geraakt door het overlijden van prins Friso. Ons medeleven gaat uit naar het gezin van prins Friso, prinses Mabel en hun dochters." Alexander Pechtold (D66) wenste de koninklijke familie veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. "De D66-fractie heeft met droefenis kennisgenomen van het overlijden van prins Friso en wenst alle nabestaanden veel kracht toe. Ik wens prinses Mabel en haar gezin, prinses Beatrix en het koninklijk paar veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en de moeilijke en onzekere periode die eraan voorafging." (6)

Emile Roemer, de leider van de SP, dacht aan prinses Beatrix in zijn eerste reactie:"Ik wens de koninklijke familie veel kracht. Ik heb veel waardering voor de manier waarop Beatrix, Willem-Alexander en Máxima ondanks het ziekbed van prins Friso hun taken hebben vervuld. In het bijzonder wens ik prinses Mabel en de kinderen veel sterkte voor de komende tijd." GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik betuigde zijn medeleven met de koninklijke familie:"Ons medeleven gaat uit naar de koninklijke familie. Ik wens hun alle sterkte met het dragen van dit zware verlies." Namens het CDA condoleerde Sybrand Buma de koninklijke familie. "Ik heb met verdriet kennisgenomen van het overlijden van prins Friso. Ik wil zijn vrouw Mabel, hun dochters Luana en Zaria, prinses Beatrix en de koninklijke familie condoleren met dit grote verlies. Ik hoop dat zij zich gedragen zullen voelen door het diep gevoelde medeleven in Nederland,"aldus Sybrand Buma. (6)

Buitenlandse reacties

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde hadden telefonisch hun medeleven betuigd aan de Nederlandse koninklijke familie, meldden Belgische media. Een woordvoerder van het paleis in Brussel zei dat koning Filip had gebeld met prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. Mathilde had contact gehad met koningin Máxima. De Belgische premier Elio Di Rupo reageerde via Twitter:"Mijn oprechte deelneming aan de Nederlandse Koninklijke Familie en alle Nederlanders na het overlijden van prins Friso." (7)

Het overlijden van prins Johan Friso is in het buitenland groot nieuws. Direct na de bekendmaking door de Rijksvoorlichtingsdienst brachten talloze nieuwssites in onder meer België, Duitsland en Groot-Brittannië het als 'breaking news'. (7)


Ook in Oostenrijk, waar prins Friso zijn ski-ongeluk had, wordt heel uitgebreid aandacht besteed aan het overlijden. Daarnaast wordt de dood van Johan Friso gemeld door Chinese staatsmedia en Amerikaanse nieuwszenders. De burgemeester van het Oostenrijkse ski-oord Lech, Ludwig Muxel, reageerde emotioneel op het nieuws en zei diep geschokt te zijn. Hij zei verder dat hij altijd intensief contact heeft gehouden met de familie. De Oranjes zijn begin dit jaar naar Lech op wintersportvakantie geweest. (7)

Korte Biografie prins Johan Friso

Johan Friso Bernhard Christiaan David was als Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg op 25 september 1968 geboren in Utrecht. De prins heeft twee broers, koning Willem-Alexander (1967-) en prins Constantijn (1969-). Prins Johan Friso slaagde in 1986 voor het VWO-examen op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Van 1986 tot 1988 studeerde prins Friso Mechanical Engineering aan het College of Engineering van de University of California in Berkeley in de Verenigde Staten. Aansluitend studeerde hij vanaf 1988 luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. Hij behaalde zijn ingenieursdiploma in 1994. Vanaf 1990 studeerde prins Friso ook bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1995 slaagde hij voor zijn doctoraal examen. In 1997 studeerde de prins aan het European Institute of Business Administration (INSEAD) in Fontainebleau, Frankrijk, waar hij zijn MBA behaalde. (8)


