woensdag 31 juli 2013

Nieuws wetenschap juni/juli 2013


Het nieuws wetenschap verschijnt maandelijks. Soms krijgt deze een vervolg. Alle wetenschappelijke nieuws wordt op dit artikel onderworpen aan de kritische toetsing van de Bijbel. De Bijbel spreekt de wetenschap niet tegen. Wel wijst de Bijbel de evolutietheorie volledig af omdat de evolutieleer gebaseerd is op hypotheses, die door echte wetenschappelijke feiten niet ondersteund kunnen worden.

Asteroïde met eigen doorkruist de aarde

Op vrijdag 1 juni was een grote asteroïde met een eigen maan de aarde genaderd tot op het dichtste punt, zo'n 5,8 miljoen kilometer. Dat gebeurde iets voor 23.00 uur. 5,8 miljoen is zo'n 15 keer de afstand van de maan tot de aarde. De asteroide 1998 QE2 is 2,7 kilometer in diameter, flink wat groter dan de kleine asteroïde die op 15 februari ontplofde in de lucht boven de Russische stad Tsjelgabinsk. De wetenschappers gebruikten radar om asteroïde 1998 QE2 te bekijken en ontdekten dat zij een maan had. Nadat 1998 QE2 rond de zon was gedraaid, keerde de asteroïde terug naar de buitenste asteroïdengordel. (1)

Zoektocht naar 'de buurman van de aarde'

Steeds meer wetenschappers beginnen te geloven dat er mogelijk een tweelingaarde ergens in de onmetelijke ruimte is. Daarom is de jacht naar exoplaneten onverminderd doorgegaan. ER zijn zoveel 'exoplaneten' ontdekt. Maar de tweelingaarde is nog steeds niet gevonden. De ruimtetelescoop Hubble gaat in 2014 en 2016 op zoek naar planeten in de buurt van onze buurtster Proxima Centauri, de ster die zich het dichtst bij de zon bevindt. De Amerikaanse astronoom Kailash Sahu onderzocht het gedrag van deze buurtster en berekende wanneer hij het best geobserveerd kan worden. Tot nu toe was Proxima Centauri erg moeilijk op planeten te checken omdat heet een rode dwerg is: een uitgebrande ster die weinig licht afgeeft. Hoewel de ster met een afstand van 4,24 lichtjaar het dichtst bij de aarde staat van alle sterren op de zon na, kunnen wij hem met het blote oog niet zien. Ook met een telescoop is het moeilijk om kleine details zoals planeten rond de ster te observeren. Maar in 2014 en 2016 trekt Proxima langs twee veel fellere sterren. Terwijl dat gebeurt, vertekent de zwaartekracht van de rode dwerg het beeld van de twee heldere sterren. Die vertekening kunnen astronomen gebruiken om precies te bepalen hoeveel Proxima weegt. Hoe meer de ster weegt, hoe meer zwaartekracht hij uitoefent en hoe meer de heldere ster dus vertekend in beeld zal komen. (2)

De beweging van Proxima Centauri door de tijd
De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hoopt dat Hubble tijdens deze gebeurtenissen in zóveel detail Proxima's gewicht kan waarnemen, dat ook eventuele kleine gewichtsafwijkingen gezien kunnen worden. Die kleine afwijkingen zouden dan namelijk kunnen duiden op kleine, niet met de telescoop te observeren planeten. Er is namelijk eerder naar planeten gezocht rond onze buurtster. Daar kwam niets uit; de grotere, makkelijk te vinden exoplaneten zoals die de laatste tijd zoveel ontdekt worden. zijn er niet aanwezig. Kleinere planeten, ter grootte van Mercurius of Venus, zouden nog wel kunnen bestaan. De zoektocht naar de dichtstbijzijnde planeet is nu weer actueel, omdat een Duits onderzoeksteam recent ontdekte dat de vorige kandidaat voor deze titel, een planeet bij Alpha Centauri, onvindbaar was. (2)

Of het Hubble gaat lukken om miniplaneten bij Proxima te vinden, zal nog moeten blijken. Als het niet lukt, is nog niet alle hoop verloren; de gehoopte opvolger van de Hubble-telescoop, de James Webb ruimtetelescoop, zou in de toekomst scherpere beelden van Proxima kunnen maken, waarop misschien wél iets te zien is. Zelfs als er geen heldere sterren langskomen... (2)

Drie nieuwe planeten in "levensvatbare zone" rond ster ontdekt?

Een team van astronomen heeft ontdekt dat het planetenstelsel van ster Gliese 667C minstens zes planeten telt, zo heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO via Twitter medegedeeld. Volgens eigen zeggen heeft het team drie 'super-Aardes' gevonden, die zich in de "levensvatbare zone" rond de ster bevinden. Gliese 667 C is een onderzochte ster van iets meer dan een derde Zonsmassa. Het is het minst heldere lid van een drievoudige ster, bekend als Gliese 667 (of GJ 667), die op een afstand van 22 lichtjaar in het sterrenbeeld Schorpioen staat. Dat is erg dichtbij. Eerdere onderzoeken toonden al aan dat er drie planeten rond Gliese 667 C draaien, waarvan één in de levensvatbare zone. (3)

 
Een team van sterrenkundigen ontdekte nu met nieuwe waarnemingen en bestaande gegevens dat het stelsel minstens zes planeten telt. Liefst drie daarvan zijn 'super-Aardes' die zich in de zone rond de ster bevinden waar vloeibaar water en eventueel ook leven kan bestaan. Daarmee is dit het eerste planetenstelsel dat we kennen met een volgepakte leefbare zone, aldus het team. Er zijn ook aanwijzingen dat er mogelijk zeven planeten om de ster cirkelen. Vanaf deze planeten zijn de beide andere sterren van het Gliese 667-stelsel overdag waarneembaar als zeer heldere sterren, en 's nachts geeft dit tweetal ongeveer net zoveel licht als onze volle Maan. De nieuwe planeten vullen de levensvatbare zone rond Gliese 667C helemaal op: meer ruimte voor stabiele planeetbanen is er niet. (3)

Wat is levensvatbare zone?

De levensvatbare zone is een kring rond de zon. Het is alleen mogelijk als er water aanwezig is. Water is een belangrijk voorwaarde voor de levensvatbare zone. Water kent drie verschijningsvormen - ijs, damp en vloeibaar - en wordt alleen gevonden in een betrekkelijk nauwe kring tussen Venus en Mars in onze zonnestelsel. Dichter bij de zon wordt het alleen nog maar damp. Verder van de zon af wordt het ijs. De baan van onze aarde loopt door het midden van die kring en dit is de best mogelijke plek voor het levensproces, zoals wij dat vandaag kennen. Wat nog belangrijk is, is de aarde de ideale plaats voor het leven omdat het niet dichter bij de zon staat anders is het leven ondragelijk. We weten dat de planeet Mercurius het dichtst bij de zon staat. Eén kant daarvan is altijd naar de zon gericht en zo heet dat lood er vloeibaar als water zou worden, terwijl het aan de andere kant altijd ijzige winter is en de zon er nooit opkomt. Staat de aarde heel ver weg van de zon, dan is het extreem koud. De aarde ligt precies tussen Venus en Mars en is koud noch heet. Daarom zijn de omstandigheden voor het leven op aarde zeer gunstig. Dat de aarde in de nauwe kring rond de zon ligt, is dit het ingenieuze werk van de Schepper. De geleerden denken dat er ook levensvatbare zones op andere zonnestelsels zouden voorkomen. De kans dat er levensvatbare zones en aardachtige werelden gevonden zullen worden, is echter gering. Want de Bijbel zegt duidelijk dat God de hemel en de aarde schiep. Of er andere tweelingaardes (of super-Aardes) zijn, deelt de Bijbel ons echter niet mede.

NASA ontdekt tienduizendste aardscheerder

Een belangrijke vondst in de astronomie: wetenschappers van NASA hebben in juni 2013 de tienduizendste aardscheerder ontdekt. Een aardscheerder is een planetoïde die de Aarde dicht kan naderen. Astronomen schatten dat er miljoenen planetoïden in het heelal rondvliegen, waarvan sommigen een gevaar kunnen zijn voor de Aarde. "Het vinden van de tienduizendste aardscheerder is een belangrijke mijlpaal,"zei NASA-wetenschapper Lindley Johnson. "Maar er zijn minstens tien keer zo veel meer te vinden." (4)


De allereerste aardscheerder werd in 1898 ontdekt. In de honderd jaar daarna zijn slechts vijfhonderd andere aardscheerders gespot. Maar sinds NASA's Near Earth Object Observations programma (NEO-O) in 1988 gestart is, zijn er duizenden ontdekt. Ongeveer tien procent van alle ontdekte aardscheerders zijn groter dan een kilometer. Wanneer een van deze objecten de aarde raakt, zou dat een enorme schade veroorzaken. Geen van deze grotere planetoïden zijn echter een dreiging, meldt NASA. De planetoïde die de eer heeft de tienduizendste ontdekte aardscheerder te zijn, is planetoïde 2013 MZ5. Deze werd ontdekt door de PanSTARRS-telescoop en heeft een breedte van ongeveer 300 meter. Ook deze aardscheerder is volgens de wetenschappers geen gevaar voor de aarde. (4)

Planetoïde 2013 MZ5 bij het rode pijltje
Hoewel naar schatting duizenden ruimtestenen onze Aarde onopgemerkt voorbij razen, wordt de aarde hier af en toe toch nog mee geconfronteerd, zoals laatst in Rusland. Wetenschappers dringen daarom aan op de ontwikkeling van krachtigere telescopen waarmee dreigende ruimtestenen eerder gedetecteerd kunnen worden. (4)


De vraag is of een asteroïde in de nabije (of verre) toekomst met de Aarde zal botsen, zoals het geval was in Rusland. Heeft de Bijbel ook het antwoord? Ja, volgens de Bijbel zal een asteroïde op de aarde neergestort worden en een enorme catastrofe veroorzaken, waarmee het derde deel van rivieren en wateren vergiftigd wordt, die tot dood van zeer veel mensen zal leiden. Ook zal de aarde gedeeltelijk verduisterd worden door de enorme inslag van de asteroïde (Openbaring 8:10-12). Het zal in de toekomst gebeuren. Niemand weet wanneer de asteroïde op de aarde zal neerslaan.

Curiosity begint aan vertraagde roadtrip naar Mount Sharp

Het heeft zo lang geduurd dan verwacht, maar Marswagen Curiosity is eindelijk op weg naar Mount Sharp, een 5,5 kilometer hoge berg in het midden van de Gale-krater. Sinds 4 juli reed Curiosity 58 meter. De afgelopen zeven maanden verbleef het rijdende laboratorium bij Glenelg. Deze locatie bevindt zich 400 meter van de plek waar Curiosity vorig jaar landde. Glenelg was het eerste doel van de Marswagen. Curiosity onderzocht daar stenen en puin. De tocht naar de berg zal naar verwachting negen maanden tot een jaar gaan duren. Onderweg zal Curiosity meerdere stops maken om metingen te doen. De vertraging van de tocht naar Mount Sharp was vooral te wijten aan de onverwachte ontdekkingen die Curiosity deed. Zo heeft de Marswagen onder meer bouwstenen van leven gevonden, zoals de elementen koolstof en waterstof. Volgens NASA-wetenschappers zou dat betekenen dat er in een ver verleden microbes, minieme organismes, zouden kunnen hebben geleefd op Mars. Ook vond Curiosity bewijs dat er ooit water op Mars heeft gestroomd. (5)

Een zelfportret van Curiosity

Roadtrip naar Mount Sharp

Mount Sharp op Mars
Wetenschappers zijn verheugd met de voortgang tot dusver. "Ze staat te popelen om de lagen aan de voet van de berg te bestuderen,"aldus NASA. Curiosity landde in augustus 2012 op Mars. De komende twee jaar moet de Marswagen onderzoeken of de omstandigheden op Mars in het geologische verleden geschikt zijn geweest voor leven. (5) De vondst van de bouwstenen, zoals koolstof en waterstof, betekent echter niet dat er in een ver verleden leven zou zijn geweest. Waarschijnlijk zullen de analyses in de toekomst iets anders uitwijzen dat er toch geen leven op Mars was geweest. De tijd zal leren. Wat het bewijs van de aanwezigheid van water op Mars betreft, zullen andere wetenschappers echter sceptisch zijn. De vondsten roepen echter meer vragen op dan antwoorden.

Astronomen spotten voor het eerst de kleur van een verre planeet

Dat er planeten in andere zonnestelsels zijn, is al tientallen jaren bekend, maar wetenschappers hebben nu voor het eerst gezien welke kleur zo'n exoplaneet heeft. De planeet HD 189733b blijkt azuurblauw, net zoals de aarde er vanuit de ruimte uitziet. Dat hebben de onderzoekers bekendgemaakt. De ontdekking zal in augustus in het wetenschapsblad Astrophysical Journal Letters verschijnen. De aarde is blauw door de aanwezigheid van oceanen en de lucht, maar de kleur van HD 189733b heeft een andere reden. Waarschijnlijk zit de dampkring van de planeet vol met zogeheten silicaten die blauw licht reflecteren. (6)

De blauwe planeet HD 189733b
De kleur werd ontdekt door de ruimtetelescoop Hubble. Die mat de kleuren, die de planeet uitzond tijdens de baan rond zijn zon. Op het moment dat de planeet vanuit ons gezichtspunt achter de ster verdween en tijdelijk niet te zien was, was er veel minder blauw licht. Bij alle andere kleuren bleef het signaal constant. Dat wijst erop dat de planeet blauw is. HD 189733b staat op 63 lichtjaar (596 biljoen kilometer) afstand van de aarde, voor ruimtebegrippen redelijk dichtbij. De temperatuur op de planeet is meer dan 1000 graden boven nul en het regent er glas, horizontaal, in stormen van 7000 kilometer per uur. (6)


De kleuren van de acht planeten in ons zonnestelsel zijn al langer bekend: Mercurius is grijs, Venus is beige, de aarde is blauw, Mars is rood, Jupiter is oranje-wit, Saturnus is geel en Uranus en Neptunus zijn blauw. De kleur wordt bepaald door de samenstelling van het oppervlak en de atmosfeer. (6)
__________________________________________


Foto van de maand: Dolfijn ontmoet tijger

__________________________________________

Dolfijnen noemen elkaar bij de 'naam'

Dolfijnen zijn wonderbaarlijke dieren en blijven ons fascineren. Over deze bijzondere en intelligente dieren zijn vele legenden. Ze kunnen hoog uit het water opspringen. Dolfijnen zijn beslist géén vissen, maar door longen ademende zoogdieren. Ze zijn zeer volmaakt doordat ze aan het verblijven in water kunnen aanpassen en even krachtige gracieuze zwemmers zijn. Dolfijnen leven vooral in de Atlantische Oceaan en in de Stille Oceaan. Er zijn ook enkele soorten die in zoetwater leven. Hoewel ze zelf de vorm van vissen hebben om zich zo snel mogelijk in het water voort te kunnen bewegen, behoren ze toch tot een geheel ander soort dieren. Een fundamenteel verschil is dat ze warmbloedig zijn en lucht inademen. Dat betekent dat ze hun neus op zijn minst om de paar minuten boven water moeten steken om uit- en dan weer in te ademen. Ze zijn volmaakt toegerust voor het leven in de zee en hun vernuftige echo-locatiesysteem is net zo gevoelig als dat van de vleermuis. (7) Er zijn dolfijnen die best in dierentuinen kunnen gedijen waar men hen interessante kunstjes heeft geleerd. Een daarvan laat zien hoe de echo-locatie werkt. Een dolfijn komt naar de rand van het bassin en de trainer bevestigt een kapje over beide ogen van het dier. Daarna gooit hij verscheidene ringen in het water die zo'n afmeting hebben, dat ze precies om de puntige neus van de dolfijn passen. Op zijn bevel zwemt de dolfijn rond, vindt de ringen al heel gauw en komt ermee terug naar de trainer die hem beloont met een vis. Precies als de vleermuis heeft de dolfijn zulke accuraat werkende zintuigen dat hij precies weet waar de echo's door teruggezonden worden en dus kan hij ook in zeer troebel water vis vinden en stenen vermijden. Hij zwemt ook wel eens heel diep waar het licht niet meer kan doordringen en ook daar werkt de echo-locatie even doelmatig. Zowel vleermuizen als dolfijnen zijn met dit zo gecompliceerde locatiesystemen toegerust dat een onderdeel is van hun aanpassing aan hun milieu. (7)


Het is bekend dat dolfijnen met elkaar communiceren. Maar wist u dat...dolfijnen ook elkaar bij de 'naam' noemen!? Wetenschappers hebben nu meer overtuigende bewijs gevonden dat dolfijnen elkaar bij hun 'naam' noemen. De intelligente zoogdieren gebruiken een uniek fluitgeluid om elkaar te identificeren. Een onderzoeksteam van de University of St. Andrews in Schotland ontdekte dat de dieren reageerden als hun geluid werd nagebootst. Dr. Vincent Janik van de Sea Mammal Research Unit van de universiteit legt uit dat dieren leven in een driedimensionele omgeving. "Ze bevinden zich ver van de kust en zonder enige landpunten en ze willen samenblijven als een groep. Deze dieren leven in een omgeving waar ze een zeer effectief systeem nodig hebben om in contact met elkaar te blijven." Al langere tijd werd vermoed dat de dieren onderscheidende fluitgeluiden gebruiken net als mensen namen gebruiken. Eerder onderzoek wees uit dat dolfijnen in staat waren om de geluiden te kopiëren en te leren. (8)


Het is nu de eerste keer dat er onderzoek is gedaan naar de reactie van dolfijnen als hun 'naam' wordt gebruikt. De onderzoekers namen de geluiden van wilde dolfijnen op en vingen zo het unieke geluid van ieder dier op. Daarna speelden ze de geluiden af met gebruik van onderwater speakers. "We speelden de unieke geluiden van de dieren in de groep, we gebruiken ook andere fluitgeluiden uit hun repertoire en typische geluiden van andere populaties van dieren die ze nog nooit in hun leven hebben gezien,"vertelt dr. Janik. De onderzoekers concludeerden dat de dolfijnen alleen reageerden op hun eigen geluid door het geluid na te bootsen. Het onderzoeksteam gelooft dat dolfijnen net als mensen reageren als hun naam wordt genoemd. Op die manier kunnen ze elkaar onderwater altijd vinden.  (8)

Wi-Fi in aaneenschakeling van gekleurde bellen en regenbooggolven

Rood en groen leveren samen geel op. Men kan kleuren gemakkelijk mengen om zo andere kleuren te produceren. Maar als u echt niet gelooft dat rood en groen samen geel opleveren, zou u over twee zaklantaarns moeten beschikken, een met een rood en een met een groen lampje. Dan zou u de proef kunnen nemen die de afbeelding laat zien. Op de plek waar zowel het rode als het groene licht op de witte wand valt, ziet u geel. Hierbij is het van groot belang dat het licht is dat vermengd wordt. In zekere zin is licht het enige dat gekleurd kan worden. Maar in de duisternis is niets gekleurd!! De Engelse wetenschapper Isaac Newton was gefascineerd door de Bijbelse zin 'Er zij licht!' en besloot dat zelf te experimenteren. Hij ontdekte hoe een smalle witte lichtstraal door het prisma, een driekantig stuk glas, er door valt uiteen te buigen en afgebroken wordt. Het rode deel van wit licht wordt onder een bepaalde hoek gebroken, het oranje deel wat meer, het gele zelfs nog sterker en zo gaat het verder tot alle kleuren van de regenboog zichtbaar worden. Deze manier om alle verschillende kleuren die in het licht voorkomen, uiteen te doen vallen, noemt men een spectrum.

Kleurenprisma
Er zijn verschillende manieren om het witte licht uiteen te doen vallen in verschillende kleuren, zoals waterdruppels. Een manier waarop we allemaal zo'n spectrum van wit licht kunnen zien, is het kijken naar een regenboog. Die ontstaat doordat waterdruppels het licht doen breken. Uit de druppels die zich in een deel van de regenboog bevinden, valt het rode licht u in de ogen en dan komt dat deel van de lucht u rood voor. Druppels in andere delen zenden u andere kleuren toe en op die manier krijgt u een spectrum te zien: de regenboog. Wist u dat er ook een 'gekleurd geluid' naast het gekleurde licht bestaat!? Precies zoals er een lichtspectrum van rood tot violet bestaat, bestaat er ook een geluidspectrum van het laagste gebrom tot het hoogste gepiep. Geluid horen we, wanneer de lucht in trilling wordt gebracht - dat wil zeggen wanneer de lucht zich snel achterwaarts en voorwaarts beweegt. De laagste geluiden nemen we waar, wanneer die achterwaartse en voortwaartse bewegingen ongeveer dertigmaal per seconde plaatshebben. De hoogst hoorbare klanken liggen tussen de 15.000 en 20.000 per seconde. Grote, zware en plompe dingen trillen langzaam en geven dus lage geluiden. (9) De oscilloscoop laat een afbeelding van de grillige lijnen zien hoe de lucht zich heen en weer beweegt als hij een geluid voortplant. Die lijnen op de oscilloscoop laten zien hoe de lucht zoiets schokkerig beweegt, wanneer er geluid door wordt voortgeplant. Maar tot nu toe is er nog géén manier om een 'regenboog' van geluiden en klanken te laten zien. Er bestaat ook een 'regenboog' van straling.  Op een dag is een onderzoeker en kunstenaar erin geslaagd een stralingspectrum op zijn foto's vast te leggen...

Wi-Fi, waardoor we draadloos kunnen internetteren, is alom aanwezig. Alleen van de straling zien we echter niets. Als het aan onderzoeker en kunstenaar Nickolay Lamm ligt, ziet een wonderlijke wereld, waarin Wi-Fi wel zichtbaar is, eruit als een aaneenschakeling van doorschijnende bellen en regenbooggolven. Zijn interpretatie van de elektromagnetische straling illustreerde hij op foto's van onder andere parken en het Capitool in Washington D.C. Het resultaat is alvast erg kleurrijk, met bellen en golven in alle regenboogkleuren. U kunt een spectrum van Wi-Fi op de onderstaande foto's zien en bewonderen. (10)


Erg wetenschappelijk is het niet, geeft Nickolay Lamm toe. Maar dat was ook niet zijn bedoeling. Lamm wilde de techniek, waar we dagelijk gebruik van maken, enkel een gezicht geven, mensen bewustmaken dat er achter draadloos internetteren een heel systeem zit. Lamm maakte eerder al fotoreeksen die fascineren. Zo toonde hij bijvoorbeeld hoe de Amerikaanse westkust er mogelijk zou uitzien na een stijging van de zeespiegel en toverde hij barbiepoppen om tot vrouwen met gewone maten. (10)  

Mensenoffer ontdekt in Azteekse tempel in Mexico

Wetenschappers hebben aan de voet van de Templo Mayor in Mexico-stad een mensenoffer ontdekt. de afgeslagen schedel was in een vaas gelegd. Dat deelde het nationaal instituut voor antropologie en geschiedenis (INAH) vrijdag mee. De offergave is naar schatting 500 jaar oud. Vermoedelijk is het slachtoffer een jonge krijgsgevangene, die ter ere van de goden werd onthoofd, aldus archeoloog Salvador Guillem. De komende weken zal na verdere opgravingen duidelijk worden of het om een enige offergave of om een deel van een grotere ceremonie gaat. (11)

Templo Mayor: Ruïnes van Tenochtilán in Mexico-stad

Azteekse mensenoffer
De Templo Mayor was de belangrijkste tempel van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlán. Hij werd in verschillende fases steeds verder gebouwd tot aan zijn verwoesting door de Spanjaarden in 1521 en was het religieuze, politieke en economische centrum van het Azteekse rijk. (11)

Geheim achter allergie voor katten bijna ontrafeld

Onderzoekers zijn weer een stapje dichter bij het preventief behandelen van een kattenallergie. Recent werd ontdekt hoe de allergische reactie getriggerd wordt en hoe die hoest- en niesbuien ontstaan. Een team aan de Universiteit van Cambridge heeft ontcijferd hoe het immuunsysteem allergenen van katten detecteert, een reactie dat uiteindelijk leidt tot de gekende symptomen als hoesten en niezen. De onderzoekers bestudeerden proteines in huidschilfers van katten, één van de grootste boosdoeners bij allergische reacties. Deze allergenen zijn moeilijk te vermijden omdat het 'plakkerige' moleculen zijn, die aan schoenen en kleding blijven kleven en zo van gebouw naar gebouw verhuizen. In huizen, waar katten hebben gewoond, kunt u de shilfers nog jaren later op muren en plafonds terugvinden. (12)


Ze zagen hoe de proteïnen een specifiek traject in het lichaam activeren van zodra ze in de buurt zijn van een veel voorkomende bacteriële toxine. Dit contact lokt een hevige reactie van het immuunsysteem uit, die zorgt dat mensen met een kattenallergie hoesten, niezen, piepen en een loopneus krijgen. "We hebben ontdekt hoe de allergenen de immuuncellen van de mens activeren. Door een beter begrip van dit mechanisme kunnen we medicatie ontwikkelen om kattenallergieën te behandelen en te voorkomen,"verklaart dokter Clare Bryant van Cambridge. Het doel is om met een gelijkaardige aanpak ook allergenen van honden en huisstofmijt aan te pakken. (12)
 
                                                         Het artikel wordt de komende tijd bijgewerkt

Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                                                    Paul ParkerHet auteursrecht van dit artikel ligt bij de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermenigvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

  (1) TT-Canvas: Asteroïde met eigen maan nadert de aarde. 01-06-2013
  (2) AD: Hubble gaat in 2014 op zoek naar de buurman van de aarde. 04-06-2013
  (3) AD: Drie nieuwe planeten in levensvatbare zone rond ster ontdekt. 25-06-2013
  (4) Volkskrant: NASA ontdekt tienduizendste aardscheerder. 27-06-2013
  (5) AD: Curiosity begint vertraagde roadtrip naar Mount Sharp. 09-07-2013
  (6) AD: Astronomen spotten voor het eerst de kleur vaneen verre planeet. 11-07-2013
  (7) Wonderen der Schepping: Dieren die 'zien' met hun oren. Door George S. Cansdale
  (8) AD: Dolfijnen noemen elkaar bij de 'naam'. 23-07-2-13
  (9) Wonderen der Schepping: Ogen en oren - Kleuren en geluiden. Door Timothy J. Stevenson
(10) AD: Wat als Wi-Fi zichtbaar was? 24-07-2013
(11) Volkskrant: Mensenoffer ontdekt in Azteekse tempel in Mexico. 28-07-2013
(12) AD: Geheim achter allergie voor katten bijna ontrafeld. 26-07-2013

Geen opmerkingen: