woensdag 5 september 2012

Waarom vertrekken de Joden niet uit het Midden-Oosten?

                                                           Door Ruud Koekkoek


In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw hadden we weleens warm of koud weer, droogte of regen. Daar was een simpele verklaring voor: dat kwam door de atoombom. Later hoorde je daar niet meer over, maar kreeg het gat in de ozonlaag de schuld van "het weer" en nog later de opwarming van de aarde. Het is duidelijk dat we graag een schuldige aanwijzen. (1)

We zien dat ook in de vraag van de discipelen, toen zij een man zagen die blind geboren was:

"Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?"
Johannes 9:2 (Statenvertaling)

Jezus antwoordde:

"Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden."
Johannes 9:3 (Statenvertaling)

Dit geldt ook voor HET conflict in het Midden-Oosten. Deze term is zo ingeburgerd dat we ons niet meer afvragen welk conflict bedoeld wordt. HET conflict is het conflict tussen Joden en Palestijnen. En ook daar wordt een schuldige aangewezen: de Joden. (1)

Juden Raus!

Hitler was een geslepen redenaar. Het nazi-systeem was gericht op ordelijkheid. Toen Hitler aan de macht kwam, was dat niet dankzij zijn latere gaskamers. Hij wilde alleen het Joodse probleem oplossen. 


De term "Joden Raus" klonk best schappelijk; de Joden waren de oorzaak van alle problemen in Duitsland en als zij uit Duitsland gezet zouden worden, was het Jodenvraagstuk opgelost en Duitsland zou geen problemen meer hebben. Pas later bleek dat Hitlers oplossing van het Joodse vraagstuk juist NIET inhield het uitzetten van de Joden, maar het totaal uitroeien van alle Joden in Duitsland en in alle landen die hij was binnengevallen. Toen Hitler pas aan de macht was, konden sommige Joden nog ontsnappen, maar al  snel werden de grenzen gesloten. Joden moesten niet 'Raus', maar ze moesten dood! (1)

De kern van de Jodenhaat heeft niet te maken met uitzetten. Heeft u zich ooit afgevraagd waarom een land als Indonesië, waar de Joden niet wonen, zo fel anti-Joods is? Waarom haten mensen die nog nooit een Jood hebben ontmoet, de Joden? Waarom staat er in een Indonesisch paspoort:"Geldig voor alle landen, behalve Israël"? (1)


Hitler's Mein Kampf te koop in Indonesië, terwijl
het in Nederland verboden is.
Iemand moet de schuld van alle problemen krijgen en of u ze nu kent, of ze naast u wonen, of niet, het moeten de Joden zijn. (1)

In de zee drijven

Met deze houding als achtergrond, begrijpt u dat de term "Juden Raus" een leugen is. De Jodenhaters willen de Joden niet uit hun land verdrijven, want bij de meeste Jodenhaters wonen geen Joden in hun land. Wat willen ze dan? Net als Hitler, net als Ahmadinejad, net als Hamas, net als Hezbollah, is het uiteindelijke doel de vernietiging van alle Joden. Vandaar hun uitdrukking "De Joden in de zee drijven." De bedoeling is niet dat de Joden uit het land verdreven worden naar een ander land, maar dat ze gedood worden. Daarom worden er ook aanslagen op Joden in veel landen buiten Israël gepleegd. Daarom worden zelfs Joden in Nederland gepest. (1)


Er is GEEN verschil tussen Ahmadinejad en Hitler:
Beiden hebben één en dezelfde doel: vernietiging van
het Joodse volk.

De Duitse cartoon zegt heel veel!!
Misschien denkt u dat de Palestijnen tevreden zijn als ze een eigen staat met zelfbestuur krijgen, maar de praktijk bewijst het tegendeel. Eerdere pogingen om de Palestijnen tevreden te stellen, liepen uit op een teleurstelling. De ruil van land voor vrede heeft NOOIT gewerkt, terugtrekking en ontmanteling van nederzettingen heeft nooit gewerkt. De enige oplossing is: alle Joden in de zee... (1)

Waarom vertrekken de Joden niet?

Nu kom ik terug op de vraag:"Waarom vertrekken de Joden niet uit het Midden-Oosten?" Omdat ze, waar ook ter wereld, gehaat zullen worden en nergens veilig zullen zijn. Daarom. Ze hebben zich teruggetrokken uit de Sinaï, maar dat heeft geleid tot smokkel van mensen en wapens. (1) 

Wie is er zo dom of kortzichtig om midden tussen zijn vijanden te gaan wonen? 

Als u een klein beetje op de hoogte bent, weet u dat de Joden niet bekend staan om hun domheid. Het aandeel van Joodse winnaars van wetenschappelijke Nobelprijzen is hoger dan van Nederlanders of Amerikanen en veel hoger dan van islamitische Arabieren. Dom zijn de Joden zeker niet. Veel van de modernste technieken zijn ontwikkeld in of in samenwerking met Israël. Kortzichtig zijn ze ook niet. Ze weten uit ervaring wie ze wel en niet kunnen vertrouwen. Helaas is de lijst met landen en groepen die ze wel kunnen vertrouwen zeer klein en staan de christenen daar niet op. Ook de Nederlandse kerken en Kerk en Israël zijn lang niet altijd betrouwbare partners gebleken. De laatste jaren begint in Israël de positieve houding van sommige Evangelische groeperingen op te vallen. (1)

En dan het wonen tussen vijanden. Is dat dom? Nee, het is onvermijdelijk! Waar ter wereld wonen Joden niet tussen vijanden? Rusland, Duitsland? Polen? Engeland? Nederland? Het land waar ze niet tussen vijanden wonen, bestaat niet! Ik heb eens een gedachtenwisseling tussen twee Joden gevolgd over een Amerikaanse politicus. De ene zei:"Die kun je niet vertrouwen, want hij haat de Joden", waarop de ander antwoordde:"Dat is geen criterium, iedereen haat ons." (1)

Terug naar waar ze vandaan komen

De derde vraag: Waarom gaan de Joden niet terug naar waar ze vandaan komen? Weet u waar ze vandaan komen? Uit Duitsland, ten minste, zij die het daar overleefd hebben. Zou u teruggaan? Zou u een veilig gevoel hebben? Vorig jaar waren wij met vakantie in Duitsland en een vriendelijke oudere vrouw in een winkeltje in een liefelijk dorpje sprak met ons over het beëindigen van haar winkel en over winkeldiefstal. Haar conclusie was dat dit alles onder Hitler toch beter was... Als u de enige overlevende van de Holocaust zou zijn, terwijl uw vader, moeder, broer en zus, uw opa en uw oma, uw hele familie was uitgeroeid, wat zou er in uw binnenste tot uitbarsting komen als u zo'n uitspraak zou horen? Zou u daar echt kunnen wonen? (1)

Vergeten vluchtelingen

Weet u waar een groot deel, circa 850.000 Joden, vandaan kwam? Uit Arabische landen, waar na de vestiging van de Joodse Staat hun leven onmogelijk werd gemaakt. Ze kwamen totaal berooid in Israël, hun eigendommen waren geconfisqueerd en de wereld zweeg. De meesten hadden al vele generaties in deze landen gewoond, sommigen woonden er al voor de Arabieren kwamen. Joden hebben meer dan 2000 jaar in deze landen bij de Middellandse Zee gewoond. Hoewel ze lange tijd onderdrukt en vernederd waren, was de situatie in 1948 door de Israëlische regering werd thuisgehaald. Ze waren per bus, te voet en op ezels uit de bergen gekomen: 48.000 Joden, uitgehongerd, ziek, met inheemse oogziekte. Ze werden naar Israël gevlogen in de Operatie Vliegend Tapijt. (1)


Operatie Vliegend Tapijt: Joden uit Jemen met het
vliegtuig naar Israël gevlogen
 
Joodse vluchtelingen uit Irak in Israël aangekomen
In andere Arabische landen was de situatie nog barbaarser. De jaren 1948-1960 kunnen tot de zwartste periode in de geschiedenis van de Joden in Arabische landen gerekend worden. Vernedering en discriminatie waren al jarenlang hun dagelijks lot. Maar toen kwamen geweld en plundering en moord, waarna de grenzen gesloten werden om te voorkomen dat ze zouden ontsnappen. Toen de grenzen plotseling opengingen, ontstond een overhaaste vlucht met lege handen. (1)

"Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?" 
Marcus 8:37 (Statenvertaling)

En een NBG-vertaling:"Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?"

Irak

In Irak was het nog gruwelijker en vergelijkbaar met de excessen van het nazi-regime in de jaren 1930: gewelddadige zoekacties, vernielingen, confisqueren van eigendommen, verhoren onder marteling, na vrijlating vaak weer arrestaties met opnieuw bedreigingen en geweld. Een paar maanden later werd de term "Zionisme" toegevoegd aan de lijst met misdaden waarop de doodstraf stond. Het was voldoende als twee moslims getuigden dat ze iemand kenden die sympathiek ten opzichte van het Zionisme stond om hem tot de galg te veroordelen. Er volgde een golf van terreur, hoewel er weinig Joden daadwerkelijk werden opgehangen. Joden werden in één nacht uitgesloten van overheidsdienst, ze werden van scholen en universiteiten geweerd, hun handel werd sterk beperkt. (1)

Dit heeft twee jaar geduurd en in die tijd was een poging om naar Israël te vluchten een halsmisdaad. Veel Joden die gepakt werden, werden langdurig gevangen gezet of opgehangen. In maart 1950 gingen de grenzen plotseling open en de Joden mochten het land verlaten op voorwaarde dat ze van hun Iraaks burgerschap afzagen. Ze mochten een klein bedragje meenemen. Hun huizen werden geconfisqueerd. 

Egypte

In Egypte gebeurde ongeveer hetzelfde: vernedering, verdrijving uit ambten en banen, confisqueren van eigendommen, arrestaties en gevangenschap, pogroms in de straten van Caïro, moord en vernieling. In augustus 1949 gingen ook hier de grenzen plotseling open. In 1954 nam Nasser het bewind over en hij kreeg hulp van de nazi's die uit Duitsland waren gevlucht.

Berberse Joden in het zuiden van Marokko
De grote synagoge in Oran, Algerije. De Joodse synagoge
werd door de Algerijnse regering geconfisqueerd en
tot moskee omgebouwd!
In totaal moesten ongeveer 900.000 Joden vluchten, voornamelijk uit Yemen, Egypte, Irak, Syrië, Algerije en Marokko. Dit aantal is ongeveer twee keer zo veel als heet aantal Arabieren dat in 1948 hun huis verliet. Ongeveer 800.000 Joodse vluchtelingen werden in Israël opgenomen, de meesten volkomen berooid. Al hun eigendommen die ze hadden moeten achterlaten, werden opgeëist door de regeringen die hen verdreven hadden. (1)

Vluchtelingenprobleem

Waar vindt u deze Joodse vluchtelingen nu? Waar is hun vluchtelingenprobleem? Deze vluchtelingen zijn al lang ingeburgerd in Israël en zijn nu geen vluchtelingen meer. Waarom zijn de Arabieren die het land verlieten, na meer dan 60 jaar nog steeds vluchtelingen? Waarom zijn zelfs hun kinderen en kleinkinderen nog steeds vluchtelingen? vraagt u zich weleens af wat het gevolg zou zijn als de Joden het land Israël zouden verlaten? Vraag het eens om u heen; waarschijnlijk zal het meest gehoorde antwoord zijn:"Zonder de Joden is daar vrede." Als u denkt dat er zonder Joden vrede is, kijk dan eens naar landen als Syrië en Irak. Daar zijn de Joden toch weg? Hoe kan het dat daar GEEN VREDE is!? (1)

Een kort antwoord op de vraag:"Waarom vertrekken de Joden niet uit het Midden-Oosten" zou kunnen zijn:"Omdat ze NERGENS welkom zijn, zeker niet in de Moslimlanden waar ze vandaan komen en ook NIET in de zogenaamde Christelijke landen waar ze vandaan komen." (1)

In een volgend artikel hoop ik dit onderwerp vanuit de Bijbel met u te bespreken. ! (1)

                                                                               Ruud Koekkoek


Een belangrijk nieuws uit Israël dat onze aandacht trekt: De Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken, Danny Ayalon, heeft van de Verenigde Naties geëist eindelijk eens aandacht te schenken aan het lot van de Joodse vluchtelingen uit de Arabische landen. Hiervoor moet een vergadering worden bijeengeroepen met als doel vooral de Joodse eigendomsrechten in de voormalige thuislanden te regelen. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken schat dat tusssen 1948 en 1951 ongeveer 850.000 Joden werden verdreven uit Arabische landen, waarbij ze toendertijd vermogen met een waarde van omgerekend 5,5 miljoen euro verloren, vandaag zou dit bijna vijf miljard euro waard zijn. Het merendeel van de vluchtelingen uit die periode zijn opgenomen door Israël, zij vormen nu ongeveer de helft van de bevolking. Tientallen jaren werde de kwestie niet aangeroerd, omdat men zich alleen richtte op de Arabische vluchtelingen uit Israël.  Maar het aantal Joodse vluchtelingen is ongeveer even groot als het aantal Arabische dat wordt geschat op 800.000. Maar terwijl de Joodse vluchtelingen in het land van hun broeders werden opgenomen en geintegreerd, leven de Arabische vluchtelingen nog steeds in vluchtelingenkampen (of dorpen) op de Westelijke Jordaanoever, Jordanië en Libanon. (2) 

Het is de vraag of de Verenigde Naties bereid zouden zijn de kwestie Joodse vluchtelingen te bespreken. Het is ook vreemd dat de Verenigde Naties zoveel aandacht hebben besteed aan de Palestijnse vluchtelingen, terwijl het merendeel van deze Palestijnse vluchtelingen nog niet volledig is geintegreerd in de Arabische landen. Het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk is in feite een politiek pressiemiddel van de Palestijnse Autoriteit en de Arabische landen. Ik hoop dat het artikel van Ruud Koekkoek u aan het denken heeft gezet. Bid voor het Joodse volk. Bid ook vrede voor Jeruzalem. Bid dat de vluchtelingenkwestie goed opgelost zal worden. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. God zegene u.

                                                                               Paul Parker

Met dank aan Ruud Koekkoek dat zijn artikel met zijn toestemming op de blog de burcht Sion gepubliceerd mag worden. Het auteursrecht van dit artikel ligt bij Ruud Koekkoek en de blogger. Zonder toestemming van blogger Paul zijn vermeningvuldiging, eigen gebruik en publicatie in een ander blog of website verboden.

Bronnen en referenties:

(1) AMI nieuws september 2012 38ste jaargang nr. 4
(2) Israel Today: Israël eist gerechtigheid voor Joodse vluchtelingen. 31-08-2012

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Als je ,je zo gehaat maakt,moet je toch eens bij je eigen te raad gaan.
Je het uitverkorenen volk van god noemen spreekt voor zich.
Jullie doen er alles aan om op de hoogste aardse trede te komen,m.a.w.de kennes,optimaal te misbruiken,en anderen te knechten.
Heb geen wapens nodig om mij met mijn buren in vrede te leven,jullie wel.
Het land wat jullie d.m.v. een criminele resulutie hebben toegeeigend komt julle niet toe.
En als er bij mj een rat in huis is zal ik ook niet rusten alvorens
ik ze heb gevangen of erger,wat ik niet goedkeur,maar je roept het over je af.jullie hebben daar
niets te zoeken.Maar ook hier speelt jullie hoogmoed en grote rol.

Anoniem zei

Beste wereld,

Ik heb begrepen dat jullie boos op ons hier in Israël zijn. Het lijkt er trouwens op dat jullie iedere paar jaar boos op ons worden. Vandaag is het Gaza en de 'wrede onderdrukking van de Palestijnen', gisteren was het Libanon, en daarvoor kwam het door het bombardement van de kernreactor in Irak, de Yom Kippur oorlog, de Sinaï-campagne. Het lijkt er dus op dat Joden die overwinnen en daardoor blijven leven, jullie buitengewoon kwaad maken.

Maar beste wereld, lang voordat Israël bestond, waren jullie al boos op ons Joden. De Duitsers die Hitler kozen werden boos op ons, en de Oostenrijkers die zijn intocht in Wenen toejuichden, werden ook boos op ons. We maakten een hele rij Slavische landen boos: Slovaken, Litouwers, Oekrainers, Russen, Hongaren, Roemenen. Ja, we hebben een lange geschiedenis achter de rug met de boosheid van de wereld.

Juist omdat wij zo van slag waren omdat wij jullie iedere keer boos maakten, beste wereld, besloten we om jullie bij wijze van spreken te verlaten, en onze eigen Joodse staat op te richten. Dus besloten wij om naar huis te gaan. Ons thuis, waar we 1900 jaar eerder uit weggedreven waren door de Romeinen, die we klaarblijkelijk ook al boos gemaakt hadden.

Het lijkt er echter op, beste wereld, dat jullie maar moeilijk tevreden te stellen zijn.
Jullie werden boos omdat we die 'arme Palestijnen' zouden onderdrukken. Jullie zijn ontzettend kwaad dat we het land dat we in 1967 veroverden, niet wilden opgeven, want dat was in jullie ogen toch hét obstakel voor 'vrede' in het Midden Oosten.

Maar beste wereld, verplaats je eens in de reactie van een gewone Jood uit Israël. In 1920, 1921 en 1929 bestonden er nog helemaal geen 'gebieden uit 1967' om vrede te bewerkstelligen tussen Joden en Arabieren. Er was zelfs nog helemaal geen Joodse Staat waar ook maar iemand boos op kon worden.

En toen jullie, beste wereld, in 1947 het VN-verdelingsplan presenteerden, waarin een Palestijnse staat werd gecreëerd naast een piepklein Israël, en de Arabieren 'NEE!' schreeuwden, ons de oorlog verklaarden en 6000 Joden ombrachten, was dat omdat zij toen al boos waren vanwege '1967'?

Wat hen gisteren niet lukte is vandaag nog steeds de dag hun droom - maar wij zouden hen dan niet mogen 'onderdrukken'?

Beste wereld, jullie keken toe gedurende de Holocaust. Jullie keken toe toen in 1947 zeven landen ons de oorlog verklaarden, de oorlog die de Arabische Liga trots vergelijkt met de 'Mango slachtingen'. Jullie keken toe in 1967, toen Nasser, wild toegejuichd door uitzinnige massa's in iedere Arabische hoofdstad in de wereld, zwoor de Joden de zee in te drijven.

En morgen kijken jullie ook gewoon toe, als Israël zich geconfronteerd ziet met de dreiging uitgeroeid te worden.

Omdat wij weten dat de Arabieren dagelijks van deze uitroeiing dromen, zullen we alles doen wat mogelijk is om in leven te blijven in ONS EIGEN LAND!

Rabbi Meir Kahane