Op 24 april 2004 trad prins Friso in het huwelijk met Mabel Wisse Smit. Het huwelijk was omstreden vanwege het verleden van Mabel Wisse Smit. Door zijn zakencarrière bleef prins Johan Friso tijdlang buiten het beeld, maar dat veranderde drastisch in 2004. Toen bleek dat zijn verloofde Mabel Wisse Smit eerder een verhouding had gehad met een vermoorde topcrimineel Klaas Bruinsma. Ondanks alle ophef over Mabel Wisse Smit ging het huwelijk door. Het huwelijk werd ingezegend in de Oude Kerk te Delft. De regering besloot op verzoek van het paar geen toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen bij de Staten-Generaal. Sindsdien was prins Friso niet langer lid van het Koninklijk Huis en kwam niet meer in aanmerking voor troonopvolging. Volgens de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis uit 2002 droeg de prins na zijn huwelijk niet langer de titel Prins der Nederlanden. Wel mocht hij volgens het Koninklijk Besluit van 19 maart 2004 de persoonlijke titel Prins van Oranje-Nassau met het predicaat Koninklijke Hoogheid behouden. Aan hem was bij hetzelfde besluit de erfelijke titel Graaf verleend en werd als zijn geslachtsnaam vastgesteld Van Oranje-Nassau van Amsberg. Zijn dochters zijn daarom Gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. Prins Friso en prinses Mabel hebben twee kinderen. Op 26 maart 2005 werd Luana, voluit Emma Luana Ninette Sophie, geboren en op 18 juni 2006 Zaria, voluit Joanna Zaria Nicoline Milou. Het gezin woonde tot aan het overlijden van prins Friso in Londen. (8)

 
 

Het is bekend dat prins Friso voorkeur had voor zakendoen dan voor de troon. Hij was zeer actief in het bedrijfsleven. Als broer van de kroonprins en huidige koning Willem-Alexander bleef Johan Friso liever op de achtergrond bij officiële gelegenheden. (9) Per 1 april 20011 trad prins Friso als CFO (Chief Financial Officer) in dienst bij URENCO in Stoke Poges, Buckinghamshire, Engeland. Voor zijn werkzaamheden bij URENCO was prins Friso achtereenvolgens werkzaam bij de firma McKinsey & Company en bij de omstreden investeringsbank Goldman Sachs International in Londen waar hij werkzaam was in de investment banking divisie. Vervolgens was de prins mededirecteur bij TNO Space in Delft en managing director voor Wolfensohn & Company in Londen. Prins Friso was ook aktief betrokken bij diverse innovatieve ondernemingen op het gebied van duurzame energie, medische diensten, duurzame voedsel en landbouw, technologie (onder andere het MRI Centrum, Rabo Ventures). (8) Hij was ook medeoprichter van de Sloveense goedkope luchtvaartmaatschappij Wizz Air. (9) Van 2004 tot 2013 was hij lid van de Raad van Bestuur van Telenet. Prins Friso ondersteunde verschillende initiatieven om innovatie en techniek te bevorderen, zoals Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland), de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij en de Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Hij was eerder betrokken bij de Stichting De Avond van Wetenschap &Maatschappij en Witteveen+Bos. Prins Friso bekleedde maatschappelijke functies als erevoorzitter van het Prins Claus Fonds, lid van het College van Advies van de Stichting Christiaan Huygensprijs en beschermheer van de Vereniging De Hollandsche Molen. (6)Het monogram
van Johan Friso
Op 17 februari 2012 werd prins Friso slachtoffer van een lawine in het skigebied van Lech, Oostenrijk. Hij raakte bedolven onder een lawine, toen hij samen met een bevriende Oostenrijker buiten de piste ging skiën. Rond 12.15 werden ze verrast door de lawine. De prins lag zo'n twintig minuten onder de sneeuw toen hij werd gered. Hij werd gereanimeerd en per helikopter naar het Landeskrankenhaus in Innsbruck gebracht. Zijn toestand werd als stabiel maar niet buiten levensgevaar beschreven. Na behandeling op de intensieve care van het Landeskrankenhaus in Innsbruck was de prins begin maart 2012 overgebracht naar zijn woonplaats Londen voor verdere behandeling en verzorging in het Wellington ziekenhuis. In de medische bulletins werd vermeld dat prins Friso "tekenen van zeer gering bewustzijn" vertoonde. In die toestand deden zich verder geen veranderingen voor. (3) Prognoses werden steeds verder naar voren geschoven. Vanwege de gezondheidssituatie van de prins was in okober 2012 besloten dat hij zijn functie als CFO bij URENCO niet langer kon vervullen. (8) Begin juli 2013 werd prins Friso overgebracht naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De prins overleed 1,5 jaar na het ongeluk. 

UPDATE 13-08-2013: Prins Johan Friso in besloten kring begraven

Namens de Koninklijke Familie deelt de Rijksvoorlichtingsdienst mede dat prins Johan Friso vrijdag in besloten kring begraven zal worden:

"De begrafenis van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso vindt plaats op vrijdagmiddag 16 augustus in besloten kring in Lage Vuursche, gemeente Baarn.

Na een dienst in de Stulpkerk in Lage Vuursche wordt de Prins begraven op de daarbij gelegen begraafplaats.

De dienst wordt geleid door dominee C.A. ter Linden. Later dit jaar vindt een herdenkingsbijeenkomst voor Prins Friso plaats." (10)

De reden waarom prins Friso in Lage vuursche begraven zal worden, lijkt niet moeilijk te raden. Volgens funerair deskundige Cees van Raak is de reden van de keuze van een begrafenis in dezelfde plaats dat Beatrix vlakbij de Stulpkerk in Lage Vuursche binnenkort komt te wonen. Immers, de kerk ligt pal naast kasteel Drakensteyn, waar Beatrix zal komen wonen. "Zijn moeder wil hem dichtbij zich hebben, dat kan bijna niet anders,"zei de funerair deskundige Cees van Raak tegen RTL Boulevard. (11) Premier Mark Rutte heeft besloten dat de vlaggen op gebouwen van de rijksoverheid, provincies en gemeenten vrijdag halfstok gaan, liet de Rijksvoorlichtingsdienst weten. In de zogeheten vlaginstructie wordt ook Caribisch Nederland gevraagd om de vlag halfstok te hangen, net als de diplomatieke posten in het buitenland. (11)

Gebed voor de Koninklijke Familie

We leven mee met de koninklijke familie. Velen in Nederland zullen zeker bidden om kracht en troots voor prinses Mabel, de kinderen Luana en Zaria, prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn en hun gezinnen. Prinses Mabel en vooral haar twee kinderen hebben het momenteel heel zwaar en moeilijk, nu prins Friso is heengegaan. Daarom hebben zij kracht, troots en steun heel hard nodig. Daarom is er een gebed voor de hele koninklijke familie dringend nodig. De Bijbel roept ons op ook voor de koninklijke familie te bidden, zoals staat geschreven in de Schrift:

"Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen."
I Timótheüs 2:1-4

Helaas zijn heel wat mensen, vooral christenen, onverschillig. Misschien laat het overlijden van prins Johan Friso hen koud. Het is bekend dat sommige christenen niet graag voor koning Willem-Alexander en de koninklijke familie bidden, omdat zij in complottheorieën geloven dat de koning deelneemt aan de vermeende wereldsamenzwering wat de voorbereiding van de komst van de antichrist betreft. Maar ze maken een zéér ernstig denkfout en doen niet wat de Bijbel leert. Er staat geschreven dat wij God niet alleen eren en dienen, maar ook de koning.  

"Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning."
I Petrus 2:17

Het is zeer terecht wat het Reformatorisch Dagblad schrijft dat God die onze koning Willem-Alexander bij zijn inhuldiging in het openbaar heeft aangeroepen, hen de komende tijd zal dragen en helpen, is ook ons gebed. Ik vermaan u en vooral christenen voor de koninklijke familie te bidden en de levende God van Israël te vrezen en koning Willem-Alexander te eren. Ik leef ook zeer mee met prinses Mabel, de kinderen Luana en Zaria, prinses Beatrix en koning Willem-Alexander en prins Constantijn en hun gezinnen en wens hen heel veel Gods zegen, kracht en troots in hun bijzonder moeilijke en bewogen tijden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                    Paul Parker
                                               Het artikel is gewijzigd en bijgewerkt.

Het auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger, de RVD, Refdag, NOS en andere genoemde nieuwsbronnen. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) Het Koninklijk Huis: Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso overleden. 12-08-2013
  (2) Refdag: Commentaar: Overlijden prins Friso. 12-08-2013
  (3) Refdag: Liveblog: Prins Friso overleden. 12-08-2013
  (4) NOS: Rutte: overlijden prins een schok. 12-08-2013
  (5) NOS-TT: Politici: medeleven aan de familie. 12-08-2013
  (6) Volkskrant: Reacties op overlijden Prins Friso. 12-08-2013
  (7) NOS: Koning Filip betuigt medeleven. 12-08-2013
  (8) Het Koninklijk Huis: Encyclopedie: Prins Friso.
  (9) TT-Canvas: Liever zaken dan prins. 12-08-2013
(10) Het Koninklijk Huis: Begrafenis Prins Friso. 13-08-2013
(11) Volkskrant: Prins Friso vrijdag in besloten kring begraven. 13-08-2013

Geen opmerkingen: