vrijdag 1 april 2011

Iron Dome: Israëls nieuwe wapen tegen Palestijnse raketten

Israël heeft een raketschild als nieuwe wapen tegen raketaanvallen die vanuit Gaza op Israël voortdurend uitgevoerd worden door Hamas, ontwikkeld om binnen vliegende raketten te onderscheppen en te vernietigen. Op 5 en 6 januari had israël met succes testen uitgevoerd met het raket onderscheppingssyteem. Op 27 maart werd het Iron Dome (ijzeren schild) opgesteld in Beersheva, Zuid-Israël. Het doel van Iron Dome is de burgerbevolking van Israël te beschermen tegen de aanhoudende terreuraanvallen vanuit de Gazastrook.

Al meer dan tien jaar lang hebben Hamas en andere islamitische terreurbenden vele duizenden Katsjoea-raketten en mortiergranaten afgevuurd op burgerdoelwitten in Zuid-Israël. Ook het noorden van Israël werd bestookt door de raketaanvallen van Hezbollah. Jarenlang heeft de wereld niets ondergenomen om halt toe te roepen aan de Palestijnse terreur. Dikwijls wordt de Palestijnse terreur door de vingers gezien of goedgepraat door de internationale media.

Zie de foto in vier fragmenten (links) hoe een Israëlische raket afgevuurd wordt en Palestijnse raket onderschept heeft.

In Zuid-Israël werd op 5 en 6 januari verschillende testen gedaan met de Iron Dome, de raketschild die korte afstandsraketten moet gaan onderscheppen vanuit Gaza en Libanon. Er werd geoefend met verschilldende dreigingen die zich gelijkmatig afspeelden. Elke dreiging werd succesvol onderschept door het systeem. Het project werd uitgevoerd door het leger, het ministerie van Defensie, de technologische industrie en Rafael. Het raketschild wordt nu in gebruik genomen door een speciaal eenheid van de Israëlische Luchtmacht.

Bij de oefening werden alle mogelijke scenario's doorgenomen waarbij verschillende soorten dreigingen werden gelanceerd die allemaal geneutraliseerd moesten worden. Het systeem kon een groot aantal dreigingen identificeren, hun koers veranderen en bepalen en de onderscheppers lanceren die hun doelen vernietigden. Met andere woorden: alle systemen functioneerden correct en de dreigingen werden geneutraliseerd. Binnen het raamwerk van de oefeningen werden alle componenten van de Iron Dome Raket interceptie systeem geïntegreerd: een radar, lanceer en interceptie componenten. Alles bij elkaar leidde tot het succesvolle eindprodukt.

Minister van defensie Ehud Barak was zeer opgetogen over het nieuwe verdedigingssyteem. Hij noemde het een mijlpaal, die moet zorgen voor de bescherming van de inwoners van Zuid-Israël en Noord-Israël tegen raketaanvallen. Hij prees alle betrokken partijen die zich de afgelopen jaren hadden ingezet voor de ontwikkeling van het verdedigingssysteem.

Ehud Barak (rechts) bewonderde de nieuwe onderschep-
pingsraket.


Kijk naar You Tube video:


 
Het systeem zal er voor zorgen dat de nationale veiligheid van Israël voor de noordelijke en zuidelijke regio's enorm verbeterd zal worden. Israël zal er alles in het werk stellen dat haar gehele bevolking gevrijwaard zal blijven van raketaanvallen met een veelzijdig verdedigingssysteem. Er is nog nooit in zo'n snel tempo een geavanceerde verdedigingssysteem ontwikkeld.


Vijf feiten over de Iron Dome:

(1) De Iron Dome is ontworpen om korte afstandsraketten en mortieren te onderscheppen.
(2) De Iron Dome maakt deel uit van de uitgebreide raketschild: de Iron Dome voor de korte afstandsraketten, de David Sting voor de middellange afstandsraketten en de Arrow voor de lange afstandsraketten.
(3) De Iron Dome bestaat uit 3 componenten: ten eerste het ontwerp en op spoorradar ontworpen door Elta Defense Company. Ten tweede gevechstmanagement en wapencontrole ontwikkeld door Prest Systems Software Company. Ten derde vuureenheid gebouwd door Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
(4) De beslissing om de Iron Dome te bouwen werd genomen in 2007 naar aanleiding van de Tweede Libanonoorlog, waarbij Hezbollah vele raketten op Israël afschoot en ook de vele raketten die Hamas vanuit Gaza op Israël afvuurt. 
(5) Iron Dome kan bepalen waar een raket zal neerkomen en onderschept alleen raketten die een bedreiging vormen. 

"Ik wil niet de illusie wekken dat het Iron Dome systeem, dat we vandaag voor het eerst inschakelen, alle raketten zal tegenhouden,"zei premier Benjamin Netanyahu. "Het echte antwoord is een combinatie van afschrikking en defensie."

Het Iron Dome raketschild gestationeerd in Beersheva.
 Laten we hopen dat het Iron Dome systeem echt zal werken. Al zullen Hamas, Hezbollah, Iran en andere vijanden niet blij zijn met het nieuwe wapen dat Israël heeft ingezet. Ook de internationale gemeenschap waarschijnlijk niet. Maar de wereld is wel laf genoeg om niets te ondernemen tegen de bloedige terreuraanvallen van Hamas, Hezbollah en hun aanverwante terreurgroepen. Want de wereld moet goed beseffen dat Israël het recht behoudt om zichzelf en haar burgerbevolking te verdedigen tegen de barbaarse aanvallers.

Dat de Palestijnse raketten straks niets zullen uitrichten dankzij het Iron Dome, is de profetie van de Here God in vervulling gegaan:

"Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het Woord des Heren." Jesaja 54:17

Laten we voor Israël blijven bidden en ook achter Israël staan. God zegene u.

Om Sions wil zal ik niet zwijgen.

                                                                  Paul

Bron: IDF, infonu.nl, diverse media

Geen opmerkingen: